Genealogie KRUITHOF

 

Eerste Generatie

 

1.  Dirck Adriaens KRUITHOF, geb. ca 1540 in Mijnsheerenland, ovl. in Mijnsheerenland.  Hij trouwde NN, getrouwd ca 1564, geb. ca 1540 in Mijnsheerenland.

                             Kinderen:

        + 2          i.   Aeryen Dircx KRUITHOF geb. ca 1564.

 

 

Tweede Generatie

 

2.  Aeryen Dircx KRUITHOF, ook bekend als Adriaen, geb. ca 1564 in Mijnsheerenland, ovl. 6 Aug 1647 in Mijnsheerenland, begraven 1647 in Mijnsheerenland (in de kerk), beroep boer te Mijnsheerenland.  Dat hij rond 1563 geboren werd moge blijken uit een acte uit het RA Mijnsheerenland  d.d. 30 Jan 1634, waarin zijn leeftijd opgegeven werd als "out in de tseventich jaeren". Op pagina N2 van het boek Kruithof bij het CBG vindt u de plattegrond van de Laurentiuskerk te Mijnsheerenland waar onder zerk 32 Adriaen is begraven. Het opschrift op zerk 32, met een afmeting van 197x69,5cm, luidt: "Hiet leit begraven Aderyan Dircksen KRUITHOF sterft de. 6 augusty anno 1647. Hier leit begraven Lintien CORNELIS de huis-vrouw van Adriae. Dircksen KRUITHOF sij sterft den 9 februwarus anno 1658. Hier leyt begraven Dircksen Teunnissen KRUITHOF sterft den 1 iunius 1670". Aryen woonde aan de Reedijk, de noordgrens van Mijnsheerenland. Hij kocht vele malen land, vooral in de nieuwe Zomerlandspolder. Het ambt van Heilige Geest(=armen)meester weigerde hij tot 1628 te aanvaarden, waarschijnlijk omdat er meer na- dan voordelen aan zaten.Heilige armmeester 1628. Testament gemaakt te Dordrecht op 25 Jan 1641 voor notaris JAGER van Dordrecht. Hij trouwde (1) Lijsbeth ADRIAENSDR, getrouwd ca 1597, geb. ca 1565 in Mijnsheerenland, ovl. vr 1606 in Mijnsheerenland.  Hij trouwde (2) Lijntgen Cornelisdr Van Den BROECK, getrouwd ca 1605 in Mijnsheerenland ?, geb. ca 1585 in Heinenoord (dochter van Cornelis Ariens Roelen Van den BROUCK en Neeltge ARIENSD), gedoopt 30 Aug 1615 in Heinenoord (volwassen gedoopt), ovl. 9 Feb 1658 in Mijnsheerenland, begraven 1658 in Mijnsheerenland (in de kerk).  Getuige bij:  Arije Cornelisz KRUITHOF  #4480   Gedoopt  22 Mei 1650  Puttershoek.

                             Kinderen van Lijsbeth ADRIAENSDR:

           3          i.   Teuntgen Adriaansd KRUITHOF, geb. ca 1599 in Mijnsheerenland.  Getuige bij:  Lijsbeth Gisbertsd  #59309   Gedoopt  9 Nov 1625  Puttershoek.

           4         ii.   Jaepken Adriaansd KRUITHOF, geb. ca 1600 in Mijnsheerenland, ovl. na 25 Sep 1661.  Getuige bij:  Ariaentie Cornelisd KRUITHOF  #290033   Gedoopt  4 Feb 1654  Puttershoek

                             Getuige bij:  Lijsbeth Cornelisd KRUITHOF  #290038   Gedoopt  25 Sep 1661  Puttershoek

                             Getuige bij:  Maijken GIJSBERTHSD  #60135 & Arije Jansz SMOUTER #60136   Ondertrouw  28 Sep 1647  Puttershoek. Zij trouwde Ghijsbert CORNELISZ, getrouwd ca 1620, geb. ca 1600 (zoon van Cornelis en NN), ovl. na 17 Nov 1640.  Getuige bij:  Commertie GERRITSD  #60214 & Bastiaen Aeriense BISDOM #60179   Ondertrouw  17 Nov 1640  Puttershoek

                             Getuige bij:  Maijken GIJSBERTHSD  #60135 & Arije Jansz SMOUTER #60136   Ondertrouw  28 Sep 1647  Puttershoek.

           5        iii.   Sijtgen Adriaansd KRUITHOF, geb. ca 1601 in Mijnsheerenland.  Getuige bij:  Adriaen Daniëls VISSCHER  #4481   Gedoopt  28 Jul 1624  Puttershoek

                             Getuige bij:  Jacob Daniels De Jonge VISSCHER  #18360   Gedoopt  23 Mei 1627  Puttershoek.

           6        iv.   Dirck Adriaansz KRUITHOF, geb. ca 1603 in Mijnsheerenland.  Hij trouwde Trijntje WILLEMS, getrouwd 3 Mei 1651 in Oud-Beijerland, geb. ca 1626.

                             Kinderen van Lijntgen Cornelisdr Van Den BROECK:

        + 7         v.   Anthonie Ariens KRUITHOF geb. ca 1606.

        + 8        vi.   Pieter Adriaansz KRUITHOF geb. ca 1608.

           9       vii.   Lijsbeth Arijense KRUITHOF, ook bekend als CRUIJTHOF, geb. ca 1610 in Mijnsheerenland.  Getuige bij:  Janneken Gijsbertsd  #59439   Gedoopt  2 Jan 1629  Puttershoek

                             Getuige bij:  Cornelis Gijsbertsz  #59923   Gedoopt  28 Nov 1637  Puttershoek. Zij trouwde Arie Japickse HOFMAN, getrouwd ca 1631, geb. ca 1611 (zoon van Jacob Pietersz HOFMAN en Marietje DINGEMANSD), ovl. ca 1694, beroep boer.  Getuige bij:  Mayke Ariens HOFMAN  #116519 & Gijsbert JANSZE #116520   Ondertrouw  20 Jan 1663  Puttershoek

                             Getuige bij:  Lijsbeth GIJSBERTS  #116499   Gedoopt  25 Nov 1663  Puttershoek

                             Getuige bij:  Maergien Danielsd VISSCHER  #290055   Gedoopt  14 Aug 1639  Puttershoek

                             Getuige bij:  Neeltgien Pietersd BISDOM  #60800   Gedoopt  18 Jul 1638  Puttershoek.

        + 10    viii.   Roel Adriaansz KRUITHOF geb. ca 1613.

        + 11      ix.   Klaas Ariens KRUITHOF geb. ca 1615.

        + 12       x.   Cornelis Arijensz KRUITHOF geb. ca 1617.

           13      xi.   Adriaantje Adriaansd KRUITHOF, ook bekend als CRUIJTHOF, geb. ca 1619 in Mijnsheerenland, ovl. vr Jul 1650.  Zij trouwde Adriaen Daniëls VISSCHER, getrouwd 14 Apr 1646 in Puttershoek (Adriaen Daniels, JM van Puttershoeck, en Adriaentien Arijensdr Cruijthof JD, won. aen de Blaeck onder Minsheerenlant, met attestatie van Mijnsheerenland), geb. 1624 in Puttershoek (zoon van Daniël Adriaense VISSCHER en Maergie JACOBSD), gedoopt 28 Jul 1624 in Puttershoek.  Getuige bij:  Ariaentie Cornelisd KRUITHOF  #290030   Gedoopt  24 Mrt 1648  Puttershoek.

 

 

Derde Generatie

 

7.  Anthonie Ariens KRUITHOF, ook bekend als Teunis, geb. ca 1606 in Mijnsheerenland, ovl. na 14 Jun 1682 in Heinenoord, beroep boer te Mijnsheerenland.  Kerkmeester 1648-1650 en ouderling 1661-1663 te Heinenoord. Ingaarder van verpondingen Heinenoord 1661.  Hij trouwde (1) Lijsbeth WILLEMSDR, getrouwd 1628 - 2 Okt 1633, geb. ca 1600 in Mijnsheerenland, ovl. vr 2 Okt 1633 in Mijnsheerenland.  Hij trouwde (2) Grietken Andriesdr SNIJDER, getrouwd 2 Okt 1633 in Mijnsheerenland, geb. 1614 in Heinenoord (dochter van Andries Cornelis SNIJDER en Grietje Cornelis LOOPICKER), gedoopt 11 Jan 1614 in Heinenoord, ovl. Okt 1652 in Mijnsheerenland.  Hij trouwde (3) Marigie Jacobs TROOST, ook bekend als Marijke, getrouwd ca 1655, geb. ca 1615 in Heinenoord (dochter van Jacob PIETERSZ en Annigje Jan Adriaens TROOST), ovl. 28 Jun 1676 in Heinenoord, begraven 1676 in Heinenoord (in de kerk, grafzerk in Streekmuseum Heinenoord).  Hij trouwde (4) Lijsbeth JANSDR, getrouwd 14 Jun 1682 in Mijnsheerenland (Theunis Arense Kruijdhof wed: van Lijsbet Willems geboren te Moerkercken en Lijsbet Jans wed: van Bastiaan Corn: Kes, geboren te Claaswaal zijn alhier op vertoog van Attest: op den 14 Junij getrouwt. Trouwboek Mijnsheerenland), geb. ca 1626 in Klaaswaal ?, ovl. na 14 Jun 1682.

                             Kinderen van Grietken Andriesdr SNIJDER:

           14        i.   Maggeltje Teunisdr KRUITHOF, geb. 1634 in Heinenoord, gedoopt 20 Dec 1634 in Heinenoord.  Doopgetuige bij:  Jan Ariesz BLAAK  #364   Gedoopt  6 Sep 1699  Goudswaard

                             Doopgetuige bij:  Magteltje Ariens BLAAK  #93041   Gedoopt  26 Dec 1701  Goudswaard. Zij trouwde Jan Ariensz BLAECK, getrouwd ca 1661 in Heinenoord, geb. 1639 in Heinenoord (zoon van Aeryen Ingens BLAECK en Aryaenken JANSDR), gedoopt 23 Okt 1639 in Heinenoord, ovl. 6 Feb 1702 in 's-Gravendeel (impost op trouwen en begraven 's-Gravendeel 1696-1721 Datum: 6-2-1702 Den 6 februarij 1702 ontfangen van Dirck Jans Blaeck drie gul voort regt van begraven van desselfs vader genaemt Jan Ariens Blaeck, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gulden, dus F 3:0:0.       ), woonde in in de dijkagie van Nieuw-Bonaventura.

           15       ii.   Neeltje Teunisse KRUITHOF, geb. 1636 in Heinenoord, gedoopt 24 Mrt 1636 in Heinenoord, ovl. na 1 Okt 1715 in Westmaas, religie NG.  Zij trouwde Willem Jans De WINTER, getrouwd ca 1658 in Mijnsheerenland, geb. ca 1632 (zoon van Jan Pietersz WINTER en Soetje Hendriks CRANENDONCK), ovl. ca 1714 in Westmaas, beroep boer te Westmaas.  Hij vertrok met attestatie van 2 Okt 1667 van Mijnsheerenland naar Westmaas, met huisvrouw en dienstmeid. In Mijnsheerenland stond hij vermeld als eigenaar van een huis met twee haardsteden. In Westmaas was hij eigenaar van 8 morgen en 50 roeden land, terwijl hij nog 21 morgen pachtte. Hij was diaken en ouderling te Westmaas.

                             Getuige bij:  Theunis Willems De WINTER  #4301 & Annetje Jans KONIJNENDIJK #4309   Ondertrouw  27 Sep 1692  Oud-Beijerland.

        + 16      iii.   Cornelis Teunis KRUITHOF geb. 1639.

           17      iv.   Anneken Teunis KRUITHOF, geb. 1641 in Heinenoord, gedoopt 29 Sep 1641 in Heinenoord, ovl. vr 24 Mei 1672, religie NG.  Zij trouwde Jacob Willemsz BLAECK, getrouwd 4 Mei 1664 in Heinenoord, geb. 1642 in Heinenoord (zoon van Willem Arien INGENSZ en Marigie Jacobs TROOST), gedoopt 9 Feb 1642 in Heinenoord, ovl. vr 6 Jul 1712, religie NG.  Was oud 11 jaar op 8 Mrt 1653 (weeskamer Heinenoord).

           18       v.   Lijsbet Teunis KRUITHOF, geb. 1643 in Heinenoord, gedoopt 6 Dec 1643 in Heinenoord.

           19      vi.   Dirk Teunis KRUITHOF, geb. ca 1645 in Heinenoord, ovl. 1 Jun 1670 in Mijnsheerenland.

           20     vii.   Ariaentje Teunis KRUITHOF, geb. ca 1649 in Heinenoord, ovl. ca 1683.  Zij trouwde Jacob Jansz TROOST, getrouwd ca 1674, geb. 1647 in Heinenoord (zoon van Jan Jacobse TROOST en Anneke JOOSTEN), gedoopt 13 Jan 1647 in Heinenoord, ovl. 27 Mrt 1719 in Heinenoord (aangegeven), begraven 1719 in Heinenoord (in de kerk), beroep landbouwer, religie NG.  Hij woonde aan de Reedijk te Heinenoord, op de grens met Mijnsheerenland. Hij pachtte meerdere stukken land onder Mijnsheerenland, o.a. van de kerk te Heinenoord. Hij leende enige maken een groot bedrag, maar loste dit steeds volgens de afspraken af. Hij was vele jaren diaken/armmester, ouderling en schepen van Heinenoord.

                             Getuige bij:  Pieter Pietersz KRUITHOF  #18210   Gedoopt  13 Aug 1702  Zevenbergen.

           21    viii.   Andries Teunis KRUITHOF, geb. ca 1652 in Heinenoord.

 

8.  Pieter Adriaansz KRUITHOF, geb. ca 1608 in Mijnsheerenland, ovl. vr 4 Nov 1662 in Puttershoek, beroep boer te Heinenoord, later te Puttershoek.  Getuige bij:  Arijen Gisbertsz  #59310   Gedoopt  3 Apr 1627  Puttershoek

     Getuige bij:  Maritge Gijsbertsd  #59907   Gedoopt  26 Jun 1633  Puttershoek

     Getuige bij:  Maergien Danielsd VISSCHER  #290055   Gedoopt  14 Aug 1639  Puttershoek. Hij trouwde IJsbrandje IJSBRANDSDR, getrouwd 11 Mrt 1646 in Heinenoord, geb. ca Apr 1625 in Mijnsheerenland (dochter van Isbrant CORNELIS en Maritge Dirck Cornelisz GREIJN), ovl. vr 4 Aug 1674 in Puttershoek.  Getuige bij:  Cornelis JAPICKSZ  #290063   Gedoopt  27 Dec 1651  Puttershoek.

                             Kinderen:

           22        i.   Lijsbeth Pietersd KRUITHOF, geb. 1647 in Heinenoord, gedoopt 25 Mrt 1647 in Heinenoord, religie NG.

           23       ii.   IJsbrand Pietersz KRUITHOF, ook bekend als KRUIJDHOF, geb. 1648 in Mijnsheerenland, gedoopt 1 Jun 1648 in Puttershoek, ovl. vr 1679, religie NG.  Hij trouwde Pleuntge THIELEMANS, getrouwd 1673, geb. ca 1653 in Groote-Lindt, ovl. 20 Sep 1723 in Heinenoord (Op den 20e Septemb 1723 aangevinge gedaan vant Pleuntje thielemans als gehoorende onder de Classis van Drie gulden dus f 3 0 0- Dingeman Dirckse Kruithof Gaarder Heinenoord), ondertrouw 15 Apr 1673 in Groote-Lindt (IJsbrand Pietersz Kruijdhof J.M. van Mijnsherenland en Pleuntgen Tielemans J D van de grote Linde aldaer ondertrouwt den 15 april 1673 Trouwboek Mijnsheerenland

                             ).

        + 24      iii.   Arijen Pietersz KRUITHOF geb. 1650.

        + 25      iv.   Cornelis Pieters KRUITHOF geb. 1652.

        + 26       v.   Dirk Pieters KRUITHOF geb. 1659.

 

10.  Roel Adriaansz KRUITHOF, geb. ca 1613 in Mijnsheerenland.  Getuige bij:  Grietie Gijsbertsd KRUIJTHOF  #265253   Gedoopt  23 Aug 1682  Mijnsheerenland. Hij trouwde NN, getrouwd ca 1645, geb. ca 1621.

                             Kinderen:

        + 27        i.   Gijsbert Roelen KRUIJTHOF geb. ca 1655.

 

11.  Klaas Ariens KRUITHOF, geb. ca 1615 in Mijnsheerenland (aan de Blaeck), ovl. na 1 Apr 1665 in Mijnsheerenland, beroep bouwman.  Getuige bij:  IJsbrand Pietersz KRUITHOF  #4471   Gedoopt  1 Jun 1648  Puttershoek. Hij trouwde Lijntje Lodewijks HORDIJK, getrouwd ca 1648, geb. 1625 in Barendrecht (dochter van Lodewijck Laurensz HORDIJK en Adriaentje MAERTENS), gedoopt 16 Feb 1625 in Barendrecht, ovl. na 5 Dec 1660 in Mijnsheerenland.

                             Kinderen:

           28        i.   Arie Klaasz KRUITHOF, geb. ca 1650 in Mijnsheerenland, ovl. 17 Sep 1723 in Strijen.

           29       ii.   Neeltje Klaasdr KRUITHOF, geb. ca 1652 in Mijnsheerenland, ovl. 3 Feb 1728 in Heinenoord (aangegeven).  Zij trouwde Jacob Jansz TROOST, getrouwd 8 Jul 1684 in Heinenoord, geb. 1647 in Heinenoord (zoon van Jan Jacobse TROOST en Anneke JOOSTEN), gedoopt 13 Jan 1647 in Heinenoord, ovl. 27 Mrt 1719 in Heinenoord (aangegeven), begraven 1719 in Heinenoord (in de kerk), beroep landbouwer, religie NG, ondertrouw 17 Jun 1684 in Mijnsheerenland (zij jd geboren Mijnsheerenland).  Hij woonde aan de Reedijk te Heinenoord, op de grens met Mijnsheerenland. Hij pachtte meerdere stukken land onder Mijnsheerenland, o.a. van de kerk te Heinenoord. Hij leende enige maken een groot bedrag, maar loste dit steeds volgens de afspraken af. Hij was vele jaren diaken/armmester, ouderling en schepen van Heinenoord.

                             Getuige bij:  Pieter Pietersz KRUITHOF  #18210   Gedoopt  13 Aug 1702  Zevenbergen.

           30      iii.   Lijntje Klaasd KRUITHOF, geb. ca 1654 in Mijnsheerenland.

        + 31      iv.   Pieter Klaasz KRUITHOF geb. ca 1656.

        + 32       v.   Cornelis Klaasz KRUITHOF geb. ca 1658.

           33      vi.   Adriaantje Klaasdr KRUITHOF, geb. ca 1659 in Mijnsheerenland, ovl. 20 Aug 1736 in Heinenoord.  Getuige bij:  Pieter Pietersz KRUITHOF  #18210   Gedoopt  13 Aug 1702  Zevenbergen

                             Doopgetuige bij:  Lijntje Ariens BLAAK  #43984   Gedoopt  26 Dec 1692  Goudswaard

                             Doopgetuige bij:  Claas Ariens BLAAK  #93039   Gedoopt  21 Jan 1696  Goudswaard. Zij trouwde (1) Arie Willemsz REEDIJCK, ook bekend als GROOT, getrouwd ca 1677, geb. ca 1645 in Heinenoord (zoon van Willem Arien INGENSZ en Marigie Jacobs TROOST), ovl. 1685 - 10 Jun 1691, beroep landbouwer.  Zij trouwde (2) Cornelis Laurensz BAARS, getrouwd ca 1692, geb. ca 1663 (zoon van Laurens Cornelisz BAARS en IJsbrandje IJSBRANDSDR).  Doopgetuige bij:  Lijntje Ariens BLAAK  #43984   Gedoopt  26 Dec 1692  Goudswaard

                             Doopgetuige bij:  Claas Ariens BLAAK  #93039   Gedoopt  21 Jan 1696  Goudswaard.

           34     vii.   Elisabeth Klaasd KRUITHOF, ook bekend als Elisabeth, geb. 1660 in Mijnsheerenland, gedoopt 5 Dec 1660 in Mijnsheerenland, ovl. 1696 in Goudswaard, begraven 1 Feb 1696 in Goudswaard.  Zij trouwde Arien Jans BLAECK, getrouwd 27 Apr 1687 in Maasdam, geb. ca 1662 in Maasdam (zoon van Jan Ariensz BLAECK en Maggeltje Teunisdr KRUITHOF), ovl. 1703, ondertrouw 6 Apr 1687 in Mijnsheerenland.

 

12.  Cornelis Arijensz KRUITHOF, ook bekend als CRUIJTHOF, geb. ca 1617 in Mijnsheerenland, beroep landbouwer, schipper.  Hij trouwde Jaepie Claesdr GOUMAN, getrouwd 1648, geb. 1626 in Puttershoek (dochter van Claes Bastiaensz GOUMAN en Lintgen JANS), gedoopt 15 Nov 1626 in Puttershoek, religie NG, ondertrouw 3 Jan 1648 in Puttershoek.

                             Kinderen:

           35        i.   Ariaentie Cornelisd KRUITHOF, geb. 1648 in Puttershoek, gedoopt 24 Mrt 1648 in Puttershoek, ovl. vr 4 Feb 1654 in Puttershoek.

        + 36       ii.   Arije Cornelisz KRUITHOF geb. 1650.

           37      iii.   Lijntje Cornelisd KRUITHOF, geb. 1652 in Puttershoek, gedoopt 1 Dec 1652 in Puttershoek.  Zij trouwde Joris Jansz STREEP, getrouwd 28 Nov 1683 in Puttershoek, geb. ca 1652 in Cillaarshoek (zoon van Jan Jorisz STREEP en NN).  Getuige bij:  Jaapje Willemsd ROGGE  #256230   Gedoopt  21 Apr 1697  Numansdorp.

           38      iv.   Ariaentie Cornelisd KRUITHOF, geb. 1654 in Puttershoek, gedoopt 4 Feb 1654 in Puttershoek.

           39       v.   Petronella Cornelisd KRUITHOF, geb. 1655 in Puttershoek, gedoopt 21 Feb 1655 in Puttershoek, ovl. vr 26 Nov 1656 in Puttershoek ?

           40      vi.   Pieternelle Cornelisd KRUITHOF, geb. 1656 in Puttershoek, gedoopt 26 Nov 1656 in Puttershoek.

           41     vii.   Claes Cornelisz KRUITHOF, geb. 1659 in Puttershoek, gedoopt 3 Aug 1659 in Puttershoek.

           42    viii.   Claessie Cornelisd KRUITHOF, geb. 1660 in Puttershoek, gedoopt 12 Sep 1660 in Puttershoek.

           43      ix.   Lijsbeth Cornelisd KRUITHOF, geb. 1661 in Puttershoek, gedoopt 25 Sep 1661 in Puttershoek.

           44       x.   Janneken Cornelisd KRUITHOF, geb. 1663 in Puttershoek, gedoopt 8 Apr 1663 in Puttershoek.

           45      xi.   Agnietje Cornelisse KRUITHOF, geb. ca 1670 in Puttershoek ? . Zij trouwde Willem Cornelisz ROGGE, getrouwd 1695 in Puttershoek ?, geb. ca 1670 (zoon van Cornelis Ariens ROGGE en Dirksken ARIENS), ovl. 24 Apr 1700 in Puttershoek (Op den 24 april 1700 Heeft Angenietie Cornelis aengegeven ‘t lijk van Willem Cornelis Haeren man Zaliger, en versogte een acte prodeo), ondertrouw 23 Apr 1695 in Numansdorp.

 

 

Vierde Generatie

 

16.  Cornelis Teunis KRUITHOF, geb. 1639 in Heinenoord, gedoopt 30 Okt 1639 in Heinenoord, beroep boer te Mijnsheerenland, religie NG.  Hij trouwde Cornelia CLAESD, getrouwd ca 1663 in Mijnsheerenland, geb. ca 1640 in Mijnsheerenland (dochter van Claes en NN).  Getuige bij:  Marij Gideons BOER  #263959   Gedoopt  12 Nov 1679  Mijnsheerenland.

                             Kinderen:

        + 46        i.   Claas Cornelisse KRUITHOF geb. ca 1663.

        + 47       ii.   Teunis Cornelisse KRUITHOF geb. 1664.

        + 48      iii.   Andries Cornelisz KRUITHOF geb. 1668.

           49      iv.   Lijntge Cornelisd KRUITHOF, geb. 1670 in Mijnsheerenland, gedoopt 25 Dec 1670 in Mijnsheerenland.  Wonend dorps Zuijd-zijde. Arij Bastiaansz: Oosterman, Grietje Cornelisdr: Kruijdhof. vr: Lijntje Cornelisdr: Kruijdhof inw: Lidmaten 1717 Mijnsheerenland

                             .

           50       v.   Grietje Cornelisd KRUITHOF, ook bekend als KRUIJDHOF, geb. 1674 in Mijnsheerenland, gedoopt 13 Mei 1674 in Mijnsheerenland.  Getuige bij:  Cornelis Klaasz KRUITHOF  #8118   Gedoopt  3 Sep 1695  Mijnsheerenland. Zij trouwde Arie Bastiaens OOSTERMAN, getrouwd 17 Mei 1705 in Mijnsheerenland, geb. ca 1680 (zoon van Bastiaen Willems OOSTERMAN en Lideweij Pietersd Van ROOIJ), ondertrouw 25 Apr 1705 in Mijnsheerenland (Den 25 April 1705 Arij Bastiaansz: Oosterman J.M en Grietje Cornelis Kruijdhof. J:D beijde gebooren en woonende alhier. Alhier getrouwd den 17 Meij Trouwboek Mijnsheerenland).  Wonend dorps Zuijd-zijde. Arij Bastiaansz: Oosterman, Grietje Cornelisdr: Kruijdhof. vr: Lijntje Cornelisdr: Kruijdhof inw: Lidmaten 1717 Mijnsheerenland

                            

                            

                             .

           51      vi.   Dirk Cornelisz KRUITHOF, geb. 1677, gedoopt 21 Mei 1677 in Mijnsheerenland.

           52     vii.   Marietje Cornelisse KRUITHOF, ook bekend als KRUIJDHOF, geb. 1683 in Mijnsheerenland, gedoopt 28 Mrt 1683 in Mijnsheerenland, religie NG.  Wonend Achter-buurt. Marijtje Cornelisdr: Kruijdhof. Lidmaten 1717 Mijnsheerenland

                             . Zij trouwde Mattheus Pleune VLASBLOM, ook bekend als VLASBLOEM, getrouwd 9 Jun 1710 in Mijnsheerenland, geb. 1679 in Mijnsheerenland (zoon van Pleun Maertensen VLASBLOM en Jacomijntje Mattheus Van Der LAAN), gedoopt 14 Sep 1679 in Mijnsheerenland, ondertrouw 22 Mei 1710 in Mijnsheerenland (Den 22 Meij 1710 Teeuwis Pleune Vlasbloem J:M met Marijtje Cornelisdr: Kruijdhof. J:D: beijde gebooren en woonende alhier, alhier getrouwd den 9 Junij. Trouwboek Mijnsheerenland

                             ).

 

24.  Arijen Pietersz KRUITHOF, ook bekend als KRUIJDHOF, geb. 1650 in Mijnsheerenland (Moerkerken), gedoopt 26 Jun 1650 in Puttershoek, ovl. 15 Nov 1722 in Heinenoord, religie NG, beroep landbouwer, veehouder.  Testament van Willem Hermans Geilvoet en Klaasje Jans, echtelieden wonend onder Zuidland. Zij hebben vier kinderen. Voogd zijnerzijds Arie Pieters Kruithof onder Heinenoord en harerzijds Arie Dirks 't Grein in de Hitsert. Seclusie weesmeesters. Getuigen Michiel Reins en Huibert Arens. Aktedatum: 14/08/1678 Aard van de akte: testament Naam notaris: Philip Vermaat Toegangsnummer: 110 Notarissen Inventarisnummer: 9072 Bron: Streekarchief Voorne Putten

       Getuige bij:  Lijntge Pieters REIJERKERK  #7645   Gedoopt  11 Sep 1672  Mijnsheerenland

       Getuige bij:  Martijntie Gabriels SCHEELHOECK  #266661   Gedoopt  ca Dec 1690  Spijkenisse

       Getuige bij:  Martijntie Gabriels SCHEELHOECK  #266639   Gedoopt  17 Feb 1692  Spijkenisse

       Getuige bij:  Martijntje Jacobsd BLAECK  #280528   Gedoopt  4 Jul 1706  Oudenhoorn. Hij trouwde (1) Martijntge Meeuwisd HOFMAN, getrouwd 1672, geb. ca 1641 in Mijnsheerenland (dochter van Meeuwis Ariens HOFMAN en Ariaentge CORNELIS), ovl. ca 1690 in Heinenoord, ondertrouw 20 Aug 1672 in Heinenoord (Den 20 augusti Arijen Pietersz Kruijdhof J.M. van Moerkerken met Martijntge Meeuwis Hofman wed van Cornelis Jacobsz Kes woonacchtigh onder Heijnenoort aldaer ondertrouwt den 20 august Trouwboek Mijnsheerenland).  Getuige bij:  Ariaentie Pieters REIJERKERK  #7642   Gedoopt  9 Mrt 1659  Puttershoek

       Getuige bij:  Martijntie Gabriels SCHEELHOECK  #266659   Gedoopt  5 Sep 1688  Spijkenisse. Hij trouwde (2) Sara Cornelisd LEENHEER, getrouwd ca 1691, geb. 1668 in Hendrik-Ido-Ambacht (dochter van Cornelis Willems Jonge LEENHEER en Maijke Abrahamsdr JEIJSKOOT), gedoopt 24 Aug 1668 in Hendrik-Ido-Ambacht, ovl. na 1724 in Heinenoord, religie NG.  Getuige bij:  Martijntje Jacobsd BLAECK  #280528   Gedoopt  4 Jul 1706  Oudenhoorn.

                             Kinderen van Martijntge Meeuwisd HOFMAN:

           53        i.   Pieter Ariesz KRUITHOF, geb. 1673, gedoopt 16 Apr 1673 in Heinenoord, ovl. vr 12 Okt 1692, religie NG.

           54       ii.   Cornelia Ariesd KRUITHOF, geb. 1675 in Heinenoord, gedoopt 17 Mrt 1675 in Heinenoord, ovl. vr 29 Sep 1719, religie NG.  Getuige bij:  Arie Jacobsz BLAECK  #295150   Gedoopt  15 Nov 1711  Oudenhoorn. Zij trouwde Arij Willemsz GEIJLVOET, getrouwd 1 Apr 1698 in Zuidland, geb. 1675 in Zuidland (zoon van Willem Harmensz GEIJLVOET en Klaasje Jansd In 't VELD), gedoopt 19 Mei 1675 in Zuidland, ovl. vr 16 Mei 1732.  Willem Willems Geilvoet als in huwelijk hebbende Arentje Hokke wonend onder Oudenhoorn komt overeen met Jan Jans van der Sluis en Gerrit Ruigrok als voogden over de minderjarige Ariaantje Hokke en Neeltje Hokke, allen kinderen van wijlen Laurens Leenderts Hokke (Lauw), dat hij de beide zusjes bij meerderjarigheid of eerder huwelijk hun erfdeel van f 1608 pp zal uitkeren en ze tot die tijd van de rente zal onderhouden. Als borg stellen zich Dirk Willems Geilvoet wonend onder Zuidland en Arie Willems Geilvoet te Oudenhoorn. Aktedatum: 09/03/1701 Aard van de akte: overeenkomst Naam notaris: Paulus van Brakel Toegangsnummer: 110 Notarissen Inventarisnummer:           1027 Bron: Streekarchief Voorne Putten

                             .

        + 55      iii.   Meuwis Ariesz KRUITHOF geb. 1678.

           56      iv.   IJsbrandje Ariesd KRUITHOF, geb. 1681 in Heinenoord, gedoopt 5 Jan 1681 in Heinenoord, religie NG.  Getuige bij:  Jacob Cornelisz MOSTERTDIJCK  #95025   Gedoopt  9 Mei 1719  Heenvliet

                             Getuige bij:  Eisebrantje Leendertsd DEKKER  #295149   Gedoopt  30 Jul 1730  Oudenhoorn. Zij trouwde Jacob Jacobs BLAECK, geb. 1674 - 1675 in Heinenoord (zoon van Jacob Willemsz BLAECK en Mayke Jacobs LEEUWENBURG), gedoopt 1 Jan 1675 in Heinenoord.

           57       v.   Martijntje Ariesd KRUITHOF, geb. ca 1687 in Heinenoord.  Zij trouwde Jan Jacobsz TROOST, getrouwd 27 Apr 1721 in Groote-Lindt, geb. 3 Jul 1685 in Heinenoord (zoon van Jacob Jansz TROOST en Neeltje Klaasdr KRUITHOF), gedoopt 11 Jul 1685 in Heinenoord, ovl. 6 Okt 1766 in Heinenoord, ondertrouw 24 Apr 1721 in Heeroudelands-Ambacht.

                             Kinderen van Sara Cornelisd LEENHEER:

           58      vi.   Pieter Ariesz KRUITHOF, geb. 1692 in Heinenoord, gedoopt 12 Okt 1692 in Heinenoord, religie NG.

           59     vii.   Maaike Ariesd KRUITHOF, geb. ca 1698 in Heinenoord, ovl. vr 27 Aug 1730.  Zij trouwde Arie Jacobsz TROOST, getrouwd 1723, geb. ca 1687 in Heinenoord (zoon van Jacob Jansz TROOST en Neeltje Klaasdr KRUITHOF), ondertrouw 2 Okt 1723 in Heinenoord (datum impost).

           60    viii.   Cornelis Ariesz KRUITHOF, geb. ca 1706 in Heinenoord.  Hij trouwde Maartje Pietersd Van LUIJCK, ook bekend als Marichie, getrouwd 1736, geb. 1691 in Sint-Anthoniepolder (dochter van Pieter Ewoutsz Van LUIJK en Pleuntie Jansdr MONSTER), gedoopt 20 Mei 1691 in Sint-Anthoniepolder, ovl. 31 Mei 1751 in Heinenoord, begraven 4 Jun 1751 in Heinenoord, ondertrouw 14 Dec 1736 in Heinenoord.  Getuige bij:  Adriana Willemsd De WINTER  #295154   Gedoopt  28 Jun 1744  Oudenhoorn.

           61      ix.   Elisabeth Ariesd KRUITHOF, ook bekend als KRUIJTHOF, geb. 1708 in Heinenoord, gedoopt 19 Feb 1708 in Heinenoord, religie NG, ovl. 29 Jan 1746 in Oudenhoorn.  Zij trouwde Willem Teunisse De WINTER, getrouwd 1733 in Mijnsheerenland, geb. 1697 in Westmaas (zoon van Theunis Willems De WINTER en Annetje Jans KONIJNENDIJK), gedoopt 22 Dec 1697 in Westmaas, ondertrouw 24 Apr 1733 in Mijnsheerenland (Den 24 April inondertrouw opgenome Willem Teunisse De Winter J:M van de Westmaes met Elijsabet Arijens Kruijthof J:D: van Heinenoort bijde woonagtig te MijnsHrLt hier getrouwt Trouwboek Mijnsheerenland).  Den 24 december 1743 zijn met behoorlijke Kerke attestatie van Meijnsheereland tot ons overgekomen als ledematen der Ware Christelijke Gereformeerde Xtelijke Kerke, Willem de Winter en Leijsbeth Kruijthof. Egte luiden

                             .

           62       x.   Adriana Ariensdr KRUITHOF, geb. 1711 in Heinenoord, gedoopt 6 Sep 1711 in Heinenoord, ovl. 18 Jan 1752 in Heinenoord, religie NG.  Zij trouwde Ingen Cornelisz Van ETTEN, ook bekend als Van NETTEN, getrouwd 30 Nov 1738 in Heinenoord, geb. 1704 in Mijnsheerenland (zoon van Cornelis Cornelisz Van ETTEN en Ariaantje Cornelisse De RUIJTER), gedoopt 21 Dec 1704 in Mijnsheerenland, ovl. ca 1785, religie NG, beroep kleermaker en boer te Heinenoord, ondertrouw 7 Nov 1738 in Heinenoord (Op den 7en Novenmber 1738 heeft haer in ondertrouw aangegeven Adriana ariens Kruijthoff. Met Inge Corn Van Eetten gehoorende sij bruijt onder de Classis Prodeo dus f Memorie adriana aerinse kruijthof Gaarder Heinenoord).

 

25.  Cornelis Pieters KRUITHOF, ook bekend als KRUIJDHOFF/KRUIJTHOF, geb. 1652 in Mijnsheerenland, gedoopt 20 Mei 1652 in Puttershoek, ovl. 15 Okt 1732 in Heinenoord, religie NG, beroep landbouwer.  Heemraad, stedehouder, kerkmeester Van Kijfhoek. Hij trouwde Maayken Dingemans HOFMAN, getrouwd 16 Dec 1676 in Heerjansdam (Den 16 Cornelis Pietersen Kruijthof, J.M. van Mijnsheerenlant, en Maeijke Dingemans, J.D. van Mijnsheerenlant, en beijde wonende in Kiefhoeck, sijn bij ons in den eghten staet bevestigt, dato als voren. Trouwboek Heerjansdam), geb. ca 1655 in Mijnsheerenland (dochter van Dingeman Jacobs HOFMAN en Ariantie Ariens REIJERKERK), ondertrouw 26 Nov 1676 in Heerjansdam (Cornelis Pietersz Kruijdhoff J:M: van Mijnsherenland en Maijken Dingemans J:D: van Mijnsherenland en beijde woonachtich in Kijfhoeck ondertrouwt op Heerjansdam den 26 Novemb 1676 Trouwboek Mijnsheerenland).

                             Kinderen:

           63        i.   Adriaantje Cornelisd KRUITHOF, geb. 1677, gedoopt 7 Feb 1677 in Heerjansdam, religie NG.

           64       ii.   Hendrikje Cornelisd KRUITHOF, geb. 1678, gedoopt 3 Jul 1678 in Heerjansdam, religie NG.

           65      iii.   IJsbrandje Cornelisd KRUITHOF, geb. 1679 in Heerjansdam, gedoopt 28 Mei 1679 in Heerjansdam, ovl. vr 20 Apr 1725 in Kijfhoek.  Zij trouwde Claas Leenderts Van ES, getrouwd 26 Mei 1715 in Kijfhoek, geb. 1685 in Heerjansdam (zoon van Leendert Bastiaans Van Den NES en Trijntje Jansd Van DRIEL), gedoopt 3 Jul 1685 in Heerjansdam, ondertrouw 3 Mei 1715 in Heerjansdam.

           66      iv.   Neeltje Cornelisse KRUITHOF, geb. ca 1681 in Kijfhoek.  Getuige bij:  Geertje Cornelisd MOSTERTDIJCK  #95026   Gedoopt  6 Apr 1721  Heenvliet. Zij trouwde Cornelis Jacobs De RAADT, getrouwd Nov 1705 in Heerjansdam, geb. 1 Sep 1670 in Oud-Beijerland (zoon van Jacob Willems De RAADT en Neeltje Witte Van DIJK), gedoopt 7 Sep 1670 in Oud-Beijerland, ovl. 1733 in Hekelingen, begraven 8 Okt 1733 in Hekelingen, beroep boer te Westmaas, later te Heenvliet, ondertrouw in Heerjansdam (hij weduwnaar van en wonend Heenvliet; zij jd van Kijfhoek, zij f.3,-,- impost betaald Kijfhoek 22 Okt 1705,  te Heerjansdam tijdens vacature van de predikant te Kijfhoek).  Woont Heenvliet 1705, schepen van Heenvliet 1740.

           67       v.   Lijsbeth Cornelisd KRUITHOF, geb. 1685 in Heerjansdam, gedoopt 28 Apr 1685 in Heerjansdam, religie NG.  Zij trouwde Jan Leenderts Van ES, getrouwd 1707, geb. ca 1680 in Groote-Lindt (zoon van Leendert Bastiaans Van Den NES en Trijntje Jansd Van DRIEL), ondertrouw 19 Feb 1707 in Heerjansdam.

           68      vi.   Ingetje Cornelisd KRUITHOF, geb. 1687, gedoopt 8 Jun 1687 in Heerjansdam, religie NG.

           69     vii.   Pieter Cornelisz KRUITHOF, geb. 1689, gedoopt 5 Feb 1689 in Heerjansdam, religie NG.

 

26.  Dirk Pieters KRUITHOF, geb. 1659 in Mijnsheerenland, gedoopt 2 Mrt 1659 in Puttershoek, religie NG.  J.m. van Mijnsheerenland, woonde in Heinenoord(1683). Hij trouwde Ariaentie Ariens REIJERKERK, ook bekend als REEDIJK, ook bekend als RHEDIJK, getrouwd 28 Feb 1683 in Mijnsheerenland, geb. ca 1660 in Mijnsheerenland, beroep landbouweres, ondertrouw 13 Feb 1683 in Mijnsheerenland.  Getuige bij:  Arijen Pietersz WEERT  #314490   Gedoopt  27 Sep 1687  Mijnsheerenland

       Getuige bij:  Pietertje Pietersd WEERT  #314486   Gedoopt  5 Mrt 1690  Mijnsheerenland

       Getuige bij:  Arien Maartens REIJERKERK #1781   Gedoopt  9 Dec 1696  Maasdam

       Getuige bij:  Arien Maartensz REIJERKERK #1782   Gedoopt  8 Dec 1697  Maasdam

       Getuige bij:  Arij Meeuwisse REIJERKERK  #1793   Gedoopt  2 Mei 1699  Mijnsheerenland

       Getuige bij:  Brechien Cornelisd TUIJNDER  #318676   Gedoopt  11 Mrt 1685  Westmaas.

                             Kinderen:

           70        i.   Pieter Dirksz KRUITHOF, geb. 1683 in Puttershoek, gedoopt 26 Sep 1683 in Heinenoord.

        + 71       ii.   Arent Dirksz KRUITHOF geb. 1685.

           72      iii.   Neeltje Dirksd KRUITHOF, geb. ca 1687 in Puttershoek, gedoopt in Heinenoord ?

        + 73      iv.   Dingeman Dirks KRUITHOF geb. ca 1689.

           74       v.   Marietje Dirksd KRUITHOF, geb. 1691 in Puttershoek, gedoopt 5 Aug 1691 in Heinenoord.

           75      vi.   IJsbrand Dirksz KRUITHOF, geb. 1692 in Puttershoek, gedoopt 16 Nov 1692 in Heinenoord, ovl. vr 17 Apr 1695.

           76     vii.   IJsbrandje Dirks KRUITHOF, geb. ca 1693 in Puttershoek, ovl. 16 Feb 1747 in Mijnsheerenland (Cornelis Barendregt geeft aan het lijk van sijn vrouw IJsbrantje Kruijdhoff op Prodeo Gaarder Mijnsheerenland

                             ).  Getuige bij:  Dirck Ariesz KRUIJTHOF  #106698   Gedoopt  2 Jan 1707  Oudenhoorn

                             Getuige bij:  Pieter Arentsz KRUIJTHOF  #106693   Gedoopt  23 Sep 1714  Oudenhoorn

                             Getuige bij:  Harjaantje Arentsd KRUIJTHOF  #295002   Gedoopt  14 Mei 1719  Oudenhoorn. Zij trouwde Cornelis Jans BARENDREGT, getrouwd 13 Mei 1714 in Numansdorp, geb. 1681 in Maasdam (zoon van Jan Cornelis BARENDREGT en Ariaantje Cornelis SNEUKELAAR), gedoopt 6 Jul 1681 in Maasdam.  Getuige bij:  IJsbrandje Dirks KRUITHOF  #5079   Overleden  16 Feb 1747  Mijnsheerenland.

        + 77    viii.   IJsbrand Dirks KRUITHOF geb. 1695.

 

27.  Gijsbert Roelen KRUIJTHOF, ook bekend als KRUIJDHOF, geb. ca 1655 in Puttershoek ? . Hij trouwde Annichjen Jacobsd Van Der LINDEN, getrouwd 14 Dec 1680 in Mijnsheerenland, geb. 1652 in Westmaas (dochter van Jacob Pietersz Van Der LINDEN en Aaltje LEENDERTSD), gedoopt 7 Aug 1652 in Westmaas, ondertrouw 23 Nov 1680 in Mijnsheerenland (Gijsbert Roelen Kruijdhof, JM, en Annegie Jacobs van de Linde, JD van Westmaes).

                             Kinderen:

           78        i.   Ingetje Gijsbertsd KRUIJTHOF, geb. 1681 in Mijnsheerenland, gedoopt 13 Apr 1681 in Mijnsheerenland.

           79       ii.   Grietie Gijsbertsd KRUIJTHOF, geb. 1682 in Mijnsheerenland, gedoopt 23 Aug 1682 in Mijnsheerenland, ovl. 17 Okt 1721 in Zwartewaal.  Zij trouwde Hendrik Hendriksz SMIT, ook bekend als BACKER, getrouwd 6 Jul 1704 in Zwartewaal, geb. 16 Dec 1680 ? in Brielle ?

           80      iii.   Jacob Gijsbertsz KRUIJTHOF, geb. 1685 in Westmaas, gedoopt 29 Jul 1685 in Westmaas.

        + 81      iv.   Arien Gijsbertsz KRUIJTHOF geb. 1687.

           82       v.   Cornelis Gijsbertsz KRUIJTHOF, geb. 1690 in Puttershoek, gedoopt 18 Jun 1690 in Puttershoek.

 

31.  Pieter Klaasz KRUITHOF, geb. ca 1656 in Mijnsheerenland, ovl. vr 13 Aug 1702, beroep landbouwer, veehouder.  Was pachter in Mijnsheerenland, tevens nam hij polderwerk aan. Hij trouwde Marijke Ariens 't JONG, getrouwd ca 1692, geb. ca 1665 (dochter van Arie Leenderts 't JONGH en Heijltje Bastiaens SPEKMES), ovl. 1712 in Zevenbergen, begraven 27 Okt 1712 in Zevenbergen.

                             Kinderen:

           83        i.   Lijntje Pieters KRUITHOF, geb. 1693 in Mijnsheerenland, gedoopt 10 Apr 1693 in Mijnsheerenland, ovl. na 17 Dec 1740, religie NG.  Woonde Zevenbergen. Lijntje was erfgenaam van Joosje Ariens 't JONG (RA 's-Gravendeel 17 Dec 1740)

                             Getuige bij:  Marij Ariesd KRUITHOF  #178196   Gedoopt  6 Mrt 1715  Etten-Leur

                             Getuige bij:  Pieter Ariesz KRUITHOF  #178199   Gedoopt  12 Aug 1717  Etten-Leur

                             Getuige bij:  Pieter Ariesz KRUITHOF  #178203   Gedoopt  25 Jul 1728  Etten-Leur. Zij trouwde Cornelis Laurens VERHOEVEN, getrouwd 10 Mrt 1713 in Zevenbergen, geb. 1670 in Etten-Leur (zoon van Laurens Cornelis VERHOEVEN en Christina Jansen Van RIEL), gedoopt 1670 in Etten-Leur.  Getuige bij:  Marij Ariesd KRUITHOF  #178196   Gedoopt  6 Mrt 1715  Etten-Leur.

        + 84       ii.   Arie Pieters KRUITHOF geb. 1694.

           85      iii.   Hilletje Pietersd KRUITHOF, geb. 1696, gedoopt 15 Sep 1696 in Mijnsheerenland, religie NG.

        + 86      iv.   Claas Pietersz KRUITHOF geb. 1698.

           87       v.   Bastiaan Pietersz KRUITHOF, geb. 1701 in Zevenbergen, gedoopt 28 Mrt 1701 in Zevenbergen, religie NG.

        + 88      vi.   Pieter Pietersz KRUITHOF geb. 1702.

 

32.  Cornelis Klaasz KRUITHOF, geb. ca 1658 in Mijnsheerenland.  Hij trouwde (1) Pietertje ENGELSDR, getrouwd ca 1692, geb. 1667 in Heinenoord (dochter van Engel en NN), gedoopt 17 Apr 1667 in Heinenoord, ovl. vr 13 Jun 1700, religie NG.  Hij trouwde (2) Crijntie De Oude CORNELISD, getrouwd 1700, geb. 1669 in Oud-Beijerland (dochter van Cornelis PIETERSE en Martijntge ARIENS), gedoopt 16 Okt 1669 in Oud-Beijerland, ondertrouw 13 Jun 1700 in Oud-Beijerland.

                             Kinderen van Pietertje ENGELSDR:

        + 89        i.   Klaas Cornelisse KRUITHOF geb. 1693.

           90       ii.   Lijntje Cornelisdr KRUITHOF, geb. 1695 in Heenvliet, gedoopt 14 Apr 1695 in Heenvliet, religie NG.

        + 91      iii.   Engel Cornelisz KRUITHOF geb. 1697.

                             Kinderen van Crijntie De Oude CORNELISD:

           92      iv.   Maayke Cornelisd KRUITHOF.

        + 93       v.   Leendert Cornelisz KRUIJTHOF geb. ca 1699.

           94      vi.   Martijntje Crelisd KRUIJTHOF, geb. 1700 in Heinenoord, gedoopt 18 Sep 1700 in Heinenoord, ovl. 5 Jul 1771 in Maasdam (aangegeven).  Zij trouwde Mathijs Adriaanse HAVELAAR, getrouwd 4 Nov 1736 in Barendrecht (hij wdn, zij jd van Heinenoord wonende Barendrecht), geb. 1702 in Maasdam (zoon van Adriaan Anthonissen HAVELAAR en Maartjen Matthijsdr ZEEMAN), gedoopt 29 Okt 1702 in Maasdam, ovl. 10 Mei 1771 in Maasdam (aangegeven), ondertrouw 11 Okt 1736 in Maasdam.  Doopgetuige was Geertruijd Mathijse ZEEMAN.

        + 95     vii.   Lodewijk Cornelisse KRUIJTHOF geb. ca 1708.

 

36.  Arije Cornelisz KRUITHOF, geb. 1650 in Puttershoek, gedoopt 22 Mei 1650 in Puttershoek, religie NG.  Hij trouwde Marijtje Mattheusdr Van Der LAAN, getrouwd 10 Jan 1677 in Rotterdam, geb. ca 1655 in Charlois, ondertrouw 27/28 Nov 1676 in Charlois, ondertrouw 3 Jan 1677 in Puttershoek.

                             Kinderen:

        + 96        i.   Cornelis Ariens KRUITHOF geb. 1677.

 

 

Vijfde Generatie

 

46.  Claas Cornelisse KRUITHOF, geb. ca 1663 in Mijnsheerenland, ovl. 1 Okt 1749 in Heinenoord.  Hij trouwde (1) Pietertje Timotheus WIJCKENTOORN, ook bekend als Pieternella BOER, getrouwd 26 Apr 1684 in Mijnsheerenland, geb. 3 Mei 1663 in Mijnsheerenland (dochter van Timotheus Gijsberts WIJCKENTOORN en Neesje PIETERSD), gedoopt 13 Mei 1663 in Mijnsheerenland, ovl. vr 1695 in Mijnsheerenland, religie NG.  Getuige bij:  Arie Cornelisse BOER  #85058   Gedoopt  21 Sep 1681  Westmaas en Mijnsheerenland. Hij trouwde (2) Marijtje Ariens 't HOERTJE, ook bekend als LEENHEER, getrouwd 1695 - 1698 in Mijnsheerenland, geb. 1673 - 1674 in 's-Gravendeel (dochter van Arij Abrahams 't HOERTJE en Lijntje Jaspers LEENHEER), ovl. in Heinenoord ?

                             Kinderen van Pietertje Timotheus WIJCKENTOORN:

           97        i.   Cornelis Klaasz KRUITHOF, geb. 1688 in Mijnsheerenland, gedoopt 15 Feb 1688 in Mijnsheerenland, ovl. vr 3 Sep 1695, religie NG.

           98       ii.   Cornelia Klaasd KRUITHOF, geb. 1691 in Mijnsheerenland, gedoopt 25 Feb 1691 in Mijnsheerenland, religie NG.

           99      iii.   Cornelis Klaasz KRUITHOF, geb. 1695 in Mijnsheerenland, gedoopt 3 Sep 1695 in Mijnsheerenland, religie NG.

                             Kinderen van Marijtje Ariens 't HOERTJE:

           100    iv.   Lijntje Claasd KRUIJTHOF, geb. 1698 in Mijnsheerenland, gedoopt 18 Okt 1698 in Mijnsheerenland, ovl. in Mijnsheerenland.

           101     v.   Arie Claasz KRUIJTHOF, geb. 1699 in Mijnsheerenland, gedoopt 11 Nov 1699 in Mijnsheerenland, ovl. vr 25 Sep 1700 in Mijnsheerenland.

        + 102    vi.   Arij Klaasz KRUITHOF geb. 1700.

        + 103   vii.   Dirk Claasz KRUIJTHOF geb. 1702.

        + 104  viii.   Cornelis Klaasz KRUIJTHOF geb. 1704.

           105    ix.   Andries Claasz KRUIJTHOF, geb. 1706 in Mijnsheerenland, gedoopt 17 Okt 1706 in Mijnsheerenland, ovl. vr 27 Nov 1707 in Mijnsheerenland.

           106     x.   Andries Claasz KRUIJTHOF, geb. 1707 in Mijnsheerenland, gedoopt 27 Nov 1707 in Mijnsheerenland, ovl. vr 22 Jun 1710 in Mijnsheerenland.

        + 107    xi.   Andries Claasse KRUIJTHOF geb. 1710.

           108   xii.   Abram Claasz KRUIJTHOF, geb. 1713 in Mijnsheerenland, gedoopt 19 Nov 1713 in Mijnsheerenland, ovl. in Mijnsheerenland, religie NG.

 

47.  Teunis Cornelisse KRUITHOF, ook bekend als KRUIJDHOF, geb. 1664 in Mijnsheerenland, gedoopt 24 Aug 1664 in Mijnsheerenland, ovl. na 1717, beroep boer te Mijnsheerenland, religie NG.  Wonend Dorps Noordzijde, Teunis Cornelisz: Kruijdhof, Cornelis en Lijsbeth Teunisse Soon en Dochter. Lijsbet Teunis Kruithof attestatie gegeven na Strijen. Met attestatie van Strijen weder gekomen. Lidmaten 1717 Mijnsheerenland

       Getuige bij:  Cornelis Klaasz KRUITHOF  #8118   Gedoopt  3 Sep 1695  Mijnsheerenland. Hij trouwde (1) Annigje Hendriks GRAAUW, getrouwd 21 Apr 1691 in Oud-Beijerland, geb. 1667 in Oud-Beijerland (dochter van Hendrik Cornelisz GRAAUW en Lijsbeth Bastiaansd BOEI), gedoopt 14 Aug 1667 in Oud-Beijerland, ovl. vr 23 Okt 1712 in Mijnsheerenland, religie NG.  Hij trouwde (2) Maartje Cornelisd NIEUWENBOER, getrouwd 1712 in Zuid-Beijerland, geb. ca 1675 in Zuid-Beijerland, ondertrouw 23 Okt 1712 in Mijnsheerenland (Den 23 October 1712 Teunis Cornelisz: Kruijdhof Wr: van Annetje Hendriks woonende alhier en Maartje Cornelisdr: Nieuwenboer J:D: van van den Hitzaart. Att: gegeeven op den Hitzaart Trouwboek Mijnsheerenland).

                             Kinderen van Annigje Hendriks GRAAUW:

        + 109      i.   Cornelis Teunisz KRUITHOF geb. 1693.

           110     ii.   Lijsbeth Teunisse KRUITHOF, geb. 1695 - 1696 in Mijnsheerenland, gedoopt 1 Jan 1696 in Mijnsheerenland, ovl. 6 Jun 1743 in Mijnsheerenland (aangegeven), religie NG.  Wonend Dorps Noordzijde, Teunis Cornelisz: Kruijdhof, Cornelis en Lijsbeth Teunisse Soon en Dochter. Lijsbet Teunis Kruithof attestatie gegeven na Strijen. Met attestatie van Strijen weder gekomen. Lidmaten 1717 Mijnsheerenland. Zij trouwde (1) Corstiaan Cornelisz WEEDA, getrouwd 1720, geb. 1694 in Strijen (zoon van Cornelis Dirks WEEDA en Niesje Teeuwe FLUIJTVOGEL), gedoopt 28 Feb 1694 in Strijen, ovl. vr 8 Mei 1723, religie NG, ondertrouw 12 Apr 1720 in Mijnsheerenland.  Zij trouwde (2) Dirk Cornelisse KOOYMAN, ook bekend als COIJMAN, getrouwd 1723 in Mijnsheerenland, geb. ca 1694 in 's-Gravendeel (zoon van Cornelis Ariens KOOIJMAN en Dirksje Hendriks WEEDA), ovl. vr 31 Jan 1751 in Mijnsheerenland, ondertrouw 8 Mei 1723 in Mijnsheerenland (Den 8 Meij in ondertrouw aangetekent Dirk Corn: Coijman J M van S Gravendeel met Lijsbet Teunis Kruithof, wed van Corstiaan Crelis Weeda. Na dat hunne 3 proclamatien hebben gehad zijn alhier getrouwd Trouwboek Mijnsheerenland).  Getuige bij:  Lijsbeth Teunisse KRUITHOF  #8130   Overleden  6 Jun 1743  Mijnsheerenland.

        + 111    iii.   Hendrik Teunisse KRUITHOF geb. 1698.

           112    iv.   Cornelia Teunisse KRUITHOF, geb. 1702 in Mijnsheerenland, gedoopt 8 Jan 1702 in Mijnsheerenland.  Zij trouwde Arien Gijsbertsz KRUIJTHOF, getrouwd 16 Mei 1723 in Mijnsheerenland, geb. 1687 in Puttershoek (zoon van Gijsbert Roelen KRUIJTHOF en Annichjen Jacobsd Van Der LINDEN), gedoopt 19 Okt 1687 in Puttershoek.

           113     v.   Dirk Teunisse KRUITHOF, geb. 1704 in Mijnsheerenland, gedoopt 3 Aug 1704 in Mijnsheerenland.

           114    vi.   Dirkje Teunisse KRUITHOF, geb. 1707 in Mijnsheerenland, gedoopt 12 Jun 1707 in Mijnsheerenland.  Zij trouwde Hendrik Aartsz MAASKANT, geb. 1676 in Strijensas (zoon van Aart Pietersz MAASKANT en Maaijke TIJSSE), gedoopt 13 Dec 1676 in Strijen.

        + 115   vii.   Arie Teunisse KRUITHOF geb. 1709.

        + 116  viii.   Andries Teunisse KRUITHOF geb. 1712.

                             Kinderen van Maartje Cornelisd NIEUWENBOER:

           117    ix.   Gerrit Teunisz KRUITHOF, geb. 1713 in Mijnsheerenland, gedoopt 1 Okt 1713 in Mijnsheerenland.

 

48.  Andries Cornelisz KRUITHOF, geb. 1668 in Mijnsheerenland, gedoopt 22 Jul 1668 in Mijnsheerenland, ovl. 5 Okt 1750 in Mijnsheerenland, religie NG.  Hij trouwde Magdaleentje Jacobsd Van DRIEL, getrouwd 5 Nov 1702 in Mijnsheerenland, geb. ca 1682 in Mijnsheerenland (dochter van Jacob Sanders Van DRIEL en Neeltje Cornelis Den BOGTER).  Wonend aan de Blaak, beginnende van het Oosten. Magdaleentje Jacobsdr: van Driel. Lidmaten 1717 Mijnsheerenland

       .

                             Kinderen:

           118      i.   Cornelia Andriesse KRUITHOF, geb. 1703, gedoopt 23 Sep 1703 in Mijnsheerenland, ovl. 1743, begraven 10 Mei 1743 in Heinenoord, religie NG.  Zij trouwde Leendert Jacobs PAUW, getrouwd 17 Feb 1736 in Mijnsheerenland, geb. 1710 (zoon van Jacob Gerrits PAUW en Anneke Jacobs BLAECK), gedoopt 11 Mei 1710 in Heinenoord, ovl. 1774, begraven 15 Mrt 1774 in Heinenoord, religie NG, ondertrouw 27 Jan 1736 in Mijnsheerenland.

           119     ii.   Lijntje Andriesd KRUITHOF, ook bekend als KRUIJTHOF, geb. 1705 in Mijnsheerenland, gedoopt 4 Okt 1705 in Mijnsheerenland.  Zij trouwde Bastiaan Ariesz OOSTERMAN, getrouwd 17 Jan 1734 in Mijnsheerenland, geb. 1705 in Mijnsheerenland (zoon van Arie Bastiaens OOSTERMAN en Grietje Cornelisd KRUITHOF), gedoopt 20 Sep 1705 in Mijnsheerenland, ondertrouw 26 Dec 1733 in Mijnsheerenland (Den 26 Decemb Bastiaen Arienz: Oosterman met Leijntje Andriez Kruijthof bijde Jongelide van MijnsHrlant hebben hun 3 voorstellinge gehad en zijn hier den 17 Januari getrouwt Trouwboek Mijnsheerenland).

           120    iii.   Dirkje Andriesd KRUITHOF, geb. 1707, gedoopt 7 Aug 1707 in Mijnsheerenland.

        + 121    iv.   Cornelis Andriesz KRUITHOF geb. 1713.

           122     v.   Jacomijntje Andriesd KRUITHOF, geb. 1717, gedoopt 23 Mei 1717 in Mijnsheerenland.

           123    vi.   Pieternelletje Andriesd KRUITHOF, geb. 1720, gedoopt 7 Apr 1720 in Mijnsheerenland.

 

55.  Meuwis Ariesz KRUITHOF, geb. 1678 in Heinenoord, gedoopt 13 Mei 1678 in Heinenoord.  Hij trouwde Maijke Fransen GROENENDIJK, ook bekend als GROENEWEG, getrouwd 22 Sep 1709 in Barendrecht, geb. 1681 in Barendrecht (dochter van Frans Dircksz GROENENDIJK en Annetje GERRITSDR), gedoopt 14 Sep 1681 in Barendrecht.

                             Kinderen:

           124      i.   Martijntje Meeuwisse KRUITHOF, geb. 1710 in Barendrecht, gedoopt 3 Aug 1710 in Barendrecht, ovl. 14 Mrt 1781 in Pernis (aangegeven).  Zij trouwde (1) Jan Jansz WELTEVREEN, getrouwd 18 Mrt 1731 in Pernis, geb. 1708 (zoon van Jan Jansz WELTEVREEN en Lijdia Cornelisse BLOCK), gedoopt 13 Mei 1708 in Pernis, ovl. vr 11 Jun 1751, ondertrouw 27 Feb 1731 in Pernis.  Zij trouwde (2) Jan Dirks GROEN, getrouwd 4 Jul 1751 in Pernis, geb. 1708 in Hoogvliet (zoon van Dirk Jansz GROEN en Ariaantje Ariesd SPUIJ), gedoopt 24 Jun 1708 in Hoogvliet, ovl. na 14 Mrt 1781, ondertrouw 11 Jun 1751 in Pernis.

           125     ii.   Annetje Meeuwisse KRUITHOF, geb. 1713, gedoopt 5 Nov 1713 in Barendrecht, ovl. 1776, begraven 17 Dec 1776 in IJsselmonde.  Zij trouwde Cornelis Jansz WELTEVREEN, getrouwd 11 Nov 1742 in Barendrecht, geb. 1709 (zoon van Jan Jansz WELTEVREEN en Lijdia Cornelisse BLOCK), gedoopt 6 Okt 1709 in Pernis, ovl. 1794, begraven 13 Nov 1794 in IJsselmonde.

        + 126    iii.   Arij Meeuwisse KRUITHOF geb. 1717.

 

71.  Arent Dirksz KRUITHOF, geb. 1685 in Puttershoek, gedoopt 25 Mrt 1685 in Heinenoord.  Hij trouwde Maartie Lauwe HOCKE, ook bekend als HOKKE, getrouwd 7 Nov 1706 in Zuidland, geb. 3 Okt 1684 in Oudenhoorn (dochter van Lau Claasz HOCKE en Maartje Cornelisd PLASJE), gedoopt 8 Okt 1684 in Oudenhoorn.  Testament van Kornelis Pieters Plasje wonend onder Oudenhoorn. Universeel erfgenaam zijn beide zoons: Pieter Kornelis Plasje en Harrent Kornelis Plasje. De boedel moet onverdeeld blijven tot de jongste 25 jaar is. De twee minderjarige kinderen van wijlen zijn dochter Maartje Kornelis Plasje uit huwelijk met Laurens Klaas (Lauw Klaas) ontvangen samen f 25. Voogd is de oudste zoon Pieter. Seclusie van weesmeesters. Aktedatum: 11/06/1691  Aard van de akte: testament Naam notaris: Paulus van Brakel Inventarisnummer: 1021 Bron: Streekarchief Voorne-Putten

       Getuige bij:  Maijke Jacobsd BLAECK  #295151   Gedoopt  10 Dec 1712  Oudenhoorn

       Getuige bij:  Ariaantje Jacobsd BLAECK  #295153   Gedoopt  25 Dec 1721  Oudenhoorn.

                             Kinderen:

           127      i.   Dirck Ariesz KRUIJTHOF, geb. 1706 - 1707 in Oudenhoorn, gedoopt 2 Jan 1707 in Oudenhoorn, ovl. vr 5 Aug 1708.

        + 128     ii.   Dirck Ariesz KRUIJTHOF geb. 1708.

        + 129    iii.   Cornelis Ariesz KRUIJTHOF geb. 1712.

        + 130    iv.   Pieter Arentsz KRUIJTHOF geb. 1714.

           131     v.   Harjaantje Arentsd KRUIJTHOF, geb. 1719 in Oudenhoorn, gedoopt 14 Mei 1719 in Oudenhoorn.

           132    vi.   Maria Arentsd KRUITHOF, geb. 1724 in Oudenhoorn, gedoopt 21 Mei 1724 in Oudenhoortn, ovl. 19 Apr 1746 in Oudenhoorn.  Zij trouwde Gerrit Jansz KREEFTENBERG, getrouwd 7 Mrt 1745 in Oudenhoorn, geb. 1715 in Wilp (zoon van Jan Henrik KREEFTENBERG en Wilmken GERRITS), gedoopt 10 Nov 1715 in Wilp, ondertrouw 13 Feb 1745 in Oudenhoorn (Gerrit Kreeftenberg, JM, geboortig van Wilp en Maria Kruijthof, JD, geboortig en beijde woonende alhier).

 

73.  Dingeman Dirks KRUITHOF, ook bekend als KRUIJTHOF, geb. ca 1689 in Heinenoord.  Getuige bij:  Pleuntge THIELEMANS  #150361   Overleden  20 Sep 1723  Heinenoord. Hij trouwde Sijtje Jansd TROOST, ook bekend als Sijtje, getrouwd 22 Aug 1723 in Mijnsheerenland, geb. 1696 in Mijnsheerenland (dochter van Jan Teunisse TROOST en Rookje Cornelisse Van Der KEST), gedoopt 18 Nov 1696 in Heinenoord, ondertrouw ca Jul 1723 in Mijnsheerenland (Julii 1723 in ondertrouw aangetekent Dingeman Dirkse Kruijthof J M van Hijnenoort met Sijken Janse Troost J D Geb: en Wonende alhier hebben hunne 3 proclamatien onverhinderd gehad, en zijn vervolgens op den 22 aug alhier getrouwt Trouwboek Mijnsheerenland), ondertrouw 30 Jul 1723 in Heinenoord (Op den 30e Julij 1723 Soo heeft hem ondertrouw aangegeven Dingeman Dingense Kruijthoff wonende onder Heinenoort sig in ondertrouw aangegeven met Sijgje Jans Troost als gehoorende onder de classis van Drie gl dus f 3 0 0- Dingeman Dirckse Kruithof Gaarder Heinenoord

       ).

                             Kinderen:

        + 133      i.   Jacob Dingemansz KRUITHOF geb. 1724.

           134     ii.   Rookje Dingemansd KRUITHOF, geb. 1726 in Heinenoord, gedoopt 30 Jun 1726 in Heinenoord, ovl. vr 19 Jul 1750.  Zij trouwde Claas Pieters De GROOT, getrouwd 11 Mei 1749 in Heinenoord, geb. 1720 in Sliedrecht (zoon van Pieter Cornelisz De GROOT en Ariaantje Claasdr DAALDER), gedoopt 3 Nov 1720 in Sliedrecht.

           135    iii.   Ariaantje Dingemansd KRUITHOF, geb. 1732 in Heinenoord, gedoopt 21 Sep 1732 in Heinenoord, ovl. in Charlois.  Zij trouwde Cornelis Leenderts Van Der HEIJDEN, getrouwd 19 Mei 1754 in Heinenoord, geb. ca 1710 in Heinenoord/Zevenbergen ? (zoon van Leendert Gabrielsz Van Der HEIJDEN en Maria Pieters Van SANTEN), ovl. vr 20 Jan 1786.

           136    iv.   Jannigje Dingemansd KRUITHOF, geb. 1735 in Heinenoord, gedoopt 19 Jun 1735 in Heinenoord, ovl. in Heinenoord.

           137     v.   Pietertje Dingemansd KRUITHOF, geb. 1735 in Heinenoord, gedoopt 19 Jun 1735 in Heinenoord, ovl. in Heinenoord.

        + 138    vi.   Jan Dingemansz KRUITHOF geb. 1737.

 

77.  IJsbrand Dirks KRUITHOF, geb. 1695 in Puttershoek, gedoopt 17 Apr 1695 in Heinenoord, ovl. 11 Nov 1729 in Nieuw-Beijerland.  Hij trouwde Catalyntje Hendriksd Van ES, getrouwd 1723, geb. 1699 in Dubbeldam (dochter van Hendrik Lamberts Van ES en Luijkje Willems Van GILST), gedoopt 22 Feb 1699 in Dubbeldam, ovl. 1731 in Nieuw-Beijerland, begraven 5 Apr 1731 in Nieuw-Beijerland, ondertrouw 7 Mei 1723 in Dubbeldam, ondertrouw 16 Mei 1723 in Mijnsheerenland.

                             Kinderen:

           139      i.   Ariaantje IJsbrandsd KRUITHOF, geb. 1723, gedoopt 2 Mei 1723 in Dubbeldam.

        + 140     ii.   Hendrik IJsbrandsz KRUITHOF geb. 1724.

           141    iii.   Luijkje IJsbrandsd KRUITHOF, geb. 1726, gedoopt 21 Apr 1726 in Piershil, ovl. vr 18 Jan 1728.

           142    iv.   Luijkje IJsbrandsd KRUITHOF, geb. 1728, gedoopt 18 Jan 1728 in Nieuw-Beijerland.

        + 143     v.   Dirk IJsbrandsz KRUITHOF geb. 1729.

 

81.  Arien Gijsbertsz KRUIJTHOF, geb. 1687 in Puttershoek, gedoopt 19 Okt 1687 in Puttershoek.  Hij trouwde Cornelia Teunisse KRUITHOF, getrouwd 16 Mei 1723 in Mijnsheerenland, geb. 1702 in Mijnsheerenland (dochter van Teunis Cornelisse KRUITHOF en Annigje Hendriks GRAAUW), gedoopt 8 Jan 1702 in Mijnsheerenland.

                             Kinderen:

           144      i.   Annigje Ariens KRUIJTHOF, geb. 1723 in Westmaas, gedoopt 18 Jul 1723 in Westmaas.  Zij trouwde Adrianus Ariesz Van BRUGGE, getrouwd 12 Jun 1746 in Westmaas, geb. ca 1704 in Sint-Anthoniepolder (zoon van Arie Jacobsz Van BRUGGE en Catelijntje BIJL), ondertrouw 20 Mei 1746 in Westmaas.

           145     ii.   Gijsbert Ariens KRUIJTHOF, geb. 11 Dec 1724 in Westmaas, gedoopt 17 Dec 1724 in Westmaas.

           146    iii.   Teunis Ariens KRUIJTHOF, geb. 1726 in Westmaas, gedoopt 1 Sep 1726 in Westmaas.

           147    iv.   Jacob Ariens KRUIJTHOF, geb. 1728 in Westmaas, gedoopt 12 Sep 1728 in Westmaas.

           148     v.   Cornelis Ariens KRUIJTHOF, geb. 1730 in Westmaas, gedoopt 1 Okt 1730 in Westmaas.

           149    vi.   Anna Ariens KRUIJTHOF, geb. 1732 - 1733 in Westmaas, gedoopt 1 Jan 1733 in Westmaas.

           150   vii.   Marietje Ariens KRUIJTHOF, geb. 1734 - 1735 in Westmaas, gedoopt 5 Jan 1735 in Westmaas.

           151  viii.   Margarietje Ariens KRUIJTHOF, geb. 16 Jan 1737 in Westmaas, gedoopt 20 Jan 1737 in Westmaas.  Zij trouwde Gerrit Willemsz KOOIJMAN, getrouwd 14 Jun 1772 in Westmaas, geb. 1745 in Strijen (zoon van Willem Ariens KOOIMAN en Joosje Simonsdr BOER), gedoopt 18 Dec 1745 in Strijen.

           152    ix.   Ingetje Ariens KRUIJTHOF, geb. 20 Jul 1741 in Westmaas, gedoopt 23 Jul 1741 in Westmaas.

 

84.  Arie Pieters KRUITHOF, geb. 1694 in Puttershoek, gedoopt 20 Mei 1694 in Mijnsheerenland, religie NG.  Getuige bij:  Pieternelleken Cornelisd VERHOEVEN  #178207   Gedoopt  12 Okt 1721  Zevenbergen. Hij trouwde Adriaantje Jans Van EEKELEN, getrouwd 23 Dec 1714 in Etten-Leur, geb. 1691 in Etten-Leur (dochter van Jan Huijbregts Van EEKELEN en Maijken HUBRECHTS), gedoopt 10 Jan 1691 in Etten-Leur, ondertrouw 3 Dec 1714 in Etten-Leur.  Getuige bij:  Pieternelleken Cornelisd VERHOEVEN  #178207   Gedoopt  12 Okt 1721  Zevenbergen.

                             Kinderen:

           153      i.   Marij Ariesd KRUITHOF, geb. 1715 in Etten-Leur, gedoopt 6 Mrt 1715 in Etten-Leur.

           154     ii.   Johannes Ariesz KRUITHOF, geb. 1716 in Etten-Leur, gedoopt 5 Apr 1716 in Etten-Leur.

           155    iii.   Pieter Ariesz KRUITHOF, geb. 1717 in Etten-Leur, gedoopt 12 Aug 1717 in Etten-Leur.

           156    iv.   Johannes Ariesz KRUITHOF, geb. 1722 in Etten-Leur, gedoopt 26 Jun 1722 in Etten-Leur.

           157     v.   Maria Ariesd KRUITHOF, geb. 1725 in Etten-Leur, gedoopt Mei 1725 in Etten-Leur.

           158    vi.   Pieter Ariesz KRUITHOF, geb. 1728 in Etten-Leur, gedoopt 25 Jul 1728 in Etten-Leur.

 

86.  Claas Pietersz KRUITHOF, ook bekend als KRUIJTHOF, geb. 1698 in Mijnsheerenland, gedoopt 2 Feb 1698 in Mijnsheerenland, religie NG, beroep landbouwer, veehouder, ovl. 22 Dec 1751 in Strijen (aangegeven).  Was pachter, zijn boerderij lag aan de Westdijk te Strijen. Hij verrichtte tevens slootwerk voor de polder Groot-Cromstrijen.

       Getuige bij:  Damis Cornelisz VERHOEVEN  #178209   Gedoopt  19 Jan 1727  Zevenbergen. Hij trouwde (1) Lijsbeth Leendertsd De REGT, getrouwd 1 Dec 1720 in Klaaswaal, geb. ca 1700 in Klaaswaal (dochter van Leendert Bouwensz De REGT en Jannetje Bastiaansd De WILDE), ovl. vr 28 Aug 1749 in Strijen.  Hij trouwde (2) Lijsbeth Ariensd KOOL, ook bekend als COOL, getrouwd 21 Sep 1749 in Westmaas, geb. 1699 in Mijnsheerenland (dochter van Arij Arijsz COOL en Annetje LEENDERTSD), gedoopt 9 Mei 1699 in Mijnsheerenland, ovl. 23 Jan 1784 in Strijen (aangegeven), religie NG, ondertrouw 28 Aug 1749 in Strijen (1749. den 28 Aug: Zijn te Strijen na t wedersijds betoog van het voldane trouwregt op het Huwelijk geëmaneert in wettige ondertrou opgenomen. Klaas Pieterse Kruijthof weduwenaar van Liesbet Leenderse de Regt van Strijen en Liesbet Ariense Cool weduwe van Rijk Hoogwerf, mede wonende onder Strijen aan de agterdijk en Kerkelijk onder de Westmaase, en zijn deselve na ingebragte getuijgenis als dat hunne geboden ongehindert te Strijen gegaan waren op de Westmaas den 21 September 1749 getrouwt. Trouwboek Westmaas

       ).  Getuige bij:  Cornelis Van DRONGELEN #12121   Gedoopt  16 Jan 1757  Cillaarshoek

       Getuige bij:  Pieter Pietersz Van der VLIET  #276309   Gedoopt  19 Dec 1723  Numansdorp.

                             Kinderen van Lijsbeth Leendertsd De REGT:

           159      i.   Maria Claasd KRUITHOF, geb. 1722 in Klaaswaal, gedoopt 18 Jan 1722 in Klaaswaal, ovl. vr 8 Jan 1734 in Strijen, religie NG.

           160     ii.   Jannigje Claesd KRUIJTHOF, geb. 1723 in Strijen, gedoopt 12 Sep 1723 in Strijen, ovl. vr Jun 1761 in Strijen, religie NG.  Zij trouwde Cornelis Fabiusz De QUARTEL, getrouwd 26 Okt 1749 in Westmaas (zij testeerden te Strijen op 23 Jan 1750, wonende aan de Westdijk te Strijen), geb. 1728 in Numansdorp (zoon van Fabius Cornelisz De QUARTEL en Trijntje Ariense HOPPEL), gedoopt 11 Jan 1728 in Numansdorp, ovl. 1769 in Numansdorp, begraven 30 Sep 1769 in Numansdorp, religie NG, ondertrouw 2 Okt 1749 in Westmaas, ondertrouw 3 Okt 1749 in Numansdorp.

           161    iii.   Pieternella Klaasd KRUITHOF, geb. 1725 in Strijen, gedoopt 26 Aug 1725 in Strijen, religie NG.  Zij trouwde Cornelis Jansz LAGEWEG, getrouwd 8 Mei 1746 in Zuidland, geb. 1706 in Zuidland (zoon van Jan Arents LAGEWEG en Rijkje Arensd RUIJGER), gedoopt 7 Feb 1706 in Zuidland, ondertrouw 15 Apr 1746 in Zuidland.

           162    iv.   Pieter Klaasz KRUITHOF, geb. 1727 in Strijen, gedoopt 30 Mrt 1727 in Strijen, ovl. vr 14 Jan 1731, religie NG.

           163     v.   Lena Klaasd KRUITHOF, geb. 1729 in Strijen, gedoopt 27 Mrt 1729 in Strijen, religie NG.  Zij trouwde Arie Jansz BOON, getrouwd 1754, geb. 1721 in Klaaswaal (zoon van Jan Jansz De Jonge BOON en Hendrikje Jansd SCHUTTER), gedoopt 9 Nov 1721 in Klaaswaal, religie NG, ondertrouw 22 Feb 1754 in Klaaswaal.

           164    vi.   Pieter Klaasz KRUITHOF, geb. 1731 in Strijen, gedoopt 14 Jan 1731 in Strijen, religie NG.

           165   vii.   Maria Klaasd KRUITHOF, geb. 1734 in Strijen, gedoopt 8 Jan 1734 in Strijen, religie NG.

 

88.  Pieter Pietersz KRUITHOF, geb. 1702 in Zevenbergen, gedoopt 13 Aug 1702 in Zevenbergen.  Getuige bij:  Pieter Cornelisz VERHOEVEN  #178208   Gedoopt  27 Feb 1724  Zevenbergen. Hij trouwde Adriana Thomasse BIJL, getrouwd 7 Apr 1726 in Klaaswaal, geb. 1706 (dochter van Thomas Barents BIJL en Maaike Jacobsd VOGELAAR), gedoopt 28 Feb 1706 in Klaaswaal.

                             Kinderen:

           166      i.   Maaike Pietersd KRUITHOF, geb. 1728, gedoopt 19 Jan 1728 in Strijen, ovl. vr 13 Nov 1746.

           167     ii.   Maria Pietersd KRUITHOF, geb. 1729, gedoopt 25 Dec 1729 in Klaaswaal, ovl. vr 27 Mei 1731.

           168    iii.   Maria Pietersd KRUITHOF, geb. 1731, gedoopt 27 Mei 1731 in Klaaswaal.

           169    iv.   Lijsbeth Pietersd KRUITHOF, geb. 1733, gedoopt 2 Aug 1733 in Klaaswaal.

           170     v.   Heijltje Pietersd KRUITHOF, geb. 1736, gedoopt 1 Jul 1736 in Klaaswaal.

           171    vi.   Antonia Pietersd KRUITHOF, geb. 1738 in Klaaswaal, gedoopt 26 Okt 1738 in Klaaswaal.  Zij trouwde Ingen Gerritsz FONKERT, getrouwd 30 Jul 1765 in Klaaswaal, geb. ca 1737 in Strijen (zoon van Gerrit Pietersz FONKERT en Maaike Ingesdr BLAECK), ondertrouw 14 Jun 1765 in Klaaswaal (Klaaswaal 1765, den 14e Junij zijn na vertoning van een acte pro Deo bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Ingen Fonkert, j.m. geboren te Strijen en woonende alhier en Antonia Kruithoff, j.d. geboren en woonende alhier en zijn bij ons Kerk getrout den 30e Julij 1765).

        + 172   vii.   Pieter Pietersz KRUITHOF geb. 1741.

        + 173  viii.   Thomas Pietersz KRUITHOF geb. 1743.

           174    ix.   Maijke Pietersd KRUITHOF, geb. 1746, gedoopt 13 Nov 1746 in Klaaswaal.

 

89.  Klaas Cornelisse KRUITHOF, geb. 1693 in Strijen, ovl. vr 24 Jun 1730.  Hij trouwde Ariaantje Marijnisd DEKKER, getrouwd 13 Okt 1726 in Strijen (hij j.m. van Strijen wonende Strijen, zij j.d. van Carnis wonende Carnis), geb. 1705 in Carnisse (dochter van Marinus Huijghs DEKKER en Maijken Jansd Van Der SPUIJ), gedoopt 22 Mrt 1705 in Barendrecht, ovl. 10 Mei 1797 in Mijnsheerenland, ondertrouw 20 Sep 1726 in Strijen.  Doopgetuige was Pleuntje JANS. Ariaantje was j.d. van Carnis, wonende Carnis 1726. Zij is op 10 Nov 1728 doopgetuige van Huijg van DRIEL te Strijen. Op 24 Jun 1730 is zij weduwe van Klaas Cornelis KRUIJTHOF. Zij woont daarna onder Barendrecht en hertrouwt met Jan Ariens KLEINJAN.

                             Kinderen:

        + 175      i.   Cornelis Claasz KRUITHOF geb. 1727.

           176     ii.   Maaike Klaasdr KRUIJTHOF, geb. 1729 in Strijen, gedoopt 23 Jan 1729 in Strijen, ovl. 11 Okt 1792 in Mijnsheerenland (aangegeven), religie NG.  Lidmaat te Mijnsheerenland op 2 Apr 1770 na belijdenis. Zij trouwde Jan Ariesz Van Der REE, getrouwd 2 Jun 1754 in Mijnsheerenland, geb. 1710 in Mijnsheerenland (zoon van Arij Jansz Van Der REE en Bastiaentje Jansd In 't VELD), gedoopt 20 Jul 1710 in Mijnsheerenland, ovl. 16 Jan 1795 in Mijnsheerenland (aangegeven), religie NG, ondertrouw 18 Mei 1754 in Mijnsheerenland.  Getuige bij:  Arij Jansz Van Der REE  #16279   Overleden  2 Nov 1752  Mijnsheerenland

                             Getuige bij:  Jannetje Willemsdr SMAAL  #16286   Overleden  10 Sep 1753  Mijnsheerenland.

 

91.  Engel Cornelisz KRUITHOF, geb. 1697 in Mijnsheerenland, gedoopt 15 Feb 1697 in Mijnsheerenland, religie NG.  Hij trouwde (1) Bastiaentge Pieters BLAECK, getrouwd 3 Mei 1722 in Numansdorp (hij J.M. van Mijnsheerenland en wonende in Strijen), geb. 1695 in Numansdorp (dochter van Pieter Huijgensz BLAECK en Bastiaentge Pietersdr De GEUS), gedoopt 28 Aug 1695 in Numansdorp.  Hij trouwde (2) Leentjen Simons SORGHDRAGER, ook bekend als Lijntje, getrouwd vr 1725, geb. 1695 in Cillaarshoek (dochter van Simon Ariens SORGHDRAGER en Marijtje Ariens RAS), gedoopt 11 Sep 1695 in Cillaarshoek.  Getuige bij:  Seijmen Ariens SORGHDRAGER #69577   Gedoopt  26 Apr 1722  Cillaarshoek.

                             Kinderen van Leentjen Simons SORGHDRAGER:

           177      i.   Cornelia Engelsd KRUITHOF, geb. 1724 in Strijen, gedoopt 16 Jul 1724 in Strijen, ovl. 1792.  Zij trouwde Arie Gerritsz SNEUKELAAR, getrouwd ca 1745, geb. 1721 in Strijen (zoon van Gerrit Ariens SNEUKELAAR en Neeltje Bastiaansd MAASKANT), gedoopt 30 Nov 1721 in Strijen, ovl. 1783 in Willemstad, begraven 1 Sep 1783 in Willemstad.

 

93.  Leendert Cornelisz KRUIJTHOF, geb. ca 1699.  Hij trouwde Aaltje Pieters BERGEIJK, ook bekend als VERHAAGEN, getrouwd vr 1724, geb. 1698 - 1699 in Strijen (dochter van Pieter Leenderts BERGEIJK en Marietje Ariens STREEFKERK), gedoopt 1 Jan 1699 in Strijen.

                             Kinderen:

        + 178      i.   Cornelis Leendertse KRUIJTHOF geb. 1724.

           179     ii.   Crijntje Leenderts KRUITHOF, geb. 1731 in Strijen, gedoopt 23 Dec 1731 in Strijen.

           180    iii.   Maria Leenderts KRUIJTHOF, geb. 1733 in Strijen, gedoopt 12 Sep 1733 in Strijen, ovl. 20 Dec 1773 in Strijen.  Zij trouwde Johannes Jansz VERBERK, ook bekend als VERBERG/VERBURG, getrouwd 1764, geb. 1737 in Strijen (zoon van Jan Jansz VERBERK en Lijdia Imertsd VERHAVEN), gedoopt 29 Dec 1737 in Strijen, ovl. 8 Mei 1805 in Strijen (aangegeven), ondertrouw 1 Okt 1764 in Strijen.

           181    iv.   Pietertje Leenderts KRUITHOF, geb. 1735 in Strijen, gedoopt 28 Aug 1735 in Strijen.

        + 182     v.   Pieter Leenderts KRUIJTHOF geb. 1739.

 

95.  Lodewijk Cornelisse KRUIJTHOF, geb. ca 1708.  Hij trouwde Lena Lodewijks Van DRIEL, getrouwd 1733, geb. 1708 in Piershil (dochter van Lodewijck Bastiaans Van DRIEL en Wijburgje Pietersdr SPUIDIJK), gedoopt 16 Sep 1708 in Piershil, ondertrouw 2 Dec 1733 in Piershil.

                             Kinderen:

           183      i.   Cornelis Lodewijks KRUITHOF, geb. 1733, gedoopt 14 Jun 1733 in Piershil (buitenechtelijk kind), ovl. vr 25 Dec 1742.

           184     ii.   Crijntje Lodewijks KRUITHOF, geb. 1735 in Strijen, gedoopt 29 Jan 1735 in Strijen, ovl. 1772 in Willemstad, begraven 17 Jul 1772 in Willemstad.  Zij trouwde Cornelis Ariensz ROBBEN, getrouwd 27 Mei 1770 in Willemstad, geb. 1725 in Willemstad (zoon van Arij Cornelisz ROBBEN en Marija Cornelisd MOLIJN), gedoopt 6 Jul 1725 in Willemstad, begraven 7 Jan 1796 in Willemstad, ondertrouw 5 Mei 1770 in Willemstad.

           185    iii.   Catrina Lodewijksd KRUITHOF, geb. 1736, gedoopt 8 Apr 1736 in Strijen.

           186    iv.   Lodewijk Lodewijksz KRUITHOF, geb. 1737, gedoopt 4 Aug 1737 in Strijen, ovl. vr 20 Dec 1739.

        + 187     v.   Lodewijk Lodewijksz KRUIJTHOF geb. 1739.

        + 188    vi.   Cornelis Lodewijksz KRUITHOF geb. 1742.

           189   vii.   Bastiaan Lodewijksz KRUITHOF, geb. 1745, gedoopt 7 Mrt 1745 in Strijen.

           190  viii.   Wijburgje Lodewijksd KRUITHOF, geb. 1747, gedoopt 3 Sep 1747 in Strijen.

           191    ix.   Wijburg Lodewijksz KRUITHOF, geb. 1748 in Strijen, gedoopt 10 Nov 1748 in Strijen, ovl. 14 Feb 1833 in Strijen.

           192     x.   Neeltje Lodewijksd KRUIJTHOF, geb. 1749 in Strijen, gedoopt 27 Dec 1749 in Strijen, ovl. 25 Jul 1822 in Hekelingen.  Zij trouwde Jan Cornelisz Van Der BIE, getrouwd 1788, geb. 1747 in Geervliet (zoon van Cornelis Ariens Van Der BIE en Jaapje Jansd VOGELAAR), gedoopt 5 Nov 1747 in Geervliet, ovl. 1 Jan 1838 in Geervliet, ondertrouw 19 Sep 1788 in Simonshaven en Biert.

           193    xi.   Adriana Lodewijksd KRUITHOF, geb. 1754 in Strijen, gedoopt 4 Aug 1754 in Strijen, ovl. 17 Nov 1830 in Strijen (aangegeven 18 Nov).

 

96.  Cornelis Ariens KRUITHOF, geb. 1677 in Charlois, gedoopt 3 Okt 1677 in Charlois, religie NG.  Hij trouwde Pietertje Bastiaansdr VERSCHOOR, getrouwd 18 Dec 1701 in Charlois, geb. 1669 in Katendrecht (dochter van Bastiaen Doensz VERSCHOOR en Pleuntje Pieters VERSCHOOR), gedoopt 12 Okt 1669 in Charlois, religie NG, ondertrouw 2 Dec 1701 in Charlois.

                             Kinderen:

        + 194      i.   Arij Cornelisse KRUITHOF geb. 1702.

        + 195     ii.   Gerrit Cornelisz KRUITHOF geb. 1704.

           196    iii.   Aert Cornelisz KRUITHOF, geb. 1707, gedoopt 15 Mei 1707 in Charlois.

           197    iv.   Johannes Cornelisz KRUITHOF, geb. 1709 in Charlois, gedoopt 4 Aug 1709 in Charlois.  Hij trouwde Pieternelletje Willemsd KOCK, getrouwd 25 Mrt 1759 in Charlois, geb. 1697 in Charlois (dochter van Willem Pieterse KOCK en Neeltje JANSDR), gedoopt 5 Mei 1697 in Charlois, ondertrouw 2 Mrt 1759 in Charlois (den 2: Maert heeft zig aengegeven Johannis Kruijthoff J:M: Geboortig van Charlois, en woonende onder Catendt met Pieternelletie Kok, wede van Jacob Van der Star. Geboortig van Charlois en wonende alhier. Jn de Classe van. Prodeo. Gaarder Charlois

                            

                             Maart den 2. Johannes Corneliss Kruijthof J.M. geboren te Charlois en wonende te Catendregt, met Pieternelletje Kok wed. van Jacob van der Star geboren en wonende te Charlois. hier getrout den 25. dito Trouwboek Charlois).

        + 198     v.   Marinus Cornelisz KRUITHOF geb. 1712.

 

 

Zesde Generatie

 

102.  Arij Klaasz KRUITHOF, ook bekend als KRUIJTHOF/CRUIJTHOF, geb. 1700 in Mijnsheerenland, gedoopt 25 Sep 1700 in Mijnsheerenland, ovl. ca Nov 1751 in Mijnsheerenland.  Hij trouwde Jannigje Ariens Van STIGT, getrouwd 4 Jun 1730 in Heinenoord (Den 4 Junij: Arie Claasse Cruijthof J M van Mijnsheerenland met Jannigje Ariens Van Stigt J D Van Heinenoort bijde woonende alhier Trouwboek Heinenoord ), geb. ca 1707 in Heinenoord (dochter van Arie Willems Van STIGT en Ariaantje Ariens KONING), ondertrouw ca Mei 1730 in Heinenoord (1730 Meij Arij Klaasz Kruijthof J M van Mijnsheerenland, met Jannigie Ariens Van Stigt J:D geb: en woon: onder Heijnenoort Te Heijnenoort aangetekent hebben alhier hunne huwlijks voorst: gehadt op den 21 Meij. 28 dito en .4. Junii attestatie gegeeven Trouwboek Mijnsheerenland).

