GENEALOGIE REIJERKERK/RIJERKERK

Eerste Generatie

 

1. Jan Van RIDDERKERCK, ook bekend als REIDERKERK/REIJERKERCK, geb. ca 1496 in Ridderkerk, gedoopt ca 1496 in Ridderkerk.  De herkomst van de naam R(E)IJERKERK moge duidelijk zijn. Oorspronkelijk van Ridderkerck (de plaatsnaam), dat ook Reijderkerck genoemd werd, naar de huidige schrijfvarianten. Hij trouwde NN, ca 1523 in Ridderkerk ?

                       Kinderen:

       + 2        i.  Jan Janszn Van RIDDERKERCK geb. ca 1528.

          3       ii.  Huygh Jansz Van RIDDERKERCK, ook bekend als REIJERKERK, geb. ca 1530.

       + 4      iii.  Arien Jansz Van RIDDERKERCK geb. ca 1530.

 

 

Tweede Generatie

 

2. Jan Janszn Van RIDDERKERCK, ook bekend als REIDERKERK/REIJERKERCK, geb. ca 1528 in Ridderkerk, gedoopt ca 1528 in Ridderkerk.  Hij trouwde (1) NN, geb. ca 1533.  Hij trouwde (2) Meintge Jansdr LENARTSZN, ca 1558 in Ridderkerk, geb. ca 1534 in Ridderkerk ?

                       Kinderen van Meintge Jansdr LENARTSZN:

       + 5        i.  Huygh Janszn Van RIDDERKERCK geb. ca 1560.

 

4. Arien Jansz Van RIDDERKERCK, ook bekend als REIJERKERCK, geb. ca 1530 in Ridderkerk.  Hij trouwde NN, ca 1555.

                       Kinderen:

          6        i.  Lijsbeth Ariensdr Van RIDDERKERCK, ook bekend als REIJERKERCK, geb. ca 1559 in Ridderkerk of Oost-IJsselmonde, ovl. 1609 - 1610.  Zij trouwde Jan Jans De Oude In 't VELD, 1588 in IJsselmonde, geb. ca 1540 in Oost-IJsselmonde (zoon van Jan Hendricksz In 't VELD en Mariken DAMMASDR), ovl. 1612 in IJsselmonde, begraven 2 Dec 1612 in IJsselmonde, beroep boer, bouwman te Oost-IJsselmonde, ondertrouw 26 Jun 1588 in Ridderkerk (hij van IJsselmonde, zij van Ridderkerck).  Jan: Kerkmeester van IJsselmonde, waarsman, heemraad, stedehouder, schout van Oost-IJsselmonde.

       + 7       ii.  Adriaen Ariensz Van RIDDERKERCK geb. ca 1570.

          8      iii.  Dirk Ariens Van RIDDERKERCK, ook bekend als REIJERKERCK, geb. ca 1575.  Hij trouwde NN, ca 1600, geb. ca 1580.

          9      iv.  Hendrik Adriaens Van RIDDERKERCK, ook bekend als REIJERKERCK, geb. ca 1575.

       + 10     v.  Pieter Ariensz Van RIDDERKERCK geb. ca 1585.

 

 

Derde Generatie

 

5. Huygh Janszn Van RIDDERKERCK, ook bekend als REIJERKERCK/VERSLUIJS, geb. ca 1560 in Ridderkerk of Slikkerveer, gedoopt ca 1560 in Ridderkerk, beroep boer, ovl. 1622 in Slikkerveer.  Boer te Slikkerveer, heemraad, ouderling van Ridderkerk. Hij trouwde (1) NN.  Hij trouwde (2) Adriaentgen Rocusdr Van RIDDERKERK, 15 Jan 1587 in Ridderkerk, geb. ca 1560 in Ridderkerk, ovl. 1587 in Slikkerveer, ondertrouw 28 Dec 1586 in Ridderkerk.  Hij trouwde (3) Ariaentgen BASTIAENSDR, 18 Apr 1588 in Ridderkerk (paasmaandag), geb. ca 1565 in Ridderkerk, ovl. na 1627 in Slikkerveer, ondertrouw 3 Apr 1588 in Ridderkerk.

                       Kinderen van NN:

          11      i.  Meijntgen Huygen Van RIDDERKERCK, ook bekend als REIJERKERCK, geb. ca 1586.

          12     ii.  Leendert Huyghen REIJERKERK, geb. ca 1586 in Ridderkerk.  Hij trouwde NN.

                       Kinderen van Ariaentgen BASTIAENSDR:

          13    iii.  Ariaentgen Huijgen Van RIDDERKERCK, ook bekend als REIJERKERCK, geb. 1589 in Ridderkerk, gedoopt 18 Jun 1589 in Ridderkerk, ovl. vr 20 Dec 1634.  J.d. van Ridderkerk 1626. Zij trouwde Dirck Adriaensz Op 't DORP, 29 Mrt 1626 in Ridderkerk, geb. ca 1600 in Charlois (zoon van Adriaen Jacobs Op 't DORP en Christina Ploenendr VERSCHOOR), beroep boer, ovl. 30 Nov 1648 - 6 Jun 1650, ondertrouw 8 Mrt 1626 in Ridderkerk (datum 1e gebod).  Dirck: J.g. van Charlois wonende Ridderkerk 1625, boer op Slikkerveer in Nieuw-Reyerwaard onder Ridderkerk, diaken 1630, ouderling 1639, heemraad 1646, 1647 van Ridderkerk, waarsman van Nieuw-Reyerwaard 1641-1643.

          14    iv.  Maria Huigsd Van RIDDERKERK, ook bekend als RIDDERKERCK/REIJERKERCK, geb. 1591 in Slikkerveer, gedoopt 3 Feb 1591 in Ridderkerk, ovl. na 28 Apr 1661 in Mijnsheerenland.  Doopgetuigen waren Joris BASTIAENSE en Anneke JACOBSDR. Zij trouwde Joris Huigsz SLIKKERVEER, 18 Nov 1618 in Ridderkerk, geb. 1585 in Ridderkerk (zoon van Huijch Jorisz HUIJGEN en Maritgen JANSDR), gedoopt 19 Okt 1585 in Ridderkerk, ondertrouw 4 Nov 1618 in Ridderkerk.  Joris: J.m. van Ridderkerck(1618).

       + 15     v.  Jan Huyghzn Van RIDDERKERCK geb. 1593.

 

7. Adriaen Ariensz Van RIDDERKERCK, ook bekend als REIJERKERCK, geb. ca 1570 in Ridderkerk, ovl. 21 Jan 1605 in Ridderkerk, beroep boer te Ridderkerk.  Koopt mogelijk op 30 Jul 1591 280 roeden en 6 voet land in de Oosterhouff te Ridderkerk, ten oosten van het land dat hij al bezit (ORA Ridderkerk 87). Mogelijk op 14 Jan 1595 gedaagd te Ridderkerk door Cornelis Pietersz CRANENDONCK in verband met betaling "grashuur" voor weiden van vee (ORA Ridderkerk 85). Hij trouwde Barbelke Cornelis ROMEIJN, ook bekend als JONGKINT, ook bekend als JONCKINT, 21 Nov 1593 in Ridderkerk, geb. ca 1570 in Ridderkerk (dochter van Cornelis Willem Goosens ROMEIJN en Maritgen CORNELIS), ovl. vr 26 Sep 1649 in Ridderkerk, ondertrouw 31 Okt 1593 in Ridderkerk.

                       Kinderen:

       + 16      i.  Adriaen Adriaensz De Oude REIJERKERK geb. 1594.

          17     ii.  Neelken Ariens RIDDERKERK, geb. 1596 in Ridderkerk, gedoopt 17 Mrt 1596 in Ridderkerk, ovl. 1 Mei 1656 - 1 Mei 1657, woonde 1656 in Heinenoord (in het Zomerland).  Doopgetuigen waren Bastiaan BASTIAANS, Hilleken h.vr. van Geeraert CORNELISZ en Neelken CORNELIS, suster van de m., geh. met Cornelis Maertens Sijmens GRASDIJCK. J.d. van Ridderkerk 1626. Zij trouwde Cornelis Dirks 't GREIJN, 25 Okt 1626 in Ridderkerk, geb. ca 1595 in Heinenoord (zoon van Dirck Cornelisz 't GREIJN en Leentje PIETERSDR), ovl. vr 8 Aug 1656, beroep boer onder Heinenoord, ondertrouw 27 Sep 1626 in Ridderkerk (hij jm van Heinenoord).  Cornelis: Heemraad 1654, 1655, armmeester 1645  van Heinenoord.

          18    iii.  Maryken Ariens REIJERKERK, geb. 1597 in Ridderkerk, gedoopt 18 Mei 1597 in Ridderkerk.  Doopgetuigen was Reymburg GILLIS. J.d. van Ridderkerk (1618). Zij trouwde (1) Hermen HEYNDRICKSZ, 25 Nov 1618 in Ridderkerk, ondertrouw 4 Nov 1618 in Ridderkerk.  Zij trouwde (2) Bastiaan Adriaens Van CLAASWAAL, ook bekend als SCHIPPER, 16 Mei 1621 - 4 Jul 1621 in Ridderkerk.

          19    iv.  Machtelken Ariens REIJERKERK, geb. 1599 in Ridderkerk, gedoopt 17 Okt 1599 in Ridderkerk.  Doopgetuigen waren Allert PHILIPS, Anna TEUSDR tot Hendrik Ido Ambacht en Mariken ADRIAENS hvr.v. Cornelis Willems JONCKYNT. J.d. van Ridderkerk (1621). Zij trouwde Steven Ariensz Van WESTMAZE, ook bekend als SCHIPPER, 1 Aug 1621 in Ridderkerk, ondertrouw 4 Jul 1621 in Ridderkerk.

          20     v.  Pieter Ariens Van RIDDERKERK, geb. 1602 in Ridderkerk, gedoopt 8 Apr 1602 in Ridderkerk, ovl. vr 30 Jan 1627, beroep boer in het Nieuwe Oostzomerland.  Doopgetuigen waren Adriaen Cornelisz op 't KLOOSTER, Jasper Teunis tot WIJNGAERDEN en Stijntien BASTIAANS, hvr. v. Cornelis Cornelisz Jonge ROMEIJN. Laat geen kinderen na.

                       Getuige bij:  Isbrant JAPICKSZ  #290062   Gedoopt  4 Dec 1644  Puttershoek. Hij trouwde Maritge Dirck Cornelisz GREIJN, ca 1626 in Heinenoord, geb. 1591 in Heinenoord (dochter van Dirck Cornelisz 't GREIJN en Leentje PIETERSDR), ovl. vr 11 Mei 1650 in Heinenoord (kort voor deze datum), begraven in Heinenoord, woonde 1627 in Oostzomerland, ondertrouw ca 1626 in Mijnsheerenland.  Maritge: Woonde in 't Oostzomerland onder Moerkercken (1625)

                       Getuige bij:  Isbrant JAPICKSZ  #290062   Gedoopt  4 Dec 1644  Puttershoek.

 

10. Pieter Ariensz Van RIDDERKERCK, ook bekend als REIJERKERCK, geb. ca 1585 in Mijnsheerenland.  Hij trouwde NN, ca 1610, geb. ca 1590.

                       Kinderen:

       + 21      i.  Arie Pietersz REIJERKERK geb. ca 1617.

 

 

Vierde Generatie

 

15. Jan Huyghzn Van RIDDERKERCK, ook bekend als REIJERKERCK, geb. 1593 in Slikkerveer, gedoopt 9 Mei 1593 in Ridderkerk, ovl. 23 Mei 1638 - 30 Nov 1648 in Strijensas.  Jan Huyghzn en vrouw vestigden zich onder de Heerlijkheid van Strijen. Doopgetuigen van Jan waren Jan BASTIAENSZ en Dirck PIETERSEN. Was schepen van Strijen. Hij werd op 23 Mei 1638 als borg vermeld van Teunis Cornelisz GRASDIJK die geld schuldig was aan het weeskind van Marige Cornelisd GRASDIJK en Cent GOVERS. Een aantal van zijn kinderen leefden verder onder de naam VERSLUYS, genoemd naar de in 1647 gereedgekomen schutsluis bij Strijensas. Hij trouwde Ariaentje Cornelisdr De Jongste GRASDIJK, 2 Feb 1620 in Ridderkerk, geb. ca 1600 in Ridderkerk (dochter van Cornelis Maerten Sijmensz GRASDIJK en Neelken Cornelis ROMEIJN), ovl. vr 30 Nov 1648 in Strijensas, ondertrouw 19 Jan 1620 in Ridderkerk.  Ariaentje: J.d. van Ridderkerck(1620).

                       Kinderen:

       + 22      i.  Jan Janszn REIJERKERK geb. ca 1620.

          23     ii.  Maeyken Jansdr REIJERKERK, geb. ca 1625 in Strijen.

          24    iii.  Aryaentje Jansdr REIJERKERK, ook bekend als VERSLUIJS, geb. ca 1625 in Strijen, ovl. na 18 Nov 1652.

          25    iv.  Lijsabeth Jansdr REIJERKERK, geb. ca 1625 in Strijen.

          26     v.  Huygh Jansz REIJERKERK, ook bekend als VERSLUIJS, geb. ca 1626 in Strijen ?, ovl. ca Apr 1669 in Westmaas, beroep landbouwer.  Woonde Westmaas, was daar schepen. Hij testeerde Mijnsheerenland op 24 Mrt 1669. Hij trouwde (1) Marichjen Gijsbertsd STEENHOUCK, ook bekend als STENENHOEK, 19 Nov 1651 in Westmaas, geb. ca 1631 in Westmaas ? (dochter van Ghijsbrecht Jansz STEENHOUCK en Bastiaantje Cornelis MIJS), ovl. 1 Jun 1655 in Westmaas.  Marichjen: Marietje testeerde met Huijgh op 11 Mei 1655 te Westmaas, zij "sieckelig en te bedde liggende". Hij trouwde (2) Ariaentge ENGELBRECHTS, 23 Jan 1656 in Oud-Beijerland, geb. ca 1635 in Oud-Beijerland ?, ovl. vr 18 Apr 1664.  Hij trouwde (3) Neeltje CLEMENTSD, 1664 in Dordrecht, geb. 1631 in Ridderkerk (dochter van Clement JACOBSZ en Bastiaantje SIMONSD), gedoopt 21 Apr 1631 in Ridderkerk, ondertrouw 18 Apr 1664 in Ridderkerk.

       + 27    vi.  Cornelis Janszn VERSLUYS geb. ca 1632.

          28   vii.  Bastiaen Janszn REIJERKERK, ook bekend als VERSLUIJS, geb. ca 1638 in Strijen, ovl. 28 Feb 1674 - 14 Okt 1674 in Strijen ?, beroep landbouwer.  Hij trouwde Pleuntje HENDRIKSD, 1665 - 1668, geb. ca 1644.

 

16. Adriaen Adriaensz De Oude REIJERKERK, ook bekend als Van RIDDERKERCK, geb. 1594 in Ridderkerk, gedoopt 15 Sep 1594 in Ridderkerk, ovl. na 7 Nov 1666 in Mijnsheerenland, beroep boer te Mijnsheerenland.  Heemraad te Mijnsheerenland(1645), schepen te Mijnsheerenland(1660), was in de periode 1639-1661 of schepen of heemraad van Mijnsheerenland. Getuigen bij zijn doop waren Hendrik ADRIAENS, Daniël FOPPEN en Mariken TIJSSEN van Smitshoeck. Was lid van het gerecht van Mijnsheerenland 1644. Hij bezat een huis aan de Blaak (verponding f.2,10,- per jaar). Voor de 200e penning werd zijn vermogen getaxeerd op f.1000. Hij trouwde Adriaentje Cornelis De Oudste GRASDIJK, 5 Aug 1618 in Ridderkerk, geb. ca Mei 1597 in Ridderkerk (dochter van Cornelis Maerten Sijmensz GRASDIJK en Adriaentje Adriaens De MAN), ovl. na 7 Nov 1666 in Mijnsheerenland, ondertrouw 1 Jul 1618 in Ridderkerk.  Adriaentje: J.d. van Ridderkerk (1618).

                       Kinderen:

          29      i.  Ariantie Ariens RIJDERKERCK, geb. ca 1620 in Mijnsheerenland, ovl. 20 Feb 1691 - 14 Apr 1694 in Mijnsheerenland, beroep boerin te Mijnsheerenland.  Ariaantje zette na het overlijden van haar man het boerenbedrijf voort. Zij had 7 morgen land in eigendom en pachtte er nog ruim 7 morgen bij o.a. van het Gasthuis te Dordrecht. Zij testeerde 's-Gravendeel 20 Feb 1691. Op 14 Apr 1694 werd haar boedel verkocht voor f.107. Zij trouwde Dingeman Jacobs HOFMAN, ca 1650 in Mijnsheerenland, geb. ca 1625 in Mijnsheerenland (zoon van Jacob Pietersz HOFMAN en Marietje DINGEMANSD), ovl. ca 1675 in Mijnsheerenland, beroep boer te Mijnsheerenland.  Dingeman: Heemraad Mijnsheerenland 1664, schepen Mijnsheerenland 1665. In 1675 getaxeerd op f.1000,-,- voor fam.geld.

                       Getuige bij:  Maergien Ariesd HOFMAN  #267380   Gedoopt  18 Dec 1639  Puttershoek.

       + 30     ii.  Pieter Adriaansz REIJERKERK geb. ca 1625.

       + 31    iii.  Arien Ariensz De Jonge REIJERKERK geb. ca 1625.

       + 32    iv.  Claes Ariensz REIJERKERK geb. ca 1630.

 

21. Arie Pietersz REIJERKERK, geb. ca 1617 in Mijnsheerenland.  Hij trouwde Neeltje BASTIAANS, geb. ca 1621 in Mijnsheerenland.

                       Kinderen:

          33      i.  Arie Ariesz REIJERKERK, geb. ca 1646 in Mijnsheerenland of Oud-Beijerland ?  Getuige bij:  Martijntie Gabriels SCHEELHOECK  #266639   Gedoopt  17 Feb 1692  Spijkenisse

                       Getuige bij:  Martijntie Gabriels SCHEELHOECK  #266661   Gedoopt  ca Dec 1690  Spijkenisse. Hij trouwde NN.

       + 34     ii.  Bastiaan Ariesz REIJERKERK geb. ca 1647.

 

 

Vijfde Generatie

 

22. Jan Janszn REIJERKERK, geb. ca 1620 in Strijen, gedoopt ca 1623 in Strijen, ovl. na 23 Nov 1675 in Heinenoord of Strijen, begraven in Heinenoord, beroep landbouwer.  Woont op stee van Welbooren 1673. Jan Jansz trad op 30 Nov 1648 in een Ridderkerkse akte op voor zichzelf en als medevoogd van de nagelaten kinderen van Jan Huyhensz saliger en alle erfgenamen van Meijntgen Huygensdr saliger. Jan Jansz woonde in de Strijende Polder bij Strijensas. Jan en Maeycke testeerden bij notaris Quirijn te Strijen op 23 Nov 1675, hij overleed vermoedelijk kort daarna. Hij trouwde Maeycke Cleysdr JOPPE, ook bekend als Maaike, ca 1650 in Strijen, geb. 1619 in Barendrecht (dochter van Cleijs Cornelis JOPPE en Grietgen Meeusdr PALSROCK), gedoopt 7 Apr 1619 in Barendrecht, ovl. na 1673 in Strijen.

                       Kinderen:

          35      i.  Aryaentje Jansdr REIJERKERK, geb. ca 1652 in Strijensas, gedoopt ca 1652 in Strijen, ovl. vr 19 Dec 1699 in Strijen.  Zij trouwde Jan Leenderts REIJERKERK, 1680 in Strijen, geb. 1624 - 1630 in Rijsoord (zoon van Leendert Ariensen SLICKERVEER en Swaentien Jansdr SNIJDER), ovl. 1701 in Strijen, begraven 12 Aug 1701 in Strijen.  Jan: 8 Jun 1702:Testamentaire voogden over de minderjarige kinderen en erfgenamen van hem zijn Kors Jansz SPRUIJT als in huwelijk hebbende Cornelia Jans REIJERKERK voor hem selve ende Pleun Leenderts SLICKERVEER woonende onder Reijerkerck alsmede Cornelis Tijsz DE VRIES wagenmaker op Claeswael, daar moeder af was Arijentje JANS. Zij transporteren aan Fop Pieters VERWEEL sekere huijsinge schuijr en erve staende en gelegen aan de Strijense Westdijk. Bij het huis etc. volcht nog het gewas te velde staende op 14 mergen lant gelegen in Nieuw-Cromstrijen Scharlaekensoort als Numanspolder de koop bij de cooper gekocht om f.1600,0,0 (bron: RA Strijen 8 Jun 1702-5). 24 Mrt 1714: Pleun Leenderts RIJDERKERK wonende onder Rijderkerk verklaart als testamentair voogt over nagelaten onmondige kinderen en erfgenamen van voorn. Jan Leenderts RIJDERKERK nevens Cornelis Tijssen de VRIES wonende te Claeswael, zij machtigen Ed Pieter van der STOUP procureur voor de Hoge Vierschaar van Strijen, waar te nemen wegens arrest op huise toebehoort hebbende Cornelis Tijsse de VRIES vercocht bij parate executie door deurwaarder Gerrit van NOORWEGEN vercocht tot Dordt gedaan 24 Mrt 1714 t.o.v. de Claaswaalse schepenen Cornelis ROOBOL en Aert CLOOTWIJK (bron: RA Cromstrijen 24 Mrt 1714-28).

       + 36     ii.  Johannes Janszn REIJERKERK geb. ca 1654.

       + 37    iii.  Cornelis Janszn REIJERKERK geb. 1656.

          38    iv.  Lijntje Jansdr REIJERKERK, geb. 1658 in Strijen, gedoopt 17 Nov 1658 in Strijen, ovl. vr 19 Dec 1699 in Strijen.  Streekarchief Heinenoord archiefnr SG 810. Zij trouwde Jan Ariense HOEKSEWEGH, ca 1686 in Strijen, geb. 1658 in Strijen (zoon van Arie Cornelis HOEKSEWEG en Lijsbeth JANSDR), gedoopt 17 Nov 1658 in Strijen, ovl. 3 Mei 1713 in Strijen (Strijen 1713, den 3e Meij bragt Johannis Jans aen om te begraven Schepen Jan Hoeksw: onder de Classis van F 6,-,-.), beroep bouwman.  Jan: Jan was bouwman en schepen van Strijen.

          39     v.  Grietje Jansdr REIJERKERK, geb. 1661 in Strijen, gedoopt 9 Okt 1661 in Strijen, ovl. vr 17 Feb 1707 in Westmaas.  Zij trouwde Gerrit Jans HAGESTEIN, 1702, geb. ca 1653 in Numansdorp (zoon van Jan Aarts HAGESTEIJN en NN), ovl. 22 Mrt 1730 in Nieuw-Beijerland, ondertrouw 14 Okt 1702 in Strijen.  Gerrit: Woont o/d Hitsert 1702.

                       Getuige bij:  Jan Gerrits HAGESTEIN  #66056 & Ariaantje Cornelisse Van ARKEL #4142   Getrouwd  19 Okt 1727  Nieuw-Beijerland

                       Getuige bij:  Willem Gerritsz HAGESTEIN  #66053 & Bastiaantje Dirks De REGT #66054   Ondertrouw  24 Jun 1724  Nieuw-Beijerland.

          40    vi.  Maria Jansdr REIJERKERK, geb. 1664 in Strijen, gedoopt 4 Mei 1664 in Strijen, ovl. na 2 Mrt 1732 in Dinteloord en Prinsenland.  Streekarchief Heinenoord archiefnr. SG 810

                       Getuige bij:  Gerrit Teunisz Van MAASDAM #67577   Gedoopt  1 Jun 1727  Steenbergen

                       Getuige bij:  Catharina Jansd BURGER  #50547   Gedoopt  29 Aug 1728  Dinteloord en Prinsenland. Zij trouwde Willem Corneliszn BURGER, ook bekend als BORGER/BORGERS/BURGERS, ca 1690 in Strijen, geb. 1665 in Strijen (zoon van Cornelis Willems BURGER en Maaijke Jans Van Der LINDEN), gedoopt 29 Jul 1665 in Strijen, ovl. in Strijen.  Willem: Streekarchief Heinenoord archiefnr. SG 810. Hij verhuisde in 1707 met het hele gezin naar Prinsenland/Dinteloord.

          41   vii.  Cornelia Jans REIJERKERK, geb. ca 1667 in Strijen, gedoopt ca 1667 in Strijen.

 

27. Cornelis Janszn VERSLUYS, ook bekend als REIJERKERK, ook bekend als RIDDERKERCK, geb. ca 1632 in Strijen, ovl. 7 Jun 1687 - 13 Aug 1687 in Heijningen, beroep landbouwer.  Hij was eerst bedrijfsleider op een boerenbedrijf, later pachtte hij een boerderij gelegen in de polder van Heijningen met 35 morgen land voor f.450,-,- per jaar. Hij was schepen van Fijnaart vanuit Heijningen en burgemeester van Heijningen. Hij was diaken en ouderling van Fijnaart. Cornelis en Willempje testeerden te Heijningen op 12 Aug 1676. Op 18Jul 1686 verklaarde Cornelis dat hij aan zijn kinderen Jan en Geertje uit het huwelijk met Willempje bij het bereiken van de leeftijd van twintig jaar f.300,-,- zou geven. Op 7 Jun 1687 testeerde Cornelis voor notaris Jan Van HARTEL te Willemstad ziek en te bed liggend. Op 23 Sep 1687 en op 11 Okt 1687 bleek de boedel in totaal f.3622,-,- waard te zijn. Hij trouwde (1) Maaike HENDRIKSD, 1657 in Fijnaart, geb. ca 1637 in Heeroudelands-Ambacht (dochter van Hendrik AARTSZ en NN), ovl. 1 Mei 1664 - 30 Jun 1664 in Fijnaart, ondertrouw 9 Nov 1657 in Fijnaart.  Maaike: Uit de op 14 Jan 1665 opgemaakte inventaris van de goederen van de nagelaten boedel van Maaike bleek de waarde van deze boedel f.1273,-,- te zijn. Hij trouwde (2) Willempje Cornelis GROOTENBOER, ca 1665 in Fijnaart, geb. 1641 in Fijnaart (dochter van Cornelis Willems GROOTENBOER en Maaike Huibrechtsd Van Der MEER), gedoopt 26 Feb 1641 in Fijnaart, ovl. 1685 - 4 Aug 1686 in Fijnaart.  Hij trouwde (3) Adriaantje Huibrechtsd LEEST, 4 Aug 1686 in Fijnaart, geb. 1657 in Fijnaart (dochter van Huibrecht Laurensz LEEST en Geertrui Aartsd Van WIJNGAARDEN), gedoopt 23 Jan 1657 in Fijnaart, ovl. na 1712 in Fijnaart ?

                       Kinderen van Maaike HENDRIKSD:

          42      i.  Adriaantje Cornelisd VERSLUYS, geb. 1658 in Fijnaart, gedoopt 15 Sep 1658 in Willemstad.  Zij trouwde Maarten Reiniersz VOS, 1 Nov 1682 in Fijnaart, geb. 1631 in Fijnaart (zoon van Reinier Jansz VOS en Jannetje MAARTENSD), gedoopt 16 Nov 1631 in Fijnaart, ovl. vr 24 Dec 1684 in Fijnaart.

          43     ii.  Elisabeth Cornelisd VERSLUYS, geb. 1664 in Fijnaart, gedoopt 27 Apr 1664 in Fijnaart, ovl. in Fijnaart.

                       Kinderen van Willempje Cornelis GROOTENBOER:

          44    iii.  Maaike Cornelisd VERSLUYS, geb. 1666 in Fijnaart, gedoopt 14 Nov 1666 in Willemstad, ovl. vr 8 Apr 1716 in Fijnaart.  Zij trouwde (1) Gerrit THEUNISZ, 26 Aug 1685 in Fijnaart, geb. ca 1666 in Dinteloord en Prinsenland, ovl. 13 Apr 1701 - 1702, ondertrouw 11 Aug 1685 in Fijnaart.  Zij trouwde (2) Cornelis Jacobsz CRUIJSLANDER, ook bekend als KRUISLANDER, 1702 in Fijnaart, geb. 1679 in Fijnaart (zoon van Jacob Jacobsz CRUIJSLANDER en Neeltje Cornelisd SPAENJAERT), gedoopt 29 Okt 1679 in Fijnaart, ovl. 14 Jul 1707 in Fijnaart.  Zij trouwde (3) Cornelis Cornelisz NEEF, 1 Apr 1708 in Fijnaart, geb. ca 1666 in Fijnaart (zoon van Cornelis Woutersz NEEF en Gieltje Cornelisd KRAMER), ovl. vr 27 Mei 1715 in Fijnaart, ondertrouw 25 Feb 1708 in Fijnaart.

          45    iv.  Jan Cornelisz VERSLUYS, geb. 1668 in Willemstad, gedoopt 6 Mei 1668 in Willemstad, ovl. vr 20 Dec 1671 in Fijnaart.

          46     v.  Jan Cornelisz VERSLUYS, geb. 1671 in Willemstad, gedoopt 20 Dec 1671 in Willemstad, ovl. vr 12 Jul 1676 in Fijnaart.

          47    vi.  Geertrui Cornelisd VERSLUYS, geb. 1673 in Fijnaart, gedoopt 26 Feb 1673 in Fijnaart, ovl. 21 Aug 1749 in Fijnaart (aangegeven).  Zij trouwde (1) Meeuwis Jansz BURGERS, ca 1695, geb. 1643 in Fijnaart (zoon van Jan Meeuwisz BURGERS en Jannetje KLAASD), gedoopt 25 Okt 1643 in Fijnaart, ovl. 27 Jun 1701 - 31 Jul 1701 in Fijnaart.  Zij trouwde (2) Arie Gerritsz SNIJDER, ca 1702, geb. 1651 in Fijnaart (zoon van Gerrit Jansz SNIJDER en Aagje JACOBSD), gedoopt 4 Jun 1651 in Fijnaart, ovl. 4 Apr 1702 - 1 Apr 1703 in Fijnaart.  Zij trouwde (3) Leendert Cornelisz De BEEN, 1703 in Fijnaart, geb. 1671 in Heijningen (zoon van Cornelis Leendertsz De BEEN en Marietje PIETERSD), gedoopt 13 Sep 1671 in Willemstad, ovl. 1 Dec 1735 - 11 Dec 1735 in Fijnaart, ondertrouw 20 Apr 1703 in Fijnaart.

       + 48   vii.  Jan Cornelisz VERSLUYS geb. 1676.

                       Kinderen van Adriaantje Huibrechtsd LEEST:

          49  viii.  Adriaantje Cornelisd VERSLUIJS, geb. 1687 in Fijnaart, gedoopt 23 Feb 1687 in Fijnaart.  Zij trouwde Cornelis Aartsz HOLLEMAN, 4 Jun 1713 in Fijnaart, geb. ca 1685 in Klundert ?, ondertrouw 14 Mei 1713 in Klundert.

 

30. Pieter Adriaansz REIJERKERK, geb. ca 1625 in Mijnsheerenland, ovl. na 1700, beroep boer te Mijnsheerenland.  Hij woonde aan de Blaak onder Mijnsheerenland, maar liet een gedeelte van zijn kinderen in Puttershoek dopen. Hij trouwde (1) Agnietje Meeuwisd HOFMAN, ca 1658, geb. ca 1637 (dochter van Meeuwis Ariens HOFMAN en Ariaentge CORNELIS), ovl. vr Mrt 1684 in Mijnsheerenland.  Hij trouwde (2) Soetje RUTTE, 17 Mrt 1684 in Strijen, geb. ca 1624 in Puttershoek.  Soetje: J.d. wonende Puttershoek (1644). Woonde Strijen (1684).

                       Kinderen van Agnietje Meeuwisd HOFMAN:

          50      i.  Ariaantie Pieters REIJERKERK, geb. 1659, gedoopt 9 Mrt 1659 in Puttershoek.  Doopgetuige was Martijntje MEEUWIS.

          51     ii.  Cornelis Pieters REIJERKERK, geb. 1661, gedoopt 20 Feb 1661 in Puttershoek.  Doopgetuige was Cornelis Cornelis SCHRIJVER.

          52    iii.  Ariaentge Pieters REIJERKERK, geb. 1669, gedoopt 22 Sep 1669 in Puttershoek.  Doopgetuigen waren Arie ARIENS, Pieter MEEUWIS, Ariaentje ARIENS en Neeltje ARIENS.

          53    iv.  Lijntje Pieters REIJERKERK, geb. 1672 in Mijnsheerenland, gedoopt 11 Sep 1672 in Mijnsheerenland, ovl. 19 Mei 1752 in Mijnsheerenland (Arij Maaskant geeft aan het lijk van zijn moeder Lijntje Reijerkerk. Oud 80 jaaren. Onder de classis van F 3.-.-.).  Doopgetuigen waren Ariaentge ARIENS en Neeltge ARIENS. Zij trouwde (1) Bastiaan Arijensz MAASKANT, 17 Apr 1702 in Mijnsheerenland, geb. ca 1675 in Westmaas (zoon van Adriaan Bastiaansz MAASKANT en Anneke Cornelisd GELDERBLOM), gedoopt 15 Okt 1679 in Mijnsheerenland, ovl. vr 2 Feb 1718, beroep boer te Mijnsheerenland, ondertrouw 25 Mrt 1702 in Mijnsheerenland.  Zij trouwde (2) Arien Claasz Van GEMPEL, 27 Feb 1718 in Mijnsheerenland, geb. 1682 in Mijnsheerenland (zoon van Claes Jacobs Van GEMPEL en Marijgje Ariens Van Der SPUIJ), gedoopt 3 Mei 1682 in Mijnsheerenland, ondertrouw 2 Feb 1718 in Mijnsheerenland.

       + 54     v.  Meeuwis Pieters REIJERKERK geb. 1675.

 

31. Arien Ariensz De Jonge REIJERKERK, ook bekend als RIJDERKERCK, geb. ca 1625 in Mijnsheerenland, ovl. vr 1712, beroep boer te Mijnsheerenland.  Heemraad van Mijnsheerenland. Hij pachtte het land voor zijn bedrijf. Hij bezat een huis aan de Blaak te Mijnsheerenland. Hij trouwde Maartje Meeuwis HOFMAN, ook bekend als Maartje/Maergie, ca 1657 in Mijnsheerenland, geb. ca 1637 in Mijnsheerenland (dochter van Meeuwis Ariens HOFMAN en Ariaentge CORNELIS).

                       Kinderen:

          55      i.  Meeuwis Ariens REIJERKERK, geb. ca 1658 in Mijnsheerenland, ovl. vr 1670.

          56     ii.  Maerten Ariens REIJERKERK, ovl. vr 7 Nov 1666.

          57    iii.  Pieter Ariens REIJERKERK, geb. ca 1659 in Mijnsheerenland, ovl. vr 1676.

          58    iv.  Ariaentie Ariens REIJERKERK, ook bekend als REEDIJK, ook bekend als RHEDIJK, geb. ca 1660 in Mijnsheerenland, gedoopt 20 Mei 1674 in Mijnsheerenland, beroep landbouweres.  Passeert test. 's-Gravendeel 20 Feb 1691, doet bouwneringe a/d Blaeck met 3 k. boven 8 jr. met dienstbode (lijst familiegeld Mijnsheerenland 1674).

                       Getuige bij:  Arien Maartens REIJERKERK #1781   Gedoopt  9 Dec 1696  Maasdam

                       Getuige bij:  Arien Maartensz REIJERKERK #1782   Gedoopt  8 Dec 1697  Maasdam. Zij trouwde Dirk Pieters KRUITHOF, 28 Feb 1683 in Mijnsheerenland, geb. 1659 in Mijnsheerenland (zoon van Pieter Adriaansz KRUITHOF en IJsbrandje IJSBRANDSDR), gedoopt 2 Mrt 1659 in Puttershoek, religie NG, ondertrouw 13 Feb 1683 in Mijnsheerenland.  Dirk: J.m. van Mijnsheerenland, woonde in Heinenoord(1683).

          59     v.  Pietertje Ariens REIJERKERK, geb. ca 1661 in Mijnsheerenland.

       + 60    vi.  Cornelis Arijens REIJERKERK geb. 1663.

          61   vii.  Teuntie Arijens REIJERKERK, geb. ca 1665 in Mijnsheerenland.  Zij trouwde Cornelis Arijens TUIJNDER, ook bekend als TUIJNDERS, ca 1684, geb. ca 1660.

       + 62  viii.  Maarten Ariensz REIJERKERK geb. 1668.

       + 63    ix.  Meeuwis Ariens REIJERKERK geb. ca 1673.

          64     x.  Leena Ariens REIJERKERK, geb. 1674 in Mijnsheerenland, gedoopt 20 Mei 1674 in Mijnsheerenland.  Doopgetuigen waren Jacob PALING, Ariaantje MEEUWIS en Angenietje MEEUWIS.

          65    xi.  Arij Ariens REIJERKERK, geb. 1676 in Mijnsheerenland, gedoopt 19 Apr 1676 in Mijnsheerenland.  Doopgetuigen waren Arien Clasen KRUIJDHOF en Pietge DINGEMANS.

       + 66   xii.  Pieter Ariens REIJERKERK geb. ca 1676.

 

32. Claes Ariensz REIJERKERK, geb. ca 1630 in Mijnsheerenland/Strijen ?  Hij trouwde NN, ca 1655, geb. ca 1630.

                       Kinderen:

       + 67      i.  Arien Claesz REIJERKERK geb. ca 1657.

 

34. Bastiaan Ariesz REIJERKERK, geb. ca 1647 in Mijnsheerenland.  Hij trouwde NN.

                       Kinderen:

          68      i.  Bastiaantje Bastiaansd REIJERKERK, geb. ca 1682 in Mijnsheerenland.  Zij trouwde Crijn Fransse Van Der GRAAF, 5 Nov 1702 in Mijnsheerenland, geb. 1678 in Puttershoek (zoon van Frans Ariens Van Der GRAAF en Percijntje PIETERSDR), gedoopt 13 Feb 1678 in Puttershoek.

 

 

Zesde Generatie

 

36. Johannes Janszn REIJERKERK, ook bekend als Josanus, geb. ca 1654 in Strijen, gedoopt ca 1654 in Strijen, ovl. 17 Mrt 1729 in Strijen (aangegeven), beroep landbouwer.  Johannes was schepen van Strijen en landbouwer in de Strijense polder. Johannes en Erckje trouwen onder huwelijkse voorwaarden (bron: Notarieel Strijen no. 7654). Lidmatenlijst 1722: Johannes Janse REIJERKERK, weduwnaar, wonende Nieuw Bonaventura. Hij trouwde Erckje Jansdr SNEEP, ook bekend als Dirckje, 18 Jan 1691 in Strijen, geb. 1654 in Mijnsheerenland (dochter van Jan Cornelisz SNEEP en Truijgen Andries SNIJDER), ovl. 1720 in Strijen (aangegeven 17 Nov 1720), begraven 17 Nov 1720 in Strijen.  Erckje: Getuige bij:  Hendrik Willemsz RAS  #54872   Gedoopt  14 Jun 1716  Strijen.

                       Kinderen:

       + 69      i.  Hendrik Jans REIJERKERK geb. 19 Nov 1691.

          70     ii.  Jan Johannesz REIJERKERK, geb. 11 Aug 1694.

 

37. Cornelis Janszn REIJERKERK, geb. 1656 in Strijen, gedoopt 30 Apr 1656 in Strijen, ovl. 11 Okt 1709 in Strijen (aangegeven).  Hij trouwde (1) Neeltje Jansdr Van Der LINDEN, ca Nov 1690, geb. ca 1647 in Heinenoord, ovl. 31 Dec 1707 in Strijen (aangegeven).  Neeltje: Getuige bij:  Trijntje Isaacks HARTIGVELD  #281116   Overleden  22 Jan 1700  Strijen. Hij trouwde (2) Neeltje Bastiaen POLDERDIJK, 25 Okt 1708 in Sint-Anthoniepolder, geb. 1659 in Sint-Anthoniepolder (dochter van Bastiaen Willems POLDERDIJK en Leentye JANSDR), gedoopt 16 Feb 1659 in Sint-Anthoniepolder, ondertrouw 11 Okt 1708 in Strijen en Sint Anthoniepolder.  Neeltje: Doopgetuige was Neeltie WILLEMS. Belijdenis Sint Anthonie Polder 22 Dec 1684. 4 Nov 1709: Neeltie Bastiaans POLDERDIJK, laatst weduwe van Cornelis Jans REIJERKERK verkoopt haar huis aan Pieter Jacobs ZEVENBERGEN (bron: RA SAP 2).

                       Kinderen van Neeltje Jansdr Van Der LINDEN:

          71      i.  Willemtje Cornelis REIJERKERK, ook bekend als RIJDERKERK, geb. ca 1680 in Den Hitsert, ovl. vr 13 Sep 1705.  Zij trouwde Crijn Jans TUCK, 1702, geb. 1666 in Westmaas (zoon van Jan Joosten TUCK en Leijtje Quirijnen HUIJSER), gedoopt 7 Nov 1666 in Westmaas, ovl. vr 25 Apr 1738 in Westmaas, ondertrouw 29 Apr 1702 in Mijnsheerenland.

 

48. Jan Cornelisz VERSLUYS, geb. 1676 in Fijnaart, gedoopt 12 Jul 1676 in Fijnaart, ovl. 21 Dec 1738 - 2 Apr 1739 in Fijnaart.  Hij trouwde (1) Adriaantje Laurensd LEEST, ook bekend als BLOKLAND, ca 1696 in Fijnaart, geb. 1672 in Fijnaart (dochter van Laurens Huibrechtsz LEEST en Aagje Adriaansd SLOBBE), gedoopt 14 Feb 1672 in Fijnaart, ovl. 5 Dec 1718 - 30 Apr 1721 in Fijnaart.  Hij trouwde (2) Cathalina Dirksd GROOTENBOER, 18 Mei 1721 in Fijnaart, geb. 1672 in Fijnaart (dochter van Dirk Jansz GROOTENBOER en Cathalina Cornelisd LEEST), gedoopt 24 Apr 1672 in Fijnaart, ovl. 1736 - 1738 in Fijnaart, ondertrouw 3 Mei 1721 in Fijnaart.

                       Kinderen van Adriaantje Laurensd LEEST:

       + 72      i.  Cornelis Jansz VERSLUIJS geb. 1708.

 

54. Meeuwis Pieters REIJERKERK, geb. 1675 in Mijnsheerenland, gedoopt 27 Okt 1675 in Mijnsheerenland, ovl. 1747, beroep boer te Mijnsheerenland.  Ouderling te Mijnsheerenland 1727. Hij trouwde Lijsbeth Ariens SALIJ, ook bekend als ZALIJ, 1703, geb. 1673 in Heerjansdam (dochter van Arien Arijens SALIJ en Aagje JOOSTENDR), gedoopt 30 Apr 1673 in Heerjansdam, ovl. 23 Apr 1751 ? in Heerjansdam ?, ondertrouw 8 Jun 1703 in Heerjansdam, ondertrouw 10 Jun 1703 in Mijnsheerenland.  Lijsbeth: Getuige bij:  Meeuwis Pietersz REIJERKERK #107059   Gedoopt  13 Feb 1735.

                       Kinderen:

          73      i.  Agnietje Meeuwisse REIJERKERK, geb. 1704, gedoopt 30 Mrt 1704 in Mijnsheerenland.

       + 74     ii.  Pieter Meeuwisz REIJERKERK geb. 1705.

          75    iii.  Arie Meeuwisse REIJERKERK, geb. 1707 in Mijnsheerenland, gedoopt 9 Okt 1707 in Mijnsheerenland, ovl. 1768, beroep boer te Mijnsheerenland, later te Puttershoek.

          76    iv.  Cornelis Meeuwisse REIJERKERK, geb. 1710 in Mijnsheerenland, gedoopt 21 Apr 1710 in Mijnsheerenland.

          77     v.  Dirk Meeuwis REIJERKERK, geb. ca 1720.

 

60. Cornelis Arijens REIJERKERK, geb. 1663 in Mijnsheerenland, gedoopt 20 Mei 1663 in Mijnsheerenland.  Woonde aan de Blaak. Hij trouwde Magteltje ENGELEN, ca 1692 in Mijnsheerenland, geb. ca 1670.  Magteltje: Woonde aan den Blaeck.

                       Kinderen:

          78      i.  Maeyken Cornelisse REIJERKERK, geb. 1692 in Heinenoord, gedoopt 15 Jun 1692 in Heinenoord, ovl. vr 6 Nov 1728.  Doopgetuigen waren Ary Ariens RIJDERKERK en Ariaentje ARIJENS. Zij trouwde Gijsbert Willems HOOIJMAAIJER, ca 1725, geb. 1698 in Strijen (zoon van Willem Gijsberts HOOIJMAAIJER en Lijsbeth Jans VERVIEL), gedoopt 11 Jul 1698 in Strijen.

       + 79     ii.  Arie Cornelisse REIJERKERK geb. 1694.

          80    iii.  Leendert Cornelisz REIJERKERK, geb. 1694 in Mijnsheerenland, gedoopt 17 Okt 1694 in Mijnsheerenland.  Doopgetuigen waren Lijntie Ariens RIJDERKERCK, Neeltie WEUYSTERS, Maertie Ariens RIJDERKERCK en Dirck ENGELE. Leendert werd geboren a/d Molka onder de Noort ende bij absentie v/d dom. in Mijnsheerenland gedoopt.

 

62. Maarten Ariensz REIJERKERK, ook bekend als RIDDERKERK, geb. 1668 in Mijnsheerenland, gedoopt 11 Nov 1668 in Mijnsheerenland, ovl. vr 8 Dec 1726.  Doopgetuigen waren Pieter ARIENS, Pieter MEEUWISZ en Pietertie MAERTENS. J.m. van Mijnsheerenland en wonende Maasdam(1696). Belijdenis te Maasdam 22 Dec 1701. Hij trouwde Catholijntje Cornelisse De GEUS, ook bekend als Lijntje, 26 Aug 1696 in Maasdam, geb. 1679 in Maasdam (dochter van Cornelis Wijngaarden De GEUS en Marija Commers BLOK), gedoopt 19 Nov 1679 in Maasdam, ovl. na 13 Mei 1753, ondertrouw 11 Aug 1696 in Maasdam (hij jm van onder Mijnsheerenland, zij jd van Maasdam, beiden wonend te Maasdam).  Catholijntje: Belijdenis te Maasdam op 22 Dec 1701. J.d. van en wonende te Maasdam 1696. Zij is sedert 12 Mei 1746 uit liefde besteed bij schoonzoon Arie Dirkse NAAKTGEBOREN. Thans 13 Mei 1753 besteed bij haar dochter Maijke REIJERKERK, weduwe van Bastiaan Van ERKEL voor 16 gulden per jaar en een zak tarwe haagsch (kerk St. Anthoniepolder).

      Getuige bij:  Lijntje Bastiaans Van ARKEL #4081   Gedoopt  8 Dec 1726  Maasdam

      Getuige bij:  Lijntje Ariesd REIJERKERK #869   Gedoopt  30 Jan 1729  Maasdam

      Getuige bij:  Maerten Ariens NAAKTGEBOREN #4088   Gedoopt  2 Feb 1735  IJsselmonde.

                       Kinderen:

          81      i.  Arien Maartens REIJERKERK, geb. 1696 in Maasdam, gedoopt 9 Dec 1696 in Maasdam, ovl. 28 Jan 1697 in Maasdam (aangegeven pro deo).  Doopgetuige was Arjaantje Ariens RIDDERKERK te 's-Gravendeel.

       + 82     ii.  Arien Maartensz REIJERKERK geb. 1697.

