Genealogie Leeuwenburg

Eerste Generatie

 

1.   T. Monne, geb. ca 1325, ovl. vr 23 Jun 1373.  Hij trouwde NN, getrouwd ca 1350, geb. ca 1330.

                                      Kinderen:

           +   2              i.   Willem MONNENZ geb. ca 1365.

 

 

Tweede Generatie

 

2.   Willem MONNENZ, geb. ca 1365, ovl. na 1373.  Leenman van Wassenaar(1373). Leenkamer van de heren van Wassenaar te Oost Barendrecht(Ons Voorgeslacht 1978, bldz.66): 10 morgen land in Rijerderambacht: 23 Jun 1373, Willem MONNENZ, bij dode van zijn vader Monne. Hij trouwde NN.

                                      Kinderen:

           +   3              i.   Mon Willemsz SCHOUTEN geb. ca 1425.

           +   4             ii.   Schiltman Willemsz SCHOUTEN.

 

 

Derde Generatie

 

3.   Mon Willemsz SCHOUTEN, ook bekend als Mon WILLEMSZ, geb. ca 1425, ovl. 1 Apr 1509 - 30 Apr 1511, beroep leenman.  Leenman van Wassenaar (1487-1509/1511). Leenkamer van de heren van Wassenaar te Oost Barendrecht(Ons Voorgeslacht 1978, bldz.59): Het recht van vogelarij en visserij in het ambacht Oost Barendrecht: 17 dec 1487, Mon SCOUTEN. April 1511, Gerijt MONNENZ, bij dode van zijn vader Moen SCOUTEN, die binnen de afgelopen twee jaar is overleden, na aanvankelijk verzuim. Hij trouwde Grietgen.

                                      Kinderen:

           +   5              i.   Adriaen MONNENZ geb. ca 1468.

                6             ii.   Gerijt MONNENZ, geb. ca 1470, ovl. na 1511.  Leenman van Wassenaar(1511).

           +   7           iii.   Joest MONNEZ.

                8            iv.   Jan MONNENZ, ovl. vr 3 Apr 1532.  Leenman van Wassenaar(1532).

 

4.   Schiltman Willemsz SCHOUTEN.  Hij trouwde NN.

                                      Kinderen:

                9              i.   Dirck Schiltman SCHOUTEN.

 

 

Vierde Generatie

 

5.   Adriaen MONNENZ, geb. ca 1468.  Hij trouwde NN.

                                      Kinderen:

           +   10            i.   Adriaen De Oude MONNENZ geb. ca 1489.

 

7.   Joest MONNEZ.  Hij trouwde NN.

                                      Kinderen:

                11            i.   Mon JOOSTENSZ.

                12          ii.   Sebastiaen JOOSTENSZ.

 

 

Vijfde Generatie

 

10.   Adriaen De Oude MONNENZ, geb. ca 1489, ovl. na 1561.  Landeigenaar te Barendrecht(1519-1561), heemraad van Hendrik Ido Ambacht(1542), leenman van Wassenaar(1532-1545), wonend te Hendrik Ido Ambacht(1545, 1559,1561). Hij trouwde NN.

                                      Kinderen:

           +   13            i.   Cornelis Adriaensz De Oude LEEUWENBORCH geb. ca 1504.

           +   14          ii.   Adriaen Den Jongen MONNENSZ geb. ca 1510.

 

 

Zesde Generatie

 

13.   Cornelis Adriaensz De Oude LEEUWENBORCH, ook bekend als LEEUWENBORCH, geb. ca 1504, ovl. na 1581 in Barendrecht.  Heemraad van Ridderkerk(1560-1563,1565), laagheemraad van Ridderkerk(1564), kerkmeester te Ridderkerk(1563-1564), wonend te Hendrik Ido Ambacht(1566), wonend op de nieuwe sluis te Barendrecht(1581). Hij trouwde Jannetgen CORNELISD, getrouwd ca 1529 in Ridderkerk, geb. ca 1504, ovl. na 25 Jul 1570.

                                      Kinderen:

                15            i.   Cornelis Cornelisz LEEUWENBORCH, ook bekend als LEEUWENBORCH.

           +   16          ii.   Willem Cornelissen LEEUWENBURG geb. ca 1525.

                17         iii.   Pieter Cornelisz LEEUWENBURG, ook bekend als KERSENBOOM,[1] geb. vr 1565,[2] ovl. vr 28 Jun 1606,[3] woonde in West-Barendrecht.[4] . Op 14-12-1624 draagt Jan van Slingelandt Boudewynsz. over aan Arent Maertensz., ambachtsheer van Barendrecht en Schobbelandambacht, een rentebrief van 35 car. gld. per jaar, verleden door Cornelis Adriaensz. den ouwen Leuwenborch en zijn zoon Pieter Cornelisz. de Jonge Leuwenborch voor schout en schepenen van West-Barendrecht en Carnis in dato 18-7-1584 t.b.v. Quiryn van de Graeff Lazarusz. als man en voogd van Haesgen van Slingeland.[5]

 

14.   Adriaen Den Jongen MONNENSZ, geb. ca 1510, ovl. na 3 Sep 1566.  Wonend te Ridderkerk (1553,1561). Was huurder/gebruiker van een tweetal percelen te Hendrik Ido Ambacht, aangeduid als "huis ende worff" van de perceelnummers 25 en 26, waarbij nr. 26 een kleine boomgaard betrof. Hij trouwde NN.

                                      Kinderen:

           +   18            i.   Cornelis Adriaens Den Jonghen LEEUWENBORCH geb. ca 1540.

           +   19          ii.   Cors Adriaen MONNENZ geb. 1540 - 1541.

 

 

Zevende Generatie

 

16.   Willem Cornelissen LEEUWENBURG, ook bekend als GOOSSEN, geb. ca 1525, beroep boer te Ridderkerk.  Hij trouwde NN, getrouwd ca 1550, geb. ca 1530.

                                      Kinderen:

           +   20            i.   Pleun Willemsz LEEUWENBURGH geb. ca 1554.

 

18.   Cornelis Adriaens Den Jonghen LEEUWENBORCH, ook bekend als KERSSENBOOM/KARSSENBOOM, geb. ca 1540 in Ridderkerk,[6] ovl. na 1 Jun 1599 in Ridderkerk, beroep boer.  Zijn voorgeslacht is ontleend aan het artikel van K.J. Slijkerman in OV 1999 bldz 223. Hij is sedert 1570 boer op hofstede "Den Leeuwenboirch" in de Nieuw-Reijerwaard, waaraan hij en zijn nakomelingen de familienaam te danken hebben. Hij is landeigenaar en huurder te Ridderkerk ca 1570. Heemraad van Ridderkerk(1560,1563,1565,1575,1582). Hij trouwde Adriaentge AERTSD, ook bekend als SCHIPPER,[7] getrouwd ca 1565 in Ridderkerk, geb. ca 1545 (dochter van Aert CORNELISZ en NN), ovl. na 17 Nov 1627.[8]  In het doopboek staat bij de doop van dochter Sijken dochter van Cornelis Adriaensz LEEUWENBORCH en Janneken AERTSDR. In OV 2011 blz 321 e.v. staat een betoog van de heer H.M. Kuypers waarin hij aantoont dat de voornaam Janneken met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid onjuist is. Het artikel besluit als volgt. Samenvattend heeft Cornelis Adriaensz. Leeuwenburg de jonge, voor zover bekend, vijf kinderen met dochters, waarvan er vier hun enige, oudste of tweede dochter Adriaentgen noemen. Van zijn elf kleindochters heet er niet één Janneken.

         Bovendien heeft hij via zijn zoon Aert Cornelisz. een achterkleindochter Ariaentgen, die in ieder geval niet naar haar twee grootmoeders vernoemd kan zijn. En ook via zijn zoon Adriaen Cornelisz. heeft hij een achterkleindochter Ariaentgen. Voor zover bekend komt de naam Janneken ook niet éénmaal voor onder zijn achterkleindochters. Tenslotte komt er in 1626/'27 in Ridderkerk een Adriaentgen Aertsdr. voor, die dan weduwe is van een Cornelis Ariensz. en ook kinderen heeft en land bezit. Kortom, de aanwijzingen stapelen zich op dat de moeder van de zeven kinderen van Cornelis Adriaensz. Leeuwenburg de jonge niet Janneken Aertsdr. heet, maar Adriaentgen Aertsdr., maar, het zij nogmaals gezegd, het ultieme bewijs daarvoor ontbreekt.[9]

                                      Kinderen:

           +   21            i.   Aert Cornelisz LEEUWENBORCH geb. ca 1569.

                22          ii.   Jacob Cornelis LEEUWENBURG, geb. ca 1572, ovl. 1604 in Poortugaal.[10] . Hij trouwde Adriaentgen WINDERS, getrouwd 21 Dec 1597 in Poortugaal, geb. ca 1577.

                23         iii.   Pieter Cornelisz LEEUWENBURG, geb. ca 1572 in Ridderkerk.

           +   24         iv.   Arijen Cornelis LEEUWENBURG geb. ca 1580.

                25           v.   Sijken Cornelis LEEUWENBURG, ook bekend als KARSSENBOOM, geb. 1580 in Ridderkerk, gedoopt 31 Mrt 1580 in Ridderkerk,[11] (in het doopboek staat dochter van Cornelis Adriaensz LEEUWENBORCH en Janneken AERTSDR, in OV 2011 blz 321 e.v. wordt aannemelijk gemaakt dat deze voornaam van Janneken onjuist is), ovl. vr 11 Feb 1607,[12] (8 Okt 1606 ?), religie NG.  Doopgetuigen waren Dirck Dircks van BARENDRECHT ende Marijken CORNELISDR. Zij trouwde Cornelis Teeuwe VELTHOEN, getrouwd 26 Jun 1605 in Ridderkerk,[13] geb. 1580 in Ridderkerk (zoon van Mattheus CORNELISZ en Toentien HEIJNDRICKSD), gedoopt 27 Nov 1580 in Ridderkerk, ovl. 1645, religie NG, ondertrouw 22 Mei 1605 in Ridderkerk.

                26         vi.   Neeltgen Cornelisdr LEEUWENBURG, geb. 1582 in Rijsoord, gedoopt 16 Mrt 1582 in Rijsoord, ovl. 1669 in Ridderkerk, begraven 8 Jan 1669 in Ridderkerk (in de kerk).  Zij trouwde (1) Jan HEINDRIKSZ, getrouwd 23 Jul 1606 in Ridderkerk,[14] geb. ca 1582, ovl. vr 16 Apr 1617, ondertrouw 18 Jun 1606 in Ridderkerk (hij jonggesel van de Oostendam, zij jongedochter van Ridderkerk).  Zij trouwde (2) Wouter Pleune LEEUWENBURG, getrouwd 14 Mei 1617 in Rijsoord,[15] geb. 1590 in Ridderkerk (zoon van Pleun Willemsz LEEUWENBURGH en Pleuntje PIETERSDR), gedoopt 16 Mrt 1590 in Ridderkerk, ovl. 1666 in Ridderkerk, begraven 5 Sep 1666 in Ridderkerk (in de kerk), beroep boer te Rijsoord, ondertrouw 16 Apr 1617 in Rijsoord,[16] (Rijsoord 1617, 14 Meij. Wouter Pleuns, j.m. van Ridderkerk met Neeltgen Cornelis, wed. van Jan Heijndricks, won. in Rijsoord).  Heemraad van Ridderkerk. Diaken in 1639 en ouderling in 1649. Was aannemer van slootwerk in 1652.

                27        vii.   Ploentge Cornelis LEEUWENBURG, geb. ca 1585 in Ridderkerk.  Zij trouwde Pieter Teeuwse VELTHOEN, getrouwd 13 Nov 1605 in Ridderkerk,[17] geb. ca 1584 in Ridderkerk/Rijsoord ? (op 15-11-1611 [ora Poortugaal 13 fol 89vo] is hij omtrent 27 jaar oud) (zoon van Mattheus CORNELISZ en Toentien HEIJNDRICKSD).  Woonde 10 Feb 1608 aan de Westsijde.

                28       viii.   Toenken Cornelisdr LEEUWENBURG, ook bekend als Teuntje CORNELISSE/KERSSEBOOM, geb. 1587 in Ridderkerk, gedoopt 3 Mei 1587 in Ridderkerk.  Zij trouwde Cornelis Leenderts De Jonge ROOBOL, getrouwd 18 Feb 1607 in Ridderkerk (hij jonggezel van Rhoon, zij j.d. van Ridderkerk), geb. 1573 in Rhoon (zoon van Leendert Cornelisz ROOBOL en Maartje Dirks KORNEEF), ovl. 1629, ondertrouw 28 Jan 1607 in Ridderkerk.

 

19.   Cors Adriaen MONNENZ, geb. 1540 - 1541, ovl. 5 Mrt 1619 in Hendrik-Ido-Ambacht, begraven in Hendrik-Ido-Ambacht, beroep boer.  Hij trouwde NN.

                                      Kinderen:

           +   29            i.   Cornelis Corstiaans GROENEVELD geb. ca 1595.

 

 

Achtste Generatie

 

20.   Pleun Willemsz LEEUWENBURGH, ook bekend als Apollonius WILLEMSZ, geb. ca 1554 in Ridderkerk, ovl. na 1592, beroep boer te Ridderkerk.  Pleun Willemsz is genoemd naar de boerderij, welke hij had overgenomen van een echte Leeuwenburg, die uit een Utrechts geslacht stamde. Hij trouwde Pleuntje PIETERSDR, getrouwd 17 Dec 1579 in Ridderkerk, geb. ca 1557 in Lekkerkerk, ondertrouw 6 Dec 1579 in Ridderkerk (geref., zij jd van Lekkerkerk).

                                      Kinderen:

                30            i.   Pieter Pleunen LEEUWENBURG, geb. 1580 in Ridderkerk, gedoopt 24 Apr 1580 in Ridderkerk.  Hij trouwde Machtelt BASTIAENSDR, getrouwd 1604 in Rijsoord.

           +   31          ii.   Willem Pleunen LEEUWENBURG geb. 1583.

           +   32         iii.   Heijndrick Pleunen LEEUWENBURG geb. 1588.

           +   33         iv.   Wouter Pleune LEEUWENBURG geb. 1590.

                34           v.   Ariaentje Pleunen LEEUWENBURG, geb. ca 1592 in Ridderkerk.  Getuige bij:  Pleun Woutersz LEEUWENBURG  #3479   Gedoopt  28 Jun 1626  Ridderkerk.

                35         vi.   Neeltje Pleunen LEEUWENBURG, geb. ca 1594 in Ridderkerk.  Getuige bij:  Pleun Woutersz LEEUWENBURG  #3479   Gedoopt  28 Jun 1626  Ridderkerk.

 

21.   Aert Cornelisz LEEUWENBORCH, geb. ca 1569 in Ridderkerk,[18] gedoopt vr 1580, ovl. 1615 - 1616,[19] beroep boer te Ridderkerk,[20] beroep boer aan de Blaak onder Mijnsheerenland.[21] . In een R.A. akte van Poortugaal in 1611 wordt vermeld dat hij 42 jaar oud is. Hij trouwde (1) Roockxen Aertsdr CALIS, ook bekend als CALIS, getrouwd 1 Aug 1604 in Ridderkerk,[22],[23] (hij jg van Ridderkerk, zij jd van Ridderkerk), geb. ca 1579 in Ridderkerk (dochter van Aert Aertsz CALIS en IJchtgen Ariensdr ARIJSWAGER), ovl. Dec 1609 - 1611 in Ridderkerk.  Hij trouwde (2) Mariken JANSD, getrouwd 17 Apr 1611 in Ridderkerk,[24] geb. ca 1585 in Ridderkerk, ovl. vr 30 Nov 1612 in Ridderkerk, ondertrouw 20 Mrt 1611 in Ridderkerk.  Hij trouwde (3) Leentgen Willemsdr PENNING, ook bekend als Lijntgen of Leendertgen,[25] ook bekend als PENNINCK,[26] getrouwd 30 Nov 1612 in Ridderkerk,[27],[28] geb. 1586 in Ridderkerk (dochter van Willem PIETERSZ en Baeltgen Pieter HUYBERTSD), gedoopt 20 Mrt 1586 in Ridderkerk,[29] ovl. na 26 Jan 1658 in Ridderkerk,[30] ondertrouw 4 Nov 1612 in Ridderkerk,[31] (datum eerste gebod).  Doopgetuigen waren Aert AERTSZ, Barber HUYGENDOCHTER en Maerten Pieter HUYBERTSENDOCHTER. Woonde aan de Blaak onder Heinenoord. Testeert Mijnsheerenland 3 Nov 1658.

        

         Pieter Willemsen Penning, oud-heemraad van Ridderkerk, voor hem zelf alsmede met procuratie (met een onder de hand verleden akte d.d. 15-1-1658) van Aryen Willemsen Penning en Leentgen Willems Penning, zijn broeder en zuster, en van Pieter Leendertsen Notenboom, zijn 'neve', en Aryen Henricxsen, wonende te Ridderkerk, als getrouwd hebbende Stijntgen Willems Penning, voor hem zelf, allen mede-erfgenamen van Pietertgen Willems Penning, transporteerden op 26-1-1658 voor 400 Car. gld. aan "Dirck Cleyssen van Driell", als getrouwd hebbende "Maertgen Quirijnen", en Comelis Focquede, als getrouwd hebbende Quirijntje Quirijnen, beiden wonende te Ridderkerk, een 'huysken', erf en beteling etc. aan de zuidzijde van den Grasdijck, gelegen tegenover de woning van Jacob Aryensen Vinck en zoals door Pietertgen bezeten is.  ARA, ora Ridderkerk, inv. nr. 11, fol. 125 v. e.v.

                                      Kinderen van Roockxen Aertsdr CALIS:

           +   36            i.   Cornelis Aertse LEEUWENBURG geb. 1607.

                37          ii.   Rookje Aerts LEEUWENBURG, geb. 1609 in Ridderkerk, gedoopt 4 Dec 1609 in Ridderkerk.

                                      Kinderen van Leentgen Willemsdr PENNING:

                38         iii.   Rookje Aertsdr LEEUWENBURG, geb. 1613 in Ridderkerk,[32] gedoopt 11 Aug 1613 in Ridderkerk, ovl. na 20 Jan 1654.  Zij trouwde (1) Dirk Jansz BENNEN, getrouwd ca 1633, geb. ca 1613, ovl. vr 12 Sep 1654.  Zij trouwde (2) Cornelis Jansz De GEUS, getrouwd ca 1650, geb. ca 1613.

           +   39         iv.   Jacob Aertsz LEEUWENBURGH geb. ca 1615?

 

24.   Arijen Cornelis LEEUWENBURG, geb. ca 1580 in Ridderkerk, ovl. vr 14 Mrt 1636 in in de jurisdictie van de Hij, over Mase.[33] . Vermeld in het R.A. Poortugaal. Hij trouwde NN, getrouwd ca 1605, geb. ca 1585.

                                      Kinderen:

           +   40            i.   Aert Ariens LEEUWENBURGH geb. ca 1622.

                41          ii.   Ariaentgen Ariensdr LEEUWENBURG.  Getuige bij:  Margrietje Aarts LEEUWENBURG  #4247   Gedoopt  13 Nov 1650  Westmaas. Zij trouwde Philip PHILIPSZ, getrouwd 19 Aug 1635 in Overschie,[34] (jd van de Hije).

 

29.   Cornelis Corstiaans GROENEVELD, geb. ca 1595 in Hendrik-Ido-Ambacht, ovl. 4 Jun 1667 - 28 Sep 1668.  Testament gemaakt te Rijsoord voor 20 Dec 1666 (Bron: Not. Arch. Rijsoord 7052). Hij was schout Hendrik-Ido-Ambacht. Hij trouwde (1) Maritie Bastiaans Van De NES, getrouwd vr 1619, geb. vr 1600 (dochter van Bastiaen Francken Van Den NES en Sijken Lenaertsdr STERRENBURGH), ovl. 1620 - 1624.  Hij trouwde (2) Marijke Jacobs BESEMER, getrouwd vr ca 1619, geb. ca 1597 (dochter van Jacob Leenderts BESEMER en Janneke Jan PIETERSZD), ovl. na 15 Feb 1656.

                                      Kinderen van Marijke Jacobs BESEMER:

                42            i.   Aegje Cornelisse GROENEVELT, geb. ca 1619 in Hendrik-Ido-Ambacht, ovl. 1663 in Poortugaal, begraven 10 Mrt 1663 in Poortugaal,[35] (op het koor in de kerk).  Zij trouwde Aert Cornelisse VERMAET, getrouwd 16 Dec 1640 in Hendrik-Ido-Ambacht, geb. 1608 in Poortugaal (zoon van Cornelis Pietersz VERMAET en Ariaentje Aertsdr Van DRIEL), gedoopt 19 Feb 1608 in Poortugaal,[36] religie NG, ovl. 1671 in Poortugaal (In het NH Lidmatenboek van Pernis staat bij jaar 1669, nr. 100 Aart Cornelisse Vermaet, obijt.), begraven 13 Mei 1671 in Poortugaal,[37] (op het koor in de kerk), ondertrouw 11 Nov 1640 in Hendrik-Ido-Ambacht, ondertrouw 18 Nov 1640 in Poortugaal,[38],[39] (Poortugaal 1640. Aert Cornelisz Vermaet, j.m. van Portugael met Aechje Cornelis van Hendric iden ambacht, j.d. den 18e Novemb).  Vermeld als wonende op de Plaet 1649-1664, op 't Coersant 1656.[40] Aktesoort: testament. Datum: 02/12/1642. Archief: ONA Rotterdam. Inventarisnummer: 152. Aktenummer/Blz.: 510/754. Notaris: Adriaan Kieboom. Aer Cornelisz Vermaet en zijn vrouw Aechge Cornelisdr, wonend in Portugael, benoemen elkaar tot erfgenaam. De kinderen krijgen van de eerststervende de kleding en juwelen, die zij kunnen beleggen, plus 2000 gulden, in plaats van de legitieme portie. Zijn er geen kinderen dan geldt dit voor de naaste verwanten.

                                     

                                      .

           +   43          ii.   Bastiaan Cornelisz GROENEVELD geb. vr 1619.

                44         iii.   Jannichje Cornelisd GROENEVELD, geb. ca 1629.  Zij trouwde Fabius POSTELIUS, getrouwd 5 Apr 1649 in Hendrik-Ido-Ambacht, geb. ca 1624 in Strijen, ovl. 1707, beroep boer te Strijen, ondertrouw 27 Feb 1649 in Hendrik-Ido-Ambacht (hij jm van Strijen).  Schepen, diakonie-armmeester van Strijen.[41]

                                      Arie Leenderts van der Meer Borg: voor Fabius Postilius koopt om 14 gulden een swarte os uit de boedel Geertje Thonis van der Kooij 19-04-1673.

                45         iv.   Jacob Cornelisz GROENEVELD, geb. 1630 in Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt 20 Mei 1630 in Hendrik-Ido-Ambacht.

                46           v.   Corstiaan Cornelisz GROENEVELD, geb. 1633 in Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt 26 Jun 1633 in Hendrik-Ido-Ambacht, ovl. na 28 Sep 1668.

                47         vi.   Maritje Cornelisd GROENEVELD, geb. 1636 in Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt 3 Mrt 1636 in Hendrik-Ido-Ambacht.

 

 

Negende Generatie

 

31.   Willem Pleunen LEEUWENBURG, geb. 1583 in Ridderkerk, gedoopt 20 Dec 1583 in Ridderkerk.  Hij trouwde Pleuntgen PIETERSD, getrouwd 14 Dec 1608 in Rijsoord,[42] geb. ca 1588 in Rijsoord (dochter van Pieter en NN), ondertrouw 23 Nov 1608 in Ridderkerk,[43] (Willem Pleunen J G van Ridderkerck met Pleuntgen Pieters J d. kerckelic woonende in Rysoort. Haer 1 gebot gegeven den 23 Novemb. Bevesticht tot Rysoort 14 decemb. Trouwboek Ridderkerk).  ONR Ridderkerk, inv. 14, akte 121/218, dd. 2-7-1649, not Engelbrecht Cornelisz van der Grijp, Huw. voorw.: Arijen Arijen Robben a.s. bruidegom, geassisteerd door Cornelis Arijen Robben, zijn broer, beiden wonend te Oost-Barendrecht, en Maertgen Daens, jongedochter, a.s. bruid geassisteerd door Jannitgen Henricx, weduwe van Daen Pieters, haar moeder en Willem Pleunen Leeuwenburg X Pleuntgen Pieters, zus van vader Daniel en Luijt Henricsz de Slegte, broer v moeder Jannitgen.

                                      Kinderen:

                48            i.   Pleun Willemsz LEEUWENBURG, geb. ca 1610.

                49          ii.   Pieter Willemsz LEEUWENBURG, geb. 1612 in Ridderkerk, gedoopt 3 Jun 1612 in Ridderkerk, (zie getuige 1, 2).

                50         iii.   Bastiaentgen Willemsd LEEUWENBURG, geb. 1613 in Ridderkerk, gedoopt 29 Sep 1613 in Ridderkerk, (zie getuige 3).

                51         iv.   NN Willems LEEUWENBURG, geb. 1617 in Ridderkerk, gedoopt 20 Dec 1617 in Ridderkerk.

 

32.   Heijndrick Pleunen LEEUWENBURG, geb. 1588 in Ridderkerk, gedoopt 28 Feb 1588 in Ridderkerk, ovl. vr 21 Aug 1656, religie NG.  Getuige bij:  Pieter Willemsz LEEUWENBURG  #176083   Gedoopt  3 Jun 1612  Ridderkerk. Hij trouwde (1) Aertge CORNELISD, getrouwd 1612 in Hendrik-Ido-Ambacht, geb. ca 1592 in Hendrik-Ido-Ambacht, ovl. vr 1 Jun 1625, ondertrouw 18 Nov 1612 in Ridderkerk.  Hij trouwde (2) Mariken PIETERSD, getrouwd 1625 in Ridderkerk,[44] geb. vr 1607 in Oost-Barendrecht, ondertrouw 1 Jun 1625 in Ridderkerk,[45] (Heyndrick Pleunen wed wijlen Aertgen Cornelis Mariken Pieters J.d van Oostbarendrecht. Eerste gebot den 1 Iunij. Bevesticht in Ridderkerck. Trouwboek Ridderkerk).

                                      Kinderen van Aertge CORNELISD:

                52            i.   Gerrit HENDRICKSZ, geb. na 1612.

                53          ii.   Arij HENDRICKSZ, geb. na 1612.

                54         iii.   Ploentgen HENDRICKSD, geb. na 1612.

           +   55         iv.   Cornelis Hendricx Den OUDEN geb. 1614.

                56           v.   NN HENDRIKS, geb. 1614 in Ridderkerk, gedoopt 31 Mrt 1614 in Ridderkerk.

                                      Kinderen van Mariken PIETERSD:

           +   57         vi.   Aert Hendrickx GOUW geb. 1626.

                58        vii.   Cornelis De Jonge HENDRICKSZ, geb. 1629 in Ridderkerk, gedoopt 22 Apr 1629 in Ridderkerk.  Hij trouwde Leentje LEENDERS, getrouwd in Krimpen a/d IJssel, geb. ca 1629.

                59       viii.   Aeltje HENDRICKSD, geb. 1631 in Ridderkerk, gedoopt 14 Sep 1631 in Ridderkerk.  Getuige bij:  Marighjen Aerts GOUW  #74499   Gedoopt  17 Mrt 1652  Ridderkerk.

 

33.   Wouter Pleune LEEUWENBURG, geb. 1590 in Ridderkerk, gedoopt 16 Mrt 1590 in Ridderkerk, ovl. 1666 in Ridderkerk, begraven 5 Sep 1666 in Ridderkerk (in de kerk), beroep boer te Rijsoord.  Heemraad van Ridderkerk. Diaken in 1639 en ouderling in 1649. Was aannemer van slootwerk in 1652. Hij trouwde Neeltgen Cornelisdr LEEUWENBURG, getrouwd 14 Mei 1617 in Rijsoord,[46] geb. 1582 in Rijsoord (dochter van Cornelis Adriaens Den Jonghen LEEUWENBORCH en Adriaentge AERTSD), gedoopt 16 Mrt 1582 in Rijsoord, ovl. 1669 in Ridderkerk, begraven 8 Jan 1669 in Ridderkerk (in de kerk), ondertrouw 16 Apr 1617 in Rijsoord,[47] (Rijsoord 1617, 14 Meij. Wouter Pleuns, j.m. van Ridderkerk met Neeltgen Cornelis, wed. van Jan Heijndricks, won. in Rijsoord).

                                      Kinderen:

           +   60            i.   Jan Woutersz LEEUWENBURG geb. 1618.

           +   61          ii.   Cornelis Woutersz LEEUWENBURG geb. 1620.

                62         iii.   Pleuntje Wouters LEEUWENBURG, geb. 1623 in Ridderkerk, gedoopt 10 Jun 1623 in Ridderkerk.[48] . Getuige bij:  Wouter Cornelisz LEEUWENBURG  #64302   Gedoopt  7 Mrt 1655  Ridderkerk

                                      Getuige bij:  Neeltjen Cornelisd LEEUWENBURG  #64358   Gedoopt  27 Jan 1658  Ridderkerk

                                      Getuige bij:  Wouter Pleunen LEEUWENBURG  #64384   Gedoopt  6 Apr 1659  Ridderkerk

                                      Getuige bij:  Bastiaen Pleunsz LEEUWENBURG  #65000   Gedoopt  7 Aug 1675  Ridderkerk

                                      Getuige bij:  Neeltje Pleunen LEEUWENBURG  #57253   Gedoopt  16 Jul 1662  Ridderkerk

                                      Getuige bij:  Cornelis Leendertsz REIJERKERK  #152896   Gedoopt  19 Apr 1676  Ridderkerk. Zij trouwde Leendert Leendertsz KOPPEDIJCK, getrouwd 14 Dec 1664 in Ridderkerk, geb. ca 1623 in Group onder Westmaas, ondertrouw 13 Nov 1664 in Ridderkerk.

           +   63         iv.   Pleun Woutersz LEEUWENBURG geb. 1626.

 

36.   Cornelis Aertse LEEUWENBURG, geb. 1607 in Ridderkerk, gedoopt 21 Okt 1607 in Ridderkerk, ovl. vr 1653.  Doopgetuigen waren Pieter THEEUSZ, Arijan AERTS en Neeltgen HENDRIX. Hij trouwde Neeltjen Jacobs Van Der ES, getrouwd 11 Jan 1632 in Rhoon, geb. ca 1612 in Rhoon (dochter van Jacob Ariens Van Der ES en Adriaantje Adriaen ZEGERSZD), ovl. 1680 in Ridderkerk, ondertrouw 14 Dec 1631 in Ridderkerk.  Getuige bij:  Lijntje Ariens KALIS  #64150   Gedoopt  17 Jun 1646  Ridderkerk

         Getuige bij:  Trijntje Ariens KALIS  #4926   Gedoopt  17 Jun 1646  Ridderkerk

         Getuige bij:  Cornelis Aertsz LEEUWENBURG  #13242   Gedoopt  12 Okt 1659  Ridderkerk.

                                      Kinderen:

           +   64            i.   Aert Cornelisz LEEUWENBURG geb. 1633.

                65          ii.   Jacob Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1635 in Ridderkerk, gedoopt 7 Okt 1635 in Ridderkerk, ovl. vr 28 Nov 1638.

                66         iii.   Jacob Cornelis LEEUWENBURG, geb. 1638 in Ridderkerk, gedoopt 28 Nov 1638 in Ridderkerk, ovl. vr 29 Jul 1640.

           +   67         iv.   Jacob Cornelis LEEUWENBURG geb. 1640.

                68           v.   Roockje Cornelisd LEEUWENBURG, geb. 1642 in Ridderkerk, gedoopt 21 Sep 1642 in Ridderkerk, ovl. vr 20 Mei 1704.  Zij trouwde Jan Pietersz HORDIJK, getrouwd 4 Mei 1670 in Ridderkerk,[49] geb. 1642 in Ridderkerk (zoon van Pieter Adriaensz In 't VELD en Trijntje Ariensdr BESEMER), gedoopt 25 Mei 1642 in Ridderkerk, ondertrouw 12 Apr 1670 in Ridderkerk,[50] (Den 12en April. 1.2.3. Jan Pietersen Hordijck J.M. van Ridderkerck, met Roockje Cornelis Leeuwenburgh J.D mede van Ridderkerck, beijde woonende alhier. getrouwt den 4en Meij. Trouwboek Ridderkerk).

 

39.   Jacob Aertsz LEEUWENBURGH, ook bekend als LEUWENBORCH,[51] geb. ca 1615? in Ridderkerk ?,[52] gedoopt 10 Sep 1615 ? in Ridderkerk ?, ovl. na 1689 in Mijnsheerenland,[53] beroep boer te Mijnsheerenland, handelaar landbouwproducten, woonde 1640 in Puttershoek,[54] woonde 1672, 1674 in aan de Blaak.[55] . Jacob was niet alleen landbouwer, maar handelde ook in landbouwgewassen. Zo kocht hij op 29 Aug 1681 nog op het land staand gewas. Woonde op Westmaes 1645, woonde aan de Blaak te Heinenoord in 1658. Heiligegeest-armmeester van Mijnsheerenland 1660. Hij trouwde (1) Maergien Heijndrickxdr SCHUIJLINGH, ook bekend als Marijken, getrouwd 4 Dec 1639 in Puttershoek, geb. ca 1610, ovl. vr 29 Apr 1645, ondertrouw 12 Okt 1639 in Puttershoek,[56] (hij jonkman van Ridderkerk wonende aan de Blaak, zij weduwe van Huig FLOREN, wonende te Puttershoek).  Hij trouwde (2) Marichjen Ariensdr NUGTEREN, ook bekend als Marighjen ARIENS, getrouwd 1645 in Westmaas, geb. 1611 in Ridderkerk (dochter van Adriaen Adriaensz De Jonge NUGTEREN en Mariken JACOBSD), gedoopt 23 Jan 1611 in Ridderkerk, ovl. 30 Jul 1656 in Mijnsheerenland, begraven 6 Aug 1656 in Mijnsheerenland, ondertrouw 29 Apr 1645 in Ridderkerk,[57] (zij jonge dochter van Ridderkerk, mede wonende op Westmaas).  Doopgetuige was Ariaentgen PIETERS. Woont Westmaas(1645). Hij trouwde (3) Annetje CORNELISD, getrouwd Aug 1656 - Jan 1658,[58] geb. ca 1620, ovl. vr 19 Jun 1672.  Hij trouwde (4) Maritgen Florisdr MOLENAAR, getrouwd 26 Jun 1672 in Maasdam,[59] geb. ca 1613 in Maasdam (dochter van Fleuris Huijgensz MOLENAER en Ariaentgen DIRCXD), ovl. 1672 - 1674,[60] ondertrouw 19 Jun 1672 in Maasdam,[61] (hij wedr van Annetje CORNELIS, wonende aan de Blaak, zij wed Harmen Lodewijks MONTAAN, wonende onder Maasdam aan de Achterdijk).  Getuige bij:  Floris HUIJGENSZ  #252140   Gedoopt  25 Nov 1629  Puttershoek.