                             Kinderen:

           199      i.   Nicolaas Ariens KRUITHOF, geb. 1731 in Heinenoord, gedoopt 4 Mrt 1731 in Heinenoord.

           200     ii.   Arie Ariens KRUITHOF, geb. 1735 in Heinenoord, gedoopt 20 Feb 1735 in Heinenoord.

 

103.  Dirk Claasz KRUIJTHOF, geb. 1702 in Mijnsheerenland, gedoopt 19 Nov 1702 in Mijnsheerenland, ovl. 18 Nov 1777 in Heinenoord (Aangevinge van't Begraven. Ik Ondergetekende verklaare ingevolge van de Ordonnantie op't middel van't Begraven geëmaneert aangevinge te doen van't Lyk van Dirk Kruijthof als gehoorende onder gen Classe dus. f Memorie Actum ter Secretarie van Heinenoort den 18 novbr 1777 Gaarder Heinenoord).  Bij de dopen van kinderen in 1738 en 1747 staat hij vermeld als soldaat. Partner Hilligje Corstiaans Van Der WAAL, geb. 1708 in Numansdorp (dochter van Christaan Gerritse Van Der WAAL en Ariaantje Claasd BOOGAERT), gedoopt 30 Sep 1708 in Numansdorp, ongetrouwd 1730.  Bij de doop van haar zoon Johannes wordt zij Dirkje genoemd, bij haar huwelijk met Leendert staat er Hilligje. Hij trouwde Marietje Jans EGGEN, getrouwd ca 1738, geb. ca 1713.

                             Kinderen van Hilligje Corstiaans Van Der WAAL:

           201      i.   Marietje Dirksd KRUITHOF, geb. 1730 in Numansdorp, gedoopt 25 Nov 1730 in Numansdorp (buitenechtelijk kind, gaat verder wel door het leven als KRUITHOF), ovl. 24 Jan 1764 in Strijen.  Getuige bij:  Hilligje SMITS  #8436   Overleden  23 Mei 1760  Numansdorp. Zij trouwde Leendert Simonsz 't GREIJN, getrouwd 1759, geb. ca 1730, ondertrouw 10 Feb 1759 in Strijen.

                             Kinderen van Marietje Jans EGGEN:

           202     ii.   Maria Dirksd KRUITHOF, geb. 1738 in Mijnsheerenland, gedoopt 3 Aug 1738 in Mijnsheerenland, ovl. vr 12 Feb 1747.

           203    iii.   Marij Dirksd KRUITHOF, geb. 1743 in Sliedrecht, gedoopt 27 Okt 1743 in Sliedrecht (op 27-10-1743 te Sliedrecht laten Dirk Kruithoff, soldaat in 't regiment van de Luit. Gen. Gadellerie, en Marij Eggen hun dochter Marij dopen, de vader betuigt geen getuige te kunnen krijgen).

           204    iv.   Maria Dirksd KRUITHOF, geb. 1747 in Mijnsheerenland, gedoopt 12 Feb 1747 in Mijnsheerenland.

 

104.  Cornelis Klaasz KRUIJTHOF, geb. 1704 in Mijnsheerenland, gedoopt 13 Jul 1704 in Mijnsheerenland, ovl. 20 Okt 1776 in Mijnsheerenland (aangegeven).  Getuige bij:  Neeltje Jansd HOEK  #12227   Overleden  30 Okt 1749  Mijnsheerenland

         Getuige bij:  Maaijke Cornelisd KRUIJTHOF  #288366   Overleden  1 Jun 1746  Mijnsheerenland

         Getuige bij:  Jan Cornelisz KRUIJTHOF  #77206   Overleden  25 Mei 1756  Mijnsheerenland

         Getuige bij:  Bastiaan Cornelisz KRUITHOF  #77260   Overleden  15 Jan 1758  Mijnsheerenland. Hij trouwde (1) Neeltje Jansd HOEK, getrouwd 1725, geb. 1701 in Strijen (dochter van Jan Chielen HOEK en Cornelia Ariens VERHOEK), gedoopt 7 Dec 1701 in Strijen, ovl. 30 Okt 1749 in Mijnsheerenland (Cornelis Kruijdhoff geeft aan het lijk van zijn vrouw Neeltje Jans Hoek.... op prodeo), religie NG, ondertrouw 15 Mei 1725 in Strijen, ondertrouw 20 Mei 1725 in Mijnsheerenland.  Hij trouwde (2) Pietertje Jans SMITS, getrouwd 1 Nov 1750 in Mijnsheerenland, geb. 1707 in Mijnsheerenland (dochter van Jan Pietersz SMITS en Neeltie Pieterdr VEERMAN), gedoopt 21 Aug 1707 in Mijnsheerenland, ovl. 7 Aug 1751 in Mijnsheerenland, ondertrouw 9 Okt 1750 in Mijnsheerenland (Zijn alhier in wettige ondertrouw opgenomen Cornelis Kruithof, laatst weduwnaar van Neeltje Jans Hoek, wonende alhier en Pietertje Jansdr Smits JD geboren en wonende alhier en zijn na 3 voorstellingen onverhindert te hebben gehad, den 1 november alhier getrouwt).  Hij trouwde (3) Geertrui Cornelisd De GEUS, getrouwd 9 Apr 1752 in Poortugaal, geb. 1716 in Mijnsheerenland (dochter van Cornelis Ariens De GEUS en Cornelia Cornelisd 's GRAVENDEEL), gedoopt 29 Mrt 1716 in Mijnsheerenland, ondertrouw 17 Mrt 1752 in Poortugaal.

                             Kinderen van Neeltje Jansd HOEK:

           205      i.   Maria Cornelisd KRUITHOF, geb. 1726, gedoopt 24 Mrt 1726 in Mijnsheerenland, ovl. vr 21 Okt 1742.

        + 206     ii.   Jan Cornelisz KRUIJTHOF geb. 1727.

        + 207    iii.   Nicolaas Cornelisz KRUIJTHOF geb. 1729.

        + 208    iv.   Arie Cornelisz KRUIJTHOF geb. 1732.

           209     v.   Abram Cornelisz KRUITHOF, geb. 1734, gedoopt 7 Nov 1734 in Mijnsheerenland.

           210    vi.   Cornelia Cornelisd KRUIJTHOF, geb. 1736 in Mijnsheerenland, gedoopt 23 Dec 1736 in Mijnsheerenland, ovl. 15 Feb 1781 in Numansdorp (aangegeven).  Zij trouwde Jacob Ariens Van Der BLOM, getrouwd 8 Jan 1764 in Mijnsheerenland, geb. 1746 in Abbenbroek (zoon van Arij Aryse Van Der BLOM en Maartje Jacobs MOERMAN), gedoopt 18 Dec 1746 in Abbenbroek, ovl. 15 Nov 1804 in Numansdorp (aangegeven).  Getuige bij:  Cornelia Cornelisd KRUIJTHOF  #77253   Overleden  15 Feb 1781  Numansdorp.

           211   vii.   Cornelis Cornelisz KRUITHOF, geb. 1739, gedoopt 15 Feb 1739 in Mijnsheerenland, ovl. vr 29 Mei 1740.

           212  viii.   Cornelis Cornelisz KRUITHOF, geb. 1740, gedoopt 29 Mei 1740 in Mijnsheerenland, ovl. vr 21 Feb 1745.

           213    ix.   Maria Cornelisd KRUITHOF, geb. 1742 in Mijnsheerenland, gedoopt 21 Okt 1742 in Mijnsheerenland, ovl. 1 Mrt 1822 in Mijnsheerenland (aangegeven 2 Mrt).

           214     x.   Cornelis Cornelisz KRUITHOF, geb. 1745, gedoopt 21 Feb 1745 in Mijnsheerenland.

           215    xi.   Maaijke Cornelisd KRUIJTHOF, ovl. 1 Jun 1746 in Mijnsheerenland (aangegeven pro deo).  Haar doop (nog) niet gevonden. Dochter van Cornelis?

                             Kinderen van Geertrui Cornelisd De GEUS:

           216   xii.   Neeltje Cornelisd KRUIJTHOF, geb. 1752 in Mijnsheerenland, gedoopt 10 Dec 1752 in Mijnsheerenland, ovl. 27 Dec 1831 in Puttershoek (aangegeven 28 Dec).  Zij trouwde Willem Jansz De GRAAF, getrouwd 18 Mrt 1781 in Puttershoek, geb. 1752 in Puttershoek (zoon van Jan Willemsz De GRAAF en Grietje Teunisd Van Der HOEK), gedoopt 19 Aug 1752 in Puttershoek, ovl. 15 Dec 1818 in Puttershoek, ondertrouw 24 Feb 1781 in Puttershoek.

           217  xiii.   Bastiaan Cornelisz KRUITHOF, geb. 1755 in Mijnsheerenland, gedoopt 19 Jan 1755 in Mijnsheerenland, ovl. 15 Jan 1758 in Mijnsheerenland (aangegeven pro deo oud 2 jaar).

           218  xiv.   Jannigje Cornelisd KRUIJTHOF, geb. 1759 in Mijnsheerenland, gedoopt 25 Nov 1759 in Mijnsheerenland, ovl. 5 Mei 1823 in Mijnsheerenland (aangegeven 6 Mei).  Zij trouwde Frans Jans MEIJSTER, getrouwd 1785, geb. 1754 in Piershil (zoon van Jan Adriaansz MEIJSTER en Maartje Jans van PUTTEN), gedoopt 29 Sep 1754 in Piershil, ovl. 2 Mrt 1834 in Westmaas (aangegeven 3 Mrt), ondertrouw 1 Apr 1785 in Mijnsheerenland (In het trouwboek staat de ondertrouw op 1 Apr, de gaarder noteert de impost op 8 Apr.

                            

                             8 April Frans Mijnster met Jannigje Kruijdhoff beijde woonende alhier Prodeo Gaarder Mijnsheerenland).

 

107.  Andries Claasse KRUIJTHOF, geb. 1710 in Mijnsheerenland, gedoopt 22 Jun 1710 in Mijnsheerenland, ovl. 11 Aug 1780 in Heinenoord, religie NG.  Wonend te Heinenoord, ouderling aldaar. Hij trouwde Jannetje Clementsd BOLLAERT, getrouwd 30 Okt 1735 in Mijnsheerenland, geb. 1712 in Pieterman (dochter van Clement Dirks BOLLAERT en Ariaentje Jacobs TROOST), gedoopt 17 Jan 1712 in Pieterman, religie NG.  Doopgetuige was Grietie DIRKS. Belijdenis gedaan te Heinenoord op 28 Mrt 1735.

         Getuige bij:  Magteltje Leendertsd RIJSDIJK #49827   Gedoopt  5 Mei 1737  Mijnsheerenland

         Getuige bij:  Lena RIJSDIJK #49829   Gedoopt  13 Aug 1747  Mijnsheerenland.

                             Kinderen:

           219      i.   Maria Andriesdr KRUITHOFF, geb. 1736 in Heinenoord, gedoopt 4 Mrt 1736 in Heinenoord, ovl. 18 Mrt 1762 in Sint-Anthoniepolder, religie NG.  Zij trouwde Arij Hendriksz SMITSHOEK, getrouwd ca 20 Okt 1759 in Heinenoord (datum acte van indemniteit van Sint Anthoniepolder), geb. ca 1728 in Sint-Anthoniepolder (zoon van Henricus Ariens SMITSHOUCK en Maria Leendertsd VERMAAS), ovl. 28 Mei 1806 in Sint-Anthoniepolder, woonde in Sint-Anthoniepolder.  Bij hem werd in 1767 door de diaconie van Sint Anthonie Polder zijn schoonvader Pieter RIEMSLAG besteed, om hem tot zijn dood te onderhouden; als betaling diende het huisje van zijn schoonvader. Lidmaat te Sint Anthoniepolder 1 Apr 1765 en 1 Jun 1785.

           220     ii.   Ariaantje Andriesd KRUIJTHOF, geb. 1738 in Heinenoord, gedoopt 25 Mei 1738 in Heinenoord.

           221    iii.   Claas Andriesz KRUIJTHOF, geb. 1741 in Heinenoord, gedoopt 12 Nov 1741 in Heinenoord, ovl. vr 26 Apr 1744.

           222    iv.   Neeltje Andriesd KRUIJTHOF, geb. 1742 in Heinenoord, gedoopt 26 Dec 1742 in Heinenoord, ovl. vr 18 Dec 1746.

        + 223     v.   Claas Andriesz KRUIJTHOF geb. 1744.

           224    vi.   Neeltje Andriesd KRUIJTHOF, geb. 1746 in Heinenoord, gedoopt 18 Dec 1746 in Heinenoord, ovl. 13 Jan 1783 in Mijnsheerenland (13. Dito. Pieter Kleijnendorst geeft aan het Lijk van sijn vrouw Neeltje Kruijthoff, oud 35 Jaar, in de 3 Classe f 6,:= Gaarder Mijnsheerenland).  Zij trouwde Pieter Jacobsz KLEINENDORST, getrouwd 12 Mei 1775 in Mijnsheerenland, geb. 28 Aug 1744 in Westmaas (zoon van Jacob Jacobs De Jonge KLEINENDORST en Johanna Pieterse PIERNEEF), gedoopt 30 Aug 1744 in Westmaas, ondertrouw 19 Apr 1776 in Mijnsheerenland (Neeltie Andries Kruijdhof wonende alhier, met Pieter Jacobs Kleijnendorst, van de Westmaas, van de Bruid, in de 2 Classe f 15:-:- Gaarder Mijnsheerenland).  Getuige bij:  Jacob Pietersz KLEINENDORST  #186570   Overleden  19 Jul 1780  Mijnsheerenland

                             Getuige bij:  NN Pieters KLEINENDORST  #314263   Overleden  28 Jun 1781  Mijnsheerenland

                             Getuige bij:  Neeltje Andriesd KRUIJTHOF  #77238   Overleden  13 Jan 1783  Mijnsheerenland

                             Getuige bij:  Jannetje Pietersd KLEINENDORST  #186572   Overleden  18 Jan 1783  Mijnsheerenland

                             Getuige bij:  Neeltje Pietersd KLEINENDORST  #186571   Overleden  7 Mrt 1783  Mijnsheerenland.

           225   vii.   Lijntje Andriesd KRUITHOF, geb. ca 1746 in Heinenoord.  Zij trouwde Johannes KATERENBERG, getrouwd 23 Mrt 1766 in Mijnsheerenland, geb. ca 1741 in Elberveld, ondertrouw 28 Feb 1766 in Mijnsheerenland.

           226  viii.   Ingetje Andriesd KRUIJTHOF, geb. 1748 in Heinenoord, gedoopt 15 Dec 1748 in Heinenoord.

           227    ix.   Jannigje Andriesse KRUIJTHOF, geb. 1753 in Heinenoord, gedoopt 16 Sep 1753 in Heinenoord, ovl. 8 Jul 1822 in Mijnsheerenland (aangegeven 10 Jul).  Partner NN, ongetrouwd 1778 - 1779.  Zij trouwde Teunis Paulusz WOLFS, getrouwd 1780, geb. 12 Mrt 1758 in Dussen (zoon van Paulus Aerts WOLFS en Anneke Wijnantsd BIESHEUVEL), gedoopt 19 Mrt 1758 in Babyloniënbroek, ovl. 4 Mrt 1833 in Mijnsheerenland (aangegeven 6 Mrt), ondertrouw 16 Jun 1780 in Mijnsheerenland (datum impost).

           228     x.   Lena Andriesd KRUIJTHOF, geb. 19 Jan 1756 in Heinenoord, gedoopt 25 Jan 1756 in Heinenoord, ovl. 7 Mei 1812 in Heinenoord (aangegeven 8 mei).  Zij trouwde Jan Gerritsz PALSROK, geb. 1741 (zoon van Gerrit Pieters PALSROK en Pietertje Pietersd MAASKANT), gedoopt 3 Sep 1741 in Heinenoord, ovl. vr 7 mei 1812.

 

109.  Cornelis Teunisz KRUITHOF, geb. 1693 in Mijnsheerenland, gedoopt 1 Nov 1693 in Mijnsheerenland, ovl. 5 Feb 1762 in Mijnsheerenland, beroep boer te Mijnsheerenland, religie NG.  Wonend Dorps Noordzijde, Teunis Cornelisz: Kruijdhof, Cornelis en Lijsbeth Teunisse Soon en Dochter. Lijsbet Teunis Kruithof attestatie gegeven na Strijen. Met attestatie van Strijen weder gekomen. Lidmaten 1717 Mijnsheerenland. Hij trouwde Neeltje Anthoniesd JONGERIUS, getrouwd 1719, geb. 1697 in Mijnsheerenland (dochter van Anthony Claasz JONGERIUS en Neeltje Jans De GEUS), gedoopt 25 Jun 1697 in Mijnsheerenland, ovl. 29 Jul 1776 in Mijnsheerenland (29 dito Johannis Kruidhof, geeft aan t' lijk, van zijn moeder Neeltien Jungerius, oud 79 jaar Prodeo Gaarder Mijnsheerenland), religie NG, ondertrouw 21 Apr 1719 in Mijnsheerenland.

                             Kinderen:

           229      i.   Annetje Cornelisd KRUITHOF, geb. 1720 in Mijnsheerenland, gedoopt 25 Feb 1720 in Mijnsheerenland, religie NG.  Getuige bij:  Cornelis Anthoniesz KRUITHOF  #77244   Gedoopt  25 Dec 1746  Puttershoek

                             Getuige bij:  Cornelis Cornelisz Van Der KUIJL  #315454   Gedoopt  1 Mei 1763  Mijnsheerenland. Zij trouwde Andries Ariens GOUD, getrouwd 23 Mrt 1749 in Mijnsheerenland, geb. 1718 in Barendrecht (zoon van Arie Cornelisse GOUD en Maggeltje Andriesd BLAECK), gedoopt 22 Mei 1718 in Heerjansdam, beroep watermolenaar te Mijnsheerenland, Puttershoek, ondertrouw 28 Feb 1749 in Mijnsheerenland en Puttershoek (28 Febr: Andries Ariendse Gout Jongman van Puttershoek; met Anna Cornelis Kruijdhoff jonge Dogter geboortig alhier Prodeo. Gaarder Mijnsheerenland

                            

                             Den 28 Febr: Andries Ariensz: Gout J.M. van Barendrecht en wonende te Puttershoek, en Annigje Cornelisdr: Kruithof J.D. geboren en wonende alhier Aangetekent zijnde en hunne 3 voorstellingen gehad hebbende hier en te Putt:, zijn door mij getrouwt den 23. Maart. Trouwboek Mijnsheerenland

                            

                             Jck ondergesz: Andries @ Gout Jongman alhier, verclaren mij te sullen begeven in den Huwelijcken staat met Annegie Kruijthoff Jongedogter wonende onder mijnsheereland En ten opsigte van het middel op het trouwen geemaneert, volgens den Jnhout van de ordonnantie daar van sijnde gehoorende onder de onvermogen Geve mij dien Conform Prodeo aan, Gedaan Puttershoek den 28e feb: 1749. Dit merk x is gestelt met de hand van Andries @ gout. Gaarder Puttershoek).

        + 230     ii.   Anthonie Cornelisz KRUITHOF geb. 1722.

        + 231    iii.   Teunis Cornelisz KRUITHOF geb. 1723.

        + 232    iv.   Johannes Cornelisz KRUITHOF geb. 1725.

           233     v.   Cornelis Cornelisz KRUITHOF, geb. 1727 - 1728, gedoopt 1 Jan 1728 in Mijnsheerenland, ovl. vr 13 Nov 1729, religie NG.

        + 234    vi.   Cornelis Cornelisz KRUITHOF geb. 1729.

           235   vii.   Dirk Cornelisz KRUITHOF, geb. 1733, gedoopt 5 Apr 1733 in Mijnsheerenland, ovl. vr 4 Jun 1741, religie NG.

           236  viii.   Neeltje Cornelisd KRUITHOF, geb. 1735 in Mijnsheerenland, gedoopt 8 Jan 1735 in Mijnsheerenland, religie NG, ovl. 16 Jul 1813 in Mijnsheerenland.  Getuige bij:  Cornelis Jillisz Van Der KUIJL  #203117   Overleden  9 Apr 1805  Mijnsheerenland. Zij trouwde Cornelis Jillisz Van Der KUIJL, ook bekend als Van Der KUIL, getrouwd 3 Mei 1761 in Mijnsheerenland, geb. 1720 in Mijnsheerenland (zoon van Jielis Govertsz KUIJL en Maritie Cornelisd Van Den HOORN), gedoopt 10 Mrt 1720 in Mijnsheerenland, ovl. 9 Apr 1805 in Mijnsheerenland (9 April Geeft de wed. Corns Van der Kuil aan't lijk van haar man Cornelis Van der Kuil oud 85 Jaaren. Prodeo.- Gaarder Mijnsheerenland), ondertrouw 17 Apr 1761 in Mijnsheerenland (17 April Cornelis Van der Kuijl J.m: met Neeltie Kruijdhoff J:D: beijde geboore en wonende alhier. Op prodeo. Gaarder Mijnsheerenland

                            

                             Den 17. April zijn in ondertrouw opgenomen Cornelis van der Kuil, J.M, met Neeltje Kruithof J.D. bijde geboren en wonende alhier, hebben zonder inspraak hunne drie voorstellingen alhier gehad, en zijn hier getrouwt den 3 Mei. Trouwboek Mijnsheerenland).  Getuige bij:  Ariaantje Cornelisd Van Der KUIJL  #315455   Overleden  28 Jul 1764  Mijnsheerenland

                             Getuige bij:  Neeltje Cornelisd Van Der KUIJL  #315456   Overleden  7 Okt 1765  Mijnsheerenland

                             Getuige bij:  Jielis Govertsz KUIJL  #315220   Overleden  5 Aug 1766  Mijnsheerenland

                             Getuige bij:  Govert Cornelisz Van Der KUIJL  #315458   Overleden  28 Okt 1768  Mijnsheerenland

                             Getuige bij:  Jillis Cornelisz Van Der KUIJL  #315457   Overleden  28 Mrt 1769  Mijnsheerenland

                             Getuige bij:  Jillis Cornelisz Van Der KUIJL  #315459   Overleden  18 Aug 1770  Mijnsheerenland

                             Getuige bij:  Neeltje Cornelisd Van Der KUIJL  #315460   Overleden  22 Jun 1772  Mijnsheerenland

                             Getuige bij:  Cornelis Cornelisz Van Der KUIJL  #315454   Overleden  1 Feb 1774  Mijnsheerenland

                             Getuige bij:  Marijgje Cornelisd Van Der KUIJL  #315453   Overleden  23 Feb 1774  Mijnsheerenland

                             Getuige bij:  Neeltje Jillisd KUIJL  #315224   Overleden  10 Nov 1785  Mijnsheerenland

                             Getuige bij:  Neeltje Cornelisd Van Der KUIJL  #315461   Overleden  20 Apr 1798  Mijnsheerenland.

           237    ix.   Dirk Cornelisz KRUITHOF, geb. 1741, gedoopt 4 Jun 1741 in Mijnsheerenland, religie NG.

 

111.  Hendrik Teunisse KRUITHOF, ook bekend als KRUIJTHOF, geb. 1698 in Mijnsheerenland, gedoopt 18 Okt 1698 in Mijnsheerenland, ovl. 1761 in Sint-Anthoniepolder, begraven 8 Jun 1761 in Sint-Anthoniepolder, religie NG.  Hij trouwde Neeltje Paulusse HOUTEMEULEN, getrouwd ca Sep 1724 in Mijnsheerenland (September Hendrik Kruijthof J M, Neeltie Houtmeulen J D van Heerjansdam bijde wonende alhier. Alhier getrouwd nadathunne drie voorstellingen gehad haden Trouwboek Mijnsheerenland), geb. 1701 in Heerjansdam (dochter van Paulus Pietersz HOUTEMEULEN en Geertruijt Claesd HOFMAN), gedoopt 9 Jan 1701 in Heerjansdam.

                             Kinderen:

           238      i.   Paulus Hendriksz KRUITHOF, geb. 1725, gedoopt 23 Sep 1725 in Mijnsheerenland.  Getuige bij:  Dirk Hendriks KRUITHOF  #77581   Overleden  16 Jan 1784  Mijnsheerenland.

           239     ii.   Teunis Hendriks KRUITHOF, geb. 1727, gedoopt 4 Mei 1727 in Zwijndrecht, ovl. vr 7 Nov 1728.

        + 240    iii.   Teunis Hendriks KRUITHOF geb. 1728.

        + 241    iv.   Gerard Hendriks KRUITHOF geb. 1731.

           242     v.   Klaas Hendriks KRUITHOF, geb. 1733, gedoopt 21 Jun 1733 in Zwijndrecht, ovl. vr 13 Mrt 1735.

           243    vi.   Annetje Hendriks KRUITHOF, geb. 1733, gedoopt 21 Jun 1733 in Zwijndrecht.

        + 244   vii.   Klaas Hendriks KRUITHOF geb. 1735.

        + 245  viii.   Dirk Hendriks KRUITHOF geb. ca 1738.

        + 246    ix.   Pieter Hendrikse KRUITHOF geb. ca 1740.

        + 247     x.   Cornelis Hendriksz KRUIJTHOF geb. ca 1742.

 

115.  Arie Teunisse KRUITHOF, ook bekend als KRUIJTHOF, geb. 1709 in Mijnsheerenland, gedoopt 29 Sep 1709 in Mijnsheerenland, religie NG, ovl. 24 Jul 1761 in Mijnsheerenland (aangegeven pro deo, oud 52 jaar).  Hij trouwde Bastiaantje Everts HOUTMAN, ook bekend als HOUTMOLEN, getrouwd 1735, geb. 1714 in Den Bommel (dochter van Evert Pietersz HOUTMAN en Maertijntge Frans Van OLDENBURG), gedoopt 4 Nov 1714 in Den Bommel, religie NG, ovl. 19 Mrt 1792 in Maasdam, ondertrouw 1 Jan 1735 in Mijnsheerenland (Den 1 Jannuarie Arie Kruijthof J:M van MijnsHrlt En Bastiaentje Everts Houtman J:D geb onder den Bommel met attestatie van 'Schravendeel Trouwboek Mijnsheerenland).  Getuige bij:  Krelia Ariesd KRUITHOF  #19444   Overleden  7 Sep 1768  Mijnsheerenland.

                             Kinderen:

           248      i.   Evert Ariens KRUITHOF, geb. 1736 in Mijnsheerenland, gedoopt 15 Apr 1736 in Mijnsheerenland, ovl. vr 1 Dec 1737.

        + 249     ii.   Evert Aries KRUITHOF geb. 1737.

           250    iii.   Annigje Ariesd KRUITHOF, geb. 1739 in Mijnsheerenland, gedoopt 20 Dec 1739 in Mijnsheerenland, ovl. 16 Mei 1812 in Mijnsheerenland (aangegeven 18 Mei).  Zij trouwde Meeuwis Jansz JONGERUITER, getrouwd 12 Jun 1757 in Mijnsheerenland, geb. 1719 in Rijsoord (zoon van Jan Meeuwisse JONGERUITER en Marijtje Huijgensd In 't VELD), gedoopt 2 Apr 1719 in Rijsoord, ovl. vr 16 Mei 1812, ondertrouw 20 Mei 1757 in Mijnsheerenland.  Getuige bij:  Teunis Andriesz KRUITHOF  #77241   Overleden  30 Mei 1778  Mijnsheerenland.

           251    iv.   Lijsbeth Ariesd KRUITHOF, geb. 1742 in Mijnsheerenland, gedoopt 30 Sep 1742 in Mijnsheerenland, ovl. vr 6 Dec 1747.

        + 252     v.   Teunis Ariesz KRUITHOF geb. 1745.

           253    vi.   Lijsbeth Ariens KRUITHOF, geb. 1747 in Mijnsheerenland, gedoopt 6 Dec 1747 in Mijnsheerenland, ovl. 4 Dec 1807 in Puttershoek.  Zij trouwde Wouter Corstiaansz Van De GRIENT, getrouwd 9 Jul 1775 in Mijnsheerenland, geb. 1737 in Puttershoek (zoon van Corstiaen Woutersz Van De GRIENT en Willempje Aartsdr Van Der KEST), gedoopt 11 Aug 1737 in Puttershoek, ovl. 2 Nov 1808 in Puttershoek, ondertrouw 16 Jun 1775 in Mijnsheerenland.

           254   vii.   Andries Ariesz KRUITHOF, geb. 1750 in Mijnsheerenland, gedoopt 15 Nov 1750 in Mijnsheerenland, ovl. 24 Aug 1775 in Mijnsheerenland (aangegeven pro deo, oud 25,5 jaar).

           255  viii.   Doodgeboren Kind Ariens KRUITHOF, geb. 27 Apr 1753 in Mijnsheerenland, ovl. 27 Apr 1753 in Mijnsheerenland.

        + 256    ix.   Bastiaan Ariesz KRUITHOF geb. 1755.

           257     x.   Krelia Ariesd KRUITHOF, geb. 1758 in Mijnsheerenland, gedoopt 5 Mrt 1758 in Mijnsheerenland, ovl. 7 Sep 1768 in Mijnsheerenland (aangegeven pro deo, oud 10,5 jaar).

           258    xi.   Neeltje Ariesd KRUITHOF, geb. 1760 in Mijnsheerenland, gedoopt 25 Mei 1760 in Mijnsheerenland, ovl. 8 Okt 1812 in Maasdam (aangegeven 9 Okt).  Zij trouwde Jacob Pietersz Van LUIJCK, getrouwd 1782, geb. ca 1757 in Sint-Anthoniepolder (zoon van Pieter Ewoutsz Van LUIJCK en Ariaantje Jacobsd BARENDREGT), ovl. 22 Mrt 1840 in Sint-Anthoniepolder (aangegeven 23 Mrt Maasdam), beroep watermolenaar te Sint Anthoniepolder, ondertrouw 10 Mei 1782 in Mijnsheerenland (10 dito. Neeltje Arijense Kruijthoff gebore, en Woonende alhier, met Jacob Pieterse v. Luijk, J M geb: en wonende te St Anthonij Polder van de Bruijd in de 4: Classe f 3,:,: Gaarder Mijnsheerenland).

 

116.  Andries Teunisse KRUITHOF, ook bekend als KRUIJTHOF, geb. 1712 in Mijnsheerenland, gedoopt 6 Mrt 1712 in Mijnsheerenland.  Hij trouwde Leena Corsse De JONG, getrouwd 1 Nov 1733 in Mijnsheerenland, geb. 1709 in Mijnsheerenland (dochter van Corstiaan Bouwensz De JONG en Annegie Gideonsd BOER), gedoopt 8 Dec 1709 in Mijnsheerenland, ovl. 30 Nov 1761 in Mijnsheerenland (aangegeven pro deo oud 42 jaar (52!)), ondertrouw 17 Okt 1733 in Mijnsheerenland (den 17 october Andries Kruijthof met Lena De Jong: Jongeliden van MijnsHrLt dese bovenstaende 4 paaren den 1 novemb getrout Trouwboek Mijnsheerenland).  Getuige bij:  Maria Andriesd KRUITHOF  #77240   Overleden  5 Mei 1745  Mijnsheerenland.

                             Kinderen:

           259      i.   Annigje Andriesd KRUITHOF, geb. 1734 in Mijnsheerenland, gedoopt 24 Okt 1734 in Mijnsheerenland, ovl. vr 10 Feb 1743.

           260     ii.   Maria Andriesd KRUITHOF, geb. 1737 in Mijnsheerenland, gedoopt 13 Jan 1737 in Mijnsheerenland, ovl. 5 Mei 1745 in Mijnsheerenland (aangegeven pro deo).

        + 261    iii.   Teunis Andriesz KRUITHOF geb. 1740.

           262    iv.   Annigje Andriesd KRUITHOF, geb. 1743 in Mijnsheerenland, gedoopt 10 Feb 1743 in Mijnsheerenland, ovl. 13 Dec 1821 in Mijnsheerenland.  Zij trouwde Jan Bastiaansz MONSTER, getrouwd 30 Apr 1775 in Mijnsheerenland, geb. 1749 - 1750 in Sint-Anthoniepolder (zoon van Bastiaan Jansz MONSTER en Neeltje Ariensd BARENDREGT), ovl. 2 Feb 1825 in Mijnsheerenland (aangegeven 3 Feb), beroep arbeider.

 

121.  Cornelis Andriesz KRUITHOF, geb. 1713 in Mijnsheerenland, gedoopt 22 Jan 1713 in Mijnsheerenland, ovl. 7 Mei 1778 in Mijnsheerenland ? (7 Meij. Jacob Kruijthoff, geeft aan het Lijk van Kornelis Andriesse Kruijthoff, Oud 68 (!!??) Jaaren. Prodeo).  Getuige bij:  Lijsbeth Pieters MUNTER  #77249   Overleden  18 Okt 1751  Mijnsheerenland

         Getuige bij:  Magdalena Cornelisd KRUITHOF  #77250   Overleden  23 Nov 1751  Mijnsheerenland

         Getuige bij:  Doodgeboren Kind Cornelisse KRUITHOF  #288368   Overleden  28 Aug 1752  Mijnsheerenland

         Getuige bij:  Andries Cornelisz KRUITHOF  #77252   Overleden  5 Jun 1755  Mijnsheerenland

         Getuige bij:  Abraham Cornelisz KRUITHOF  #77310   Overleden  10 Nov 1756  Mijnsheerenland

         Getuige bij:  Maria Cornelisd KRUITHOF  #77311   Overleden  10 Nov 1756  Mijnsheerenland

         Getuige bij:  Magdalena Cornelisd KRUITHOF  #77312   Overleden  24 Nov 1756  Mijnsheerenland

         Getuige bij:  Doodgeboren Kind Cornelisse KRUITHOF  #288369   Overleden  21 Dec 1757  Mijnsheerenland

         Getuige bij:  NN Cornelisse KRUITHOF  #288370   Overleden  5 Mrt 1759  Mijnsheerenland

         Getuige bij:  Magdalena Cornelisd KRUITHOF  #77313   Overleden  3 Jul 1760  Mijnsheerenland

         Getuige bij:  Jan Cornelisz KRUITHOF  #77314   Overleden  7 Feb 1774  Mijnsheerenland. Hij trouwde (1) Lijsbeth Pieters MUNTER, getrouwd 6 Sep 1750 in Charlois, geb. 1714 in Katendrecht (dochter van Pieter Bastiaans MUNTER en Sijtje Bastiaensdr ZEGER), gedoopt 8 Jul 1714 in Delfshaven (als een kind van Charlois), ovl. 18 Okt 1751 in Mijnsheerenland (aangegeven pro deo), ondertrouw 14 Aug 1750 in Charlois, ondertrouw 4 Sep 1750 in Mijnsheerenland.  Hij trouwde (2) Jannigje Jansd NIEUWENHOF, getrouwd 30 Apr 1752 in Mijnsheerenland, geb. 1725 (dochter van Jan Olofsen NIEUWENHOF en Jannetje Abrahams PORS), gedoopt 30 Dec 1725 in Charlois, ondertrouw 7 Apr 1752 in Mijnsheerenland.

                             Kinderen van Lijsbeth Pieters MUNTER:

           263      i.   Magdalena Cornelisd KRUITHOF, geb. 1751 in Mijnsheerenland, gedoopt 10 Okt 1751 in Mijnsheerenland, ovl. 23 Nov 1751 in Mijnsheerenland (aangegeven pro deo).

                             Kinderen van Jannigje Jansd NIEUWENHOF:

           264     ii.   Doodgeboren Kind Cornelisse KRUITHOF, geb. 28 Aug 1752 in Mijnsheerenland, ovl. 28 Aug 1752 in Mijnsheerenland (aangegeven pro deo).

           265    iii.   Andries Cornelisz KRUITHOF, geb. 1754 in Mijnsheerenland, gedoopt 3 Jun 1754 in Mijnsheerenland, ovl. vr 11 Mei 1755.

           266    iv.   Andries Cornelisz KRUITHOF, geb. 1755 in Mijnsheerenland, gedoopt 11 Mei 1755 in Mijnsheerenland, ovl. 5 Jun 1755 in Mijnsheerenland (aangegeven pro deo, oud 3 weken).

           267     v.   Abraham Cornelisz KRUITHOF, geb. 1756 in Mijnsheerenland, gedoopt 7 Nov 1756 in Mijnsheerenland (één van een drieling), ovl. 10 Nov 1756 in Mijnsheerenland (aangegeven pro deo, oud 5 dagen).

           268    vi.   Maria Cornelisd KRUITHOF, geb. 1756 in Mijnsheerenland, gedoopt 7 Nov 1756 in Mijnsheerenland (één van een drieling), ovl. 10 Nov 1756 in Mijnsheerenland (aangegeven pro deo, oud 5 dagen).

           269   vii.   Magdalena Cornelisd KRUITHOF, geb. 1756 in Mijnsheerenland, gedoopt 7 Nov 1756 in Mijnsheerenland (één van een drieling), ovl. 24 Nov 1756 in Mijnsheerenland (aangegeven pro deo, oud 12 (?) dagen).

           270  viii.   Doodgeboren Kind Cornelisse KRUITHOF, geb. 21 Dec 1757 in Mijnsheerenland, ovl. 21 Dec 1757 in Mijnsheerenland (aangegeven pro deo).

           271    ix.   NN Cornelisse KRUITHOF, geb. 1759 in Mijnsheerenland, ovl. 5 Mrt 1759 in Mijnsheerenland (aangegeven pro deo, ongedoopt overleden).

           272     x.   Magdalena Cornelisd KRUITHOF, geb. 1760 in Mijnsheerenland, gedoopt 6 Apr 1760 in Mijnsheerenland, ovl. 3 Jul 1760 in Mijnsheerenland (aangegeven pro deo).

           273    xi.   Jan Cornelisz KRUITHOF, geb. 1762 in Mijnsheerenland, gedoopt 21 Feb 1762 in Mijnsheerenland, ovl. 7 Feb 1774 in Mijnsheerenland (aangegeven pro deo, oud 12 jaar).

        + 274   xii.   Andries Cornelisz KRUITHOF geb. 1764.

 

126.  Arij Meeuwisse KRUITHOF, geb. 1717 in Barendrecht, gedoopt 5 Dec 1717 in Barendrecht, ovl. 11 Jul 1781 in Leimuiden (Cornelis Kruijthof geeft aan 't lijk van zijn vader Ari Kruijthof" In de derde classe F 6.-.-), begraven 1781 in Leimuiden (Grafrechten : 13 juli 1781 te Leimuiden: koop F 6.-.-, open F3.-.- , Luijde + kleed F -.16.- Totaal F 9.16.-).  Getuige bij:  Barent Arijsz KRUITHOF  #287813   Overleden  15 Jun 1763  Leimuiden. Hij trouwde Prijntje Barentsd Van NOORD, geb. 1719 in Hazerswoude (dochter van Barent Cornelisse Van NOORD en Grietje Dirksz KEIJSER), gedoopt 29 Jan 1719 in Hazerswoude, ovl. 23 Jan 1792 in Leimuiden (datum impost f.15,-,-), begraven 24 Jan 1792 in Leimuiden.

                             Kinderen:

           275      i.   Meeuwis Arijsz KRUIJTHOF, geb. 1753 in Rijnsaterswoude, gedoopt 19 Aug 1753 in Rijnsaterswoude, ovl. 11 Sep 1753 in Rijnsaterswoude.

        + 276     ii.   Bartholomeus Arijsz KRUITHOF geb. 1754.

        + 277    iii.   Cornelis Ariesz KRUITHOF geb. 1756.

           278    iv.   Barent Arijsz KRUITHOF, geb. 1760 in Leimuiden, gedoopt 24 Aug 1760 in Leimuiden, ovl. 15 Jun 1763 in Leimuiden (Door Arij Kruijthoff aangegeven het lijk van zijn kind Barent in de classe van F 3.-.-).

 

128.  Dirck Ariesz KRUIJTHOF, geb. 1708 in Oudenhoorn, gedoopt 5 Aug 1708 in Oudenhoorn, ovl. 8 Feb 1782 in Oudenhoorn.  Hij trouwde Johanna Jacobsd De REGT, getrouwd 18 Nov 1731 in Oudenhoorn, geb. 1706 in Geervliet (dochter van Jacob Janse De REGT en Aeghje Korse WAARDENBURG), gedoopt 28 Mrt 1706 in Geervliet, ovl. 11 Jan 1781 in Oudenhoorn, ondertrouw 27 Okt 1731 in Oudenhoorn (Dirk Ariesz Kruithof, JM, geboortig alhier, met Johanna de Reijt, JD, geboortig tot Geervliet,  beide woonende alhier in den Ouden Hoorn).  Getuige bij:  Maartje Cornelisd KRUIJTHOF  #295036   Gedoopt  23 Aug 1733  Oudenhoorn

         Getuige bij:  Maartje Cornelisd KRUIJTHOF  #295037   Gedoopt  6 Mrt 1735  Oudenhoorn Boedeldeling van het echtpaar Thomas Vroegh en Jenneke de Kok gehuwd geweest en overleden te Oudenhoorn, eerst Thomas en daarna Jenneke en door hen metter dood zijn achtegelaten en genoten bij de ene helft door de erfgenamen van Thomas en de andere helft door de erfgenamen van Jenneke. Een huis en erf met schuur en wagenhuis te Oudenhoorn op 65; een dito op 66; 1 gemet 243 roe weiland aldaar in Huig Arendshoek op 21 en 44 roe tuin of boomgaard in de Kerkhoek op no 19, welk huis en land op 10-10-1764 zijn verkocht te Oudenhoorn aan Ingel Gorseman voor 2220 gld, 18 gemet 174 roe weiland in de Kouwenoord welk land vlgs mondelinge dispensatie van Jenneke op 14/04/1764 voor 7 getuigen binnen Oudenhoorn uitgesproken en ook ingevolge het verbaal op 19/01/1767 door de erfgenamen voor het Hof van Holland moeten gaan naar haar minderj. kleinzoon Hendrik Eijbergen en op 15/02/1766 door schout en schepenen getaxeerd op 750 gld alsmede goud en zilver. Totale opbrengst 4769 gld 6 st 4 p. Onder de uitgaven Arij Kluijver hospes in het rechthuis te Oudenhoorn, Jan van Walbeecq en nts Hendrik Kruijne. Totale lasten 807 gld 6 st 4 p. Resteert 3926 gld. De helft van de man gaat naar zijn erfgenamen vlgs zijn testament van 15/05/1731 gepasseerd voor nts Johannes Lambert Scherpingh, Eerst zijn vrouw en kind uit eerder huwelijk bij Heiltje Leenders Hoogwerff genaamd Gerrit Vroegh en zijn kinderen uit het 2e huwelijk als Jannetje, Aagje en Alant Vroegh allen voor 1/5e gedeelte, welk testament in 1739 door Kornelis met de dood werd bekrachtigd. Jannetje is vooroverleden en haar deel is toegevallen vlgs aasdoms versterfrecht dus de helft op haar moeder en de wederhelft op haar broer Alant en de kinderen van haar overleden zuster Aagje Vroegh bij Johannes Eijbergen. Alant Vroegh is in 1764 voor zijn moeder overleden en zijn aandeel vererfde vlgs aasdoms versterfrecht op zijn moeder. Aagje Vroegh is overleden in 1754 en laat na haar 2 kinderen Johannes Eijbergen en Hendrik Eijbergen welke Johannes nu is overleden. De voorzoon Gerrit Vroegh is overleden en gehuwd geweest met Maria van der Sluijs die nu gehuwd is met Ingel Gorseman. Op 13-06-1767 verschijnen Kors de Regt wonende Hekelingen, Dirk Kruijthof wonende Oudenhoorn gehuwd met Johanna de Regt, Johannes Vroegh wonende Hekelingen gehuwd met Lena de Regt met Hendrik Eijbergen als erfgenaam van zijn overleden zuster Jenneke de Kok weduwe Thomas Vroegh, haar kinderen Jannetje en Alant Vroegh, Ingel Gorseman wonende Oudenhoorn gehuwd met Maria van der Sluijs eerst weduwe van Gerrit Vroegh, Johannes Eijbergen en Jan van Walbeecq wonende Oudenhoorn als voogden over Hendrik Eijbergen nagelaten zoon van Johannes en wijlen Aagje Vroegh. Getuigen Wouter van Leeuwen en Engel van Dintel schepenen van Oudenhoorn. Aktenummer: 17 Aktedatum: 12/06/1767 Aard van de akte: boedeldeling Naam notaris: Hendrik Kruijne Toegangsnummer: 110 Notarissen Inventarisnummer: 1125 Bron: Streekarchief Voorne Putten

         .

                             Kinderen:

           279      i.   Arie Dirksz KRUIJTHOF, geb. 1736 in Oudenhoorn, gedoopt 12 Feb 1736 in Oudenhoorn.  Hij trouwde Maartje Willemsd DONKER, getrouwd 24 Mei 1778 in Oudenhoorn, geb. 1742 in Goudswaard (dochter van Willem Teunisz DONKER en Engeltje Claasd GOUDSWAARD), gedoopt 4 Nov 1742 in Goudswaard, ondertrouw 11 Apr 1778 in Hekelingen (Arij Kruijthof, JM, geboren en woonende in den Oudenhoorn, en Maartje Donker, JD, geboren in den Koorndijk, en woonende alhier. Zij bij ons ondertrouwt, en in den Oudenhoorn ingesegent), ondertrouw 10 Mei 1778 in Oudenhoorn (Arij Kruijthof, geboren en wonende in den Ouden Hoorn, met Maatje Donker, JD, geboren en wonende te Hekelingen, zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen den 10 meij, getrouwt den 24 meij).

           280     ii.   Aegtje Dirksd KRUIJTHOF, geb. 1740 in Oudenhoorn, gedoopt 11 Sep 1740 in Oudenhoorn.

           281    iii.   Maartje Dirksd KRUIJTHOF, geb. 1746 in Oudenhoorn, gedoopt 6 Mrt 1746 in Oudenhoorn.

 

129.  Cornelis Ariesz KRUIJTHOF, geb. 1712 in Oudenhoorn, gedoopt 28 Mrt 1712 in Oudenhoorn.  Hij trouwde Sara Leenertsd VISSER, getrouwd 25 Mei 1733 in Oudenhoorn, geb. 26 Sep 1693 in Oudenhoorn (dochter van Leendert Lenertsz VISSER en Trijntje Huijgen KLAPMUTS), gedoopt 27 Sep 1693 in Oudenhoorn, ondertrouw 9 Mei 1733 in Oudenhoorn (Den 9 mei 1733 in ondertrouw aangeteekent Sara Visser, weduwe van Jacob Pieterse van Reij en Cornelis Kruijthof, JM, beide geboortig en alhier woonende).

                             Kinderen:

           282      i.   Maartje Cornelisd KRUIJTHOF, geb. 1733 in Oudenhoorn, gedoopt 23 Aug 1733 in Oudenhoorn.

           283     ii.   Maartje Cornelisd KRUIJTHOF, geb. 1735 in Oudenhoorn, gedoopt 6 Mrt 1735 in Oudenhoorn.

        + 284    iii.   Leendert Cornelisz KRUIJTHOF geb. 1737.

 

130.  Pieter Arentsz KRUIJTHOF, geb. 1714 in Oudenhoorn, gedoopt 23 Sep 1714 in Oudenhoorn, ovl. vr 7 Apr 1742.  Hij trouwde Catrijna Cornelisd HOCKE, ook bekend als HOEKE, getrouwd 29 Mei 1735 in Oudenhoorn, geb. 1708 in Oudenhoorn (dochter van Cornelis Lauwesz HOCKE en Maertje Bastiaansd SPEELPENNINGH), gedoopt 10 Jun 1708 in Oudenhoorn, ovl. 1776 in Zuidland, begraven 20 Mei 1776 in Zuidland, ondertrouw 30 Apr 1735 in Oudenhoorn.

                             Kinderen:

        + 285      i.   Arij Pietersz KRUIJTHOF geb. 1735.

           286     ii.   Maartje Pietersd KRUITHOF, geb. 1738 in Oudenhoorn, gedoopt 2 Mrt 1738 in Oudenhoorn.  Zij trouwde Hendrik VLASBLOM.

 

133.  Jacob Dingemansz KRUITHOF, geb. 1724 in Heinenoord, gedoopt 10 Sep 1724 in Heinenoord, ovl. 5 Apr 1802 in Mijnsheerenland (5 April Geeft Arij Rijshouwer Diacon alhier, aan't lijk van Jacob Dingem: Kruijthoff alhier overleden. Prodeo. Gaarder Mijnsheerenland).  Getuige bij:  Sijgje Jacobsd KRUITHOF  #7939   Overleden  4 Apr 1777  Mijnsheerenland. Hij trouwde Bastiaentje Jansd Van BOMMEL, getrouwd 12 Jul 1750 in Cillaarshoek, geb. 1727 in Cillaarshoek (dochter van Jan Jurriaansz Van BOMMEL en Sijtje Ariesd SAARLOOS), gedoopt 11 Mei 1727 in Cillaarshoek, ondertrouw 20 Jun 1750 in Oud-Beijerland (Jacob: JM, geboren te Heinenoord wonend te Pietershoek en Bastiaantje: JD, geboren te Cillaarshoek en wonende te Oud-Beijerland. Op 10 juli 1750 attestatie gegeven naar Cillaarshoek).  Getuige bij:  Jan Simons KLEINENDORST #17863   Gedoopt  13 Jan 1754  Cillaarshoek.

                             Kinderen:

           287      i.   Dingeman Jacobsz KRUITHOF, geb. 1752 in Puttershoek, gedoopt 1 Okt 1752 in Puttershoek.

           288     ii.   Sijgje Jacobsd KRUITHOF, geb. 1758 in Mijnsheerenland, gedoopt 17 Dec 1758 in Mijnsheerenland, ovl. 4 Apr 1777 in Mijnsheerenland (aangegeven pro deo, oud 18 jaar).

           289    iii.   Jan Jacobsz KRUITHOF, geb. 1763 in Mijnsheerenland, gedoopt 13 Feb 1763 in Mijnsheerenland.

 

138.  Jan Dingemansz KRUITHOF, geb. 1737 in Heinenoord, gedoopt 29 Sep 1737 in Heinenoord.  Hij trouwde Aartje Gerritze In 't VELD, getrouwd 1757, geb. 1730 in Groote-Lindt (dochter van Gerrit Jorisse In 't VELD en Anna Ariens Van Der GIESSEN), gedoopt 18 Mei 1730 in Groote-Lindt, ondertrouw 24 Jun 1757 in Groote-Lindt.

                             Kinderen:

           290      i.   Dingman Jansz KRUITHOF, geb. 1757 in Groote-Lindt, gedoopt 2 Okt 1757 in Groote-Lindt, ovl. vr 22 Jan 1764.

        + 291     ii.   Gerrit Jansz KRUITHOF geb. 1759.

           292    iii.   Sijchje Jansd KRUITHOF, geb. 1762 in Groote-Lindt, gedoopt 1 Aug 1762 in Groote-Lindt.

           293    iv.   Dingman Jansz KRUITHOF, geb. 1764 in Groote-Lindt, gedoopt 22 Jan 1764 in Groote-Lindt.

           294     v.   Anna Jansd KRUITHOF, geb. 1766 in Groote-Lindt, gedoopt 5 Okt 1766 in Groote-Lindt.

           295    vi.   Rokus Jansz KRUITHOF, geb. 1768 in Groote-Lindt, gedoopt 11 Dec 1768 in Groote-Lindt.

 

140.  Hendrik IJsbrandsz KRUITHOF, geb. 1724 in Piershil, gedoopt 5 Nov 1724 in Piershil, religie NG.  Getuige bij:  NN Hendriks KRUITHOF  #288372   Overleden  5 Nov 1753  Mijnsheerenland

         Getuige bij:  IJsbrand Hendriksz KRUITHOF  #7945   Overleden  20 Apr 1756  Mijnsheerenland. Hij trouwde (1) Trijntje Mattheus VLASBLOM, getrouwd 17 Mei 1750 in Mijnsheerenland, geb. 1713 in Mijnsheerenland (dochter van Mattheus Pleune VLASBLOM en Marietje Cornelisse KRUITHOF), gedoopt 3 Sep 1713 in Mijnsheerenland, religie NG, ondertrouw 24 Apr 1750 in Mijnsheerenland.  Hij trouwde (2) Adriana Arijs Van De POLDER, getrouwd 1784, geb. 7 Mei 1759 in Heinenoord (dochter van Arie Pieters Van De POLDER en Eva Willems Van GELDER), gedoopt 13 Mei 1759 in Heinenoord, ondertrouw 1 Okt 1784 in Mijnsheerenland (1 octob: Hendrik IJsbrandse Kruijthoff woonende alhier, met Adriana van de Polder woonende te St Anthonijpolder Prodeo. Gaarder Mijnsheerenland).

                             Kinderen van Trijntje Mattheus VLASBLOM:

           296      i.   NN Hendriks KRUITHOF, geb. 1753 in Mijnsheerenland, ovl. 5 Nov 1753 in Mijnsheerenland (aangegeven pro deo, ongedoopt overleden).

           297     ii.   IJsbrand Hendriksz KRUITHOF, geb. 1756 in Mijnsheerenland, gedoopt 8 Feb 1756 in Mijnsheerenland, ovl. 20 Apr 1756 in Mijnsheerenland (aangegeven pro deo), religie NG.

                             Kinderen van Adriana Arijs Van De POLDER:

           298    iii.   Arij Hendriks KRUITHOF, geb. 1785, gedoopt 24 Jul 1785 in Mijnsheerenland.

           299    iv.   IJsbrand Hendriks KRUITHOF, geb. 1787, gedoopt 16 Jul 1787 in Mijnsheerenland.

           300     v.   Kaatje Hendriks KRUITHOF, geb. 21 Apr 1789 in Mijnsheerenland, gedoopt 26 Apr 1789 in Mijnsheerenland.

        + 301    vi.   Pieter Hendriks KRUITHOF geb. 5 Sep 1790.

 

143.  Dirk IJsbrandsz KRUITHOF, geb. 1729 in Nieuw-Beijerland, gedoopt 18 Sep 1729 in Nieuw-Beijerland, ovl. 14 Mei 1767 in Mijnsheerenland, religie NG.  Getuige bij:  Hendrik Dirksz KRUITHOF  #7948   Overleden  28 Jul 1766  Mijnsheerenland. Hij trouwde Magdalena Leenderts PAUW, getrouwd 31 Mei 1761 in Mijnsheerenland, geb. 1740 in Heinenoord (dochter van Leendert Jacobs PAUW en Cornelia Andriesse KRUITHOF), gedoopt 12 Jun 1740 in Heinenoord, ovl. 14 Okt 1807 in Heinenoord, religie NG, ondertrouw 8 Mei 1761 in Mijnsheerenland.

                             Kinderen:

        + 302      i.   IJsbrand Dirksz KRUITHOF geb. 1762.

           303     ii.   Cornelia Dirks KRUITHOF, ook bekend als KRUITHOFF, geb. 10 Jun 1764 in Mijnsheerenland, gedoopt 17 Jun 1764 in Mijnsheerenland, ovl. 23 Feb 1837 in Sint-Anthoniepolder (aangegeven in Maasdam).  Zij trouwde (1) Gerrit Dirks SCHENK, getrouwd 4 Jul 1790 in Heinenoord (4 Julij. Gerrit Dirksz: Schenk J:M: geboren te Bleskensgraaf, en wonende te MijnsHeerenland, met Cornelia Dirksdr Kruithof: J:D: geboren en wonende te Heinenoord. Trouwboek Heinenoord), geb. 1740 in Bleskensgraaf (zoon van Dirck Gerrits SCHENK en Ariaantje Dircks BOER), gedoopt 31 Aug 1740 in Bleskensgraaf, ovl. 24 Mei 1808 in Dordrecht, ondertrouw 11 Jun 1790 in Heinenoord (Den 11 Junij te Heijnen-oord Gerrit Dirksz. Schenk. J.M. geb. te Bleskensgraaf x won. alhier x Kornelia Dirksdr Kruithoff J.D. geb. alhier x won. te Heijnen-oord met betoog naar Heijnen-oord. Trouwboek Mijnsheerenland).  Zij trouwde (2) Pieter Cornelisz TROOST, getrouwd 27 Jan 1811 in Heinenoord, geb. 14 Jul 1754 in Heinenoord (zoon van Cornelis Pietersz TROOST en Grietje Stephanusd HOPPEL), gedoopt 21 Jul 1754 in Heinenoord, ovl. 18 Apr 1820 in Heinenoord (aangegeven 19 Apr).  Zij trouwde (3) Arie Arijsz KOOL, getrouwd 27 Jun 1824 in Heinenoord, geb. 29 Aug 1766 in Zuid-Beijerland (zoon van Arij Abramsz KOOL en Neeltje Ariensd Van De POLDER), gedoopt 31 Aug 1766 in Zuid-Beijerland, ovl. 12 Feb 1825 in Heinenoord.  Zij trouwde (4) Antony Cornelisz KRUITHOF, getrouwd 30 Jan 1826 in Heinenoord, geb. 17 Jun 1779 in Heinenoord (zoon van Cornelis Anthoniesz KRUITHOF en Ingetje Cornelisd KUIJPER), gedoopt 20 Jun 1779 in Heinenoord, ovl. 23 Feb 1841 in Heinenoord (aangegeven 24 Feb).

           304    iii.   Hendrik Dirksz KRUITHOF, geb. 1766 in Mijnsheerenland, gedoopt 6 Apr 1766 in Mijnsheerenland, ovl. 28 Jul 1766 in Mijnsheerenland (aangegeven pro deo, oud 16 weken).

           305    iv.   Dirk Dirksz KRUITHOF, geb. 1767 in Mijnsheerenland, gedoopt 26 Jul 1767 in Mijnsheerenland, ovl. 26 Mei 1769 in Mijnsheerenland (Roelof van Oostrum, als diaconie geeft aan het lijk van het kind van de weduwe van Dirk Kruijdhoff pro deo, oud 2 jaar).

 

172.  Pieter Pietersz KRUITHOF, geb. 1741 in Klaaswaal, gedoopt 22 Okt 1741 in Klaaswaal, ovl. 22 Dec 1796 in Klaaswaal (1796 22e december heeft Pieter Goudswaard aangeving gedaan van 't lijk van Pieter Kruithof).  Hij trouwde Jobje Ariens Van DRIEL, getrouwd 1771, geb. 1755 in Klaaswaal (dochter van Arie Van DRIEL en Jobje Dirksd ROOBOL), gedoopt 14 Sep 1755 in Klaaswaal, ovl. 4 Mrt 1830 in Klaaswaal (aangegeven 5 Mrt), ondertrouw 19 Apr 1771 in Klaaswaal.

                             Kinderen:

        + 306      i.   Pieter Pietersz KRUITHOF geb. 1772.

           307     ii.   Anna Pieters KRUITHOF, geb. 1774 in Klaaswaal, gedoopt 9 Okt 1774 in Klaaswaal, ovl. 9 Sep 1807 in Zuid-Beijerland.  Zij trouwde Pieter Willemsz SINTMAARTENSDIJK, getrouwd 29 Sep 1799 in Zuid-Beijerland, geb. 1765 in Piershil (zoon van Willem Pietersz SINTMAARTENSDIJK en Willemtje Jansd LOPIK), gedoopt 25 Aug 1765 in Piershil, ovl. 18 Jul 1814 in Zuid-Beijerland (aangegeven 19 Jul).

        + 308    iii.   Arie Pieters KRUITHOF geb. 1 Okt 1776.

        + 309    iv.   Adrianus Pieters KRUITHOF geb. 1779.

        + 310     v.   Dirk Pieters KRUITHOF geb. 1781.

        + 311    vi.   Jacob Pieters KRUITHOF geb. 1783.

           312   vii.   Thomas Pieters KRUITHOF, geb. 1786, gedoopt 26 Nov 1786 in Klaaswaal.  Was militair in het leger van Napoleon. Geregistreerde: Thomas Kruithof Eenheid: 8e Regiment Infanterie van Linie Geboortedatum: 26-11-1786 Geboorteplaats: Klaaswaal Departement: Monden van de Maas Kanton: Beijerland Stamboeknummer: 11472 Vader: Pieter Kruithof  Moeder: Jubze van Drie Bewaarplaats: Service Historique de la Défense, Vincennes/Parijs <http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/> (niet te raadplegen bij het NIMH) Inv.nr. SHD: 21Yc73       

                             .

           313  viii.   Jobje Pieters KRUITHOF, geb. 5 Feb 1790 in Klaaswaal, gedoopt 14 Feb 1790 in Klaaswaal, ovl. 21 Mei 1835 in Goudswaard.  Zij trouwde Gerrit Rijksz Van De LAGEMAAT, getrouwd 14 Mei 1820 in Goudswaard (aangegeven 22 Mei), geb. 1792 in Piershil (zoon van Rijk Bartzn Van De LAGEMAAT en Maartie Cornelisdr De LANGE), gedoopt 27 Mei 1792 in Piershil, ovl. 18 Okt 1840 in Goudswaard (aangegeven 19 Okt).

        + 314    ix.   Isaak Pieters KRUITHOF geb. 22 Mrt 1793.

 

173.  Thomas Pietersz KRUITHOF, geb. 1743 - 1744 in Klaaswaal, gedoopt 5 Jan 1744 in Klaaswaal, ovl. 4 Aug 1828.  Hij trouwde (1) Hilletje Hendriks REEDIJK, getrouwd 15 Mei 1774 in Westmaas, geb. 14 Jan 1746 in Westmaas (dochter van Hendrik Pietersz REEDIJK en Leigje Cornelisdr VRIJLAND), gedoopt 16 Jan 1746 in Westmaas, ovl. 15 Feb 1776 in Westmaas.  Hij trouwde (2) Anna Anthoniesd Van ES, getrouwd 1776, geb. 3 Apr 1740 in Westmaas (dochter van Anthonie Ariens Van ES en Elisabeth Paulisse BOER), gedoopt 10 Apr 1740 in Westmaas, ovl. vr 20 Mei 1822, ondertrouw 11 Okt 1776 in Strijen.

                             Kinderen van Hilletje Hendriks REEDIJK:

        + 315      i.   Pieter Thomasz KRUITHOF geb. 11 Jan 1775.

                             Kinderen van Anna Anthoniesd Van ES:

           316     ii.   Maaijke Thomasd KRUITHOF, geb. 17 Feb 1779 in Westmaas, gedoopt 21 Feb 1779 in Westmaas, ovl. 20 Mei 1822 in Klaaswaal.  Zij trouwde Simon Johannesz Den BOER, geb. 1777 in Klaaswaal (zoon van Johannes Simons Den BOER en Jannigje Sijmonsd HOFMAN), gedoopt 26 Jan 1777 in Klaaswaal, ovl. na 20 Mei 1822.

           317    iii.   Adriana Thomasd KRUITHOF, geb. 25 Jan 1781 in Westmaas, gedoopt 28 Jan 1781 in Westmaas, ovl. 29 Mrt 1828 in Klaaswaal (aangegeven 31 Mrt).  Zij trouwde Dirk Ariesz Van Der LINDEN, geb. 1780 - 1781 (zoon van Arie Van Der LINDEN en Baartje Den BROEDER), ovl. 9 Dec 1852 in Klaaswaal (aangegeven 10 Dec).

           318    iv.   Teunis Thomasz KRUITHOF, geb. 3 Feb 1783 in Westmaas, gedoopt 9 Feb 1783 in Westmaas, ovl. vr 27 Nov 1785.

           319     v.   Bastiaan Thomasz KRUITHOF, geb. 7 Okt 1784 in Westmaas, gedoopt 17 Okt 1784 in Westmaas.

           320    vi.   Teunis Thomasz KRUITHOF, geb. 27 Nov 1785 in Westmaas, gedoopt 4 Dec 1785 in Westmaas.  Hij trouwde Adriaantje Bastiaans SCHUTTER, getrouwd 26 Jun 1814 in Klaaswaal, geb. 26 Jun 1790 - 26 Jun 1791 in Klaaswaal (dochter van Bastiaan Pietersz SCHUTTER en Neesje Gerritsd De HEER).

           321   vii.   Hilligje Thomasd KRUITHOF, geb. 27 Mrt 1787 in Westmaas, gedoopt 1 Apr 1787 in Westmaas.

 

175.  Cornelis Claasz KRUITHOF, geb. 1727 in Strijen, gedoopt 24 Aug 1727 in Strijen.  Hij trouwde Magdaleentje Joostd MEIJNAERT, getrouwd 2 Mei 1756 in Heerjansdam, geb. 1717 in Poortugaal (dochter van Joost Jacobsz MEIJNAERT en Geertrui Willemsd HOOGWERF), gedoopt 28 Jun 1717 in Poortugaal, ovl. 1782 in Heerjansdam, begraven 11 Jan 1782 in Heerjansdam.  Internet(W.L. van Pelt);.

                             Kinderen:

           322      i.   Geertruij Cornelisd KRUITHOF, geb. 1757 in Heerjansdam, gedoopt 20 Feb 1757 in Heerjansdam, ovl. 12 Aug 1782.  Zij trouwde Wijnand Gerritsz WIJNOLTS, getrouwd 31 Jan 1779 in Heerjansdam, geb. 1754 in Varsseveld (NL/GE) (geen doop, wel acte van bekendheid) (zoon van Gerrit WIJNOLTS en Geertruij WIJNOLTS), ovl. 3 Jun 1820 in Rhoon.

           323     ii.   Maaike Cornelisd KRUITHOF, geb. 1758 in Heerjansdam, gedoopt 9 Jul 1758 in Heerjansdam.

           324    iii.   Joost Cornelisz KRUITHOF, geb. 1760 in Heerjansdam, gedoopt 8 Jun 1760 in Heerjansdam.

 

178.  Cornelis Leendertse KRUIJTHOF, geb. 1724 in Strijen, gedoopt 29 Okt 1724 in Strijen.  Hij trouwde Cornelia MOOKHOEK, getrouwd vr 1746, geb. vr 1728.

                             Kinderen:

           325      i.   Aaltje Cornelisd KRUITHOF, geb. 1746 in Strijen, gedoopt 18 Sep 1746 in Strijen.

           326     ii.   Leendert Cornelisz KRUITHOF, geb. 1748 in Strijen, gedoopt 23 Nov 1748 in Strijen.

           327    iii.   Aagje Cornelisd KRUITHOF, geb. 1750 in Strijen, gedoopt 11 Okt 1750 in Strijen, ovl. vr 11 Jan 1753.

           328    iv.   Aagje Cornelisd KRUIJTHOF, geb. 1753 in Strijen, gedoopt 11 Jan 1753 in Strijen, ovl. 19 Feb 1814 in Zuid-Beijerland (aangegeven 10 Mrt).  Zij trouwde (1) Leendert Willems Van Der PLIGT, geb. 1739 (zoon van Willem Teunisse Van Der PLIGT en Grietje Ariens 't JONG), gedoopt 7 Jun 1739 in Heinenoord, ovl. vr 13 Jan 1787.  Zij trouwde (2) Jacob Teunisz Van BAREN, getrouwd 13 Jan 1787 in Westmaas, geb. 17 Feb 1754 in Westmaas (zoon van Teunis Hendriksz Van BAREN en Caatje Pietersd SMITS), gedoopt 24 Feb 1754 in Westmaas, ovl. 26 Mrt 1791 in Strijen.  Zij trouwde (3) Cornelis Ariesz Van PELT, getrouwd 16 Nov 1800 in Strijen, geb. 8 Apr 1753 in Westmaas (zoon van Arie Teunisz Van PELT en Marietje Arendse BAKKER), gedoopt 15 Apr 1753 in Westmaas, ovl. 2 Dec 1833 in Strijen, beroep boer te Strijen.

 

182.  Pieter Leenderts KRUIJTHOF, geb. 1739 in Strijen, gedoopt 25 Feb 1739 in Strijen, ovl. 2 Jul 1813 in Strijen (aangegeven 4 Jul).  Hij trouwde (1) Maaike Willems Van Der GIESSEN, getrouwd 1765, geb. 1741 in Strijen (dochter van Willem Jansz Van Der GIESSEN en Neeltje Franse BUIJTENDIJK), gedoopt 26 Mrt 1741 in Strijen, ovl. vr 12 Mrt 1769, ondertrouw 12 Apr 1765 in Goudswaard.  Hij trouwde (2) Anna Pieters VISSER, getrouwd 1770, geb. 1746 in Strijen (dochter van Pieter Cornelisse VISSER en Swaantje Jans Van Der GIESSEN), gedoopt 12 Jun 1746 in Strijen, ovl. 18 Mrt 1806 in Strijen, ondertrouw 2 Mrt 1770 in Goudswaard.

                             Kinderen van Maaike Willems Van Der GIESSEN:

           329      i.   Aaltje Pietersd KRUITHOF, geb. 3 Mei 1766 in Strijen, gedoopt 4 Mei 1766 in Strijen.

           330     ii.   Neeltje Pietersd KRUIJTHOF, geb. 31 Aug 1767 in Strijen, gedoopt 6 Sep 1767 in Strijen, ovl. 24 Dec 1813 in Strijen (aangegeven 27 Dec 1813).  Zij trouwde Pieter Jansz VERMAAS, getrouwd 1787, geb. 1759 in Strijen (zoon van Jan VERMAAS en Jannigje Pietersd Van OORSCHOT), gedoopt 2 Sep 1759 in Strijen, ovl. 15 Dec 1808 in Strijen (aangegeven, oud 49 jaren nalatende 6 kinderen), ondertrouw 20 Apr 1787 in Strijen.

           331    iii.   Aagje Pietersd KRUITHOF, geb. 25 Feb 1769 in Strijen, gedoopt 12 Mrt 1769 in Strijen, ovl. 12 Mrt 1769 in Strijen (voor de doop ?).

                             Kinderen van Anna Pieters VISSER:

        + 332    iv.   Leendert Pietersz KRUIJTHOF geb. 11 Nov 1770.

           333     v.   Zwaantje Pietersd KRUITHOF, geb. 20 Mei 1772 in Strijen, gedoopt 24 Mei 1772 in Strijen, ovl. vr Aug 1774.

           334    vi.   Zwaantje Pietersd KRUITHOF, geb. 1774, gedoopt Aug 1774 in Strijen.

           335   vii.   Pieter Pietersz KRUITHOF, geb. 1776, gedoopt 24 Nov 1776 in Strijen, ovl. vr 17 Nov 1777.

        + 336  viii.   Pieter Pietersz KRUIJTHOF geb. 17 Nov 1777.

           337    ix.   Maria Pietersd KRUITHOF, geb. 22 Sep 1780 in Strijen, gedoopt 24 Sep 1780 in Strijen.

           338     x.   Cornelis Pieters KRUITHOF, geb. 1785, gedoopt 28 Aug 1785 in Strijen.

 

187.  Lodewijk Lodewijksz KRUIJTHOF, geb. 1739 in Strijen, gedoopt 20 Dec 1739 in Strijen, ovl. 7 Sep 1779 in Fijnaart.  Hij trouwde Janneke Gerritsd BEZAAN, getrouwd 16 Mrt 1766 in Fijnaart, geb. 1747 in Fijnaart (dochter van Gerrit Jansz BEZAAN en Elisabeth Boudewijns BLAAK), gedoopt 26 Mrt 1747 in Fijnaart, ovl. 20 Jun 1820 in Fijnaart en Heijningen, ondertrouw 21 Feb 1766 in Fijnaart.

                             Kinderen:

        + 339      i.   Bastiaan Lodewijksz KRUITHOF geb. 1767.

        + 340     ii.   Gerrit Lodewijksz KRUIJTHOF geb. 1769.

           341    iii.   Lodewijk Lodewijksz KRUIJTHOF, geb. 1773 in Fijnaart, gedoopt 9 Mei 1773 in Fijnaart, ovl. 1778 in Fijnaart, begraven 29 Mei 1778 in Fijnaart.

        + 342    iv.   Jan Lodewijksz KRUIJTHOF geb. 1775.

 

188.  Cornelis Lodewijksz KRUITHOF, ook bekend als KRUIJTHOF, geb. 1742 in Strijen, gedoopt 25 Dec 1742 in Strijen, beroep boer te Mijnsheerenland, ovl. 28 Apr 1804 in Mijnsheerenland (Geeft Corn. Kruithof aan't Lijk van zijn vader Corn: Lodew: Kruithof oud 61 Jaar in de 3e Classe f 6.-.- Gaarder Mijnsheerenland

         ).  Getuige bij:  Lodewijk Cornelisz KRUITHOF  #77317   Overleden  4 Nov 1772  Mijnsheerenland. Hij trouwde Jannigje Cornelisd LEEUWENBURG, getrouwd 1 Jul 1770 in Mijnsheerenland, geb. 1740 in Mijnsheerenland (dochter van Cornelis Aarts LEEUWENBURG en Annigje Leenderts STIGTER), gedoopt 21 Feb 1740 in Mijnsheerenland, religie NG, ovl. 2 Jan 1804 in Mijnsheerenland (2 Janu: Geeft Corn: Corn: Kruithof aan't lijk van sijn moeder Jannigje Leeuwenburg oud 64 Jaaren, in de 3 Classe f 6.-.- Gaarder Mijnsheerenland), ondertrouw 8 Jun 1770 in Mijnsheerenland (Cornelis: JM, geboren te Strijen, nu wonend te Heinenoord. Jannigje: JD, geboren en wonend te Mijnsheerenland), ondertrouw 9 Jun 1770 in Heinenoord (Aangevinge van 't Trouwen Ik Ondergetekende Cornelis Lodewijksz Kruijthof my zullende begeven ten Huwelyken Staate met Jannetie Cornelisdr Leeuwenburg onder Mijnsherenland en ten opzigte van 't middel op het Trouwen geëmaneert, volgens den inhoud van de ordonnantie daar van zynde, gehoorende onder de derde Classe, verklaare my dien conform aan te geven dus f 6.0 Actum der Secretarie van Heinenoort den 9 Junij 1770 Dit merk X is door den bruijdegom gestelt Gaarder Heinenoord

         ).

                             Kinderen:

        + 343      i.   Cornelis Cornelisz KRUITHOF geb. 1770.

           344     ii.   Lodewijk Cornelisz KRUITHOF, geb. 1771 in Mijnsheerenland, gedoopt 27 Okt 1771 in Mijnsheerenland, ovl. 4 Nov 1772 in Mijnsheerenland (aangegeven derde classe, F 6.-.-, oud 1 jaar.).

           345    iii.   Lena Cornelisd KRUITHOF, geb. 1773 in Mijnsheerenland, gedoopt 8 Mei 1773 in Mijnsheerenland, ovl. 13 Mrt 1852 in Mijnsheerenland (aangegeven 15 Mrt), religie NG.  Zij trouwde (1) Willem Jacobsz HOEK, getrouwd 2 Jun 1804 in Mijnsheerenland, geb. 1773 in Poortugaal (zoon van Jacob Arijsz HOEK en Marijtje Sijmondsd BARNARIS), gedoopt 14 Mrt 1773 in Poortugaal, ovl. vr 20 mei 1809, ondertrouw 9 Mei 1804 in Poortugaal.  Zij trouwde (2) Bastiaan Jacobsz De GEUS, getrouwd 20 Mei 1809 in Mijnsheerenland, geb. 1759 in Maasdam (zoon van Jacob Leenderts De GEUS en Lijntje Ariesd REIJERKERK), gedoopt 16 Sep 1759 in Maasdam, ovl. 21 Mei 1840 in Mijnsheerenland (aangegeven 22 Mei), beroep boer te Maasdam, later te Puttershoek, religie NG.  Ondertrouw de GEUSxSMIT recht 30 gulden. Schepen van Maasdam 1795-1806, diaken aldaar 1790, 1796, armmeester 1790/1791, heemraad 1795-1806, lid municipaliteit 1796-1803, lid gemeenteraad Maasdam 1805, ouderling te Puttershoek1810/1811 en 1820-1822, lid gemeenteraad Puttershoek 1825-1838. Zij gaan met indemniteit van Maasdam naar Puttershoek 26 Mei 1807.

 

194.  Arij Cornelisse KRUITHOF, geb. 1702, gedoopt 5 Mrt 1702 in Charlois.  Hij trouwde Annetje Olofse NIEUWENHOF, getrouwd 26 Mei 1726 in Charlois, geb. 1700 (dochter van Olof Jansen NIEUWENHOF en Jannichje Hendricks MEULEN), gedoopt 4 Apr 1700 in Charlois, ovl. na 22 Okt 1747, ondertrouw 3 Mei 1726 in Charlois.

                             Kinderen:

           346      i.   Pietertje Ariens KRUITHOF, geb. 1727, gedoopt 13 Apr 1727 in Charlois.

           347     ii.   Jannetje Arijensdr KRUITHOF, geb. 1729 in Katendrecht, gedoopt 21 Aug 1729 in Charlois, ovl. 1801 in Charlois, begraven 17 Dec 1801 in Charlois (weduwe van Cornelis Woutersz van der Waal).  Zij trouwde Cornelis Woutersz Van Der WAAL, ook bekend als Van Der WAEL, getrouwd 14 Mei 1752 in Charlois, geb. 1725 in Charlois (zoon van Wouter Pietersz Van Der WAAL en Magteltje Arijens PEE), gedoopt 1 Apr 1725 in Charlois, ovl. 1786 in Charlois, begraven 22 Apr 1786 in Charlois, ondertrouw 21 Apr 1752 in Charlois.

           348    iii.   Cornelis Ariens KRUITHOF, geb. 1731, gedoopt 21 Jan 1731 in Charlois.

 

195.  Gerrit Cornelisz KRUITHOF, geb. 1704, gedoopt 9 Nov 1704 in Charlois, ovl. 1802, begraven 3 Jul 1802 in Katendrecht, religie NG.  Hij trouwde Dirkje Dirksdr SPEK, getrouwd 9 Mei 1728 in Charlois, geb. 1706 in Streefkerk (dochter van Dirck Ariense SPEK en Marigje Jans DONKER), gedoopt 27 Apr 1706 in Groot-Ammers, ovl. 1789, begraven 6 Mei 1789 in Katendrecht, ondertrouw 16 Apr 1728 in Charlois.

                             Kinderen:

        + 349      i.   Cornelis Gerrits KRUITHOF geb. 1728.

           350     ii.   Dirk Gerrits KRUITHOF, geb. 1730, gedoopt 27 Aug 1730 in Charlois, ovl. vr 4 Nov 1736.

           351    iii.   Pietertje Gerrits KRUITHOF, geb. 1731, gedoopt 23 Dec 1731 in Charlois, ovl. vr 25 Jul 1734.

           352    iv.   Pietertje Gerrits KRUITHOF, geb. 1734 in Charlois, gedoopt 25 Jul 1734 in Charlois, ovl. 1761 in Charlois, begraven 3 Apr 1761 in Charlois.  Zij trouwde Jacobus Daniels KRUIDENIER, getrouwd 18 Mei 1755 in Charlois, geb. 1728 in Charlois (zoon van Daniël Pietersz KRUIDENIER en Ariaantje Jacobsdr KOOL), gedoopt 15 Feb 1728 in Rhoon, ovl. 5 Okt 1798 in Charlois, ondertrouw 20 Apr 1755 in Charlois.

           353     v.   Marijtje Gerrits KRUITHOF, geb. 1735 in Charlois, gedoopt 18 Sep 1735 in Charlois, ovl. 8 Nov 1815 in Charlois.  Zij trouwde Cornelis Daniels KRUIDENIER, getrouwd 24 Apr 1757 in Charlois, geb. 1735 in Charlois (zoon van Daniël Pietersz KRUIDENIER en Ariaantje Jacobsdr KOOL), gedoopt 25 Sep 1735 in Charlois, ondertrouw 3 Apr 1757 in Charlois.

        + 354    vi.   Dirk Gerrits KRUITHOF geb. 1736.

           355   vii.   Jannetje Gerritsd KRUITHOF, geb. 1738 in Charlois, gedoopt 2 Feb 1738 in Charlois, ovl. 17 Dec 1821 in Charlois, religie NG.  Zij trouwde Jacobus Daniëlsz KRUIDENIER, getrouwd 16 Nov 1760 in Charlois, geb. 1738 in Charlois (zoon van Daniël Pietersz KRUIDENIER en Ariaantje Jacobsdr KOOL), gedoopt 23 Feb 1738 in Charlois, ovl. 5 Dec 1814 in Charlois, religie NG, ondertrouw 24 Okt 1760 in Charlois (den 24 d: heeft sig aengegeven Jacobus Danielse Kruijdenier J:M: Geboortig van Charlois, met Jannetie Gerritse Kruijthoff: J:D: Geboortig van Catendregt, en woonende aldaer in de Classe van. Prodeo. Gaarder Charlois

                            

                             October den 24. Jacobus Danielss Kruijdenier J.M. geboren en wonende in Charlois met Jannetje Gerritsd Kruijthof J.D. geboren en wonende onder Catendregt hier getrout den 16 November. Trouwboek Charlois).

           356  viii.   Doen Gerrits KRUITHOF, geb. 1739 in Katendrecht, gedoopt 29 Nov 1739 in Charlois.  Hij trouwde Ingetje Pieters Van RIJS, getrouwd 21 Jan 1759 in Charlois, geb. 1739 in Poortugaal (dochter van Pieter Claasz Van RIJS en Annetje Paulusd VERHAGEN), gedoopt 1 Feb 1739 in Poortugaal, ondertrouw 29 Dec 1758 in Charlois.

           357    ix.   Arij Gerrits KRUITHOF, geb. 1741, gedoopt 3 Sep 1741 in Charlois, ovl. vr 3 Mrt 1743.

        + 358     x.   Arij Gerrits KRUITHOF geb. 1743.

           359    xi.   Bastiaan Gerrits KRUITHOF, geb. 1744, gedoopt 12 Jul 1744 in Charlois, ovl. vr 22 Okt 1747.

           360   xii.   Volkje Geerts KRUITHOF, geb. 1746, gedoopt 19 Jan 1746 in Charlois, ovl. vr 25 Dec 1748.

           361  xiii.   Bastiaan Gerrits KRUITHOF, geb. 1747, gedoopt 22 Okt 1747 in Charlois.

           362  xiv.   Volkje Gerrits KRUITHOF, geb. 1748 in Charlois, gedoopt 25 Dec 1748 in Charlois, ovl. 1803 in Charlois, begraven 16 Sep 1803 in Charlois.  Zij trouwde Sijmon Gerrits De WAARD, getrouwd 24 Aug 1766 in Charlois, geb. 1723 in Charlois (zoon van Gerrit Pietersz WAERT en Lijsbeth Jobben COMMIJS), gedoopt 25 Jul 1723 in Charlois, ovl. 1803 in Charlois, begraven 1 Sep 1803 in Charlois, ondertrouw 1 Aug 1766 in Charlois.

 

198.  Marinus Cornelisz KRUITHOF, geb. 1712 in Charlois, gedoopt 10 Apr 1712 in Charlois, ovl. ca 1751.  Hij trouwde Grietje Hendriks BLOK, getrouwd 8 Jul 1736 in Charlois, geb. 1708 in IJsselmonde (dochter van Hendrik Pietersz BLOCK en Aerjaentie Pieters NUIJS), gedoopt 13 Mei 1708 in IJsselmonde, ovl. ca 1781, ondertrouw 16 Jun 1736 in Charlois.  Testament van Simon Nuis, weduwnaar van Hermina Bosman wonend te Geervliet. Hij herroept hun gezamenlijk testament dd 7-4-1741 (tov gerecht van Geervliet). Legaten: - zijn zilveren zakhorloge aan Hendrik Kruithof in Charlois, zoon van zijn nicht Grietje Bloks uit huwelijk met Marinus Kruithof - een zilveren speldenbakje etc aan Johanna de Gruiter te Abbenbroek - een rok en mantel aan zijn inwonende dienstbode Teuntje Boot - zijn bijbel en zitkussen aan de kerk van Geervliet Universeel erfgenaam zijn - zijn neef Pieter Nuis in Charlois en zijn genoemde nicht Grietje Bloks wonend aan het Tolhuis onder Katendrecht ieder voor 1/4 - de kinderen van zijn nicht Lijntje Nuis uit huwelijk met Gerrit Timmers, samen voor 1/4 - de kinderen van zijn nicht Pieternelletje Paans uit huwelijk met Pieter Quirijn, gewoond hebbend te Kapelle in de Langstraat, samen voor 1/4 deel. Executeurs zijn Pieter Vink, baljuw, schout en secretaris van Abbenbroek, en Dammis Hogendijk, leenman van het Land van Putten. Seclusie weesmeesters. Aktenummer: 67 Aktedatum: 26/08/1779 Aard van de akte: testament Naam notaris: Aarnout Hoogendijk Roosendael Toegangsnummer: 110 Notarissen Inventarisnummer: 3848 Bron: Streekarchief Voorne Putten.

                             Kinderen:

        + 363      i.   Cornelis Marijnis KRUITHOF geb. 1737.

           364     ii.   Hendrik Marijnis KRUITHOF, geb. 1739, gedoopt 27 Mrt 1739 in Charlois.  Testament van Simon Nuis, weduwnaar van Hermina Bosman wonend te Geervliet. Hij herroept hun gezamenlijk testament dd 7-4-1741 (tov gerecht van Geervliet). Legaten: - zijn zilveren zakhorloge aan Hendrik Kruithof in Charlois, zoon van zijn nicht Grietje Bloks uit huwelijk met Marinus Kruithof - een zilveren speldenbakje etc aan Johanna de Gruiter te Abbenbroek - een rok en mantel aan zijn inwonende dienstbode Teuntje Boot - zijn bijbel en zitkussen aan de kerk van Geervliet Universeel erfgenaam zijn - zijn neef Pieter Nuis in Charlois en zijn genoemde nicht Grietje Bloks wonend aan het Tolhuis onder Katendrecht ieder voor 1/4 - de kinderen van zijn nicht Lijntje Nuis uit huwelijk met Gerrit Timmers, samen voor 1/4 - de kinderen van zijn nicht Pieternelletje Paans uit huwelijk met Pieter Quirijn, gewoond hebbend te Kapelle in de Langstraat, samen voor 1/4 deel. Executeurs zijn Pieter Vink, baljuw, schout en secretaris van Abbenbroek, en Dammis Hogendijk, leenman van het Land van Putten. Seclusie weesmeesters. Aktenummer: 67 Aktedatum: 26/08/1779 Aard van de akte: testament Naam notaris: Aarnout Hoogendijk Roosendael Toegangsnummer: 110 Notarissen Inventarisnummer: 3848 Bron: Streekarchief Voorne Putten.

           365    iii.   Pietertje Marinusdr KRUITHOF, geb. 1741 in Charlois, gedoopt 16 Apr 1741 in Charlois, ovl. 5 Nov 1818 in Charlois.  Zij trouwde Arij Bastiaansz NIEMANDSVERDRIET, getrouwd 6 Nov 1767 in Charlois, geb. 1747 in Charlois (zoon van Bastiaen Arijsz De Oudste NIEMANDSVERDRIET en Adriaantje Crijnsdr Den BESTEN), gedoopt 22 Okt 1747 in Charlois, ovl. 6 Jul 1829 in Charlois, beroep landbouwer, ondertrouw 16 Okt 1767 in Charlois.  Getuige bij:  Bastiaen Arijsz De Oudste NIEMANDSVERDRIET  #32465   Begraven  16 Apr 1794  Katendrecht.

           366    iv.   Adrianus Marijnis KRUITHOF, geb. 1744, gedoopt 16 Feb 1744 in Charlois.

           367     v.   Ariaantje Marinusd KRUITHOF, geb. 1745 in Katendrecht, gedoopt 4 Apr 1745 in Charlois, ovl. 9 Aug 1829 in Charlois.  Zij trouwde (1) Leendert Pieterse TORENVLIET, ook bekend als TOORNVLIET, getrouwd 13 Mei 1770 in Charlois, geb. 1743 in Nieuw-Lekkerland (zoon van Pieter Leendertsz TORENVLIET en Maaike Dirksd DRUIT), gedoopt 27 Okt 1743 in Nieuw-Lekkerland, ovl. 25 Apr 1783 in Charlois, ondertrouw 21 Apr 1770 in IJsselmonde, ondertrouw 22 Apr 1770 in Charlois (hij wonend Fijenoord, zij wonend Katendrecht).  Zij trouwde (2) Hendrik Janse Van KEMPEN, ook bekend als Van Der KEMP, getrouwd 1786 in Charlois, geb. 1733 in IJsselmonde (zoon van Jan Geridsz Van KEMPEN en Annetje Hendricksd SWAEL), gedoopt 6 Dec 1733 in IJsselmonde, ovl. 1795 in Charlois, begraven 25 Feb 1795 in Charlois, ondertrouw ca Jan 1786 in Charlois.

           368    vi.   Aart Marinusz KRUITHOF, geb. 1751, gedoopt 22 Aug 1751 in Charlois, ovl. 18 Okt 1785 in Katendrecht.

 

 

Zevende Generatie

 

206.  Jan Cornelisz KRUIJTHOF, geb. 1727 in Mijnsheerenland, gedoopt 8 Jun 1727 in Mijnsheerenland, ovl. 25 Mei 1756 in Mijnsheerenland (aangegeven pro deo), beroep varensgezel.  Bij doop van dochter Neeltje in 1747 vermeld als varende.

         Getuige bij:  Cornelis Jansz KRUITHOF  #77266   Overleden  18 Feb 1752  Mijnsheerenland. Hij trouwde Annetje Andriesd MOERKERKEN, getrouwd 16 Okt 1746 in Mijnsheerenland, geb. 1707 in Mijnsheerenland (dochter van Andries Bastiaans MOERKERKEN en Barber Jacobsd GROEN), gedoopt 17 Apr 1707 in Mijnsheerenland, ondertrouw 23 Sep 1746 in Mijnsheerenland (22 Septemb. Jan Cornelisse Kruijdhoff Jongman met Anna Andries Moerkerken, weduwe van Arij Boer Op Prodeo. Gaarder Mijnsheerenland).  Getuige bij:  Neeltje Jansd KRUITHOF  #77265   Overleden  1 Jan 1748  Mijnsheerenland.

                             Kinderen:

           369      i.   Neeltje Jansd KRUITHOF, geb. 1747 in Mijnsheerenland, gedoopt 12 Nov 1747 in Mijnsheerenland, ovl. 1 Jan 1748 in Mijnsheerenland (aangegeven pro deo).

           370     ii.   Cornelis Jansz KRUITHOF, geb. 1751 in Mijnsheerenland, gedoopt 11 Jul 1751 in Mijnsheerenland, ovl. 18 Feb 1752 in Mijnsheerenland (aangegeven pro deo oud 8 mnd).

 

207.  Nicolaas Cornelisz KRUIJTHOF, ook bekend als Claas, geb. 1729 - 1730 in Mijnsheerenland, gedoopt 1 Jan 1730 in Mijnsheerenland.  Hij trouwde (1) Gijsbertje Johannesse Van Der LOF, getrouwd 1750, geb. 1725 in Heerjansdam (dochter van Joannes Pieters Van Der HOF en Geertje Teunisse Van HOLST), gedoopt 11 Feb 1725 in Heerjansdam, ovl. vr 24 Jul 1784, ondertrouw 26 Mei 1750 in Mijnsheerenland.  Hij trouwde (2) Adriana Theunisse Van Der GIESSEN, getrouwd 1784, geb. vr 1764 in 's-Gravendeel, ondertrouw 24 Jul 1784 in 's-Gravendeel.

                             Kinderen van Gijsbertje Johannesse Van Der LOF:

           371      i.   Cornelis Claasz KRUITHOF, geb. 1750 in Heerjansdam, gedoopt 5 Sep 1750 in Heerjansdam, ovl. vr 28 Okt 1764.

           372     ii.   Neeltje Claasd KRUIJTHOF, geb. 1751 in Heerjansdam, gedoopt 12 Dec 1751 in Heerjansdam, ovl. 14 Jan 1810.  Zij trouwde Jan Bastiaans SCHENK, getrouwd 12 Jul 1778 in Piershil, geb. 1748 (zoon van Bastiaan Abrahams SCHENK en Aagje Jansd DUIJKEL), gedoopt 20 Okt 1748 in Moordrecht.

           373    iii.   Johannes Claasz KRUITHOF, geb. 1754 in Heerjansdam, gedoopt 6 Jul 1754 in Heerjansdam, ovl. vr 12 Nov 1758.

           374    iv.   Johannes Claasz KRUITHOF, geb. 1758 in Rijsoord, gedoopt 12 Nov 1758 in Rijsoord.

           375     v.   Geertje Claasd KRUITHOF, geb. 1758 in Rijsoord, gedoopt 12 Nov 1758 in Rijsoord, ovl. vr 7 Feb 1762.

           376    vi.   Geertje Claasd KRUIJTHOF, geb. 1762 in Piershil, gedoopt 7 Feb 1762 in Piershil, ovl. 12 Mrt 1831 in Wassenaar (aangegeven 15 Mrt 1831).  Zij trouwde Jacob Gerrits De JONG, geb. 1754 in Piershil (zoon van Gerrit Adrianusse De JONG en Trijntje Jacobsd STOLK), gedoopt 18 Feb 1754 in Piershil, ovl. 17 Sep 1826 in Piershil (aangegeven 18 Sep).