       + 83    iii.  Cornelis Maartensz REIJERKERK geb. 1699.

          84    iv.  Marijtje Maartensd REIJERKERK, ook bekend als Maaijke, geb. 1702 in Sint-Anthoniepolder, gedoopt 26 Feb 1702 in Maasdam, ovl. 16 Feb 1765 in Sint-Anthoniepolder (aangegeven).  Getuige bij:  Dirk Cornelisse Van DRONGELEN #61005   Gedoopt  15 Sep 1743  Cillaarshoek

                       Getuige bij:  Martijntje Corsse STOUGJE #69880   Gedoopt  14 Sep 1755  Oud-Beijerland

                       Getuige bij:  Bastiaan Arijsz Van Der LINDEN #100294   Gedoopt  13 Jun 1756  Oud-Beijerland

                       Getuige bij:  Maarten Ariensz REIJERKERK #1713   Gedoopt  27 Jul 1732  Maasdam

                       Getuige bij:  Maarten Cornelisz REIJERKERK  #1428   Gedoopt  27 Jul 1732  Maasdam. Zij trouwde Bastiaan Cornelisz Van ARKEL, ook bekend als ERKEL, 19 Mei 1726 in Sint-Anthoniepolder, geb. 1692 in Cillaarshoek (zoon van Cornelis Gijsberts Van ARKEL en Petronella Cornelis Van ESCH), gedoopt 3 Feb 1692 in Maasdam, ovl. 26 Mei 1741 in Sint-Anthoniepolder (aangegeven), ondertrouw 26 Apr 1726 in Sint-Anthoniepolder (zij j.d. van Sint Anthonie Polder).  Bastiaan: Doopgetuige was Arjaantjes HENDRICKX. Hij vertrekt naar Sint Anthonie Polder in 1726. Hij woont huis nr. 42 aan de Oostzijde van de Gatsche Dijk op 't Gat in Sint Anthonie Polder in 1732.

          85     v.  Dirk Maartens REIJERKERK, geb. 1703 in Maasdam, gedoopt 28 Okt 1703 in Maasdam, ovl. 16 Jan 1704 in Maasdam (aangegeven pro deo).  Doopgetuige was Isbrantjen.

          86    vi.  Maria Maartens REIJERKERK, ook bekend als Maria/Marijtje, geb. ca 1711 in Sint-Anthoniepolder, ovl. 21 Jan 1790 in IJsselmonde (aangegeven).  Zij trouwde Arij Dirkse NAAKTGEBOREN, 1734, geb. 1703 in Oost-IJsselmonde (zoon van Dirk Leendersse NAAKTGEBOREN en Pietertie Ariens VINCK), gedoopt 1 Jul 1703 in Barendrecht, ovl. 15 Jul 1750 - 21 Jan 1790, ondertrouw 30 Apr 1734 in IJsselmonde (zij jd).

 

63. Meeuwis Ariens REIJERKERK, geb. ca 1673 in Mijnsheerenland, ovl. vr Mei 1707.  Getuige bij:  Arien Maartensz REIJERKERK #1782   Gedoopt  8 Dec 1697  Maasdam. Hij trouwde Lijsbeth Dirks CRANENDONCK, ca 1698, geb. 1679 in Mijnsheerenland (dochter van Dirk Dircksz KRANENDONK en Jannegie Hermensdr Den OUDEN), gedoopt 17 Sep 1679 in Mijnsheerenland, ovl. 1717 in Mijnsheerenland.  Lijsbeth: Doopgetuigen waren Marijken en Leendert DIRCKSE.

                       Kinderen:

          87      i.  Arie Meeuwisse REIJERKERK, geb. 1699, gedoopt 2 Mei 1699 in Mijnsheerenland.

          88     ii.  Jannigje Meeuwisse REIJERKERK, geb. 1701, gedoopt 27 Feb 1701 in Mijnsheerenland.

          89    iii.  Maaike Meeuwisse REIJERKERK, geb. 1703, gedoopt 15 Jul 1703 in Mijnsheerenland.

       + 90    iv.  Dirk Meeuwisse REIJERKERK geb. 1707.

 

66. Pieter Ariens REIJERKERK, geb. ca 1676 in Mijnsheerenland, ovl. 7 Dec 1741 in Oud-Beijerland (aangegeven).  Vertrok 28 Apr 1740 naar Strijen. Hij trouwde Pleuntje Huijge In 't VELD, ca 1700, geb. ca 1679 in Mijnsheerenland ? (dochter van Huijg Sijmonse In 't VELD en Pleuntje JOPPEN), ovl. 8 Jul 1735 in Oud-Beijerland (aangegeven).

                       Kinderen:

       + 91      i.  Arie Pieters REIJERKERK geb. 1702.

          92     ii.  Huijg Pieters REIJERKERK, geb. 1702, gedoopt 31 Dec 1702 in Oud-Beijerland.

          93    iii.  Jannetje Pietersd REIJERKERK, ook bekend als Jannetje, geb. 1705 in Oud-Beijerland, gedoopt 25 Okt 1705 in Oud-Beijerland.  Zij trouwde Huijg Ariens De GRAAF, 26 Jul 1733 in Oud-Beijerland, geb. ca 1703? in Strijen (zoon van Arijen Arijensz De GRAAF en Lijsbeth Teunisd ELAND).

          94    iv.  Huijgje Pieters REIJERKERK, geb. 1707 in Oud-Beijerland, gedoopt 22 Mei 1707 in Oud-Beijerland.  Vertrekt 13 Mrt 1738 met dochter Maria naar Dubbeldam. Zij trouwde Arie Ariesz De KIEVIT, 20 Dec 1733 in Oud-Beijerland, geb. 1700 in Dubbeldam (zoon van Arij Huibertsz De KIEVIT en Hilletje Ariens Den HOUTING), gedoopt 12 Apr 1700 in Dubbeldam, ovl. vr 13 Mrt 1738, ondertrouw 27 Nov 1733 in Oud-Beijerland.

          95     v.  Wouter Pieters REIJERKERK, geb. 1710, gedoopt 15 Feb 1710 in Oud-Beijerland.

 

67. Arien Claesz REIJERKERK, geb. ca 1657 in Strijen, ovl. 1688 - 31 Dec 1689.  Hij trouwde Geertje Hermans VLAM, 21 Jun 1676 in Westmaas, geb. 1655 in Westmaas (dochter van Harmen Philips VLAM en Jannetje GERRITS), gedoopt 31 Okt 1655 in Westmaas, ovl. 1690 - 14 Jan 1695.

                       Kinderen:

          96      i.  Claes Ariensz REIJERKERK, geb. 1677 in Strijen, gedoopt 1 Aug 1677 in Strijen.

          97     ii.  Claesie Ariensd REIJERKERK, geb. 1679 - 1680 in Strijen, gedoopt 7 Jan 1680 in Strijen.

          98    iii.  Klaesye Ariens REIJERKERK, geb. 1684 in Strijen, gedoopt 24 Feb 1684 in Strijen (Het lijkt alsof er nog eerst een C staat voor een K, in de naam Klaesije).

          99    iv.  Cornelys Ariens REIJERKERK, geb. 1686, gedoopt 28 Jul 1686 in Strijen.

          100   v.  Corneli? Ariens REIJERKERK, geb. 1688, gedoopt 9 Mei 1688 in Strijen.

 

 

Zevende Generatie

 

69. Hendrik Jans REIJERKERK, geb. 19 Nov 1691 in Strijen, gedoopt 19 Dec 1691 in Strijen, ovl. 23 Feb 1735 in Strijen (aangegeven).  Hij trouwde Teuna Ariens STOOKER, 1 Okt 1723 in Strijen, geb. ca 1700 in 's-Gravendeel (dochter van Arie Hermens STOOKER en Soetje Teunisse ELAND), ovl. 1750 in Strijen, begraven 1 Apr 1750 in Strijen.  Teuna: Getuige bij:  Arij Teunisse STOOCKER #23600   Gedoopt  11 Mei 1738  Strijen.

                       Kinderen:

          101    i.  Erkje Hendrikse REIJERKERK, ook bekend als Erkje/Arkje, geb. 1724 in Strijen, gedoopt 27 Feb 1724 in Strijen, ovl. 24 Feb 1804 in Katendrecht (Gaarder: aangifte van het lijk van Erkje Rijerkerk, weduwe Hendrik Hogendijk, klasse 4, f.3,-,-), religie NG.  Bron: Rijksarchief van Zuid-Holland te Den Haag . Lidmaat te Strijen 19 Apr 1743. Woonde onder Katendrecht 1752. Zij trouwde Hendrik Claase HOGENDIJK, 3 Mei 1744 in Strijen, geb. 1707 in Katendrecht (zoon van Claas Ariensz HOOGENDIJK en Soetjen Hendriksd GROL), gedoopt 27 Mrt 1707 in Charlois, ovl. vr 24 Feb 1804, religie NG, ondertrouw 10 Apr 1744 in Charlois (hij weduwnaar van Elisabeth HORDIJK wonende Katendrecht, zij j.d. afkomstig van Strijen en wonende Strijen).

          102   ii.  Soetje Hendriks REIJERKERK, geb. 12 Aug 1725 in Strijen, gedoopt 12 Aug 1725 in Strijen.  Lidmaat te Strijen 7 Apr 1746. Zij trouwde (1) Cornelis CRANENDONCK, geb. vr 18 Jul 1752, ovl. na 18 Jul 1752.  Cornelis: Woonde Maasdam 1752. Zij trouwde (2) Willem Jansz Van Der KRAAN, ca 1755, geb. 1719 - 1720 in Maasdam (zoon van Jan Van Der KRAAN en Maria Willemsd Van Der HAVEN), gedoopt 7 Jan 1720 in Maasdam, ovl. 9 Mei 1782 in Maasdam (aangegeven).

          103  iii.  Johannes Hendriks REIJERKERK, geb. 27 Feb 1729 in Strijen, gedoopt 27 Feb 1729 in Strijen.  In de archieven van de VOC vinden we een Johannes REIJERKERK afkomstig uit Strijen, die op 5 Apr 1762 uitvaart als "matroos" met de "Bleiswijk" naar Batavia, aankomst daar 26 Sep 1762. Dat zou goed deze Johannes kunnen zijn. (VOC-kamer Delft DASnr.3835, inv.nr.14019).

          104  iv.  Jannetje Hendriks REIJERKERK, geb. 1731 in Strijen, gedoopt 11 Feb 1731 in Strijen, ovl. 1796 in 's-Gravendeel, begraven 11 Jun 1796 in 's-Gravendeel.  Woonde 's-Gravendeel 1752. Zij trouwde Gerrit Adamse WEEDA, geb. 1722 in Strijen (zoon van Adam Lammerts WEEDA en Teuna Gerrits Van Der PLAS), gedoopt 21 Jun 1722 in Strijen, ovl. 1793 in 's-Gravendeel, begraven 6 Jun 1793 in 's-Gravendeel.

          105   v.  Ariaantje Hendrikse REIJERKERK, geb. 1734 in Strijen, gedoopt 5 Dec 1734 in Strijen.  Zij trouwde Cornelis Cornelisz Van VALEN, ook bekend als Knelis, 12 Mei 1754 in Dubbeldam, geb. 1729 in Dubbeldam (zoon van Cornelis Corneliszn Van VALEN en Marijtje Johannesdr BRAVENBOER), gedoopt 11 Dec 1729 in Dubbeldam.

 

72. Cornelis Jansz VERSLUIJS, geb. 1708 in Fijnaart, gedoopt 26 Feb 1708 in Fijnaart, ovl. 30 Dec 1776 in Fijnaart, begraven 3 Jan 1777 in Fijnaart.  Hij trouwde (1) Cathalina Cornelisd KOOMANS, 23 Mrt 1738 in Fijnaart, geb. 1712 in Heijningen (dochter van Cornelis Pietersz KOOMANS en Heiltje Pietersd KOEVOET), gedoopt 26 Mei 1712 in Fijnaart, ovl. 18 Jul 1745 - 1 Nov 1749 in Fijnaart, ondertrouw 1 Mrt 1738 in Fijnaart.  Hij trouwde (2) Annetje Cornelisd De GLINT, 14 Dec 1749 in Fijnaart, geb. 1722 - 1723 in Willemstad (dochter van Cornelis De GLINT en Elisabeth Corstiaensd HOGENDIJK), gedoopt 3 Jan 1723 in Willemstad, ovl. 26 Sep 1777 in Fijnaart, ondertrouw 28 Nov 1749 in Fijnaart.

                       Kinderen van Cathalina Cornelisd KOOMANS:

          106    i.  Adriana Cornelisd VERSLUIJS, geb. 1738 in Fijnaart, gedoopt 21 Dec 1738 in Fijnaart.  Zij trouwde (1) Dirk MOLENAAR, 9 Sep 1759 in Fijnaart, geb. ca 1734, ovl. vr 24 Okt 1760, ondertrouw 24 Aug 1759 in Fijnaart.  Zij trouwde (2) Arij Gijsbrechtsz SCHILPEROORT, 16 Nov 1760 in Fijnaart, geb. 1733 in Fijnaart (zoon van Gijsbert Gerritsz SCHILPEROORT en Cornelia Jansd ROLLAF), gedoopt 8 Feb 1733 in Fijnaart, ondertrouw 24 Okt 1760 in Fijnaart.

 

74. Pieter Meeuwisz REIJERKERK, geb. 1705, gedoopt 2 Aug 1705 in Mijnsheerenland, ovl. 1774 in Maasdam, beroep boer te Maasdam.  In het boek "Boerderijen en hun bewoners in de Groote Waard, 'De Hoeksche Waard'" van A.P. van den HOEK, zie ook  www.boerderijeninbeeld.nl  , wordt Pieter en zijn vier kinderen genoemd op de bldz 112 en 113. Hij trouwde Aagje Jacobs NOTEBOOM, 23 Mei 1734 in Maasdam, geb. 1708 (dochter van Jacob Arijens NOTEBOOM en Iefjen Reijnierse KROL), gedoopt 8 Jan 1708 in Maasdam, ovl. ca 1764 in Maasdam, ondertrouw 30 Apr 1734 in Maasdam.

                       Kinderen:

          107    i.  Meeuwis Pietersz REIJERKERK, geb. 1735, gedoopt 13 Feb 1735, ovl. 1794, beroep boer te Maasdam.

          108   ii.  Jacob Pietersz REIJERKERK, geb. 1741, ovl. 1802, beroep boer te Maasdam.

          109  iii.  IJfje Pietersd REIJERKERK, ook bekend als Jetje, geb. ca 1745 in Maasdam, ovl. 14 Jul 1817 in Maasdam (aangegeven 15 Jul).  In het boerderijenboek over de Hoeksche Waard van Arie Pieter van den Hoek wordt haar boerderij uitgebreid beschreven, als ook de boerderij van haar ouders en broers. Zie ook www.boerderijeninbeeld.nl

                       . Zij trouwde Johannes Jacobusz SCHRIJVER, 1766, geb. 1740 in Puttershoek (zoon van Jacobus Johannesz SCHRIJVER en Maria Hermanusdr NAARTHUIZEN), gedoopt 3 Apr 1740 in Puttershoek, ovl. 5 Dec 1804 in Puttershoek, ondertrouw 31 Okt 1766 in Puttershoek.

          110  iv.  Leendert Pietersz REIJERKERK, geb. 1750, ovl. 1808, beroep boer te Maasdam.

 

79. Arie Cornelisse REIJERKERK, geb. 1694 in Mijnsheerenland, gedoopt 17 Okt 1694 in Mijnsheerenland, ovl. na 1746.  Doopgetuigen waren Lijntie Ariens RIJDERKERCK, Neeltie WEUYSTERS, Maertie Ariens RIJDERKERCK en Dirck ENGELE. Arie werd geboren a/d Molka onder de Noort ende bij absentie v/d dom. gedoopt in Mijnsheerenland. J.m. wonende Heinenoord 1720. Hij trouwde Jannigje Crijne TUCK, 10 Nov 1720 in Heinenoord, geb. 1694 in Mijnsheerenland (dochter van Crijn Jans TUCK en Marijgje Jans SMIT), gedoopt 21 Nov 1694 in Mijnsheerenland.  Jannigje: J.d. wonende Heinenoord 1720.

      Getuige bij:  Mariegje Cornelisd REIJERKERK  #27382   Gedoopt  8 Jul 1764  IJsselmonde.

                       Kinderen:

          111    i.  Cornelis Ariens REIJERKERK, geb. 1721 in Heinenoord, gedoopt 14 Sep 1721 in Heinenoord, ovl. vr 11 Apr 1735.  Doopgetuige was Maijken Cornelis REIJERKERK.

          112   ii.  Maria Ariens REIJERKERK, ook bekend als Marigje, geb. 1723 in Heinenoord, gedoopt 21 Feb 1723 in Heinenoord.  Doopgetuige was Jannigje Piets van LUIJK.

          113  iii.  Magteltje Ariens REIJERKERK, geb. 1724 in Heinenoord, gedoopt 4 Jun 1724 in Heinenoord.  Doopgetuige was Sara DIEPENBROEK. Zij trouwde Cent Leenderts BOS, 6 Nov 1746 in Numansdorp, geb. 1723 in Numansdorp (zoon van Leendert Cornelisse BOS en Pleuntje Cente BOSMAN), gedoopt 12 Dec 1723 in Numansdorp.

       + 114  iv.  Leendert Ariens REIJERKERK geb. 1726.

          115   v.  Cornelia Ariens REIJERKERK, ook bekend als Crelia, geb. 1728 in Heinenoord, gedoopt 2 Mei 1728 in Heinenoord, ovl. vr 21 Mrt 1762 in Oud-Beijerland.  Doopgetuige was Jannigje Cornelis SMIDT. Zij trouwde Imand Ariensz KAMP, ook bekend als IJmant, 20 Mei 1753 in Oud-Beijerland, geb. 1728 in Oud-Beijerland (zoon van Arie Imerts KAMP en Annegje Corstiaans ANNOKKE), gedoopt 22 Aug 1728 in Oud-Beijerland.

          116  vi.  Maria Arysd REIJERKERK, geb. 1728 in Heinenoord, gedoopt 2 Mei 1728 in Heinenoord, ovl. 9 Jul 1755 in Klaaswaal.  Doopgetuige was Jannigje Cornelis SMIDT. Zij trouwde Jan Ariens SCHUTTER, 16 Mei 1745 in Klaaswaal, geb. 1719 in Klaaswaal (zoon van Arie Jansz SCHUTTER en Cornelia Cornelisse BOL), gedoopt 1 Okt 1719 in Klaaswaal, ovl. ca 1777, beroep boer te Westmaas, Klaaswaal, ondertrouw 23 Apr 1745 in Klaaswaal.

          117 vii.  Pietertje Ariens REIJERKERK, geb. 1731 in Heinenoord, gedoopt 1 Jul 1731 in Heinenoord.  Doopgetuige was Geertruij Jac. van VLIET. Zij trouwde IJmert Wouters STRUIJK, 4 Nov 1753 in Mijnsheerenland, geb. ca 1715 in Heinenoord of Goudswaard (zoon van Wouter IJmerts STRUIJK en Jacoba Cornelisse CLOOTWIJCK).

          118 viii.  Maaike Ariens REIJERKERK, geb. 1733 in Heinenoord, gedoopt 6 Dec 1733 in Heinenoord.  Doopgetuige was Jaapje de PEE. Zij trouwde Willem Ariens De GEUS, ca 1758, geb. 1733 (zoon van Arien Willemse De GEUS en Helena Jans REGENBOOGH), gedoopt 1 Nov 1733 in Maasdam.

       + 119  ix.  Cornelis Aries REIJERKERK geb. 1735.

       + 120   x.  Arie Ariens REIJERKERK geb. 1736.

 

82. Arien Maartensz REIJERKERK, ook bekend als RIDDERKERK, geb. 1697 in Maasdam, gedoopt 8 Dec 1697 in Maasdam, ovl. 1741 - 1754.  Doopgetuigen waren Arjaantje ARIENS en Meeuwis Ariens RIJERKERK. Belijdenis te Maasdam Apr 1727. J.m. wonende St. Anthoniepolder (1726). Hij trouwde Maria Cornelisdr Van ARKEL, ook bekend als van ERKEL, 7 Jun 1726 in Maasdam, geb. 1697 in Maasdam (dochter van Cornelis Gijsberts Van ARKEL en Petronella Cornelis Van ESCH), gedoopt 31 Mrt 1697 in Maasdam, ovl. 1754 - 1777, ondertrouw 10 Mei 1726 in Maasdam.  Maria: Doopgetuige was Neeltje Leenderts SNEUKELAAR. Belijdenis Maasdam Apr 1727. J.d. wonende Cillaarshoek (1726).

                       Kinderen:

          121    i.  Pieternella Ariens REIJERKERK, geb. 1727 in Maasdam, gedoopt 30 Mrt 1727 in Maasdam, ovl. 1794 in Maasdam, begraven 23 Jan 1794 in Maasdam.  Doopgetuige was Cornelia Pieters van ROON, vrouw van Corn. van ERKEL. Pieternella verkoopt (17 Mei 1790) als weduwe land aan Klaas BARENDRECHT en diens nicht Maria Huijgensdr BARENDRECHT in Nieuw Bonaventura, getekend namens haar door Leendert Pieters De GEUS (RA 35, 1790). Zij doet belijdenis te Heinenoord 2 Apr 1748. Op 17 Mei 1791 ontvangt zij een kwitantie voor een leverantie aan de armen.

                       Getuige bij:  Arie Maartensz REIJERKERK #397   Gedoopt  1 Sep 1754  Strijen

                       Getuige bij:  Arie Maartense REIJERKERK #7769   Gedoopt  1 Sep 1754  Strijen. Zij trouwde Pieter Leenderts De GEUS, vr 1752, geb. 1732 in Maasdam (zoon van Leendert Pietersz De GEUS en Lena Jacobsdr KUIJSMUIJS), gedoopt 9 Mrt 1732 in Maasdam, ovl. 1790, begraven 20 Mrt 1790 in Maasdam, beroep landbouwer en winkelier te Maasdam.  Pieter: Te Maasdam diaken 1765/1766, armmeester 1767, kerkmeester 1775-1784, heemraad 1780-1784, schepen 1783-1784. ONA Rotterdam, 3282-1360 (nots A. SCHADEE): Pieter De GEUS koopt 4 Nov 1778 van Jan HOEKE en Mechelina MAASDAM voor 1700 gulden 3 morgen weiland genaamd de Smitswerf, gedeeltelijk onder Maasdam, die in gebruik zijn bij Dammes De GEUS in Nieuw Bonaventura. Hij koopt 13 Nov 1778 land van Dammes De GEUS in Nieuw-Bonaventura.

          122   ii.  Lijntje Ariesd REIJERKERK, geb. 1729 in Maasdam, gedoopt 30 Jan 1729 in Maasdam, ovl. 6 Nov 1801 in Maasdam (pro deo).  Doopgetuige was Lijntje Cornelis GEUS, vaders moeder. Overleden pro deo. Zij koopt land in Nieuw Bonaventura 12 Mei 1792. Zij trouwde Jacob Leenderts De GEUS, ca 1749, geb. 1725 in Maasdam (zoon van Leendert Pietersz De GEUS en Lena Jacobsdr KUIJSMUIJS), gedoopt 14 Okt 1725 in Maasdam, ovl. 1782 in Sint-Anthoniepolder, begraven 20 Jun 1782 in Maasdam, beroep boer te Maasdam.  Jacob: Doopgetuige was Jannigje Jacobs KUIJSMUIJS, moeders zuster. Waarsman Oudeland te Maasdam en Puttershoek. Begraven recht 3e klasse, 6 guldens. Hij is diaken 1760/1761 en 1769/1770, schepen 1772/1777 en heemraad 1773/1779. Hij koopt in 1774 van Jan Ariens BESTEBREUR een huis "Op het Gat". In 1782 verkoopt zijn weduwe dit huis aan haar zoon, de schipper en herbergier Leendert JACOBS.

       + 123  iii.  Maarten Ariensz REIJERKERK geb. 23 Jul 1732.

       + 124  iv.  Cornelis Ariesz REIJERKERK geb. 1734.

 

83. Cornelis Maartensz REIJERKERK, geb. 1699 - 1700 in Maasdam, gedoopt 1 Jan 1700 in Maasdam.  Doopgetuige was Barber Wijngaarden GEUS. Hij trouwde NN, ca 1730, geb. ca 1700.

                       Kinderen:

       + 125    i.  Maarten Cornelisz REIJERKERK geb. 1732.

 

90. Dirk Meeuwisse REIJERKERK, geb. 1707 in Mijnsheerenland, gedoopt 3 Apr 1707 in Mijnsheerenland, ovl. 25 Mrt 1756 in Heenvliet (op den 25 maart 1756 heeft Hendrina Dijkgraaf aangegeven ’t lijk van Dirk Rejerkerk, in de Classe van prodeo).  Hij trouwde (1) Marijtje Jacobsdr BOSHUIJZEN, 20 Apr 1727 in Klaaswaal, geb. 1709, gedoopt 20 Apr 1709 in Maastricht.  Hij trouwde (2) Marijtje Borgers KOEDEL, ook bekend als GUDEL, 1742, geb. 1718 in Willemstad (dochter van Borger KOEDEL en Neeltje Janse STRUIJK), gedoopt 14 Aug 1718 in Willemstad, ovl. 10 Jul 1783 in Heenvliet (den 11 juli 1783 heeft Arij van Buren aangegeven ’t lijk van Maria Kedel, alhier overleeden den 10 deser en wegens onvermogen…..prodeo), ondertrouw 15 Dec 1742 in Ridderkerk.

                       Kinderen van Marijtje Borgers KOEDEL:

          126    i.  Meeuwis Dirks REIJERKERK, geb. 1743 in Ridderkerk, gedoopt 31 Mrt 1743 in Ridderkerk, ovl. 17 Nov 1804 in Hellevoetsluis (Kosten F 3.-.-.).  Otto Anne van Bijland als in huwelijk hebbende Agatha Wilhelmina Twent veilt te Brielle de pacht van tienden. - onder Nieuw Helvoet 1e blok, het Langehoekje, pachter Meeuwis Reierkerk 3e blok, de Grotenhoek, Pieter van der Blom 5e blok, de Herenhoek of Kruisenhoek, Huibrecht Schipper 6e blok, de Kerkhoek, Dirk Lammers 7e blok, de Luitenhoek, Petrus den Ouden 8e blok, de Gaarhoek, Leendert Kerk Aktenummer: 26 Aktedatum: 19/07/1803 Aard van de akte: veiling Naam notaris: Hugo van Andel Toegangsnummer: 110 Notarissen Inventarisnummer: 1175

                       Jacob Struit, voerman te Hellevoetsluis, als universeel erfgenaam van zijn behuwdvader Meeuwis Reierkerk, bekent aan Leuntje de Gruiter, minderjarig nagelaten dochter van Arie de Gruiter onder Nieuwenhoorn, een schuld van f 800. Hiermee is een obligatie van bedoelde Reierkerk, oorspronkelijk groot f 1700, vernieuwd. Borgen Jacob van der Linden onder Heenvliet en Barend van Hennik te Hellevoetsluis. Getuigen Johannes Rietdijk en Jacobus Magdalenus van der Minne. Aktenummer: 4 Aktedatum: 11/03/1805 Aard van de akte: schuldbrief Naam notaris: Hugo van Andel Toegangsnummer: 110 Notarissen Inventarisnummer: 1176       Bron: Streekarchief Voorne Putten, 110 Notarissen, Inventaris 1176, Aktenr 4, d.d. 11-03-1805. Hij trouwde Neeltje Pietersd KLUIFHOOFD, 13 Dec 1778 in Hellevoetsluis, geb. 1733 in Nieuwenhoorn (dochter van Pieter Maartensz KLUIFHOOFD en Deliana Floren Van Der WEIJDE), gedoopt 13 Sep 1733 in Nieuwenhoorn, ovl. 21 Nov 1803 in Hellevoetsluis (Kosten F 3.-.-.), ondertrouw 27 Nov 1778 in Hellevoetsluis (in wettige ondertrouw zijn den 27 november opgenomen na productie van ’s lands trouwregt alhier in de classe van ? voldaan te hebben, Meuwis Rijerkerk, JM geboren te Ridderkerk met Neeltje Kluifhooft, weduwe van Cornelis Struit, geboren in Nieuwenhooorn, thans wonende alhier).  Testament van Meeuwis Reijerkerk en Neeltje Kluijfhoofd echtelieden wonende op de Fortresse van Hellevoetsluis. Als testateur eerst sterft benoemt hij tot enige erfgename zijn vrouw doch deze moet de kinderen opvoeden tot 18 jr of eerder huwelijk en dan elk uitkeren 25 gld. Van toepassing is het aasdoms versterfrecht. Zij benoemt tot erfgenamen haar man, het kind uit vorig huwelijk bij Kornelis Streuijt alsmede de kinderen uit dit huwelijk. Langstlevende voogd of voogdes met Hendrik Groen en Maarten Kluijfhofd beiden wonende Nieuwenhoorn en nog over haar voorkind dezelfde personen. Seclusie van de weeskamer. Aktedatum: 03/10/1780 Aard van de akte: testament Naam notaris: Hendrik Kruijne Toegangsnummer: 110 Notarissen Inventarisnummer: 1138.

          127   ii.  Lijsbeth Dirks REIJERKERK, geb. 1745 in Ridderkerk, gedoopt 28 Mrt 1745 in Ridderkerk, ovl. 30 Jan 1795 in Spijkenisse.  Woont te Geervliet (1767). Zij trouwde (1) Cornelis Cornelisz VRIJ, 8 Mrt 1767 in Nieuw-Helvoet, geb. 1731 in Nieuw-Helvoet (zoon van Cornelis Jansz VRIJ en Annetje Cornelisd WESTDIJK), gedoopt 29 Apr 1731 in Nieuw-Helvoet, ovl. 3 Dec 1788 in Spijkenisse, ondertrouw 20 Feb 1767 in Nieuw-Helvoet.  Cornelis: Bron: DTB Nieuw-Helvoet nr.7, aktenummer 15, brontekst: 20-2-1767 in ondertrouw Cornelis VRIJ, wed. van Claasje van der POEL wonend onder Nieuw-Helvoet met Elizabeth RIDDERKERK J.D. geb. van Ridderkerk onlangs gewoond hebbende te Geervliet tr. 8-3-1767. Zij trouwde (2) Jacob HOOGENBOOM, 2 Mei 1790 in Spijkenisse, geb. in Spijkenisse, ondertrouw 16 Apr 1790 in Spijkenisse (zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen, naar vertoning dat gehoorde onder ’t classis van onvermogenden, Jacob Hoogenbom, JM geboren en wonende alhier en Elisabeth Ridderkerk, weduwe van Cornelis de Vrij, geboren te Ridderkerk en wonende alhier).

          128  iii.  Maria Dirks REIJERKERK, geb. 1748 in Ridderkerk, gedoopt 17 Mrt 1748 in Ridderkerk, ovl. 7 Jun 1805 in Heenvliet.  Zij trouwde (1) Jan Hendriksz Van HEES, 2 Nov 1777 in Heenvliet, geb. 25 Jan 1745 in Heenvliet (zoon van Hendrik Van HEES en Pieternella Jans DEKKER), gedoopt 31 Jan 1745 in Heenvliet, ovl. 24 Apr 1798 in Heenvliet (den 26 april 1798 heeft Gerrit Droogsteen aangegeven ’t lijk van Jan van Hees, alhier overleden den 24ste deeser om alhier te begraven in de 4de classe, dus F 3.-.-), ondertrouw 18 Okt 1777 in Heenvliet.  Rekening door Lammert van Santen wonende den Briel en Elias Helm wonende Heenvliet aangestelde voogden over de minderj. erfgenamen van Jan van Heesen en Maria Reijerkerk echtelieden destijds wonende te Heenvliet, welke Maria daarna is gehuwd geweest met Jan Veerman thans nog in leven toekomende aan Jan Veerman de helft en aan Jan Braad gehuwd met Pietertje van Hees en de voogden over Hendrik van Hees tezamen de andere helft. De gehele boedel bedraagt 4778 gld 15 st waarvan de helft is 2389 gld 7½ st, waarvoor geld en effecten zijn toebedeeld. Het bedrag aan geld bedroeg 2366 gld 7½ st waarbij volgt de legitieme portie, contant geld, verkoop van beesten alsmede interesten, aflossing onderh. obligatie etc. Totale ontvangsten 4543 gld 15 st 7½ st. Uitgaven. Kooppenningen 6 nationale schuldbrieven door hen uit de contante penningen aangekocht; Gerardus de Jongh 500 gld wegens aflossing onderh. obl.; Elias Helm 550 gld idem; Jan Brand 30 weken kostgeld, Hendrik Overmans koop van een hoed, Jasper Terwiel wegbrengen van een brief en de nts Mr H.M. van Andel declaratie. Totaal uitgegeven 3469 gld 16 st 14 p, zodat resteert 1073 gld 18 st 9½ p. Aktenummer: 11 Aktedatum: 12/02/1807 Aard van de akte: boedeldeling Naam notaris: H.M. van Andel Toegangsnummer: 110 Notarissen Inventarisnummer: 1209   

                       . Zij trouwde (2) Jan Aartsz VEERMAN, 23 Apr 1800 in Heenvliet, geb. 15 Nov 1767 in Heenvliet (zoon van Aart Meijndertsz VEERMAN en Maria Jacobs Van Der LINDEN), gedoopt 22 Nov 1767 in Heenvliet, ovl. 13 Jun 1821 in Heenvliet, ondertrouw 4 Apr 1800 in Heenvliet.

          129  iv.  Jacob Dirks REIJERKERK, geb. 1749 in Ridderkerk, gedoopt 12 Okt 1749 in Ridderkerk, ovl. 19 Jul 1767 ? in Ridderkerk ? (19 juli 1757,Den Armen van Reijerkerk zullende begraven het verdronken kind van Dirk Reijerkerk, onder de classis van … prodeo), religie NG.

          130   v.  Cornelia Dirkse REIJERKERK, geb. 1751 - 1752, gedoopt 18 Jun 1769 in Heenvliet.  Getuige bij:  Lena Pietersd MOLENAAR  #185374   Overleden  17 Feb 1778  Heenvliet. Partner Leendert BRAAT, geb. ca 1750, ovl. ca Sep 1774, ongetrouwd 1774. Zij trouwde Pieter Simonsz MOLENAAR, 30 Apr 1775 in Heenvliet, geb. 1751 in Rhoon (zoon van Simon Pietersz MOLENAAR en Leentje Jacobs GROENENBOOM), gedoopt 24 Jan 1751 in Rhoon, ondertrouw 7 Apr 1775 in Heenvliet (aangetekend te Heenvliet den 7 april 1775, aldaar getrouwd den 30 april 1775, Pieter Molenaar, JM geboren onder Rhoon, en Cornelia Reijerkerk JD, geboren en beide wonende te Heenvliet).  Pieter: Getuige bij:  Pietertje Pietersd MOLENAAR  #185375   Overleden  19 Jan 1788  Heenvliet

                       Getuige bij:  Pietertje Pietersd MOLENAAR  #185376   Overleden  9 Jun 1790  Heenvliet.

 

91. Arie Pieters REIJERKERK, geb. 1702 in Oud-Beijerland, gedoopt 31 Dec 1702 in Oud-Beijerland, ovl. vr 27 Okt 1747.  Is op 1 Mei 1736 vertrokken naar Westmaas. Hij trouwde (1) Jobje Andriesse PAAIJ, 8 Mei 1729 in Oud-Beijerland, geb. 1698 in Oud-Beijerland (dochter van Andries Teunisse PAAIJ en Maria Pieters Van Der VEER), gedoopt 9 Mrt 1698 in Oud-Beijerland, ovl. vr 24 Sep 1734, ondertrouw 15 Apr 1729 in Oud-Beijerland.  Hij trouwde (2) Neeltje Cornelisse BROUWER, 17 Okt 1734 in Westmaas, geb. 1705 in Westmaas (dochter van Cornelis BROUWER en Maria Jacobs De JONG), gedoopt 29 Mrt 1705 in Westmaas, ovl. vr 10 Nov 1736, ondertrouw 24 Sep 1734 in Oud-Beijerland.  Hij trouwde (3) Stijntje Cornelisse HOOGVLIET, 1736, geb. 1708 in Maasdam (dochter van Cornelis Leenderts HOOGVLIET en Sijgje Jansd OOSTERMAN), gedoopt 25 Nov 1708 in Maasdam, ovl. vr 26 Feb 1762, ondertrouw 10 Nov 1736 in Mijnsheerenland.

                       Kinderen van Jobje Andriesse PAAIJ:

       + 131    i.  Pieter Ariens REIJERKERK geb. 1730.

          132   ii.  Marietje Ariens REIJERKERK, geb. 1732 in Oud-Beijerland, gedoopt 3 Feb 1732 in Oud-Beijerland.

          133  iii.  Andries Ariens REIJERKERK, geb. 1733 in Oud-Beijerland, gedoopt 14 Jun 1733 in Oud-Beijerland.  Doopgetuige is Marijtje Jans BRAAM.

                       Kinderen van Neeltje Cornelisse BROUWER:

          134  iv.  Jan Ariens REIJERKERK, geb. 1735 in Nieuw-Beijerland, gedoopt 14 Aug 1735 in Nieuw-Beijerland.

                       Kinderen van Stijntje Cornelisse HOOGVLIET:

          135   v.  Cornelis Ariens REIJERKERK, geb. 1737 in Mijnsheerenland, gedoopt 29 Sep 1737 in Mijnsheerenland.

 

 

Achtste Generatie

 

114.   Leendert Ariens REIJERKERK, geb. 1726, gedoopt 21 Jul 1726 in Heinenoord.  Doopgetuige was Cornelis Dirks de WINTER. J.m. van en wonend Heinenoord 1752. Hij trouwde Pleuntje Willemsdr Van DALEN, 12 Nov 1752 in Heinenoord, geb. 1725 in Heinenoord (dochter van Willem Willems Van DALEN en Bastiaantje KONING), gedoopt 6 Mei 1725 in Heinenoord.  Pleuntje: J.d. van en wonend in Heinenoord 1752.

                       Kinderen:

          136    i.  Maaijke Leenderts REIJERKERK, geb. 1753 in Zuid-Beijerland, gedoopt 18 Mrt 1753 in Heinenoord, ovl. vr 14 Mrt 1783.  Doopgetuige was Neeltje Willems Van DALEN. Zij trouwde Cornelis Jacobsz KLEIBERG, 2 Nov 1777 in Nieuw-Beijerland, geb. 1748 in Klaaswaal (zoon van Jacob Teunisz KLEIBERG en Claartje Cornelisse LANGSTRAAT), gedoopt 14 Jan 1748 in Klaaswaal, ovl. 13 feb 1812 in Zuid-Beijerland.

          137   ii.  Arij Leenderts REIJERKERK, geb. 5 Apr 1757 in Heinenoord, gedoopt 10 Apr 1757 in Heinenoord, ovl. vr 21 Jan 1759.  Doopgetuige was Jannigje Crijne TUCK, door de vader zelf geheft.

       + 138  iii.  Arij Leenderts REIJERKERK geb. 20 Jan 1759.

          139  iv.  Willem Leenderts REIJERKERK, geb. 10 Mrt 1763 in Heinenoord, gedoopt 13 Mrt 1763 in Heinenoord, ovl. vr 22 Apr 1770.  Tijdens doop door de vader zelf geheve.

          140   v.  Bastiaantje Leenderts REIJERKERK, geb. 1766 in Nieuw-Beijerland, gedoopt 24 Aug 1766 in Nieuw-Beijerland, ovl. 24 Jan 1845 in Heinenoord (aangegeven 25 Jan).  Zij trouwde Gerrit Jansz BLAECK, 15 Mei 1795 in Heinenoord, geb. 7 Mrt 1766 in Heinenoord (zoon van Jan Gerrits BLAECK en Annigje Arends ZEEMAN), gedoopt 9 Mrt 1766 in Heinenoord, ovl. 22 Nov 1831 in Heinenoord (aangegeven 23 Nov).

       + 141  vi.  Willem Leenderts REIJERKERK geb. 1770.

 

119.   Cornelis Aries REIJERKERK, geb. 1735 in Heinenoord, gedoopt 11 Apr 1735 in Heinenoord.  Doopgetuige was Jaapje Jans de PEE. Hij trouwde (1) Korneeltje Kornelis BARENDREGT, ook bekend als Neeltje.  Hij trouwde (2) Ariaantje Jans GROENENBOOM, 5 Dec 1767 in Heinenoord, geb. 1744 in Barendrecht (dochter van Jan Cornelisse GROENENBOOM en Cornelia Corstiaansdr VLASBLOM), gedoopt 24 Mei 1744 in Barendrecht.  Ariaantje: Getuige bij:  Adriaantje REIJERKERK #19946   Gedoopt  11 Mei 1806  Hoogvliet.

                       Kinderen van Korneeltje Kornelis BARENDREGT:

          142    i.  Arij Cornelisz REIJERKERK, geb. 10 Jul 1761 in IJsselmonde, gedoopt 9 Aug 1761 in IJsselmonde, religie NG.

          143   ii.  Mariegje Cornelisd REIJERKERK, geb. 1 Jul 1764 in IJsselmonde, gedoopt 8 Jul 1764 in IJsselmonde.

                       Kinderen van Ariaantje Jans GROENENBOOM:

          144  iii.  Jannigje Cornelis REIJERKERK, geb. 15 Jan 1770 in Heinenoord, gedoopt 21 Jan 1770 in Heinenoord.

       + 145  iv.  Cornelis Cornelisz REIJERKERK geb. 1775.

       + 146   v.  Arij Cornelisz REIJERKERK geb. 1775.

          147  vi.  Jannetje Cornelis REIJERKERK, geb. 1777 in Barendrecht, gedoopt 23 Nov 1777 in Barendrecht.

       + 148 vii.  Hendrik Cornelisz REIJERKERK geb. 1784.

 

120.   Arie Ariens REIJERKERK, geb. 1736, gedoopt 24 Jun 1736 in Heinenoord, ovl. 9 Apr 1800 in Strijen (hij woonde op de Keijsersdijk te Strijen en werd bij overleden gemeld als 57 jaar oud).  Doopgetuige was Ariaantje Ariens CRUIJTHOF. Hij trouwde Pieternella Pieters De KREEK, 1780, geb. 1745 in Strijen (dochter van Pieter Cornelisz De KREEK en Pietertje Bastiaans SMAAL), gedoopt 3 Okt 1745 in Strijen, ovl. 25 Jul 1816 in Strijen, ondertrouw 27 Apr 1780 (hij wonende Maasdam, zij weduwe en wonende Strijen).

                       Kinderen:

          149    i.  Arie Ariensz REIJERKERK, geb. 1783 in Strijen, gedoopt 15 Jun 1783 in Strijen, religie NG, ovl. 25 Aug 1783 in Strijen.

 

123.   Maarten Ariensz REIJERKERK, geb. 23 Jul 1732 in Maasdam, gedoopt 27 Jul 1732 in Maasdam, ovl. 1794 in Puttershoek, begraven 7 Jun 1794 in Puttershoek.  Dopgetuige was Maria Maartense RIDDERKERK, vaders zuster. Hij trouwde (1) Pleuntje Cornelisdr VERHAVEN, ook bekend als Van Der HAVEN, 1753, geb. 1726 in Strijen (dochter van Cornelis Willems Van Der HAVEN en Barbera Jans OOSTERMAN), gedoopt 22 Dec 1726 in Strijen, ovl. 23 Jan 1759 in Strijen (Aangegeven.), ondertrouw 6 Jul 1753 in Strijen (hij wonende onder Numansdorp, zij wonende onder Strijen, beiden pro deo), ondertrouw 8 Jul 1753 in Numansdorp.  Pleuntje: Getuige bij:  Jan Barents MOERKERKEN  #206855   Gedoopt  20 Jan 1751  Strijen

       Getuige bij:  Johanna Barents MOERKERKEN  #206856   Gedoopt  25 Jun 1752  Strijen

       Getuige bij:  Cornelis Maartensz REIJERKERK  #1716   Gedoopt  30 Jan 1757  Strijen. Hij trouwde (2) Lijntje Johannes SCHELLING, 27 Mei 1759 in Klaaswaal, geb. 1729 in Klaaswaal (dochter van Johannis Arijsz SCHELLING en Maijke Bastiaanse NIEMANSVERDRIET), gedoopt 13 Feb 1729 in Klaaswaal, ovl. 1785 in Numansdorp, begraven 22 Sep 1785 in Numansdorp, ondertrouw 3 Mei 1759 in Strijen.

                       Kinderen van Pleuntje Cornelisdr VERHAVEN:

       + 150    i.  Arij Maartense REIJERKERK geb. 1754.

          151   ii.  Berber Maartensd REIJERKERK, ook bekend als RIJERKERCK, geb. 1756 in Strijen, gedoopt 15 Feb 1756 in Strijen.

          152  iii.  Cornelis Maartensz REIJERKERK, ook bekend als Kornelis, geb. 1757 in Strijen, gedoopt 30 Jan 1757 in Strijen, ovl. ca 1789 in Batavia (Ned.Ind.) ?  In de gegevens van het VOC is sprake van een Cornelis Maartense REIJERKERK uit Buijtensluijs, die op 16 Sep 1788 uitvoer als "matroos" naar Batavia met de "Teilingen". Aankomst daar 12 Mei 1789. Hij is in Azië overleden. Dit zou deze Cornelis kunnen zijn. Bij dezelfde VOC vinden we een Cornelis REIJERKERK uit Baatesluijs (dialect?, waarschijnlijk Buitensluis=Numansdorp) die als "jongmatroos" op 3 Nov 1775 uitvaart met de "Diana" naar Batavia, aankomst 25 Jun 1776. Dit zou goed één en dezelfde kunnen zijn. (VOC-kamer Rotterdam DASnr.4618, inv.nr.14286 en DASnr.4250, inv.nr.14267.

                       Kinderen van Lijntje Johannes SCHELLING:

       + 153  iv.  Johannes Maartens REIJERKERK geb. 1760.

          154   v.  Japik Maartensz REIJERKERK, ook bekend als RIJERKERK, geb. 1763 in Numansdorp, gedoopt 9 Jan 1763 in Numansdorp, ovl. vr 13 Sep 1766.

          155  vi.  Japik Maartensz REIJERKERK, ook bekend als RIJERKERK, geb. 1766 in Numansdorp, gedoopt 13 Sep 1766 in Numansdorp, ovl. vr 21 Mei 1769.

          156 vii.  Jacob Maartensz REIJERKERK, ook bekend als RIJERKERK, geb. 1769 in Numansdorp, gedoopt 21 Mei 1769 in Numansdorp.

 

124.   Cornelis Ariesz REIJERKERK, ook bekend als Kornelis, geb. 1734 in Maasdam, gedoopt 18 Jul 1734 in Maasdam, ovl. 13 Feb 1800 in Maasdam, begraven 13 Feb 1800 in Maasdam.  Doopgetuige was Anna van ARKEL, vrouw van Gerrit VERWIJK moeders zuster. Begraafrecht f.14,--. Koopt te Cillaarshoek 24 Feb 1774 van de kinderen en erfgenamen van Neeltje BESTEBROER, weduwe van Piet MONSTER, een boomgaard in Nieuw Bonaventura (RA Gd18-1774). Hij trouwde (1) Lena Den BELDER, ook bekend als BELJERS, ca 1764, geb. ca 1743, ovl. vr 22 Sep 1786.  Lena: Acte van indemniteit naar Cillaarshoek 8 Mrt 1764. Hij trouwde (2) Maria Adrianusd SMITSHOEK, ook bekend als Marija HOEK, 15 Okt 1786 in Cillaarshoek, geb. ca 1756 in Sint-Anthoniepolder (dochter van Adrianus Hendriksz SMITSHOEK en Neeltje Jacobsd MONSTER), ovl. 18 Sep 1834 in Maasdam (aangegeven 20 Sep), beroep arbeidster, ondertrouw 22 Sep 1786 in Cillaarshoek.  Maria: Na overlijden van Cornelis REIJERKERK geeft Maria SMITSHOEK een schuldbekentenis aan Leendert Jacobs de GEUS te St. Anthoniepolder. Zij verbindt een huis te Maasdam 8 Apr 1800. Zij is arbeidster te Cillaarshoek (1827).