                                      Kinderen van Marichjen Ariensdr NUGTEREN:

                69            i.   Mayke Jacobs LEEUWENBURG, ook bekend als Maijcken, geb. ca 1646 in Mijnsheerenland, ovl. 1712 in Heinenoord, begraven 6 Jul 1712 in Heinenoord.  Zij trouwde Jacob Willemsz BLAECK, getrouwd 24 Mei 1672 in Mijnsheerenland, geb. 1642 in Heinenoord (zoon van Willem Arien INGENSZ en Marigie Jacobs TROOST), gedoopt 9 Feb 1642 in Heinenoord, ovl. vr 6 Jul 1712, religie NG, ondertrouw 14 Mei 1672 in Mijnsheerenland.  Was oud 11 jaar op 8 Mrt 1653 (weeskamer Heinenoord).

                70          ii.   Ariaentje Jacobsdr LEEUWENBURG, geb. ca 1647 in Mijnsheerenland, ovl. 17 Jun 1702 - 12 Dec 1707.  Zij trouwde Gerrit Jacobsz PAUW, ook bekend als COIMAN/KOOYMAN, getrouwd 27 Jan 1672 in Puttershoek, geb. ca 1645 in Heinenoord (zoon van Jacob AERTSZ en Janneken JANSD), ovl. vr 9 Sep 1698, ondertrouw 2 Jan 1672 in Mijnsheerenland (hij j.m. van Heinenoord, zij j.d. van Mijnsheerenland).

           +   71         iii.   Aert Jacobs LEEUWENBURG geb. 1650.

                72         iv.   Machteltje Jacobs LEEUWENBURG, geb. ca 1652 in Mijnsheerenland.

                73           v.   Pleuntje Jacobs LEEUWENBURG, geb. ca 1654 in Mijnsheerenland.

 

40.   Aert Ariens LEEUWENBURGH, geb. ca 1622 in Rhoon.  Diaken te Westmaas 1674 en ouderling 1678. Hij trouwde (1) Sara CORNELIS, getrouwd 17 Mrt 1647 in Westmaas,[62] (hij jm van Rhoon, zij jd van Rhoon, beiden wonend Group), geb. in Rhoon ?  Hij trouwde (2) Jobje Ariens Van Der MAST, getrouwd 1650 in Mijnsheerenland, geb. ca 1630 in de Group (dochter van Arij Jans Van Der MAST en Maritke CORNELISD), ondertrouw 2 Jan 1650 in Oud-Beijerland,[63] (zij jd wonende op den Stougiedijck, met attestatie naar Mijnsheerenland).  Hij trouwde (3) Jaapje Ariens Van Der WAAL, getrouwd 1665, (zie getuige 4) geb. ca 1647 in Group (dochter van Arien Teunisz Van Der WAAL en Willemken Ariensd Den OUDEN), ondertrouw 21 Jun 1665 in Westmaas,[64] (zij jd van de Group).

                                      Kinderen van Sara CORNELIS:

                74            i.   Saartje Aartsd LEEUWENBURG, geb. 1647, gedoopt 22 Sep 1647 in Westmaas.

                                      Kinderen van Jobje Ariens Van Der MAST:

                75          ii.   Margrietje Aarts LEEUWENBURG, geb. 1650 in Westmaas, gedoopt 13 Nov 1650 in Westmaas,[65] (zie getuige 5, 6). Zij trouwde Pleun Dircks MEELDIJK, getrouwd 6 Apr 1676 in Westmaas,[66] geb. 1650 - 1651 (zoon van Dirk Adriaensz MEELDIJK en Jannetje Pleunen SPRUIJT), beroep boer te Strijen.

                76         iii.   Mariekjen Aerts LEEUWENBURG, geb. 1653 in Westmaas, gedoopt 25 Jan 1653 in Westmaas.[67] . Getuige bij:  Teunis Maertense De VOS #33137   Gedoopt  6 Aug 1679  Barendrecht

                                      Getuige bij:  Marijtie Aerts Van Der LINDEN  #95181   Gedoopt  2 Okt 1707  Groote-Lindt. Zij trouwde Frank Teunissen VOS, ook bekend als Vranck, getrouwd 16 Mei 1677 in Westmaas (zij jd van Westmaas wonend West-Barendrecht), geb. 1655 in Barendrecht (zoon van Teunis Francke De VOS en Adriaentge Adriaens PLEUNEN), gedoopt 29 Aug 1655 in Barendrecht, ovl. 26 Aug 1744 in Ridderkerk.  Getuige bij:  Jaepje Francken De VOS  #95139 & Aert Jacobs Van Der LINDEN #10518   Ondertrouw  22 Okt 1701  Kijfhoek

                                      Getuige bij:  Teunis Aerts Van Der LINDEN  #95180   Gedoopt  22 Feb 1705  Groote-Lindt

                                      Getuige bij:  Marijtie Aerts Van Der LINDEN  #95181   Gedoopt  2 Okt 1707  Groote-Lindt.

                                      Kinderen van Jaapje Ariens Van Der WAAL:

                77         iv.   Aryaentie Aartsd LEEUWENBURG, geb. 1667 in Westmaas, gedoopt 6 Apr 1667 in Westmaas, (zie getuige 7). Zij trouwde Johannes Centen BOER, roep- of bijnaam Jan,[68] geb. 1660 in Strijen (zoon van Cent Cornelisz BOER en Maeycken Cornelisd HAVERBOER), gedoopt 3 Okt 1660 in Strijen,[69] ovl. vr 3 Aug 1726.

                78           v.   Soetje Aarts LEEUWENBURG, geb. 1672 in de Group, gedoopt 14 Feb 1672 in Westmaas,[70] religie NG.  Zij trouwde Bastiaen Pleunsz LEEUWENBURG, getrouwd 20 Jan 1697 in Westmaas, geb. 1675 in Ridderkerk (zoon van Pleun Woutersz LEEUWENBURG en Maaijke Pieters Van Der GRIENT), gedoopt 7 Aug 1675 in Ridderkerk,[71] (zie getuige 8, 9) religie NG, ondertrouw 6 Jan 1697 in Ridderkerk,[72] (Ridderkerk 1697, Januarij 6. Bastiaen Pleunen Leeuwenburgh, j.m. van RKK en Soetje Aerts Leeuwenburgh, j.d. van Westmaas, bijde woonende aldaar. Bescheijt gegeven opd 3e , Westmaas, getrouwt 20 Januarij 1697).

 

43.   Bastiaan Cornelisz GROENEVELD, geb. vr 1619 in Hendrik-Ido-Ambacht, ovl. 18 Dec 1674 - 22 Aug 1675.  Hij trouwde Grietje Cornelisse VERMAET, getrouwd 18 Jul 1651 in Poortugaal,[73],[74] (1651. Bastijaen Cornelisz Groenevelt, j.m. van Heyndryck yden Ambagt met Geertje Cornelis Vermaet, j.d. van Portugael. Staat geen datum bij, in de reg. daarboven staat den 18e Julij), geb. 1616 in Poortugaal (dochter van Cornelis Pietersz VERMAET en Ariaentje Aertsdr Van DRIEL), gedoopt 10 Jul 1616 in Poortugaal,[75] religie NG, ovl. 28 Dec 1661 in Hendrik-Ido-Ambacht,[76] begraven 1661 in Hendrik-Ido-Ambacht,[77] (in de kerk), ondertrouw 16 Apr 1651 in Hendrik-Ido-Ambacht.[78]

                                      Kinderen:

                79            i.   Cornelis Bastiaansz GROENEVELD, geb. 1652 in Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt 1 Sep 1652 in Hendrik-Ido-Ambacht, ovl. vr 20 Feb 1656.

                80          ii.   Maria Bastiaansd GROENEVELD, geb. 1654 in Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt 14 Mrt 1654 in Hendrik-Ido-Ambacht, ovl. 7 Dec 1707 in Poortugaal (aangegeven).  Zij trouwde Isaak Ariens Van Der ENDT, getrouwd ca 1680, geb. 1655 in Rotterdam (zoon van Arie Huijgsz Van Der ENDT en Annetje Abrahamsd Van Der SWAEN), gedoopt 31 Jan 1655 in Rotterdam, ovl. 17 Aug 1730 in Poortugaal (aangegeven, datum impost).

                81         iii.   Cornelis Bastiaansz GROENEVELD, geb. 1656 in Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt 20 Feb 1656 in Hendrik-Ido-Ambacht.

                82         iv.   Arien Bastiaensen GROENEVELD.

           +   83           v.   Arij Bastiaans GROENEVELD geb. 1659.

 

 

Tiende Generatie

 

55.   Cornelis Hendricx Den OUDEN, geb. 1614 in Ridderkerk, gedoopt 31 Mrt 1614 in Ridderkerk.  Hij trouwde Jannighje CORNELIS, getrouwd 22 Mei 1663 in Dordrecht, geb. 1636 in Oud-Alblas (dochter van Cornelis CORNELISZ en Pieterke Cornelisd BACKER), gedoopt 26 Dec 1636 in Oud-Alblas, ovl. 22 Feb 1697 in Ridderkerk, ondertrouw 27 Apr 1663 in Ridderkerk.

                                      Kinderen:

                84            i.   Pietertje Cornelis Den OUDEN, geb. 1665 in Ridderkerk, gedoopt 1 Nov 1665 in Ridderkerk,[79] ovl. 1709 in Ridderkerk, begraven 12 Feb 1709 in Ridderkerk.  Zij trouwde (1) Dirck Pleune HUIJSER, getrouwd 20 Mei 1696 in Ridderkerk, geb. 1642 in Ridderkerk (zoon van Ploen Crijns HUIJSER en Neeltje Jans SCHILPEROORT), gedoopt 23 Feb 1642 in Ridderkerk, ovl. 23 Okt 1700 in Ridderkerk, ondertrouw 6 Mei 1696 in Ridderkerk.  Zij trouwde (2) Arie Leenderts LEENTVAAR, ook bekend als LEENTVAER, getrouwd 13 Mrt 1701 in Ridderkerk, geb. ca 1663 in Ridderkerk ? (zoon van Lenert Arijens LEENTVAAR en Neeltje Krijnen De GRAAF), ovl. 7 Dec 1739 in Ridderkerk (aangegeven).

                85          ii.   Hendrick Cornelisz Den OUDEN, geb. 1667 in Ridderkerk, gedoopt 11 Sep 1667 in Ridderkerk.[80] .

                86         iii.   Aartje Cornelisd De OUDEN, geb. 1669 in Ridderkerk, gedoopt 21 Aug 1669 in Ridderkerk.[81] . Zij trouwde Cornelis Florisse PLAISIER, getrouwd 31 Mrt 1698 in Ridderkerk, geb. 1672 in Rijsoord (zoon van Floris Fransz PLAISIER en Pietertje CORNELISD), gedoopt 3 Aug 1672 in Rijsoord, ovl. 12 Aug 1726 in Rijsoord/Ridderkerk.

 

57.   Aert Hendrickx GOUW, geb. 1626 in Ridderkerk, gedoopt 25 Okt 1626 in Ridderkerk.[82] . Hij trouwde Willemtjen WILLEMSD, getrouwd 7 Mei 1651 in Ridderkerk,[83] geb. ca 1631 in Ridderkerk, ondertrouw 15 Apr 1651 in Ridderkerk,[84] (Den 15 dito. 1.2.3. Aert Hendricksen J.M. van Ridderkerck, met Willemtjen Willems J.D. mede van Ridderkerck, en beijde hier woonende. getr. den 7 Meij. Trouwboek Ridderkerk).

                                      Kinderen:

                87            i.   Marighjen Aerts GOUW, geb. 1652 in Ridderkerk, gedoopt 17 Mrt 1652 in Ridderkerk,[85] (zie getuige 10).

           +   88          ii.   Simon Aertsz GOUW geb. 1655.

                89         iii.   Ariaentjen Aerts GOUW, geb. 1656 in Ridderkerk, gedoopt 26 Dec 1656 in Ridderkerk.

           +   90         iv.   Hendrick Aertsz GOUW geb. 1657.

                91           v.   Lijntje Aarts GOUW, geb. 1661 in Ridderkerk, gedoopt 6 Mrt 1661 in Ridderkerk, ovl. 1746 in Ridderkerk, begraven 15 Sep 1746 in Ridderkerk (classe f.3,-,-).  Zij trouwde (1) Goosen Pieters Van Der LINDEN, getrouwd vr 1725, geb. ca 1665 in Barendrecht, ovl. vr 30 Nov 1725.  Zij trouwde (2) Gerrit Quirijns HUIJSER, getrouwd 1725, geb. 1669 in Ridderkerk (zoon van Crijn Quirijnen HUIJSER en Haesjen HENDRICX), gedoopt 1 Sep 1669 in Ridderkerk,[86] ovl. 1738 in Ridderkerk, begraven 26 Mei 1738 in Ridderkerk, ondertrouw 30 Nov 1725 in Ridderkerk (hij wdn, zij wd).  Getuige bij:  Machteld Gerrits HUIJSER  #14715 & Jan Corstiaansz Van Der PAD #292893   Ondertrouw  13 Okt 1731  Rijsoord.

                92         vi.   Willem Aerts GOUW, geb. 1665 in Ridderkerk, gedoopt 1 Feb 1665 in Ridderkerk.

 

60.   Jan Woutersz LEEUWENBURG, ook bekend als van LEEUWENBURG, geb. 1618 in Ridderkerk, gedoopt 9 Mrt 1618 in Rijsoord,[87] ovl. na 13 Apr 1676, beroep bouwman, religie NG.  Voorgesteld tot ouderling Ridderkerk 1664 "hebbende drie kinderen boven de acht jaeren neempt de landbouwerije waer met twee dienstboden.

        

         ONR Ridderkerk, inv. 20, akte 41/159, dd. 11-5-1686, not. Pieter van Gilst, Borgstelling: Pleun Woutersz Leeuwenburgh, Leendert Leendertsz Cappedijck voor zich en voor Jan Woutersz Leeuwenburgh, alsmede voor de weduwe van Cornelis Woutersz Leeuwenburgh, Pieter Daene Droogendijck allen wonende te Ridderkerk Pieter Willemsz de Weert en Barent Cornelisz van Driel wonende te Rijsoord en Strevelshoek hebben borg betaald voor en vanwege de kinderen van Hendrick Pleunen een bedrag van 604 gulden 6 stuivers acht penningen en bij Pieter van Gilst een bedrag van 120 gulden 30 stuivers acht penningen.

         Getuige bij:  Cornelis Pleunen LEEUWENBURG  #65195   Gedoopt  12 Feb 1679  Ridderkerk. Hij trouwde Lijntje Jansd In 't VELD, getrouwd 29 Jan 1640 in Ridderkerk,[88] (Ridderkerk 1640. Jan Wouters van Leeuwenburg, jongem. van Ridderkerck en Lijtgen Jans in ’t Veld, jongedr. Van IJsselmonde woonende tot Ridderkerck, …. geboden gegeven den 8e Januarij. Bevestigt in Ridderkerck den 29e Januarij), geb. 1616 in IJsselmonde (dochter van Jan Jans De Jonge In 't VELD en Maertgen Huijgen CRANENDONCK), gedoopt 8 Feb 1616 in IJsselmonde, religie NG, ondertrouw 8 Jan 1640 in Ridderkerk,[89] (datum 1e gebod).

                                      Kinderen:

                93            i.   Jan Jans LEEUWENBURG, geb. 1641 in Ridderkerk, gedoopt 24 Mrt 1641 in Ridderkerk, ovl. vr 18 Jul 1649, religie NG.

                94          ii.   Ariaantje Jans LEEUWENBURG, geb. 1642 in Ridderkerk, gedoopt 25 Mei 1642 in Ridderkerk, religie NG.  Getuige bij:  Neeltje Dircksd BIJL  #64995   Gedoopt  29 Jun 1675  Ridderkerk

                                      Getuige bij:  Neeltje Dircks TIMMERMAN  #65061   Gedoopt  18 Apr 1677  Ridderkerk. Zij trouwde Hendrick Pietersz Van GOLEN, getrouwd 27 Nov 1689 in Ridderkerk,[90] geb. ca 1642 in IJsselmonde, ondertrouw 6 Nov 1689 in Ridderkerk,[91] (Ridderkerk 1689, den 6e November. Hendrick Pieters van Gold, j.m. van IJsselm. en Arjaentje Jans Leeuwenburgh, j.d. van RKK. Alhier getrouwt den 27e November 1689).

                95         iii.   Marietje Jansd LEEUWENBURG, geb. 1644 in Ridderkerk, gedoopt 3 Jul 1644 in Ridderkerk,[92] (zie getuige 11) ovl. 26 Apr 1697 in Ridderkerk,[93] (Ridderkerk1697, 26-4. Dirck Willemse Timmerman sullende begraven sijn vrouw Maijckje Jans Leeuwenb.: heeft sijn boedel aengegeven te behooren onder het Classis van F 3,-,-. ), (zie getuige 12) religie NG.  Doopgetuige was Volckie WILLEMS. Zij trouwde Dirck Willemsen BIJL, ook bekend als TIMMERMAN, getrouwd 8 Jul 1674 in Ridderkerk,[94] geb. 1637 in Ridderkerk (zoon van Willem DIRKSZ en Ariaantje Pieters VELTHOEN), gedoopt 5 Apr 1637 in Ridderkerk,[95] ovl. 16 Mei 1706 in Ridderkerk,[96] (Ridderkerk 1706, 16-5. Willem Dircks sullende begraven het Lijck van sijn Vader Dirck Willems geeft sijn boedel aen onder F 3,-,-. ), (zie getuige 13) beroep meester-timmerman, religie NG, ondertrouw 2 Jun 1674 in Ridderkerk,[97] (Ridderkerk 1674, den 2e Junij, Dirck Willemsen, j.m. van Ridderkerck, met Marighje Jans, j.d. mede van Ridderkerck, ende alhier beijde woonende. Getrouwt den 8e Julij).  Lidmaat te Ridderkerk 1666.

                                      16-05-1673 Ridderkerk: Ariaentie Pieters, weduwe van Willem Dircxsz, timmerman, geeft een aanvulling op haar testament van 24 april 1673. Haar zoon Dirck Willemsz mag evt. het huis en 450 roeden land verkopen. Leendert Willemsz, Pleun Willemsz, Cornelis Cornelisz, meesterschoenmaker, man van Cleys Willems, namens Teunitie en Sijtie Willems, en Hendrick, man van Sijtie Willems verklaren niet tegen deze regeling in te gaan. (ONR Ridderkerk & Rijsoord inv. 2 akte 50-200, Pieter van Gilst).

                                      08-04-1681: Dirck Willemsz Bijl, meester timmerman alhier, ter ene, Teuntie Willems Bijl, huisvrouw van Huijbert Tijsz van der Zande, wonende te Dordrecht en Sijtie Willemsz, weduwe van Joost Woutersz wonende in Ooltiersplaet, beiden vergezeld door de nagenomende comparant Leendert Willemsz Bijl, meester timmerman wonende te Schoonhoven, Hendrick van Moerkercken, schoolmeester te 's-Gravendeel getrouwd met Zijtie Willemsz Bijl, Cornelis Cornelisz van der Joen wonende aan de Rijsoordse brug te Ridderkerk en Pleun Willemsz Bijl, meester timmerman wonende te Schoonhoven, allen kinderen en erfgenamen van “Willem Dircxsz Bijl en Ariaentie Pieters”, tijdens hun leven wonende in Ridderkerk, ter andere zijde, verklaren met elkaar de nalatenschap in goede harmonie te hebben gedeeld en gescheiden. (ONR Ridderkerk & Rijsoord inv. 19 akte 60-227, Pieter van Gilst).

                                     

                                     

                                      Getuige bij:  Marietje Jansd LEEUWENBURG  #3451   Overleden  26 Apr 1697  Ridderkerk.

                96         iv.   Neeltje Jans LEEUWENBURG, geb. 1647 in Ridderkerk, gedoopt 13 Jan 1647 in Ridderkerk.[98] . Doopgetuige was Pleuntjen WOUTERS.

           +   97           v.   Jan Jansz Op LEEUWENBURGH geb. 1649.

           +   98         vi.   Wouter Jansz LEEUWENBURG geb. 1651.

           +   99        vii.   Cornelis Jansz LEEUWENBURG geb. 1654.

           +   100    viii.   Willem Janse LEEUWENBURG geb. 1657.

 

61.   Cornelis Woutersz LEEUWENBURG, geb. 1620 in Ridderkerk, gedoopt 8 Feb 1620 in Ridderkerk,[99] ovl. vr 11 Mei 1686.  Heemraad 1657, kerkmeester 1665, diaken 1671-1673 te Ridderkerk. Belijdenis op 27 Sep 1654. Beboet door de dijkgraaf van Ridderkerk voor het niet goed onderhouden van zijn zandpad 1664, 1665. Hij trouwde (1) Pietertje MEERTENS, getrouwd 1654 in Lekkerkerk, geb. ca 1634 in Lekkerkerk (dochter van Meerten en NN), ovl. vr 16 Apr 1662, ondertrouw 29 Mrt 1654 in Ridderkerk,[100] (Ridderkerk 1654, den 29e Maart. Op ’t voorschrijven van Leckerkerck. Cornelis Woutersen Leeuwenburgs, j.m. van Ridderkerck, woonende alhier, met Pietertjen Meertens, j.d. van Leckerkerck, en aldaar wonende. Bescheijt gegeven om te trouwen op Leckerkerck).  Hij trouwde (2) Adriaantje Cornelis GLEIJNSE, getrouwd 27 Mei 1662 in Dordrecht, geb. ca 1630 in Oud-Alblas (dochter van Cornelis GLEIJNEN en NN), ondertrouw 16 Apr 1662 in Ridderkerk,[101] (Ridderkerk 1662, den 16e April. Op ’t voor S van Alblas. Cornelis Woutersen Leeuwenburgs, Wed.nr. van Pietertjen Maertens, woonen tot Ridderkerck, met Ariaentjen Cornelis, j.d. van Alblas, woonen aldaer. Bescheijt gegeven om te Dordregt te trouwen en sijn daer bevestigt op den 27e Meij).  ONR Ridderkerk, inv. 20, akte 41/159, dd. 11-5-1686, not. Pieter van Gilst, Borgstelling: Pleun Woutersz Leeuwenburgh, Leendert Leendertsz Cappedijck voor zich en voor Jan Woutersz Leeuwenburgh, alsmede voor de weduwe van Cornelis Woutersz Leeuwenburgh, Pieter Daene Droogendijck allen wonende te Ridderkerk Pieter Willemsz de Weert en Barent Cornelisz van Driel wonende te Rijsoord en Strevelshoek hebben borg betaald voor en vanwege de kinderen van Hendrick Pleunen een bedrag van 604 gulden 6 stuivers acht penningen en bij Pieter van Gilst een bedrag van 120 gulden 30 stuivers acht penningen.

                                      Kinderen van Pietertje MEERTENS:

                101         i.   Wouter Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1655 in Ridderkerk, gedoopt 7 Mrt 1655 in Ridderkerk,[102] (zie getuige 14) ovl. vr 17 Okt 1677, religie NG.  Hij trouwde Lijntjen Ariens KALIS, getrouwd 9 Feb 1676 in Ridderkerk,[103] geb. 1646 in Ridderkerk (dochter van Adriaen Aertsz CALIS en Roockjen Adriaens CRANENDONCK), gedoopt 17 Jun 1646 in Ridderkerk,[104] (zie getuige 15, 16) ovl. 29 Dec 1703 in Ridderkerk,[105] (Ridderkerk 1703, 29-12. Gerrit Janse Staes sullende begraven het Lijck van sijn vrou Lijntie A Kalis geeft zijner boedel aen onder het Classis van F 3,-,-. ), (zie getuige 17) begraven in Ridderkerk, religie NG, ondertrouw 19 Jan 1676 in Ridderkerk,[106] (Ridderkerk 1676, den 19e Januarij. Wouter Cornelis Leeuwenburgh, j.m. met Lijntje Ariens Kalis, j.d. beijde van RidderKK. Alhier getrouwt den 9e Februarij).

                102        ii.   Geertje Cornelisdr LEEUWENBURG, ook bekend als LELIENDAAL, geb. 1656 in Ridderkerk, gedoopt 6 Aug 1656 in Ridderkerk,[107] (zie getuige 18, 19) ovl. 1742 in Schoonhoven, begraven 15 Okt 1742 in Schoonhoven,[108] (Schoonhoven 1742, 15e October, Geertje Leliendaal, Wed. van Leendrt. Reyerkerk. F 3,-,-.), religie NG.  Zij koopt het zuidelijke belendende perceel aan de wz Koestraat op 30 Jun 1719 (bron CPM: RAS: 2367 fol.110). Als weduwe betaalt zij jaarlijks aan de Kerkmeesters een rente van f.1,3,0 op dit huis. Zij verkoopt gedurende de periode 1720-1740/41 regelmatig bezems en zand en tras aan de Kerkmeesters (bron: CPM: Rekeningen Kerkmeesters Bartholomeus kerk UB 19).

                                      Getuige bij:  Willem Pleunsz REIJERKERK  #13546   Gedoopt  14 Feb 1677  Schoonhoven

                                      Getuige bij:  Adriana Pleunsd REIJERKERK  #74605   Gedoopt  22 Jun 1683  Schoonhoven. Zij trouwde Leendert Willemsz REIJERKERK, ook bekend als TIMMERMAN, ook bekend als BIJL, getrouwd 21 Mei 1675 in Schoonhoven,[109] (Met attestatie van den 20 April Leendert Willemsen J.M van Ridderkerck met Geertje Cornelis mede van Ridderkerck beijde woonende tot Schoonhoven Alhier getrouwt den 21 Maij Trouwboek Schoonhoven), geb. 1642 in Ridderkerk (zoon van Willem DIRKSZ en Ariaantje Pieters VELTHOEN), gedoopt 28 Sep 1642 in Ridderkerk,[110] ovl. 9 Mei 1707 - 13 Apr 1712, beroep meester-timmerman te Schoonhoven, religie NG, ondertrouw 20 Apr 1675 in Ridderkerk,[111] (Ridderkerk 1675, den 20e April. Leendert Willemsen, j.m. van Ridderkerch, woonende te Schoonhoven, met Geertje Cornelis, j.d. van Ridderkerck, en aldaer wonende. Bescheijt gegeven om in Schoonhoven te trouwen den 19e Meij).  24-04-1673 Ridderkerk: Ariaentie Pieters (ziek), weduwe van Willem Dircxsz, timmerman, benoemt haar kinderen Teuntie, Lijtie, Dirck, Leendert, Zijtie, Cleijs en Pleun Willemsz tot haar erfgenamen. Tot voogden over eventuele nog minderjarige kinderen benoemt zij Arij Cornelisz Velthoen en Leendert Leendertsz te Capelle aan den IJssel. (ONR Ridderkerk & Rijsoord inv. 2 akte 49-195, Pieter van Gilst).

                                      Getuige bij:  Geertruid Willemsd REIJERKERK #13548   Gedoopt  18 Nov 1708  Rotterdam. Op 9 Mei 1707 koopt hij het huis "De Soete Inval" op de hoek van de westzijde Koestraat en zuidzijde Kerkstraat (bron: CPM: RAS 2366 fol.145)

                                      16-05-1673 Ridderkerk: Ariaentie Pieters, weduwe van Willem Dircxsz, timmerman, geeft een aanvulling op haar testament van 24 april 1673. Haar zoon Dirck Willemsz mag evt. het huis en 450 roeden land verkopen. Leendert Willemsz, Pleun Willemsz, Cornelis Cornelisz, meesterschoenmaker, man van Cleys Willems, namens Teunitie en Sijtie Willems, en Hendrick, man van Sijtie Willems verklaren niet tegen deze regeling in te gaan. (ONR Ridderkerk & Rijsoord inv. 2 akte 50-200, Pieter van Gilst).

                103       iii.   Neeltjen Cornelisd LEEUWENBURG, geb. 1658 in Ridderkerk, gedoopt 27 Jan 1658 in Ridderkerk,[112] (zie getuige 20) religie NG.

                104       iv.   Aeghjen Cornelisd LEEUWENBURG, geb. 1659 in Ridderkerk, gedoopt 19 Okt 1659 in Ridderkerk,[113] (zie getuige 21) religie NG.

                                      Kinderen van Adriaantje Cornelis GLEIJNSE:

                105        v.   Pieter Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1663 in Ridderkerk, gedoopt 4 Mrt 1663 in Ridderkerk,[114] (zie getuige 22, 23) religie NG.

                106       vi.   Neeltje Cornelisse LEEUWENBURG, geb. 1665 in Ridderkerk, gedoopt 15 Mrt 1665 in Ridderkerk,[115] (zie getuige 24) ovl. 31 Aug 1703 in 's-Gravendeel,[116] (’s-Gravendeel, den 31e Augustus 1703. Ontvangen van Hendrick A Huijser drie gul voord het regt van begraven van sijn vrouw Neeltje Cornelis Leeuwenburgh, onder de Classis van drie gul: dus F 3,-,-.), (zie getuige 25) begraven 1703 in 's-Gravendeel, religie NG.  Zij trouwde Hendrick Ariens HUIJSER, getrouwd 4 Mei 1698 in Ridderkerk,[117] geb. 1657 in Ridderkerk (zoon van Adriaen Crijnen De Jonge HUIJSER en Pleuntgen HENDRICKSDR), gedoopt 18 Nov 1657 in Ridderkerk,[118] (zie getuige 26, 27) ovl. 8 Dec 1736 in Ridderkerk,[119] (Ridderkerk 1736, 8-12. Hendrik Huiser sullende alhier begraven werden wert desselfs Lijk door Johannes Huige Dekker aangegeven onder de Classis van F 3,-,-. ), (zie getuige 28) religie NG, ondertrouw 12 Apr 1698 in 's-Gravendeel, ondertrouw 13 Apr 1698 in Ridderkerk,[120] (Ridderkerk 1698, den 13e April. Hendrick Ariens Huijser, Wed.nr. van Neeltje Cornelis, onder ’s-Gravendeel en Neeltje Cornelis Leeuwenburgh, j.d. van RKK. Meij 4 getrouwt).  Hendrik was schepen van 's-Gravendeel en Puttershoek. Zij testeren not. 's-Gravendeel 4587, fol. 36, 27 Jun 1693. De voogden over de vier kinderen uit het eerste huwelijk van Neeltje zijn haar broer Leendert Cornelisse SNEUKELAAR, haar zwager Willem Bastiaans POLDERDIJK, zijn broer Jan Ariens HUIJSER en zijn zwager Jan Jacobs VAN SWIETEN.

                                      Getuige bij:  Neeltje Cornelisse LEEUWENBURG  #3481   Overleden  31 Aug 1703  's-Gravendeel.

                107      vii.   Annighje Cornelisd LEEUWENBURG, geb. 1667 in Ridderkerk, gedoopt 30 Jan 1667 in Ridderkerk,[121] (zie getuige 29) beroep NG.  Getuige bij:  Arjaentje Cornelisse Van DRIEL  #279423   Gedoopt  15 Apr 1714  Ridderkerk

                                      Getuige bij:  Ariaentje Cornelisse Van DRIEL  #279428   Gedoopt  20 Sep 1722  Rijsoord.

                108    viii.   Marighje Cornelisd LEEUWENBURG, geb. 1669 in Ridderkerk, gedoopt 16 Jun 1669 in Ridderkerk,[122] (zie getuige 30, 31) ovl. 3 Jul 1738 in Ridderkerk,[123] (Ridderkerk 1738 , 3-7. Cornelis Huijser sullende aengeving doen van ’t Lijk van Maria Corn. Leeuwenburg, geeft haren boedel aen onder de Classis van F 3,-,- en omdat ongehuwelijkt is overleden gelijke F 3,-,), begraven 1738 in Ridderkerk, religie NG.

                109       ix.   Arijen Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1672 in Ridderkerk, gedoopt 13 Nov 1672 in Ridderkerk,[124] religie NG.

 

63.   Pleun Woutersz LEEUWENBURG, geb. 1626 in Ridderkerk, gedoopt 28 Jun 1626 in Ridderkerk,[125] (zie getuige 32, 33) ovl. 26 Mei 1706 in Ridderkerk,[126] (Ridderkerk 1706, 26-5. Pieter Pleunen Leeuwenb: sullende begraven het lijck van sijn vader Pleun Leeuwenb., geeft sijn boedel aen onder F 6,-,-. ), (zie getuige 34) religie NG, beroep boer te Ridderkerk.  ONR Ridderkerk, inv. 20, akte 41/159, dd. 11-5-1686, not. Pieter van Gilst, Borgstelling: Pleun Woutersz Leeuwenburgh, Leendert Leendertsz Cappedijck voor zich en voor Jan Woutersz Leeuwenburgh, alsmede voor de weduwe van Cornelis Woutersz Leeuwenburgh, Pieter Daene Droogendijck allen wonende te Ridderkerk Pieter Willemsz de Weert en Barent Cornelisz van Driel wonende te Rijsoord en Strevelshoek hebben borg betaald voor en vanwege de kinderen van Hendrick Pleunen een bedrag van 604 gulden 6 stuivers acht penningen en bij Pieter van Gilst een bedrag van 120 gulden 30 stuivers acht penningen.

        

         Getuige bij:  Maaijke Pieters Van Der GRIENT  #58659   Overleden  5 Nov 1699  Ridderkerk

         Getuige bij:  Leentje Pleunen LEEUWENBURG  #81384   Overleden  7 Feb 1697  Ridderkerk

         Getuige bij:  Meijnsje Pleunen LEEUWENBURG  #65417   Overleden  16 Mei 1701  Ridderkerk. Hij trouwde (1) Leentje BASTIANEN, getrouwd 14 Jul 1658 in Barendrecht, geb. ca 1630 in West-Barendrecht (dochter van Bastiaan en NN), ovl. vr 4 Mei 1670, ondertrouw 23 Jun 1658 in Ridderkerk,[127] (Ridderkerk 1658, den 23e Junij. Op ’t voorschrijven van Barendregt. Pleun Woutersen Leeuwenburgs, j.m. van Ridderkerck, ende alhier woonende, met Leentjen Bastianen, j.d. van West. Barendregt, woonende aldaer. Bescheijt gegeven om te trouwen in Barendregt).  Hij trouwde (2) Maaijke Pieters Van Der GRIENT, getrouwd 25 Mei 1670 in Ridderkerk,[128] geb. ca 1640 in Wijngaarden ? (dochter van Pieter Van Der GRIENT en NN), ovl. 5 Nov 1699 in Ridderkerk,[129] (Ridderkerk 1699, 5-11. Pleun Wouterse Leeuwenb. sullende begraven sijn vrou Marijtie Pieters heeft sijn boedel aengegeven onder het Classis van F 6,-,-. ), (zie getuige 35) begraven 1699 in Ridderkerk, ondertrouw 4 Mei 1670 in Ridderkerk,[130] (Ridderkerk 1670, den 4e Meij. Op ’t voor Schrijven van Wijngaerden. Pleun Woutersen Leeuwenburgs, Wed.nr. van Leentjen Bastiaens, woonende onder Ridderkerck, met Marijken Pieters van de Griend, j.d. woonende X in Wijngaerden. X gevonden te woonen onder Ridderkerck; en dienvolgende de aanteeckeninge tegens ordr. in Wijngaerden geschiet. Getrouwt den 25e Meij).