           377   vii.   Cornelis Claasz KRUITHOF, geb. 1764 in Piershil, gedoopt 28 Okt 1764 in Piershil, ovl. vr 11 Mei 1766.

           378  viii.   Cornelis Claasz KRUITHOF, geb. 1766 in Piershil, gedoopt 11 Mei 1766 in Piershil.

                             Kinderen van Adriana Theunisse Van Der GIESSEN:

           379    ix.   Jacoba Claasd KRUITHOF, geb. 1787, gedoopt 28 Okt 1787 in Piershil.

           380     x.   Cornelia Claasd KRUITHOF, geb. 1789, gedoopt 11 Jan 1789 in Piershil.

 

208.  Arie Cornelisz KRUIJTHOF, geb. 1732 in Mijnsheerenland, gedoopt 27 Jul 1732 in Mijnsheerenland, ovl. 2 Apr 1782 in Numansdorp, religie NG.  Hij trouwde Neeltje Frans WAARDENBURG, getrouwd 14 Mrt 1756 in Numansdorp, geb. ca 1720 in 's-Gravendeel (dochter van Frans Dircks Van WAARDENBURG en Neeltje Jansd OOSTDORP), ovl. 7 Feb 1801 in Numansdorp (aangegeven).

                             Kinderen:

           381      i.   Neeltje Ariesd KRUITHOF, geb. 1756 in Numansdorp, gedoopt 5 Dec 1756 in Numansdorp, ovl. vr 23 Jul 1758.

           382     ii.   Neeltje Ariesd KRUITHOF, geb. 1758 in Numansdorp, gedoopt 23 Jul 1758 in Numansdorp, ovl. 15 Mrt 1827 in Numansdorp.  Zij trouwde Gerrit Johannesz Van OOIJEN, getrouwd 5 Okt 1783 in Numansdorp, geb. 1759 in Beusichem (zoon van Johannes Matthijsz Van OOIJEN en Jenneke Roelofsd SLAAF), gedoopt 15 Dec 1759 in Beusichem, ovl. 10 Jun 1809 in Numansdorp, ondertrouw 12 Sep 1783 in Numansdorp.

 

223.  Claas Andriesz KRUIJTHOF, geb. 1744 in Heinenoord, gedoopt 26 Apr 1744 in Heinenoord, ovl. 6 Aug 1824 in Strijen (aangegeven).  Getuige bij:  Ariaantje Claasd KRUITHOF  #85693   Gedoopt  29 Okt 1797  Cillaarshoek

         Getuige bij:  Teunis Claasz KRUITHOF  #85691   Gedoopt  10 Nov 1793  Cillaarshoek

         Getuige bij:  Arij Claasz KRUITHOF  #85692   Gedoopt  21 Aug 1796  Cillaarshoek. Hij trouwde (1) Maaike Arijsd BESEMER, getrouwd 1779, geb. ca 1750, ovl. 19 Jun 1788 in Strijen (aangegeven), begraven 20 Jun 1788 in Strijen, ondertrouw 9 Apr 1779 in Strijen (datum impost).  Hij trouwde (2) Dirkje Teunisd DORST, getrouwd 1790, geb. 1759 - 1760 in Sint-Anthoniepolder (dochter van Teunis Willems DORST en Maria Dirksd HOOGKAMER), ovl. 18 Sep 1830 in Strijen, ondertrouw 15 Apr 1790 in 's-Gravendeel (datum impost).

                             Kinderen van Maaike Arijsd BESEMER:

           383      i.   Andries Claasz KRUITHOF, geb. 19 Jul 1779 in Strijen, gedoopt 1 Aug 1779 in Strijen, ovl. 13 Sep 1779 in Strijen (aangegeven).

           384     ii.   Andries Claasz KRUITHOF, geb. 25 Jul 1780 in Strijen, gedoopt 30 Jul 1780 in Strijen, ovl. 11 Okt 1780 in Strijen (aangegeven).

           385    iii.   Maria Claasd KRUITHOF, geb. 1782 in Strijen, gedoopt 20 Jan 1782 in Strijen, ovl. 3 Apr 1820 in Strijen.  Zij trouwde Arij Aartsz Van SOEST, getrouwd 15 Mei 1814 in Strijen, geb. 10 Apr 1767 in 's-Gravendeel (zoon van Aart Arijsz Van SOEST en Maria Hendriks In 't VELD), gedoopt 12 Apr 1767 in 's-Gravendeel, ovl. 29 Dec 1839 in Strijen.

           386    iv.   Andries Claasz KRUITHOF, geb. 1783 in Strijen, gedoopt 19 Apr 1783 in Strijen, ovl. 14 Jun 1783 in Strijen (aangegeven).

           387     v.   Arie Claasz KRUITHOF, geb. 1784 in Strijen, gedoopt 10 Jul 1784 in Strijen, ovl. 30 Jul 1784 in Strijen (aangegeven).

           388    vi.   Andries Claasz KRUITHOF, geb. 26 Jul 1785 in 's-Gravendeel, gedoopt 31 Jul 1785 in 's-Gravendeel, ovl. 9 Jan 1838 in 's-Gravendeel.  Hij trouwde Lena Hendriksd De GRAAF, getrouwd 10 Feb 1816 in Heerjansdam, geb. 1787 in Rijsoord (dochter van Hendrik Gerritsz De GRAAF en Dirkje Dirksd SMEER), gedoopt 11 Mrt 1787 in Rijsoord, ovl. 18 Aug 1830 in Puttershoek.

           389   vii.   Jannigje Claasdr KRUITHOF, geb. 27 Jan 1787 in 's-Gravendeel, gedoopt 4 Feb 1787 in 's-Gravendeel, ovl. 31 Jul 1866 in Mijnsheerenland.  Zij trouwde (1) Gerrit Cornelisz HAVELAAR, getrouwd 17 Dec 1812 in Maasdam, geb. 1780 in Maasdam (zoon van Cornelis Mathijsz HAVELAAR en Janneke Joostsd KNOOK), gedoopt 23 Apr 1780 in Maasdam, ovl. 4 Dec 1813 in Maasdam.  Zij trouwde (2) Pleun Ariesz De VROME, getrouwd 28 Sep 1814 in Maasdam, geb. 1777 in Mijnsheerenland (zoon van Arie Jansz De VROME en Pleuntje Pleunen GROENEVELD), gedoopt 25 Mei 1777 in Mijnsheerenland, ovl. 2 Jul 1850 in Mijnsheerenland.

                             Kinderen van Dirkje Teunisd DORST:

           390  viii.   Teunis Claasz KRUITHOF, geb. 13 Feb 1791 in 's-Gravendeel, ovl. vr 8 Nov 1793.

           391    ix.   Teunis Claasz KRUITHOF, geb. 8 Nov 1793 in Cillaarshoek, gedoopt 10 Nov 1793 in Cillaarshoek.  Was militair in het leger van Napoleon. Geregistreerde: Teunis Kruithof        Eenheid: 8e Regiment Infanterie van Linie Geboortedatum: 08-11-1793 Geboorteplaats: Strijen Departement: Monden van de Maas Stamboeknummer:   11402 Vader: Claas Kruithof Moeder: Deruze Dons. Bewaarplaats: Service Historique de la Défense, Vincennes/Parijs <http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/> (niet te raadplegen bij het NIMH) Inv.nr. SHD: 21Yc73       

                             .

           392     x.   Arij Claasz KRUITHOF, geb. 17 Aug 1796 in Cillaarshoek, gedoopt 21 Aug 1796 in Cillaarshoek, ovl. vr 2 Jan 1799.

           393    xi.   Ariaantje Claasd KRUITHOF, geb. 27 Okt 1797 in Cillaarshoek, gedoopt 29 Okt 1797 in Cillaarshoek, ovl. 12 Mei 1837 in Maasdam (aangegeven 13 Mei).  Zij trouwde Cornelis Pietersz HEIJKOOP, getrouwd 26 Apr 1818 in Strijen, geb. 10 Jan 1794 in 's-Gravendeel (zoon van Pieter Hermens HEIJKOOP en Ingetje Leenderts MORET), gedoopt 15 Jan 1794 in 's-Gravendeel, ovl. 2 Jan 1874 in Maasdam.

           394   xii.   Arie Klaasz KRUITHOF, geb. 2 Jan 1799 in Strijen, gedoopt 13 Jan 1799 in Strijen, ovl. 11 Jul 1799 in Strijen (aangegeven).

           395  xiii.   Lijgje Klaasd KRUITHOF, ook bekend als Sijgje, geb. 25 Mei 1800 in Strijen, gedoopt 1 Jun 1800 in Strijen, ovl. 18 Jun 1804 in Strijen (aangegeven).

           396  xiv.   Maijke Klaasd KRUITHOF, geb. 4 Okt 1801 in Strijen, gedoopt 11 Okt 1801 in Strijen, ovl. 6 Aug 1803 in Strijen (aangegeven).

           397   xv.   Arie Klaasz KRUITHOF, geb. 8 Mrt 1803 in Strijen, gedoopt 13 Mrt 1803 in Strijen, ovl. 28 Mei 1804 in Strijen (aangegeven).

        + 398  xvi.   Dirk Klaasz KRUITHOF geb. 29 Mrt 1805.

 

230.  Anthonie Cornelisz KRUITHOF, geb. 1722 in Mijnsheerenland, gedoopt 11 Jan 1722 in Mijnsheerenland, religie NG.  Getuige bij:  Geertje Anthoniesd KRUITHOF  #77246   Gedoopt  11 Okt 1750  Puttershoek. Hij trouwde Marijke Jansd BIJL, getrouwd 21 Feb 1746 in Heinenoord (Den 21 Februarij Anthonij Kruijthof J M: wonende onder Mijnsherenland met Marrijtje Janse Bijl geboren x wonende onder Heinenoort. Trouwboek Heinenoord), geb. 1716 in Heinenoord (dochter van Jan Willemse BIJL en Neeltje Hendriks Van Der HEIJDEN), gedoopt 20 Sep 1716 in Heinenoord, ondertrouw 29 Jan 1746 in Mijnsheerenland (Den 29 Jan: Anthonij Kruithof J:M. wonende alhier, en Marijgje Jansdr Bijl J:D: wonende onder Heinen-oort, Te Heinen-oort aangetekent en hebben alhier hunne geboden gehad. Trouwboek Mijnsheerenland), ondertrouw 28 Jan 1746 in Heinenoord (Aangevinge wegens het Middel van't Trouwen. Ick Ondergetekende Maria Jansdr Bijl my zullende begeven ten Huwelyken Staate met Anthonij Kruijthoff ende ten opsichte van het Middel op het Trouwen geëmaneert, volgens den inhoud van de Ordonnantie daar van zynde, gehoorende onder de Classis van Prodeo, verklaare my dien conform aan te geven. f Memorie Gedaan ter Secretarie van Heynenoort den 28e Janu: 1746. dit merk x bij maria Jansdr bijl gesteld. dit merk x bij anthonij kruijthof gestelt bij mij C:V: Driel J:Z: Secrets: Gaarder Heinenoord).

                             Kinderen:

        + 399      i.   Cornelis Anthoniesz KRUITHOF geb. 1746.

           400     ii.   Neeltje Anthoniesd KRUITHOF, geb. 1748 in Puttershoek, gedoopt 16 Okt 1748 in Puttershoek, ovl. vr 31 Jan 1829.  Zij trouwde Jan Willems Van STIGT, getrouwd 1 Mei 1774 in Heinenoord, geb. 1733 in Heinenoord (zoon van Willem Ariens Van STIGT en Geertruij Jacobs SILVERSCHOON), gedoopt 21 Okt 1733 in Heinenoord, ovl. 31 Jan 1829 in Heinenoord, ondertrouw 8 Apr 1774 in Heinenoord (Aangevinge van't Trouwen. Ik Ondergetekende Jan van Stigt my zullende begeven ten Huwelyken Staate met Neeltie Kruijthof en ten opzigte van't middel op het Trouwen geëmaneert, volgens den inhoud van de Ordonnantie daar van zynde, gehoorende onder de vierde Classe, verklare my dien conform aan te gegeven dus f 6-:- Actum ter Secretarie van Heinenoort den 8 April 1774 Jan van Stight Gaarder Heinenoord).  Getuige bij:  Anthonie Jansz Van STIGT  #83149   Gedoopt  19 Jun 1774  Heinenoord.

           401    iii.   Geertje Anthoniesd KRUITHOF, geb. 1750 in Puttershoek, gedoopt 11 Okt 1750 in Puttershoek, ovl. 21 Jul 1812 in Heinenoord.  Zij trouwde Hendrik Pietersz BLAAK, getrouwd 31 Okt 1784 in Heinenoord, geb. 1743 in Heinenoord (zoon van Pieter Pieters BLAAK en Rookje Hendriksd WIJN), gedoopt 1 Mrt 1743 in Heinenoord, ovl. 2 Jun 1818 in Heinenoord.

 

231.  Teunis Cornelisz KRUITHOF, geb. 1723, gedoopt 26 Sep 1723 in Mijnsheerenland, religie NG.  in de acte van indemniteit van Dirksland Voor Teunis Cornelisse Kruithof en kint Pieter den 07-03-1751

        

         . Hij trouwde (1) Cornelia Cornelisd BINNEWEG, getrouwd 1746, geb. 1722 in Zuid-Beijerland (dochter van Kornelis Pieters BINNEWEG en Cornelia Leenderts De REGT), gedoopt 16 Aug 1722 in Zuid-Beijerland, ondertrouw 29 Apr 1746 in Zuid-Beijerland.  in de acte van indemniteit van Dirksland Voor Cornelia Binneweg van Den Hitsert den 14-10-1747

        

        

        

         Getuige bij:  Cornelia Jansd Van OOSTVOORN  #136924   Gedoopt  3 Feb 1752  Sommelsdijk. Hij trouwde (2) Pieternella BARENDREGT, getrouwd 11 Jan 1767 in Dirksland, geb. ca 1746, ondertrouw 5 Dec 1766 in Hekelingen.

                             Kinderen van Cornelia Cornelisd BINNEWEG:

        + 402      i.   Cornelis Teunisz KRUITHOF geb. 1747.

        + 403     ii.   Pieter Teunisz KRUITHOF geb. 1750.

           404    iii.   Neeltje Teunisd KRUITHOF, geb. 1761 in Dirksland, gedoopt 27 Sep 1761 in Dirksland.  Zij trouwde Arend Bastiaansz VERHAGEN, ook bekend als VERHAGE, getrouwd 15 Aug 1784 in Ouddorp, geb. 1761 in Goedereede (zoon van Bastiaen Dirksz VERHAGEN en Neeltje Tijsd ALEMAN), gedoopt 31 Mei 1761 in Goedereede, ovl. 30 Jan 1842 in Ouddorp (oud 78(!?) jaar), ondertrouw 23 Jul 1784 in Ouddorp (Aren Verhage, JM, geboren en wonende te Ouddorp, met Neeltje Kruijdhof, JD, geboren te Dirksland, en wonende te Ouddorp).  Lijst der Zielen uitmaakende de Gemeente van  ?   te Goedereede, opgenomen den 21 oktober 1796

                             Aren Verhage en Neeltje Kruithof Aan de Oostdijk Kinderen: 1. Neeltje 2. Cornelia 3. Bastiaan 4. Teuntje 5. Dirk.

                             Kinderen van Pieternella BARENDREGT:

           405    iv.   Andries Teunisz KRUITHOF, geb. 1767, gedoopt 26 Jul 1767 in Hekelingen, ovl. vr 17 Mrt 1771.

           406     v.   Cornelia Teunisd KRUITHOF, geb. 1767, gedoopt 26 Jul 1767 in Hekelingen.

           407    vi.   Jannetje Teunisd KRUITHOF, geb. 1769, gedoopt 10 Sep 1769 in Dirksland.

           408   vii.   Andries Teunisz KRUITHOF, geb. 1771, gedoopt 17 Mrt 1771 in Dirksland.

 

232.  Johannes Cornelisz KRUITHOF, geb. 1725 in Mijnsheerenland, gedoopt 11 Nov 1725 in Mijnsheerenland, religie NG, beroep boer te Oud-Beijerland, later te Mijnsheerenland, ovl. 3 Sep 1808 in Mijnsheerenland (7 Sept: Johannis Kruithof oud 83 jaar 3 Sept: Gaarder Mijnsheerenland).  Getuige bij:  Maria Johannesd KRUITHOF  #288374   Overleden  22 Aug 1765  Mijnsheerenland

         Getuige bij:  Dirkje Johannesd KRUITHOF  #8900   Overleden  24 Mrt 1774  Mijnsheerenland

         Getuige bij:  Doodgeboren Kind Johannesse KRUITHOF  #288375   Overleden  10 Sep 1769  Mijnsheerenland

         Getuige bij:  Neeltje Anthoniesd JONGERIUS  #8860   Overleden  29 Jul 1776  Mijnsheerenland. Hij trouwde Marietje Hendriksd BAARS, getrouwd 10 Okt 1751 in Oud-Beijerland, geb. 1726 in Zuid-Beijerland (dochter van Hendrik Stoffelsz BAARS en Aaltje Jansd De JONG), gedoopt 21 Apr 1726 in Zuid-Beijerland, religie NG, ovl. 12 Jan 1805 in Mijnsheerenland (Geeft Hendrik Kruithof aan't lijk van Marijgje Baars Huijsvrouw van Johannis Kruidhof oud omtrend 79 Jaar in de vierde Classe. f 3.-.- Gaarder Mijnsheerenland

         ), ondertrouw 17 Sep 1751 in Oud-Beijerland (Johannes: JM van Mijnsheerenland, wonende onder de Hitzert, en Marietje: Marijgje Hendriksd Baars, weduwe van Willem van der Zwaan wonende te Oud-Beijerland), ondertrouw 18 Sep 1751 in Zuid-Beijerland.  Getuige bij:  Neeltje Cornelisd Van Der KUIJL  #315456   Gedoopt  25 Aug 1765  Mijnsheerenland

         Getuige bij:  Hendrick Stoffelsz BAARS  #150122   Gedoopt  21 Sep 1766  Zuid-Beijerland

         Getuige bij:  Hendrik Stoffelsz BAARS  #328755   Gedoopt  5 Jun 1768  Zuid-Beijerland

         Getuige bij:  Jillis Cornelisz Van Der KUIJL  #315459   Gedoopt  18 Mrt 1770  Mijnsheerenland

         Getuige bij:  Neeltje Cornelisd Van Der KUIJL  #315460   Gedoopt  12 Mei 1771  Mijnsheerenland.

                             Kinderen:

           409      i.   Neeltje Johannesd KRUITHOF, geb. 1752 in Oud-Beijerland, gedoopt ca Aug 1752 in Oud-Beijerland, ovl. 31 Dec 1820 in Sint-Anthoniepolder.  Getuige bij:  Ariaantje Cornelisd Van Der KUIJL  #157191   Gedoopt  8 Nov 1772  Mijnsheerenland

                             Getuige bij:  Neeltje Cornelisd Van Der KUIJL  #315461   Gedoopt  14 Nov 1773  Mijnsheerenland. Zij trouwde (1) Stoffel Dirksz MANSVELT, getrouwd 1780, geb. 1741 in Nieuw-Beijerland (zoon van Dirck Leenderts MANSVELT en Dingena Stoffelsd BAARS), gedoopt 26 Feb 1741 in Nieuw-Beijerland, ondertrouw 3 Nov 1780 in Mijnsheerenland (op denselvden dag. Stoffel Mansveld wedr van ariaantje Weda geboren onder Nbeierland en thans wonende te MHLand van Moerkerken. met Neeltje Johannesdr Kruithoff. J.D. geboren te Oudbeierland, en thans wonende te MHLand van Moerkerken. Trouwboek Mijnsheerenland

                            

                             --Dito. Stoffel Mansvelt, van Nieuwbeijerland met Neeltje Johannisse Kruijthoff, van Oudbeijerland, en wonende alhier. Prodeo Gaarder Mijnsheerenland), ondertrouw 4 Nov 1780 in Zuid-Beijerland (Den 4 November Stoffel Mansveld weduwenaar van Ariaantie Weda geboren onder Nieuw Beierland. met Neeltie Johannesdr Kruithoff Jonge Dochter geboren onder Oud-Beierland Beide wonende te MijnsHerenland van Moerkerken. werwaarts bescheid gegeven 23-11-1780 Trouwboek Zuid-Beijerland).  Zij trouwde (2) Leendert Cornelisz Van STEENSEL, getrouwd vr 1788, geb. 1755 - 1756 (zoon van Cornelis Jansz Van STEENSEL en Jannetje SCHIPPER), ovl. 17 Sep 1823 in Sint-Anthoniepolder.

           410     ii.   Aaltje Johannesd KRUITHOF, geb. 1754 in Oud-Beijerland, gedoopt 4 Okt 1754 in Oud-Beijerland, ovl. 7 Dec 1804 in Mijnsheerenland (7 decemb: Geeft Adrianus Visser aan't Lijk van sijn vrouw Aaltje Johannisdr Kruithof oud 50 Jaaren, in de 2 Classe, dus ontfangen. f 15.-.- Gaarder Mijnsheerenland).  Getuige bij:  Marijgje Hendriks KRUITHOF  #72765   Gedoopt  1 Mei 1791  Mijnsheerenland. Zij trouwde (1) Laurens Hendriksz BOENDER, getrouwd 12 Okt 1777 in Numansdorp, geb. 1740 in Fijnaart (zoon van Hendrik Cornelisz BOENDER en Magteltje Laurensd ANDEWEG), gedoopt 6 Jun 1740 in Fijnaart, ovl. 31 Dec 1783 in Numansdorp.  Zij trouwde (2) Adrianus Gerritsz VISSER, getrouwd 19 Dec 1784 in Numansdorp, geb. 1759 in Numansdorp (zoon van Gerrit Leenderts VISSER en Neeltje Hendriks BRUGMAN), gedoopt 1 Apr 1759 in Numansdorp, ovl. 21 Jan 1833 in Mijnsheerenland.  Getuige bij:  Aaltje Johannesd KRUITHOF  #77268   Overleden  7 Dec 1804  Mijnsheerenland.

        + 411    iii.   Hendrik Johannesz KRUITHOF geb. 1756.

           412    iv.   Cornelis Johannesz KRUITHOF, geb. 1758 in Oud-Beijerland, gedoopt 17 Dec 1758 in Oud-Beijerland, religie NG, ovl. 15 Mrt 1839 in Klaaswaal (aangegeven 16 Mrt).  Hij trouwde Baartje Reiniersd KRUITHOF, geb. 1766 - 1767 (dochter van Reinier KRUITHOF en Klaasje LUIJENDIJK), ovl. 28 Feb 1850 in Klaaswaal (aangegeven 1 Mrt).

           413     v.   Bastiaantje Johannesd KRUITHOF, geb. 1760 in Oud-Beijerland, gedoopt 9 Nov 1760 in Oud-Beijerland, religie NG.

           414    vi.   Maria Johannesd KRUITHOF, geb. ca Dec 1760, ovl. 22 Aug 1765 in Mijnsheerenland (aangegeven pro deo, oud 4 jaar+9 maanden).  Rond die tijd werd in Oud-Beijerland ook een dochtertje Bastiaantje geboren. Gezien de draagtijd van een zwangerschap is Bastiaantje of de overledene, of zij was één van een tweeling, of de leeftijd van 4 jaar+ 9 maanden bij overlijden van Maria  is fout.

           415   vii.   Adriaantje Johannesd KRUITHOF, geb. 1762 in Oud-Beijerland, gedoopt 5 Dec 1762 in Oud-Beijerland, religie NG, ovl. 28 Mei 1793 in Mijnsheerenland (28 dito Geeft Fredrik Joho aan't lijk van sijn vrouw Ariaantje Kruithof oud 30 Jaar. Prodeo Gaarder Mijnsheerenland

                             ).  Zij trouwde Frederik JOHO, getrouwd 5 Apr 1789 in Mijnsheerenland, geb. ca 1760 in Aken (DE), ondertrouw 13 Mrt 1789 in Mijnsheerenland (Den 13 Maart Frederik Joho. J.M. geboren te Aaken x won. alhier x Adriaantje Johannesdr Kruithof. J.D. geb. te Oud-Beierland x won. alhier. Getrouwd den 5 April 1789. Trouwboek Mijnsheerenland).  Getuige bij:  Hendrik Frederiksz JOHO  #314583   Gedoopt  10 Apr 1791  Mijnsheerenland

                             Getuige bij:  Adrianus Frederiksz JOHO  #314584   Gedoopt  26 Mei 1793  Mijnsheerenland

                             Getuige bij:  Adriaantje Johannesd KRUITHOF  #8899   Overleden  28 Mei 1793  Mijnsheerenland.

           416  viii.   Dirkje Johannesd KRUITHOF, geb. 1765 in Mijnsheerenland, gedoopt 31 Mrt 1765 in Mijnsheerenland, ovl. 24 Mrt 1774 in Mijnsheerenland (aangegeven pro deo, oud 9 jaar), religie NG.

        + 417    ix.   Pieter Johannesz KRUITHOF geb. 1767.

           418     x.   Doodgeboren Kind Johannesse KRUITHOF, geb. 10 Sep 1769 in Mijnsheerenland, ovl. 10 Sep 1769 in Mijnsheerenland (aangegeven pro deo).

 

234.  Cornelis Cornelisz KRUITHOF, geb. 1729 in Mijnsheerenland, gedoopt 13 Nov 1729 in Mijnsheerenland, ovl. 1795 in Dirksland, begraven 25 Dec 1795 in Dirksland.  Hij trouwde (1) Jaapje Jacobs Van Der BURG, getrouwd 2 Mrt 1755 in Zuidland, geb. 1733 in Zuidland (dochter van Japik Janssen Van Der BURG en Neeltje Klaas VERVOORN), gedoopt 5 Apr 1733 in Zuidland.  Hij trouwde (2) Maria Jansd GOEMARE, ook bekend als GOUMARE, getrouwd 6 Feb 1765 in Dirksland, geb. 1731 in Dirksland (dochter van Jan Willems GOEMARE en Alida Van DEUVEREN), gedoopt 4 Feb 1731 in Dirksland, ovl. 1783 in Dirksland, begraven 11 Jan 1783 in Dirksland.  Hij trouwde (3) Gerardina GODERT, getrouwd 23 Apr 1786 in Dirksland, geb. in Utrecht, ondertrouw 22 Mrt 1786 in Dirksland (Den 22 maart 1786 zijn wettig ondertrouwt Cornelis Kruithof, weduwnaar laast van Marie Goemaare, met Gerardina Godert, JD van Utrecht. Beide hier woonagtig. Den 23 april 1786 getrouwt).

                             Kinderen van Jaapje Jacobs Van Der BURG:

           419      i.   Neeltje Cornelisd KRUITHOF, geb. 1756, gedoopt 11 Apr 1756 in Zuidland, ovl. vr 4 Dec 1763.

           420     ii.   Jacob Cornelisz KRUITHOF, geb. 1758, gedoopt 3 Sep 1758 in Zuidland.

           421    iii.   Cornelis Cornelisz KRUITHOF, geb. 1760, gedoopt 1 Jun 1760 in Zuidland.

           422    iv.   Neeltje Cornelisd KRUITHOF, geb. 1763, gedoopt 4 Dec 1763 in Dirksland.

                             Kinderen van Maria Jansd GOEMARE:

           423     v.   Jan Cornelisz KRUITHOF, geb. 1767 in Dirksland, gedoopt 19 Jul 1767 in Dirksland, ovl. 1771 in Dirksland, begraven 2 Aug 1771 in Dirksland.

        + 424    vi.   Jan Cornelisz KRUITHOF geb. 1773.

 

240.  Teunis Hendriks KRUITHOF, geb. 1728 in Groote-Lindt, gedoopt 7 Nov 1728 in Groote-Lindt, ovl. vr 23 Nov 1831.  Hij trouwde Claasje Jacobs LUIJENDIJK, getrouwd 20 Mei 1764 in Klaaswaal, geb. 1737 in Klaaswaal (dochter van Jacob Corstiaans LUIJENDIJK en Baardje Claasse BIJL), gedoopt 30 Jun 1737 in Klaaswaal, ovl. vr 23 Nov 1831.

                             Kinderen:

           425      i.   Neeltje Teunisd KRUITHOF, geb. 1765 in Klaaswaal, gedoopt 20 Jan 1765 in Klaaswaal, ovl. 24 Mrt 1840 in Klaaswaal.  Zij trouwde Albert Cornelisz LUIJENDIJK, geb. 1756 in Klaaswaal (zoon van Cornelis Corstiaansz LUIJENDIJK en Marietje Albertsd Van HOLST), gedoopt 9 Mei 1756 in Klaaswaal, ovl. 23 Dec 1837 in Klaaswaal (aangegeven 26 Dec), beroep broodbakker te Klaaswaal.

           426     ii.   Bertje Teunisd KRUITHOF, geb. 1766, gedoopt 6 Apr 1766 in Klaaswaal.

        + 427    iii.   Hendrik Teunisz KRUITHOF geb. 1768.

           428    iv.   Jacoba Teunisd KRUITHOF, geb. 1770 in Klaaswaal, gedoopt 11 Feb 1770 in Klaaswaal, ovl. 9 Okt 1832 in Klaaswaal (aangegeven 10 Okt 1832).  Zij trouwde Jacob Cornelisz SCHUTTER, getrouwd 23 Nov 1806 in Klaaswaal, geb. 1769 in Klaaswaal (zoon van Cornelis Ariesz SCHUTTER en Willemtje Jacobsd DUBBELDESTUIJVER), gedoopt 3 Sep 1769 in Klaaswaal, ovl. 6 Dec 1846 in Klaaswaal, beroep boer te Klaaswaal.

        + 429     v.   Jacob Teunisz KRUITHOF geb. 1772.

           430    vi.   Gerrit Teunisz KRUITHOF, geb. 1774, gedoopt 9 Okt 1774 in Klaaswaal, ovl. vr 23 Mei 1779.

           431   vii.   Maria Teunisd KRUITHOF, geb. 1776, gedoopt 17 Nov 1776 in Klaaswaal.

           432  viii.   Gerrit Teunisz KRUITHOF, geb. 1779, gedoopt 23 Mei 1779 in Klaaswaal.

 

241.  Gerard Hendriks KRUITHOF, ook bekend als Gerrit, geb. 1731 in Groote-Lindt, gedoopt 25 Mrt 1731 in Groote-Lindt, ovl. 1 Aug 1772 in Sint-Anthoniepolder (aangegeven).  Hij trouwde Jannigje Van Der HEIJDEN, ovl. 31 Jul 1788 in Sint-Anthoniepolder (aangegeven).

                             Kinderen:

           433      i.   Neeltje Gerritsd KRUITHOF, geb. 1765 in Sint-Anthoniepolder, gedoopt 1 Sep 1765 in Sint-Anthoniepolder, ovl. 30 Jul 1838 in Mijnsheerenland (aangegeven 31 Jul).  Zij trouwde (1) Jan DEKKER, ovl. 13 Jan 1797 in Sint-Anthoniepolder (aangegeven).  Zij trouwde (2) Arij Jacobs KLEIJNENDORST, getrouwd 28 Jul 1821 in Sint-Anthoniepolder, geb. 1760 - 1761 in Sint-Anthoniepolder (zoon van Japik Pieters KLEINENDORST en Grietje Janse SMITS), gedoopt 4 Jan 1761 in Sint-Anthoniepolder, ovl. 15 Jun 1828 in Sint-Anthoniepolder (aangegeven 16 Jun).

 

244.  Klaas Hendriks KRUITHOF, geb. 1735 in Zwijndrecht, gedoopt 13 Mrt 1735 in Zwijndrecht.  Getuige bij:  Hendrik Claasz KRUITHOF  #77301   Overleden  11 Apr 1770  Mijnsheerenland

         Getuige bij:  Pleuntje Crijnen BELDERT  #75875   Overleden  31 Okt 1787  Mijnsheerenland. Hij trouwde (1) Anna Van IJSSELMONDE, ovl. vr 26 Sep 1766.  Hij trouwde (2) Pleuntje Crijnen BELDERT, getrouwd 19 Okt 1766 in Mijnsheerenland, geb. 1736 in Mijnsheerenland (dochter van Krijn Jorisz BELDERT en Cornelia Claasse Van De WETERING), gedoopt 29 Jul 1736 in Mijnsheerenland, ovl. 31 Okt 1787 in Mijnsheerenland (31 octob: Klaas Kruijthof geeft aan't lijk van zijn vrouw genaamt Pleuntje belders oud 50 Jaaren Prodeo. Gaarder Mijnsheerenland), ondertrouw 26 Sep 1766 in Mijnsheerenland (26 Septemb. Claes Hendrikse Kruijdhoff, met Pleuntie Krijne den Belder, ... Op Prodeo. Gaarder Mijnsheerenland).  Hij trouwde (3) Lijntje Hermensd GRASDIJK, getrouwd 4 Mei 1788 in Mijnsheerenland, geb. 1735 in Mijnsheerenland (dochter van Hermen Hermensz GRASDIJK en Lijntje Jansd VLASBLOM), gedoopt 27 Feb 1735 in Heerjansdam, ondertrouw 11 Apr 1788 in Mijnsheerenland (Den 11 April Klaas Hendriksz. Kruithoff weduwenaar van Pleuntje Belders: wonende alhier X Lijntje Grasdijk wed. van Jacob van Noorden won. alhier getrouwd den 4 Maij 1788. Trouwboek Mijnsheerenland).

                             Kinderen van Pleuntje Crijnen BELDERT:

           434      i.   Hendrik Claasz KRUITHOF, geb. 1768 in Mijnsheerenland, gedoopt 23 Okt 1768 in Mijnsheerenland, ovl. 11 Apr 1770 in Mijnsheerenland (aangegeven pro deo, oud 1,5 jaar).

 

245.  Dirk Hendriks KRUITHOF, geb. ca 1738 in Sint-Anthoniepolder, ovl. 16 Jan 1784 in Mijnsheerenland (Paulus Kruijdhoff geeft aan't lijk van sijn broeder Dirk Kruijthof oud 46 jaer Gaarder Mijnsheerenland).  Partner Magdalena Leenderts PAUW, geb. 1740 in Heinenoord (dochter van Leendert Jacobs PAUW en Cornelia Andriesse KRUITHOF), gedoopt 12 Jun 1740 in Heinenoord, ovl. 14 Okt 1807 in Heinenoord, religie NG, ongetrouwd 1776.  Hij trouwde Belia Jansd BIJL, getrouwd 1780, geb. 1731 in Heinenoord (dochter van Jan Willemse BIJL en Neeltje Hendriks Van Der HEIJDEN), gedoopt 24 Jun 1731 in Heinenoord, ondertrouw 23 Jun 1780 in Mijnsheerenland (23 Junij. Dirk Hendrikse Kruijthoff, van St Anthonijpolder, en wonende alhier, met Belia Bijl wede Harme Grasdijk, mede wonende alhier Prodeo Gaarder Mijnsheerenland).

                             Kinderen van Magdalena Leenderts PAUW:

           435      i.   Dirk Dirks KRUITHOF, geb. 1777, gedoopt 10 Mei 1777 in Mijnsheerenland (buitenechtelijk kind).

 

246.  Pieter Hendrikse KRUITHOF, geb. ca 1740 in Sint-Anthoniepolder, ovl. 1798 in 's-Gravendeel, begraven 17 Feb 1798 in 's-Gravendeel.  Hij trouwde Maria Pieters De RUITER, getrouwd 1772, geb. 1750 - 1751 in 's-Gravendeel (dochter van Pieter Hendriksz de RUIJTER en Teuntje Paulusdr GEERVLIET), ovl. 18 Mrt 1813 in 's-Gravendeel, ondertrouw 24 Apr 1772 in 's-Gravendeel (datum impost).

                             Kinderen:

           436      i.   Hendrik Pieterse KRUITHOF, geb. 19 Jan 1773 in Strijen, gedoopt 24 Jan 1773 in Strijen, ovl. 9 Apr 1820 in 's-Gravendeel.

           437     ii.   Teuntje Pieterse KRUITHOF, geb. 16 Dec 1773 in Strijen, gedoopt 19 Dec 1773 in Strijen, ovl. vr 3 Aug 1775.

           438    iii.   Neeltje Pieters KRUITHOF, geb. 1775 - 1776 in 's-Gravendeel, ovl. 19 Mei 1836 in 's-Gravendeel.  Zij trouwde Dirk Cornelisz Den BOER, getrouwd 1796, geb. 1764 - 1765 in 's-Gravendeel (zoon van Cornelis Willems Den BOER en Rhijnsburgje Leenderts Van Der LINDEN), ovl. 17 Sep 1834 in 's-Gravendeel (aangegeven 18 Sep), ondertrouw 29 Apr 1796 in 's-Gravendeel.

           439    iv.   Teuntje Pieterse KRUITHOF, geb. 3 Aug 1775 in Strijen, gedoopt 6 Aug 1775 in Strijen.

           440     v.   Pietertje Pietersd KRUITHOF, geb. 1782 - 1783 in 's-Gravendeel, ovl. 1 Mrt 1836 in 's-Gravendeel.  Zij trouwde Rocus Rocusz VISSER, getrouwd 1807, geb. 7 Dec 1779 in 's-Gravendeel (zoon van Rochus Hendriksz VISSER en Pleuntje Arijsd BARENDRECHT), gedoopt 8 Dec 1779 in 's-Gravendeel, ovl. 20 Nov 1854 in 's-Gravendeel, beroep arbeider, schipper, ondertrouw 11 Sep 1807 in 's-Gravendeel.

        + 441    vi.   Pieter Pietersz KRUITHOF geb. 9 Apr 1786.

           442   vii.   Geertruij Pietersd KRUITHOF, geb. 21 Feb 1788 in 's-Gravendeel, gedoopt 24 Feb 1788 in 's-Gravendeel, ovl. 24 Jan 1872 in Hendrik-Ido-Ambacht.  Zij trouwde Dirk Cornelisz KAMERLING, getrouwd 15 Jun 1833 in Sandelingen-Ambacht, geb. 19 Jul 1794 in Hendrik-Ido-Ambacht (zoon van Cornelis Albertsz KAMERLING en Maaike Dirks Van Der LINDEN), gedoopt 27 Jul 1794 in Hendrik-Ido-Ambacht, ovl. 10 Apr 1867 in Hendrik-Ido-Ambacht, beroep arbeider.  Getuige bij:  Annigje Willemsd VERHOEVEN  #224806   Overleden  28 Nov 1817  Hendrik-Ido-Ambacht.

           443  viii.   Adriaantje Pietersd KRUITHOF, geb. 15 Jun 1790 in 's-Gravendeel, gedoopt 20 Jun 1790 in 's-Gravendeel, ovl. 24 Nov 1852 in Kleine-Lindt.  Zij trouwde Jan Leenderts Van DAM, getrouwd 20 Nov 1813 in Numansdorp, geb. 26 Apr 1792 in Numansdorp (zoon van Leendert Ariens Van DAM en Trijntje Teunisse Van 't HOF), gedoopt 29 Apr 1792 in Numansdorp, ovl. 30 Apr 1847 in Kleine-Lindt.

           444    ix.   Jannigje Pietersd KRUITHOF, geb. 10 Jan 1792 in 's-Gravendeel, gedoopt 11 Jan 1792 in 's-Gravendeel, ovl. 28 Dec 1857 in 's-Gravendeel.  Zij trouwde Bastiaan Pietersz MOOKHOEK, getrouwd 22 Feb 1815 in 's-Gravendeel, geb. 25 Jun 1787 in 's-Gravendeel (zoon van Pieter Corsse MOOKHOEK en Anna Bastiaansdr VALK), gedoopt 1 Jul 1787 in 's-Gravendeel, ovl. 27 Jun 1849 in 's-Gravendeel, beroep arbeider, dagloner.

 

247.  Cornelis Hendriksz KRUIJTHOF, geb. ca 1742 in Sint-Anthoniepolder, ovl. 11 Jul 1796 in Piershil.  Vooralsnog is zijn filiatie met Hendrik Teunisse KRUITHOF en met Neeltje Paulusse HOUTEMEULEN speculatief. Hij trouwde Jannetje Dirks VERLOOP, getrouwd 17 Mei 1767 in Nieuw-Beijerland, geb. 1746 in Hekelingen (dochter van Dirk Dirksz VERLOOP en Anna Bastiaans DEKKER), gedoopt 4 Dec 1746 in Hekelingen.

                             Kinderen:

           445      i.   Hendrik Cornelisz KRUITHOF, geb. 1768 in Nieuw-Beijerland, gedoopt 19 Jun 1768 in Nieuw-Beijerland, ovl. vr 24 Sep 1780.

           446     ii.   Dirk Cornelisz KRUITHOF, geb. 1769 in Piershil, gedoopt Dec 1769 in Piershil, ovl. vr 5 Okt 1783.

           447    iii.   Johannes Cornelisz KRUITHOF, geb. 1771 in Nieuw-Beijerland, gedoopt 25 Aug 1771 in Nieuw-Beijerland, ovl. vr 24 Okt 1773.

        + 448    iv.   Johannes Cornelisz KRUIJTHOF geb. 1773.

           449     v.   Neeltje Cornelisd KRUITHOF, geb. 1776 in Piershil, gedoopt 11 Mei 1776 in Piershil, ovl. vr 5 Feb 1786.

           450    vi.   Anna Cornelisd KRUITHOF, geb. 1778 in Piershil, gedoopt 22 Mrt 1778 in Piershil.

        + 451   vii.   Hendrik Cornelisz KRUIJTHOF geb. 1780.

           452  viii.   Bastiaan Cornelisz KRUITHOF, geb. 1782 in Piershil, gedoopt 9 Jun 1782 in Piershil, ovl. 5 Feb 1815 in Piershil (aangegeven 6 Feb Goudswaard).

        + 453    ix.   Dirk Cornelisz KRUITHOF geb. 1783.

           454     x.   Neeltje Cornelisd KRUITHOF, geb. 1786 in Piershil, gedoopt 5 Feb 1786 in Piershil, ovl. vr 31 Jul 1791.

           455    xi.   Cornelis Cornelisz KRUITHOF, geb. 1788 in Piershil, gedoopt 18 Mei 1788 in Piershil.

           456   xii.   Neeltje Cornelisd KRUITHOF, geb. 1791 in Piershil, gedoopt 31 Jul 1791 in Piershil.

 

249.  Evert Aries KRUITHOF, geb. 1737 in Mijnsheerenland, gedoopt 1 Dec 1737 in Mijnsheerenland, ovl. 27 Sep 1820 in Mijnsheerenland (aangegeven 28 Sep), religie NG.  Getuige bij:  Andries Ariesz KRUITHOF  #19441   Overleden  24 Aug 1775  Mijnsheerenland

         Getuige bij:  Arie Evertsz KRUITHOF  #19427   Overleden  16 Mei 1776  Mijnsheerenland

         Getuige bij:  Teunis Evertsz KRUITHOF  #19428   Overleden  22 Jun 1772  Mijnsheerenland

         Getuige bij:  Teunis Evertsz KRUITHOF  #19429   Overleden  5 Nov 1773  Mijnsheerenland

         Getuige bij:  Teunis Evertsz KRUITHOF  #19430   Overleden  9 Mei 1778  Mijnsheerenland

         Getuige bij:  Teunis Ariesz KRUITHOF  #19439   Overleden  2 Mei 1781  Mijnsheerenland. Hij trouwde Cornelia Teunisse REEDIJK, getrouwd 2 Jul 1769 in Mijnsheerenland, geb. 1744 in Mijnsheerenland (dochter van Teunis Antonisse REEDIJK en Grietje Thomasse Van LOON), gedoopt 6 Sep 1744 in Mijnsheerenland, ovl. 27 Mei 1821 in Mijnsheerenland (aangegeven 28 Mei), religie NG, ondertrouw 9 Jun 1769 in Mijnsheerenland.

                             Kinderen:

           457      i.   Arie Evertsz KRUITHOF, geb. 1770 in Mijnsheerenland, gedoopt 18 Mrt 1770 in Mijnsheerenland, ovl. 16 Mei 1776 in Mijnsheerenland (aangegeven pro deo, oud 6 jaar+7 weken).

           458     ii.   Teunis Evertsz KRUITHOF, geb. 1771 in Mijnsheerenland, gedoopt 1 Apr 1771 in Mijnsheerenland, ovl. 22 Jun 1772 in Mijnsheerenland (aangegeven pro deo, oud 14 maanden).

        + 459    iii.   Andries Everts KRUITHOF geb. 1 Mrt 1772.

           460    iv.   Teunis Evertsz KRUITHOF, geb. 1773 in Mijnsheerenland, gedoopt 21 Mrt 1773 in Mijnsheerenland, ovl. 5 Nov 1773 in Mijnsheerenland (aangegeven pro deo, oud 43 weken).

           461     v.   Teunis Evertsz KRUITHOF, geb. 1774 in Mijnsheerenland, gedoopt 10 Apr 1774 in Mijnsheerenland, ovl. 9 Mei 1778 in Mijnsheerenland (aangegeven pro deo, oud 4 jaar).

           462    vi.   Bastiaantje Evertsd KRUITHOF, geb. 1775 in Mijnsheerenland, gedoopt 5 Nov 1775 in Mijnsheerenland, ovl. 10 Mrt 1844 in Puttershoek.  Zij trouwde Jan Leenderts HELDEROP, getrouwd 31 Dec 1797 in Mijnsheerenland, geb. 13 Aug 1770 in Strijen (zoon van Leendert Jansz HELDEROP en Aaltje Gozewijns De JONG), gedoopt 19 Aug 1770 in Strijen, ovl. vr 10 Mrt 1844.  Getuige bij:  Anthonie HELDEROP  #177589   Geboren  27 Jul 1813  Mijnsheerenland.

           463   vii.   Arij Evertsz KRUITHOF, geb. 1777 in Mijnsheerenland, gedoopt 3 Aug 1777 in Mijnsheerenland.

           464  viii.   Grietje Evertsd KRUITHOF, geb. 1778 in Mijnsheerenland, gedoopt 23 Aug 1778 in Mijnsheerenland.

           465    ix.   Adriana Evertsd KRUITHOF, ook bekend als Ariaantje, geb. 1780 in Mijnsheerenland, gedoopt 28 Mei 1780 in Mijnsheerenland.  Zij trouwde Pieter Gerritsz Van Der VOORDE, getrouwd 19 Aug 1799 in Mijnsheerenland, geb. 1776 in Rotterdam (zoon van Gerrit Johannesz Van Der VOORDE en Sibilla Dircksd Van Der TINNEN), gedoopt 2 Jun 1776 in Rotterdam, ovl. 5 Mrt 1831 in Puttershoek (aangegeven 7 Mrt).

           466     x.   Cornelia Evertsd KRUITHOF, geb. ca 1781, ovl. 31 Jul 1859 in Mijnsheerenland (aangegeven 1 Aug).  Zij trouwde Bastiaan Jansz MONSTER, getrouwd 10 Mei 1802 in Mijnsheerenland, geb. 1779 in Mijnsheerenland (zoon van Jan Bastiaansz MONSTER en Annigje Andriesd KRUITHOF), gedoopt 1 Aug 1779 in Mijnsheerenland, ovl. 29 Okt 1847 in Mijnsheerenland, beroep arbeider.  Getuige bij:  Jan Bastiaansz MONSTER  #123399   Overleden  2 Feb 1825  Mijnsheerenland.

 

252.  Teunis Ariesz KRUITHOF, geb. 1745 in Mijnsheerenland, gedoopt 14 Mrt 1745 in Mijnsheerenland, ovl. 2 Mei 1781 in Mijnsheerenland (aangegeven pro deo, oud 38 (!!??) jaar).  Getuige bij:  Bastiaantje Teunisd KRUITHOF  #77538   Gedoopt  10 Dec 1769  Mijnsheerenland

         Getuige bij:  Johanna Teunisd KRUITHOF  #77539   Gedoopt  5 Jul 1772  Mijnsheerenland

         Getuige bij:  Arie Teunisz KRUITHOF  #77540   Gedoopt  13 Nov 1774  Mijnsheerenland

         Getuige bij:  Andries Teunisz KRUITHOF  #77599   Overleden  20 Sep 1779  Mijnsheerenland

         Getuige bij:  Johannes Teunisz KRUITHOF  #77600   Overleden  6 Jan 1780  Mijnsheerenland. Hij trouwde Cornelia Jansd Den ADELAAR, getrouwd 11 Mei 1766 in Mijnsheerenland, geb. 1734 in Dordrecht (dochter van Jan Den ADELAAR en Maria Jansd Van EIJSDEN), gedoopt 24 Mrt 1734 in Dordrecht, ondertrouw 18 Apr 1766 in Mijnsheerenland.

                             Kinderen:

           467      i.   Marija Teunisd KRUITHOF, geb. 1767 in Mijnsheerenland, gedoopt 19 Apr 1767 in Mijnsheerenland, ovl. 1797, begraven 24 Feb 1797 in Strijen.  Zij trouwde Pieter Jansz DEKKER, getrouwd 1786, geb. 26 Sep 1762 in Strijen (zoon van Jan Pietersz DEKKER en Geertruij Pietersd BLOM), ovl. 7 Sep 1804 in Strijen, ondertrouw 7 Apr 1786 in Strijen.

           468     ii.   Bastiaantje Teunisd KRUITHOF, geb. 1769 in Mijnsheerenland, gedoopt 10 Dec 1769 in Mijnsheerenland.

           469    iii.   Johanna Teunisd KRUITHOF, geb. 1772 in Mijnsheerenland, gedoopt 5 Jul 1772 in Mijnsheerenland.  Zij trouwde (1) Evert Van Den BERG, ook bekend als Van BERGEN.  Zij trouwde (2) Jacob Isaaksz HARTOG, getrouwd 4 Nov 1816 in Stad aan 't Haringvliet, geb. 1774 - 1775 in Sommelsdijk (zoon van Isaac Boelhouwersz HARTOG en Maria Cornelisd HOUTEKAR), gedoopt 17 Sep 1775 in Sommelsdijk.

           470    iv.   Arie Teunisz KRUITHOF, geb. 1774 in Mijnsheerenland, gedoopt 13 Nov 1774 in Mijnsheerenland.

           471     v.   Andries Teunisz KRUITHOF, geb. 1777 in Mijnsheerenland, gedoopt 18 Jan 1777 in Mijnsheerenland, ovl. 20 Sep 1779 in Mijnsheerenland (aangegeven pro deo, oud 2,5 jaar).

           472    vi.   Johannes Teunisz KRUITHOF, geb. 1779 in Mijnsheerenland, gedoopt 13 Mrt 1779 in Mijnsheerenland, ovl. 6 Jan 1780 in Mijnsheerenland (aangegeven pro deo, oud 9 maanden).

 

256.  Bastiaan Ariesz KRUITHOF, geb. 1755 in Mijnsheerenland, gedoopt 4 Mei 1755 in Mijnsheerenland, ovl. 7 Sep 1820 in Nieuw-Beijerland.  Hij trouwde (1) Hendrika Japhets POLDERMAN, getrouwd 5 Okt 1779 in Mijnsheerenland, geb. 1757 in Strijen (dochter van Japhet Jacobs POLDERMAN en Willemtje Hendriks TUCK), gedoopt 16 Okt 1757 in Strijen, ovl. 27 Mrt 1812 in Heinenoord (aangegeven 28 Mrt).  Hij trouwde (2) Neeltje Cornelisd HOPPEL, getrouwd 3 Mei 1813 in Mijnsheerenland, geb. 1757 in Mijnsheerenland (dochter van Cornelis Stephanusz HOPPEL en Neeltje Claasd TROOST), gedoopt 30 Mei 1757 in Mijnsheerenland, ovl. 11 Mrt 1821 in Heinenoord (aangegeven 12 Mrt).

                             Kinderen van Hendrika Japhets POLDERMAN:

           473      i.   Willemtje Bastiaans KRUITHOF, geb. 1781 in Mijnsheerenland, gedoopt ca Okt 1781 in Mijnsheerenland.

           474     ii.   Bastiaantje Bastiaans KRUITHOF, geb. 28 Jun 1788 in Mijnsheerenland, gedoopt 29 Jun 1788 in Mijnsheerenland, ovl. vr 22 Sep 1793.

        + 475    iii.   Arij Bastiaans KRUITHOF geb. 1 Nov 1789.

           476    iv.   Bastiaantje Bastiaans KRUITHOF, geb. 22 Sep 1793 in Heinenoord, gedoopt 29 Sep 1793 in Heinenoord, ovl. 12 Mei 1863.  Zij trouwde Hendrik Cornelisz Van Der HOEVEN, ook bekend als VERHOEVE, getrouwd 8 Okt 1818 in Nieuw-Beijerland, geb. 1769 in Nieuw-Beijerland (zoon van Cornelis Van Der HOEVEN en Maria Pietersd GOUDSWAARD), gedoopt 5 Nov 1769 in Nieuw-Beijerland, ovl. 30 Jun 1849 in Oud-Beijerland.

           477     v.   Japhet Bastiaans KRUITHOF, geb. 21 Mrt 1795 in Heinenoord, gedoopt 29 Mrt 1795 in Heinenoord, ovl. vr 25 Sep 1797.

        + 478    vi.   Javit Bastiaans KRUITHOF geb. 25 Sep 1797.

           479   vii.   Cornelia Bastiaans KRUITHOF, geb. 1 Mei 1801 in Heinenoord, gedoopt 7 Mei 1801 in Heinenoord, ovl. 27 Mrt 1880 in Mijnsheerenland.  Zij trouwde Cornelis Laurensz BRUSSAARD, getrouwd 17 Okt 1824 in Nieuw-Beijerland, geb. 26 Nov 1794 in Mijnsheerenland (zoon van Laurens Corsse BRUSSAARD en Ariaantje Cornelisd REEDIJK), gedoopt 30 Nov 1794 in Mijnsheerenland, ovl. 4 Apr 1880 in Mijnsheerenland (aangegeven 5 Apr).

 

261.  Teunis Andriesz KRUITHOF, geb. 1740 in Mijnsheerenland, gedoopt 2 Okt 1740 in Mijnsheerenland, ovl. 30 Mei 1778 in Mijnsheerenland (aangegeven pro deo, oud 38 jaar).  Getuige bij:  Lena Corsse De JONG  #77191   Overleden  30 Nov 1761  Mijnsheerenland

         Getuige bij:  Jacob THIELEMAN  #10874   Overleden  20 Nov 1769  Mijnsheerenland

         Getuige bij:  Lena Teunisd KRUITHOF  #77333   Overleden  19 Okt 1767  Mijnsheerenland

         Getuige bij:  NN Teunisse KRUITHOF  #288367   Overleden  10 Feb 1774  Mijnsheerenland

         Getuige bij:  Lena Teunisd KRUITHOF  #77336   Overleden  10 Mei 1776  Mijnsheerenland. Hij trouwde Huibertje Cornelisse Van Der PIJL, getrouwd 5 Okt 1766 in Mijnsheerenland, geb. 1742 in Klaaswaal (dochter van Cornelis Anthonisz Van Der PIJL en Ariaantje Pieters Den BROEDER), gedoopt 4 Nov 1742 in Klaaswaal, ovl. 31 Jul 1820 in Mijnsheerenland, ondertrouw 12 Sep 1766 in Mijnsheerenland.

                             Kinderen:

           480      i.   Lena Teunisd KRUITHOF, geb. 1767 in Mijnsheerenland, gedoopt 30 Aug 1767 in Mijnsheerenland, ovl. 19 Okt 1767 in Mijnsheerenland (aangegeven pro deo oud 7 weken).

           481     ii.   Andries Teunisz KRUITHOF, geb. 1770, gedoopt 11 Feb 1770 in Mijnsheerenland, ovl. 31 Dec 1824 in Mijnsheerenland (aangegeven 2 Jan 1825).  Hij trouwde Christijna MUSLER, geb. 1756 - 1757, ovl. 3 Nov 1817 in Mijnsheerenland (aangegeven 5 Nov).

           482    iii.   Cornelis Teunisz KRUITHOF, geb. 1771 in Mijnsheerenland, gedoopt 22 Sep 1771 in Mijnsheerenland, ovl. 14 Sep 1812 in Mijnsheerenland (aangegeven 15 Sep).  Hij trouwde Jannigje Cornelisd TROOST, getrouwd 28 Nov 1804 in Mijnsheerenland, geb. 1771 in Mijnsheerenland (dochter van Cornelis Pietersz TROOST en Grietje Stephanusd HOPPEL), gedoopt 3 Mrt 1771 in Mijnsheerenland, ovl. 17 Okt 1851 in Mijnsheerenland.

           483    iv.   NN Teunisse KRUITHOF, geb. 1774 in Mijnsheerenland, ovl. 10 Feb 1774 in Mijnsheerenland (aangegeven pro deo, ongedoopt gestorven).

           484     v.   Lena Teunisd KRUITHOF, geb. 1775 in Mijnsheerenland, gedoopt 26 Feb 1775 in Mijnsheerenland, ovl. 10 Mei 1776 in Mijnsheerenland (aangegeven pro deo, oud 1 jaar+10 weken).

 

274.  Andries Cornelisz KRUITHOF, geb. 1764 in Mijnsheerenland, gedoopt 7 Okt 1764 in Mijnsheerenland.  Hij trouwde Pietertje NOTEBOOM, getrouwd 12 Mei 1787 in Mijnsheerenland.

                             Kinderen:

           485      i.   Cornelis Andriesz KRUITHOF, geb. 1788, gedoopt 30 Mrt 1788 in Mijnsheerenland.

           486     ii.   Lena Andriesd KRUITHOF, geb. 14 Okt 1790 in Puttershoek, gedoopt 17 Okt 1790 in Puttershoek.

           487    iii.   Jannigje Andriesd KRUITHOF, geb. 16 Mei 1792 in Puttershoek, gedoopt 17 Mei 1792 in Puttershoek.

 

276.  Bartholomeus Arijsz KRUITHOF, geb. 1754 - 1755 in Rijnsaterswoude, gedoopt 5 Jan 1755 in Rijnsaterswoude, ovl. 2 Jan 1809 in Vriesekoop/Leimuiden (aangegeven 6 Jan, Kinderen : 3, waarvan 2 uit het tweede huwelijk (??)), begraven 9 Jan 1809 in Leimuiden (Begraven 9 januari 1809 openen F 2.--.- één uur luijde F -.12.- 't kleed F -.16.- aankoop van een grafNr. F 8.--.- 't begraven in een ijkenkist F12.--.- +

         F23. 8.-

         ).  Getuige bij:  Lena Jansd ROUSEL  #287803   Overleden  25 Mei 1780  Leimuiden

         Getuige bij:  Catrina Bartsd KRUITHOF  #287807   Overleden  20 Mrt 1779  Leimuiden

         Getuige bij:  Arie Bartsz KRUITHOF  #287810   Overleden  27 Jul 1780  Leimuiden. Hij trouwde (1) Lena Jansd ROUSEL, ook bekend als ROZEL, getrouwd 1778, geb. 1746 - 1747 in Leimuiden (dochter van Jan ROUSEL en Katarina Van Der HOEVE), gedoopt 1 Jan 1747 in Leimuiden, ovl. 25 Mei 1780 in Leimuiden (Bartholomeus Kruijthof geeft aan 't lijk van zijn vrouw Lena Rousel in de classe van Prodeo), begraven 1780 in Leimuiden (Lena Rozel, kraam- en huisvrouw van Bart Kruijthof N117 opene, luijde en B kleed resp. F3.-.-, F-.6.- en F-.10.-".), ondertrouw 24 Jul 1778 in Leimuiden (Bartholomeus Kruijthof en Lena Rousel, wonende beijde alhier, hebben haar aangegeven in de eerste classe, dus van beijde F 6.-.-).  Hij trouwde (2) Pleuntje Leenderts LEEUWENBURG, getrouwd 1781, geb. 1747 in IJsselmonde (dochter van Leendert Cornelisse LEEUWENBURG en Dirkje Simons De VUGT), gedoopt 17 Dec 1747 in IJsselmonde, ovl. 18 Nov 1815 in Leimuiden (aangegeven 20 Nov), ondertrouw 14 Jul 1781 in Leimuiden (Bartholomeus Kruijthof, wonende alhier zullende trouwen met Pleuntje Leeuwenburg, wonende te Langeraar, geeft hem aan in de classe van F 3.-.- ).

                             Kinderen van Lena Jansd ROUSEL:

           488      i.   Catrina Bartsd KRUITHOF, geb. 1778 in Leimuiden, gedoopt 13 Dec 1778 in Leimuiden, ovl. 20 Mrt 1779 in Leimuiden (Bartholomeus Kruijthof geeft aan 't lijk van zijn kind Catharina in de classe van Prodeo), begraven 22 Mrt 1779 in Leimuiden (Een kind van Kruijthof Luijde F-.3.-).

           489     ii.   Arie Bartsz KRUITHOF, geb. 1780 in Leimuiden, gedoopt 21 Mei 1780 in Leimuiden, ovl. 27 Jul 1780 in Leimuiden (Bartholomeus Kruijthof geeft aan 't lijk van zijn kind Ari, in de classe van Prodeo), begraven 27 Jul 1780 in Leimuiden (Een kind van Bart Kruijthof Luijde F-.3.).

                             Kinderen van Pleuntje Leenderts LEEUWENBURG:

           490    iii.   Lena Bartsd KRUITHOF, geb. 1782 in Waddinxveen, gedoopt 27 Okt 1782 in Waddinxveen, ovl. 6 Feb 1784 in Waddinxveen (aangegeven, datum impost).

           491    iv.   Dirkje Bartsd KRUITHOF, geb. 1784 in Waddinxveen, gedoopt 1 Feb 1784 in Waddinxveen, ovl. 15 Feb 1817 in Leimuiden (aangegeven 17 Feb 1817).

           492     v.   Lena Bartsd KRUIJTHOF, geb. 1786 in Leimuiden, gedoopt 23 Apr 1786 in Leimuiden, ovl. 22 Aug 1824 in Leimuiden (aangegeven 23 Aug).  Zij trouwde Willem BOOGAARD, ovl. na 22 Aug 1824.

           493    vi.   Prijna Bartsd KRUITHOF, geb. 1788 in Leimuiden, gedoopt 17 Aug 1788 in Leimuiden.

 

277.  Cornelis Ariesz KRUITHOF, geb. 1756 in Rijnsaterswoude, gedoopt 7 Nov 1756 in Rijnsaterswoude, ovl. 22 Jun 1828 in Leimuiden (aangegeven 24 Jun).  Getuige bij:  Lena Bartsd KRUIJTHOF  #163606   Gedoopt  23 Apr 1786  Leimuiden

         Getuige bij:  Arij Meeuwisse KRUITHOF  #77674   Overleden  11 Jul 1781  Leimuiden. Hij trouwde Jannigje Leenderts LEEUWENBURG, getrouwd 17 Apr 1785 in Leimuiden, geb. 2 Aug 1751 in Oost-IJsselmonde (dochter van Leendert Cornelisse LEEUWENBURG en Dirkje Simons De VUGT), gedoopt 8 Aug 1751 in Ridderkerk, ovl. 7 Mrt 1818 in Leimuiden (aangegeven 9 Mrt), ondertrouw 3 Apr 1785 in Leimuiden (Kornelis Kruijthof JM geboren van Rijnsaterwoude en wonende in Vriesekoop en Jannetje Leeuwenburg JD geboren van Oost IJsselmonde en wonende onder Langeraar geeft zich aan in de classe 3.-).  Getuige bij:  Lena Bartsd KRUITHOF  #287460   Gedoopt  27 Okt 1782  Waddinxveen

         Getuige bij:  Dirkje Bartsd KRUITHOF  #163605   Gedoopt  1 Feb 1784  Waddinxveen

         Getuige bij:  Lena Bartsd KRUIJTHOF  #163606   Gedoopt  23 Apr 1786  Leimuiden.

                             Kinderen:

           494      i.   Dirkje Cornelisd KRUITHOF, geb. 1786 in Leimuiden, gedoopt 28 Jan 1786 in Leimuiden, ovl. 1786 in Leimuiden, begraven 29 Apr 1786 in Leimuiden.

           495     ii.   Dirkje Cornelisd KRUITHOF, geb. 1787 in Leimuiden, gedoopt 18 Feb 1787 in Leimuiden, ovl. 25 Jan 1822 in Rijnsaterswoude.  Zij trouwde Leendert Jansz BAAS, geb. 1791 in Ter Aaar (zoon van Jan BAAS en Pleuntje Van LEEUWEN), gedoopt 26 Jun 1791 in Ter Aar, ovl. 25 Sep 1852 in Rijnsaterswoude.

           496    iii.   Arie Cornelisz KRUITHOF, geb. 1789 in Leimuiden, gedoopt 17 Jan 1789 in Leimuiden, ovl. 12 Aug 1833 in Leimuiden (aangegeven 14 Aug).

           497    iv.   Prijna Cornelisd KRUITHOF, geb. 1792 in Leimuiden, gedoopt 5 Aug 1792 in Leimuiden, ovl. 15 Jul 1865 in Leimuiden (aangegeven 17 Jul).  Zij trouwde Willem Klaasz ROEST, getrouwd 17 Jun 1812 in Leimuiden, geb. 1785 in Aarlanderveen (zoon van Klaas Gerritsz ROEST en Lijsje RIETVELD), gedoopt 3 Apr 1785 in Aarlanderveen, ovl. 17 Aug 1851 in Leimuiden (aangegeven 19 Aug).

           498     v.   Leendert Cornelisz KRUITHOF, geb. 1793 in Leimuiden, gedoopt 13 Okt 1793 in Leimuiden, ovl. 1794 in Leimuiden, begraven 2 Nov 1794 in Leimuiden.

 

284.  Leendert Cornelisz KRUIJTHOF, geb. 1737 in Oudenhoorn, gedoopt 26 Mei 1737 in Oudenhoorn, ovl. 12 Nov 1795 in Oudenhoorn.  Hij trouwde (1) Cornelia Huijgen LAGENDIJK, getrouwd 6 Mei 1764 in Oudenhoorn, geb. 1738 in Oudenhoorn (dochter van Huijg Cornelisz LAGENDIJK en Maria Bouwensd MOLENDIJK), gedoopt 2 Nov 1738 in Oudenhoorn, ondertrouw 13 Apr 1764 in Oudenhoorn.  Testament van Huig Lagendijk en Marijtje Bouwens Meuldijk, echtelieden wonend onder Oudenhoorn. Hij stelt zijn huisvrouw aan tot universeel erfgenaam en het vaderlijk erfdeel van hun kinderen Kornelia Lagendijk en Bouwen Lagendijk op twee zilveren ducatons ieder. Haar erfgenamen zijn haar man en genoemde kinderen en nog Trijntje Kouwenoord en Leendert Kouwenoord, haar kinderen uit eerder huwelijk met Huibrecht Leenderts Kouwenoord, ieder voor gelijke portie. Naast elkander over en weer stellen zij tot voogden aan Pieter Bouwens Meuldijk wonend onder Oudenhoorn en Kornelis Drogendijk, bouwman in Brielle. Seclusie weesmeesters. Aktenummer: 26 Aktedatum: 14/07/1755 Aard van de akte: testament

        

         . Hij trouwde (2) Marijtje Hendriksd NEPIKS, getrouwd 23 Nov 1778 in Oudenhoorn, geb. 1756 in Oudenhoorn (dochter van Hendrik Thielman NEBIK en Pietertje Theunisd In 't VELD), gedoopt 22 Aug 1756 in Oudenhoorn, ovl. 19 Feb 1788 in Oudenhoorn, ondertrouw 24 Okt 1778 in Oudenhoorn (Leendert Kruithoff, weduwnaar van Cornelia Lagendijk, geboren en wonende alhier,  met Maria Nepiks, JD, geboren en wonende alhier).

                             Kinderen van Cornelia Huijgen LAGENDIJK:

           499      i.   Sara Leenderts KRUITHOF, geb. 1769 in Oudenhoorn, gedoopt 5 Mrt 1769 in Oudenhoorn, ovl. 1806 in Oudenhoorn, begraven 3 Mei 1806 in Oudenhoorn.  Zij trouwde Pieter Jansz VOGELAAR, getrouwd 17 Jan 1794 in Oudenhoorn, geb. 1770 - 1771 (zoon van Jan Pietersz VOGELAAR en Angenietje Hendriksd Van RIJ), ovl. 7 Apr 1831 in Oudenhoorn (aangegeven), beroep winkelier te Oudenhoorn.  Compareren de verwanten van Maria Bijlaard, gewoond hebbend en op 13-10-1812 overleden te Nieuwenhoorn, en die van haar aldaar op 4-11-1805 overleden man Thomas Vogelaar . Deze echtelieden testeerden voor schepenen van Nieuwenhoorn op 28-9-1784. - Machiel Bijlaard, grondeigenaar te Zuidland, broer van Maria - Aarnout van der Meer, bouwman onder Nieuwenhoorn, als in huwelijk hebbende Maria van Vliet, dochter van wijlen Soetje Bijlaard, zuster van Maria, in leven huisvrouw van Jan van Vliet, korenmolenaar te Nieuwenhoorn - Jannetje van Vliet, geëmancipeerd verklaarde dochter van genoemde Soetje - Pieter Vogelaar, winkelier te Oudenhoorn, Kornelis Vogelaar, bakker op de Buitensluis, Hendrik Vogelaar, bakkersknecht te Nieuwenhoorn, Abraham Gorseman, arbeider te Oudenhoorn, als in huwelijk hebbende Leentje Vogelaar, Johanna Vogelaar weduwe van Isaak Plasje, arbeidster te Oudenhoorn, Jacob van der Bie, arbeider te Oudenhoorn, als in huwelijk hebbende Jacoba Vogelaar en Willem van Tricht, wagenmaker onder Nieuw-Beijerland, als in huwelijk hebbende Thomasje Vogelaar, allen kinderen van wijlen Jan Vogelaar, die een broer was van Thomas voornoemd. - Jan Hoogvliet, bouwman onder Geervliet, als in huwelijk hebbende Lijntje Vogelaar, enig kind van wijlen Samuel Vogelaar, eveneens een broer van Thomas voornoemd - Leentje van Kampen en Ariaantje van Kampen, meerderjarige dochters wonend thv hun vader Willem van Kampen te Heenvliet, kinderen van wijlen Annetje Vogelaar. In het bijzijn van Andries Koekendorp, slachter, en Jacob van Tricht, wagenmaker, beiden te Nieuwenhoorn, maakt men de inventaris van de nalatenschap op. Taxatie wordt verricht door Lodewijk Herweier, maire van Nieuwenhoorn. Volgt omschrijving van de meubilaire goederen, kleding, contanten (diverse muntsoorten genoemd) en goud en zilver. Naast een aatla staatsobligaties zijn er enkele tlv particulieren: - f 400 dd 6-4-1812 tlv Kornelis Schouten te Nieuwenhoorn, met hypotheek - f 350 dd 31-7-1800 tlv Abra.....  ort dd 15-11-1768 waarbij Pieter Oostdijk aan Danker van Remunt transporteert 1 G 8 R onder Nieuwenhoorn in de Westhil nr. 13 - transport dd 21-4-1779 waarbij Alida de Groulard, weduwe van Johan Lodewijk Kramer aan Thomas Vogelaar transporteert 4 G 158 R onder Nieuwenhoorn in de Kerkhoek nr. 25 - transport dd 23-3-1798 waarbij Hendrik Korendijker als in huwelijk hebbend Lidia Klapmuts aan Thomas Vogelaar transporteert 3 G 110 R onder Nieuw Helvoet in de Gaarhoek op nr. 42 - transport dd 19-5-1763 waarbij Willem van der Duin aan Danker Remunt transporteert 3 G 257 R onder Nieuw Helvoet in de Ossenhoek nr. 41 - transport dd 6-10-1774 waarbij Alida van Buren, weduwe van Kornelis Hendrik van Leeuwen 4 G 86 R onder Heenvliet in de Drie Hillen nr. 9 transporteert aanKornelis Speelpenning, die de eerste man was van Maria Bijlaard - transport dd 29-9-1779 waarbij Jean Louis baron van Alderwereld aan Kornelis Speelpenning transporteert 3 G 299 R , genaamd het Molengors, gelegen aan de Bernisse, 1 G 94 R in de Lammerlandsehoek op nr. 10 en 1 G 86 R in de Drie Hillen op nr. 2 - transport dd 22-5-1801 waarbij de voogden van Leuntje de Gruiter aan Thomas Vogelaar transporteren een huis en erf in Nieuwenhoorn op nr. 13 - transport dd 24-4-1793 waarbij Pieter Ponse aan Thomas Vogelaar transporteert een huis, schuur en erf, dijktuin en boomgaard onder Nieuwenhoorn aan de Mooldijk nr. 91 Mondeling wordt nog toegekend aan deze boedel een huis en erf in Nieuwenhoorn op nr. 53, 7 morgen 173 R onder Heenvliet in Gouwershoek op nr. 9 en 3 morgen 107 R in Ieman Haddeshoek op nieuw kohier nr. 502. Volgt Franstalige versie. Aktenummer: 257 Aktedatum: 27/10/1812 Aard van de akte: inventaris Naam notaris: Arnoldus Brocx Toegangsnummer: 110 Notarissen Inventarisnummer: 1242 Bron: Streekarchief Voorne Putten

                            

                             De erfgenamen van Maria Bijlaard, overleden te Nieuwenhoorn op 13-10-1812 als weduwe van Thomas Vogelaar zijn: - Michiel Bijlaard, grondeigenaar te Zuidland - Aarnout van der Meer, bouwman te Nieuwenhoorn, als in huwelijk hebbende Maria van Vliet - Hendrik Vogelaar, bakkersknecht onder Nieuwenhoorn - Pieter Vogelaar, winkelier te Oudenhoorn - Kornelis Vogelaar, bakker op de Buitensluis - Johanna Vogelaar, weduwe van Isaak Plasje, arbeidster onder Oudenhoorn - Jacob van +der Bie, arbeider te Oudenhoorn, als in huwelijk hebbende Jacoba Vogelaar - Abraham Gorseman, arbeider te Oudenhoorn, als in huwelijk hebbende Leentje Vogelaar - Willem van Tricht, wagenmaker te Nieuw Beijerland, als in huwelijk hebbende Thomasje Vogelaar - Leentje van Kampen en Ariaantje van Kampen, meerderjarige dochters te Heenvliet Zij allen hier vertegenwoordigd door Lodewijk Herweier, maire van Nieuwenhoorn en Jan van Vliet, korenmolenaar aldaar. Verder: - Jan Hoogvliet, bouwman onder Simonshaven, als in huwelijk hebbend Lijntje Vogelaar - Jannetje van Vliet, meerderjarig verklaarde dochter van Jan van Vliet uit huwelijk met Soetje Bijlaard. Beide laatste erfgenamen compareren zelf. Zij veilen onroerende goederen, getaxeerd door Isaak van den Bogaard, mr. metselaar, Leendert de Bruin en Abraham Paling, bouwlieden te Nieuwenhoorn. onder Nieuwenhoorn: - 7 G 3 R weiland in de Nieuwe Goote, 2e blok nr. 7, in huur bij Kornelis Spoon, timmerman te Nieuwenhoorn - de helft in 11 G 156 R bouwland aldaar in de 4e hoek nr. 4 - de helft in 5 G 243 R bouwland aldaar nr. 52, in huur bij Lodewijk Herweier - de helft in 5 G 73 R weiland aldaar nr. 11, in huur als voren - de helft in 3 G 267 R zaailand in de Hoofddijk nr. 38, in huur bij Pleun Poldervaart - de helft in 10 G 238 R zaailand in de Bonsenhoek nr. 11 - 12 G 133 R zaailand in Hallingsland nr. 12, in huur bij Cent van der Hoeven - 5 G 75 R zaailand in de Rozenhoek nr. 7, in huur bij Pleun Poldervaart - 3 G 122 R zaailand in W.............      netje van Vliet, geboren te Nieuwenhoorn, 2-4-1793, wil 'emanciperen'. Haar naaste familieleden zijn: van vaderszijde Abraham Paling, bouwman te Nieuwenhoorn, neef Kornelis Spoon, timmerman aldaar, neef Lodewijk Herweier, maire aldaar, neef van moederszijde Aarnout van der Meer, bouwman in de Nieuwe Goote, zwager Michiel Bijlaard, eigenaar te Zuidland, oom Hendrik de Labije, bouwman te Zuidland, neef.   

                             Aktenummer: 66 Aktedatum: 05/07/1813 Aard van de akte: veiling Naam notaris: Charles Christoffel Brender a Brandis Toegangsnummer: 110 Notarissen Inventarisnummer: 1199 Bron: Streekarchief Voorne Putten

                             .

                             Kinderen van Marijtje Hendriksd NEPIKS:

           500     ii.   Doodgeboren Kind Leenderts KRUIJTHOF, geb. 14 Dec 1781 in Oudenhoorn (aangegeven), ovl. 14 Dec 1781 in Oudenhoorn (aangegeven).

           501    iii.   Cornelis Leendertsz KRUIJTHOF, geb. 1783 in Oudenhoorn, gedoopt 1 Jun 1783 in Oudenhoorn, ovl. vr 24 Jan 1788.

        + 502    iv.   Hendrik Leendertsz KRUITHOF geb. 7 Nov 1785.

           503     v.   Cornelis Leendertsz KRUIJTHOF, geb. 24 Jan 1788 in Oudenhoorn, gedoopt 27 Jan 1788 in Oudenhoorn.

 

285.  Arij Pietersz KRUIJTHOF, geb. 1735 in Oudenhoorn, gedoopt 11 Dec 1735 in Oudenhoorn.  Hij trouwde Lijsbeth Bastiaansd Van HELLO, getrouwd 21 Sep 1760 in Zuidland, geb. 1732 - 1733 in Zuidland (dochter van Bastiaen Jans Van HELLU en Grietje LOSBEEK), gedoopt 4 Jan 1733 in Zuidland.

                             Kinderen:

           504      i.   Pieter Arijsz KRUITHOF, geb. 1760 in Zuidland, gedoopt 7 Dec 1760 in Zuidland.

        + 505     ii.   Bastiaan Arijsz KRUIJTHOF geb. 1763.

           506    iii.   Catharina Arijsd KRUITHOF, geb. 1765 in Zuidland, gedoopt 27 Feb 1765 in Zuidland, ovl. vr 1771.

           507    iv.   Catharina Arijsd KRUIJTHOF, geb. 1765 in Zuidland, gedoopt 27 Feb 1765 in Zuidland, ovl. 13 Okt 1857 in Zuidland.  Zij trouwde Cornelis Willemsz KUIJPER, getrouwd 10 Mei 1799 in Zuidland, geb. 1771 in Zuidland (zoon van Willem Ariesz KUIJPER en Neeltje Cornelisd LANTMAN), gedoopt 9 Jan 1771 in Zuidland, ovl. 16 Okt 1847 in Zuidland.

        + 508     v.   Abraham Arijsz KRUITHOF geb. 1766.

 

291.  Gerrit Jansz KRUITHOF, geb. 1759 in Groote-Lindt, gedoopt 19 Jun 1759 in Groote-Lindt.  Hij trouwde Jaapje Pietersd Van Der STAR, getrouwd 1795, geb. 1769 in Charlois (dochter van Pieter Jacobsz Van Der STAR en Maijke Dingemans BOEL), gedoopt 10 Dec 1769 in Charlois, ondertrouw 28 Nov 1795 in Groote-Lindt.

                             Kinderen:

        + 509      i.   Jan Gerritsz KRUITHOF geb. 6 Apr 1796.

           510     ii.   Pieter Gerritsz KRUITHOF, geb. 17 Sep 1797 in Groote-Lindt, gedoopt 24 Sep 1797 in Groote-Lindt.

           511    iii.   Aartje Gerritsd KRUITHOF, geb. 11 Mei 1800 in Groote-Lindt, gedoopt 22 Mei 1800 in Groote-Lindt.  Zij trouwde Bastiaan Gerritsz SLAGBOOM, getrouwd 23 Jun 1827 in Alblasserdam, geb. 11 Dec 1805 in Alblasserdam (zoon van Gerrit Willemsz SLAGBOOM en Bastiaantje Bastiaansd BESEMER), gedoopt 15 Dec 1805 in Alblasserdam, ovl. 7 Sep 1849 in Ilpendam.

 

301.  Pieter Hendriks KRUITHOF, geb. 5 Sep 1790 in Mijnsheerenland, gedoopt 12 Sep 1790 in Mijnsheerenland, ovl. 12 Aug 1858 in Numansdorp.  Hij trouwde Stijntje Euftsd HOEK, getrouwd 26 Mei 1815 in Numansdorp, geb. 22 Apr 1794 in Numansdorp (dochter van Oeuft Willems HOEK en Jaapje Arijsd Van Der WILD), gedoopt 27 Apr 1794 in Numansdorp, ovl. 24 Mei 1881 in Numansdorp (aangegeven 25 Mei).

                             Kinderen:

           512      i.   Jaapje KRUITHOF, geb. 22 Sep 1815 in Numansdorp, ovl. 31 Okt 1887 in Oud-Beijerland.  Zij trouwde Jacob SNEEP, getrouwd 5 Apr 1838 in Mijnsheerenland, geb. 26 Sep 1814 in Mijnsheerenland (zoon van Cornelis Maartens SNEEP en Neeltje Jacobs LUIJENDIJK), ovl. 20 Feb 1882 in Mijnsheerenland.

        + 513     ii.   Hendrik KRUITHOF geb. 30 Dec 1818.

        + 514    iii.   Oeuft KRUITHOF geb. 18 Okt 1821.

           515    iv.   Adriaantje KRUITHOF, geb. 2 Sep 1824 in Numansdorp, ovl. 21 Feb 1861 in Numansdorp.  Zij trouwde Johannes 't JONG, getrouwd 15 Nov 1845 in Numansdorp, geb. 3 Sep 1819 in Numansdorp (zoon van Meeuwis Johannesz 't JONG en Cornelia Jansd SMITS), ovl. 17 Aug 1882 in Numansdorp.

        + 516     v.   Willem KRUITHOF geb. 22 Dec 1827.

        + 517    vi.   Hermen KRUITHOF geb. 30 Nov 1830.

 

302.  IJsbrand Dirksz KRUITHOF, geb. 1762 in Mijnsheerenland, gedoopt 21 Feb 1762 in Mijnsheerenland, ovl. vr 7 Mrt 1836.  Hij trouwde Bastiaantje Pietersd BARENDREGT, getrouwd 8 Mei 1785 in Heinenoord, geb. 1754 - 1755 (dochter van Pieter Mels BARENDRECHT en Ariaantje Willems Den BOER), ovl. 7 Mrt 1836 in Mijnsheerenland (aangegeven 9 Mrt), ondertrouw 15 Apr 1785 in Mijnsheerenland (IJsbrand kruijthof wonende alhier met Bastiaantje barendregt wonende te Heijnenoord Prodeo. Gaarder Mijnsheerenland).

                             Kinderen:

        + 518      i.   Dirk IJsbrandsz KRUITHOF geb. 22 Jan 1786.

           519     ii.   Ariaantje IJsbrandsd KRUITHOF, geb. 15 Jan 1789 in Heinenoord, gedoopt 18 Jan 1789 in Heinenoord, ovl. 14 Mei 1826 in Rhoon.  Zij trouwde Wessel Barendsz Van Den HENGEL, getrouwd 1810 in Rhoon, geb. 1783 in Rhoon (zoon van Berend Wesselsz Van Den HENGEL en Marijtje Maartensd Den OUDEN), gedoopt 27 Jul 1783 in Rhoon, ovl. 30 Apr 1868 in Rotterdam, beroep arbeider, ondertrouw 29 Sep 1810 in Rhoon (hij jm geboren en wonende Rhoon, zij jd geboren Heinenoord en wonende Rhoon).

        + 520    iii.   Pieter IJsbrandsz KRUITHOF geb. 24 Apr 1791.

           521    iv.   Magdalena IJsbrandsd KRUITHOF, geb. 5 Jul 1793 in Heinenoord, gedoopt 7 Jul 1793 in Heinenoord, ovl. 6 Jun 1823 in Mijnsheerenland (aangegeven 7 Jun).  Zij trouwde Pieter Gerritsz ROOS, getrouwd 5 Apr 1818 in Oud-Beijerland, geb. 1786 in Numansdorp (Buitensluis) (zoon van Gerrit Dirksz ROOS en Trijntje Pietersd De KRIJGER), gedoopt 27 Aug 1786 in Numansdorp, ovl. 23 Sep 1869 in Maasdam.

 

306.  Pieter Pietersz KRUITHOF, geb. 1772 in Klaaswaal, gedoopt 6 Sep 1772 in Klaaswaal, ovl. 14 Dec 1818 in Klaaswaal.  Hij trouwde Pietertje Jacobsd Van Der BOM, getrouwd 5 Mei 1805 in Westmaas, geb. 1781 in Mijnsheerenland (dochter van Jacob Jacobs Van Der BOM en Adriana Pieters Den BROEDER), gedoopt 3 Jun 1781 in Mijnsheerenland, ovl. 11 Sep 1827 in Klaaswaal.

                             Kinderen:

           522      i.   Adriana Pieters KRUITHOF, geb. 11 Jan 1806 in Klaaswaal, gedoopt 19 Jan 1806 in Klaaswaal, ovl. vr 22 Apr.

           523     ii.   Pieter Pieters KRUITHOF, geb. 8 Dec 1808 in Klaaswaal, gedoopt 11 Dec 1808 in Klaaswaal, ovl. 14 Dec 1818 in Klaaswaal (aangegeven 15 Dec).

           524    iii.   Adriana Pieters KRUITHOF, geb. 22 Apr 1811 in Klaaswaal, gedoopt 28 Apr 1811 in Klaaswaal, ovl. 23 Feb 1818 in Klaaswaal (aangegeven 24 Feb).

           525    iv.   Jobje KRUITHOF, geb. 2 Jan 1813 in Klaaswaal, ovl. 7 Dec 1864 in Klaaswaal.  Zij trouwde Gerrit Hendriksz De JONG, getrouwd 4 Mei 1840 in Klaaswaal, geb. 10 Aug 1801 in Klaaswaal (zoon van Hendrik Pietersz De JONG en Neeltje Krijnsd SANDBOER), gedoopt 16 Aug 1801 in Klaaswaal, ovl. 2 Sep 1859 in Klaaswaal (aangegeven 3 Sep).

           526     v.   Adriana Pieters KRUITHOF, geb. 1818 - 1819 in Klaaswaal, ovl. 10 Feb 1865 in Hekelingen (aangegeven).  Zij trouwde Pleun Arijsz Van STRAATEN, getrouwd 8 Mei 1847 in Hekelingen, geb. 3 Jul 1808 in Spijkenisse (zoon van Arij Buyjesz Van STRATEN en Maria Pleunen De RAAD), gedoopt 10 Jul 1808 in Spijkenisse.

 

308.  Arie Pieters KRUITHOF, geb. 1 Okt 1776 in Klaaswaal, gedoopt 20 Okt 1776 in Klaaswaal, ovl. 30 Jun 1845 in Heinenoord.  Hij ging in 1808 met attestatie van Klaaswaal naar Heinenoord.   Hij trouwde Marija Willemsd VERWAAL, getrouwd 27 Jan 1808 in Heinenoord, geb. 21 Jun 1781 in Oud-Beijerland (dochter van Willem Tijsz VERWAAL en Allegonda Jansd ZEEVAARDERS), gedoopt 24 Jun 1781 in Oud-Beijerland, ovl. 15 Mrt 1849 in Heinenoord.

                             Kinderen:

           527      i.   Alegonda Ariesd KRUITHOF, geb. 7 Apr 1808 in Heinenoord, gedoopt 14 Apr 1808 in Heinenoord, ovl. 6 Jun 1808 in Heinenoord.

           528     ii.   Jobje Ariesd KRUITHOF, geb. 7 Apr 1808 in Heinenoord, gedoopt 14 Apr 1808 in Heinenoord.

           529    iii.   Pieter Aries KRUITHOF, geb. 6 Aug 1809 in Heinenoord, gedoopt 13 Aug 1809 in Heinenoord, ovl. 17 Aug 1831 in Utrecht (aangegeven 19 Aug Heinenoord).

        + 530    iv.   Willem Aries KRUITHOF geb. 21 Mrt 1811.

           531     v.   Jobje KRUITHOF, geb. 23 Okt 1812 in Heinenoord (aangegeven 26 Okt).  Zij trouwde Maarten Simonsz Van ES, getrouwd 23 Jan 1832 in Zuid-Beijerland, geb. 1 Mei 1807 in Zuid-Beijerland (zoon van Sijmon Hermanusse Van ES en Geertruij Maartensd KONIJNENDIJK), gedoopt 3 Mei 1807 in Zuid-Beijerland.

           532    vi.   Alegonda KRUITHOF, geb. 23 Sep 1814 in Heinenoord (aangegeven 24 Sep), ovl. 9 Jun 1868 in Heinenoord (aangegeven 10 Jun).  Zij trouwde Bastiaan Arijsz LEEUWENBURG, getrouwd 28 Okt 1835 in Heinenoord, geb. 3 Jun 1808 in Heinenoord (zoon van Arij Jacobs LEEUWENBURG en Lijntje Bastiaans Den BELDER), gedoopt 5 Jun 1808 in Heinenoord, ovl. 8 Apr 1871 in Heinenoord, ondertrouw 18 Okt 1835 in Heinenoord.

           533   vii.   Lijntie KRUITHOF, geb. 15 Jul 1816 in Heinenoord (aangegeven 17 Jul), ovl. 16 Nov 1816 in Heinenoord (aangegeven 19 Nov).

           534  viii.   Lijntje KRUITHOF, geb. 11 Mrt 1818 in Heinenoord (aangegeven 12 Mrt), ovl. 25 Aug 1821 in Heinenoord.

           535    ix.   Johannes KRUITHOF, geb. 9 Sep 1819 in Heinenoord (aangegeven 10 Sep), ovl. 24 Nov 1878 in Heinenoord (aangegeven 25 Nov).  Hij trouwde (1) Pietertje Pietersd Van Der SIJDE, getrouwd 2 Mei 1855 in Heinenoord, geb. ca 1803 in Heinenoord (dochter van Pieter Pietersz Van Der SIJDEN en Maria Danielsd Van Der SLUIJS), ovl. 7 Aug 1859 in Heinenoord (aangegeven 8 Aug).  Hij trouwde (2) Mijntje Van Der LINDEN, getrouwd 8 Mei 1861 in Heinenoord, geb. 31 Dec 1821 in Numansdorp (dochter van Hendrik Jaspersze Van Der LINDEN en Ariaantje Jansd Van Der VEER), ovl. 31 Aug 1894 in Heinenoord.

           536     x.   Jan KRUITHOF, geb. 20 Mei 1822 in Heinenoord, ovl. 6 Aug 1822 in Heinenoord (aangegeven 7 Aug).

           537    xi.   Lijntje KRUITHOF, geb. 7 Mrt 1826 in Heinenoord, ovl. 5 Jun 1877 in Heinenoord (aangegeven 6 Jun).

 

309.  Adrianus Pieters KRUITHOF, geb. 1779 in Klaaswaal, gedoopt 14 Mrt 1779 in Klaaswaal.  Hij trouwde Catrijna Wijnandsd Van WEEL, getrouwd 20 Mei 1804 in Heinenoord (zij jd geboren in Koorndijk, 1e afkondiging 6 Mei, 2e afkondiging 13 Mei, 3e afkondiging 20 Mei), geb. 1783 in Koorndijk (dochter van Wijnand Willemsz Van WEEL en Maartje Hendriksd WEIJERS), gedoopt 2 Feb 1783 in Goudswaard.

                             Kinderen:

           538      i.   Pieter Adrianusz KRUIJTHOF, geb. 5 Dec 1804 in Heinenoord, gedoopt 9 Dec 1804 in Heinenoord, ovl. vr 23 Dec 1805.

           539     ii.   Pieter Adrianusz KRUIJTHOF, geb. 23 Dec 1805 in Nieuw-Beijerland, gedoopt 29 Dec 1805 in Nieuw-Beijerland.

 

310.  Dirk Pieters KRUITHOF, geb. 1781 in Klaaswaal, gedoopt 14 Mei 1781 in Klaaswaal, ovl. 10 Sep 1846 in Maasdam.  Hij trouwde (1) Barbera Joostsd SCHIPPER, getrouwd 6 Mrt 1814 in Heinenoord, geb. 14 Dec 1783 in Maasdam (dochter van Joost Arisz SCHIPPER en Cornelia Cornelisd Van Der GIESEN), ovl. 4 Okt 1820 in Maasdam (aangegeven 5 Okt).  Hij trouwde (2) Lijntje Jaspersd SLOBBE, getrouwd 15 Jun 1821 in Maasdam, geb. 26 Okt 1795 in Maasdam (dochter van Jasper Jansz SLOBBE en Aaltje Willemsd SCHIPPER), gedoopt 1 Nov 1795 in Maasdam, ovl. 29 Jul 1827 in Maasdam (aangegeven 31 Jul).  Hij trouwde (3) Johanna Petronella Ariesd KRAAN, getrouwd 31 Mei 1828 in Maasdam, geb. 1790 in Amsterdam (dochter van Arie Christoffelsz KRAAN en Anthonia Johannisd Van INGEN), gedoopt 7 Jul 1790 in Amsterdam, ovl. 12 Feb 1870 in Maasdam.

                             Kinderen van Barbera Joostsd SCHIPPER:

        + 540      i.   Pieter KRUITHOF geb. 3 Jan 1815.