                       Kinderen van Lena Den BELDER:

       + 157    i.  Arie Cornelisz REIJERKERK geb. 5 Jan 1764.

                       Kinderen van Maria Adrianusd SMITSHOEK:

       + 158   ii.  Adrianus Cornelisz REIJERKERK geb. 1787.

          159  iii.  Neeltje Cornelisd REIJERKERK, geb. 1789 in Cillaarshoek, gedoopt 5 Jul 1789 in Maasdam, ovl. 11 Feb 1862 in Maasdam.  Doopgetuige was Jaapje SMITSHOEK. Zij trouwde Willem Adrianusz Van Der KRAAN, 3 Mei 1819 in Maasdam, geb. 3 Apr 1794 in Maasdam (zoon van Adrianus Van Der KRAAN en Sijgje Jansdr SMITS), gedoopt 6 Apr 1794 in Maasdam, ovl. 17 Mei 1868 in Maasdam (aangegeven 18 Mei).

       + 160  iv.  Maria Cornelisd REIJERKERK geb. 1790.

       + 161   v.  Maarten Cornelisz REIJERKERK geb. 1790.

          162  vi.  Hendrika Cornelisd REIJERKERK, roep- of bijnaam Rijka, geb. 17 Jan 1795 in Maasdam, gedoopt 8 Feb 1795 in Maasdam, ovl. 28 Dec 1848 in Westmaas (aangegeven 29 Dec), beroep arbeidster, religie NG.  Zij trouwde (1) Jacob Arijsz De QUARTEL, 28 Feb 1816 in 's-Gravendeel, geb. 24 Mrt 1788 in Westmaas (zoon van Arij Jacobsz QUARTEL en Dora Jansd Van DRIEL), gedoopt 30 Mrt 1788 in Westmaas, ovl. 27 Jul 1833 in Strijen (aangegeven 28 Jul).  Zij trouwde (2) Cornelis Claasz KORPEL, 25 Apr 1838 in Westmaas, geb. 8 Nov 1796 in Westmaas (zoon van Claas Jacobsz KORPEL en Geertruij Cornelisd De QUARTEL), gedoopt 13 Nov 1796 in Westmaas, ovl. 21 Jan 1848 in Westmaas (aangegeven 22 Jan).

          163 vii.  Pieternella Cornelisd REIJERKERK, geb. 4 Jan 1796 in Maasdam (op 't Gat), gedoopt 10 Jan 1796 in Maasdam, ovl. 19 Dec 1872 in Strijen.  Geboren op 't Gat. Zij trouwde Jan Gerritsz BOUWMAN, 10 Okt 1823 in Strijen, geb. 22 Nov 1797 in Strijen (zoon van Gerrit Jansz BOUWMAN en Teuna Anthoniesd REEDIJK), gedoopt 26 Nov 1797 in Strijen, ovl. 25 Dec 1867 in Strijen (aangegeven 27 Dec).

 

125.   Maarten Cornelisz REIJERKERK, geb. 1732 in Maasdam, gedoopt 27 Jul 1732 in Maasdam, ovl. 5 Jun 1794 in Puttershoek (aangegeven op 7 Jun 1794 pro deo).  Woont Cillaarshoek 1781. Vertrekt met het gezin op 19 Sep 1806 van Maasdam naar Puttershoek. Hij trouwde Maria Ariens ROMEIJN, ca 1778 in 's-Gravendeel ?, geb. ca 1747 in 's-Gravendeel (dochter van Arie Cornelisse ROMEIJN en Lijntje Gijsbertsd VERRIJP), ovl. 11 Mei 1819 in Dinteloord en Prinsenland, beroep arbeidster.  Maria: Getuige bij:  Maarten Cornelisz REIJERKERK  #1428   Overleden  5 Jun 1794  Puttershoek.

                       Kinderen:

       + 164    i.  Cornelis Maartensz REIJERKERK geb. 24 Apr 1778.

          165   ii.  Lijntje Maartens REIJERKERK, geb. 1781 in Maasdam, gedoopt 15 Jul 1781 in Maasdam, ovl. 12 Aug 1858 in Puttershoek.  Zij trouwde Japhet Bastiaansz SCHIPPERS, 6 Okt 1811 in Maasdam, geb. 1768 - 1769 (zoon van Bastiaan SCHIPPERS en Jannigje Van BESOIJEN), ovl. 17 Mei 1831 in Maasdam (aangegeven 19 Mei).

          166  iii.  Adriana Maartensd REIJERKERK, geb. 26 Mei 1782 - 25 Mei 1783 in Maasdam, ovl. 25 Mei 1847 in Maasdam (aangegeven 26 Mei).  Bron: Overlijdensakte Maasdam 1847 nr.50.

          167  iv.  Arij Maartens REIJERKERK, geb. 14 Mrt 1788 in Puttershoek, gedoopt 17 Mrt 1788 in Puttershoek.

 

131.   Pieter Ariens REIJERKERK, geb. 1730 in Oud-Beijerland, gedoopt 4 Jun 1730 in Oud-Beijerland.  Getuige bij:  Cornelia Pieters REIJERKERK  #7899   Overleden  19 Feb 1760  Oud-Beijerland

       Getuige bij:  NN Pieters REIJERKERK  #244137   Overleden  11 Aug 1760  Oud-Beijerland. Hij trouwde (1) Annigje Claasd ZEGERS, ook bekend als DEKKER, 12 Mei 1754 in Oud-Beijerland, geb. 1722 in Heinenoord (dochter van Claas Willems ZEGERS en Cornelia Jans TUIJNDER), gedoopt 28 Jun 1722 in Heinenoord, ovl. 7 Okt 1758 in Oud-Beijerland (7 oktober 1758 Geeft Jan Dingemanse Verbaas aan ’t lijk van Annigje Rijerkerk, bij acte prodeo), ondertrouw 19 Apr 1754 in Oud-Beijerland.  Hij trouwde (2) Neeltje Andriesse KOK, 9 Dec 1759 in Oud-Beijerland, geb. 1718 in Oud-Beijerland (dochter van Andries Jansz KOK en Marietje Jacobs GROENEWEGEN), gedoopt 3 Apr 1718 in Oud-Beijerland, ondertrouw 16 Nov 1759 in Oud-Beijerland (den 16 november zijn hier ondertrouwd: Pieter Ariensz Rijerkerk, weduwnaar van Annigje Klaasz en Neeltje Kok, JD. , beijde wonende alhier. Alhier getrouwt den 9 december 1759).

                       Kinderen van Annigje Claasd ZEGERS:

          168    i.  Jopje Pieters REIJERKERK, ook bekend als Joppe, geb. 1755 in Oud-Beijerland, gedoopt 9 Mrt 1755 in Oud-Beijerland, ovl. vr 9 Sep 1785.  Zij trouwde Cornelis Leenderts RONGE, 18 Mei 1777 in Nieuw-Beijerland, geb. 1743 in Piershil (zoon van Leendert Lambregts RONGE en Stijntje Cornelisd GRAAUW), gedoopt 24 Feb 1743 in Piershil, ovl. Nov 1808, ondertrouw 25 Apr 1777 in Nieuw-Beijerland.

          169   ii.  Cornelia Pieters REIJERKERK, geb. 1758 in Oud-Beijerland, gedoopt 10 Sep 1758 in Oud-Beijerland, ovl. 19 Feb 1760 in Oud-Beijerland (19 februari 1760 Geeft Pieter Reijerkerk aan ’t lijk van zijn kind, genaamd Cornelia, bij acte prodeo).

                       Kinderen van Neeltje Andriesse KOK:

          170  iii.  NN Pieters REIJERKERK, geb. ca Aug 1760 in Oud-Beijerland, ovl. 11 Aug 1760 in Oud-Beijerland (11 augustus 1760 Geeft Piet Rijerkerk aan ’t lijk van zijn ongedoopt kind, bij acte prodeo).

 

 

Negende Generatie

 

138.   Arij Leenderts REIJERKERK, geb. 20 Jan 1759 in Heinenoord, gedoopt 21 Jan 1759 in Heinenoord, ovl. 17 Jun 1812 in 's-Gravendeel (aangegeven 19 Jun).  Tijdens doop door de vader zelf geheve. Hij trouwde (1) Emmigje Willemsd GOUDSWAARD, ook bekend als Ingetje, 3 Nov 1782 in Zuid-Beijerland, geb. 1762 in Abbenbroek (dochter van Willem Jansen GOUDSWAARD en Geertruij Gabrielse PROOIJEN), gedoopt 7 Feb 1762 in Abbenbroek, ovl. vr 29 Apr 1803.  Hij trouwde (2) Claasje Cornelisd De REGT, 15 Mei 1803 in Goudswaard, geb. 1759 in Spijkenisse (dochter van Cornelis Arijsz De REGT en Pietertje Jansd ROSTANT), gedoopt 4 Feb 1759 in Spijkenisse, ovl. 20 Jan 1829 in Spijkenisse (aangegeven), ondertrouw 29 Apr 1803 in Abbenbroek (29 April 1803 Arij Reijerkerk weduwenaar van Emmetje Goudswaart geboore te Heijnenoort woonende in de Koorndijk met Klaasje de Regt weduwe van Pieter Buu?ik geboore te Spijkenis en wonende te Abbenbroek Gerecht Abbenbroek).

                       Kinderen van Emmigje Willemsd GOUDSWAARD:

          171    i.  Geertruida Aries REIJERKERK, geb. 1784 in Goudswaard, gedoopt 29 Aug 1784 in Goudswaard, ovl. 21 Sep 1853 in Rotterdam.  Zij trouwde Isaac Hendriksz MONTÉ, 1810, geb. 1770 in Middelharnis (zoon van Hendrik Isaacsz MONTÉ en Johanna NUIJS), gedoopt 23 Dec 1770 in Middelharnis, ovl. 13 Okt 1853 in Rotterdam, ondertrouw 18 Mrt 1810 in Middelharnis (datum 1e afkondiging).

          172   ii.  Pleuntje Aries REIJERKERK, geb. 1786 in Numansdorp, gedoopt 17 Dec 1786 in Numansdorp, ovl. 17 Feb 1825 in Goudswaard.  Zij trouwde Dirk Dirksz BIJL, 26 Feb 1815 in Goudswaard, geb. 16 Mrt 1788 in Nieuw-Beijerland (zoon van Dirk Dirks BIJL en Maartje Cornelisdr Van VLIET), gedoopt 23 Mrt 1788 in Nieuw-Beijerland, ovl. 19 Nov 1843 in Goudswaard.

       + 173  iii.  Leendert Aries REIJERKERK geb. 9 Mei 1789.

          174  iv.  Willemtje Aries REIJERKERK, geb. 12 Jan 1792 in Nieuw-Beijerland, gedoopt 15 Jan 1792 in Nieuw-Beijerland.

       + 175   v.  Willem Ariesz REIJERKERK geb. 16 Mrt 1795.

          176  vi.  Maaijke Arijsd REIJERKERK, geb. 24 Jan 1798 in Goudswaard, gedoopt 28 Jan 1798 in Goudswaard, ovl. 18 Okt 1859 in Geervliet.  Zij trouwde Hendrik Rochusz WAARDENBURG, 6 Mei 1821 in Geervliet, geb. 1796 in Spijkenisse (zoon van Rochus Hendriksz WAARDENBURG en Neeltje Maartensd SLUIJMER), gedoopt 7 Aug 1796 in Spijkenisse, ovl. 30 Apr 1859 in Geervliet.  Hendrik: Inventaris van de nalatenschappen van Leendert Sluimer en Heiltje Mol, echtelieden te Spijkenisse, gewoond hebbend en overleden aldaar in huis nr. 160, resp. op 26-10-1823 en 10-2-1855. Erfgenamen: - wijlen zoon Dirk Sluimer, overleden te Spijkenisse, 21-1-1842, nalatende een weduwe Maartje IJzerman. Hun kinderen Elisabeth Sluimer en Adriana Sluimer overleden resp. 20-7-1842 en 27-4-1847. Uit eerder huwelijk met wijlen Geertrui van Doorn liet hij na Leendert Sluimer, minderjarig. Voogd is Laurens van Doorn, arbeider te Simonshaven - wijlen zoon Klaas Sluimer (overl. te Geervliet 2-2-1855), die uit huwelijk met mede wijlen Neeltje Waardenburg (overl. Geervliet, 5-11-1854) naliet: Maaike Sluimer, Leendert Sluimer, Hendrik Sluimer en Elisabeth Sluimer, allen minderjarig. Voogd is Hendrik Waardenburg, arbeider te Geervliet - wijlen zoon Hendrik Sluimer, in leven melkboer te Spijkenisse, overl. 18-3-1855 Volgt opsomming van huisraad, kleding en sieraden, levende have, gereedschappen, schulden en documenten. Aktenummer: 24 Aktedatum: 23/03/1855 Aard van de akte: inventaris Naam notaris: Dirk Arnold Kraijenhoff van de Leur Toegangsnummer: 110 Notarissen Inventarisnummer: 8013 Bron: Streekarchief Voorne Putten

                      

                       Hendrik Waardenburg, arbeider te Geervliet, als voogd van Maaike Sluimer, Leendert Sluimer, Hendrik Sluimer en Elisabeth Sluimer, kinderen van van wijlen Klaas Sluimer (overl. te Geervliet 2-2-1855) en van Neeltje Waardenburg (overl. Geervliet, 5-11-1854), machtigt Klaas de Snoo, bouwman te Geervliet, in alle zaken mbt deze voogdij. Aktenummer: 26 Aktedatum: 30/03/1855 Aard van de akte: procuratie Naam notaris: Dirk Arnold Kraijenhoff van de Leur Toegangsnummer: 110 Notarissen Inventarisnummer: 8013 Bron: Streekarchief Voorne Putten.

 

141.   Willem Leenderts REIJERKERK, geb. 1770 in Nieuw-Beijerland, gedoopt 22 Apr 1770 in Nieuw-Beijerland, ovl. 12 Jul 1837 in Numansdorp (aangegeven 13 Jul).  Leendert REIJERKERK en echtgn. Pleuntje van DALEN met indemniteit van Nieuw Beijerland naar Heinenoord 18 Okt 1779. Belijdenis 10 Apr 1789 te Heinenoord. J.m. van Nieuw Beijerland en wonende Numansdorp 1791. Hij trouwde (1) Jannigje Pietersd De KRIJGER, 27 Nov 1791 in Numansdorp, geb. 1765 in Numansdorp (dochter van Pieter Jansz De KRIJGER en Stijntje Cornelisd Van 't HOF), gedoopt 8 Sep 1765 in Numansdorp, ovl. 21 Dec 1801 in Numansdorp, ondertrouw 4 Nov 1791 in Numansdorp.  Jannigje: J.d. geboren en wonende te Numansdorp (1791). Hij trouwde (2) Elsje Daniels BIESHEUVEL, 30 Mei 1802 in Numansdorp, geb. 1772 in Woudrichem (dochter van Daniël Barends BIESHEUVEL en Teuntje Ariens CASE), gedoopt 9 Feb 1772 in Woudrichem, ovl. 10 Feb 1848 in Numansdorp (aangegeven 11 Feb).  Elsje: J.d. van Woudrichem 1802.

                       Kinderen van Jannigje Pietersd De KRIJGER:

          177    i.  Pleuntje Willems REIJERKERK, geb. 21 Jun 1793 in Numansdorp, gedoopt 23 Jun 1793 in Numansdorp, ovl. 27 Nov 1800 in Numansdorp.

          178   ii.  Stijntje Willems REIJERKERK, geb. 26 Sep 1794 in Strijen, gedoopt 28 Sep 1794 in Strijen, ovl. 1 Mei 1827 in Numansdorp (aangegeven 2 Mei).  Partner NN, ongetrouwd 1822 - 1823. Zij trouwde Arij Arijsz Van 't HOF, 28 Nov 1824 in Numansdorp, geb. 30 Mei 1797 in Numansdorp (zoon van Arie Teunisse Van 't HOF en Maria Ariens De BRUIJN), gedoopt 4 Jun 1797 in Numansdorp, ovl. 5 Apr 1864 in Numansdorp.

       + 179  iii.  Leendert Willemsz REIJERKERK geb. 8 Mrt 1797.

          180  iv.  Pieter Willems REIJERKERK, geb. 8 Jan 1799 in Numansdorp, gedoopt 13 Jan 1799 in Numansdorp, ovl. 24 Nov 1801 in Numansdorp.

          181   v.  Pleuntje Willems REIJERKERK, geb. 11 Dec 1800 in Numansdorp, gedoopt 14 Dec 1800 in Numansdorp, ovl. 1800, begraven 29 Dec 1800 in Numansdorp.

 

145.   Cornelis Cornelisz REIJERKERK, geb. 1775 in Barendrecht, gedoopt 5 Mrt 1775 in Barendrecht.  Hij trouwde Jannigje Cornelisse Van ANDEL, 19 Mei 1799 in Barendrecht, geb. 1783 in Puttershoek (dochter van Cornelis Hendriksz Van ANDEL en Maijke Jansd De REUS), gedoopt 26 Apr 1783 in Puttershoek.

                       Kinderen:

          182    i.  Maaike Cornelisd REIJERKERK, geb. 19 Feb 1800 in Barendrecht, gedoopt 23 Feb 1800 in Barendrecht.  Zij trouwde Dirk Pietersz HOOGSTAD, 30 Okt 1823 in West-Barendrecht, geb. 20 Mrt 1792 in Rhoon (zoon van Pieter Jansz HOOGSTAD en Neeltje Teunisd LANGENHOVEN), gedoopt 25 Mrt 1792 in Rhoon, ovl. 31 Jul 1849 in Barendrecht.

       + 183   ii.  Cornelis Cornelisz REIJERKERK geb. 13 Feb 1801.

          184  iii.  Claas Cornelisz REIJERKERK, geb. 14 Feb 1802 in Barendrecht, gedoopt 21 Feb 1802 in Barendrecht.

          185  iv.  Ariaantje Cornelis REIJERKERK, geb. 26 Feb 1803 in Barendrecht, gedoopt 6 Mrt 1803 in Barendrecht.

          186   v.  Gerrit Cornelisz REIJERKERK, geb. 27 Okt 1804 in Barendrecht, gedoopt 4 Nov 1804 in Barendrecht.

          187  vi.  Jaantje Cornelis REIJERKERK, ook bekend als Adriaantje, geb. 14 Apr 1807 in Barendrecht, gedoopt 19 Apr 1807 in Barendrecht, ovl. 21 Apr 1861 in Ridderkerk.  Zij trouwde (1) Cornelis Samuelsz GOUW, 28 Apr 1832 in West-Barendrecht, geb. 1785 in Barendrecht (zoon van Samuel Cornelisz GOUW en Lena Jansd REEDIJK), gedoopt 4 Sep 1785 in Barendrecht, ovl. vr 24 Okt 1835.  Zij trouwde (2) Jan Pietersz De ROOS, 24 Okt 1835 in West-Barendrecht, geb. 5 Apr 1811 in IJsselmonde (zoon van Pieter Klaasz De ROOS en Annigje Jansd ALLERLIEFSTE), gedoopt 14 Apr 1811 in IJsselmonde, ovl. 17 Apr 1863 in Ridderkerk.

          188 vii.  Kornelia Cornelis REIJERKERK, geb. 15 Aug 1809 in Barendrecht, gedoopt 20 Aug 1809 in Barendrecht.

          189 viii.  Jan REIJERKERK, geb. 1812 in Barendrecht, gedoopt 22 Apr 1812 in Barendrecht.

 

146.   Arij Cornelisz REIJERKERK, geb. 1775 in Barendrecht, gedoopt 5 Mrt 1775 in Barendrecht, ovl. 11 Mrt 1835.  Hij trouwde Grietje Clemensdr NOTEBOOM, 13 Mei 1804 in Hoogvliet, geb. 1779 in Hoogvliet (dochter van Clement Bastiaansz NOTEBOOM en Kniertje Cornelisd Van Der GAAG), gedoopt 25 Apr 1779 in Hoogvliet, ondertrouw 20 Apr 1804 in Hoogvliet (hij j.m. wonende Barendregt, zij j.d. wonende Hoogvliet).

                       Kinderen:

          190    i.  Adriaantje Arijsd REIJERKERK, geb. 3 Mei 1806 in Hoogvliet, gedoopt 11 Mei 1806 in Hoogvliet.  Zij trouwde Willem Arijens Den OTTER, 9 Mei 1833 in West-Barendrecht, geb. 9 Jul 1798 in Barendrecht (zoon van Arij Gerritsz Den OTTER en Grietje Jacobsd DORSMAN), gedoopt 15 Jul 1798 in Barendrecht, ovl. vr 19 Mei 1864.

          191   ii.  Cornelis Arijsz REIJERKERK, geb. 3 Okt 1808 in Hoogvliet, gedoopt 23 Okt 1808 in Hoogvliet.

          192  iii.  Kleem REIJERKERK, geb. 30 Nov 1818 in West-Barendrecht.

 

148.   Hendrik Cornelisz REIJERKERK, ook bekend als Dirk, geb. 1784 in Barendrecht, gedoopt 10 Okt 1784 in Barendrecht, ovl. 3 Feb 1847 in Katendrecht, beroep wagenmaker.  Hij trouwde Annigje Matthijsd LIEVAART, ook bekend als SERVAART/LIEVAART, 1 Sep 1810 in Barendrecht, geb. 1789 in Barendrecht (dochter van Matthijs Janssen LIEVAART en Catelijntje Janse BUIS), gedoopt 6 Dec 1789 in Hendrik-Ido-Ambacht, ovl. na 3 Feb 1847, beroep huisvrouw.

                       Kinderen:

          193    i.  Kaatje Hendriksd REIJERKERK, geb. 2 Okt 1811 in Barendrecht, gedoopt 6 Okt 1811 in Barendrecht, ovl. 16 Jan 1823 in Katendrecht.

          194   ii.  Adriaantje REIJERKERK, geb. 24 Jun 1814 in Barendrecht, ovl. 21 Sep 1842 in Katendrecht.  Zij trouwde Aart EUSER, 24 Apr 1840 in Katendrecht, geb. 2 Mrt 1818 in Zwijndrecht (zoon van Andries Aartsz EUSER en Cornelia Jansd Van PELT), ovl. 11 Jun 1875 in Charlois.

          195  iii.  Maartje REIJERKERK, geb. 13 Jan 1817 in Barendrecht, gedoopt 19 Jan 1817 in Barendrecht, ovl. 15 Jan 1889 in IJsselmonde.  Zij trouwde (1) Gerrit HEIJDEN, 18 Mei 1838 in Ridderkerk, geb. 1812 - 1813 in Charlois (zoon van Jan HEIJDEN en Sijtje MOERKERKE).  Zij trouwde (2) Pleun GROENEWEG, 29 Nov 1867 in IJsselmonde, geb. ca 1831 in IJsselmonde (zoon van Joost Pleunen GROENEWEG en Martijntje Cornelisd NAAKTGEBOREN), ovl. 8 Aug 1885 in IJsselmonde, beroep bouwknecht.

       + 196  iv.  Cornelis REIJERKERK geb. 16 Mrt 1818.

          197   v.  Lijntje RIJERKERK, geb. 13 Sep 1820 in West-Barendrecht, gedoopt 17 Sep 1820 in Barendrecht, ovl. 10 Jun 1849 in Zwijndrecht (aangegeven 11 Jun).  Zij trouwde Zegert Willemsz GOEDHART, 28 Mei 1841 in Katendrecht, geb. 1807 - 1808 in Dordrecht (zoon van Willem GOEDHART en Maggeltje Seegertsd Van SCHELT), ovl. na 10 Jun 1849.

          198  vi.  Jannetje RIJERKERK, geb. 8 Jan 1822 in Katendrecht, ovl. 6 Aug 1822 in Katendrecht.

          199 vii.  Kaatje REIJERKERK, geb. 30 Aug 1823 in Katendrecht, ovl. 8 Jun 1849 in Zwijndrecht.  Partner NN, ongetrouwd 1844. Zij trouwde Jan Van LOON, 25 Apr 1845 in Katendrecht, geb. 20 Jan 1826 in Hendrik-Ido-Ambacht (zoon van Hendrik Aartsz Van LOON en Ida Pietersd KEMP), ovl. 12 Jan 1872 in Papendrecht.

       + 200 viii.  Jan RIJERKERK geb. 22 Aug 1826.

          201  ix.  Maria REIJERKERK, geb. 6 Okt 1827 in Katendrecht, ovl. 4 Mrt 1883 in Delfshaven, beroep dienstbode, werkster.  Zij trouwde (1) Pieter STOK, 30 Jan 1846 in Katendrecht, geb. 28 Sep 1821 in Katendrecht (zoon van Maarten Jansz STOK en Jannigje Leendertsd VERHEIJ), ovl. 9 Jan 1865 in Barendrecht, beroep dagloner.  Zij trouwde (2) Cornelis KOK, 17 Feb 1870 in Delfshaven, geb. ca 1824 in Groot-Ammers (zoon van Cornelis KOK en Neeltje BLONK), ovl. 26 Mei 1871 in Delfshaven.

          202   x.  Doodgeboren Zoon RIJERKERK, geb. 7 Feb 1831 in Katendrecht, ovl. 7 Feb 1831 in Katendrecht.

          203  xi.  Doodgeboren Dochter RIJERKERK, geb. 20 Feb 1835 in Katendrecht, ovl. 20 Feb 1835 in Katendrecht.

 

150.   Arij Maartense REIJERKERK, ook bekend als RIJERKERCK, geb. 1754 in Strijen, gedoopt 1 Sep 1754 in Strijen, ovl. 21 Apr 1837 in Puttershoek, religie NG, beroep arbeider.  Op 11 Okt 1780 werd aan Arij Maartense REIJERKERK een akte van indemniteit van Numansdorp naar Oud-Beijerland verstrekt. In 1789 werd deze akte weer teruggegeven. Hij trouwde Lena Jans MOERKERKEN, 14 Mei 1780 in Numansdorp (beiden wonend in Numansdorp), geb. 1751 in Cillaarshoek (dochter van Jan Pietersz MOERKERKEN en Leentje Cornelisd SORGHDRAGER), gedoopt 19 Sep 1751 in Cillaarshoek, ovl. 1 Mei 1816 in Puttershoek, religie NG, ondertrouw 22 Apr 1780 in Numansdorp (pro deo).  Lena: Getuige bij:  Maarten Johannes REIJERKERK #1727   Gedoopt  15 Jan 1792  Numansdorp

       Getuige bij:  Adriaantje Jacobsd MONSTER #7775   Gedoopt  24 Feb 1805  Maasdam.

                       Kinderen:

       + 204    i.  Maarten Ariesz REIJERKERK geb. 10 Mrt 1781.

          205   ii.  Lijntje Ariesd REIJERKERK, geb. 9 Okt 1783 in Oud-Beijerland, gedoopt 12 Okt 1783 in Oud-Beijerland, ovl. 26 Feb 1870 in Puttershoek (aangegeven 28 Feb), beroep arbeidster, religie NG, beroep arbeidster.  Zij trouwde Jacob Andriesz MONSTER, 24 Feb 1805 in Maasdam, geb. 20 Jun 1770 in Puttershoek (zoon van Andries Jacobsz MONSTER en Adriaantje Leendertsd RIJSDIJK), gedoopt 24 Jun 1770 in Puttershoek, ovl. 13 Sep 1843 in Puttershoek (aangegeven 14 Sep), religie NG, beroep landarbeider, schaapherder, ondertrouw 30 Jan 1805 in Maasdam (beiden wonend te Maasdam).  Jacob: Hij was bouwknecht te Mijnsheerenland en Blaakschedijk. Op 3 Mei 1806 werd hij als schaapherder ingeschreven te Puttershoek.

 

153.   Johannes Maartens REIJERKERK, ook bekend als REIERKERK, geb. 1760 in Strijen, gedoopt 17 Aug 1760 in Strijen, ovl. 2 Mei 1814 - 22 Sep 1840 in Numansdorp.  Hij trouwde Aaltje Willems WEEDA, 30 Okt 1785 in Numansdorp, geb. 1764 in Strijen (dochter van Willem Mattheus WEEDA en Anna Pieters De KREEK), gedoopt 25 Mrt 1764 in Strijen, ovl. 2 Mei 1814 - 22 Sep 1840.

                       Kinderen:

          206    i.  Lijntje Johannesd REIJERKERK, ook bekend als Leentje, geb. 1786 in Numansdorp, gedoopt 17 Sep 1786 in Numansdorp, ovl. 12 Feb 1862 in Zuidland (aangegeven), beroep tapster.  Zij trouwde (1) Cornelis Pietersz VERMAAT, ook bekend als Krelis, ca 1809, geb. 1769 (zoon van Pieter Jansz VERMAAT en Dirkje Gerrits BARENDREGT), gedoopt 6 Aug 1769 in Spijkenisse, ovl. 7 Mrt 1838 in Zuidland (aangegeven).  Zij trouwde (2) Barend Gerritsz HERWIJNEN, 22 Sep 1840 in Zuidland (getuigen Gerrit HERREWIJNEN watermolenaar oud 46 jaren, Bastiaan VERHOEVEN melboer oud 45 jaar, neven van de bruidegom, Adriaan Van RIETSCHOTEN schipper oud 50 jaar en Jan Van ESSEN verver oud 30 jaar, allen wonende te Zuidland. Acte getekend door bruidegom en getuigen, verklarende dat de bruid en getuige Bastiaan VERHOEVEN niet te kunnen teekenen als geen schrijfkunst verstaande.), geb. 1777 in Zuidland (zoon van Gerrit Jacobsz HERWIJNEN en Lena Jansd De RAVE), gedoopt 2 Feb 1777 in Zuidland, ovl. 21 Apr 1849 in Zuidland (aangegeven).  Zij trouwde (3) Pieter Jacobsz TUIJNDER, 29 Nov 1850 in Zuidland (getuigen Pieter Barendsz HERREWIJNEN van beroep bouwman oud 42 jaren woonende te Zuidland, Pieter De GILDE van beroep melkboer oud 59 jaren woonende te Zuidland en Cornelis SWANENBURG van beroep veldwachter oud 35 jaren woonende te Zuidland. Acte getekend door bruidegom en getuigen verklarende de bruid niet te kunnen teekenen als geen schrijfkunst verstaande), geb. 29 Nov 1779 in Zuidland (zoon van Jacobus Davidsz TUIJNDER en Maria Pietersd Van Der ZIJDE), gedoopt 1 Dec 1779 in Zuidland, ovl. 21 Okt 1852 in Hekelingen (aangegeven Hekelingen 21 Okt 1852, aangegeven Zuidland 25 Okt 1852), beroep bouwman.

       + 207   ii.  Willem Johannesz REIJERKERK geb. 1787.

          208  iii.  Johanna Johannes REIJERKERK, roep- of bijnaam Anna, geb. 8 Mrt 1790 in Numansdorp, gedoopt 14 Mrt 1790 in Numansdorp, ovl. 12 Okt 1865 in Numansdorp.  Doopgetuige was Leentje Jans MOERKERKEN. Zij trouwde Johannes Bastiaans In 't VELD, 2 Apr 1812 in Numansdorp, geb. 1778 in Numansdorp (zoon van Bastiaan Jansz In 't VELD en Cornelia Ariensd Van STIGT), gedoopt 1 Nov 1778 in Numansdorp, ovl. 14 Sep 1827 in Numansdorp (aangegeven 17 Sep).

       + 209  iv.  Maarten Johannesz REIJERKERK geb. 13 Jan 1792.

          210   v.  Jacob Johannes REIJERKERK, geb. 4 Jul 1797 in Numansdorp, gedoopt 9 Jul 1797 in Numansdorp, ovl. 5 Okt 1816 in Numansdorp (als drenkeling gevonden bij de Haren te Numansdorp, de ouders worden in de acte niet genoemd).

          211  vi.  Pieter Johannes REIJERKERK, geb. 13 Sep 1803 in Numansdorp, gedoopt 18 Sep 1803 in Numansdorp, ovl. 25 Jun 1831 in Grave.  Doopgetuige was Leentje Johannes REIJERKERK.

 

157.   Arie Cornelisz REIJERKERK, geb. 5 Jan 1764 in Maasdam, ovl. 20 Nov 1818 in 's-Gravendeel, beroep arbeider, dagloner.  Nationale Garde 1813 (Dordrecht, Dubbeldam, 's-Gravendeel en Barendrecht) Woonplaats 's-Gravendeel Nummer 125 Naam Arie Reijerkerk Geboortedatum 5 janvier 1764 Gehuwd marié Aantal kinderen 5 Beroep journalier (dagloner) Rijkdom indigent     Bron Nationaal Archief, toegang 3.02.10.02, inventarisnr. 230 Gebruikte bronnen Nationaal Archief, toegang 3.02.10.02, inventarisnr. 229     

       . Hij trouwde Jacoba Jansd VISSER, 1792, geb. ca 1761 in 's-Gravendeel (dochter van Jan Jacobs VISSER en Neeltje Pieters De KREEK), ovl. 25 Mrt 1834 in 's-Gravendeel, ondertrouw 20 Apr 1792 in 's-Gravendeel.  Jacoba: Woonde Bevershoek.

                       Kinderen:

       + 212    i.  Jan Ariesz RIJERKERK geb. 15 Mrt 1794.

       + 213   ii.  Cornelis Ariesz RIJERKERK geb. 19 Mrt 1797.

          214  iii.  Neeltje Ariesd REIJERKERK, geb. 1798 - 1799 in 's-Gravendeel, ovl. 5 Sep 1847 in Puttershoek (aangegeven 6 Sep).

          215  iv.  Lena Ariesd REIJERKERK, geb. 1800 - 1801, ovl. 8 Nov 1867 in Puttershoek (aangegeven 9 Nov).

       + 216   v.  Leendert Ariesz REIJERKERK geb. ca 1800.

 

158.   Adrianus Cornelisz REIJERKERK, geb. 1787 in Cillaarshoek, gedoopt 18 Mrt 1787 in Maasdam, ovl. 1 Jan 1865 in Maasdam (aangegeven 2 Jan), beroep arbeider.  Doopgetuige was Neeltje BEZEMER. Hij trouwde Teuna Cornelisd MOLENDIJK, ook bekend als Trijntje MEULENSTIJN, 15 Mei 1827 in Cillaarshoek, geb. 14 Feb 1797 in Strijen (dochter van Cornelis Cornelisz MOLENDIJK en Lijntje Bastiaansd Van Der SPAAN), gedoopt 27 Feb 1797 in Strijen, ovl. 20 Jul 1870 in Cillaarshoek (aangegeven te Maasdam), ondertrouw 29 Apr 1827 in Numansdorp.  Teuna: Woonde Numansdorp (1827). Overlijdensakte B.S. Maasdam (1812-1912).

                       Kinderen:

          217    i.  Cornelis RIJERKERK, geb. 4 Jun 1828 in Cillaarshoek (aangegeven 5 Jun), ovl. 10 Dec 1828 in Cillaarshoek (aangegeven 11 Dec).

          218   ii.  Lijntje RIJERKERK, geb. 20 Okt 1829 in Cillaarshoek (aangegeven 21 Okt), ovl. 1 Dec 1848 in Maasdam (aangegeven 4 Dec).

          219  iii.  Cornelis RIJERKERK, geb. 6 Mei 1832 in Cillaarshoek (aangegeven 7 Mei), ovl. 11 Aug 1832 in Cillaarshoek (aangegeven 13 Aug).

          220  iv.  Maria REIJERKERK, geb. 22 Jun 1833 in Maasdam (aangegeven 24 Jun), ovl. 14 Jan 1834 (aangegeven 16 Jan).

          221   v.  Maria REIJERKERK, geb. 9 Mrt 1835 in Maasdam (aangegeven 10 Mrt), ovl. 10 Jan 1836 (aangegeven 12 Jan).

          222  vi.  Cornelis RIJERKERK, geb. 8 Jan 1837 in Maasdam (aangegeven 10 Jan), ovl. 6 Feb 1837 in Maasdam (aangegeven 8 Feb).

          223 vii.  Cornelis RIJERKERK, geb. 2 Jul 1838 (aangegeven 5 Jul), ovl. 15 Apr 1839 in Maasdam (aangegeven 17 Apr).

       + 224 viii.  Cornelis REIJERKERK geb. 3 Dec 1841.

 

160.   Maria Cornelisd REIJERKERK, geb. 1790 - 1791 in Cillaarshoek, ovl. 26 Feb 1827 in Klaaswaal (aangegeven 27 Feb).  Om de lijn in de genealogie door te laten lopen, is haar sexe bewust op M gezet. De vader was met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid Mels Hermans De ZEEUW, zie elders in dit bestand. Hij trouwde NN.

                       Kinderen:

       + 225    i.  Herman REIJERKERK geb. 2 Mrt 1821.

 

161.   Maarten Cornelisz REIJERKERK, geb. 1790 in Cillaarshoek, gedoopt 26 Sep 1790 in Maasdam, ovl. 29 Nov 1830 in Sint-Anthoniepolder (aangegeven 30 Nov).  Hij trouwde Saartje Jansd VISSER, 6 Jun 1818 in Sint-Anthoniepolder, geb. 3 Jan 1799 in Sint-Anthoniepolder (dochter van Jan Isaksz VISSER en Grietje Pieters KLEINENDORST), gedoopt 6 Jan 1799 in Maasdam, ovl. 8 Mrt 1836 in Dordrecht, religie NG.

                       Kinderen:

          226    i.  Maria RIJERKERK, geb. 14 Feb 1819 in Sint-Anthoniepolder (aangegeven 16 Feb), ovl. 9 Okt 1850 in Strijen.  Zij trouwde Arij Arijsz HOEK, 30 Apr 1840 in Strijen, geb. 14 Nov 1800 in Strijen (zoon van Ary Ariaans HOEK en Neeltje Ariens De KREEK), gedoopt 23 Nov 1800 in Strijen, ovl. 3 Mrt 1873 in Strijen, beroep voerman.

          227   ii.  Jan REIJERKERK, geb. 1 Feb 1820 in Strijen (aangegeven 3 Feb), ovl. 10 Apr 1820 in Strijen (aangegeven 11 Apr).

       + 228  iii.  Jan REIJERKERK geb. 10 Mrt 1821.

          229  iv.  Cornelis REIJERKERK, geb. 26 Jul 1822 in Strijen, ovl. 13 Dec 1822 in Strijen (aangegeven 14 Dec).

          230   v.  Grietje RIJERKERK, geb. 28 Dec 1823 in Sint-Anthoniepolder (aangegeven 30 Dec), ovl. 1 Jan 1837 in Cillaarshoek (aangegeven 3 Jan te Maasdam).

          231  vi.  Cornelia RIJERKERK, geb. 13 Jan 1826 in Maasdam (aangegeven 14 Jan), ovl. 2 Jun 1839 in Cillaarshoek (aangegeven 3 Jun te Maasdam).

          232 vii.  Cornelis RIJERKERK, geb. 3 Nov 1827 in Sint-Anthoniepolder (aangegeven 4 Nov), ovl. 5 Mrt 1828 in Sint-Anthoniepolder (aangegeven 6 Mrt).

          233 viii.  Yda RIJERKERK, geb. 18 Dec 1829 in Sint-Anthoniepolder (aangegeven 20 Dec), ovl. 11 Apr 1830 in Sint-Anthoniepolder (aangegeven 13 Apr).

 

164.   Cornelis Maartensz REIJERKERK, geb. 24 Apr 1778 in Maasdam, gedoopt 26 Apr 1778 in Maasdam, ovl. 17 Jan 1838 in Sint-Anthoniepolder (aangegeven 18 Jan te Maasdam), woonde 15 Jul 1811 in Cillaarshoek, religie NG, beroep arbeider.  Hij trouwde Johanna Jacobusd SULJE, ook bekend als Anna, ook bekend als SILJÉ, ook bekend als SEELJÉ, ook bekend als SULJÉ, ook bekend als SILJEE, 9 Aug 1815 in Dinteloord en Prinsenland, geb. 25 Jun 1791 in Klundert (dochter van Jacob Jansz SILJEE en Wilhelmina Berberina Robberts LAM), gedoopt 26 Jun 1791 in Klundert, ovl. 7 Aug 1833 in Dinteloord en Prinsenland (aangegeven 8 Aug), religie NG, beroep arbeidster.

                       Kinderen:

          234    i.  Maria REIJERKERK, geb. 20 Dec 1815 in Dinteloord en Prinsenland (aangegeven 21 Dec), ovl. 21 Nov 1890 in Maasdam (aangegeven 22 Nov), religie NG.  Trouwakte archief Puttershoek, boek 143, akte 4, 27 Apr 1842 Overlijdensakte archief Puttershoek, boek 165, akte 47, 1890. Zij trouwde Aart Van WILLIGEN, ook bekend als Van WILGEN, 27 Apr 1842 in Maasdam, geb. 6 Apr 1818 in Mijnsheerenland (zoon van Steven Arijsz Van WILLIGEN en Teuntje Aartsd Van VLIET), ovl. 22 Aug 1892 in Maasdam.

       + 235   ii.  Jacobus REIJERKERK geb. 27 Feb 1819.

       + 236  iii.  Maarten REIJERKERK geb. 28 Jan 1824.

          237  iv.  Adriana REIJERKERK, geb. 2 Apr 1828 in Dinteloord en Prinsenland, ovl. 24 Apr 1828 in Dinteloord en Prinsenland.

 

 

Tiende Generatie

 

173.   Leendert Aries REIJERKERK, geb. 9 Mei 1789 in Oud-Beijerland, gedoopt 17 Mei 1789 in Oud-Beijerland, beroep boereknegt, ovl. 29 Jun 1844 in Goudswaard (aangegeven 1 Jul 1844).  Getuige bij:  Arij Leenderts REIJERKERK  #421   Overleden  17 Jun 1812  's-Gravendeel. Hij trouwde Maaike Gerritsd SCHUTTER, 9 Jun 1814 in Klaaswaal, geb. 18 Okt 1790 in Klaaswaal (dochter van Gerrit Pietersz SCHUTTER en Aagje Aarts Van Der VEER), gedoopt 24 Okt 1790 in Klaaswaal, ovl. 23 Nov 1859 in Goudswaard.

                       Kinderen:

          238    i.  Emmigje REIJERKERK, ook bekend als Emmetje/Emma, geb. 17 Okt 1814 in Mijnsheerenland (aangegeven 19 Okt), ovl. 13 Mrt 1842 in Goudswaard (aangegeven 14 Mrt).  Zij trouwde Abraham Jacobsz HOOGVLIET, 21 Sep 1834 in Goudswaard, geb. 1806 - 1807 in Goudswaard (zoon van Jacob Teunisz HOOGVLIET en Pietertje Abrahamsd BOOT), ovl. 17 Apr 1877 in Goudswaard (aangegeven 18 Apr).

          239   ii.  Aagje REIJERKERK, geb. 20 Feb 1816 in Koorndijk (aangegeven Goudswaard), ovl. 19 Jul 1887 in Goudswaard (aangegeven 20 Jul).  Zij trouwde Hendrik BOUMAN, 4 Mei 1845 in Goudswaard, geb. ca 1821 in Goudswaard (zoon van Jacobus Cornelisz BOUMAN en Adriana Den BELDER), ovl. 15 Sep 1895 in Goudswaard (aangegeven 16 Sep).

          240  iii.  Geertrui RIJERKERK, geb. 9 Feb 1817 in Oud-Beijerland (aangegeven 10 Feb), ovl. 30 Jun 1843 in Goudswaard.

          241  iv.  Arij RIJERKERK, geb. 23 Feb 1818 in Oud-Beijerland, ovl. 21 Feb 1820 in Nieuw-Beijerland.

          242   v.  Gerritje RIJERKERK, geb. 26 Feb 1819 in Oud-Beijerland (aangegeven 27 Feb).

          243  vi.  Arij REIJERKERK, geb. 20 Jan 1821 in Oud-Beijerland (aangegeven 22 Jan), ovl. 21 Jan 1821 in Oud-Beijerland (aangegeven 22 Jan).

          244 vii.  Arie RIJERKERK, geb. 30 Nov 1822 in Oud-Beijerland (aangegeven 2 Dec), ovl. 14 Dec 1876 in Oud-Beijerland, beroep arbeider.  Hij trouwde Jacoba MIJNSTER, 21 Okt 1859 in Goudswaard, geb. 1819 - 1820 in Westmaas (dochter van Pieter Jacobsz MIJNSTER en Maria Gerritsd SCHUTTER).

 

175.   Willem Ariesz REIJERKERK, geb. 16 Mrt 1795 in Nieuw-Beijerland, gedoopt 22 Mrt 1795 in Nieuw-Beijerland, ovl. 20 Apr 1821 in Numansdorp (aangegeven 21 Apr).  Hij trouwde Zoetje Gerritsd VERBOOM, 20 Mrt 1819 in Numansdorp, geb. 22 Nov 1792 in Numansdorp (dochter van Gerrit Pancrasz VERBOOM en Annetje Gijsbertsd De VOS), gedoopt 25 Nov 1792 in Numansdorp, ovl. na 20 Apr 1821.

                       Kinderen:

       + 245    i.  Arie RIJERKERK geb. 16 Sep 1819.

 

179.   Leendert Willemsz REIJERKERK, geb. 8 Mrt 1797 in Numansdorp, gedoopt 12 Mrt 1797 in Numansdorp, ovl. 4 Mrt 1848 in Numansdorp, beroep arbeider.  Hij trouwde Teuntje Ariesd KUIJPERS, 8 Mei 1825 in Numansdorp, geb. 30 Dec 1800 in Numansdorp (dochter van Arij Hermannusz KUIPERS en Teuntje Pietersd TIELEMAN), gedoopt 4 Jan 1801 in Numansdorp, ovl. 5 Feb 1887 in Zuid-Beijerland.  Teuntje: Woont Zuid Beijerland 1825.

                       Kinderen:

          246    i.  Arie REIJERKERK, geb. 16 Sep 1826 in Numansdorp (aangegeven 18 Sep), ovl. 24 Okt 1826 in Numansdorp (aangegeven 25 Okt).

          247   ii.  Willem REIJERKERK, geb. 18 Jan 1828 in Numansdorp (aangegeven 19 Jan), ovl. 22 Apr 1837 in Numansdorp (aangegeven 24 Apr).

          248  iii.  Teuntje REIJERKERK, geb. 15 Dec 1830 in Numansdorp (aangegeven 16 Dec), gedoopt 30 Dec 1830 in Numansdorp, ovl. 12 Jun 1869 in Zuid-Beijerland (aangegeven 14 Jun).  Zij trouwde Bastiaan Van Der SLUIJS, 22 Mei 1857 in Zuid-Beijerland, geb. 31 Jan 1826 in Klaaswaal (zoon van David Bastiaans Van Der SLUIJS en Geertje Pieters KORBIJN), ovl. 25 Mrt 1892 in Numansdorp.

          249  iv.  Jannigje REIJERKERK, geb. 2 Mrt 1833 in Numansdorp (aangegeven 4 Mrt), ovl. 20 Okt 1859 in Zuid-Beijerland.  Zij trouwde Pieter SMITS, 31 Okt 1856 in Zuid-Beijerland, geb. 31 Okt 1826 - 31 Okt 1827 (zoon van Evert SMITS en Jannigje Van Der BIE), ovl. na 20 Okt 1859.

       + 250   v.  Arie REIJERKERK geb. 29 Apr 1836.