                                      Kinderen van Leentje BASTIANEN:

                110         i.   Wouter Pleunen LEEUWENBURG, geb. 1659 in Ridderkerk, gedoopt 6 Apr 1659 in Ridderkerk,[131] (zie getuige 36, 37) religie NG.  Getuige bij:  Leentje Ariens SLICKERVEER #6232   Gedoopt  30 Jan 1689  Ridderkerk.

                111        ii.   Ariaantje Pleunen LEEUWENBURG, geb. 1660 in Ridderkerk, gedoopt 13 Okt 1660 in Ridderkerk,[132] (zie getuige 38) ovl. vr 7 Sep 1667, religie NG.

                112       iii.   Neeltje Pleunen LEEUWENBURG, geb. 1662 in Ridderkerk, gedoopt 16 Jul 1662 in Ridderkerk,[133] (zie getuige 39, 40, 41) religie NG, ovl. 26 Feb 1707 in Ridderkerk (aangegeven).  Getuige bij:  Arien Jacobsz SLICKERVEER  #5235   Overleden  2 Feb 1699  Ridderkerk

                                      Getuige bij:  Dirck Pleunen LEEUWENBURG  #65243   Gedoopt  1 Sep 1680  Ridderkerk. Zij trouwde (1) Arien Jacobsz SLICKERVEER, ook bekend als SLICKERVEER, getrouwd 19 Apr 1688 in Ridderkerk,[134] geb. 1655 in Ridderkerk (zoon van Jacob Leenderts SLICKERVEER en Annittgen Henricx CRANENDONCK), gedoopt 30 Mei 1655 in Ridderkerk, (zie getuige 42) ovl. 2 Feb 1699 in Ridderkerk,[135] (Ridderkerk 1699, 2-2. Neeltie Pleune Leeuwenb sullende begraven haren man Arij Jacobs Slickerveer heeft haren boedel aengegeven onder het Classis van F 3,-,-. ), (zie getuige 43) beroep bouwman, religie NG, ondertrouw 4 Apr 1688 in Ridderkerk,[136] (Ridderkerk 1688, April 4. Arien Jacobs Slickerveer, j.m. en Neeltjen Pleunen Leeuwenburgh, bijde woonende alhier. Alhier getrouwt den 19e April).  Doopgetuige was Claertjen LEENDERS. Zij trouwde (2) Aerd Jansz TOL, getrouwd 4 Apr 1700 in Ridderkerk,[137] geb. 1668 in Ridderkerk (zoon van Jan Florissen TOL en Marichjen Aerts NUCHTEREN), gedoopt 22 Jan 1668 in Ridderkerk,[138] (zie getuige 44, 45) ovl. 31 Dec 1708 in Ridderkerk,[139] (Ridderkerk 1708, 31-12. De Erfgen.: van Aert Jans Tol sullende begraven het Lijck van selve, geeft zijn boedel aen onder het Classis van F 6,-,-. ), begraven in Ridderkerk, religie NG, ondertrouw 14 Mrt 1700 in Ridderkerk,[140] (Ridderkerk 1700, Maart 14. Aert Jans Tol, j.m. en Neeltje Pleunen Leeuwenburgh, Wed van Arij Jacobs Slickerveer, beijde wonende alhier. Getrouwt den 4e April).

                113       iv.   Ariaentje Pleunsd LEEUWENBURG, geb. 1667 in Ridderkerk, gedoopt 7 Sep 1667 in Ridderkerk,[141] (zie getuige 46, 47, 48) religie NG.  Getuige bij:  Leentje Ariens SLICKERVEER #6232   Gedoopt  30 Jan 1689  Ridderkerk.

                                      Kinderen van Maaijke Pieters Van Der GRIENT:

                114        v.   Leentje Pleunen LEEUWENBURG, geb. 1670 in Ridderkerk, gedoopt 14 Sep 1670 in Ridderkerk,[142] ovl. 7 Feb 1697 in Ridderkerk,[143] (Ridderkerk 1697, 7-2. Pleun Wouterse Leeuwenb: sullende begraven sijn doghter Leentie heeft sijn boedel aengegeven te behooren onder het Classis van F 6,-,-.), (zie getuige 49) begraven 1697 in Ridderkerk, religie NG.

           +   115       vi.   Pieter Pleunen LEEUWENBURG geb. 1672.

                116      vii.   Aert Pleunen LEEUWENBURG, geb. 1673 in Ridderkerk, gedoopt 15 Okt 1673 in Ridderkerk,[144] (zie getuige 50, 51) ovl. 17 Nov 1708 in Ridderkerk,[145] (Ridderkerk 1708, 17-11. Pieter Pleunen sullende begraven het Lijck van sijn Broeder Aert Pleunen Leeuwenb: geeft het aen onder het Classis van drie gul, ende omdat ongetrouwt is overleeden nog gelijke drie gul., dus F 6,-,-. ), (zie getuige 52) begraven 1708 in Ridderkerk, religie NG.

           +   117    viii.   Bastiaen Pleunsz LEEUWENBURG geb. 1675.

                118       ix.   Meijnsje Pleunen LEEUWENBURG, geb. 1677 in Ridderkerk, gedoopt 31 Jan 1677 in Ridderkerk,[146] (zie getuige 53, 54) religie NG.

           +   119        x.   Cornelis Pleunen LEEUWENBURG geb. 1679.

                120       xi.   Dirck Pleunen LEEUWENBURG, geb. 1680 in Ridderkerk, gedoopt 1 Sep 1680 in Ridderkerk,[147] (zie getuige 55) religie NG.

                121      xii.   Meijnsje Pleunen LEEUWENBURG, geb. 1682 in Ridderkerk, gedoopt 22 Mrt 1682 in Ridderkerk,[148] ovl. 16 Mei 1701 in Ridderkerk,[149] (Ridderkerk 16-5-1701, 7-2. Pleun Wouterse Leeuwenb: sullende begraven sijn doghter Meijntje heeft sijn boedel aengegeven te behooren onder het Classis van F 6,-,-. ), (zie getuige 56) begraven 1701 in Ridderkerk.

 

64.   Aert Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1633 in Ridderkerk, gedoopt 20 Nov 1633 in Ridderkerk.  Hij trouwde (1) Soetje Leendertsdr MIJNLIEF, getrouwd 2 Jun 1658 in Ridderkerk,[150] geb. 1631 in Ridderkerk (dochter van Leendert Gerritsz MIJNLIEF en Neeltjen Teunisdr CRANENDONCK), gedoopt 19 Okt 1631 in Ridderkerk, ovl. vr 5 Jun 1667, ondertrouw 4 Mei 1658 in Ridderkerk,[151] (Den 4en Meij. 1.2.3. Aert Cornelissen Leeuwenburgh J.M. van Ridderkerck, met Soetje Leenders J.D. van Ridderkerck, beijde woonende alhier. getrouwt den 2en Junij. Trouwboek Ridderkerk).  Hij trouwde (2) Marigje JANSD, getrouwd 5 Jun 1667 in Ridderkerk,[152] geb. ca 1639 in Rotterdam, ondertrouw 21 Mei 1667 in Ridderkerk,[153] (Den 21en Meij. 1.2.3. Aert Cornelissen Leeuwenburgh wedr. van Soetje Leenders met Marichjen Jans J.D. van Rotterdam, beijde woonende alhier. getrouwt den 5en Junij. Trouwboek Ridderkerk).

                                      Kinderen van Soetje Leendertsdr MIJNLIEF:

           +   122         i.   Cornelis Aertsz LEEUWENBURG geb. 1659.

                123        ii.   Neeltje Aerts LEEUWENBURG, geb. 1662 in Ridderkerk, gedoopt 31 Dec 1662 in Ridderkerk.[154] . Zij trouwde Hendrik Jansz HOUMES, getrouwd 1694, geb. ca 1662 in IJsselmonde (zoon van Jan Hendricksz HOUMES en Ariaentje Pieters HORDIJK), ondertrouw 26 Dec 1693 in IJsselmonde.  Getuige bij:  Ariaentje Pieters HORDIJK #6864   Overleden  1702  IJsselmonde

                                      Getuige bij:  Johanna Pieters Van DRIEL  #71217   Overleden  1714  IJsselmonde

                                      Getuige bij:  Sarah Pieters Van DRIEL  #71216   Overleden  1714  IJsselmonde.

                                      Kinderen van Marigje JANSD:

                124       iii.   Maaike Aartsd LEEUWENBURG, ook bekend als Marijtje, geb. 1667 in Ridderkerk, gedoopt 2 Okt 1667 in Ridderkerk.[155] . Zij trouwde Jacob Schalcksz KUIJPER, getrouwd 16 Mei 1694 in Ridderkerk, geb. 1667 in Ridderkerk (zoon van Schalck Jacobs KUIJPER en Geerichje Jansd SCHANSMAN), gedoopt 13 Feb 1667 in Ridderkerk,[156] ondertrouw 25 Apr 1694 in Ridderkerk.

                125       iv.   Neeltje Aerts LEEUWENBURG, geb. 1670 in Ridderkerk, gedoopt 7 Sep 1670 in Ridderkerk.[157] .

           +   126        v.   Arie Aertse LEEUWENBURG geb. 1673.

                127       vi.   Rookje Aerts LEEUWENBURG, geb. 1674 - 1675 in Ridderkerk, gedoopt 2 Jan 1675 in Ridderkerk,[158] ovl. 13 Dec 1723 - 11 Nov 1730.  Zij trouwde Arij Pietersz Van Der GRAAF, getrouwd 19 Nov 1702 in Ridderkerk, geb. 1681 in IJsselmonde (zoon van Pieter Arijensz Van Der GRAAF en Trijntje Hendriksd BOOM), gedoopt 28 Sep 1681 in IJsselmonde,[159] ovl. 30 Okt 1768 in Charlois.

                128      vii.   Adriaantje Aerts LEEUWENBURG, geb. 1677 in Ridderkerk, gedoopt 17 Jan 1677 in Ridderkerk.[160] .

                129    viii.   Aartje Aertsd LEEUWENBURG, geb. 1679 in Ridderkerk, gedoopt 17 Dec 1679 in Ridderkerk,[161] ovl. vr 11 Nov 1730.  Zij trouwde (1) Cornelis Pietersz VELTHOEN, getrouwd 11 Mei 1711 in Ridderkerk, geb. 1684 in Barendrecht (zoon van Pieter Teeuwisse VELTHOEN en Bastiaentje Ariensdr NOUTE), gedoopt 3 Sep 1684 in Barendrecht, ovl. 13 Dec 1723 in Ridderkerk ?  Zij trouwde (2) Arij Pietersz Van Der GRAAF, getrouwd na 13 Dec 1723, geb. 1681 in IJsselmonde (zoon van Pieter Arijensz Van Der GRAAF en Trijntje Hendriksd BOOM), gedoopt 28 Sep 1681 in IJsselmonde,[162] ovl. 30 Okt 1768 in Charlois.

 

67.   Jacob Cornelis LEEUWENBURG, geb. 1640 in Ridderkerk, gedoopt 29 Jul 1640 in Ridderkerk.  Partner Willemtje CORNELIS, geb. vr 1654, ongetrouwd 1671.  Hij trouwde Pietertje Heijndricks BOOM, getrouwd 26 Jan 1681 in Ridderkerk, geb. ca 1644 in IJsselmonde (dochter van Hendrik Hendriks BOOM en Neeltje VASSEN), ondertrouw 5 Jan 1681 in Ridderkerk (hij jm).

                                      Kinderen van Willemtje CORNELIS:

           +   130         i.   Johannes Jacobs LEEUWENBURG geb. 1672.

                                      Kinderen van Pietertje Heijndricks BOOM:

                131        ii.   Cornelis Jacobs LEEUWENBURG, geb. 1681 in Ridderkerk ?, gedoopt 8 Mei 1681 in Ridderkerk ?, ovl. vr 8 Mrt 1682.

                132       iii.   Cornelis Jacobs LEEUWENBURG, geb. 1682 in Ridderkerk, gedoopt 8 Mrt 1682 in Ridderkerk,[163] ovl. vr 4 Mei 1685.

                133       iv.   Neeltje Jacobsd LEEUWENBURG, geb. 1683 in Ridderkerk, gedoopt 25 Jul 1683 in Ridderkerk,[164] ovl. vr 11 Nov 1691.

           +   134        v.   Cornelis Jacobs LEEUWENBURG geb. 1685.

                135       vi.   Hendrina Jacobs LEEUWENBURG, geb. 1687 in Ridderkerk, gedoopt 3 Aug 1687 in Ridderkerk.[165] . Zij trouwde Jan Crijns HUIJSER, getrouwd 20 Apr 1710 in Ridderkerk, geb. 1683 in Ridderkerk (zoon van Quirijn Pietersz HUIJSER en Lijsbeth Jans Van STEENBERGEN), gedoopt 14 Mrt 1683 in Ridderkerk,[166] ovl. 1733.

                136      vii.   Neeltje Jacobs LEEUWENBURG, geb. 1691 in Ridderkerk, gedoopt 11 Nov 1691 in Ridderkerk.[167] . Zij trouwde Cornelis Huijghe De JONG, ook bekend als de JONGH, getrouwd 4 Mei 1721 in Ridderkerk, geb. 1694 (zoon van Huijgh Huijghen De JONGE en Jannigje Franse DANCKERTS), gedoopt 21 Feb 1694 in Ridderkerk.[168]

                137    viii.   NN Jacobs LEEUWENBURG, geb. 1694 in Ridderkerk, gedoopt 29 Aug 1694 in Ridderkerk.[169] .

 

71.   Aert Jacobs LEEUWENBURG, geb. 1650 in Mijnsheerenland, gedoopt 2 Jun 1650 in Mijnsheerenland, ovl. na 1717 in Mijnsheerenland, beroep boer te Mijnsheerenland.  Hij is landbouwer op het ouderlijk bedrijf aan de Blaak, later voortgezet door zijn zoon Cornelis.

         Wonend aan de Blaak. Arij Jacobsz: Leeuwenburg, Cornelis Aartsz: Leeuwenburg, Arijaantje Willemsdr: Kennis vr: Lidmaten 1717 Mijnsheerenland

         [170] Hij trouwde Jannigjen Joosten OVERWEEL, getrouwd 7 Feb 1683 in Maasdam,[171] geb. 1662 in Maasdam (dochter van Joost Willemsen OVERWEEL en Neeltje Jans Van Der WIER), gedoopt 24 Sep 1662 in Maasdam, (zie getuige 57, 58) ovl. na 1694 in Mijnsheerenland, ondertrouw 16 Jan 1683 in Maasdam,[172] (Ondertrouwt op Maasdam, den 16 Januarij. Aardt Jacobsen Leeuwenburg. JM: geboren in MijnsHeerenland van Moerkercke, en Jannigje Joosten J:d: van Maasdam beijden alhier wonachtig getrouwt op Maasdam, den 7 feb: Trouwboek Mijnsheerenland).  Doopgetuige waren Aris Jansz van der WIER en Jacob HOFMAN. J.d. van Maasdam 1683.

                                      Kinderen:

           +   138         i.   Jacob Aerts LEEUWENBURG geb. 1683.

                139        ii.   Maeijcke Aerts LEEUWENBURG, ook bekend als Marietje, geb. 1684 in Mijnsheerenland, gedoopt 15 Okt 1684 in Mijnsheerenland, ovl. 15 Mrt 1743 in Heinenoord ? . Doopgetuige was Ariaentie Jacobs LEEUWENBURG.

                                      Getuige bij:  Jacob Cornelis LEEUWENBURG #4236   Gedoopt  3 Mrt 1737  Mijnsheerenland. Zij trouwde Dirk Cornelisz VERZIJL, ook bekend als ZEIJL/ZIJL/SEIJN/VERSEIJL, getrouwd 10 Jun 1714 in Mijnsheerenland, geb. ca 1684 in Mijnsheerenland (zoon van Cornelis Pietersz VERZIJL en Ingetje Dirksd SPRUIJT), ondertrouw 19 Mei 1714 in Mijnsheerenland.

                140       iii.   Joost Aerts LEEUWENBURG, geb. 1686, gedoopt 31 Mrt 1686 in Mijnsheerenland, ovl. vr 25 Mei 1687.  Doopgetuige was Arijaentje DIRCKEN.

           +   141       iv.   Joost Aerts LEEUWENBURG geb. 1687.

           +   142        v.   Cornelis Aarts LEEUWENBURG geb. 1689.

                143       vi.   Willem Aerts LEEUWENBURG, geb. 1691, gedoopt 8 Apr 1691 in Mijnsheerenland, ovl. vr 29 Mrt 1693 in Mijnsheerenland.  Doopgetuige was Pleuntie JOOSTE.

                144      vii.   Willem Aerts LEEUWENBURG, geb. 1693, gedoopt 29 Mrt 1693 in Mijnsheerenland, ovl. vr 5 Sep 1694 in Mijnsheerenland.  Doopgetuige was Pleuntie JOOSTE.

                145    viii.   Willem Aerts LEEUWENBURG, geb. 1694, gedoopt 5 Sep 1694 in Mijnsheerenland, ovl. 5 Sep 1714 in Mijnsheerenland.  Doopgetuige was Pleuntie JOOSTE.

 

83.   Arij Bastiaans GROENEVELD, geb. 1659 in Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt 20 Dec 1659 in Hendrik-Ido-Ambacht, ovl. na 1717.  Hij trouwde Lena Janssen HOOGWERF, ook bekend als HOGERWERF, getrouwd 1685 in Goudswaard, geb. 1665 in Goudswaard (dochter van Jan Jacobse HOOGWERF en Lijntje CORNELISD), gedoopt 6 Okt 1665 in Goudswaard, ondertrouw 16 Jun 1685 in Goudswaard (hij jm van Heinderick IJden Ambaght, zij jd van Coorndijck).  Getuige bij:  Lijntje Aarts HOOGVLIET  #48996   Gedoopt  23 Apr 1689  Nieuw-Beijerland.

                                      Kinderen:

           +   146         i.   Bastiaan Arijsz GROENEVELD geb. 1686.

                147        ii.   Jan Arijsz GROENEVELD, geb. 1688 in Goudswaard, gedoopt 3 Okt 1688 in Goudswaard, ovl. vr 1 Jan 1693.

                148       iii.   Jan Arijsz GROENEVELD, geb. 1692 - 1693 in Goudswaard, gedoopt 1 Jan 1693 in Goudswaard.

                149       iv.   Lijntje Arijsd GROENEVELD, geb. 1700 in Koorndijk, gedoopt 31 Jan 1700 in Koorndijk,[173] (zie getuige 59). Getuige bij:  Arij Arijsz GROENEVELD  #342068   Gedoopt  22 Jul 1731  Zuidland.

                150        v.   Jacob Arijsz GROENEVELD, geb. 1702 in Koorndijk, gedoopt 26 Feb 1702 in Koorndijk,[174] (zie getuige 60).

           +   151       vi.   Arij Arijsz GROENEVELD geb. 1706.

 

 

Elfde Generatie

 

88.   Simon Aertsz GOUW, geb. 1655 in Ridderkerk, gedoopt 24 Jan 1655 in Ridderkerk.  Hij trouwde (1) Marijtje Teunisd Van VLIET, getrouwd 7 Dec 1681 in Barendrecht,[175] (den 7 Decemb. Zijn alhier, met Attestatie van Ridderkerck, na drie wettige voorstellingen, getrouwt. Sijmon Aertsz, J:M. van Ridderkerck, aldaer wonende, met Marijtie Teunis Van der Vljet, J:D. van Oostbarendrecht, wonende aldaer Trouwboek Barendrecht), geb. ca 1655 in Oost-Barendrecht, ovl. vr 3 Apr 1689, ondertrouw 16 Nov 1681 in Ridderkerk,[176] (November 16. 1.2.3. Sijmon Aertsz J M. van Ridderkerk w. aldaer ende Marijtje Teunis Vander Vliet J D van Barendrecht. bescheyt gegeven om op barendrecht te Trouwen in dato den 6 december 1681. Trouwboek Ridderkerk).  Hij trouwde (2) Lijsbeth JACOBSD, getrouwd 1 Mei 1689 in Barendrecht,[177] (den 1 Meij. Zijn alhier, met Attestatie van Ridderkerck, na drie wettige voorstellingen, getrouwt Sijmon Aertse, wedr van Marijtie Teunis vander Vliet, wonende onder Ridderkerck, en Lijsbeth Jacobs; J:D: van Oostbarendrecht, wonende aldaer. Trouwboek Barendrecht), geb. vr 1672 in Oost-Barendrecht, ondertrouw 3 Apr 1689 in Ridderkerk,[178] (Den 3e April. 1.2.3. Zijmon Aertsz Wed van Marijtje Theunis vander Vliet wonende alhier en Lijsbeth Jacobs J.D. van Oost barendrecht w. aldaer bescheyt op barendrecht gegeven in dato den 30e April 1689. Trouwboek Ridderkerk).

                                      Kinderen van Marijtje Teunisd Van VLIET:

                152         i.   Arjaentje Sijmonsd GOUW, geb. 1682 in Ridderkerk, gedoopt 21 Okt 1682 in Ridderkerk.[179] .

           +   153        ii.   Teunis Sijmonse GOUW geb. 1684.

                                      Kinderen van Lijsbeth JACOBSD:

           +   154       iii.   Aert Zijmons GOUW geb. 1690.

                155       iv.   Jacobus Zijmons GOUW, geb. 1693 in Ridderkerk, gedoopt 26 Jul 1693 in Ridderkerk.[180] .

                156        v.   Marinus Zijmons GOUWE, geb. 1695 in Ridderkerk, gedoopt 5 Jun 1695 in Ridderkerk.

                157       vi.   Dirkje Simons GOUW, geb. 1696 in Ridderkerk, gedoopt 11 Nov 1696 in Ridderkerk.  Zij trouwde Cornelis Pieters PENNING, getrouwd 1723, geb. 1698 in Ridderkerk (zoon van Pieter Willemsz PENNINCK en Jannetje Everts Van Den BERG), gedoopt 20 Apr 1698 in Ridderkerk, ondertrouw 1 Mei 1723 in Rijsoord.

                158      vii.   Marijtje Zijmons GOUWE, geb. 1699 in Ridderkerk, gedoopt 3 Mei 1699 in Ridderkerk.

 

90.   Hendrick Aertsz GOUW, geb. 1657 in Ridderkerk, gedoopt 25 Nov 1657 in Ridderkerk.  Hij trouwde Arjaentje Ariens RAP, getrouwd 2 Nov 1687 in Barendrecht (attestatie 1 Nov van Ridderkerk naar Barendrecht), geb. 1659 in West-Barendrecht (dochter van Arij Jacobsz RAP en Pietertje CORNELIS), gedoopt 25 Mei 1659 in Barendrecht, ovl. 1724 in Ridderkerk, begraven 13 Mei 1724 in Ridderkerk, ondertrouw 12 Okt 1687 in Ridderkerk (zij geboren West-Barendrecht en wonende Oost-Barendrecht).

                                      Kinderen:

                159         i.   Aert Hendricks GOUW, geb. 1688, gedoopt 4 Dec 1688 in Ridderkerk.[181] .

                160        ii.   Pietertje Hendricks GOUW, geb. 1690, gedoopt 13 Aug 1690 in Ridderkerk,[182] ovl. 8 Dec 1712.

           +   161       iii.   Willem Hendricks GOUW geb. 1694.

                162       iv.   Stijntje Hendricks GOUW, geb. 1700 in Ridderkerk, gedoopt 2 Mei 1700 in Ridderkerk.  Zij trouwde Daniël Hendriks De JONG, getrouwd 1733, geb. 1705 in Heeroudelands-Ambacht (zoon van Hendrick Daenen De JONG en Aeltje Ariensdr SALIJ), gedoopt 9 Aug 1705 in Heeroudelands-Ambacht, (zie getuige 61) ovl. 14 Jun 1775 in Klaaswaal, ondertrouw 10 Mei 1733 in Heeroudelands-Ambacht ?

                163        v.   Willempje Hendricksd GOUW, geb. 1701 in Ridderkerk, gedoopt 2 Okt 1701 in Ridderkerk.  Zij trouwde Leendert Cornelisz De JONG, getrouwd 6 Nov 1735 in Ridderkerk, geb. 1696 in Ridderkerk (zoon van Cornelis Huijghen De JONG en Jannigje Leenderts LINT), gedoopt 15 Jul 1696 in Ridderkerk.

 

97.   Jan Jansz Op LEEUWENBURGH, ook bekend als op LEEUWENBORGH, geb. 1649 in Ridderkerk, gedoopt 18 Jul 1649 in Ridderkerk,[183] ovl. 14 Jul 1723 in West-Barendrecht,[184] (W.Barendrecht. Op den 14e Julij 1723 ’t Lijk aangegeven van Jan Jans Leeuwenburgh den ouden onder west Barendregt overleden en voor ’t lijk aangegeven op de Classis van zes guldens, dus F 6,-,-. ), begraven 1723 in West-Barendrecht, beroep landbouwer, religie NG.  Doopgetuige was Pleuntjen WOUTERS. Schepen van West Barendrecht en Carnisse, hoofddijkheemraad van Carnisse, diaken en ouderling van Barendrecht.

         Jan maakte op 23-2-1714 voor notaris B. van Gelsdorp te Dordrecht een testament, waarin hij een boerderij vermaakte aan zijn zoon Jacobus, de boerderij Middeldijk 62 aan zijn zoon Arie en Oosteinde aan zijn zoon Jan. De boerderij aan de Middeldijk 62 was afkomstig van zijn eerste vrouw. Bron: Historisch Barendrecht, 21e jaargang – contactblad nr. 81 – December 1999. Artikel “Burgemeester en boeren”, door Ir. J.A. van der Giessen. Zie voor meer informatie http://www.historischbarendrecht.nl/tl_files/contactblad/cb1999-81001.pdf

        

         Getuige bij:  Neeltje PAUWELSDR  #3464   Overleden  3 Mei 1700  West-Barendrecht. Hij trouwde (1) Pietertje Ariens Van Der SLUIJS, getrouwd 1675, geb. ca 1655 in West-Barendrecht (Van de Binnensluijs.) (dochter van Arien Jacobsz Op Te SLUIJS en Marichie HERMANSDR), ovl. vr 1694, ondertrouw 19 Mei 1675 in Ridderkerk,[185] (Ridderkerk 1675, den 19e Meij. Jan Jansen Leeuwenburgh, j.m. van Ridderkerck met Pietertje Ariens, j.d. van Barendrecht en daer woonende. Bescheijt gegeven om in Barendrecht te trouwen den 19e Junij), ondertrouw 8 Jun 1675 in Barendrecht.  Na haar overlijden liet zij een boerderij aan de Middeldijk 62 te Barendrecht na.

         . Hij trouwde (2) Neeltje PAUWELSDR, getrouwd 2 Mei 1694 in Barendrecht,[186] (Barendrecht 1694, den 2e Meij. Zijn alhier na drie wettigen voorstellingen, getrouwt Jan Janse Leeuwenburgh, Wed.nr. van Pietertjen Ariens van Sluijs, woonende in West-Barendregt en Neeltie Pauwels, Wed. van Cornelis de Heer, woonende in Carnisse in West-Barendregt), geb. vr 1670, ovl. 3 Mei 1700 in West-Barendrecht (Op den 3e Meij 1700 Soo geeft Jan Jans Leeuwenburgh, woonend onder Oost-Barendrecht – ’t Lijck aangegeven van zijn vrouw Neeltie Pauwels onder West Barendrecht overleden, gehooren onder de Classis van zes guldens, dus F 6,-,-. ), (zie getuige 62). Neeltje zou gedoopt kunnen op 7-4-1619 te Barendrecht, als kind van mogelijk Pauwel Pieters en Neeltje Pleune. Bron: Historisch Barendrecht

         . Hij trouwde (3) Arjaantje Crijnsd Van DIJK, getrouwd 3 Apr 1701 in Capelle a/d IJssel (Capelle a/d IJssel 1701, 3e April, Jan Janse Leeuwenburg Wed.nr. en Ariaantie Crijnen van Dijck, Wed), geb. ca 1670.

                                      Kinderen van Pietertje Ariens Van Der SLUIJS:

                164         i.   Marijgje Jans LEEUWENBURG, geb. 1676 in Barendrecht, gedoopt 1 Mrt 1676 in Barendrecht, ovl. na 1737 in Barendrecht, religie NG.  Zij trouwde Arij Johannesz SCHELLING, getrouwd 2 Okt 1707 in Barendrecht, geb. 1670 in Mijnsheerenland (zoon van Johannes Jansz SCHELLING en Volckje Ariensdr Van Der WILT), gedoopt 5 Okt 1670 in Westmaas,[187] (Den 5 octob Arien in MijnsHeerenlant geboren), ovl. in Barendrecht.

                165        ii.   Lijntje Jans LEEUWENBURG, geb. 1677 in West-Barendrecht, gedoopt 6 Okt 1677 in West-Barendrecht, ovl. 22 Feb 1750 in IJsselmonde, begraven 24 Feb 1750 in IJsselmonde (Classe van f.15,-,-), religie NG.  Getuige bij:  Alida Adriaanse MIJNLIEF #3779   Gedoopt  6 Dec 1722  IJsselmonde

                                      Getuige bij:  Japhet Adrianusse MIJNLIEF  #74985   Gedoopt  1 Jun 1727  IJsselmonde. Zij trouwde Japhet Ariens MIJNLIEF, getrouwd 4 Mei 1698 in Barendrecht, geb. ca 1665 in Oost-IJsselmonde (zoon van Adrijaen Gerritse MIJNLIEF en Aeltje Foppen Van DRIEL), ovl. 21 Mrt 1742 in IJsselmonde (datum impost), beroep landbouwer, ondertrouw 19 Apr 1698 in IJsselmonde.  Landbouwer te Oost-IJsselmonde, armmeester 1703 en ouderling 1707-1720 te Oost-IJsselmonde, waarsman van IJsselmonde 1724.

                                      Getuige bij:  Gerrit Ariens MIJNLIEF  #23546   Overleden  1720  IJsselmonde.

           +   166       iii.   Arie Jansz LEEUWENBURG geb. 1680.

           +   167       iv.   Jan Jansz LEEUWENBURG geb. 1683.

                168        v.   Jacob Jansz LEEUWENBURG, geb. 1686 in Barendrecht, gedoopt 29 Sep 1686 in Barendrecht, ovl. vr 8 Jan 1690, religie NG.

           +   169       vi.   Jacobus Jansz LEEUWENBURG geb. 1690.

 

98.   Wouter Jansz LEEUWENBURG, geb. 1651 in Ridderkerk, gedoopt 11 Jun 1651 in Ridderkerk,[188] ovl. vr 12 Okt 1687, beroep landbouwer, religie NG.  Doopgetuige was Pleuntjen WOUTERS. Belijdenis gedaan te Ridderkerk 29 Sep 1679. Hij trouwde Marijtje Bastiaens LANTMAN, getrouwd 11 Jun 1679 in Ridderkerk,[189] geb. 1656 in Ridderkerk (dochter van Bastiaen Ariensen LANTMAN en Lijntjen ARIENSD), gedoopt 6 Aug 1656 in Ridderkerk,[190] (zie getuige 63) ovl. 28 Jan 1722 in Ridderkerk,[191] (Ridderkerk 1722, 28-1. Jacob a. Vinck sullende begraven het lijk van sijn Huijsvrouw Marijtje Bastiaans Lantman, geeft sijn boedel aan onder het Classis van F 6,-,-.), (zie getuige 64) begraven 1722 in Ridderkerk, religie NG, ondertrouw 21 Mei 1679 in Ridderkerk,[192] (Ridderkerk 1679, Meij 21. Wouter Jans Leeuwenburgh, j.m. en Marijtje Bastiaans, j.d. beijde W: alhier. Alhier getrouwt 11e Junij 1679).  Maria, wede van Wouter Jans. Leeuwenburg benoemt voogd over hun kint(deren), t.w. haar vader Bastiaen Arijensz Lantman en haar mans broeder Jan Jansz. Leeuwenburg. Not.Arch.Ridd. 6996 3.04.01.

         .

                                      Kinderen:

                170         i.   Jan Wouters LEEUWENBURG, geb. 1681, gedoopt 12 Jan 1681 in Ridderkerk.[193] .

                171        ii.   Lijntje Wouters LEEUWENBURG, geb. 1683 in Ridderkerk, gedoopt 8 Aug 1683 in Ridderkerk,[194],[195] ovl. 19 Mrt 1722 in Rijsoord.  Getuige bij:  Neeltje Pleunen RIJSDIJK #30177   Gedoopt  9 Feb 1710  Ridderkerk. Zij trouwde Teunis Sijmonse GOUW, getrouwd 23 Nov 1710 in Ridderkerk,[196] (hij jm van Ridderkerk, zij jd van Ridderkerk), geb. 1684 in Ridderkerk (zoon van Simon Aertsz GOUW en Marijtje Teunisd Van VLIET), gedoopt 20 Aug 1684 in Ridderkerk,[197],[198] ovl. 23 Jan 1739 in Ridderkerk,[199] (aangegeven, datum impost pro deo), ondertrouw 2 Nov 1710 in Ridderkerk.[200]

                172       iii.   Bastiaentje Wouters LEEUWENBURG, geb. 1686 in Ridderkerk, gedoopt 24 Nov 1686 in Ridderkerk.[201] . Zij trouwde Arij Teunisz Van Der WIEL, getrouwd 1709, geb. 1677 in Ridderkerk (zoon van Teunis Ariensz Van Der WIEL en Ariaentje Dirckse Op 't DORP), gedoopt 14 Mrt 1677 in Ridderkerk,[202] ondertrouw 31 Mei 1709 in Ridderkerk.

                173       iv.   Neeltje Wouters LEEUWENBURG, geb. 1686, gedoopt 24 Nov 1686 in Ridderkerk.[203] .