           541     ii.   Cornelia KRUITHOF, geb. 10 Feb 1817 in Maasdam, ovl. 13 Apr 1885 in Maasdam.  Partner NN, ongetrouwd 1839.  Zij trouwde Andries GOUD, getrouwd 24 Jan 1852 in Maasdam, geb. 24 Feb 1827 in Puttershoek (zoon van Andries Anthonysz GOUD en Christina Anthoniesd ROSENDAAL), ovl. 23 Okt 1874 in Maasdam.

           542    iii.   Joost KRUITHOF, geb. 24 Jan 1819 in Maasdam (aangegeven 26 Jan), ovl. 1 Jan 1821 in Maasdam.

                             Kinderen van Lijntje Jaspersd SLOBBE:

           543    iv.   Doodgeboren Zoon KRUITHOF, geb. 28 Sep 1824 in Maasdam (aangegeven 29 Sep), ovl. 28 Sep 1824 in Maasdam (aangegeven 29 Sep).

           544     v.   Doodgeboren Zoon KRUITHOF, geb. 12 Jan 1826 in Maasdam (aangegeven 13 Jan), ovl. 12 Jan 1826 in Maasdam (aangegeven 13 Jan).

           545    vi.   Doodgeboren Zoon KRUITHOF, geb. 19 Jul 1827 in Maasdam, ovl. 19 Jul 1827 in Maasdam.

                             Kinderen van Johanna Petronella Ariesd KRAAN:

           546   vii.   Arie Anthonie KRUITHOF, geb. 26 Apr 1829 in Maasdam (aangegeven 28 Apr), ovl. 28 Jul 1905 in Maasdam, beroep arbeider.  Getuige bij:  Aartje Van Der MAST  #321892 & Arie COENRAADS #151658   Getrouwd  18 Mei 1871  Maasdam. Hij trouwde Grietje BELDER, getrouwd 22 Apr 1863 in Maasdam, geb. 19 Apr 1826 in Mijnsheerenland (dochter van Jacob Corstiaans BELDER en Cornelia Pietersdr HUISMAN), ovl. 28 Mei 1891 in Maasdam (aangegeven 29 Mei).

 

311.  Jacob Pieters KRUITHOF, geb. 1783 in Klaaswaal, gedoopt 23 Nov 1783 in Klaaswaal, ovl. vr 8 Okt 1859.  Hij trouwde Maria Jansd Van GAMEREN, getrouwd 19 Aug 1812 in Klaaswaal, geb. 26 Okt 1791 in Strijen (dochter van Johannes Pietersz Van GAMEREN en Ingentje Woutersdr BIESHEUVEL), gedoopt 29 Okt 1791 in Strijen, ovl. 8 Okt 1859 in Strijen.

                             Kinderen:

           547      i.   Jaapje KRUITHOF, geb. 28 Sep 1812 in Strijen, ovl. 15 Dec 1812 in Strijen.

        + 548     ii.   Pieter KRUITHOF geb. 17 Okt 1813.

           549    iii.   Ingetje KRUITHOF, geb. 13 Feb 1816 in Numansdorp, ovl. 19 Mrt 1902 in Heinenoord (aangegeven 20 Mrt), begraven 1902 in Heinenoord (grafzerk "trouwe dienstbode op Oost- en West-Leeuwenstein").  Zij trouwde Jan Van Der HEIDEN, getrouwd 29 Apr 1841 in Heinenoord, geb. 1815 - 1816 in Heinenoord (zoon van NN en Annigje Van Der HEIDEN), ovl. 8 Dec 1896 in Heinenoord.

           550    iv.   Jan KRUITHOF, geb. 13 Okt 1818 in Numansdorp, ovl. 3 Feb 1820.

           551     v.   Jan KRUITHOF, geb. 20 Feb 1820 in Numansdorp, ovl. 4 Apr 1824.

        + 552    vi.   Adrianus KRUITHOF geb. 5 Jan 1822.

           553   vii.   Doodgeboren Kind KRUITHOF, geb. 5 Nov 1824 in Numansdorp.

           554  viii.   Jobje KRUITHOF, geb. 5 Jan 1826 in Numansdorp, ovl. 26 Sep 1826 in Klaaswaal (aangegeven 27 Sep).

           555    ix.   Jobje KRUITHOF, geb. 5 Jul 1827 in Klaaswaal, ovl. 4 Jul 1911 in Goudswaard.  Zij trouwde Corstiaan Wijnandsz GROEN, ook bekend als GRIEN, getrouwd 1 Mrt 1861 in Zuid-Beijerland, geb.  - 1812 in Goudswaard (zoon van Wijnand GROEN en Aaltje Laurens VLASBLOM), ovl. 27 Feb 1902 in Goudswaard.

           556     x.   Jannigje KRUITHOF, geb. 3 Okt 1831 in Klaaswaal.  Zij trouwde Abraham MOUTHAAN, getrouwd 6 Okt 1856 in Numansdorp, geb. 5 Sep 1833 in Heinenoord (zoon van Cornelis Hendriks MOUTHAAN en Magcheltje Leendertsd SCHENK).  Jannigje en Abraham zijn minstens 40 jaar getrouwd geweest en woonden in Delft

                             .

           557    xi.   Johanna KRUITHOF, geb. 1833 - 1834 in Klaaswaal, ovl. vr 12 Jan 1895.  Zij trouwde Lein SCHOUT, getrouwd 26 Aug 1870 in Numansdorp, geb. 1819 - 1820 in Biggekerke (zoon van Pieter SCHOUT en Maatje Joosse GILLISSE), ovl. 12 Jan 1895 in Numansdorp (aangegeven 14 Jan).

 

314.  Isaak Pieters KRUITHOF, geb. 22 Mrt 1793 in Klaaswaal, gedoopt 24 Mrt 1793 in Klaaswaal, ovl. 25 Nov 1833 in Klaaswaal (aangegeven 26 Nov).  Hij trouwde Cornelia Bastiaansd TEEUWEN, ook bekend als TEEUWIS, getrouwd 22 Okt 1824 in Zuid-Beijerland, geb. 14 Sep 1796 in Piershil (dochter van Bastiaan Gerritsz TOUGJES en Cornelia Cornelisd Van VLIET), gedoopt 18 Sep 1796 in Piershil, ovl. 5 Apr 1864 in Klaaswaal.

                             Kinderen:

        + 558      i.   Bastiaan KRUITHOF geb. 11 Mei 1825.

           559     ii.   Pieter KRUITHOF, geb. 7 Jun 1826 in Klaaswaal, ovl. 28 Jul 1826 in Klaaswaal (aangegeven 29 Jul).

           560    iii.   Jobje KRUITHOF, geb. 17 Aug 1827 in Klaaswaal, ovl. 3 Mei 1829 in Klaaswaal (aangegeven 4 Mei).

        + 561    iv.   Pieter KRUITHOF geb. 19 Nov 1829.

           562     v.   Gerrit KRUITHOF, geb. 28 Okt 1832 in Klaaswaal, ovl. 6 Jan 1835 in Klaaswaal (aangegeven 7 Jan).

 

315.  Pieter Thomasz KRUITHOF, geb. 11 Jan 1775 in Westmaas, gedoopt 15 Jan 1775 in Westmaas, ovl. 18 Mrt 1852 in Strijen.  Hij trouwde (1) Sijgje Ariens MOLENDIJK, getrouwd 4 Mei 1806 in Nieuw-Beijerland, geb. 12 Mrt 1785 in Westmaas (dochter van Arie Cornelis MOLENDIJK en Cornelia Ariens SCHUTTER), gedoopt 20 Mrt 1785 in Westmaas, ovl. 2 Mei 1818 in Strijen (aangegeven 4 Mei).  Hij trouwde (2) Aaltje Roelandsd Van EVERDINGEN, getrouwd 23 Mrt 1821 in Strijen, geb. 18 Okt 1798 in Cillaarshoek (dochter van Roeland Hendriksz Van EVERDINGEN en Ariaantje Jansd VERVOORN), gedoopt 21 Okt 1798 in Cillaarshoek, ovl. 12 Okt 1850 in Strijen (aangegeven 14 Okt).

                             Kinderen van Sijgje Ariens MOLENDIJK:

        + 563      i.   Thomas Pieters KRUITHOF geb. 13 Mrt 1807.

           564     ii.   Hilligje Pieters KRUITHOF, geb. 18 Feb 1808 in Westmaas, gedoopt 28 Feb 1808 in Westmaas, ovl. 7 Okt 1889 in Strijen.  Zij trouwde Willem Ariesz BIESHEUVEL, getrouwd 6 Okt 1836 in Strijen, geb. 19 Okt 1796 in Numansdorp (zoon van Arie Daniels BIESHEUVEL en Cornelia Willemsd Van REES), gedoopt 23 Okt 1796 in Numansdorp, ovl. 22 Sep 1875 in Strijen.

           565    iii.   Cornelia Pietersd KRUITHOF, geb. 4 Jan 1809 in Westmaas, gedoopt 8 Jan 1809 in Westmaas, ovl. 3 Dec 1881 in Klaaswaal.  Zij trouwde Lourens Johannisz WIJDEMANS, getrouwd 23 Mrt 1830 in Strijen, geb. 13 Okt 1806 in Klaaswaal (zoon van Johannes Hendriksz WEIMANS en Lijntje Laurensd VISSER), gedoopt 19 Okt 1806 in Klaaswaal, ovl. 12 Jan 1879 in Klaaswaal (aangegeven 13 Jan).

           566    iv.   Pleuntje Pieters KRUITHOF, geb. 25 Okt 1810 in Westmaas, gedoopt 28 Okt 1810 in Westmaas, ovl. 12 Jun 1843 in Mijnsheerenland (aangegeven 15 Jun).  Zij trouwde Jan Jansz Van BUREN, getrouwd 3 Mei 1836 in Mijnsheerenland, geb. 4 Dec 1800 in Mijnsheerenland (zoon van Jan Franken Van BUREN en Adriana Ariens Van Den BERG), gedoopt 7 Dec 1800 in Mijnsheerenland, ovl. 31 Mei 1845 in Mijnsheerenland.

                             Kinderen van Aaltje Roelandsd Van EVERDINGEN:

           567     v.   Ariaantje KRUITHOF, geb. 15 Sep 1821 in Strijen, ovl. 6 Feb 1870 in Mijnsheerenland (aangegeven 7 Feb).  Zij trouwde (1) Adrianus Laurensz Van Der SPAA, getrouwd 20 Mei 1843 in Strijen, geb. 15 Okt 1809 in Westmaas (zoon van Laurens Hermens Van Der SPAA en Maaijke Leendertsd STEENHOEK), gedoopt 22 Okt 1809 in Westmaas, ovl. 12 Okt 1864 in Sint-Anthoniepolder (aangegeven Maasdam).  Zij trouwde (2) Pieter Pietersz KURPEL, ook bekend als KORPEL, getrouwd 17 Aug 1865 in Maasdam, geb. 19 Aug 1804 in Westmaas (zoon van Pieter Jacobsz KORPEL en Maria Pietersd Van DRIEL), gedoopt 26 Aug 1804 in Westmaas, ovl. 21 Nov 1882 in Mijnsheerenland (aangegeven 22 Nov).

           568    vi.   Maaike KRUITHOF, geb. 4 Aug 1822 in Strijen, ovl. 19 Feb 1894 in Strijen.  Partner NN, ongetrouwd 1845.  Zij trouwde Bastiaan ZUIDERENT, getrouwd 4 Mei 1855 in Numansdorp, geb. 19 Apr 1819 in Mijnsheerenland (zoon van Arij Bastiaans ZUIDERENT en Bastiaantje Van TEENINGEN), ovl. 13 Feb 1903 in Maasdam.

           569   vii.   Neeltje KRUITHOF, geb. 17 Aug 1823 in Strijen, ovl. 18 Mei 1851 in Westmaas (aangegeven 19 Mei).

           570  viii.   Pietertje KRUITHOF, geb. 23 Sep 1824 in Strijen, ovl. 15 Sep 1825 in Strijen.

           571    ix.   Antje KRUITHOF, geb. 27 Aug 1825 in Strijen, ovl. 25 Sep 1825 in Strijen.

           572     x.   Pietertje KRUITHOF, geb. 5 Okt 1826 in Strijen, ovl. 15 Nov 1883 in Strijen.  Zij trouwde Arie SNIJDERS, getrouwd 26 Apr 1844 in Strijen, geb. 1 Nov 1821 in Westmaas (zoon van Adrianus SNIJDER en Chieltje TROOST), ovl. 13 Aug 1880 in Strijen (aangegeven 14 Aug).  Getuige bij:  Teuntje KRUITHOF #105997   Geboren  25 Jun 1846  Strijen.

           573    xi.   Roeland KRUITHOF, geb. 13 Okt 1827 in Strijen, ovl. 29 Dec 1916 in Mijnsheerenland (aangegeven 30 Dec).  Hij trouwde (1) Jaapje KORBIJN, getrouwd 29 Okt 1863 in Mijnsheerenland, geb. 22 Jun 1818 in Numansdorp (dochter van Bastiaan Marcelisse CORBIJN en Maria Leendertsd BIJL), ovl. 15 Okt 1888 in Mijnsheerenland (aangegeven 16 Okt).  Hij trouwde (2) Willemijntje BUITENDIJK, getrouwd 10 Mrt 1893 in Heinenoord, geb. 12 Dec 1834 in Ridderkerk (buitenechtelijk kind) (dochter van NN en Willemijntje Cornelisd BUITENDIJK), ovl. 9 Nov 1918 in Oud-Beijerland (aangegeven 11 Nov Oud-Beijerland en 15 Nov Mijnsheerenland acte 17).

           574   xii.   Teuntje KRUITHOF, geb. 25 Aug 1831 in Strijen, ovl. 29 Mrt 1840 in Strijen.

           575  xiii.   Aaltje KRUITHOF, geb. 26 Sep 1834 in Strijen, ovl. na 22 Aug 1898.  Zij trouwde Adrianus Van EERSEL, getrouwd 2 Mei 1858 in Klaaswaal, geb. 20 Feb 1829 in Klaaswaal (zoon van Cornelis Pietersz Van EERSEL en Trijntje Gerritsd De JONGSTE), ovl. 22 Aug 1898 in Klaaswaal (aangegeven 23 Aug).

           576  xiv.   Doodgeboren Dochter KRUITHOF, geb. 9 Okt 1838 in Strijen, ovl. 9 Okt 1838 in Strijen.

           577   xv.   Jannigje KRUITHOF, geb. 29 Dec 1839 in Strijen, ovl. 19 Apr 1902 in Mijnsheerenland.  Zij trouwde Johannes Van DAM, getrouwd 25 Feb 1863 in Numansdorp, geb. 24 Sep 1833 in Numansdorp (zoon van IJmert Adrianusz van DAM en Maartje Arijsd KOOL), ovl. 21 Nov 1923 in Mijnsheerenland.

 

332.  Leendert Pietersz KRUIJTHOF, geb. 11 Nov 1770 in Strijen, gedoopt 18 Nov 1770 in Strijen, ovl. 15 Okt 1826 in Strijen (aangegeven 16 Okt).  Hij trouwde Pleuntje Jacobs 't JONG, getrouwd 5 Mei 1799 in Strijen, geb. 1773 in Numansdorp (dochter van Jacob Jacobs 't JONG en Ariaantje Jans De JONG), gedoopt 6 Jun 1773 in Numansdorp, ovl. 14 Okt 1826 in Strijen (aangegeven 16 Okt).

                             Kinderen:

           578      i.   Pieter Leenderts KRUITHOF, geb. 12 Feb 1800 in Numansdorp, gedoopt 23 Feb 1800 in Numansdorp.

           579     ii.   Adriaantje Leenderts KRUITHOF, geb. 28 Feb 1801 in Numansdorp, gedoopt 1 Mrt 1801 in Numansdorp.  Zij trouwde Jan Arijsz De BRUIN, getrouwd 3 Nov 1823 in Numansdorp, geb. 19 Jun 1798 in Numansdorp (zoon van Arie Ariensz De BRUIJN en Willemijntje Ariesd Van Der REE), gedoopt 24 Jun 1798 in Numansdorp.

           580    iii.   Anna Leenderts KRUIJTHOF, geb. 11 Apr 1802 in Numansdorp, gedoopt 18 Apr 1802 in Numansdorp, ovl. 20 Jun 1842 in Strijen.  Zij trouwde Arij Pietersz VERKERK, getrouwd 10 Sep 1822 in Strijen, geb. 9 Okt 1803 in Strijen (zoon van Pieter Ariens VERKERK en Dirksje Pietersd Van Der LINDEN), gedoopt 16 Okt 1803 in Strijen, ovl. 19 Aug 1878 in Strijen, beroep boer te Strijen.

           581    iv.   Jacoba Leenderts KRUITHOF, geb. 3 Okt 1804 in Numansdorp, gedoopt 7 Okt 1804 in Numansdorp, ovl. 7 Apr 1836 in Sint-Anthoniepolder (aangegeven 9 Apr).  Zij trouwde Jan Willemsz VLASKAMP, getrouwd 5 Jun 1834 in Strijen, geb. 8 Okt 1800 in Maasdam (zoon van Willem Gerritsz VLASKAMP en Johanna Jansd BESTEBROER), gedoopt 12 Okt 1800 in Maasdam, ovl. na 9 Apr 1836.

           582     v.   Willemijntje Leenderts KRUITHOF, geb. 8 Mei 1806 in Numansdorp, gedoopt 11 Mei 1806 in Numansdorp.

        + 583    vi.   Cornelis Leenderts KRUITHOF geb. 4 Sep 1811.

 

336.  Pieter Pietersz KRUIJTHOF, geb. 17 Nov 1777 in Strijen, gedoopt 23 Nov 1777 in Strijen, ovl. 1 Okt 1841 in Strijen (aangegeven 2 Okt).  Hij trouwde Jacoba Adriaansd VOGELAAR, getrouwd 3 Jun 1810 in Strijen, geb. 22 Mrt 1785 in Heinenoord (dochter van Adrianus Jacobsz VOGELAAR en Catarina Franksd Van BUREN), gedoopt 27 Mrt 1785 in Heinenoord, ovl. 4 Jun 1844 in Strijen (aangegeven 15 Jun).

                             Kinderen:

        + 584      i.   Pieter Pieters KRUIJTHOF geb. 13 Aug 1810.

        + 585     ii.   Adrianus KRUIJTHOF geb. 15 Feb 1815.

        + 586    iii.   Cornelis KRUITHOF geb. 12 Okt 1818.

           587    iv.   Anna KRUITHOF, geb. 1823 - 1824, ovl. vr 25 Mei 1922.  Zij trouwde Cornelis GRAAUW, getrouwd 16 Mei 1846 in Strijen, geb. 1823 - 1824 in Strijen (zoon van NN en Huigje GRAAUW), ovl. 25 Mei 1922 in Strijen (aangegeven 26 Mei).

 

339.  Bastiaan Lodewijksz KRUITHOF, geb. 1767 in Fijnaart, gedoopt 10 Mei 1767 in Fijnaart, ovl. 10 Aug 1832 in Fijnaart.  Hij trouwde Martha Adriaansd LIPS, getrouwd 30 Mei 1802 in Fijnaart, geb. 1770 in Klundert (dochter van Adriaan LIPS en Hendrina HARTMANS), gedoopt 2 Dec 1770 in Klundert, ovl. 6 Nov 1832 in Fijnaart, ondertrouw 15 Mei 1802 in Fijnaart.

                             Kinderen:

        + 588      i.   Lodewijk Bastiaansz KRUITHOF geb. 1 Mrt 1803.

 

340.  Gerrit Lodewijksz KRUIJTHOF, geb. 1769 in Fijnaart, gedoopt 12 Feb 1769 in Fijnaart, ovl. 28 Jun 1820 in Fijnaart.  Hij trouwde Sijke Cornelisd OOSTDIJK, getrouwd 26 Sep 1790 in Fijnaart, geb. 1768 in Fijnaart (dochter van Cornelis Jansz OOSTDIJK en Maaike MARCUS), gedoopt 13 Nov 1768 in Fijnaart, ovl. 19 Apr 1845 in Klundert, ondertrouw 4 Sep 1790 in Fijnaart.

                             Kinderen:

           589      i.   Janneke Gerritsd KRUITHOF, geb. 1791 in Fijnaart, gedoopt 10 Apr 1791 in Fijnaart, ovl. 24 Mrt 1876 in Klundert.  Zij trouwde Cornelis Pietersz Den HOLLANDER, getrouwd 12 Aug 1812 in Fijnaart, geb. 1788 in Fijnaart (zoon van Pieter Cornelisz Den HOLLANDER en Anna Pieterse De NEEF), gedoopt 13 Jan 1788 in Fijnaart, ovl. 28 Feb 1873 in Klundert.

        + 590     ii.   Cornelis Gerritsz KRUITHOF geb. 1793.

           591    iii.   Lodewijk Gerritsz KRUIJTHOF, geb. 1798 in Fijnaart, gedoopt 8 Jul 1798 in Fijnaart.

 

342.  Jan Lodewijksz KRUIJTHOF, geb. 1775 in Fijnaart, gedoopt 31 Dec 1775 in Fijnaart, ovl. 13 Mrt 1823 in Fijnaart en Heijningen.  Hij trouwde Teuna Hendriksd LOKERS, getrouwd 3 Mei 1807 in Fijnaart, geb. 21 Dec 1784 in Fijnaart (dochter van Hendrik LOKERS en Cornelia De GAST), gedoopt 26 Dec 1784 in Fijnaart, ovl. 20 Mrt 1870 in Fijnaart, ondertrouw 11 Apr 1807 in Fijnaart.

                             Kinderen:

        + 592      i.   Lodewijk Jansz KRUIJTHOF geb. 26 Jun 1809.

           593     ii.   Cornelia KRUIJTHOF, geb. 24 Apr 1813 in Fijnaart, ovl. 14 Jul 1866 in Middelharnis.  Zij trouwde Johannes Pietersz HAGENS, getrouwd 20 Mrt 1845 in Fijnaart, geb. 1810 in Zevenbergen (zoon van Pieter Anthonisz HAGENS en Jacoba Willemsd MENSE), gedoopt 21 Okt 1810 in Zevenbergen, ovl. 9 Jan 1878 in Middelharnis.

        + 594    iii.   Bastiaan KRUITHOF geb. 13 Sep 1815.

        + 595    iv.   Hendrik KRUITHOF geb. 3 Mrt 1818.

        + 596     v.   Gerrit KRUITHOF geb. 28 Feb 1821.

 

343.  Cornelis Cornelisz KRUITHOF, geb. 1770 in Mijnsheerenland, gedoopt 12 Aug 1770 in Mijnsheerenland, beroep boer te Mijnsheerenland, ovl. 18 Jan 1830 in Heinenoord (aangegeven 19 Jan).  Getuige bij:  Jannigje Cornelisd LEEUWENBURG  #2557   Overleden  2 Jan 1804  Mijnsheerenland

         Getuige bij:  Cornelis Lodewijksz KRUITHOF  #77272   Overleden  28 Apr 1804  Mijnsheerenland. Hij trouwde Maijke Jacobs Van Der SLUIJS, getrouwd 11 Apr 1805 in Heinenoord, geb. 1780 in Mijnsheerenland (dochter van Jacob Cornelisse Van Der SLUIJS en Maria Jacobs SCHRIJVER), gedoopt 26 Nov 1780 in Mijnsheerenland, ovl. 31 Jan 1848 in Heinenoord (aangegeven 1 Feb), ondertrouw 21 Mrt 1805 in Mijnsheerenland (21 Maart Geeft Cornelis Corn. Kruithoff J.M. geboren x wonende alhier, x Maijke Jacobsdr Van der Sluijs gebooren alhier x wonende te Heijnenoord, in de Classis van ses Gulden dus voor den Bruijdegom ontvangen. f 6-.-. Gaarder Mijnsheerenland ), ondertrouw 22 Mrt 1805 in Heinenoord (Ik Ondergetekende Maaijke Jacobsdr Van der Sluijs J:D: Geb: te MijnsHeerenland en wonende alhier. Mij Zullende begeven ten Huwelijken staat met Cornelis Cornelisz: Kruijthoff Jonkman Geb: en woonende te MijnsHeerenland, en ten opzigte van't middel op het Trouwen geëmaneert volgens den inhoud van de Ordonnantie van zijnde gehoorende onder de Derde Classe verklaare mij dien conform aan te geven dus. f 6:-:- Actum ter Secretarie van Heijnenoord den 22 Maart 1805, dit merk x is gesteld door Maaijke van der Sluijs. Gaarder Heinenoord

        

         Den 22 Maart 1805. Zijn in ondertrouw aangetekend Cornelis Cornelisz: Kruithoff J:M: Geboren en Woonende te MijnsHeerenland met Maaijke Jacobsdr van der Sluijs J:D: Geboren te MijnsHeerenland en woonende onder Heijnenoord. Den 24 Maart de Eerste Proclamatie, den 31 dito. de Tweede, den 7 April. de Derde. Den 11 April 1805. Zijn voor de Regering alhier getrouwt Cornelis Kruijthoff J:M: met Maaijke van der Sluijs J:D: Trouwboek Heinenoord).

                             Kinderen:

           597      i.   Jannigje Cornelisd KRUITHOF, geb. 7 Jun 1806 in Heinenoord, gedoopt 15 Jun 1806 in Heinenoord, ovl. 12 Aug 1871 in Heinenoord (aangegeven 14 Aug).

 

349.  Cornelis Gerrits KRUITHOF, geb. 1728 in Katendrecht, gedoopt 31 Okt 1728 in Charlois, ovl. 1799, begraven 6 Sep 1799 in Katendrecht.  Hij trouwde Johanna Corsse MORET, getrouwd 13 Mei 1753 in Charlois, geb. 1730 in West-IJsselmonde (dochter van Corstiaan Michielsz MORET en Marijtje Pietersd SINT NICOLAAS), gedoopt 4 Jun 1730 in Barendrecht, ovl. 1802, begraven 16 Jul 1802 in Katendrecht, ondertrouw 20 Apr 1753 in Charlois.

                             Kinderen:

           598      i.   Gerrit Cornelisz KRUITHOF, geb. 1754, gedoopt 10 Mrt 1754 in Charlois.  Hij trouwde Maaijke Teunisd MORET, getrouwd 1783, geb. 1759 in Numansdorp (dochter van Teunis Corstiaansz MORET en Aaltje Ariesd BAKKER), gedoopt 7 Okt 1759 in Numansdorp, ondertrouw 18 Apr 1783 in Charlois.

           599     ii.   Corstiaan Cornelisz KRUITHOF, geb. 1758, gedoopt 11 Jun 1758 in Charlois, ovl. vr 11 Sep 1768.

           600    iii.   Dirkje Cornelisd KRUITHOF, geb. 1759, gedoopt 15 Jul 1759 in Charlois, ovl. vr 20 Apr 1766.

           601    iv.   Annigje Cornelisd KRUIJTHOF, geb. 1760 in Charlois, gedoopt 9 Nov 1760 in Charlois, ovl. 16 Nov 1834 in Zuid-Beijerland (aangegeven 17 Nov).  Partner Pleun Jacobs DORSMAN, geb. 1761 in Barendrecht (zoon van Jacob Ewoutsz DORSMAN en Ingetje Hendriks COMMIJS), gedoopt 24 Mei 1761 in Barendrecht, ongetrouwd 1783.  Zij trouwde Andries Teunisse MORET, ook bekend als MARET, getrouwd 1786, geb. 1762 in Numansdorp (zoon van Teunis Corstiaansz MORET en Aaltje Ariesd BAKKER), gedoopt 30 Jan 1762 in Numansdorp, ovl. 17 Jan 1823 in Numansdorp (aangegeven 18 Jan), ondertrouw 31 Mrt 1786 in Charlois.

           602     v.   Dirkje Cornelisd KRUITHOF, geb. 1766, gedoopt 20 Apr 1766 in Charlois.

        + 603    vi.   Corstiaan Cornelisz KRUIJTHOF geb. 1768.

        + 604   vii.   Jacob Cornelisz KRUIJTHOF geb. 1771.

 

354.  Dirk Gerrits KRUITHOF, geb. 1736 in Katendrecht, gedoopt 4 Nov 1736 in Charlois, ovl. 1804 in Katendrecht, begraven 15 Okt 1804 in Katendrecht.  Hij trouwde Maartje Jansd BREUKHOVEN, getrouwd 8 Feb 1761 in Charlois, geb. 1732 - 1733 in Katendrecht (dochter van Jan Ariensz BREUKHOVEN en Anthonia Jansdr TUIJNDER), gedoopt 1 Jan 1733 in Charlois, ovl. 1803 in Katendrecht, begraven 10 Feb 1803 in Katendrecht, ondertrouw 16 Jan 1761 in Charlois (Januarij den 16. Dirk Gerrits Kruijthof J.M. geboren en wonende onder Catendregt met Maartje Jansd Breukhoven J.D. geboren en wonende ook onder Catendregt hier getrout den 8. Febr. Trouwboek Charlois

         ).

                             Kinderen:

           605      i.   Gerrit Dirks KRUITHOF, geb. 1764, gedoopt 30 Sep 1764 in Charlois.

        + 606     ii.   Arij Dirksz KRUITHOF geb. 20 Jun 1776.

 

358.  Arij Gerrits KRUITHOF, geb. 1743 in Charlois, gedoopt 3 Mrt 1743 in Charlois, ovl. vr 21 Jun 1782.  Hij trouwde Trijntje Aarts Van DITTEN, ook bekend als DIDDE, getrouwd 1776, geb. 1756 in Katendrecht (dochter van Aert Willemsz DIDDE en Jannigje Jacobsd LIEVAART), gedoopt 15 Feb 1756 in Charlois, ovl. 1796 in Charlois, begraven 13 Jan 1796 in Charlois, ondertrouw 18 Okt 1776 in Charlois (impost pro deo).  Getuige bij:  Marija Willemsd Van DITTEN #130943   Gedoopt  9 Jul 1780  Charlois.

                             Kinderen:

        + 607      i.   Marinus Arijsz KRUITHOF geb. 26 Jul 1777.

        + 608     ii.   Arij Arijsz KRUITHOF geb. 16 Feb 1779.

 

363.  Cornelis Marijnis KRUITHOF, geb. 1737 in Charlois, gedoopt 7 Apr 1737 in Charlois.  Hij trouwde (1) Teuna Leendertsd VERMEULEN, getrouwd 1765, geb. 1745 in Oost-Barendrecht (dochter van Leendert Ariens VERMEULEN en Grietje Dirks TROOST), gedoopt 14 Mrt 1745 in Barendrecht, ovl. vr 1 Mrt 1771, ondertrouw 3 Mei 1765 in Charlois.  Hij trouwde (2) Annetje Jansd OLIEROOK, ook bekend als OLIERHOEK, getrouwd 24 Mrt 1771 in Charlois, geb. 1747 in Rhoon (dochter van Jan Dirks OLIERHOEK en Neeltje Aris RUIJSEVELD), gedoopt 22 Okt 1747 in Rhoon, ondertrouw 1 Mrt 1771 in Charlois.

                             Kinderen van Teuna Leendertsd VERMEULEN:

           609      i.   Marijgje Cornelisd KRUITHOF, geb. 1766 in Charlois, gedoopt 4 Mei 1766 in Charlois.

           610     ii.   Marinus Cornelisz KRUITHOF, geb. 1767 in Charlois, gedoopt 7 Jun 1767 in Charlois.

           611    iii.   Grietje Cornelisd KRUITHOF, geb. 1769 in Charlois, gedoopt 9 Jul 1769 in Charlois, ovl. 28 Apr 1805 in Charlois.  Zij trouwde Aart Jacobsz KOOL, getrouwd 1797, geb. 1769 in Charlois (zoon van Jacob Clijse KOOL en Susanna Willemsd Van Der SCHOOR), gedoopt 12 Mrt 1769 in Charlois, ondertrouw 14 Apr 1797 in Charlois.

                             Kinderen van Annetje Jansd OLIEROOK:

           612    iv.   Jan Cornelisz KRUITHOF, geb. 1771 in Charlois, gedoopt 22 Dec 1771 in Charlois.

           613     v.   Ariaantje Cornelisd KRUITHOF, geb. 1774 in Charlois, gedoopt 23 Okt 1774 in Charlois, ovl. 18 Jun 1848 in Charlois.  Zij trouwde Hendrik Dirksz DIRKS, geb. 1751 - 1752 in Gulik (zoon van Dirk DIRKS en Maria ENGEL), ovl. 26 Feb 1823 in Charlois.

           614    vi.   Neeltje Cornelisd KRUITHOF, geb. 11 Dec 1776 in Charlois, gedoopt 15 Dec 1776 in Charlois, ovl. 20 Aug 1852 in Charlois.  Zij trouwde Pieter Hendriksz KLEINGELD, getrouwd 17 Nov 1815 in Charlois, geb. 2 Jun 1779 in Charlois (zoon van Hendrik Sijmons KLEINGELD en Maartje Willems NOORDZIJ), gedoopt 26 Jun 1779 in Charlois, ovl. 5 Nov 1859 in Charlois.

        + 615   vii.   Hendrik Cornelisz KRUITHOF geb. 10 Okt 1778.

           616  viii.   Arij Cornelisz KRUITHOF, geb. 22 Apr 1781 in Charlois, gedoopt 29 Apr 1781 in Charlois, ovl. 19 Mrt 1826 in Katendrecht.

           617    ix.   Gerrit Cornelisz KRUITHOF, geb. 1783 in Charlois, gedoopt 8 Jun 1783 in Charlois.

           618     x.   Geertje Cornelisd KRUITHOF, geb. 26 Sep 1785 in Charlois, gedoopt 9 Okt 1785 in Charlois, ovl. vr 1 Nov 1787.

           619    xi.   Geertje Cornelisd KRUITHOF, geb. 1 Nov 1787 in Charlois, gedoopt 4 Nov 1787 in Charlois, ovl. 5 Mei 1865 in Kralingen, beroep koopvrouw.  Zij trouwde Fredrich Wilhelm Christiaansz HARKE, getrouwd 7 Jul 1822 in Kralingen (hij wonende Amsterdam), geb. 1 Apr 1784 in Hiddesen (DE) (zoon van Christiaan HARKE en Sophie HARKE), ovl. 1 Apr 1836 in Kralingen, beroep zeeman, religie Luthers.

           620   xii.   Pietertje Cornelisd KRUITHOF, geb. 13 Okt 1790 in Charlois, gedoopt 17 Okt 1790 in Charlois, ovl. 28 Apr 1872 in Strijen.  Zij trouwde Maarten Teunisse De GROOT, getrouwd 9 Apr 1813 in Charlois, geb. 1790 in Strijen (zoon van Teunis Maartensz De GROOT en Teuntje Leendertsd Van MOURIK), gedoopt 7 Nov 1790 in Strijen, ovl. 13 Aug 1853 in Strijensas.

 

 

Achtste Generatie

 

398.  Dirk Klaasz KRUITHOF, geb. 29 Mrt 1805 in Strijen, gedoopt 31 Mrt 1805 in Strijen, ovl. 6 Dec 1846 in Strijen (aangegeven 7 Dec), beroep arbeider.  Hij trouwde Maria Teunisd ELAND, getrouwd 14 Mei 1829 in Strijen, geb. 29 Jan 1803 in 's-Gravendeel (dochter van Teunis Hendriksz ELAND en Jacoba Rochusd VISSER), gedoopt 2 Feb 1803 in 's-Gravendeel, ovl. 3 Mrt 1852 in Strijen (aangegeven 4 Mrt).

                             Kinderen:

           621      i.   Teuntje KRUITHOF, geb. 15 Jul 1829 in Strijen, ovl. 15 Okt 1859 in Strijen.  Zij trouwde Teunis VERSCHOOR, getrouwd 13 Okt 1854 in Strijen, geb. 9 Dec 1830 in Strijen (zoon van Pieter Pietersz VERSCHOOR en Cornelia Jansd Van 't HOF), ovl. 25 Okt 1922 in Puttershoek.

           622     ii.   Klaas KRUITHOF, geb. 30 Aug 1830 in Strijen, ovl. 7 Jan 1831 in Strijen.

        + 623    iii.   Nicolaas KRUITHOF geb. 29 Sep 1831.

           624    iv.   Doodgeboren Dochter KRUITHOF, geb. 11 Nov 1833 in Strijen, ovl. 11 Nov 1833 in Strijen.

        + 625     v.   Dirk KRUITHOF geb. 15 Okt 1834.

           626    vi.   Jacobus KRUITHOF, geb. 4 Sep 1837 in Klaaswaal, ovl. 13 Jul 1861 in Klaaswaal.

           627   vii.   Marinus KRUITHOF, geb. 15 Mrt 1839 in Strijen, ovl. 10 Jul 1839 in Strijen.

           628  viii.   Maria KRUITHOF, geb. 30 Jul 1841 in Strijen, ovl. 5 Apr 1842 in Strijen.

           629    ix.   Marinus KRUITHOF, geb. 13 Jul 1844 in Strijen, ovl. 2 Jul 1883 in Strijen.

 

399.  Cornelis Anthoniesz KRUITHOF, geb. 1746 in Puttershoek, gedoopt 25 Dec 1746 in Puttershoek, ovl. 22 Jul 1812 in Heinenoord (aangegeven 23 Jul).  Hij trouwde (1) Ingetje Cornelisd KUIJPER, ook bekend als KUIJP, getrouwd 8 Mei 1774 in Heinenoord, geb. 1753 in Heinenoord (dochter van Cornelis Joosten KUIJPER en Willempje Pieters Van KEULEN), gedoopt 1 Jul 1753 in Heinenoord, ovl. vr 8 Jan 1802, ondertrouw 15 Apr 1774 in Heinenoord (Ik Ondergetekende Cornelis Kruijthof wonende te Goidschalxoord my zullende begeven ten Huwelyken Staate met Jngetje Kuijp en ten opzigte van't middel op het Trouwen geëmaneert, volgens den inhoud van de Ordonnantie daar van zynde, gehoorende onder geene Classe, verklaare my dien conform aan te geven dus f Memorie Actum ter Secretarie van Heinenoort den 15 april 1774 Dit merk x is door den bruijdegom gesteld Als Secretaris J:V: Driel Gaarder Heinenoord).  Hij trouwde (2) Neeltje Gerritsd TEEUWKES, getrouwd 1802, geb. 13 Dec 1765 in Heinenoord (dochter van Gerrit Christiaansz TOUGJES en Claasje Hendriks ROMIJN), gedoopt 15 Dec 1765 in Heinenoord, ovl. na 23 Jul 1812, ondertrouw 8 Jan 1802 in Heinenoord (zij geboren en wonend Goidschalxoord).

                             Kinderen van Ingetje Cornelisd KUIJPER:

           630      i.   Antonie Cornelisz KRUITHOF, geb. 13 Feb 1775 in Heinenoord, gedoopt 19 Feb 1775 in Heinenoord, ovl. vr 17 Jun 1779.

        + 631     ii.   Cornelis Cornelisz KRUITHOF geb. 24 Jan 1778.

           632    iii.   Antony Cornelisz KRUITHOF, geb. 17 Jun 1779 in Heinenoord, gedoopt 20 Jun 1779 in Heinenoord, ovl. 23 Feb 1841 in Heinenoord (aangegeven 24 Feb).  Hij trouwde Cornelia Dirks KRUITHOF, ook bekend als KRUITHOFF, getrouwd 30 Jan 1826 in Heinenoord, geb. 10 Jun 1764 in Mijnsheerenland (dochter van Dirk IJsbrandsz KRUITHOF en Magdalena Leenderts PAUW), gedoopt 17 Jun 1764 in Mijnsheerenland, ovl. 23 Feb 1837 in Sint-Anthoniepolder (aangegeven in Maasdam).

           633    iv.   Willempje Cornelisd KRUITHOF, geb. 18 Dec 1780 in Heinenoord, gedoopt 24 Dec 1780 in Heinenoord.  Zij trouwde Hendrik Klaasz BRAAM, geb. 1775 - 1776 (zoon van Klaas BRAAM en Willempje Van Den SORG), ovl. 5 Jun 1861 in Mijnsheerenland.

                             Kinderen van Neeltje Gerritsd TEEUWKES:

           634     v.   Neeltje Cornelisd KRUIJTHOF, geb. 4 Feb 1803 in Heinenoord, gedoopt 6 Feb 1803 in Heinenoord, ovl. na 11 Dec 1876.  Zij trouwde Antonie Jansz NIEUWSCHEPEN, getrouwd 23 Apr 1825 in Goidschalxoord, geb. 25 Aug 1798 in Strijensas (zoon van Jan Anthonijsz NIEUWSCHEEP en Jaapje Jacobsd HERWEIJER), gedoopt 2 Sep 1798 in Strijensas, ovl. 9 Dec 1876 in Heinenoord (aangegeven 11 Dec), beroep arbeider te Heinenoord.

           635    vi.   Gerrit Cornelisz KRUIJTHOF, geb. 27 Mrt 1804 in Heinenoord, gedoopt 1 Apr 1804 in Heinenoord, ovl. vr 25 Jan 1807.

           636   vii.   Geertje Cornelisd KRUIJTHOF, geb. 27 Mei 1805 in Heinenoord, gedoopt 2 Jun 1805 in Heinenoord.

           637  viii.   Gerrit Cornelis KRUIJTHOF, geb. 25 Jan 1807 in Heinenoord, gedoopt 1 Feb 1807 in Heinenoord.

 

402.  Cornelis Teunisz KRUITHOF, geb. 1747 in Puttershoek, gedoopt 12 Feb 1747 in Puttershoek, ovl. vr 3 Nov 1796.  in de acte van indemniteit van Dirksland 't kint van Teunis Kruithof en Cornelia Binneweg genaamt Cornelis van Mijnsheerenland den 02-10-1747

        

         . Hij trouwde Cornelia Marinusd MERISON, ook bekend als MEREZON, ook bekend als MERESON, ook bekend als MERITON, getrouwd 30 Sep 1770 in Dirksland, geb. ca 1750 in Dirksland (dochter van Marinus Jansz MERISON en Lena Cornelisse Van STRIJEN), ondertrouw 7 Sep 1770 in Dirksland (Cornelis Kruithof j.m geb. te Puttershoek, won. in Dirksland Cornelia Mereson j.d geb. en won. in Dirksland).  Getuige bij:  Maatje Hendriks TAMBOER  #194826   Gedoopt  13 Jan 1773  Dirksland

         Getuige bij:  Marinus Hendriks TAMBOER  #195475   Gedoopt  14 Jan 1789  Dirksland

         Getuige bij:  Cornelia Maartensd Van OOSTENBRUGGE  #328803   Gedoopt  26 Mrt 1797  Stellendam

         Getuige bij:  Cornelis Maartensz Van OOSTENBRUGGE  #328815   Gedoopt  25 Mrt 1798  Stellendam

         Getuige bij:  Hendrik Maartensz Van OOSTENBRUGGE  #328829   Gedoopt  26 Mei 1799  Stellendam

         Getuige bij:  Leendert Maartensz Van OOSTENBRUGGE  #328972   Gedoopt  4 Okt 1801  Stellendam.

                             Kinderen:

           638      i.   Cornelia Cornelisd KRUITHOF, geb. 1771 in Dirksland, gedoopt 13 Okt 1771 in Dirksland, ovl. 21 Mei 1802 in Stellendam (aangegeven, Cornelia Kruithof, vrouw van Maarten van Oostenbrugge. In de Classis van…. F 3.-.-.).  Zij trouwde Maarten Matthijsz Van OOSTENBRUGGE, getrouwd 23 Jun 1796 in Dirksland, geb. 1764 in Dirksland (zoon van Matthijs Maartensz Van OOSTENBRUGGE en Cornelia Claasd MOSTMAN), gedoopt 16 Dec 1764 in Dirksland, ovl. 30 Mrt 1843 in Stellendam (aangegeven 31 Mrt), ondertrouw 2 Jun 1796 in Dirksland (In wettige ondertrouw opgenomen Maarten van Oostenbrugge, weduwenaar van Barendina van Vugt, geboren te Dirksland, en wonende onder de Jurisdictie van Stellendam, en Cornelia Cruithof, JD, gebooren en wonende te Dirksland).  Lidmatenlijst Dirksland :  Maarten van Oostenbrugge, JM,  “na Stellendam, 22 april 1794”.

           639     ii.   Lena Cornelisd KRUITHOF, geb. 1773 in Sommelsdijk, gedoopt 19 Dec 1773 in Sommelsdijk.

 

403.  Pieter Teunisz KRUITHOF, geb. 1750 in Mijnsheerenland, gedoopt 12 Jul 1750 in Mijnsheerenland, ovl. vr 12 Jul 1816.  in de acte van indemniteit van Dirksland Voor Teunis Cornelisse Kruithof en kint Pieter den 07-03-1751. Hij trouwde Jannetje Gerritsd WITTE, getrouwd 1 Mei 1785 in Ouddorp, geb. 22 Dec 1760 in Ouddorp (dochter van Gerrit Jansz WITTE en Maartje Philipsd ROON), gedoopt in Ouddorp, ovl. 12 Jul 1816 in Dirksland, ondertrouw 8 Apr 1785 in Ouddorp (Zijn alhier in wettige ondertrouw opgenomen Pieter Teuniszen Kruijthof, JM, geboren op Misheerland, en wonende alhier, met Jannetje Gerretsen Witte, weduwe van Abram Willemsen Roon, geboren en wonende alhier. Getrouwt den 1 meij).

                             Kinderen:

           640      i.   Cornelia Pietersd KRUITHOF, geb. 1789 in Dirksland, gedoopt 31 Mei 1789 in Dirksland.  Zij trouwde Leendert Woutersz SLIS, getrouwd 20 Mrt 1812 in Dirksland, geb. 1786 in Stellendam (zoon van Wouter Jacobsz SLIS en Jannetje Leendertsd KNAPE), gedoopt 27 Nov 1786 in Goedereede.

        + 641     ii.   Teunis Pietersz KRUITHOF geb. 1791.

           642    iii.   Maatje Pietersd KRUITHOF, geb. 1793 in Dirksland, gedoopt 1 Sep 1793 in Dirksland, ovl. 14 Jul 1841 in Nieuwe-Tonge.  Zij trouwde Bastiaan Gerritsz BILKES, getrouwd 14 Dec 1815 in Dirksland, geb. 1789 in Dirksland (zoon van Gerrit Bastiaansz BILKES en Sara Johansd ALBRECHTS), gedoopt 11 Okt 1789 in Dirksland, ovl. 29 Jul 1828 in Melissant (aangegeven 30 Jul).

        + 643    iv.   Gerrit Pietersz KRUITHOF geb. 16 Jan 1796.

 

411.  Hendrik Johannesz KRUITHOF, geb. 1756 in Mijnsheerenland, gedoopt 3 Okt 1756 in Oud-Beijerland, ovl. 2 Mei 1832 in Mijnsheerenland (aangegeven 4 Mei), religie NG, beroep boer te Mijnsheerenland.  Getuige bij:  Marietje Hendriksd BAARS  #8895   Overleden  12 Jan 1805  Mijnsheerenland. Hij trouwde (1) Maria Jansd BARENDREGT, getrouwd 15 Okt 1790 in Mijnsheerenland, geb. 1770 in Sint-Anthoniepolder (dochter van Jan Cornelisz BARENDREGT en Jannigje Pietersd Van Der GIESSEN), gedoopt 12 Aug 1770 in Mijnsheerenland, ovl. vr 25 Apr 1796, ondertrouw 17 Sep 1790 in Mijnsheerenland (Den 17 September alhier Hendrik Kruithof J.M. geboren x won. alhier x Marijtje Barendrecht J.D. geb. te Anthonij-Polder x won. alhier getrouwd den 15 October 1790. Trouwboek Mijnsheerenland).  Hij trouwde (2) Ida Pietersd Van Der SIJDEN, getrouwd 25 Apr 1796 in Heinenoord, geb. 1768 (dochter van Pieter Pieters Van Der SIJDEN en Maartje Daniëlsd Van Der WACHT), gedoopt 30 Okt 1768 in Westmaas, ovl. 26 Mei 1814 in Mijnsheerenland (aangegeven 27 Mei), religie NG.

                             Kinderen van Maria Jansd BARENDREGT:

           644      i.   Marijgje Hendriks KRUITHOF, geb. 30 Apr 1791 in Mijnsheerenland, gedoopt 1 Mei 1791 in Mijnsheerenland.

                             Kinderen van Ida Pietersd Van Der SIJDEN:

        + 645     ii.   Pieter Hendriksz KRUITHOF geb. 10 Feb 1797.

        + 646    iii.   Johannes Hendriksz KRUITHOF geb. 16 Feb 1798.

           647    iv.   Willem Hendriks KRUITHOF, geb. 10 Apr 1799 in Mijnsheerenland, gedoopt 14 Apr 1799 in Mijnsheerenland.

 

417.  Pieter Johannesz KRUITHOF, geb. 1767 in Mijnsheerenland, gedoopt 2 Aug 1767 in Mijnsheerenland, ovl. 12 Jul 1830 in Mijnsheerenland, religie NG.  Hij trouwde Aaltje Willems RAS, getrouwd 17 Nov 1806 in Mijnsheerenland, geb. 1776 in Mijnsheerenland (dochter van Willem Willemsz RAS en Jannigje Dirks LIGTHART), gedoopt 7 Apr 1776 in Mijnsheerenland, ovl. 14 Mei 1855 in Goudswaard (aangegeven 15 Mei).

                             Kinderen:

           648      i.   Willem Pieters KRUITHOF, geb. 14 Mei 1807 in Mijnsheerenland, gedoopt 7 Jun 1807 in Mijnsheerenland, ovl. 6 Aug 1828 in Mijnsheerenland (aangegeven 7 Aug).

           649     ii.   Johannis Pieters KRUITHOF, geb. 31 Okt 1809 in Mijnsheerenland, gedoopt 5 Nov 1809 in Mijnsheerenland, ovl. 25 Dec 1812 in Mijnsheerenland (aangegeven 28 Dec).

           650    iii.   Dirk KRUITHOF, geb. 1812 - 1813, ovl. 19 Aug 1832 in Mijnsheerenland (aangegeven 20 Aug).

           651    iv.   Marijgje KRUITHOF, geb. 18 Jun 1815 in Mijnsheerenland, ovl. 20 Jun 1876 in Goudswaard.  Partner NN, geb. vr 1820, ongetrouwd 1839.  Zij trouwde Pieter KOOIJ, getrouwd 16 Apr 1842 in Mijnsheerenland, geb. 12 Feb 1814 in Piershil (zoon van Cornelis Arijsz KOOIJ en Lena Arijsd NOTEBOOM), ovl. 27 Mrt 1856 in Goudswaard.

           652     v.   Jannigje KRUITHOF, geb. 1818 - 1819, ovl. 19 Feb 1835 in Mijnsheerenland (aangegeven 20 Feb).

 

424.  Jan Cornelisz KRUITHOF, geb. 1773 in Dirksland, gedoopt 24 Okt 1773 in Dirksland, ovl. 13 Apr 1825 in Dirksland, beroep kleermaker.  Hij trouwde (1) Maria Hendriksd MATZE, getrouwd 17 Nov 1795 in Dirksland, geb. 1764 - 1778 in Middelharnis ? (dochter van Hendrik Goemaere MATZE en Anna MAST), ovl. 13 Dec 1820.  Hij trouwde (2) Johanna Pietersd SEIJFFERS, getrouwd 6 Apr 1821 in Dirksland, geb. 1787 in Klundert (dochter van Pieter SEIJFFERS en Janneke Pieterse DROOGSTEEN), gedoopt 4 Mrt 1787 in Klundert.

                             Kinderen van Johanna Pietersd SEIJFFERS:

        + 653      i.   Cornelis Pieter KRUITHOF geb. 23 Mei 1818.

        + 654     ii.   Marinus Jan KRUITHOF geb. 7 Nov 1819.

           655    iii.   Hester Willemina KRUITHOF, geb. 24 Nov 1821 in Dirksland, ovl. 24 Jun 1884 in Dirksland.  Zij trouwde Jacobus WIELHOUWER, getrouwd 6 Mei 1849 in Sommelsdijk, geb. 20 Nov 1820 in Sommelsdijk (zoon van Arij Jacobusz WIELHOUWER en Jannetje SCHELVIS), ovl. 21 Aug 1911 in Sommelsdijk.

           656    iv.   Johanna Maria KRUITHOF, geb. 23 Dec 1824 in Dirksland.  Zij trouwde Leendert LAGE, getrouwd 17 Jul 1846 in Dirksland, geb. 29 Jan 1815 in Sommelsdijk (zoon van Stoffel Hendriksz LAGE en Arenje Leendertsd Van DAM).

 

427.  Hendrik Teunisz KRUITHOF, geb. 1768 in Klaaswaal, gedoopt 21 Feb 1768 in Klaaswaal, ovl. 23 Nov 1831 in Klaaswaal (aangegeven 24 Nov).  Hij trouwde Maria Willems Van Der WAAL, getrouwd 24 Apr 1808 in Klaaswaal, geb. 1 Jun 1786 in Zuid-Beijerland (dochter van Willem Jacobs Van Der WAAL en Pietertje Cornelisse LUGTENBURG), gedoopt 4 Jun 1786 in Zuid-Beijerland, ovl. 2 Sep 1832 in Klaaswaal (aangegeven 3 Sep).

                             Kinderen:

        + 657      i.   Teunis Hendriks KRUITHOF geb. 20 Feb 1809.

        + 658     ii.   Willem Hendriks KRUITHOF geb. 7 Okt 1810.

           659    iii.   Klaasje KRUITHOF, geb. 29 Jan 1813 in Klaaswaal, ovl. 15 Dec 1828 in Klaaswaal (aangegeven 16 Dec).

           660    iv.   Pietertje KRUITHOF, geb. 5 Mrt 1815 in Klaaswaal, ovl. 20 Jan 1892 in Nieuw-Beijerland (aangegeven 21 Jan).  Zij trouwde Jan MEELDIJK, getrouwd 21 Apr 1842 in Nieuw-Beijerland, geb. 25 Apr 1817 in Nieuw-Beijerland (zoon van Arij Abrams MEELDIJK en Maartje Jansd VERHULP), ovl. 14 Dec 1894 in Nieuw-Beijerland (aangegeven 15 Dec).

        + 661     v.   Gerrit KRUITHOF geb. 8 Mei 1817.

           662    vi.   Maria KRUITHOF, geb. 3 Feb 1820 in Klaaswaal, ovl. 20 Feb 1885 in Nieuw-Beijerland (aangegeven 21 Feb).  Zij trouwde Bastiaan Paulusz GROENEWEG, getrouwd 27 Jun 1845 in Piershil, geb. 9 Feb 1805 in Piershil (zoon van Paulus Bastiaans GROENEWEG en Maria Bastiaansd HORDIJK), gedoopt 17 Feb 1805 in Piershil, ovl. 16 Nov 1873 in Piershil (aangegeven 17 Nov), beroep boer te Piershil.

           663   vii.   Jacoba KRUITHOF, geb. 3 Feb 1820 in Klaaswaal, ovl. 8 Jan 1894 in Klaaswaal (aangegeven 9 Jan).  Zij trouwde Cornelis WEVELS, getrouwd 18 Mei 1843 in Klaaswaal, geb. 5 Jan 1816 in Klaaswaal (zoon van Jan Barendsz WEVELS en Maria Cornelisd ANDEWEG), ovl. 23 Nov 1901 in Klaaswaal (aangegeven 25 Nov).

 

429.  Jacob Teunisz KRUITHOF, geb. 1772 in Klaaswaal, gedoopt 20 Sep 1772 in Klaaswaal, ovl. 19 Nov 1832 in Klaaswaal.  Hij trouwde Anna Cornelisd 't GREIJN, getrouwd 5 Aug 1810 in Klaaswaal, geb. 15 Jan 1787 in Zuid-Beijerland (dochter van Cornelis Gillisz 't GREIJN en Teuntje Pieters MONSTER), gedoopt 21 Jan 1787 in Zuid-Beijerland, ovl. 19 Nov 1832 - 28 Jan 1850.

                             Kinderen:

           664      i.   Teuntje KRUITHOF, geb. 1811 - 1812, ovl. 15 Okt 1812 in Klaaswaal.

           665     ii.   Klaasje Jacobs KRUITHOF, geb. 10 Apr in Klaaswaal, gedoopt 14 Apr in Klaaswaal, ovl. 7 Jan 1818 in Klaaswaal.

           666    iii.   Teunis KRUITHOF, geb. 1813 - 1814, ovl. 5 Feb 1814 in Klaaswaal (aangegeven 7 Feb).

           667    iv.   Teuntje KRUITHOF, geb. 20 Apr 1815 in Klaaswaal, ovl. 2 Mrt 1875 in Klaaswaal (aangegeven 3 Mrt).  Zij trouwde (1) Jan Meeuwisz Van ERKEL, getrouwd 18 Jun 1836 in Klaaswaal, geb. 20 Jul 1806 in Mijnsheerenland (zoon van Meeuwes Jansz Van ERKEL en Grietje Hendriksd LIGTHART), gedoopt 27 Jul 1806 in Mijnsheerenland, ovl. 1 Okt 1853 in Klaaswaal (aangegeven 3 Okt).  Zij trouwde (2) Willem De WINTER, getrouwd 5 Apr 1861 in Klaaswaal, geb. 12 Okt 1824 in Klaaswaal (zoon van Cornelis Willemsz De WINTER en Trijntje Jansd BOENDER), ovl. 15 Nov 1874 in Klaaswaal (aangegeven 16 Nov).

           668     v.   Maria KRUITHOF, geb. 30 Jul 1816 in Klaaswaal, ovl. 4 Aug 1866 in Goudswaard.  Zij trouwde Bastiaan Bastiaansz De BRUIJN, getrouwd 29 Jul 1848 in Goudswaard, geb. 10 Jan 1809 in Goudswaard (zoon van Bastiaan Jansz De BRUIJN en Cornelia Teunisd PROOIJEN), gedoopt 5 Feb 1809 in Goudswaard, ovl. 7 Nov 1878 in Goudswaard.

           669    vi.   Kornelia KRUITHOF, ovl. 15 Okt 1817 in Klaaswaal.

        + 670   vii.   Teunis KRUITHOF geb. 1818.

        + 671  viii.   Cornelis KRUITHOF geb. 5 Jan 1820.

           672    ix.   Klaasje KRUITHOF, geb. 14 Sep 1822 in Klaaswaal, ovl. 9 Jun 1853 in Klaaswaal (aangegeven 10 Jun).  Zij trouwde Andries STEEN, getrouwd 10 Mei 1846 in Klaaswaal, geb. 9 Mrt 1819 in Klaaswaal (zoon van Arie Jansz STEEN en Gerritje Cornelisd DRUIT), ovl. na 9 Jun 1853.

           673     x.   Pietertje KRUITHOF, geb. 2 Apr 1824 in Klaaswaal, ovl. 3 Aug 1905 in Klaaswaal.  Zij trouwde Samuel SONNEVELD, getrouwd 27 Apr 1851 in Klaaswaal, geb. 17 Okt 1819 in Rotterdam (zoon van Jacob Samuelsz SONNEVELD en Adriana Jansd VERHOEF), ovl. 28 Okt 1888 in Klaaswaal (aangegeven 29 Okt).

           674    xi.   Gerrit KRUITHOF, geb. 1825 - 1826, ovl. 28 Jan 1850 in Klaaswaal (aangegeven 29 Jan).

           675   xii.   Jacob KRUITHOF, geb. 1826 - 1827, ovl. 12 Mrt 1827 in Klaaswaal.

 

441.  Pieter Pietersz KRUITHOF, geb. 9 Apr 1786 in 's-Gravendeel, gedoopt 16 Apr 1786 in 's-Gravendeel, ovl. 17 Sep 1842 in Strijen.  Hij trouwde Johanna Claasd Van Der REE, getrouwd 26 Okt 1817 in 's-Gravendeel, geb. 14 Feb 1797 in Strijen (dochter van Claas Willems Van Der REE en Aagje Reijniers HORDIJK), gedoopt 18 Feb 1797 in Strijen, ovl. 6 Mrt 1867 in 's-Gravendeel.

                             Kinderen:

           676      i.   Pieter KRUITHOF, geb. 1817 - 1818, ovl. 24 Mrt 1818 in 's-Gravendeel.

           677     ii.   Pieter KRUITHOF, geb. 1819 - 1820, ovl. 29 Apr 1822 in Puttershoek (aangegeven 30 Apr).

        + 678    iii.   Nicolaas KRUITHOF geb. 7 Feb 1822.

 

448.  Johannes Cornelisz KRUIJTHOF, geb. 1773 in Piershil, gedoopt 24 Okt 1773 in Piershil, ovl. 16 Sep 1814 in Korendijk (aangegeven Goudswaard).  Hij trouwde Ariaantje BIJL, getrouwd 6 Mei 1809 in Goudswaard.

                             Kinderen:

        + 679      i.   Cornelis Johannesz KRUITHOF geb. 10 Jun 1810.

 

451.  Hendrik Cornelisz KRUIJTHOF, geb. 1780 in Piershil, gedoopt 24 Sep 1780 in Piershil, ovl. 2 Dec 1825 in Goudswaard.  Hij trouwde Maartje Cornelisse MUNTER, getrouwd 5 Apr 1807 in Goudswaard, geb. 10 Jan 1786 in Zuid-Beijerland (dochter van Cornelis Cornelisz MUNTER en Meinsje Adrianusd BISDOM), gedoopt 15 Jan 1786 in Zuid-Beijerland, ovl. 2 Feb 1855 in Goudswaard.

                             Kinderen:

           680      i.   Jannetje Hendriks KRUITHOF, geb. 1807 in Goudswaard, gedoopt 28 Jun 1807 in Goudswaard, ovl. vr 10 Dec 1808.

           681     ii.   Jannigje Hendriks KRUIJTHOF, geb. 10 Dec 1808 in Goudswaard, gedoopt 18 Dec 1808 in Goudswaard, ovl. 11 Jun 1845 in Goudswaard.  Zij trouwde Gerrit Ariensz HUISMAN, getrouwd 29 Dec 1833 in Goudswaard, geb. 17 Aug 1804 in Zuid-Beijerland (zoon van Arij Gerritsz HUISMAN en Ariaantje Bastiaans Van ES), gedoopt 26 Aug 1804 in Zuid-Beijerland, ovl. 10 Nov 1871 in Goudswaard.

        + 682    iii.   Cornelis Hendriks KRUIJTHOF geb. 31 Okt 1811.

           683    iv.   Neeltje KRUIJTHOF, geb. 20 Aug 1814 in Goudswaard, ovl. 6 Mei 1886 in Goudswaard.  Zij trouwde Teunis Arijsz Van Der SIJDEN, getrouwd 6 Mrt 1836 in Goudswaard, geb. 2 Jan 1811 in Westmaas (zoon van Arij Cornelisz Van Der SIJDEN en Marietje Teunisd Van De MERWE), gedoopt 13 Jan 1811 in Westmaas.

           684     v.   Meinsje KRUITHOF, geb. 1818 - 1819 in Goudswaard, ovl. 8 Feb 1857 in Goudswaard (aangegeven 9 Feb).  Zij trouwde Aart Van Der SIJDE, geb. 3 Mrt 1816 - 3 Mrt 1817 (zoon van Arie Van Der SIJDE en Maria Jacobsd MEINSTER), ovl. 3 Mrt 1888 in Spijkenisse (aangegeven).

           685    vi.   Bastiaantje KRUITHOF, geb. 2 Okt 1822 in Goudswaard.  Zij trouwde Dingeman Van BREUGEL, getrouwd 9 Nov 1844 in Groote-Lindt, geb. 1815 - 1816 (zoon van Hendrik Jacob Van BREUGEL en Anna Paulusd CLOS).

 

453.  Dirk Cornelisz KRUITHOF, geb. 1783 in Piershil, gedoopt 5 Okt 1783 in Piershil, ovl. 13 Dec 1833 in Piershil.  Hij trouwde Catharina Elisabeth Matheusd GORIJ, ook bekend als GURAIJ, getrouwd 5 Okt 1812 in Goudswaard (acte verkeert in slechte staat), geb. ca 1787 in Graafschap Nassau (25 jaar oud op 5 Okt 1812 en 55 jaar op 6 Aug 1842) (dochter van Matheus GURAIJ en Maria Christina HEIJMAN), ovl. 31 Jan 1861 in Klaaswaal.

                             Kinderen:

           686      i.   Cornelis KRUITHOF, geb. 12 Nov 1812 in Goudswaard.  Hij trouwde Heintje WANDER, getrouwd 15 Apr 1838 in Oud-Beijerland, geb. 30 Nov 1814 in Oud-Beijerland (dochter van NN en Anna WANDER).

           687     ii.   Martinus KRUITHOF, geb. 7 Dec 1814 in Goudswaard, ovl. 4 Jan 1861 in Piershil (aangegeven 5 Jan).  Hij trouwde Cornelia VERHORST, getrouwd 26 Apr 1850 in Piershil, geb. 28 Dec 1820 in Piershil (dochter van Willem Adrianusz VERHORST en Willempje Lambertsd Van Der STAM), ovl. 3 Dec 1887 in Piershil.

           688    iii.   Johannes KRUITHOF, geb. 7 Mrt 1817 in Goudswaard/Piershil ? . Hij trouwde (1) Jannigje KLEIJN, getrouwd 24 Okt 1844 in Oud-Beijerland, geb. ca 1823 in Oud-Beijerland (dochter van Claas Paulusz KLEIN en Aagje Cornelisdr Van Der SPUIJ), ovl. 13 Apr 1858 in Oud-Beijerland (aangegeven 14 Apr).  Hij trouwde (2) Jannigje De BRUIN, getrouwd 15 Sep 1858 in Oud-Beijerland, geb. 1838 - 1839 in Dubbeldam (dochter van Jacob De BRUIN en Jannigje Van Den BOOGAARD).

           689    iv.   Bastiaan KRUITHOF, geb. 2 Okt 1819 in Piershil, ovl. 23 Mrt 1822 in Piershil.

        + 690     v.   Hendrik Bastiaan KRUITHOF geb. 19 Mei 1822.

           691    vi.   Maria KRUITHOF, geb. 19 Jan 1825 in Piershil, ovl. 10 Feb 1827 in Piershil.

           692   vii.   Jannigje KRUITHOF, geb. 22 Nov 1826 in Piershil, ovl. 23 Nov 1828 in Piershil (aangegeven 24 Nov).

           693  viii.   Elisabeth KRUITHOF, geb. 24 Nov 1828 in Piershil, ovl. 23 Nov 1832 in Piershil (aangegeven 24 Nov).

 

459.  Andries Everts KRUITHOF, geb. 1 Mrt 1772 in Mijnsheerenland, gedoopt 3 Mrt 1772 in Mijnsheerenland, ovl. 27 Okt 1840 in Mijnsheerenland, beroep arbeider, religie NG.  Hij trouwde Adriana Abrahams Van Der VEER, getrouwd 2 Apr 1797 in Mijnsheerenland, geb. 1764 in Numansdorp (dochter van Abraham Jans Van Der VEER en Teuna Egberts BISDOM), gedoopt 4 Nov 1764 in Numansdorp, ovl. 10 Jan 1848 in Mijnsheerenland (aangegeven 11 Jan), religie NG, ondertrouw 17 Mrt 1797 in Mijnsheerenland.  Belijdenis Mrt 1790, vertrokken naar Mijnsheerenland 16 Okt 1796.

                             Kinderen:

           694      i.   Doodgeboren Kind Andries KRUITHOF, geb. 1797, ovl. 1797, begraven 12 Dec 1797 in Mijnsheerenland.

           695     ii.   Cornelia Andriesd KRUITHOF, geb. 9 Mrt 1799 in Mijnsheerenland, gedoopt 17 Mrt 1799 in Mijnsheerenland.  Doet huwelijksaangifte te Barendrecht in 1817. Zij trouwde Willem Samuelsz GOUW, getrouwd 24 Aug 1817 in Mijnsheerenland, geb. 20 Aug 1788 in Barendrecht (zoon van Samuel Cornelisz GOUW en Lena Jansd REEDIJK), gedoopt 24 Aug 1788 in Barendrecht.

        + 696    iii.   Abraham Andriesz KRUITHOF geb. 19 Feb 1800.

           697    iv.   Evert Andriesz KRUITHOF, geb. 7 Feb 1802 in Mijnsheerenland, gedoopt 14 Feb 1802 in Mijnsheerenland, ovl. 19 Okt 1879 in Mijnsheerenland (aangegeven 20 Okt).

           698     v.   Teuna Andriesd KRUITHOF, geb. 17 Aug 1804 in Mijnsheerenland, gedoopt 19 Aug 1804 in Mijnsheerenland, ovl. 8 Jul 1828 in Mijnsheerenland.  Zij trouwde Adrianus Josephusz Van Den ENDE, getrouwd 19 Okt 1823 in Mijnsheerenland, geb. 7 Okt 1791 in Oud-Beijerland (zoon van Joseph Adrianusz Van Den ENDE en Applonia Leendertsd Van Der WEES), gedoopt 9 Okt 1791 in Oud-Beijerland, ovl. na 8 Jul 1828.

 

475.  Arij Bastiaans KRUITHOF, geb. 1 Nov 1789 in Mijnsheerenland, gedoopt 8 Nov 1789 in Mijnsheerenland, ovl. 20 Sep 1841 in Mijnsheerenland (aangegeven 21 Sep).  Hij trouwde Johanna Jillisd Van Der STAR, ook bekend als Van Der STER, getrouwd 10 Mrt 1813 in Heinenoord, geb. 1790 - 1791 in Heinenoord (dochter van Jillis Van Der STAR en Willempje Goversd De WEERD), ovl. 20 Aug 1854 in Heinenoord (aangegeven 21 Aug).

                             Kinderen:

           699      i.   Hendrika KRUITHOF, geb. 10 Mei 1815 in Mijnsheerenland, ovl. na 20 Aug 1892.  Zij trouwde Jan BLOK, getrouwd 24 Sep 1837 in Mijnsheerenland, geb. 24 Sep 1815 in Mijnsheerenland (zoon van Gerrit Cornelisz BLOK en Annigje Leenderts VERMAAS), ovl. 19 Aug 1892 in Heinenoord (aangegeven 20 Aug).

           700     ii.   Gilles KRUITHOF, geb. 1817 - 1818, ovl. 21 Dec 1819 in Heinenoord (aangegeven 24 Dec).

           701    iii.   Willempje KRUITHOF, geb. 22 Jan 1821 in Heinenoord (aangegeven 23 Jan), ovl. 25 Aug 1842 in Mijnsheerenland (aangegeven 26 Aug).

 

478.  Javit Bastiaans KRUITHOF, geb. 25 Sep 1797 in Heinenoord, gedoopt 1 Okt 1797 in Heinenoord, ovl. 20 Dec 1846 in Nieuw-Beijerland (aangegeven 21 Dec).  Hij trouwde Cornelia Huibertsd De LANGE, getrouwd 11 Aug 1822 in Nieuw-Beijerland, geb. 2 Feb 1797 in Nieuw-Beijerland (dochter van Huibert Cornelisz De LANGE en Anna Aartsd ROEST), gedoopt 5 Feb 1797 in Nieuw-Beijerland, ovl. 30 Jan 1867 in Nieuw-Beijerland.

                             Kinderen:

           702      i.   Hendrika KRUITHOF, geb. vr 11 Aug 1822 (zij werd bij het huwelijk van haar ouders erkend).

           703     ii.   Anna KRUITHOF, geb. 1822 - 1823, ovl. 9 Nov 1824 in Heinenoord (aangegeven 11 Nov).

           704    iii.   Hendrika KRUITHOF, geb. 1823 in Nieuw-Beijerland, ovl. 11 Mrt 1903 in Nieuw-Beijerland.  Zij trouwde Simon De REGT, geb. 1822 in Nieuw-Beijerland (zoon van Aert Jansz De REGT en Trijntje Simonsd SCHALKOORT), ovl. 13 Sep 1894 in Nieuw-Beijerland (aangegeven 14 Sep).

           705    iv.   Anna KRUITHOF, geb. 5 Feb 1825 in Heinenoord (aangegeven 7 Feb), ovl. 27 Okt 1825 in Heinenoord (aangegeven 28 Okt).

        + 706     v.   Huibert KRUITHOF geb. 1825.

           707    vi.   Bastiaantje KRUITHOF, geb. 12 Aug 1828 - 12 Aug 1829 in Mijnsheerenland.  Zij trouwde Teunis Van GAMEREN, getrouwd 12 Aug 1859 in Nieuw-Beijerland, geb. 1821 - 1822 in Nieuw-Beijerland (zoon van Aart Jillisz Van GAMEREN en Anna Teunisd DUBBELDAM).

           708   vii.   Bastiaan KRUITHOF, geb. 1832 - 1833, ovl. 28 Sep 1834 in Nieuw-Beijerland (aangegeven 29 Sep).

        + 709  viii.   Bastiaan KRUITHOF geb. 1835.

           710    ix.   Anna KRUITHOF, geb. 1838 - 1839, ovl. 24 Jan 1839 in Nieuw-Beijerland.

 

502.  Hendrik Leendertsz KRUITHOF, geb. 7 Nov 1785 in Oudenhoorn, gedoopt 13 Nov 1785 in Oudenhoorn, ovl. 29 Jun 1847 in Oudenhoorn (aangegeven).  Hendrik van Lien metselaar wonende Rockanje gehuwd met Maria Lieve, Hendrik Kruithoff kleermaker wonende uenhoorn als voogd over Arie en Pietertje Nepes minderj. kinderen van wijlen Tieleman Nepes en Rookje Lieve indertijd echtelieden gewoond hebbende en overleden Oudenhoorn, Hendrik Nepes kleermaker wonende te Nw Helvoet en Johannes Overweel metselaar wonende Nieuwe Tonge als vader en voogd over Annetje- en Jan Overweel, zijn 2 minderj. kinderen verwekt aan zijn overleden vrouw Lijbe Lieve, allen zo in privé en kwaliteit gezamenlijke erfgenamen van Annetje van Prooien weduwe van Pieter Lieve gewoond hebbende en ab intestato overleden te Abbennroek op 29/11/1823 verkopen in het openbaar: 1e een huis, tuin en erf aan de zuidzijde van Abbenbroek geregistreerd op nr 6, thans nr 8, belast met 4 gld 71 ct per jr tbv het Kapittel van Abbenbroek, hoogste bieder Francois van Proooie bouwman wonende Abbenbroek op 200 gld en 2e 28 roeden en 47 ellen boomgaardland in het Oudeland van Abbenbroek nr 30, belast met 25 ct per jr tbv het Kapittel van Abbenbroek en van 25 ct per jr tbv de Heilige Geest Armen van Abbenbroek, hoogste bieder dezelfde van Prooie op 300 gld. Vervolgens worden beide percelen opnieuw opgehangen en is perceel 1 gemijnd door Arie Herweier bouwman Abbenbroek op 340 gld voor hem of nader te noemen meester en perceel 2 door Stephanus Bodde schout Abbenbroek op 451 gld, voor hem of nader te noemen meester, voor welke prijzen de percelen worden toegewezen. Volgende akte 21/08/1824 nr 81. Arie Herweier heeft gemijnd voor Frederik Pelster schoenmaker wonende Abbenbroek die dit bevestigde.  Aktenummer: 80 Aktedatum: 21/08/1824 Aard van de akte: veiling Naam notaris:             Jan Kloppert Jacobsz Toegangsnummer: 110 Notarissen Inventarisnummer: 4761 Bron: Streekarchief Voorne Putten

         . Hij trouwde (1) Cornelia Pietersd LOOIJ, getrouwd 12 Aug 1812 in Oudenhoorn, geb. 1774 in Oostvoorne (dochter van Pieter Hendriksz LOOIJ en Maartje Jobsd ROSKAM), gedoopt 2 Jan 1774 in Oostvoorne, ovl. 4 Okt 1826 in Oudenhoorn (aangegeven).  Hij trouwde (2) Johanna Jacobusd BOELEMA, getrouwd 4 Jun 1827 in Oudenhoorn, geb. 4 Jun 1797 - 17 Jan 1798 (dochter van Jacobus BOELEMA en Teuntje Leendertsd NOORDERMEER), ovl. 17 Jan 1834 in Oudenhoorn.  Hij trouwde (3) Willemtje Leendertsd LUIJENDIJK, getrouwd 8 Mei 1836 in Rockanje, geb. 13 Mrt 1803 in Rockanje (dochter van Leendert Arysz LUIJENDIJK en Emmetje Jansd REOST), gedoopt 20 Mrt 1803 in Rockanje, ovl. 20 Mei 1848 in Rockanje (aangegeven).

                             Kinderen van Cornelia Pietersd LOOIJ:

           711      i.   Leendert KRUITHOF, geb. 9 Apr 1816 in Oudenhoorn (aangegeven), ovl. 17 Jul 1816 in Oudenhoorn (aangegeven).

           712     ii.   Maria KRUITHOF, geb. 17 Jun 1819 in Oudenhoorn (aangegeven), ovl. 29 Aug 1819 in Oudenhoorn (aangegeven).

 

505.  Bastiaan Arijsz KRUIJTHOF, geb. 1763 in Zuidland, gedoopt 6 Mrt 1763 in Zuidland, ovl. 13 Mrt 1822 in Oudenhoorn.  Hij trouwde (1) Pietertje Aartsd KEIJZERSWAARD, getrouwd 18 Aug 1793 in Zuidland, geb. 1766 in Zuidland (dochter van Aart Jorisze KEIJZERSWAARD en Lijsbeth Cornelisd VISSER), gedoopt 12 Okt 1766 in Zuidland, ovl. vr 5 Okt 1804.  Hij trouwde (2) Maartje Ariesd BOERE, getrouwd 26 Okt 1804 in Zuidland, geb. 1775 in Zuidland (dochter van Arij Willems BOER en Arentje Klaasd PILLE), gedoopt 1 Okt 1775 in Zuidland, ovl. 25 Feb 1837 in Oudenhoorn, ondertrouw 5 Okt 1804 in Zuidland.

                             Kinderen van Pietertje Aartsd KEIJZERSWAARD:

           713      i.   Lijbet Bastiaansd KRUIJTHOF, geb. 22 Aug 1794 in Oudenhoorn, gedoopt 24 Aug 1794 in Oudenhoorn.

           714     ii.   Arij Bastiaans KRUIJTHOF, geb. 21 Apr 1796 in Oudenhoorn, gedoopt 24 Apr 1796 in Oudenhoorn, ovl. 3 Mrt 1823 in Oudenhoorn.

                             Kinderen van Maartje Ariesd BOERE:

           715    iii.   Arentje Bastiaans KRUITHOF, geb. 16 Mei in Oudenhoorn, gedoopt 19 Mei in Oudenhoorn.

 

508.  Abraham Arijsz KRUITHOF, geb. 1766 in Zuidland, gedoopt 6 Jul 1766 in Zuidland, ovl. 27 Apr 1815 in Oudenhoorn (aangegeven).  Hij trouwde (1) Arentje Bastiaansd BLOK, getrouwd 6 Apr 1793 in Oudenhoorn, geb. 1766 in Oudenhoorn (dochter van Bastiaan Cornelisz BLOK en Johanna Jacobsd VISSER), gedoopt 8 Jun 1766 in Oudenhoorn, ovl. 1804 in Oudenhoorn, begraven 18 Sep 1804 in Oudenhoorn.  Hij trouwde (2) Hilletje Jansd HOEKENDIJK, geb. 1765 - 1766 (dochter van Jan HOEKENDIJK en Jannetje LOOIJ), ovl. 23 Dec 1847 in Oudenhoorn (aangegeven).

                             Kinderen van Arentje Bastiaansd BLOK:

        + 716      i.   Arij Abrams KRUITHOF geb. 18 Dec 1794.

           717     ii.   Bastiaan Abrams KRUITHOF, geb. 1 Jan 1797, gedoopt 8 Jan 1797.

           718    iii.   Johanna Abrams KRUITHOF, geb. 22 Feb 1801, gedoopt 1 Mrt 1801, ovl. vr 17 Dec 1802.

           719    iv.   Johanna Abrams KRUITHOF, geb. 17 Dec 1802, gedoopt 19 Dec 1802.

 

509.  Jan Gerritsz KRUITHOF, geb. 6 Apr 1796 in Groote-Lindt, gedoopt 10 Apr 1796 in Groote-Lindt, ovl. 27 Nov 1843 in Numansdorp.  Hij trouwde Johanna Pleunsd Van KRIMPEN, getrouwd 23 Jun 1821 in Numansdorp, geb. 30 Jan 1794 in Numansdorp (dochter van Pleun Jacobsz Van KRIMPEN en Helena Jansd Van Der LINDEN), gedoopt 2 Feb 1794 in Numansdorp, ovl. 27 Dec 1880 in Numansdorp (aangegeven 28 Dec).

                             Kinderen:

           720      i.   Jaapje KRUITHOF, geb. 13 Aug 1823 in Numansdorp, ovl. 29 Mei 1836 in Numansdorp.

           721     ii.   Lena KRUITHOF, geb. 26 Jan 1826 in Numansdorp, ovl. 20 Dec 1858 in Numansdorp.  Zij trouwde Jan Van PELT, getrouwd 22 Mrt 1854 in Numansdorp, geb. 27 Apr 1830 in Numansdorp (zoon van Wouter Jansz Van PELT en Ariaantje Leendertsd BIJL), ovl. 20 Jun 1914 in Oud-Beijerland.

           722    iii.   Gerrit KRUITHOF, geb. 14 Mrt 1833 in Numansdorp, ovl. 20 Dec 1847 in Numansdorp.

           723    iv.   Pleuntje KRUITHOF, geb. 14 Mrt 1833 in Numansdorp, ovl. 27 Jan 1911 in Numansdorp.  Zij trouwde Jan Van PELT, getrouwd 1 Mei 1863 in Numansdorp, geb. 24 Sep 1835 in Numansdorp (zoon van Jan Jansz Van PELT en Bastiaantje Aartsd LANGEWEG), ovl. 11 Mei 1912 in Numansdorp (aangegeven 13 Mei).

 

513.  Hendrik KRUITHOF, geb. 30 Dec 1818 in Numansdorp, ovl. 2 Mrt 1857 in Numansdorp.  Hij trouwde Hendriksje De WINTER, getrouwd 10 Dec 1842 in Numansdorp, geb. 15 Okt 1814 in Numansdorp (dochter van NN en Neeltje Teunisd De WINTER), ovl. 16 Feb 1898 in Numansdorp (aangegeven 17 Feb).  De geboorte van Hendriksje is nooit aangegeven en er is ook geen akte van bekendheid opgemaakt. Haar gegevens komen uit haar huwelijksakte.

                             Kinderen:

        + 724      i.   Pieter KRUITHOF geb. 7 Jun 1842.

           725     ii.   Jan KRUITHOF, geb. 28 Jun 1843 in Numansdorp, ovl. 18 Sep 1845 in Numansdorp.

        + 726    iii.   Willem KRUITHOF geb. 17 Sep 1844.

           727    iv.   Neeltje KRUITHOF, geb. 26 Mei 1846 in Numansdorp.  Zij trouwde Nicolaas VOS, getrouwd 14 Nov 1872 in Klundert, geb. 23 Okt 1825 in Klundert (zoon van Lambert VOS en Hendrica LITTOOIJ), ovl. 28 Sep 1890 in Klundert, beroep schipper.

           728     v.   Jan KRUITHOF, geb. 17 Feb 1848 in Numansdorp, ovl. 1 Jul 1848 in Numansdorp.

           729    vi.   Euft KRUITHOF, geb. 9 Mei 1849 in Numansdorp, ovl. 20 Dec 1924 in Numansdorp.  Hij trouwde Jacoba Aria Van De POLDER, getrouwd 17 Apr 1874 in Numansdorp, geb. 1835 - 1836 in Numansdorp (dochter van Arie Ariens Van De POLDER en Adriaantje Leendertsd BINNEWEG), ovl. 12 Mrt 1913 in Numansdorp (aangegeven 13 Mrt).

           730   vii.   Christina KRUITHOF, geb. 9 Dec 1850 in Numansdorp, ovl. 20 Jan 1851 in Numansdorp.

           731  viii.   Doodgeboren Dochter KRUITHOF, geb. 9 Dec 1850 in Numansdorp, ovl. 9 Dec 1850 in Numansdorp.

           732    ix.   Jan KRUITHOF, geb. 3 Feb 1852 in Numansdorp, ovl. 15 Mrt 1853 in Numansdorp.

           733     x.   Christina KRUITHOF, geb. 13 Sep 1854 in Numansdorp, ovl. 21 Dec 1916 in Strijen.  Zij trouwde Klaas MALLEGROM, getrouwd 13 Aug 1885 in Numansdorp, geb. 20 Mrt 1852 in Klaaswaal (zoon van Kornelis MALLEGROM en Anna VOS), ovl. 23 Mei 1918 in Strijen.

 

514.  Oeuft KRUITHOF, geb. 18 Okt 1821 in Numansdorp, ovl. 8 Mei 1901 in Klaaswaal (aangegeven 9 Mei).  Hij trouwde (1) Margrieta KORSTMAN, getrouwd 21 Okt 1843 in Numansdorp, geb. 2 Sep 1818 in Werkendam (aangegeven 5 Sep) (dochter van NN en Jannigje KORSTMAN), ovl. 27 Apr 1867 in Numansdorp (aangegeven 29 Apr).  Hij trouwde (2) Johanna De ZEEUW, getrouwd 21 Jun 1867 in Numansdorp, geb. 6 Okt 1825 in Klaaswaal (dochter van Arij Leendertsz De ZEEUW en Pietertje Hendriksd De JONG), ovl. 14 Okt 1901 in Mijnsheerenland (aangegeven 15 Okt).

                             Kinderen van Margrieta KORSTMAN:

           734      i.   Pieter KRUITHOF, geb. 15 Mei 1844 in Numansdorp.  Hij trouwde Catharina Van Den BERG, getrouwd 26 Mei 1865 in Zuid-Beijerland, geb. 26 Mei 1836 - 26 Mei 1837 in Zuidland (dochter van Jan Arijsz Van Den BERG en Catharina Willemsd Van Der SLOT).

           735     ii.   Stijntje KRUITHOF, geb. 6 Aug 1848 in Heinenoord, ovl. na 20 Aug 1900.  Zij trouwde Willem KAPTEIN, getrouwd 20 Apr 1871 in Heinenoord, geb. 1849 - 1850 in Heinenoord (zoon van Arij Jacobsz CAPITEIJN en Magcheltje Jansd MONSTER), ovl. 19 Aug 1900 in Heinenoord (aangegeven 20 Aug).

        + 736    iii.   Hendrik KRUITHOF geb. 9 Okt 1852.

        + 737    iv.   Gerrit KRUITHOF geb. 16 Sep 1856.

 

516.  Willem KRUITHOF, geb. 22 Dec 1827 in Numansdorp, ovl. 8 Sep 1879 in Zuid-Beijerland.  Willem Kruithof, kocht d.d 8-1-1868 van Willem Vlaskamp sectie C no: 350, 759, 760 gelegen aan de Schenkeldijk van Zuid-Beijerland.(nu no: 80) Bron: Not na 1842, inv no: 66.

         Willem was eigenaar en bewoner, soms woonde er twee gezinnen in het pand, in 1873 was dit Cornelis Bos. In 1876 woonde hij er samen met zijn zoon Jan die met Maaike v.d Burg getrouwd was, ook woonde de moeder van Maaike, de weduwe van Jan v.d Burg er.  Bron: Inv no: 315, gem arch te Zuid-Beijerland.

         Na zijn overlijden  werd het huis verkocht

        

         . Hij trouwde Simonsina PLOOSTER, getrouwd 4 Mei 1850 in Numansdorp, geb. 25 Jul 1818 in Zuidland (dochter van Jan Simonsz PLOOSTER en Maartje Jacobs TUIJNDER), ovl. 14 Jan 1895 in Zuid-Beijerland.

                             Kinderen:

        + 738      i.   Jan KRUITHOF geb. 1851.

           739     ii.   Christina KRUITHOF, geb. 1854 - 1855, ovl. 28 Mrt 1857 in Zuid-Beijerland (aangegeven 30 Mrt).

           740    iii.   Pieter KRUITHOF, geb. 29 Jan 1857 in Zuid-Beijerland, ovl. 4 Mrt 1857 in Zuid-Beijerland.

 

517.  Hermen KRUITHOF, geb. 30 Nov 1830 in Numansdorp, ovl. 9 Sep 1912 in Numansdorp.  Hij trouwde (1) Ingetje NOORLANDER, getrouwd 9 Feb 1855 in Numansdorp, geb. 18 Sep 1831 in Strijen (dochter van Jan Eldertsz NOORLANDER en Neeltje Willemsd BIJL), ovl. 23 Jul 1869 in Numansdorp.  Hij trouwde (2) Pieternella Van Der SPEK, getrouwd 3 Dec 1869 in Numansdorp, geb. 22 Dec 1832 in Numansdorp (dochter van Willem Philippusz Van Der SPEK en Aaltje Dirksd ROLLOF), ovl. 11 Jan 1891 in Numansdorp (aangegeven 12 Jan).

                             Kinderen van Ingetje NOORLANDER:

        + 741      i.   Jan KRUITHOF geb. 12 Jun 1855.

        + 742     ii.   Willem KRUITHOF geb. 26 Jun 1859.

        + 743    iii.   Hendrik KRUITHOF geb. 1864.

           744    iv.   Christina KRUITHOF, geb. 1865 - 1866 in Numansdorp, ovl. 18 Apr 1939 in Klaaswaal (aangegeven 19 Apr).  Zij trouwde Johannis Van Der VORST, getrouwd 5 Okt 1900 in Numansdorp, geb. 1871 - 1872 in Klaaswaal (zoon van Anthonius Van Der VORST en Grietje KAMP), ovl. 17 Jan 1918 in Bergen op Zoom (aangegeven 31 Jan Klaaswaal).

                             Kinderen van Pieternella Van Der SPEK:

           745     v.   Aaltje KRUITHOF, geb. 27 Mrt 1870 - 27 Mrt 1871 in Numansdorp.  Zij trouwde Hendrik Christiaan Cornelis MEERSHOEK, getrouwd 27 Mrt 1896 in Numansdorp, geb. 27 Mrt 1866 - 27 Mrt 1867 in Den Haag (zoon van NN en Cornelia MEERSHOEK).

 

518.  Dirk IJsbrandsz KRUITHOF, ook bekend als VERHOEVEN, geb. 22 Jan 1786 in Heinenoord, gedoopt 29 Jan 1786 in Heinenoord, ovl. 5 Aug 1847 in Maasdam.  Hij trouwde Janna Jansd BOERTJE, getrouwd 1 Okt 1805 in Puttershoek, geb. 8 Jan 1780 in Puttershoek (dochter van Jan Dirks BOERTJE en Cornelia Wouters GROENEWEG), gedoopt 12 Jan 1780 in Puttershoek, ovl. 27 Nov 1835 in Maasdam (aangegeven 28 Nov).

                             Kinderen:

        + 746      i.   Jan Dirks KRUITHOF geb. 15 Aug 1806.

           747     ii.   IJsbrand Dirks KRUITHOF, geb. 24 Dec 1807 in Puttershoek, gedoopt 27 Dec 1807 in Puttershoek, ovl. vr 1814.

           748    iii.   Bastiaantje Dirks KRUITHOF, geb. 11 Feb 1810 in Mijnsheerenland, gedoopt 18 Feb 1810 in Mijnsheerenland, ovl. 15 Okt 1864 in Maasdam (aangegeven 17 Okt).  Zij trouwde (1) Jan Lodewijksz SEDEREL, getrouwd 27 Apr 1829 in Strijen, geb. 1796 in Maasdam (zoon van Lodewijk SEDEREL en Jannigje Jansd Van Der GIESSEN), gedoopt 17 Sep 1796 in Maasdam, ovl. 9 Dec 1861 in Maasdam (aangegeven 10 Dec).  Zij trouwde (2) Corstiaan Cornelisz De GEUS, getrouwd 6 Dec 1862 in Maasdam, geb. 25 Feb 1810 in Maasdam (zoon van Cornelis Jansz De GEUS en Lijntje Corstiaansd BELDER), gedoopt 4 Mrt 1810 in Maasdam, ovl. 22 Sep 1895 in Maasdam (aangegeven 23 Sep), beroep boer te Maasdam, later schapenhouder.

           749    iv.   Krelia Dirks KRUITHOF, geb. 26 Jul 1811 in Mijnsheerenland, gedoopt 4 Aug 1811 in Mijnsheerenland.

           750     v.   IJsbrand KRUITHOF, geb. 1812 - 1813, ovl. 14 Feb 1813 in Mijnsheerenland.

           751    vi.   Cornelia KRUITHOF, geb. 6 Feb 1815 in Mijnsheerenland, ovl. 18 Apr 1847 in Maasdam (aangegeven 19 Apr).  Zij trouwde Jan Adrianusz HAVELAAR, getrouwd 31 Dec 1835 in Maasdam, geb. 27 Okt 1810 in Puttershoek (zoon van Adrianus Cornelisz HAVELAAR en Adriana Jansd De GEUS), gedoopt 28 Okt 1810 in Puttershoek, ovl. 8 Apr 1870 in Maasdam.