          251  vi.  Willempje REIJERKERK, geb. 13 Apr 1839 in Numansdorp (aangegeven 15 Apr), ovl. 2 Apr 1843 in Numansdorp (aangegeven 3 Apr).

 

183.   Cornelis Cornelisz REIJERKERK, geb. 13 Feb 1801 in Barendrecht, gedoopt 22 Feb 1801 in Barendrecht, ovl. 31 Jan 1850 in IJsselmonde, beroep arbeider.  Bij de aangifte van zijn doodgeboren zoon in 1830 kon Cornelis niet schrijven. Hij trouwde Pieternella Pietersd NOORDZIJ, 19 Dec 1829 in West-Barendrecht, geb. 15 Apr 1802 in Heerjansdam (dochter van Pieter Arijense NOORDZIJ en Jannechie Willems De HAAN), gedoopt 18 Apr 1802 in Heerjansdam, ovl. 26 Feb 1846 in Heerjansdam, beroep arbeidster.

                       Kinderen:

          252    i.  Doodgeboren Zoon RIJERKERK, geb. 13 Mrt 1830 in Heerjansdam (aangegeven 15 Mrt), ovl. 13 Mrt 1830 in Heerjansdam.

          253   ii.  Jannigje REIJERKERK, geb. 3 Nov 1832 in Barendrecht.

          254  iii.  Jannigje REIJERKERK, ook bekend als Jannetje REYERKERK, geb. 3 Okt 1833 in Barendrecht, ovl. 15 Apr 1917 in Rotterdam, religie NH.  Zij trouwde (1) Klaas KLOOTWIJK, 6 Apr 1855 in Charlois (bruid wonend te Barendrecht), geb. 10 Sep 1826 in Charlois (zoon van Arij Gijsbertsz KLOOTWIJK en Aagje Claasdr HOGENDIJK), ovl. 21 Sep 1876 in Rotterdam, beroep kopergieter.  Klaas: Kopergieter aan de Varkenoordschekade C 38. Zij trouwde (2) Corstiaan NAGTEGAAL, geb. 11 Dec 1856 in Sommelsdijk (zoon van Jacob NAGTEGAAL en Geertje Van Der STAAL), ovl. 6 Apr 1925 in Rotterdam, beroep smid, draaier, bootwerker, religie NH.

       + 255  iv.  Pieter REIJERKERK geb. 17 Feb 1835.

          256   v.  Cornelia REIJERKERK, geb. 10 Jun 1838 in Barendrecht.

          257  vi.  Pieternella Wilhelmina REIJERKERK, ook bekend als Pietertje REYERKERK, geb. 1841 - 1842 in Oost- en West-Barendrecht, ovl. 23 Mrt 1919 in Ridderkerk.  Zij trouwde Krijn VELTHUIZEN, 19 Jul 1872 in Ridderkerk, geb. 24 Dec 1842 in Ridderkerk (zoon van Gerrit Leendertsz VELTHUIZEN en Lijdia NOUTEN), ovl. 7 Aug 1911 in Ridderkerk.

 

196.   Cornelis REIJERKERK, geb. 16 Mrt 1818 in Barendrecht, ovl. 8 Jan 1889 in IJsselmonde.  Hij trouwde (1) Gerritje Van ZOMEREN, 24 Apr 1840 in Katendrecht, geb. 14 Okt 1812 in Nieuwerkerk aan den IJssel (dochter van Frank Jansz Van ZOMEREN en Krijna Laurensd OUWENEEL), ovl. vr 23 Jul 1859.  Hij trouwde (2) Adriana HUIJSER, 23 Jul 1859 in IJsselmonde, geb. 3 Jan 1836 in IJsselmonde (dochter van Willem Cornelisz HUIJSER en Annigje Jansd BIJL), ovl. 18 Jan 1864 in IJsselmonde.  Hij trouwde (3) Bastiaantje KRUITHOF, 15 Apr 1867 in IJsselmonde, geb. 16 Mei 1819 in Groote-Lindt (aangegeven 17 Mei) (dochter van Pieter IJsbrandsz KRUITHOF en Neeltje Kornelisd Den BOGTER), ovl. 28 Mrt 1886 in IJsselmonde.

                       Kinderen van Adriana HUIJSER:

          258    i.  Annigje REIJERKERK, geb. 14 Aug 1859 in IJsselmonde (aangegeven 15 Aug), ovl. 25 Okt 1859 in IJsselmonde.

          259   ii.  Annigje REIJERKERK, geb. 24 Nov 1860 in IJsselmonde (aangegeven 27 Nov).

          260  iii.  Annigje REIJERKERK, geb. 2 Aug 1862 in IJsselmonde (aangegeven 4 Aug), beroep wasvrouw, religie NH.  Zij trouwde Abraham DEMMERS, 27 Nov 1884 in IJsselmonde (bruidegom wonend Rotterdam), geb. 10 Mrt 1852 in Kralingen (zoon van Adrianus DEMMERS en Hendrika De JONG), ovl. 5 Sep 1917 in Rotterdam, religie NH.

          261  iv.  Wilhelmina Hendrika REIJERKERK, geb. 10 Jan 1864 in IJsselmonde (aangegeven 11 Jan), ovl. 19 Apr 1864 in IJsselmonde.

 

200.   Jan RIJERKERK, geb. 22 Aug 1826 in Katendrecht, ovl. 27 Aug 1895 in Zwijndrecht (aangegeven 28 Aug), beroep dagloner, koopman.  Hij trouwde Josina Jansd LAGENDIJK, 6 Jun 1844 in Katendrecht (voor dit huwelijk werd toestemming gegeven door zijne Majesteit de Koning), geb. 14 Nov 1811 in Charlois (dochter van Jan Simonsz LAGENDIJK en Aagje Willems VERSCHOOR), gedoopt 20 Nov 1811 in Charlois, ovl. vr 27 Aug 1895.

                       Kinderen:

          262    i.  Adriaantje REIJERKERK, geb. 2 Jul 1844 in Charlois (aangegeven 3 Jul), ovl. 1 Apr 1880 in Zwijndrecht.  Zij trouwde Bastiaan TIMS, 29 Mei 1878 in Zwijndrecht (hij wedr wonend Zwijndrecht, zij geb Charlois wonend Zwijndrecht), geb. 6 Apr 1836 in Zwijndrecht (zoon van Teunis Mattheusz TIMS en Willempje Pietersd SCHOUTEN), ovl. 1 Sep 1905 in Zwijndrecht, beroep tuinman.

          263   ii.  Jan REIJERKERK, geb. 19 Mei 1845 in Charlois, ovl. 20 Jan 1846 in Katendrecht.

          264  iii.  Annetje RIJERKERK, geb. 25 Aug 1846 in Katendrecht, ovl. 22 Okt 1923 in Zwijndrecht (aangegeven 23 Okt).  Zij trouwde Jan MELS, 4 Nov 1874 in Zwijndrecht, geb. 11 Apr 1847 in Raamsdonk (zoon van Klaas Willemsz MELS en Angenieta Jansd BAKKER), ovl. 4 Mei 1919 in Zwijndrecht.

          265  iv.  Aagje RIJERKERK, geb. 10 Okt 1847 in Katendrecht, ovl. 27 Dec 1847 in Katendrecht.

          266   v.  Hendrik REIJERKERK, geb. 27 Jan 1849 in Zwijndrecht, ovl. 9 Mrt 1849 in Zwijndrecht (aangegeven 10 Mrt).

          267  vi.  Aagje REIJERKERK, geb. 4 Mrt 1850 in Zwijndrecht, ovl. 7 Mrt 1851 in Zwijndrecht.

          268 vii.  Hendrik REIJERKERK, geb. 25 Jul 1851 in Zwijndrecht, ovl. 9 Apr 1853 in Zwijndrecht (aangegeven 11 Apr).

       + 269 viii.  Hendrik REIJERKERK geb. 27 Sep 1856.

 

204.   Maarten Ariesz REIJERKERK, geb. 10 Mrt 1781 in Oud-Beijerland, gedoopt 11 Mrt 1781 in Oud-Beijerland, ovl. 10 Nov 1819 in 's-Gravendeel, religie NG.  Hij trouwde Maria Leendertsdr RHEEDIJK, 31 Mei 1812 in Strijen, geb. 28 Mrt 1779 in 's-Gravendeel (dochter van Leendert Teunisse REEDIJK en Engeltje Evertsd Van ENKHUIZEN), ovl. 20 Aug 1849 in 's-Gravendeel.

                       Kinderen:

          270    i.  Eva REIJERKERK, geb. 21 Dec 1815 in 's-Gravendeel, ovl. 29 Mrt 1816 in 's-Gravendeel (aangegeven 30 Mrt).

          271   ii.  Lena REIJERKERK, geb. 13 Feb 1817 in 's-Gravendeel, ovl. 17 Mei 1817 in Strijen (aangegeven 19 Mei).

          272  iii.  Lena REIJERKERK, geb. 23 Apr 1819 in Strijen (aangegeven 24 Apr), ovl. 26 Aug 1825 in 's-Gravendeel (aangegeven 27 Aug).

 

207.   Willem Johannesz REIJERKERK, geb. 1787 in Numansdorp, gedoopt 11 Nov 1787 in Numansdorp, ovl. 1 Apr 1847 in Numansdorp (aangegeven 2 Apr), beroep arbeider.  Doopgetuige was Lena Jans MOERKERKEN. Hij trouwde Jozina Pieters KOERT, ook bekend als COURT, 2 Mei 1814 in Numansdorp, geb. 1786 in Numansdorp (dochter van Pieter Arnoldsz KOERT en Moserijntje Ariens BOENDER), gedoopt 24 Dec 1786 in Numansdorp, ovl. 14 Mei 1847 in Numansdorp (aangegeven 15 Mei).

                       Kinderen:

          273    i.  Johannes REIJERKERK, geb. 1 Apr 1815 in Numansdorp (aangegeven 4 Apr), ovl. 3 Feb 1817 in Numansdorp (aangegeven 4 Feb).

          274   ii.  Aaltje REIJERKERK, geb. 25 Sep 1816 in Numansdorp (aangegeven 26 Sep), gedoopt 6 Okt 1816 in Numansdorp, ovl. 4 Feb 1828 in Numansdorp (aangegeven 6 Feb).  Doopgetuige was Neeltje MAASDAM.

          275  iii.  Moserina REIJERKERK, geb. 9 Dec 1818 in Numansdorp (aangegeven 10 Dec), ovl. 21 Nov 1819 in Numansdorp (aangegeven 23 Nov).

          276  iv.  Moserina REIJERKERK, geb. 25 Nov 1820 in Numansdorp (aangegeven 27 Nov), ovl. 26 Jan 1901 in Rotterdam (oud 78 jaar?).  Zij trouwde Arij Van KEMPEN, 10 Jun 1852 in Charlois, geb. ca 1829 in Katendrecht (zoon van Adrianus Jansz Van KEMPEN en Klaasje Arij Louwrens VISSER), ovl. 13 Okt 1902 in Rotterdam.

          277   v.  Johannis REIJERKERK, geb. 1 Apr 1822 in Numansdorp (aangegeven 2 Apr), ovl. 27 Apr 1831 in Numansdorp (aangegeven 28 Apr).

          278  vi.  Arendje REIJERKERK, geb. 7 Mrt 1824 in Numansdorp (aangegeven 8 Mrt 1824), ovl. 18 Jun 1908 in Zuidland (aangegeven).  Zij trouwde Jakob NIEUWERF, 23 Nov 1855 in Zuidland, geb. 11 Mrt 1819 (zoon van Nicolaas NIEUWERF en Trijntje HORDIJK), ovl. 23 Jun 1882 in Zuidland (aangegeven).

          279 vii.  Jakob REIJERKERK, geb. 15 Dec 1825 in Numansdorp (aangegeven 16 Dec), ovl. 5 Apr 1834 in Numansdorp (aangegeven 7 Apr).

          280 viii.  Willem REIJERKERK, geb. 8 Aug 1829 in Numansdorp (aangegeven 10 Aug), ovl. 30 Mrt 1831 in Numansdorp (aangegeven 31 Mrt).

 

209.   Maarten Johannesz REIJERKERK, geb. 13 Jan 1792 in Numansdorp, gedoopt 15 Jan 1792 in Numansdorp, ovl. 7 Dec 1861 in Nieuw-Beijerland.  Doopgetuige was Leentje Jans MOERKERKEN. Hij trouwde Jannigje Bastiaans Van Der SLUIJS, 3 Apr 1835 in Zuid-Beijerland, geb. 27 Okt 1810 in Piershil (dochter van Bastiaan Abrahamsz Van Der SLUIJS en Henderijntje Jacobusd DUBBELDAM), gedoopt 4 Nov 1810 in Piershil, ovl. 4 Apr 1882 in Nieuw-Beijerland.

                       Kinderen:

          281    i.  Johannes RIJERKERK, geb. 24 Okt 1835 in Nieuw-Beijerland, ovl. 18 Nov 1835 in Nieuw-Beijerland (aangegeven 19 Nov).

          282   ii.  Johannes RIJERKERK, geb. 17 Jan 1837 in Nieuw-Beijerland, ovl. 13 Dec 1837 in Nieuw-Beijerland.

       + 283  iii.  Johannes REIJERKERK geb. 10 Mei 1838.

          284  iv.  Bastiaan REIJERKERK, geb. 4 Jul 1840 in Nieuw-Beijerland, ovl. 22 Jul 1841 in Nieuw-Beijerland (aangegeven 23 Jul).

          285   v.  Bastiaan REIJERKERK, geb. 21 Nov 1845 in Nieuw-Beijerland, ovl. 26 Jul 1846 in Nieuw-Beijerland (aangegeven 27 Jul).

          286  vi.  Heinderijntje REIJERKERK, geb. 12 Mei 1847 in Nieuw-Beijerland, ovl. 11 Aug 1847 in Nieuw-Beijerland.

          287 vii.  Hendrik RIJERKERK, geb. 3 Jul 1850 in Nieuw-Beijerland, ovl. 13 Aug 1850 in Nieuw-Beijerland (aangegeven 14 Aug).

 

212.   Jan Ariesz RIJERKERK, geb. 15 Mrt 1794 in 's-Gravendeel, gedoopt 23 Mrt 1794 in 's-Gravendeel, ovl. 26 Dec 1871 in 's-Gravendeel (aangegeven 27 Dec).  Hij trouwde Adriaantje Cornelisse BARENDRECHT, 17 Mei 1821 in 's-Gravendeel, geb. 12 Jul 1799 in 's-Gravendeel (dochter van Cornelis Pieterse BARENDREGT en Neeltje Hendriksd BOUMAN), gedoopt 14 Jul 1799 in 's-Gravendeel, ovl. 29 Mrt 1843 in 's-Gravendeel (aangegeven 30 Mrt), begraven 3 Apr 1843 in 's-Gravendeel.

                       Kinderen:

          288    i.  Jacoba RIJERKERK, geb. 20 Feb 1822 in 's-Gravendeel, ovl. 31 Mrt 1841 in 's-Gravendeel (aangegeven 1 Apr).

          289   ii.  Neeltje RIJERKERK, geb. 11 Jun 1823 in 's-Gravendeel (aangegeven 12 Jun), ovl. 1 Nov 1826 in 's-Gravendeel (aangegeven 2 Okt).

          290  iii.  Arij REIJERKERK, geb. 10 Jun 1825 in 's-Gravendeel, ovl. 18 Okt 1825 in 's-Gravendeel (aangegeven 19 Okt).

          291  iv.  Neeltje REIJERKERK, geb. 12 Dec 1826 in 's-Gravendeel (aangegeven 13 Dec), ovl. 5 Nov 1908 in Rotterdam (aangegeven 16 Nov 's-Gravendeel en te Rotterdam met acte 5184).  Zij trouwde (1) Bastiaan AARDOOM, 14 Apr 1848 in 's-Gravendeel, geb. 4 Mei 1823 in 's-Gravendeel (zoon van Pieter Teunisz AARDOOM en Janna Pietersd Van TWIST), ovl. 26 Jan 1855 in 's-Gravendeel (aangegeven 27 Jan).  Zij trouwde (2) Dammis De GEUS, 26 Sep 1861 in 's-Gravendeel, geb. 11 Jun 1830 in 's-Gravendeel (zoon van Dammes Leendertsz De GEUS en Sophia Joostsd De PEE), ovl. 8 Sep 1902 in 's-Gravendeel (aangegeven 9 Sep, zie ook bijstaande advertentie uit de Dordrechtse Courant van 11 Sep 1902).

          292   v.  Ariana REIJERKERK, geb. 23 Feb 1829 in 's-Gravendeel, ovl. 19 Dec 1830 in 's-Gravendeel (aangegeven 20 Dec).

          293  vi.  Arie REIJERKERK, geb. 31 Okt 1831 in 's-Gravendeel (aangegeven 1 Nov), ovl. 29 Jan 1836 in 's-Gravendeel (aangegeven 30 Jan).

          294 vii.  Antje REIJERKERK, geb. 19 Mrt 1833 in 's-Gravendeel (aangegeven 20 Mrt), ovl. 3 Nov 1849 in 's-Gravendeel (aangegeven 6 Nov).

          295 viii.  Arie Cornelis REIJERKERK, geb. 2 Mrt 1836 in 's-Gravendeel, ovl. 22 Jun 1837 in 's-Gravendeel (aangegeven 23 Jun).

          296  ix.  Pietertje REIJERKERK, geb. 12 Okt 1838 in 's-Gravendeel, ovl. 24 Dec 1838 in 's-Gravendeel (aangegeven 27 Dec).

          297   x.  Cornelis REIJERKERK, geb. 15 Nov 1840 in 's-Gravendeel (aangegeven 16 Nov), ovl. 27 Nov 1840 in 's-Gravendeel.

 

213.   Cornelis Ariesz RIJERKERK, geb. 19 Mrt 1797 in 's-Gravendeel, gedoopt 26 Mrt 1797 in 's-Gravendeel, ovl. 16 Mei 1870 in 's-Gravendeel, beroep varensgezel, winkelier.  Hij trouwde Johanna Margareta Gerritsd HAGEMAN, 5 Mei 1827 in 's-Gravendeel, geb. 5 Dec 1803 in 's-Gravendeel (dochter van Gerrit Jan Hendriksz HAGEMAN en Elisabeth Danielsd GEZELLE), gedoopt 7 Dec 1803 in 's-Gravendeel, ovl. 18 Aug 1886 in 's-Gravendeel (aangegeven 9 Aug).

                       Kinderen:

          298    i.  Jacoba RIJERKERK, geb. 5 Mrt 1828 in 's-Gravendeel (Bevershoek, aangegeven 6 Mrt 's-Gravendeel), ovl. 30 Jun 1925 in 's-Gravendeel (aangegeven 1 Jul).  Zij trouwde Hendrik Arend ROOS, geb. ca 1828, ovl. vr 30 Jun 1925.

          299   ii.  Elizabeth RIJERKERK, geb. 10 Nov 1829 in 's-Gravendeel (Bevershoek).

          300  iii.  Ariana RIJERKERK, geb. 2 Okt 1831 in 's-Gravendeel, ovl. 17 Mei 1917 in 's-Gravendeel (aangegeven 19 Mei).  Zij trouwde Evert REEDIJK, 13 Mei 1853 in 's-Gravendeel, geb. 20 Jun 1827 in 's-Gravendeel (zoon van Teunis Leendertsz REEDIJK en Borgje Hendriksd PALSROK), ovl. 12 Apr 1898 in 's-Gravendeel (aangegeven 13 Apr), beroep handelaar.

          301  iv.  Gardina Jantina RIJERKERK, geb. 16 Sep 1835 in 's-Gravendeel (aangegeven 17 Sep), ovl. 12 Jan 1875 in 's-Gravendeel (aangegeven 13 Jan).  Zij trouwde Leendert Den ENGELSEN, ca 1866 in 's-Gravendeel (gegevens bruidegom en datum huwelijk zijn op de acte vooralsnog niet te lezen), geb. 2 Dec 1834 in Wieldrecht met Louisapolder (aangegeven 4 Dec) (zoon van Leendert Abrahamsz Den ENGELSEN en Adriaantje Willemsd Van BAVEL), ovl. 21 Mrt 1922 in Heerjansdam.

       + 302   v.  Arie RIJERKERK geb. 23 Sep 1837.

          303  vi.  Johanna Margrieta REIJERKERK, geb. 27 Apr 1839 in 's-Gravendeel (aangegeven 29 Apr), ovl. 21 Jul 1839 in 's-Gravendeel (aangegeven 22 Jul).

          304 vii.  Johanna Magrieta REIJERKERK, geb. 3 Jul 1840 in 's-Gravendeel, ovl. 4 Nov 1840 in 's-Gravendeel (aangegeven 5 Nov).

 

216.   Leendert Ariesz REIJERKERK, geb. ca 1800 in 's-Gravendeel, ovl. 21 Mei 1845 in Groot-Ammers (aangegeven 22 Mei), beroep schilder.  Woont 1828 te 's-Gravendeel. Hij trouwde Clazina Cornelisd Den TOOM, 19 Apr 1828 in Brandwijk, geb. 27 Jun 1806 in Brandwijk (dochter van Cornelis Arijens Den TOOM en Lena Jansd Van REES), gedoopt 6 Jul 1806 in Brandwijk, ovl. 22 Apr 1868 in Papendrecht (aangegeven 15 Jun te Brandwijk).

                       Kinderen:

          305    i.  Arie REIJERKERK, geb. 23 Sep 1828 in Brandwijk (aangegeven 25 Sep), ovl. 16 Okt 1845 in Groot-Ammers.

       + 306   ii.  Cornelis REIJERKERK geb. 16 Aug 1829.

          307  iii.  Jacobus REIJERKERK, geb. 3 Feb 1831 in Brandwijk, ovl. 27 Mei 1832 in Gijbeland (aangegeven 28 Mei te Brandwijk).

       + 308  iv.  Jacobus REIJERKERK geb. 28 Jul 1832.

          309   v.  Leendert REIJERKERK, geb. 20 Jun 1833 in Brandwijk, ovl. 25 Jun 1833 in Gijbeland (aangegeven 26 Jun te Brandwijk).

          310  vi.  Lena REIJERKERK, geb. 23 Okt 1835 in Brandwijk, ovl. 26 Apr 1879 in Papendrecht (aangegeven 28 Apr).  Zij trouwde Gerrit De VROOMEN, 16 Mrt 1860 in Brandwijk, geb. 7 Mei 1827 in Brandwijk (zoon van Teunis De VROOMEN en Geertruij LOOPIK).

          311 vii.  Jan REIJERKERK, geb. 1838 - 1839, ovl. 18 Mrt 1839 in Groot-Ammers (aangegeven 19 Mrt).

          312 viii.  Jan REIJERKERK, geb. 9 Feb 1839 in Groot-Ammers, ovl. 11 Okt 1840 in Groot-Ammers.

          313  ix.  Jacoba REIJERKERK, geb. 25 Nov 1839 in Groot-Ammers, ovl. 18 Feb 1840 in Groot-Ammers.

          314   x.  Doodgeboren Zoon REIJERKERK, geb. 7 Okt 1841 in Groot-Ammers, ovl. 7 Okt 1841 in Groot-Ammers.

          315  xi.  Jan REIJERKERK, geb. 1842 - 1843, ovl. 30 Mrt 1843 in Groot-Ammers.

          316 xii.  Jacoba REIJERKERK, geb. 1843 - 1844, ovl. 20 Dec 1845 in Groot-Ammers.

          317 xiii.  Doodgeboren Zoon REIJERKERK, geb. 25 Jan 1844 in Groot-Ammers, ovl. 25 Jan 1844 in Groot-Ammers (aangegeven 26 Jan).

 

224.   Cornelis REIJERKERK, geb. 3 Dec 1841 in Maasdam (aangegeven 6 Dec), ovl. na 5 Mei 1880.  Cornelis en zijn vrouw vertrokken 04 Jan 1877 naar Strijen. Hij trouwde Marrigje ALEBERD, 8 Aug 1870 in Maasdam, geb. 31 Dec 1849 in Nieuw-Beijerland (dochter van Willem Adrianusz ALEBERS en Marrigje Aartsd SNOEK), ovl. 5 Mei 1880 in Strijen.

                       Kinderen:

          318    i.  Maria REIJERKERK, geb. 28 Nov 1870 in Maasdam.

          319   ii.  Teuna REIJERKERK, geb. 29 Mrt 1872 in Maasdam (aangegeven 30 Mrt), ovl. 9 Sep 1873 in Maasdam.

          320  iii.  Teuna RIJERKERK, geb. 12 Okt 1874 in Maasdam (aangegeven 13 Okt).

          321  iv.  Willemina REIJERKERK, geb. 7 Dec 1877 in Strijen.

          322   v.  Adrianus REIJERKERK, geb. 11 Okt 1879 in Strijen.

 

225.   Herman REIJERKERK, ook bekend als Hermen, geb. 2 Mrt 1821 in Dubbeldam, ovl. 13 Aug 1881 in Mijnsheerenland, beroep arbeider.  Werd bij geboorte ingeschreven als Herme de ZEEUW (van Mels Hermans De ZEEUW??), akte nr. 9, getuigen waren Jan van den WULP, 22 arbeider en Adrianus van DEVEREN, 39 bouwman. Via Arrondisementsrechtbank te Dordrecht is geboorte-akte veranderd naar Herme REIJERKERK (akte nr.42, 11 Jul 1848). Signalement lengte 1el 473str, aangezicht vol, voorhoofd rond, ogen blauw, neus klein, mond klein, kin rond, haar en wenkbrauwen bruin, merkbare tekeningen geen. Certificaat nationale militie nr.4573, ligting 1840. Lotingsnummer 17. Niet opgeroepen. Hij trouwde (1) Lena LOBIK, 28 Dec 1848 in Westmaas, geb. 31 Okt 1821 in Westmaas (dochter van Hendrik Bastiaansz LOBIK en Geertruij Jansd BIJL), gedoopt 18 Nov 1821 in Westmaas, ovl. 10 Okt 1864 in Westmaas (aangegeven 11 Okt).  Hij trouwde (2) Neeltje De MAN, 22 Okt 1868 in Westmaas, geb. 23 Jun 1836 in Strijen (dochter van Gerrit Adrianusz De MAN en Lijntje Ariesd In 't VELD), ovl. 31 Aug 1906 in Mijnsheerenland (aangegeven 1 Sep), ondertrouw 9 Aug 1867 in Westmaas.

                       Kinderen van Lena LOBIK:

          323    i.  Maria REIJERKERK, geb. 13 Dec 1848 in Westmaas, ovl. 20 Sep 1859 in Westmaas (aangegeven 21 Sep).

       + 324   ii.  Hendrik REIJERKERK geb. 20 Nov 1850.

          325  iii.  Geertruij REIJERKERK, geb. 12 Jul 1853 in Westmaas (aangegeven 14 Jul), ovl. 19 Okt 1868 in Westmaas (aangegeven 20 Okt).

          326  iv.  Jacob REIJERKERK, geb. 27 Okt 1855 in Westmaas (aangegeven 29 Okt), ovl. 28 Jan 1856 in Westmaas (aangegeven 29 Jan).

          327   v.  Doodgeboren Zoon REIJERKERK, geb. 18 Feb 1857 in Westmaas, ovl. 18 Feb 1857 in Westmaas.

          328  vi.  Jacob REIJERKERK, geb. 21 Feb 1858 in Westmaas (aangegeven 22 Feb), ovl. 8 Mei 1864 in Westmaas (aangegeven 9 Mei).

          329 vii.  Maria REIJERKERK, geb. 30 Mrt 1861 in Westmaas, ovl. 13 Jun 1886 in Heinenoord (aangegeven 15 Jun).  Zij trouwde Arie De ZEEUW, 19 Mei 1882 in Heinenoord (voogd van de bruid Hendrik REIJERKERK, toeziend voogd Bastiaan LOBIK), geb. 1859 - 1860 in Heinenoord (zoon van Leendert De ZEEUW en Jaapje BOSHUIZEN), ovl. na 15 Jun 1886.

          330 viii.  Maaike REIJERKERK, geb. 8 Jul 1863 in Westmaas, ovl. 20 Apr 1864 in Westmaas (aangegeven 21 Apr).

                       Kinderen van Neeltje De MAN:

          331  ix.  Lijntje RIJERKERK, geb. 22 Dec 1868 in Westmaas (aangegeven 23 Dec), ovl. 20 Dec 1940 in Oud-Beijerland (aangegeven 21 Dec).  Woonde Oud Beijerland, Achterstraat 72 en Grimhoek 187. Zij trouwde Willem BISDOM, 5 Okt 1893 in Oud-Beijerland, geb. 1 Nov 1866 in Oud-Beijerland (zoon van Gerrit BISDOM en Maria ROMEIJN), ovl. 11 Okt 1921 in Oud-Beijerland (aangegeven 12 Okt), beroep arbeider.

          332   x.  NN REIJERKERK, geb. na 1868 in Westmaas.

          333  xi.  Jacob RIJERKERK, geb. 2 Jan 1872 in Westmaas (aangegeven 3 Jan), ovl. 25 Okt 1873 in Westmaas (aangegeven 27 Okt).

       + 334 xii.  Jacob RIJERKERK geb. 7 Apr 1874.

          335 xiii.  Gerrit RIJERKERK, geb. 13 Nov 1877 in Westmaas, ovl. 13 Sep 1934 in Rotterdam (overledene wonend Oud-Beijerland), beroep schoenmaker.  Vrijgezel, schoenmaker in Oud Beijerland. Verhuisde 8 Jun 1907 naar Boskoop.

 

228.   Jan REIJERKERK, geb. 10 Mrt 1821 in Strijen, ovl. 8 Sep 1886 in Rotterdam, beroep sjouwer, bruggenwachter.  NA Den Haag Toegang 2.13.09, inv. nr. 301, 10e regiment infanterie (Stamboeken onderofficieren en minderen na 1813) Nr. 29178 Jan Reijerkerk, zoon van Maarten Reijerkerk en Saartje Visser, beiden overleden. Jan is geboren in Strijen op 10 mrt 1821 en woonde vlak voor zijn indiensttreding in Sint Anthoniepolder. Lengte: 1 el 6 palmen 8 duimen 5 strepen. Signalement: ordinair gezicht en voorhoofd, blauwe ogen, ordinaire neus, mond en kin. Blonde haren en wenkbrauwen, geen merkbare tekenen. 2 mei 1840 ingedeeld als milicien voor 5 jaar. Loteling van de lichting 1840 uit Maasdam. 1 Jul 1840: bij de reserve ingedeeld. 1 Oct 1841: met verlof van onbepaalde duur. 16 Nov 1843: omdat het regiment werd opgeheven, overgeplaatst naar het 6e regiment infanterie.   Hij trouwde (1) Maria Arijsd QUARTEL, 9 Nov 1844 in Westmaas, geb. 24 Apr 1805 in Klaaswaal (dochter van Arij Maartensz De QUARTEL en Anna Huibertsd BESTEMAN), gedoopt 28 Apr 1805 in Klaaswaal, ovl. 9 Nov 1861 in Rotterdam (52 jaar ?).  Hij trouwde (2) Margareta NIEUWENHUIZEN, 17 Apr 1867 in Rotterdam, geb. 29 Nov 1828 in Rotterdam (dochter van Gerrit NIEUWENHUIZEN en Petronella VALKENBURG), ovl. na 5 Mei 1897, beroep waschvrouw.

                       Kinderen van Maria Arijsd QUARTEL:

          336    i.  Doodgeboren Zoon REIJERKERK, geb. 3 Apr 1845 in Westmaas, ovl. 3 Apr 1845 in Westmaas.

          337   ii.  Maarten REIJERKERK, geb. 4 Mrt 1846 in Westmaas (aangegeven 5 Mrt), ovl. 29 Jun 1846 in Westmaas (aangegeven 30 Jun).

          338  iii.  Arie REIJERKERK, geb. 18 Mei 1849 in Goidschalxoord, ovl. 7 Jul 1850 in Heinenoord (aangegeven 8 Jul).

                       Kinderen van Margareta NIEUWENHUIZEN:

       + 339  iv.  Maarten Jan REIJERKERK geb. 4 Jun 1868.

          340   v.  Jan Adrianus REIJERKERK, geb. 14 Jan 1871 in Rotterdam, ovl. 17 Jul 1871 in Rotterdam.

       + 341  vi.  Jan Adrianus REIJERKERK geb. 15 Apr 1873.

 

235.   Jacobus REIJERKERK, ook bekend als RIJERKERK, geb. 27 Feb 1819 in Dinteloord en Prinsenland, ovl. 26 Dec 1896 in Maasdam, religie NG, beroep arbeider.  Hij trouwde Bastiaantje STREEFKERK, 27 Apr 1849 in Strijen, geb. 10 Jul 1824 in Strijen (dochter van Pleun Bastiaans STREEFKERK en Adriaantje Jacobsd STUURSTRAAT), ovl. 17 Feb 1891 in Maasdam.

                       Kinderen:

       + 342    i.  Cornelis RIJERKERK geb. 24 Feb 1850.

       + 343   ii.  Pleun REIJERKERK geb. 16 Feb 1851.

          344  iii.  Doodgeboren Dochter REIJERKERK, geb. 5 Mei 1852 in Maasdam, ovl. 5 Mei 1852 in Maasdam (aangegeven 6 Mei 1852).

          345  iv.  Johanna REIJERKERK, geb. 19 Apr 1853 in Maasdam (aangegeven 20 Apr), ovl. 4 Nov 1853 in Maasdam.

          346   v.  Adriaantje REIJERKERK, geb. 12 Mei 1854 in Maasdam (aangegeven 13 Mei), gedoopt 4 Jun 1854 in Maasdam, ovl. 5 Okt 1854 in Maasdam (aangegeven 6 Okt).

          347  vi.  Maarten REIJERKERK, geb. 11 Aug 1855 in Maasdam, ovl. 20 Nov 1855 in Maasdam.

          348 vii.  Jacob REIJERKERK, geb. 8 Sep 1857 in Maasdam (aangegeven 10 Sep), ovl. 16 Jul 1858 in Maasdam (aangegeven 17 Jul).

          349 viii.  Johanna REIJERKERK, geb. 1 Dec 1858 in Maasdam.  Zij trouwde Matthijs KOOIJMAN, 21 Jan 1886 in Maasdam, geb. 16 Apr 1851 in Maasdam (zoon van Jacob KOOIJMAN en Lena De PEE).

          350  ix.  Adrianus REIJERKERK, geb. 7 Dec 1860 in Maasdam, gedoopt 3 Feb 1861 in Maasdam.  Hij trouwde Fijtje VERSCHOOR, 1 Mei 1890 in Maasdam, geb. 1857 - 1858 in Rhoon (dochter van Eeuwout VERSCHOOR en Elizabeth GROENENDIJK).

          351   x.  Jacobus REIJERKERK, geb. 19 Jan 1862 in Maasdam (aangegeven 20 Jan), ovl. 13 Apr 1862 in Maasdam (aangegeven 14 Apr).

          352  xi.  Adriaantje REIJERKERK, geb. 23 Jan 1863 in Maasdam (aangegeven 24 Jan), gedoopt 1 Mrt 1863 in Maasdam, ovl. 20 Apr 1872 in Maasdam (aangegeven 22 Apr).

       + 353 xii.  Jacob REIJERKERK geb. 22 Aug 1864.

          354 xiii.  Maria RIJERKERK, geb. 24 Nov 1865 in Maasdam (aangegeven 25 Nov), ovl. 4 Feb 1872 in Maasdam (aangegeven 5 Feb).

          355 xiv.  Jacobus REIJERKERK, geb. 1 Mrt 1867 in Maasdam (aangegeven 2 Mrt), ovl. 8 Apr 1867 in Maasdam (aangegeven 9 Apr).

          356 xv.  Doodgeboren Zoon REIJERKERK, geb. 6 Mei 1868 in Maasdam, ovl. 6 Mei 1868 in Maasdam (aangegeven 7 Mei).

          357 xvi.  Jacobus REIJERKERK, geb. 19 Mrt 1870 in Maasdam, ovl. 23 Jul 1870 in Maasdam.

 

236.   Maarten REIJERKERK, geb. 28 Jan 1824 in Dinteloord en Prinsenland, ovl. 18 Nov 1868 in Strijen (aangegeven 19 Dec), beroep arbeider.  Bron: BS Strijen Overlijdensakte 1868 nr. 118. Getuigen op akte waren Cornelis BERGHOUT, 35 bode en Leendert van DIENST, 46 veldwachter. Woonde bij overlijden huis wijk F no. 243a. Hij trouwde (1) Aagje PLUIMER, ook bekend als PLUIMERT, ook bekend als PLUIM, 27 Apr 1849 in Strijen, geb. 10 Apr 1820 in Strijen (aangegeven 12 Apr) (dochter van Jan PLUIMER en Regina Abrahamsd Van WAASBERGEN), gedoopt 28 Apr 1820 in Strijen, ovl. 1 Dec 1862 in Strijen.  Hij trouwde (2) Maaike Van Der REE, 13 Jul 1866 in Strijen, geb. 27 Mrt 1824 in Numansdorp (dochter van Willem Ariesz Van Der REE en Geertje Cornelisd Van Der MAST), ovl. 27 Jun 1869 in Numansdorp (aangegeven 28 Jun).

                       Kinderen van Aagje PLUIMER:

          358    i.  Johanna REIJERKERK, geb. 1 Apr 1850 in Strijen (aangegeven 2 Apr), ovl. 8 Mei 1850 in Strijen.

       + 359   ii.  Jan REIJERKERK geb. 21 Mrt 1851.

          360  iii.  Cornelis REIJERKERK, geb. 19 Nov 1853 in Strijen (aangegeven 21 Nov), ovl. 24 Nov 1854 in Strijen (aangegeven 25 Nov).

          361  iv.  Johanna REIJERKERK, geb. 17 Dec 1855 in Strijen, ovl. 16 Aug 1879 in Strijen.  Woonde bij overlijden in het huis wijk B no. 326. Zij trouwde Adrianus GROENEWEG, 21 Nov 1876 in 's-Gravendeel, geb. 30 Dec 1853 in Strijen (zoon van Dingeman GROENEWEG en Geertruij Van Der LINDEN), ovl. 8 Okt 1919 in Dubbeldam, beroep arbeider.

          362   v.  Cornelis RIJERKERK, geb. 23 Mrt 1860 in Strijen (aangegeven 24 Mrt), ovl. 3 Mei 1864 in Strijen.

                       Kinderen van Maaike Van Der REE:

          363  vi.  Maarten REIJERKERK, geb. 5 Apr 1869 in Strijen (aangegeven 6 Apr), ovl. 10 Mei 1869 in Strijen.

 

 

Elfde Generatie

 

245.   Arie RIJERKERK, geb. 16 Sep 1819 in Numansdorp, ovl. 17 Apr 1885 in Numansdorp.  Hij trouwde (1) Klazina LEENMANS, 28 Nov 1845 in Klaaswaal, geb. 21 Apr 1817 in Klaaswaal (dochter van Jacob Hendriksz LEENMANS en Baertje Cornelisd HOFMAN), ovl. 20 Aug 1846 in Numansdorp (aangegeven 21 Aug).  Hij trouwde (2) Ingena Gerritsd STAM, 8 Dec 1847 in Numansdorp, geb. 3 Okt 1809 in Loon op Zand (dochter van Gerrit Arijsz STAM en Ingetje Jacobsd Van Der BLOM), gedoopt 8 Okt 1809 in Look op Zand, ovl. 27 Apr 1873 in Numansdorp (aangegeven 28 Apr).

                       Kinderen van Klazina LEENMANS:

          364    i.  Zoetje REIJERKERK, geb. 15 Aug 1846 in Numansdorp, ovl. 12 Nov 1888 in Numansdorp (aangegeven 13 Nov).  Zij trouwde Jan Van De MERWE, 23 Okt 1885 in Numansdorp, geb. 1834 - 1835 in Numansdorp (zoon van Teunis Dirksz Van De MERWE en Trijntje Jansd SMITS), ovl. 26 Jun 1894 in Numansdorp.

                       Kinderen van Ingena Gerritsd STAM:

          365   ii.  Willempje REIJERKERK, geb. 1849 - 1850, ovl. 29 Dec 1863 in Numansdorp.

          366  iii.  Willem REIJERKERK, geb. 19 Mrt 1851 in Numansdorp (aangegeven 20 Mrt).

          367  iv.  Ingena REIJERKERK, geb. 4 Mrt 1854 in Numansdorp, ovl. 7 Apr 1871 in Numansdorp (aangegeven 8 Apr).

       + 368   v.  Willem RIJERKERK geb. 27 Feb 1856.

 

250.   Arie REIJERKERK, geb. 29 Apr 1836 in Numansdorp (aangegeven 30 Apr 1836), ovl. 11 Feb 1895 in Klaaswaal, beroep arbeider.  Woonde Klaaswaal 1892. Hij trouwde Annigje POLDERDIJK, 4 Mei 1855 in Zuid-Beijerland, geb. 2 Dec 1834 in Goudswaard (dochter van Cornelis Jansz POLDERDIJK en Catharijna Willems SCHELLING), ovl. 4 Nov 1914 in Klaaswaal (aangegeven 5 Nov).  Annigje: Woonde Klaaswaal 1892.

                       Kinderen:

          369    i.  Catharina REIJERKERK, geb. 1 Aug 1855 in Klaaswaal (aangegeven 2 Aug), ovl. 12 Okt 1916 in Zuid-Beijerland (aangegeven 13 Okt).  Zij trouwde Simon BREURE, 5 Jan 1877 in Zuid-Beijerland, geb. 1851 - 1852 in Zuid-Beijerland (zoon van Hendrik BREURE en Stijntje Wouterina Van 't HOF), ovl. 23 Jun 1927 in Zuid-Beijerland (aangegeven 24 Jun).

          370   ii.  Teuna REIJERKERK, geb. 14 Okt 1856 in Klaaswaal, ovl. 18 Okt 1857 in Klaaswaal (aangegeven 19 Okt).

          371  iii.  Teuna REIJERKERK, geb. 31 Dec 1857 in Klaaswaal, ovl. 25 Dec 1900 in Klaaswaal (aangegeven 26 Dec).  Partner NN, ongetrouwd 1878 - 1879. Zij trouwde Wouter Van Der STEL, 2 Sep 1880 in Maasdam, geb. 1852 - 1853 in Mijnsheerenland (zoon van Wouter Van Der STEL en Teuntje Van Der SCHOOR).

          372  iv.  Leendert REIJERKERK, geb. 28 Dec 1859 in Klaaswaal, ovl. 5 Jan 1860 in Klaaswaal.

          373   v.  Jannigje REIJERKERK, geb. 17 Mrt 1861 in Klaaswaal (aangegeven 18 Mrt), ovl. 2 Nov 1870 in Klaaswaal.

          374  vi.  Cornelia REIJERKERK, geb. 15 Sep 1862 in Klaaswaal (aangegeven 16 Sep), ovl. 27 Jan 1863 in Klaaswaal (aangegeven 28 Jan).

       + 375 vii.  Leendert REIJERKERK geb. 4 Nov 1863.

          376 viii.  Cornelis REIJERKERK, geb. 20 Aug 1867 in Klaaswaal, ovl. 15 Aug 1868 in Klaaswaal (aangegeven 17 Aug).

       + 377  ix.  Cornelis REIJERKERK geb. 20 Okt 1869.

          378   x.  Willem REIJERKERK, geb. 25 Okt 1871 in Klaaswaal (aangegeven 26 Okt), ovl. 15 Mei 1872 in Klaaswaal.

          379  xi.  Jannigje REIJERKERK, geb. 5 Jan 1875 in Klaaswaal, ovl. 9 Mrt 1878 in Klaaswaal (aangegeven 11 Mrt).

          380 xii.  Pietertje REIJERKERK, geb. 27 Aug 1877 in Klaaswaal, ovl. 17 Apr 1878 in Klaaswaal.

          381 xiii.  Willem REIJERKERK, geb. 30 Okt 1879 in Klaaswaal.  Hij trouwde Catharina Den HARTOG, 30 Okt 1915 in Capelle a/d IJssel, geb. 30 Okt 1883 - 30 Okt 1884 in Jaarsveld (dochter van Willem Den HARTOG en Helena ZAAL).

 

255.   Pieter REIJERKERK, geb. 17 Feb 1835 in Oost- en West-Barendrecht, ovl. 8 Jul 1901 in Rotterdam.  Hij trouwde (1) Geertruij Van Der PAD, 4 Apr 1862 in Charlois (bruidegom wonend te Oost- en West-Barendrecht), geb. 1835 - 1836 in Charlois (dochter van Gerrit Van Der PAD en Hester GROENENDIJK), ovl. 8 Jul 1889 in Rotterdam.  Hij trouwde (2) Jannetje LINDEBOOM, geb. 1848 - 1849 in Barneveld (dochter van Gijsbert LINDEBOOM en Geertruida MULDER), ovl. 20 Sep 1902 in Rotterdam.

                       Kinderen van Geertruij Van Der PAD:

       + 382    i.  Adrianus REIJERKERK geb. 31 Aug 1854.

          383   ii.  Cornelis REIJERKERK, geb. 19 Jan 1863 in Charlois (aangegeven 20 Jan 1863), ovl. 30 Sep 1927 in Rotterdam, beroep bootwerkerk, religie NH.  Hij trouwde Alida Van Der MEULEN, 24 Sep 1890 in Rotterdam, geb. 7 Dec 1869 in Charlois, religie NH.

       + 384  iii.  Gerrit REIJERKERK geb. 26 Mrt 1864.

 

269.   Hendrik REIJERKERK, geb. 27 Sep 1856 in Zwijndrecht (aangegeven 29 Sep), ovl. 24 Sep 1937 in Zwijndrecht (aangegeven 27 Sep), begraven 28 Sep 1937 in Zwijndrecht, beroep tuinman.  Hij trouwde Johanna Van LOON, 29 Feb 1876 in Zwijndrecht, geb. 10 Jan 1855 in Meerdervoort (dochter van Johannes Van LOON en Maaike Van HALEN), ovl. vr 24 Sep 1937.

                       Kinderen:

          385    i.  Jan REIJERKERK, geb. 25 Jul 1876 in Zwijndrecht (aangegeven 26 Jul), ovl. 2 Sep 1876 in Zwijndrecht (aangegeven 2 Sep).

          386   ii.  Maaike REIJERKERK, geb. 9 Aug 1877 in Zwijndrecht (aangegeven 10 Aug), ovl. 14 Sep 1943 in Zwijndrecht (aangegeven 15 Sep).  Zij trouwde Arie Van Der LINDEN, 9 Mei 1901 in Zwijndrecht, geb. 19 Apr 1876 in Zwijndrecht (zoon van Arie Van Der LINDEN en Pieternella Van NOORT), ovl. 20 Jan 1950 in Zwijndrecht.

          387  iii.  Josina REIJERKERK, geb. 15 Aug 1878 in Zwijndrecht (aangegeven 16 Aug), ovl. 23 Jan 1879 in Zwijndrecht (aangegeven 24 Jan).

          388  iv.  Johannes REIJERKERK, geb. 15 Aug 1879 in Zwijndrecht (aangegeven 16 Aug).

          389   v.  Adriana REIJERKERK, geb. 20 Sep 1880 in Zwijndrecht (aangegeven 21 Sep), ovl. 13 Apr 1881 in Zwijndrecht.

          390  vi.  Arie REIJERKERK, geb. 3 Mei 1882 in Zwijndrecht (aangegeven 4 Mei), ovl. 4 Aug 1882 in Zwijndrecht (aangegeven 5 Aug).