 

99.   Cornelis Jansz LEEUWENBURG, geb. 1654 in Ridderkerk, gedoopt 16 Aug 1654 in Ridderkerk,[204] ovl. 10 Nov 1707 in Ridderkerk,[205] (Ridderkerk 1707,10-11.Pietertie Pieters van Noort, sullende begraven het lijck van haaren man Corn. Jans Leeuwenb: geeft hem aen onder F 6,-,-. ), (zie getuige 65) begraven 1707 in Ridderkerk, religie NG.  Hij trouwde Pietertje Pieters Van NOORT, getrouwd 17 Dec 1684 in Ridderkerk,[206] geb. 1658 in Ridderkerk (dochter van Pieter Arien Pleunen Van NOORT en Adriaantje Jacobsd VINK), gedoopt 22 Sep 1658 in Ridderkerk,[207] (zie getuige 66) ovl. 10 Mrt 1721 in Ridderkerk,[208] (Ridderkerk 1721, 10-3. Pietertie Pieters van Noort, wed.: Corn. Jans Leeuwenb: sullende worden begraven , geeven den kinderen haar Lijck aen onder F 6,-,-. ), begraven 1721 in Ridderkerk, religie NG, ondertrouw 26 Nov 1684 in Ridderkerk,[209] (Ridderkerk 1684, den 26e November. Cornelis Jans Leeuwenburgh, j.m. van RKK en Pietertje Pieters van Noort, j.d. W: aldaar. Alhier getrouwt den 17e December 1684).  Getuige bij:  Cornelis Jansz LEEUWENBURG  #3455   Overleden  10 Nov 1707  Ridderkerk.

                                      Kinderen:

           +   174         i.   Pieter Cornelisz LEEUWENBURG geb. 1685.

                175        ii.   Lijntje Cornelisse LEEUWENBURG, geb. 1687 in Ridderkerk, gedoopt 9 Mrt 1687 in Ridderkerk.[210] . Zij trouwde Pieter Bastiaansz SOETEMAN, getrouwd 24 Apr 1716 in Ridderkerk,[211] (den 24e dito. Pieter bastiaensz Soeteman J:M. ende Lijntie Cornelis Leeuwenburg J:Dr beijde van Ridderkerck en woonende aldaar, hier getrout den 17 meij. Trouwboek Ridderkerk), getrouwd 17 Mei 1716 in Ridderkerk,[212] geb. 1691 in Ridderkerk (zoon van Bastiaan Cornelisz SOETMANS en Ariaentje PIETERSD), gedoopt 11 Feb 1691 in Rijsoord,[213] (zie getuige 67). Getuige bij:  Ariaantje PIETERS  #56587   Overleden  5 Sep 1731  Rijsoord.

                176       iii.   Arjaentje Cornelisd LEEUWENBURG, geb. 1688 in Ridderkerk, gedoopt 26 Sep 1688 in Ridderkerk,[214] ovl. vr 19 Jun 1701.

                177       iv.   Jan Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1690 in Ridderkerk, gedoopt 19 Feb 1690 in Ridderkerk.[215] .

                178        v.   Arien Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1692 in Ridderkerk, gedoopt 14 Sep 1692 in Ridderkerk.[216] .

           +   179       vi.   Wouter Cornelisz LEEUWENBURG geb. 1694.

                180      vii.   Adriaan Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1696 in Ridderkerk, gedoopt 26 Feb 1696 in Ridderkerk, ovl. vr 13 Apr 1698.

                181    viii.   Adriaan Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1698 in Ridderkerk, gedoopt 13 Apr 1698 in Ridderkerk.

                182       ix.   Marigje Cornelisd LEEUWENBURG, geb. 1698 in Ridderkerk, gedoopt 13 Apr 1698 in Ridderkerk.  Zij trouwde Willem Woutersz FORTUIJN, getrouwd 1723, geb. 1694 in Barendrecht (zoon van Wouter Willemsz FORTUIJN en Stijntje Arijsd DROOGENDIJK), gedoopt 24 Okt 1694 in Barendrecht, ondertrouw 14 Nov 1723 in Ridderkerk, ondertrouw 19 Nov 1723 in Barendrecht.

                183        x.   Arjaantje Cornelisd LEEUWENBURG, geb. 1701 in Ridderkerk, gedoopt 19 Jun 1701 in Ridderkerk.

 

100.   Willem Janse LEEUWENBURG, geb. 1657 in Ridderkerk, gedoopt 9 Dec 1657 in Ridderkerk,[217] ovl. 13 Mei 1698 in Ridderkerk,[218] (Ridderkerk 1698, 13-5. Geertruijt van Noort sullende begraven haren man Willem Janse heeft haren boedel aangegeven onder het Classis van F 3,-,-. ), begraven 1698 in Ridderkerk.  Doopgetuige was Volckjen WILLEMS. Hij trouwde Geertruijdt Pieters Van NOORT, getrouwd 16 Sep 1685 in Barendrecht,[219] (bescheijt gegeven op Barendrecht in dato den 18 7br 1685), geb. 1664 in Ridderkerk (dochter van Pieter Arien Pleunen Van NOORT en Adriaantje Jacobsd VINK), gedoopt 31 Aug 1664 in Ridderkerk,[220] (zie getuige 68) religie NG, ovl. 1 Mei 1733 in Ridderkerk (aangegeven), ondertrouw 2 Sep 1685 in Ridderkerk,[221] (Ridderkerk 1685, den 2e September. Willem Jans Leeuwenburgh, j.m. en Geertruijdt Pieters van Noort, j.d. beijde wonend alhier. Bescheijt gegeven op Barendrecht in dito 16e Sept. 1685).

                                      Kinderen:

                184         i.   Lijntje Willems LEEUWENBURG, geb. 1685 in Ridderkerk, gedoopt 9 Dec 1685 in Ridderkerk.[222] . Getuige bij:  Willem Abrahams PLAISIER #55909   Gedoopt  2 Okt 1712  Ridderkerk

                                      Getuige bij:  Geertruij Abrahams PLAISIER #81445   Gedoopt  1 Okt 1719  Ridderkerk.

                185        ii.   Ariaantje Willems LEEUWENBURG, geb. 1685 in Ridderkerk, gedoopt 9 Dec 1685 in Ridderkerk,[223] ovl. 9 Okt 1722 in Ridderkerk (datum impost f.3,-,-).  Zij trouwde Abraham Matthijsse PLAISIER, getrouwd 8 Nov 1711 in Ridderkerk, geb. 1678 in Rhoon ? (zoon van Matthijs Ariens PLAISIER en Ariaantje Ariensd Van Der SWAEN), gedoopt 25 Nov 1678 in Rhoon ? (of 16 Sep 1685), ovl. 15 Jun 1739 in Ridderkerk (datum impost f.6,-,-), ondertrouw 10 Okt 1711 in Ridderkerk (datum impost ieder f.3,-,-).  Belijdenis Ridderkerk 29 Sep 1707, diaken 1722, 1739, ouderling 1725-1726, 1733-1734.

                186       iii.   Neeltje Willems LEEUWENBURG, geb. 1688 in Ridderkerk, gedoopt 9 Mei 1688 in Ridderkerk.[224] . Getuige bij:  Geertje Pietersdr VERHOEVEN  #22497   Gedoopt  26 Okt 1738  Ridderkerk. Zij trouwde Arij Crijns HUIJSER, getrouwd 8 Jul 1708 in Ridderkerk, geb. 1684 in Ridderkerk (zoon van Quirijn Pietersz HUIJSER en Lijsbeth Jans Van STEENBERGEN), gedoopt 18 Jun 1684 in Ridderkerk,[225] ovl. 2 Jun 1758 in Ridderkerk.

                187       iv.   Pieter Willems LEEUWENBURG, geb. 1690 in Ridderkerk, gedoopt 29 Okt 1690 in Ridderkerk,[226] ovl. vr 24 Aug 1692.

           +   188        v.   Pieter Willems LEEUWENBURG geb. 1692.

                189       vi.   Jannetje Willems LEEUWENBURG, geb. 1694 in Ridderkerk, gedoopt 24 Okt 1694 in Ridderkerk.[227] .

                190      vii.   Pleuntje Willems LEEUWENBURG, geb. 1696 in Ridderkerk, gedoopt 26 Dec 1696 in Ridderkerk.  Zij trouwde Wouter Jacobsz VINK, getrouwd 5 Mrt 1724 in Ridderkerk, geb. 1700 in Ridderkerk (zoon van Jacob Ariens VINCK en Marijtje Bastiaens LANTMAN), gedoopt 4 Jul 1700 in Ridderkerk.  Getuige bij:  Jacob Ariens VINCK  #64417   Overleden  13 Apr 1743  Ridderkerk.

 

115.   Pieter Pleunen LEEUWENBURG, geb. 1672 in Ridderkerk, gedoopt 14 Feb 1672 in Ridderkerk,[228] (zie getuige 69, 70) ovl. 4 Nov 1713, religie NG.  Getuige bij:  Pleun Woutersz LEEUWENBURG  #3479   Overleden  26 Mei 1706  Ridderkerk

            Getuige bij:  Aert Pleunen LEEUWENBURG  #64922   Overleden  17 Nov 1708  Ridderkerk. Hij trouwde Reimborgje Ariens VINCK, getrouwd 23 Dec 1703 in Ridderkerk,[229] geb. 1673 in Ridderkerk (dochter van Arien Jacobsz VINCK en Adriaantje DIRKSD), gedoopt 27 Aug 1673 in Ridderkerk,[230] (zie getuige 71) religie NG, ondertrouw 2 Dec 1703 in Ridderkerk,[231] (Ridderkerk 1703, December 2. Pieter Pleunen Leeuwenburgh, j.m. en Reymborgh Ariens Vinck, beijde alhier. Alhier getrouwt den 23e dito).  Getuige bij:  Neeltje Jacobsd SLIKKERVEER #157944   Gedoopt  6 Apr 1732  Ridderkerk.

                                      Kinderen:

           +   191         i.   Pleun Pieters LEEUWENBURG geb. 1704.

                192        ii.   Maeijke Pietersd LEEUWENBURG, geb. 1705, gedoopt 24 Mei 1705 in Ridderkerk, ovl. vr 4 Jul 1706.

                193       iii.   Maeijke Pietersd LEEUWENBURG, geb. 1706, gedoopt 4 Jul 1706 in Ridderkerk, ovl. vr 17 Aug 1710.

                194       iv.   Arij Pietersz LEEUWENBURG, geb. 1708, gedoopt 17 Mei 1708 in Ridderkerk, ovl. vr 16 Jul 1713.

                195        v.   Maeijke Pietersd LEEUWENBURG, geb. 1710, gedoopt 17 Aug 1710 in Ridderkerk.

                196       vi.   Arie Pietersz LEEUWENBURG, geb. 1713, gedoopt 16 Jul 1713 in Ridderkerk.

 

117.   Bastiaen Pleunsz LEEUWENBURG, geb. 1675 in Ridderkerk, gedoopt 7 Aug 1675 in Ridderkerk,[232] (zie getuige 72, 73) religie NG.  Hij trouwde Soetje Aarts LEEUWENBURG, getrouwd 20 Jan 1697 in Westmaas, geb. 1672 in de Group (dochter van Aert Ariens LEEUWENBURGH en Jaapje Ariens Van Der WAAL), gedoopt 14 Feb 1672 in Westmaas,[233] religie NG, ondertrouw 6 Jan 1697 in Ridderkerk,[234] (Ridderkerk 1697, Januarij 6. Bastiaen Pleunen Leeuwenburgh, j.m. van RKK en Soetje Aerts Leeuwenburgh, j.d. van Westmaas, bijde woonende aldaar. Bescheijt gegeven opd 3e , Westmaas, getrouwt 20 Januarij 1697).

                                      Kinderen:

                197         i.   Leendert Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1697, gedoopt 8 Apr 1697 in Westmaas.

                198        ii.   Leentje Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1698, gedoopt 27 Apr 1698 in Westmaas.

                199       iii.   Willempje Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1699, gedoopt 23 Aug 1699 in Westmaas.  Getuige bij:  Arij Gerritsz HUISKE #34751   Gedoopt  12 Jul 1744  IJsselmonde.

                200       iv.   Aart Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1701, gedoopt 1 Mei 1701 in Westmaas, (zie getuige 74).

           +   201        v.   Pleun Bastiaans LEEUWENBURG geb. 1703.

           +   202       vi.   Wouter Bastiaans LEEUWENBURG geb. 1705.

                203      vii.   Maaike Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1706, gedoopt 9 Okt 1706 in Westmaas.

                204    viii.   Ariaantje Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1708, gedoopt 11 Mrt 1708 in Westmaas.

                205       ix.   Neeltje Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1709, gedoopt 3 Mrt 1709 in Westmaas.

                206        x.   Meijnsje Bastiaans LEEUWENBURG, ook bekend als Meinsje, geb. 1710 in Westmaas, gedoopt 25 Mei 1710 in Westmaas, ovl. vr 25 Jul 1819.  Zij trouwde Cornelis Leenderts ROLLOF, getrouwd 10 Mei 1739 in Westmaas,[235] geb. 1712 in Klaaswaal (zoon van Leendert Cornelisz ROLLOF en Maartje Pieters Van Der VEER), gedoopt 28 Sep 1712 in Klaaswaal, ovl. vr 25 Jul 1819, ondertrouw 17 Apr 1739 in Westmaas,[236] (Cornelis Leendersz Roloff, Wedr van Lijsbet Jansdr Sprang, woonende te Claaswaal met Meijnsje Bastiaansdr Leeuwenburg J.D. van Westmaas Zijn den 17 April 1739 en den 10 Meij 1739 alhier getrouwt. Trouwboek Westmaas).

                207       xi.   Margrietje Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1712, gedoopt 5 Jun 1712 in Westmaas, (zie getuige 75).

                208      xii.   Jacob Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1715, gedoopt 30 Jun 1715 in Westmaas.

 

119.   Cornelis Pleunen LEEUWENBURG, geb. 1679 in Ridderkerk, gedoopt 12 Feb 1679 in Ridderkerk,[237] (zie getuige 76, 77, 78) ovl. 18 Apr 1740 in Ridderkerk,[238] (Ridderkerk 1740, 18-4. Pleun Cornelisse Leeuwenburg sullende aengeving doen van ’t Lijk van sijn overleden vader Cornelis Pleune Leeuwenburg geeft des delve boedel aen onder de Classis van F 3,-,-. ), (zie getuige 79). Hij trouwde Lijntje Jansd ARIJSWAGER, getrouwd 2 Dec 1703 in Ridderkerk,[239] geb. 1672 in Ridderkerk (dochter van Jan Pietersen ARIJSWAGER en Jannigje DIRCKX), gedoopt 1 Mei 1672 in Ridderkerk,[240] (zie getuige 80, 81) ovl. na 8 Aug 1751, religie NG, ondertrouw 11 Nov 1703 in Ridderkerk,[241] (Ridderkerk 1703, November 11. Cornelis Pleunen Leeuwenburgh, j.m. van IJsselmonde en Neeltje Jans Arijswager, j.d. beijde alhier. Alhier getrouwt de 2e December 1703).  Getuige bij:  Jannigje Leenderts LEEUWENBURG #4266   Gedoopt  8 Aug 1751.

                                      Kinderen:

                209         i.   Maeijke Cornelisd LEEUWENBURG, geb. 1704, gedoopt 8 Jun 1704 in Ridderkerk, ovl. vr 21 Nov 1706.

           +   210        ii.   Leendert Cornelisse LEEUWENBURG geb. 1705.

                211       iii.   Maeijke Cornelisd LEEUWENBURG, geb. 1706, gedoopt 21 Nov 1706 in Ridderkerk.

                212       iv.   Pleun Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1708, gedoopt 8 Jan 1708 in Ridderkerk.  Getuige bij:  Cornelis Pleunen LEEUWENBURG  #65195   Overleden  18 Apr 1740  Ridderkerk.

                213        v.   Aart Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1710, gedoopt 23 Mrt 1710 in Ridderkerk.

                214       vi.   Jannetje Cornelisd LEEUWENBURG, geb. 1711, gedoopt 14 Jun 1711 in Ridderkerk, ovl. vr 2 Okt 1712.

                215      vii.   Jannetje Cornelisd LEEUWENBURG, geb. 1712, gedoopt 2 Okt 1712 in Ridderkerk, ovl. vr 27 Mei 1714.

                216    viii.   Jannetje Cornelisd LEEUWENBURG, geb. 1714, gedoopt 27 Mei 1714 in Ridderkerk.

                217       ix.   Jan Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1718, gedoopt 23 Jan 1718 in Ridderkerk.

 

122.   Cornelis Aertsz LEEUWENBURG, geb. 1659 in Ridderkerk, gedoopt 12 Okt 1659 in Ridderkerk,[242] (zie getuige 82) ovl. 3 Mei 1694 - 3 Mrt 1696, beroep boer, schrijver.  Woonde in of nabij Numansdorp, sedert maart/mei 1694 boer te Kijfhoek, "schrijver" ald.. Hij trouwde Truijtje Willemsdr VLASBLOM, ook bekend als VLASBLOEM, getrouwd ca Mrt 1688 in Heerjansdam, geb. 1666 in Heerjansdam (dochter van Willem Tobiasz VLASBLOM en Pietertje CORSTIAANSD), gedoopt 4 Apr 1666 in Heerjansdam, ovl. 1 Jan 1700 - 13 Mrt 1701 in Kijfhoek, ondertrouw 22 Feb 1688 in Numansdorp.  Doopgetuigen waren Wilm en Truijgje CORSTIAENS.

                                      Kinderen:

                218         i.   Soetje Cornelis LEEUWENBURG, geb. 1691, gedoopt 28 Okt 1691 in Numansdorp, (zie getuige 83). Zij trouwde Paulus Rokusz MOLENAAR, getrouwd 9 Mei 1717 in Barendrecht, geb. ca 1683, ondertrouw 16 Apr 1717 in Rijsoord (zij jd van Numansdorp).

 

126.   Arie Aertse LEEUWENBURG, geb. 1673 in Ridderkerk, gedoopt 5 Feb 1673 in Ridderkerk,[243] ovl. 14 Dec 1738 in Ridderkerk,[244] (Ridderkerk 1738, 14-12. Jacob Slikkerveer sullende aengeving doen van ’t Lijk van Arien Aartse Leeuwenb. geeft het selve aen onder de Classis van F 3,-,-. ), (zie getuige 84). Bronnen: ARA Doopboek Ridderkerk, ARA-DTB Ridderkerk en ARA-index R 10.80 otr. 26 Okt 1710 te Ridderkerk. Hij trouwde Meijnxie Dircks KERSEBOOM, getrouwd 16 Nov 1710 in Ridderkerk, geb. 1684 in Barendrecht (dochter van Dirck Bastiaensz KERSSEBOOM en Ariaentje Ariens SPRUIJT), gedoopt 9 Jan 1684 in Barendrecht,[245] ovl. 22 Apr 1757 in Ridderkerk, ondertrouw 26 Okt 1710 in Ridderkerk.  Bron: Transcriptie DTB Barendrecht (NGV). Doopgetuige was Lijntie BASTIAENE ipv Niesie PIETERS.

            Getuige bij:  Dirkje Simons De VUGT  #77437   Gedoopt  30 Dec 1708  IJsselmonde

            Getuige bij:  Dirrick Sijmens Van VUGT  #81436   Gedoopt  30 Dec 1708  IJsselmonde.

                                      Kinderen:

                219         i.   Maeijke Arijsd LEEUWENBURG, geb. 1713 in Ridderkerk, gedoopt 23 Jul 1713 in Ridderkerk.

                220        ii.   Marigje Ariensdr LEEUWENBURG, geb. 1715 in Ridderkerk, gedoopt 27 Jan 1715 in Ridderkerk, ovl. 28 Nov 1787 in IJsselmonde (Extract uit het Register van Aangevingen der Dooden gestorven in de Gemeente van IJsselmonde, begonnen in den Jare 1735. No. 2. 1787 den 28e November. Hendrik Kooijman geeft aan ’t Lijk Maartie Leeuwenburg, Wed. van Pieter Pietersz van Driel, overleden onder Oost-IJsselmonde, in de Classis van drie Guldens).  Zij trouwde Pieter Pietersz Van DRIEL, getrouwd 13 Nov 1740 in Ridderkerk, geb. 1715 in IJsselmonde (zoon van Pieter Cornelisse Van DRIEL en Jannetje Pieters De LIJSTER), gedoopt 17 Feb 1715 in IJsselmonde, ovl. 16 Jun 1783 in Oost-IJsselmonde (Extract uit het Register van Aangevingen der Dooden gestorven in de Gemeente van IJsselmonde, begonnen in den Jare 1735. No. 2. 1783 den 16e Junij. Arij Pietersz van Driel geeft aan ’t Lijk van zijn vader Pieter Pietersz van Driel, overleden op Oost-IJsselmonde, in de Classis van drie Guldens), (zie getuige 85) ondertrouw 22 Okt 1740 in IJsselmonde.

                221       iii.   Ariaantje Ariens LEEUWENBURG, geb. 1719 in Ridderkerk, gedoopt 26 Feb 1719 in Ridderkerk.

                222       iv.   Bastiaantje Ariens LEEUWENBURG, geb. 1719 in Ridderkerk, gedoopt 26 Feb 1719 in Ridderkerk, ovl. vr 18 Mei 1767.  Zij trouwde Dirk Aartsz Van Der GRAAF, getrouwd 1745, geb. 1720 in Ridderkerk (zoon van Aart Dircksz Van Der GRAAF en Aertje Willems MIJNLIEF), gedoopt 31 Okt 1720 in Ridderkerk, ondertrouw 20 Mei 1745 in Ridderkerk.

           +   223        v.   Aart Ariens LEEUWENBURG geb. 1722.

                224       vi.   Dirk Ariens LEEUWENBURG, geb. 1724 in Ridderkerk, gedoopt 29 Okt 1724 in Ridderkerk.

 

130.   Johannes Jacobs LEEUWENBURG, geb. 1672 in Ridderkerk, gedoopt 10 Jan 1672 in Ridderkerk,[246] (een kind gedoopt in onecht geboren, onder expresse conditie, datse het kind van Brabant alsoo voorgenomen was, niet en sullen senden, om daer onder het Pausdom opgevoedt te worden, maar hier te lande onder hare opsicht sullen moeten houden, om in de Christelijcke gereformeerde religie opgequeeckt te worden volgens het formulier van de H.doop daer van zij Hetwelck soo is belooft.), ovl. na 18 Dec 1745.  Hij trouwde Leentje Jacobs OOSTHOEK, getrouwd 20 Apr 1704 in Charlois, geb. 1666 in Charlois (dochter van Jacob Ariens OOSTHOEK en Maijke CORNELIS), gedoopt 28 Mrt 1666 in Charlois, ovl. 1745 in Charlois, begraven 18 Dec 1745 in Charlois, ondertrouw 28 Mrt 1704 in Charlois.

                                      Kinderen:

                225         i.   NN Johannesse LEEUWENBURG, geb. 1704 in Charlois ?, ovl. 1704, begraven 17 Dec 1704 in Charlois.

                226        ii.   Willemtje Johannesd LEEUWENBURG, geb. 1706 in Charlois, gedoopt 12 Dec 1706 in Charlois.  Zij trouwde Jan Arijsz Van Der GAARDE, getrouwd 21 Jun 1744 in Charlois, geb. 1708 in Charlois (zoon van Arij Lauwen Van Der GAARDE en Jannetje Jans MASTENBROEK), gedoopt 28 Okt 1708 in Charlois, ondertrouw 31 Mei 1744 in Charlois.

                227       iii.   Jaepje Johannesd LEEUWENBURG, geb. 1709, gedoopt 10 Nov 1709 in Charlois.

 

134.   Cornelis Jacobs LEEUWENBURG, geb. 1685 in Ridderkerk, gedoopt 4 Nov 1685 in Ridderkerk,[247] ovl. 1734 in Ridderkerk (aangegeven 7 Sep 1734), begraven 7 Sep 1734 in Ridderkerk, beroep landbouwer.  Hij trouwde Jaepje Huijghe De JONG, ook bekend als De JONGE, getrouwd 12 Mei 1720 in Ridderkerk, geb. 1684 in Ridderkerk (dochter van Huijgh Huijghen De JONGE en Jannigje Franse DANCKERTS), gedoopt 13 Aug 1684 in Ridderkerk.[248]

                                      Kinderen:

           +   228         i.   Japik Cornelisz LEEUWENBURG geb. 1721.

                229        ii.   Jannetje Cornelisd LEEUWENBURG, geb. 1722, gedoopt 17 Dec 1722 in Ridderkerk.

                230       iii.   Huijg Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1724 in Ridderkerk, gedoopt 1 Nov 1724 in Ridderkerk, ovl. 23 Mrt 1816 in Hendrik-Ido-Ambacht,[249] (aangegeven 25 Mrt 1816).  Hij trouwde Willemtje Leenderts De SNOO, geb. 1725 in Ridderkerk (dochter van Leendert Cornelisz SNOO en Marija Otten Van Der VORM), gedoopt 25 Nov 1725 in Ridderkerk, ovl. vr 23 Mrt 1816.

                231       iv.   Pieter Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1726, gedoopt 12 Mei 1726 in Ridderkerk, ovl. 1726 (aangegeven 5 Jun 1726), begraven 5 Jun 1726 in Ridderkerk.

                232        v.   Pieter Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1730, gedoopt 7 Mei 1730 in Ridderkerk.

 

138.   Jacob Aerts LEEUWENBURG, geb. 1683 in Mijnsheerenland, gedoopt 4 Apr 1683 in Mijnsheerenland, ovl. na 1712 in Numansdorp.  Hij trouwde Ariaantje Jans De WIT, getrouwd ca 1709.

                                      Kinderen:

                233         i.   Aart Jacobsz LEEUWENBURG, geb. 1710, gedoopt 16 Feb 1710 in Numansdorp.

                234        ii.   Jan Jacobsz LEEUWENBURG, geb. 1712, gedoopt 9 Okt 1712 in Numansdorp.

 

141.   Joost Aerts LEEUWENBURG, geb. 1687 in Mijnsheerenland, gedoopt 25 Mei 1687 in Mijnsheerenland, ovl. 1747 in Klaaswaal, beroep boer te Klaaswaal.  Doopgetuige was Arijaantje DIRCKEN. Hij trouwde (1) Magteltje Leenderts POORTEGAEL, getrouwd 9 Feb 1716 in Klaaswaal,[250] geb. ca 1694 (dochter van Leendert Jacobsz POORTUGAEL en Neeltgen Cornelisd BOER), ovl. 10 Jul 1721 in Klaaswaal (10-7-1721 betaalt Jacob Poortugaal de kosten voor het begraven van zijn zuster Magteltje Leendert Poortugael in Klaaswaal, huisvrouw van Joost Leeuwenburg

            ), (zie getuige 86) ondertrouw 17 Jan 1717 in Klaaswaal,[251] (Den 17 Januarij zijn bij ons in wettige ondertrouw aangenoomen naa dat ons gebleeken dat het regt, op't trouwen geemaneert=voldaan was ter Somma van drie Gulden. Sponsus Sui juris. Joost Aardz Leeuwenburg J.M. geboortig van de Blaak en woonende onder Claaswaal en Magteltje Leendertsd Portugaal, weduwe van wijle Arien Hordijk, woonende onder Claaswaal. Alhier getrouwt den 9 Februarij. Trouwboek Klaaswaal

            ).  Hij trouwde (2) Jorina Françoisd De FAIJAN, ook bekend als Jorijna DUFAJAN, getrouwd 4 Jul 1723 in Klaaswaal, geb. 1694 in Strijen (dochter van François Louwen Du FAIJAN en Maria Teunisd NOTEBOOM), gedoopt 25 Apr 1694 in Strijen, ovl. 13 Apr 1771 in Klaaswaal ? (aangegeven door haar kinderen).

                                      Kinderen van Jorina Françoisd De FAIJAN:

           +   235         i.   Johannes Joostsz LEEUWENBURG geb. 1724.

                236        ii.   Francois Joostsz LEEUWENBURG, geb. 1725, gedoopt 11 Nov 1725 in Klaaswaal, ovl. vr 26 Dec 1726.

                237       iii.   Francois Joostsz LEEUWENBURG, geb. 1726, gedoopt 26 Dec 1726 in Klaaswaal.

 

142.   Cornelis Aarts LEEUWENBURG, geb. 1689 in Mijnsheerenland, gedoopt 6 Mrt 1689 in Mijnsheerenland, ovl. 10 Apr 1767 in Mijnsheerenland (aangegeven), beroep boer te Mijnsheerenland.  Doopgetuige was Maeicke JACOBSE. Cornelis was bouwman op het ouderlijk bedrijf aan de Blaak te Mijnsheerenland, later opgevolgd door zijn zoon Jacob. Hij trouwde (1) Aryaantje Willems KENNIS, getrouwd 20 Mei 1714 in Heinenoord, geb. 1691 (dochter van Willem Gijsberts KENNIS en Lijghje Cornelisd MAST), gedoopt 19 Nov 1691 in Heinenoord, ovl. vr 25 Mei 1721, ondertrouw 28 Apr 1714 in Mijnsheerenland,[252] (Den 28 April 1714. Cornelis Aartsz: Leeuwenburg. J.M van Moerkerken en Arijaantje Willemsdr Kennis. J.D: van Heijnenoort. Attest. gegeeven op Heijnenoort. Trouwboek Mijnsheerenland).  Wonend aan de Blaak. Arij Jacobsz: Leeuwenburg, Cornelis Aartsz: Leeuwenburg, Arijaantje Willemsdr: Kennis vr: Lidmaten 1717 Mijnsheerenland

            [253] Hij trouwde (2) Lena Ariaans MAASKANT, getrouwd 25 Mei 1721 in Mijnsheerenland, geb. 1695 in Mijnsheerenland (dochter van Arie Ottensz MAASKANT en Adriaantje Aartsd Van ES), gedoopt 28 Aug 1695 in Mijnsheerenland, ovl. vr 15 Apr 1729.  Wonend aan de Blaak. Arij Ottosz: Maaskant, Arijaantje Aartsdr: van Es vr: Lijsbeth Arijens Maaskant, Lena Arijens Maaskant. Dochters. Lidmaten 1717 Mijnsheerenland

            [254] Hij trouwde (3) Annigje Leenderts STIGTER, ook bekend als Annetje, getrouwd 8 Mei 1729 in Mijnsheerenland, geb. 1697 in Maasdam (dochter van Leendert Pietersen STIGTER en Marigie Pieters Van Der ERVE), gedoopt 24 Feb 1697 in Maasdam, (zie getuige 87) ovl. 14 Jan 1775 in Mijnsheerenland (aangegeven), ondertrouw 15 Apr 1729 in Mijnsheerenland (zij wonend Numansdorp).  Woonde Numansdorp 1729.

            Getuige bij:  Jacob Cornelisse Van Der SLUIJS #2585   Gedoopt  8 Jun 1755  Mijnsheerenland.

                                      Kinderen van Aryaantje Willems KENNIS:

                238         i.   Willem Cornelis LEEUWENBURG, geb. 1715, gedoopt 19 Mei 1715 in Mijnsheerenland.

                239        ii.   Jannetje Cornelis LEEUWENBURG, geb. 1717, gedoopt 2 Mei 1717 in Mijnsheerenland.

                240       iii.   Aart Cornelis LEEUWENBURG, geb. 1718, gedoopt 11 Dec 1718 in Mijnsheerenland.

                                      Kinderen van Lena Ariaans MAASKANT:

                241       iv.   Adrianus Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1722 in Mijnsheerenland, gedoopt 17 Mei 1722 in Mijnsheerenland.

                242        v.   Arie Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1724 in Mijnsheerenland, gedoopt 26 Nov 1724 in Mijnsheerenland, (zie getuige 88).

                                      Kinderen van Annigje Leenderts STIGTER:

                243       vi.   Willem Cornelis LEEUWENBURG, geb. 1730 in Mijnsheerenland, gedoopt 25 Feb 1730 in Mijnsheerenland.

                244      vii.   Marietje Cornelisse LEEUWENBURG, geb. 1732 in Mijnsheerenland, gedoopt 23 Mrt 1732 in Mijnsheerenland, ovl. 5 Jul 1768 in Mijnsheerenland.  Zij trouwde Cornelis Jacobs Van Der SLUIJS, getrouwd 30 Jun 1754 in Mijnsheerenland,[255] geb. 1720 - 1721 (zoon van Jacob Engelsz Van Der SLUIJS en Sijgie Cornelisd BOER), ovl. 5 Nov 1795 in Oud-Beijerland,[256] (den 5 Nov. Geeft de Heer Corn: Kluit aan het lijk van Cornelis Van Der Sluijs alhier op de beeste markt toevallig overleeden om het ..... te Vervoeren na Mijnsheerenland Memorie. Gaarder Oud-Beijerland), (zie getuige 89) begraven 9 Nov 1795 in Mijnsheerenland,[257] (is de aangifte te Mijnsheerenland, 9 Nov. geeft Corn. van der Sluis aan t lijk van zijn vader Cornelis van der Sluijs oud omtrend 74 Jaar in de 1 Classe ... f 30.-.- Gaarder Mijnsheerenland), (zie getuige 90) ondertrouw 7 Jun 1754 in Mijnsheerenland,[258],[259] (7 Junij Cornelis Van der Sluijs, Weduwenaar van Maijke Van Vlied, met Marigje Leeuwenburg, jonge Dogter, geboortig van Mijnsheerenland, van de Bruijdegom en bruijd- te saame Ontvangen ... f 6.0.0 Gaarder Mijnsheerenland

                                     

                                      Den 7 Junius zijn alhier in ondertrouw opgenomen. Cornelis van der Sluis, Wedr van Meijke van Vliet, en Marigje Cornelisdr Leuwenburg J.D. bijde wonende alhier, En zijn alhier getrouwt den 30 Junius. Trouwboek Mijnsheerenland).  Cornelis was H geest of groot Armmeester, vanaf 1772 als alleen groot Armmeester.

                                      Getuige bij:  Willem Antonijsz De BONT  #317916   Overleden  16 Jan 1753  Mijnsheerenland

                                      Getuige bij:  Maayke Wouters Van VLIET  #19874   Overleden  4 Aug 1753  Mijnsheerenland

                                      Getuige bij:  Maria Cornelisd Van Der SLUIJS  #69728   Overleden  29 Okt 1753  Mijnsheerenland

                                       Getuige bij:  Jacob Engelsz Van Der SLUIJS  #16663   Overleden  28 Mrt 1760  Mijnsheerenland

                                      Getuige bij:  Lena Maartensd De KRAAIJ  #50669   Overleden  20 Nov 1769  Mijnsheerenland

                                      Getuige bij:  Agnetha Gerritsd BRUGMAN  #20375   Overleden  5 Mrt 1779  Mijnsheerenland

                                      Getuige bij:  Jan Teunisse De GROOT  #109731   Overleden  23 Jul 1782  Mijnsheerenland

                                      Getuige bij:  Neeltje Ariensd LEEGGANGER  #109732   Overleden  14 Aug 1782  Mijnsheerenland.

           +   245    viii.   Leendert Cornelisse LEEUWENBURG geb. 4 Nov 1734.