 

520.  Pieter IJsbrandsz KRUITHOF, geb. 24 Apr 1791 in Heinenoord, gedoopt 1 Mei 1791 in Heinenoord, ovl. 5 Jan 1865 in Groote-Lindt.  Hij trouwde (1) Neeltje Kornelisd Den BOGTER, getrouwd 31 Okt 1813 in Puttershoek, geb. 8 Jun 1788 in Puttershoek (dochter van Cornelis Willemsz Den BOGTER en Willempje Van Der STEL), gedoopt 15 Jun 1788 in Puttershoek, ovl. 27 Mrt 1828 in Heeroudelands-Ambacht (aangegeven 28 Mrt).  Hij trouwde (2) Neeltje Pietersd GROENENDIJK, getrouwd 27 Mei 1831 in Heeroudelands-Ambacht, geb. 3 Jun 1807 in Heeroudelands-Ambacht (dochter van Pieter Eldertsz GROENENDIJK en Leigje Willemsd KRANENDONK), gedoopt 14 Jun 1807 in Heeroudelands-Ambacht, ovl. 21 Jun 1872 in Groote-Lindt.

                             Kinderen van Neeltje Kornelisd Den BOGTER:

        + 752      i.   Kornelis KRUITHOF geb. 1815.

           753     ii.   Bastiaantje KRUITHOF, geb. 16 Mei 1819 in Groote-Lindt (aangegeven 17 Mei), ovl. 28 Mrt 1886 in IJsselmonde.  Zij trouwde (1) Jan STOLK, getrouwd 22 Okt 1836 in Oost-Barendrecht, geb. 25 Jan 1816 in IJsselmonde (zoon van Pieter Dirksz STOLK en Klaartje Jansd OPMEER), ovl. 8 Jan 1858 in IJsselmonde.  Zij trouwde (2) Pieter TOL, getrouwd 25 Apr 1861 in IJsselmonde, geb. 31 Dec 1825 in West-Barendrecht (zoon van Arij Jansz TOL en Lena Jacobsd Van VLIET), ovl. 20 Jan 1866 in IJsselmonde.  Zij trouwde (3) Cornelis REIJERKERK, getrouwd 15 Apr 1867 in IJsselmonde, geb. 16 Mrt 1818 in Barendrecht (zoon van Hendrik Cornelisz REIJERKERK en Annigje Matthijsd LIEVAART), ovl. 8 Jan 1889 in IJsselmonde.

        + 754    iii.   Willem KRUITHOF geb. 25 Dec 1821.

        + 755    iv.   Isbraand KRUITHOF geb. 24 Apr 1824.

           756     v.   Pieter KRUITHOF, geb. 1826 - 1827, ovl. 24 Mrt 1849 in Maasdam.

                             Kinderen van Neeltje Pietersd GROENENDIJK:

           757    vi.   Leigje KRUITHOF, geb. 14 Jul 1831 in Heeroudelands-Ambacht, ovl. vr 7 Sep 1833.

           758   vii.   Leigje KRUITHOF, ook bekend als Lijdia, geb. 7 Sep 1833 in Kijfhoek (aangegeven 8 Sep), ovl. 23 Nov 1880 in Groote-Lindt.  Zij trouwde Cornelis HARTINGSVELD, getrouwd 1 Dec 1855 in Kijfhoek (zij erkennen 1 kind), geb. 18 Jan 1834 in Puttershoek (zoon van Ingen Cornelisz HARTINGSVELD en Ariaantje Adrianusd ROOS), ovl. 12 Apr 1890 in Zwijndrecht.

           759  viii.   Eldert KRUITHOF, geb. 17 Sep 1834 in Kijfhoek, ovl. 10 Nov 1834 in Kijshoek.

           760    ix.   Leendert KRUITHOF, geb. 1 Jun 1836 in Kijfhoek, ovl. 11 Mrt 1837 in Kijfhoek.

           761     x.   Maria KRUITHOF, geb. 16 Jan 1838 in Kijfhoek, ovl. 4 Feb 1879 in Groote-Lindt.  Zij trouwde Aart SNIJDERS, getrouwd 30 Apr 1865 in Puttershoek, geb. 4 Feb 1839 in Puttershoek (aangegeven 5 Feb) (zoon van Jan Aartsz SNIJDER en Dirkje SPIERING), ovl. 26 Feb 1916 in Rotterdam.

           762    xi.   Neeltje KRUITHOF, geb. 28 Jul 1839 in Kijfhoek (aangegeven 29 Jul), ovl. 14 Aug 1839 in Kijfhoek (aangegeven 15 Aug).

        + 763   xii.   Dirk KRUITHOF geb. 4 Okt 1840.

           764  xiii.   Neeltje KRUITHOF, geb. 14 Nov 1842 in Kijfhoek (aangegeven 15 Nov), ovl. 9 Apr 1843 in Kijfhoek (aangegeven 10 Apr).

           765  xiv.   Pieter KRUITHOF, geb. 19 Okt 1843 in Kijfhoek (aangegeven 21 Okt), ovl. 22 Okt 1843 in Kijfhoek (aangegeven 24 Okt).

           766   xv.   Neeltje KRUITHOF, geb. 12 Mei 1845 in Kijfhoek (aangegeven 13 Mei), ovl. 29 Okt 1848 in Kijfhoek.

           767  xvi.   Adriaantje KRUITHOF, geb. 11 Jul 1847 in Kijfhoek (aangegeven 12 Jul), ovl. 11 Nov 1848 in Kijfhoek.

 

530.  Willem Aries KRUITHOF, geb. 21 Mrt 1811 in Heinenoord, gedoopt 24 Mrt 1811 in Heinenoord, ovl. 18 Sep 1859 in Heinenoord (aangegeven 19 Okt, deze data uit Genlias, of overlijden of aangeven zal wel een maand verschillen).  Hij trouwde (1) Anna Laurensd Van Der SPAA, getrouwd 5 Apr 1833 in Westmaas, geb. 29 Jan 1811 in Westmaas (dochter van Laurens Hermens Van Der SPAA en Maaijke Leendertsd STEENHOEK), gedoopt 4 Feb 1811 in Westmaas, ovl. 29 Mrt 1846 in Heinenoord (aangegeven 30 Mrt).  Hij trouwde (2) Jaapje Van STICHT, getrouwd 14 Mei 1847 in Heinenoord, geb. 12 Dec 1819 in Heinenoord (dochter van NN en Elizabeth Van STIGHT), ovl. 1 Nov 1858 in Heinenoord.  Moeder Jaapje overleed in 1858, vader Willem in 1859. De vier kinderen waren dus jong wees. De 4 wezen zijn in 1859 of 1860 opgenomen in het gezin van  Wouter Barendregt  getrouwd met Maria Troost (zie verder in dit bestand).

         .

                             Kinderen van Anna Laurensd Van Der SPAA:

           768      i.   Arij KRUITHOF, geb. 1833, ovl. 21 Sep 1833 in Westmaas (aangegeven 23 Sep).

           769     ii.   Arij KRUITHOF, geb. 20 Aug 1835 in Heinenoord (aangegeven 21 Aug), ovl. 1 Mei 1836 in Heinenoord (aangegeven 2 Mei).

           770    iii.   Doodgeboren Zoon KRUITHOF, geb. 11 Okt 1836, ovl. 11 Okt 1836 in Heinenoord (aangegeven 12 Okt).

           771    iv.   Doodgeboren Zoon KRUITHOF, geb. 18 Nov 1837, ovl. 18 Nov 1837 in Heinenoord.

           772     v.   Doodgeboren Dochter KRUITHOF, geb. 22 Apr 1839 in Heinenoord, ovl. 22 Apr 1839 in Heinenoord.

           773    vi.   Doodgeboren Zoon KRUITHOF, geb. 4 Mrt 1841 in Heinenoord, ovl. 4 Mrt 1841 in Heinenoord (aangegeven 5 Mrt).

           774   vii.   Doodgeboren Dochter KRUITHOF, geb. 9 Mei 1842 in Heinenoord, ovl. 9 Mei 1842 in Heinenoord (aangegeven 10 Mei).

           775  viii.   Doodgeboren Zoon KRUITHOF, geb. 1 Feb 1844 in Heinenoord, ovl. 1 Feb 1844 in Heinenoord.

                             Kinderen van Jaapje Van STICHT:

        + 776    ix.   Arie KRUITHOF geb. 28 Mrt 1848.

        + 777     x.   Jan KRUITHOF geb. 29 Okt 1850.

        + 778    xi.   Pieter Cornelis KRUITHOF geb. 23 Nov 1853.

        + 779   xii.   Dirk KRUITHOF geb. 6 Feb 1857.

 

540.  Pieter KRUITHOF, geb. 3 Jan 1815 in Maasdam (aangegeven 5 Jan), ovl. 30 Jun 1900 in Goudswaard.  Hij trouwde (1) Grietje KAMP, getrouwd 23 Apr 1842 in Maasdam, geb. 24 Nov 1817 in Maasdam (dochter van Jacob Willems KAMP en Neeltje Johannesd BONGAARTS), ovl. 15 Okt 1871 in Oud-Beijerland (aangegeven 16 Okt).  Hij trouwde (2) Anna JANSSEN, getrouwd 21 Nov 1873 in Goudswaard, geb. 6 Dec 1823 in Hekelingen (dochter van Gerrit Petrusz JANSEN en Bastiaantje Pietersd WEEDA), ovl. 30 Dec 1897 in Goudswaard.

                             Kinderen van Grietje KAMP:

           780      i.   Barbera KRUITHOF, geb. 14 Jul 1842 in Maasdam (aangegeven 16 Jul), ovl. 6 Nov 1842 in Maasdam (aangegeven 8 Nov 1842).

           781     ii.   Jacob KRUITHOF, geb. 6 Jun 1843 in Maasdam (aangegeven 7 Jun), ovl. 9 Jun 1843 in Maasdam (aangegeven 10 Jun).

           782    iii.   Berbera KRUITHOF, geb. 26 Apr 1844 in Maasdam (aangegeven 27 Apr), ovl. 27 Apr 1845 in Maasdam (aangegeven 28 Apr).

           783    iv.   Neeltje KRUITHOF, geb. 15 Aug 1845 in Maasdam (aangegeven 16 Aug), ovl. vr 16 Nov 1922.  Zij trouwde Philippus Van Der MERWE, getrouwd 2 Mei 1867 in Oud-Beijerland, geb. 1841 - 1842 in Oud-Beijerland (zoon van Jan Cornelisz Van Der MERWE en Abra Van Der LINDEN), ovl. 16 Nov 1922 in Oud-Beijerland.

           784     v.   Barbera KRUITHOF, geb. 26 Sep 1847 in Sint-Anthoniepolder, ovl. 9 Dec 1854 in Zuid-Beijerland.

        + 785    vi.   Jacob KRUITHOF geb. 10 Sep 1850.

           786   vii.   Dirksje KRUITHOF, geb. 24 Apr 1853 in Sint-Anthoniepolder (aangegeven 25 Apr Maasdam), ovl. 6 Aug 1873 in Goudswaard.

           787  viii.   Berbera KRUITHOF, geb. 11 Apr 1856 in Zuid-Beijerland, ovl. 26 Feb 1858 in Zuid-Beijerland (aangegeven 27 Feb).

        + 788    ix.   Dirk KRUITHOF geb. 15 Apr 1858.

 

548.  Pieter KRUITHOF, geb. 17 Okt 1813 in Numansdorp, ovl. 21 Dec 1895 in Strijen (in het woonhuis wijk B nr. 35 ).  Hij trouwde (1) Maria Willemsd Van Der VINDEN, ook bekend als Van Der VINDE, getrouwd 5 Mei 1843 in Klaaswaal, geb. 20 Nov 1811 in Strijen (dochter van Willem Diellisz Van Der VINDEN en Willemijntje Maartensd KORPEL), ovl. 17 Mrt 1863 in Strijen.  Hij trouwde (2) Christina BARNHARD, getrouwd 21 Nov 1863 in Heerjansdam, geb. 1829 - 1830 in Heerjansdam (dochter van Filippus Willemsz BERNHARD en Pieternella Leendertsd VISSER), ovl. 17 Jul 1903 in Strijen (aangegeven 18 Jul).

                             Kinderen van Maria Willemsd Van Der VINDEN:

           789      i.   Maria KRUITHOF, geb. 1844 - 1845 in Mijnsheerenland, ovl. 31 Okt 1922 in Oud-Beijerland.  Zij trouwde Arie Den BOER, getrouwd 15 Mei 1868 in Strijen, geb. 1844 - 1845 in Strijen (zoon van Arie Bastiaansz Den BOER en Hendriksje Van Der WILLIGEN), ovl. 17 Sep 1919 in Bergen op Zoom (aangegeven 18 Sep Oud-Beijerland).

           790     ii.   Doodgeboren Kind KRUITHOF, geb. 7 Okt 1846 in Strijen, ovl. 7 Okt 1846 in Strijen.

        + 791    iii.   Willem KRUITHOF geb. 22 Apr 1849.

           792    iv.   Willemijntje KRUITHOF, geb. 17 Jun 1851 in Strijen, ovl. 18 Jul 1852 in Strijen.

           793     v.   Doodgeboren Kind KRUITHOF, geb. 19 Aug 1853 in Strijen, ovl. 19 Aug 1853 in Strijen.

           794    vi.   Willemijntje KRUITHOF, geb. 1 Sep 1855 in Strijen, ovl. 13 Okt 1857 in Strijen.

                             Kinderen van Christina BARNHARD:

           795   vii.   Jacob KRUITHOF, geb. 7 Okt 1864 in Strijen, ovl. 30 Okt 1864 in Strijen.

           796  viii.   Jacob KRUITHOF, geb. 9 Jul 1867 in Strijen, ovl. 15 Okt 1867 in Strijen.

 

552.  Adrianus KRUITHOF, geb. 5 Jan 1822 in Numansdorp, ovl. 2 Sep 1897 in Klaaswaal (aangegeven 3 Sep), beroep arbeider.  Hij trouwde Cornelia MOLENDIJK, getrouwd 30 Apr 1852 in Zuid-Beijerland, geb. 16 Nov 1823 in Klaaswaal (dochter van Arie Ariens MOLENDIJK en Adriana Cornelisd NIEMANSVERDRIET), ovl. 30 Sep 1886 in Klaaswaal.

                             Kinderen:

           797      i.   Maria KRUITHOF, geb. 1862 - 1863 in Klaaswaal, ovl. na 11 Feb 1933.  Zij trouwde (1) Deumes VERBAAS, getrouwd 28 Apr 1887 in Klaaswaal, geb. 20 Jul 1860 in Puttershoek (aangegeven 21 Jul) (zoon van Arie VERBAAS en Willemtje ALEBERS), ovl. 5 Jun 1893 in Klaaswaal (aangegeven 6 Jun).  Zij trouwde (2) Jacob Van Der LINDEN, getrouwd 2 Mei 1895 in Klaaswaal, geb. 1871 - 1872 in Klaaswaal (zoon van Jan Van Der LINDEN en Annigje SCHILPEROORD), ovl. 11 Feb 1933 in Klaaswaal.

 

558.  Bastiaan KRUITHOF, geb. 11 Mei 1825 in Klaaswaal, ovl. 30 Jan 1896 in Klaaswaal (aangegeven 31 Jan).  Hij trouwde (1) Neeltje BOENDER, getrouwd 16 Mei 1858 in Klaaswaal, geb. 23 Aug 1823 in Numansdorp (aangegeven 25 Aug) (dochter van Laurens Anthoniesz BOENDER en Jannigje Jansd LAGERSTEE), ovl. 7 Feb 1873 in Strijen (aangegeven 8 Feb).  Hij trouwde (2) Jaapje HOLSTER, getrouwd 25 Jun 1874 in Westmaas, geb. 9 Feb 1817 in Strijen (dochter van Dirk Dirksz HOLSTER en Teuntje Jansdr Van 't HOF), ovl. 21 Apr 1895 in Klaaswaal (aangegeven 22 Apr).

                             Kinderen van Neeltje BOENDER:

           798      i.   Izaak KRUITHOF, geb. 1862 - 1863, ovl. 15 Aug 1863 in Klaaswaal (aangegeven 17 Aug).

           799     ii.   Cornelia KRUITHOF, geb. 1864 - 1865, ovl. 14 Aug 1865 in Klaaswaal.

           800    iii.   Izaak KRUITHOF, geb. 1866 - 1867, ovl. 26 Mei 1867 in Heinenoord (aangegeven 27 Mei).

           801    iv.   Cornelia KRUITHOF, geb. 2 Apr 1869 in Heinenoord.  Zij trouwde Euft Van Der STEL, getrouwd 1 Okt 1897 in Heinenoord, geb. 1 Okt 1874 - 1 Okt 1875 in Heinenoord (zoon van Willem Van Der STEL en Elizabeth HOEK).

 

561.  Pieter KRUITHOF, geb. 19 Nov 1829 in Klaaswaal, ovl. 12 Aug 1918 in Strijen.  Hij trouwde Maria VERRIJP, getrouwd 18 Okt 1867 in Maasdam, geb. 17 Jun 1845 in Oud-Beijerland (dochter van Willem VERRIJP en Neeltje MONSTER), ovl. 7 Mrt 1916 in Strijen.

                             Kinderen:

           802      i.   Izaak KRUITHOF, geb. 16 Mrt 1868 in Sint-Anthoniepolder (aangegeven 17 Mrt Maasdam).  Hij trouwde Aaltje PANIS, getrouwd 28 Okt 1897 in Strijen, geb. 13 Jan 1874 in Strijen (dochter van Hendrik PANIS en Maria De REUS).

           803     ii.   Doodgeboren Zoon KRUITHOF, geb. 23 Nov 1869 in Mijnsheerenland (aangegeven 24 Nov), ovl. 23 Nov 1869 in Mijnsheerenland (aangegeven 24 Nov).

           804    iii.   Neeltje KRUITHOF, geb. 14 Nov 1870 in Mijnsheerenland, ovl. 7 Jun 1925 in Dordrecht.  Zij trouwde Jan KORRES, getrouwd 26 Mei 1900 in 's-Gravendeel, geb. 26 Mei 1869 - 26 Mei 1870 in 's-Gravendeel (zoon van Arie KORRES en Dirksje HUISMAN).

           805    iv.   Cornelia KRUITHOF, geb. 18 Nov 1871 in Mijnsheerenland, ovl. na 14 Okt 1946.  Zij trouwde Pleun Van Der LINDEN, getrouwd 21 Mei 1908 in Strijen, geb. 28 Apr 1872 in Strijen (zoon van Jacob Van Der LINDEN en Eva BIESHEUVEL), ovl. 14 Okt 1946 in Strijen.

           806     v.   Doodgeboren Zoon KRUITHOF, geb. 5 Apr 1873 in Mijnsheerenland, ovl. 5 Apr 1873 in Mijnsheerenland.

           807    vi.   Willempje KRUITHOF, geb. 30 Jul 1874 in Meppen (DE) (ergens in het veengebied van Emsland net over de grens met Nederland), ovl. 1 Nov 1889 in Strijen.

           808   vii.   Willem KRUITHOF, geb. 27 Apr 1878 in Strijen, ovl. 19 Jan 1881 in Strijen.

           809  viii.   Pietje KRUITHOF, geb. 19 Jun 1881 in Strijen.

           810    ix.   Willem KRUITHOF, geb. 29 Apr 1884 in Strijen.

 

563.  Thomas Pieters KRUITHOF, geb. 13 Mrt 1807 in Westmaas, gedoopt 15 Mrt 1807 in Westmaas, ovl. 14 Okt 1841 in Strijen.  Hij trouwde Adriana Albertsd Van LEENING, getrouwd 24 Mei 1835 in Westmaas, geb. 26 Apr 1809 in Mijnsheerenland (dochter van Albert Pietersz Van LEENING en Adriana FOK), gedoopt 30 Apr 1809 in Mijnsheerenland, ovl. 6 Feb 1892 in Mijnsheerenland.

                             Kinderen:

           811      i.   Sijgje KRUITHOF, geb. 18 Mrt 1836 in Strijen, ovl. 20 Apr 1862 in Mijnsheerenland (aangegeven 21 Apr).  Zij trouwde Korstiaan GROENEVELD, getrouwd 4 Nov 1858 in Westmaas, geb. 9 Okt 1824 in Klaaswaal (zoon van Rokus Corsz GROENEVELD en Neeltje Hendriksd KORENDIJKER), ovl. 2 Apr 1892 in Westmaas.

        + 812     ii.   Aalbert KRUITHOF geb. 1837.

 

583.  Cornelis Leenderts KRUITHOF, geb. 4 Sep 1811 in Numansdorp, gedoopt 11 Sep 1811 in Numansdorp, ovl. 19 Apr 1891 in Strijen.  Hij trouwde Maria REEDIJK, getrouwd 26 Apr 1838 in Strijen, geb. 27 Jan 1814 in Goudswaard (dochter van Leendert Anthonijsz REEDIJK en Stijntje Jansd ROOS), ovl. 2 Mrt 1910 in Strijen.

                             Kinderen:

        + 813      i.   Leendert KRUITHOF geb. 1841.

           814     ii.   Stijntje KRUITHOF, geb. 25 Jul 1849 in Strijen, ovl. 1 Jan 1887 in Strijen.  Zij trouwde Adrianus Van De NADORT, getrouwd 21 Apr 1876 in Strijen, geb. 1 Jun 1816 in Strijen (zoon van Aart Ariesz Van De NADORT en Lena Pietersd De GEUS), ovl. 25 Dec 1884 in Strijen (aangegeven 27 Dec).

 

584.  Pieter Pieters KRUIJTHOF, geb. 13 Aug 1810 in Strijen, gedoopt 19 Aug 1810 in Strijen, ovl. vr 10 Jan 1892.  Hij trouwde Teuntje Danielsd SCHAAP, getrouwd 13 Mrt 1834 in Strijen, geb. 14 Jan 1811 in Strijen (dochter van Daniël Ariesz SCHAAP en Alida Gerritsd STEENHOEK), gedoopt 20 Jan 1811 in Strijen, ovl. 10 Jan 1892 in Strijen (aangegeven 11 Jan).

                             Kinderen:

           815      i.   Alida KRUITHOF, geb. 13 Jul 1834 in Strijen, ovl. na 23 Mrt 1882.  Zij trouwde (1) Pieter STREEFKERK, getrouwd 4 Mrt 1852 in Strijen, geb. 12 Aug 1828 in Strijen (zoon van Pieter Pietersz STREEFKERK en Geertje Jacobsd DUBBELDAM), ovl. 23 Mrt 1882 in Strijen.  Zij trouwde (2) Cornelis Van BRUGGEN, getrouwd 14 Jul 1887 in Strijen, geb. 1 Dec 1823 in Zuid-Beijerland (zoon van Adrianus Cornelisz Van BRUGGE en Meinsje Huiberts JONGEKRIJG), ovl. 7 Nov 1909 in Strijen (aangegeven 8 Nov).

        + 816     ii.   Pieter KRUIJTHOF geb. 7 Sep 1839.

 

585.  Adrianus KRUIJTHOF, geb. 15 Feb 1815 in Strijen, ovl. 19 Jan 1899 in Klaaswaal (aangegeven 20 Jan).  Hij trouwde Kniertje VOS, getrouwd 19 Nov 1837 in Klaaswaal, geb. 25 Jan 1813 in Klaaswaal (dochter van Johannes Claasz VOS en Lena Cornelisd SAARLOOS), ovl. 11 Mei 1875 in Klaaswaal (aangegeven 12 Mei).

                             Kinderen:

           817      i.   Jacoba KRUITHOF, geb. 6 Mrt 1838 in Klaaswaal, ovl. 5 Apr 1838 in Klaaswaal (aangegeven 6 Apr 1838).

           818     ii.   Doodgeboren Zoon KRUITHOF, geb. 7 Jan 1840 in Klaaswaal, ovl. 7 Jan 1840 in Klaaswaal (aangegeven 8 Jan).

        + 819    iii.   Johannis KRUITHOF geb. 1 Apr 1841.

           820    iv.   Jacoba KRUITHOF, geb. 9 Nov 1842 in Klaaswaal, ovl. 8 Feb 1849 in Klaaswaal.

           821     v.   Lena KRUITHOF, geb. 6 Dec 1845 in Klaaswaal, ovl. 17 Jan 1849 in Klaaswaal.

           822    vi.   Anna KRUITHOF, geb. 11 Nov 1848 in Klaaswaal, ovl. 11 Nov 1912 in Mijnsheerenland (aangegeven 12 Nov).  Zij trouwde Claas Den BOER, getrouwd 12 Apr 1872 in Klaaswaal, geb. 15 Nov 1846 in Strijen (zoon van Jan Jans Den BOER en Leentje Claasse Van Der REE), ovl. 25 Okt 1913 in Mijnsheerenland (aangegeven 27 Okt).

        + 823   vii.   Pieter KRUITHOF geb. 11 Okt 1851.

           824  viii.   Lena KRUITHOF, geb. 15 Apr 1855 in Klaaswaal, ovl. 28 Nov 1931 in Bergen op Zoom (aangegeven 7 Dec 's-Gravendeel).  Zij trouwde Pieter BIJL, getrouwd 24 Apr 1896 in Klaaswaal, geb. 31 Jul 1857 in Klaaswaal (zoon van Jeroenis BIJL en Adriaantje LUIJENDIJK), ovl. 2 Nov 1904 in Klaaswaal (aangegeven 3 Nov).

           825    ix.   Jacoba KRUITHOF, geb. 31 Jan 1859 in Klaaswaal, ovl. 9 Feb 1939 in 's-Gravendeel (aangegeven 10 Feb).  Zij trouwde Cornelis STAM, getrouwd 31 Mrt 1893 in Klaaswaal, geb. 27 Mrt 1854 in 's-Gravendeel (zoon van Arij STAM en Adriana SCHOUWENBURG), ovl. 24 Apr 1931 in 's-Gravendeel (aangegeven 25 Apr).

 

586.  Cornelis KRUITHOF, geb. 12 Okt 1818 in Strijen, ovl. 1 Jun 1903 in Strijen.  Hij trouwde (1) Leentje RAS, getrouwd 11 Feb 1848 in Strijen, geb. ca 1827 (dochter van Willem Willems RAS en Dirkje Teunisse GRAAUW), ovl. 9 Okt 1862 in Strijen.  Hij trouwde (2) Willempje KOOIJMAN, getrouwd 28 Apr 1865 in Strijen, geb. 21 Nov 1815 in Strijen (dochter van Willem Willemsz KOOIJMAN en Willempje Maartensd KORPEL), ovl. 11 Mrt 1871 in Strijen (aangegeven 13 Mrt).

                             Kinderen van Leentje RAS:

        + 826      i.   Willem KRUITHOF geb. 1851.

 

588.  Lodewijk Bastiaansz KRUITHOF, geb. 1 Mrt 1803 in Fijnaart, gedoopt 13 Mrt 1803 in Fijnaart, ovl. 6 Feb 1880 in Fijnaart.  Hij trouwde (1) Adriana Willemse VIS, getrouwd 18 Nov 1830 in Fijnaart, geb. 15 Sep 1792 in Fijnaart (dochter van Willem Jans VIS en Cornelia Arijs SCHILPEROORT), gedoopt 16 Sep 1792 in Fijnaart, ovl. 18 Mrt 1834 in Fijnaart.  Hij trouwde (2) Janna Willemse VIS, getrouwd 30 Apr 1836 in Fijnaart, geb. 1805 in Fijnaart (dochter van Willem Jans VIS en Cornelia Arijs SCHILPEROORT), gedoopt 19 Jan 1805 in Fijnaart, ovl. 25 Jun 1869 in Fijnaart.

                             Kinderen van Adriana Willemse VIS:

           827      i.   Martha KRUITHOF, geb. 27 Okt 1831 in Fijnaart, ovl. 4 Jan 1878 in Fijnaart.  Zij trouwde Izak HAGE, getrouwd 19 Mei 1859 in Fijnaart, geb. ca 1831 in Tholen (zoon van Johannes HAGE en Catholijna Van De VELDE), ovl. 13 Sep 1904 in Fijnaart en Heijningen.

           828     ii.   Adriana KRUITHOF, geb. 9 Dec 1832 in Fijnaart, ovl. 8 Mei 1833 in Fijnaart.

                             Kinderen van Janna Willemse VIS:

        + 829    iii.   Willem KRUITHOF geb. 24 Jul 1836.

        + 830    iv.   Bastiaan KRUITHOF geb. 10 Sep 1838.

           831     v.   Cornelia Adriana KRUITHOF, geb. 9 Nov 1839 in Fijnaart, ovl. 2 Nov 1915 in Fijnaart.  Zij trouwde Huibert SCHIPPERS, getrouwd 22 Mei 1862 in Fijnaart, geb. 5 Feb 1837 in Willemstad (zoon van Jan Andriesz SCHIPPERS en Françosia Cornelia Jacobsd DANE), ovl. 19 Okt 1903 in Fijnaart, beroep bakker.  Getuige bij:  Geertrui Heiltje Van SPRANG  #336713   Geboren  3 Jun 1864  Fijnaart en Heijningen.

           832    vi.   Jan KRUITHOF, geb. 21 Jan 1842 in Fijnaart, ovl. 29 Mei 1926 in Fijnaart.  Hij trouwde Francijna Lijntje KUIJPERS, getrouwd 4 Mei 1876 in Fijnaart, geb. ca 1853 in Fijnaart (dochter van Cornelis Jacobse KUIJPERS en Janneke Pieternella De BEEN).

           833   vii.   Arie KRUITHOF, geb. 27 Mrt 1844 in Fijnaart, ovl. 19 Jun 1851 in Fijnaart.

        + 834  viii.   Pieter Adrianus KRUITHOF geb. 22 Dec 1847.

 

590.  Cornelis Gerritsz KRUITHOF, geb. 1793 in Fijnaart, gedoopt 9 Mei 1793 in Fijnaart, ovl. 12 Jan 1863 in Willemstad.  Hij trouwde (1) Neeltje Jansd RIJNSAARDT, getrouwd 15 Nov 1817 in Fijnaart, geb. 1797 in Fijnaart (dochter van Jan Teunisse RIJNSAART en Martijntje Nicolaasd HARTVELD), gedoopt 20 Aug 1797 in Fijnaart, ovl. 16 Jul 1820 in Fijnaart.  Hij trouwde (2) Johanna Martinusd DRIESPRONG, getrouwd 18 Aug 1831 in Fijnaart, geb. 6 Mrt 1807 in Fijnaart (dochter van Martinus DRIESPRONG en Adriana BINON), ovl. 25 Feb 1849 in Fijnaart.

                             Kinderen van Neeltje Jansd RIJNSAARDT:

           835      i.   Martijntje KRUIJTHOF, geb. 13 Apr 1818 in Fijnaart, ovl. 15 Sep 1819 in Fijnaart.

                             Kinderen van Johanna Martinusd DRIESPRONG:

        + 836     ii.   Gerrit KRUITHOF geb. 24 Aug 1831.

           837    iii.   Adriana KRUIJTHOF, geb. 18 Jan 1833 in Fijnaart.  Zij trouwde Johannis DANE, getrouwd 19 Jan 1861 in Fijnaart, geb. 3 Apr 1832 in Willemstad (zoon van Jacobus Arijse DANE en Isabella Jansd Van MILLEN).

           838    iv.   Doodgeboren Kind KRUITHOF, geb. 13 Jan 1836 in Fijnaart, ovl. 13 Jan 1836 in Fijnaart.

 

592.  Lodewijk Jansz KRUIJTHOF, geb. 26 Jun 1809 in Fijnaart, gedoopt 2 Jul 1809 in Fijnaart, ovl. 13 Nov 1891 in Zevenbergen.  Hij trouwde Johanna Maria MARCUS, geb. 9 Okt 1819 in Klundert (dochter van Hendrik MARKUS en Laurina KAMP), ovl. 9 Jan 1900 in Klundert.

                             Kinderen:

           839      i.   Jan KRUIJTHOF.  Hij trouwde Geradiena WEEDAGE, getrouwd 26 Mei 1871 in Klundert (dochter van Jacob WEEDA en Dingena Rochusd ELAND).

           840     ii.   Laurina KRUIJTHOF.  Zij trouwde Dirk Jan TEULING, getrouwd 14 Okt 1871 in Klundert (zoon van Jan Gijsbert TEULING en Elizabeth Catharina EVERS).

           841    iii.   Cornelia KRUIJTHOF, geb. in Klundert, ovl. vr 17 Dec 1935.  Zij trouwde Hendrik ELAND, getrouwd 7 Mei 1886 in Zevenbergen, geb. 1857 - 1858 in Klundert (zoon van Leendert ELAND en Johanna BOELHOUWERS), ovl. 17 Dec 1935 in Nijmegen (aangegeven 18 Dec).

        + 842    iv.   Bastiaan KRUITHOF.

           843     v.   Teuntje KRUITHOF, geb. 13 Sep 1839 in Klundert.  Zij trouwde Adriaan Cornelis STUIT, getrouwd 2 Mei 1868 in Fijnaart, geb. 2 Mrt 1840 in Fijnaart (zoon van Leendert STRUIJT en Dingena De WIT), ovl. 30 Nov 1905 in Fijnaart.

           844    vi.   Gerrit KRUIJTHOF, geb. 19 Okt 1857 in Zevenbergen.

 

594.  Bastiaan KRUITHOF, geb. 13 Sep 1815 in Fijnaart, ovl. 31 Dec 1892 in Klundert.  Hij trouwde Tanneke LANGEWEG, getrouwd 6 Mei 1843 in Willemstad, geb. 20 Aug 1815 in Willemstad (dochter van Gerrit LANGEWEG en Maaijke Van Den BERG), ovl. 31 Mrt 1895 in Willemstad.

                             Kinderen:

           845      i.   Jan KRUITHOF, geb. 18 Feb 1844 in Fijnaart, ovl. 21 Dec 1851 in Willemstad.

           846     ii.   Gerrit KRUITHOF, geb. 7 Dec 1845 in Klundert.  Hij trouwde Johanna VERSTEEG, getrouwd 17 Mei 1883 in Klundert, geb. 1836 - 1837 in Eethen (dochter van Cornelis VERSTEEG en Eva Van Den STEENHOVEN).

           847    iii.   Maaike Teuntje KRUITHOF, geb. 16 Jan 1853 in Fijnaart, ovl. 16 Jan 1926 in Klundert.  Zij trouwde Aart HOLLEMANS, getrouwd 8 Dec 1881 in Klundert, geb. 26 Feb 1848 in Willemstad (zoon van Leendert Cornelisz HOLLEMANS en Adriaantje Cornelisd BIJL), ovl. 13 Mrt 1908 in Willemstad.

 

595.  Hendrik KRUITHOF, geb. 3 Mrt 1818 in Fijnaart, ovl. 10 Jun 1871 in Fijnaart.  Hij trouwde Adriaantje Van Der STELT, getrouwd 30 Jul 1846 in Willemstad, geb. 12 Jan 1826 in Willemstad (dochter van Willem Jansz Van Der STELT en Maaike Jansd DUBBELMAN), ovl. 13 Feb 1864 in Fijnaart.

                             Kinderen:

        + 848      i.   Willem KRUITHOF geb. 20 Nov 1846.

           849     ii.   Teuntje KRUITHOF, geb. 9 Mei 1848 in Fijnaart, ovl. 15 Okt 1877 in Fijnaart.  Zij trouwde Gerrit HAGENS, getrouwd 5 Mei 1869 in Fijnaart, geb. 29 Aug 1845 in Willemstad (zoon van Adrianus Jacobusz HAGENS en Grietje De WIT), ovl. 1 Nov 1884 in Klundert.

 

596.  Gerrit KRUITHOF, geb. 28 Feb 1821 in Fijnaart en Heijningen, ovl. 3 Okt 1894 in Fijnaart en Heijningen.  Hij trouwde Catharina Van DUUREN Den HOLLANDER, getrouwd 21 Sep 1844 in Fijnaart en Heijningen, geb. 1 Dec 1818 in Klundert (dochter van Philippus Van DUUREN Den HOLLANDER en Alberdina ELAND), ovl. 14 Jan 1908 in Fijnaart.

                             Kinderen:

           850      i.   Alberdina KRUITHOF, geb. 18 Aug 1843 in Fijnaart.  Zij trouwde Cornelis Izaak Van Der SLUIJS, getrouwd 21 Nov 1868 in Willemstad, geb. 25 Mrt 1839 in Willemstad (zoon van Antonie Van Der SLUIJS en Susanna Maria BROCARD), ovl. 6 Mrt 1880 in Willemstad.

        + 851     ii.   Jan KRUITHOF geb. 4 Feb 1845.

           852    iii.   Adriana KRUITHOF, geb. 20 Sep 1846 in Fijnaart, ovl. 5 Jun 1869 in Fijnaart en Heijningen.

           853    iv.   Doodgeboren Kind KRUIJTHOF, geb. 16 Jul 1848 in Fijnaart, ovl. 16 Jul 1848 in Fijnaart.

        + 854     v.   Philippus KRUITHOF geb. 15 Okt 1849.

           855    vi.   Teuntje KRUITHOF, geb. 6 Mei 1851 in Fijnaart, ovl. 12 Mrt 1885 in Klundert.  Zij trouwde Cornelis ELAND, getrouwd 4 Jan 1879 in Fijnaart, geb. 16 Feb 1858 in Zevenbergen (zoon van Cornelis ELAND en Catharina Van BEVEREN).

           856   vii.   Cornelia KRUITHOF, geb. 13 Nov 1852 in Fijnaart, ovl. 18 Apr 1928 in Klundert.  Zij trouwde Hendrik SCHREUDERS, getrouwd 29 Apr 1882 in Fijnaart, geb. 29 Sep 1851 in Fijnaart (zoon van Jacob SCHREUDERS en Dirkje GROENEVELD), ovl. 13 Dec 1936 in Klundert.

        + 857  viii.   Gerrit KRUITHOF geb. 27 Mrt 1857.

           858    ix.   Cornelis KRUIJTHOF, geb. 5 Jan 1862 in Willemstad.

 

603.  Corstiaan Cornelisz KRUIJTHOF, geb. 1768 in Charlois, gedoopt 11 Sep 1768 in Charlois.  Hij trouwde Pleuntje Leendertsd TIMMERS, getrouwd 12 Apr 1806 in Charlois, geb. 1770 in Charlois (dochter van Leendert Gerrits TIMMERS en Annigje Clementsd VERSCHOOR), gedoopt 6 Mei 1770 in Charlois, ondertrouw 22 Mrt 1806 in Charlois.

                             Kinderen:

           859      i.   Cornelis Corstiaansz KRUITHOF, geb. 11 Jan 1807 in Charlois, gedoopt 18 Jan 1807 in Charlois, ovl. vr 17 Jan 1812.

           860     ii.   Annetje Korstiaansd KRUIJTHOF, geb. 2 Feb 1808 in Charlois, gedoopt 7 Feb 1808 in Charlois, ovl. 14 Dec 1889 in Pernis.  Zij trouwde Leendert Claasz KONIJNENBURG, getrouwd 23 Jul 1827 in Pernis, geb. 10 Okt 1805 in Poortugaal (zoon van Klaas Hendriksz KONIJNENBURG en Susanna Cornelisd NOORDIJK), gedoopt 20 Okt 1805 in Poortugaal, ovl. 18 Aug 1859 in Pernis.

           861    iii.   Janna Corstiaansd KRUITHOF, geb. 17 Apr 1809 in Charlois, gedoopt 23 Apr 1809 in Charlois.

           862    iv.   Cornelis KRUITHOF, geb. 17 Jan 1812 in Charlois, gedoopt 29 Jan 1812 in Charlois.

 

604.  Jacob Cornelisz KRUIJTHOF, geb. 1771 in Charlois, gedoopt 6 Okt 1771 in Charlois.  Hij trouwde Jozina Pieters KOERT, ook bekend als COURT, getrouwd 13 Sep 1806 in Katendrecht, geb. 1786 in Numansdorp (dochter van Pieter Arnoldsz KOERT en Moserijntje Ariens BOENDER), gedoopt 24 Dec 1786 in Numansdorp, ovl. 14 Mei 1847 in Numansdorp (aangegeven 15 Mei), ondertrouw 22 Aug 1806 in Katendrecht.

                             Kinderen:

           863      i.   Cornelis Jacobsz KRUIJTHOF, geb. 10 Okt 1806 in Charlois, gedoopt 19 Okt 1806 in Charlois, ovl. na 6 Aug 1831.  Hij trouwde Jacoba Hendriksd BLOM, getrouwd 11 Mei 1831 in Strijen, geb. 5 Jan 1806 in Strijen (dochter van Hendrik Willems BLOM en Johanna Jacobsd VLIEGENTHART), gedoopt 15 Jan 1806 in Strijen, ovl. 6 Aug 1831 in Strijen.

           864     ii.   Pieter Jacobsz KRUIJTHOF, geb. 3 Nov 1807 in Charlois, gedoopt 6 Dec 1807 in Charlois.

 

606.  Arij Dirksz KRUITHOF, geb. 20 Jun 1776 in Katendrecht, gedoopt 23 Jun 1776 in Charlois, ovl. 24 Apr 1856 in Charlois.  Hij trouwde Adriaantje Hendriksd KLEINGELD, getrouwd 13 Mei 1808 in Charlois, geb. 13 Mrt 1781 in Charlois (dochter van Hendrik Sijmons KLEINGELD en Maartje Willems NOORDZIJ), gedoopt 19 Mrt 1781 in Charlois, ovl. 27 Mei 1866 in Charlois, ondertrouw 22 Apr 1808 in Charlois (hij jm Catendregt wonend Catendregt, zij jd Charlois wonend Charlois).

                             Kinderen:

           865      i.   Maartje KRUITHOF, geb. 9 Mrt 1809 in Charlois, gedoopt 12 Mrt 1809 in Charlois, ovl. 18 Mei 1894 in Charlois.  Zij trouwde Leendert MASTENBROEK, getrouwd 7 Jun 1845 in Charlois, geb. 13 Sep 1816 in Charlois (zoon van Arij Florisz MASTENBROEK en Neeltje Willems De KNEGT), ovl. 21 Dec 1897 in Rotterdam.

           866     ii.   Hendrika KRUITHOF, geb. 28 Dec 1810 in Charlois, gedoopt 30 Dec 1810 in Charlois, ovl. 17 Dec 1879 in Charlois.  Zij trouwde Hijmen VERMAAS, getrouwd 28 Apr 1837 in Charlois, geb. 1811 in Ridderkerk (zoon van Huibregt Hijmensz VERMAAS en Lijsbeth Willems LEENHEER), gedoopt 19 Mei 1811 in Ridderkerk, ovl. 14 Jan 1890 in Charlois.

           867    iii.   Dirk KRUITHOF, geb. 24 Jan 1813 in Charlois, ovl. 12 Mrt 1877 in Charlois.

           868    iv.   Neeltje KRUITHOF, geb. 22 Okt 1814 in Charlois, ovl. 14 Nov 1890 in Charlois.  Zij trouwde Jan Bastiaansz Van Der WEL, getrouwd 8 Jun 1838 in Charlois, geb. 18 Nov 1810 in Charlois (zoon van Bastiaan Jansz Van Der WEL en Leentje NOUTE), ovl. 13 Sep 1882 in Charlois.

           869     v.   Hendrik KRUITHOF, geb. 20 Jun 1817 in Charlois, ovl. 6 Mei 1825 in Charlois.

           870    vi.   Tona KRUITHOF, geb. 25 Mei 1819 in Charlois, ovl. 4 Mrt 1831 in Charlois.

           871   vii.   Adriaantje KRUITHOF, geb. 29 Sep 1821 in Charlois, ovl. 31 Mei 1902 in Rotterdam.

        + 872  viii.   Arij  KRUITHOF geb. 1823.

           873    ix.   Hendrik KRUITHOF, geb. 26 Sep 1826 in Charlois, ovl. 15 Apr 1827 in Charlois.

 

607.  Marinus Arijsz KRUITHOF, geb. 26 Jul 1777 in Charlois, gedoopt 27 Jul 1777 in Charlois, ovl. 16 Mei 1844 in Pernis.  Hij trouwde Pietertje Pietersd Van BERGEN, geb. 1790 in Pernis (dochter van Pieter Leendertsz Van BERGEN en Willemtje Willemsd VERWOERT), gedoopt 15 Feb 1790 in Pernis, ovl. 31 Mei 1856 in Pernis.

                             Kinderen:

           874      i.   Willemina Marinusd KRUITHOF, geb. 25 Feb 1808 in Pernis, gedoopt 6 Mrt 1808 in Pernis, ovl. 9 Mrt 1884 in Hoogvliet.  Zij trouwde Aart Willemsz LAGENDIJK, getrouwd 6 Jun 1835 in Hoogvliet, geb. 26 Mei 1806 in Hoogvliet (zoon van Willem Aarts LAGENDIJK en Janna Jansd LAGENDIJK), gedoopt 1 Jun 1806 in Hoogvliet, ovl. 5 Sep 1858 in Hoogvliet.

           875     ii.   Trijntje Marinusd KRUITHOF, geb. 28 Mei 1809 in Pernis, gedoopt 11 Jun 1809 in Pernis, ovl. vr 21 Feb 1813.

           876    iii.   Trijntje KRUITHOF, geb. 21 Feb 1813 in Pernis.  Zij trouwde Cornelis Leendertsz De LIJSTER, getrouwd 7 Dec 1844 in IJsselmonde, geb. 1804 in IJsselmonde (zoon van Leendert Cornelisz De LIJSTER en Geertjen Pieters De LIJSTER), gedoopt 24 Jun 1804 in IJsselmonde, religie NG.

           877    iv.   Arij KRUITHOF, geb. 23 Okt 1815 in Pernis.

        + 878     v.   Pieter KRUITHOF geb. 6 Mrt 1817.

           879    vi.   Heiltje KRUITHOF, geb. 8 Jul 1820 in Pernis, ovl. 10 Jan 1890 in Poortugaal.  Zij trouwde Jan Van VLIET, getrouwd 22 Mei 1840 in Pernis, geb. 25 Mrt 1815 in Poortugaal (zoon van Arij Jansz Van VLIET en Cornelia Leendertsd GROENENDIJK).

           880   vii.   Jannetje KRUITHOF, geb. 7 Jul 1823 in Pernis.  Zij trouwde Gabriël Van Der WAAL, getrouwd 16 Apr 1858 in Pernis, geb. 16 Apr 1828 - 16 Apr 1829 (zoon van Leendert Gabrielsz Van Der WAAL en Trijntje Arijsd  Van Der GAAG).

           881  viii.   Pietertje KRUITHOF, geb. 21 Nov 1826 in Pernis.  Zij trouwde Arij Albinus JONGEJAN, getrouwd 24 Mei 1850 in Pernis, geb. 24 Mei 1827 - 24 Mei 1828 in Pernis (zoon van Arie JONGEJAN en Teuna VILLERIUS).

        + 882    ix.   Willem KRUITHOF geb. 16 Nov 1830.

 

608.  Arij Arijsz KRUITHOF, geb. 16 Feb 1779 in Charlois, gedoopt 21 Feb 1779 in Charlois, ovl. 1 Sep 1832 in Katendrecht.  Hij trouwde Geertje Frederiksdr LUIJT, getrouwd 14 Apr 1804 in Katendrecht, geb. 1779 in Krimpen a/d Lek (dochter van Frederik Isaac Jacobsz LUIJT en Lijsbeth Ariensd BRANINKER), gedoopt 7 Nov 1779 in Krimpen a/d Lek, ovl. 10 Dec 1831 in Katendrecht, ondertrouw 23 Mrt 1804 in Katendrecht (impost pro deo).

                             Kinderen:

        + 883      i.   Arij Arijsz KRUITHOF geb. 18 Mei 1805.

        + 884     ii.   Gijsbert KRUITHOF geb. 1806.

        + 885    iii.   Jacob Arijsz KRUITHOF geb. 1807.

           886    iv.   Trijntje Arijsd KRUITHOF, geb. 9 Dec 1810 in Charlois, gedoopt 16 Dec 1810 in Charlois, ovl. 10 Mrt 1885 in Charlois.  Zij trouwde Jan Cornelisz VELLEKOOP, getrouwd 6 Mei 1835 in Overschie, geb. 3 Jan in Overschie (zoon van Cornelis VELLEKOOP en Maria VERBOON), gedoopt 13 Jan in Overschie, ovl. vr 28 Feb 1877.

        + 887     v.   Jacobus KRUIJTHOF geb. 18 Feb 1816.

 

615.  Hendrik Cornelisz KRUITHOF, geb. 10 Okt 1778 in Charlois, gedoopt 18 Okt 1778 in Charlois, ovl. 25 Aug 1831 in Katendrecht.  Hij trouwde Maria Adrianusd Van Der SCHOOR, getrouwd ca 1817, geb. 2 Nov 1791 in Oud-Beijerland (dochter van Adrianus Jansz Van Der SCHOOR en Huijbertje Arijsd Van Der WILT), gedoopt 6 Nov 1791 in Oud-Beijerland.

                             Kinderen:

           888      i.   Adrianus KRUITHOF, geb. 1820 - 1821 in Katendrecht.  Hij trouwde (1) Maria EENHOORN, getrouwd 6 Apr 1848 in Katendrecht, geb. 1822 - 1823 in Charlois (dochter van Wouter Crijnen EENHOORN en Grietje Dirks TAKKEBOS), ovl. vr 28 Apr 1854.  Hij trouwde (2) Jannetje Van Den HOONAARD, getrouwd 28 Apr 1854 in Katendrecht, geb. 1819 - 1820 in Abbenbroek (dochter van Isaac Gerritsz Van Den HONAERT en Jannetje Leendertsd STOUGJE).

           889     ii.   Jan KRUITHOF, geb. 1822 - 1823 in Katendrecht.  Hij trouwde Maria BLIJDORP, getrouwd 16 Nov 1849 in Katendrecht, geb. 1825 - 1826 in Poortugaal (dochter van Jan Gijsbertsz BLIJDORP en Adriaantje Jansd Den BOER).

           890    iii.   Catharina KRUITHOF, geb. 1824 in Katendrecht.  Zij trouwde (1) Hendrik VERMAAT, getrouwd 2 Mei 1845 in Katendrecht, geb. 1818 - 1819 in Albrandswaard (zoon van Gerrit Johannesz VERMAAT en Annigje Arijsd  NIEMANDSVERDRIET), ovl. vr 13 Mrt 1867.  Zij trouwde (2) Rocus LEENHEER, getrouwd 13 Mrt 1867 in Katendrecht, geb. 1827 - 1828 in Charlois (zoon van Anthonie Abrahamsz LEENHEER en Aaltje Rocusd MOLENAAR).

 

 

Negende Generatie

 

623.  Nicolaas KRUITHOF, geb. 29 Sep 1831 in Strijen, ovl. 3 Sep 1889 in Heinenoord (aangegeven 4 Sep).  Hij trouwde Neesje BARENDREGT, getrouwd 12 Mei 1855 in Mijnsheerenland, geb. 15 Sep 1827 in Mijnsheerenland (dochter van Frans Cornelisz BARENDREGT en Grietje Klaasdr Van Der LINDEN), ovl. 11 Feb 1917 in Heinenoord (aangegeven 12 Feb).

                             Kinderen:

           891      i.   Maria KRUITHOF, geb. 22 Aug 1857 in Mijnsheerenland, ovl. 1 Nov 1924 in Heinenoord.  Zij trouwde Pieter DOOLAARD, getrouwd 29 Apr 1886 in Strijen, geb. 31 Okt 1863 in Strijen (zoon van Pieter DOOLAARD en Jannigje VERMAAS), ovl. 31 Aug 1920 in Heinenoord.

           892     ii.   Grietje KRUITHOF, geb. 28 Okt 1859 in Mijnsheerenland, ovl. 4 Feb 1860 in Mijnsheerenland.

           893    iii.   Grietje KRUITHOF, geb. 14 Sep 1861 in Mijnsheerenland, ovl. 11 Mrt 1862 in Mijnsheerenland.

        + 894    iv.   Frans KRUITHOF geb. 14 Feb 1863.

           895     v.   Dirk KRUITHOF, geb. 20 Aug 1864 in Mijnsheerenland, ovl. 5 Mrt 1875 in Maasdam.

        + 896    vi.   Jan KRUITHOF geb. 4 Jul 1867.

           897   vii.   Jacobus KRUITHOF, geb. 24 Sep 1870 in Mijnsheerenland, ovl. 23 Jan 1877 in Heinenoord.

           898  viii.   Grietje KRUITHOF, geb. 16 Jun 1872 in Mijnsheerenland, ovl. 16 Dec 1873 in Maasdam (aangegeven 17 Dec).

 

625.  Dirk KRUITHOF, geb. 15 Okt 1834 in Strijen, ovl. 13 Mrt 1878 in Strijen, beroep arbeider.  Hij trouwde (1) Johanna VLASKAMP, roep- of bijnaam Anna, getrouwd 14 Sep 1860 in Strijen, geb. 23 Mei 1836 in Strijen (dochter van Gerrit Willemsz VLASKAMP en Sijgje Arijsd STRUIJK), ovl. 25 Mrt 1874 in Strijen (aangegeven 26 Mrt).  Hij trouwde (2) Lena Den OUDEN, getrouwd 3 Okt 1874 in Mijnsheerenland, geb. 25 Jan 1825 in Mijnsheerenland (aangegeven 26 Jan) (dochter van Cornelis Bastiaansz Den OUDEN en Jannigje Pietersd BARENDRECHT).

                             Kinderen van Johanna VLASKAMP:

           899      i.   Doodgeboren Kind KRUITHOF, geb. 11 Jan 1861 in Strijen, ovl. 11 Jan 1861 in Strijen.

           900     ii.   Maria KRUITHOF, geb. 26 Apr 1862 in Strijen, ovl. 21 Mei 1940 in Rijswijk.  Zij trouwde Jan LANGERVELD, getrouwd 2 Mrt 1883 in Westmaas, geb. 24 Okt 1862 in Westmaas (zoon van Jacob LANGERVELD en Huibertje LAGEWEG).

        + 901    iii.   Gerrit KRUITHOF geb. 11 Sep 1863.

           902    iv.   Sijgje KRUITHOF, geb. 23 Sep 1865 in Strijen.  Zij trouwde Jacobus Van Der HOEVEN, getrouwd 29 Jul 1886 in Dordrecht, geb. 1862 - 1863 in Oost- en West-Barendrecht (zoon van Jacobus Van Der HOEVEN en Volksje Van Der POEL).

           903     v.   Lijntje KRUITHOF, geb. 11 Dec 1866 in Strijen.

           904    vi.   Dirksje KRUITHOF, geb. 24 Jan 1868 in Strijen.

           905   vii.   Dirk KRUITHOF, geb. 18 Nov 1869 in Strijen, ovl. 2 Apr 1889 in Maasdam (aangegeven 3 Apr).

           906  viii.   Lijntje KRUITHOF, geb. 27 Jul 1871 in Strijen.  Zij trouwde Adrianus BRUGMAN, getrouwd 27 Okt 1893 in Heinenoord, geb. 11 Sep 1864 in Mijnsheerenland (zoon van Hendrik BRUGMAN en Flora VELDHOEN).

        + 907    ix.   Teunis KRUITHOF geb. 3 Okt 1872.

 

631.  Cornelis Cornelisz KRUITHOF, geb. 24 Jan 1778 in Heinenoord, gedoopt 25 Jan 1778 in Heinenoord, ovl. 27 Feb 1832 in Oud-Beijerland.  Hij trouwde Maartje Laurens VLASBLOM, getrouwd 30 Apr 1798 in Goidschalxoord, geb. 1769 in Oud-Beijerland (dochter van Laurens Hendriks VLASBLOM en Adriaentje Van Der KRUIK), gedoopt 3 Dec 1769 in Oud-Beijerland, ovl. 20 Mei 1854 in Oud-Beijerland, ondertrouw 13 Apr 1798 in Goidschalxoord.

                             Kinderen:

           908      i.   Ingetje Cornelisd KRUITHOF, geb. 30 Mrt 1799 in Oud-Beijerland, gedoopt 7 Apr 1799 in Oud-Beijerland.

           909     ii.   Adriana Cornelisd KRUITHOF, geb. 22 Mei 1800 in Heinenoord, gedoopt 25 Mei 1800 in Heinenoord, ovl. vr 25 Nov 1803.

           910    iii.   Cornelia Cornelisd KRUITHOF, geb. 17 Jun 1801 in Heinenoord, gedoopt 20 Jun 1801 in Heinenoord, ovl. vr 27 Mrt 1807.

           911    iv.   Laurens Cornelisz KRUITHOF, geb. 17 Jul 1802 in Heinenoord, gedoopt 25 Jul 1802 in Heinenoord.

           912     v.   Adriana Cornelisd KRUITHOF, geb. 25 Nov 1803 in Heinenoord, gedoopt 27 Nov 1803 in Heinenoord, ovl. vr 18 Feb 1884.  Zij trouwde Jacobus Willemsz KOKS, getrouwd 7 Mrt 1830 in Oud-Beijerland, geb. 16 Nov 1808 in Nieuw-Beijerland (zoon van Willem KOKS en Bastiaantje Jacobsd Van BOCHOVE), ovl. 18 Feb 1884 in Oud-Beijerland.

           913    vi.   Kornelia Cornelisd KRUITHOF, geb. 3 Apr 1807 in Oud-Beijerland, gedoopt 5 Apr 1807 in Oud-Beijerland, ovl. vr 14 Mei 1815.

           914   vii.   Lauwerijntje Cornelisd KRUITHOF, geb. 10 Mei 1811 in Oud-Beijerland, gedoopt 19 Mei 1811 in Oud-Beijerland.

           915  viii.   Cornelia KRUITHOF, geb. 28 Mei 1814 in Oud-Beijerland, ovl. 2 Okt 1880 in Klaaswaal (aangegeven 4 Okt).  Zij trouwde (1) Laurens Bastiaansz SCHUITMAN, getrouwd 14 Mei 1840 in Oud-Beijerland, geb. 23 Jun 1807 in Oud-Beijerland (zoon van Bastiaan Laurensz SCHUITMAN en Annigje Huiberts Van ALPHEN), gedoopt 28 Jun 1807 in Oud-Beijerland, ovl. 20 Jul 1846 in Oud-Beijerland (aangegeven 21 Jul).  Zij trouwde (2) Arij Gerritsz HITSERT, getrouwd 17 Mrt 1853 in Oud-Beijerland, geb. 17 Mei 1804 in Zuid-Beijerland (zoon van Gerrit Willems HITSERT en Bastiaantje Aartsd WILDEMAN), gedoopt 27 Mei 1804 in Zuid-Beijerland, ovl. 31 Mei 1857 in Zuid-Beijerland (aangegeven 2 Jun).  Zij trouwde (3) Jacob VLASBLOM, getrouwd 6 Mei 1859 in Zuid-Beijerland, geb. 13 Apr 1821 in Piershil (zoon van Adrianus Bastiaansz VLASBLOM en Jobje Simonsd Van Der HEIDEN), ovl. 27 Jun 1861 in Piershil (aangegeven 28 Jun).  Zij trouwde (4) Teunis Hendriks KRUITHOF, getrouwd 6 Feb 1863 in Zuid-Beijerland, geb. 20 Feb 1809 in Klaaswaal (zoon van Hendrik Teunisz KRUITHOF en Maria Willems Van Der WAAL), gedoopt 26 Feb 1809 in Klaaswaal, ovl. 26 Feb 1898 in Klaaswaal (aangegeven 28 Feb).

 

641.  Teunis Pietersz KRUITHOF, geb. 1791 in Dirksland, gedoopt 13 Mrt 1791 in Dirksland.  Hij trouwde Neeltje Woutersd SLIS, getrouwd 6 Aug 1812 in Goedereede, geb. 1795 in Stellendam (dochter van Wouter Jacobsz SLIS en Jannetje Leendertsd KNAPE), gedoopt 26 Apr 1795 in Stellendam.

                             Kinderen:

           916      i.   Jannetje KRUITHOF, geb. 21 Okt 1813 in Dirksland.  Zij trouwde Johannes Pietersz Van Der SLIK, getrouwd 2 Mrt 1837 in Middelharnis, geb. 22 Jan 1796 in Middelharnis (zoon van Pieter Dirksz Van Der SLIK en Christina SCHENK).

           917     ii.   Pieter KRUITHOF, geb. 11 Okt 1814 in Dirksland.

        + 918    iii.   Wouter KRUITHOF geb. 1 Mei 1817.

           919    iv.   Leentje KRUITHOF, geb. 27 Aug 1818 in Goedereede, ovl. 9 Feb 1854 in Ooltgensplaat.  Zij trouwde Dirk Willemsz RAS, getrouwd 28 Jul 1842 in Ooltgensplaat, geb. 14 Mrt 1797 in Strijen (zoon van Willem Dirks RAS en Anna Jacobusd Van HALTEREN), gedoopt 19 Mrt 1797 in Strijen, ovl. 11 Jun 1867 in Ooltgensplaat.

           920     v.   Maria KRUITHOF, geb. 18 Feb 1822 in Ouddorp.

           921    vi.   Marinus KRUIJTHOF, geb. 21 Nov 1823 in Melissant, ovl. 31 Jan 1837 in Melissant.

           922   vii.   Jacob KRUIJTHOF, geb. 22 Sep 1828 in Melissant, ovl. 3 Aug 1835 in Melissant.

           923  viii.   Cornelis KRUIJTHOF, geb. 1 Feb 1832 in Melissant.

           924    ix.   Gerrit KRUIJTHOF, geb. 28 Jul 1835 in Melissant.

 

643.  Gerrit Pietersz KRUITHOF, geb. 16 Jan 1796 in Dirksland, gedoopt 24 Jan 1796 in Dirksland.  Hij trouwde Maria Johannesd MEIJAART, getrouwd 4 Jul 1822 in Stad aan 't Haringvliet, geb. 8 Jan 1801 in Kloetinge (dochter van Johannes MEIJAART en Catharina De LEEUW).

                             Kinderen:

           925      i.   Neeltje KRUITHOF, geb. 6 Mei 1823 - 6 Mei 1824 in Stad aan 't Haringvliet.  Zij trouwde Pieter KLOET, getrouwd 6 Mei 1852 in Stad aan 't Haringvliet, geb. 1824 - 1825 in Stad aan 't Haringvliet (zoon van Jan KLOET en Arendje BUURMAN).

           926     ii.   Pieter KRUITHOF, geb. 19 Apr 1833 - 19 Apr 1834 in Stad aan 't Haringvliet.  Hij trouwde Cornelia Van Der VEER, getrouwd 19 Apr 1856 in Stad aan 't Haringvliet, geb. 19 Apr 1835 - 19 Apr 1836 in Middelharnis (dochter van Cornelis Van Der VEER en Maria Van PROON).

 

645.  Pieter Hendriksz KRUITHOF, geb. 10 Feb 1797 in Mijnsheerenland, gedoopt 12 Feb 1797 in Mijnsheerenland, ovl. 8 Nov 1855 in Mijnsheerenland, beroep boer te Mijnsheerenland-Greup.  Woonde Stougjesdijk. Hij trouwde Hilletje Cornelisd Van LUGTENBURG, getrouwd 7 Mrt 1822 in Mijnsheerenland, geb. 20 Jul 1798 in Zuid-Beijerland (dochter van Cornelis Hendriksz Van LUGTENBURG en Johanna Cornelisd Van BRAKEL), gedoopt 22 Jul 1798 in Zuid-Beijerland, ovl. 25 Jun 1873 in Mijnsheerenland.

                             Kinderen:

        + 927      i.   Cornelis KRUITHOF geb. 19 Aug 1822.

           928     ii.   Hendrik KRUITHOF, geb. 12 Aug 1823 in Mijnsheerenland, ovl. 21 Apr 1889 in Mijnsheerenland (aangegeven 22 Aug).

           929    iii.   Johanna KRUITHOF, geb. 11 Sep 1824 in Mijnsheerenland, ovl. 27 Apr 1832 in Mijnsheerenland (aangegeven 28 Apr).

           930    iv.   Ida KRUITHOF, geb. 12 Nov 1825 in Mijnsheerenland, ovl. 16 Dec 1907 in Klaaswaal.  Zij trouwde Arie BOER, getrouwd 13 Mei 1852 in Mijnsheerenland, geb. 1823 - 1824 in Numansdorp (zoon van Jan Hendriksz BOER en Ingetje Arijsd ROSENDAAL), ovl. 10 Jun 1903 in Klaaswaal (aangegeven 11 Jun).

           931     v.   Cornelia KRUITHOF, geb. 25 Mei 1827 in Mijnsheerenland, ovl. 11 Okt 1827 in Mijnsheerenland (aangegeven 12 Okt).

           932    vi.   Hilligje KRUITHOF, geb. 18 Feb 1829 in Mijnsheerenland.

           933   vii.   Pieter KRUITHOF, geb. 7 Mrt 1830 in Mijnsheerenland, ovl. 20 Jun 1834 in Mijnsheerenland (aangegeven 21 Jun).

           934  viii.   Cornelia KRUITHOF, geb. 13 Mei 1831 in Mijnsheerenland, ovl. na 27 Sep 1894.  Zij trouwde Teunis VERBAAS, getrouwd 26 Mei 1853 in Mijnsheerenland, geb. 20 Feb 1829 in Klaaswaal (zoon van Domis Arijsz VERBAAS en Neeltje Teunisd VOS), ovl. 27 Sep 1894 in Mijnsheerenland, beroep boer te Maasdam, sinds 1860 korenmolenaar te Puttershoek.

           935    ix.   Johanna KRUITHOF, geb. 9 Aug 1832 in Mijnsheerenland, ovl. 7 Mrt 1908 in Mijnsheerenland (aangegeven 9 Mrt).  Zij trouwde Gerrit Van WAASBERGEN, getrouwd 9 Jun 1859 in Mijnsheerenland, geb. 1833 - 1834 in Mijnsheerenland (zoon van Wouter Willemsz Van WAASBERGEN en Annigje Gerritsd KLOOTWIJK), ovl. na 9 Mrt 1908.

           936     x.   Trijntje KRUITHOF, geb. 23 Mei 1834 in Mijnsheerenland, ovl. 14 Okt 1912 in Goidschalxoord.  Zij trouwde Arie KLUIT, getrouwd 13 Jun 1861 in Mijnsheerenland, geb. 10 Dec 1832 in Goidschalxoord (zoon van Cornelis Van DRIEL KLUIT en Aaltje Ariensd Van WIJNGAARDEN), ovl. 28 Jan 1910 in Goidschalxoord.

           937    xi.   Pietertje KRUITHOF, geb. 13 Jul 1835 in Mijnsheerenland, ovl. 23 Mrt 1836 in Mijnsheerenland (aangegeven 24 Mrt).

        + 938   xii.   Pieter KRUITHOF geb. 12 Feb 1837.

        + 939  xiii.   Johannes KRUITHOF geb. 17 Jan 1839.

           940  xiv.   Neeltje KRUITHOF, geb. 29 Okt 1840 in Mijnsheerenland, ovl. 31 Jan 1906 in Mijnsheerenland.  Zij trouwde Andries De JONG, getrouwd 31 Okt 1862 in Mijnsheerenland, geb. 31 Okt 1831 - 31 Okt 1832 in Mijnsheerenland (zoon van Jacob Jansz De JONG en Gerritje Leenderts Den OUDEN).

        + 941   xv.   Dirk KRUITHOF geb. 13 Jan 1843.

           942  xvi.   Willem KRUITHOF, geb. 21 Dec 1844 in Mijnsheerenland, ovl. 11 Mrt 1846 in Mijnsheerenland.

 

646.  Johannes Hendriksz KRUITHOF, geb. 16 Feb 1798 in Mijnsheerenland, gedoopt 18 Feb 1798 in Mijnsheerenland, ovl. 25 Mrt 1884 in Mijnsheerenland, religie NG, beroep boer te Mijnsheerenland.  Hij trouwde Trijntje Adrianusse De JONG, getrouwd 22 Feb 1827 in Mijnsheerenland, geb. 10 Dec 1800 in Nieuw-Beijerland (dochter van Adrianus Gerritsz De JONG en Neeltje Huigsd TROOST), gedoopt 14 Dec 1800 in Nieuw-Beijerland, ovl. 24 Mrt 1852 in Mijnsheerenland, religie NG.

                             Kinderen:

           943      i.   IJda KRUITHOF, geb. 19 Sep 1827 in Mijnsheerenland.  Zij trouwde Pieter De BRUIN, getrouwd 4 Apr 1850 in Mijnsheerenland, geb. 1824 - 1825 in 's-Gravendeel (zoon van Cornelis Ariesz De BRUIN en Cornelia Arijsd Van Der PLIGT).

           944     ii.   Adrianus KRUITHOF, geb. 25 Jan 1829 in Mijnsheerenland.

           945    iii.   Neeltje KRUITHOF, geb. 14 Feb 1830 in Mijnsheerenland, ovl. 24 Jan 1897 in Den Haag.  Zij trouwde Johannes GROENEVELD, getrouwd 27 Dec 1849 in Mijnsheerenland, geb. 6 Mrt 1827 in Oud-Beijerland (zoon van Jacobus Cornelisz GROENEVELD en Magdalena Ariesd STOLK), ovl. 18 Mrt 1885 in Oud-Beijerland (aangegeven 19 Mrt), beroep griendman.

           946    iv.   Hendriksje KRUITHOF, geb. 14 Dec 1831 in Mijnsheerenland (aangegeven 16 Dec).  Zij trouwde Hendrik BOER, getrouwd 9 Aug 1861 in Mijnsheerenland, geb. 30 Sep 1828 in Westmaas (zoon van Bastiaan Hendriksz BOER en Neeltje Koenraadsd QUARTEL).

        + 947     v.   Gerrit KRUITHOF geb. 24 Apr 1833.

        + 948    vi.   Pieter KRUITHOF geb. 22 Jul 1834.

           949   vii.   Soetje KRUITHOF, geb. 8 Dec 1835 in Mijnsheerenland.  Zij trouwde Leendert BOER, getrouwd 9 Aug 1861 in Mijnsheerenland, geb. 27 Nov 1832 in Westmaas (zoon van Bastiaan Hendriksz BOER en Neeltje Koenraadsd QUARTEL).

           950  viii.   Hendrik KRUITHOF, geb. 21 Jan 1837 in Mijnsheerenland, ovl. 23 Jan 1837 in Mijnsheerenland (aangegeven 25 Jan).

        + 951    ix.   Hendrik KRUITHOF geb. 16 Apr 1838.

           952     x.   Huigje KRUITHOF, geb. 13 Dec 1839 in Mijnsheerenland.

        + 953    xi.   Huig KRUIJTHOFF geb. 5 Apr 1841.

 

653.  Cornelis Pieter KRUITHOF, geb. 23 Mei 1818 in Rotterdam (voorechtelijk kind, door vader erkend), ovl. 24 Jun 1849 in Dirksland.  Hij trouwde Geertruij VIS, getrouwd 13 Mei 1843 in Dirksland (volgens zijn huwelijksakte was hij een zoon van Johanna SEIJFFERS), geb. 11 Mei 1820 in Stad aan 't Haringvliet (dochter van Willem VIS en Maria Cornelisd Van Der VEER).

                             Kinderen:

           954      i.   Johanna KRUITHOF, geb. 1 Nov 1844 in Dirksland, ovl. 22 Dec 1845 in Dirkslans.

           955     ii.   Willem KRUITHOF, geb. 20 Dec 1845 in Dirksland, ovl. 10 Okt 1854 in Dirksland.

 

654.  Marinus Jan KRUITHOF, geb. 7 Nov 1819 in Oud-Beijerland (aangegeven 8 Nov, voorechtelijk kind, door vader erkend), ovl. na 23 Mrt 1877.  Hij trouwde Jannetje POORTVLIET, getrouwd 29 Apr 1842 in Dirksland (volgens zijn huwelijksakte was hij een zoon van Johanna SEIJFFERS), geb. 14 Nov 1818 in Dirksland (dochter van Cornelis POORTVLIET en Elizabeth GROEN), ovl. 23 Mrt 1877 in Dirksland (aangegeven 24 Mrt).

                             Kinderen:

           956      i.   Jan KRUIJTHOF, geb. 23 Nov 1842 in Dirksland, ovl. 27 Jan 1843 in Dirksland.

           957     ii.   Cornelis KRUITHOF, geb. 12 Apr 1844 in Dirksland, ovl. 23 Jun 1852 in Dirksland.

           958    iii.   Jan KRUITHOF, geb. 15 Aug 1845 in Dirksland, ovl. 31 Jul 1846 in Dirksland.

           959    iv.   Jan KRUITHOF, geb. 14 Jul 1847 in Dirksland, ovl. 24 Sep 1847 in Dirksland.

           960     v.   Jan KRUITHOF, geb. 27 Feb 1849 in Dirksland, ovl. 3 Jul 1852 in Dirksland.

        + 961    vi.   Cornelis Jan KRUITHOF geb. 11 Sep 1852.

           962   vii.   Antje KRUITHOF, geb. 11 Okt 1856 in Dirksland, ovl. 3 Sep 1857 in Dirksland.

           963  viii.   Pieter KRUITHOF, geb. 28 Mrt 1860 in Dirksland, ovl. 24 Apr 1860 in Dirksland.

 

657.  Teunis Hendriks KRUITHOF, geb. 20 Feb 1809 in Klaaswaal, gedoopt 26 Feb 1809 in Klaaswaal, ovl. 26 Feb 1898 in Klaaswaal (aangegeven 28 Feb).  Hij trouwde (1) Jannigje Dirksd Van Der LINDEN, getrouwd 23 Feb 1832 in Klaaswaal, geb. 30 Jul 1806 in Nieuw-Beijerland (dochter van Dirk Benjaminsz Van Der LINDEN en Jacoba Cornelisd TIMMER), gedoopt 10 Aug 1806 in Nieuw-Beijerland, ovl. 26 Mrt 1862 in Zuid-Beijerland.  Hij trouwde (2) Cornelia KRUITHOF, getrouwd 6 Feb 1863 in Zuid-Beijerland, geb. 28 Mei 1814 in Oud-Beijerland (dochter van Cornelis Cornelisz KRUITHOF en Maartje Laurens VLASBLOM), ovl. 2 Okt 1880 in Klaaswaal (aangegeven 4 Okt).

                             Kinderen van Jannigje Dirksd Van Der LINDEN:

           964      i.   Maria KRUITHOF, geb. 23 Jun 1832 in Klaaswaal, ovl. 16 Jul 1835 in Klaaswaal.

           965     ii.   Doodgeboren Zoon KRUITHOF, geb. 27 Jun 1833 in Klaaswaal, ovl. 27 Jun 1833 in Klaaswaal.

        + 966    iii.   Dirk KRUITHOF geb. 28 Jul 1834.

           967    iv.   Doodgeboren Dochter KRUITHOF, geb. 6 Mrt 1836 in Klaaswaal, ovl. 6 Mrt 1836 in Klaaswaal (aangegeven 7 Mrt).

           968     v.   Maria KRUITHOF, geb. 28 Jul 1837 in Klaaswaal, ovl. 30 Jan 1842 in Klaaswaal (aangegeven 31 Jan).

           969    vi.   Jacoba KRUITHOF, geb. 8 Okt 1839 in Klaaswaal, ovl. 31 Okt 1861 in Zuid-Beijerland.

           970   vii.   Hendrik KRUITHOF, geb. 9 Jun 1842 in Klaaswaal, ovl. 10 Sep 1842 in Klaaswaal.

           971  viii.   Hendrik KRUITHOF, geb. 25 Aug 1843 in Klaaswaal, ovl. 2 Feb 1844 in Klaaswaal.

           972    ix.   Hendrik KRUITHOF, geb. 24 Mei 1845 in Klaaswaal, ovl. 11 Dec 1845 in Klaaswaal (aangegeven 12 Dec).

           973     x.   Hendrik KRUITHOF, geb. 1 Jan 1847 in Nieuw-Beijerland, ovl. 29 Mrt 1847 in Nieuw-Beijerland (aangegeven 30 Mrt).

        + 974    xi.   Hendrik KRUITHOF geb. 6 Sep 1848.

 

658.  Willem Hendriks KRUITHOF, geb. 7 Okt 1810 in Klaaswaal, gedoopt 14 Okt 1810 in Klaaswaal, ovl. 23 Mrt 1881 in Klaaswaal (aangegeven 24 Mrt).  Hij trouwde Lijsbeth Pietersd VERSTEEG, getrouwd 1 Mei 1836 in Klaaswaal, geb. 7 Sep 1807 in Klaaswaal (dochter van Pieter Adriaansz VERSTEEG en Maaike Zegersd De FONKERT), ovl. 16 Nov 1893 in Klaaswaal (aangegeven 18 Nov).

                             Kinderen:

           975      i.   Hendrik KRUITHOF, geb. 1836, ovl. 6 Dec 1836 in Klaaswaal.

           976     ii.   Maria KRUITHOF, geb. 1837 - 1838 in Klaaswaal, ovl. vr 14 Jan 1892.  Zij trouwde Arie De BRUIN, getrouwd 26 Apr 1865 in Klaaswaal, geb. 21 Nov 1840 in Numansdorp (zoon van Willem De BRUIN en Grietje Izaaksd VERBERK), ovl. 14 Jan 1892 in Klaaswaal (aangegeven 15 Jan).

        + 977    iii.   Hendrik KRUITHOF geb. 21 Okt 1842.

           978    iv.   Maaike KRUITHOF, geb. 1843 - 1844 in Klaaswaal, ovl. na 19 Dec 1905.  Zij trouwde Jacobus BROERS, getrouwd 21 Sep 1876 in Klaaswaal, geb. ca 1842 in Puttershoek (zoon van Jan BROER en Johanna JACOBS), ovl. 19 Dec 1905 in Klaaswaal.

        + 979     v.   Pieter KRUIJTHOF geb. 1843.

           980    vi.   Klaasje KRUITHOF, geb. 1845 - 1846, ovl. 6 Jun 1866 in Klaaswaal.

           981   vii.   Adriaantje KRUITHOF, geb. 1846 - 1847 in Klaaswaal, ovl. 30 Jul 1927 in Klaaswaal (aangegeven 1 Aug).  Zij trouwde Jacob De GROOT, getrouwd 3 Nov 1871 in Klaaswaal, geb. 1843 - 1844 in Westmaas (zoon van Jacob Pietersz De GROOT en Aagje Jacobsd ROOS), ovl. 13 Feb 1913 in Klaaswaal (aangegeven 14 Feb).

           982  viii.   Elizabeth KRUITHOF, geb. 14 Okt 1849 in Klaaswaal, ovl. 23 Feb 1891 in Klaaswaal (aangegeven 24 Feb).  Zij trouwde Izak De BRUIN, getrouwd 13 Sep 1877 in Klaaswaal, geb. 1854 - 1855 in Strijen (zoon van Willem De BRUIN en Grietje Izaaksd VERBERK), ovl. 8 Jan 1908 in Klaaswaal.

           983    ix.   Doodgeboren Dochter KRUITHOF, geb. 8 Okt 1851 in Klaaswaal, ovl. 8 Okt 1851 in Klaaswaal.

 

661.  Gerrit KRUITHOF, geb. 8 Mei 1817 in Klaaswaal, ovl. 6 Nov 1884 in Strijen.  Hij trouwde (1) Lena MONSTER, getrouwd 20 Apr 1845 in Klaaswaal, geb. 11 Okt 1825 in Klaaswaal (dochter van Cornelis Pietersz MONSTER en Aagje Leenderts KORENDIJKER), ovl. 18 Aug 1858 in Strijen.  Hij trouwde (2) Annigje RIJKHOEK, getrouwd 18 Nov 1859 in Strijen, geb. 1834 - 1835 in 's-Gravendeel (dochter van Hendrik Joosten RIJKHOEK en Kleisje Jacobsd GOUD), ovl. na 6 Nov 1884.

                             Kinderen van Lena MONSTER:

           984      i.   Maria KRUITHOF, geb. 20 Aug 1845 in Klaaswaal, ovl. 14 Sep 1845 in Klaaswaal (aangegeven 15 Sep).

           985     ii.   Hendrik KRUITHOF, geb. 17 Aug 1846 in Westmaas, ovl. 5 Okt 1846 in Westmaas (aangegeven 6 Okt 1846).

           986    iii.   Maria KRUITHOF, geb. 9 Nov 1848 in Klaaswaal, ovl. 21 Feb 1891 in Maasdam (aangegeven 23 Feb).  Zij trouwde Arij BUIJTENDIJK, getrouwd 7 Sep 1872 in Strijen, geb. 10 Nov 1848 in Cillaarshoek (zoon van Teunis BUITENDIJK en Jannigje JABAAIJ), ovl. 1 Aug 1929 in Maasdam.

           987    iv.   Aagje KRUITHOF, geb. 28 Apr 1851 in Klaaswaal, ovl. 24 Aug 1922 in Numansdorp.  Zij trouwde Willem HOEK, getrouwd 7 Mei 1875 in Numansdorp, geb. 1844 - 1845 in Numansdorp (zoon van Cornelis Hermans HOEK en Annegje STOLK), ovl. 15 Aug 1922 in Numansdorp (aangegeven 16 Aug).

        + 988     v.   Hendrik KRUITHOF geb. 20 Okt 1853.

           989    vi.   Cornelis KRUITHOF, geb. 23 Sep 1855 in Strijen, ovl. 19 Jun 1890 in Numansdorp.  Hij trouwde Lijdia Magrietha VELDHOEN, getrouwd 22 Sep 1882 in Klaaswaal, geb. 14 Feb 1865 in Oud-Beijerland (dochter van Jan VELDHOEN en Lijdia SCHUTTER), ovl. 12 Nov 1889 in Numansdorp (aangegeven 13 Nov).

           990   vii.   Klaasje KRUITHOF, geb. 7 Feb 1857 in Strijen, ovl. 24 Dec 1911 in Strijen.  Zij trouwde Gerrit BUTTER, getrouwd 20 Okt 1881 in Oud-Beijerland, geb. 1850 - 1851 in Numansdorp (zoon van Gerrit BUTTER en Maria BOER), ovl. 20 Mrt 1921 in Strijen (aangegeven 21 Mrt).

        + 991  viii.   Jan KRUITHOF geb. 25 Feb 1858.

                             Kinderen van Annigje RIJKHOEK:

           992    ix.   Teunis KRUITHOF, geb. 1 Feb 1860 in Strijen, ovl. 10 Feb 1860 in Strijen.

           993     x.   Klasina KRUITHOF, geb. 29 Jun 1861 in Strijen, ovl. 21 Aug 1864 in Strijen.

           994    xi.   Teunis KRUITHOF, geb. 8 Mrt 1864 in Strijen, ovl. 3 Mrt 1945 in Driebergen-Rijsenburg.

           995   xii.   Doodgeboren Dochter KRUITHOF, geb. 28 Feb 1867 in Strijen, ovl. 28 Feb 1867 in Strijen.

           996  xiii.   Klazina KRUITHOF, geb. 28 Feb 1867 in Strijen, ovl. 3 Mrt 1868 in Strijen.

           997  xiv.   Doodgeboren Dochter KRUITHOF, geb. 12 Dec 1868 in Strijen, ovl. 12 Dec 1868 in Strijen.

        + 998   xv.   Hendricus KRUITHOF geb. 8 Jun 1870.

           999  xvi.   Willem KRUITHOF, geb. 11 Nov 1871 in Strijen, ovl. 30 Nov 1871 in Strijen.

        + 1000 xvii.  Willem KRUITHOF geb. 10 Aug 1874.

 

670.  Teunis KRUITHOF, geb. 1818 - 1819 in Klaaswaal, ovl. 18 Feb 1871 in Klaaswaal (aangegeven 20 Feb).  Hij trouwde Jannetje VERRIJ, getrouwd 7 Sep 1851 in Numansdorp, geb. 3 Dec 1814 in Numansdorp (dochter van Gijsbert Jacobsz VERRIJ en Cathrijna Aartsd KLOOTWIJK), ovl. 21 Jun 1889 in Klaaswaal.

                             Kinderen:

           1001    i.   Jacob KRUITHOF, geb. 1851 - 1852, ovl. 4 Sep 1852 in Klaaswaal (aangegeven 6 Sep).

        + 1002   ii.   Jacob KRUITHOF geb. 1854.

        + 1003  iii.   Gijsbert KRUITHOF geb. 17 Apr 1856.

 

671.  Cornelis KRUITHOF, geb. 5 Jan 1820 in Klaaswaal, ovl. 11 Jun 1901 in Zuid-Beijerland (aangegeven 12 Jun).  Hij trouwde Adriana MEELDIJK, getrouwd 25 Apr 1850 in Oud-Beijerland, geb. 27 Feb 1824 in Oud-Beijerland (dochter van Johannis Dirksz MEELDIJK en Cornelia Anthonijsd BOENDER), ovl. 8 Okt 1900 in Zuid-Beijerland.

                             Kinderen:

           1004    i.   Anna KRUITHOF, geb. 1853 - 1854, ovl. 3 Apr 1854 in Klaaswaal (aangegeven 4 Apr).

           1005   ii.   Jakob KRUITHOF, geb. 23 Okt 1857 in Zuid-Beijerland.

           1006  iii.   Johannes KRUITHOF, geb. 15 Aug 1860 in Zuid-Beijerland, ovl. 27 Aug 1860 in Zuid-Beijerland.

           1007  iv.   Cornelia KRUITHOF, geb. 18 Mei 1862 in Zuid-Beijerland (aangegeven 19 Mei), ovl. 28 Feb 1863 in Zuid-Beijerland (aangegeven 2 Mrt).

           1008   v.   Cornelia KRUITHOF, geb. 28 Mrt 1865 in Zuid-Beijerland.  Zij trouwde Arie VERNEE, getrouwd 23 Feb 1906 in Zuid-Beijerland, geb. 23 Feb 1870 - 23 Feb 1871 in Zuid-Beijerland (zoon van Anthonie VERNEE en Neeltje De ZEEUW).

 

678.  Nicolaas KRUITHOF, geb. 7 Feb 1822 in Puttershoek (aangegeven 8 Feb), ovl. 19 Jul 1887 in 's-Gravendeel (aangegeven 20 Jul).  Hij trouwde Berbera In 't VELD, getrouwd 13 Okt 1843 in Strijen, geb. 26 Jan 1823 in Strijen (dochter van Arie Bastiaansz In 't VELD en Maria Sijmensd Van Der GIESSEN), ovl. 18 Mei 1896 in 's-Gravendeel (aangegeven 19 Mei).

                             Kinderen:

        + 1009    i.   Pieter KRUITHOF geb. 1848.

           1010   ii.   Maria KRUITHOF, geb. 5 Jun 1852 in Strijen, ovl. 21 Mei 1925 in 's-Gravendeel (aangegeven 22 Jun).  Zij trouwde (1) Huig KRANENDONK, getrouwd 7 Nov 1874 in 's-Gravendeel, geb. 1846 - 1847 in 's-Gravendeel (zoon van Cornelis KRANENDONK en Metje TAK), ovl. 29 Apr 1877 in 's-Gravendeel (aangegeven 30 Apr).  Zij trouwde (2) Arie BROERE, getrouwd 8 Mei 1880 in 's-Gravendeel, geb. 1853 - 1854 in 's-Gravendeel (zoon van Teunis BROERE en Jannigje Van Den BERG), ovl. 10 Apr 1936 in 's-Gravendeel (aangegeven 11 Apr).

        + 1011  iii.   Johannes KRUITHOF geb. 1853.

           1012  iv.   Johanna KRUITHOF, geb. 20 Jul 1858 in Strijen.  Zij trouwde Cornelis van De NADORT, getrouwd 13 Apr 1882 in Dubbeldam, geb. 9 Feb 1850 in Wieldrecht met Louisapolder (zoon van Aart Van De NADORT en Lena De HEER).

           1013   v.   Aartje KRUITHOF, geb. 5 Feb 1863 - 5 Feb 1864 in Strijen.  Zij trouwde Gerrit Van Der LINDEN, getrouwd 5 Feb 1881 in 's-Gravendeel, geb. 5 Feb 1858 - 5 Feb 1859 in Groote-Lindt (zoon van Huig Van Der LINDEN en Willemijntje KLEINJAN).

 

679.  Cornelis Johannesz KRUITHOF, geb. 10 Jun 1810 in Goudswaard, gedoopt 17 Jun 1810 in Goudswaard, ovl. 9 Apr 1847 in Zuid-Beijerland (aangegeven 10 Apr 1847).  Hij trouwde Jaapje Michielsd Van VEEN, getrouwd 12 Mei 1839 in Goudswaard, geb. 25 Aug 1811 in Zuid-Beijerland (dochter van Michiel Leendertsz Van VEEN en Jaapje Ariesd De KIEVIT), gedoopt 8 Sep 1811 in Zuid-Beijerland, ovl. 20 Apr 1897 in Piershil.

                             Kinderen:

           1014    i.   Johannes KRUITHOF, geb. 6 Mrt 1840 in Zuid-Beijerland (aangegeven 7 Mrt), ovl. 5 Jan 1842 in Zuid-Beijerland (aangegeven 6 jan).

 

682.  Cornelis Hendriks KRUIJTHOF, geb. 31 Okt 1811 in Goudswaard, gedoopt 10 Nov 1811 in Goudswaard, ovl. 23 Jan 1891 in Westmaas.  Hij trouwde Aagje Antonijsd Van STIGT, getrouwd 29 Apr 1838 in Goudswaard, geb. 1809 - 1810 in Heinenoord, ovl. 9 Jul 1884 in Westmaas (aangegeven 10 Jul).

                             Kinderen:

           1015    i.   Hendrik KRUITHOF, geb. 1838 - 1839, ovl. 5 Feb 1839 in Goudswaard (aangegeven 6 Feb).

        + 1016   ii.   Hendrik KRUITHOF geb. 9 Feb 1840.

        + 1017  iii.   Anthonie KRUITHOF geb. 1843.

           1018  iv.   Hendrika KRUITHOF, geb. 10 Jun 1844 in Mijnsheerenland, ovl. 18 Sep 1927 in Oud-Beijerland, beroep dienstbode.  Zij trouwde (1) Daniël SCHAAP, getrouwd 6 Jul 1866 in Heinenoord, geb. 4 Jun 1842 in Strijen (zoon van Arie Danielsz SCHAAP en Teuntje Jobsd Van ERKEL), ovl. 17 Jan 1872 in Heinenoord, beroep klompenmaker.  Zij trouwde (2) Christiaan Van 't HOF, getrouwd 2 Nov 1898 in Heinenoord, geb. 1835 - 1836 in Sint-Annaland (zoon van Jakob Van 't HOF en Kaatje HEIJBOER), ovl. 1 Jun 1913 in Oud-Beijerland (aangegeven 2 Jun).

           1019   v.   Jan KRUITHOF, geb. 1846 - 1847, ovl. 11 Apr 1851 in Westmaas (aangegeven 12 Apr).

 

690.  Hendrik Bastiaan KRUITHOF, ook bekend als Bastiaan Hendrik/Hendrik, geb. 19 Mei 1822 in Piershil, ovl. 18 Feb 1870 in Westmaas (aangegeven 19 Feb).  Hij trouwde Maaike Van Der SWART, getrouwd 18 Nov 1849 in Klaaswaal, geb. 22 Dec 1830 in Zuid-Beijerland (dochter van Willem Willemsz Van Der SWART en Bastiaantje Jacobsd Van Der HEIJDEN), ovl. na 19 Feb 1870.  Ouders ongehuwd samenwonend. De aangever, verklaart zelf vader te zijn en het kind en dit wordt met zijn achternaam ingeschreven

         .

                             Kinderen:

           1020    i.   Dirk KRUITHOF, geb. 14 Nov 1850 in Strijen, ovl. 22 Jun 1901 in Klaaswaal (aangegeven 24 Jun).  Hij trouwde Johanna MAASDAM, getrouwd 28 Apr 1876 in Klaaswaal, geb. 4 Apr 1851 in Klaaswaal (dochter van Simon MAASDAM en Jannigje TAK), ovl. 4 Dec 1928 in Oud-Beijerland (aangegeven 5 Dec).

           1021   ii.   Bastiaantje KRUITHOF, geb. 28 Jan 1853 in Numansdorp (aangegeven 29 Jan), ovl. na 20 Nov 1907.  Zij trouwde Jan KORBIJN, getrouwd 16 Apr 1875 in Numansdorp, geb. 1850 - 1851 in Numansdorp (zoon van Leendert KORBIJN en Lijntje Van EEREN), ovl. 20 Nov 1907 in Numansdorp.

        + 1022  iii.   Willem KRUITHOF geb. 6 Mei 1855.

           1023  iv.   Elizabeth KRUITHOF, geb. 1858 - 1859 in Klaaswaal, ovl. 16 Mrt 1859 in Klaaswaal (aangegeven 17 Mrt).

           1024   v.   Elisabeth KRUITHOF, geb. 16 Okt 1859 in Klaaswaal (aangegeven 17 Okt), ovl. 22 Jun 1861 in Numansdorp.

        + 1025  vi.   Cornelis KRUITHOF geb. 26 Mrt 1864.

           1026 vii.   Johanna Maria Elizabeth KRUITHOF, geb. 29 Mei 1867 in Westmaas (aangegeven 31 Mei).  Partner NN, ongetrouwd 1892 - 1893.  Zij trouwde Cornelis De BOON, getrouwd 5 Feb 1895 in Klaaswaal, geb. 10 Okt 1858 in Sliedrecht (aangegeven 11 Okt) (zoon van Hendrik De BOON en Maria Christina SIBEL).