          391 vii.  Johanna REIJERKERK, geb. 24 Mei 1883 in Zwijndrecht (aangegeven 25 Mei), ovl. 13 Apr 1956 in Ridderkerk, begraven 17 Apr 1956 in Ridderkerk (begraven op de begraafplaats Vredehof, Lagedijk 112 te Ridderkerk, begraafplaatsnr. 41, plaatsaanduiding vak 07D021).  Zij trouwde Jan Corstiaan Van 't HOF, 1 Jun 1911 in Zwijndrecht, geb. 12 Jan 1887 in Barendrecht (zoon van Maarten Van 't HOF en Maria MORET), ovl. 5 Apr 1975 in Ridderkerk, begraven 9 Apr 1975 in Ridderkerk (begraven op de begraafplaats Vredehof, Lagedijk 112 te Ridderkerk, begraafplaatsnr. 41, plaatsaanduiding vak 07D021), beroep zuivelbewerker.

       + 392 viii.  Jan REIJERKERK geb. 8 Jan 1886.

          393  ix.  Doodgeboren Zoon REIJERKERK, geb. 24 Mrt 1887 in Zwijndrecht, ovl. 24 Mrt 1887 in Zwijndrecht (aangegeven 25 Mrt).

          394   x.  Hendrik REIJERKERK, geb. 16 Apr 1889 in Zwijndrecht, ovl. 15 Apr 1890 in Zwijndrecht (aangegeven 16 Apr).

          395  xi.  Arie REIJERKERK, geb. Apr 1890 in Zwijndrecht, ovl. 8 Jul 1890 in Zwijndrecht.

 

283.   Johannes REIJERKERK, geb. 10 Mei 1838 in Nieuw-Beijerland (aangegeven 11 Mei), ovl. 11 Mei 1904 in Nieuw-Beijerland (aangegeven 13 Mei).  Hij trouwde Neeltje PILLE, ook bekend als PELLE, 14 Mei 1870 in Nieuw-Beijerland, geb. 29 Jan 1840 in Rockanje (14.00 uur) (dochter van Cornelis PILLE en Pleuntje BRUGGEMAN), ovl. 30 Dec 1880 in Nieuw-Beijerland (aangegeven 31 Dec).

                       Kinderen:

          396    i.  Teuntje REIJERKERK, geb. 14 Jul 1871 in Nieuw-Beijerland (aangegeven 15 Jul), ovl. 26 Feb 1900 in Nieuw-Beijerland (aangegeven 27 Feb).

          397   ii.  Jannetje REIJERKERK, geb. 16 Jan 1874 in Nieuw-Beijerland, ovl. 27 Jun 1928 in Rotterdam, religie Geref.  Zij trouwde Johannes BUTTER, 19 Apr 1900 in Nieuw-Beijerland, geb. 20 Nov 1874 in Kralingen (zoon van Dirk BUTTER en Alida Van TOOR), religie NH.

          398  iii.  Doodgeboren Dochter REIJERKERK, geb. 12 Aug 1876 in Nieuw-Beijerland, ovl. 12 Aug 1876 in Nieuw-Beijerland.

          399  iv.  Cornelia REIJERKERK, geb. 13 Nov 1877 in Nieuw-Beijerland (aangegeven 14 Nov), ovl. 30 Jan 1937 in Rotterdam, religie NH.  Zij trouwde Barend De GROOT, 2 Dec 1903 in Rotterdam, geb. 26 Sep 1874 in Delfshaven (zoon van Hendricus Sophius De GROOT en Klasina VRIJENHOEK), ovl. ca 1952 in Rotterdam, beroep pakhuisknecht, religie NH.

          400   v.  Maarten REIJERKERK, geb. 3 Dec 1880 in Nieuw-Beijerland (aangegeven 4 Dec), ovl. 3 Mei 1928 in Delft (ook aangegeven te Rotterdam), beroep schipper, riviervisser, grondwerkerk, loswerkman, religie NH.  Bron: GA Delft overlijdensakte 1928 nr. 243. Woonde Rotterdam(1928).

 

302.   Arie RIJERKERK, geb. 23 Sep 1837 in 's-Gravendeel (aangegeven 25 Sep), ovl. 8 Sep 1921 in 's-Gravendeel (aangegeven 9 Sep).  Hij trouwde Anthonia VERVOORN, 24 Sep 1868 in 's-Gravendeel, geb. 28 Mrt 1838 in 's-Gravendeel (dochter van Andries Pietersz VERVOORN en Neeltje Cornelisd VERBOOM), ovl. 28 Mrt 1896 in 's-Gravendeel.

                       Kinderen:

          401    i.  Andries RIJERKERK, geb. 15 Mrt 1869 in 's-Gravendeel, ovl. 30 Nov 1940 in Dordrecht (aangegeven 3 Dec 's-Gravendeel).  Hij trouwde Clasina Jansje Van AS, 15 Aug 1908 in 's-Gravendeel, geb. 1875 - 1876 in 's-Gravendeel (dochter van Cornelis Van AS en Tanna Johanna De LANGE), ovl. na 30 Nov 1940.

          402   ii.  Cornelis RIJERKERK, geb. 23 Nov 1871 in 's-Gravendeel, ovl. 7 Okt 1873 in 's-Gravendeel (aangegeven 8 Okt).

          403  iii.  Neeltje RIJERKERK, geb. 31 Aug 1873 in 's-Gravendeel (aangegeven 1 Sep), ovl. 26 Okt 1950 in Dordrecht (aangegeven 30 Okt Zwijndrecht).  Zij trouwde Bastiaan Adrianus BAKS, 9 Jan 1897 in 's-Gravendeel, geb. 1872 - 1873 in 's-Gravendeel (zoon van Hendrik BAKS en Jannigje ROOS), ovl. vr 26 Okt 1950.

          404  iv.  Cornelis RIJERKERK, geb. 7 Dec 1874 in 's-Gravendeel, ovl. 24 Mrt 1875 in 's-Gravendeel (aangegeven 25 Mrt).

          405   v.  Gerardina Jantina RIJERKERK, geb. 17 Feb 1876 in 's-Gravendeel (aangegeven 18 Feb), ovl. 2 Mrt 1876 in 's-Gravendeel.

          406  vi.  Gerardina Jantina RIJERKERK, roep- of bijnaam Dien, geb. 2 Feb 1878 in 's-Gravendeel, ovl. 14 Apr 1977 in 's-Gravendeel.  Zij trouwde Leendert Cornelis LANDSMEER, 24 Mei 1902 in 's-Gravendeel, geb. 6 Okt 1873 in 's-Gravendeel (zoon van Cornelis LANDSMEER en Maria Lena SCHALEKAMP), ovl. 26 Mrt 1966 in 's-Gravendeel, beroep broodbakker.  Leendert: Leendert woonde met zijn vrouw Gerardina in een huis met winkel en bakkerij aan de Molendijk 25 te 's-Gravendeel. Het huis dateert van begin 1880 maar is thans (1999) niet meer in het bezit van de familie.

          407 vii.  Johanna Margaretha RIJERKERK, roep- of bijnaam Jo, geb. 5 Jul 1880 in 's-Gravendeel, religie NH.  Zij trouwde Jacobus Barend KWAK, 15 Aug 1908 in 's-Gravendeel, geb. 15 Aug 1883 in Dordrecht (zoon van Barend Jacobus KWAK en Jannetje MINNIGH), beroep onderwijzer, religie NH.

 

306.   Cornelis REIJERKERK, geb. 16 Aug 1829 in Brandwijk, ovl. 31 Dec 1899 in Ottoland (aangegeven 1 Jan 1900), beroep schipper te Ottoland.  Hij trouwde Maria TERLOUW, 30 Mrt 1865 in Goudriaan, geb. 25 Jan 1836 in Goudriaan (dochter van Matthijs Ariesz TERLOUW en Korstiana Lodewijksd BLOKLAND), ovl. 30 Dec 1910 in Lexmond.

                       Kinderen:

          408    i.  Doodgeboeren Dochter REIJERKERK, geb. 14 Feb 1866 in Brandwijk, ovl. 14 Feb 1866 in Brandwijk (aangegeven 15 Feb 1866).

          409   ii.  Doodgeboren Dochter REIJERKERK, geb. 14 Feb 1866 in Brandwijk, ovl. 14 Feb 1866 in Brandwijk (aangegeven 15 Feb).

       + 410  iii.  Leendert REIJERKERK geb. 2 Okt 1867.

          411  iv.  Korstiana REIJERKERK, geb. 29 Nov 1868 in Brandwijk (aangegeven 30 Nov), ovl. 20 Mei 1869 in Brandwijk.

          412   v.  Korstiana REIJERKERK, geb. 25 Sep 1870 in Brandwijk (aangegeven 26 Sep), ovl. 27 Apr 1946 in Lexmond.  Zij trouwde Cornelis KLOENS, 26 Feb 1897 in Ottoland, geb. 1868 - 1869 in Groot-Ammers (zoon van Jan KLOENS en Adriana Aletta Van KESTEREN), ovl. na 27 Apr 1946.

          413  vi.  Matthijs REIJERKERK, geb. 9 Jan 1872 in Brandwijk, ovl. 30 Mrt 1872 in Brandwijk.

          414 vii.  Klazina REIJERKERK, geb. 28 Okt 1873 in Brandwijk (aangegeven 29 Okt), ovl. 8 Sep 1874 in Brandwijk.

          415 viii.  Klazina REIJERKERK, geb. 8 Nov 1874 in Brandwijk (aangegeven 9 Nov), ovl. 10 Sep 1933 in Heukelum (aangegeven 11 Sep).  Zij trouwde Jan BRONGERS, geb. 1859 - 1860 in Heukelum (zoon van Hendrik BRONGERS en Elisabeth De KOSTER), ovl. 11 Sep 1933 in Heukelum (aangegeven 12 Sep).

 

308.   Jacobus REIJERKERK, geb. 28 Jul 1832 in Brandwijk, ovl. 30  Jun 1895 in Brandwijk (aangegeven 1 Jul), beroep schilder.  Hij trouwde Adriaantje BONGERS, 2 Mrt 1860 in Brandwijk, geb. 30 Jun 1834 in Brandwijk (dochter van Andries Hendriksz BONGERS en Jacoba Theunisd BROERE), ovl. 16 Aug 1911.

                       Kinderen:

          416    i.  Leendert REIJERKERK, geb. 2 Okt 1867 in Brandwijk.

          417   ii.  Leendert REIJERKERK, geb. 11 Nov 1868 in Brandwijk (aangegeven 12 Nov), ovl. 26 Jun 1897 in Brandwijk, beroep schilder.  Ongehuwd overleden als gevolg van zelfmoord.

          418  iii.  Jacoba REIJERKERK, geb. 27 Okt 1871 in Brandwijk (aangegeven 28 Okt), ovl. 20 Mei 1900 in Brandwijk (aangegeven 21 Mei).  Zij trouwde Willem BLOM, 4 Dec 1891 in Brandwijk, geb. 18 Jan 1870 in Brandwijk (zoon van Willem BLOM en Willempje BOER).

 

324.   Hendrik REIJERKERK, geb. 20 Nov 1850 in Westmaas (aangegeven 21 Nov), ovl. 4 Apr 1907 in Westmaas.  Hij trouwde Jannigje BRUGGEMAN, 26 Mrt 1880 in Westmaas, geb. 1852 - 1853 in Westmaas (dochter van Leendert BRUGGEMAN en Lijntje Van Der HEIDEN), ovl. 7 Jul 1917 in Westmaas (aangegeven 18 Jul).

                       Kinderen:

          419    i.  Herme REIJERKERK, geb. 8 Jul 1880 in Westmaas, ovl. 18 Jul 1897 in Westmaas (aangegeven 19 Jul).

       + 420   ii.  Leendert REIJERKERK geb. 27 Aug 1881.

          421  iii.  Lena REIJERKERK, geb. 22 Nov 1882 in Westmaas.

          422  iv.  Hendrik REIJERKERK, geb. 3 Mei 1884 in Westmaas (aangegeven 5 Mei), ovl. 13 Jul 1885 in Westmaas (aangegeven 14 Jul).

          423   v.  Lijntje REIJERKERK, geb. 6 Nov 1885 in Westmaas, ovl. 5 Jul 1886 in Westmaas.

          424  vi.  Lijntje REIJERKERK, geb. 7 Nov 1887 in Westmaas, ovl. 8 Aug 1972 in Zwijndrecht, begraven 1972 in Zwijndrecht (Begraafplaats Jeroen Boschlaan ).  Zij trouwde Adrianus De WAARD, 21 Feb 1913 in Westmaas, geb. 12 Aug 1888 in Zwijndrecht (aangegeven 13 Aug) (zoon van Gerrit Cornelis De WAARD en Janna Van Der LINDEN), ovl. 23 Apr 1977 in Zwijndrecht, begraven 1977 in Zwijndrecht (Begraafplaats Jeroen Boschlaan ), beroep tuinder.

          425 vii.  Lena REIJERKERK, geb. 9 Mrt 1889 in Westmaas, ovl. 25 Jun 1890 in Westmaas (aangegeven 26 Jun).

          426 viii.  Lena REIJERKERK, geb. 1889 - 1890, ovl. 9 Jul 1897 in Westmaas.

          427  ix.  Maria REIJERKERK, geb. 7 Nov 1891 in Westmaas (aangegeven 9 Nov), ovl. 2 Dec 1981 in Zwijndrecht, begraven 7 Dec 1981 in Zwijndrecht (begraafplaats Jeroen Boschlaan).  Zij trouwde Arie Van AMMELROOIJ, 7 Jul 1921 in Zwijndrecht, geb. 7 Jul 1880 in Zwijndrecht (zoon van Jan Van AMMELROOIJ en Jannigje Den HOLLANDER), ovl. 2 Jan 1971 in Zwijndrecht, begraven 1971 in Zwijndrecht (begraafplaats Jeroen Boschlaan).

          428   x.  Adriaantje REIJERKERK, geb. 7 Okt 1893 in Westmaas (aangegeven 9 Okt), ovl. 13 Aug 1952 in Heinenoord.  Zij trouwde Cornelis SNIJDERS, 12 Mei 1920 in Heinenoord, geb. 12 Mei 1886 - 12 Mei 1887 in Heinenoord (zoon van Jacobus SNIJDERS en Pietertje Van Der HEIDEN), ovl. 20 Aug 1956 in Heinenoord, begraven 23 Aug 1956 in Heinenoord.

          429  xi.  Jacob REIJERKERK, geb. 2 Nov 1895 in Westmaas, ovl. 27 Feb 1897 in Westmaas (aangegeven 1 Mrt).

          430 xii.  Herman REIJERKERK, geb. 2 Dec 1898 in Westmaas (aangegeven 3 Dec), ovl. 13 Mrt 1927 in Mijnsheerenland (aangegeven 14 Mrt).

 

334.   Jacob RIJERKERK, geb. 7 Apr 1874 in Westmaas (aangegeven 8 Apr), religie NH, beroep kantoorbediende, veldwachter, ovl. 22 Mei 1917 in verdronken in de Amstel (aangegeven 24 Mei).  Volgens de gezinskaart Rotterdam op 18 Apr 1910 ingeschreven in Rotterdam als kantoorbediende komende uit Oud-Beijerland. Volgens diezelfde kaart op 18 Jun 1910 al weer uitgeschreven naar Nieuwer-Amstel.

       Verhaal geschreven door Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel, gepubliceerd op 23 januari 2012. Op Begraafplaats Karssenhof (Binnenweg, Ouderkerk aan de Amstel) staat een merkwaardig grafmonument. Het staat aan de zuidrand van de begraafplaats. Een afgebroken zuil van rood graniet op een sokkel met op de voorkant deze moeilijk leesbare tekst: "Hier rusten Jacob Rijerkerk Gem. Veldwachter en Teunis Prins Rijksveldwachter overleden tengevolge hunner plichtsvervulling". Op de zijkanten staan ook teksten gebeiteld: "Eenige vrienden van Ouder en Nieuwer Amstel" en " Afd. N.H. Alg. Ned. Politiebond". Wat is er gebeurd? Het is maandagavond 22 mei 1917. Om negen uur ziet een veehouder op de Amstel bij het Biezeneiland (tegenwoordig: Amsteleiland) bij de kruitfabriek een motorboot, die een platte schuit voorttrekt. Op het eiland heeft Fa. De Jong een opslagplaats van oud-ijzer. Die is al vaker het doelwit geweest van dieven. Dat heeft alles te maken met de schaarste van metaal tijdens de Eerste Wereldoorlog. De prijs van oud-ijzer maakt dat misdaad loont. De veehouder informeert de politie. Gemeenteveldwachter Jacob Rijerkerk (Ouder-Amstel) en rijksveldwachter Teunis Prins (Nieuwer-Amstel) gaan op surveillance. Een gezamenlijke patrouille is nodig, omdat het Amsteleiland zich op de grens van twee gemeenten bevindt. Met een motorbootje gaan ze – in burgerkleding - poolshoogte nemen. Wat later ziet een voorbijganger op de oever, ene Van Leeuwen, in het licht van de kruitfabriek een motorboot varen. Plotseling hoort hij een slag, ziet de boot ondersteboven gaan, hoort een plons en vervolgens hulpgeroep. Met twee mensen die aan de overkant met een lantaarn wormen aan het steken zijn, schiet hij te hulp. Maar ze vinden alleen maar een jas en een hoed. Alarm Twee passerende fietsers waarschuwen de politie. Burgemeester Cordes van Ouder-Amstel wordt gealarmeerd. Hij gaat met inwoners op zoek. Om elf uur vinden ze het omgeslagen bootje. De jas blijkt eigendom van Rijerkerk, de hoed van Prins. De burgemeester vraagt bijstand. De hele nacht wordt er gedregd. De volgende morgen om acht uur vindt de dreg het lichaam van Rijerkerk. Zijn horloge staat stil op kwart voor elf. Een half uur later wordt het lichaam van Prins gevonden. Het blijkt dat de revolver en de handboeien van Prins zijn verdwenen. In de schuit vindt de politie staven ijzer. Het dreggen gaat door. Om half twaalf wordt een derde lichaam opgehaald; de handen blijken geboeid. IJzerhandelaar De Jong identificeert wat later het derde lichaam. Het blijkt zijn vroegere knecht, de 35-jarige J. Fontijn, die hij heeft ontslagen op verdenking van diefstal. De beide veldwachters zijn verdronken, blijkt uit de lijkschouwing; waarschijnlijk, toen hun boot omsloeg tijdens hun poging tot arrestatie van de dieven. Men denkt dat Fontijn op heterdaad is gepakt en vervolgens een vluchtpoging heeft gedaan, waarbij de boot omsloeg. Fontijn had vermoedelijk één of meer medeplichtigen. Misschien bevond zich nog een arrestant in het bootje. Immers, de handboeien van Rijerkerk worden nooit gevonden. Op het Amsteleiland worden sporen gevonden van een worsteling. Ook vindt men een manchester jas, die van een andere knecht van De Jong, de 60-jarige R. van Amstel uit Amsterdam, blijkt te zijn. Hij en zijn zoon worden verhoord. Politiehond Bob, een Dobermannpincher, weet de jas onmiddellijk aan Van Amstel te koppelen. De verdachten blijven ontkennen en zeggen niets met de zaak te maken te hebben. Van Amstel wordt na 37 dagen uit preventieve hechtenis ontslagen. Het gerechtelijk vooronderzoek loopt vast. Het overlijden van Rijerkerk (43) en Prins (38) maakt diepe indruk. De landelijke pers spreekt van een nachtelijk drama. In Ouderkerk wordt geld ingezameld voor de familie van de slachtoffers en voor een gedenkteken. De uitvaart van de ongelukkige veldwachters is op zaterdag 26 mei. Het is een snikhete dag. De begrafenis wordt bijgewoond door honderden agenten in groot tenue. Twaalf politiemannen dragen elk een kist. Het politiemuziekkorps is voltallig aanwezig. Sommige politiemannen worden onwel door de warmte. Misdrijf of ongeval? Onduidelijk blijft of de dood van de veldwachters het gevolg is van een misdrijf of een ongeval. De zaak wordt nooit echt opgelost. Eind 1917 verleent de Gemeenteraad een jaarlijkse uitkering van fl. 200,- aan de weduwe Rijerkerk. Het gedenkteken was toen al geplaatst. De opzettelijk ruw afgebroken zuil symboliseert de gewelddadige dood van beide veldwachters.

       Alex de Boer,

       Ouderkerk aan de Amstel 2012. Hij trouwde Dirkje Willemina SANDERS, 2 Jun 1910 in Dodewaard, geb. 11 Juni 1885 in Dodewaard (dochter van Antonie SANDERS en Janna JANSEN), beroep dienstbode, ovl. 16 Apr 1978 in Ouderkerk a/d Amstel (Huize "Theresia Rustoord" Ronde Hoep Oost 25).

                       Kinderen:

       + 431    i.  Herman Antoon RIJERKERK geb. 4 Dec 1910.

          432   ii.  Janna Neeltje RIJERKERK, roep- of bijnaam Annie, geb. 9 Nov 1911 in Ouder-Amstel, ovl. 3 Aug 1979 in Amsterdam (ziekenhuis), begraven 8 Aug 1979 in Amsterdam (begraafplaats Zorgvlied).  Zij trouwde Gerrit Pieter ZWAAN, 17 Okt 1934 in Nieuwer-Amstel, geb. 31 Okt 1910 in Nieuwer-Amstel (zoon van Hendrik ZWAAN en Maria Catharina De VRIES), ovl. 13 Mei 1982 in Amstelveen (ziekenhuis).

       + 433  iii.  Anton Herman RIJERKERK geb. 13 Nov 1912.

          434  iv.  Cornelia RIJERKERK, roep- of bijnaam Cees, geb. 5 Feb 1916 in Ouder-Amstel, ovl. 17 Mrt 2009 in Arnhem, gecremeerd 21 Mrt 2009 in Dieren.  Zij trouwde Dirk Willem ROZEBOOM, geb. 8 Dec 1913 in Bennekom, ovl. 4 Sep 2005 in Arnhem, gecremeerd 8 Sep 2005 in Dieren.

 

339.   Maarten Jan REIJERKERK, geb. 4 Jun 1868 in Rotterdam, beroep arbeider, metselaar.  Hij trouwde Johanna Geertruida MORTIER, 10 Jan 1894 in Den Haag, geb. 1871 - 1872 in Den Haag (dochter van Arie Joseph MORTIER en Johanna Maria DAEMEN).

                       Kinderen:

          435    i.  Johanna Geertruida REIJERKERK, geb. 20 Aug 1893 - 10 Jan 1894 in Den Haag (erkend bij het huwelijk van haar ouders), ovl. 20 Aug 1917 in Loosduinen (aangegeven 21 Aug 1917).

          436   ii.  Maarten Jan REIJERKERK, geb. 1896 in Den Haag, ovl. 2 Aug 1896 in Den Haag (aangegeven 3 Aug).

          437  iii.  Johanna Margaretha REIJERKERK, geb. 16 Sep 1902 in Den Haag.  Zij trouwde Johannes Marinus IJDO, 25 Aug 1969 in Den Haag, geb. 4 Sep 1884 in Den Haag (zoon van Hendrik Willem IJDO en Elisabeth Margaretha Catharina ZANDVLIET), ovl. 16 Dec 1982 in Den Haag, gecremeerd 20 Dec 1982 in Den Haag, beroep spekslager, groentehandelaar, brandstoffenhandelaar, expediteur, religie RK.

 

341.   Jan Adrianus REIJERKERK, geb. 15 Apr 1873 in Rotterdam, ovl. 1 Feb 1936 in Hilversum (aangegeven 3 Feb), beroep los werkman, touwslager.  Jan heeft in Gouda gewoond en is na de dood van Johanna hertrouwd en zonder kinderen naar Hilversum verhuisd.

      

       Wanneer je bij www.zeeuwengezocht.nl  “Reijerkerk” intypt,  komt er een Jan Adrianus Reijerkerk, als laatste van vijf. Klik je hem aan, dan krijg je het

       onderstaande maar zonder voornaam.:

       Rol:     Gedetineerde        

       Geboorteplaats:      Rotterdam  

       Jaar opname:          1890

       Strafinrichting:       Strafgevangenis te Goes        

       Soort register:         Inschrijvingsregister     

       Inventarisnummer:           69    

       Inschrijvingsnummer:      495   . Hij trouwde (1) Johanna Margaretha BUIJTELAAR, 5 Mei 1897 in Rotterdam, geb. 24 Aug 1876 in Kralingen (dochter van Cornelis BUIJTELAAR en Margaretha Van Den BERG), ovl. 5 Nov 1915 in Gouda.  Hij trouwde (2) Lijzebeth Van DAM, 11 Jul 1917 in Gouda, geb. 1877 - 1878 in Gouderak (dochter van Jan Van DAM en Cornelia VERBOOM), ovl. 23 Mei 1954 in Hilversum (aangegeven 24 Mei).

                       Kinderen van Johanna Margaretha BUIJTELAAR:

          438    i.  Margareta REIJERKERK, geb. 1 Okt 1897 in Rotterdam.  Zij trouwde Cornelis Van Der HOUT, 1 Dec 1920 in Gouda, geb. 1893 - 1894 in Gouda (zoon van Pieter Van Der HOUT en Gerritje Van Der VELDEN).

          439   ii.  Cornelia REIJERKERK, geb. 30 Jun 1899 in Rotterdam, religie Geref.  Partner NN, ongetrouwd 1922. Zij trouwde Jan Hendrik VELDMAN, 21 Aug 1929 in Rotterdam, geb. 31 Aug 1893 in Stad Doetinchem (zoon van Lambertus VELDMAN en Grada Hermina DEMMINK), beroep kantoorbediende, handelsreiziger, religie NH.

          440  iii.  Pieternella Johanna REIJERKERK, geb. 26 Jan 1901 in Rotterdam.

       + 441  iv.  Jan Adrianus REIJERKERK geb. 27 Mrt 1902.

          442   v.  Cornelis REIJERKERK, geb. 15 Sep 1903 in Rotterdam, ovl. 4 Okt 1914 in Gouda (aangegeven 6 Okt).

       + 443  vi.  Marinus REIJERKERK geb. 19 Jan 1905.

          444 vii.  Johanna Margaretha REIJERKERK, geb. 26 Mei 1906 in Schiedam, ovl. 6 Jun 1977 in Katwijk aan Zee.  Zij trouwde W.G.C. Van DRIESTEN, 31 Mei 1933 in Den Haag, geb. 8 Jul 1903 in Gouda, ovl. 1 Jun 1970 in Spankeren.  Zij waren gescheiden op 13 Jun 1949 in Den Haag.

          445 viii.  Annie REIJERKERK.

       + 446  ix.  Laurens REIJERKERK geb. 12 Jul 1910.

          447   x.  Gerardus REIJERKERK, geb. 1911 - 1912, ovl. 10 Dec 1928 in Gouda (aangegeven 11 Dec).  Jong overleden.

          448  xi.  Maarten REIJERKERK.

          449 xii.  Johannes REIJERKERK.

          450 xiii.  Lena REIJERKERK.  Na de dood van haar moeder opgevoed bij de familie VLOK (aangetrouwd bij haar broer Marinus).

 

342.   Cornelis RIJERKERK, geb. 24 Feb 1850 in Maasdam (aangegeven 25 Feb), beroep arbeider, ovl. vr 23 Mrt 1949.  Hier is wellicht de verwarring over de juiste schrijfwijze van de familienaam ontstaan. Bij de aangifte van de geboorte van Cornelis schreef de ambtenaar (waarschijnlijk per abuis) RIJERKERK, terwijl de vader van Cornelis (Jacobus) met REIJERKERK ondertekent. Hij trouwde Maria KRUITHOF, 29 Jan 1874 in Maasdam, geb. 13 Jun 1854 in Mijnsheerenland (dochter van Andries KRUITHOF en Grietje VERMEER), beroep arbeidster, ovl. vr 23 Mrt 1949.

                       Kinderen:

          451    i.  Bastiaantje RIJERKERK, geb. 15 Aug 1874 in Maasdam (aangegeven 17 Aug).  Zij trouwde Teunis VERSTEEG, 17 Mei 1900 in Papendrecht, geb. 15 Mei 1873 in Molenaarsgraaf (zoon van Hendrik VERSTEEG en Adriana De KOK), ovl. 2 Jun 1915 in Utrecht (aangegeven 5 Jun), begraven 7 Jun 1915 in Papendrecht.

       + 452   ii.  Andries RIJERKERK geb. 25 Jan 1876.

       + 453  iii.  Jacobus RIJERKERK geb. 7 Nov 1877.

          454  iv.  Grietje RIJERKERK, geb. 29 Jan 1879 in Maasdam, ovl. 25 Mrt 1921 in Hillegom.  Geboorte-akte Maasdam, nr. 10, 1879. Getuigen op de geboorte-akte waren Jacobus REIJERKERK en Albertus Johannes RIJGSCH. Zij trouwde Cornelis BOS, 27 Apr 1899 in Maasdam, geb. 18 Feb 1878 in Maasdam (zoon van Cornelis BOS en Neeltje Van HOUTEN), ovl. 1 Jul 1937 in Hillegom.

       + 455   v.  Pleun RIJERKERK geb. 8 Okt 1881.

          456  vi.  Abraham RIJERKERK, geb. 2 Feb 1885 in Maasdam, gedoopt 8 Mrt 1885 in Maasdam, ovl. vr 15 Dec1888.

       + 457 vii.  Abraham RIJERKERK geb. 15 Dec 1888.

 

343.   Pleun REIJERKERK, geb. 16 Feb 1851 in Maasdam (aangegeven 17 Feb), ovl. 30 Nov 1910 in Puttershoek (aangegeven 1 Dec).  In de trouwacte van 1875 heet hij RIJERKERK en tekent ook zo. Hij trouwde Cornelia Van De GRIEND, 25 Apr 1875 in Puttershoek, geb. 21 Mrt 1851 in Maasdam (dochter van Bastiaan Van Der GRIEND en Aartje SMITS), ovl. 19 Okt 1941 in Puttershoek (aangegeven 20 Okt).

                       Kinderen:

          458    i.  Bastiaantje RIJERKERK, ook bekend als REIJERKERK, geb. 16 Feb 1876 in Maasdam, ovl. 17 Feb 1950 in Puttershoek.  In de trouwacte van 1914 staat zij genoteerd als RIJERKERK en zij tekent met REIJERKERK. Zij trouwde Teunis MORET, 28 Mei 1914 in Puttershoek, geb. 1880 - 1881 in 's-Gravendeel (zoon van Jan MORET en Teuntje KRANENDONK).

       + 459   ii.  Bastiaan REIJERKERK geb. 10 Okt 1877.

       + 460  iii.  Jacobus REIJERKERK geb. 14 Jun 1880.

          461  iv.  Aartje REIJERKERK, geb. 29 Aug 1882 in Puttershoek, ovl. 15 Mrt 1884 in Puttershoek.

          462   v.  Aartje Hendrika REIJERKERK, geb. 15 Feb 1885 in Puttershoek (aangegeven 16 Feb), ovl. 10 Jun 1977 in Puttershoek, begraven 1977 in Puttershoek (Alg.Begr.pl.).  Woont Puttershoek (1947). Zij trouwde Pieter De HARTOG, 14 Okt 1907 in Puttershoek, geb. 3 Mrt 1879 (zoon van Jacob Den HARTOG en Bastiaantje HELDEROP).  Pieter: Woont Puttershoek (1947).

          463  vi.  Adriaantje REIJERKERK, geb. 21 Aug 1887 in Puttershoek (aangegeven 22 Aug), beroep dienstbode, religie NH.  Geboren en wonend te Puttershoek (1912). Zij trouwde Gerardus Johannes Matthijes Van De KANT, 29 Aug 1912 in Puttershoek, geb. 16 Okt 1890 in Tiel (zoon van Gerardus Matthijas Van De KANT en Catharina Maria Van KLAVEREN), ovl. 5 Apr 1953.  Gerardus: Woonde Apeldoorn (1912).

          464 vii.  Hendrika Aartje REIJERKERK, geb. 12 Jun 1891 in Puttershoek (aangegeven 13 Jun), ovl. 20 Feb 1892 in Puttershoek.

          465 viii.  Arie REIJERKERK, geb. 26 Dec 1892 in Puttershoek (aangegeven 27 Dec), ovl. 17 Feb 1921 in Puttershoek.  Hij trouwde Grietje Van ROON, 6 Sep 1919 in 's-Gravendeel, geb. 9 Okt 1896 in 's-Gravendeel (dochter van Frans Van ROON en Margrietha Van ROTTERDAM), ovl. na 15 Jul 1922.

 

353.   Jacob REIJERKERK, geb. 22 Aug 1864 in Maasdam (aangegeven 23 Aug), ovl. 31 Dec 1912 in Mijnsheerenland.  Hij trouwde Trijntje HOOGVLIET, 24 Mrt 1892 in Maasdam, geb. ca 1867 in Mijnsheerenland (dochter van Jan HOOGVLIET en Pietertje VERZIJL), ovl. 10 Nov 1940 in Heinenoord (aangegeven 11 Nov).

                       Kinderen:

          466    i.  Jan REIJERKERK, geb. 16 Feb 1893 in Maasdam (aangegeven 17 Feb).  Hij trouwde Adriana PITTIJN, 8 Mei 1924 in Heinenoord, geb. 1894 - 1895 in Heinenoord (dochter van Arie PITTIJN en Johanna MOLENDIJK).

 

359.   Jan REIJERKERK, geb. 21 Mrt 1851 in Strijen, ovl. 29 Jan 1892 in Mijnsheerenland (t.g.v. een griepepidemie), beroep arbeider, boerenknecht, religie NG.  Getuige bij:  NN REIJERKERK  #122708   Geboren  1 Jun 1887  Westmaas

       Getuige bij:  NN REIJERKERK  #122708   Overleden  1 Jun 1887  Westmaas. Hij trouwde Jacoba MAASKANT, 16 Mei 1878 in Maasdam, geb. 8 Okt 1853 in Oud-Beijerland (dochter van Pieter Gerbrandsz MAASKANT en Neeltje MEELDIJK), ovl. 14 Apr 1892 in Mijnsheerenland (t.g.v. een griepepidemie), religie NG, beroep dienstbode.

                       Kinderen:

          467    i.  Doodgeboren Zoon REIJERKERK, geb. 13 Feb 1879 in 's-Gravendeel, ovl. 13 Feb 1879 in 's-Gravendeel (aangegeven 14 Feb), begraven 15 Feb 1879 in 's-Gravendeel.

          468   ii.  Pieter Cornelis REIJERKERK, geb. 8 Feb 1880 in Maasdam (aangegeven 9 Feb), gedoopt 14 Mrt 1880 in Maasdam, ovl. 31 Mei 1939 in Apeldoorn (aangegeven 1 Jun, ook aangegeven te Rotterdam), beroep kleermaker, woonde 1904 in Pernis.  Werd op 15 Jul 1892 als weeskind afgevoerd naar weeshuis te Neerbosch bij Nijmegen

                       Getuige bij:  Aagje Johanna REIJERKERK #2228 & Arij VOOGT #87923   Getrouwd  1 Jul 1904  Hoogvliet.

          469  iii.  Aagje Johanna REIJERKERK, geb. 16 Nov 1881 in Puttershoek, gedoopt 18 Dec 1881 in Puttershoek, ovl. 12 Mei 1935 in Rotterdam (aangegeven 14 Mei door zoon Jan), begraven 15 Mei 1935 in Hoogvliet (oude begraafplaats Achterweg grafnr.1396).  Op 03 Nov 1892 afgevoerd als weeskind naar Maasdam. Zij trouwde Arij VOOGT, roep- of bijnaam opa fort, 1 Jul 1904 in Hoogvliet, geb. 24 Jul 1863 in Hoogvliet (aangegeven 25 Jul) (zoon van Gerbrand VOOGT en Suzanna KONIJNENBURG), ovl. 25 Jul 1934 in Rotterdam, begraven 28 Jul 1934 in Hoogvliet (oude begraafplaats Achterweg), beroep visser, erfknecht, magazijnmeester.

          470  iv.  Maarten REIJERKERK, geb. 20 Okt 1883 in Puttershoek, ovl. 21 Okt 1883 in Puttershoek (aangegeven 22 Okt).

       + 471   v.  Maarten REIJERKERK geb. 21 Apr 1885.

          472  vi.  Doodgeboren Zoon REIJERKERK, geb. 1 Jun 1887 in Westmaas, ovl. 1 Jun 1887 in Westmaas.

          473 vii.  Bastiaan REIJERKERK, geb. 3 Okt 1888 in Westmaas, ovl. 10 Nov 1888 in Westmaas.

       + 474 viii.  Bastiaan REIJERKERK geb. 1 Jan 1891.

 

 

Twaalfde Generatie

 

368.   Willem RIJERKERK, geb. 27 Feb 1856 in Numansdorp (aangegeven 28 Feb), ovl. 1 Jul 1927 in Amsterdam, beroep schipper, werkman.  Huwelijksakte Haaften nr. 3 (1891). Hij vestigde zich op 18 Feb 1908 vanuit Numansdorp in Amsterdam en wel aan boord van een schip met als ligplaats de Prinsengracht tegenover de Noordermarkt. Per 25 Apr 1910 werd zijn adres Bloemstraat 30 éénhoog vóór en per 12 Apr 1911 Bloemstraat 34 tweehoog. Zijn zoon Jan heeft daar tot in de jaren 80 gewoond, toen moest hij het pand verlaten omdat het zou worden verbouwd tot een appartementencomplex. Tot op heden (2003) staat het pand er echter nog steeds in oude staat bij, afgesloten door een hangslot. Zijn drie zoons waren aardappelventer, zij reden met paard en wagen dagekijks hun rondje om hun handel te verkopen. Voor de paarden hadden ze een stalling in de Tuinstraat. Hij trouwde Johanna GEENE, 27 Mrt 1891 in Haaften, geb. 11 Okt 1859 in Haaften (dochter van Cornelis GEENE en Metje KLOP).

                       Kinderen:

       + 475    i.  Arie REIJERKERK geb. 1 Dec 1891.

          476   ii.  Metta REIJERKERK, geb. 27 Dec 1892 in Dordrecht, ovl. 6 Aug 1989 in Amsterdam.  Zij trouwde Franciscus Gijsbertus De GROOT, 5 Mei 1927 in Amsterdam, geb. 13 Jan 1895 in Amsterdam (zoon van Franciscus De GROOT en Anna Geertruida KROP), beroep handelsreiziger, ondertrouw 23 Apr 1927 in Amsterdam.

       + 477  iii.  Cornelis REIJERKERK geb. 16 Jan 1894.

          478  iv.  Jan Willem REIJERKERK, geb. 1895, ovl. 14 Sep 1895 in Vianen (ook aangegeven Numansdorp acte 44).

          479   v.  Jan Willem REIJERKERK, geb. 1897 - 1898, ovl. 5 Jul 1898 in Gorinchem (aangegeven 6 Aug).

          480  vi.  Jan Willem REIJERKERK, geb. 22 Feb 1900 in Puttershoek (aangegeven 23 Feb), ovl. 14 Mrt 1994 in Amsterdam, beroep aardappelhandelaar.  Getuige bij:  Cornelis REIJERKERK #32246 & Elisabeth Antonia HEIJHOFF #32257   Getrouwd  15 Feb 1922  Amsterdam. Hij trouwde Jannigje Maria MUL, 29 Mei 1952 in Amsterdam, geb. 31 Dec 1896 in Gouda (dochter van Jan MUL en Dirkje HUURMAN), ovl. 30 Mei 1983 in Amsterdam, beroep kraamverpleegster.

 

375.   Leendert REIJERKERK, geb. 4 Nov 1863 in Klaaswaal, ovl. 20 Mei 1890 in Werkendam (aangegeven 31 Mei Strijen).  Hij trouwde Aartje LEEUWENBURG, 4 Okt 1888 in Strijen, geb. 19 Mrt 1866 in Strijen (dochter van Leendert LEEUWENBURG en Lijntje Den HAAN), ovl. na 20 Mei 1890.

                       Kinderen:

          481    i.  Annigje REIJERKERK, geb. 12 Jan 1889 in Strijen, ovl. 16 Okt 1975 in Rotterdam, religie NH.  Zij trouwde Jan De JONGSTE, 22 Mei 1914 in Strijen, geb. 5 Jan 1888 in Strijen (zoon van Leendert De JONGSTE en Elisabeth QUARTEL), ovl. 12 Jul 1966 in Rotterdam, beroep landarbeider, bedrijfsleider, voerman, religie NH.

 

377.   Cornelis REIJERKERK, geb. 20 Okt 1869 in Klaaswaal (aangegeven 21 Okt), ovl. 25 Feb 1951, beroep arbeider.  Hij trouwde Maaike APPELDOORN, 28 Okt 1892 in Klaaswaal, geb. 7 Mrt 1870 in Numansdorp (dochter van Hendrik APPELDOORN en Neeltje DOLK), ovl. 12 Nov 1948 in Klaaswaal.  Maaike: Woonde Bommelskousedijk 66 te Klaaswaal 1892.

                       Kinderen:

          482    i.  Annigje REIJERKERK, geb. 15 Feb 1893 in Numansdorp, ovl. 1 Sep 1941 in Poortugaal.  Zij trouwde Roeland Van EVERDINGEN, geb. 25 Aug 1887 in Strijen (zoon van Teunis Van EVERDINGEN en Jannigje Van BUUREN), ovl. na 1 Sep 1941.

       + 483   ii.  Hendrik REIJERKERK geb. 20 Jul 1894.

       + 484  iii.  Arie REIJERKERK geb. 28 Jan 1896.

          485  iv.  Neeltje REIJERKERK, geb. 3 Okt 1897 in Klaaswaal (aangegeven 4 Okt), ovl. 27 Dec 1919 in Klaaswaal (aangegeven 29 Dec).

       + 486   v.  Leendert REIJERKERK geb. 6 Dec 1898.

          487  vi.  Cornelis REIJERKERK, geb. 1 Apr 1901 in Klaaswaal, ovl. 31 Mei 1901 in Klaaswaal.

          488 vii.  Christina REIJERKERK, geb. 15 Mei 1902 in Klaaswaal (aangegeven 16 Mei), ovl. 1974, religie NH.  Zij trouwde Hendrik APPELDOORN, 8 Dec 1927 in Klaaswaal, geb. 20 Feb 1902 in Den Haag (zoon van Jacob APPELDOORN en Hillegonda Van RIJ), ovl. 1995.

          489 viii.  Jacob REIJERKERK, geb. 1904 - 1905, ovl. 7 Aug 1905 in Klaaswaal.

          490  ix.  Teuna REIJERKERK, geb. 24 Mrt 1904 in Klaaswaal, ovl. 6 Jan 1991, religie NH.  Zij trouwde Hendrik Martinus SCHEELE, 12 Nov 1930 in Rotterdam, geb. 20 Mei 1902 in Rotterdam (zoon van Adolph SCHEELE en Hendrika Van Der STAAIJ), ovl. 16 Feb 1991.

          491   x.  Lena REIJERKERK, geb. 23 Jun 1908 in Klaaswaal, ovl. 16 Dec 1990 in Numansdorp, begraven 19 Dec 1990 in Klaaswaal, religie NH.  Zij trouwde (1) Joost VERRIJP, geb. 1883 - 1884 (zoon van Joost VERRIJP en Teuna Van Der WEL), ovl. 29 Nov 1949 in Klaaswaal (aangegeven 30 Nov).  Zij trouwde (2) Willem SCHELLING, 16 Mei 1956 in Klaaswaal, geb. 2 Jan 1883 in Zuid-Beijerland (zoon van Rochus SCHELLING en Hilligje BOER), ovl. 19 Mrt 1969 in Klaaswaal, beroep landbouwer.  Willem: Was landbouwer te Zuid-Beijerland op het ouderlijk bedrijf de hoeve "Meerderzicht" aan de Oranjeweg 61 (later 65) samen met zijn ouders, broers en zuster (later opgevolgd door zijn neefje Hendrik Rochus Van Den BERG). Hij woonde later aan de Oud-Cromstrijensedijk WZ 14 te Klaaswaal.

          492  xi.  Catharina REIJERKERK, geb. 30 Sep 1911 in Klaaswaal, ovl. 21 Apr 2008 in Numansdorp, begraven 25 Apr 2008 in Klaaswaal (Algemene Begraafplaats).  Catharina en Jan zijn bij de ouders op Bommelskousedijk 66 te Klaaswaal blijven wonen om de ouders te verzorgen. Partner NN, ongetrouwd 1933. Zij trouwde Jan Pieter KETTING, geb. 10 Mrt 1913 in Klaaswaal, ovl. 4 Jul 1970 in Rotterdam (Ikazia ziekenhuis), begraven 1970 in Klaaswaal (Algemene Begraafplaats), beroep aardappelhandelaar.  Jan: Heeft zich opgehangen.

          493 xii.  Cornelia REIJERKERK, geb. 1913 - 1914, ovl. 21 Jan 1914 in Klaaswaal.

 

382.   Adrianus REIJERKERK, geb. 31 Aug 1854 in Charlois, ovl. 4 Mei 1932 in Rotterdam, beroep winkelier, religie NH.  Hij trouwde Neeltje VERHEUL, 21 Apr 1881 in Charlois (bruidegom wonend te Rotterdam), geb. ca 1859 in Papendrecht (dochter van Dirk Gijsbert VERHEUL en Adriana BESEMER), ovl. 24 Dec 1925 in Rotterdam.

                       Kinderen:

          494    i.  Pieter REIJERKERK, geb. 20 Jul 1881 in Rotterdam, ovl. 22 Jan 1937 in Rotterdam, beroep loswerkman, ijkmeester, religie NH.  Hij trouwde Theodora MEIER, 16 Nov 1910 in Rotterdam, geb. 1889 - 1890 in Rotterdam (dochter van Christiaan Adrianus MEIER en Albertina Johanna Van Der VOET), ovl. 21 Sep 1937 in Rotterdam, religie RK.

          495   ii.  Adriana Hestrina Maria REIJERKERK, geb. 1 Mrt 1883 in Charlois (aangegeven 2 Mrt), ovl. 29 Sep 1964 in Koudekerke, religie NH.  Zij trouwde Johannes Christoffel MUUREN, 10 Jul 1901 in Rotterdam, geb. 16 Aug 1879 in Charlois (zoon van Jacobus MUUREN en Adriana Annigje HAGENDIJK), ovl. vr 29 Sep 1964, religie NH.

          496  iii.  Geertruida REIJERKERK, geb. 21 Jan 1887 in Charlois (aangegeven 22 Jan), religie NH.  Zij trouwde Petrus Adrianus De RUIJTER, 28 Okt 1908 in Rotterdam, geb. 16 Mrt 1882 in Kralingen (zoon van Bernardus Lucas De RUIJTER en Joanna Josephina Jacoba Van HEURCK), beroep caféhouder, religie RK.

          497  iv.  Barbara REIJERKERK, geb. 7 Feb 1890 in Charlois (aangegeven 8 Feb), religie NH.

          498   v.  Adriaan REIJERKERK, geb. 2 Okt 1898 in Rotterdam, ovl. 4 Okt 1898 in Rotterdam, religie NH.

          499  vi.  Adrianus REIJERKERK, geb. 20 Jun 1903 in Rotterdam, ovl. 21 Jun 1903 in Rotterdam, religie NH.

 

384.   Gerrit REIJERKERK, geb. 26 Mrt 1864 in Charlois, ovl. 10 Jan 1933 in Rotterdam, beroep machinist b/d gemeente, religie NH.  Hij trouwde Pieternella Geertruida MEIJNDERS, 1 Dec 1887 in Charlois (bruidegom wonende te Rotterdam), geb. 20 Jan 1864 in Katendrecht (dochter van Johannes MEIJNDERS en Maaike BLANKENAAR), ovl. 1942 in Katendrecht, religie NH.

                       Kinderen:

          500    i.  Johannes Pieter REIJERKERK, geb. 13 Jan 1888 in Charlois (aangegeven 16 Jan 1888), ovl. 6 Mrt 1888 in Charlois.