           +   246       ix.   Jacob Cornelis LEEUWENBURG geb. 1737.

                247        x.   Jannigje Cornelisd LEEUWENBURG, geb. 1740 in Mijnsheerenland, gedoopt 21 Feb 1740 in Mijnsheerenland, religie NG, ovl. 2 Jan 1804 in Mijnsheerenland,[260] (2 Janu: Geeft Corn: Corn: Kruithof aan't lijk van sijn moeder Jannigje Leeuwenburg oud 64 Jaaren, in de 3 Classe f 6.-.- Gaarder Mijnsheerenland), (zie getuige 91). Zij trouwde Cornelis Lodewijksz KRUITHOF, ook bekend als KRUIJTHOF, getrouwd 1 Jul 1770 in Mijnsheerenland, geb. 1742 in Strijen (zoon van Lodewijk Cornelisse KRUIJTHOF en Lena Lodewijks Van DRIEL), gedoopt 25 Dec 1742 in Strijen, beroep boer te Mijnsheerenland, ovl. 28 Apr 1804 in Mijnsheerenland,[261] (Geeft Corn. Kruithof aan't Lijk van zijn vader Corn: Lodew: Kruithof oud 61 Jaar in de 3e Classe f 6.-.- Gaarder Mijnsheerenland

                                      ), (zie getuige 92) ondertrouw 8 Jun 1770 in Mijnsheerenland,[262] (Cornelis: JM, geboren te Strijen, nu wonend te Heinenoord. Jannigje: JD, geboren en wonend te Mijnsheerenland), ondertrouw 9 Jun 1770 in Heinenoord,[263] (Aangevinge van 't Trouwen Ik Ondergetekende Cornelis Lodewijksz Kruijthof my zullende begeven ten Huwelyken Staate met Jannetie Cornelisdr Leeuwenburg onder Mijnsherenland en ten opzigte van 't middel op het Trouwen geëmaneert, volgens den inhoud van de ordonnantie daar van zynde, gehoorende onder de derde Classe, verklaare my dien conform aan te geven dus f 6.0 Actum der Secretarie van Heinenoort den 9 Junij 1770 Dit merk X is door den bruijdegom gestelt Gaarder Heinenoord

                                      ).  Getuige bij:  Lodewijk Cornelisz KRUITHOF  #77317   Overleden  4 Nov 1772  Mijnsheerenland.

 

146.   Bastiaan Arijsz GROENEVELD, geb. 1686 in Goudswaard, gedoopt 11 Aug 1686 in Goudswaard.  Hij trouwde Lijsbet LEVINIUS, getrouwd 24 Mei 1711 in Goudswaard, geb. ca 1686 in Sassenheim, ondertrouw 2 Mei 1711 in Goudswaard.

                                      Kinderen:

                248         i.   Neeltje Bastiaansd GROENEVELD, geb. 1712 in Goudswaard, gedoopt 28 Aug 1712 in Goudswaard.

                249        ii.   Maria Bastiaansd GROENEVELD, geb. 1714 in Rockanje, gedoopt 8 Jul 1714 in Rockanje.

                250       iii.   Levinus Bastiaansz GROENEVELD, geb. 1716 in Rockanje, gedoopt 26 Apr 1716 in Rockanje.

                251       iv.   Arien Bastiaansz GROENEVELD, geb. 1718 in Rockanje, gedoopt 1 Mei 1718 in Rockanje, ovl. vr 24 Sep 1719.

                252        v.   Arien Bastiaansz GROENEVELD, geb. 1719 in Rockanje, gedoopt 24 Sep 1719 in Rockanje, ovl. vr 8 Jun 1721.

           +   253       vi.   Arien Bastiaansz GROENEVELD geb. 1721.

                254      vii.   Leendert Bastiaansz GROENEVELD, geb. 1723 in Rockanje, gedoopt 15 Aug 1723 in Rockanje.

                255    viii.   Salomon Bastiaansz GROENEVELD, geb. 1725 in Rockanje, gedoopt 12 Aug 1725 in Rockanje.

 

151.   Arij Arijsz GROENEVELD, geb. 1706 in Koorndijk, gedoopt 20 Aug 1706 in Koorndijk,[264] (zie getuige 93). Hij trouwde Trijntje Michielsd DEKKER, ook bekend als VASJE/VASSIJ, getrouwd 1730, geb. 1705 in Zuidland (dochter van Michiel Arents DEKKER en Jannetje Pietersd VOGELAAR), gedoopt 21 Jun 1705 in Zuidland, ondertrouw 18 Aug 1730 in Zuidland,[265] (Arij Arendsz Groenevelt J:M: geboortig en woonagtig inde Koorndijk, en Trijntje Machielsdr Vassie J:D: geboortig en woonagtig int Zuijdlandt. ondertekent den 18 August: met een acte Pro Deo. Trouwboek Zuidland).

                                      Kinderen:

                256         i.   Arij Arijsz GROENEVELD, geb. 1731 in Zuidland, gedoopt 22 Jul 1731 in Zuidland,[266] (zie getuige 94).

 

 

Twaalfde Generatie

 

153.   Teunis Sijmonse GOUW, geb. 1684 in Ridderkerk, gedoopt 20 Aug 1684 in Ridderkerk,[267],[268] ovl. 23 Jan 1739 in Ridderkerk,[269] (aangegeven, datum impost pro deo).  Hij trouwde (1) Lijntje Wouters LEEUWENBURG, getrouwd 23 Nov 1710 in Ridderkerk,[270] (hij jm van Ridderkerk, zij jd van Ridderkerk), geb. 1683 in Ridderkerk (dochter van Wouter Jansz LEEUWENBURG en Marijtje Bastiaens LANTMAN), gedoopt 8 Aug 1683 in Ridderkerk,[271],[272] ovl. 19 Mrt 1722 in Rijsoord, ondertrouw 2 Nov 1710 in Ridderkerk.[273]  Getuige bij:  Neeltje Pleunen RIJSDIJK #30177   Gedoopt  9 Feb 1710  Ridderkerk. Hij trouwde (2) Pietertje Sijmons CRANENBURGH, getrouwd 14 Nov 1723 in Barendrecht,[274] geb. 1679 in Barendrecht (dochter van Simon Teunisz KRANENBURGH en Aegje Cornelisdr SCHIPPER), gedoopt 29 Jan 1679 in Barendrecht,[275] ovl. 5 Mrt 1728 in Ridderkerk,[276] (aangegeven, datum impost pro deo), ondertrouw 22 Okt 1723 in Heerjansdam.  Hij trouwde (3) Soetje Pieters PENNINCK, ook bekend als HARING, getrouwd 8 Okt 1729 in Rijsoord, geb. 1697 in Ridderkerk (dochter van Pieter Willemsz PENNINCK en Jannetje Everts Van Den BERG), gedoopt 3 Mrt 1697 in Ridderkerk.  Getuige bij:  Jannetje Cornelisd PENNINCK #74290   Gedoopt  21 Okt 1725  Ridderkerk

            Getuige bij:  Jannetje Willemsd PENNING  #211068   Gedoopt  17 Feb 1726  Rijsoord.

                                      Kinderen van Lijntje Wouters LEEUWENBURG:

           +   257         i.   Wouter Teunisse GOUW geb. 1711.

                258        ii.   Ariaentje Teunisd De GOUW, geb. ca 1718 in Ridderkerk of Rijsoord.  Zij trouwde (1) Lodewijck Pieters GELDERBLOM, getrouwd 12 Mei 1738 in IJsselmonde, geb. 1700 in IJsselmonde (zoon van Pieter Lodewijks GELDERBLOM en Jaapje JACOBS), gedoopt 21 Nov 1700 in IJsselmonde, ondertrouw 25 Apr 1738 in IJsselmonde.  Zij trouwde (2) Jan Van DIJK, getrouwd 1755, geb. vr 1718 in IJsselmonde, ondertrouw 7 Nov 1755 in IJsselmonde.

                259       iii.   Jannetje Teunisse GOUW, geb. 1722 in Rijsoord, gedoopt 8 Mrt 1722 in Rijsoord.

                                      Kinderen van Pietertje Sijmons CRANENBURGH:

                260       iv.   Aagje Teunisse GOUW, geb. 1725 in Rijsoord, gedoopt 30 Sep 1725 in Rijsoord, ovl. 2 Aug 1769 in Carnisse en West-Barendrecht (aangegeven).  Zij trouwde Sijmen Cornelisz KRANENBURG, getrouwd 9 Mei 1751 in Barendrecht, geb. 1725 in Rozenburg (zoon van Cornelis Simonsz CRANENBURGH en Teuntje Jansd VOGELAAR), gedoopt 16 Sep 1725 in Rozenburg, ovl. 28 Apr 1801 in West-Barendrecht en Carnisse (aangegeven).

 

154.   Aert Zijmons GOUW, geb. 1690 in Ridderkerk, gedoopt 5 Feb 1690 in Ridderkerk.[277] . Hij trouwde Willemtje Cornelisd SCHIPPER, getrouwd 2 Aug 1716 in Barendrecht,[278] (den 2 Augustij. Zijn alhier, met Attestatie van Ridderkerk, na drie wettige voorstellingen, getrout Aert Sijmonse Gouw, J.M. van Ridderkerk, aldaer wonende, en Willempie Cornelis Schipper, J.D. van Carnis in westbarendregt, wonende in oostbarendregt. Trouwboek Barendrecht), geb. ca 1695 in Carnisse (West-Barendrecht), ondertrouw 11 Jul 1716 in Ridderkerk,[279] (den 11 julij Aert Sijmonsz Gouw, j:m: van Ridderkerk en woonende aldaar. ende Willempie Cornelis Schipper, j:Dr van Carnis in west barendregt, woonende in oost barendrecht. gescheyt gegeven op barendregt den 30en julij 1716. Trouwboek Ridderkerk).

                                      Kinderen:

                261         i.   Cornelis Aerts GOUW, geb. 1717, gedoopt 2 Mei 1717 in Ridderkerk, ovl. vr 14 Sep 1721.

                262        ii.   Lijsbet Aerts GOUW, geb. 1719 in Ridderkerk, gedoopt 7 Mei 1719 in Ridderkerk.

           +   263       iii.   Cornelis Aerts GOUW geb. 1721.

           +   264       iv.   Sijmon Aerts GOUW geb. 1724.

 

161.   Willem Hendricks GOUW, geb. 1694 in Rijsoord, gedoopt 5 Sep 1694 in Rijsoord,[280] ovl. 10 Nov 1739 in Ridderkerk.  Hij trouwde (1) Marijtje Damen BARENDREGT, getrouwd 5 Nov 1724 in Rijsoord, geb. 1694 - 1695 in Barendrecht (dochter van Daam Janse BARENDREGT en Lena JANS), gedoopt 2 Jan 1695 in Barendrecht, ovl. 16 Jan 1737 in Ridderkerk, ondertrouw 14 Okt 1724 in Rijsoord.  Hij trouwde (2) Geertje Ariens VISSER, getrouwd 1737, geb. 1698 in Rijsoord (dochter van Arie Pietersz VISSER en Maartje Pieters COMMIJS), gedoopt 6 Apr 1698 in Rijsoord, ovl. 1764 - 1765 in Heerjansdam (Gaarder Heerjansdam: Jan van der Poel geeft overlijden aan van de vrouw van Jan Gijse Croonenburg

            ), begraven 2 Jan 1765 in Heerjansdam, ondertrouw 5 Apr 1737 in Ridderkerk.

                                      Kinderen van Marijtje Damen BARENDREGT:

                265         i.   Arjaantje Willemsd GOUW, geb. 1725, gedoopt 30 Dec 1725 in Ridderkerk.

                266        ii.   Hendrik Willemsz GOUW, geb. 1726 in Ridderkerk, gedoopt 24 Nov 1726 in Ridderkerk.  Hij trouwde Ida Leendertsd De JONG, getrouwd 18 Apr 1756 in Ridderkerk, geb. 1730 in Ridderkerk (dochter van Leendert Cornelisz De JONG en Cornelia Arijsd Van Der KULCK), gedoopt 29 Jan 1730 in Ridderkerk.

                267       iii.   Lena Willemsd GOUW, geb. 1728, gedoopt 22 Aug 1728 in Ridderkerk.

                268       iv.   Pietertje Willemsd GOUW, geb. 1730, gedoopt 16 Jul 1730 in Ridderkerk.

                269        v.   Adrianus Willemsz GOUW, geb. 1733, gedoopt 15 Mrt 1733 in Ridderkerk.

                270       vi.   Marijchje Willems GOUW, ook bekend als Maria GOUDERAK, geb. 1736 in Ridderkerk, gedoopt 9 Dec 1736 in Ridderkerk, ovl. vr 22 Apr 1781.  Zij trouwde Cornelis Leendertsz ZUIDAM, getrouwd 8 Mei 1763 in Rijsoord,[281] geb. 1737 in Ridderkerk (zoon van Leendert Cornelisz ZUIDAM en Marijtje Leenderts Van Den BERG), gedoopt 17 Mrt 1737 in Rijsoord, ondertrouw 15 Apr 1763 in Ridderkerk en Rijsoord,[282],[283] (Den 15en April 1763. Cornelis Zuijdam Jongman en Marijtje Willemse Gouw Jongedogter beijde geboortig en woonagtig onder Ridderkerk dog kerkelijk onder Rijsoort hen zullende begeven ten huwelijken staten geven hunnen boedel aan onder de classis van ... Pro deo. Gaarder Ridderkerk

                                     

                                      den 15 april. Cornelis Leenderts Zuidam J:M. geboore en wonende rechtelijk onder Ridderkerk, dog kerkelijk alhier, met Marijtje Willems Gouw geboren te Ridderkerk, dog kerkelijk wonende alhier. na gebragte attestatie van Ridderker hier getrouwt den 8 Meij 1763. Trouwboek Rijsoord).

                                      Kinderen van Geertje Ariens VISSER:

                271      vii.   Arie Willemsz GOUW, geb. 1738, gedoopt 9 Mrt 1738 in Ridderkerk.

                272    viii.   Pietertje Willemsd GOUW, geb. 1739, gedoopt 1 Okt 1739 in Ridderkerk.

 

166.   Arie Jansz LEEUWENBURG, geb. 1680 in Barendrecht, gedoopt 11 Feb 1680 in Barendrecht, ovl. 1745 in Barendrecht, begraven 28 Feb 1745 in Barendrecht, religie NG.  Hij trouwde Hadewij Bastiaans ZANDWEG, getrouwd 10 Jul 1707 in Barendrecht, geb. 1686 in Barendrecht (dochter van Bastiaan Leendertsz ZANDWEG en Trijntje Ariens ROOBOL), gedoopt 10 Nov 1686 in Barendrecht, ovl. 8 Jan 1773 in Barendrecht.

                                      Kinderen:

                273         i.   Johannes Ariensz LEEUWENBURG, geb. 1708 in Barendrecht, gedoopt 19 Aug 1708 in Barendrecht.  Hij trouwde (1) Jannetje Simonsd BARENDREGT, getrouwd 23 Nov 1749 in Barendrecht, geb. 1698 (dochter van Simon Maartensz BARENDREGT en Catalijntje CORNELISSE), gedoopt 16 Feb 1698 in Barendrecht, ovl. vr 12 Mei 1754.  Hij trouwde (2) Lijntje Lodewijksd HORDIJK, getrouwd 12 Mei 1754 in Barendrecht, geb. 1706 in Barendrecht (dochter van Lodewijk Ariens HORDIJK en Ariaantje Ariens LAGERWERF), gedoopt 4 Mei 1706 in Barendrecht, ovl. vr 5 Mei 1771.  Hij trouwde (3) Ingetje Jillisse VERHEIJ, getrouwd 5 Mei 1771 in Barendrecht, geb. 1716 in Charlois (dochter van Gillis Isacsz VERHEIJ en Hendrickje Bastiaens MUNTER), gedoopt 23 Aug 1716 in Charlois.

                274        ii.   Trijntje Ariens LEEUWENBURG, geb. ca 1709 in Barendrecht.  Zij trouwde (1) Cornelis Cornelis LAGERWERF, getrouwd 29 Apr 1731 in Barendrecht, geb. 1700 - 1701 in Barendrecht (zoon van Cornelis Ariens LEGERWERF en Pleuntje Willems Van SLUIJS), gedoopt 2 Jan 1701 in Barendrecht, ovl. vr 8 Aug 1745.  Zij trouwde (2) Pieter Japhets MIJNLIEF, getrouwd 8 Aug 1745 in Barendrecht, geb. 1706 in Oost-IJsselmonde (zoon van Japhet Ariens MIJNLIEF en Lijntje Jans LEEUWENBURG), gedoopt 7 Mrt 1706 in Oost-IJsselmonde, religie NG.

                275       iii.   Pietertje Ariens LEEUWENBURG, geb. 1711, gedoopt 16 Aug 1711 in Barendrecht, ovl. vr 19 Dec 1717.

           +   276       iv.   Pieter Ariensz LEEUWENBURG geb. 1715.

                277        v.   Cornelis Ariesz LEEUWENBURG, geb. 1716, gedoopt 28 Jun 1716 in Barendrecht.

                278       vi.   Pietertje Ariesd LEEUWENBURG, geb. 1717, gedoopt 19 Dec 1717 in Barendrecht, ovl. vr 29 Jul 1725.

                279      vii.   Bastiaantje Ariens LEEUWENBURG, geb. 25 Jan 1721 in Barendrecht, gedoopt 2 Feb 1721 in Barendrecht, ovl. 5 Aug 1781 in Sandelingen-Ambacht.  Zij trouwde (1) Cornelis Japhetsz MIJNLIEF, getrouwd 3 Apr 1746 in Barendrecht, geb. 1710 in IJsselmonde (zoon van Japhet Ariens MIJNLIEF en Lijntje Jans LEEUWENBURG), gedoopt 26 Jan 1710 in IJsselmonde, (zie getuige 95, 96) ovl. 1746 in IJsselmonde, begraven 7 Mei 1746 in IJsselmonde, ondertrouw 11 Mrt 1746 in IJsselmonde.  Zij trouwde (2) Pieter Cornelisz STEHOUWER, getrouwd 24 Mrt 1748 in Barendrecht, geb. 1711 in Hendrik-Ido-Ambacht (zoon van Cornelis Jacobs STEHOUWER en Geertje Jansdr GROENEVELT), gedoopt 18 Nov 1711 in Hendrik-Ido-Ambacht, ovl. 19 Dec 1771 in Sandelingen-Ambacht.

                280    viii.   Ariaantje Ariens LEEUWENBURG, geb. 1723 in Barendrecht, gedoopt 15 Aug 1723 in Barendrecht, ovl. vr 1813 in Barendrecht.  Zij trouwde (1) Arie Ingensz Van Der JAGT, getrouwd 21 Mei 1747 in Barendrecht, geb. 1713 in Carnisse (zoon van Ingen Ariens Van Der JAGT en Maeijcke Cornelisd Van Der JAGT), gedoopt 31 Dec 1713 in Barendrecht, ovl. vr 13 Dec 1761 in Barendrecht.  Zij trouwde (2) Rokus Jansz TROOST, getrouwd 12 Jun 1763 in Barendrecht, geb. 1735 (zoon van Jan Rokusz TROOST en Dirkje Gerrits HITSERT), gedoopt 5 Jun 1735 in Heinenoord, ovl. 1813 in Barendrecht.

                281       ix.   Pietertje Ariens LEEUWENBURG, geb. 1725 in Barendrecht, gedoopt 29 Jul 1725 in Barendrecht, ovl. vr 2 Mrt 1764.  Zij trouwde Jan Aartsz VERMEULEN, ook bekend als Van Der MEULEN, getrouwd 3 Nov 1748 in Barendrecht, geb. 1722 in Barendrecht (zoon van Aart Johannesz VERMEULEN en Maijken Paulusdr Van Der SLUIJS), gedoopt 26 Apr 1722 in Barendrecht,[284] (zie getuige 97) religie NG.

           +   282        x.   Bastiaan Ariens LEEUWENBURG geb. 1727.

                283       xi.   Neeltje Ariesd LEEUWENBURG, geb. 1730, gedoopt 21 Mei 1730 in Barendrecht.

 

167.   Jan Jansz LEEUWENBURG, geb. 1683 in Barendrecht, gedoopt 22 Aug 1683 in Barendrecht, religie NG.  Hij trouwde Marijtje Teunis DROOGENDIJK, ook bekend als STEHOUWER, getrouwd 30 Okt 1718 in Barendrecht, geb. 1688 in Ridderkerk (dochter van Teunis Jacobsz STEHOUWER en Lijsbeth Bastiaans Van NES), gedoopt 29 Aug 1688 in Ridderkerk, ovl. 18 Mrt 1741 in Barendrecht.  Getuige bij:  Cornelia Aaerts RIJSDIJK #93833   Gedoopt  6 Nov 1707  Rijsoord

            Getuige bij:  Lijntje Ariensd De ZEEUW  #209168   Gedoopt  1 Dec 1715  Rijsoord.

                                      Kinderen:

                284         i.   Jan Jansz LEEUWENBURG, geb. 1725, gedoopt 2 Apr 1725 in Barendrecht.

 

169.   Jacobus Jansz LEEUWENBURG, geb. 1690 in Barendrecht, gedoopt 8 Jan 1690 in Barendrecht, ovl. 3 Dec 1772, religie NG, beroep boer te Barendrecht.  Hij trouwde Ingetje Aartsd Van Der KAA, getrouwd 31 Mrt 1715 in Barendrecht, geb. 1682 in Barendrecht (dochter van Aert Bastiaens Van Der KAA en Anneke Ariaens KALIS), gedoopt 26 Dec 1682 in Barendrecht, ovl. 24 Apr 1760.

                                      Kinderen:

           +   285         i.   Pieter Jacobusz LEEUWENBURG geb. 1717.

                286        ii.   Arij Jacobusz LEEUWENBURG, geb. 1719 in Barendrecht, gedoopt 8 Jan 1719 in Barendrecht.  Na huwelijk met Neeltje Troost vertrekt Aart naar Ridderkerk. Hij trouwde Neeltje Cornelisd HUIJSER, getrouwd 28 Jun 1750 in Ridderkerk, geb. 1721 in Ridderkerk (dochter van Cornelis Hendriks HUIJSER en Cornelia Willems NOORDIJK), gedoopt 21 Dec 1721 in Ridderkerk, ondertrouw 5 Jun 1750 in Ridderkerk.

                287       iii.   Cornelis Jacobusz LEEUWENBURG, geb. 1720, gedoopt 28 Jul 1720 in Barendrecht.

                288       iv.   Pietertje Jacobusdr LEEUWENBURG, geb. 1722, gedoopt 29 Nov 1722 in Barendrecht.

           +   289        v.   Jan Jacobs LEEUWENBURG geb. 1724.

           +   290       vi.   Bastiaan Jacobusse LEEUWENBURG geb. 1726.

 

174.   Pieter Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1685 in Ridderkerk, gedoopt 25 Dec 1685 in Ridderkerk.[285] . Hij trouwde Itje Wouters Van Der ZEGEN, getrouwd 26 Okt 1710 in Ridderkerk, geb. 1689 in Ridderkerk (dochter van Wouter Jacobs Van Der ZEGEN en Roockjen Geerits De HEN), gedoopt 3 Apr 1689 in Ridderkerk.[286]

                                      Kinderen:

                291         i.   Pietertje Pieters LEEUWENBURG, geb. 1711 in Ridderkerk, gedoopt 31 Okt 1711 in Ridderkerk.  Zij trouwde Jan Pieters Van Der KULK, ook bekend als Van Der KOLCK, getrouwd 1728, geb. 1704 in Ridderkerk (zoon van Pieter Cornelisz Van Der KOLK en Ariaentje Jansd TOL), gedoopt 13 Jan 1704 in Ridderkerk, ondertrouw 24 Sep 1728 in Ridderkerk.

                292        ii.   Wouter Pietersz LEEUWENBURG, geb. 1713 in Ridderkerk, gedoopt 9 Apr 1713 in Ridderkerk.

                293       iii.   Roockje Pieters LEEUWENBURG, geb. 1715 in Ridderkerk, gedoopt 6 Okt 1715 in Ridderkerk, ovl. 16 Aug 1775 in Ridderkerk,[287] (Den 16en Aug: 1775. Pieter Krijne Huiser geeft aen't lijk van zijn moeder Rookje Leuwenburg wede Krijn Huiser om alhier te werden begraven onder de classis van ... f 30 --. Gaarder Ridderkerk), (zie getuige 98) begraven 1775 in Ridderkerk.  Getuige bij:  Rookjen Leenders SLIKKERVEER #19763   Gedoopt  22 Dec 1768  IJsselmonde. Zij trouwde Crijn Pieterse HUIJSER, getrouwd 1738, geb. 1703 in Ridderkerk (zoon van Pieter Quirijns HUIJSER en Geertruijdt Pieters Van NOORT), gedoopt 8 Apr 1703 in Ridderkerk, ovl. vr 16 Aug 1775, ondertrouw 11 Apr 1738 in Ridderkerk.

                294       iv.   Cornelia Pieters LEEUWENBURG, geb. 1717 in Ridderkerk, gedoopt 3 Okt 1717 in Ridderkerk.  Zij trouwde Frank Cornelisz MAASKANT, getrouwd 1743, geb. 1710 in Ridderkerk (zoon van Cornelis Huijgen MAASKANT en Ariaantje Franken De VOS), gedoopt 24 Aug 1710 in Ridderkerk, ondertrouw 25 Okt 1743 in Ridderkerk.

                295        v.   Cornelis Pieters LEEUWENBURG, geb. 1719 in Ridderkerk, gedoopt 6 Aug 1719 in Ridderkerk.

                296       vi.   Neeltje Pieters LEEUWENBURG, geb. 1721 in Ridderkerk, gedoopt 28 Sep 1721 in Ridderkerk.

                297      vii.   Lijntje Pieters LEEUWENBURG, geb. 1724 in Ridderkerk, gedoopt 7 Mei 1724 in Ridderkerk.

                298    viii.   Arij Pieters LEEUWENBURG, geb. 1725 in Ridderkerk, gedoopt 23 Sep 1725 in Ridderkerk.

                299       ix.   Jacob Pieters LEEUWENBURG, geb. 1728 in Ridderkerk, gedoopt 25 Jan 1728 in Ridderkerk.

                300        x.   Adriaantje Pieters LEEUWENBURG, geb. 1730 in Ridderkerk, gedoopt 24 Dec 1730 in Ridderkerk.  Zij trouwde Bastiaan Ariens FONKERT, getrouwd 1 Jun 1766 in Ridderkerk, geb. 1726 in Rhoon (zoon van Arie Bastiaans FONKERT en Neeltje Cornelisd DEKKER), gedoopt 23 Jun 1726 in Rhoon, ovl. vr ca 1806, beroep boer te Rhoon.  Getuige bij:  Neeltje Cornelisd SANTWECH  #115539   Overleden  27 Jun 1773  Rhoon.

                301       xi.   Annetje Pieters LEEUWENBURG, geb. 1734 in Ridderkerk, gedoopt 19 Dec 1734 in Ridderkerk.

 

179.   Wouter Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1694 in Ridderkerk, gedoopt 21 Mrt 1694 in Ridderkerk.[288] . Hij trouwde Pleuntje Cornelis TOL, getrouwd 1732, geb. ca 1705, ondertrouw 18 Apr 1732 in Ridderkerk.  Getuige bij:  Ariaantje Arends CAPITEIJN  #62946   Gedoopt  26 Mrt 1730  Heerjansdam.

                                      Kinderen:

           +   302         i.   Cornelis Wouters LEEUWENBURG geb. 1732.

                303        ii.   Pietertje Wouters LEEUWENBURG, geb. 1734 in Ridderkerk, gedoopt 14 Mrt 1734 in Ridderkerk.  Zij trouwde Pleun Gijsberts BOEL, getrouwd 1767, geb. 1729 in Charlois (zoon van Gijsbert Maartens BOEL en Dirkje Pleunen BRUGMAN), gedoopt 18 Apr 1729 in Charlois, ondertrouw 1 Mei 1767 in Charlois (voor de bruidegom f 3,-).

           +   304       iii.   Arij Wouters LEEUWENBURG geb. 1735.

                305       iv.   Cornelia Wouters LEEUWENBURG, geb. 1737, gedoopt 23 Jun 1737 in Ridderkerk.

                306        v.   Jan Wouters LEEUWENBURG, geb. 1740, gedoopt 14 Feb 1740 in Ridderkerk.

                307       vi.   Jannetje Wouters LEEUWENBURG, geb. 1743, gedoopt 21 Apr 1743 in Ridderkerk.  Zij trouwde Wouter Adriaans KRAMER, getrouwd 13 Dec 1777 in Rijsoord, geb. 1748 (zoon van Adriaan KRAMER en Neeltje Wouters KOOPMAN), gedoopt 31 Mrt 1748 in Ridderkerk, ovl. 15 Okt 1823 in Ridderkerk.

 

188.   Pieter Willems LEEUWENBURG, geb. 1692 in Ridderkerk, gedoopt 24 Aug 1692 in Ridderkerk,[289] ovl. 29 Okt 1750 in Ridderkerk (aangegeven).  Hij trouwde (1) Arjaentje Jacobs VINCK, getrouwd 11 Mei 1716 in Ridderkerk, geb. 1688 - 1689 in Ridderkerk (dochter van Jacob Ariens VINCK en Marijtje Bastiaens LANTMAN), gedoopt 1 Jan 1689 in Ridderkerk,[290] ovl. 16 Feb 1729 in Ridderkerk (aangegeven).  Hij trouwde (2) Annetje Jacobs HEINOORT, ook bekend als HEINOORD, getrouwd 1733, geb. 1713 in Ridderkerk (dochter van Jacob Jacobsz HEINOORT en Rookje Gerrithsdr De LIJSTER), gedoopt 10 Dec 1713 in Ridderkerk, ondertrouw 1 Okt 1733 in Ridderkerk.

                                      Kinderen van Arjaentje Jacobs VINCK:

                308         i.   Geertruij Pieters LEEUWENBURG, geb. 1720 in Ridderkerk, gedoopt 22 Dec 1720 in Ridderkerk.

                309        ii.   Willem Pieters LEEUWENBURG, geb. 1722 in Ridderkerk, gedoopt 25 Okt 1722 in Ridderkerk.

                                      Kinderen van Annetje Jacobs HEINOORT:

                310       iii.   Geertruij Pieters LEEUWENBURG, geb. 1734 in Ridderkerk, gedoopt 29 Aug 1734 in Ridderkerk.  Zij trouwde Leendert Dammas LODDER, getrouwd 1758, geb. 1705 in Ridderkerk (zoon van Dammis Leendertsz LODDER en Marijtje Ariens SLORP), gedoopt 1 Nov 1705 in Ridderkerk, ovl. 1 Nov 1770, ondertrouw 7 Apr 1758 in Ridderkerk.

                311       iv.   Rookje Pieters LEEUWENBURG, geb. 1736 in Ridderkerk, gedoopt 12 Feb 1736 in Ridderkerk.  Zij trouwde Huijbert Bastiaans Van SOLINGEN, getrouwd vr 1760, geb. 1724 in Ridderkerk (zoon van Bastiaan Willems Van SOLINGEN en Gerritje Huijberts BAKKER), gedoopt 5 Nov 1724 in Ridderkerk, ovl. 6 Jun 1795 in Ridderkerk,[291] (6 dito. Bastiaan Zolingen, geeft aan het Lijk van zijn Vader Huibert van Zolingen om alhier te worden begraven, onder de onvermogende ... Pro Deo. Gaarder Ridderkerk), (zie getuige 99) begraven 1795 in Ridderkerk.

                312        v.   Trijntje Pieters LEEUWENBURG, geb. 1737 in Ridderkerk, gedoopt 15 Sep 1737 in Ridderkerk, ovl. vr 2 Nov 1738.

                313       vi.   Trijntje Pieters LEEUWENBURG, geb. 1738 in Ridderkerk, gedoopt 2 Nov 1738 in Ridderkerk.  Zij trouwde Jan Willemsz Van Den BERG, getrouwd 14 Jul 1765 in Ridderkerk, geb. 1736 in Ridderkerk (zoon van Willem Jansz Van Den BERG en Willemtje Aerts Van Der STAAIJ), gedoopt 25 Nov 1736 in Ridderkerk, ovl. na 26 Mrt 1785.

                314      vii.   Willemijntje Pieters LEEUWENBURG, geb. 1741 in Ridderkerk, gedoopt 22 Jan, 1741 in Ridderkerk.

           +   315    viii.   Willem Pieters LEEUWENBURG geb. 1742.

                316       ix.   Lijntje Pieters LEEUWENBURG, geb. 1744 - 1745 in Ridderkerk, gedoopt 3 Jan 1745 in Ridderkerk.  Zij trouwde Arij Cornelisz ZEVENBERGEN, getrouwd 1769, geb. 1748 in Ridderkerk (zoon van Cornelis Pietersz ZEVENBERGEN en Dirksje Ariensd Van THUIJL), gedoopt 25 Aug 1748 in Ridderkerk, ondertrouw 20 Okt 1769 in Ridderkerk.

                317        x.   Jacob Pieters LEEUWENBURG, geb. 1746 in Ridderkerk, gedoopt 25 Dec 1746 in Ridderkerk.

                318       xi.   Ariaantje Pieters LEEUWENBURG, geb. 1749 in Ridderkerk, gedoopt 27 Apr 1749 in Ridderkerk.

                319      xii.   Pietertje Pieters LEEUWENBURG, geb. 1750 in Ridderkerk, gedoopt 22 Nov 1750 in Ridderkerk.  Zij trouwde Hendrik Willemsz Van Den BERG, getrouwd 12 Mei 1776 in Ridderkerk, geb. 1744 in Ridderkerk (zoon van Willem Jansz Van Den BERG en Willemtje Aerts Van Der STAAIJ), gedoopt 18 Okt 1744 in Ridderkerk, ondertrouw 19 Apr 1776 in Ridderkerk.

 

191.   Pleun Pieters LEEUWENBURG, geb. 1704 in Ridderkerk, gedoopt 12 Mei 1704 in Ridderkerk.  Hij trouwde Jannetje Aartsd NUCHTEREN, getrouwd 1735, geb. 1705 in Ridderkerk (dochter van Aart Cornelisz NUCHTEREN en Ariaantje JANS), gedoopt 1 Feb 1705 in Ridderkerk, ovl. 21 Jan 1774 in Ridderkerk,[292] (Den 21e Januarij 1774. Pieter Bulsing geeft aen't lijk van zijn moeder Jannetie Nugteren laest wede van Hendrik Oosthoek om al hier te werden begraven onder de classis van f 15--. Gaarder Ridderkerk), (zie getuige 100) begraven 1774 in Ridderkerk, ondertrouw 26 Mrt 1735 in Ridderkerk.