 

696.  Abraham Andriesz KRUITHOF, geb. 19 Feb 1800 in Mijnsheerenland, gedoopt 23 Feb 1800 in Mijnsheerenland, ovl. 3 Aug 1846 in Mijnsheerenland, beroep arbeider, religie NG.  Hij trouwde Maria Gillesdr Van Der SLUIJS, getrouwd 1 Mei 1825 in Mijnsheerenland, geb. 22 Sep 1802 in Mijnsheerenland (dochter van Gillis Cornelisz Van Der SLUIJS en Marija Pietersd CAPITEIJN), gedoopt 26 Sep 1802 in Mijnsheerenland, ovl. 27 Jan 1891 in Heinenoord, woonde 1882 in Heinenoord.

                             Kinderen:

        + 1027    i.   Andries KRUITHOF geb. 6 Sep 1825.

           1028   ii.   Maria KRUITHOF, geb. 26 Okt 1826 in Mijnsheerenland, ovl. 8 Jul 1881 in Oud-Beijerland.  Zij trouwde (1) NN.  Zij trouwde (2) Bart ANDEWEG, getrouwd 27 Apr 1851 in Klaaswaal, geb. 4 Feb 1816 in Klaaswaal (aangegeven 5 Feb) (zoon van Adrianus Joostsz ANDEWEG en Maria Bartsd COMBEE), ovl. 14 Nov 1881 in Oud-Beijerland.

           1029  iii.   Adriana KRUITHOF, geb. 10 Jan 1828 in Mijnsheerenland.  Zij trouwde Leendert SNAAIJER, getrouwd 30 Jul 1854 in Puttershoek, geb. 19 Apr 1821 in Puttershoek (zoon van Adriaan Hermens SNAAIJER en Cornelia Thijsd De WILDE).

           1030  iv.   Lena KRUITHOF, geb. 1830 - 1831 in Mijnsheerenland, ovl. 24 Apr 1915 in Heinenoord (aangegeven 26 Apr).  Zij trouwde Bastiaan BARENDRECHT, getrouwd 28 Apr 1859 in Heinenoord, geb. 1834 - 1835 in Heinenoord (zoon van Aart Jansz BARENDREGT en Aaltje Huibertsd FERNEE), ovl. 5 Apr 1920 in Heinenoord (aangegeven 6 Apr), woonde (gezin) 1912 in Heinenoord.

           1031   v.   Evert KRUITHOF, geb. 1832 - 1833, ovl. 12 Okt 1833 in Mijnsheerenland.

           1032  vi.   Teuna KRUITHOF, geb. 1833 - 1834, ovl. 4 Apr 1841 in Mijnsheerenland (aangegeven 5 Apr).

           1033 vii.   Marigje KRUITHOF, geb. 1835 - 1836, ovl. 25 Jun 1837 in Mijnsheerenland (aangegeven 26 Jun).

           1034 viii.   Cornelia KRUITHOF, geb. 1837 - 1838 in Mijnsheerenland, ovl. 9 Mei 1920 in Nieuwerkerk a/d IJssel (aangegeven 10 Mei).  Zij trouwde Leendert Van WINDEN, getrouwd 8 Mei 1861 in Heinenoord, geb. 1836 - 1837 in Heinenoord, ovl. vr 9 Mei 1920.

           1035  ix.   Marigje KRUITHOF, geb. 1840 - 1841 in Heinenoord, ovl. 26 Sep 1860 in Heinenoord (aangegeven 27 Sep).  Zij trouwde Leendert Van WINDEN, getrouwd 3 Mei 1860 in Heinenoord, geb. 1836 - 1837 in Heinenoord, ovl. vr 9 Mei 1920.

 

706.  Huibert KRUITHOF, geb. 1825 - 1826 in Mijnsheerenland, ovl. 20 Apr 1890 in Mijnsheerenland (aangegeven 21 Apr).  Hij trouwde Annetje RONGE, getrouwd 4 Nov 1852 in Nieuw-Beijerland, geb. 1828 - 1831 in Nieuw-Beijerland (dochter van Lambregt Gillisz RONGE en Maartje Arijsd WEIJERS), ovl. 23 Jun 1867 in Mijnsheerenland.

                             Kinderen:

           1036    i.   Cornelia KRUITHOF, geb. 1853 - 1854 in Nieuw-Beijerland, ovl. 19 Mei 1938 in Mijnsheerenland (aangegeven 21 Mei).  Zij trouwde (1) Jan Van Der ENDEN, getrouwd 8 Apr 1875 in Mijnsheerenland, geb. 1827 - 1828 in Mijnsheerenland (zoon van Leendert Van Der ENDEN en Geertruij MONSTER), ovl. vr 11 Nov 1897.  Zij trouwde (2) Aart De JONG, getrouwd 11 Nov 1897 in Mijnsheerenland, geb. 1848 - 1849 in Mijnsheerenland (zoon van Arij De JONG en Annigje Van Der HOEK), ovl. 25 Okt 1912 in Mijnsheerenland (aangegeven 26 Okt).

           1037   ii.   Maartje KRUITHOF, geb. 1854 - 1855 in Nieuw-Beijerland, ovl. 13 Okt 1900 in Mijnsheerenland.  Zij trouwde (1) Pleun DOOLAARD, getrouwd 31 Okt 1879 in Mijnsheerenland, geb. 1854 - 1855 in Strijen (zoon van Pieter DOOLAARD en Jannigje VERMAAS), ovl. vr 12 Nov 1891.  Zij trouwde (2) Huig LAGERWERF, getrouwd 12 Nov 1891 in Mijnsheerenland, geb. 1865 - 1866 in Mijnsheerenland (zoon van Pieter LAGERWERF en Aletta MOERKERKEN), ovl. 10 Jul 1927 in Mijnsheerenland (aangegeven 11 Jul).

           1038  iii.   Japhet KRUITHOF, geb. 1858 - 1859, ovl. 10 Sep 1860 in Mijnsheerenland.

        + 1039  iv.   Japhet KRUITHOF geb. 14 Okt 1862.

           1040   v.   Jannigje KRUITHOF, geb. 1866 - 1867, ovl. 2 Nov 1867 in Mijnsheerenland.

 

709.  Bastiaan KRUITHOF, geb. 1835 in Nieuw-Beijerland, ovl. 28 Okt 1903 in Nieuw-Beijerland.  Hij trouwde Lijntje De HEER, getrouwd 5 Mei 1865 in Nieuw-Beijerland, geb. 1843 - 1844 in Nieuw-Beijerland (dochter van Andries De HEER en Willempje GARDENIER), ovl. 12 Jul 1881 in Nieuw-Beijerland (aangegeven 13 Jul).

                             Kinderen:

           1041    i.   Willempje KRUITHOF, geb. 1865 - 1866, ovl. 30 Aug 1928 in Nieuw-Beijerland.

           1042   ii.   Cornelia KRUITHOF, geb. 1866 - 1867 in Nieuw-Beijerland.  Zij trouwde Gijsbert Cornelis Van KERSEN, getrouwd 5 Sep 1894 in Schiedam, geb. 1866 - 1867 in Sluipwijk (zoon van Jan Van KERSEN en Neeltje VERBEEK).

        + 1043  iii.   Japhet KRUITHOF geb. 1869.

           1044  iv.   Doodgeboren Dochter KRUITHOF, geb. 22 Jan 1872 in Nieuw-Beijerland (aangegeven 23 Jan), ovl. 22 Jan 1872 in Nieuw-Beijerland (aangegeven 23 Jan).

           1045   v.   Andries KRUITHOF, geb. 1873 - 1874, ovl. 22 Nov 1874 in Nieuw-Beijerland (aangegeven 23 Nov).

           1046  vi.   Hendrika KRUITHOF, geb. 1875 - 1876, ovl. 28 Aug 1876 in Nieuw-Beijerland.

           1047 vii.   Andries KRUITHOF, geb. 1877 - 1878, ovl. 26 Aug 1878 in Nieuw-Beijerland.

           1048 viii.   Hendrika Pietertje KRUITHOF, geb. 1879 - 1880 in Nieuw-Beijerland, ovl. na 25 Jun 1948.  Zij trouwde Willem Van Der ENT, getrouwd 7 Mei 1903 in Nieuw-Beijerland, geb. 1871 - 1872 in Hekelingen (zoon van Daniël Van Der ENT en Pleuntje BEUKELMAN), ovl. 23 Jun 1948 in Nieuw-Beijerland (aangegeven 25 Jun).

 

716.  Arij Abrams KRUITHOF, geb. 18 Dec 1794, ovl. 24 Jan 1823 in Zuidland (aangegeven).  Hij trouwde Cornelia Dirksd De RUIJTER, getrouwd 8 Apr 1819 in Zuidland, geb. 14 Feb 1797 - 14 Feb 1798 (dochter van Dirk De RUIJTER en Jannetje De GROOT), ovl. 14 Feb 1824 in Zuidland (aangegeven).

                             Kinderen:

           1049    i.   Jannetje KRUITHOF, geb. 6 Mrt 1820 in Zuidland (aangegeven), ovl. 19 Jun 1820 in Zuidland (aangegeven).

           1050   ii.   Lena KRUITHOF, geb. 17 Jan 1822 in Zuidland (aangegeven), ovl. 6 Mei 1891 in Abbenbroek (aangegeven).  Zij trouwde Cornelis BAKKER, getrouwd 30 Apr 1847 in Heenvliet, geb. 1813 - 1814 (zoon van Arie Jansz BAKKER en Meinsje Cornelisd STREEFKERK), ovl. 10 Jan 1895 in Abbenbroek (aangegeven).

           1051  iii.   Arij KRUITHOF, geb. 6 Okt 1823 in Zuidland (aangegeven), ovl. 15 Dec 1823 in Zuidland (aangegeven).

 

724.  Pieter KRUITHOF, geb. 7 Jun 1842 in Numansdorp (buitenechtelijk kind, erkend bij huwelijk ouders), ovl. 18 Feb 1918 in Numansdorp.  Hij trouwde (1) Sijgje De GEUS, getrouwd 8 Okt 1876 in Puttershoek, geb. 4 Aug 1844 in Maasdam (dochter van Arie De GEUS en Dirksje In 't VELD).  Hij trouwde (2) Dirksje WERKHOVEN, getrouwd 7 Mei 1886 in Klaaswaal, geb. 1859 - 1860 in Zuid-Beijerland (dochter van Arnoldus WERKHOVEN en Adriana Van BUUREN), ovl. 3 Mrt 1916 in Numansdorp.

                             Kinderen van Sijgje De GEUS:

        + 1052    i.   Arie KRUITHOF geb. 10 Aug 1878.

                             Kinderen van Dirksje WERKHOVEN:

           1053   ii.   Arnoldus KRUITHOF, geb. 5 Sep 1886 in Numansdorp, ovl. 7 Dec 1886 in Numansdorp.

           1054  iii.   Arnoldus KRUITHOF, geb. 28 Sep 1887 in Numansdorp, ovl. 4 Apr 1977 in Numansdorp.  Hij trouwde Hendrika Van Der HEIDEN, getrouwd 18 Mei 1911 in Barendrecht, geb. 7 Okt 1888 in Heinenoord (dochter van Dingeman Van Der HEIDEN en Jenneke DEEMIS), ovl. 13 Sep 1979 in Numansdorp.

           1055  iv.   Hendriksje KRUITHOF, geb. 24 Sep 1888 in Numansdorp, ovl. 23 Jan 1889 in Numansdorp.

           1056   v.   Hendriksje KRUITHOF, geb. 13 Jan 1890 in Numansdorp, ovl. 10 Jun 1892 in Numansdorp.

           1057  vi.   Euft KRUITHOF, geb. 2 Okt 1891 in Numansdorp.  Hij trouwde Aartje TIELEMAN, getrouwd 23 Mei 1919 in Numansdorp, geb. 6 Jun 1895 in Numansdorp (dochter van Arie Pieter TIELEMAN en Geertje STREEFKERK).

           1058 vii.   Adriana KRUITHOF, geb. 26 Sep 1893 in Numansdorp.

           1059 viii.   Willem KRUITHOF, geb. 1 Jun 1895 in Numansdorp, ovl. 31 Okt 1895 in Numansdorp.

        + 1060  ix.   Willem KRUITHOF geb. 27 Mei 1896.

           1061   x.   Hendriksje KRUITHOF, geb. 27 Jul 1897 in Numansdorp.

           1062  xi.   Jaapje KRUITHOF, geb. 25 Feb 1899 in Numansdorp, ovl. 16 Aug 1899 in Numansdorp.

           1063 xii.   Pieter KRUITHOF, geb. 24 Mrt 1900 in Numansdorp.

           1064 xiii.   Jaapje KRUITHOF, geb. 23 Apr 1901 in Numansdorp.

           1065 xiv.   Jan KRUITHOF, geb. 1904 in Numansdorp, ovl. 9 Mrt 1908 in Numansdorp.

           1066 xv.   Doodgeboren Kind KRUITHOF, geb. 30 Apr 1905 in Numansdorp, ovl. 30 Apr 1905 in Numansdorp.

 

726.  Willem KRUITHOF, geb. 17 Sep 1844 in Numansdorp, ovl. 18 Mrt 1904 in Numansdorp.  Hij trouwde Geertrui HAGOORT, getrouwd 27 Apr 1871 in Numansdorp, geb. 8 Mei 1850 in Numansdorp (dochter van Bastiaan Jansz HAGOORT en Hermina GOUMAN), ovl. 14 Apr 1932 in Numansdorp.

                             Kinderen:

           1067    i.   Hermina KRUITHOF, geb. 17 Mrt 1872 in Numansdorp.  Zij trouwde (1) Gerrit KRANENBURG, getrouwd 7 Mei 1897 in Numansdorp, geb. 1866 - 1867 in Numansdorp (zoon van Adrianus KRANENBURG en Kornelia WEIJERS), ovl. 11 Feb 1941 in Numansdorp (aangegeven 12 Feb).  Zij waren gescheiden op 9 Mei 1906 (arrondissementsrechtbank Dordrecht, acte van 20 Aug 1906).  Zij trouwde (2) Willem SCHIPPERS, getrouwd 5 Jul 1907 in Numansdorp, geb. 14 Apr 1856 in Mijnsheerenland (zoon van Jan SCHIPPERS en Johanna BIJL).

           1068   ii.   Doodgeboren Dochter KRUITHOF, geb. 24 Nov 1873 in Numansdorp.

           1069  iii.   Hendriksje KRUITHOF, geb. 31 Jan 1875 in Numansdorp, ovl. 5 Okt 1875 in Numansdorp.

           1070  iv.   Hendrik KRUITHOF, geb. 24 Jan 1876 in Numansdorp, ovl. 15 Jun 1876 in Numansdorp.

        + 1071   v.   Hendrik KRUITHOF geb. 31 Mrt 1877.

           1072  vi.   Bastiaan KRUITHOF, geb. 5 Jun 1878 in Numansdorp, ovl. 2 Sep 1878 in Numansdorp.

        + 1073 vii.   Bastiaan KRUITHOF geb. 27 Jul 1879.

           1074 viii.   Pieter KRUITHOF, geb. 3 Sep 1881 in Numansdorp, ovl. 23 Feb 1882 in Numansdorp.

           1075  ix.   Hendriksje KRUITHOF, geb. 4 Nov 1882 in Numansdorp, ovl. 16 Mrt 1883 in Numansdorp.

           1076   x.   Willempje KRUITHOF, geb. 15 Sep 1884 in Numansdorp.

           1077  xi.   Gerrit KRUITHOF, geb. 14 Feb 1886 in Numansdorp, ovl. 8 Okt 1886 in Numansdorp.

           1078 xii.   Gerrit KRUITHOF, geb. 3 Jul 1887 in Numansdorp, ovl. 8 Feb 1888 in Numansdorp.

           1079 xiii.   Gerrit KRUITHOF, geb. 11 Sep 1888 in Numansdorp, ovl. 18 Mei 1976 in Numansdorp, begraven 1976 in Numansdorp (Alg.Begr.pl.).  Hij trouwde Teuna WEEDA, geb. 13 Feb 1899, ovl. 9 Aug 1995 in Numansdorp, begraven 1995 in Numansdorp (Alg.Begr.pl.).

           1080 xiv.   Janna KRUITHOF, geb. 16 Apr 1890 in Numansdorp, ovl. 8 Aug 1890 in Numansdorp.

           1081 xv.   Jan KRUITHOF, geb. 8 Mrt 1892 in Numansdorp, ovl. 19 Jul 1893 in Numansdorp.

 

736.  Hendrik KRUITHOF, geb. 9 Okt 1852 in Numansdorp.  Hij trouwde Barbera Van HERWIJNEN, getrouwd 21 Apr 1876 in Strijen, geb. 21 Apr 1853 - 21 Apr 1854 in Strijen (dochter van Cornelis Van HERWIJNEN en Maaike Van ZANTEN).

                             Kinderen:

        + 1082    i.   Euft KRUITHOF geb. 24 Aug 1876.

           1083   ii.   Pieter KRUITHOF, geb. 1880 - 1881, ovl. 11 Jul 1886 in Klaaswaal (aangegeven 12 Jul).

           1084  iii.   Maaike KRUITHOF, geb. 22 Okt 1883 - 22 Okt 1884 in 's-Gravendeel.  Zij trouwde Adrianus Van Der ENT, getrouwd 22 Okt 1903 in Rhoon, geb. 22 Okt 1878 - 22 Okt 1879 in Rhoon (zoon van Hugo Van Der ENT en Adriaantje Van Der SCHEE).

           1085  iv.   Pieter KRUITHOF, geb. 1888 - 1889, ovl. 18 Mrt 1890 in Klaaswaal (aangegeven 19 Mrt).

           1086   v.   Barbera Klaartje KRUITHOF, geb. 9 Mrt 1894 in Rhoon.

 

737.  Gerrit KRUITHOF, geb. 16 Sep 1856 in Numansdorp.  Hij trouwde Rooksje LUCAS, getrouwd 8 Sep 1883 in 's-Gravendeel, geb. 1863 - 1864 in 's-Gravendeel (dochter van Johannis LUCAS en Bastiaantje Den HARTOG).

                             Kinderen:

           1087    i.   Magrita KRUITHOF, geb. 1883 - 1884, ovl. 21 Jun 1891 in 's-Gravendeel (aangegeven 22 Jun).

           1088   ii.   Jan KRUITHOF, geb. 1887 - 1888 in 's-Gravendeel.  Hij trouwde Elisabeth MOL, getrouwd 25 Mei 1911 in Dordrecht, geb. 1884 - 1885 in 's-Gravendeel (dochter van Jan MOL en Maaike Van Der GIESSEN).

           1089  iii.   Euft KRUITHOF, geb. 28 Dec 1891 in 's-Gravendeel.  Hij trouwde Lena Van VALEN, getrouwd 26 Jan 1911 in Dubbeldam, geb. 4 Feb 1889 in Dubbeldam (dochter van Leendert Van VALEN en Pleuntje LUGTHART).

 

738.  Jan KRUITHOF, geb. 1851 - 1852 in Numansdorp, ovl. 15 Feb 1920 in Zuid-Beijerland.  Getuige bij:  Willem KRUITHOF  #39701   Overleden  8 Sep 1879  Zuid-Beijerland. Hij trouwde Maaike Van Den BURG, getrouwd 26 Feb 1875 in Zuid-Beijerland, geb. 1852 - 1853 in Zuidland (dochter van Jan Van Den BURG en Neeltje MUIZER), ovl. 1 Mei 1927 in Rotterdam (aangegeven 7 Mei Zuid-Beijerland).

                             Kinderen:

           1090    i.   Willem KRUITHOF, geb. 15 Jul 1875 in Zuid-Beijerland (aangegeven 16 Jul).

           1091   ii.   Jan KRUITHOF, geb. 7 Dec 1876 in Zuid-Beijerland, ovl. 26 Feb 1878 in Zuid-Beijerland (aangegeven 27 Feb).

           1092  iii.   Janna KRUITHOF, geb. 25 Mrt 1878 in Zuid-Beijerland (aangegeven 26 Mrt).  Zij trouwde Arie Van ZANTEN, getrouwd 18 Mei 1906 in Zuid-Beijerland, geb. 1871 in Zuid-Beijerland (zoon van Arie Van ZANTEN en Maartje Van Der HEIDEN), ovl. 13 Feb 1950 in Goudswaard (aangegeven 14 Feb).

           1093  iv.   Doodgeboren Dochter KRUITHOF, geb. 16 Apr 1879 in Zuid-Beijerland, ovl. 16 Apr 1879 in Zuid-Beijerland.

           1094   v.   Doodgeboren Zoon KRUITHOF, geb. 10 Mei 1880 in Zuid-Beijerland (aangegeven 11 Mei), ovl. 10 Mei 1880 in Zuid-Beijerland (aangegeven 11 Mei).

           1095  vi.   Simonsina KRUITHOF, geb. 18 Jun 1881 in Zuid-Beijerland, ovl. 16 Mrt 1882 in Zuid-Beijerland.

           1096 vii.   Neeltje KRUITHOF, geb. 27 Sep 1882 in Zuid-Beijerland (aangegeven 28 Sep).

           1097 viii.   Simonsina KRUITHOF, geb. 11 Jan 1884 in Zuid-Beijerland, ovl. 12 Aug 1884 in Zuid-Beijerland.

           1098  ix.   Simonsina KRUITHOF, geb. 24 Sep 1885 in Zuid-Beijerland, ovl. na 29 Okt 1948.  Zij trouwde Cornelis Van Der BURGH, getrouwd 8 Mei 1913 in Zuid-Beijerland, geb. 1887 - 1888 in Zuid-Beijerland (zoon van Leendert Van Der BURGH en Lijntje BARENDREGT), ovl. 28 Okt 1948 in Zuid-Beijerland (aangegeven 29 Okt).

           1099   x.   Leentje KRUITHOF, geb. 29 Jan 1887 in Zuid-Beijerland, ovl. 7 Aug 1887 in Zuid-Beijerland (aangegeven 8 Aug).

           1100  xi.   Stijntje KRUITHOF, geb. 13 Feb 1888 in Zuid-Beijerland.

           1101 xii.   Pietertje KRUITHOF, geb. 11 Sep 1889 in Zuid-Beijerland, ovl. 11 Sep 1889 in Zuid-Beijerland.

           1102 xiii.   Jan KRUITHOF, geb. 4 Dec 1890 in Zuid-Beijerland.  Hij trouwde Lijdia Van VUUREN, getrouwd 12 Mei 1920 in Zuid-Beijerland, geb. 12 Mei 1897 - 12 Mei 1898 in Westmaas (dochter van Marinus Van VUUREN en Cornelia TROUW).

           1103 xiv.   Doodgeboren Dochter KRUITHOF, geb. 14 Okt 1892 in Zuid-Beijerland (aangegeven 15 Okt), ovl. 14 Okt 1892 in Zuid-Beijerland (aangegeven 15 Okt).

           1104 xv.   Leendert KRUITHOF, geb. 15 Nov 1893 in Zuid-Beijerland, ovl. 30 Jun 1894 in Zuid-Beijerland (aangegeven 2 Jul).

           1105 xvi.   Leentje KRUITHOF, geb. 26 Apr 1895 in Zuid-Beijerland.  Zij trouwde Marinus Van Der REE, getrouwd 21 Jul 1921 in Zuid-Beijerland, geb. 21 Jul 1893 - 21 Jul 1894 in Numansdorp (zoon van Arie Van Der REE en Huigje KORBIJN).

 

741.  Jan KRUITHOF, geb. 12 Jun 1855 in Numansdorp, ovl. 21 Jan 1936 in Klaaswaal (aangegeven 22 Jan).  Hij trouwde Jaapje VOLLAARD, getrouwd 22 Jun 1883 in Klaaswaal, geb. 1861 - 1862 in Klaaswaal (dochter van Hendrik VOLLAARD en Berbera MONSTER), ovl. 2 Okt 1911 in Klaaswaal.

                             Kinderen:

           1106    i.   Ingetje KRUITHOF, geb. 14 Nov 1883 - 14 Nov 1884 in Numansdorp.  Zij trouwde Arie Zeger VELDHOVEN, getrouwd 14 Nov 1913 in Klaaswaal, geb. 14 Nov 1884 - 14 Nov 1885 in Klaaswaal (zoon van Leendert Zeger VELDHOVEN en Jannigje TAK).

        + 1107   ii.   Hendrik KRUITHOF geb. 1884.

           1108  iii.   Barbera KRUITHOF, geb. 15 Aug 1886 in Numansdorp, ovl. 1969 in Dordrecht ? . Zij trouwde Bastiaan KRIJGSMAN, getrouwd 15 Jul 1907 in Klaaswaal, geb. 28 Sep 1886 in Klaaswaal (zoon van Arie KRIJGSMAN en Geertje Van Der SLUIS), ovl. 1976 in Dordrecht ?

           1109  iv.   Aagje KRUITHOF, geb. 6 Mei 1888 - 6 Mei 1889 in Numansdorp.  Zij trouwde Bastiaan PIERNEEF, getrouwd 6 Mei 1910 in Klaaswaal, geb. 6 Mei 1883 - 6 Mei 1884 in Westmaas (zoon van Arij PIERNEEF en Cornelia SCHUTTER).

           1110   v.   Pietertje KRUITHOF, geb. 1889 - 1890, ovl. 3 Aug 1897 in Klaaswaal (aangegeven 4 Aug).

           1111  vi.   Neeltje KRUITHOF, geb. 1890 - 1891, ovl. 2 Dec 1891 in Klaaswaal.

           1112 vii.   Neeltje KRUITHOF, geb. 1892 - 1893, ovl. 2 Jul 1893 in Klaaswaal (aangegeven 3 Jul 1893).

           1113 viii.   Neeltje KRUITHOF, geb. 1893 - 1894 in Klaaswaal, ovl. 4 Feb 1943 in Wassenaar.  Zij trouwde Pieter VOS, getrouwd 7 Apr 1916 in Klaaswaal, geb. 1890 - 1891 in Piershil (zoon van Jan VOS en Jannigje BIJL), ovl. 14 Jan 1921 in Klaaswaal.

           1114  ix.   Hermina KRUITHOF, geb. 1895 - 1896, ovl. 17 Jan 1913 in Klaaswaal.

           1115   x.   Pietje KRUITHOF, geb. 1897 - 1898, ovl. 22 Sep 1898 in Klaaswaal.

           1116  xi.   Cornelis KRUITHOF, geb. 1898 - 1899, ovl. 28 Apr 1899 in Klaaswaal (aangegeven 29 Apr).

           1117 xii.   Herman KRUITHOF, geb. 1898 - 1899, ovl. 1 Mei 1899 in Klaaswaal (aangegeven 2 Mei).

           1118 xiii.   Pieternella KRUITHOF, geb. 1900 - 1901, ovl. 30 Okt 1901 in Klaaswaal (aangegeven 31 Okt).

           1119 xiv.   Harmen KRUITHOF, geb. 1901 - 1902, ovl. 26 Aug 1902 in Klaaswaal.

 

742.  Willem KRUITHOF, geb. 26 Jun 1859 - 26 Jun 1860 in Numansdorp.  Hij trouwde Johanna De RUITER, getrouwd 26 Jun 1885 in Numansdorp, geb. 26 Jun 1863 - 26 Jun 1864 in Numansdorp (dochter van Jakob De RUIJTER en Neeltje Van Der REE).

                             Kinderen:

           1120    i.   Hermen KRUITHOF, geb. 1889, ovl. 1915.

           1121   ii.   Neeltje Ingetje KRUITHOF, geb. 1891, ovl. 1947.

 

743.  Hendrik KRUITHOF, geb. 1864 - 1865 in Numansdorp, ovl. na 19 Jul 1939.  Hij trouwde Kornelia De RUITER, getrouwd 4 Apr 1890 in Numansdorp, geb. 6 Jan 1862 in Numansdorp (aangegeven 7 Jan) (dochter van Jakob De RUIJTER en Neeltje Van Der REE), ovl. 19 Jul 1939 in Numansdorp (aangegeven 20 Jul), begraven 22 Jul 1939 in Numansdorp (Algemene Begraafplaats Numansdorp H Kruithof aanvang huur: 22 juli 1939 einde huur: 22 juli 1949 begraven: Kornelia de Ruiter 22-07-1939 Numansdorp 77 jaar Letter A no. 18).

                             Kinderen:

           1122    i.   Ingetje Neeltje KRUITHOF, geb. 1891 - 1892 in Numansdorp.  Zij trouwde Dingenis SCHAALJE, getrouwd 8 Mrt 1923 in Numansdorp, geb. 1891 - 1892 in Ierseke (zoon van Jan SCHAALJE en Willemina Van STEE).

           1123   ii.   Jacob KRUITHOF, geb. 1893 - 1894 in Numansdorp.  Hij trouwde Aagje Dingena SCHIPPERS, getrouwd 24 Jun 1926 in Numansdorp, geb. 1901 - 1902 in Westmaas (dochter van Zechinus SCHIPPERS en Neeltje BARENDREGT).

           1124  iii.   Hermen KRUITHOF, geb. 1895 - 1896 in Numansdorp.  Hij trouwde Sara Pieternella Van HEEREN, getrouwd 30 Apr 1931 in Numansdorp, geb. 1899 - 1900 in Numansdorp (dochter van Jan Van HEEREN en Jakoba Van NEDERPELT).

 

746.  Jan Dirks KRUITHOF, geb. 15 Aug 1806 in Puttershoek, gedoopt 17 Aug 1806 in Puttershoek, ovl. 2 Jan 1878 in Maasdam.  Hij trouwde Cornelia HOOGWERF, getrouwd 1 Nov 1836 in Strijen, geb. 23 Nov 1813 in Strijen (dochter van Bastiaan Wilhelmusz HOOGWERF en Maaike Gerritsd KOOIJMAN), ovl. 4 Aug 1897 in Maasdam (aangegeven 5 Aug).

                             Kinderen:

        + 1125    i.   Dirk KRUITHOF geb. 18 Jul 1837.

           1126   ii.   Bastiaan KRUITHOF, geb. 2 Mrt 1839 in Maasdam (aangegeven 3 Mrt), ovl. 5 Sep 1839 in Maasdam (aangegeven 6 Sep).

           1127  iii.   Janna KRUITHOF, geb. 1840 - 1841, ovl. 19 Jan 1841 in Maasdam (aangegeven 20 Jan).

           1128  iv.   Maaike KRUITHOF, geb. 22 Jan 1842 in Maasdam (aangegeven 25 Jan), ovl. 13 Mrt 1842 in Maasdam (aangegeven 14 Mrt).

           1129   v.   Maaijke KRUITHOF, geb. 31 Mei 1843 in Maasdam, ovl. 7 Aug 1932 in Maasdam (aangegeven 8 Aug).  Zij trouwde Govert QUARTEL, getrouwd 9 Sep 1868 in Maasdam, geb. 1836 in Maasdam (zoon van Willem QUARTEL en Maria BAKS), ovl. 21 Feb 1915 in Maasdam (aangegeven 22 Feb).

           1130  vi.   Janna KRUITHOF, geb. 27 Feb 1846 in Maasdam, ovl. 20 Apr 1846 in Maasdam.

           1131 vii.   Janna KRUITHOF, geb. 30 Mrt 1847 in Maasdam, ovl. 11 Jun 1847 in Maasdam (aangegeven 12 Jun).

           1132 viii.   Janna KRUITHOF, geb. 9 Jul 1849 in Maasdam (aangegeven 10 Jul).  Zij trouwde Carel Adrianus BUURMAN, getrouwd 22 Mei 1868 in Maasdam, geb. 1843 - 1844 in Rotterdam (zoon van Adrianus Bernardusz BUURMAN en Cornelia Hendriksd Van TRIGT).

           1133  ix.   Magcheltje KRUITHOF, geb. 2 Okt 1851 in Maasdam, ovl. 12 Jan 1852 in Maasdam.

           1134   x.   Bastiaan KRUITHOF, geb. 13 Jul 1853 in Maasdam (aangegeven 13 Jul), ovl. 19 Aug 1853 in Maasdam.

           1135  xi.   Jan KRUITHOF, geb. 13 Jul 1853 in Maasdam (aangegeven 14 Jul), ovl. 28 Nov 1853 in Maasdam (aangegeven 29 Nov).

 

752.  Kornelis KRUITHOF, geb. 1815 - 1816 in Ridderkerk.  Hij trouwde Christina LAGENDIJK, getrouwd 27 Nov 1851 in Ridderkerk, geb. 1820 - 1821 in Ridderkerk (dochter van Cornelis LAGENDIJK en Maria Gerrits BAAS).

                             Kinderen:

           1136    i.   Kornelis KRUITHOF, geb. 16 Dec 1854 in Kijfhoek.

           1137   ii.   Pieter KRUITHOF, geb. 3 Jun 1856 in Kijfhoek (aangegeven 4 Jun), ovl. 30 Jul 1856 in Kijfhoek (aangegeven 31 Jul).

           1138  iii.   Doodgeboren Kind KRUITHOF, geb. 22 Aug 1857 in Kijfhoek, ovl. 22 Aug 1857 in Kijfhoek (aangegeven 24 Aug).

           1139  iv.   Neeltje KRUITHOF, geb. 26 Sep 1859 in Groote-Lindt (aangegeven 27 Sep).

           1140   v.   Neeltje KRUITHOF, geb. 1864 - 1865 in Hendrik-Ido-Ambacht.  Zij trouwde Bastiaan BOS, getrouwd 25 Mei 1889 in Hendrik-Ido-Ambacht, geb. 1860 - 1861 in Hendrik-Ido-Ambacht (zoon van Bart BOS en Cornelia HUIZER).

 

754.  Willem KRUITHOF, geb. 25 Dec 1821 in Groote-Lindt, ovl. 20 Jun 1880 in Hendrik-Ido-Ambacht.  Hij trouwde Barbara HUIJZERT, getrouwd 6 Mei 1847 in Kijfhoek, geb. 11 Apr 1824 in Ridderkerk (dochter van Jan Gerritsz HUIJSER en Jannigje Mattheusd SCHOP), ovl. 2 Sep 1887 in Hendrik-Ido-Ambacht.

                             Kinderen:

           1141    i.   Neeltje KRUITHOF, geb. 3 Mei 1853 in Kijfhoek (aangegeven 4 Mei), ovl. na 12 Jun 1915.  Zij trouwde Pieter Van DIE, getrouwd 29 Mrt 1876 in Hendrik-Ido-Ambacht, geb. 18 Mei 1852 in Ridderkerk (aangegeven 20 Mei) (zoon van Adrianus Van DIE en Grietje Jacobsd Van OORSCHOT), ovl. 12 Jun 1915 in Zwijndrecht (aangegeven 14 Jun).

 

755.  Isbraand KRUITHOF, geb. 24 Apr 1824 in Groote-Lindt (aangegeven 25 Apr), ovl. 7 Feb 1905 ? in Rotterdam ? . Hij trouwde Theuntje De HAAN, getrouwd 7 Sep 1849 in Ridderkerk, geb. ca 1824 in Ridderkerk (dochter van Leendert De HAAN en Annigje De RUITER), ovl. 23 Apr 1895 in Zwijndrecht.

                             Kinderen:

        + 1142    i.   Pieter KRUITHOF geb. 28 Sep 1850.

        + 1143   ii.   Leendert KRUITHOF geb. 10 Nov 1856.

           1144  iii.   Neeltje KRUITHOF, geb. 13 Sep 1859 in Groote-Lindt (aangegeven 14 Sep), ovl. 15 Sep 1859 in Groote-Lindt (aangegeven 16 Sep).

        + 1145  iv.   Kornelis KRUITHOF geb. 30 Nov 1860.

           1146   v.   Annigje KRUITHOF, geb. 7 Sep 1866 in Groote-Lindt (aangegeven 8 Sep), ovl. 30 Sep 1866 in Groote-Lindt (aangegeven 1 Okt).

           1147  vi.   IJsbrand KRUITHOF, geb. 4 Jan 1868 in Groote-Lindt.  Hij trouwde Teuntje Cornelia HAVELAAR, getrouwd 1890 in 's-Gravendeel, geb. ca 1869 in Dordrecht (dochter van Jacobus HAVELAAR en Marigje TROMPETTER).

 

763.  Dirk KRUITHOF, geb. 4 Okt 1840 in Kijfhoek (aangegeven 5 Okt).  Hij trouwde (1) Teuntje DUBBELDAM, getrouwd 28 Apr 1865 in Groote-Lindt, geb. 27 Nov 1836 in Dubbeldam (dochter van Pieter Klaasz DUBBELDAM en Elizabeth Cornelisd Van ES), ovl. 29 Nov 1865 in Groote-Lindt.  Hij trouwde (2) Anna BRAVENBOER, getrouwd 9 Mei 1866 in Groote-Lindt, geb. 16 Jan 1843 in Ridderkerk (dochter van Cornelis Cornelisz BRAVENBOER en Rookje Arijsd BAAS).

                             Kinderen van Anna BRAVENBOER:

           1148    i.   Neeltje KRUITHOF, geb. 14 Feb 1867 in Groote-Lindt, ovl. na 18 Jul 1939.  Zij trouwde Kornelis BARENDREGT, getrouwd 21 Mei 1891 in Zwijndrecht, geb. 1860 - 1861 in Zwijndrecht (zoon van Hermen BARENDREGT en Cornelia De JONG), ovl. 18 Jul 1939 in Zwijndrecht.

           1149   ii.   Kornelis KRUITHOF, geb. 8 Feb 1868 in Groote-Lindt (aangegeven 9 Feb).

           1150  iii.   Kornelis KRUITHOF, geb. 31 Jan 1869 in Groote-Lindt (aangegeven 1 Feb).

           1151  iv.   Rookje KRUITHOF, geb. 7 Feb 1870 in Groote-Lindt.  Zij trouwde Adrianus Reinen Van NES, getrouwd 20 Mei 1898 in Ridderkerk, geb. 1864 - 1865 in Ridderkerk (zoon van Floris Van NES en Cornelia Johanna SCHUMACHER).

           1152   v.   Pietje KRUITHOF, geb. 22 Jun 1871 in Groote-Lindt.

           1153  vi.   Pieter KRUITHOF, geb. 7 Aug 1872 in Groote-Lindt (aangegeven 8 Aug).

        + 1154 vii.   Pieter KRUITHOF geb. 10 Dec 1873.

           1155 viii.   Maria KRUITHOF, geb. 16 Feb 1875 in Groote-Lindt.  Zij trouwde Cornelis KLOPPERT, getrouwd 21 Feb 1901 in Zwijndrecht, geb. 21 Feb 1871 - 21 Feb 1872 in Geervliet (zoon van Jacob KLOPPERT en Trijntje MONSTER).

           1156  ix.   Kornelia KRUITHOF, geb. 17 Nov 1876 in Groote-Lindt (aangegeven 18 Nov).

           1157   x.   Antje KRUITHOF, geb. 2 Mrt 1878 in Groote-Lindt (aangegeven 4 Mrt).

           1158  xi.   Antje KRUITHOF, geb. 4 Mrt 1879 in Groote-Lindt (aangegeven 6 Mrt).

           1159 xii.   Kornelia Antje KRUITHOF, geb. 29 Jan 1881 in Groote-Lindt (aangegeven 31 Jan).

           1160 xiii.   Anna KRUITHOF, geb. 19 Nov 1885 in Zwijndrecht, ovl. 17 Dec 1961 in Ridderkerk, begraven 1961 in Ridderkerk.  Zij trouwde Govert De KOOL, getrouwd 1 Jun 1911 in Ridderkerk, geb. 4 Aug 1864 in Ridderkerk (zoon van Lambertus De KOOL en Regina De ZEEUW), ovl. 2 Mrt 1949 in Ridderkerk.

 

776.  Arie KRUITHOF, geb. 28 Mrt 1848 in Heinenoord, ovl. 1 Jun 1920 in Oud-Beijerland, beroep sigarenfabrikant.  Getuige bij:  Pieter Cornelis KRUITHOF #42564 & Geertrui Hendrika Johanna PREESMAN #97418   Getrouwd  29 Mei 1879  Heinenoord

         In 1877 vertrokken naar Oud-Beijerland, hij stichtte daar de sigarenfabriek Het Wapen van Oud-Beijerland. Op de Molendijk kocht hij een winkel. De voorzijde werd sigarenwinkel en de achterzijde was de fabriek. De merknaam werd Wigari naar de namen van Arie en zonen Willem en Gerrit. Bekende soortnamen waren Niagara, Faust, Ovata en Amerigo Vespucci, maar men maakte ook goede volkssigaren onder de namen Schiller, Flores en Nectar. In 1911 bouwden Arie, Willem en Gerrit een nieuwe fabriek op de Oostkade. Het bedrijf exporteerde zelfs sigaren naar Oost-Indië. Op de fabriek werkten ongeveer 50 man. Op de 1e verdieping was de sigarenwerkplaats, daarboven was de sorteerderij, het magazijn en de droogkamer. Op de zolder was een drogerij voor tabak. Vorenstaande informatie werd verkregen van de Historische Vereniging Oud-Beijerland.

         In "Terug in de tijd" het bulletin van de Vriendenkring  Streekmuseum schreef feb/mrt 2008 Marja Visscher het volgende artikel.

         Tweemaandelijks neemt Hoeksche Waard Magazine haar lezers, aan de hand van de prachtige museumstukken uit de voor publiek gesloten boerderij Oost-Leeuwenstein te Heinenoord, mee terug in de tijd. Dit keer de uit 1878 stammende sigarenmakerij van Arie Kruithof, waarvan een gedeelte zich op de bovenverdieping van Oost-Leeuwenstein bevond. Begonnen aan de Molendijk in Oud-Beijerland groeide het bedrijf op een gegeven moment uit haar jasje. Begin 1911 liet Kruithof een moderne fabriek bouwen aan de Oostkade, die we nu kennen als de modewinkel van Vögele. Om wat meer over de sigarenmakers in het algemeen te weten te komen, vroegen we er Pieter Jan in 't Veld naar. Als lid van de Historische Vereniging Oud-Beijerland pakte hij in de boekenreeks 'Bedrijvigheid in ons dorp' de sigarenmakers bij de kop. 'Samen met de leden van de historische vereniging hebben we leuk materiaal boven water gekregen. De ondergrond vormde het boek van K. Siderius en een merkenbureau, het Octrooicentrum Nederland. Via internet kwamen we aan een verzamelaar in Best die over sigarenbandjes beschikte. In het Streekmuseum Heinenoord bladerden we in de streekkranten van vroeger en vonden daarin reclame-uitingen', zegt Pieter Jan.

         'Maar ook Arie Duifhuizen kon ons van informatie voorzien.' De tweede aflevering in de serie 'Bedrijvigheid in ons dorp' geeft een goed beeld van de sigarenindustrie in die periode in het dorp Oud-Beijerland. 'Want naast Kruithof had je nog Jilles Mast aan de Beneden Oostdijk, zij behoorden tot de grotere. Daarnaast waren er nog tal van kleinere sigarenmakers in het dorp actief zoals Johannes de Jong die eerst bij Kruithof werkte en voor zichzelf begon op een bovenzaaltje van een café aan de Molendijk en later aan de Havendam. Verder had je aan de Baan de Gebr. Van Hamburg, C. Duifhuizen aan de Polderstraat, L.A. Boender in de Nobelstraat, L.C. Verhoeven in de Kerkstraat en Nicolaas Gillessen eveneens in de Nobelstraat. Uiteindelijk kwamen we nog een foto tegen van sigarenfabriek 'van Dartelen' en ene Frits Uil en Marius Tuk. Tijdens hoogtijdagen werden er toch altijd nog zo'n 150 á 160.000 sigaren gemaakt door zo'n 120 mensen', weet Pieter Jan. 'Sommigen hadden er op de benedenverdieping een winkel bij. Het rokertje werd soms gecombineerd met sterke drank.' In 't Veld wijst op gegevens van de vakgroep sigarenindustrie in 1941 dat de afzet aan winkeliers 61% bedroeg, de rest is onderverdeeld in grossiers en particulieren te weten 12 en 27%. Pieter Jan: 'Kruithof was ook geen kleintje, want op 1 januari 1940 waren er bij Kruithof 36 personen werkzaam. Daar kwam direct na de oorlog wel verandering in. Door het wegvallen van een groot exportland als Nederlands-Indië, bleek uit de stukken dat het pand aan de Oostkade te groot werd en het personeel ook drastisch terugliep. We zien dan dat de bovenverdieping wordt verhuurd aan Hertzberger die er kleding gaat vervaardigen. Wat jaren later neemt Hertzberger het hele pand over en betekent dit het einde van de eens zo florerende sigarenfabriek van Kruithof.' Het gesprek met Pieter Jan vindt plaats in de raadzaal van het Oude Raadhuis in Oud-Beijerland. 'Over de stoelen waar we nu op zitten kan ik je nog wel wat leuks vertellen', zegt hij. 'Toen er op een gegeven moment nieuw meubilair moest worden aangeschaft in de raadzaal, had men bedacht om op de stoelen het gemeentewapen te laten zetten. Waarschijnlijk bij gebrek aan een goede afbeelding van het Oud-Beijerlandse wapen hebben de vroede vaderen een sigarenkistje van Kruithof meegegeven aan de meubelmaker. Het leuke is dat het wapen van sigarenfabriek Kruithof een kroon had terwijl pas in 1967, om precies te zijn op 7 juli, door de Hoge Raad van Adel officieel de kroon op het wapen van Oud-Beijerland werd toegekend. Zo hebben jarenlang de stoelen in de raadzaal het beeldmerk van sigarenfabriek 'Het Wapen van Oud-Beijerland' gesierd.'

         . Hij trouwde Elizabeth VINK, getrouwd 3 Mei 1877 in Heinenoord, geb. 2 Okt 1848 in Goidschalxoord (dochter van Gerrit Andriesz VINK en Geertrui Jacobsd De KONING), ovl. 28 Okt 1901 in Oud-Beijerland (aangegeven 30 Okt).

                             Kinderen:

           1161    i.   Willem KRUITHOF, geb. 2 Feb 1878 in Oud-Beijerland, ovl. 2 Dec 1937 in Oud-Beijerland, beroep sigarenfabrikant.  Buiten het directeurschap van de sigarenfabriek heeft hij zich ook ingezet voor de Oud-Beijerlandse gemeenschap. Hij was lid van de gemeenteraad (vanaf 1928 tot aan zijn dood in 1937), bestuurslid van de vereniging Oud-Beijerlands gemeentebelang en bestuurslid van de plaatselijke ambachtsschool. Hij trouwde Klazina Susanna SMIT, getrouwd 29 Sep 1904 in Oud-Beijerland, geb. 8 Mei 1876 in Oud-Beijerland (dochter van Pieter SMIT en Emmetje Van OOIJEN), ovl. 1 Feb 1938 in Oud-Beijerland (aangegeven 2 Feb).

           1162   ii.   Geertrui KRUITHOF, geb. 23 Nov 1879 - 23 Nov 1880 in Oud-Beijerland.  Zij trouwde Izaäk Cornelis LAMMERSE, getrouwd 23 Nov 1905 in Oud-Beijerland, geb. 23 Nov 1873 - 23 Nov 1874 in Zuidland (zoon van Pieter LAMMERSE en Aaltje KLEINJAN).

           1163  iii.   Gerrit KRUITHOF, geb. 1886 - 1887 in Oud-Beijerland, ovl. na 28 Jan 1947, beroep sigarenfabrikant.  Hij trouwde Jansje FONKERT, getrouwd 26 Apr 1911 in Oud-Beijerland, geb. 1885 - 1886 in Oud-Beijerland (dochter van Dirk FONKERT en Jannigje HERWEIJER), ovl. 28 Jan 1947 in Oud-Beijerland.

           1164  iv.   Jaapje KRUITHOF, geb. 27 Jun 1886 - 27 Jun 1887 in Oud-Beijerland.  Zij trouwde Dirk FONKERT, getrouwd 27 Jun 1912 in Oud-Beijerland, geb. 27 Jun 1884 - 27 Jun 1885 in Oud-Beijerland (zoon van Dirk FONKERT en Jannigje HERWEIJER).

 

777.  Jan KRUITHOF, geb. 29 Okt 1850 in Heinenoord.  Getuige bij:  Arie KRUITHOF #12701 & Elizabeth VINK #12702   Getrouwd  3 Mei 1877  Heinenoord. Hij trouwde Geertrui MONSTER, getrouwd 3 Mei 1872 in Heinenoord, geb. 30 Jan 1852 in Heinenoord (dochter van Meeuwis MONSTER en Grietje VRIJLAND).

                             Kinderen:

           1165    i.   Willem KRUITHOF, geb. 11 feb 1873 in Heinenoord (aangegeven 12 Feb), ovl. 4 Apr 1873 in Heinenoord (aangegeven 5 Apr).

           1166   ii.   Grietje KRUITHOF, geb. 2 Mei 1874 in Heinenoord (aangegeven 4 Mei), ovl. 28 Feb 1875 in Heinenoord (aangegeven 1 Mrt).

           1167  iii.   Grietje KRUITHOF, geb. 13 Apr 1876 in Heinenoord (aangegeven 14 Apr).

           1168  iv.   Jaapje KRUITHOF, geb. 3 Jan 1878 in Heinenoord (aangegeven 4 Jan).

           1169   v.   Willem KRUITHOF, geb. 20 Nov 1879 in Heinenoord (aangegeven 21 Nov), ovl. 8 Mei 1884 in Heinenoord (aangegeven 9 mei).

           1170  vi.   Pieternella KRUITHOF, geb. 7 Dec 1882 in Heinenoord, ovl. 8 Feb 1968 in Den Haag, begraven 1968 in Den Haag (Nieuw Eik en Duinen).  Zij trouwde Johannes Marinus ROMIJN, getrouwd 15 Mei 1907 in Den Haag, geb. 19 Nov 1882 in Den Haag, ovl. 4 Okt 1966 in Den Haag, begraven 1966 in Den Haag (Nieuw Eik en Duinen).

           1171 vii.   Wilhelmina KRUITHOF, roep- of bijnaam Mien, geb. ca 1887.  Zij trouwde Carel Lambertus Theodorus KOEK.

 

778.  Pieter Cornelis KRUITHOF, geb. 23 Nov 1853 in Heinenoord (aangegeven 25 Nov), ovl. 22 Aug 1945 in Dordrecht (aangegeven 30 Aug Heinenoord).  Getuige bij:  Arie KRUITHOF #12701 & Elizabeth VINK #12702   Getrouwd  3 Mei 1877  Heinenoord. Hij trouwde Geertrui Hendrika Johanna PREESMAN, getrouwd 29 Mei 1879 in Heinenoord, geb. 13 Aug 1849 in Heinenoord (dochter van Mattheus Adrianusz PREESMAN en Geertruij Leendertsd TROOST), ovl. 29 Apr 1942 in Heinenoord (aangegeven 1 Mei).

                             Kinderen:

           1172    i.   Geertrui Jaapje KRUITHOF, geb. 17 mei 1884 in Heinenoord (aangegeven 19 Mei), ovl. 19 Jun 1898 in Heinenoord (aangegeven 20 Jun).

           1173   ii.   Willem Mattheus KRUITHOF, geb. 12 Dec 1885 in Heinenoord (aangegeven 15 Dec 1885).

           1174  iii.   Mattheus KRUITHOF, geb. 7 Mei 1887 in Heinenoord (aangegeven 9 Mei).

           1175  iv.   Arie KRUITHOF, geb. 24 Aug 1888 in Heinenoord (aangegeven 25 Aug), ovl. 1 Sep 1888 in Heinenoord.

           1176   v.   Arie KRUITHOF, geb. 26 Jan 1890 in Heinenoord (aangegeven 28 Jan).  Hij trouwde Johanna VOORWINDEN, getrouwd 26 Aug 1920 in 's-Gravendeel, geb. 26 Aug 1890 - 26 Aug 1891 in 's-Gravendeel (dochter van Jan VOORWINDEN en Anna De ZEEUW).

           1177  vi.   Adrianus Simon KRUITHOF, geb. 2 Mrt 1891 in Heinenoord.  Hij trouwde Maria Paulina HOLLAAR, getrouwd 9 Okt 1913 in Oud-Beijerland, geb. 23 Jun 1889 in Oud-Beijerland (dochter van Bastiaan Willem HOLLAAR en Adriana De VROET).

           1178 vii.   Jacob KRUITHOF, geb. 13 Apr 1893 in Heinenoord, ovl. 27 Nov 1918 in Heinenoord (aangegeven 29 Nov).

           1179 viii.   Jaapje Geertrui KRUITHOF, geb. 16 Jun 1895 in Heinenoord (aangegeven 17 Jun).  Zij trouwde Aart Pieter Van STIGT, getrouwd 5 Apr 1917 in Heinenoord, geb. 7 Dec 1893 in Puttershoek (zoon van Huig Van STIGT en Maggeltje Catharina KALIS).

 

779.  Dirk KRUITHOF, geb. 6 Feb 1857 in Heinenoord (aangegeven 7 Feb).  Hij trouwde Hendrika RIJSDIJK, getrouwd 6 Mrt 1884 in Heinenoord, geb. 10 Jul 1858 in Puttershoek (dochter van Jacob RIJSDIJK en Anna Van SOEST).

                             Kinderen:

           1180    i.   Jaapje Anna Johanna KRUITHOF, geb. 22 Aug 1884 - 22 Aug 1885 in Oud-Beijerland.  Zij trouwde Adrianus SNAAIJER, getrouwd 22 Aug 1912 in Puttershoek, geb. 22 Aug 1886 - 22 Aug 1887 in Maasdam (zoon van Cornelis SNAAIJER en Kaatje De GEUS).

           1181   ii.   Anna Teuntje KRUITHOF, geb. 29 Jan 1886 - 29 Jan 1887 in Oud-Beijerland.  Zij trouwde Dirk DIJKSHOORN, getrouwd 29 Jan 1914 in Puttershoek, geb. 29 Jan 1887 - 29 Jan 1888 in Schiebroek (zoon van Willem DIJKSHOORN en Aafje Van Den BERG).

           1182  iii.   Antje Wilhelmina KRUITHOF, geb. 25 Feb 1887 - 25 Feb 1888 in Oud-Beijerland.  Zij trouwde Leendert De KAT, getrouwd 25 Feb 1914 in Puttershoek, geb. 25 Feb 1881 - 25 Feb 1882 in Ridderkerk (zoon van Izaëk De KAT en Maria ROOS).

 

785.  Jacob KRUITHOF, geb. 10 Sep 1850 in Maasdam (aangegeven 11 Sep).  Hij trouwde Cornelia SCHIPPER, getrouwd 5 Nov 1880 in Goudswaard, geb. 1856 - 1857 in Oostvoorne (dochter van Jan SCHIPPER en Jannetje LUGTENBURG).

                             Kinderen:

           1183    i.   Doodgeboren Dochter KRUITHOF, geb. 1880 - 1881, ovl. 29 Aug 1881 in Piershil (aangegeven 30 Aug).

           1184   ii.   Grietje KRUITHOF, geb. 16 Nov 1883 in Hoogvliet (aangegeven 17 Nov).

           1185  iii.   Jan KRUITHOF, geb. 12 Jan 1885 in Hoogvliet (aangegeven 13 Jan).

           1186  iv.   Pieter KRUITHOF, geb. 25 Okt 1886 in Hoogvliet (aangegeven 26 Okt).

           1187   v.   Jan Neelis KRUITHOF, geb. 1 Okt 1888 in Hoogvliet (aangegeven 2 Okt).

           1188  vi.   Jannetje KRUITHOF, geb. 24 Jan 1891 in Hoogvliet (aangegeven 26 Jan).

           1189 vii.   Jannetje KRUITHOF, geb. 24 Jan 1891 in Hoogvliet (aangegeven 26 Jan).

           1190 viii.   Helenus KRUITHOF, geb. 23 Nov 1892 in Hoogvliet.

           1191  ix.   Dirk KRUITHOF, geb. 18 Jan 1896 in Hoogvliet.  Hij trouwde Wilhelmina GROENEVELD, getrouwd 27 Okt 1927 in Pernis, geb. 1902 - 1903 in Fijnaart (dochter van Huibert GROENEVELD en Maaike HEIJSTEK).

           1192   x.   Jacob KRUITHOF, geb. 18 Feb 1898 in Hoogvliet.

 

788.  Dirk KRUITHOF, geb. 15 Apr 1858 in Zuid-Beijerland (aangegeven 16 Apr), ovl. 1 Feb 1935 in Rotterdam (aangegeven 2 Feb Piershil).  Hij trouwde Maartje BOKHOUT, getrouwd 18 Mei 1888 in Piershil, geb. 1858 - 1859 in Piershil (dochter van Jacob BOKHOUT en Cornelia KOSTER), ovl. 1 Feb 1943 in Piershil (aangegeven 3 Feb).

                             Kinderen:

           1193    i.   Margrietha KRUITHOF, geb. 8 Jul 1889 - 8 Jul 1890 in Piershil.  Zij trouwde Pleun ROEST, getrouwd 8 Jul 1909 in Piershil, geb. 1885 in Piershil (zoon van Willem ROEST en Geertrui Van LEENEN), ovl. 14 Mrt 1949 in Goudswaard.

           1194   ii.   Pieter KRUITHOF, geb. 1891 - 1892, ovl. 21 Jan 1893 in Piershil.

           1195  iii.   Neeltje KRUITHOF, geb. 1892 - 1893, ovl. 6 Okt 1893 in Piershil (aangegeven 7 Okt).

           1196  iv.   Cornelis KRUITHOF, geb. 24 Feb 1892 - 24 Feb 1893 in Piershil.  Hij trouwde Elizabeth Van Der SLUIS, getrouwd 24 Feb 1919 in Numansdorp, geb. 24 Feb 1888 - 24 Feb 1889 in Numansdorp (dochter van Leendert Jacobus Van Der SLUIS en Maria De HEUS).

           1197   v.   Neeltje KRUITHOF, geb. 22 Mei 1894 - 22 Mei 1895 in Piershil.  Zij trouwde Jacob SIRKS Van Der OOST, getrouwd 22 Mei 1918 in Piershil, geb. 22 Mei 1890 - 22 Mei 1891 in Goudswaard (zoon van Alje SIRKS Van Der OOST en Neeltje ANDEWEG).

           1198  vi.   Cornelia KRUITHOF, geb. ca 1898 in Piershil, ovl. 26 Jan 1938 in Piershil (aangegeven 27 Jan).  Zij trouwde Adrianus KOOIJ, getrouwd 25 Apr 1929 in Piershil, geb. 1884 - 1885 in Piershil (zoon van Cornelis KOOIJ en Maria De ZEEUW), ovl. na 26 Jan 1938.

 

791.  Willem KRUITHOF, geb. 22 Apr 1849 in Strijen, ovl. 6 Okt 1923 in Berkel en Rodenrijs, beroep bouwknecht, boerenarbeider, loswerkman, landbouwer, tuinder.  Hij trouwde Adriaantje HUISMAN, getrouwd 4 Jun 1875 in Heinenoord, geb. 4 Jan 1855 in Heinenoord (aangegeven 5 Jan) (dochter van Arie HUISMAN en Annigje Elizabeth TAK), ovl. 5 Dec 1915 in Rotterdam (Commanderijstraat 27 ).

                             Kinderen:

           1199    i.   Maria KRUITHOF, geb. 10 Mei 1875 in Heinenoord (buitenechtelijk kind), ovl. 30 Sep 1930 in Berkel en Rodenrijs.  Zij trouwde Hendrik KEGEL, getrouwd 1 Sep 1898 in Rotterdam, geb. 19 Mrt 1874 in Oud-Beijerland (zoon van Korstiaan KEGEL en Maaike Van DEELEN).

           1200   ii.   Arie KRUITHOF, geb. 5 Jun 1876 in Heinenoord, ovl. 30 Okt 1914 in Rotterdam.  Hij trouwde Plona RIJSWIJK, getrouwd 22 Jun 1910 in Rotterdam, geb. 29 Okt 1872 in Stolwijk.

           1201  iii.   Pieter KRUITHOF, geb. 30 Aug 1877 in Heinenoord, ovl. 7 Jul 1899 in Rotterdam, beroep boerenarbeider.

           1202  iv.   Teunis KRUITHOF, geb. 27 Mrt 1879 in Heinenoord, beroep tuindersknecht.  Hij trouwde Wilhelmina PRUISEN, getrouwd 20 Nov 1907 in Rotterdam, geb. in Emmikhoven (dochter van Cornelis PRUISEN en Teuntje VERHOEVEN).

           1203   v.   Cornelis KRUITHOF, geb. 25 Sep 1880 in Heinenoord.

           1204  vi.   Jacob KRUITHOF, geb. 19 Jul 1882 in Heinenoord.

           1205 vii.   Willem Hendrik KRUITHOF, geb. 19 Feb 1884 in Heinenoord (aangegeven 20 Feb).  Hij trouwde Dina NOORDEGRAAF, ovl. 16 Dec 1931 in Rotterdam.

           1206 viii.   Jan KRUITHOF, geb. 6 Aug 1885 in Heinenoord (aangegeven 7 Aug), ovl. 12 Jul 1886 in Heinenoord (aangegeven 13 Jul 1886).

           1207  ix.   Annigje Elisabeth KRUITHOF, geb. 28 Nov 1886 in Heinenoord (aangegeven 29 Nov).  Zij trouwde Hendrik VOLAART, getrouwd 25 Aug 1909 in Rotterdam, geb. 8 Sep 1883 in Nieuwe-Tonge (zoon van Johannes VOLAART en Kommerina GROOTENBOER), beroep schoenmaker.

        + 1208   x.   Jan KRUITHOF geb. 7 Aug 1888.

           1209  xi.   Lena KRUITHOF, geb. 9 Aug 1890 in Heinenoord.  Zij trouwde Johannes ROEBELING, getrouwd 29 Okt 1913 in Rotterdam, geb. 6 Apr 1879 in Nieuwe-Tonge (zoon van Cornelis ROEBELING en Jannetje VOLAART), ovl. 22 Mei 1954 in Den Haag, beroep rijksambtenaar.

           1210 xii.   Ingetje KRUITHOF, geb. 23 Feb 1893 in Kralingen (aangegeven 25 Feb).  Zij trouwde Dirk SNOEY, geb. in Rotterdam (zoon van Johannes Pieter SNOEY en Petronella RINGLEVER), beroep boekbinder.

           1211 xiii.   Willemina KRUITHOF, geb. 23 Feb 1893 in Kralingen (aangegeven 25 Feb).

           1212 xiv.   Adriaantje KRUITHOF, geb. 9 Jun 1895 in Rotterdam.

           1213 xv.   Doodgeboren Kind KRUITHOF, geb. 7 Sep 1897 in Rotterdam.

 

812.  Aalbert KRUITHOF, geb. 1837 - 1838 in Strijen, ovl. 10 Apr 1871 in Mijnsheerenland (aangegeven 11 Apr).  Hij trouwde Maartje De PENNING, getrouwd 27 Apr 1865 in Mijnsheerenland, geb. 1834 - 1835 in Mijnsheerenland (dochter van Willem Jacobsz De PENNING en Jannigje Huigsd Van Der WEIJDEN), ovl. vr 10 Apr 1871.

                             Kinderen:

           1214    i.   Doodgeboren Dochter KRUITHOF, geb. 15 Feb 1866 in Mijnsheerenland (aangegeven 16 Feb), ovl. 15 Feb 1866 in Mijnsheerenland (aangegeven 16 Feb).

 

813.  Leendert KRUITHOF, geb. 1841 - 1842, ovl. 30 Mei 1871 in Kralingen (aangegeven 31 Mei).  Hij trouwde Gijsbertje Van ROOIJ, getrouwd 2 Okt 1867 in Rotterdam, geb. 1840 - 1841 in Herwijnen (dochter van Jan Van ROOIJ en Engeltje Van WEELDEN), ovl. na 30 Mei 1871.

                             Kinderen:

           1215    i.   Maria Engelina KRUITHOF, geb. 29 Jan 1869 in Kralingen (aangegeven 30 Jan).

 

816.  Pieter KRUIJTHOF, geb. 7 Sep 1839 in Strijen, ovl. 2 Mei 1928 in Strijen, beroep werkman.  Hij trouwde Maaike NOOTEBOOM, getrouwd 14 Jun 1861 in Strijen, geb. 1 Sep 1838 in Strijensas (dochter van Johannes Maartensz NOTEBOOM en Elisabeth LIEFAART), ovl. 16 Jun 1911 in Strijen (aangegeven 17 Jun).

                             Kinderen:

        + 1216    i.   Pieter KRUITHOF geb. 1868.

        + 1217   ii.   Johannes KRUITHOF geb. 26 Jun 1872.

        + 1218  iii.   Teunis KRUITHOF geb. 1875.

 

819.  Johannis KRUITHOF, geb. 1 Apr 1841 in Klaaswaal, ovl. 5 Jun 1905 in Klaaswaal (aangegeven 6 Jun).  Hij trouwde Pietertje Den BOER, getrouwd 12 Aug 1864 in Klaaswaal, geb. 2 Mei 1840 in Klaaswaal (dochter van Simon Pietersz Den BOER en Annigje SMITS), ovl. 26 Nov 1915 in Klaaswaal (aangegeven 29 Nov).

                             Kinderen:

           1219    i.   Kniertje KRUITHOF, geb. 7 Nov 1864 in Klaaswaal, ovl. 31 Mrt 1930 in Klaaswaal (aangegeven 1 Apr).  Zij trouwde (1) Pieter PEGELS, getrouwd 24 Jun 1887 in Klaaswaal, geb. 29 Nov 1861 in Klaaswaal (zoon van Leendert PEGELS en Maria ANDEWEG), ovl. 14 Jan 1904 in Klaaswaal.  Zij trouwde (2) Jan Pieter MEELDIJK, getrouwd 11 Aug 1905 in Klaaswaal, geb. 4 Apr 1866 in Nieuw-Beijerland (zoon van Teunis MEELDIJK en Kornelia De BRUIN), ovl. 22 Jun 1938 in Klaaswaal (aangegeven 23 Jun).

           1220   ii.   Annigje KRUITHOF, geb. 2 Dec 1865 in Klaaswaal, ovl. 15 Sep 1944 in Strijen.  Zij trouwde Arie SNIJDERS, getrouwd 7 Jun 1889 in Klaaswaal, geb. 25 Nov 1860 in Strijen (zoon van Arie SNIJDERS en Pietertje KRUITHOF), ovl. 26 Jul 1948 in Strijen (aangegeven 28 Jul).

        + 1221  iii.   Adrianus KRUITHOF geb. 31 Okt 1868.

        + 1222  iv.   Simon KRUITHOF geb. 29 Sep 1871.

 

823.  Pieter KRUITHOF, geb. 11 Okt 1851 in Klaaswaal, ovl. 28 Nov 1878 in Klaaswaal (aangegeven 29 Nov).  Hij trouwde Willempje KOOIJMAN, getrouwd 12 Mrt 1875 in Strijen, geb. 4 Mei 1852 in Strijen (dochter van Jan KOOIJMAN en Willemijntje Den HAAN), ovl. 24 Feb 1882 in Zuid-Beijerland.

                             Kinderen:

           1223    i.   Kniertje KRUITHOF, geb. 1874 - 1875, ovl. 22 Aug 1875 in Klaaswaal (aangegeven 23 Aug).

           1224   ii.   Kniertje KRUITHOF, geb. 1875 - 1876 in Klaaswaal, ovl. 18 Dec 1896 in Klaaswaal.  Zij trouwde Hendrik Arie VOLLAARD, getrouwd 20 Nov 1896 in Klaaswaal, geb. 1875 - 1876 in Klaaswaal (zoon van Hendrik VOLLAARD en Berbera MONSTER), ovl. na 18 Dec 1896.

           1225  iii.   Willemijntje KRUITHOF, geb. 1877 - 1878, ovl. 12 Mei 1878 in Klaaswaal (aangegeven 13 Mei).

 

826.  Willem KRUITHOF, geb. 1851 - 1852 in Strijen, ovl. 20 Apr 1899 in Nijmegen (aangegeven 21 Apr), beroep schipper.  Hij trouwde Johanna Susanna Van BRUGGEN, getrouwd 19 Feb 1885 in Strijen, geb. 28 Sep 1862 in Strijen (dochter van Johannes Cornelis Van BRUGGEN en Elisabeth De RUITER), ovl. 29 Apr 1933 in Rotterdam.

                             Kinderen:

           1226    i.   Elisabeth KRUITHOF, geb. 25 Apr 1889 in Woerden, ovl. 24 Dec 1976 in Bodegraven.  Zij trouwde Johannes VERSTEEGT, getrouwd 18 Mrt 1914 in Rotterdam, geb. 10 Okt 1889 in Katwijk (zoon van Johannes VERSTEEGT en Mensje Van Der VLIET), ovl. 29 Jun 1945 in Hildesheim (DE), beroep predikant.

 

829.  Willem KRUITHOF, geb. 24 Jul 1836 in Fijnaart, ovl. 4 Mrt 1895 in Linschoten.  Hij trouwde Willemijntje OUDSHOORN, getrouwd 14 Apr 1876 in Linschoten, geb. ca 1843 in Nieuwkoop (dochter van NN en Gerritje OUDSHOORN).

                             Kinderen:

           1227    i.   Gerritje Janna KRUITHOF, geb. 10 Mrt 1878 in Linschoten.  Zij trouwde Lourens STREEFKERK, getrouwd 30 Dec 1904 in Tienhoven, geb. 14 Sep 1876 in Ameide (zoon van Cornelis STREEFKERK en Fijgje UITTENBOGAARD).

        + 1228   ii.   Lodewijk KRUITHOF.

 

830.  Bastiaan KRUITHOF, geb. 10 Sep 1838 in Fijnaart.  Hij trouwde (1) Elisabeth Van STRAATEN, getrouwd 16 Apr 1867 in Bodegraven, geb. 19 Jul 1835 in Bodegraven (dochter van Johannes Van STRAATEN en Maria VERBEEK).  Hij trouwde (2) Grietje De VRIES, getrouwd 8 Mei 1884 in Linschoten, geb. ca 1855 in Harlingen (dochter van Hidde Dirks De VRIES en Elisabeth Cornelis De VRIES).

                             Kinderen van Elisabeth Van STRAATEN:

           1229    i.   Lodewijk Johannes KRUITHOF, geb. 1874 - 1875 in Linschoten, ovl. vr 3 Dec 1946.  Hij trouwde Jantje ALKEMA, getrouwd 18 Jun 1900 in Harlingen, geb. 1870 - 1871 in Harlingen (dochter van Hendrik Hendriks ALKEMA en Dirkje OUENDAG), ovl. 3 Dec 1946 in Leiden.

 

834.  Pieter Adrianus KRUITHOF, geb. 22 Dec 1847 in Fijnaart, ovl. 16 Okt 1922 in Linschoten.  Hij trouwde (1) Aletta ULTEE, getrouwd 17 Apr 1874 in Linschoten, geb. ca 1848 in Linschoten (dochter van Arnoldus Antonie ULTEE en Jannigje OOMS), ovl. 1 Feb 1892 in Linschoten.  Hij trouwde (2) Jannigje Neeltje Van Den WIJNGAARD, getrouwd 7 Apr 1893 in Linschoten, geb. ca 1857 in Lopik (dochter van Floris Van Den WIJNGAARD en Neeltje Van METEREN), ovl. 21 Jan 1942 in Linschoten.

                             Kinderen van Aletta ULTEE:

           1230    i.   Alida Jacomina KRUITHOF, ovl. 24 Jan 1882 in Linschoten.

           1231   ii.   Martina KRUITHOF, ovl. 11 Mei 1886 in Linschoten.

           1232  iii.   Jannigje KRUITHOF, ovl. 25 Jul 1887 in Linschoten.

           1233  iv.   Pieter Adrianus KRUITHOF, ovl. 21 Aug 1891 in Linschoten.

           1234   v.   Janna Arnolda KRUITHOF, geb. ca 1875 in Linschoten.  Zij trouwde Jan KONIJN, getrouwd 18 Mei 1898 in Linschoten, geb. ca 1875 in Zwammerdam (zoon van Leendert KONIJN en Jacoba ANKER).

           1235  vi.   Arnoldus Lodewijk KRUITHOF, geb. 1875 - 1876, ovl. 8 Feb 1876 in Linschoten.

        + 1236 vii.   Arnoldus Anthony KRUITHOF geb. ca 1877.

           1237 viii.   Lodewijk Bastiaan KRUITHOF, geb. ca 1879 in Linschoten.  Hij trouwde Hendrika Louisa VERWEIJ, getrouwd 7 Jul 1921 in Linschoten, geb. 30 Sep 1884 in Linschoten (dochter van Johannes VERWEIJ en Louisa Christina KOOPER).

           1238  ix.   Alida Jacomina KRUITHOF, geb. ca 1883 in Linschoten, ovl. 27 Okt 1908 in Linschoten.  Zij trouwde Gerrit Van Der GRIFT, getrouwd 18 Okt 1906 in Linschoten, geb. 4 Aug 1876 in Harmelen (zoon van Cornelis Van Der GRIFT en Emmigje VERSTEEGT).

           1239   x.   Cornelia Adriana KRUITHOF, geb. ca 1888 in Linschoten.  Zij trouwde Marinus Johannis Van OUDENALLEN, getrouwd 8 Jun 1911 in Linschoten, geb. ca 1890 in Oudewater (zoon van Johannes Van OUDENALLEN en Dirkje Van BEMMEL).

 

836.  Gerrit KRUITHOF, geb. 24 Aug 1831 in Fijnaart en Heijningen, ovl. 6 Apr 1867 in Leeuwarden (aangegeven 6 Apr Fijnnaart en Heijningen met acte 29, aangegeven 8 Apr te Leeuwarden).  Hij trouwde Adriana NIJHOFF, getrouwd 11 Apr 1861 in Fijnaart en Heijningen, geb. 4 Mrt 1831 in Fijnaart en Heijningen (dochter van Adrianus NIJHOFF en Maria Van DOORN), ovl. 23 Jan 1917 in Willemstad.

                             Kinderen:

           1240    i.   Johanna KRUITHOF, geb. 19 Feb 1862 in Fijnaart en Heijningen, ovl. 22 Jun 1926 in Willemstad.  Zij trouwde Pieter Adriaan WIGANT, getrouwd 19 Mei 1881 in Willemstad, geb. 27 Aug 1851 in Willemstad (zoon van Bastiaan WIGANT en Jacoba ARDON), ovl. 22 Jul 1917 in Willemstad.

        + 1241   ii.   Adrianus KRUITHOF geb. 24 Jun 1863.

           1242  iii.   Kornelia KRUITHOF, geb. 24 Jun 1865 in Fijnaart en Heijningen.  Zij trouwde Cornelis DUBBELMAN, getrouwd 4 Nov 1892 in Hooge- en Lage-Zwaluwe, geb. in Hooge- en Lage-Zwaluwe (zoon van Adriaan DUBBELMAN en Anna Aartje De VISSER).

 

842.  Bastiaan KRUITHOF, geb. in Klundert.  Hij trouwde Juliana Adriana LIPS, getrouwd 8 Aug 1889 in Klundert, geb. in Klundert.

                             Kinderen:

           1243    i.   Lodewijk Govert KRUITHOF, ovl. 27 Jul 1895 in Klundert.

 

848.  Willem KRUITHOF, geb. 20 Nov 1846 in Fijnaart, ovl. 7 Apr 1896 in Willemstad.  Hij trouwde Machelina Van De REE, getrouwd 6 Mei 1871 in Fijnaart, geb. 18 Dec 1845 in Fijnaart (dochter van Cornelis Van De REE en Adriana Den HOLLANDER), ovl. 6 Jan 1896 in Willemstad.

                             Kinderen:

           1244    i.   Hendrik KRUITHOF, geb. 22 Feb 1872 in Fijnaart, ovl. 18 Mei 1877 in Willemstad.

           1245   ii.   Cornelis KRUITHOF, geb. 19 Nov 1874 in Willemstad.  Hij trouwde Pieternella OOSTDIJCK, getrouwd 30 Apr 1898 in Willemstad, geb. 25 Jan 1876 in Fijnaart en Heijningen (dochter van Christiaan OOSTDIJCK en Elizabeth DUIJVELAAR).

           1246  iii.   Hendrik KRUITHOF, geb. 20 Sep 1877 in Willemstad.  Hij trouwde Hendrica NOORDIJK, getrouwd 10 Sep 1903 in Schiedam, geb. 1879 - 1880 in Schiedam (dochter van Cornelis Hendrik NOORDIJK en Jannetje SCHOUTEN).

           1247  iv.   Adriana KRUITHOF, geb. 6 Jan 1880 in Willemstad.  Zij trouwde Adriaan KANTERS, getrouwd 18 Mei 1900 in Hooge- en Lage-Zwaluwe, geb. 17 Jul 1879 in Hooge- en Lage-Zwaluwe (zoon van Bastiaan KANTERS en Johanna ROODNAT), ovl. 17 Nov 1944 in Zevenbergen.

           1248   v.   Willem KRUITHOF, geb. 21 Jan 1883 in Willemstad, ovl. 19 Sep 1887 in Willemstad.

           1249  vi.   Jan KRUITHOF, geb. 28 Nov 1885 in Willemstad, ovl. 15 Apr 1899 in Rotterdam.

           1250 vii.   Teuntje Maaike KRUITHOF, geb. 19 Mei 1887 in Willemstad, ovl. 16 Mei 1939 in Den Haag.  Zij trouwde Adrianus KOEDAM, getrouwd 6 Jul 1907 in Vuren, geb. 24 Aug 1882 in Vuren (zoon van Leendert KOEDAM en Anna De BRUIN), ovl. 9 Jan 1972 in Den Haag, beroep arbeider.

           1251 viii.   Maria KRUITHOF, geb. 6 Aug 1890 in Willemstad, ovl. 25 Apr 1892 in Willemstad.

 

851.  Jan KRUITHOF, geb. 4 Feb 1845 in Fijnaart en Heijningen, ovl. 11 Sep 1903 in Fijnaart en Heijningen.  Hij trouwde (1) Huibertje SCHREUDERS, getrouwd 16 Mei 1874 in Fijnaart en Heijningen, geb. 26 Feb 1849 in Fijnaart en Heijningen (dochter van Jacob SCHREUDERS en Dirkje GROENEVELD), ovl. 13 Sep 1879 in Fijnaart en Heijningen.  Hij trouwde (2) Elisabeth PROVILIJ, getrouwd 8 Mei 1880 in Fijnaart, geb. 18 Jan 1845 in Willemstad (dochter van IJzak PROVILIJ en Josina KONINGS), ovl. 27 Sep 1934 in Zevenbergen.

                             Kinderen van Huibertje SCHREUDERS:

           1252    i.   Catharina KRUITHOF, geb. 21 Mrt 1875 in Fijnaart en Heijningen, ovl. 26 Mrt 1904 in Klundert.  Zij trouwde Cornelis Thomas MERKUS, getrouwd 12 Mei 1900 in Fijnaart en Heijningen, geb. 8 Dec 1870 in Willemstad (zoon van Marcus MERKUS en Bardina DEGENAARS), ovl. 3 Mrt 1949 in Poortugaal.

                             Kinderen van Elisabeth PROVILIJ:

           1253   ii.   Jozina KRUITHOF, geb. 1880 - 1881 in Fijnaart en Heijningen.  Zij trouwde Pieter Willem TIELEMANS, getrouwd 8 Aug 1907 in Klundert, geb. 1871 - 1872 in Dinteloord en Prinsenland (zoon van Arie TIELEMANS en Willemijna NOUWEN).

 

854.  Philippus KRUITHOF, geb. 15 Okt 1849 in Fijnaart en Heijningen, ovl. 26 Feb 1931 in Fijnaart en Heijningen.  Hij trouwde Johanna Van Den BERG, getrouwd 1 Mei 1880 in Fijnaart en Heijningen, geb. 26 Jan 1856 in Fijnaart en Heijningen (dochter van Jacobus Van Den BERG en Cornelia OOSTDIJK), ovl. 5 Sep 1922 in Fijnaart en Heijningen.

                             Kinderen:

           1254    i.   Gerrit KRUITHOF, geb. 1 Feb 1881 in Fijnaart.  Hij trouwde Wouterina Van DAM, getrouwd 8 Jul 1905 in Willemstad (dochter van Maarten Van DAM en Cornelia Van PROOIJEN).

        + 1255   ii.   Jacobus KRUITHOF geb. 16 Okt 1882.

           1256  iii.   Kaatje KRUITHOF, geb. 21 Feb 1885 in Klundert.  Zij trouwde Willem De GEUS, getrouwd 4 Mei 1905 in Klundert, geb. 24 Apr 1879 in Klundert (zoon van Johannis De GEUS en Wilhelmina Van DERENDORP), ovl. 6 Nov 1938 in Klundert.

           1257  iv.   Cornelia KRUITHOF, geb. 3 Aug 1886 in Klundert.  Zij trouwde Jurrie NOORDIJK, getrouwd 4 Jan 1906 in Klundert (zoon van Jan NOORDIJK en Hendrika Christina SNIJDERS).

           1258   v.   Alberdina KRUITHOF, geb. 23 Apr 1888 in Klundert.  Zij trouwde Gijsbert Cornelis Den HOLLANDER, getrouwd 7 Mei 1910 in Willemstad, geb. 29 Dec 1885 in Fijnaart en Heijningen (zoon van Adrianus Den HOLLANDER en Adriana Van ENTHOVEN).

           1259  vi.   Laurina KRUITHOF, geb. 3 Mei 1890 in Klundert, ovl. 10 Aug 1890 in Klundert.

           1260 vii.   Laurina KRUITHOF, geb. 24 Apr 1893 in Fijnaart en Heijningen, ovl. 16 Jul 1946 in Fijnaart en Heijningen.  Zij trouwde Cornelis Christiaan NOORDIJK, getrouwd 2 Okt 1915 in Fijnaart en Heijningen, geb. 1889 - 1890 in Poortvliet (zoon van Jan NOORDIJK en Hendrika Christina SNIJDERS).

 

857.  Gerrit KRUITHOF, geb. 27 Mrt 1857 in Klundert, ovl. 10 Jan 1902 in Klundert.  Hij trouwde Maria DIRKEN, getrouwd 3 Mei 1884 in Fijnaart en Heijningen, geb. 12 Aug 1856 in Klundert (dochter van Dingeman DIRKEN en Maria Clasina VERHEULEN), ovl. 3 Dec 1934 in Klundert.

                             Kinderen:

           1261    i.   Gerrit KRUITHOF, geb. 2 Mrt 1885 in Fijnaart, ovl. 8 Jan 1906 in Klundert.

           1262   ii.   Maria KRUITHOF, geb. 5 Apr 1886 in Fijnaart, ovl. 20 Jan 1910 in Klundert.

           1263  iii.   Kaatje KRUITHOF, geb. 18 Nov 1890 in Klundert.

           1264  iv.   Clazina KRUITHOF, geb. 1 Jan 1894 in Klundert, ovl. 3 Mrt 1894 in Klundert.

           1265   v.   Clazina KRUITHOF, geb. 4 Nov 1895 in Klundert.  Zij trouwde Dirk Pieter HOLLEMANS, getrouwd 31 Dec 1914 in Klundert, geb. 2 Mei 1891 in Klundert (zoon van Leendert HOLLEMANS en Jozina Adriana HARMSEN), ovl. 8 Jul 1953 in Klundert.

           1266  vi.   Doodgeboren Kind KRUITHOF, geb. 16 Dec 1899 in Klundert, ovl. 16 Dec 1899 in Klundert.

 

872.  Arij  KRUITHOF, geb. 1823, gedoopt 8 Okt 1823 in Charlois, ovl. 18 Jun 1876 in Charlois.  Hij trouwde (1) Maartje KOSTER, getrouwd 31 Okt 1849 in Charlois, geb. 1 Mrt 1831 in Charlois (dochter van Klaas Maartensz KOSTER en Willempje Willemsd Van PELT), ovl. 3 Okt 1860.  Hij trouwde (2) Janna STEHOUWER, getrouwd 3 Jan 1862 in Charlois, geb. 5 Dec 1840 in Charlois (dochter van Pieter STEHOUWER en Antonia KOSTER), ovl. 6 Feb 1906 in Rotterdam.

                             Kinderen van Maartje KOSTER:

           1267    i.   Adriaantje KRUITHOF, geb. 27 Jul 1850 in Charlois, ovl. 6 Jun 1851.

           1268   ii.   Adriaantje KRUITHOF, geb. 29 Okt 1851 in Charlois, ovl. 30 Mei 1906 in Rotterdam.  Zij trouwde Arie Van Der HILT, getrouwd 7 Nov 1878 in Charlois, geb. 21 Nov 1849 in Charlois (zoon van Adrianus Wilhelmus Van Der HILT en Dingena Van BIJLERT), ovl. 10 Nov 1927 in Rotterdam.

           1269  iii.   Klaas KRUITHOF, geb. 20 Mei 1853 in Charlois, ovl. 27 Okt 1880.  Hij trouwde Dirkje ZIEKENHEINER, getrouwd 20 Mei 1880 in Charlois (bruid wonende te Rotterdam), geb. 1852 - 1853 in Charlois (dochter van Johannes Peter ZICKENKAINER en Sara BOSMAN).

           1270  iv.   Arij KRUITHOF, geb. 9 Mrt 1855 in Charlois, ovl. 27 Aug 1919 in Charlois.  Hij trouwde Anna ZEVENBERGEN, getrouwd 24 Apr 1879 in Heinenoord, geb. 15 Jan 1858 in Heinenoord (dochter van Arij Louwerensz ZEVENBERGEN en Anna KOOIJMAN), ovl. 26 Aug 1919 in Charlois.

           1271   v.   Willempje KRUITHOF, geb. 8 Nov 1856 in Charlois, ovl. 10 Jul 1944 in Pretoria (ZA).  Zij trouwde Jan BOT, getrouwd 8 Jul 1880 in Charlois, geb. 20 Dec 1856 in Charlois (zoon van Willem BOT en Jaapje OPHOF), ovl. 14 Sep 1943 in Pretoria (ZA).

        + 1272  vi.   Dirk KRUITHOF geb. 20 Nov 1858.

           1273 vii.   Janna KRUITHOF, geb. 29 Sep 1860 in Charlois, ovl. 6 Nov 1860.

                             Kinderen van Janna STEHOUWER:

           1274 viii.   Pieter KRUITHOF, geb. 19 Apr 1867 in Charlois, ovl. 26 Jan 1942 in (US/NJ).  Hij trouwde Evertje VEENSTRA, getrouwd 28 Okt 1908 in Patersoort, geb. 14 Jun 1870 in Oudega Wymbritseradeel, ovl. 4 Jun 1960 in (US/NJ).

           1275  ix.   Maartje KRUITHOF, geb. 13 Mei 1874 in Charlois, ovl. 29 Nov 1942 in Kampen.  Zij trouwde Seakle GREYDANUS, getrouwd 6 Jan 1904 in Rotterdam, geb. 1 Mei 1871 in Arum Wonseradeel, ovl. 19 Mei 1948 in Kampen.

 

878.  Pieter KRUITHOF, geb. 6 Mrt 1817 in Pernis.  Hij trouwde Marijtje VERSCHOOR, getrouwd 9 Aug 1844 in Pernis, geb. 2 Okt 1814 in Pernis (dochter van Jacob Adrianusz VERSCHOOR en Catharina Arijsd BOGERD).

                             Kinderen:

           1276    i.   Marinus KRUITHOF, geb. 24 Aug 1844 in Pernis, ovl. 10 Mei 1846 in Pernis.

           1277   ii.   Maria KRUITHOF, geb. 17 Apr 1847 in Pernis, ovl. 22 Sep 1867 in Pernis ?

           1278  iii.   Annetje KRUITHOF, geb. 5 Okt 1848 in Pernis.

        + 1279  iv.   Marinus KRUITHOF geb. 5 Jan 1850.

           1280   v.   Adrianus KRUITHOF, geb. 7 Mei 1852 in Pernis, ovl. 9 Feb 1853 in Pernis.

        + 1281  vi.   Adrianus KRUITHOF geb. 21 Mei 1853.

        + 1282 vii.   Arie KRUITHOF geb. 14 Nov 1854.

        + 1283 viii.   Maarten KRUITHOF geb. 7 Jun 1857.

 

882.  Willem KRUITHOF, geb. 16 Nov 1830 in Pernis, ovl. 20 Aug 1876 in Pernis.  Hij trouwde Lena Van VEELEN, getrouwd 8 Apr 1854 in Pernis, geb. 7 Jul 1835 in Pernis (dochter van Jan Jansz Van VEELEN en Ingetje Arendsd WESTERVELD), ovl. na 8 Jan 1890 in Pernis ?

                             Kinderen:

        + 1284    i.   Marinus KRUITHOF geb. 2 Sep 1854.

           1285   ii.   Ingetje KRUITHOF, geb. 3 Sep 1856 in Pernis (aangegeven 4 Sep).

           1286  iii.   Jan Arij KRUITHOF, geb. 10 Feb 1859 in Pernis.

           1287  iv.   Ingetje KRUITHOF, geb. 24 Jan 1861 in Pernis.

           1288   v.   Jan KRUITHOF, geb. 10 Okt 1862 in Pernis (aangegeven 11 Okt).

           1289  vi.   Jan KRUITHOF, geb. 31 Aug 1864 in Pernis (aangegeven 1 Sep).

           1290 vii.   Pietertje KRUITHOF, geb. 22 Mei 1866 in Pernis.  Zij trouwde (1) Leendert Cornelis VRIJLAND, getrouwd 8 Jan 1890 in Pernis, geb. 1856 - 1857 in Norg (zoon van Leendert VRIJLAND en Geertje KOERTS), ovl. vr 15 Feb 1917.  Zij trouwde (2) Arend MEERHOF, getrouwd 15 Feb 1917 in Schiedam, geb. 1852 - 1863 in Schiedam (zoon van Arend MEERHOF en Cornelia Van Der HELM).

           1291 viii.   Jan Willem KRUITHOF, geb. 22 Okt 1868 in Pernis (aangegeven 23 Okt).

           1292  ix.   Jan KRUITHOF, geb. 20 Mei 1870 in Pernis.

           1293   x.   Jan KRUITHOF, geb. 19 Jan 1873 in Pernis (aangegeven 20 Jan).

 

883.  Arij Arijsz KRUITHOF, geb. 18 Mei 1805 in Charlois, gedoopt 26 Mei 1805 in Charlois, ovl. 17 Mrt 1865 in Hendrik-Ido-Ambacht (aangegeven 18 Mrt).  Hij trouwde (1) Pietertje Aartsd Van WIJNGAARDEN, ook bekend als Van WINGERDEN, getrouwd 19 Mrt 1831 in Ridderkerk, geb. 1805 in Ridderkerk (dochter van Aart Pietersz Van WIJNGAARDEN en Jannetje Dirksd De HART), gedoopt 24 Mrt 1805 in Ridderkerk, ovl. 2 Jun 1849 in Hendrik-Ido-Ambacht (aangegeven 3 Jun).  Hij trouwde (2) Janna Van ROON, getrouwd 1 Dec 1849 in Hendrik-Ido-Ambacht, geb. 1819 - 1820 in Meerdervoort (dochter van Jan Van ROON en Sijgje Jansd ZILVERSCHOON), ovl. na 17 Mrt 1865.

                             Kinderen van Pietertje Aartsd Van WIJNGAARDEN:

        + 1294    i.   Daniël KRUITHOF geb. 11 Mei 1833.

        + 1295   ii.   Aart KRUITHOF geb. 1835.

           1296  iii.   Geertje KRUITHOF, geb. 1836 - 1837 in Ridderkerk.  Zij trouwde Cornelis Arie KROOS, getrouwd 29 Okt 1859 in Ridderkerk, geb. 1838 - 1839 in Ridderkerk (zoon van Cornelis Ariesz KROOS en Maria Cornelia MUIJEN).

        + 1297  iv.   Jan KRUITHOF geb. 23 Jun 1844.

                             Kinderen van Janna Van ROON:

           1298   v.   Kaatje KRUITHOF, geb. 1850 - 1851, ovl. 31 Mrt 1897 in Hendrik-Ido-Ambacht (aangegeven 1 Apr).  Zij trouwde Arie Pieter GELDERBLOM, geb. 1840 - 1841 (zoon van Jan Arijsz GELDERBLOM en Geertje Christoffelsd DRINKWAARD), ovl. 4 Feb 1897 in Hendrik-Ido-Ambacht.

           1299  vi.   Johanna KRUITHOF, geb. 1850 - 1851 in Hendrik-Ido-Ambacht.  Zij trouwde Willem KANTERS, getrouwd 1 Mei 1879 in Hendrik-Ido-Ambacht, geb. 1845 - 1846 in Hendrik-Ido-Ambacht (zoon van Jacob KANTERS en Lena VERBOOM).

           1300 vii.   Trijntje KRUITHOF, geb. 1854 - 1855 in Hendrik-Ido-Ambacht, ovl. na 18 Okt 1892.  Zij trouwde Leendert BAKKER, getrouwd 23 Apr 1874 in Hendrik-Ido-Ambacht, geb. 1853 - 1854 in Heeroudelands-Ambacht (zoon van Pieter BAKKER en Cornelia VERMEER), ovl. 18 Okt 1892 in Hendrik-Ido-Ambacht.

           1301 viii.   Cornelia KRUITHOF, geb. 1856 - 1857 in Ridderkerk.  Zij trouwde Pieter Den BOEF, getrouwd 26 Jul 1876 in Hendrik-Ido-Ambacht, geb. 1850 - 1851 in Hendrik-Ido-Ambacht (zoon van Dirk Den BOEF en Grietje EIJSDIJK).