          501   ii.  Johanna REIJERKERK, geb. 25 Apr 1889 in Charlois (aangegeven 27 Apr), ovl. 21 Apr 1895 in Rotterdam, religie NH.

       + 502  iii.  Pieter REIJERKERK geb. 28 Nov 1891.

       + 503  iv.  Johannes Bartholomeus REIJERKERK geb. 11 Jan 1895.

       + 504   v.  Adrianus Cornelis REIJERKERK geb. 28 Sep 1897.

          505  vi.  Johanna REIJERKERK, geb. 17 Feb 1900 in Rotterdam (op de geboorte-akte staat als geboortedatum vermeld 18 Feb, dat komt omdat na de geboorte de vader zo blij was met eindelijk de geboorte van een dochter dat hij drie dagen dronken was, zodoende was hij te laat met de aangifte en heeft toen maar 18 Feb opgegeven als geboortedatum, haar verjaardag is altijd op de 17e gevierd), ovl. 10 Sep 1989 in Rotterdam, religie NH.  Zij trouwde Willem KOOIJMAN, 18 Mei 1933 in Rotterdam, geb. 29 Sep 1908 in Rotterdam (zoon van Willem KOOIJMAN en Geertruida Van Den BERG), ovl. in Rotterdam, religie NH.

       + 506 vii.  Gerrit REIJERKERK geb. 4 Okt 1901.

       + 507 viii.  Willem Hendrik REIJERKERK geb. 27 Mrt 1904.

       + 508  ix.  Cornelis Adrianus REIJERKERK geb. 22 Mrt 1911.

 

392.   Jan REIJERKERK, geb. 8 Jan 1886 in Zwijndrecht (aangegeven 9 Jan), ovl. 5 Mei 1945 in Dordrecht (aangegeven 24 Mei te Zwijndrecht).  Kwam om het leven op bevrijdingsdag 1945 omdat iemand een wapen afvuurde en de afketsende kogel (ricochet) raakte hem en ging van links van rechts door zijn torso.   Hij trouwde Adriaantje VISSER, 9 Sep 1915 in Zwijndrecht, geb. 1892 - 1893 in Ridderkerk (dochter van Jan VISSER en Adriaantje VISSER), ovl. na 5 Mei 1945.

                       Kinderen:

       + 509    i.  Jan REIJERKERK geb. 16 Aug 1916.

          510   ii.  Johanna REIJERKERK, geb. 30 Nov 1918, ovl. 16 Nov 2003 in Dordrecht, begraven 20 Nov 2003 in Dordrecht (Algemene Begraafplaats Essenhof te Dordrecht, plaats U3-255/256).  Familieberichten dagblad De Dordtenaar 2001-2005, AD/De Dordtenaar 2005-heden en Dordt Centraal 2005-heden Krant De Dordtenaar Datum krant 19-11-2003 Soort bericht overlijdensbericht Naam Johanna Reijerkerk Leeftijd 84 Overlijdensdatum 16-11-2003 Overlijdensplaats Papendrecht Begraaf-/crematiedatum 20-11-2003 Begraaf-/crematieplaats algemene begraafplaats Essenhof, Dordrecht echtgen./wed. weduwe Naam partner Pieter Staat     

                       . Zij trouwde Pieter STAAT, ovl. vr 16 Nov 2003.

 

410.   Leendert REIJERKERK, geb. 2 Okt 1867 in Brandwijk, ovl. 7 Apr 1940 in Nieuw-Lekkerland (aangegeven 8 Apr).  Hij trouwde Kornelia VONK, 17 Jun 1892 in Ottoland, geb. 20 Sep 1872 in Ottoland (dochter van Jan VONK en Maria BOS), ovl. 25 Apr 1919 in Langerak.

                       Kinderen:

          511    i.  Maria REIJERKERK, geb. 20 Nov 1892 in Ottoland (aangegeven 21 Nov).  Zij trouwde IJsbrand Van Der VEER, 27 Jan 1921 in Streefkerk, geb. 1892 - 1893 in Streefkerk (zoon van Rokus Van Der VEER en Engje OOMS).

          512   ii.  Maria REIJERKERK, geb. 18 Nov 1893 in Ottoland, ovl. 27 Sep 1981 in Amsterdam, begraven 1981 in Amsterdam (De Nieuwe Noorder, Buikslotermeerdijk 83 1025 WH Amsterdam

                       ).  Zij trouwde Gerrit Van HERWIJNEN, 26 Mei 1921 in Nieuw-Lekkerland, geb. 26 Mei 1899 - 26 Mei 1900 in Alblasserdam (zoon van Dirk Van HERWIJNEN en Dirkje BLOM).

          513  iii.  Cornelis RIJERKERK, geb. 31 Dec 1894 in Ottoland, ovl. 1972, begraven 1972 in Maassluis (Alg.Begr.pl.).  Hij trouwde Lena BOUTER, 16 Mrt 1922 in Groot-Ammers, geb. 6 Sep 1892 in Groot-Ammers (dochter van Hermanus BOUTER en Geertje Van HOLTEN), ovl. 1983, begraven 1983 in Maassluis (Alg.Begr.pl.).

          514  iv.  Jannigje REIJERKERK, geb. 8 Feb 1896 in Ottoland, ovl. 17 Dec 1897 in Ottoland.

          515   v.  Jan REIJERKERK, geb. 10 Mei 1897 in Ottoland, ovl. 26 Sep 1897 in Ottoland (aangegeven 27 Sep).

          516  vi.  Jan REIJERKERK, geb. 15 Dec 1898 in Ottoland, ovl. 10 Mei 1899 in Ottoland.

          517 vii.  Jannigje REIJERKERK, geb. 1 Mrt 1900 in Ottoland, ovl. 30 Jul 1900 in Ottoland (aangegeven 31 Jul).

          518 viii.  Jannigje REIJERKERK, geb. 29 Aug 1902 in Ottoland, ovl. 25 Jan 1903 in Langerak (aangegeven 26 Jan).

          519  ix.  Jan REIJERKERK, geb. 14 Aug 1904 in Nieuwpoort.

          520   x.  Jacob REIJERKERK, geb. 25 Nov 1905 in Nieuwpoort, ovl. 5 Dec 1961, begraven 1961 in Amsterdam (De Nieuwe Noorder).

          521  xi.  Jannigje REIJERKERK, geb. 8 Sep 1907 in Nieuwpoort, ovl. 22 Sep 1907 in Nieuwpoort (aangegeven 23 Sep).

          522 xii.  Leendert Cornelis REIJERKERK, geb. 18 Aug 1910 in Langerak, ovl. 10 Okt 1986 in Alblasserdam, begraven 1986 in Alblasserdam (Algemene Begraafplaats, op de zerk bij vak N_033: Ter nagedachtenis aan mijn lieve man onze vader en opa Leendert Cornelis REIJERKERK 18-8-1910 10-10-1986 en onze lieve moeder en oma Johanna Klasina REIJERKERK-De KUIJER 15-09-1918 27-03-1994).  Hij trouwde Johanna Klasina De KUIJER, geb. 15 Sep 1918, ovl. 27 Mrt 1994, begraven in Alblasserdam (bij haar man Alg.Begr.plaats).

          523 xiii.  Teunis REIJERKERK, geb. 1913 - 1914, ovl. 15 Feb 1914 in Langerak (aangegeven 16 Feb).

          524 xiv.  Teuna REIJERKERK, geb. 6 Sep 1914 in Langerak, ovl. 27 Jun 1988 in Landsmeer, begraven 1988 in Landsmeer.  Zij trouwde Jan STOUT, 3 Feb 1932 in Nieuw-Lekkerland, geb. 17 Apr 1910 in Alblasserdam (zoon van Dirk STOUT en Lijntje De KEIJZER), ovl. 6 Aug 1972 in Landsmeer, begraven 1962 in Landsmeer.

 

420.   Leendert REIJERKERK, geb. 27 Aug 1881 in Westmaas, ovl. 11 Mrt 1953.  Hij trouwde Maaike Van ES, 15 Mei 1919 in Mijnsheerenland, geb. 23 Okt 1891 in Mijnsheerenland (dochter van Dirk Van ES en Neeltje BOOT), ovl. 7 Dec 1950 in Mijnsheerenland (aangegeven 8 Dec).

                       Kinderen:

          525    i.  Hendrik REIJERKERK, geb. 9 Jun 1920 in Mijnsheerenland, ovl. 2 Mrt 1925 in Mijnsheerenland (aangegeven 3 Mrt).

       + 526   ii.  Dirk REIJERKERK geb. 7 Okt 1921.

          527  iii.  Herman REIJERKERK, geb. 25 Dec 1922 in Mijnsheerenland, ovl. 13 Jan 1923 in Mijnsheerenland.

          528  iv.  Jannigje REIJERKERK, geb. 25 Jul 1924 in Mijnsheerenland, ovl. 20 Jan 1942 in Mijnsheerenland (aangegeven 21 Jan).

       + 529   v.  Hendrik REIJERKERK geb. 12 Jan 1927.

 

431.   Herman Antoon RIJERKERK, geb. 4 Dec 1910, ovl. 22 Sep 1988, beroep slager te Amsterdam.  Hij trouwde (1) Jannetje WOLFRAT.  Zij waren gescheiden op 20 Jan 1952.  Hij trouwde (2) Anna Wilhelmina Van RAALTE.  Zij waren gescheiden op 10 Feb 1959.  Partner Berendina BAANVINGER, geb. 28 Aug 1928.

                       Kinderen van Jannetje WOLFRAT:

          530    i.  Willy Irene RIJERKERK, geb. 30 Dec 1939 in Amsterdam.  Zij trouwde Adriaan Th. Van WEERDENBURG.

                       Kinderen van Berendina BAANVINGER:

       + 531   ii.  Herman RIJERKERK geb. 26 Aug 1957.

 

433.   Anton Herman RIJERKERK, geb. 13 Nov 1912 in Ouderkerk a/d Amstel, ovl. 1995.  Groenehart Archieven, Streekarchief Rijnlands Midden, dienstbodekaarten 1912-1939, kaartnummer 11346, Alphen aan de Rijn. Hij trouwde Margaretha KERSBERGEN, 24 Apr 1940 in Ouderkerk a/d Amstel, geb. 19 Feb 1916 in Ouderkerk a/d Amstel.

                       Kinderen:

          532    i.  Dirkje Willemina RIJERKERK, geb. 1941 in Ouderkerk a/d Amstel.  Zij trouwde Hendrik Maarten Antoon Van GENT.

       + 533   ii.  Jacob RIJERKERK geb. 10 Sep 1946.

       + 534  iii.  Antoon Herman RIJERKERK geb. 5 Mrt 1951.

 

441.   Jan Adrianus REIJERKERK, geb. 27 Mrt 1902 in Rotterdam.  Hij trouwde Adriana De MOL, 5 Okt 1927 in Gouda, geb. 10 Sep 1900 in Gouda (dochter van Leendert De MOL en Maria Van Den BERG).

                       Kinderen:

          535    i.  Maria REIJERKERK, roep- of bijnaam Ria, geb. 26 Apr 1933 in Gouda.  Zij trouwde Adrianus Wilhelmus KAPTEYN, roep- of bijnaam Adri, 18 Jun 1957 in Gouda, geb. 31 Mei 1932 in Gouda.

          536   ii.  Gerry REIJERKERK, roep- of bijnaam Gré, geb. 12 Dec 1940 in Gouda.  Zij trouwde Anthonius Johannes Pieter De JONG.

          537  iii.  Janny Adriana REIJERKERK, geb. 24 Mei 1944 in Gouda.  Zij trouwde (1) Jan SCHLINGMANN, geb. 29 Aug 1943 in Boskoop, ovl. 29 Okt 1996.  Zij trouwde (2) Huib STURM.

          538  iv.  Ati REIJERKERK, geb. 16 Jun 1947, ovl. 15 Nov 2006 in Schoonhoven, begraven 20 Nov 2006 in Gouda (Alg.Begr.plaats IJsselhof).

 

443.   Marinus REIJERKERK, geb. 19 Jan 1905 in Schiedam, ovl. 1 Feb 1972 in Gouda.  Hij trouwde Adriana Marrigje VLOK, 11 Aug 1926 in Gouda, geb. 8 Jan 1901 in Gouda (dochter van Peter VLOK en Marrigje Van GARDEREN), ovl. 3 Sep 1998.

                       Kinderen:

       + 539    i.  Jan Adrianus REIJERKERK geb. 28 Jan 1930.

          540   ii.  Marrigje REIJERKERK, geb. 31 Mei 1931 in Reeuwijk, ovl. 9 Feb 1997.  Zij trouwde Sil De GRAAF, 13 Dec 1961 in Gouda, geb. 12 Feb 1929 in Putten, ovl. 24 Jul 2009 in Nijkerk.

       + 541  iii.  Peter Marinus REIJERKERK geb. 16 Nov 1936.

       + 542  iv.  Johannes REIJERKERK geb. 8 Nov 1938.

       + 543   v.  Marinus REIJERKERK geb. 15 Dec 1941.

 

446.   Laurens REIJERKERK, geb. 12 Jul 1910, ovl. 23 Jul 1985 in Den Haag, beroep meubelmaker.  Na de scheiding van Maria KOK hertrouwd en naar Den Haag verhuisd. Hij trouwde Maria Ernstina KOK, 10 Mei 1933 in Gouda, geb. 20 Nov 1908 in Gouda, ovl. 3 Dec 1997 in Gouda.  Maria: Na de scheiding van Laurens REIJERKERK met de drie kinderen in Gouda blijven wonen.

                       Kinderen:

       + 544    i.  Laurens Casper Johannes REIJERKERK geb. 28 Okt 1933.

          545   ii.  Dirkje REIJERKERK, geb. 23 Sep 1940 in Gouda.  Woont Rijnsaterswoude (2000). Zij trouwde Huibert Van DIJK, 28 Nov 1962 in Gouda, geb. 17 Aug 1938 in Reeuwijk.  Huibert: Woont Rijnsaterswoude (2000).

          546  iii.  Petronella REIJERKERK, geb. 14 Okt 1947 in Gouda.  Woont Moordrecht (2000). Zij trouwde Albert De BODE, 16 Apr 1970 in Gouda, geb. 17 Dec 1943 in Gouda.  Albert: Woont Moordrecht (2000).

 

452.   Andries RIJERKERK, geb. 25 Jan 1876 in Maasdam.  Hij trouwde Willempje Van De REE, 27 Jun 1901 in Maasdam, geb. 1878 - 1879 in Puttershoek (dochter van Arie Van De REE en Maartje Van OUDHEUSDEN).

                       Kinderen:

          547    i.  Maartje Maria REIJERKERK, geb. 21 Nov 1901 in Maasdam (aangegeven 22 Nov).  Zij trouwde Arie De REGT, 14 Dec 1921 in Lisse, geb. 1898 - 1899 in Lisse (zoon van Jan De REGT en Trijntje Van NIEUWKOOP).

          548   ii.  Cornelis REIJERKERK, geb. 5 Sep 1903 in Maasdam, ovl. 23 Feb 1904 in Maasdam.

 

453.   Jacobus RIJERKERK, geb. 7 Nov 1877 in Maasdam (aangegeven 8 Nov), beroep veldarbeider, ovl. 15 Jun 1944 in Lisse.  Geboorte-akte Maasdam, nr. 76, 1877. Getuigen op de geboorte-akte waren Arie van der STEL en Pieter JABAAIJ. Hij trouwde (1) Elisabeth Teuntje KRUITHOF, 9 Mei 1902 in Hendrik-Ido-Ambacht, geb. 8 Aug 1882 in Hendrik-Ido-Ambacht (dochter van Leendert KRUITHOF en Grietje Van Der TAK), ovl. 8 Jun 1904 in Papendrecht (aangegeven 10 Jun).  Hij trouwde (2) Beligje Van LEEUWEN, 7 Nov 1906 in Warmond, geb. 12 Jun 1881 in Ouder-Amstel (dochter van Johannes Van LEEUWEN en Cornelia Van Der WOLF), ovl. 18 Nov 1979 in Lisse.

                       Kinderen van Elisabeth Teuntje KRUITHOF:

       + 549    i.  Cornelis REIJERKERK geb. 7 Jan 1903.

                       Kinderen van Beligje Van LEEUWEN:

          550   ii.  Cornelia REIJERKERK, geb. 7 Sep 1905 in Haarlemmermeer, ovl. 14 Jan 2012 in Lisse (Woonzorgcentrum Rustoord), begraven 20 Jan 2012 in Lisse (Prot.Begr.pl. Duinhof).  Zij trouwde Pieter Cornelis FAAS, 17 Sep 1931 in Lisse, geb. 1903 - 1904 in Haarlemmermeer (zoon van Jan FAAS en Maria Adriana Van Der VIS), ovl. 24 Sep 1991.

          551  iii.  Maria REIJERKERK, geb. 14 Sep 1907 in Haarlemmermeer.  Zij trouwde Johannes Casper Van VOORST, 16 Jun 1932 in Lisse, geb. 1906 - 1907 in Lisse (zoon van Hendrik Van VOORST en Cornelia Van EIJK).

       + 552  iv.  Johannes REIJERKERK geb. 1 Feb 1911.

          553   v.  Bastiaantje REIJERKERK, geb. 28 Okt 1912 in Lisse, ovl. 31 Dec 1913 in Lisse.

       + 554  vi.  Bastiaan REIJERKERK geb. 8 Mrt 1914.

       + 555 vii.  Andries REIJERKERK geb. 1 Jun 1915.

 

455.   Pleun RIJERKERK, geb. 8 Okt 1881 in Maasdam, beroep controleur havenbedrijf, religie NH, ovl. 8 Jun 1953 in Rotterdam (combinatie van suikerziekte en tbc), begraven in Rotterdam.  Hij trouwde Pietertje ONDERDELINDEN, 3 Jun 1908 in Rotterdam, geb. 3 Okt 1881 in Ridderkerk (dochter van Cornelis ONDERDELINDEN en Aaltje LEEUWENBURG), religie NH, ovl. 26 Okt 1956 in Rotterdam (gasverstikking), begraven in Rotterdam.  Pietertje: Geboorte-akte Ridderkerk, akte 238, 1881. Persoonskaart CBG.

                       Kinderen:

          556    i.  Cornelis RIJERKERK, geb. 1 Aug 1908 in Rotterdam, religie NH, ovl. 8 Jan 1913 in Rotterdam.

          557   ii.  Maria RIJERKERK, roep- of bijnaam Marie, geb. 15 Jul 1909 in Rotterdam, religie NH, ovl. 15 Dec 1964 in Rotterdam.  Zij trouwde Arie Van Der BURG, 26 Apr 1939 in Rotterdam, geb. 12 Nov 1913 in Pijnacker, ovl. 6 Sep 2008 in Rotterdam, begraven 2008 in Rotterdam (Zuiderbegraafplaats).

          558  iii.  Aaltje RIJERKERK, geb. 15 Jul 1909 in Rotterdam, religie NH, ovl. 26 Apr 1913 in Rotterdam.

       + 559  iv.  Pleun RIJERKERK geb. 11 Mei 1911.

       + 560   v.  Cornelis RIJERKERK geb. 16 Okt 1913.

       + 561  vi.  Pieter RIJERKERK geb. 3 Feb 1916.

          562 vii.  Aaltje RIJERKERK, roep- of bijnaam Alie, geb. 5 Jun 1917 in Rotterdam, gedoopt 15 Jul 1917 in Rotterdam-Delfshaven, religie NH, ovl. 10 Feb 1995 in Maassluis.  Zij trouwde (1) Reindert Jacob Van HUUKSLOOT, 25 Sep 1940 in Rotterdam, geb. 15 Okt 1913 in Rotterdam.  Zij waren gescheiden op 15 Jul 1949 in Rotterdam.  Zij trouwde (2) Adrianus Van De LANDE, roep- of bijnaam Aad, 4 Okt 1950 in Rotterdam, geb. 27 Feb 1916 in Rotterdam.

 

457.   Abraham RIJERKERK, geb. 15 Dec 1888 in Maasdam, beroep rijwielhandelaar, ovl. 11 Dec 1978 in Lisse.  Geboorte-akte Maasdam, nr. 74, 1888 Huwelijksakte Lisse, nr. 21, 1949. Hij trouwde (1) Johanna Van DREUNEN, 12 Mrt 1914 in Lisse, geb. 1890 - 1891 in Nieuwe-Tonge (dochter van Jan Van DREUNEN en Klara OOSTDIJK), ovl. vr 1949.  Hij trouwde (2) Johanna SPIERENBURG, 23 Mrt 1949 in Lisse, geb. 1909 - 1910 in Katwijk (dochter van Gerrit SPIERENBURG en Hermientje Henderika KOELEWIJN), ovl. 29 Jan 1989 in Lisse.

                       Kinderen van Johanna Van DREUNEN:

          563    i.  Maria RIJERKERK, roep- of bijnaam Marie, geb. 20 Sep 1914 in Lisse, ovl. 4 Okt 2007 in De Kwakel, begraven 2007 in Lisse (Duinhof).  Zij trouwde (1) P Van EGMOND, ovl. 1940 in Valkenburg.  P Van: Gesneuveld in de eerste dagen van WO II. Zij trouwde (2) Corstiaan Van TOL, 1943, geb. 7 Okt 1915, ovl. 17 Dec 1997.

          564   ii.  Jan RIJERKERK, geb. 28 Aug 1915 in Lisse, ovl. 28 Aug 1915 in Lisse.

          565  iii.  Clara RIJERKERK, geb. 31 Dec 1916 in Lisse, ovl. 20 Jul 2012 in Nieuw-Vennep, begraven 2012 in Nieuw-Vennep (Alg. Begraafplaats Taxushof).  Zij trouwde Bastiaan Van STEENSEL, geb. 5 Feb 1915, ovl. 24 Feb 1980 in Nieuw-Vennep, begraven 1980 in Nieuw-Vennep (Alg. Begraafplaats Taxushof).

          566  iv.  Cornelia RIJERKERK, geb. 3 Mei 1918 in Lisse, ovl. 25 Jan 1925 in Lisse.

       + 567   v.  Cornelis RIJERKERK geb. 17 Mrt 1921.

       + 568  vi.  Jan RIJERKERK geb. 25 Nov 1927.

       + 569 vii.  Andries RIJERKERK geb. 2 Dec 1933.

 

459.   Bastiaan REIJERKERK, geb. 10 Okt 1877 in Puttershoek (aangegeven 11 Okt), ovl. 12 Aug 1956 in Puttershoek.  In de trouwacte van 1904 word vader Pleun weer geschreven als REIJERKERK, hij tekent echter als P.RIJERKERK terwijl Bastiaan tekent met REIJERKERK. Hij trouwde Elisabeth Den HARTOG, 20 Okt 1904 in Puttershoek, geb. 29 Jul 1883 in Puttershoek (dochter van Jacob Den HARTOG en Bastiaantje HELDEROP), ovl. 18 Dec 1967 in Puttershoek.

                       Kinderen:

       + 570    i.  Jacob REIJERKERK geb. 27 Aug 1905.

          571   ii.  Cornelia REIJERKERK, geb. 15 Feb 1907 in Puttershoek, ovl. 9 Jun 2002 in Puttershoek (In zorgcentrum "t Huys te Hoecke".), begraven 14 Jun 2002 in Puttershoek (Alg.Begr.pl.).  Zij trouwde Leendert De GEUS, 3 Okt 1929 in Puttershoek, geb. 10 Nov 1899 in Puttershoek (zoon van Jacob De GEUS en Johanna KLEIN), ovl. 8 Dec 1990 in Puttershoek, begraven 12 Dec 1990 in Puttershoek (Alg.Begr.pl.).

          572  iii.  Bastiaantje REIJERKERK, ook bekend als Tante Saan, geb. 5 Apr 1908 in Puttershoek, ovl. 29 Jun 2009 in 's-Gravendeel, begraven 3 Jul 2009 in 's-Gravendeel (Algemene Begraafplaats).  Mevrouw Van der Linden-Reijerkerk 101 jaar

                       Op zondag 5 april 2009 hoopt mevrouw B. van der Linden-Reijerkerk uit ’s-Gravendeel haar 101e verjaardag te vieren. Mevrouw Van der Linden is sinds 29 jaar weduwe. Ze kreeg samen met haar man zeven kinderen. Inmiddels heeft ze twaalf kleinkinderen, acht achterkleinkinderen en al drie achterachterkleinkinderen. Lichamelijk is mevrouw Van der Linden nog erg sterk. Vorig jaar heeft ze een heupoperatie gehad en ze kan nog goed uit de voeten. Tot vorig jaar september heeft mevrouw Van der Linden zelfstandig gewoond, maar ze woont nu in verzorgingstehuis Immanuël aan ’t Weegje in ’s-Gravendeel. Vroeger reisde ze graag samen met haar man. Ook later is ze nog graag met haar kinderen naar het buitenland op vakantie geweest. Helaas lukt dat nu niet meer. Burgemeester Borgdorff en zijn echtgenote zullen mevrouw Van der Linden een bezoek brengen en felicitaties overbrengen namens het gemeentebestuur onder overhandiging van een boeket bloemen.

                       © copyright Digitaal dorp 's-Gravendeel <http://www.s-gravendeel.net/>. Zij trouwde Jan Van Der LINDEN, 26 Apr 1934, geb. 18 Okt 1903, ovl. 5 Mrt 1980 in 's-Gravendeel, begraven 8 Mrt 1980 in 's-Gravendeel.

          573  iv.  Aartje REIJERKERK, geb. 29 Sep 1909 in Puttershoek.  Zij trouwde Simon BUITENDIJK, 8 Jun 1939 in Puttershoek, geb. 13 Dec 1912 in Klaaswaal, ovl. 29 Jan 1995 in Brielle.  Simon: Woonde Klaaswaal (1939). Bron: Huwelijksakte Puttershoek 1939 nr.5

          574   v.  Pleuntje REIJERKERK, ook bekend als Tante Pleus, geb. 8 Mei 1911 in Puttershoek, ovl. 26 Jan 1998 in Puttershoek, begraven 30 Jan 1998 in Puttershoek (Algemene Begraafplaats Prins Bernhardlaan 5 Puttershoek).  Zij trouwde Dirk SNAAIJER, 23 Okt 1934, geb. 21 Jan 1905 in Maasdam (aangegeven 23 Jan) (zoon van Aart SNAAIJER en Neeltje DORST), ovl. 20 Mrt 1992 in Puttershoek, begraven 24 Mrt 1992 in Puttershoek (Algemene Begraafplaats Prins Bernhardlaan 5 Puttershoek).

       + 575  vi.  Pleundert REIJERKERK geb. 3 Sep 1912.

          576 vii.  Doodgeboren Zoon REIJERKERK, geb. 12 Dec 1913 in Puttershoek, ovl. 12 Dec 1913 in Puttershoek (aangegeven 13 Dec).

       + 577 viii.  Pieter REIJERKERK geb. 12 Dec 1914.

          578  ix.  Adriana REIJERKERK, ook bekend als Tante Jaan, geb. 8 Jul 1916 in Puttershoek, ovl. 18 Sep 2006 in Puttershoek, gecremeerd 22 Sep 2006 in Rotterdam.  Zij trouwde Dirk RIJKHOEK, 4 Jun 1942 in Puttershoek, geb. 30 Jun 1912 in Strijen, ovl. 6 Aug 1982 in Puttershoek.

          579   x.  Hendrika REIJERKERK, geb. 3 Jul 1918 in Puttershoek, ovl. 21 Jan 2007 in Dordrecht (in woon- en zorgcentrum Thureborgh), gecremeerd 26 Jan 2007 in Dordrecht (crematorium Essenhof).  Familieberichten dagblad De Dordtenaar 2001-2005, AD/De Dordtenaar 2005-heden en Dordt Centraal 2005-heden Krant Dordt Centraal Datum krant          24-01-2007 Soort bericht overlijdensbericht     Naam Hendrika Reijerkerk Leeftijd 88 Overlijdensdatum 21-01-2007 Overlijdensplaats Dordrecht

                       Begraaf-/crematiedatum 26-01-2007 Begraaf-/crematieplaats crematorium Essenhof, Dordrecht echtgen./wed. weduwe Naam partner Huib van Verk       . Zij trouwde Huibert Van VERK, 6 Mrt 1946 in Puttershoek, geb. 8 Mrt 1917 in Puttershoek, ovl. 31 Mei 2000 in Dordrecht, begraven in Dordrecht (algemene Begraafplaats Essenhof).

          580  xi.  Jacoba REIJERKERK, ook bekend als Tante Coo, geb. 12 Jun 1920 in Puttershoek, ovl. 9 Jan 2009, begraven 14 Jan 2009 in Klaaswaal (Alg.begr.pl.).  Zij trouwde Cornelis LAGEWEG, 25 Mei 1944 in Puttershoek, geb. 12 Mei 1913, ovl. 23 Okt 2002 in Klaaswaal.

          581 xii.  Arie REIJERKERK, geb. 19 Jan 1922 in Puttershoek, ovl. 16 Sep 2014 in Puttershoek, begraven 20 Sep 2014 in Puttershoek (Algemene Begraafplaats 'De Essenhof').  Hij trouwde Maria Elisabeth Van BOORDT, roep- of bijnaam Ria, 12 Jun 1970 in Puttershoek, geb. 28 Jul 1927, ovl. 14 Mrt 2012 in Puttershoek, begraven 19 Mrt 2012 in Puttershoek (Alg.Begr.pl. "De Essenhof").

       + 582 xiii.  Bastiaan REIJERKERK geb. 21 Jan 1923.

          583 xiv.  Elisabeth REIJERKERK, geb. 15 Nov 1925 in Puttershoek.  Zij trouwde Jan KNAAPE, 1 Apr 1948 in Puttershoek, geb. 18 Dec 1919 in 's-Gravendeel (zoon van Jan KNAAPE en Adriana Van Der WULP), ovl. 2 Nov 1980 in Puttershoek, begraven 5 Nov 1980 in Puttershoek, beroep chauffeur.

          584 xv.  Doodgeboren Dochter REIJERKERK, geb. 9 Mrt 1927, ovl. 9 Mrt 1927 in Puttershoek (aangegeven 10 Mrt).

       + 585 xvi.  Jacobus REIJERKERK geb. 9 Aug 1928.

 

460.   Jacobus REIJERKERK, roep- of bijnaam Koos, geb. 14 Jun 1880 in Puttershoek, ovl. 19 Jun 1976.  Hij trouwde Margaretha Van ANTWERPEN, roep- of bijnaam Griet, 28 Mei 1908 in Strijen, geb. 11 Aug 1888 in Strijen (dochter van Johannis Van ANTWERPEN en Margaretha MONSTER), ovl. 6 Jul 1958 in Puttershoek, begraven 1958 in Puttershoek (Alg.Begr.pl.).

                       Kinderen:

       + 586    i.  Johannes REIJERKERK geb. 3 Mrt 1907.

       + 587   ii.  Pleun REIJERKERK geb. 19 Mei 1909.

          588  iii.  Margaretha REIJERKERK, geb. 8 Aug 1911 in Puttershoek, ovl. 6 Feb 1975, religie NH.  Zij trouwde Gerrit DANK, geb. 24 Mrt 1911 in Waspik, ovl. 24 Jan 1995.

          589  iv.  Cornelia Bastiaantje REIJERKERK, geb. 15 Mrt 1913 in Puttershoek, ovl. 18 Nov 2007, religie NH.  Zij trouwde Willem STOK, 3 Jan 1936 in Rotterdam, geb. 2 Jul 1912 in IJsselmonde.

          590   v.  Neeltje REIJERKERK, geb. 31 Mrt 1915, ovl. 15 Jul 1994.  Zij trouwde J. HENSEN.

          591  vi.  Bastiaan REIJERKERK, geb. 2 Feb 1917, ovl. 23 Dec 1918 in Puttershoek.

          592 vii.  Gezina Stijna REIJERKERK, geb. 14 Mei 1920.  Zij trouwde Jan Van Den BERG, geb. 7 Mrt 1920, ovl. 10 Sep 2005 in Puttershoek, gecremeerd 15 Sep 2005 in Rotterdam-Zuid.

 

471.   Maarten REIJERKERK, geb. 21 Apr 1885 in Westmaas, ovl. 10 Aug 1972 in Utrecht, beroep wagenmaker NS, onderbaas NS.  Op 15 Jul 1892 afgevoerd als weeskind naar weeshuis te Neerbosch bij Nijmegen. Hij trouwde Maria Jacoba WIJNANDS, 24 Aug 1910 in Utrecht, geb. 18 Apr 1886 in Utrecht (dochter van Evert Johannes WIJNANDS en Cornelia Sebedina FOKS), ovl. 1 Feb 1964 in Utrecht.

                       Kinderen:

          593    i.  Jacoba REIJERKERK, geb. 15 Feb 1911 in Utrecht (aangegeven 16 Feb).

          594   ii.  Cornelia Sebedina REIJERKERK, geb. 1912 - 1913, ovl. 11 Nov 1933 in Utrecht (aangegeven 14 Nov 1933 in Utrecht (acte 1723) en 18 Nov 1933 te Zuilen).

       + 595  iii.  Jan REIJERKERK geb. 13 Sep 1919.

 

474.   Bastiaan REIJERKERK, geb. 1 Jan 1891 in Mijnsheerenland (aangegeven 2 Jan), ovl. 20 Dec 1964 in Amsterdam, beroep letterzetter/typograaf bij de Arbeiders Pers.  Op 15 Jul 1892 afgevoerd als weeskind naar het weeshuis te Neerbosch bij Nijmegen. Kreeg aldaar een opleiding tot letterzetter. Hij trouwde Isabella Pieternella Wilhelmina De JONG, 9 Okt 1918 in Amsterdam, geb. 29 Dec 1892 in Apeldoorn (dochter van Arie Theodorus De JONG en Martina Wilhelmina GILJAMSE), ovl. 1975.

                       Kinderen:

       + 596    i.  Jan Jacob REIJERKERK geb. 25 Jun 1919.

          597   ii.  Martina Wilhelmina REIJERKERK, roep- of bijnaam Tini, geb. 14 Mei 1924 in Amsterdam.  Zij trouwde Han SCHRAM.

 

 

Dertiende Generatie

 

475.   Arie REIJERKERK, geb. 1 Dec 1891 in Amsterdam, ovl. 10 Mei 1977 in Amsterdam, beroep aardappelhandelaar, koopman.  Getuige bij:  Metta REIJERKERK #32245 & Franciscus Gijsbertus De GROOT #32254   Getrouwd  5 Mei 1927  Amsterdam

       Getuige bij:  Cornelis REIJERKERK #32246 & Elisabeth Antonia HEIJHOFF #32257   Getrouwd  15 Feb 1922  Amsterdam. Hij trouwde Maria Jansje MUL, 20 Okt 1921 in Amsterdam, geb. 26 Aug 1895 in Gouda (dochter van Jan MUL en Dirkje HUURMAN), ovl. 15 Jul 1985 in Amsterdam, ondertrouw 8 Okt 1921 in Amsterdam.

                       Kinderen:

       + 598    i.  Willem REIJERKERK geb. 24 Aug 1923.

       + 599   ii.  Jan REIJERKERK geb. 24 Mei 1927.

          600  iii.  Johanna REIJERKERK, roep- of bijnaam Jo, geb. 10 Mei 1933 in Amsterdam, ovl. 17 Sep 2010, begraven 22 Sep 2010 in Amsterdam (Oosterbegraafplaats), beroep onderwijzeres.  Zij trouwde Rob BIJL, 1 Jul 1959 in Amsterdam.  Zij waren gescheiden in 1970 in Naarden.

 

477.   Cornelis REIJERKERK, ook bekend als Kees, geb. 16 Jan 1894 in Dordrecht, beroep aardappelhandelaar, koopman, venter.  Getuige bij:  Arie REIJERKERK #32244 & Maria Jansje MUL #32251   Getrouwd  20 Okt 1921  Amsterdam. Hij trouwde Elisabeth Antonia HEIJHOFF, 15 Feb 1922 in Amsterdam, geb. 20 Jan 1893 in Amsterdam (dochter van Antoon Hendrik Karel HEIJHOF en Elisabeth Van HASSEL).

                       Kinderen:

          601    i.  Willem REIJERKERK, geb. 4 Mei 1923 in Amsterdam.

          602   ii.  Anton Hendrik Karel REIJERKERK, geb. 8 Mrt 1928 in Amsterdam, ovl. 12 Sep 1928 in Amsterdam.

          603  iii.  Anton Hendrik Karel REIJERKERK, geb. 26 Aug 1929 in Amsterdam, ovl. 31 Jul 1930 in Amsterdam.

          604  iv.  Elisabeth Antonia REIJERKERK, geb. 29 Nov 1931 in Amsterdam.

 

483.   Hendrik REIJERKERK, geb. 20 Jul 1894 in Numansdorp.  Hij trouwde Cornelia VERHOEVEN.

                       Kinderen:

          605    i.  Cornelia REIJERKERK, roep- of bijnaam Corry, geb. 22 Nov 1925 in Klaaswaal, ovl. 23 Dec 2014 in Numansdorp, begraven 30 Dec 2014 in Numansdorp.  Zij trouwde Jan KORBIJN, ovl. vr 23 Dec 2014.

 

484.   Arie REIJERKERK, geb. 28 Jan 1896 in Klaaswaal, ovl. 30 Jun 1980 in Numansdorp, beroep landarbeider.  Arie en Ariaantje zijn tot Adriaantje overleed 61 jaar(!!) gehuwd geweest en wonen in ieder geval (wellicht langer) sinds 1955 in Numansdorp. Hij trouwde Adriaantje De GROOT, 12 Nov 1915 in Klaaswaal, geb. 8 Nov 1898 in Klaaswaal (dochter van Willem De GROOT en Maartje GOUDSWAART), ovl. 25 Apr 1976 in Numansdorp.  Adriaantje: Adriaantje is geboren Bommelskousedijk 90 te Klaaswaal waar ze na haar huwelijk met Arie een poosje heeft ingewoond. Vervolgens gewoond Lange Biesakkerweg te Klaaswaal in arbeiderswoning van boer De WILDE. In de periode 1940-1943 wegens innundatie elders ingewoond, daarna niet meer teruggekeerd, doch verhuisd naar Rijksstraatweg 177 (huidige JR de Fonkert BMW), daarna Rijksstraatweg 95 op de hoek van de Hallinxweg. Rond 1965 is de Rijksstraatweg omgedoopt in Henry Dunantstraat.

                       Kinderen:

       + 606    i.  Cornelis REIJERKERK geb. 25 Apr 1916.

          607   ii.  Maartje REIJERKERK, roep- of bijnaam Ma, geb. 20 Jun 1920 in Klaaswaal (of 25 Apr 1916).  Zij trouwde Cornelis OOSTERS, roep- of bijnaam Cees, 10/16 Dec 1943 in Numansdorp, geb. 31 Aug 1920, ovl. 19 Jul 1979.

       + 608  iii.  Willem REIJERKERK geb. 15 Sep 1922.

       + 609  iv.  Hendrik REIJERKERK geb. 14 Jun 1924.

          610   v.  Maaike REIJERKERK, roep- of bijnaam Maddy, geb. 13 Apr 1927 in Klaaswaal, ovl. 19 Okt 2014 in Numansdorp, begraven 24 Okt 2014 in Oud-Beijerland (Alg.Begr.pl. aan de H.B.S.-laan).  Zij trouwde Cornelis Van Der STEL, 1 Okt 1953, geb. 2 Nov 1919, ovl. 25 Feb 2009.

          611  vi.  Adrie REIJERKERK, geb. 28 Jun 1928.  Zij trouwde Jaap GROEN, 23 Aug 1951, geb. 20 Dec 1922, ovl. 14 Sep 1998, begraven 18 Sep 1998 in Numansdorp.

          612 vii.  Ans REIJERKERK, geb. 15 Jul 1929.  Zij trouwde Arie Van Der REE, geb. 4 Jan 1923, ovl. 24 Aug 1980 in Numansdorp, begraven 28 Aug 1980 in Numansdorp.

       + 613 viii.  Arie REIJERKERK geb. 25 Aug 1930.

          614  ix.  NN REIJERKERK, geb. 1931 - 1932 in Rotterdam, ovl. 27 Mrt 1932 in Rotterdam.

 

486.   Leendert REIJERKERK, geb. 6 Dec 1898 in Klaaswaal, ovl. 5 Apr 1974 in Rotterdam.  Hij trouwde Wijve De WINTER, 22 Apr 1921 in Klaaswaal, geb. 7 Jul 1897 in Piershil (aangegeven 5 Jul ???) (dochter van Kornelis De WINTER en Pietertje SLOOF), ovl. 5 Jun 1984 in Rotterdam.

                       Kinderen:

          615    i.  Cornelis Hendrik REIJERKERK, geb. 2 Mei 1922 in Klaaswaal, ovl. ca 1945, beroep draaier.  Cornelis is vermist in Duitsland, staat vermeld bij Oorlogsgraven Stichting kaart 126678, gedenkboek 37.

          616   ii.  Pietertje REIJERKERK, geb. 10 Aug 1923 in Klaaswaal.

          617  iii.  Maaike REIJERKERK, geb. 16 Jun 1926 in Klaaswaal, ovl. 23 Nov 1987 in Beverwijk.

          618  iv.  Hendrina REIJERKERK, geb. 15 Dec 1927 in Klaaswaal.  Zij trouwde C. Van Der NAT.

       + 619   v.  Hendrik REIJERKERK geb. 20 Jul 1930.

          620  vi.  NN REIJERKERK, geb. 1931 - 1932 in Rhoon, ovl. 24 Mrt 1932 in Rhoon.

 

502.   Pieter REIJERKERK, geb. 28 Nov 1891 in Charlois, ovl. ca 1964, beroep bankwerker, kraanmachinist gem.havenbedrijf, religie NH.  Hij trouwde Janna Van LUIJK, 5 Dec 1917 in Rotterdam, geb. 27 Sep 1892 in Charlois (dochter van Gerrit Van LUIJK en Klaasje MOUT), religie NH.

                       Kinderen:

          621    i.  Pieternella Geertruida REIJERKERK, geb. 18 Dec 1918 in Rotterdam, ovl. 17 Feb 2002 in Charlois, begraven 2002 in Charlois (Begraafplaats Charlois Adres: Charloisse Lagedijk 680 3084 LJ Charlois), religie NH.

          622   ii.  Nicolaas Gerrit REIJERKERK, geb. 14 Mei 1921 in Rotterdam, religie NH.

 

503.   Johannes Bartholomeus REIJERKERK, geb. 11 Jan 1895 in Charlois, beroep kraanmachinist havenbedrij, religie NH.  Hij trouwde Jannetje Jacoba BLOK, 19 Mei 1915 in Rotterdam, geb. 30 Apr 1897 in Rotterdam (dochter van Arie BLOK en Adriana POLDERVAART).

                       Kinderen:

          623    i.  Pieternella Geertruida REIJERKERK, geb. 20 Aug 1915 in Rotterdam, religie NH.  Zij trouwde Frederik BROEIJER, 12 Dec 1934 in Rotterdam, geb. 25 Jul 1914 in Rotterdam (zoon van Willem BROEIJER en Jannetje Elisabeth VROMANS), ovl. 16 Aug 1983.

          624   ii.  Arie REIJERKERK, geb. 26 Nov 1917 in Rotterdam, religie NH.  Hij trouwde Miep KARREMAN.

 

504.   Adrianus Cornelis REIJERKERK, geb. 28 Sep 1897 in Rotterdam, ovl. 6 Feb 1975 in Rotterdam, beroep fabrieksarbeider, brievenbesteller, religie NH.  Hij trouwde Antonia Maria ZUIJL, 15 Okt 1919 in Rotterdam, geb. 25 Aug 1897 in Rotterdam (dochter van Albertus Mattheus ZUIJL en Maria Johanna BERK), ovl. 17 Okt 1930 in Rotterdam, religie NH.

                       Kinderen:

          625    i.  Pieternella Geertruida REIJERKERK, geb. 30 Dec 1919 in Rotterdam, ovl. 9 Apr 1998, religie NH.  Zij trouwde Sijbren Berend VISSER, roep- of bijnaam Siem, 11 Jun 1947 in Rotterdam, geb. 15 Aug 1920, ovl. 11 Feb 2009.

          626   ii.  NN REIJERKERK, geb. 1920 - 1921, ovl. 24 Jan 1921 in Rotterdam.

 

506.   Gerrit REIJERKERK, geb. 4 Okt 1901 in Rotterdam, ovl. 5 Mei 1945, religie NH.  Hij trouwde Wilhelmina Petronella De ROOIJ, 14 Okt 1925 in Rotterdam, geb. 31 Jul 1900 in Raamsdonk (dochter van Hendrikus De ROOIJ en Hendrica Elisabeth PRUIJSSERS), ovl. 5 Dec 1972, religie NH.

                       Kinderen:

          627    i.  Pieternella Geertruida REIJERKERK, geb. 13 Jul 1928 in Rotterdam, religie NH.  Zij trouwde Krijn G. DIJKSTRA, 10 Sep 1952, geb. 28 Jan 1928.

 

507.   Willem Hendrik REIJERKERK, geb. 27 Mrt 1904 in Rotterdam, ovl. 5 Jun 1985, begraven 1985 in Otterloo (Begr.pl.Pothovenlaan).  Hij trouwde Elisabeth Maria WALKER, roep- of bijnaam Bep, 10 Jun 1936 in Rotterdam, geb. 22 Jun 1911 in Rotterdam, ovl. 24 Jan 2006, begraven 2006 in Otterloo (Begr.pl.Pothovenlaan).

                       Kinderen:

          628    i.  Wilma REIJERKERK.

          629   ii.  Johanna Martha Dorothea REIJERKERK, roep- of bijnaam Hanny, geb. 2 Jun 1938 in Rotterdam.  Zij trouwde Willem MELLES.

          630  iii.  Doodgeboren Zoon REIJERKERK, geb. 11 Feb 1950 in Rotterdam, ovl. 11 Feb 1950 in Rotterdam.

 

508.   Cornelis Adrianus REIJERKERK, geb. 22 Mrt 1911 in Katendrecht, ovl. 4 Apr 1984, beroep machinist.  Hij trouwde Alida Maria STERRENBURG, 27 Feb 1953 in Rotterdam, geb. 20 Mrt 1915 (dochter van Rudolf Pieter STERRENBURG en Mietje Van TIEL), ovl. 1 Apr 2002.

                       Kinderen:

          631    i.  Nella Rudolfina REIJERKERK, geb. 23 Feb 1955 in Rotterdam.  Zij trouwde Pieter Arie KLOOTWIJK, 4 Jan 1980 in Rotterdam, geb. 30 Sep 1949 in Bergschenhoek (zoon van Pieter Arie KLOOTWIJK en Hendrika PIJPERS).

          632   ii.  Rudolf Pieter REIJERKERK, geb. 6 Apr 1956 in Rotterdam/Overschie.  Hij trouwde Maria De RONDE, 17 Aug 1984 in Rotterdam, geb. 4 Jun 1950 in Poortugaal.

 

509.   Jan REIJERKERK, geb. 16 Aug 1916, ovl. 15 Apr 1989 in Zwijndrecht, begraven 1989 in Zwijndrecht (Begraafplaats Jeroen Boschlaan Zwijndrecht ).  Hij trouwde Theodora Johanna Jacoba REUDINK, 13 Mrt 1947 in Zwijndrecht, geb. 9 Jul 1918 in Steenderen, ovl. 15 Apr 1989 in Zwijndrecht.

                       Kinderen:

          633    i.  Jantje REIJERKERK, geb. 2 Mrt 1948 in Zwijndrecht, ovl. 24 Mei 1951 in Dordrecht.

          634   ii.  Petronella REIJERKERK, geb. 16 Mrt 1950 in Zwijndrecht.  Zij trouwde Marinus De HAAS.