                                      Kinderen:

                320         i.   Rijmpje Pleunsd LEEUWENBURG, geb. 1736 in Ridderkerk, gedoopt 10 Jun 1736 in Ridderkerk,[293] (zie getuige 101) ovl. 5 Sep 1822 in Ridderkerk,[294] religie NG.  Getuige bij:  Huig Woutersz Van TUIJL  #262955   Gedoopt  24 Jan 1790  Ridderkerk. Zij trouwde Huijg Paulusz CRANENDONCK, getrouwd 1 Mrt 1761 in Ridderkerk,[295] geb. 1713 in Ridderkerk (zoon van Paulus Ariens CRANENDONCK en Neeltje Huijghsd Van Der WAAL), gedoopt 5 Mrt 1713 in Ridderkerk,[296] (zie getuige 102) ovl. 27 Mrt 1793 in Ridderkerk,[297] (Ridderkerk 1793, den 27e Maart. Paulus Kranendonck geeft aan het Lijk van zijn Vader Huig Kranendonck om alhier te worden begraven in de Classe van F 30,-,-. ), (zie getuige 103) religie NG, ondertrouw 6 Feb 1761 in Ridderkerk,[298] (Ridderkerk 1761, 6 februarij. Huijg Paulusz Kranendonk Weduwnaar van Neeltje de Jong en Rijmpje Pleunen Leeuwenburg, j.d. beide geboortig en woonagtig te Ridderkerk. Getrouwt den 1e Maart 1761).

                321        ii.   Neeltje Pleunsd LEEUWENBURG, geb. 1738 in Ridderkerk, gedoopt 23 Mrt 1738 in Ridderkerk.  Zij trouwde Jan Maartensz De GROOT, geb. 1727 in Ridderkerk (zoon van Maarten Cornelisz De GROOT en Maaijke Jansd KRIJGER), gedoopt 9 Feb 1727 in Ridderkerk, ondertrouw 4 Mei 1759 in Ridderkerk.

                322       iii.   Ariaantje Pleunsd LEEUWENBURG, geb. 1740 in Ridderkerk, gedoopt 4 Sep 1740 in Ridderkerk.  Zij trouwde Pieter Gerrits BULSINK, ook bekend als BULSING, getrouwd 1768, geb. 1738 in Ridderkerk (zoon van Gerrit Jacobs BULSINK en Jannigje Pietersd De KINDER), gedoopt 22 Jun 1738 in Ridderkerk, ondertrouw 26 Mei 1768 in Ridderkerk (datum impost).  Getuige bij:  Jannetje Aartsd NUCHTEREN  #66151   Overleden  21 Jan 1774  Ridderkerk.

 

201.   Pleun Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1703 in Westmaas, gedoopt 29 Apr 1703 in Westmaas, ovl. 31 Mrt 1758 in Oud-Beijerland (aangegeven pro deo), (zie getuige 104). Getuige bij:  Cornelia Kornelisdr MOERKERKEN #27291   Overleden  18 Jun 1739  Oud-Beijerland

            Getuige bij:  Lijntje Dirks Van DIJK  #110303   Overleden  13 Okt 1740  Oud-Beijerland. Hij trouwde (1) Cornelia Kornelisdr MOERKERKEN, getrouwd 11 Jan 1733 in Westmaas, geb. ca 1678 in Zuid-Beijerland, ovl. 18 Jun 1739 in Oud-Beijerland (aangegeven door haar man), (zie getuige 105) ondertrouw 19 Nov 1732 in Westmaas (hij geboren Westmaas wonend Oud-Beijerland).  Ouderling. Hij trouwde (2) Lijntje Dirks Van DIJK, getrouwd 1 Mei 1740 in Nieuw-Beijerland, geb. 1712 in Oud-Beijerland (dochter van Dirk Harmens Van DIJK en Stijntje Commers Van KLAVEREN), gedoopt 6 Nov 1712 in Oud-Beijerland,[299] ovl. 13 Okt 1740 in Oud-Beijerland,[300] (aangegeven), (zie getuige 106) begraven 14 Okt 1740 in Oud-Beijerland,[301] (beste kleed, grote klok, in de kerk, f. 8-10-0), religie NG, ondertrouw 8 Apr 1740 in de Hitsert.  Hij trouwde (3) Grietje Cornelisse WEEDA, getrouwd 7 Mei 1741 in Oud-Beijerland, geb. 1718 in Westmaas (dochter van Cornelis Ariensz WEEDA en Baartje Klaasd Van De WETERING), gedoopt 6 Feb 1718 in Westmaas, ovl. vr 24 Feb 1769, ondertrouw 14 Apr 1741 in Oud-Beijerland.  Arij Cornelisse Weeda wonende te Godschalcxoort, Pleun Leeuwenburg in huijwelijk hebbende Grietje Weeda, Pieter Corsse den Broeder in huijwelijk hebbende Henrikje Weeda wonende alhier, Arij de Zeeuw in huijwelijk hebbende Lijsbeth Weeda wonende onder den Hitzert en Claes Cornelisse Weeda wonende int Brielse Nieuwland ende hebben de comperanten op huijden getransporteert aan en ten behoeve van Hendrick Cornelisse Weeda onse inwoonder vijf sesde parten in een huis, schuijr keet en melioratie van erve staande en gelegen alhier waarvan de koper het resterende sesde part competeert, belend ten Oosten de binnenbedijkte Maas ten Westen de Buurestraat( nu Breestraat) , te Suijden Pieter Reedijck en Herman Cloeselman en ten Noorden de weduwe van Simon in't Velt elk aldernaast sijnde het gehele huis schuijr en erve belast met een erfpagt van een gulden s jaars dewelke de weledele heer van Westmaas en Group daarop competeert en de coper nu int geheel tot sijne laste neemt onder verder beding en conditie dat de coper haar comperante moeder de weduwe Cornelis Arijensz Weeda haar leven lang gedurende sonder vergelding sal moeten laten wonen in het keuentje van't selve huijs naast de straat met de vrije onverhinderde uijt en ingang door het voors huijs visa vera t gene.De coper aanneemt en belooft bijn dese, belovende de comperante voors vijf sesde parten van t verkogte huijs te sullen vrijen en waren nu en ten eeuwige dage van alle commer en opstal die daervoor dato deses opgestae mochte hebben uijtgesondert de erfpagt en voorts de buijre en gemenelantslasten ende bekende de comperantie ten volle voldaen te wesen de eerste penning mette leste met de somme van Vijfhondert guldens gereet en contant en geselgeld op den 21 Junij 1752 door Schout en Secretaris: Pieter van der Stoup en door de Schepenen: Pieter Jansz Herman en Jan Boer. Bron: R.A, Westmaas, inv 30

            .

                                      Kinderen van Grietje Cornelisse WEEDA:

                323         i.   Bastiaantje Pleunsd LEEUWENBURG, geb. 1742 in Oud-Beijerland, gedoopt 18 Feb 1742 in Oud-Beijerland.

 

202.   Wouter Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1705 in Westmaas, gedoopt 22 Mrt 1705 in Westmaas.  Hij trouwde Maartje Jans Van Der WAAL, getrouwd 21 Nov 1728 in Goudswaard, geb. 1705 in Goudswaard (dochter van Johannes Claasz Van Der WAAL en Celia Maartens SMIT), gedoopt 15 Okt 1705 in Goudswaard, ondertrouw 22 Okt 1728 in Goudswaard.

                                      Kinderen:

                324         i.   Bastiaan Woutersz LEEUWENBURG, geb. 1729, gedoopt 28 Aug 1729 in Nieuw-Beijerland.

                325        ii.   Johannes Woutersz LEEUWENBURG, geb. 1730, gedoopt 6 Nov 1730 in Goudswaard, ovl. vr 4 Aug 1743.

                326       iii.   Bastiaantje Woutersd LEEUWENBURG, geb. 1732 in Goudswaard, gedoopt 13 Jan 1732 in Goudswaard.  Zij trouwde Dirk Jansz ROOBOL, getrouwd 27 Jan 1771 in Nieuw-Beijerland, geb. 1735 in Nieuw-Beijerland (zoon van Jan Dirks ROOBOL en Maaike Pieters BLAAK), gedoopt 30 Jan 1735 in Nieuw-Beijerland, ondertrouw 4 Jan 1771 in Nieuw-Beijerland (Dirk Jansz Roobol j.m geb. en won. in Nieuw-Beijerland Bastiaantje Woutersdr Leeuwenburg j.d geb. op den Koorndijk won. in Nieuw-Beijerland).

                327       iv.   Lena Woutersd LEEUWENBURG, geb. 1733, gedoopt 4 Okt 1733 in Goudswaard, ovl. vr 21 Mrt 1748.

           +   328        v.   Aart Woutersz LEEUWENBURG geb. 1736.

                329       vi.   Anna Woutersd LEEUWENBURG, geb. 1739 in Goudswaard, gedoopt 4 Mrt 1739 in Goudswaard.  Zij trouwde Arie Willemsz KORENDIJKER, getrouwd 30 Aug 1761 in Goudswaard, geb. 1733 in Klaaswaal (zoon van Willem Leenderts KORENDIJKER en Emmichie Jacobsd POLDERDIJK), gedoopt 18 Okt 1733 in Klaaswaal.

           +   330      vii.   Johannes Woutersz LEEUWENBURG geb. 1743.

                331    viii.   Lena Woutersd LEEUWENBURG, geb. 1748, gedoopt 21 Mrt 1748 in Goudswaard.

 

210.   Leendert Cornelisse LEEUWENBURG, geb. 1705 in Ridderkerk, gedoopt 12 Jul 1705 in Ridderkerk, ovl. na 18 Jun 1765.  Hij trouwde Dirkje Simons De VUGT, ook bekend als VLUGT, getrouwd 1731, geb. 1708 in IJsselmonde (dochter van Sijmen Gerrits Van VUGT en Grietje CORNELIS), gedoopt 30 Dec 1708 in IJsselmonde, (zie getuige 107) ovl. 15 Jun 1765 in IJsselmonde, begraven 18 Jun 1765 in IJsselmonde, ondertrouw 21 Sep 1731 in IJsselmonde.

                                      Kinderen:

                332         i.   Marijtje Leenderts LEEUWENBURG, geb. 1731 in IJsselmonde, gedoopt 27 Dec 1731 in IJsselmonde.

                333        ii.   Simon Leendertsz LEEUWENBURG, geb. 1733 in Rijsoord, gedoopt 2 Aug 1733 in Rijsoord.

                334       iii.   Lijntje Leenderts LEEUWENBURG, geb. 1735 in Rijsoord, gedoopt 16 Jan 1735 in Rijsoord.

                335       iv.   Grietje Leenderts LEEUWENBURG, geb. 1736 in IJsselmonde, gedoopt 7 Okt 1736 in IJsselmonde.  Zij trouwde Jan Adriaensz OUWENS, getrouwd 10 Aug 1760 in IJsselmonde, geb. 1735 in IJsselmonde (zoon van Adriaen Jan Clemensz OUWENS en Heijltje Anthoniesd TAK), gedoopt 9 Mei 1735 in IJsselmonde, ovl. 25 Apr 1792 in IJsselmonde, ondertrouw 18 Jul 1760 in IJsselmonde.

                336        v.   Adriaentie Leenderts LEEUWENBURG, geb. 1739 in IJsselmonde, gedoopt 6 Dec 1739 in IJsselmonde.

                337       vi.   Jan Leenderts LEEUWENBURG, geb. 1742 in IJsselmonde, gedoopt 27 Mei 1742 in IJsselmonde.

                338      vii.   Cornelia Leenderts LEEUWENBURG, geb. 1743 in IJsselmonde, gedoopt 29 Nov 1743 in IJsselmonde, ovl. 2 Okt 1812 in Heerjansdam,[302] (aangegeven 3 Okt).  Zij trouwde Cornelis Jorisse PORS, getrouwd 8 Feb 1778 in Heerjansdam, geb. 1751 in Charlois (zoon van Joris Jorisse PORS en Teuntje Cornelis DORSMAN), gedoopt 14 Nov 1751 in Charlois, ovl. na 2 Okt 1812, ondertrouw 6 Jan 1778 in Charlois.

                339    viii.   Barber Leenderts LEEUWENBURG, geb. 1745 in IJsselmonde, gedoopt 7 Nov 1745 in IJsselmonde.

                340       ix.   Pleuntje Leenderts LEEUWENBURG, geb. 1747 in IJsselmonde, gedoopt 17 Dec 1747 in IJsselmonde, ovl. 18 Nov 1815 in Leimuiden,[303] (aangegeven 20 Nov).  Zij trouwde Bartholomeus Arijsz KRUITHOF, getrouwd 1781, geb. 1754 - 1755 in Rijnsaterswoude (zoon van Arij Meeuwisse KRUITHOF en Prijntje Barentsd Van NOORD), gedoopt 5 Jan 1755 in Rijnsaterswoude,[304] (zie getuige 108) ovl. 2 Jan 1809 in Vriesekoop/Leimuiden (aangegeven 6 Jan, Kinderen : 3, waarvan 2 uit het tweede huwelijk (??)), begraven 9 Jan 1809 in Leimuiden,[305] (Begraven 9 januari 1809 openen F 2.--.- één uur luijde F -.12.- 't kleed F -.16.- aankoop van een grafNr. F 8.--.- 't begraven in een ijkenkist F12.--.- +

                                      F23. 8.-

                                      ), ondertrouw 14 Jul 1781 in Leimuiden,[306] (Bartholomeus Kruijthof, wonende alhier zullende trouwen met Pleuntje Leeuwenburg, wonende te Langeraar, geeft hem aan in de classe van F 3.-.- ).  Getuige bij:  Lena Jansd ROUSEL  #287803   Overleden  25 Mei 1780  Leimuiden

                                      Getuige bij:  Catrina Bartsd KRUITHOF  #287807   Overleden  20 Mrt 1779  Leimuiden

                                      Getuige bij:  Arie Bartsz KRUITHOF  #287810   Overleden  27 Jul 1780  Leimuiden.

                341        x.   Jannigje Leenderts LEEUWENBURG, geb. 2 Aug 1751 in Oost-IJsselmonde, gedoopt 8 Aug 1751 in Ridderkerk, (zie getuige 109) ovl. 7 Mrt 1818 in Leimuiden,[307] (aangegeven 9 Mrt).  Getuige bij:  Lena Bartsd KRUITHOF  #287460   Gedoopt  27 Okt 1782  Waddinxveen

                                       Getuige bij:  Dirkje Bartsd KRUITHOF  #163605   Gedoopt  1 Feb 1784  Waddinxveen

                                      Getuige bij:  Lena Bartsd KRUIJTHOF  #163606   Gedoopt  23 Apr 1786  Leimuiden. Zij trouwde Cornelis Ariesz KRUITHOF, getrouwd 17 Apr 1785 in Leimuiden, geb. 1756 in Rijnsaterswoude (zoon van Arij Meeuwisse KRUITHOF en Prijntje Barentsd Van NOORD), gedoopt 7 Nov 1756 in Rijnsaterswoude, ovl. 22 Jun 1828 in Leimuiden,[308] (aangegeven 24 Jun), ondertrouw 3 Apr 1785 in Leimuiden,[309] (Kornelis Kruijthof JM geboren van Rijnsaterwoude en wonende in Vriesekoop en Jannetje Leeuwenburg JD geboren van Oost IJsselmonde en wonende onder Langeraar geeft zich aan in de classe 3.-).  Getuige bij:  Lena Bartsd KRUIJTHOF  #163606   Gedoopt  23 Apr 1786  Leimuiden

                                      Getuige bij:  Arij Meeuwisse KRUITHOF  #77674   Overleden  11 Jul 1781  Leimuiden.

 

223.   Aart Ariens LEEUWENBURG, geb. 1722 in Ridderkerk, gedoopt 24 Aug 1722 in Ridderkerk,[310] ovl. 27 Jul 1802 in Ridderkerk.[311] . Hij trouwde Neeltje Jans TROOST, getrouwd 1760 in Ridderkerk, geb. 1736 in West-IJsselmonde (dochter van Jan Rokusz TROOST en Dirkje Gerrits HITSERT), gedoopt 1 Okt 1736 in Barendrecht, ovl. 13 Aug 1811 in Ridderkerk,[312] ondertrouw 28 Mrt 1760 in Ridderkerk,[313] woonde (gezin) 1802 in Bolnes.  ARA DTB Ridderkerk. 73 jaar, weduwe Aart LEEUWENBURG, 3 kinderen op moment van overlijden, ze woonde Bolnes, memorie van successie 7 Nov 1811 vrij van belasting.

                                       Kinderen:

                342         i.   Arij Aartsz LEEUWENBURG, geb. 1760 in Ridderkerk, gedoopt 24 Aug 1760 in Ridderkerk.

                343        ii.   Dirkje Aartsd LEEUWENBURG, geb. 1763 in Ridderkerk, gedoopt 16 Jan 1763 in Ridderkerk, ovl. vr 12 Feb 1764 in Ridderkerk.

                344       iii.   Dirkje Aardse LEEUWENBURG, geb. 1764 in Ridderkerk, gedoopt 12 Feb 1764 in Ridderkerk,[314] ovl. na 1804.  Bron: ARA-Index R7.135. Woonde Ridderkerk(1813). Zij trouwde Hendrik Cornelisse ZUIDAM, ook bekend als ZUIDHAM, getrouwd 20 Feb 1782 in Ridderkerk, geb. 1759 in Rijsoord (zoon van Cornelis Cornelisz ZUIDAM en Jannegje Hendriks CORENDIJKER), gedoopt 5 Aug 1759 in Rijsoord, ovl. na 1804, ondertrouw 1 Feb 1782 in Ridderkerk.  Bronnen: ARA-Index R11.78 en R18.82. Woonde Ridderkerk(1813).

           +   345       iv.   Jan Aarts LEEUWENBURG geb. 1766.

                346        v.   Bastiaan Aardse LEEUWENBURG, geb. 1771 in Ridderkerk, gedoopt 6 Jan 1771 in Ridderkerk, ovl. vr 8 Sep 1778.

                347       vi.   Rokus Aartsz LEEUWENBURG, geb. 1776 in Ridderkerk, gedoopt 10 Nov 1776 in Ridderkerk.

           +   348      vii.   Bastiaan Aardse LEEUWENBURG geb. 1778.

 

228.   Japik Cornelisz LEEUWENBURG, ook bekend als Japik, geb. 1721 in Ridderkerk, gedoopt 20 Apr 1721 in Ridderkerk, ovl. 1790 in Zuid-Beijerland (aangegeven 2 Jul 1790), begraven 2 Jul 1790 in Zuid-Beijerland.  Hij trouwde (1) Teuntje Arijsd VELTHOVEN, getrouwd 25 Feb 1748 in Zuid-Beijerland, geb. 1690 in Zuid-Beijerland (dochter van Arij Joppe VELTHOVEN en Kniertje Leenderts Van Der HOEK), gedoopt 1 Okt 1690 in Zuid-Beijerland, ovl. vr 26 Sep 1767, ondertrouw 3 Feb 1748 in Zuid-Beijerland.  Hij trouwde (2) Elisabeth MONTFOORT, getrouwd 17 Okt 1767 in Numansdorp, geb. vr 1746 in Dordrecht, ovl. 15 Dec 1773 in Zuid-Beijerland (aangegeven, datum impost), ondertrouw 26 Sep 1767 in Numansdorp.  Hij trouwde (3) Annigje Hendriks KLOPPENBURG, ook bekend als KLOKKENBURG, getrouwd 12 Mei 1776 in Zuid-Beijerland, geb. 1749 in Goudswaard (dochter van Hendrik Dirks KLOPPENBURG en Ingetje Jansd VISSER), gedoopt 25 Dec 1749 in Goudswaard, ovl. vr 7 Okt 1824.

                                      Kinderen van Annigje Hendriks KLOPPENBURG:

                349         i.   Jaapje Jacobs LEEUWENBURG, geb. 24 Jul 1776 in Zuid-Beijerland, gedoopt 28 Jul 1776 in Zuid-Beijerland, ovl. 8 Jan 1834 in Zuid-Beijerland,[315] (aangegeven 9 Jan).  Zij trouwde (1) Gerrit De SNOO, getrouwd 1797, geb. ca 1772, ovl. vr 7 Mrt 1802, ondertrouw 24 Mrt 1797 in Zuid-Beijerland.  Zij trouwde (2) Pieter Gerritsz HUISMAN, getrouwd 7 Mrt 1802 in Zuid-Beijerland, geb. 1775 in Nieuw-Beijerland (zoon van Gerrit Pietersz HUISMAN en Lijsbeth Willems Van BELLE), gedoopt 19 Nov 1775 in Nieuw-Beijerland, ovl. 2 Mei 1833 in Zuid-Beijerland,[316] (aangegeven 3 Mei).

                350        ii.   Ingetje Jacobs LEEUWENBURG, geb. 6 Jan 1780 in Zuid-Beijerland, gedoopt 23 Jan 1780 in Zuid-Beijerland, ovl. 21 Apr 1820 in Zuid-Beijerland,[317] (aangegeven 22 Apr).  Zij trouwde (1) Jacob Willemsz TROOST, getrouwd 28 Sep 1800 in Zuid-Beijerland, geb. 31 Jan 1773 in Zuid-Beijerland (zoon van Willem Ariens TROOST en Rijnburgje Ariens BOENDER), gedoopt 7 Feb 1773 in Zuid-Beijerland, ovl. 15 Aug 1815 in Zuid-Beijerland,[318] (aangegeven 16 Aug).  Zij trouwde (2) Arij Cornelisz TUK, getrouwd 4 Jul 1816 in Zuid-Beijerland,[319] geb. 1789 in Zuid-Beijerland (zoon van Cornelis Pieters TUK en Cornelia Simons Van Der REE), gedoopt 24 Dec 1789 in Zuid-Beijerland, ovl. 1 Nov 1856 in Zuid-Beijerland.[320]

                351       iii.   Cornelia Jacobs LEEUWENBURG, geb. 26 Jun 1782 in Zuid-Beijerland, gedoopt 30 Jun 1782 in Zuid-Beijerland, ovl. 20 Dec 1845 in Zuid-Beijerland,[321] (aangegeven 22 Dec).  Zij trouwde (1) David Dirksz Van HAM, getrouwd 7 Dec 1800 in Zuid-Beijerland, geb. 15 Jan 1775 in Zuid-Beijerland (zoon van Dirk Davids Van HAM en Annigje Jacobsd Van Der MEER), gedoopt 22 Jan 1775 in Zuid-Beijerland, ovl. 18 Sep 1822 in Zuid-Beijerland.  Zij trouwde (2) Arij Jacobusz SCHELLING, getrouwd 15 Okt 1830 in Zuid-Beijerland, geb. 2 Sep 1803 in Klaaswaal (zoon van Jacobus Ariensz SCHELLING en Geertruij Paulusd Den HARTIGH), gedoopt 11 Sep 1803 in Klaaswaal, ovl. 30 Jul 1837 in Zuid-Beijerland,[322] (aangegeven 31 Jul).

                352       iv.   Pietertje Jacobs LEEUWENBURG, geb. 28 Apr 1784 in Zuid-Beijerland, gedoopt 2 Mei 1784 in Zuid-Beijerland, ovl. vr 10 Jul 1787.

                353        v.   Jannigje Jacobs LEEUWENBURG, geb. 30 Sep 1785 in Zuid-Beijerland, gedoopt 2 Okt 1785 in Zuid-Beijerland, ovl. 1 Dec 1843 in Zuid-Beijerland,[323] (aangegeven 2 Dec), beroep arbeidster.  Zij trouwde (1) Andries Adrianusz 's GRAVENDEEL, getrouwd 11 Mei 1806 in Zuid-Beijerland, geb. 24 Aug 1772 in Zuid-Beijerland (zoon van Adrianus Goverts 's GRAVENDEEL en Jacoba Andriesd De JONG), gedoopt 30 Aug 1772 in Zuid-Beijerland, ovl. 18 Nov 1813 in Zuid-Beijerland,[324] (aangegeven 20 Nov).  Zij trouwde (2) Job Huigsz BARENDREGT, getrouwd 2 Feb 1815 in Zuid-Beijerland,[325] geb. 1783 in Cillaarshoek (zoon van Huijg Huijgse BARENDREGT en Neeltje Pieters Den BROEDER), gedoopt 27 Jul 1783 in Cillaarshoek, ovl. 5 Jul 1857 in Zuid-Beijerland, beroep arbeider, bouwknecht.

                354       vi.   Pietertje Jacobs LEEUWENBURG, geb. 10 Jul 1787 in Zuid-Beijerland, gedoopt 15 Jul 1787 in Zuid-Beijerland, ovl. 8 Mrt 1818 in Zuid-Beijerland,[326] (aangegeven 9 Mrt).  Zij trouwde Evert Johannesz SMITS, getrouwd 19 Aug 1810 in Zuid-Beijerland, geb. 1788 in Zuid-Beijerland (zoon van Johannes Evertsz SMITS en Geertruij Jacobsd UILENAAR), gedoopt 6 Apr 1788 in Zuid-Beijerland, ovl. 11 Feb 1857 in Zuid-Beijerland.

                355      vii.   Cornelis Jacobs LEEUWENBURG, geb. 30 Jan 1789 in Zuid-Beijerland, gedoopt 1 Feb 1789 in Zuid-Beijerland.

                356    viii.   Hendriksje Jacobs LEEUWENBURG, geb. 22 Nov 1790 in Zuid-Beijerland, gedoopt 28 Nov 1790 in Zuid-Beijerland, ovl. 10 Mei 1867 in Zuidland,[327] (aangegeven).  Zij trouwde Arie Willemsz SINTMAARTENSDIJK, getrouwd 29 Sep 1813 in Zuid-Beijerland,[328] geb. 1779 in Piershil (zoon van Willem Pietersz SINTMAARTENSDIJK en Willemtje Jansd LOPIK), gedoopt 10 Jan 1779 in Piershil, ovl. 9 Mei 1854 in Zuidland,[329] (aangegeven).

 

235.   Johannes Joostsz LEEUWENBURG, geb. 1724 in Klaaswaal, gedoopt 19 Mrt 1724 in Klaaswaal, ovl. 15 Jun 1781 (aangegeven), beroep boer te Klaaswaal.  Hij trouwde Neeltje Joosten VERRIJP, getrouwd 1773, geb. 1752 in Strijen (dochter van Joost Jooste VERRIJP en Bastiaantje Jans HOEK), gedoopt 24 Dec 1752 in Strijen, ovl. 3 Jun 1784 in Klaaswaal, ondertrouw 1 Okt 1773 in Klaaswaal (zij geboren te Strijen wonend Klaaswaal).

                                      Kinderen:

           +   357         i.   Joost Johannesz LEEUWENBURG geb. 1775.

 

245.   Leendert Cornelisse LEEUWENBURG, geb. 4 Nov 1734 in Mijnsheerenland, gedoopt 14 Nov 1734 in Mijnsheerenland, ovl. 26 Jul 1806 in Klaaswaal, beroep boer te Klaaswaal.  Hij trouwde (1) Adriaantje Leenderts De GEUS, getrouwd 2 Jun 1759 in Maasdam, geb. 1734 in Maasdam (dochter van Leendert Pietersz De GEUS en Lena Jacobsdr KUIJSMUIJS), gedoopt 4 Apr 1734 in Maasdam, ovl. 11 Mei 1767 in Klaaswaal, ondertrouw 11 Mei 1759 in Maasdam, ondertrouw 2 Jun 1759 in Mijnsheerenland.  Hij trouwde (2) Maaike Ariesd OVERWEEL, getrouwd 1771, geb. ca 1745 (dochter van Arije Jansz OVERWEEL en Neeltje Jans BARENDREGT), ovl. 6 Nov 1786 in Klaaswaal, ondertrouw 22 Mrt 1771 in Klaaswaal.

                                      Kinderen van Adriaantje Leenderts De GEUS:

                358         i.   Lena Leendertsd LEEUWENBURG, geb. 1762, gedoopt 7 Mrt 1762 in Klaaswaal, ovl. vr 13 Mrt 1763.

                359        ii.   Lena Leendertsd LEEUWENBURG, geb. 1763, gedoopt 13 Mrt 1763 in Klaaswaal.

                360       iii.   Annigje Leendertsz LEEUWENBURG, geb. 1766, gedoopt 11 Mei 1766 in Klaaswaal.

                361       iv.   Cornelis Leendertsz LEEUWENBURG, geb. 1767, gedoopt 27 Apr 1767 in Klaaswaal.

                                      Kinderen van Maaike Ariesd OVERWEEL:

                362        v.   Annigje Leendertsd LEEUWENBURG, geb. 1771 in Klaaswaal, gedoopt 7 Jul 1771 in Klaaswaal.

                363       vi.   Neeltje Leendertsd LEEUWENBURG, geb. 1773 in Klaaswaal, gedoopt 9 Mei 1773 in Klaaswaal, ovl. vr 10 Mei 1778.

                364      vii.   Arie Leendertsz LEEUWENBURG, geb. 1775 in Klaaswaal, gedoopt 13 Aug 1775 in Klaaswaal, ovl. vr 24 Nov 1782.

                365    viii.   Neeltje Leenderts LEEUWENBURG, geb. 1778 in Klaaswaal, gedoopt 10 Mei 1778 in Klaaswaal, ovl. 28 Jun 1853 in Klaaswaal,[330] (aangegeven 29 Jun).  Zij trouwde (1) Hendrik BROEKHUIZEN, ovl. vr 1812.  Zij trouwde (2) Adrianus Leendertsz Van Den HEUVEL, getrouwd ca 1811, geb. 1772 in Klaaswaal (zoon van Leendert Ariesz Van Den HEUVEL en Jaapje Van Der WIEL), gedoopt 20 Sep 1772 in Klaaswaal, ovl. 2 Okt 1845 in Klaaswaal,[331] (aangegeven 3 Okt).

                366       ix.   Adriana Leenderts LEEUWENBURG, geb. 1780 in Klaaswaal, gedoopt 7 Mei 1780 in Klaaswaal, ovl. vr 21 Okt 1781.

                367        x.   Adriana Leenderts LEEUWENBURG, geb. 1781 in Klaaswaal, gedoopt 21 Okt 1781 in Klaaswaal, ovl. 14 Apr 1841 in Klaaswaal,[332] (aangegeven 16 Apr).  Zij trouwde Cornelis Johannesz Den BOER, getrouwd 9 Okt 1808 in Klaaswaal, geb. 1778 in Klaaswaal (zoon van Johannes Simons Den BOER en Jannigje Sijmonsd HOFMAN), gedoopt 11 Okt 1778 in Klaaswaal, ovl. 28 Jan 1865 in Klaaswaal,[333] (aangegeven 29 Jan).

           +   368       xi.   Arie Leenderts LEEUWENBURG geb. 1782.

                369      xii.   Cornelia Leenderts LEEUWENBURG, geb. 1783 in Klaaswaal, gedoopt 30 Nov 1783 in Klaaswaal, ovl. 14 Jul 1858 in Klaaswaal,[334] (aangegeven 15 Jul).  Zij trouwde Arie Claasz VOS, getrouwd 9 Okt 1808 in Klaaswaal, geb. 1786 in Klaaswaal (zoon van Claas Teunisse VOS en Cniertje Pietersd NIEUWLAND), gedoopt 22 Okt 1786 in Klaaswaal, ovl. 13 Mei 1849 in Klaaswaal,[335] (aangegeven 14 Mei).

                370    xiii.   Marietje Leenderts LEEUWENBURG, geb. 1786 in Klaaswaal, gedoopt 15 Jan 1786 in Klaaswaal, ovl. 7 Jan 1820 in Numansdorp,[336] (aangegeven 8 Jan).  Zij trouwde (1) Dirk JANSEN, geb. 1777 - 1778, ovl. 27 Jan 1812 in Groot-Cromstrijen,[337] (aangegeven 29 Jan Numansdorp).  Zij trouwde (2) Aart Jacobsz Van Der GIESSEN, getrouwd 29 Apr 1813 in Numansdorp,[338] geb. 10 Jul 1783 in Westmaas (zoon van Jacob Aartsz Van Der GIESSEN en Alida Cornelisd HOOGSTWERF), gedoopt 13 Jul 1783 in Westmaas, ovl. 13 Feb 1867 in Numansdorp.

 

246.   Jacob Cornelis LEEUWENBURG, geb. 1737 in Mijnsheerenland, gedoopt 3 Mrt 1737 in Mijnsheerenland, (zie getuige 110) ovl. 26 Sep 1800 in Mijnsheerenland (aangegeven), beroep boer te Mijnsheerenland.  Jacob is in 1783 bouwman te Mijnsheerenland aan de Blaaksedijk, later opgevolgd door zijn zoon Cornelis. Hij was diaken in 1783. Hij trouwde Ariaantje Joosten Van Der PLIGT, getrouwd 3 Nov 1771 in Heinenoord, geb. 1751 in Heinenoord (dochter van Joost Teunisz Van Der PLIGT en Willemijntje Ariensd MAASKANT), gedoopt 12 Sep 1751 in Heinenoord, (zie getuige 111) ovl. 30 Okt 1828 in Oud-Beijerland,[339] (aangegeven 31 Okt), ondertrouw 11 Okt 1771 in Heinenoord.

                                      Kinderen:

           +   371         i.   Cornelis Jacobs LEEUWENBURG geb. 1772.

                372        ii.   Joost Jacobs LEEUWENBURG, geb. 1773 - 1774 in Mijnsheerenland, gedoopt 2 Jan 1774 in Mijnsheerenland.

                373       iii.   Arie Jacobs LEEUWENBURG, geb. 1776 in Mijnsheerenland, gedoopt 29 Sep 1776 in Mijnsheerenland, ovl. 28 Jul 1779 in Mijnsheerenland.

                374       iv.   Annigje Jacobs LEEUWENBURG, geb. 1779 in Mijnsheerenland, gedoopt 10 Jan 1779 in Mijnsheerenland, ovl. 22 Jun 1812 in Heinenoord.[340] . Zij trouwde Andries Bastiaansz SMITSHOEK, getrouwd 1803, geb. ca 1778 (zoon van Bastiaan Hendriksz SMITSHOEK en Lijsbeth Andriesd Van Der WULP), ovl. 7 Mrt 1840 in Heinenoord, ondertrouw 3 Okt 1803 in Mijnsheerenland.

           +   375        v.   Arij Jacobs LEEUWENBURG geb. 1780.

           +   376       vi.   Willem Jacobs LEEUWENBURG geb. 1783.

                377      vii.   Willemijntje Jacobs LEEUWENBURG, geb. 1785 in Mijnsheerenland, gedoopt 11 Dec 1785 in Mijnsheerenland, ovl. 7 Aug 1849 in Oud-Beijerland,[341] (aangegeven 8 Aug).  Zij trouwde Joost Philippusz De ROMPH, getrouwd 2 Okt 1805 in Heinenoord, geb. 5 Dec 1775 in Heinenoord (zoon van Philippus De ROMPH en Leijntje Joosten Van Der PLIGT), gedoopt 10 Dec 1775 in Heinenoord, ovl. 18 Jan 1856 in Oud-Beijerland,[342] (aangegeven 19 Jan).