           1302  ix.   Sijgje KRUITHOF, geb. 1861 - 1862 in Hendrik-Ido-Ambacht, ovl. na 30 Jan 1885.  Zij trouwde (1) Johannes VALSTER, getrouwd 6 Mei 1882 in Hendrik-Ido-Ambacht, geb. 1855 - 1856 in Hendrik-Ido-Ambacht (zoon van Leendert VALSTER en Willemijntje BOL), ovl. 30 Jan 1885 in Hendrik-Ido-Ambacht (aangegeven 31 Jan).  Zij trouwde (2) Teunis Van DRUNE, getrouwd 12 Jan 1888 in Hendrik-Ido-Ambacht, geb. 1849 - 1850 in Strijen (zoon van Karel Van DRUNE en Lijntje ARENDSE).

 

884.  Gijsbert KRUITHOF, geb. 1806 - 1807 in Charlois.  Hij trouwde Neeltje Nijsd Den HARTOG, getrouwd 14 Jun 1830 in Kijfhoek, geb. 1805 - 1806 in Hendrik-Ido-Ambacht (dochter van Denijs Den HARTOG en Anna Jansd NOORDEGRAAF).

                             Kinderen:

           1303    i.   Geertje KRUITHOF, geb. 1829 - 1830 in Ridderkerk.  Zij trouwde Jan Van VUGT, getrouwd 11 Dec 1850 in Ridderkerk, geb. 1827 - 1828 in Ridderkerk (zoon van Pieter Van VUGT en Gonda Van Den BERG).

 

885.  Jacob Arijsz KRUITHOF, geb. 1807 - 1808 in Katendrecht.  Hij trouwde Neeltje Woutersd Van Der PAD, getrouwd 27 Jun 1834 in Katendrecht, geb. 1809 - 1810 in Ridderkerk (dochter van Wouter Gerritsz Van Der PAD en Grietje Cornelisd Van RIJN).

                             Kinderen:

           1304    i.   Arie Wouter KRUITHOF, geb. 10 Dec 1837 in Delfshaven (aangegeven 11 Dec), ovl. 27 Feb 1838 in Delfshaven.

           1305   ii.   Arie Wouter KRUITHOFF, geb. 14 Feb 1840 in Delfshaven (aangegeven 15 Feb).

           1306  iii.   Geertje Margrietha KRUITHOF, geb. 15 Okt 1848 in Delfshaven (aangegeven 16 Okt), ovl. 10 Feb 1849 in Delfshaven.

 

887.  Jacobus KRUIJTHOF, geb. 18 Feb 1816 in Charlois.  Hij trouwde Teuntje OSKAMP, getrouwd 23 Okt 1841 in Krimpen a/d IJssel, geb. 24 Nov 1818 in Haastrecht (dochter van Cornelis OSKAMP en Aagje SIRRE).

                             Kinderen:

        + 1307    i.   Gerardus KRUITHOF geb. 18 Feb 1859.

           1308   ii.   Arie KRUITHOF, geb. 1860 - 1861 in Rotterdam.  Hij trouwde (1) Elisabeth Johanna Gerardina DRENKELFORD, ovl. vr 15 Aug 1912.  Hij trouwde (2) Elisabeth Bernardina WIJZENBROEK, getrouwd 15 Aug 1912 in Schiedam, geb. 1869 - 1870 in Schiedam (dochter van Stephanus Johannes WIJZENBROEK en Clara OPHOFF).

 

 

Tiende Generatie

 

894.  Frans KRUITHOF, geb. 14 Feb 1863 in Mijnsheerenland, ovl. 10 Sep 1929 in Rotterdam (aangegeven 16 Sep Heinenoord).  Hij trouwde Aaltje KOOIJMAN, getrouwd 24 Okt 1890 in Heinenoord, geb. 1 Mei 1866 in Heinenoord (dochter van Willem KOOIJMAN en Cornelia Aaltje KLUIT), ovl. 27 Dec 1915 in Heinenoord (aangegeven 28 Dec).

                             Kinderen:

           1309    i.   Cornelia Aaltje KRUITHOF, geb. 27 Aug 1892 in Heinenoord (aangegeven 29 Aug), ovl. 6 Jul 1927 in Heinenoord (aangegeven 7 Jul 1927).  Zij trouwde Wouter GROENEWEG, getrouwd 20 Sep 1917 in Heinenoord, geb. 1 Jan 1888 in Heinenoord (zoon van Jacob GROENEWEG en Pieternella Van Den ENDEN).

           1310   ii.   Klaas KRUITHOF, geb. 17 Jul 1896 in Heinenoord (aangegeven 18 Jul), ovl. 5 Aug 1896 in Heinenoord (aangegeven 6 Aug).

           1311  iii.   Klaas KRUITHOF, geb. 10 Jul 1898 in Heinenoord (aangegeven 11 Jul).  Hij trouwde Janna Van Den TOL, getrouwd 9 Jul 1925 in Heinenoord, geb. 1903 - 1904 in Oud-Beijerland (dochter van Frans Van Den TOL en Wilhelmina WAARDENBURG).

 

896.  Jan KRUITHOF, geb. 4 Jul 1867 in Mijnsheerenland, beroep 1934 betonvlechter, woonde 1949 in Dordrecht, ovl. 11 Apr 1949 in Dordrecht (aangegeven 12 Apr).  Hij trouwde Pietertje BLOK, getrouwd 12 Mei 1899 in Heinenoord, geb. 4 Mei 1873 in Puttershoek (dochter van Gerrit BLOK en Neeltje WARNAAR), woonde 1957 in Dordrecht, ovl. 3 Jun 1957 in Dordrecht (aangegeven 6 Jun), woonde (gezin) 1934 in Dordrecht.

                             Kinderen:

           1312    i.   Klaas KRUITHOF, geb. 26 Feb 1900 in Heinenoord.

           1313   ii.   Neeltje KRUITHOF, geb. 6 Aug 1901 in Mijnsheerenland.  Zij trouwde Maarten De KONING, getrouwd 11 Sep 1924 in Dordrecht, geb. 1902 - 1903 in Dordrecht (zoon van Izaäk De KONING en Anthonia Van EFFEREN).

           1314  iii.   Neesje KRUITHOF, geb. 16 Nov 1902 in Mijnsheerenland.  Zij trouwde Pieter Johannes Van Der NET, getrouwd 6 Jan 1927 in Dordrecht, geb. 1902 - 1903 in Dordrecht (zoon van Jacob Van Der NET en Elisabeth KLOOTWIJK).

           1315  iv.   Gerrit KRUITHOF, geb. 17 Jun 1904 in Schiedam (ouders wonende aan de Hoofdstraat 31 ).

           1316   v.   Maria Annigje KRUITHOF, geb. 28 Feb 1907 in Schiedam (aangegeven 1 Mrt, ouders wonende aan de Hoofdstraat 31), ovl. 1909.

           1317  vi.   Annigje KRUITHOF, geb. 3 Feb 1909 in Dordrecht (aangegeven 4 Feb, ouders wonende aan de Vleeschhouwersstraat 20).

           1318 vii.   Frans Arie KRUITHOF, geb. 5 Mrt 1910 in Dordrecht (aangegeven 7 Mrt, ouders, wonende aan de Vleeschhouwersstraat 20), ovl. 1914.

           1319 viii.   Arie KRUITHOF, geb. 24 Mei 1913 in Dordrecht, beroep 1934 constructiewerker, woonde 1934 in Dordrecht.  Hij trouwde Cornelia SPRUIJT, getrouwd 27 Sep 1934 in Dordrecht, geb. 18 Sep 1913 in Puttershoek (aangegeven 19 Sep) (dochter van Gerrit SPRUIJT en Maaike BRAND), woonde 1934 in Dordrecht.  Zij waren gescheiden op 5 Nov 1952 in Dordrecht (Bij vonnis der Arrondissement Rechtbank te Dordrecht van 5 November 1952, heden ingeschreven, is het in nevenstaande akte vermelde huwelijk echtscheiding ontbonden. Dordrecht, 6 December 1952).

 

901.  Gerrit KRUITHOF, geb. 11 Sep 1863 in Strijen, ovl. 11 Jun 1924 in Rotterdam (aangegeven 16 Jun Maasdam, uittrekksel gemeente Rotterdam 13 Jun), beroep boerenarbeider.  Hij trouwde Neeltje In 't VELD, getrouwd 23 Jun 1887 in Maasdam, geb. 28 Dec 1866 in Maasdam (dochter van Kleis In 't VELD en Adriana VERHOEVEN), ovl. na 16 Jun 1924.

                             Kinderen:

        + 1320    i.   Dirk KRUITHOF geb. 17 Okt 1887.

           1321   ii.   Klaas KRUITHOF, geb. 21 Mei 1889 in Mijnsheerenland, ovl. 18 Aug 1890 in Mijnsheerenland.

        + 1322  iii.   Klijs KRUITHOF geb. 6 Jul 1891.

        + 1323  iv.   Teunis KRUITHOF geb. 9 Dec 1893.

           1324   v.   Aart KRUITHOF, geb. 16 Jul 1896 in Mijnsheerenland.  Hij trouwde Hendriksje De REUS, getrouwd 3 Jan 1923 in Rotterdam, geb. 23 Jun 1902 in Oud-Beijerland (dochter van Philippus De REUS en Lijntje Van PELT).

        + 1325  vi.   Leendert KRUITHOF geb. 16 Aug 1898.

           1326 vii.   Doodgeboren Zoon KRUITHOF, geb. 6 Jun 1900 in Klaaswaal, ovl. 6 Jun 1900 in Klaaswaal.

           1327 viii.   Adrianus KRUITHOF, geb. 3 Jul 1901 in Maasdam (aangegeven 5 Jul).  Hij trouwde Klara HUMM, geb. 19 Mei 1900 in Maikammer (DE) (dochter van Johannes HUMM en Maria Philipina SCHMIDT), ovl. 19 Feb 1934 in Rotterdam.

           1328  ix.   Anna KRUITHOF, geb. 28 Sep 1903 in Maasdam (aangegeven 29 Sep), ovl. 5 Dec 1903 in Maasdam.

           1329   x.   Doodgeboren Zoon KRUITHOF, geb. 20 Dec 1905 in Maasdam, ovl. 20 Dec 1905 in Maasdam.

           1330  xi.   Anna KRUITHOF, geb. 12 Mei 1907 in Maasdam, ovl. 26 Mei 2002 in Strijen.  Zij trouwde Gerrit HITZERT, getrouwd 1 Mei 1930 in Maasdam, geb. 4 Jul 1903 in Strijen (zoon van Jan HITZERT en Jannigje ZWINGELAAR), ovl. 7 Sep 1992.

           1331 xii.   Adriana KRUITHOF, geb. 18 Mei 1909 in Maasdam, ovl. 5 Okt 1999 in Binnenmaas.  Zij trouwde Cornelis BIJL, getrouwd 28 Apr 1932 in Maasdam, geb. 1905 - 1906 in Puttershoek (zoon van Jacob BIJL en Clara VOS), ovl. 26 Aug 1991.

        + 1332 xiii.   Janus KRUITHOF.

 

907.  Teunis KRUITHOF, geb. 3 Okt 1872 in Strijen.  Hij trouwde Willemina BARENDREGT, getrouwd 31 Mrt 1899 in Heinenoord, geb. 31 Okt 1876 in Heinenoord (dochter van Dirk BARENDREGT en Adriaantje LEENHEER).

                             Kinderen:

           1333    i.   Adriaantje Dirkje KRUITHOF, geb. 27 Jul 1903 in Rotterdam.  Zij trouwde Gerrit Van RINGELESTEIJN, getrouwd 1 Okt 1924 in Rotterdam, geb. 1903 - 1904 in Rotterdam (zoon van Arie Van RINGELESTEIJN en Gooitske HOEKSTRA).

           1334   ii.   Dirk KRUITHOF, geb. 12 Feb 1905 in Rotterdam.  Hij trouwde Geertruij HARTMAN, getrouwd 6 Mei 1925 in Rotterdam, geb. 1903 - 1904 in Rotterdam (dochter van Huibrecht HARTMAN en Teuntje LEMS).

           1335  iii.   Anna Wilhelmina KRUITHOF, geb. 1911 in Rotterdam, ovl. 1998.  Zij trouwde Jan BOOIJ, geb. 1911 in Barendrecht, ovl. 2004.

 

918.  Wouter KRUITHOF, geb. 1 Mei 1817 in Dirksland.  Hij trouwde (1) Neeltje LODDER, getrouwd 19 Okt 1840 in Melissant, geb. 1823 - 1824 in Melissant (dochter van Adrianus LODDER en Jannetje Van IJCK), ovl. 9 Feb 1859 in Ooltgensplaat (aangegeven 11 Feb).  Hij trouwde (2) Kornelia GROOTENBOER, getrouwd 14 Mei 1864 in Ooltgensplaat, geb. 1825 - 1826 in Ooltgensplaat (dochter van Gerrit GROOTENBOER en Maria De BONTE).

                             Kinderen van Neeltje LODDER:

           1336    i.   Jannetje KRUITHOF, geb. 23 Apr 1841 - 23 Apr 1842 in Melissant.  Zij trouwde Andries KREEFT, getrouwd 23 Apr 1864 in Ooltgensplaat, geb. 23 Apr 1833 - 23 Apr 1834 in Ooltgensplaat (zoon van NN en Jannetje KREEFT).

 

927.  Cornelis KRUITHOF, geb. 19 Aug 1822 in Mijnsheerenland, ovl. 6 Aug 1907 in Mijnsheerenland (aangegeven 7 Aug).  Hij trouwde (1) Lena Van Der BURGH, getrouwd 4 Sep 1846 in Goudswaard, geb. 7 Feb 1825 in Goudswaard (dochter van Arie Cornelisz Van Der BURG en Pietertje Abelsd VERMEULEN), ovl. 23 Nov 1846 in Zuid-Beijerland.  Hij trouwde (2) Pieternella Cornelisd DOLK, getrouwd 18 Mei 1848 in Goudswaard, geb. 16 Nov 1806 in Strijensas (dochter van Cornelis Jacobsz DOLK en Josina Adrianusd Van Der SLUIJS), gedoopt 23 Nov 1806 in Strijen, ovl. 28 Jun 1853 in Goudswaard (aangegeven 29 Jun).  Hij trouwde (3) Maggeltje De REUS, getrouwd 13 Jul 1855 in Numansdorp, geb. 27 Feb 1824 in Numansdorp (dochter van Jan Cornelisz De REUS en Meijnsje Jacobsd VERRIJ), ovl. 13 Feb 1904 in Mijnsheerenland.

                             Kinderen van Lena Van Der BURGH:

           1337    i.   Doodgeboren Zoon KRUITHOF, geb. 3 Nov 1846 in Zuid-Beijerland (aangegeven 4 Nov), ovl. 3 Nov 1846 in Zuid-Beijerland (aangegeven 4 Nov).

                             Kinderen van Pieternella Cornelisd DOLK:

           1338   ii.   Hillegje KRUITHOF, geb. 21 Mei 1849 in Goudswaard, ovl. 5 Aug 1850 in Goudswaard.

                             Kinderen van Maggeltje De REUS:

           1339  iii.   Hilligje KRUITHOF, geb. 25 Apr 1856 in Goudswaard.  Zij trouwde (1) Johannis RIETVELD.  Zij trouwde (2) Gijsbertus Franciscus DERKZWAGER, getrouwd 7 Nov 1879 in Goudswaard, geb. 7 Nov 1855 - 7 Nov 1856 in Oud-Beijerland (zoon van Abraham DIRKZWAGER en Lena NIEMANTSVERDRIET).

           1340  iv.   Jan KRUITHOF, geb. 26 Mei 1857 - 26 Mei 1858 in Goudswaard.  Hij trouwde Lena NIEMANSVERDRIET, getrouwd 26 Mei 1887 in Strijen, geb. 26 Mei 1864 - 26 Mei 1865 in Strijen (dochter van Adrianus Jacob NIEMANSVERDRIET en Jozina KLEINJAN).

        + 1341   v.   Pieter KRUITHOF geb. 29 Aug 1859.

           1342  vi.   Meinsje KRUITHOF, geb. 15 Aug 1865 - 15 Aug 1866 in Goudswaard.  Zij trouwde Peter Johannis KLUIT, getrouwd 15 Aug 1895 in Mijnsheerenland, geb. 15 Aug 1849 - 15 Aug 1850 in Mijnsheerenland (zoon van Ludovikus Hermannus KLUIT en Jacoba Sybilla Van DOVEREN).

 

938.  Pieter KRUITHOF, geb. 12 Feb 1837 in Mijnsheerenland, ovl. 29 Dec 1904 in Mijnsheerenland.  Hij trouwde Antje Van WAASBERGEN, getrouwd 19 Mei 1865 in Mijnsheerenland, geb. 3 Jul 1840 in Mijnsheerenland (dochter van Wouter Willemsz Van WAASBERGEN en Annigje Gerritsd KLOOTWIJK), ovl. 9 Nov 1902 in Mijnsheerenland.

                             Kinderen:

           1343    i.   Annigje KRUITHOF, geb. 12 Mei 1865 - 12 Mei 1866 in Mijnsheerenland.  Hij trouwde Bastiaan KOOIJ, getrouwd 12 Mei 1893 in Mijnsheerenland, geb. 12 Mei 1866 - 12 Mei 1867 in 's-Gravendeel (dochter van Cornelis KOOIJ en Maria TOL).

 

939.  Johannes KRUITHOF, geb. 17 Jan 1839 in Mijnsheerenland, ovl. 15 Apr 1911 in Puttershoek.  Hij trouwde (1) Luijkje In 't VELD, getrouwd 2 Apr 1868 in Dordrecht, geb. 28 Apr 1841 in Dubbeldam (dochter van Pieter Jansz In 't VELD en Maria Huigsd Van TOL).  Hij trouwde (2) Janna Bastiaantje De KONING, getrouwd 25 Apr 1873 in Rhoon, geb. 1850 - 1851 in Rhoon (dochter van Leendert Jacobsz De KONING en Lijntje Jansd Van Den HOEK).

                             Kinderen van Luijkje In 't VELD:

           1344    i.   Pieter KRUITHOF, geb. 1868 - 1869 in Mijnsheerenland.  Hij trouwde Jaapje KLUIFHOOFD, getrouwd 30 Apr 1896 in Zuid-Beijerland, geb. 16 Dec 1869 in Zuid-Beijerland (aangegeven 17 Dec) (dochter van Johannes KLUIFHOOFD en Teuntje DEKKER).

                             Kinderen van Janna Bastiaantje De KONING:

           1345   ii.   Leendert KRUITHOF, geb. 29 Mrt 1877 - 29 Mrt 1878 in Rhoon.  Hij trouwde Annigje Van Der LINDE, getrouwd 29 Mrt 1906 in Klaaswaal, geb. 29 Mrt 1887 - 12 Dec 1887 in Klaaswaal (dochter van Pieter Van Der LINDE en Maria Van De GRIEND).

           1346  iii.   Cornelis KRUITHOF, geb. 12 Dec 1878 - 12 Dec 1879 in Rhoon.  Hij trouwde Annigje Van Der LINDE, getrouwd 12 Dec 1918 in Klaaswaal, geb. 29 Mrt 1887 - 12 Dec 1887 in Klaaswaal (dochter van Pieter Van Der LINDE en Maria Van De GRIEND).

           1347  iv.   Maaike KRUITHOF, geb. 4 Okt 1881 - 4 Okt 1882 in Rhoon.  Zij trouwde Cornelis De HAAS Van DORSSER, getrouwd 4 Okt 1906 in Puttershoek, geb. 4 Okt 1872 - 4 Okt 1873 in Nieuwe-Tonge (zoon van Hubregt De HAAS Van DORSSER en Arendje Hendrika BAARS).

           1348   v.   Cornelia KRUITHOF, geb. 1883 - 1884 in Rhoon.  Zij trouwde Leendert Jacob AARNOUDSE, getrouwd 18 Mei 1911 in Puttershoek, geb. 18 Mei 1881 - 18 Mei 1882 in Oud-Vossemeer (zoon van Jacob AARNOUDSE en Pieternella Maria BREURE).

 

941.  Dirk KRUITHOF, geb. 13 Jan 1843 in Mijnsheerenland, ovl. 10 Nov 1920 in Strijen.  Hij trouwde Trijntje NIEMANSVERDRIET, getrouwd 23 Apr 1868 in Strijen, geb. 7 Nov 1842 in Strijen (dochter van Abraham Bastiaansz NIEMANTSVERDRIET en Lena De JONG), ovl. 21 Feb 1922 in Strijen.

                             Kinderen:

           1349    i.   Hilligje KRUITHOF, geb. 6 Mei 1868 - 6 Mei 1869 in Mijnsheerenland.  Zij trouwde Abraham NIEMANSVERDRIET, getrouwd 6 Mei 1897 in Mijnsheerenland, geb. 6 Mei 1866 - 6 Mei 1867 in Strijen (zoon van Jan NIEMANSVERDRIET en Johanna LOOSE).

        + 1350   ii.   Abraham KRUITHOF geb. 9 Okt 1869.

           1351  iii.   Pieter KRUITHOF, geb. 1870 - 1871 in Mijnsheerenland.  Hij trouwde (1) Annigje Maria MAASDAM, getrouwd 25 Jun 1903 in Numansdorp, geb. 1871 - 1872 in Numansdorp (dochter van Johannis MAASDAM en Annegje Van Der LINDE).  Hij trouwde (2) Maria Annigje MAASDAM, getrouwd 12 Mei 1915 in Numansdorp, geb. 1870 - 1871 in Numansdorp (dochter van Johannis MAASDAM en Annegje Van Der LINDE).

           1352  iv.   Lena KRUITHOF, geb. 4 Mei 1875 - 4 Mei 1876 in Mijnsheerenland.  Zij trouwde Cornelis Van Der SLUIS, getrouwd 4 Mei 1910 in Strijen, geb. 4 Mei 1877 - 4 Mei 1878 in Westmaas (zoon van Leendert Van Der SLUIS en Anna Van Der WAAL).

 

947.  Gerrit KRUITHOF, geb. 24 Apr 1833 in Mijnsheerenland, ovl. 8 Feb 1876 in Puttershoek (aangegeven 18 Feb 1876).  Hij trouwde Metje Van DRIEL, getrouwd 28 Jan 1855 in Puttershoek, geb. 8 Apr 1837 in Puttershoek (dochter van Arij Cornelisz Van DRIEL en Bastiaantje Jacobsd GOUD), ovl. 13 Okt 1910 in Heerjansdam.

                             Kinderen:

           1353    i.   Trijntje KRUITHOF.

           1354   ii.   Arie Jan KRUITHOF, geb. 29 Jan 1859 in Puttershoek (aangegeven 31 Jan).  Hij trouwde Magcheltje SLOOF, getrouwd 13 Sep 1890 in Heerjansdam, geb. 21 Jul 1871 in Heerjansdam (dochter van Job SLOOF en Jannigje LEMS).

           1355  iii.   Bastiaantje KRUITHOF, geb. 18 Aug 1861 in Puttershoek (aangegeven 19 Aug), ovl. na 1930.  Zij trouwde Anthonie Adrianus RIDDERHOF, getrouwd 27 Mei 1886 in Zwijndrecht, geb. 14 Jul 1861 in Dordrecht (zoon van Gerrit RIDDERHOF en Geertje EK), ovl. 30 Dec 1930 in Roermond.

           1356  iv.   Johannis Adrianus KRUITHOF, geb. 1863 - 1864, ovl. 19 Jun 1871 in Puttershoek.

           1357   v.   Pieter KRUITHOF, geb. 1867 - 1868, ovl. 24 Jan 1868 in Puttershoek.

           1358  vi.   Pietertje KRUITHOF, geb. 1869 - 1870, ovl. 6 Dec 1870 in Puttershoek (aangegeven 7 Dec).

        + 1359 vii.   Johannis Adrianus KRUITHOF geb. 1872.

 

948.  Pieter KRUITHOF, geb. 22 Jul 1834 in Mijnsheerenland, ovl. 2 Jan 1897 in Mijnsheerenland.  Hij trouwde Trijntje Den BOER, getrouwd 6 Apr 1865 in 's-Gravendeel, geb. 1843 - 1844 in 's-Gravendeel en Leerambacht (dochter van Pieter Corstiaans Den BOER en Johanna VISSER), ovl. 20 Dec 1922 in Mijnsheerenland.

                             Kinderen:

           1360    i.   Ida KRUITHOF, geb. 30 Okt 1873 in Mijnsheerenland, ovl. 9 Apr 1953 in Strijen.  Hij trouwde Pieter REEDIJK, getrouwd 4 Mei 1905 in Mijnsheerenland, geb. 13 Mei 1877 in Heinenoord (dochter van Hendrik REEDIJK en Lijdia DALM), ovl. 14 Sep 1954 in Strijen.

 

951.  Hendrik KRUITHOF, geb. 16 Apr 1838 in Mijnsheerenland, ovl. 18 Feb 1910 in Strijen.  Hij trouwde Jannigje Den BOER, getrouwd 31 Mei 1860 in 's-Gravendeel, geb. 3 Jul 1841 in 's-Gravendeel (dochter van Pieter Corstiaans Den BOER en Ariaantje LEEUWENBURG), ovl. 21 Dec 1915 in Strijen.

                             Kinderen:

           1361    i.   Trijntje KRUITHOF, geb. 31 Jan 1861 - 31 Jan 1862 in 's-Gravendeel.  Zij trouwde Gijsbert HERWIG, getrouwd 31 Jan 1884 in Strijen, geb. 31 Jan 1858 - 31 Jan 1859 in Alblasserdam (zoon van NN en Annigje HERWIG).

        + 1362   ii.   Johannes KRUIJTHOF geb. 16 Mrt 1865.

           1363  iii.   Anna KRUITHOF, geb. 23 Jul 1866 in Strijen.  Zij trouwde Arie Cornelis De KONING, getrouwd 21 Mrt 1889 in Strijen, geb. 31 Dec 1857 in Strijen (zoon van Pieter De KONING en Willemijntje Van GEEMERT), ovl. 3 Apr 1941 in Strijen.

           1364  iv.   Adriana KRUITHOF, geb. 29 Jan 1868 in Strijen, ovl. 10 Dec 1947 in Strijen.  Zij trouwde Arie HOOGHWERF, getrouwd 13 Mei 1897 in Strijen, geb. 30 Apr 1872 in Strijen (zoon van Bastiaan HOOGWERF en Niza Van DAM), ovl. 13 Nov 1963 in Strijen.

           1365   v.   Ida KRUITHOF, geb. 15 Jun 1870 in Strijen, ovl. 21 Mei 1940 in Hilvarenbeek.  Zij trouwde Hermanus Hendrikus LIMBERG, getrouwd 23 Jun 1892 in Strijen, geb. 26 Okt 1865 in Strijen (zoon van Hermanus Hendricus LIMBERG en Maria Fransina Van VESSUM), ovl. 19 Sep 1947 in Middelbeers, beroep schaapherder te Strijen.

           1366  vi.   Pietje KRUITHOF, geb. 1 Apr 1872 - 1 Apr 1873 in Strijen.  Zij trouwde Willem HITZERD, getrouwd 1 Apr 1897 in Strijen, geb. 1 Apr 1869 - 1 Apr 1870 in Westmaas (zoon van Gerrit HITZERD en Teuntje KLEINENDORST).

           1367 vii.   Neeltje KRUITHOF, geb. 1873 - 1874, ovl. 3 Jul 1943 in Rockanje (aangegeven).  Zij trouwde Lucas Van Der LINDEN.

           1368 viii.   Cornelis KRUITHOF, geb. 9 Feb 1882 - 9 Feb 1883 in Strijen.  Hij trouwde Cornelia MONSTER, getrouwd 9 Feb 1905 in Strijen, geb. 9 Feb 1885 - 9 Feb 1886 in Strijen (dochter van Pieter MONSTER en Adriana KLOOTWIJK).

 

953.  Huig KRUIJTHOFF, geb. 5 Apr 1841 in Mijnsheerenland, ovl. 20 Dec 1935 in Dordrecht (aangegeven 3 Jan 1836 te Strijen).  Hij trouwde Anthonia Van 't HOF, getrouwd 8 Mrt 1866 in Strijen, geb. 2 Aug 1845 in Strijen (dochter van Arij Thomasse Van 't HOF en Johanna Jacobsd Van Der LINDEN), ovl. 17 Dec 1912 in Strijen.

                             Kinderen:

           1369    i.   Trijntje KRUIJTHOFF, geb. 16 Jul 1866 in Strijen.  Zij trouwde Teunis VET, getrouwd 14 Jan 1888 in Sliedrecht, geb. 26 Jan 1866 in Sliedrecht (aangegeven 29 Jan) (zoon van Teunis VET en Annigje SLAGBOOM).

        + 1370   ii.   Arie KRUIJTHOF geb. 13 Mrt 1869.

        + 1371  iii.   Johannis KRUIJTHOF geb. 9 Jul 1870.

        + 1372  iv.   Adrianus KRUIJTHOF geb. 23 Okt 1872.

           1373   v.   Johanna KRUIJTHOF, geb. 3 Mei 1874 in Strijen, ovl. na 21 Dec 1942.  Zij trouwde Aart VERGEER, getrouwd 19 Aug 1897 in Strijen, geb. 12 Okt 1873 in Papendrecht (zoon van Kornelis VERGEER en Willemijntje BOTHOF), ovl. 21 Dec 1942 in Dubbeldam.

           1374  vi.   Jacob KRUIJTHOF, geb. 5 Mrt 1876 in Strijen, ovl. 20 Mrt 1876 in Strijen.

           1375 vii.   Elisabeth KRUIJTHOF, geb. 27 Jan 1877 in Strijen.  Zij trouwde Arie Johannes BIJL, getrouwd 9 Dec 1897 in Strijen, geb. 9 Dec 1873 - 9 Dec 1874 in Klundert (zoon van Jacob BIJL en Johanna BURGERS).

           1376 viii.   Gerrit KRUIJTHOF, geb. 4 Mrt 1879 in Strijen, ovl. 28 Sep 1880 in Strijen.

           1377  ix.   Jacob KRUIJTHOF, geb. 3 Jul 1880 in Strijen, ovl. 19 Aug 1880 in Strijen.

        + 1378   x.   Gerrit KRUIJTHOF geb. 8 Sep 1881.

           1379  xi.   Neeltje KRUIJTHOF, geb. 14 Feb 1883 in Strijen, ovl. 31 Dec 1885 in Strijen.

           1380 xii.   Ida KRUIJTHOF, geb. 20 Jan 1884 in Strijen, ovl. 18 Mrt 1884 in Strijen.

           1381 xiii.   Jacob KRUIJTHOF, geb. 2 Jun 1885 in Strijen, ovl. 28 Nov 1885 in Strijen.

           1382 xiv.   Neeltje KRUIJTHOF, geb. 30 Aug 1886 in Strijen, ovl. 7 Dec 1972 in Strijen.  Zij trouwde Adrianus Van DOMMELEN, getrouwd 4 Jun 1908 in Strijen, geb. 17 Okt 1882 in Strijen (zoon van Izaak Van DOMMELEN en Judith Van SOEST), ovl. 27 Feb 1973 in Strijen.

           1383 xv.   Jacob KRUIJTHOF, geb. 3 Sep 1887 in Strijen, ovl. 20 Dec 1887 in Strijen.

           1384 xvi.   Doodgeboren Zoon KRUIJTHOF, geb. 27 Nov 1889 in Strijen, ovl. 27 Nov 1889 in Strijen.

 

961.  Cornelis Jan KRUITHOF, geb. 11 Sep 1852 in Dirksland.  Hij trouwde Maria Jacoba De GAST, getrouwd 1 Apr 1875 in Dirksland, geb. 11 Aug 1853 in Dirksland (dochter van Jacobus De GAST en Teuntje BOTH).

                             Kinderen:

           1385    i.   Cornelia Teuntje KRUITHOF, geb. 1876 - 1877 in Middelharnis, ovl. na 5 Jun 1950.  Zij trouwde Martinus Franciscus Johannes Van DORSSER, getrouwd 26 Apr 1906 in Middelharnis, geb. 1877 - 1878 in Sommelsdijk (zoon van Andries Pieter Van DORSSER en Ingetje STEHOUWER), ovl. 5 Jun 1950 in Zeist.

 

966.  Dirk KRUITHOF, geb. 28 Jul 1834 in Klaaswaal, ovl. 7 Mrt 1898 in Zuid-Beijerland (aangegeven 8 Mrt).  Hij trouwde (1) Willempje Van Den BAN, getrouwd 15 Mei  1863 in Zuid-Beijerland, geb. 28 Mrt 1838 in Spijkenisse (dochter van Jacob Cornelisz Van Der BAN en Jacoba Willemsd Van BELLE), ovl. 30 Okt 1885 in Goudswaard.  Hij trouwde (2) Lijntje SCHELLING, getrouwd 11 Feb 1893 in Zuid-Beijerland, geb. 14 Jan 1846 in Goudswaard (dochter van Bastiaan Rochusz SCHELLING en Adriaantje VOS), ovl. 1 Apr 1903 in Zuid-Beijerland.

                             Kinderen van Willempje Van Den BAN:

        + 1386    i.   Jacob KRUITHOFF geb. 3 Feb 1864.

           1387   ii.   Jannigje KRUIJTHOF, geb. 14 Nov 1865 in Goudswaard, ovl. 27 Feb 1876 in Goudswaard.

           1388  iii.   Jacoba KRUIJTHOF, geb. 23 Jan 1868 in Goudswaard, ovl. 12 Apr 1940 in Zuid-Beijerland (aangegeven 13 Apr).  Zij trouwde Gijsbert De REUS, getrouwd 2 Nov 1888 in Goudswaard, geb. 23 Jan 1854 in Goudswaard (zoon van Maarten De REUS en Petronella BREURE), ovl. na 13 Apr 1940.

           1389  iv.   Teuntje KRUIJTHOF, geb. 7 Jan 1870 in Goudswaard.  Op de ene foto staat Teuntje links met naast haar tanta Ma. Op de andere foto zien we Teuntje derde van links met aan haar rechterzijde haar dochter Willempje Lijntje. Zij trouwde Jan Van VLIET, getrouwd 21 Mei 1892 in Spijkenisse, geb. 1867 - 1868 (zoon van Arij Van VLIET en Lijntje FARENHOUT), ovl. 5 Aug 1940 in Spijkenisse (aangegeven).

           1390   v.   Johanna KRUIJTHOF, geb. 27 Aug 1872 in Goudswaard.  Zij trouwde Klaas Van NOORT, getrouwd 17 Apr 1897 in Zuid-Beijerland, geb. 17 Apr 1868 - 17 Apr 1869 in Geervliet (zoon van Leendert Van NOORT en Teuntje Van Den BAND).

           1391  vi.   Teunis KRUIJTHOF, geb. 3 Mei 1876 in Goudswaard.  Hij trouwde Aaltje PLEIJT, getrouwd 29 Mrt 1900 in Zuid-Beijerland, geb. 16 Nov 1880 in Zuid-Beijerland (dochter van Arie PLEIJT en Lijntje SCHELLING).

           1392 vii.   Jannigje KRUITHOF, geb. 30 Mei 1878 in Goudswaard.  Zij trouwde Johannes DANVERS, getrouwd 29 Jul 1908 in Rotterdam, geb. 1869 - 1870 in Utrecht (zoon van Hendrik Casper DANVERS en Christina COLLEE), ovl. 1 Mei 1917 in Rotterdam.

           1393 viii.   Maartje Cornelia KRUIJTHOF, geb. 15 Okt 1882 in Goudswaard.  Zij trouwde Leendert De GROOT, getrouwd 27 Apr 1906 in Zuid-Beijerland, geb. 27 Apr 1882 - 27 Apr 1883 in Zuid-Beijerland (zoon van Pieter De GROOT en Pieternelle Susanna KRIJGSMAN).

 

974.  Hendrik KRUITHOF, geb. 6 Sep 1848 in Nieuw-Beijerland, beroep arbeider, ovl. 27 Mrt 1927 in Zegwaart (aangegeven 28 Mrt).  Hij trouwde Pietertje De JONGSTE, getrouwd 3 Okt 1873 in Klaaswaal, geb. 11 Apr 1850 in Numansdorp (dochter van Pieter Leendertsz De JONGSTE en Aria De REUS), ovl. 31 Mei 1940 in Zoetermeer.

                             Kinderen:

           1394    i.   Jannigje KRUITHOF, geb. 21 Dec 1872 in Klaaswaal.  Dit was een voorkind van Hendrik, als zodanig door Jannigje en Hendrik erkend en gewettigd.

           1395   ii.   Pieter KRUITHOF, geb. 6 Feb 1874 in Klaaswaal, ovl. 21 Feb 1874 in Klaaswaal.

           1396  iii.   Teunis KRUITHOF, geb. 2 Feb 1875 in Klaaswaal, ovl. 20 Mrt 1875 in Klaaswaal.

           1397  iv.   Pieter KRUITHOF, geb. 15 Mei 1876 in Klaaswaal, ovl. 15 Jun 1876 in Klaaswaal (aangegeven 16 Jun).

           1398   v.   Teunis KRUITHOF, geb. 17 Jun 1877 in Klaaswaal.

           1399  vi.   Pieter KRUITHOF, geb. 13 Nov 1878 in Klaaswaal, ovl. 18 Feb 1879 in Klaaswaal (aangegeven 19 Feb).

           1400 vii.   Pieter KRUITHOF, geb. 20 Jan 1880 in Klaaswaal, ovl. 21 Mrt 1880 in Klaaswaal (aangegeven 22 Mrt).

           1401 viii.   Pieter KRUITHOF, geb. 17 Mrt 1881 in Klaaswaal, ovl. 11 Jul 1881 in Klaaswaal.

           1402  ix.   Pieter KRUITHOF, geb. 5 Jun 1882 in Klaaswaal.  Hij trouwde Barbara Alida MUILWIJK, getrouwd 11 Jun 1919 in Zegwaart, geb. 1896 - 1897 in Zegwaart (dochter van Aalbert MUILWIJK en Maria ZWEMSTRA).

           1403   x.   Aria KRUITHOF, geb. 1883 - 1884 in Klaaswaal.  Zij trouwde Johannes Van ELLESWIJK, getrouwd 19 Nov 1909 in Zegwaart, geb. 1883 - 1884 in Zegwaart (zoon van Willem Van ELLESWIJK en Jannetje LANGELAAN).

           1404  xi.   Dirk KRUITHOF, geb. 1884 - 1885, ovl. 3 Dec 1885 in Klaaswaal.

           1405 xii.   Dirk KRUITHOF, geb. 25 Apr 1886 in Klaaswaal, ovl. 22 Sep 1886 in Klaaswaal (aangegeven 23 Sep).

           1406 xiii.   Dirk KRUITHOF, geb. 1887 - 1888, ovl. 8 Jan 1896 in Zegwaart (aangegeven 9 Jan).

           1407 xiv.   Jacoba KRUITHOF, geb. 1889 - 1890, ovl. 2 Mrt 1891 in 's-Gravendeel (aangegeven 3 Mrt).

           1408 xv.   Hendrik KRUITHOF, geb. 17 Jun 1891 in Strijen, ovl. 6 Aug 1917 in Zegwaart.

           1409 xvi.   Pieter KRUITHOF, geb. 19 Dec 1892 in Strijen.

           1410 xvii.  Dirkje KRUITHOF, geb. 1897 - 1898, ovl. 6 Feb 1898 in Zegwaart (aangegeven 7 Feb).

 

977.  Hendrik KRUITHOF, geb. 21 Okt 1842 in Klaaswaal, ovl. 4 Okt 1921 in Numansdorp (aangegeven 6 Okt Klaaswaal).  Hij trouwde (1) Janna ROOS, getrouwd 26 Apr 1867 in Heinenoord, geb. 15 Okt 1838 in Heinenoord (dochter van Jan Ariesz ROOS en Dirksje Willemsd MUNT), ovl. 31 Okt 1896 in Klaaswaal.  Hij trouwde (2) Klaartje Den BOER, getrouwd 19 Okt 1901 in 's-Gravendeel, geb. 27 Mrt 1837 in Strijen (dochter van Jan Jans Den BOER en Leentje Claasse Van Der REE), ovl. 7 Jan 1918 in Klaaswaal.

                             Kinderen van Janna ROOS:

           1411    i.   Jan KRUITHOF, geb. 9 Apr 1868 in Klaaswaal, ovl. 21 Mei 1868 in Klaaswaal (aangegeven 22 Mei).

           1412   ii.   Dirkje Elizabeth KRUITHOF, geb. 4 Apr 1870 in Klaaswaal.  Zij trouwde Hendrik Marinus KOOIJMAN, getrouwd 29 Apr 1898 in Klaaswaal, geb. 1869 - 1870 in IJsselmonde (zoon van Huig KOOIJMAN en Leigje Dirkje GROENEN).

           1413  iii.   Elizabeth Dirkje KRUITHOF, geb. 21 Mei 1871 in Klaaswaal, ovl. 24 Sep 1872 in Klaaswaal (aangegeven 25 Sep).

           1414  iv.   Willem Jan KRUITHOF, geb. 17 Mrt 1873 in Klaaswaal, ovl. 7 Mrt 1874 in Klaaswaal.

        + 1415   v.   Willem Jan KRUITHOF geb. 26 Jul 1874.

           1416  vi.   Jan Willem KRUITHOF, geb. 24 Jan 1876 in Klaaswaal (moeder hier vermeld als PROOS).  Hij trouwde Maartje Van VLIET, getrouwd 25 Jun 1903 in Klaaswaal, geb. 20 Jan 1877 in Klaaswaal (dochter van Jacob Van VLIET en Cornelia SCHOP).

           1417 vii.   Pieter KRUITHOF, geb. 21 Feb 1878 in Klaaswaal, ovl. 16 Aug 1933 in Klaaswaal (aangegeven 17 Aug).  Hij trouwde Ingetje ROZENDAAL, getrouwd 29 Apr 1909 in Strijen, geb. 1882 - 1883 in Strijen (dochter van Herman ROZENDAAL en Willempje KUIJPER), ovl. na 16 Aug 1933.

           1418 viii.   Elizabeth Dirkje KRUITHOF, geb. 31 Mrt 1880 in Klaaswaal, ovl. 3 Jan 1881 in Klaaswaal.

           1419  ix.   Elizabeth Dirkje KRUITHOF, geb. 24 Jan 1882 in Klaaswaal.  Zij trouwde Arie VOS, getrouwd 2 Mei 1907 in Klaaswaal, geb. 28 Jan 1881 in Numansdorp (zoon van Jacobus VOS en Jannigje Van OSNABRUGGE).

 

979.  Pieter KRUIJTHOF, geb. 1843 - 1844 in Klaaswaal.  Hij trouwde Cornelia GROEN, getrouwd 30 Sep 1864 in Klaaswaal, geb. 1843 - 1844 in Mijnsheerenland (dochter van Johannus GROEN en Philipijntje BRIESFAARD).

                             Kinderen:

           1420    i.   Elizabeth KRUIJTHOF, geb. 1864 - 1865 in Klaaswaal.  Zij trouwde Arij SCHABERG, getrouwd 29 Sep 1898 in Dubbeldam, geb. 1860 - 1861 in Rhoon (zoon van Willem SCHABERG en Pietertje Den HOLLANDER).

           1421   ii.   Philippijntje KRUIJTHOF, geb. 1866 - 1867, ovl. 19 Feb 1870 in Mijnsheerenland.

           1422  iii.   Willemina KRUIJTHOF, geb. 22 Aug 1869 in Mijnsheerenland, ovl. na 22 Sep 1918.  Zij trouwde (1) Willem GROENEVELD, getrouwd 6 Okt 1892 in Dubbeldam, geb. 24 Feb 1863 in Zwijndrecht (zoon van Floris GROENEVELD en Geertrui VLIEG), ovl. 22 Sep 1918 in Zwijndrecht (aangegeven 24 Sep).  Zij trouwde (2) Adrianus HOOGVLIET, getrouwd 25 Okt 1923 in Zwijndrecht, geb. 1884 - 1885 in Strijen (zoon van Joris HOOGVLIET en Adriaantje HUISMAN).

        + 1423  iv.   Johannis KRUIJTHOF geb. 1869.

        + 1424   v.   Willem KRUIJTHOF geb. 20 Mrt 1872.

        + 1425  vi.   Pieter KRUIJTHOF geb. 1 Nov 1873.

           1426 vii.   Klaasje KRUIJTHOF, geb. 1875 - 1876 in Mijnsheerenland.  Zij trouwde Marinus VERSCHOOR, getrouwd 18 Mei 1899 in Strijen, geb. 1874 - 1875 in Strijen (zoon van Jan VERSCHOOR en Niza Van ANTWERPEN).

           1427 viii.   Hendrik KRUIJTHOF, geb. 1877 - 1878 in Mijnsheerenland.  Hij trouwde Jefje FILAK, getrouwd 24 Mei 1907 in Strijen, geb. 1883 - 1884 in Strijen (dochter van Jacob FILAK en Aaltje TAK).

           1428  ix.   Cornelis KRUIJTHOF, geb. 1883 - 1884 in Strijen.  Hij trouwde Aartje BERKMAN, getrouwd 21 Mei 1908 in Strijen, geb. 1885 - 1886 in 's-Gravendeel (dochter van Aart BERKMAN en Bastiaantje WEEDA).

           1429   x.   Geertruida KRUIJTHOF, geb. 1885 - 1886 in Strijen.  Zij trouwde Adrianus HOOGVLIET, getrouwd 18 Okt 1906 in Strijen, geb. 1884 - 1885 in Strijen (zoon van Joris HOOGVLIET en Adriaantje HUISMAN).

 

988.  Hendrik KRUITHOF, geb. 20 Okt 1853 in Strijen, ovl. 21 Aug 1929 in Strijen.  Hij trouwde Teuntje KUIPERS, getrouwd 17 Mrt 1882 in Numansdorp, geb. 1852 - 1853 in Klaaswaal (dochter van Jacob Arijsz KUIPERS en Neeltje GOUDSWAARD), ovl. 18 Apr 1925 in Strijen (aangegeven 20 Apr).

                             Kinderen:

           1430    i.   Teuntje KRUITHOF, geb. 1879 - 1880 in Klaaswaal (buitenechtelijk kind, erkend bij huwelijk ouders), ovl. na 5 Jul 1926.  Zij trouwde Maarten Van Der BURGH, getrouwd 23 Nov 1906 in Klaaswaal, geb. 1874 - 1875 in Klaaswaal (zoon van Arij Van Der BURGH en Aagje Magrietha KOOL), ovl. 5 Jul 1926 in Strijen (aangegeven 6 Jul).

           1431   ii.   Lena Neeltje KRUITHOF, geb. 27 Jun 1889 - 27 Jun 1890 in Strijen.  Zij trouwde Pieter BERVOETS, getrouwd 27 Jun 1912 in Strijen, geb. 27 Jun 1889 - 27 Jun 1890 in Maasdam (zoon van Jacob Cornelis BERVOETS en Hadewij HOOGVLIET).

           1432  iii.   Jacob KRUITHOF, geb. 1891 - 1892 in Strijen.  Hij trouwde Geertrui De BAAT, getrouwd 15 Nov 1918 in Klaaswaal, geb. 1899 - 1900 in Klaaswaal (dochter van Pieter De BAAT en Krelia Van DRIEL).

 

991.  Jan KRUITHOF, geb. 25 Feb 1858 in Strijen, ovl. 17 Jun 1920 in Strijen.  Hij trouwde Maria Van Der HOEK, getrouwd 27 Mei 1886 in Strijen, geb. 9 Mei 1865 in Westmaas (dochter van Bastiaan Van Der HOEK en Teuntje REEDIJK), ovl. 1 Mrt 1944 in Westmaas, ovl. (aangegeven 8 Mrt Klaaswaal).

                             Kinderen:

           1433    i.   Lena KRUITHOF, geb. 24 Feb 1887 in Strijen.  Zij trouwde Arie De GEUS, getrouwd 2 Jul 1914 in Strijen, geb. 15 Okt 1885 in 's-Gravendeel (zoon van Pieter De GEUS en Hendrika De GEUS).

           1434   ii.   Teuntje KRUITHOF, geb. 25 Mei 1890 - 25 Mei 1891 in Strijen.  Zij trouwde Leendert De FONKERT, getrouwd 25 Mei 1916 in Strijen, geb. 7 Feb 1885 in Numansdorp (aangegeven 10 Feb) (zoon van Pieter De FONKERT en Annigje QUARTEL).

           1435  iii.   Gerrit KRUITHOF, geb. 6 Jul 1891 - 6 Jul 1892 in Strijen.  Hij trouwde Maria BIESHEUVEL, getrouwd 6 Jul 1917 in Numansdorp, geb. 6 Jul 1895 - 6 Jul 1896 in Numansdorp (dochter van Jan BIESHEUVEL en Maria In 't VELD).

           1436  iv.   Bastiaan KRUITHOF, geb. 27 Jul 1893 - 27 Jul 1894 in Strijen.  Hij trouwde Kornelia Den HARTIGH, getrouwd 27 Jul 1921 in Klaaswaal, geb. 27 Jul 1897 - 27 Jul 1898 in Klaaswaal (dochter van Paulus Den HARTIGH en Bastiaantje ESSEBOOM).

           1437   v.   Adriaantje KRUITHOF, geb. 1899 - 1900 in Strijen.  Zij trouwde Johannes SNIJDERS, getrouwd 17 Mei 1923 in Strijen, geb. 1896 - 1897 in Strijen (zoon van Arie SNIJDERS en Annigje KRUITHOF).

           1438  vi.   Annigje KRUITHOF, geb. 1903 - 1904 in Strijen.  Zij trouwde Jacob LUIJENDIJK, getrouwd 14 Mei 1925 in Strijen, geb. 1900 - 1901 in Strijen (zoon van Arie LUIJENDIJK en Josina De HAAN).

 

998.  Hendricus KRUITHOF, geb. 8 Jun 1870 in Strijen.  Hij trouwde Geertrui VOS, getrouwd 3 Mei 1901 in Numansdorp, geb. 27 Nov 1875 in Numansdorp (dochter van Jacobus VOS en Jannigje Van OSNABRUGGE).

                             Kinderen:

           1439    i.   Jannetje KRUITHOF, geb. 1902 - 1903 in Numansdorp.  Zij trouwde Cornelis BIJL, getrouwd 18 Sep 1924 in Numansdorp, geb. 1899 - 1900 in Klaaswaal (zoon van Leendert BIJL en Elizabeth LUIJENDIJK).

           1440   ii.   Gerrit Jacobus KRUITHOF, geb. 22 Feb 1902 in Numansdorp, beroep onderwijzer MULO.  Hij trouwde Cornelia Johanna OPREL, getrouwd 8 Apr 1926 in Oud-Beijerland, geb. 21 Okt 1900 in Oud-Beijerland (dochter van Arie Johannes OPREL en Elisabeth Neeltje SMIT).

 

1000. Willem KRUITHOF, geb. 10 Aug 1874 in Strijen.  Hij trouwde Johanna Niesje POORTVLIET, getrouwd 26 Sep 1902 in Numansdorp, geb. 8 Mrt 1874 in Numansdorp (dochter van Willem POORTVLIET en Neeltje VOS).

                             Kinderen:

           1441    i.   Willem Gerrit KRUITHOF, geb. 16 Apr 1908 in Leiden.

 

1002. Jacob KRUITHOF, geb. 1854 - 1855 in Klaaswaal.  Hij trouwde Bastiaantje BOER, getrouwd 16 Jan 1879 in Westmaas, geb. 1857 - 1858 in Westmaas (dochter van Hendrik BOER en Ida Van Der HOEK).

                             Kinderen:

           1442    i.   Doodgeboren Dochter KRUITHOF, geb. 29 Sep 1879 in Klaaswaal, ovl. 29 Sep 1879 in Klaaswaal.

           1443   ii.   Teunis KRUITHOF, geb. 18 Jun 1880 - 18 Jun 1881 in Klaaswaal, ovl. 18 Jun 1943 in Assen (Dwingeloo, overlijdensakte van elders overledene (BW art. 50), 19 juni 1943, aktenr. 17).  Hij trouwde Magdalena Van DIGGELEN, ovl. na 18 Jun 1943.

           1444  iii.   Ida KRUITHOF, geb. 1882 - 1883, ovl. 6 Jan 1883 in Klaaswaal.

           1445  iv.   Ida KRUITHOF, geb. 1883 - 1884 in Klaaswaal.  Zij trouwde Willem WIND, getrouwd 14 Dec 1911 in Schiedam, geb. 1878 - 1879 in Kralingen (zoon van Hendrik WIND en Hendrika UITTENBOGAARD).

           1446   v.   Hendrik KRUITHOF, geb. 1884 - 1885 in Klaaswaal.  Hij trouwde Cornelia KEIJ, getrouwd 27 Jul 1910 in Schiedam, geb. 1887 - 1888 in Schiedam (dochter van Jan Lodewijk KEIJ en Maria BARON).

           1447  vi.   Gijsbert KRUITHOF, geb. 1886 - 1887, ovl. 8 Nov 1887 in Klaaswaal (aangegeven 18 Nov).

           1448 vii.   Jannigje KRUITHOF, geb. 1889 - 1890 in Klaaswaal.  Zij trouwde Adrianus MEEUSE, getrouwd 13 Feb 1913 in Schiedam, geb. 1879 - 1880 in Wolphaartsdijk (zoon van Dirk MEEUSE en Johanna WALRAVEN).

           1449 viii.   Neeltje KRUITHOF, geb. 1890 - 1891 in Klaaswaal.  Zij trouwde Marinus KOOIJ, getrouwd 12 Aug 1915 in Schiedam, geb. 1890 - 1891 in IJsselmonde (zoon van Marinus KOOIJ en Pietertje Cornelia SMIT).

           1450  ix.   Maria KRUITHOF, geb. 1892 - 1893, ovl. 10 Aug 1893 in Klaaswaal (aangegeven 12 Aug).

           1451   x.   Doodgeboren Zoon KRUITHOF, geb. 1894 - 1895, ovl. 15 Feb 1895 in Klaaswaal.

 

1003. Gijsbert KRUITHOF, geb. 17 Apr 1856 in Klaaswaal, ovl. 21 Nov 1932 in Maasdam.  Hij trouwde Pieternella Catharina Van Der WAAL, getrouwd 10 Apr 1880 in Nieuw-Beijerland, geb. 20 Sep 1856 in Nieuw-Beijerland (dochter van Gerrit Van Der WAAL en Neeltje MAASKANT), ovl. 31 Jul 1930 in Maasdam.

                             Kinderen:

           1452    i.   Jannigje KRUITHOF, geb. 1880 - 1881 in Klaaswaal, ovl. na 4 Mei 1942.  Zij trouwde Jan OVERSIER, getrouwd 25 Mei 1905 in Maasdam, geb. 1880 - 1881 in Goudswaard (zoon van Lambertus OVERSIER en Maria DIETHELM), ovl. 4 Mei 1942 in Oud-Beijerland (aangegeven 5 Mei).

           1453   ii.   Neeltje KRUITHOF, geb. 1881 - 1882, ovl. 7 Jul 1893 in Nieuw-Beijerland (aangegeven 8 Jul).

           1454  iii.   Teuntje KRUITHOF, geb. 4 Sep 1882 in Klaaswaal, ovl. 18 Aug 1946 in Maasdam (aangegeven 19 Aug), begraven 1946 in Maasdam.  Zij trouwde Abraham KRANENDONK, getrouwd 18 Sep 1902 in Maasdam, geb. 17 Okt 1869 in Maasdam (zoon van Abraham Cornelisz KRANENDONK en Lena KOOL), ovl. 11 Dec 1936 in Maasdam, begraven 1936 in Maasdam.

           1455  iv.   Gerrit KRUITHOF, geb. 1882 - 1883, ovl. 17 Sep 1883 in Klaaswaal.

           1456   v.   Annigje KRUITHOF, geb. 1884 - 1885, ovl. 13 Aug 1886 in Klaaswaal.

           1457  vi.   Gerrit KRUITHOF, geb. 1887 - 1888, ovl. 7 Aug 1888 in Klaaswaal.

           1458 vii.   Annigje KRUITHOF, geb. 1888 - 1889, ovl. 2 Nov 1889 in Klaaswaal (aangegeven 4 Nov).

           1459 viii.   Doodgeboren Zoon KRUITHOF, geb. 19 Okt 1895 in Klaaswaal, ovl. 19 Okt 1895 in Klaaswaal (aangegeven 21 Okt).

 

1009. Pieter KRUITHOF, geb. 1848 - 1849 in Strijen, beroep 1874 arbeider, ovl. 3 Okt 1904 in 's-Gravendeel.  Hij trouwde Jannigje BROERE, getrouwd 15 Mei 1873 in 's-Gravendeel, geb. 1842 - 1843 in 's-Gravendeel (dochter van Teunis BROERE en Jannigje Van Den BERG), ovl. 16 Mei 1903 in 's-Gravendeel (aangegeven 18 Mei).

                             Kinderen:

           1460    i.   Doodgeboren Zoon KRUITHOF, geb. 23 Nov 1873 in 's-Gravendeel, ovl. 23 Nov 1873 in 's-Gravendeel (aangegeven 24 Nov).

        + 1461   ii.   Nicolaas KRUITHOF geb. 30 Okt 1874.

           1462  iii.   Jannigje KRUITHOF, geb. 1876 - 1877 in 's-Gravendeel.  Zij trouwde Dirk WARDENIER, getrouwd 19 Nov 1898 in 's-Gravendeel, geb. 19 Nov 1868 - 19 Nov 1869 in 's-Gravendeel (zoon van Jacob WARDENIER en Lena Van LEENING).

           1463  iv.   Teunis KRUITHOF, geb. 1878 - 1879, ovl. 26 Aug 1880 in 's-Gravendeel (aangegeven 27 Aug).

           1464   v.   Johannes KRUITHOF, geb. 1885 - 1886 in 's-Gravendeel.  Hij trouwde Eva WOLST, getrouwd 30 Mei 1914 in Dordrecht, geb. 1887 - 1888 in Dubbeldam (dochter van Burger WOLST en Pietertje Van De NADORT).

 

1011. Johannes KRUITHOF, geb. 1853 - 1854 in Strijen, ovl. 13 Okt 1884 in 's-Gravendeel (aangegeven 14 Okt).  Hij trouwde Trijntje KRANENDONK, getrouwd 14 Feb 1878 in 's-Gravendeel, geb. 1853 - 1854 in 's-Gravendeel (dochter van Cornelis KRANENDONK en Metje TAK), ovl. 5 Mei 1929 in Piershil (aangegeven 7 Mei).

                             Kinderen:

           1465    i.   Cornelis Huig KRUITHOF, geb. 1877 - 1878, ovl. 5 Mrt 1878 in 's-Gravendeel (aangegeven 5 Mrt 1878).

           1466   ii.   Barbera KRUITHOF, geb. 1879 - 1880, ovl. 22 Sep 1880 in 's-Gravendeel (aangegeven 23 Sep).

           1467  iii.   Cornelis KRUITHOF, geb. 1880 - 1881, ovl. 9 Aug 1881 in 's-Gravendeel.

           1468  iv.   Barbera KRUITHOF, geb. 1882 - 1883, ovl. 18 Jul 1883 in 's-Gravendeel.

           1469   v.   Johannes KRUITHOF, geb. 1884 - 1885, ovl. 6 Mei 1885 in 's-Gravendeel (aangegeven 7 mei).

 

1016. Hendrik KRUITHOF, geb. 9 Feb 1840 in Goudswaard, ovl. 4 Dec 1896 in Westmaas (aangegeven 5 Dec).  Hij trouwde Maria QUARTEL, getrouwd 16 Jul 1865 in Westmaas, geb. 11 Feb 1842 in Westmaas (dochter van Dirk QUARTEL en Jannigje Den BROEDER), ovl. 26 Sep 1933 in Ridderkerk.

                             Kinderen:

        + 1470    i.   Dirk KRUITHOF geb. ca 1865.

           1471   ii.   Aagje KRUITHOF, geb. 13 Nov 1875 in Westmaas, ovl. 21 Jun 1958 in Ridderkerk.  Zij trouwde Huibert ANDEWEG, getrouwd 26 Mei 1899 in Westmaas, geb. 24 Aug 1875 in Mijnsheerenland (zoon van Cornelis ANDEWEG en Maaike Van ES), ovl. 18 Nov 1948 in Ridderkerk.

           1472  iii.   Jannigje KRUITHOF, geb. 1878 - 1879 in Westmaas.  Zij trouwde Bastiaan GROENENBERG, getrouwd 13 Jun 1902 in Westmaas, geb. 1877 - 1878 in Klaaswaal (zoon van Arie GROENENBERG en Zeewij QUARTEL).

           1473  iv.   Hendrika KRUITHOF, geb. 21 Dec 1880 - 21 Dec 1881 in Westmaas.  Zij trouwde Adrianus Bernardus HOOGLAND, getrouwd 21 Dec 1906 in Westmaas, geb. 21 Dec 1879 - 21 Dec 1880 in Rotterdam (zoon van Wilhelmus HOOGLAND en Wilhelmina KRAMER).

           1474   v.   Doodgeboren Zoon KRUITHOF, geb. 19 Feb 1883 in Westmaas, ovl. 19 Feb 1883 in Westmaas.

 

1017. Anthonie KRUITHOF, geb. 1843 - 1844 in Mijnsheerenland, ovl. na 23 Dec 1900.  Hij trouwde Geertje BERVOETS, getrouwd 21 Apr 1870 in Westmaas, geb. ca 1846 in Strijen (dochter van Pieter BERVOETS en Adriana De BAAT), ovl. 22 Dec 1899 in Heinenoord (aangegeven 23 Dec).

                             Kinderen:

           1475    i.   Pieter KRUITHOF, geb. 1871 - 1872, ovl. 28 Mrt 1931 in Heinenoord.

           1476   ii.   Cornelis KRUITHOF, geb. 1872 - 1873, ovl. 6 Feb 1877 in Heinenoord (aangegeven 7 Feb).

           1477  iii.   Adriana KRUITHOF, geb. 1874 - 1875, ovl. 18 Jun 1893 in Heinenoord (aangegeven 19 Jun).

        + 1478  iv.   Cornelis KRUITHOF geb. 28 Jan 1878.

           1479   v.   Aagje KRUITHOF, geb. 27 Mrt 1881 in Heinenoord (aangegeven 29 Mrt), ovl. 26 Sep 1881 in Heinenoord.

           1480  vi.   Aagje KRUITHOF, geb. 22 Dec 1882 in Heinenoord (aangegeven 23 Dec).  Zij trouwde Arie BATENBURG, getrouwd 2 Jul 1908 in Heinenoord, geb. 1881 - 1882 in Strijen (zoon van Jan BATENBURG en Pietje PATIJN).  Zij waren gescheiden op 18 Sep 1911 in Rotterdam (echtscheidingsvonnis arrondissementsrechtbank).

           1481 vii.   Hendrika KRUITHOF, geb. 21 Apr 1886 in Heinenoord (aangegeven 22 Apr).  Zij trouwde Marius Pieter VRIJHOF, getrouwd 16 Jun 1910 in Heinenoord, geb. 1883 - 1884 in Barendrecht (zoon van Cornelis VRIJHOF en Johanna NIEMANTSVERDRIET).

           1482 viii.   Pietje KRUITHOF, geb. 30 Mei 1888 in Heinenoord.

 

1022. Willem KRUITHOF, geb. 6 Mei 1855 in Klaaswaal (aangegeven 7 Mei), ovl. 16 Nov 1929 in Dordrecht.  Hij trouwde (1) Jannigje KOOIMAN, getrouwd 18 Feb 1881 in Numansdorp, geb. 1853 - 1854 in Oud-Beijerland (dochter van Johannes KOOIJMAN en Adriaantje SNELLEMAN), ovl. 22 Feb 1895 in Dubbeldam (aangegeven 23 Feb).  Hij trouwde (2) Jannetje Van DRUNEN, getrouwd 26 Mrt 1896 in Oud-Beijerland, geb. 1851 - 1852 in Oudenhoorn (dochter van NN en Lena Van DRUNEN).

                             Kinderen van Jannigje KOOIMAN:

           1483    i.   Maaike Adriana KRUITHOF, geb. 23 Jan 1881 - 23 Jan 1882 in Numansdorp.  Zij trouwde Gerrit OSKAM, getrouwd 23 Jan 1903 in Alblasserdam, geb. 27 Feb 1878 in Alblasserdam (zoon van Andries OSKAM en Flora Johanna Catharina De WIT).

        + 1484   ii.   Johannes KRUITHOF geb. 1883.

           1485  iii.   Hendrika KRUITHOF, geb. 1885 - 1886, ovl. 11 Sep 1886 in 's-Gravendeel.

           1486  iv.   Hendrika KRUITHOF, geb. 1888 - 1889 in Dubbeldam.  Zij trouwde Jan BRAND, getrouwd 19 Mei 1909 in Dordrecht, geb. 1884 - 1885 in Dubbeldam (zoon van Huijg BRAND en Lena De KLERK).

           1487   v.   Lea KRUITHOF, geb. 1889 - 1890 in Dubbeldam.  Zij trouwde Hendrik Lodewijk BUSINK, getrouwd 6 Jul 1911 in Dordrecht, geb. 1889 - 1890 in Dubbeldam (zoon van Jan BUSINK en Johanna Elizabeth Van DALEN).

 

1025. Cornelis KRUITHOF, geb. 26 Mrt 1864 in Strijen (aangegeven 29 Mrt), ovl. 2 Mrt 1932 in Klaaswaal.  Hij trouwde Janna Van TEULINGEN, getrouwd 12 Aug 1887 in Numansdorp, geb. 1867 - 1868 in Numansdorp (dochter van Jasper Van TEULINGEN en Dirksje LIEFTING), ovl. 19 Mei 1935 in Numansdorp (aangegeven 20 Mei).

                             Kinderen:

           1488    i.   Dirkje KRUITHOF, geb. 1888 - 1889, ovl. 11 Jul 1889 in Klaaswaal (aangegeven 12 Jul).

           1489   ii.   Jasper KRUITHOF, geb. 24 Apr 1891 - 24 Apr 1892 in Klaaswaal.  Hij trouwde Willempje Jenneke 't HOOFT, getrouwd 24 Apr 1913 in Numansdorp, geb. 24 Apr 1888 - 24 Apr 1889 in Numansdorp (dochter van Willem 't HOOFT en Aagje DUISER).

           1490  iii.   Dirkje KRUITHOF, geb. 1892 - 1893, ovl. 24 Jul 1893 in Klaaswaal (aangegeven 25 Jul).

           1491  iv.   Dirkje KRUITHOF, geb. 1896 - 1897, ovl. 13 Okt 1897 in Klaaswaal (aangegeven 14 Okt 1897).

           1492   v.   Dirkje KRUITHOF, geb. 1901 - 1902, ovl. 4 Jul 1903 in Klaaswaal (aangegeven 6 Jul).

           1493  vi.   Dirk KRUITHOF, geb. 1903 - 1904, ovl. 3 Mrt 1904 in Klaaswaal.

           1494 vii.   Dirkje KRUITHOF, geb. 1904 - 1905, ovl. 3 Jan 1906 in Klaaswaal (aangegeven 4 Jan).

           1495 viii.   Doodgeboren Dochter KRUITHOF, geb. 15 Jan 1906 in Klaaswaal, ovl. 15 Jan 1906 in Klaaswaal.

 

1027. Andries KRUITHOF, geb. 6 Sep 1825 in Mijnsheerenland, beroep 1874 arbeider, ovl. 27 Mei 1882 in Maasdam.  Hij trouwde Grietje VERMEER, getrouwd 20 Okt 1850 in Westmaas, geb. 10 Nov 1823 in Westmaas (dochter van Bastiaan Johannesz VERMEER en Maria Simonsd In 't VELD), ovl. 27 Jan 1892 in Maasdam, woonde (gezin) 1874 in Maasdam.

                             Kinderen:

           1496    i.   Maria KRUITHOF, geb. 13 Jun 1854 in Mijnsheerenland, beroep arbeidster, woonde 1920 in Lisse, ovl. 11 Apr 1920 in Lisse (aangegeven 12 Apr).  Zij trouwde Cornelis RIJERKERK, getrouwd 29 Jan 1874 in Maasdam, geb. 24 Feb 1850 in Maasdam (aangegeven 25 Feb) (zoon van Jacobus REIJERKERK en Bastiaantje STREEFKERK), beroep los werkman, arbeider, bloemistknecht, ovl. 7 Mei 1931 in Lisse (wonend Julianastraat 9), woonde (gezin) 1899 - 1902 in Maasdam, woonde (gezin) in Lisse.  Getuige bij:  Abraham RIJERKERK  #48   Overleden  8 Okt 1886

                             Getuige bij:  Bastiaantje REIJERKERK  #56   Overleden  31 Dec 1913  Lisse

                             Getuige bij:  Gerrit Jacobus RUSSCHER  #230916 & Lena KOOIJMAN #44575   Getrouwd  10 Dec 1914  Lisse Zij zijn tussen 09-05-1902 en 07-11-1906 van Maasdam naar Lisse vertrokken.

           1497   ii.   Annigje KRUITHOF, geb. 1856 - 1857 in Mijnsheerenland, ovl. 29 Jan 1887 in Maasdam (aangegeven 31 Jan).  Zij trouwde Japhet Van Der HEIDEN, getrouwd 25 Jun 1885 in Maasdam, geb. 1842 - 1843 in Puttershoek (zoon van Dingeman Van Der HEIDEN en Marija SCHIPPERS), ovl. na 31 Jan 1887.

           1498  iii.   Teuna KRUITHOF, geb. 1858 in Mijnsheerenland, ovl. 18 Dec 1935 in Maasdam (aangegeven 19 Dec).  Zij trouwde Willem KOOIJMAN, getrouwd 23 Okt 1879 in Strijen, geb. 1856 - 1857 in Strijen (zoon van Jan KOOIJMAN en Willemijntje Den HAAN), ovl. 5 Mrt 1941 in Maasdam.

        + 1499  iv.   Abraham KRUITHOF geb. 1861.

 

1039. Japhet KRUITHOF, geb. 14 Okt 1862 - 14 Okt 1863 in Mijnsheerenland.  Hij trouwde Maartje VOGELAAR, getrouwd 14 Okt 1892 in Mijnsheerenland, geb. 14 Okt 1864 - 14 Okt 1865 in Heinenoord (dochter van Aalbert VOGELAAR en Domina VERMAAS).

                             Kinderen:

           1500    i.   Aalbert KRUITHOF, geb. 1896 - 1897 in Mijnsheerenland.  Hij trouwde Cornelia VERMAAT, getrouwd 26 Mei 1921 in Mijnsheerenland, geb. 1894 - 1895 in Mijnsheerenland (dochter van Witte Corstiaan VERMAAT en Anna ARBACH).

 

1043. Japhet KRUITHOF, geb. 1869 - 1870 in Nieuw-Beijerland, ovl. 24 Aug 1938 in Piershil (aangegeven 25 Aug).  Hij trouwde Jannetje KRAAK, getrouwd 17 Mei 1900 in Nieuw-Beijerland, geb. 1874 - 1875 in Nieuw-Beijerland (dochter van Cornelis KRAAK en Maria VERSCHOOR), ovl. na 24 Aug 1938.

                             Kinderen:

           1501    i.   Maria Lijntje KRUITHOF, geb. 1913 - 1914 in Piershil.  Hij trouwde Johannes Jan BOENDER, getrouwd 25 Feb 1932 in Piershil, geb. 1909 - 1910 in Nieuw-Beijerland (dochter van Abraham BOENDER en Maria DANNIS).

 

1052. Arie KRUITHOF, geb. 10 Aug 1878 in Zwijndrecht.  Hij trouwde (1) Janna Pietertje Van Der SCHEE, getrouwd 21 Feb 1902 in Hoogvliet, geb. 21 Dec 1877 in Hoogvliet (dochter van Pieter Van Der SCHEE en Maria LAGENDIJK), ovl. 11 Dec 1909 in Rotterdam.  Hij trouwde (2) Elizabeth WOLS, getrouwd 19 Jan 1911 in Oud-Beijerland, geb. 7 Jul 1879 in Oud-Beijerland (dochter van Jan WOLS en Teuntje PLEIT).

                             Kinderen van Janna Pietertje Van Der SCHEE:

           1502    i.   Hendrik Arie Pieter KRUITHOF, geb. 1902 - 1903 in Rotterdam.  Hij trouwde Adriana VLIELANDER, getrouwd 19 Nov 1925 in Nieuw-Helvoet, geb. 19 Nov 1900 in Nieuw-Helvoet (dochter van Arie VLIELANDER en Henderina TOL).

 

1060. Willem KRUITHOF, geb. 27 Mei 1896 in Numansdorp, ovl. 15 Dec 1939 in Beemster.  Hij trouwde Johanna Maria De CLERCQ, getrouwd 29 Jan 1919 in Oterleek, geb. 7 Sep 1901 in Axel (dochter van Ludovius De CLERCQ en Nathalia STEEL), ovl. 30 Mei 1947 in Purmerend (aangegeven 31 Mei).

                             Kinderen:

        + 1503    i.   Pieter Ludovicus Augustus KRUITHOF geb. 19 Mei 1919.

           1504   ii.   Ludovicus Dirk KRUITHOF, geb. 23 Sep 1920 in Beemster, ovl. vr 27 Feb 2011.  Hij trouwde Catharina Afra OUDEJANS, geb. 1 Jun 1921, ovl. 24 Dec 1959.

           1505  iii.   Nathalia Dirkje KRUITHOF, geb. 13 Jan 1922 in Beemster.  Zij trouwde Jacob De BOER, geb. 6 Okt 1914, ovl. 1 Okt 1981.

           1506  iv.   Dirkje Johanna KRUITHOF, geb. 11 Jul 1927 in Beemster.

           1507   v.   Willem KRUITHOF, geb. 14 Jan 1930 in Beemster, ovl. 18 Apr 2010 in Amsterdam.

           1508  vi.   Johanna KRUITHOF, geb. 9 Feb 1931 in Beemster, ovl. 11 Apr 1988 in Zwolle.  Zij trouwde Wim KOOPMANS, getrouwd 1 Mei 1954.

 

1071. Hendrik KRUITHOF, geb. 31 Mrt 1877 in Numansdorp.  Hij trouwde Anneke POLDERDIJK, getrouwd 12 Aug 1898 in Zuid-Beijerland, geb. 12 Aug 1876 - 12 Aug 1877 in Zuid-Beijerland (dochter van Jan POLDERDIJK en Annigje MONDRIAAN).

                             Kinderen:

           1509    i.   Anneke Geertruida KRUITHOF, geb. 13 Okt 1899 in Zuid-Beijerland.

 

1073. Bastiaan KRUITHOF, geb. 27 Jul 1879 in Numansdorp, ovl. 23 Jul 1909 in Rotterdam.  Hij trouwde Maria MOUTON, getrouwd 11 Sep 1907 in Rotterdam, geb. 26 Mrt 1884 in Kampen (dochter van Petrus Johannes MOUTON en Doetje SYBRANDI), ovl. 19 Okt 1929 in Amsterdam.

                             Kinderen:

           1510    i.   Willem Petrus KRUITHOF, geb. 26 Apr 1906 in Rotterdam.

           1511   ii.   Doetje Geertrui KRUITHOF, geb. ca 1907 in Rotterdam.  Zij trouwde Anthonius Marinus De WOLFF, getrouwd 21 Dec 1927 in Amsterdam, geb. ca 1902 in Amsterdam (zoon van Ernst De WOLFF en Maria Johanna VAESSEN), beroep werkman.

           1512  iii.   Geertrui Bastiaantje KRUITHOF, geb. ca 1908 in Rotterdam.  Zij trouwde Wilhelm Johannes VERMEULEN, getrouwd 1 Okt 1930 in Amsterdam, geb. ca 1903 in Amsterdam (zoon van Petrus Jacobus VERMEULEN en Catharina BRAND), beroep venter.

           1513  iv.   Bastiaan KRUITHOF, geb. 8 Mrt 1910 in Amsterdam.

 

1082. Euft KRUITHOF, geb. 24 Aug 1876 in Strijen, ovl. 7 Aug 1945 in Rotterdam.  Hij trouwde Aartje VERHOEF, getrouwd 13 Mei 1903 in Rhoon, geb. 15 Jan 1877 in Rhoon (dochter van Gerrit VERHOEF en Kornelia BARIS), ovl. 9 Nov 1916 in Rotterdam.

                             Kinderen:

           1514    i.   Hendrik Cornelis KRUITHOF.  Hij trouwde Cornelia Van DIJK, getrouwd 19 Feb 1931 in Woudenberg (ingeschreven Amersfoort) (dochter van Aart Van DIJK en Nelletje VERSTEEG).  Zij waren gescheiden in Rotterdam.

           1515   ii.   Cornelia KRUITHOF, geb. 1904 - 1905 in Rotterdam.  Zij trouwde Hendrik FRAUENFELDER, getrouwd 14 Sep 1932 in Haarlemmermeer, geb. 1908 - 1909 in Den Haag (zoon van Hendrik FRAUENFELDER en Adriana Petronella De NIET), beroep scheepsbouwer.

 

1107. Hendrik KRUITHOF, geb. 1884 - 1885 in Numansdorp.  Hij trouwde Adriaantje HAGOORT, getrouwd 23 Nov 1906 in Klaaswaal, geb. 1885 - 1886 in Oud-Beijerland (dochter van Hendrik HAGOORT en Neeltje WEIJERS).

                             Kinderen:

           1516    i.   Jan KRUITHOF, geb. 1908 - 1909, ovl. 8 Jan 1909 in Klaaswaal (aangegeven 9 Jan).

           1517   ii.   Hendrik KRUITHOF, geb. 1910 - 1911 in Klaaswaal.  Hij trouwde Johanna Van Der VEER, getrouwd 13 Mei 1932 in Klaaswaal, geb. 1911 - 1912 in Klaaswaal (dochter van Goris Van Der VEER en Hilligje Van Der LINDEN).

 

1125. Dirk KRUITHOF, geb. 18 Jul 1837 in Maasdam (aangegeven 21 Jul), ovl. na 23 Jan 1901.  Hij trouwde Teuntje WARNAR, getrouwd 4 Mei 1866 in 's-Gravendeel, geb. 1842 - 1843 in 's-Gravendeel (dochter van Hendrik Gerritsz WARNAR en Teuntje Bastiaansd BEKS), ovl. 23 Jan 1901 in Dubbeldam (aangegeven 25 Jan).

                             Kinderen:

           1518    i.   Teuntje KRUITHOF, geb. 1866 - 1867 in 's-Gravendeel.  Zij trouwde Joseph Hendrik Van WEL, getrouwd 2 Nov 1892 in Dordrecht, geb. 1869 - 1870 in Dordrecht (zoon van Johannes Van WEL en Klazina GROENEMEIJER).

           1519   ii.   Cornelia KRUITHOF, geb. 21 Mei 1868 - 21 Mei 1869 in 's-Gravendeel.  Zij trouwde Cornelis FILAK, getrouwd 21 Mei 1891 in Dubbeldam, geb. 8 Apr 1862 in 's-Gravendeel (zoon van Bastiaan FILAK en Elisabeth BOERTJE).

           1520  iii.   Hendrik KRUITHOF, geb. 1 Jan 1872 in 's-Gravendeel.  Hij trouwde Annigje KLEIN, getrouwd 25 Aug 1898 in Dubbeldam, geb. 9 Feb 1877 in Maasdam (dochter van Arie KLEIN en Grietje REEDIJK).

        + 1521  iv.   Jan KRUITHOF geb. 7 Jul 1875.

           1522   v.   Geertje KRUITHOFF, geb. 1877 - 1878 in 's-Gravendeel, ovl. na 17 Mrt 1899.  Zij trouwde Laurens Van WIJK, getrouwd 25 Mrt 1897 in Dubbeldam, geb. ca 1872 in 's-Gravendeel (zoon van Teunis Van WIJK en Maartje Van HORSEN), ovl. 17 Mrt 1899 in Dubbeldam (aangegeven 18 Mrt).

           1523  vi.   Maaike KRUITHOF, geb. 4 Mei 1881 in Dubbeldam.  Zij trouwde Cornelis FILAK, getrouwd 1 Sep 1898 in Dubbeldam, geb. 8 Apr 1862 in 's-Gravendeel (zoon van Bastiaan FILAK en Elisabeth BOERTJE).

           1524 vii.   Jaantje KRUITHOF, geb. 5 Okt 1883 in Dubbeldam.  Zij trouwde Cornelis De BRUIJN, getrouwd 11 Mei 1905 in Dubbeldam, geb. 23 Mei 1876 in Dubbeldam (zoon van Arie De BRUIJN en Cornelia MONSTER).

 

1142. Pieter KRUITHOF, geb. 28 Sep 1850 in Kijfhoek, ovl. na 20 Jul 1882.  Hij trouwde (1) Agatha De JONG, getrouwd 19 Mei 1870 in Barendrecht, geb. 1849 - 1850 in Oost- en West-Barendrecht (dochter van Dirk De JONG en Cornelia De KLERK), ovl. 20 Jul 1882 in Hendrik-Ido-Ambacht (aangegeven 24 Jul).  Hij trouwde (2) Grietje PUNT, getrouwd 30 Apr 1883 in Hendrik-Ido-Ambacht, geb. 1857 - 1858 in Hendrik-Ido-Ambacht (dochter van Huibert PUNT en Gerrigje De RUITER).

                             Kinderen van Agatha De JONG:

           1525    i.   Teuntje KRUITHOF, geb. 1870 - 1871 in Hendrik-Ido-Ambacht, ovl. na 22 Jan 1928.  Zij trouwde Pieter Jan STOLK, getrouwd 25 Apr 1889 in Hendrik-Ido-Ambacht, geb. ca 1865 in Hendrik-Ido-Ambacht (zoon van Jacob STOLK en Dirksje ZEGERS), ovl. 22 Jan 1928 in Zwijndrecht (aangegeven 23 Jan).

        + 1526   ii.   IJsbrand KRUITHOF geb. 1880.

 

1143. Leendert KRUITHOF, geb. 10 Nov 1856 in Kijfhoek (aangegeven 11 Nov), ovl. 1 Apr 1918 in Hendrik-Ido-Ambacht, beroep 1904 wegwerker.  Hij trouwde (1) Grietje Van Der TAK, getrouwd 18 Apr 1879 in Groote-Lindt, geb. 17 Mrt 1855 in Heerjansdam (dochter van Pieter Van Der TAK en Elizabeth WILLEMSTEIJN), ovl. 14 Jun 1892 in Hendrik-Ido-Ambacht (aangegeven 15 Jun), woonde (gezin) 1904 in Hendrik-Ido-Ambacht.  Hij trouwde (2) Sina SCHEURWATER, getrouwd 3 Nov 1892 in Hendrik-Ido-Ambacht, geb. 12 Sep 1850 in Hendrik-Ido-Ambacht (dochter van Jan SCHEURWATER en Dingena De VORMER), ovl. 23 Jan 1925 in Hendrik-Ido-Ambacht.

                             Kinderen van Grietje Van Der TAK:

           1527    i.   Pieter KRUITHOF, geb. 4 Jan 1880 in Hendrik-Ido-Ambacht, ovl. 12 Jan 1880 in Hendrik-Ido-Ambacht.

           1528   ii.   IJsbrand KRUITHOF, geb. 8 Dec 1880 in Hendrik-Ido-Ambacht, ovl. 17 Nov 1881 in Hendrik-Ido-Ambacht.

           1529  iii.   Elisabeth Teuntje KRUITHOF, geb. 8 Aug 1882 in Hendrik-Ido-Ambacht, ovl. 8 Jun 1904 in Papendrecht (aangegeven 10 Jun, wonend Papendrecht).  Zij trouwde Jacobus RIJERKERK, getrouwd 9 Mei 1902 in Hendrik-Ido-Ambacht, geb. 7 Nov 1877 in Maasdam (aangegeven 8 Nov) (zoon van Cornelis RIJERKERK en Maria KRUITHOF), beroep werkman,(veld-/land)arbeider, bloemistknecht, woonde 1904 in Papendrecht, woonde 1906 - 1944 in Lisse, ovl. 15 Jun 1944 in Lisse (aangegeven 16 Jun).  Geboorte-akte Maasdam, nr. 76, 1877. Getuigen op de geboorte-akte waren Arie van der STEL en Pieter JABAAIJ

                             Getuige bij:  Grietje RIJERKERK  #314981   Overleden  2 Dec 1905  Lisse

                             Getuige bij:  Bastiaantje REIJERKERK  #56   Geboren  28 Okt 1912  Lisse

                             Getuige bij:  Bastiaantje REIJERKERK  #56   Overleden  31 Dec 1913  Lisse

                             Getuige bij:  Andries REIJERKERK  #58   Geboren  1 Jun 1915  Lisse

                             Getuige bij:  Grietje KOGER  #314999 & Cornelis BOS #59   Getrouwd  14 Nov 1923  Hillegom.

           1530  iv.   Teuntje Aagje KRUITHOF, geb. 14 Mrt 1884 in Hendrik-Ido-Ambacht.  Zij trouwde Adrianus De RUITER, getrouwd 28 Jan 1904 in Hendrik-Ido-Ambacht, geb. 1879 - 1880 in Ridderkerk (zoon van Willem De RUITER en Bastiaantje De JONG).

           1531   v.   IJsbrand KRUITHOF, geb. 10 Feb 1885 in Hendrik-Ido-Ambacht.  Hij trouwde Sijgje KLOOTWIJK, getrouwd 13 Mei 1910 in Ridderkerk, geb. 30 Dec 1885 in Ridderkerk (dochter van Jan KLOOTWIJK en Suzanna Van Der PADT).

           1532  vi.   Pieter KRUITHOF, geb. 14 Apr 1886 in Hendrik-Ido-Ambacht, ovl. 23 Mei 1887 in Hendrik-Ido-Ambacht.

        + 1533 vii.   Pieter KRUITHOF geb. 27 Mei 1888.

           1534 viii.   Cornelis KRUITHOF, geb. 29 Mei 1889 in Hendrik-Ido-Ambacht, ovl. 12 Dec 1889 in Hendrik-Ido-Ambacht.

           1535  ix.   Aagje KRUITHOF, geb. 1 Jan 1891 in Hendrik-Ido-Ambacht, ovl. 10 Jan 1892 in Hendrik-Ido-Ambacht.

 

1145. Kornelis KRUITHOF, geb. 30 Nov 1860 in Groote-Lindt (aangegeven 1 Dec), beroep arbeider.  Hij trouwde Grietje LEENTFAART, getrouwd 9 Mei 1884 in Ridderkerk, geb. 28 Nov 1861 in Ridderkerk (dochter van Gijsbert LEENTVAAR en Lena LEENSVAAR).

                             Kinderen:

           1536    i.   Teuntje KRUITHOF, geb. 9 Nov 1885 in Zwijndrecht.  Zij trouwde Andries RIJKEN, getrouwd 7 Okt 1920 in Zwijndrecht, geb. 2 Feb 1894 in Hendrik-Ido-Ambacht (zoon van Pieter RIJKEN en Neeltje ZUIJDERVELD), beroep chauffeur.

           1537   ii.   Gijsbert KRUITHOF, geb. 1888 - 1889 in Zwijndrecht.  Hij trouwde Neeltje ZOON, getrouwd 22 Mei 1913 in Zwijndrecht, geb. 1892 - 1893 in Zwijndrecht (dochter van Jaspert ZOON en Annigje PENNING).

           1538  iii.   IJsbrand KRUITHOF, geb. 1892 - 1893 in Zwijndrecht.  Hij trouwde Hendrika GOUMAN, getrouwd 18 Jan 1917 in Barendrecht, geb. 1896 - 1897 in Barendrecht (dochter van Gerrit GOUMAN en Neeltje VAT).

           1539  iv.   Lena Annigje KRUITHOF, geb. 1897 - 1898 in Zwijndrecht.  Zij trouwde Wilhelmus VERSTEGEN, getrouwd 29 Dec 1927 in Ridderkerk, geb. 1882 - 1883 in Ridderkerk (zoon van Arie VERSTEGEN en Sientje VRIJHOF).

 

1154. Pieter KRUITHOF, geb. 10 Dec 1873 in Groote-Lindt.  Hij trouwde Aagje Pietertje Van De BERG, geb. 28 Mrt 1875 - 28 Mrt 1876 in Hendrik-Ido-Ambacht (dochter van Floris Van De BERG en Pietertje Van DRIEL).

                             Kinderen:

           1540    i.   Anna KRUITHOF, geb. 16 Nov 1903 in Zwijndrecht, ovl. 7 Jun 1931 in Rotterdam.  Hij trouwde Pieter De SNOO, getrouwd 6 Okt 1922 in Hendrik-Ido-Ambacht, geb. 11 Dec 1901 in Hendrik-Ido-Ambacht (dochter van Cornelis De SNOO en Maaike BRAVENBOER), ovl. 10 Feb 1935 in Rotterdam.

 

1208. Jan KRUITHOF, geb. 7 Aug 1888 in Heinenoord.  Hij trouwde Cornelia Van Der VLIST, getrouwd 18 Jun 1913 in Rotterdam, geb. 1889 - 1890 in Ouderkerk a/d IJssel (dochter van Abraham Van Der VLIST en Adriana VISSER).

                             Kinderen:

           1541    i.   Arie KRUITHOF, geb. 1914 - 1915, ovl. 1 Feb 1915 in Klaaswaal.

 

1216. Pieter KRUITHOF, geb. 1868 - 1869 in Strijen, ovl. na 9 Okt 1924.  Hij trouwde Trijntje De VLAAM, getrouwd 7 Jul 1892 in Strijen, geb. 1870 - 1871 in Strijen (dochter van Cornelis De VLAAM en Maria ANDEWEG), ovl. 9 Okt 1924 in Strijen (aangegeven 10 Okt).

                             Kinderen:

           1542    i.   Maria KRUITHOF, geb. 10 Mei 1894 - 10 Mei 1895 in Strijen.  Zij trouwde Pieter HITZERT, getrouwd 10 Mei 1917 in Strijen, geb. 10 Mei 1888 - 10 Mei 1889 in Strijen (zoon van Aart HITZERT en Susanna Van BRAKEL).

           1543   ii.   Maaike KRUITHOF, geb. 1897 - 1898 in Strijen.  Zij trouwde Jan HUISMAN, getrouwd 11 Feb 1926 in Strijen, geb. 1896 - 1897 in Strijen (zoon van Hendrik HUISMAN en Jannigje SMITS).

           1544  iii.   Cornelis KRUITHOF, geb. 1898 - 1899 in Strijen.  Hij trouwde Neeltje De HEUS, getrouwd 12 Mei 1926 in Strijen, geb. 1902 - 1903 in Strijen (dochter van Jan De HEUS en Geertrui De VRIES).

           1545  iv.   Johannes KRUITHOF, geb. 1900 - 1901 in Strijen.  Hij trouwde Jaapje Aagje Van Der SIJDE, getrouwd 24 Mei 1923 in Strijen, geb. 1901 - 1902 in Strijen (dochter van Teunis Pieter Van Der SIJDE en Annigje Maaike Van Der WILLIGEN).

           1546   v.   Teunis KRUITHOF, geb. 1904 - 1905 in Strijen.  Hij trouwde Cornelia Van De MERWE, getrouwd 19 Mei 1932 in Strijen, geb. 1908 - 1909 in Strijen (dochter van Jan Van De MERWE en Barbera WINK).

 

1217. Johannes KRUITHOF, geb. 26 Jun 1872 in Strijen, ovl. 17 Jan 1939 in Oost- en West-Souburg, beroep rijksklerk.  Hij trouwde Janneke Elisabeth De NOOIJER, getrouwd 15 Apr 1897 in Kruiningen, geb. 18 Okt 1873 in Hulst (dochter van Klaas De NOOIJER en Sara Maria Van Der BEEK).

                             Kinderen:

        + 1547    i.   Pieter Nicolaas KRUITHOF geb. 27 Jan 1899.

           1548   ii.   Nicolaas Pieter KRUITHOF, geb. 25 Nov 1902 in Kruiningen.

           1549  iii.   Cornelis Pieter KRUITHOF, geb. 31 Jul 1905 in Kruiningen.

 

1218. Teunis KRUITHOF, geb. 1875 - 1876 in Strijen, ovl. na 12 Dec 1948.  Hij trouwde Adriana VERSCHOOR, getrouwd 28 Apr 1898 in Strijen, geb. 1871 - 1872 in Strijen (dochter van Jan VERSCHOOR en Niza Van ANTWERPEN), ovl. 12 Dec 1948 in Strijen (aangegeven 13 Dec).

                             Kinderen:

           1550    i.   Maaike KRUITHOF, geb. 9 Okt 1897 - 9 Okt 1898 in Strijen.  Zij trouwde Gerrit De MAN, getrouwd 9 Okt 1919 in Strijen, geb. 9 Okt 1896 - 9 Okt 1897 in 's-Gravendeel (zoon van Arie De MAN en Adriana ROBBEMONT).

        + 1551   ii.   Jan KRUITHOF geb. 1899.

           1552  iii.   Pieter KRUITHOF, geb. 1900 - 1901 in Strijen.  Hij trouwde Jannigje TUK, getrouwd 24 Mei 1930 in 's-Gravendeel, geb. 1902 - 1903 in 's-Gravendeel (dochter van Jan TUK en Jannigje Van ANTWERPEN).

           1553  iv.   Cornelis KRUITHOF, geb. 1903 - 1904 in Strijen.  Hij trouwde Geertruida TROMPETTER, getrouwd 18 Feb 1928 in 's-Gravendeel, geb. 1909 - 1910 in 's-Gravendeel (dochter van Adrianus TROMPETTER en Maria Van HAM).