       + 635  iii.  Adriaan Johan REIJERKERK geb. 18 Mei 1951.

       + 636  iv.  Jan REIJERKERK geb. 29 Jan 1954.

       + 637   v.  Theo REIJERKERK geb. 15 Jun 1955.

 

526.   Dirk REIJERKERK, geb. 7 Okt 1921 in Mijnsheerenland, ovl. 27 Apr 1975 in Rotterdam, beroep werknemer RET Rotterdam.  Dirk werkte 23 jaar voor de RET te Rotterdam, hij was van 1949 tot 1971 conducteur, van 1971 tot 1972 controleur en van 1972 tot overlijden portier op de remise Kleiweg. Hij trouwde Bets BIJL.

                       Kinderen:

          638    i.  Aad REIJERKERK.

          639   ii.  Leo REIJERKERK.

 

529.   Hendrik REIJERKERK, roep- of bijnaam Henk, geb. 12 Jan 1927 in Mijnsheerenland, ovl. 26 Nov 2011 in Mijnsheerenland, begraven 1 Dec 2011 in Mijnsheerenland (Algemene Begraafplaats Raadhuislaan 42).  Hij trouwde Geertruij De WAARD, 25 Mei 1954 in Ridderkerk, geb. 10 Aug 1933.

                       Kinderen:

          640    i.  Maaike-Janna REIJERKERK, roep- of bijnaam Marja, geb. 5 Mei 1955 in Mijnsheerenland.  Zij trouwde Cornelis FIX, roep- of bijnaam Cor, 9 Mei 1974, geb. 30 Jun 1952, woonde (gezin) 2011 in Oud-Beijerland.

          641   ii.  Jacob-Leendert REIJERKERK, ook bekend als Jaap, geb. 7 Nov 1956 in Mijnsheerenland.  Hij trouwde Martijntje Van NIEUWENHUIJZEN, ook bekend als Marry, 22 Sep 1977, geb. 3 Mrt 1957 in Heinenoord, woonde (gezin) 2011 in Heinenoord.

       + 642  iii.  Leendert-Jacob REIJERKERK geb. 6 Sep 1958.

          643  iv.  Elisabeth REIJERKERK, roep- of bijnaam Liesbeth, geb. 14 Mei 1968 in Mijnsheerenland, ovl. 6 Okt 2011 in Mijnsheerenland, begraven 2011 in Mijnsheerenland (Algemene Begraafplaats Raadhuislaan 42 ).  Zij trouwde Ronald Cornelis Frederik Van Der HORST, roep- of bijnaam Ron, 14 Mei 1993, geb. 13 Nov 1958 in Delft.

 

531.   Herman RIJERKERK, geb. 26 Aug 1957 in Amsterdam.  Hij trouwde Magdalena Adriana OOSTWAL, 27 Mei 1981, geb. 22 Apr 1959 in Amsterdam.

                       Kinderen:

          644    i.  Mark Anton RIJERKERK, geb. 23 Sep 1983 in Naarden.

          645   ii.  Linda RIJERKERK, geb. 3 Feb 1986 in Naarden.

 

533.   Jacob RIJERKERK, geb. 10 Sep 1946 in Ouderkerk a/d Amstel, beroep scheepswerktuigkundige.  Hij trouwde Anja BAART, 13 Dec 1974.

                       Kinderen:

          646    i.  Margo RIJERKERK, geb. 1980.

          647   ii.  Harm RIJERKERK, geb. 1981.

          648  iii.  Rienke RIJERKERK, geb. 1984.

 

534.   Antoon Herman RIJERKERK, geb. 5 Mrt 1951 in Amsterdam, beroep directeur KvK den Haag.  Hij trouwde Henriëtte Van OIJEN, 31 Mei 1972.

                       Kinderen:

          649    i.  Saskia RIJERKERK, geb. 10 Dec 1972 in Assen.  Zij trouwde Jan-Volkert MEULDIJK.

          650   ii.  Aram Jurriaan RIJERKERK, geb. 6 Mrt 1976 in Hoorn.

 

539.   Jan Adrianus REIJERKERK, geb. 28 Jan 1930 in Waddinxveen.  Hij trouwde Jansje HEY.

                       Kinderen:

       + 651    i.  Marinus REIJERKERK geb. 24 Aug 1955.

          652   ii.  Gijsbertha Johanna REIJERKERK, geb. 29 Okt 1958 in Reeuwijk.  Zij trouwde Pieter Frans GROEN.

          653  iii.  Jan Adrianus REIJERKERK, geb. 24 Aug 1962 in Reeuwijk.

 

541.   Peter Marinus REIJERKERK, geb. 16 Nov 1936 in Gouda, beroep machine-bankwerker.  Hij trouwde Geertruida Wilhelmina BOON, roep- of bijnaam Truus, geb. 5 Dec 1936.

                       Kinderen:

          654    i.  Martinus REIJERKERK, geb. in Gouda.

          655   ii.  Willemina Jacoba Reinouda REIJERKERK, geb. 21 Mrt 1967 in Gouda.  Zij trouwde Marius Johannes Gerardus Van SCHIP, geb. 10 Apr 1966 in Bodegraven.

 

542.   Johannes REIJERKERK, geb. 8 Nov 1938 in Gouda, ovl. 27 Okt 2005 in Goes, begraven 1 Nov 2005 in Krabbendijke.  Hij trouwde Lena Maria KOSTERS, geb. 29 Okt 1942 in Elst (U).

                       Kinderen:

          656    i.  Adriana Marrigje REIJERKERK, roep- of bijnaam Rianne, geb. 6 Dec 1965 in Elst (U).  Woont sinds 1994 in Noorwegen. Zij trouwde Iman De ZWARTE, geb. 8 Jul 1964 in Serooskerke, beroep organist.  Iman: Begon op 7-jarige leeftijd met orgelles bij Jac. Suurmond, organist van de Gereformeerde kerk  te Oost-Souburg, volgde daarna een half jaar pianoles bij Simon van der Meer, 1980 - 1982 orgel- en pianoles bij Leen de Broekert aan de Zeeuwse Muziekschool te Middelburg, studeerde van 1982 tot 1989 orgel en kerkmuziek aan het Koninklijk Conservatorium  te

                       's-Gravenhage bij Johann Th. Lemckert, Theo Goedhart en Rienk Jiskoot volgde masterclasses bij Ewald Kooiman , Bernard Winsemius  en Harald Vogel  aan de Haarlemse Zomeracademie  in 1990 en 1992. Van 1982 tot 1991 organist van de Marnixkerk  te Vlissingen, de Gereformeerde  en Nederlands Hervormde Kerk  te Koudekerke en een periode tweede organist van de

                       Grote- of St. Jacobskerk  te Vlissingen in diezelfde periode dirigent van de Interkerkelijke cantorij Koudekerke, de cantorij van de Petruskerk te Vlissingen en de Chr. Gemengde Zangvereniging "Soli Deo Gloria" te Oost-Souburg. Van 1992 tot 1994 dirigent van de cantorij van de Zuiderkerk  te Hilversum en het schoolkoor van "De Wittenberg" te Zeist. Verhuisde in 1994 naar Lærdal  (Noorwegen) en werkte daar als organist tot 1998, sinds 1998 organist in Fusa  (Noorwegen).

          657   ii.  Truitje REIJERKERK, roep- of bijnaam Trudy, geb. 27 Okt 1969 in Elst (U).  Woont sinds 1995 Krabbendijke. Zij trouwde Matthijs BRANDHORST, roep- of bijnaam Theo.

 

543.   Marinus REIJERKERK, roep- of bijnaam Rinus, geb. 15 Dec 1941 in Gouda.  Hij trouwde Margaretha Th. Van De WIEL, 16 Aug 1962 in Leiden, geb. 6 Feb 1944 in Bodegraven.

                       Kinderen:

          658    i.  Adriana Marrigje REIJERKERK, geb. 29 Jan 1963 in Leiden.  Zij trouwde Johannes Franciscus Hendrikus Van OMMEN, roep- of bijnaam Hans, 23 Aug 1985 in Gouda, geb. 8 Nov 1960 in Den Haag.

          659   ii.  Wilhelmina REIJERKERK, roep- of bijnaam Wilma, geb. 2 Apr 1965 in Gouda, ovl. 10 Mrt 2012 in Gouda, begraven 2012 in Gouda (Begraafplaats IJsselhof).  Zij trouwde Bert VANE, 12 Sep 1986 in Gouda, geb. 8 Sep 1960 in Gouda.

 

544.   Laurens Casper Johannes REIJERKERK, geb. 28 Okt 1933 in Gouda.  Woont Den Haag (2000). Hij trouwde Margaretha Van Der LAAN, Sep 1954 in Gouda, geb. 20 Sep 1935 in Gouda, ovl. 2000 in (FR).

                       Kinderen:

          660    i.  Madelon Ernstina REIJERKERK, geb. 2 Apr 1955 in Gouda.

          661   ii.  Laurentia REIJERKERK, geb. 9 Jul 1957 in Amersfoort.  Zij trouwde Jeroen Engelbertus Maria OOSTDAM, geb. 6 Feb 1953 in Noordwijk.

 

549.   Cornelis REIJERKERK, geb. 7 Jan 1903 in Papendrecht (aangegeven 8 Jan), beroep arbeider, ovl. 13 Nov 1963 in Dordrecht (in het ziekenhuis, na ongeval op het werk, kreeg betonnen heipalen die van vrachtwagen vielen over zich heen), begraven 1963 in Zwijndrecht (Begraafplaats Jeroen Boschlaan ).  Verhuist op 02 Jan 1913 naar Hendrik Ido Ambacht naar fam. Kruithof. Waarschijnlijk i.v.m. jong overlijden moeder. Hij trouwde Hendrika Van GAMEREN, 5 Okt 1922 in Heerjansdam, geb. 10 Okt 1902 in Heerjansdam (dochter van Pieter Van GAMEREN en Lijntje VERVEER), ovl. 22 Jan 1979 in Zwijndrecht, begraven 1979 in Zwijndrecht (Begraafplaats Jeroen Boschlaan ).

                       Kinderen:

       + 662    i.  Jacobus REIJERKERK geb. 21 Mrt 1923.

       + 663   ii.  Pieter RIJERKERK geb. 7 Jul 1924.

          664  iii.  Elisabeth Teuntje RIJERKERK, roep- of bijnaam Bets, geb. 1926 - 1927.  Gemeentepolitie Dordrecht dagjournaal 31 mei 1942-5 sept 1943 en 1 jan 1944-december 1946 (NB. boek 6 sept.-31 dec 1943 ontbreekt) Datum dagrapport 13-01-1944 Rapportnummer 013 Naam of onderwerp Elisabeth Teuntje Reijerkerk Dagrapport (rapport 013) Donderdag 13 Januari 1944 Inhoud rapport te 11.20 uur – Doet Elisabeth Teuntje Reijerkerk, oud 17 jaar, fabr. arb., won. Groote Lindt 163 te Zwijndrecht, aangifte van vermissing van een rijwiel, hetwelk onafgesloten heeft gestaan voor de cantine van de Victoria fabr. Wordt onderzocht. [zie sub 19.30 uur]       Bron Erfgoedcentrum DiEP, SAD 213-81 januari-mei 1944 Gebruikte bronnen Regionaal Archief Dordrecht, toegang 213, inventarisnr. 78-79-80-81-82-83a-84-85-86-87        

                      

                       Woont in Zwijndrecht (2009). Zij trouwde Izaak Van Der WIEL, ovl. vr 1979 in Zwijndrecht.

       + 665  iv.  Gerrit RIJERKERK geb. 18 Apr 1929.

       + 666   v.  Jan RIJERKERK.

       + 667  vi.  Matthijs RIJERKERK geb. 12 Okt 1939.

 

552.   Johannes REIJERKERK, geb. 1 Feb 1911 in Lisse, ovl. 23 Jan 1990 in Leiden.  Hij trouwde Florina Margaretha HOEK, geb. 4 Apr 1915 in Noordwijk aan Zee.

                       Kinderen:

       + 668    i.  Jacobus Johannes REIJERKERK geb. 10 Dec 1939.

          669   ii.  Johannes Jacobus REIJERKERK, geb. 11 Jul 1941 in Noordwijk aan Zee.

          670  iii.  Beligje REIJERKERK, geb. 7 Nov 1945 in Noordwijk aan Zee.  Zij trouwde Willem VARKEVISSER.

       + 671  iv.  Willem Pieter REIJERKERK geb. 12 Jan 1948.

       + 672   v.  Andries REIJERKERK geb. 25 Feb 1950.

 

554.   Bastiaan REIJERKERK, geb. 8 Mrt 1914 in Lisse, beroep bloemistarbeider, ovl. 18 Jan 2003 in Lisse, begraven 22 Jan 2003 in Lisse (Begraafplaats Duinhof Spekkelaan 12 Lisse).  Hij trouwde Magdalena Maria CARDOL, 19 Jun 1941 in Lisse, geb. 15 Feb 1920, ovl. 4 Aug 2008 in Lisse, begraven 9 Aug 2008 in Lisse (Begraafplaats Duinhof Spekkelaan 12 Lisse).

                       Kinderen:

       + 673    i.  Jacobus REIJERKERK geb. 26 Jun 1942.

          674   ii.  Klazina REIJERKERK, roep- of bijnaam Ineke, geb. 28 Jun 1944.  Zij trouwde Jan Van Der WILDEN.

          675  iii.  Beligje REIJERKERK, roep- of bijnaam Bea, geb. 12 Sep 1946.  Zij trouwde Klaas SELDENRIJK, 22 Okt 1976 in Lisse, geb. 8 Apr 1949.

       + 676  iv.  Cornelis REIJERKERK geb. 25 Dec 1949.

       + 677   v.  Johannes REIJERKERK geb. 6 Jul 1953.

          678  vi.  Jantje Andrea REIJERKERK, roep- of bijnaam Andrea, geb. 26 Nov 1961 in Haarlem.  Zij trouwde Jacobus Maria Van Der SCHRIER, roep- of bijnaam Jacques, 6 Jan 1983 in Lisse, geb. 29 Jan 1962 in Leiden (zoon van Johannes Marie Van Der SCHRIER en Eva Cornelia COPPENS).

 

555.   Andries REIJERKERK, geb. 1 Jun 1915 in Lisse, ovl. 24 Nov 2004.  Hij trouwde Willemijntje Cornelia BARNHOORN, 19 Nov 1943, geb. 24 Aug 1915 in Noordwijk, ovl. 21 Apr 2005 in Lisse, begraven 25 Apr 2005 in Lisse (begraafplaats Duinhof).

                       Kinderen:

          679    i.  Beligje REIJERKERK, geb. 18 Okt 1944.  Zij trouwde Cornelis De HEER, 23 Dec 1969 in Lisse, geb. 21 Apr 1945 in Papendrecht.

       + 680   ii.  Cornelis REIJERKERK geb. 18 Okt 1945.

          681  iii.  Jacoba Adriana REIJERKERK, geb. 12 Dec 1946 in Lisse, ovl. 17 Jul 2016 in Rijnsburg, begraven 22 Jul 2016 in Rijnsburg (Alg.Begr.pl.).  Zij trouwde Jaap COLIJN, 29 Dec 1970 in Lisse, geb. 24 Okt 1942 in Rijnsburg.

       + 682  iv.  Floris REIJERKERK geb. 26 Mrt 1948.

          683   v.  Tona Adriana REIJERKERK, geb. 25 Sep 1949 in Lisse, ovl. 24 Aug 1999 in Leiderdorp.

          684  vi.  Willemijntje Cornelia REIJERKERK, geb. 7 Aug 1952.  Zij trouwde Reinier De BLOIS, 28 Feb 1984 in Lisse, geb. 4 Jun 1960 in Zeist.

 

559.   Pleun RIJERKERK, geb. 11 Mei 1911 in Rotterdam, beroep controleur havenbedrijf, religie NH, ovl. 25 Jul 1951 in Rotterdam (tbc).  Hij trouwde (1) Willemina Johanna BORNEMAN, 10 Jan 1934 in Rotterdam, geb. 27 Aug 1911 in Rotterdam (dochter van Nicolaas Martinus BORNEMAN en Elizabeth Cornelia DINGEMANS), ovl. ca 1988.  Zij waren gescheiden op 2 Feb 1938 in Rotterdam.  Hij trouwde (2) Grietje BROM, 21 Feb 1940 in Rotterdam, geb. 22 Apr 1919 in Rotterdam.  Zij waren gescheiden op 28 Aug 1947 in Rotterdam.  Hij trouwde (3) Gerritje Den BOER, 14 Feb 1951 in Rotterdam, geb. 24 Apr 1918 in Alblasserdam (dochter van Arnoldus Den BOER en Anna Klazina VERMEULEN), ovl. 21 Mrt 1988 in Rotterdam, begraven 1988 in Alblasserdam (Algemene Begraafplaats).

                       Kinderen van Willemina Johanna BORNEMAN:

          685    i.  Pietertje-Elizabeth RIJERKERK, roep- of bijnaam Elly, geb. 1 Apr 1934 in Rotterdam, ovl. 25 Jul 2011.  Zij trouwde Henk Van Der MEDE, 24 Sep 1953 in Rotterdam.

                       Kinderen van Grietje BROM:

          686   ii.  Johannes RIJERKERK, roep- of bijnaam John, geb. 24 Mrt 1941 in Rotterdam.

                       Kinderen van Gerritje Den BOER:

       + 687  iii.  Theodoor Alfred RIJERKERK geb. 29 Jan 1952.

 

560.   Cornelis RIJERKERK, roep- of bijnaam Cor, geb. 16 Okt 1913 in Rotterdam, gedoopt 24 Mei 1916 in Rotterdam-Delfshaven, beroep eigenaar electr.techn.install.bedrijf, religie NH, ovl. 28 Dec 2003 in Rotterdam (hartstilstand tijdens slaap om 23.40 uur, aangegeven 29 Dec 2003), begraven 2 Jan 2004 in Rotterdam (Begr.pl.Crooswijk).  Hij trouwde (1) Hendrika Cornelia OVERWEEL, roep- of bijnaam Riek, 1 Jul 1940 in Rotterdam, geb. 27 Sep 1918 in Rotterdam (dochter van Jakobus Kornelis OVERWEEL en Wilhelmina Ter HORST), beroep winkelbediende, ovl. 20 Jan 1980 in Den Haag (longkanker, had nooit gerookt), begraven in Den Haag.  Zij waren gescheiden in 1965 - 1966 in Rotterdam.  Hij trouwde (2) Helena Adriana MEIJER, roep- of bijnaam Leny/Zus, 14 Okt 1970 in Rotterdam, geb. 3 Nov 1915 in Rotterdam (dochter van Anthonij MEIJER en Lucia Van WINSSEN), ovl. 15 Okt 1990 in Rotterdam.

                       Kinderen van Hendrika Cornelia OVERWEEL:

       + 688    i.  Cornelis RIJERKERK geb. 22 Jun 1941.

       + 689   ii.  Hendrik Cornelis RIJERKERK geb. 11 Sep 1946.

 

561.   Pieter RIJERKERK, roep- of bijnaam Piet, geb. 3 Feb 1916 in Rotterdam, gedoopt 9 Apr 1916 in Rotterdam-Delfshaven, beroep controleur havenbedrijf, religie NH, ovl. 14 Mei 1964 in Rotterdam (hartinfarct).  Hij trouwde Johanna Jacoba SCHENK, 10 Apr 1940 in Rotterdam, geb. 5 Aug 1916 in Rotterdam.  Johanna: Straat Singel Adres (na 1883) 189 Nieuw adres (na omnummering) 303 Hoofdbewoner of inwonende Naam Hoofd van gezin of samenwoning Nummer Hoofdbewoner (of inwonende hoort bij hoofdbewoner met nr.) 7 Bewoner Johanna J. Schenk wed. Pieter Rijerkerk Datum van aangifte, in (vestigingsdatum) 12-10-1971 Vorige woonplaats of adres Rt. Opmerkingen 1Mrt55 vern. in 303 Bron Stadsarchief Dordrecht, toegang 256, inv.nr. 868-2 Gebruikte bronnen Regionaal Archief Dordrecht, toegang 256, inventarisnr. 839, 845, 847, 851, 870, 872, 881, 882, 883, 884.

       .

                       Kinderen:

          690    i.  Pieter RIJERKERK, roep- of bijnaam Pietje, geb. 10 Dec 1941 in Rotterdam.

          691   ii.  Johanna Jacoba RIJERKERK, roep- of bijnaam Connie, geb. 1 Dec 1947 in Rotterdam.  Zij trouwde Arnoldus G. HOL.  Straat Singel Adres (na 1883) 189 Nieuw adres (na omnummering) 303 Hoofdbewoner of inwonende Inwonenden (verwanten, kostgangers, dienstpersoneel, enz.) Nummer hoofdbewoner (of inwonende hoort bij hoofdbewoner met nr.) 7 Bewoner Johanna J. Rijerkerk echtg. Arnoldus G. Hol Betrekking van de inwoner tot de hoofdbewoner dr. Datum van aangifte, in (vestigingsdatum) 29-12-1971 Datum van aangifte, uit (vertrekdatum) 30-12-1971 Vorige woonplaats of adres Inw. door huw. Nieuwe woonplaats of adres Dl. Opmerkingen 1Mrt55 vern. in 303 Bron Stadsarchief Dordrecht, toegang 256, inv.nr. 868-2 Gebruikte bronnen Regionaal Archief Dordrecht, toegang 256, inventarisnr. 839, 845, 847, 851, 870, 872, 881, 882, 883, 884.

                       .

 

567.   Cornelis RIJERKERK, roep- of bijnaam Kees, geb. 17 Mrt 1921 in Lisse, beroep rijwielhandelaar, ovl. 18 Sep 2007 in Lisse, begraven 2007 in Lisse (Begraafplaats Duinhof Spekkelaan 12 Lisse).  Geboorte-akte Lisse, nr. 43, 1921. Hij trouwde Froukje Berendina VELDKAMP.

                       Kinderen:

       + 692    i.  Louis Johan REIJERKERK geb. 17 Jul 1949.

          693   ii.  Berendina Johanna RIJERKERK, geb. 27 Aug 1961 in Haarlem.  Zij trouwde Bert STEENMAN, 16 Jun 1988 in Apeldoorn, geb. 31 Mrt 1958.

 

568.   Jan RIJERKERK, geb. 25 Nov 1927 in Lisse, gedoopt in Lisse, religie NG, ovl. 9 Mrt 1983 in Lisse.  Hij trouwde Jantje Andrea CARDOL, ook bekend als Rika, 2 Apr 1952, geb. 10 Okt 1926, religie NG.

                       Kinderen:

          694    i.  Johanna RIJERKERK, geb. 21 Feb 1953 in Lisse, gedoopt in Lisse, religie NG.

          695   ii.  Klazina RIJERKERK, geb. 15 Okt 1955 in Lisse, gedoopt in Lisse, religie NG.  Zij trouwde Gerhard Den BREEJEN, 22 Sep 1977.

       + 696  iii.  Abraham REIJERKERK geb. 12 Dec 1958.

          697  iv.  Magdalena Maria RIJERKERK, roep- of bijnaam Marleen, geb. 5 Dec 1962 in Lisse, gedoopt in Lisse, religie NG.  Zij trouwde (1) Seraphinus Petrus Maria LENS, 20 Sep 1984, ovl. 20 Okt 1989.  Zij trouwde (2) Daan Van WEVERWIJK, 16 Apr 1992.

       + 698   v.  Cornelis RIJERKERK geb. 9 Dec 1968.

 

569.   Andries RIJERKERK, roep- of bijnaam André, geb. 2 Dec 1933 in Lisse, ovl. 19 Aug 2007 in Lisse, begraven 23 Aug 2007 in Lisse (begraafplaats Duinhof).  Hij trouwde Dingena Wilhelmina Elizabeth Van Der LINDEN, roep- of bijnaam Diny, 11 Feb 1953 in Lisse, geb. 23 Dec 1932 in Lisse, ovl. 9 Jan 2016 in Lisse, begraven 14 Jan 2016 in Lisse.

                       Kinderen:

       + 699    i.  Abraham RIJERKERK geb. 9 Feb 1956.

       + 700   ii.  Johannes Nelis Andries RIJERKERK geb. 21 Dec 1962.

 

570.   Jacob REIJERKERK, geb. 27 Aug 1905 in Puttershoek, ovl. 16 Jul 1985 in Elburg (Overleden door onderkoeling op zijn fiets.).  Hij trouwde Lijntje SCHRAM, 10 Nov 1932 in Puttershoek, geb. 3 Nov 1904 in Puttershoek (dochter van Arie SCHRAM en Maria Van Der MAAS), ovl. 29 Jul 1982 in Utrecht.

                       Kinderen:

       + 701    i.  Bastiaan Arie REIJERKERK geb. 13 Feb 1933.

       + 702   ii.  Arie Bastiaan REIJERKERK geb. 19 Mrt 1934.

 

575.   Pleundert REIJERKERK, roep- of bijnaam Pleun, geb. 3 Sep 1912 in Puttershoek, ovl. 6 Okt 1993 in Maasdam, begraven 11 Okt 1993 in Maasdam.  Hij trouwde Pieternella KORBIJN, geb. 10 Mei 1918, ovl. 14 Aug 1981 in Maasdam, begraven 18 Aug 1981 in Maasdam.

                       Kinderen:

          703    i.  Aartje Elisabeth REIJERKERK, roep- of bijnaam Aartje, geb. 20 Dec 1944.  Zij trouwde Bastiaan Van DIJCK, roep- of bijnaam Bas, 3 Feb 1967 in Maasdam, geb. 10 Jul 1941 in Oud-Beijerland.

       + 704   ii.  Bastiaan REIJERKERK geb. 22 Aug 1946.

          705  iii.  Elisabeth REIJERKERK, geb. 19 Jul 1948, ovl. 18 Okt 2015.  Zij trouwde Pieter Cornelis Van Der HOUT, 24 Mrt 1972 in Maasdam, geb. 13 Apr 1945.

       + 706  iv.  Gabriël REIJERKERK geb. 19 Jul 1948.

       + 707   v.  Jacob REIJERKERK geb. 9 Jan 1951.

       + 708  vi.  Arie REIJERKERK geb. 20 Apr 1953.

 

577.   Pieter REIJERKERK, geb. 12 Dec 1914 in Puttershoek, ovl. 8 Sep 1989 in Klaaswaal, begraven 13 Sep 1989 in Klaaswaal.  Hij trouwde Lena Margrietha BERVOETS, 29 Dec 1948 in Klaaswaal, geb. 2 Jun 1923, ovl. 28 Jul 2015 in Strijen, begraven 1 Aug 2015 in Klaaswaal.

                       Kinderen:

          709    i.  Doodgeboren Kind REIJERKERK, geb. 1948 - 1949, ovl. 30 Nov 1949 in Klaaswaal.

          710   ii.  Elisabeth Pleuntje REIJERKERK, geb. 30 Dec 1950 in Klaaswaal.  Zij trouwde Dirk Arie Van REE, 2 Mrt 1979 in Klaaswaal, geb. 21 Nov (zoon van Johannes Jan Van REE en Adrie Aagje Den TUINDER), beroep groenteboer.

          711  iii.  Pleuntje Elizabeth REIJERKERK, geb. 30 Dec 1950.  Zij trouwde Jan Cornelis PIERNEEF, 28 Mrt 1969 in Klaaswaal, geb. 16 Dec 1946.

          712  iv.  Gert REIJERKERK, geb. 1954.

          713   v.  Bastiaantje Lena Margrietha REIJERKERK, geb. 25 Jul 1962 in Klaaswaal.  Zij trouwde Leendert Van Der VEER, 8 Jan 1982 in Klaaswaal, geb. 15 Mrt 1957.

 

582.   Bastiaan REIJERKERK, geb. 21 Jan 1923 in Puttershoek, ovl. 3 Nov 2007 in Veldhoven.  Hij trouwde Elisabeth Adriana HUIZING, 29 Jul 1947 in Budel, geb. 10 Nov 1927 in Maarheze, ovl. 6 Apr 2007 in Bladel.

                       Kinderen:

          714    i.  Maria Elisabeth REIJERKERK, geb. 30 Jan 1948 in Maarheze, religie NG.  Woont Bladel 2003. Zij trouwde Jan Dirk VERHOEVEN, 2 Feb 1968 in Bladel, 2 Feb 1968 in Bladel, geb. 23 Jun 1946 in Eindhoven.  Jan: Woont Bladel 2003.

          715   ii.  Elisabeth Maria REIJERKERK, roep- of bijnaam Elma, geb. 22 Sep 1952 in Amsterdam.

 

585.   Jacobus REIJERKERK, geb. 9 Aug 1928 in Puttershoek.  Hij trouwde Cornelia Janny OELE, 7 Feb 1957 in Puttershoek, geb. 5 Sep 1933.

                       Kinderen:

          716    i.  Maria Elizabeth REIJERKERK, geb. 16 Apr 1962 in Puttershoek.  Zij trouwde (1) Jacob Hendrik ALEBREGTSE, 2 Jul 1982 in Puttershoek, geb. 12 Feb 1956 in Puttershoek.  Zij trouwde (2) Cristian Fortunat MULLER, geb. 29 Jul 1963 in Stalden.

          717   ii.  Elisabeth Maria REIJERKERK, geb. 21 Sep 1965 in Puttershoek.  Zij trouwde Erik PIETERS, 15 Nov 1986 in Heinenoord.

 

586.   Johannes REIJERKERK, geb. 3 Mrt 1907 in Puttershoek, ovl. 18 Jul 1996 in Puttershoek, begraven 1996 in Puttershoek (Algemene begraafplaats Essenhof Sportlaan ).  Hij trouwde Adriana ROBBEMONT, geb. 25 Nov 1910 in Puttershoek, ovl. 29 Jun 1999 in Puttershoek, begraven 1999 in Puttershoek.

                       Kinderen:

          718    i.  Margaretha Adriaantje REIJERKERK, geb. 24 Sep 1939 in Puttershoek.

          719   ii.  Adriaantje Liesje REIJERKERK, geb. 4 Aug 1944 in Puttershoek.  Zij trouwde J. De ROOIJ.

       + 720  iii.  Jacobus REIJERKERK geb. 12 Jun 1953.

 

587.   Pleun REIJERKERK, geb. 19 Mei 1909 in Puttershoek, ovl. 3 Sep 1998 in Puttershoek, begraven 1998 in Puttershoek (Algemene begraafplaats Essenhof Sportlaan ).  Hij trouwde Dirkje Van Der HEIDEN, 21 Mrt 1931 in 's-Gravendeel, geb. 28 Mrt 1909 in 's-Gravendeel (dochter van Dirk Van Der HEIDEN en Elizabeth KRANENDONK), ovl. 26 Okt 1995 in Puttershoek, begraven 1995 in Puttershoek (Algemene begraafplaats Essenhof Sportlaan ).

                       Kinderen:

          721    i.  Elly REIJERKERK.

          722   ii.  Jacobus REIJERKERK.

          723  iii.  Doodgeboren Dochter REIJERKERK, geb. 28 Aug 1931, ovl. 28 Aug 1931 in Puttershoek (aangegeven 29 Aug).

 

595.   Jan REIJERKERK, geb. 13 Sep 1919 in Zuilen, ovl. 29 Apr 2001 in Haarlem, beroep schilder bij de NS.  Hij trouwde Willemtje BIJLEVELD, 31 Dec 1949 in Utrecht, geb. 15 Jul 1922 in Groningen, ovl. 12 Aug 2008 in Haarkem.

                       Kinderen:

          724    i.  Klasina REIJERKERK, roep- of bijnaam Ina, geb. 18 Nov 1950 in Zuilen.  Zij trouwde Bob HAGEN, 18 Apr 1969, geb. 5 Jun 1946 in Haarlem.

          725   ii.  Maarten REIJERKERK, roep- of bijnaam Martin, geb. 25 Mrt 1952 in Haarlem.

          726  iii.  Maria Jacoba REIJERKERK, roep- of bijnaam Marjan, geb. 5 Mrt 1956.

          727  iv.  Jan REIJERKERK, geb. 20 Aug 1957 in Haarlem.

          728   v.  Reinald REIJERKERK, geb. 21 Aug 1962 in Haarlem.

 

596.   Jan Jacob REIJERKERK, geb. 25 Jun 1919 in Amsterdam, ovl. 26 Jul 1994 in Amsterdam.  Woonde Apollolaan 37 te Amsterdam. Hij trouwde Aalbartha Hendrika LOHOF, geb. 18 Feb 1921 in Amsterdam, ovl. 19 Jan 2001 in Amsterdam, gecremeerd 25 Jan 2001.

                       Kinderen:

       + 729    i.  Robert Jan REIJERKERK geb. 24 Jun 1945.

          730   ii.  Tilly Yvonne REIJERKERK, geb. 6 Jun 1947 in Amsterdam, woonde 8 Mei 2005 in Zoetermeer, woonde 11 Aug 2005 in Den Haag.  Zij trouwde (1) Guy Raymond Maurice BERTRAND.  Zij trouwde (2) A. A. DEKKER, roep- of bijnaam Adrie, geb. 30 Mei 1950 in Den Haag.

       + 731  iii.  Jan Rudolf REIJERKERK geb. 17 Jun 1951.

 

 

Veertiende Generatie

 

598.   Willem REIJERKERK, geb. 24 Aug 1923 in Amsterdam, beroep aardappelhandelaar, medew.GEB.  Hij trouwde Francina Hendrika WAGNER, ook bekend als Fransje, geb. 1 Jan 1923 in Amsterdam, ovl. 25 Apr 2001 in Amsterdam.

                       Kinderen:

          732    i.  Adri REIJERKERK.

          733   ii.  Peter REIJERKERK.

          734  iii.  Loes REIJERKERK.

          735  iv.  Astrid REIJERKERK.

          736   v.  Hans REIJERKERK.

 

599.   Jan REIJERKERK, geb. 24 Mei 1927 in Amsterdam, beroep marconist bij KLM, boekhouder, woonde 1948 in Amsterdam, woonde ca Jan 1999 in Lancaster (US/NY).  Jan reisde als bemanningslid van de KLM verschillende malen naar o.a. de USA. Na de geboorte van het eerste kind , dus rond 1951, volgde Jan de ouders van Diny naar Canada. De ouders van Diny waren in Aug 1950 per s.s. Volendam naar New York vertrokken op doorreis naar Canada. Hij trouwde Dina Adriana VERMEULEN, roep- of bijnaam Diny, 28 Feb 1950 in Bennebroek, geb. 6 Nov 1929 in Leiden (dochter van Amel Hendrik VERMEULEN en Adriana Van BEEK), ovl. 8 Mei 1995 in Lancaster, Erie (US/NY).

                       Kinderen:

          737    i.  Marja REIJERKERK, geb. 7 Mrt 1951 in Bennebroek.  Zij trouwde Bruce BODIAM.

       + 738   ii.  Frank REIJERKERK geb. 8 Mei 1954.

          739  iii.  Joanne REIJERKERK, geb. 30 Apr 1958 in Hamilton (CA/ON).  Zij trouwde Glen PARKER.

       + 740  iv.  Ronald Arie REIJERKERK geb. 30 Sep 1963.

 

606.   Cornelis REIJERKERK, geb. 25 Apr 1916 in Klaaswaal, ovl. 14 Apr 1998.  Woont 1940-46 Vuurbaken 8 te Oud-Beijerland, daarna achtereenvolgens Vuurbaken 10 te Oud-Beijerland, Schoutsdijk 8 te Zuid-Beijerland en Leliestraat 32 te Zuif-Beijerland. Hij trouwde Jacoba VERMAAS, 15 Nov 1940 in Mijnsheerenland, geb. 21 Mei 1918 in Mijnsheerenland, ovl. 23 Aug 2008 in Piershil.

                       Kinderen:

          741    i.  Adriaantje Maaike REIJERKERK, ook bekend als Adrie, geb. 24 Mrt 1941 in Oud-Beijerland.  Zij trouwde Pieter De RUITER, geb. 9 Sep 1937.

          742   ii.  Cornelis Klaas REIJERKERK, geb. 1 Jan 1946 in Oud-Beijerland.  Partner Marianna ZYZIK, geb. 16 Jul 1941.  Partner Marijke Van Der WAAL, geb. ca 1949.

       + 743  iii.  Klaas REIJERKERK geb. 20 Jan 1948.

          744  iv.  Maaike Jacoba REIJERKERK, ook bekend als Maddy, geb. 8 Sep 1949 in Oud-Beijerland.  Zij trouwde Kornelis Johannes LUIJENDIJK, 21 Okt 1970 in Zuid-Beijerland, geb. 29 Aug 1948.

          745   v.  Arja REIJERKERK, geb. 28 Jan 1951 in Oud-Beijerland.  Zij trouwde Hendrik HOOGVLIET, 17 Dec 1970 in Zuid-Beijerland, geb. 20 Mei 1947.

          746  vi.  Elizabeth REIJERKERK, ook bekend als Elly, geb. 31 Aug 1954 in Oud-Beijerland.  Zij trouwde Arie DEVILEE, 23 Jun 1972 in Zuid-Beijerland, geb. 2 Aug 1951.

       + 747 vii.  Arie REIJERKERK geb. 10 Feb 1956.

       + 748 viii.  Leendert REIJERKERK geb. 7 Apr 1957.

          749  ix.  Coby REIJERKERK, geb. 17 Aug 1958.  Zij trouwde Aart Jacob JONGKOEN, 20 Dec 1979 in Zuid-Beijerland, geb. 2 Nov 1949 in Zuid-Beijerland (zoon van Hendrik Cornelis JONGKOEN en E. N. Van Der HOEVEN), ovl. 21 Apr 2003 in Goudswaard, begraven 25 Apr 2003 in Zuid-Beijerland (Alg.Begr.Plaats), beroep machinist.  Aart: Aart was machinist op het watergemaal "De Eendragt" van het waterschap De Groote Waard.

       + 750   x.  Willem REIJERKERK geb. 23 Jan 1961.

          751  xi.  Henk REIJERKERK, geb. 8 Jun 1962, ovl. 1 Jul 1962, begraven in Zuid-Beijerland (Alg. Begraafplaats).  Overleden drie weken na geboorte.

          752 xii.  Hendrik REIJERKERK, ook bekend als Henk, geb. 17 Apr 1964.  Hij trouwde Vera De JONG, 27 Mei 1994 in Willemstad, geb. 21 Jul 1968.

 

608.   Willem REIJERKERK, roep- of bijnaam Wim, geb. 15 Sep 1922 in Klaaswaal, ovl. 6 Dec 1985.  Hij trouwde Lena VERSCHOOR, 2 Nov 1950, geb. 3 Aug 1931, ovl. 14 Jan 2014 in Oud-Beijerland, begraven 18 Jan 2014 in Numansdorp (Alg.Begr.pl.).

                       Kinderen:

          753    i.  Wil REIJERKERK, roep- of bijnaam Willy, geb. 4 Apr 1951 in Numansdorp, ovl. 15 Feb 2016 in Numansdorp, gecremeerd 19 Feb 2016 in Rotterdam.  Zij trouwde Gijs BIJL.

          754   ii.  Adriaantje Adrie REIJERKERK, roep- of bijnaam Adrie, geb. 18 Feb 1953 in Numansdorp.  Zij trouwde Dirk Gerrit Van REE, 24 Jan 1974 in Numansdorp, geb. 1953 - 1954 in Strijen (zoon van Jan Johannes Van REE en Elisabeth Sophia De JONG), ovl. 23 Mrt 2001 in Kirchberg (AT), gecremeerd 29 Mrt 2001 in Rotterdam.  Zij waren gescheiden op 21 Jun 1983 in Numansdorp.

          755  iii.  Lena REIJERKERK, roep- of bijnaam Lenie, geb. 30 Okt 1954 in Numansdorp.  Zij trouwde Pieter Gerrit De GROOT.

          756  iv.  Arie REIJERKERK, geb. 29 Mrt 1958.

          757   v.  Marjolein REIJERKERK, geb. 26 Jan 1963.  Zij trouwde Herman IZALAAR.

          758  vi.  Monica REIJERKERK, geb. 28 Aug 1973.

 

609.   Hendrik REIJERKERK, roep- of bijnaam Henk, geb. 14 Jun 1924.  Hij trouwde Elizabeth Johanna SWANK, 19 Jul 1951, geb. 16 Jul 1926, ovl. 26 Sep 2013 in Numansdorp, begraven 1 Okt 2013 in Numansdorp (Alg.Begr.pl.).

                       Kinderen:

       + 759    i.  Arie REIJERKERK geb. 14 Sep 1951.

          760   ii.  Nel REIJERKERK, geb. 15 Mrt 1953, ovl. 6 Jan 2002.  Zij trouwde Jaap Van HOLTEN, 27 Feb 1974 in Numansdorp, geb. 10 Okt 1949 ?

 

613.   Arie REIJERKERK, geb. 25 Aug 1930 in Klaaswaal.  Woont Numansdorp (1980). Hij trouwde Rina NOUWEN, 15 Dec 1955, geb. 6 Apr 1935 ?  Rina: Woont Numansdorp (1980).

                       Kinderen:

          761    i.  Adriaantje Maria REIJERKERK, geb. 17 Jun 1956 in Klaaswaal.  Zij trouwde Adriaan De KLERK, geb. 6 Okt 1951.

          762   ii.  Marja REIJERKERK, geb. 29 Mei 1959.  Zij trouwde Jaap OVERKLEEFT, 4 Jun 1980 in Numansdorp, geb. 14 Jun 1955 ?

       + 763  iii.  Arie REIJERKERK.

 

619.   Hendrik REIJERKERK, geb. 20 Jul 1930 in Rhoon, ovl. 8 Apr 2007.  Hij trouwde Dirkje SAKKO, 16 Dec 1959, geb. 15 Apr 1936 in Rotterdam.

                       Kinderen:

          764    i.  Herman Lucas REIJERKERK, geb. 11 Mei 1962 in Rotterdam.  Hij trouwde Wilhelmina EMRICH, 22 Nov 1991, geb. 24 Aug 1960.

 

635.   Adriaan Johan REIJERKERK, geb. 18 Mei 1951.  Hij trouwde Henriët De GRAAF, in Dordrecht.

                       Kinderen:

          765    i.  Sven REIJERKERK.

          766   ii.  Emiel REIJERKERK.

 

636.   Jan REIJERKERK, geb. 29 Jan 1954 in Zwijndrecht.  Hij trouwde Lijntje KLEIN, geb. 9 Dec 1959 in Zwijndrecht.

                       Kinderen:

       + 767    i.  Raymond REIJERKERK geb. 9 Dec 1978.

          768   ii.  Arjan REIJERKERK, geb. 18 Aug 1981.

          769  iii.  Daniëlle REIJERKERK, geb. 10 Mei 1984.

 

637.   Theo REIJERKERK, geb. 15 Jun 1955 in Zwijndrecht.  Hij trouwde Jansje Hendrina HULSHOF, in Zwijndrecht.

                       Kinderen:

          770    i.  Nancy REIJERKERK, geb. 30 Jul 1979 in Dordrecht.

          771   ii.  Wesley REIJERKERK, geb. 14 Nov 1981 in Dordrecht.

 

642.   Leendert-Jacob REIJERKERK, roep- of bijnaam Leo, geb. 6 Sep 1958 in Mijnsheerenland.  Hij trouwde Geertien BREEDVELD, roep- of bijnaam Geertje, 12 Sep 1980, geb. 4 Dec 1958 in Emmen, woonde (gezin) 2011 in Westmaas.

                       Kinderen:

          772    i.  Saskia REIJERKERK, geb. 24 Nov 1990 in Westmaas.

          773   ii.  Bart REIJERKERK, geb. 9 Sep 1993 in Rotterdam.

 

651.   Marinus REIJERKERK, roep- of bijnaam Marien, geb. 24 Aug 1955 in Reeuwijk, woonde 2008 in Zevenhuizen.  Hij trouwde Antje Adriana BROER, 6 Aug 1976 in Waddinxveen (wonen Zevenhuizen 22 Mrt 2007), geb. 13 Okt 1954 in Waddinxveen.

                       Kinderen:

          774    i.  Esther Adriana REIJERKERK, geb. 7 Mei 1982 in Gouda, woonde 2008 in Gouda.

          775   ii.  Silvia Margaretha REIJERKERK, geb. 17 Mei 1983 in Gouda, woonde 2008 in Ede.

          776  iii.  Linda Johanna REIJERKERK, geb. 17 Mei 1983 in Gouda, woonde 2008 in Gouda.  Zij trouwde M. E. LANGE, 17 Mrt 2005 in Zwolle.

 

662.   Jacobus REIJERKERK, roep- of bijnaam Koos, geb. 21 Mrt 1923 in Hendrik-Ido-Ambacht, ovl. 2 Jun 2004 in Zwijndrecht, begraven 8 Jun 2004 in Zwijndrecht (Begraafplaats Jeroen Boschlaan), beroep zagenscherper.  Gemeentepolitie Dordrecht dagjournaal 31 mei 1942-5 sept 1943 en 1 jan 1944-december 1946 (NB. boek 6 sept.-31 dec 1943 ontbreekt) Datum dagrapport 20-11-1944 Rapportnummer 325 Naam of onderwerp Jacobus Reijerkerk Dagrapport (rapport 325) Maandag 20 November 1944 Inhoud rapport        te 00.10 uur – In opdracht van de Feldgendarmerie aan het bureau in bewaring gesteld: (1) Izak van de Wiel, schipper, geb. te Zwijndrecht 14-11-1924, won. Lindsche benedendijk 73 Zwijndrecht; (2) Jacobus Reijerkerk, zagenscherper, geb. te H.I. Ambacht 21-3-1923, won. Grootelinde 163 Zwijndrecht; (3) Willem Bastiaan de Graaf, tuindersknecht, geb. te Zwijndrecht 19-11-1919, won. Groote Lind 107 Zwijndrecht; (4e) Adrianus van der Wiel, grondwerker, geb. te Zwijndrecht 23-8-1922, won. Lindsche benedendijk 73 Zwijndrecht. Blijven in bewaring tot nader bericht. Bron Erfgoedcentrum DiEP, SAD 213-82 journaal juni-nov 1944 Gebruikte bronnen Regionaal Archief Dordrecht, toegang 213, inventarisnr. 78-79-80-81-82-83a-84-85-86-87

       Gemeentepolitie Dordrecht dagjournaal 31 mei 1942-5 sept 1943 en 1 jan 1944-december 1946 (NB. boek 6 sept.-31 dec 1943 ontbreekt) Datum dagrapport 20-11-1944 Rapportnummer 325 Naam of onderwerp J. Reijerkerk Dagrapport      (rapport 325) Maandag 20 November 1944 Inhoud rapport te 08.50 uur – Zijn de arrestanten J. v.d. Wiel, J. Reijerkerk, W.B. de Graaf en A. v.d. Wiel, vermeld sub. 0.10 uur, overgebracht naar de Feldgendarmerie. Bron Erfgoedcentrum DiEP, SAD 213-82 journaal juni-nov 1944 Gebruikte bronnen   Regionaal Archief Dordrecht, toegang 213, inventarisnr. 78-79-80-81-82-83a-84-85-86-87

       Familieberichten dagblad De Dordtenaar 2001-2005, AD/De Dordtenaar 2005-heden en Dordt Centraal 2005-heden Krant De Dordtenaar Datum krant           04-06-2004 Soort bericht overlijdensbericht Naam Jacobus Reijerkerk Geboortedatum 21-03-1923 Overlijdensdatum 02-06-2004 Overlijdensplaats Zwijndrecht Begraaf-/crematiedatum 8-6-2004   Begraaf-/crematieplaats Zwijndrecht echtgen./wed. echtg. Naam partner J. Tempelaar Toevoegingen Overige familienamen: de Jel.