           +   378    viii.   Jan Jacobs LEEUWENBURG geb. 20 Nov 1788.

                379       ix.   Marietje Jacobs LEEUWENBURG, geb. 21 Mei 1791 in Mijnsheerenland, gedoopt 29 Mei 1791 in Mijnsheerenland, ovl. 21 Sep 1830 in Heinenoord,[343] (aangegeven 23 Sep).  Zij trouwde Arie Jansz GROENEVELD, getrouwd 1 Dec 1816 in Heinenoord,[344] geb. 30 Mei 1776 in Heinenoord (zoon van Jan Arisen GROENEVELD en Anna Maria Ariesd RIJSOORT), gedoopt 2 Jul 1776 in Heinenoord, ovl. 3 feb 1855 in Heinenoord, beroep arbeider, vlasboer.

                380        x.   Leendert Jacobs LEEUWENBURG, geb. 8 Jan 1794 in Mijnsheerenland, gedoopt 12 Jan 1794 in Mijnsheerenland, ovl. 28 Apr 1794 in Mijnsheerenland.

 

253.   Arien Bastiaansz GROENEVELD, geb. 1721 in Rockanje, gedoopt 8 Jun 1721 in Rockanje.  Hij trouwde Grietje Adrianusd Van TOLEDO, getrouwd 1742, geb. 1721 in Nieuw-Helvoet (dochter van Adrianus Adamsz Van TOLEDO en Machteltje Arensd NOORDIJK), gedoopt 27 Jul 1721 in Nieuw-Helvoet, ondertrouw 30 Jun 1742 in Zuidland (datum impost).

                                      Kinderen:

                381         i.   Levinus Arijsz GROENEVELD, geb. 1742 in Nieuw-Helvoet, gedoopt 14 Okt 1742 in Nieuw-Helvoet, ovl. vr 30 Jul 1747.

                382        ii.   Maggeltje Arijsd GROENEVELD, geb. 1745 in Nieuw-Helvoet, gedoopt 23 Mei 1745 in Nieuw-Helvoet.

                383       iii.   Livinus Arijsz GROENEVELD, geb. 1747 in Nieuw-Helvoet, gedoopt 30 Jul 1747 in Nieuw-Helvoet.

           +   384       iv.   Adrianus Arijsz GROENEVELD geb. 1750.

                385        v.   Bastiaan Arijsz GROENEVELD, geb. 12 Nov 1752 in Nieuw-Helvoet, ovl. 10 Feb 1818 in Delft.

                386       vi.   Lijsbeth Arijsd GROENEVELD, geb. 1755 in Nieuw-Helvoet, gedoopt 3 Aug 1755 in Nieuw-Helvoet.

                387      vii.   Neeltje Arijsd GROENEVELD, geb. 1761 in Nieuw-Beijerland, gedoopt 2 Aug 1761 in Nieuw-Beijerland.

 

 

Dertiende Generatie

 

257.   Wouter Teunisse GOUW, geb. 1711 in Ridderkerk, gedoopt 23 Aug 1711 in Ridderkerk, ovl. 1752 in IJsselmonde, begraven 26 Mei 1752 in IJsselmonde.  Hij trouwde Annetje Gerrits HUIJSER, getrouwd 5 Mei 1743 in Rijsoord, geb. 1705 in Rijsoord (dochter van Gerrit Quirijns HUIJSER en Lijntje Jacobs De LELIE), gedoopt ca Aug 1705 in Rijsoord, ovl. 1785 - 1786 in IJsselmonde, begraven 5 Jan 1786 in IJsselmonde, ondertrouw 12 Apr 1743 in Rijsoord (hij jm, zij jd).

                                      Kinderen:

                388         i.   Teunis Wouters GOUW, geb. 1747 in IJsselmonde, gedoopt 4 Jun 1747 in IJsselmonde, ovl. vr 26 Jan 1749.

                389        ii.   Leentje Wouters GOUW, geb. 1749 in IJsselmonde, gedoopt 26 Jan 1749 in IJsselmonde, ovl. 1749 in IJsselmonde, begraven 11 Okt 1749 in IJsselmonde.

                390       iii.   Teunis Wouters GOUW, geb. 1749 in IJsselmonde, gedoopt 26 Jan 1749 in IJsselmonde, ovl. 1750 in IJsselmonde, begraven 28 Jul 1750 in IJsselmonde.

 

263.   Cornelis Aerts GOUW, geb. 1721 in Ridderkerk, gedoopt 14 Sep 1721 in Ridderkerk.  Hij trouwde Wijve Cornelisd OOSTEIND, ook bekend als OOSTENDT, getrouwd 11 Mei 1749 in Rijsoord, geb. 1725 in Rijsoord (dochter van Cornelis Jansz OOSTENDT en Jannetje Samuels De PEE), gedoopt 23 Sep 1725 in Rijsoord.

                                      Kinderen:

                391         i.   Aart Cornelisz GOUW, geb. 1750 in Rijsoord, gedoopt 2 Aug 1750 in Rijsoord.

                392        ii.   Cornelis Cornelisz GOUW, geb. 1753 in Rijsoord, gedoopt 4 Feb 1753 in Rijsoord.

           +   393       iii.   Samuel Cornelisz GOUW geb. 1755.

                394       iv.   Simon Cornelisz GOUW, geb. 1756 in Rijsoord, gedoopt 17 Okt 1756 in Rijsoord.

                395        v.   Willemtje Cornelisd GOUW, geb. 1760 in Rijsoord, gedoopt 17 Aug 1760 in Rijsoord.

                396       vi.   Jannetje Cornelisse GOUW, geb. 1764 in Rijsoord, gedoopt 12 Feb 1764 in Rijsoord.  Zij trouwde Huijg Pietersz HUSSELMAN, getrouwd 27 Jul 1799 in Heerjansdam, geb. 1759 in Rijsoord (zoon van Pieter Jansz HUSSELMAN en Maijken Huijgen PLAISIER), gedoopt 30 Dec 1759 in Rijsoord.

                397      vii.   Cornelia Cornelisd GOUW, geb. 1769 in Rijsoord, gedoopt 21 Mei 1769 in Rijsoord, ovl. 4 Nov 1806 in Heerjansdam.  Zij trouwde Harmen Cornelisz Den HARTOG, getrouwd 1794, geb. 1767 in Hendrik-Ido-Ambacht (zoon van Cornelis Nijsz HARTOG en Neeltje Harmensd Van WINGERDEN), gedoopt 22 Mrt 1767 in Hendrik-Ido-Ambacht, ovl. 5 Mrt 1847 in Heerjansdam, ondertrouw 18 Apr 1794 in Rijsoord, ondertrouw 20 Apr 1794 in Ridderkerk.

 

264.   Sijmon Aerts GOUW, geb. 1724 in Ridderkerk, gedoopt 11 Jun 1724 in Ridderkerk.  Hij trouwde Trijntje Ariens CAPITEIJN, geb. 1726 in Heerjansdam (dochter van Arie Jansz CAPITEIJN en Jannigje Machielse BAAS), gedoopt 29 Sep 1726 in Heerjansdam, (zie getuige 112) ondertrouw 28 Apr 1752 in Heerjansdam.

                                      Kinderen:

                398         i.   Aart Sijmensz GOUW, geb. 1753 in Heerjansdam, gedoopt 25 Mrt 1753 in Heerjansdam.

                399        ii.   Arij Sijmensz GOUW, geb. 1754 in Heerjansdam, gedoopt 28 Sep 1754 in Heerjansdam, ovl. vr 20 Dec 1840.  Hij trouwde Aagje Kleijsd WILLEMSTEIJN, getrouwd 23 Mei 1790 in Heerjansdam, geb. 1764 in Kleine-Lindt (dochter van Kleis Tijsz WILLEMSTEIJN en Heijltje Pieters De HAAS), gedoopt 25 Dec 1764 in Kleine-Lindt, ovl. 20 Dec 1840 in Heerjansdam,[345] (aangegeven 21 Feb).

                400       iii.   Willempje Simonsd GOUW, geb. 1756 in Heerjansdam, gedoopt 5 Dec 1756 in Heerjansdam.  Zij trouwde Pleun Jansz De HAAN, getrouwd 11 Mei 1788 in Heerjansdam, geb. 1757 in Heerjansdam (zoon van Jan Joostsz De HAAN en Hendrikje Janze NOTEBOOM), gedoopt 16 Okt 1757 in Heerjansdam.

                401       iv.   Jannetje Simonsd GOUW, geb. 1760 in Heerjansdam, gedoopt 25 Okt 1760 in Heerjansdam.

 

276.   Pieter Ariensz LEEUWENBURG, geb. 1715, gedoopt 30 Jan 1715 in Barendrecht.  Hij trouwde Iefje Reiniersd NOTEBOOM, getrouwd 11 Jul 1751 in Barendrecht, geb. 1725 (dochter van Reijnier Jacobs NOTEBOOM en Maria Johannisdr VERMEULEN), gedoopt 15 Apr 1725 in Maasdam, ondertrouw 15 Jun 1751 in Barendrecht.

                                      Kinderen:

                402         i.   Maria Pieters LEEUWENBURG, geb. 1752, gedoopt 22 Mei 1752 in Barendrecht, ovl. vr 13 Mei 1764.

                403        ii.   Hadeweij Pieters LEEUWENBURG, geb. 1754, gedoopt 20 Jan 1754 in Barendrecht, ovl. vr 31 Aug 1755.

                404       iii.   Hadeweij Pieters LEEUWENBURG, geb. 1755, gedoopt 31 Aug 1755 in Barendrecht, ovl. vr 25 Mei 1760.

                405       iv.   Arij Pieters LEEUWENBURG, geb. 1757, gedoopt 6 Feb 1757 in Barendrecht, ovl. vr 22 Jan 1758.

                406        v.   Arij Pieters LEEUWENBURG, geb. 1758, gedoopt 22 Jan 1758 in Barendrecht, ovl. vr 8 Apr 1759.

                407       vi.   Arij Pieters LEEUWENBURG, ook bekend als KARSSENBOOM, geb. 1759 in Barendrecht, gedoopt 8 Apr 1759 in Barendrecht.

                408      vii.   Hadewij Pieters LEEUWENBURG, geb. 1760, gedoopt 25 Mei 1760 in Barendrecht, ovl. vr 20 Dep 1761.

                409    viii.   Reijnier Pieters LEEUWENBURG, geb. 1761, gedoopt 20 Sep 1761 in Barendrecht.

                410       ix.   Hadewij Pieters LEEUWENBURG, geb. 1761, gedoopt 20 Sep 1761 in Barendrecht.

                411        x.   Bastiaan Pieters LEEUWENBURG, geb. 1763, gedoopt 27 Feb 1763 in Barendrecht.

                412       xi.   Maria Pieters LEEUWENBURG, geb. 1764, gedoopt 13 Mei 1764 in Barendrecht.

           +   413      xii.   Jan Pieters LEEUWENBURG geb. 1765.

 

282.   Bastiaan Ariens LEEUWENBURG, geb. 1727 in Barendrecht, gedoopt 9 Mrt 1727 in Barendrecht.  Hij trouwde (1) Ariaantje Pietersd VERSCHOOR, getrouwd 30 Mei 1751 in Barendrecht, geb. 1725 in Barendrecht (dochter van Pieter Aarts VERSCHOOR en Neeltje Willemsd MOERKERKEN), gedoopt 29 Apr 1725 in Barendrecht, ovl. vr 4 Nov 1753.  Hij trouwde (2) Pleuntje Hendriksd De VRIES, getrouwd 4 Nov 1753 in Barendrecht, geb. 1725 in Barendrecht (dochter van Hendrik Cornelisz De VRIES en Maijken Jansd Van DRIEL), gedoopt 5 Aug 1725 in Barendrecht.

                                      Kinderen van Ariaantje Pietersd VERSCHOOR:

                414         i.   Neeltje Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1752 in Barendrecht, gedoopt 27 Aug 1752 in Barendrecht.

                                      Kinderen van Pleuntje Hendriksd De VRIES:

                415        ii.   Ariaantje Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1754 in Barendrecht, gedoopt 14 Jul 1754 in Barendrecht.

                416       iii.   Hendrik Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1755 in Barendrecht, gedoopt 25 Dec 1755 in Barendrecht, ovl. vr 25 Mrt 1759.

                417       iv.   Hadewij Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1757 in Barendrecht, gedoopt 21 Aug 1757 in Barendrecht.

                418        v.   Hendrik Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1759 in Barendrecht, gedoopt 25 Mrt 1759 in Barendrecht, ovl. vr 18 Mrt 1764.

                419       vi.   Maaijken Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1760 in Barendrecht, gedoopt 5 Okt 1760 in Barendrecht, ovl. vr 11 Aug 1765.

                420      vii.   Neeltje Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1761 in Barendrecht, gedoopt 25 Okt 1761 in Barendrecht, ovl. 1 Sep 1843 in Zwijndrecht,[346] (aangegeven 4 Sep).  Zij trouwde Dirk Cornelisz Van Der JAGT, getrouwd 23 Mei 1784 in Barendrecht, geb. 1740 in Barendrecht (zoon van Cornelis Francken Van Der JAGT en Arjaentie Dirksd BRAVENBOER), gedoopt 4 Dec 1740 in Barendrecht, ovl. vr 1 Sep 1843.

           +   421    viii.   Hendrik Bastiaans LEEUWENBURG geb. 1764.

                422       ix.   Maaijken Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1765 in Barendrecht, gedoopt 11 Aug 1765 in Barendrecht.

 

285.   Pieter Jacobusz LEEUWENBURG, geb. 1717 in Barendrecht, gedoopt 15 Aug 1717 in Barendrecht, ovl. 10 Nov 1796 in West-Barendrecht, beroep boer te Barendrecht.  Hij trouwde Grietje Cornelisd VAANDRAGER, getrouwd 22 Dec 1743 in Barendrecht, geb. 1719 in Barendrecht (dochter van Cornelis Fransz VAANDRAGER en Teuna Ariens Van Der MEULEN), gedoopt 26 Mrt 1719 in Barendrecht, ovl. 30 Mei 1810 in West-Barendrecht.  Getuige bij:  Neeltje Leenderts VERMEULEN  #19458   Gedoopt  18 Okt 1750  Barendrecht.

                                      Kinderen:

                423         i.   Teuna Pieters LEEUWENBURG, geb. 1744, gedoopt 16 Aug 1744 in Barendrecht.

                424        ii.   Jan Pieters LEEUWENBURG, geb. 1745, gedoopt 19 Sep 1745 in Barendrecht, ovl. vr 4 Dec 1746.

                425       iii.   Jan Pieters LEEUWENBURG, geb. 1746, gedoopt 4 Dec 1746 in Barendrecht, ovl. vr 12 Apr 1750.

                426       iv.   Pietertje Pieters LEEUWENBURG, geb. 1748, gedoopt 8 Sep 1748 in Barendrecht, ovl. vr 4 Apr 1754.

           +   427        v.   Jan Pieters LEEUWENBURG geb. 1750.

                428       vi.   Pietertje Pieters LEEUWENBURG, geb. 1754 in Barendrecht, gedoopt 4 Apr 1754 in Barendrecht.  Zij trouwde Arij Jacobsz BERGHOUT, getrouwd 31 Mrt 1777 in Barendrecht, geb. 1745 in Poortugaal (zoon van Jacob Jansz BERGHOUT en Ariaentje Pieters BLIJDORP), gedoopt 9 Aug 1745 in Poortugaal, ondertrouw 13 Mrt 1777 in Barendrecht.

           +   429      vii.   Jacobus Pieters LEEUWENBURG geb. 1757.

                430    viii.   Cornelis Pieters LEEUWENBURG, geb. 1759, gedoopt 25 Mrt 1759 in Barendrecht.

 

289.   Jan Jacobs LEEUWENBURG, geb. 1724 in Barendrecht, gedoopt 12 Nov 1724 in Barendrecht, ovl. 4 Sep 1808 in Heinenoord, beroep boer te Heinenoord.  Staat en massa benevens scheiding van de boedel nagelaten door Jan Leeuwenburg, gewoond hebbend en op 4-9-1808 overleden te Heinenoord. Er is een testament dd 27-12-1803, gepasseerd tov Kornelis Kluit, notaris te Mijnsheerenland. Erfgenamen zijn de zoon Pieter Leeuwenburg en Geertrui Jacoba Villerius, huisvrouw van Bastiaan Jacob Verhei Kornelisz., Jacob Jan Villerius en Katharina Ida Villerius, kinderen van wijlen dochter Ingetje Leeuwenburg uit huwelijk met Jan Jacob Villerius. Onroerende goederen: - bouwwoning met 33 morgen land aan de dijk in Oud-Heinenoord - bouwwoning met ruim 15 morgen land aan dezelfde dijk, verhuurd aan Pieter Leeuwenburg. - vele (opgesomde) landerijen, enkele belast met een 'kniprente' - gemenelandsobligaties, nationale schuldbrieven, recipissen en losrenten - obligaties tlv Willem Millenaar, Arie Gerrits Dekker, de erfgenamen van Maria Leenheer, weduwe van Arie Gerrits Dekker, Laurens Vollaard, nu Bartholomeus Thomeris als in huwelijk hebbende diens weduwe, Kornelis Jans Hogendijk, Jan Pieters Leeuwenburg, Jacobus Pieters Leeuwenburg, Arie Berkhout als in huwelijk hebbende Pietertje Pieters Leeuwenburg, Teuna Pieters Leeuwenburg en ds. Johannes la Verge. - te vorderen pachtschulden van Mijntje Booij, weduwe van Kornelis van de Polder, Laurens Zevenbergen, Arie Pieters Goudswaard, Willem Millenaar, - in contanten f 7884 - huisraad, levende have, bouw- en melkgerei, graan en hooi Zuiver deelbaar is een waarde van f 127 484. Volgt kaveling. Getuige Salomon van Bochove. Aktedatum: 21/08/1808 Aard van de akte: boedelscheiding Naam notaris: Jan Kloppert Jacobsz. Toegangsnummer: 110 Notarissen Inventarisnummer: 7523. Hij trouwde Geertrui Pietersd Van Der SIJDEN, getrouwd 20 Mei 1753 in Heinenoord, geb. 1731 in Heinenoord (dochter van Pieter Willemsz Van Der SIJDEN en Geertje Jansd VERHEUL), gedoopt 22 Jul 1731 in Heinenoord.

                                      Kinderen:

                431         i.   Pieter Jansz LEEUWENBURG, geb. 23 Okt 1754 in Heinenoord, gedoopt 27 Okt 1754 in Heinenoord, ovl. vr 11 Jan 1764.

                432        ii.   Jacobus Jansz LEEUWENBURG, geb. 16 Dec 1756 in Heinenoord, gedoopt 19 Dec 1756 in Heinenoord, ovl. vr 25 Aug 1758.

                433       iii.   Jacobus Jansz LEEUWENBURG, geb. 25 Aug 1758 in Heinenoord, gedoopt 27 Aug 1758 in Heinenoord.

                434       iv.   Ingetje Jansd LEEUWENBURG, geb. 8 Dec 1759 in Heinenoord, gedoopt 9 Dec 1759 in Heinenoord.  Bastiaan Jacob Cornelis Verheij gehuwd met Geertruij Jacoba Villerius, Jacob Jan Villerius wonende Heenvliet, Francois Hoijer wonende Amsterdam gehuwd met Katharina Ida Villerius, zijnde de vrouwen geassisteerd met hun mannen en Geertruij Jacoba, Jacob Jan en Katrharina Ida de enige nagelaten kinderen van Ingetje Leeuwenburg verwekt bij Jan Jacob Villerius en tezamen voor de helft erfgenamen van hun grootvader Jan Leeuwenburg gewoond hebbende te Heinenoord en ald.op 04/09/1807 overleden machtigen Danuel Johannes Loss nts wonende Nieuw Beijerland om namens hen te vervolgen het proces ca Johannes la Verge wonende te Heinenoord ter bekoming van de helft van 2210 gld. Aktedatum: 10/01/1809 Aard van de akte: procuratie Naam notaris: H.M. van Andel  Toegangsnummer: 110 Notarissen Inventarisnummer: 1210

                                      Compareren Bastiaan Jacob Verhei en Geertrui Jacoba Villerius, echtelieden te Brielle, en Jacob Jan Villerius en Katharina Ida Villerius , beiden te Heenvliet. Beide laatstgenoemden zijn door handlichting meerderjarig. Zij zijn de nagelaten kinderen van Ingetje Leeuwenburg uit huwelijk met Jan Jacob Villerius, baljuw, schout en secretaris van Heenvliet. Hun grootvader Jan Leeuwenburg is op 4-9-1807 in Heinenoord overleden. Ingevolge diens testament dd 27-12-1803 (notaris Kornelis Kluit in Mijnsheerenland) zijn zij eigenaars geworden van land onder Heinenoord, met een totaalwaarde van f 51 000. Volgt kaveling bij loting. Aktedatum:26/10/1807 Aard van de akte: kaveling Naam notaris: Hugo van Andel Toegangsnummer:110 Notarissen Inventarisnummer:1176. Zij trouwde Jan Jacob VILLERIUS, geb. ca 1748, ovl. 28 Jun 1810 in Heenvliet.[347]  Testament van Jan Jacobs Villerius, baljuw, schout en secretaris van Heenvliet en wonend aldaar. Hij is niet boven f 100 000 gegoed. Aan zijn zoon Jacob Jan Villerius prelegateert hij zijn kleding. Deze zoon krijgt bovendien eerste optie op koop van een huis te Heenvliet in de Ring op nr. 30 met een achterstaand pakhuis op nr. 32. Dit pakhuis is belast met twee renten, samen 28 stuivers, tbv de kerk van Heenvliet. Verder: een huis en schuurtje aan het Brandeerf op nr. 33, belast met 2 stuivers tbv de diaconie, een schuur aldaar op nr. 34, belast met 32 stuyiver kapoengeld tbv de Heerlijkheid, en een bouwwoning aan de westzijde van de Kerkweg op nr. 37. Voorts de navolgende landerijen: in de zuidhoek van de Ee nr;. 12, 20, 21 , 22, 24, 30, 35 en 36 in de Gouwaarshoek op nrs. 1, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 17 en 18 in de Kerkhoek nr. 7 (met stenen tuinhuisje) in de Verdoenhoek nrs. 7, 8, 21 (belast met f 3 tbv de Armen), 25, 26, 28, 29, 31, 32, 36, 38 en 39 in de Vier Hoeken Binnen nrs. 7 t/m 12 in de Zonnewaarsehoek nrs. 1, 2, 7, 11 t/m 14, 17, 18, 19, 20, 21, in de Vier Hoeken Buiten nrs. 14, 15, 29 in Zuigershil nrs. 15 t/m 19 in de Haaije buiten nrs. 2 en 3 gors langs de Bernisse op nr. 3 in de Kerkhoek tuinland op nr.7 onder Spijkenisse aan de Welleweg op nrs. 172, 174, 175, 176, 177 en 181. Nog het zilveren bestek, de bibliotheek en alle meubilair. Alles samen te aanvaarden voor f 41 500. Verder een optie op levende have, graan te velde en bouw- en melkgerei, rijtuigen etc. tegen taxatieprijs. Universeel erfgenaam zijn naast genoemde zoon zijn dochters Geertruida Jacoba Villerius, huisvrouw van Bastiaan Jacob Verhei Kornelisz. en Katharina Ida Villerius. Wie zich tegen het testament verzet vervalt in de legitieme portie. Seclusie weeskamer. Executyeurs/voogden zijn zijn zwager Pieter Leeuwenburg te Heinenooord en zijn neef Antonie Hendrik van Kruine te Brielle. Aktedatum:  16/10/1807 Aard van de akte:  testament

                                      Naam notaris: Jan Kloppert Jacobsz. Toegangsnummer: 110 Notarissen Inventarisnummer: 7523

                                      Jan Jacob Villerius baljuw, schout en secretaris van Heenvliet weduwnaar van Ingetje Leeuwenburg wonende alhier ter eenre en Bastiaan Jacob Verheij Kornelisz. gehuwd met Geertruida Jacoba Villerius, Jacob Jan Villerius en Katharina Ida Villerius beiden wonende Heenvliet, zijnde Geertruida Jacoba, Jacob Jan en Katharina Ida enige kinderen van Ingetje van Leeuwenburg, welke een dochter is van Geertrui van der Sijden en Jan Leeuwenburg beiden overleden, die bij hun testament op 16/08/1754 voor nts P. van Gelsdorp te Dordrecht verleden haar dochter tot enige erfgename hadden benoemd onder conditie van uitkering ter voldoening van de legitieme portie aan haar in huwelijk verwekte kinderen. Zij verklaren de legitieme portie te hebben ontvangen.  Aktedatum: 05/12/1808 Aard van de akte: kwitantie Naam notaris: Jan Kloppert Jacobsz Toegangsnummer: 110 Notarissen Inventarisnummer: 4747.

           +   435        v.   Pieter Jansz LEEUWENBURG geb. 11 Jan 1764.

                436       vi.   Geertrui Jansd LEEUWENBURG, geb. 30 Okt 1767 in Heinenoord, gedoopt 1 Nov 1767 in Heinenoord.

 

290.   Bastiaan Jacobusse LEEUWENBURG, geb. 1726, gedoopt 26 Dec 1726 in Barendrecht, ovl. 1773, begraven 19 Jun 1773 in Barendrecht.  Hij trouwde Maaijke Jansd SCHELLING, getrouwd 9 Nov 1766 in Barendrecht, geb. 1741 in Barendrecht (dochter van Johannes Ariesz SCHELLING en Lijntje Hendriksd LEENHEER), gedoopt 11 Jun 1741 in Barendrecht.

                                      Kinderen:

                437         i.   Lijntje Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1767 in Barendrecht, gedoopt 27 Sep 1767 in Barendrecht, ovl. 19 Mrt 1827 in Moordrecht,[348] (aangegeven 21 Mrt).  Zij trouwde Johannes Gijsberts ESSEBOOM, getrouwd 1785, geb. 1758 in Strijen (zoon van Gijsbert Corstiaans ESSEBOOM en Anna Johannesdr VERMAAT), gedoopt 22 Okt 1758 in Strijen, ovl. 6 Sep 1828 in Moordrecht,[349] beroep boer te Strijen, later kastelein te Moordrecht, ondertrouw 30 Jun 1785 in Strijen.

                438        ii.   Ingetje Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1769, gedoopt 26 Feb 1769 in Barendrecht.

 

302.   Cornelis Wouters LEEUWENBURG, geb. 1732 in Ridderkerk, gedoopt 3 Aug 1732 in Ridderkerk.  Hij trouwde (1) Lijsbeth Gerrits SWART, getrouwd 27 Feb 1756 in Zwijndrecht, geb. 1732 (dochter van Gerrit Jansz SWART en Maria OVERAXEL), gedoopt 20 Jul 1732 in Zwijndrecht, ovl. vr 22 Jun 1759.  Hij trouwde (2) Maaijke Korse Van Der NET, getrouwd 22 Jun 1759 in Zwijndrecht, geb. 1734 in Zwijndrecht (dochter van Corstiaan Jansz Van Der NET en Maijke Jansd STOK), gedoopt 24 Mrt 1734 in Zwijndrecht, ovl. vr Feb 1767.  Hij trouwde (3) Pietertje Hendriks BOERS, getrouwd 23 Mrt 1767 in Zwijndrecht, geb. 1740 (dochter van Hendrik Pieters BOERS en Kaatje Pieters NEUS), gedoopt 29 Sep 1740 in Zwijndrecht.

                                      Kinderen van Maaijke Korse Van Der NET:

                439         i.   Wouter Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1760, gedoopt 16 Mrt 1760 in Zwijndrecht.

                440        ii.   Maaijke Cornelisd LEEUWENBURG, geb. 1762 in Zwijndrecht, gedoopt 14 Jan 1762 in Zwijndrecht, ovl. 27 Apr 1825 in Ridderkerk.  Zij trouwde Jan Jacobs VINK, getrouwd 19 Nov 1786 in Ridderkerk, geb. 1762 in Ridderkerk (zoon van Jacob Woutersz VINK en Jannetje Jansd Van Der KULK), gedoopt 3 Dec 1762 in Ridderkerk, ovl. 19 Jan 1814 in Ridderkerk, ondertrouw 27 Okt 1786 in Ridderkerk.

                                      Kinderen van Pietertje Hendriks BOERS:

                441       iii.   Hendrik Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1767, gedoopt 1 Nov 1767 in Zwijndrecht, ovl. vr 9 Apr 1769.

                442       iv.   Hendrik Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1769, gedoopt 9 Apr 1769 in Zwijndrecht, ovl. vr 16 Dec 1770.

                443        v.   Hendrik Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1770, gedoopt 16 Dec 1770 in Zwijndrecht, ovl. vr 24 Mei 1772.

                444       vi.   Hendrik Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1772, gedoopt 24 Mei 1772 in Zwijndrecht.

                445      vii.   Kaatje Cornelisd LEEUWENBURG, geb. 1775, gedoopt 25 Dec 1775 in Zwijndrecht.

                446    viii.   Jan Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1777, gedoopt 12 Okt 1777 in Zwijndrecht.

 

304.   Arij Wouters LEEUWENBURG, geb. 1735, gedoopt 3 Jul 1735 in Ridderkerk.  Hij trouwde Dirkje GROEN.

                                      Kinderen:

                447         i.   Adriaantje Arijsd LEEUWENBURG, geb. 1776 - 1777 in Hendrik-Ido-Ambacht, ovl. 26 Mei 1856 in De Mijl, Krabbe en Nadort.  Zij trouwde Johannes Jansz Van TURNHOUT, getrouwd 9 Jun 1802 in Heerjansdam, geb. 1774 in Drongelen (zoon van Jan Van TURNHOUT en Lena MEIJERS), gedoopt 20 Mrt 1774 in Drongelen, Eethen, ovl. 1 Sep 1856 in Dubbeldam, beroep boerenknecht, arbeider, ondertrouw 24 Jun 1802 in Heerjansdam.  De OT en T-datum komen uit het getranscribeerde trouwboek gerecht van Heerjansdam. Het moge duidelijk zijn dat hier iets fout is gegaan, of bij de inschrijving in het originele trouwboek of bij de transcriptie.

           +   448        ii.   Aart Arijsz LEEUWENBURG geb. 24 Okt 1789.

 

315.   Willem Pieters LEEUWENBURG, geb. 1742 in Ridderkerk, gedoopt 25 Feb 1742 in Ridderkerk.  Hij trouwde Marijtje Cornelisd COMMIJS, getrouwd 20 Jun 1779 in Ridderkerk, geb. 1759 in Ridderkerk (dochter van Cornelis Cornelisz COMMIJS en Aagje Jans ROOS), gedoopt 2 Sep 1759 in Ridderkerk, ondertrouw 30 Mei 1779 in Ridderkerk.

                                      Kinderen:

           +   449         i.   Pieter Willemsz LEEUWENBURG geb. 1780.

                450        ii.   Cornelis Willemsz LEEUWENBURG, geb. 1782, gedoopt 14 Apr 1782 in Ridderkerk.

                451       iii.   Jacob Willemsz LEEUWENBURG, geb. 1784, gedoopt 17 Okt 1784 in Ridderkerk.

                452       iv.   Annigje Willemsd LEEUWENBURG, geb. 1786, gedoopt 26 Nov 1786 in Ridderkerk, ovl. vr 14 Aug 1791.

                453        v.   Aagje Willemsd LEEUWENBURG, geb. 1788 in Ridderkerk, gedoopt 22 Jun 1788 in Ridderkerk.  Zij trouwde Arij Hendriksz De ZEEUW, getrouwd 24 Apr 1829 in Ridderkerk,[350] geb. 1773 - 1774 in Ridderkerk (zoon van Hendrik Pleunen De ZEEUW en Annigje Cornelisd Van Der KULK).

                454       vi.   Annigje Willemsd LEEUWENBURG, geb. 1791, gedoopt 14 Aug 1791 in Ridderkerk, ovl. vr 18 Aug 1793.

                455      vii.   Annigje Willemsd LEEUWENBURG, geb. 1793, gedoopt 18 Aug 1793 in Ridderkerk, ovl. vr 24 Apr 1796.

                456    viii.   Annigje Willemsd LEEUWENBURG, geb. 1796, gedoopt 24 Apr 1796 in Ridderkerk, ovl. vr 23 Sep 1798.

                457       ix.   Annigje Willemsd LEEUWENBURG, geb. 23 Sep 1798 in Ridderkerk, gedoopt 30 Sep 1798 in Ridderkerk.

 

328.   Aart Woutersz LEEUWENBURG, geb. 1736, gedoopt 7 Okt 1736 in Goudswaard.  Hij trouwde Maartje Leenderts VERMAAT, getrouwd 6 Mei 1759 in Goudswaard, geb. 1738 (dochter van Leendert Arends VERMAAT en Lijsbeth Arends WESTDIJK), gedoopt 16 Feb 1738 in Goudswaard.

                                      Kinderen:

                458         i.   Maartje Aartsd LEEUWENBURG, geb. 1761, gedoopt 5 Apr 1761 in Goudswaard, ovl. vr 13 Nov 1774.

                459        ii.   Lijsbeth Aartsd LEEUENBURG, geb. 1763, gedoopt 16 Jan 1763 in Goudswaard.

                460       iii.   Lijsbeth Aartsd LEEUWENBURG, geb. 1763 in Goudswaard, gedoopt 16 Jan 1763 in Goudswaard, ovl. 31 Dec 1822 in Goudswaard.[351] . Zij trouwde Cornelis Meeuwisse Van ROTTERDAM, geb. 1762 in Nieuw-Beijerland (zoon van Meeuwis Pietersz Van ROTTERDAM en Bartje Cornelisd De BRUIJN), gedoopt 28 Mrt 1762 in Nieuw-Beijerland, ovl. 28 Jun 1819 in Korendijk.

                461       iv.   Leendert Aartsz LEEUWENBURG, geb. 1769, gedoopt 29 Okt 1769 in Goudswaard, ovl. vr 28 Feb 1773.

           +   462        v.   Leendert Aarts LEEUWENBURG geb. 1773.

                463       vi.   Maartje Aartsd LEEUWENBURG, geb. 1774, gedoopt 13 Nov 1774 in Goudswaard.  Partner NN, ongetrouwd 1805.

                464      vii.   Arij Aartsz LEEUWENBURG, geb. 1776, gedoopt 18 Feb 1776 in Goudswaard.

                465    viii.   Johannes Aartsz LEEUWENBURG, geb. 1778, gedoopt 15 Mrt 1778 in Goudswaard.

                466       ix.   Adriaantje Aartsd LEEUWENBURG, geb. 1780, gedoopt 9 Jan 1780 in Goudswaard.