 

1221. Adrianus KRUITHOF, geb. 31 Okt 1868 in Klaaswaal, ovl. na 28 Jul 1922.  Getuige bij:  Simon KRUITHOF  #109838   Overleden  27 Jul 1922  Klaaswaal. Hij trouwde Pieternella VERMEULEN, getrouwd 8 Mei 1896 in Klaaswaal, geb. 2 Okt 1873 in Strijen (dochter van Pieter VERMEULEN en Maria QUARTEL).

                             Kinderen:

           1554    i.   Pietertje KRUITHOF, geb. 13 Mei 1897 - 13 Mei 1898 in Klaaswaal.  Zij trouwde Cornelis De LAAT, getrouwd 13 Mei 1921 in Klaaswaal, geb. 13 Mei 1895 - 13 Mei 1896 in Klaaswaal (zoon van Gijsbert De LAAT en Annigje PEGELS).

           1555   ii.   Maria KRUITHOF, geb. 27 Dec 1898 in Numansdorp/Klaaswaal ? . Zij trouwde Jacob De HAAN, getrouwd 28 Mei 1926 in Klaaswaal, geb. 1897 - 1898 in Zuid-Beijerland (zoon van Jacob De HAAN en Neeltje Van Der JAGT).

           1556  iii.   Johanna KRUITHOF, geb. 4 Dec 1900 in Klaaswaal.

           1557  iv.   Pieter KRUITHOF, geb. 20 Sep 1902 in Klaaswaal.

           1558   v.   Johannes KRUITHOF, geb. 1903 - 1904, ovl. 17 Jul 1904 in Klaaswaal (aangegeven 27 Jul).

           1559  vi.   Johannes KRUITHOF, geb. 9 Feb 1906 in Klaaswaal.

           1560 vii.   Cornelia KRUITHOF, geb. 13 Mrt 1907 in Klaaswaal, ovl. 7 Sep 1919 in Klaaswaal (aangegeven 8 Sep).

           1561 viii.   Simon KRUITHOF, geb. 10 Jul 1909 in Klaaswaal.  Hij trouwde Jacoba Alida DISSELKOEN, getrouwd 31 Mei 1933 in Monster, geb. 31 Mei 1908 - 31 Mei 1909 in Schipluiden (dochter van Hubertus Bastiaan DISSELKOEN en Francijntje Van Der LINDEN).

           1562  ix.   Elisabeth KRUITHOF, geb. 4 Dec 1911 in Klaaswaal.

           1563   x.   Adrianus KRUITHOF, geb. 15 Jul 1914 in Klaaswaal.

 

1222. Simon KRUITHOF, geb. 29 Sep 1871 in Klaaswaal, ovl. 27 Jul 1922 in Klaaswaal (aangegeven 28 Jul).  Hij trouwde Dirksje REEDIJK, getrouwd 4 Sep 1896 in Klaaswaal, geb. 18 Dec 1875 in Strijen (dochter van Martinus REEDIJK en Hilligje Van DIJK), ovl. 5 Apr 1954 in Numansdorp.

                             Kinderen:

           1564    i.   Johannis KRUITHOF, geb. 13 Jan 1897 in Klaaswaal.  Hij trouwde Elizabeth VOS, getrouwd 7 Mei 1926 in Numansdorp, geb. 1900 - 1901 in Numansdorp (dochter van Teunis VOS en Jannigje STOLK).

           1565   ii.   Martinus KRUITHOF, geb. 6 Feb 1898 in Klaaswaal.  Hij trouwde Lena STOLK, getrouwd 1 Jun 1928 in Klaaswaal, geb. 1903 - 1904 in Klaaswaal (dochter van Arie STOLK en Aagje SCHIPPERS).

           1566  iii.   Pieter KRUITHOF, geb. 17 Mei 1900 in Klaaswaal, ovl. 21 Mei 1900 in Klaaswaal (aangegeven 22 Mei).

           1567  iv.   Pietertje KRUITHOF, geb. 12 Apr 1901 in Klaaswaal.  Zij trouwde Jan GROENEWEG, getrouwd 11 Mei 1928 in Klaaswaal, geb. 1901 - 1902 in Heinenoord (zoon van Jacob GROENEWEG en Pieternella Van Den ENDEN).

           1568   v.   Adrianus KRUITHOF, geb. 29 Apr 1905 in Klaaswaal (aangegeven).  Hij trouwde Adriana WAARDENBURG, getrouwd 9 Apr 1931 in Oud-Beijerland, geb. 1909 - 1910 in Oud-Beijerland (dochter van Arie WAARDENBURG en Neeltje BOENDER).

           1569  vi.   Dirksje KRUITHOF, geb. 28 Mei 1909 in Klaaswaal (aangegeven), ovl. 18 Jan 1940 in Numansdorp.

           1570 vii.   Jan KRUITHOF, geb. 1913 - 1914 in Klaaswaal, ovl. 21 Apr 1922 in Klaaswaal (aangegeven 22 Apr).

           1571 viii.   Doodgeboren Zoon KRUITHOF, geb. 1 Jan 1921 in Klaaswaal, ovl. 1 Jan 1921 in Klaaswaal (aangegeven 3 Jan).

 

1228. Lodewijk KRUITHOF.  Hij trouwde Gijsberta Van Den BERG, getrouwd 6 Jun 1901 in Barwoutswaarder, geb. in Barwoutswaarder (dochter van Gijsbert Van Den BERG en Johanna RADIX).

                             Kinderen:

           1572    i.   Gijsbert KRUITHOF, geb. 1 Nov 1905 in Woerden.

           1573   ii.   Johannes KRUITHOF, geb. 4 Feb 1909 in Woerden.

 

1236. Arnoldus Anthony KRUITHOF, geb. ca 1877 in Linschoten.  Hij trouwde Metje Van SCHIEVEEN, getrouwd 24 Dec 1897 in Linschoten, geb. ca 1877 in Linschoten (dochter van Pieter Van SCHIEVEEN en Marrigje Van STEKELENBURG).

                             Kinderen:

           1574    i.   Aletta KRUITHOF, geb. 1898 - 1899 in Linschoten, ovl. 17 Dec 1950 in Leiden.  Zij trouwde Cornelis BOS.

           1575   ii.   Lodewijk Bastiaan KRUITHOF, geb. 21 Mrt 1904 in Linschoten, ovl. 13 Jul 1904 in Linschoten.

           1576  iii.   Jan KRUITHOF, geb. 22 Aug 1905 in Linschoten (aangegeven 23 Aug).

        + 1577  iv.   Johannes Arnoldus KRUITHOF geb. 9 Jul 1906.

           1578   v.   Cornelis KRUITHOF, geb. 28 Jun 1908 in Linschoten (aangegeven 29 Jun).  Hij trouwde Neeltje Petra Van Den HEUVEL, getrouwd 23 Sep 1937 in Linschoten, geb. 1915 - 1916 in Linschotren (dochter van Arie Van Den HEUVEL en Maria Neeltje BROUWER).

           1579  vi.   Marrigje Jannigje Neeltje KRUITHOF, geb. 1916 - 1917 in Linschoten.  Zij trouwde Arie Van EIJK, getrouwd 1 Mei 1936 in Linschoten, geb. 1906 - 1907 in Linschoten (zoon van Arie Van EIJK en Zwaantje BEIJEMAN).

 

1241. Adrianus KRUITHOF, geb. 24 Jun 1863 in Fijnaart, ovl. 12 Mrt 1935 in Oost- en West-Souburg, beroep metselaar, timmerman.  Hij trouwde Maria Johanna CENSE, getrouwd 20 Mei 1892 in Middelburg, geb. 16 Dec 1862 in Middelburg (dochter van Adriaan CENSE en Cornelia ADAMSE), ovl. 18 Jun 1940 in Oost- en West-Souburg.

                             Kinderen:

           1580    i.   Adriana Cornelia KRUITHOF, geb. 10 Feb 1893 in Vlissingen.

           1581   ii.   Adriaan Gerrit KRUITHOF, geb. 23 Jul 1894 in Vlissingen, beroep winkelier.  Hij trouwde (1) Pieternella Van Den BROEKE, getrouwd 2 Jun 1926 in Oost- en West-Souburg, geb. 29 Jul 1899 in Oost- en West-Souburg (dochter van Pieter Van Den BROEKE en Neeltje POLDERMAN), ovl. 24 Aug 1930 in Oost- en West-Souburg.  Hij trouwde (2) Geertruida KEUKER, getrouwd 3 Jul 1931 in Oost- en West-Souburg, geb. ca 1888 in Amsterdam, ovl. 27 Dec 1966 in Oost- en West-Souburg, beroep verpleegster.

           1582  iii.   Cornelia Adriana KRUITHOF, geb. 30 Sep 1895 in Vlissingen (aangegeven 1 Okt), ovl. 15 Mei 1980 in Koudekerke.

           1583  iv.   Gerrit KRUITHOF, geb. 18 Apr 1897 in Koudekerke.

           1584   v.   Johannes KRUITHOF, geb. 25 Mei 1899 in Middelburg, ovl. 1 Aug 1899 in Middelburg.

           1585  vi.   Johannes KRUITHOF, geb. 31 Jul 1901 in Oost- en West-Souburg, ovl. 15 Aug 1901 in Oost- en West-Souburg.

           1586 vii.   Johanna KRUITHOF, geb. 16 Apr 1903 in Oost- en West-Souburg.

           1587 viii.   Maria Johanna KRUITHOF, geb. 25 Nov 1904 in Oost- en West-Souburg, ovl. 27 Nov 1904 in Oost- en West-Souburg.

 

1255. Jacobus KRUITHOF, geb. 16 Okt 1882 in Fijnaart, ovl. 8 Mrt 1950 in Klundet.  Hij trouwde Janneke Sija Den BAKKER, getrouwd 17 Mei 1906 in Klundert (dochter van Jan Den BAKKER en Janneke Den HOLLANDER).

                             Kinderen:

           1588    i.   Johanna Janneke KRUITHOF, geb. 1910 - 1911 in Klundert.  Zij trouwde Gijsbert Christiaan VEERMANS, getrouwd 18 Jun 1938 in Klundert, geb. 1897 - 1898 in Willemstad (zoon van Hendrik VEERMANS en Cornelia De ROOIJ).

           1589   ii.   Janneke Johanna KRUITHOF, geb. 1910 - 1911 in Klundert.  Zij trouwde Anthonie IJZERMAN, getrouwd 21 Jul 1938 in Klundert, geb. 1902 - 1903 in Nieuw-Beijerland (zoon van Adrianus IJZERMAN en Bastiaantje HEKMAN).

 

1272. Dirk KRUITHOF, geb. 20 Nov 1858 in Charlois, ovl. 15 Mrt 1939 in Rotterdam.  Hij trouwde Adriaantje Van Der GRIENT, getrouwd 12 Jul 1883 in Ridderkerk, geb. 28 Feb 1859 in Ridderkerk (aangegeven 2 Mrt) (dochter van Cornelis Van Der GRIENT en Adriaantje Van GELDER), ovl. 20 Jan 1929 in Rotterdam.

                             Kinderen:

           1590    i.   Maartje Adriaantje KRUITHOF, geb. 13 Jun 1884 in Charlois, ovl. 1 Sep 1945 in Rotterdam.  Zij trouwde Dirk KOSTER, getrouwd 5 Dec 1906 in Rotterdam, geb. 20 Okt 1881 in Charlois (zoon van Cornelis KOSTER en Adriana Johanna RIJKE), ovl. 13 Apr 1962 in Rotterdam.

           1591   ii.   Adriaantje Maartje KRUITHOF, geb. 27 Mrt 1886 in Charlois.

           1592  iii.   Willempje KRUITHOF, geb. 28 Nov 1887 in Charlois.

           1593  iv.   Cornelia KRUITHOF, geb. 25 Aug 1889 in Charlois, ovl. 15 Feb 1890 in Charlois.

           1594   v.   Cornelia KRUITHOF, geb. 27 Jan 1892 in Charlois, ovl. 31 Mrt 1954 in Rotterdam.

           1595  vi.   Arie Klaas KRUITHOF, geb. 6 Mrt 1898 in Rotterdam, ovl. 27 Nov 1984 in Rotterdam.  Hij trouwde Leentje SCHELLING, getrouwd 8 Jan 1925 in Rotterdam, geb. 27 Feb 1895 in IJsselmonde (dochter van Jan SCHELLING en Pleuntje NUGTEREN), ovl. 26 Apr 1977 in Rotterdam.

 

1279. Marinus KRUITHOF, geb. 5 Jan 1850 in Pernis.  Hij trouwde Cornelia De WAARD, getrouwd 6 Feb 1874 in Pernis, geb. 1850 - 1851 in Charlois (dochter van NN en Dirkje De WAARD).

                             Kinderen:

        + 1596    i.   Pieter KRUITHOF geb. 5 Apr 1874.

           1597   ii.   Dirkje KRUITHOF, geb. 3 Sep 1875 in Pernis.  Zij trouwde Frederik Jan Van VEELEN, getrouwd 4 Sep 1902 in Pernis, geb. 1877 - 1878 in Pernis (zoon van Arie Van VEELEN en Maria BASMEIJER).

        + 1598  iii.   Johannes KRUITHOF geb. 1876.

           1599  iv.   Marietje KRUITHOF, geb. 20 Jun 1878 in Pernis (aangegeven 21 Jun).

           1600   v.   Bastiaantje KRUITHOF, geb. 29 Apr 1879 - 29 Apr 1880 in Pernis.  Zij trouwde Jan VLETTER, getrouwd 29 Apr 1920 in Oegstgeest, geb. 29 Apr 1879 - 29 Apr 1880 in Oegstgeest (zoon van Willem VLETTER en Dina Adriana Van SCHRAVENDIJK).

           1601  vi.   Bastiaantje KRUITHOF, geb. 4 Dec 1879 in Pernis.

           1602 vii.   Marinus KRUITHOF, geb. 21 Mrt 1887 in Pernis.

           1603 viii.   Cornelia KRUITHOF, geb. 22 Feb 1890 in Pernis (aangegeven 24 Feb).

           1604  ix.   Lena Catharina KRUITHOF, geb. 24 Apr 1894 in Pernis (aangegeven 25 Apr).

 

1281. Adrianus KRUITHOF, geb. 21 Mei 1853 in Pernis.  Hij trouwde Wilhelmina LEENTFAAR, getrouwd 17 Mei 1878 in Rhoon, geb. 27 Apr 1858 in Rhoon (aangegeven 28 Apr) (dochter van Leendert LEENTVAAR en Rookje Van OPSTAL).

                             Kinderen:

           1605    i.   Maria KRUITHOF, geb. 29 Sep 1877 - 29 Sep 1878 in Pernis.  Zij trouwde Marinus ZAAL, getrouwd 29 Sep 1898 in Pernis, geb. 29 Sep 1877 - 29 Sep 1878 in Rotterdam (zoon van Floris ZAAL en Maria MORLING).

        + 1606   ii.   Leendert KRUITHOF geb. 10 Nov 1879.

           1607  iii.   Rookje KRUITHOF, geb. 15 Jan 1882 in Pernis (aangegeven 16 Jan).  Zij trouwde Willem SCHOLTS, getrouwd 9 Aug 1906 in Pernis, geb. 9 Aug 1881 - 9 Aug 1882 in Heinenoord (zoon van Pieter SCHOLTS en Neeltje BIJL).

           1608  iv.   Antje Maria KRUITHOF, geb. 20 Jan 1882 in Pernis.

           1609   v.   Antje Maria KRUITHOF, geb. 10 Okt 1884 in Pernis.  Zij trouwde Huibrecht RIETHOFF, getrouwd 18 Aug 1904 in Pernis, geb. 18 Aug 1876 - 18 Aug 1877 in Rhoon (zoon van Arnoldus Hermanus RIETHOFF en Johanna GROENEVELD).

           1610  vi.   Pietertje KRUITHOF, geb. 21 Mrt 1886 in Pernis (aangegeven 22 Mrt).  Zij trouwde Hendrik OELE, getrouwd 27 Mei 1909 in Pernis, geb. 1877 - 1878 in Wissenkerke (zoon van Willem OELE en Maria FILIPSE).

           1611 vii.   Huibrecht KRUITHOF, geb. 29 Mrt 1888 in Pernis.  Hij trouwde Neeltje LODDER, getrouwd 15 Okt 1930 in Rhoon, geb. 1889 - 1890 in Poortugaal (dochter van Arie LODDER en Jannetje HAZEJAGER).

           1612 viii.   Jaapje KRUITHOF, geb. 28 Mrt 1890 in Pernis.  Zij trouwde Teunis GROENEVELD, getrouwd 17 Feb 1910 in Pernis, geb. 17 Feb 1890 - 17 Feb 1891 in Charlois (zoon van Dingeman GROENEVELD en Harmina Van Der PAS).

           1613  ix.   Adrianus KRUITHOF, geb. 21 Jul 1893 in Pernis (aangegeven 22 Jul).  Hij trouwde Geertruida HEIJER, getrouwd 21 Okt 1915 in Pernis, geb. 1894 - 1895 in Amsterdam (dochter van Henri Albert HEIJER en Grietje IJPENBURG).

           1614   x.   Arend KRUITHOF, geb. 11 Apr 1896 in Pernis (aangegeven 12 Apr).

           1615  xi.   Wilhelmina KRUITHOF, geb. 1 Mrt 1898 in Pernis (aangegeven 2 Mrt).  Zij trouwde Jan VOORBERGEN, getrouwd 24 Nov 1921 in Pernis, geb. 1895 - 1896 in Pernis (zoon van Cornelis VOORBERGEN en Teuntje MEIJBOOM).

           1616 xii.   Marinus KRUITHOF, geb. 24 Okt 1899 in Pernis (aangegeven 27 Okt).

           1617 xiii.   Jacob KRUITHOF, geb. 11 Feb 1902 in Pernis (aangegeven 12 Feb).  Hij trouwde Jacoba De BRUIN, getrouwd 22 Okt 1930 in Pernis, geb. 1905 - 1906 in Pernis (dochter van Johannis De BRUIN en Cornelia Hendrika NOORDZIJ).

 

1282. Arie KRUITHOF, geb. 14 Nov 1854 in Pernis.  Hij trouwde Cornelia BIJL, getrouwd 15 Okt 1880 in Pernis, geb. 29 Aug 1858 in Pernis (dochter van Arend BIJL en Sara MUNTER), ovl. 22 Mrt 1931 in Pernis.

                             Kinderen:

        + 1618    i.   Arend KRUITHOF geb. 5 Feb 1881.

           1619   ii.   Pieter KRUITHOF, geb. 6 Jul 1882 in Pernis (aangegeven 7 Jul).

           1620  iii.   Arie KRUITHOF, geb. 24 Sep 1884 in Pernis (aangegeven 25 Sep).

           1621  iv.   Maria KRUITHOF, geb. 23 Jul 1887 in Pernis (aangegeven 25 Jul).  Zij trouwde Leendert Van Der STEEN, getrouwd 10 Jun 1909 in Pernis, geb. 26 Sep 1884 in Pernis (zoon van Pieter Van Der STEEN en Johanna KETTING).

           1622   v.   Saartje KRUITHOF, geb. 8 Feb 1890 in Pernis (aangegeven 10 Feb), ovl. 6 Aug 1970 in Pernis.  Zij trouwde Pieter Cornelis VERHAGEN, getrouwd 29 Apr 1909 in Pernis, geb. 7 Mrt 1886 in Hellevoetsluis (zoon van Arie VERHAGEN en Lena BERGHOUT), ovl. 6 Mrt 1958 in Pernis, begraven 10 Mrt 1958 in Pernis.

           1623  vi.   Pieter KRUITHOF, geb. 18 Sep 1892 in Pernis (aangegeven 19 Sep).

           1624 vii.   Neeltje Elisabeth KRUITHOF, geb. 13 Jun 1895 in Pernis (aangegeven 14 Jun).  Zij trouwde Jillis Jan EUSER, getrouwd 8 Apr 1920 in Pernis, geb. 1884 - 1885 in Charlois (zoon van Jillis EUSER en Maaike VERSCHOOR).

           1625 viii.   Bastiaan KRUITHOF, geb. 11 Jan 1899 in Pernis (aangegeven 12 Jan).  Hij trouwde Kornelia Maartje BOENDER, getrouwd 21 Apr 1932 in Pernis, geb. 1914 - 1915 in Numansdorp (dochter van Kornelis BOENDER en Jannigje HOOGWERF).

           1626  ix.   Marinus KRUITHOF, geb. 17 Mei 1902 in Pernis.  Hij trouwde Louisa ROEDOLF, getrouwd 22 Jun 1924 in Rotterdam, geb. 4 Okt 1899 in Rotterdam (dochter van NN en Maria ROEDOLF), ovl. 8 Nov 1963 in Rotterdam.

 

1283. Maarten KRUITHOF, geb. 7 Jun 1857 in Pernis (aangegeven 9 Jun).  Hij trouwde Belia KAUFFMAN, getrouwd 4 Feb 1881 in Pernis, geb. 4 Feb 1845 - 4 Feb 1846 in Melissant (dochter van Hendrik KAUFFMAN en Aaltje TOUW).

                             Kinderen:

           1627    i.   Marietje Aaltje KRUITHOF, geb. 12 Jan 1882 in Pernis (aangegeven 13 Jan).

           1628   ii.   Aaltje Marietje KRUITHOF, geb. 1 Jun 1884 in Pernis (aangegeven 2 Jun).

           1629  iii.   Aaltje Marietje KRUITHOF, geb. 18 Jun 1886 in Pernis.

 

1284. Marinus KRUITHOF, geb. 2 Sep 1854 in Pernis.  Hij trouwde Johanna Maria Van LUIJK, getrouwd 2 Jun 1876 in Pernis, geb. 2 Jun 1855 - 2 Jun 1856 in Pernis (dochter van Cornelis Van LUIJK en Jannetje Van BODEGOM).

                             Kinderen:

           1630    i.   Cornelis KRUITHOF, geb. 20 Jul 1876 in Pernis.

           1631   ii.   Willem Cornelis KRUITHOF, geb. 6 Jan 1878 in Pernis (aangegeven 7 Jan).

           1632  iii.   Cornelis KRUITHOF, geb. 10 Feb 1879 in Pernis.

           1633  iv.   Willem Cornelis KRUITHOF, geb. 1 Apr 1880 in Pernis (aangegeven 2 Apr).

           1634   v.   Jannetje KRUITHOF, geb. 19 Mei 1881 in Pernis.  Zij trouwde Pieter OUWENDIJK, getrouwd 11 Okt 1899 in Schiedam, geb. 1878 - 1879 in Schiedam (zoon van Pieter OUWENDIJK en Margareta OERS).

           1635  vi.   Willem Cornelis KRUITHOF, geb. 1883 - 1884 in Schiedam.  Hij trouwde Maria Van Der KRAAN, getrouwd 25 Jan 1905 in Schiedam, geb. 1882 - 1883 in Schiedam (dochter van Arij Van Der KRAAN en Maria Catherina NAUMAN).

           1636 vii.   Cornelis KRUITHOF, geb. 1887 - 1888 in Schiedam.  Hij trouwde Grietje Hendrikje KOOGJE, getrouwd 10 Okt 1912 in Schiedam, geb. 12 Nov 1887 in Schiedam (aangegeven 14 Nov) (dochter van Wijnand KOOGJE en Detje PRINS).

           1637 viii.   Leendert Hendrik KRUITHOF, geb. 1893 - 1894 in Schiedam.  Hij trouwde Helena Arnolda Van LITH, getrouwd 11 Aug 1915 in Schiedam, geb. 1893 - 1894 in Schiedam (dochter van Arnoldus Gerardus Van LITH en Gerarda NEIJERWEERT).

 

1294. Daniël KRUITHOF, geb. 11 Mei 1833 in Ridderkerk, ovl. 21 Mei 1885 in Ridderkerk.  Hij trouwde (1) Maaike LAGENDIJK, getrouwd 1 Okt 1857 in Hendrik-Ido-Ambacht, geb. 1835 - 1836 (dochter van Jan Ariesz LAGENDIJK en Maaike Jans De KONING), ovl. 23 Mei 1860 in Hendrik-Ido-Ambacht (aangegeven 24 Mei).  Hij trouwde (2) Adriaantje LEENSVAART, getrouwd 3 Mei 1862 in Hendrik-Ido-Ambacht, geb. 18 Aug 1840 in Ridderkerk (dochter van Klaas Dirksz LEENSVAART en Grietje Fransd Van Der POL), ovl. 29 Mei 1901 in Barendrecht.

                             Kinderen van Adriaantje LEENSVAART:

           1638    i.   Klaas KRUITHOF, geb. 24 Aug 1864 in Ridderkerk.

           1639   ii.   Pietertje KRUITHOF, geb. 13 Apr 1866 in Ridderkerk.  Zij trouwde Johannes LODDER, getrouwd 11 Mei 1888 in Ridderkerk, geb. 1864 - 1865 in Ridderkerk (zoon van Aart LODDER en Cornelia LAGENDIJK).

           1640  iii.   Grietje KRUITHOF, geb. 21 Sep 1867 in Ridderkerk, ovl. 2 Feb 1940 in Brielle (aangegeven 5 Feb).  Zij trouwde Hendrik STREEFKERK, getrouwd 8 Jan 1892 in Ridderkerk, geb. 18 Mrt 1864 in Ridderkerk (aangegeven 19 Mrt) (zoon van Hendrik STREEFKERK en Cornelia RODENBURG).

        + 1641  iv.   Arie KRUITHOF geb. 16 Jun 1870.

        + 1642   v.   Adrianus KRUITHOF geb. 1872.

           1643  vi.   Geertrui KRUITHOF, geb. 1877 - 1878 in Ridderkerk.  Zij trouwde Leendert Adrianus PUNT, getrouwd 12 Jun 1903 in Ridderkerk, geb. 18 Feb 1883 in Ridderkerk (zoon van Pieter PUNT en Adriaantje DIJKSMAN).

        + 1644 vii.   Leendert KRUITHOF geb. 1879.

        + 1645 viii.   Aart Jan KRUITHOF geb. 16 Aug 1883.

 

1295. Aart KRUITHOF, geb. 1835 - 1836 in Ridderkerk, ovl. vr 17 Aug 1891.  Hij trouwde Elizabeth Van WINGERDEN, getrouwd 29 Apr 1864 in Hendrik-Ido-Ambacht, geb. 13 Apr 1833 in Ridderkerk (aangegeven 16 Apr) (dochter van Jan Van WINGERDEN en Geertruij Jansd LEENHEER), ovl. 17 Aug 1891 in Hendrik-Ido-Ambacht (aangegeven 18 Aug, leeftijd 60 jaar ?).

                             Kinderen:

        + 1646    i.   Jan KRUITHOF geb. 1868.

           1647   ii.   Pietje KRUITHOF, geb. 1873 - 1874 in Hendrik-Ido-Ambacht, ovl. na 29 Dec 1913.  Zij trouwde Arie HOLLEMANS, getrouwd 15 Sep 1898 in Hendrik-Ido-Ambacht, geb. 15 Okt 1875 in Giessendam (zoon van Pieter HOLLEMANS en Geertje Van HOFWEGEN), ovl. 29 Dec 1913 in Hendrik-Ido-Ambacht (aangegeven 30 Dec 1913).

 

1297. Jan KRUITHOF, geb. 23 Jun 1844 in Ridderkerk (aangegeven 25 Jun).  Hij trouwde Sijgje De HAAN, getrouwd 4 Jul 1867 in Ridderkerk, geb. 1839 - 1840 in Hendrik-Ido-Ambacht.

                             Kinderen:

           1648    i.   Pietertje KRUITHOF, geb. 1868 - 1869 in Hendrik-Ido-Ambacht.  Zij trouwde Karel Willem Frederik KROMJONG, getrouwd 10 Jul 1889 in Rotterdam, geb. 1863 - 1864 in Rotterdam (zoon van Cornelis KROMJONG en Anna Helena STUIVER).

           1649   ii.   Jacoba KRUITHOF, geb. 19 Jul 1880 in Delfshaven.

 

1307. Gerardus KRUITHOF, geb. 18 Feb 1859 in Rotterdam.  Hij trouwde Josina Maria HOLTERMAN, getrouwd 8 Aug 1883 in Kralingen, geb. 9 Apr 1851 in Rotterdam (dochter van Otto Nicolaas HOLTERMAN en Maria Catharina CREBBER).

                             Kinderen:

           1650    i.   Jacobus Joseph KRUITHOF, geb. 16 Aug 1884 in Kralingen (aangegeven 18 Aug).

           1651   ii.   Otto Nicolaas Joseph KRUITHOF, geb. 4 Mei 1886 in Kralingen (aangegeven 5 Mei).

           1652  iii.   Antonia Adriana Maria KRUITHOF, geb. 6 Okt 1888 in Kralingen (aangegeven 8 Okt).

           1653  iv.   Johanna Jacoba Maria KRUITHOF, geb. 30 Dec 1890 in Kralingen (aangegeven 2 Jan 1891), ovl. 2 Jan 1891 in Kralingen (aangegeven 3 Jan).

           1654   v.   Maria Catharina KRUITHOF, geb. 31 Dec 1890 in Kralingen (aangegeven 2 Jan 1891).

 

 

Elfde Generatie

 

1320. Dirk KRUITHOF, geb. 17 Okt 1887 in Maasdam, ovl. 8 Jan 1933 in Maasdam (overleden 9 Jan).  Hij trouwde (1) Jannetje Pietertje Van DRIEL, getrouwd 24 Nov 1916 in Ridderkerk, geb. 19 Okt 1889 in Ridderkerk (dochter van Jan Van DRIEL en Martha GOUW), ovl. 21 Nov 1918 in Maasdam.  Hij trouwde (2) Cornelia Van DRIEL, getrouwd 27 Mei 1921 in Ridderkerk, geb. 25 Okt 1896 in Ridderkerk (dochter van Jan Van DRIEL en Martha GOUW), ovl. na 9 Jan 1933.

                             Kinderen van Cornelia Van DRIEL:

           1655    i.   Jan KRUITHOF, geb. 1 Jun 1922 in Maasdam.

        + 1656   ii.   Gerrit KRUITHOF geb. 22 Feb 1928.

        + 1657  iii.   Hendrik KRUITHOF geb. 19 Sep 1930.

 

1322. Klijs KRUITHOF, geb. 6 Jul 1891 in Heinenoord, ovl. 2 Sep 1979 in Berkel en Rodenrijs, beroep veldarbeider.  Hij trouwde Janna Cornelia BOTH, getrouwd 17 Aug 1916 in Overschie, geb. 25 Nov 1892 in Nieuwerkerk a/d IJssel (dochter van Arie Cornelis BOTH en Neeltje HOOGENDIJK), ovl. 6 Okt 1957 in Bergschenhoek.

                             Kinderen:

        + 1658    i.   Gerrit KRUITHOF geb. 18 Aug 1917.

           1659   ii.   Neeltje KRUITHOF, geb. 30 Jan 1920 in Heerjansdam.  Zij trouwde (1) Piet OOSTHOEK, getrouwd 31 Dec 1943 in Bergschenhoek, geb. 27 Jul 1913 in Bergschenhoek (zoon van Cornelis OOSTHOEK en Sophia BOS), ovl. 8 Apr 1978.  Zij trouwde (2) Antonie Theunis Van GEMEREN, getrouwd 12 Okt 1979 in Bergschenhoek, geb. 3 Jun 1914 in Boskoop (zoon van Jan Van GEMEREN en Sytje HAGEN).

        + 1660  iii.   Cornelis KRUITHOF geb. 14 Mei 1921.

        + 1661  iv.   Teunis KRUITHOF geb. 15 Aug 1923.

           1662   v.   Jannigje Aletta KRUITHOF, geb. 16 Apr 1925 in Heerjansdam, ovl. 4 Dec 1998 in Bergschenhoek, beroep dienstbode.  Woonde 1946 als dienstbode te Giethoorn. Zij trouwde Arie NEELEMAN.

           1663  vi.   Klijs KRUITHOF, geb. 6 Jun 1929 in Bergschenhoek, ovl. 4 Jul 1958 in Den Helder (aangegeven 10 Jul).

 

1323. Teunis KRUITHOF, geb. 9 Dec 1893 in Heinenoord, ovl. 7 Okt 1971 in Rotterdam, beroep arbeider.  Hij trouwde Anna Maria LAMENS, getrouwd 6 Sep 1916 in Vrijenban, geb. 12 Jul 1895 in Vrijenban (dochter van Joris LAMENS en Klazina Van Der KNOOP), ovl. 3 Mrt 1971 in Rotterdam.

                             Kinderen:

        + 1664    i.   Gerrit KRUITHOF geb. 28 Nov 1916.

           1665   ii.   Clasina KRUITHOF, roep- of bijnaam Sien, geb. 5 Nov 1917 in Vrijenban, ovl. 5 Mrt 2006 in Rotterdam, gecremeerd 9 Mrt 2006 in Rotterdam (Hofwijk).  Zij trouwde Johannes Leonardus Van Der WILK, roep- of bijnaam Jan, getrouwd 16 Okt 1939 in Overschie, geb. 15 Nov 1916 in Schiedam (zoon van Johannes Leonardus Petrus Van Der WILK en Huigje GOEDENDORP), ovl. 5 Jul 1987 in Rotterdam.

           1666  iii.   Neeltje KRUITHOF, roep- of bijnaam Nel, geb. 28 Okt 1918 in Overschie, ovl. 24 Mrt 2004 in Rotterdam, gecremeerd 29 Mrt 2004 in Rotterdam (Hofwijk).  Zij trouwde Izaak MINGAARS, ovl. 1995.

           1667  iv.   Joris KRUITHOF, geb. 11 Nov 1919 in Overschie, ovl. 14 Okt 1995 in Rhoon, begraven 1995 in Rhoon.  Hij trouwde Wil KONING, getrouwd 8 Aug 1951, geb. 18 Mrt 1926 (dochter van Hendrikus KONING en Johanna Cornelia KERPELS), ovl. 18 Apr 2003 in Rhoon, begraven 23 Apr 2003 in Rhoon.

           1668   v.   Dirk KRUITHOF, geb. 3 Mei 1921 in Overschie.

           1669  vi.   Anna Maria KRUITHOF, roep- of bijnaam Annie, geb. 10 Jan 1924 in Overschie.  Zij trouwde Joost KERDEL, getrouwd 1 Apr 1947 in Rotterdam, geb. 11 Mrt 1922 in Schiedam, ovl. 15 Nov 2003 in Rotterdam, gecremeerd 20 Nov 2003 in Rotterdam (Hofwijk).

           1670 vii.   Adriana KRUITHOF, roep- of bijnaam Aad, geb. 7 Jun 1925 in Overschie, ovl. Jul 1997 in Rotterdam.  Zij trouwde Jan Hendrik GROLLÉ, getrouwd 25 Jun 1947, geb. 3 Jan 1921, ovl. 22 Feb 2006 in Rotterdam, begraven 27 Feb 2006 in Rotterdam.

        + 1671 viii.   Siemon KRUITHOF geb. 28 Apr 1926.

           1672  ix.   Janna Cornelia KRUITHOF, roep- of bijnaam Corrie, geb. 30 Jul 1928 in Overschie.  Zij trouwde Willem WILLEMS, geb. 1925, ovl. 19 Dec 1999 in Hellevoetsluis, gecremeerd 24 Dec 1999 in Rotterdam (Hofwijk).

           1673   x.   Arendje Janna Willy KRUITHOF, geb. 28 Feb 1933 in Overschie.  Zij trouwde Hendrik HESHOF, getrouwd 30 Jan 1952 in Rotterdam, geb. 16 Nov 1931, ovl. 11 Jul 1996 in Goes, gecremeerd 15 Jul 1996 in Middelburg.

        + 1674  xi.   Teunis KRUITHOF geb. 10 Jun 1935.

 

1325. Leendert KRUITHOF, geb. 16 Aug 1898 in Mijnsheerenland.  Hij trouwde Elisabeth FORTUIN, getrouwd 6 Apr 1922 in Strijen (er is ook een huwelijksacte 4 van Maasdam op 3 Apr 1922), geb. 24 Nov 1901 in Strijen (dochter van Matthijs FORTUIN en Neeltje Van BRUGGEN).

                             Kinderen:

           1675    i.   Matthijs KRUITHOF, geb. 15 Jan 1930 in Rotterdam.

           1676   ii.   Jannetje KRUITHOF, geb. 22 Jul 1931.  Zij trouwde J. HOLLEMAN.

 

1332. Janus KRUITHOF.  Hij trouwde Klara.

                             Kinderen:

           1677    i.   Erika Klara KRUITHOF, geb. 14 Mei 1953 in Landau (Dld/Pfalz).  Zij trouwde NN HARTEVELD.

 

1341. Pieter KRUITHOF, geb. 29 Aug 1859 - 29 Aug 1860 in Mijnsheerenland.  Hij trouwde Lijntje NIEMANSVERDRIET, getrouwd 29 Aug 1889 in Strijen, geb. 29 Aug 1866 - 29 Aug 1867 in Strijen (dochter van Adrianus Jacob NIEMANSVERDRIET en Jozina KLEINJAN).

                             Kinderen:

           1678    i.   Machgeltje Jozina KRUITHOF, geb. 1890 - 1891 in Nieuw-Beijerland.  Zij trouwde Jacob Dirk KLUIFHOOFD, getrouwd 31 Aug 1921 in Nieuw-Beijerland, geb. 1888 - 1889 in Strijen (zoon van Leendert KLUIFHOOFD en Maaike Van Der WAAL).

           1679   ii.   Jozina Maggeltje KRUITHOF, geb. 27 Mei 1891 - 27 Mei 1892 in Nieuw-Beijerland.  Zij trouwde Bartel Van De ZANDE, getrouwd 27 Mei 1919 in Nieuw-Beijerland, geb. 27 Mei 1884 - 27 Mei 1885 in Bruinisse (zoon van Hubrecht Van De ZANDE en Neeltje BOUMAN).

           1680  iii.   Hilligje Lena KRUITHOF, geb. 23 Okt 1891 - 23 Okt 1892 in Nieuw-Beijerland.  Zij trouwde Arie VISSER, getrouwd 23 Okt 1919 in Nieuw-Beijerland, geb. 23 Okt 1891 - 23 Okt 1892 in Numansdorp (zoon van Teunis VISSER en Maaike Anna VERHOEVEN).

 

1350. Abraham KRUITHOF, geb. 9 Okt 1869 - 9 Okt 1870 in Mijnsheerenland.  Hij trouwde Johanna Van Der WAAL, getrouwd 9 Okt 1895 in Numansdorp, geb. 9 Okt 1868 - 9 Okt 1869 in Numansdorp (dochter van Arie Van Der WAAL en Bastiaantje HERWEIJER).

                             Kinderen:

           1681    i.   Trijntje Bastiaantje KRUITHOF, geb. 20 Okt 1896 - 20 Okt 1897 in Numansdorp.  Zij trouwde Jan De KONING, getrouwd 20 Okt 1920 in Numansdorp, geb. 20 Okt 1891 - 20 Okt 1892 in Numansdorp (zoon van Pieter De KONING en Lijsje De JONG).

 

1359. Johannis Adrianus KRUITHOF, geb. 1872 - 1873 in Puttershoek.  Hij trouwde Lena Van De BREEVAARD, getrouwd 20 Feb 1904 in Heerjansdam, geb. 20 Feb 1879 - 20 Feb 1880 in Heerjansdam (dochter van Gerrit Van De BREEVAARD en Lijdia Van POEL).

                             Kinderen:

           1682    i.   Gerrit KRUITHOF, geb. 1904 - 1905 in Heerjansdam.  Hij trouwde Maria Den OTTER, getrouwd 13 Jun 1929 in Barendrecht, geb. 1910 - 1911 in IJsselmonde (dochter van Marius Den OTTER en Neeltje VOORDENDAG), ovl. 24 Jun 1947 in Wassenaar (aangegeven 30 Jun 1947).

           1683   ii.   Pietertje Bastiaantje KRUITHOF, geb. 1906 - 1907 in Heerjansdam.  Zij trouwde Nicolaas Van HEEREN, getrouwd 17 Mrt 1927 in Dordrecht, geb. 1902 - 1903 in Dordrecht (zoon van Hendrik Van HEEREN en Anna Maria Van VENDELOO).

 

1362. Johannes KRUIJTHOF, geb. 16 Mrt 1865 in Strijen.  Hij trouwde Dirksje MUILWIJK, getrouwd 10 Jun 1887 in Alblasserdam, geb. 22 Mei 1868 in Oud-Alblas (dochter van Jan MUILWIJK en Pietertje BLONK).

                             Kinderen:

           1684    i.   Dirk KRUITHOF, geb. 9 Jul 1887 - 9 Jul 1888 in Alblasserdam.  Hij trouwde Adriaantje VERBOOM, getrouwd 9 Jul 1914 in Lekkerkerk, geb. 9 Jul 1891 - 9 Jul 1892 in Lekkerkerk (dochter van Cornelis VERBOOM en Dirkje STUIJT).

 

1370. Arie KRUIJTHOF, geb. 13 Mrt 1869 in Strijen, ovl. 17 Apr 1964 in Breda.  Hij trouwde Aagje POLAK, getrouwd 28 Aug 1901 in Hooge- en Lage-Zwaluwe, geb. 29 Mrt 1878 in Klundert (dochter van Teunis Maarten POLAK en Maria RUISENAARS), ovl. 22 Aug 1922 in Moerdijk.

                             Kinderen:

           1685    i.   Maria Anthonia KRUIJTHOF, geb. 21 Jul 1903 in Moerdijk, ovl. 20 Nov 1959 in Rotterdam.

           1686   ii.   Anthonia Maria KRUIJTHOF, geb. 4 Jan 1907 in Moerdijk.

        + 1687  iii.   Teunis Maarten KRUIJTHOFF geb. 21 Mei 1909.

        + 1688  iv.   Huig Johannis KRUIJTHOFF geb. 20 Dec 1911.

 

1371. Johannis KRUIJTHOF, geb. 9 Jul 1870 in Strijen, ovl. 20 Dec 1949 in Strijensas (aangegeven 21 Dec).  Hij trouwde Maria De KREEK, getrouwd 25 Nov 1897 in Strijen, geb. 6 Nov 1872 in Strijensas (dochter van Hendrik De KREEK en Cornelia SINTERNIKLAAS), ovl. 19 Jan 1954 in Strijensas.

                             Kinderen:

        + 1689    i.   Huig KRUIJTHOF geb. 26 Feb 1898.

           1690   ii.   Cornelia KRUIJTHOFF, geb. 21 Okt 1899 in Strijensas.

           1691  iii.   Hendrik KRUIJTHOFF, geb. 19 Jan 1901 in Strijensas, ovl. 30 Jun 1953 in Strijensas.

           1692  iv.   Doodgeboren Dochter KRUIJTHOF, geb. 18 Jul 1902 in Strijen, ovl. 18 Jul 1902 in Strijen.

        + 1693   v.   Arie KRUIJTHOFF geb. 5 Okt 1903.

        + 1694  vi.   Anthonie KRUIJTHOFF geb. 17 Okt 1905.

           1695 vii.   Lijntje KRUIJTHOFF, geb. 14 Feb 1908 in Strijensas.

           1696 viii.   Anthonia KRUIJTHOFF, geb. 9 Mrt 1911 in Strijensas.

        + 1697  ix.   Adrianus KRUIJTHOFF geb. 6 Feb 1913.

        + 1698   x.   Gerrit KRUIJTHOFF geb. 24 Jul 1915.

        + 1699  xi.   Johannis KRUIJTHOFF geb. 28 Aug 1919.

 

1372. Adrianus KRUIJTHOF, geb. 23 Okt 1872 in Strijen, ovl. 11 Mei 1946 in Rotterdam.  Hij trouwde Dirksje KOOIJ, getrouwd 8 Okt 1903 in Strijen, geb. 10 Jul 1876 in Maasdam (dochter van Adrianus KOOIJ en Adriaantje BEZEMER), ovl. Okt 1954 in Rotterdam.

                             Kinderen:

           1700    i.   Huig KRUIJTHOFF, geb. 14 Aug 1904 in Strijen.

           1701   ii.   Adrianus KRUIJTHOFF, geb. 13 Jul 1909 in Strijen, ovl. 30 Okt 1909 in Strijen.

           1702  iii.   Adriana Anthonia KRUIJTHOOF, geb. 2 Jun 1911 in Koudekerke.

           1703  iv.   Hugo Adrianus KRUIJTHOFF, geb. 4 Mei 1914 in Barendrecht.

 

1378. Gerrit KRUIJTHOF, geb. 8 Sep 1881 in Strijen, ovl. 5 Dec 1918 in Strijen.  Hij trouwde Ingetje BEZEMER, getrouwd 15 Mei 1913 in Strijen, geb. 11 Apr 1887 in Strijen (dochter van Arie BEZEMER en Aaltje BOER), ovl. na 5 Dec 1918.

                             Kinderen:

           1704    i.   Anthonia Aaltje KRUIJTHOFF, geb. 14 Jun 1914 in Strijensas.  Zij trouwde Aart BIJL, getrouwd 14 Apr 1938 in Strijen, geb. 30 Aug 1914 in 's-Gravendeel (zoon van Arie BIJL en Bastiaantje In 't VELD).

           1705   ii.   Arie KRUIJTHOFF, geb. 7 Feb 1916 in Strijensas.

 

1386. Jacob KRUITHOFF, geb. 3 Feb 1864 in Goudswaard, ovl. 1962.  Hij trouwde Antje Van KLAVEREN, getrouwd 25 Nov 1897 in Alphen (ZH), geb. 25 Nov 1875 - 25 Nov 1876 in Oudshoorn (dochter van Leendert Van KLAVEREN en Gerritje OUWERSLOOT).

                             Kinderen:

           1706    i.   Grietje KRUIJTHOFF, geb. 1 Jun 1903 in Hillegersberg, ovl. 21 Nov 1998.  Zij trouwde Johannes Paulus HOOGLAND, geb. 11 Nov 1903, ovl. 17 Sep 1983.

 

1415. Willem Jan KRUITHOF, geb. 26 Jul 1874 in Klaaswaal, ovl. 14 Jul 1942 in Klaaswaal.  Hij trouwde (1) Luikje KAPPETEIN, getrouwd 24 Mei 1911 in Nieuw-Beijerland, geb. 1874 - 1875 in Nieuw-Beijerland (dochter van Bastiaan KAPPETEIN en Adriana HERWEIJER), ovl. 26 Feb 1918 in Klaaswaal (aangegeven 28 Mrt).  Hij trouwde (2) Elizabeth MAASKANT, getrouwd 16 Dec 1920 in Zuid-Beijerland, geb. 1879 - 1880 in Zuid-Beijerland (dochter van Johannes MAASKANT en Aaltje Den HARTIGH), ovl. na 14 Jul 1942.

                             Kinderen van Luikje KAPPETEIN:

           1707    i.   Doodgeboren Zoon KRUITHOF, geb. 12 Mrt 1912 in Nieuw-Beijerland (aangegeven 13 Mrt), ovl. 12 Mrt 1912 in Nieuw-Beijerland (aangegeven 13 Mrt).

 

1423. Johannis KRUIJTHOF, geb. 1869 - 1870 in Mijnsheerenland.  Hij trouwde (1) Jaapje KRAIJO, getrouwd 16 Mei 1895 in Strijen, geb. 1867 - 1868 in Numansdorp (dochter van Bastiaan KRAIJO en Teuna Van GAMEREN).  Hij trouwde (2) Sijgje KRAIJO, getrouwd 18 Dec 1904 in Numansdorp, geb. 1878 - 1879 in Numansdorp (dochter van Bastiaan KRAIJO en Teuna Van GAMEREN).

                             Kinderen van Jaapje KRAIJO:

           1708    i.   Cornelia KRUITHOF, geb. 12 Aug 1895 - 12 Aug 1896 in Strijen.  Zij trouwde Hendrik Joris HOOGVLIET, getrouwd 12 Aug 1920 in Strijen, geb. 12 Aug 1896 - 12 Aug 1897 in Strijen (zoon van Joris HOOGVLIET en Adriaantje HUISMAN).

           1709   ii.   Bastiaan KRUITHOF, geb. 3 Nov 1896 - 3 Nov 1897 in Strijen.  Hij trouwde Adriana Van KLEEF, getrouwd 3 Nov 1921 in Strijen, geb. 3 Nov 1902 - 3 Nov 1903 in Strijen (dochter van Dirk Van KLEEF en Cornelia MOLENDIJK).

           1710  iii.   Teuna KRUITHOF, geb. 16 Nov 1898 - 16 Nov 1899 in Strijen.  Zij trouwde Jan BIJL, getrouwd 16 Nov 1922 in Strijen, geb. 16 Nov 1897 - 16 Nov 1898 in Strijen (zoon van Pleun BIJL en Pietertje TAK).

 

1424. Willem KRUIJTHOF, geb. 20 Mrt 1872 in Mijnsheerenland, ovl. 14 Dec 1940 in Strijen.  Hij trouwde Teuntje DORST, getrouwd 2 Mei 1895 in Strijen, geb. 28 Mrt 1873 in Strijen (dochter van Teunis DORST en Teuna HELDEROP), ovl. na 14 Dec 1940.

                             Kinderen:

           1711    i.   Cornelia KRUIJTHOF, geb. 22 Sep 1895 in Strijen.  Zij trouwde Jan HOOGHWERFF, getrouwd 3 Jun 1915 in Strijen, geb. 10 Sep 1887 in Strijen (zoon van Wilhelmus HOOGHWERF en Cornelia Van GEEMERT).

 

1425. Pieter KRUIJTHOF, geb. 1 Nov 1873 in Mijnsheerenland, ovl. 1 Jan 1923 in Strijen.  Hij trouwde Jacoba De RUITER, getrouwd 3 Jun 1897 in Strijen, geb. 19 Aug 1876 in Strijen (dochter van Arie De RUITER en Bastiaantje De KREEK), ovl. 5 Nov 1918 in Strijen.

                             Kinderen:

           1712    i.   Cornelia Bastiaantje KRUITHOF, geb. 6 Jan 1898 in Strijen, ovl. 30 Jan 1979.  Zij trouwde Jacobus LIMBERG, getrouwd 27 Jan 1921 in Strijen, geb. 10 Apr 1896 in Strijen (zoon van Hermanus Hendrikus LIMBERG en Ida KRUITHOF), ovl. 1992 - 1993 in Schiedam.

           1713   ii.   Bastiaantje KRUITHOF, geb. 5 Mei 1899 in Strijen, ovl. 6 Jun 1899.

           1714  iii.   Arie KRUITHOF, geb. 6 Feb 1904 in Strijen.

           1715  iv.   Maria Lena KRUITHOF, geb. 30 Jun 1905 in Strijen.

 

1461. Nicolaas KRUITHOF, geb. 30 Okt 1874 in 's-Gravendeel, ovl. 29 Jul 1940 in 's-Gravendeel (aangegeven 30 Jul), beroep 1918 arbeider, beroep 1935 los werkman, landarbeider.  Hij trouwde Adriana KWAKERNAAT, getrouwd 20 Mei 1899 in 's-Gravendeel, geb. 1880 - 1881 in 's-Gravendeel (dochter van Adrianus KWAKERNAAT en Maria SCHIPPER), ovl. na 29 Jul 1940, woonde (gezin) 1935 in 's-Gravendeel.

                             Kinderen:

           1716    i.   Maria KRUITHOF, geb. 19 Sep 1899 in 's-Gravendeel.  Zij trouwde Cornelis VALK, getrouwd 12 Jan 1918 in 's-Gravendeel, geb. 10 Feb 1895 in 's-Gravendeel (aangegeven 11 Feb) (zoon van Willem VALK en Eva WOLST), beroep metselaar, beroep 1935 aannemer, woonde 1935 in 's-Gravendeel, ovl. 6 Jul 1952 in Arnhem (aangegeven 7 Jul).  Getuige bij:  Adriana Johanna KRUITHOF  #314645 & Gerrit De RONDE #314646   Getrouwd  21 Aug 1935  's-Gravendeel

                             Getuige bij:  Huigje VALK  #314849 & Leendert STREEFKERK #204808   Getrouwd  25 Jan 1919  's-Gravendeel.

           1717   ii.   Jannetje KRUITHOF, geb. 19 Okt 1901 in 's-Gravendeel.  Zij trouwde Nicolaas KOOIJMAN, getrouwd 13 Jan 1923 in 's-Gravendeel, geb. 1899 - 1900 in Maasdam (zoon van Jan KOOIJMAN en Cornelia Van Der STEK).

           1718  iii.   Pietje Adriana KRUITHOF, geb. 13 Jul 1903 in 's-Gravendeel (aangegeven 14 Jul).  Zij trouwde Cornelis Van HAREN, getrouwd 26 Mei 1926 in 's-Gravendeel, geb. 1899 - 1900 in Strijen (zoon van Jacob Van HAREN en Sientje Van DRIEL).

           1719  iv.   Teuntje KRUITHOF, geb. 11 Dec 1906 in 's-Gravendeel.  Teuntje weduwe 1932, beroep verpleegster gewoond Dordrecht, Ermelo 1932-1936, 1936 Bergen op Zoom Stichting Vrederust verpleegster, 's-Gravendeel, 1937 Rotterdam gezinskaart

                            

                             . Zij trouwde Arie Marinus DEUNHOUWER, getrouwd 19 Sep 1928 in 's-Gravendeel, geb. 1901 - 1902 in Dordrecht (zoon van Hendrik DEUNHOUWER en Maria EENHOORN), ovl. vr 1932.

           1720   v.   Adriana Johanna KRUITHOF, geb. 22 Aug 1910 in 's-Gravendeel (aangegeven 23 Aug), woonde 1935 in 's-Gravendeel.  Zij trouwde Gerrit De RONDE, getrouwd 21 Aug 1935 in 's-Gravendeel, geb. 1907 - 1908 in Vlaardingen (zoon van Willem De RONDE en Sara KORTLAND), woonde 1935 in Rotterdam, beroep 1935 timmerman.  Gezinskaart Rotterdam, vertrokken 1939 Nigtevecht.

                             .

           1721  vi.   Johanna Maaike KRUITHOF, geb. 19 Okt 1913 in 's-Gravendeel (aangegeven 20 Okt, ouders wonend Wijk A, Bevershoek 77d), woonde 1935 in 's-Gravendeel.  Zij trouwde Lourens Arie SMITS, getrouwd 27 Nov 1935 in 's-Gravendeel, geb. 1910 - 1911 in Strijen (zoon van Dirk Hendrik SMITS en Klazina MEERDINK), woonde 1935 in Rotterdam, beroep 1935 agent van politie.  Gezinskaart Rotterdam vertrokken naar Naarden 1938.

           1722 vii.   Pieter Adrianus KRUITHOF, geb. 24 Jan 1916 in 's-Gravendeel (ouders wonend Wijk A, Bevershoek 77d), ovl. 30 Mrt 1916 in 's-Gravendeel (aangegeven 31 Mrt).

           1723 viii.   Pieter Adrianus KRUITHOF, geb. 9 Mrt 1917 in 's-Gravendeel (aangegeven 10 Mrt, ouders wonend Wijk A, Bevershoek 77d), ovl. 14 Nov 1917 in 's-Gravendeel.

           1724  ix.   Doodgeboren Kind KRUITHOF, geb. 6 Apr 1919 in 's-Gravendeel, ovl. 6 Apr 1919 in 's-Gravendeel (aangegeven 7 Apr).

 

1470. Dirk KRUITHOF, geb. ca 1865 in Westmaas, ovl. 25 Dec 1943 in Beverwijk, beroep tuinder.  Hij trouwde Maartje GROENENDIJK, getrouwd 23 Mrt 1888 in Westmaas, geb. 1861 - 1862 in Heinenoord (dochter van Maarten GROENENDIJK en Maaiken Van Der HEIJDEN), ovl. 3 Apr 1935 in Wijk aan Zee.

                             Kinderen:

           1725    i.   NN KRUITHOF, geb. 1888 - 1889, ovl. 13 Feb 1889 in Westmaas (aangegeven 14 Feb).

        + 1726   ii.   Maarten KRUITHOF geb. ca 9 Jul 1890.

           1727  iii.   Hendrik KRUITHOF, geb. 1892 - 1893, ovl. 10 Jan 1893 in Westmaas (aangegeven 11 Jan).

           1728  iv.   Doodgeboren Zoon KRUITHOF, geb. 18 Mei 1894 in Westmaas, ovl. 18 Mei 1894 in Westmaas.

           1729   v.   Doodgeboren Dochter KRUITHOF, geb. 15 Aug 1895 in Westmaas, ovl. 15 Aug 1895 in Westmaas.

           1730  vi.   Hendrik KRUITHOF, geb. 7 Apr 1900 in Velsen, beroep tuinder.  Hij trouwde Albertje Van Der MEER, getrouwd 8 Nov 1922 in Wijk aan Zee en Duin, geb. 4 Dec 1898 in Achtkarspelen (dochter van Hendrik Van Der MEER en Lolkje Jans OLDENBURGER).

           1731 vii.   Doodgeboren Dochter KRUITHOF, geb. 27 Aug 1901 in Velsen, ovl. 27 Aug 1901 in Velsen.

 

1478. Cornelis KRUITHOF, geb. 28 Jan 1878 in Heinenoord.  Hij trouwde Willemina Van Der LINDEN, getrouwd 3 Nov 1910 in Heinenoord, geb. 1884 - 1885 in Heinenoord (dochter van Jan Van Der LINDEN en Neeltje KLOOTWIJK).

                             Kinderen:

           1732    i.   Willemina KRUITHOF, geb. 1905 - 1906 in Heinenoord.  Zij trouwde Floris BESTEBREUR, getrouwd 24 Mei 1928 in Heinenoord, geb. 1902 - 1903 in Oud-Beijerland (zoon van Teunis BESTEBREUR en Huibertje SNIJDERS).

           1733   ii.   Neeltje KRUITHOF, geb. 1913 - 1914, ovl. 19 Jun 1917 in Heinenoord (aangegeven 20 Jun).

           1734  iii.   Doodgeboren Zoon KRUITHOF, geb. 2 Dec 1922 in Heinenoord, ovl. 2 Dec 1922 in Heinenoord.

 

1484. Johannes KRUITHOF, geb. 1883 - 1884 in Numansdorp, beroep arbeider.  Hij trouwde Willemina De REUS, getrouwd 17 Mei 1906 in Dordrecht, geb. 1886 - 1887 in Oud-Beijerland (dochter van Maarten De REUS en Jannetje Van DRUNEN).

                             Kinderen:

           1735    i.   Maarten Willem KRUITHOF, geb. 1906 - 1907 in Dordrecht.  Hij trouwde Maria Johanna TILGENKAMP, getrouwd 13 Jun 1929 in Dordrecht, geb. 1908 - 1909 in Dordrecht (dochter van Anthonie TILGENKAMP en Jannetje De KONING).

           1736   ii.   Jannigje Adriana KRUITHOF, geb. 1908 - 1909 in Dordrecht.  Zij trouwde (1) Gijsbert 't JONG, getrouwd 3 Mrt 1927 in Dordrecht, geb. 1904 - 1905 in Sliedrecht (zoon van Aart 't JONG en Pieternella PRINS).  Zij waren gescheiden.  Zij trouwde (2) Jan IDEN, getrouwd 25 Mei 1939 in Breda, geb. 1913 - 1914 in Leiden (zoon van Carl Rudolph Albert IDEN en Cornelia Van Der SCHULP), beroep koopman.

           1737  iii.   Wilhelmina Johanna KRUITHOF, geb. 1916 - 1917, beroep dienstbode.  Getuige bij:  Jannigje Adriana KRUITHOF  #151377 & Jan IDEN #79911   Getrouwd  25 Mei 1939  Breda.

 

1499. Abraham KRUITHOF, geb. 1861 - 1862 in Mijnsheerenland, ovl. 16 Aug 1939 in Heinenoord (aangegeven 17 Aug).  Hij trouwde Neeltje KUIP, getrouwd 16 Jun 1887 in Maasdam, geb. 1860 - 1861 in Maasdam (dochter van Jan KUIP en Cornelia SCHEFFER), ovl. na 17 Aug 1939.

                             Kinderen:

           1738    i.   Lena KRUITHOF, geb. 4 Mei 1889 in Maasdam.  Zij trouwde Gijsbertus Krijn KOOMANS, getrouwd 18 Nov 1909 in Heinenoord, geb. 1887 - 1888 in Dordrecht (zoon van Melis KOOMANS en Maria SCHILPEROORT).

           1739   ii.   Grietje KRUITHOF, geb. 17 Sep 1890 in Maasdam, ovl. 24 Dec 1890 in Maasdam (aangegeven 26 Dec).

           1740  iii.   Grietje KRUITHOF, geb. 6 Jan 1894 in Maasdam, ovl. 23 Dec 1943 in Heinenoord (aangegeven 24 Dec).

           1741  iv.   Jan KRUITHOF, geb. 8 Nov 1898 in Maasdam.

 

1503. Pieter Ludovicus Augustus KRUITHOF, geb. 19 Mei 1919 in Beemster, ovl. 7 Apr 2009 in Almere.  Hij trouwde Margaretha Gerritdina FALIZE, getrouwd 5 Aug 1953 in Amsterdam, geb. 15 Jul 1932 in Amsterdam (dochter van Jacobus FALIZE en Elisabeth Catharina Van Der SPOEL).

                             Kinderen:

           1742    i.   Pieter Ludovicus Augustus KRUITHOF, geb. 7 Nov 1954.

           1743   ii.   Margaretha Gerritdina KRUITHOF, roep- of bijnaam Marga, geb. 22 Feb 1957.  Zij trouwde Petrus Van NOORD, getrouwd 15 Mei 1977, geb. 16 Mrt 1953 in Den Haag.

           1744  iii.   Inge KRUITHOF, geb. 17 Feb 1970.

 

1521. Jan KRUITHOF, geb. 7 Jul 1875 in 's-Gravendeel, ovl. vr 5 Okt 1946.  Hij trouwde Lijntje Maartje Van WIJK, getrouwd 18 Mei 1898 in Dubbeldam, geb. 10 Jun 1878 in 's-Gravendeel (dochter van Teunis Van WIJK en Maartje Van HORSEN), ovl. 5 Okt 1946 in Dordrecht (aangegeven 8 Okt Dubbeldam).

                             Kinderen:

           1745    i.   Teuntje KRUITHOF, geb. 13 Feb 1899 in Dubbeldam.  Zij trouwde Jacob ZWIJNENBURG, getrouwd 3 Jun 1920 in Dubbeldam, geb. 26 Mrt 1889 in Piershil (zoon van Krijn ZWIJNENBURG en Adriana SNEEP).

 

1526. IJsbrand KRUITHOF, geb. 1880 - 1881 in Hendrik-Ido-Ambacht.  Hij trouwde Aaffie NOOTENBOOM, getrouwd 1 Mei 1901 in Rotterdam, geb. 18 Aug 1879 in Charlois (dochter van Jacob NOOTENBOOM en Machtelina De HAAN).

                             Kinderen:

           1746    i.   Machtelina KRUITHOF, geb. 18 Sep 1907 in Rotterdam.  Zij trouwde Jan STEGENGA, getrouwd 14 Aug 1929 in Rotterdam, geb. 28 Sep 1904 in Rotterdam (zoon van Klaas Popkes STEGENGA en Geertrui BOENDER).

 

1533. Pieter KRUITHOF, geb. 27 Mei 1888 in Hendrik-Ido-Ambacht.  Hij trouwde Elizabeth Suzanna Den OTTER, getrouwd 4 Feb 1909 in Zwijndrecht, geb. 4 Feb 1886 - 4 Feb 1887 in Zwijndrecht (dochter van Jakobus Den OTTER en Jannetje Van DRIEL).

                             Kinderen:

           1747    i.   Leendert KRUITHOF, geb. 1909 - 1910 in Zwijndrecht.  Hij trouwde Johanna VERSLUIS, getrouwd 8 Okt 1931 in Barendrecht, geb. 1912 - 1913 in Rotterdam (dochter van Petrus VERSLUIS en Mintje RIJPSMA).  Zij waren gescheiden op 24 Jun 1936 in Dordrecht (datum vonnis Arrondissementsrechtbank te Dordrecht).

           1748   ii.   Jannetje KRUITHOF, geb. 1915 - 1916 in Zwijndrecht.  Zij trouwde Willem Poulus Van Der MEULEN, getrouwd 16 Dec 1932 in Zwijndrecht, geb. 1910 - 1911 in Ridderkerk (zoon van Jan Van Der MEULEN en Johanna Van Der LINDEN).

 

1547. Pieter Nicolaas KRUITHOF, geb. 27 Jan 1899 in Kruiningen, ovl. 11 Sep 1944 in Breskens, beroep leeraar aan een Rijks hoogere School.  Hij trouwde Hubregta Adriana Hendrika VERHAAGEN, getrouwd 31 Mrt 1938 in Kruiningen, geb. 1908 - 1909 in Kruiningen (dochter van Hendricus VERHAAGEN en Adriana KOLE), ovl. 11 Sep 1944 in Breskens.

                             Kinderen:

           1749    i.   Denise Yvonne Marianne KRUITHOF, geb. ca 1939, ovl. 12 Sep 1944 in Oostburg.

 

1551. Jan KRUITHOF, geb. 1899 - 1900 in Strijen, ovl. na 28 Mrt 1947.  Hij trouwde Maria Hendrina Van Der SLUIS, getrouwd 14 Jul 1921 in Heinenoord, geb. 1902 - 1903 in Heinenoord (dochter van Leendert Van Der SLUIS en Janna KAPTEIN), ovl. 28 Mrt 1947 in Dordrecht (aangegeven 1 Apr Strijen).

                             Kinderen:

           1750    i.   Doodgeboren Kind KRUITHOF, geb. 4 Mrt 1945 in Heinenoord, ovl. 4 Mrt 1945 in Heinenoord (aangegeven 5 Mrt 1945).

 

1577. Johannes Arnoldus KRUITHOF, geb. 9 Jul 1906 in Linschoten (aangegeven 10 Jul).  Hij trouwde Willemijntje Emma Van Der GRIFT, getrouwd 3 Feb 1928 in Harmelen, geb. 1907 - 1908 in Harmelen (dochter van Jan Willem Van Der GRIFT en Margrietha Maria De RUITER).

                             Kinderen:

           1751    i.   Willem Jan KRUITHOF, geb. 1929 - 1930, ovl. 13 Jun 1931 in Lange Ruige Weide.

 

1596. Pieter KRUITHOF, geb. 5 Apr 1874 in Pernis.  Hij trouwde Jannetje Pietertje Van LUIJK, getrouwd 20 Mei 1897 in Pernis, geb. 1876 - 1877 in Pernis (dochter van Felix Van LUIJK en Heiltje PORS).

                             Kinderen:

           1752    i.   Marinus KRUITHOF, geb. 31 Jan 1898 in Pernis (aangegeven 1 Feb), ovl. ca Okt 1898 in Pernis.

           1753   ii.   Marinus KRUITHOF, geb. 1 Feb 1899 in Pernis, ovl. 20 Jan 1921 in Rotterdam.

           1754  iii.   Heiltje KRUITHOF, roep- of bijnaam Hetty, geb. 10 Jul 1900 in Rotterdam, ovl. in Rotterdam.  Zij trouwde Willem KRUITHOF, getrouwd 12 Mei 1926, geb. 20 Nov 1898.

           1755  iv.   Cornelia KRUITHOF, roep- of bijnaam Corrie, geb. 1 Feb 1902 in Rotterdam, ovl. in Voorthuizen.

           1756   v.   Dirkje KRUITHOF, roep- of bijnaam Dien, geb. 28 Sep 1905 in Rotterdam, ovl. 10 Mrt 1990 in Rotterdam.  Zij trouwde Maarten Jacob Van Der SLIK, getrouwd 16 Jul 1947 in Rotterdam, geb. 9 Apr 1907 in Rotterdam, ovl. 4 Jun 1982 in Rotterdam.

           1757  vi.   Pietertje KRUITHOF, roep- of bijnaam Nel, geb. 17 Feb 1907 in Rotterdam, ovl. 30 Jan 1992 in Rotterdam.

        + 1758 vii.   Felix Cornelis KRUITHOF geb. 3 Dec 1908.

           1759 viii.   Jannetje KRUITHOF, roep- of bijnaam Jannie, geb. 31 Aug 1910 in Rotterdam, ovl. 20 Feb 1944 in Rotterdam.  Zij trouwde Maarten Jacob Van Der SLIK, getrouwd 14 Aug 1935, geb. 9 Apr 1907 in Rotterdam, ovl. 4 Jun 1982 in Rotterdam.

           1760  ix.   Susanna Antje KRUITHOF, roep- of bijnaam Suze, geb. 11 Dec 1913 in Rotterdam, ovl. 25 Aug 2006 in Rotterdam.  Zij trouwde Abraham OOSTERWIJK, geb. 28 Sep 1912, ovl. 16 Sep 2000 in Rotterdam.

           1761   x.   Cornelis KRUITHOF, roep- of bijnaam Cor, geb. 22 Apr 1915 in Rotterdam, ovl. in Rotterdam.  Hij trouwde NN BURGERS.

           1762  xi.   Maria A. KRUITHOF, roep- of bijnaam Rie, geb. 19 Jan 1917 in Rotterdam, ovl. in Rotterdam.  Zij trouwde Justus VERMAAS.

           1763 xii.   Arend Bastiaan KRUITHOF, roep- of bijnaam Bob, geb. 10 Mrt 1920 in Rotterdam, ovl. 14 Jul 1991 in Rotterdam.

           1764 xiii.   Phillipine KRUITHOF, roep- of bijnaam Fiene, geb. in Rotterdam, ovl. in Rotterdam.  Zij trouwde Jacob WIERDA, ovl. aan boord van een coaster op de Middellandse Zee, begraven in (Italië).

        + 1765 xiv.   Pieter KRUITHOF.

 

1598. Johannes KRUITHOF, geb. 1876 - 1877 in Charlois.  Hij trouwde Dina Adriana De CALLAFON, getrouwd 30 Aug 1905 in Rotterdam, geb. 26 Jan 1879 in Sliedrecht (aangegeven 28 Jan) (dochter van Pieter De CALLAFON en Aagje Adriana VERSTEEG).

                             Kinderen:

           1766    i.   Marinus KRUITHOF, geb. 1906 - 1907 in Rotterdam.  Hij trouwde Rookje Berta GOUW, getrouwd 7 Mrt 1929 in Barendrecht, geb. 1909 - 1910 in Barendrecht (dochter van Andries GOUW en Krijna Van HENGEL).

 

1606. Leendert KRUITHOF, geb. 10 Nov 1879 in Pernis.  Hij trouwde Janna ROOS, getrouwd 17 Dec 1903 in Pernis, geb. 16 Dec 1879 in Heinenoord (dochter van Arij ROOS en Adriana KUNST).

                             Kinderen:

           1767    i.   Adriaantje KRUITHOF, geb. 1905 - 1906 in Rotterdam.  Zij trouwde Gijsbertus VERVEER, getrouwd 26 Sep 1930 in Ridderkerk, geb. 1904 - 1905 in Ridderkerk (zoon van Mathijs VERVEER en Stijntje EWIJK).

           1768   ii.   Arie KRUITHOF, geb. 1910 - 1911, ovl. 22 Okt 1928 in Krimpen a/d IJssel.

 

1618. Arend KRUITHOF, geb. 5 Feb 1881 in Charlois, ovl. 21 Jul 1951.  Hij trouwde Bastiaantje Van Der WAAL, getrouwd 21 Apr 1910 in Pernis, geb. 22 Jul 1877 in Pernis (dochter van Pieter Van Der WAAL en Johanna KEEMINK).

                             Kinderen:

           1769    i.   Johanna KRUITHOF, geb. 1899 - 1900 in Pernis.  Buitenechtelijk kind ? Zij trouwde Huibrecht Adrianus NIEUWPOORT, getrouwd 29 Sep 1926 in Pernis, geb. 1896 - 1897 in Pernis (zoon van Willem NIEUWPOORT en Grietje KEEMINK).

 

1641. Arie KRUITHOF, geb. 16 Jun 1870 in Ridderkerk, ovl. 23 Sep 1944 in Haarlemmermeer, beroep arbeider.  Hij trouwde Jacoba La MAITRE, getrouwd 1 Feb 1899 in Haarlem, geb. 1870 - 1871 in Utrecht (dochter van Jan Jacob La MAITRE en Jacoba DUIVEMAN), ovl. vr 23 Sep 1944.

                             Kinderen:

           1770    i.   Adriaantje Elisabeth KRUITHOF, geb. 30 Jan 1900 in Haarlemmermeer.

        + 1771   ii.   Jan Jacob KRUITHOF geb. 1900.

           1772  iii.   Cornelis KRUITHOF, geb. 1911 in Haarlemmermeer, ovl. 27 Aug 1911 in Haarlemmermeer.

 

1642. Adrianus KRUITHOF, geb. 1872 - 1873 in Ridderkerk.  Hij trouwde Lijntje NOUWEN, getrouwd 7 Mei 1898 in Heerjansdam, geb. 1871 - 1872 in Heerjansdam (dochter van Cornelis NOUWEN en Cornelia De RUITER).

                             Kinderen:

           1773    i.   Adriaantje KRUITHOF, geb. 1898 - 1899 in Ridderkerk.  Zij trouwde Johannes Van GOLEN, getrouwd 28 Nov 1924 in Ridderkerk, geb. 1895 - 1896 in Ridderkerk (zoon van Jan Van GOLEN en Adriaantje KRANENDONK).

           1774   ii.   Dana Pieternella KRUITHOF, geb. 1902 - 1903 in Ridderkerk.  Zij trouwde Cornelis BORSJE, getrouwd 24 Apr 1928 in Ridderkerk, geb. 1900 - 1901 in Alblasserdam (zoon van Aart BORSJE en Adriana Hendrika ERKELENS).

           1775  iii.   Cornelis Daniel KRUITHOF, geb. 1903 - 1904 in Ridderkerk.  Hij trouwde Lena MOERKERKE, getrouwd 10 Dec 1929 in Ridderkerk, geb. 25 Apr 1905 in Ridderkerk (dochter van Klaas MOERKERKE en Cornelia Pieternella KRANENDONK).

 

1644. Leendert KRUITHOF, geb. 1879 - 1880 in Ridderkerk.  Hij trouwde Cornelia De RUITER, getrouwd 13 Nov 1903 in Ridderkerk, geb. 1875 - 1876 in Oost- en West-Barendrecht (dochter van Fleuris De RUITER en Hendrika ROOS).

                             Kinderen:

           1776    i.   Daniël KRUITHOF, geb. 30 Jan 1904 in Ridderkerk, ovl. 12 Apr 1970 in Ridderkerk, begraven 1970 in Ridderkerk (Vredehof).  Hij trouwde Lijntje OUDIJN, getrouwd 20 Sep 1929 in Ridderkerk, geb. 17 Apr 1905 in Ridderkerk (dochter van Jacob OUDIJN en Liedia VELTHUIZEN), ovl. 7 Okt 1994 in Ridderkerk, begraven 1994 in Ridderkerk (Vredehof).

           1777   ii.   Adriaantje KRUITHOF, geb. 1906 - 1907 in Ridderkerk.  Zij trouwde Jan OUDIJN, getrouwd 18 Sep 1930 in Ridderkerk, geb. 1906 - 1907 in Ridderkerk (zoon van Jacob OUDIJN en Liedia VELTHUIZEN).

           1778  iii.   Hendrika Cornelia KRUITHOF, geb. 1909 - 1910 in Ridderkerk.  Zij trouwde Pieter VERSCHOOR, getrouwd 20 Sep 1932 in Ridderkerk, geb. 1906 - 1907 in Hendrik-Ido-Ambacht (zoon van Pleun Gerrit VERSCHOOR en Jaantje Lijntje VISSER).

 

1645. Aart Jan KRUITHOF, geb. 16 Aug 1883 in Ridderkerk.  Hij trouwde (1) Willemijntje MORET, getrouwd 19 Dec 1902 in Ridderkerk, geb. 1881 - 1882 in Ridderkerk (dochter van Pieter MORET en Elizabeth Van Der LINDEN).  Hij trouwde (2) Sara Helena Den OUDEN, getrouwd 15 Apr 1920 in Nieuw-Lekkerland, geb. 10 Mrt 1880 in Nieuw-Lekkerland (dochter van Barend Den OUDEN en Sara Helena Van WIJNGAARDEN), ovl. 10 Okt 1934 in Leiden.

                             Kinderen van Willemijntje MORET:

        + 1779    i.   Daniël KRUITHOF geb. 1902.

           1780   ii.   Elizabeth KRUITHOF, geb. 1904 - 1905 in Ridderkerk.  Zij trouwde Barend Van Der HEIDEN, getrouwd 21 Nov 1928 in Leiden, geb. 1906 - 1907 in Sassenheim (zoon van Gerrit Van Der HEIDEN en Geertrui SNIJDERS).

           1781  iii.   Pieter KRUITHOF, geb. 1907 - 1908 in Ridderkerk, ovl. 12 Okt 1944 in Leiden, beroep steenperser.  Hij trouwde Petronella Adriana SCHAAP, getrouwd 20 Dec 1939 in Leiden, geb. 1904 - 1905 in Leiden (dochter van Willem SCHAAP en Johanna Wilhelmina LEGET), ovl. vr 12 Okt 1944.

           1782  iv.   Adriaantje Elisabeth KRUITHOF, geb. 1910 - 1911 in Ridderkerk.  Zij trouwde Frederik Reinier Jacob KNETSCH, getrouwd 1 Nov 1933 in Leiden, geb. 1908 - 1909 in Sassenheim (zoon van Dirk KNETSCH en Pietje BLANKERT).

 

1646. Jan KRUITHOF, geb. 1868 - 1869 in Hendrik-Ido-Ambacht, ovl. na 29 Nov 1918.  Hij trouwde (1) Jannigje BOL, getrouwd 2 Okt 1890 in Hendrik-Ido-Ambacht, geb. 1865 - 1866 in Hendrik-Ido-Ambacht (dochter van Arie BOL en Maria ELSHOUT), ovl. 29 Nov 1918 in Hendrik-Ido-Ambacht (aangegeven 30 Nov).  Hij trouwde (2) Stijntje LODDER, getrouwd 30 Sep 1926 in Hendrik-Ido-Ambacht, geb. 1873 - 1874 in Ridderkerk (dochter van Gerrit LODDER en Sijgje Van Den BERG).

                             Kinderen van Jannigje BOL:

           1783    i.   Maria KRUITHOF, geb. 1890 - 1891 in Hendrik-Ido-Ambacht.  Zij trouwde Jan Van ES, getrouwd 9 Nov 1911 in Hendrik-Ido-Ambacht, geb. 1888 - 1889 in Heinenoord (zoon van Willem Van ES en Gerritje TROOST).

           1784   ii.   Aart KRUITHOF, geb. 1900 - 1901 in Hendrik-Ido-Ambacht.  Hij trouwde Teuntje HARDAM, getrouwd 14 Nov 1929 in Hendrik-Ido-Ambacht, geb. 1903 - 1904 in Hendik Ido Ambacht (dochter van Aart Willem HARDAM en Machiela Maria KLOOTWIJK).

 

 

Twaalfde Generatie

 

1656. Gerrit KRUITHOF, geb. 22 Feb 1928 in Maasdam, ovl. 8 Okt 1987, beroep elektromonteur.  Hij trouwde Wilhelmina Adriana SULKERS, getrouwd 11 Mrt 1953 in Rotterdam.

                             Kinderen:

           1785    i.   Dirk Jacob KRUITHOF, geb. 17 Nov 1957 in Maasdam.

           1786   ii.   Jacob Dirk KRUITHOF, geb. 13 Okt 1961 in Maasdam.

 

1657. Hendrik KRUITHOF, geb. 19 Sep 1930 in Maasdam, ovl. 17 Sep 1978 in Papendrecht, begraven 1978 in Papendrecht (Alg.Begraafplaats).  Hij trouwde Nelly Van Der LAAR, getrouwd 4 Apr 1956 in Hillegersberg.

                             Kinderen:

        + 1787    i.   Johan Christiaan Nelis KRUITHOF geb. 31 Jul 1957.

           1788   ii.   Dirk Cornelis KRUITHOF, geb. 20 Jul 1959 in Rotterdam.

           1789  iii.   Theo Pieter KRUITHOF, geb. 6 Sep 1964 in Dubbeldam.

 

1658. Gerrit KRUITHOF, geb. 18 Aug 1917 in Overschie, beroep ovenbouwer.  Hij trouwde Aaltje MIGGELS, getrouwd 31 Aug 1942 in Velsen, ovl. 17 Jan 1995 in Santpoort.

                             Kinderen:

           1790    i.   Gerard KRUITHOF.

           1791   ii.   Tineke KRUITHOF.

           1792  iii.   Klijs KRUITHOF.

 

1660. Cornelis KRUITHOF, geb. 14 Mei 1921 in Heerjansdam, ovl. 16 Jul 2003 in Stade (DE).  Hij trouwde Maria Meta STEENWARBER, getrouwd 12 Jun 1945 in Stade (DE).

                             Kinderen:

           1793    i.   Arie KRUITHOF.

           1794   ii.   Wilhelm KRUITHOF.

 

1661. Teunis KRUITHOF, geb. 15 Aug 1923 in Heerjansdam.  Hij trouwde Gerda Lomi SOMIA, getrouwd 24 Jan 1950 in Wiesbaden (DE), geb. 23 Jun 1929 (dochter van Luigi Somia PURO en Elsa Auguste SCHWEIN).

                             Kinderen:

           1795    i.   Cornelia KRUITHOF, geb. 18 Apr 1953 in Wiesbaden (DE).  Zij trouwde Harald Willi BÖSWETTER, getrouwd 2 Jun 1972, geb. 26 Feb 1950 in Wiesbaden (DE).

           1796   ii.   Marijke KRUITHOF, geb. 19 Sep 1960.  Zij trouwde Johannes ESCHENAUER, getrouwd 1 Jun 1987 in Essen, geb. 27 Feb 1963.

 

1664. Gerrit KRUITHOF, geb. 28 Nov 1916 in Vrijenban, ovl. 15 Feb 2003 in Vlaardingen, gecremeerd 18 Feb 2003 in Rotterdam (Hofwijk).  Hij trouwde Gerarda Maria Van ANRAAD, geb. 31 Jan 1915, ovl. 1999.

                             Kinderen:

           1797    i.   Gerarda Louise KRUITHOF, roep- of bijnaam Gerda, geb. 17 Mrt 1946.  Zij trouwde Hendrik Jacobus STOLK, geb. 29 Aug 1945.

        + 1798   ii.   Tonnie Adrianus Hendrikus Martinus KRUITHOF geb. 22 Feb 1947.

           1799  iii.   Anna Maria KRUITHOF, roep- of bijnaam Anneke, geb. 6 Jul 1948.  Zij trouwde Nicolaas Adrianus Van Den BERG, geb. 1 Sep 1946.

           1800  iv.   Gertruida Theodora Aleida Maria KRUITHOF, roep- of bijnaam Trudy, geb. 8 Mrt 1955.  Zij trouwde Gerrit TERLOUW, getrouwd 5 Nov 1976, geb. 27 Feb 1954.

 

1671. Siemon KRUITHOF, geb. 28 Apr 1926 in Rotterdam, ovl. 22 Apr 2001 in Rotterdam, begraven 27 Apr 2001 in Rotterdam (Hofwijk), beroep magazijnbediende.  Hij trouwde Wilhelmina Maria PRONK, getrouwd 7 Mrt 1951 in Rotterdam, geb. 4 Jun 1929 in Overschie.

                             Kinderen:

           1801    i.   Simone KRUITHOF, geb. 29 Mei 1954 in Rotterdam.  Zij trouwde Johannes Hendrikus HAMAKERS, roep- of bijnaam Hans, getrouwd 21 Dec 1973 in Rotterdam, geb. 12 Apr 1951 in Rotterdam (zoon van Arend HAMAKERS en Willemina Cornelia SCHALLENBERG), beroep systeembeheerder, consultant.

 

1674. Teunis KRUITHOF, geb. 10 Jun 1935 in Overschie, ovl. Jun 1997.  Hij trouwde Wilhelmina Anna SIMONS, geb. 4 Jul 1938 in Rotterdam, ovl. 4 Apr 2001 in Rotterdam.

                             Kinderen:

        + 1802    i.   Teunis Martinus KRUITHOF geb. 18 Nov 1956.

           1803   ii.   Rudi KRUITHOF, geb. 30 Jun 1961 in Rotterdam.

 

1687. Teunis Maarten KRUIJTHOFF, geb. 21 Mei 1909 in Moerdijk.  Hij trouwde Johanna GROENEVELD, getrouwd 5 Jun 1935 in Hooge- en Lage-Zwaluwe, geb. 8 Mrt 1913 in Hooge- en Lage-Zwaluwe (dochter van Matthijs GROENEVELD en Adriana Van Der VEEKE).

                             Kinderen:

           1804    i.   Aagje Adriana KRUIJTHOFF, geb. 8 Okt 1936 in Dordrecht.

           1805   ii.   Mathijs Arie KRUIJTHOFF, geb. 12 Mrt 1945 in Dordrecht.

 

1688. Huig Johannis KRUIJTHOFF, geb. 20 Dec 1911 in Moerdijk.  Hij trouwde Geertrui GRINWIS, getrouwd 16 Apr 1944 in IJmuiden, geb. 17 Jun 1915 in Ouddorp (dochter van Krijn GRINWIS en Pietertje LUIME).

                             Kinderen:

           1806    i.   Nellie KRUIJTHOFF, geb. 1 Jul 1947 in IJmuiden.

           1807   ii.   Arie KRUIJTHOFF, geb. 24 Apr 1949 in IJmuiden.

 

1689. Huig KRUIJTHOF, geb. 26 Feb 1898 in Strijensas.  Hij trouwde Annigje Den HARTOG, getrouwd 26 Mei 1921 in Strijen, geb. 29 Jul 1899 in Strijen (dochter van Dammes Den HARTOG en Jacoba Van EKELENBURG).

                             Kinderen:

           1808    i.   Maria Jacoba KRUIJTHOFF, geb. 6 Nov 1921 in Rotterdam.

           1809   ii.   Dammes Johannis KRUIJTHOFF, geb. 23 Nov 1924 in Rotterdam.

           1810  iii.   Jacoba Cornelia KRUIJTHOFF, geb. 20 Aug 1934 in Utrecht.

 

1693. Arie KRUIJTHOFF, geb. 5 Okt 1903 in Strijensas.  Hij trouwde Elisabeth Van VLIET, getrouwd 24 Jan 1929 in Maasdam, geb. 11 Mrt 1903 in Maasdam (dochter van Hendrik Van VLIET en Bastiaantje SCHIPPERS), ovl. 7 Nov 1980 in Strijen.

                             Kinderen:

           1811    i.   Johannis Hendrik KRUIJTHOFF, geb. 19 Jul 1929 in Strijen.  Hij trouwde Huberta Van 't HOF, getrouwd 22 Okt 1958 in 's-Gravendeel, geb. 25 Aug 1933 in Strijen (dochter van Andries Van 't HOF en Maria Johanna VOS).

 

1694. Anthonie KRUIJTHOFF, geb. 17 Okt 1905 in Strijensas, ovl. 23 Feb 1967 in Strijensas.  Hij trouwde Hendrika Teuntje VERSENDAAL, getrouwd 10 Dec 1938 in Strijen, geb. 26 Okt 1916 in Strijensas (dochter van Johannes VERSENDAAL en Johanna Lena ENGELS).

                             Kinderen:

           1812    i.   Maria Johanna KRUIJTHOFF, geb. 20 Jun 1940 in Strijensas.  Zij trouwde Bastiaan TUK, getrouwd 21 Feb 1963 in Strijen, geb. 24 Aug 1938 in 's-Gravendeel (zoon van Nicolaas Arie TUK en Burgje Van Der BOM).

           1813   ii.   Johannis Gerrit KRUIJTHOFF, geb. 3 Okt 1941 in Strijensas.

           1814  iii.   Johanna Maria KRUIJTHOFF, geb. 26 Nov 1946 in Strijensas.  Zij trouwde Arie Teunis SCHREUDER, getrouwd 19 Mrt 1971 in Strijen (zoon van Teunis SCHREUDER en Martine De SNOO).

           1815  iv.   Gerrit Arie KRUIJTHOFF, geb. 16 Aug 1948 in Strijensas.

           1816   v.   Hendrik Anthonie KRUIJTHOFF, geb. 7 Aug 1953 in Strijensas, ovl. 5 Dec 1960 in Strijensas.

           1817  vi.   Hendrika Johanna KRUIJTHOFF, geb. 28 Sep 1956 in Strijensas.  Zij trouwde Willem Leenderts HOEK, getrouwd 26 Mrt 1982 in Strijen (zoon van Jan HOEK en Hendrina KRUITHOF).

 

1697. Adrianus KRUIJTHOFF, geb. 6 Feb 1913 in Strijensas, ovl. 12 Jan 1998 in Strijensas.  Hij trouwde Adriana Neeltje VERHOEFF, getrouwd 16 Jul 1936 in Strijen, geb. 30 Mei 1918 in Strijensas (dochter van Boudewijn VERHOEFF en Teuna ROMBOUT).

                             Kinderen:

           1818    i.   Johannis Boudewijn KRUIJTHOFF, geb. 2 Nov 1936 in Strijensas.

           1819   ii.   Boudewijn Johannis KRUIJTHOFF, geb. 20 Sep 1945 in Strijensas.

           1820  iii.   Teuna Maria KRUIJTHOFF, geb. 22 Jun 1950 in Strijensas.  Zij trouwde Aart VERZENDAAL, getrouwd 23 Mei 1969 in Strijen, geb. 13 Jul 1950 in Strijensas (zoon van Pieter VERZENDAAL en Geertrui VERSCHOOR).

 

1698. Gerrit KRUIJTHOFF, geb. 24 Jul 1915 in Strijensas, ovl. 27 Mei 1999 in Strijen.  Hij trouwde Arina Teuna BUITENDIJK, getrouwd 5 Jan 1939 in Strijen, geb. 1 Feb 1919 in Strijen (dochter van Arie BUITENDIJK en Jozina De HEUS), ovl. 21 Jul 1967 in Strijen.

                             Kinderen:

           1821    i.   Johannis Arie KRUIJTHOFF, geb. 24 Jun 1939 in Strijen.

           1822   ii.   Jozina Maria KRUIJTHOFF, geb. 17 Jul 1940 in Strijen.  Zij trouwde Leendert Cornelis FORTUIN, getrouwd 25 Mei 1960 in Strijen, geb. 19 Dec 1937 in Strijensas (zoon van Leendert Teunis FORTUIN en Kommertje BOS).

           1823  iii.   Arie Jozinus KRUIJTHOFF, geb. 30 Jul 1944 in Strijen.

           1824  iv.   Maria Cornelia KRUIJTHOFF, geb. 21 Sep 1946 in Strijen.  Zij trouwde Pieter Willem Van Der WAAL, getrouwd 3 Mei 1967 in Strijen, geb. 14 Apr 1946 in Strijen (zoon van Gerrit Van Der WAAL en Adriana WEVERS).

           1825   v.   Jacoba Johanna Arnolda KRUIJTHOFF, geb. 11 Jun 1948 in Strijen.  Zij trouwde Jan Den HARTOG, getrouwd 27 Jan 1971 in Strijen, geb. 31 Mrt 1947 in Strijen (zoon van Leonard Den HARTOG en Sara Johanna VISSER).

           1826  vi.   Gerrit Arinus Teunis KRUIJTHOFF, geb. 17 Jun 1954 in Strijen.

 

1699. Johannis KRUIJTHOFF, geb. 28 Aug 1919 in Strijensas.  Hij trouwde Trijntje Anna Van BALLEGOOYEN, getrouwd 29 Mrt 1945 in Maasdam, geb. 18 Jan 1923 in Maasdam (dochter van Johannes Van BALLEGOOYEN en Jaapje ZWIJGERS).

                             Kinderen:

           1827    i.   Johannis KRUIJTHOFF, geb. 30 Aug 1945 in Strijensas.

           1828   ii.   Markus KRUIJTHOFF, geb. 3 Okt 1946 in Strijensas.

           1829  iii.   Hendrik KRUIJTHOFF, geb. 18 Jun 1950 in Strijensas.

           1830  iv.   Maria Jaapje KRUIJTHOFF, geb. 5 Feb 1955 in Strijensas.

           1831   v.   Jaapje Maria Johanna KRUIJTHOFF, geb. 14 Dec 1956 in Strijensas.

           1832  vi.   Daniël KRUIJTHOFF, geb. 20 Sep 1959 in Strijensas.

 

1726. Maarten KRUITHOF, geb. ca 9 Jul 1890 in Westmaas, ovl. 28 Feb 1930 in Anna Paulowna (door stroom verbrand bij Oterleek), begraven 1930 in Middenweg (grafnr.0512 dscn 0868), beroep PEN monteur.  Hij trouwde Gijsbertha SCHOUTEN, roep- of bijnaam Bertha, getrouwd ca 8 Nov 1916 in Anna Paulowna, geb. ca 8 Aug 1893 in Den Helder, ovl. 12 Dec 1953 in Anna Paulowna, begraven 16 Dec 1953 in Middenweg (grafnr;0512, dscn.0868).