      

       Koos heeft na een zoektocht zijn naam veranderd door er een e in te zetten, hij deed dit toen hij trouwde. Hij woont te Zwijndrecht. Hij trouwde Josina TEMPELAAR, 2 Sep 1948 in Zwijndrecht, geb. 14 Nov 1928 in Zwijndrecht, ovl. 19 Okt 2007 in Zwijndrecht, begraven 2007 in Zwijndrecht (Begraafplaats Jeroen Boschlaan ).

                       Kinderen:

          777    i.  Hendrika REIJERKERK, roep- of bijnaam Ria, geb. 31 Okt 1950, ovl. 19 Jul 2015 in Zwijndrecht, begraven 24 Jul 2015 in Zwijndrecht (begraafplaats a/d Jeroen Boschlaan).  Zij trouwde Aad De JEL.

          778   ii.  Sjaan REIJERKERK.  Zij trouwde Henk Van WIJNEN.

          779  iii.  Elly REIJERKERK.  Zij trouwde Driekus Van WIJNEN.

 

663.   Pieter RIJERKERK, geb. 7 Jul 1924, ovl. 14 Feb 1997 in Ossendrecht.  Hij was militair en heeft in Indonesië en Korea gediend. Later was hij gestationeerd in Ossendrecht, waar hij ook heeft gewoond. Hij trouwde Helena Johanna BRAUN, geb. 15 Jul 1931, ovl. 6 Mei 2001, gecremeerd 10 Mei 2001 in Bergen op Zoom.

                       Kinderen:

          780    i.  Rita RIJERKERK.  Woont te Ossendrecht (2004). Zij trouwde Ad ADRIAANSE, ovl. 2016.

          781   ii.  Cornelis RIJERKERK, ook bekend als Cees.  Woont te Dordrecht (2004). Hij trouwde Ellie NN.  Zij waren gescheiden.

          782  iii.  Tina RIJERKERK.  Woont te Woensdrecht (2004). Zij trouwde Ludo BOLDERS.

          783  iv.  Marleen RIJERKERK.  Woont te Ossendrecht (2004). Zij trouwde Peter LUIJKS.

          784   v.  Johanna Lamberta REIJERKERK, roep- of bijnaam Jola, geb. 17 Apr 1953 in Breda.  Zij trouwde Cornelis Gerardus George FLIPS, geb. 19 Jan 1951 in Vlissingen.

          785  vi.  Yvonne RIJERKERK.  Woont in Andelst (28 Apr 2004). Zij trouwde (1) Herman Van VLAANDEREN.  Zij waren gescheiden op Dec 2012.  Zij trouwde (2) Henk Van EWIJK, 21 Mrt 2014.

          786 vii.  Pieternella Margaretha RIJERKERK, roep- of bijnaam Petra, geb. 1962 - 1963.  Woont te Ossendrecht (2004). Zij trouwde Gerardus Leonard SCHARP, roep- of bijnaam Greg, 16 Aug 1987 in Ossendrecht, geb. 26 Sep 1955 in Amsterdam.

 

665.   Gerrit RIJERKERK, geb. 18 Apr 1929 in Zwijndrecht, beroep fabrieksarbeider, ovl. vr 14 Apr 2004.  Gemeentepolitie Dordrecht dagjournaal 31 mei 1942-5 sept 1943 en 1 jan 1944-december 1946 (NB. boek 6 sept.-31 dec 1943 ontbreekt) Datum dagrapport 05-07-1946 Rapportnummer 186 Naam of onderwerp Gerrit Reijerkerk Dagrapport (rapport 186) Vrijdag 5 Juli 1946 Inhoud rapport te 15.30 uur - Brengt de Hoofdagent van Keulen, terzake diefstal aan het H.bureau: (1e) Johannes Groenenberg, zonder beroep, geb. te Stellendam 21 Sept. 1921, wonende Schokkerstraat 17 te Dordrecht; (2e) Gerard Rietbroek(Riedbroek), fabrieksarbeider, geb. te Dordrecht 28 Oct. 1929, wonende M. Marisstraat 49; (3e) Gerrit Reijerkerk, fabrieksarbeider, geb. te Zwijndrecht 18-4-1929, wonende Lintschedijk 163 te Zwijndrecht. Zij worden verdacht van diefstal van chocolade aan de Biscuitfabriek Victoria. Zij blijven ter beschikking van de C.v.P. in bewaring Bron Erfgoedcentrum DiEP, SAD 213-85 5apr-17juli1946      Gebruikte bronnen        Regionaal Archief Dordrecht, toegang 213, inventarisnr. 78-79-80-81-82-83a-84-85-86-87  

       Gemeentepolitie Dordrecht dagjournaal 31 mei 1942-5 sept 1943 en 1 jan 1944-december 1946 (NB. boek 6 sept.-31 dec 1943 ontbreekt) Datum dagrapport 05-07-1946 Rapportnummer 186         Naam of onderwerp Gerrit Reijerkerk Dagrapport (rapport 186) Vrijdag 5 Juli 1946 Inhoud rapport te 22.00 uur - Zijn de arrestanten Johannes Groenenberg, Gerrit R(e)ijerkerk en G. Rietbroek, genoemd in dit rapport 15.30 uur na verhoor en opgemaakt proces-verbaal heengezonden.    Bron Erfgoedcentrum DiEP, SAD 213-85 5apr-17juli1946     Gebruikte bronnen Regionaal Archief Dordrecht, toegang 213, inventarisnr. 78-79-80-81-82-83a-84-85-86-87

       Gemeentepolitie Dordrecht dagjournaal 31 mei 1942-5 sept 1943 en 1 jan 1944-december 1946 (NB. boek 6 sept.-31 dec 1943 ontbreekt)

       Datum dagrapport   04-01-1947 Rapportnummer   004 Naam of onderwerp Gerrit Rijerkerk Dagrapport (rapport 004) Zaterdag 4 Januari 1947         

       Inhoud rapport Bekeurd door den agent M. Quik, t/z wielrijden zonder licht: Gerrit Rijerkerk, geb. 18-4-1929, won.t e Zwijndrecht Groote Lindt 163. Bron Erfgoedcentrum DiEP, SAD 213-87 12okt1946-20jan1947 Gebruikte bronnen Regionaal Archief Dordrecht, toegang 213, inventarisnr. 78-79-80-81-82-83a-84-85-86-87

       Woningkaarten, hoofdbewoners en inwonenden per huis geregistreerd, ca 1942-1971 Straat Matthijs Marisstraat Adres (na 1883)   49 Nieuw adres (na omnummering) - Hoofdbewoner of inwonende Inwonenden (verwanten, kostgangers, dienstpersoneel, enz.) Nummer hoofdbewoner (of inwonende hoort bij hoofdbewoner met nr.)  1 Bewoner Gerrit Reijerkerk Betrekking van de inwoner tot de hoofdbewoner k Datum van aangifte, in (vestigingsdatum) 06-01-1949 Datum van aangifte, uit (vertrekdatum)      29-05-1951 Vorige woonplaats of adres Zwijndrecht, Lindtsedijk 163     

       Nieuwe woonplaats of adres       Z'drecht, Lindtsedijk 163 Bron Stadsarchief Dordrecht, toegang 256, inv.nr. 860-1 Gebruikte bronnen      Regionaal Archief Dordrecht, toegang 256, inventarisnr. 839, 845, 847, 851, 870, 872, 881, 882, 883, 884.       

       Woningkaarten, hoofdbewoners en inwonenden per huis geregistreerd, ca 1942-1971 Straat Aardappelmarkt       Adres (na 1883) 1boven Nieuw adres (na omnummering) 27 Hoofdbewoner of inwonende Inwonenden (verwanten, kostgangers, dienstpersoneel, enz.) Nummer hoofdbewoner (of inwonende hoort bij hoofdbewoner met nr.)       6 Bewoner Gerrit Reijerkerk Datum van aangifte, in (vestigingsdatum) 27-06-1952 Datum van aangifte, uit (vertrekdatum) 13-05-1953 Vorige woonplaats of adres Zwijndrecht, Lindtsesdijk 163 Nieuwe woonplaats of adres Zwijndrecht, Lindtsesdijk 163 Bron Stadsarchief Dordrecht, toegang 256, inv.nr. 836-1 Gebruikte bronnen      Regionaal Archief Dordrecht, toegang 256, inventarisnr. 839, 845, 847, 851, 870, 872, 881, 882, 883, 884.       

       Woningkaarten, hoofdbewoners en inwonenden per huis geregistreerd, ca 1942-1971 Straat Snoekenhof Adres (na 1883) 4 Nieuw adres (na omnummering)        7 Hoofdbewoner of inwonende Inwonenden (verwanten, kostgangers, dienstpersoneel, enz.)    Nummer hoofdbewoner (of nwonende hoort bij hoofdbewoner met nr.) 1 Bewoner Gerrit Reijerkerk Datum van aangifte, in (vestigingsdatum) 17-12-1954 Datum van aangifte, uit (vertrekdatum) 10-01-1957 Vorige woonplaats of adres Zwijndrecht, Lindtsedijk 163 Nieuwe woonplaats of adres Mijnsheerenland, Blaaksedijk 278    Opmerkingen 24okt56 vernummerd Bron Stadsarchief Dordrecht, toegang 256, inv.nr. 869-2 Gebruikte bronnen        Regionaal Archief Dordrecht, toegang 256, inventarisnr. 839, 845, 847, 851, 870, 872, 881, 882, 883, 884.   

      

       Bij het huwelijk van Gerrit en Heily ging het weer eens fout met de inschrijving en dus heetten de kinderen weer REIJERKERK. Gerrit had een kruidenierszaak in Rotterdam, later in Wouw. Hij trouwde Heiltje Van Der BIJL, roep- of bijnaam Heily, geb. 7 Okt 1938 in Didam.  Heiltje: Woningkaarten, hoofdbewoners en inwonenden per huis geregistreerd, ca 1942-1971 Straat Hoekstraat Adres (na 1883) 42rd Nieuw adres (na omnummering)    50 Hoofdbewoner of inwonende Naam Hoofd van gezin of samenwoning Nummer hoofdbewoner (of inwonende hoort bij hoofdbewoner met nr.) 8 Bewoner        Heiltje van der Bijl echtg. Gerrit Reijerkerk Datum van aangifte, in (vestigingsdatum) 08-06-1962 Datum van aangifte, uit vertrekdatum)    21-02-1963 Vorige woonplaats of adres Rotterdam, Boudewijnstraat 101a Nieuwe woonplaats of adres Rotterdam, Boudewijnstraat 101a Bron Stadsarchief Dordrecht, toegang 256, inv.nr. 852-1 Gebruikte bronnen Regionaal Archief Dordrecht, toegang 256, inventarisnr. 839, 845, 847, 851, 870, 872, 881, 882, 883, 884.   

       .

                       Kinderen:

       + 787    i.  Cornelis REIJERKERK geb. 29 Okt 1959.

          788   ii.  Jeroen Marinus Johanus REIJERKERK, geb. 30 Mei 1976 in Wouw.

 

666.   Jan RIJERKERK, beroep metselaar.  Woont in Zwijndrecht (2004). Hij trouwde Co NN.

                       Kinderen:

          789    i.  Hennie RIJERKERK, geb. 1953 - 1954, ovl. 2 Aug 2001 in Dordrecht, gecremeerd 7 Aug 2001 in Dordrecht (crematorium Essenhof).  Woonde te Dordrecht. Zij trouwde Johan VERMEULEN.

          790   ii.  Cobie RIJERKERK, geb. 5 Okt 1956.  Woont te Dordrecht (2004). Zij trouwde (1) Dick HARTMAN.  Zij waren gescheiden.  Zij trouwde (2) Theo TEMPELAAR, 19 Okt 2004, geb. 20 Nov 1957.

       + 791  iii.  Cees RIJERKERK geb. 5 Okt 1956.

          792  iv.  Koos RIJERKERK.  Woont te Zwijndrecht (2004). Partner Mieke NN.

          793   v.  Beppie RIJERKERK.  Woont in Zwijndrecht (2004). Zij trouwde Wim Van Der STRAATEN.

 

667.   Matthijs RIJERKERK, roep- of bijnaam Thijs, geb. 12 Okt 1939 in Hendrik-Ido-Ambacht, beroep aannemer.  Hij is aannemer van renovatie en onderhoudswerk. Omstreeks 1963 begonnen als behanger en glaszetter en heeft zijn bedrijf uitgebreid tot een onderneming die alles in en om het huis kan aanpakken. Eind 2004 zal hij stoppen met het bedrijf omdat hij geen opvolger heeft. Hij trouwde Johanna Josina Cornelia STOLK, roep- of bijnaam Hannie, 31 Mei 1961 in Zwijndrecht, geb. 22 Mei 1940 in Zwijndrecht (dochter van Dirk STOLK en Pieternella TEEUW), ovl. 29 Mei 2008 in Zwijndrecht, begraven 4 Jun 2008 in Zwijndrecht (Algemene Begraafplaats).  Johanna: Krant AD De Dordtenaar Datum krant 31-05-2008 Soort bericht overlijdensbericht Naam Johanna Josina Cornelia Stolk Roepnaam Hannie Geboortedatum 22-05-1940 Geboorteplaats Zwijndrecht Overlijdensdatum 29-05-2008 Overlijdensplaats Zwijndrecht Begraaf-/crematiedatum 04-06-2008 begraaf-/crematieplaats Zwijndrecht echtgen./wed. echtg. Naam partner Thijs Rijerkerk.

                       Kinderen:

       + 794    i.  Cornelis Dirk Matthijs RIJERKERK geb. 26 Okt 1961.

       + 795   ii.  Remco Matthijs RIJERKERK geb. 22 Mrt 1967.

       + 796  iii.  Erik Jacobus Matthijs RIJERKERK geb. 4 Apr 1968.

          797  iv.  Nicolette Johanna Josina Cornelia RIJERKERK, geb. 19 Okt 1969 in Zwijndrecht, beroep huid- en oedeemtherapeut.  Werkt parttime bij de trombosedienst en heeft eigen praktijk als huid- en oedeemtherapeute. Woont te Zwijndrecht (2004, 2013). Zij trouwde Michiel John BIESTERVELD, 19 Dec 1997 in Dordrecht, geb. 16 Sep 1964 in Zeist (zoon van Michiel Johannes Petrus BIESTERVELD en Albertine SPEELMAN).

 

668.   Jacobus Johannes REIJERKERK, geb. 10 Dec 1939 in Noordwijk aan Zee.  Hij trouwde Neeltje Jannetje Van ESSEVELD, geb. 7 Mei 1940 in Veenendaal.

                       Kinderen:

       + 798    i.  Arie Johannes REIJERKERK geb. 27 Sep 1964.

          799   ii.  Florine Wilhelmina Margaretha REIJERKERK, geb. 10 Jun 1968 in Veenendaal.  Zij trouwde Arad Van Der WEIDE, geb. 7 Jul 1971 in Hollandscheveld.

          800  iii.  Wilhelmina Jacoba REIJERKERK, geb. 4 Feb 1970 in Veenendaal.  Zij trouwde Hendrik Van NIEUWKOOP, geb. 20 Okt 1970 in Rijnsburg.

 

671.   Willem Pieter REIJERKERK, geb. 12 Jan 1948 in Noordwijk aan Zee.  Hij trouwde Alida BOUWMEESTER, 17 Dec 1971 in Noordwijk, geb. 7 Jan 1951 in Noordwijk.

                       Kinderen:

          801    i.  Margaretha Jacoba REIJERKERK, geb. 14 Okt 1972 in Leiden.  Zij trouwde Erik Van Den HOEK, 20 Okt 2000 in Noordwijk, geb. 26 Mei 1975 in Rotterdam.

          802   ii.  Johannes Rutger REIJERKERK, geb. 8 Mei 1975 in Noordwijk.

 

672.   Andries REIJERKERK, geb. 25 Feb 1950 in Noordwijk aan Zee.  Hij trouwde Clasine Petronella HEEMSKERK, 1 Feb 1980, geb. 19 Aug 1948 in Sassenheim.

                       Kinderen:

          803    i.  Florence Margaretha REIJERKERK, geb. 14 Sep 1982 in Leiden.  Zij trouwde Paulus VERRA, geb. 4 Nov 1979 in Oegstgeest.

          804   ii.  Gideon Herman REIJERKERK, geb. 18 Feb 1985 in Leiden.

 

673.   Jacobus REIJERKERK, roep- of bijnaam Koos, geb. 26 Jun 1942 in Lisse, beroep adm. manager.  Hij trouwde Jansje Hendrina De MOOIJ, roep- of bijnaam Ans, 1 Dec 1967 in Sassenheim, geb. 31 Jan 1945 in Sassenheim.

                       Kinderen:

          805    i.  Magdalena Maria REIJERKERK, geb. 19 Okt 1968 in Lisse.  Zij trouwde Herbert Willem WILLEMSEN, 21 Apr 1993, geb. 25 Mrt 1971 in Lisse.

       + 806   ii.  Jacobus REIJERKERK geb. 10 Feb 1970.

       + 807  iii.  Bastiaan REIJERKERK geb. 12 Jan 1974.

          808  iv.  Diewertje Hendrina REIJERKERK, geb. 15 Aug 1980 in Heemstede.

 

676.   Cornelis REIJERKERK, roep- of bijnaam Cees, geb. 25 Dec 1949.  Hij trouwde Klara E.J. Van DREUNEN, 26 Sep 1969, geb. 8 Apr 1950.

                       Kinderen:

          809    i.  Yolande Alexandra Mathilde REIJERKERK, geb. 7 Mrt 1970 in Lisse.  Partner Sudeshkoemar JHINKOE RAI, geb. 7 Okt 1966 in Paramaribo (Sur).

 

677.   Johannes REIJERKERK, roep- of bijnaam Jan, geb. 6 Jul 1953 in Lisse.  Hij trouwde Johanna HEIJNS, roep- of bijnaam Anneke, 23 Okt 1975, geb. 22 Okt 1956 in Sassenheim.

                       Kinderen:

       + 810    i.  Bastiaan REIJERKERK geb. 16 Apr 1976.

       + 811   ii.  Wijnand Willem REIJERKERK geb. 25 Mrt 1978.

          812  iii.  Magdalena Maria Trijntje REIJERKERK, geb. 14 Feb 1981 in Lisse.

          813  iv.  Trudy REIJERKERK, geb. 8 Jul 1982 in Lisse.

 

680.   Cornelis REIJERKERK, geb. 18 Okt 1945 in Lisse.  Hij trouwde Neeltje SLIS.

                       Kinderen:

          814    i.  Janet REIJERKERK, geb. 10 Jul 1975.  Zij trouwde Arie Van DALEN.

          815   ii.  Andries REIJERKERK, geb. 26 Mrt 1977.

          816  iii.  Willemieke REIJERKERK, geb. 14 Jun 1981.

          817  iv.  Cornelia REIJERKERK, geb. 29 Jan 1985.

 

682.   Floris REIJERKERK, geb. 26 Mrt 1948 in Lisse.  Hij trouwde Wijntje De VREUGD, 28 Dec 1973 in Lisse, geb. 14 Okt 1951 in Leiderdorp.

                       Kinderen:

       + 818    i.  Arie REIJERKERK geb. 14 Sep 1974.

       + 819   ii.  Andries REIJERKERK geb. 26 Feb 1976.

          820  iii.  Klazina REIJERKERK, geb. 25 Mei 1979 in Lisserbroek.  Zij trouwde Kees De RUITER.

       + 821  iv.  Floris REIJERKERK geb. 25 Aug 1980.

          822   v.  Willem Cornelis REIJERKERK, geb. 27 Sep 1982 in Lisserbroek.  Hij trouwde Petronella Marlinde Van DIJK, 17 Mrt 2006 in Lisse, geb. 6 Jun 1985.

          823  vi.  Willemijntje REIJERKERK, geb. 1 Jun 1984 in Lisserbroek.

          824 vii.  Wijnand REIJERKERK, geb. 6 Sep 1985 in Lisserbroek.

          825 viii.  Leendert REIJERKERK, geb. 10 Okt 1989 in Lisse.

 

687.   Theodoor Alfred RIJERKERK, geb. 29 Jan 1952.  Hij trouwde A. J. ANDRIESEN, geb. 5 Apr 1956.

                       Kinderen:

          826    i.  Marina Simone RIJERKERK, geb. 7 Jul 1975.  Zij trouwde Marc JONGBLOED.

          827   ii.  Arjen Wijnand RIJERKERK, geb. 3 Mrt 1978.

          828  iii.  Tim Theodoor RIJERKERK, geb. 6 Jul 1989.

 

688.   Cornelis RIJERKERK, roep- of bijnaam Cock, geb. 22 Jun 1941 in Rotterdam, beroep koopman.  Is opgegroeid in Rotterdam. Na de lagere school het Libanon Lyceum afdeling HBS-B. In de vijftiger en zestiger jaren van de 20e eeuw heeft hij een poosje topatletiek bedreven als lid van de Rotterdamse atletiekvereniging D.O.S. (Door Oefening Snel, inmiddels onderdeel van een grote Rotterdamse fusieclub), was een aantal malen jeugdkampioen van Rotterdam op 100 meter en verspringen, in 1960 Nederlands jeugdkampioen 110m horden en in 1960 verbeterde hij het Nederlands jeugdrecord 110m horden. In 1966 was hij mede-oprichter en eerste voorzitter van de atletiekvereniging Spijkenisse (bestaat nu onder de naam Spark) en enige jaren later mede-oprichter en eerste voorzitter van de atletiekvereniging Olympia te Zaltbommel (bestaat helaas niet meer). Heeft in zijn eerste huwelijk gewoond te Rotterdam, Spijkenisse, Zaltbommel en Made, met Marijke te Zaltbommel, Waardenburg en 's-Hertogenbosch. Woont sinds oktober 2001 met Marijke aan de Côte d'Azur in Zuid-Frankrijk in Le Lavandou (Var) om van een welverdiend(!?) pensioen te genieten. Hij trouwde (1) Clasina Fennigje SOEK, roep- of bijnaam Ineke, 10 Aug 1964 in Rotterdam, geb. 14 Aug 1943 in Rotterdam (dochter van Nicolaas SOEK en Cornelia HAASDIJK), beroep kapster, kantoorbediende.  Zij waren gescheiden op 8 Nov 1983 in Breda (echtscheidingsvonnis arrondissementsrechtbank).  Hij trouwde (2) Marijke Antonia BRONNER, roep- of bijnaam Marij, 18 Dec 1983 in Zaltbommel, kerk. huwelijk 24 Dec 1983 in Stalbridge (GB/Dorset) (http://en.wikipedia.org/wiki/Stalbridge), geb. 19 Jan 1946 in Amsterdam (dochter van Hendrik Thomas BRONNER en Antonia KLEIJS), gedoopt 30 Jan 1955 in Amsterdam, beroep beleidsmedewerkster, religie RK.  Marijke: Is opgegroeid in Amsterdam en Leiden. Heeft in haar eerste huwelijk gewoond te Amsterdam, Hoogkarspel, Grootebroek en Zaltbommel, met Cock te Zaltbommel, Waardenburg en 's-Hertogenbosch. Woont sinds oktober 2001 met Cock aan de Côte d'Azur in Zuid-Frankrijk in Le Lavandou (Var) om van een welverdiend(!?) pensioen te genieten.

       Op achtjarige leeftijd stuurde Marijke het volgende briefje (vertaald) naar Pandit Neru de toenmalige president van India.

       Dear Mister Nehru,

       I am Marijke Bronner and 8 years old. I am living in Amsterdam and I am in the second class. We have in Amsterdam a zoo full of beautiful animals but we have not an Indian elephant. We should like so very much to have and see such an elephant. Is it not possible for you to arrange this. With the steamer I am sending to you a lot of signatures from all the children in the quarter, who too desire eagerly this elephant.

       With Heartily Greetings Marijke Bronner

       Voor zover we tot nu toe het verhaal hebben kunnen achterhalen was dit een initiatief van Jeanne (tante Sjaan), de beheerster van het badhuis in de Spaarndammerbuurt, waar de vader van Marij onderwijzer was. Hij had in dat desbetreffende badhuis een muurschildering gemaakt, waarvan nog steeds een foto bestaat en hij zal ook wellicht de hand in dit verhaal hebben gehad. Pandit Neru schonk inderdaad een olifant aan de kinderen van de Spaarndammerbuurt, die van 1954 tot 4 Jun 2003 in Artis heeft rondgelopen, hij was toen de oudste olifant in Europa. De naam van deze olifant was Murugan, deze naam ingeven in Google geeft het hele verhaal.

                       Kinderen van Clasina Fennigje SOEK:

          829    i.  Claudia Regina RIJERKERK, geb. 19 Sep 1967 in Spijkenisse.  Partner João Da SILVA, geb. in Brazilië, ongetrouwd 1994. Zij trouwde Wim Van MOOK, 6 Okt 2004 in Waalwijk, ovl. 2012.  Zij waren gescheiden ca Jan 2009.

          830   ii.  Helen Patricia RIJERKERK, geb. 20 Okt 1969 in Zaltbommel, beroep kantoorbediende.  Partner Peter STRUIJK, ongetrouwd 1 Aug 2005.

       + 831  iii.  Marvin Desmond RIJERKERK geb. 3 Mrt 1973.

 

689.   Hendrik Cornelis RIJERKERK, roep- of bijnaam Henk, geb. 11 Sep 1946 in Rotterdam, beroep bankbediende, ovl. 4 Okt 2010 in Zoetermeer, begraven 11 Okt 2010 in Zoetermeer (begraafplaats Meerbloemhof).  Hij trouwde (1) Hilde ROERADE, in Den Haag, ovl. 23 Mei 2000 in Zoetermeer (kanker).  Zij waren gescheiden ca 1990.  Hij trouwde (2) Joyce HAZEBROEK, 24 Okt 2006 in Zoetermeer.

                       Kinderen van Hilde ROERADE:

          832    i.  Ronald RIJERKERK, geb. 20 Jan 1976 in Den Haag, beroep automatiseringsdeskundige.

 

692.   Louis Johan REIJERKERK, geb. 17 Jul 1949 in Lisse.  Op verzoek van Louis en op bevel van de officier van justitie te Haarlem van 3 Jul 1990 is de geslachtsnaam voor hem en zijn kinderen terugveranderd naar Reijerkerk. Geboorte-akte Lisse, akte 160, 1949. Hij trouwde Hermina MAALDERINK, 16 Dec 1981 in Deventer, geb. 20 Jun 1952 in Epse.

                       Kinderen:

          833    i.  Sander Rogier REIJERKERK, geb. 28 Mei 1982 in Deventer.

          834   ii.  Jasper Philip REIJERKERK, geb. 26 Dec 1983 in Deventer.

 

696.   Abraham REIJERKERK, roep- of bijnaam Bram, geb. 12 Dec 1958 in Lisse, gedoopt in Lisse, religie NG.  Hij trouwde Geertje SILVIUS, 25 Apr 2003.

                       Kinderen:

          835    i.  David Jan REIJERKERK, roep- of bijnaam David, geb. 27 Jun 2003.

 

698.   Cornelis RIJERKERK, geb. 9 Dec 1968 in Lisse, gedoopt in Lisse, religie NG.  Hij trouwde Marielle ZUIDERDUIN, 9 Jul 1993.

                       Kinderen:

          836    i.  Allysha RIJERKERK, geb. 24 Nov 1996.

          837   ii.  Li-Jan RIJERKERK, geb. 20 Jul 2001.

 

699.   Abraham RIJERKERK, roep- of bijnaam Bram, geb. 9 Feb 1956 in Leiden.  Partner Riet NN.

                       Kinderen:

       + 838    i.  Robin Constantinus Wilhelmus RIJERKERK geb. 9 Apr 1986.

          839   ii.  Kevin RIJERKERK, geb. 13 Jun 1989 in Lisse.

 

700.   Johannes Nelis Andries RIJERKERK, roep- of bijnaam Hans, geb. 21 Dec 1962 in Lisse.  Hij trouwde NN.

                       Kinderen:

          840    i.  Dylan RIJERKERK, geb. 3 Aug 1994.

          841   ii.  Nikki RIJERKERK, geb. 18 Sep 1997.

 

701.   Bastiaan Arie REIJERKERK, geb. 13 Feb 1933 in Amsterdam.  Hij trouwde Frieda Christina Dorothea HOEHLE, 27 Sep 1957 in Amsterdam, geb. 21 Dec 1931 in Amsterdam.

                       Kinderen:

          842    i.  Linda Joyce REIJERKERK, geb. 2 Jan 1960 in Amsterdam.  Zij trouwde Jon SCHILDER.

          843   ii.  Heidi Louise REIJERKERK, geb. 25 Aug 1961 in Amsterdam.  Zij trouwde Herman Peter JANSSEN, geb. 29 Sep 1958 in Assen.

       + 844  iii.  Niels Arjen REIJERKERK geb. 27 Jun 1965.

 

702.   Arie Bastiaan REIJERKERK, geb. 19 Mrt 1934 in Amsterdam, ovl. 26 Jun 1998 in Heerhugowaard.  Hij trouwde Elisabeth Anna De ROEST, 21 Nov 1958 in Amsterdam, geb. 4 Mrt 1935.

                       Kinderen:

          845    i.  Sandra Desiree REIJERKERK, geb. 21 Dec 1961 in Amsterdam.  Zij trouwde Rudolf KUHNEN, geb. 10 Dec 1962.

          846   ii.  Astrid Ingeborg REIJERKERK, geb. 5 Mei 1963 in Amsterdam.  Zij trouwde (1) Cor Van ZAANEN.  Zij waren gescheiden.  Partner René BERENDSE.

       + 847  iii.  Edwin Melchior REIJERKERK geb. 26 Mei 1966.

 

704.   Bastiaan REIJERKERK, roep- of bijnaam Bas, geb. 22 Aug 1946 in Maasdam.  Hij trouwde Janny Jacoba Hendrika GELUK, voorheen bekend als KOSTER (Bij KB in 2009 werd de naam gewijzigd van KOSTER in GELUK.), 6 Sep 1972 in Dordrecht, geb. 14 Mrt 1951.

                       Kinderen:

          848    i.  Erica Pieternella Ruth REIJERKERK, geb. 1 Apr 1973 in Maasdam.

          849   ii.  Monica Jantina REIJERKERK, geb. 26 Mrt 1974 in Maasdam.

          850  iii.  Jantina REIJERKERK, geb. 21 Mrt 1979 in Dordrecht.

 

706.   Gabriël REIJERKERK, geb. 19 Jul 1948.  Hij trouwde Cornelia Maria Van Der LINDEN, geb. 1947 - 1948, ovl. 14 Dec 2005 in 's-Gravendeel, begraven 19 Dec 2005 in 's-Gravendeel.

                       Kinderen:

          851    i.  Marcel REIJERKERK.

          852   ii.  Robert REIJERKERK.

          853  iii.  Mariëlle REIJERKERK.

 

707.   Jacob REIJERKERK, roep- of bijnaam Jaap, geb. 9 Jan 1951.  Hij trouwde Corry B.M. BOUDEWIJNS, 19 Mrt 1976 in 's-Gravendeel.

                       Kinderen:

          854    i.  Michel REIJERKERK, geb. 19 Apr 1978 in Dordrecht.

          855   ii.  Pleundert Jan REIJERKERK.

          856  iii.  Miranda REIJERKERK.

 

708.   Arie REIJERKERK, geb. 20 Apr 1953 in Maasdam.  Hij trouwde Alida Anna De GRAAF, roep- of bijnaam Alie, 2 Jul 1981 in Puttershoek, geb. 21 Mei 1955 in Puttershoek.

                       Kinderen:

          857    i.  Raymond REIJERKERK, geb. 20 Mrt 1984.

          858   ii.  Melanie REIJERKERK.

 

720.   Jacobus REIJERKERK, geb. 12 Jun 1953 in Puttershoek.  Hij trouwde Anna Nicoline SCHOLTES.

                       Kinderen:

          859    i.  Esther REIJERKERK, geb. 26 Jul 1980.

          860   ii.  Mark REIJERKERK, geb. 18 Jun 1983.

 

729.   Robert Jan REIJERKERK, geb. 24 Jun 1945 in Amsterdam.  Hij trouwde (1) Josephine Ter HORST.  Hij trouwde (2) S.M.J.J. HAMERLYNCK, roep- of bijnaam Sannie.

                       Kinderen van Josephine Ter HORST:

          861    i.  Bastiaan REIJERKERK, geb. 5 Okt 1971 in Amsterdam.

          862   ii.  Sophia REIJERKERK, geb. 12 Dec 1973 in Amsterdam.

                       Kinderen van S.M.J.J. HAMERLYNCK:

          863  iii.  Martijn REIJERKERK, geb. 4 Sep 1994 in Amsterdam.

          864  iv.  Tristan REIJERKERK, geb. 1 Nov 1997 in Amsterdam.

 

731.   Jan Rudolf REIJERKERK, geb. 17 Jun 1951.  Partner Thea GROOTHUIJSE, ongetrouwd 1969 ongetrouwd 1969.

                       Kinderen:

          865    i.  Daniël REIJERKERK, geb. 21 Nov 1985 in Amsterdam.

          866   ii.  Thomas REIJERKERK, geb. 24 Jan 1991 in Amsterdam.

 

 

Vijftiende Generatie

 

738.   Frank REIJERKERK, geb. 8 Mei 1954 in Brampton (CA/ON).  Hij trouwde Dianna MCCLEAN.

                       Kinderen:

          867    i.  Matthew REIJERKERK, geb. 12 Mei 1993.

 

740.   Ronald Arie REIJERKERK, geb. 30 Sep 1963 in Burlington (CA/ON).  Hij trouwde Judith H. Wattie, geb. 2 Mei 1963.

                       Kinderen:

          868    i.  Peter REIJERKERK.

          869   ii.  Dana REIJERKERK.

          870  iii.  Savannah REIJERKERK.

 

743.   Klaas REIJERKERK, geb. 20 Jan 1948 in Oud-Beijerland, beroep landmeter.  DGA van landmeetburo Geotec bv sinds 1990. Geotec per 31 Dec 2002 verkocht aan Solvus België. Hij trouwde Maria Adriana VOS, 15 Jun 1973 in Zuid-Beijerland, geb. 4 Jun 1948.

                       Kinderen:

          871    i.  Cornelis Jaap Jaco REIJERKERK, ook bekend als Jaco, geb. 31 Okt 1976 in 's-Gravendeel.  Ingenieursopleidingen Voertuigtechniek; Titels: Ingenieur (Ing) in Motorvoertuigtechniek, Bachelor of Engineering (BEng) [locatie: Apeldoorn/Arnhem, NL], Master of Science in Tnternational Automotive Engineering (MSc) [locatie: London, GB]; Beroepsspecialisatie: alternatieve aandrijftechnieken voor motorvoertuigen; Sinds augustus 2002 woonachtig in München/Unterschleissheim (Dld); Sinds mei 2002 als projektleider werkzaam bij Linde AG aan de ontwikkeling van een wereldwijd waterstof (H2) distibutienet (o.a. tankstations voor automobielen).

          872   ii.  Marianne Jacoba REIJERKERK, ook bekend als Marion, geb. 15 Jun 1980 in Hanau (DE), beroep Ir.

 

747.   Arie REIJERKERK, geb. 10 Feb 1956 in Zuid-Beijerland.  Hij trouwde Jeanette Marianne De HOOP, 2 Jul 1982 in Goudswaard, geb. 3 Mei 1961.  Zij waren gescheiden op Jan 2002.

                       Kinderen:

          873    i.  Iris Digna REIJERKERK, geb. 20 Aug 1989.

          874   ii.  Rik Alwin REIJERKERK, geb. 7 Okt 1992.

 

748.   Leendert REIJERKERK, ook bekend als Leo, geb. 7 Apr 1957 in Zuid-Beijerland.  Hij trouwde Maria Cornelia Van HAM, 7 Apr 1978 in Oud-Gastel, geb. 2 Feb 1958.

                       Kinderen:

          875    i.  Berry REIJERKERK, geb. 25 Aug 1981.

 

750.   Willem REIJERKERK, ook bekend als Wim, geb. 23 Jan 1961 in Zuid-Beijerland.  Hij trouwde Gera KLEIJN, 10 Nov 1989, geb. 20 Okt 1968.  Zij waren gescheiden op Febr 2001.

                       Kinderen:

          876    i.  Odile REIJERKERK, geb. 15 Jan 1992.

          877   ii.  Derek REIJERKERK, geb. 8 Apr 1996.

 

759.   Arie REIJERKERK, geb. 14 Sep 1951 in Rotterdam.  Hij trouwde Loes NN.

                       Kinderen:

          878    i.  Daniëlle REIJERKERK, geb. 5 Mei 1974.

          879   ii.  Leontine REIJERKERK, geb. 31 Mrt 1976.

 

763.   Arie REIJERKERK.  Hij trouwde Marijke Van HEUMEN, geb. 19 Jul 1964.

                       Kinderen:

          880    i.  Remco REIJERKERK, geb. 28 Apr 1995.

          881   ii.  Myrna REIJERKERK, geb. 24 Apr 1998.

 

767.   Raymond REIJERKERK, geb. 9 Dec 1978.  Partner NN, ongetrouwd ca 1978. Hij trouwde Jolanda JONKERS, 8 Apr 2013, geb. 17 Apr 1966 in Zwijndrecht.

                       Kinderen van NN:

          882    i.  NN REIJERKERK, geb. 4 Dec 2000.

 

787.   Cornelis REIJERKERK, roep- of bijnaam Cor, geb. 29 Okt 1959 in Rotterdam.  Hij trouwde (1) Diana ROS, geb. 20 Jul 1962, ovl. 3 Feb 2001.  Partner Erna LOOYEN, geb. 8 Jun 1961.

                       Kinderen van Diana ROS:

          883    i.  Nick REIJERKERK, geb. 24 Feb 1986 in Maaseik (BE).

          884   ii.  Robin REIJERKERK, geb. 28 Okt 1987 in Maaseik (BE).

                       Kinderen van Erna LOOYEN:

          885  iii.  Monique REIJERKERK, geb. 1 Jun 1991 in Genk (BE).

 

791.   Cees RIJERKERK, geb. 5 Okt 1956.  Woont te Zwijndrecht (2004). Hij trouwde Wilma MICHIELSE, geb. 9 Sep 1956.

                       Kinderen:

          886    i.  Bennie RIJERKERK, geb. 19 Mei 1982.

          887   ii.  Debby RIJERKERK, geb. 13 Jun 1986.

 

794.   Cornelis Dirk Matthijs RIJERKERK, roep- of bijnaam Martin, geb. 26 Okt 1961 in Dordrecht.  Heeft in Leiden aan de Rijksuniversiteit biologie gestudeerd. en in 1989 afgestudeerd. Heeft nooit als bioloog gewerkt, maar is bedrijfsleider in een supermarkt geworden en heeft nu een eigen onderneming in de kinderopvang. Woont te Nieuw-Vennep (2004, 2013). Hij trouwde (1) Liesbeth NEDERLOF, 24 Jul 1992 in Leiden, geb. 21 Feb 1963 in Rotterdam.  Zij waren gescheiden op Nov 1996.  Hij trouwde (2) Georgeane Denise BELFOR, roep- of bijnaam Gina, 28 Jun 2002 in Hoofddorp, kerk. huwelijk 6 Jul 2002 in Paramaribo (SR) (EBG (Evangelische Broeder Gemeenschap)), geb. 23 Aug 1964 in Paramaribo (SR) (dochter van George Eduard BELFOR en Denise Renate Arnolda PERK).

                       Kinderen van Georgeane Denise BELFOR:

          888    i.  Raoul George Matthijs RIJERKERK, geb. 26 Mrt 2003 in Leiden, gedoopt 5 Sep 2004 in Amsterdam, religie EBG (Evangelische Broeder Gemeenschap).

 

795.   Remco Matthijs RIJERKERK, roep- of bijnaam Remco, geb. 22 Mrt 1967 in Dordrecht.  Werkt als systeembeheerder bij een grote pensioenverzekeraar en heeft bedrijfje dat computers verkoopt. Woont te Hoevelaken (2004, 2013). Partner Yvonne SLAGMAN (dochter van Zwier SLAGMAN en Jacoba Louisa EVERS), ongetrouwd 13 Dec 1991.

                       Kinderen:

          889    i.  Brian Pasquale RIJERKERK, geb. 11 Sep 1996 in Zeist.

          890   ii.  Cerique Pasquale RIJERKERK, geb. 2 Feb 2002 in Amersfoort.

 

796.   Erik Jacobus Matthijs RIJERKERK, roep- of bijnaam Erik, geb. 4 Apr 1968 in Zwijndrecht.  Werkt als bedrijfsleider bij een grote keukenverkoper. Woont te Zwijndrecht (2004, 2013). Hij trouwde Jacqueline BOUWMEESTER, in Zwijndrecht, geb. 4 Okt 1967 in Zwijndrecht (dochter van Hubertus Johannes Maria BOUWMEESTER en Gertrude Wilhelmina Christina Van ENGELEN).

                       Kinderen:

          891    i.  Ivan Robin RIJERKERK, geb. 6 Nov 1998 in Zwijndrecht.

          892   ii.  Tristan Joël RIJERKERK, geb. 20 Okt 2003 in Zwijndrecht.

 

798.   Arie Johannes REIJERKERK, geb. 27 Sep 1964 in Veenendaal.  Hij trouwde Cornelia KERSTENS, geb. 21 Feb 1965 in Ede.

                       Kinderen:

          893    i.  Pieter Johannes REIJERKERK, geb. 26 Feb 1986 in Rhenen.

          894   ii.  Hubert Pieter Cornelis REIJERKERK, geb. 28 Sep 1987 in Rhenen.

          895  iii.  Maria Nellie REIJERKERK, geb. 6 Mrt 1990 in Rhenen.

          896  iv.  Cornelia REIJERKERK, geb. 21 Jun 1991 in Wageningen.

 

806.   Jacobus REIJERKERK, geb. 10 Feb 1970 in Lisse.  Hij trouwde Rosaline Van VOORST, 20 Okt 1995, geb. 9 Dec 1975 in Lisse.

                       Kinderen:

          897    i.  Benjamin Bart REIJERKERK, geb. 31 Jul 1996.

          898   ii.  Samuël Emiel REIJERKERK, geb. 14 Mei 2000 in Lisse.

 

807.   Bastiaan REIJERKERK, roep- of bijnaam Bas, geb. 12 Jan 1974 in Heemstede, beroep in- en verkoper van bloembollen.  Hij trouwde Anna Margrieta BOUTERSE, roep- of bijnaam Anita, 5 Mrt 1999, geb. 23 Dec 1977 in Haarlemmermeer (dochter van G. BOUTERSE en G. Van RHEENEN), beroep dokters-assistente.

                       Kinderen:

          899    i.  Samuël Gerrit REIJERKERK, roep- of bijnaam Sam, geb. 15 Nov 2002 in Leiden.

          900   ii.  Noortje Gerda Jansje REIJERKERK, roep- of bijnaam Noortje, geb. 12 Aug 2004 in Lisse.

          901  iii.  Suze Anna REIJERKERK, roep- of bijnaam Suze, geb. 19 Nov 2007 in Lisse.

 

810.   Bastiaan REIJERKERK, geb. 16 Apr 1976 in Haarlemmermeer, beroep kraanmachinist.  Hij trouwde Carola Fokjen HONDERS, roep- of bijnaam Foka, 8 Apr 1999 in Lisse, geb. 14 Okt 1978 in Haarlemmermeer.

                       Kinderen:

          902    i.  Johannes REIJERKERK, geb. 24 Dec 2000.

          903   ii.  Cornelia Johanna Maria REIJERKERK, geb. 19 Mrt 2002.

          904  iii.  Margaritha Hedwig REIJERKERK, geb. 21 Aug 2005.

          905  iv.  Bastiaan Jan REIJERKERK, roep- of bijnaam Robin, geb. 13 Nov 2006 in Nieuw-Vennep.

 

811.   Wijnand Willem REIJERKERK, geb. 25 Mrt 1978 in Lisse, beroep kraanmachinist.  Hij trouwde Cornelia NOORT, roep- of bijnaam Corine, 24 Nov 2000 in Hendrik-Ido-Ambacht, geb. 28 Aug 1978 in Hendrik-Ido-Ambacht.

                       Kinderen:

          906    i.  Anna REIJERKERK, geb. 1 Okt 2001 in Hillegom.

          907   ii.  Wessel REIJERKERK, geb. 23 Sep 2004.

          908  iii.  Mirre REIJERKERK, geb. 15 Apr 2009.

 

818.   Arie REIJERKERK, geb. 14 Sep 1974 in Lisserbroek.  Hij trouwde Aafje Trijntje De GROOT, 15 Mrt 2001 in Nieuwkoop, geb. 19 Sep 1979 in Nieuwkoop.

                       Kinderen:

          909    i.  Floris Lambertus REIJERKERK, roep- of bijnaam Floren, geb. 12 Jan 2002 in Lisserbroek.

          910   ii.  Jannetje Wijntje REIJERKERK, roep- of bijnaam Wianne, geb. 3 Dec 2003 in Lisse.

          911  iii.  Arie Cornelis REIJERKERK, roep- of bijnaam Aron, geb. 18 Feb 2006 in Lisse.

 

819.   Andries REIJERKERK, roep- of bijnaam André, geb. 26 Feb 1976 in Lisserbroek.  Hij trouwde Hendrika Maria Den BREEJEN, roep- of bijnaam Annemieke, 11 Mei 2001 in Lisse.

                       Kinderen:

          912    i.  Floris Willard REIJERKERK, roep- of bijnaam Bart, geb. 19 Feb 2003 in Haarlem.

          913   ii.  Lukas Willem REIJERKERK, roep- of bijnaam Luuk, geb. 29 Mrt 2006 in Nieuw-Vennep.

 

821.   Floris REIJERKERK, geb. 25 Aug 1980 in Lisserbroek.  Hij trouwde Janette NN.

                       Kinderen:

          914    i.  Floris Lucas Harmen REIJERKERK, geb. 7 Aug 2008 in Lisse.

 

831.   Marvin Desmond RIJERKERK, geb. 3 Mrt 1973 in Breda, beroep procesmedewerker.  Hij trouwde Maluska ENGST, 13 Jun 2006 in Made.

                       Kinderen:

          915    i.  Damanya RIJERKERK, geb. 13 Dec 2005 in Made (om 00.52 uur, lang 48 cm en met een gewicht van 3300gr).

          916   ii.  Ivana RIJERKERK, geb. 5 Sep 2008 in Made (om 07.24 uur, lang 51 cm en met een gewicht van 3960gr).

 

838.   Robin Constantinus Wilhelmus RIJERKERK, roep- of bijnaam Robin, geb. 9 Apr 1986 in Lisse.  Partner Bonnie HERTOG, geb. 11 Feb 1986 in Amsterdam.

                       Kinderen:

          917    i.  Mila Rose RIJERKERK, geb. 2 Jun 2006 in Hoofddorp.

          918   ii.  Nora Lily RIJERKERK, geb. 16 Apr 2009 in Amsterdam.

 

844.   Niels Arjen REIJERKERK, geb. 27 Jun 1965 in Amsterdam.  Hij trouwde Petra Mariel Van De LISDONK, geb. 30 Nov 1967 in Kampen.

                       Kinderen:

          919    i.  Tara Ferde REIJERKERK, geb. 10 Sep 1998 in Kampen.

          920   ii.  Luca Rosa REIJERKERK, geb. 25 Aug 2001 in Kampen.

 

847.   Edwin Melchior REIJERKERK, geb. 26 Mei 1966 in Amsterdam.  Hij trouwde Bianca Elisabeth Maria LOUWE, geb. 21 Apr 1971.

                       Kinderen:

          921    i.  Mike REIJERKERK, geb. 27 Sep 2006 in Alkmaar.

Laatste paginawijziging: 29 november 2016

Home

Hier gaat u naar de site Zuid-Hollandse Eilanden

U bent bezoeker

site monitoring free