 

330.   Johannes Woutersz LEEUWENBURG, geb. 1743, gedoopt 4 Aug 1743 in Nieuw-Beijerland, ovl. 26 Jan 1806.  Hij trouwde Pietertje Teunisd Van De REE, ook bekend als Van Der RIE, getrouwd 9 Nov 1766 in Numansdorp, geb. 1744 (dochter van Teunis Jans Van Der REE en Marijke Pieters ABBENBROEK), gedoopt 18 Jul 1744 in Numansdorp, ovl. 28 Jan 1829 in Goudswaard, ondertrouw 17 Okt 1766 in Numansdorp.

                                      Kinderen:

           +   467         i.   Wouter Johannesz LEEUWENBURG geb. ca 1766.

                468        ii.   Maria Johannesd LEEUWENBURG, geb. 1777 in Goudswaard, gedoopt 27 Apr 1777 in Goudswaard, ovl. 15 Feb 1811 in Zuid-Beijerland.  Zij trouwde Leendert Ariesz Van Der REE, getrouwd 13 Mei 1797 in Goudswaard, geb. 1772 in Numansdorp (zoon van Arie Teunisz Van Der REE en Lijsbeth Jans BARENDREGT), gedoopt 21 Jun 1772 in Numansdorp, ovl. 18 Jun 1823 in Zuid-Beijerland, beroep boer te Numansdorp, sinds 1800 te Zuid-Beijerland.

 

345.   Jan Aarts LEEUWENBURG, geb. 1766 in Ridderkerk, gedoopt 23 Nov 1766 in Ridderkerk, ovl. 1825 - 1842.  Hij trouwde (1) Adriana Arijsd Van Der JAGT, getrouwd 26 Mei 1793 in Barendrecht, geb. 1749 in Carnisse (dochter van Arie Ingensz Van Der JAGT en Ariaantje Ariens LEEUWENBURG), gedoopt 28 Dec 1749 in Barendrecht, ovl. 8 Nov 1817.  Hij trouwde (2) Cornelia Willems NOUWEN, getrouwd 3 Sep 1825 in West-Barendrecht,[352] geb. 6 Jan 1796 in Rijsoord (dochter van Willem Jansz NOUWEN en Lijntje Hendriks De RUITER), gedoopt 17 Jan 1796 in Rijsoord, ovl. 2 Okt 1861.  Zij was huishoudster bij Jan op een boerderij aan de Voordijk en kreeg met hem 3 kinderen die pas bij haar huwelijk met Jan zijn gedoopt en geëcht.

                                      Kinderen van Cornelia Willems NOUWEN:

                469         i.   Neeltje LEEUWENBURG, geb. 14 Jan 1821 in Oost- en West-Barendrecht, gedoopt 3 Sep 1825 in West-Barendrecht (gedoopt en geëcht bij het huwelijk van de ouders).  Zij trouwde Gerrit STOLK, getrouwd 19 Sep 1851 in Barendrecht, geb. ca 1819 in Oost- en West-Barendrecht (zoon van Willem Dirksz STOLK en Janna Gerritsd Van Der GIESSEN).

           +   470        ii.   Aart LEEUWENBURG geb. 3 Mei 1822.

                471       iii.   Willem LEEUWENBURG, geb. 9 Feb 1825 in West-Barendrecht, gedoopt 3 Sep 1825 in West-Barendrecht (gedoopt en geëcht bij het huwelijk van de ouders).

 

348.   Bastiaan Aardse LEEUWENBURG, geb. 1778 in Ridderkerk, gedoopt 8 Sep 1778 in Ridderkerk, ovl. 20 Mei 1846 in Ridderkerk, beroep bouwman.  Zijn naam kwam voor op de lijst van belastingplichtige ingelanden van Nieuw-Reijerwaard in 1835. Hij trouwde Trijntje Arijsd VERSCHOOR, getrouwd 21 Mei 1801 in Ridderkerk, geb. 1780 in Ridderkerk (dochter van Arij Leendertsz VERSCHOOR en Beligje Teunisdr HARDAM), gedoopt 16 Jan 1780 in Ridderkerk, ovl. 10 Jul 1849 in Ridderkerk, ondertrouw 1 Mei 1801 in Ridderkerk (hij jm geboortig en wonende te Ridderkerk, zij jd van Ridderkerk).

                                      Kinderen:

           +   472         i.   Aart Bastiaans LEEUWENBURG geb. 1801.

                473        ii.   Beeligje Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 15 Apr 1803 in Ridderkerk, gedoopt 24 Apr 1803 in Ridderkerk, ovl. 4 Okt 1885 in Sliedrecht,[353] (aangegeven 5 Okt).  Zij trouwde Arij Jansz HUIJSER, getrouwd 9 Jun 1825 in Ridderkerk,[354] geb. 1806 in Ridderkerk (zoon van Jan Jorisse HUIJSER en Pietertje Arijse RIJSDIJK), gedoopt 14 Dec 1806 in Ridderkerk, ovl. 17 Dec 1866 in Sliedrecht, beroep 1825 klompenmaker.

           +   474       iii.   Arij Bastiaans LEEUWENBURG geb. 1805.

                475       iv.   Neeltje Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1807 in Ridderkerk, gedoopt 11 Jan 1807 in Ridderkerk, ovl. 23 Okt 1888 in Ridderkerk.  Zij trouwde (1) Klaas Jansz Van Der VORM, getrouwd 1 Mei 1829 in IJsselmonde, geb. 6 Dec 1799 in Ridderkerk (zoon van Jan Ottosz Van Der VORM en Dirksje Jacobsd DORSMAN), gedoopt 8 Dec 1799 in Ridderkerk, ovl. 25 Jul 1833 in Zevenhuizen,[355] beroep vlasboer te IJsselmonde, later bouwman en vlasboer te Bolnes.  Zij trouwde (2) Jan Bastiaans LAGENDIJK, getrouwd 24 Apr 1835 in Ridderkerk,[356] geb. 1803 in Ridderkerk (zoon van Bastiaan Dirks LAGENDIJK en Adriana Jansd De GROOT), gedoopt 5 Jun 1803 in Ridderkerk, ovl. ca 1870 in Ridderkerk, beroep vlasboer.

           +   476        v.   Rokus Bastiaans LEEUWENBURG geb. 1808.

           +   477       vi.   Teunis Bastiaans LEEUWENBURG geb. 1810.

                478      vii.   Meinsje LEEUWENBURG, geb. 5 Mei 1813 in Ridderkerk,[357] (aangegeven 6 Mei), ovl. 1 Dec 1879 in Ridderkerk.  Partner NN.  Zij trouwde Martinus STOK, getrouwd 24 Jul 1852 in Ridderkerk,[358] geb. 9 Aug 1821 in Oost-Barendrecht (zoon van Gerrit Martinusz STOK en Neeltje Benjaminsd STERKMAN), ovl. na 1879 in Ridderkerk, beroep arbeider.

                479    viii.   Jan Bastiaansz LEEUWENBURG, geb. 1 Sep 1814 in Ridderkerk,[359] (aangegeven 3 Sep), ovl. 13 Jan 1849 in Ridderkerk.  Hij trouwde Teuntje Van 't ZELFDE, getrouwd 17 Mei 1844 in Ridderkerk,[360] geb. 6 Nov 1818 in Kijfhoek (dochter van Dammis Maartensz Van 't ZELFDE en Janna Pleunsd De ZEEUW), ovl. 18 Jul 1888 in Ridderkerk.

                480       ix.   Pieter LEEUWENBURG, geb. 31 Okt 1817 in Ridderkerk,[361] (aangegeven 1 Nov), ovl. 29 Jan 1818 in Ridderkerk.

           +   481        x.   Pieter LEEUWENBURG geb. 9 Sep 1819.

 

357.   Joost Johannesz LEEUWENBURG, geb. 1775 in Klaaswaal, gedoopt 23 Jul 1775 in Klaaswaal, ovl. 26 Apr 1821 in De Mijl, Krabbe en Nadort,[362] (aangegeven Strijen en te De Mijl, Krabbe en Nadorst).  Hij trouwde Johanna Maria Barendsd LUIJTVELD, getrouwd 7 Mei 1797 in Strijen, geb. 17 Feb 1783 in Steenbergen (dochter van Berend Constantijn Theodorus LUIJTVELD en Pietertje Jacobusd Van IJZERLOO), gedoopt 23 Feb 1783 in Steenbergen, ovl. 28 Aug 1838 in Strijen,[363] (aangegeven 29 Aug 1838), ondertrouw 13 Apr 1797 in Strijen (datum impost).

                                      Kinderen:

                482         i.   Johannes Joostsz LEEUWENBURGH, geb. 6 Mei 1798 in Strijen, gedoopt 13 Mei 1798 in Strijen.

           +   483        ii.   Barend Constantijn Doris Joostsz LEEUWENBURG geb. 19 Apr 1803.

                484       iii.   Pietertje Joostsd LEEUWENBURGH, geb. 19 Apr 1803 in Strijen, gedoopt 24 Apr 1803 in Strijen, ovl. vr 19 Mrt 1813.

                485       iv.   Gerrit Cornelis Joostsz LEEUWENBURGH, geb. 29 Okt 1805 in Strijen, gedoopt 3 Nov 1805 in Strijen.

                486        v.   Pietertje LEEUWENBURG, geb. 19 Mrt 1813 in Strijen,[364] ovl. 2 Mei 1874 in Strijen,[365] (aangegeven 4 Mei).  Zij trouwde Jan Willemsz HORDIJK, getrouwd 9 Mei 1838 in Strijen,[366] geb. 27 Sep 1802 in Strijen (zoon van Willem Jansz HORDIJK en Maria Ariensd DEKKER), gedoopt 3 Okt 1802 in Strijen, ovl. 20 Jan 1888 in Strijen,[367] (aangegeven 23 Jan).

                487       vi.   Neeltje LEEUWENBURG, geb. 11 Jan 1821 in Strijen,[368] (aangegeven 12 Jan), ovl. 18 Apr 1822 in Strijen,[369] (aangegeven 19 Apr).

                488      vii.   Hendrik LEEUWENBURGH, geb. 11 Jan 1821 in Strijen,[370] (aangegeven 12 Jan).  Hij trouwde Cornelia De RIDDER, getrouwd 15 Jun 1855 in Schipluiden,[371] geb. 11 Jun 1827 in Schipluiden,[372] (aangegeven 12 Jun) (dochter van Jan Jansz De RIDDER en Cornelia Dirksd WEGGEMAN).

 

368.   Arie Leenderts LEEUWENBURG, geb. 1782 in Klaaswaal, gedoopt 24 Nov 1782 in Klaaswaal, ovl. 22 Sep 1858 in Klaaswaal.[373] . Hij trouwde (1) Jannigje Cornelis WEEDA, getrouwd 30 Apr 1809 in Mijnsheerenland, geb. 1781 in Cillaarshoek (dochter van Cornelis Willems WEEDA en Pietertje Hendriks Van DRONGELEN), gedoopt 9 Sep 1781 in Cillaarshoek, ovl. 22 Jun 1811 in Mijnsheerenland (aangegeven 25 Jun).  Hij trouwde (2) Jannigje Hermanusse BOER, getrouwd 29 Okt 1813 in Mijnsheerenland,[374] geb. 18 Aug 1790 in Westmaas (dochter van Hermanus Cornelisz Den BOER en Nelletje Ariesd Den BELDER), gedoopt 22 Aug 1790 in Westmaas, ovl. 18 Nov 1864 in Hendrik-Ido-Ambacht.

                                      Kinderen van Jannigje Cornelis WEEDA:

                489         i.   Maaike Arijsd LEEUWENBURG, geb. 23 Jan 1810 in Klaaswaal, gedoopt 28 Jan 1810 in Klaaswaal.

                                      Kinderen van Jannigje Hermanusse BOER:

                490        ii.   Leendert LEEUWENBURG, geb. 14 Jan 1814 in Mijnsheerenland,[375] (aangegeven 15 Jan).

                491       iii.   Doodgeboren Kind LEEUWENBURG, geb. 16 Jan 1814 in Mijnsheerenland (aangegeven 18 Jan), ovl. 16 Jan 1814 in Mijnsheerenland,[376] (aangegeven 18 Jan).

                492       iv.   Nelligje LEEUWENBURG, geb. 14 Jun 1815 in Mijnsheerenland,[377] (aangegeven 15 Jun), ovl. 22 Apr 1840 in Kijfhoek,[378] (aangegeven 23 Apr).

                493        v.   Leendert LEEUWENBURG, geb. 27 Nov 1816 in Mijnsheerenland,[379] (aangegeven 29 Nov), ovl. 8 Jan 1824 in Mijnsheerenland,[380] (aangegeven 10 Jan).

                494       vi.   Maaijke LEEUWENBURG, geb. 26 Jul 1818 in Mijnsheerenland,[381] (aangegeven 27 Jul), ovl. 25 Mrt 1836 in Heeroudelands-Ambacht.[382] .

                495      vii.   Maria LEEUWENBURG, geb. 22 Aug 1820 in Mijnsheerenland,[383] (aangegeven 25 Aug), ovl. 7 Okt 1820 in Mijnsheerenland (aangegeven 8 Okt 1820).

                496    viii.   Maria LEEUWENBURG, geb. 18 Dec 1821 in Mijnsheerenland,[384] (aangegeven 19 Dec).  Zij trouwde Pieter GOUDSWAARD, getrouwd 20 Nov 1846 in Ridderkerk,[385] geb. 1815 - 1816 in Ridderkerk (zoon van Pieter Arijsz GOUDSWAARD en Cornelia Pietersd SNAUW).

                497       ix.   Annigje LEEUWENBURG, geb. 21 Mei 1824 in Mijnsheerenland,[386] (aangegeven 24 mei), ovl. 13 Aug 1831 in Heeroudelands-Ambacht.[387] .

                498        x.   Lena LEEUWENBURG, geb. 29 Sep 1827 in Heinenoord,[388] (aangegeven 1 Okt), ovl. 23 Okt 1828 in Heeroudelands-Ambacht,[389] (aangegeven 24 Okt).

                499       xi.   Lena LEEUWENBURG, geb. 9 Sep 1829 in Heeroudelands-Ambacht,[390] (aangegeven 11 Sep), ovl. 5 Okt 1863 in Hendrik-Ido-Ambacht,[391] (aangegeven 6 Okt).  Zij trouwde Pieter BLIEK, getrouwd 3 Mei 1855 in Zwijndrecht,[392] geb. 23 Okt 1831 in Nieuw-Beijerland (zoon van Jan Pietersz BLIEK en Leijntje Arijsd WESTDIJK), ovl. 19 Jul 1866 in Hendrik-Ido-Ambacht.

                500      xii.   Annigje LEEUWENBURG, geb. 2 Okt 1832 in Heeroudelands-Ambacht,[393] ovl. 27 Okt 1833 in Heeroudelands-Ambacht,[394] (aangegeven 28 Okt).

 

371.   Cornelis Jacobs LEEUWENBURG, geb. 1772 in Mijnsheerenland, gedoopt 11 Okt 1772 in Mijnsheerenland, ovl. 30 Dec 1845 in Mijnsheerenland,[395] beroep boer te Mijnsheerenland.  Hij trouwde Jannigje Dirksd SLOOTER, getrouwd 1805, geb. 1779 - 1780 in 's-Gravendeel (dochter van Dirk Jansz SLOOTER en Pietertje Philipusse Van Der BOM), ovl. 24 Apr 1858 in Mijnsheerenland,[396] ondertrouw 5 Okt 1805 in Mijnsheerenland.

                                      Kinderen:

           +   501         i.   Jacob Cornelisz LEEUWENBURG geb. 23 Jul 1806.

                502        ii.   Pietertje Cornelisd LEEUWENBURG, geb. 29 Aug 1807 in Mijnsheerenland, gedoopt 30 Aug 1807 in Mijnsheerenland, ovl. 9 Aug 1822 in Mijnsheerenland,[397] (aangegeven 10 Aug).

                503       iii.   Adriaantje Cornelisd LEEUWENBURG, geb. 30 Jul 1808 in Mijnsheerenland, gedoopt 31 Jul 1808 in Mijnsheerenland.

                504       iv.   Ariaantje LEEUWENBURG, geb. 17 Mei 1814 in Mijnsheerenland,[398] (aangegeven 18 Mei), ovl. 27 Sep 1842 in 's-Gravendeel,[399] (aangegeven 29 Sep).  Zij trouwde Pieter Corstiaans Den BOER, getrouwd 1 Mei 1834 in Mijnsheerenland,[400] geb. 2 Mei 1805 in 's-Gravendeel (zoon van Corstiaan Cornelisz Den BOER en Ariaantje Pieters De RUITER), gedoopt 5 Mei 1805 in 's-Gravendeel, ovl. 1 Nov 1866 in 's-Gravendeel, beroep boer te 's-Gravendeel.

           +   505        v.   Dirk LEEUWENBURG geb. 25 Nov 1817.

 

375.   Arij Jacobs LEEUWENBURG, geb. 1780 - 1781 in Heinenoord ?, gedoopt 7 Jan 1781 in Mijnsheerenland, ovl. 17 Jan 1869 in Mijnsheerenland,[401] (aangegeven 18 Jan), beroep boer te Mijnsheerenland, woonde 1835 in Mijnsheerenland (aan de Rheedijk).  Ouderling. Hij trouwde (1) Lijntje Bastiaans Den BELDER, getrouwd 1804, geb. ca 1782 in Maasdam (dochter van Bastiaan Cornelisz Den BELDER en Lena De GEUS), ovl. 9 Sep 1810 in Heinenoord (aangegeven, datum impost), ondertrouw 27 Apr 1804 in Maasdam (zij wonend Maasdam), ondertrouw 27 Apr 1804 in Mijnsheerenland.  Getuige bij:  Bastiaan Bastiaansz BELDER #107269   Gedoopt  24 Aug 1800  Maasdam

            Getuige bij:  Jan Bastiaansz BELDER #82220   Gedoopt  16 Nov 1801  Maasdam

            Getuige bij:  Arie Bastiaansz BELDER #107270   Gedoopt  1 Apr 1804  Maasdam. Hij trouwde (2) Johanna Jansd SMIT, getrouwd ca 1810, geb. ca Dec 1780 (dochter van Jan Dirks SMIT en Neeltje Leenderts RIJSDIJK), ovl. 22 Jun 1829 in Heinenoord (ca 48 jaar en 6 maanden).  Hij trouwde (3) Johanna Pietersd FONKERT, ook bekend als TONKERT, getrouwd 3 Mei 1830 in Mijnsheerenland,[402] geb. 23 Jan 1792 in Numansdorp (dochter van Pieter Bastiaans FONKERT en Jannigje Willemsdr Van REES), gedoopt 29 Jan 1792 in Numansdorp, ovl. 9 Dec 1839 in Mijnsheerenland,[403] ondertrouw 18 Apr 1830 in Heinenoord.

                                      Kinderen van Lijntje Bastiaans Den BELDER:

                506         i.   Lena Ariesd LEEUWENBURG, geb. 5 Mrt 1805 in Heinenoord, gedoopt 10 Mrt 1805 in Heinenoord, ovl. 19 Jul 1847 in Puttershoek,[404] (aangegeven 20 Sep).  Zij trouwde (1) Jan Pietersz VERKERK, getrouwd 13 Jun 1825 in 's-Gravendeel, geb. 22 Mrt 1794 in 's-Gravendeel (zoon van Pieter Jansz VERKERK en Lena Dirkse Van PROOIJEN), gedoopt 30 Mrt 1794 in 's-Gravendeel, beroep arbeider, boer te 's-Gravendeel, ovl. 20 Mei 1843 in Puttershoek,[405] (aangegeven 22 Mei), ondertrouw 13 Mei 1825.  Zij trouwde (2) Anthonij Andriesz GOUD, getrouwd 11 Dec 1844 in Puttershoek,[406] geb. 17 Aug 1811 ? in 's-Gravendeel (zoon van Andries Anthonysz GOUD en Christina Anthoniesd ROSENDAAL), ovl. 30 Sep 1860 in Puttershoek, begraven 1 Okt 1860 in Puttershoek, beroep watermolenaar.

           +   507        ii.   Jacob Arijsz LEEUWENBURG geb. 18 Apr 1806.

           +   508       iii.   Boudewijn Arijsz LEEUWENBURG geb. 30 Apr 1807.

           +   509       iv.   Bastiaan Arijsz LEEUWENBURG geb. 3 Jun 1808.

                                      Kinderen van Johanna Jansd SMIT:

                510        v.   Adriaantje LEEUWENBURG, geb. 30 Apr 1812 in Heinenoord,[407] (aangegeven 3 Mei), ovl. 22 Sep 1848 in Heinenoord,[408] (aangegeven 23 Sep).  Zij trouwde Leendert Van Der WULP, getrouwd 30 Aug 1832 in Heinenoord,[409] geb. 8 Sep 1813 in Heinenoord (zoon van Arie Melisz Van Der WULP en Ingetje Jansd SNIJDER).

                                      Kinderen van Johanna Pietersd FONKERT:

                511       vi.   Jannigje LEEUWENBURG, geb. 13 Mrt 1831 in Heinenoord,[410] (aangegeven 14 Mrt).  Zij trouwde Frans STOOKER, getrouwd 20 Jan 1849 in Mijnsheerenland,[411] geb. 22 Sep 1820 in 's-Gravendeel (zoon van NN en Bastiaantje Hermensd STOOKER).

                512      vii.   Johanna LEEUWENBURG, geb. 31 Jan 1834 in Mijnsheerenland,[412] (aangegeven 1 Feb), ovl. 12 Dec 1835 in Mijnsheerenland.

 

376.   Willem Jacobs LEEUWENBURG, geb. 1783 in Mijnsheerenland, gedoopt 25 Mei 1783 in Mijnsheerenland, ovl. 24 Apr 1844 in Heinenoord,[413] (aangegeven 25 Apr), beroep boer te Heinenoord.  Hij trouwde Anna Arijsd De VROME, getrouwd 20 Apr 1808 in Heinenoord, geb. 1782 in Mijnsheerenland (dochter van Arie Jansz De VROME en Pleuntje Pleunen GROENEVELD), gedoopt 4 Aug 1782 in Mijnsheerenland, ovl. 12 Aug 1857 in Heinenoord,[414] (aangegeven 13 Aug), ondertrouw 1 Apr 1808 in Mijnsheerenland.

                                      Kinderen:

           +   513         i.   Jacob Willems LEEUWENBURG geb. 13 Okt 1808.

           +   514        ii.   Arij Willemsz LEEUWENBURG geb. 1 Apr 1810.

                515       iii.   Ariaantje LEEUWENBURG, geb. 25 Jan 1812 in Heinenoord,[415] (aangegeven 28 Jan), ovl. 3 Feb 1814 in Heinenoord,[416] (aangegeven 5 Feb).

           +   516       iv.   Joost LEEUWENBURG geb. 13 Okt 1814.

                517        v.   Dirk LEEUWENBURG, geb. 8 Jan 1816 in Heinenoord,[417] (aangegeven 10 Jan), ovl. 28 Jun 1816 in Heinenoord,[418] (aangegeven 29 Jun).

           +   518       vi.   Pleun LEEUWENBURG geb. 10 Jun 1817.

                519      vii.   Adriaantje LEEUWENBURG, geb. 6 Aug 1819 in Heinenoord,[419] (aangegeven 7 Aug), ovl. 10 Jan 1863 in Heinenoord,[420] (aangegeven 12 Jan).  Zij trouwde Willem Jansz MONSTER, getrouwd 1 Mei 1839 in Heinenoord,[421] geb. 21 Sep 1808 in Heinenoord (zoon van Jan Willems MONSTER en Willemijntje Dirks VERZIJL), gedoopt 25 Sep 1808 in Heinenoord, ovl. 7 Okt 1874 in Heinenoord.[422]

                520    viii.   Pleuntje LEEUWENBURG, geb. 14 Dec 1822 in Heinenoord, ovl. 2 Sep 1850 in Heinenoord,[423] (aangegeven 3 Sep).  Zij trouwde Dirk KAPPETEIN, getrouwd 1 Mei 1847 in Heinenoord,[424] geb. 1818 - 1819 in Mijnsheerenland (zoon van Pieter Jacobsz CAPITEIJN en Bastiaantje Jacobsd RIJSDIJK).

 

378.   Jan Jacobs LEEUWENBURG, geb. 20 Nov 1788 in Mijnsheerenland, gedoopt 30 Nov 1788 in Mijnsheerenland, ovl. 24 Nov 1866 in Groote-Lindt,[425] (aangegeven 26 Nov), beroep boer te Zwijndrecht-Kijfhoek.  Hij trouwde (1) Teuntje Cornelisdr BRAVENBOER, getrouwd 2 Feb 1815 in Rijsoord,[426] geb. 23 Sep 1782 in Heeroudelands-Ambacht (dochter van Cornelis Joosten BRAVENBOER en Jannigje Ariesd In 't VELD), gedoopt 29 Sep 1782 in Heeroudelands-Ambacht, ovl. 10 Okt 1831 in Kijfhoek,[427] (aangegeven 11 Okt).  Hij trouwde (2) Adriana KAIM, getrouwd 20 Jan 1837 in Hendrik-Ido-Ambacht,[428] geb. 1815 - 1816 in 's-Gravendeel (dochter van Floris Jansz KAIM en Antje Cornelisd Van Der LINDEN), ovl. na 24 Nov 1866.

                                      Kinderen van Teuntje Cornelisdr BRAVENBOER:

                521         i.   Arijaantje LEEUWENBURG, geb. 1815 - 1816 in Rijsoord, ovl. 20 Jun 1887 in Heerjansdam,[429] (aangegeven 21 Jun).  Zij trouwde Dirk Jacobsz LAGENDIJK, getrouwd 28 Mei 1838 in Kijfhoek,[430] geb. 1810 in Rijsoord (zoon van Jacob Dirks LAGENDIJK en Bastiaantje Jacobs Van 't ZELFDE), ovl. 14 Jun 1897 in Heerjansdam,[431] (aangegeven 15 Jun).

                522        ii.   Jannigje LEEUWENBURG, geb. 21 Mei 1817 in Rijsoord,[432] (aangegeven 22 Mei), ovl. 26 Nov 1896 in Heerjansdam.[433] . Zij trouwde Jan VISSER, getrouwd 7 Mei 1839 in Kijfhoek,[434] geb. ca 1817 in Groote-Lindt (zoon van Hendrik Jansz VISSER en Judik Abrahamsd NIEUWENHOFF), ovl. 2 Nov 1892 in Heerjansdam,[435] (aangegeven 3 Nov).

                523       iii.   Annigje LEEUWENBURG, geb. 14 Jun 1818 in Kijfhoek,[436] (aangegeven 15 Jun), ovl. vr 21 Dec 1818.

                524       iv.   Annigje LEEUWENBURG, geb. 21 Dec 1819 in Kijfhoek,[437] (aangegeven 22 Dec).  Zij trouwde Jan Van RIJS, getrouwd 28 Apr 1843 in Kijfhoek,[438] geb. 1816 - 1817 in Rijsoord (zoon van Pieter Jansz Van RIJS en Maaijke Cornelisd BRAVENBOER).

           +   525        v.   Jacob LEEUWENBURG geb. 23 Jul 1825.

                                      Kinderen van Adriana KAIM:

           +   526       vi.   Jan LEEUWENBURG geb. 17 Feb 1847.

 

384.   Adrianus Arijsz GROENEVELD, geb. 1750 in Nieuw-Helvoet, gedoopt 15 Feb 1750 in Nieuw-Helvoet.  Hij trouwde Arentje Pieternella Pietersd Van LIEN, getrouwd 1 Mei 1774 in Rockanje, geb. 1753 in Rockanje (dochter van Pieter Jacobsz Van LIEN en Catie Ariesd VOS), gedoopt 9 Dec 1753 in Rockanje, ondertrouw 8 Apr 1774 in Rockanje.

                                      Kinderen:

                527         i.   Grietje Adrianusd GROENEVELT, geb. 1775 in Rockanje, gedoopt 20 Aug 1775 in Rockanje.

           +   528        ii.   Arij Adrianusz GROENEVELD geb. 1777.

           +   529       iii.   Pieter Adrianusz GROENEVELT geb. 1779.

                530       iv.   Salomon Adrianusz GROENEVELD, geb. 1781 in Rockanje, gedoopt 2 Dec 1781 in Rockanje.

 

 

Veertiende Generatie

 

393.   Samuel Cornelisz GOUW, geb. 1755 in Rijsoord, gedoopt 29 Jun 1755 in Rijsoord, ovl. 25 Mei 1820 in Barendrecht.  Hij trouwde Lena Jansd REEDIJK, getrouwd 1783, geb. 1750 in Barendrecht (dochter van Jan Anthonijsz REEDIJK en Lijsbet Franksd Van Der JAGT), gedoopt 30 Aug 1750 in Barendrecht, ovl. 22 Aug 1829 in Barendrecht, ondertrouw 25 Mei 1783 in Barendrecht.

                                      Kinderen:

                531         i.   Cornelis Samuelsz GOUW, geb. 1784 in Barendrecht, gedoopt 18 Apr 1784 in Barendrecht, ovl. vr 4 Sep 1785.

                532        ii.   Cornelis Samuelsz GOUW, geb. 1785 in Barendrecht, gedoopt 4 Sep 1785 in Barendrecht, ovl. vr 24 Okt 1835.  Hij trouwde Jaantje Cornelis REIJERKERK, ook bekend als Adriaantje, getrouwd 28 Apr 1832 in West-Barendrecht,[439] geb. 14 Apr 1807 in Barendrecht (dochter van Cornelis Cornelisz REIJERKERK en Jannigje Cornelisse Van ANDEL), gedoopt 19 Apr 1807 in Barendrecht,[440] ovl. 21 Apr 1861 in Ridderkerk.[441]

                533       iii.   Jan Samuelsz GOUW, geb. 1786 in Barendrecht, gedoopt 1 Okt 1786 in Barendrecht.

                534       iv.   Lijbet Samuelsd GOUW, geb. 1787 in Barendrecht, gedoopt 9 Sep 1787 in Barendrecht, ovl. vr 14 Aug 1791.

           +   535        v.   Willem Samuelsz GOUW geb. 20 Aug 1788.

                536       vi.   Leendert Samuelsz GOUW, geb. 1789 in Barendrecht, gedoopt 16 Aug 1789 in Barendrecht.

                537      vii.   Lijbet Samuelsd GOUW, geb. 1791 in Barendrecht, gedoopt 14 Aug 1791 in Barendrecht.

 

413.   Jan Pieters LEEUWENBURG, geb. 1765 in Barendrecht, gedoopt 5 Mei 1765 in Barendrecht, ovl. 1 Apr 1822 in Poortugaal.  Hij trouwde Maartje Willemse HOOGWERF, getrouwd 1786 in Pernis (na 29-10-1786 in Pernis volgens trouwboek Poortugaal, maar geen huwelijk in Pernis gevonden), geb. 1763 (dochter van Willem Andriesse HOOGWERF en Johanna Jansd Van Den BERG), gedoopt 9 Okt 1763 in Poortugaal, ovl. na 1 Apr 1822, ondertrouw 13 Okt 1786 in Pernis, ondertrouw 15 Okt 1786 in Poortugaal.

                                      Kinderen:

                538         i.   Willem Jansz LEEUWENBURG, geb. 1787 in Hoogvliet, gedoopt 30 Jul 1787 in Hoogvliet, ovl. vr 20 Jul 1799.

                539        ii.   Pieter Jans LEEUWENBURG, geb. 1789 in Barendrecht, gedoopt 17 Mei 1789 in Barendrecht, ovl. vr 10 Okt 1790.

                540       iii.   Pieter Jans LEEUWENBURG, geb. 1790 in Barendrecht, gedoopt 10 Okt 1790 in Barendrecht.

                541       iv.   Pieter Jans LEEUWENBURG, geb. 19 Jan 1793 in Barendrecht, gedoopt 27 Jan 1793 in Barendrecht, (zie getuige 113).

                542        v.   Maria Jansd LEEUWENBURG, geb. 16 Jun 1796 in Rotterdam, gedoopt 23 Jun 1796 in Rotterdam, ovl. na 11 Nov 1866.  Zij trouwde Pieter Jans LEEUWENBURG, getrouwd 20 Okt 1819 in Rhoon,[442] geb. 1782 in Barendrecht (zoon van Jan Pieters LEEUWENBURG en Grietje Pietersd SINT NICOLAAS), gedoopt 24 Mrt 1782 in Barendrecht, ovl. 11 Nov 1866 in Barendrecht, beroep boer te Rhoon, later te Barendrecht.

                543       vi.   Willem Jansz LEEUWENBURG, geb. 20 Jul 1799 in Rotterdam, gedoopt 28 Jul 1799 in Rotterdam.

 

421.   Hendrik Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1764 in Barendrecht, gedoopt 18 Mrt 1764 in Barendrecht.  Hij trouwde Martijntje Pieterse Den OTTER, getrouwd 1789, geb. 1768 in Rijsoord (dochter van Pieter Willems Den OTTER en Lijntje RembrantsVan Den BERG), gedoopt 28 Feb 1768 in Rijsoord, ondertrouw 27 Apr 1789 in Rijsoord.

                                      Kinderen:

                544         i.   Lijntje Hendriks LEEUWENBURG, geb. 1789 in Rijsoord, gedoopt 7 Jun 1789 in Rijsoord, ovl. na 22 Okt 1841.  Zij trouwde Pieter Adrianussen GROENENDIJK, getrouwd 1808 in Barendrecht, geb. 1782 in Groote-Lindt (zoon van Adriaan Pieters GROENENDIJK en Hester Pieters Van Der GIESSEN), gedoopt 11 Feb 1782 in Groote-Lindt, ovl. 17 Feb 1835 in West-Barendrecht, beroep schipper, ondertrouw 26 Nov 1808 in Barendrecht.

                545        ii.   Pleuntje Hendriks LEEUWENBURG, geb. 26 Feb 1791 in Barendrecht, gedoopt 6 Mrt 1791 in Barendrecht, ovl. na 4 Mei 1814.  Zij trouwde (1) Pieter Cornelisz Van DRIEL, getrouwd 26 Apr 1811 in IJsselmonde, geb. 1742 in Kouderkerk (zoon van Cornelis Pieters Van DRIEL en Neeltie Geenen BRAVENBOER), gedoopt 21 Jan 1742 in Kouderkerk, ovl. 4 Mei 1814 in IJsselmonde, ondertrouw 6 Apr 1811 in IJsselmonde.  Zij trouwde (2) Cornelis Arijsz Den HERTOG, getrouwd 5 Mei 1820 in West-Barendrecht,[443] geb. 1 Okt 1797 in De Lindt (zoon van Arij Cornelisz Den HERTOG en Teuntje Harmensd VOGELAAR), gedoopt 8 Okt 1797 in Hendrik-Ido-Ambacht.

                546       iii.   Hadewij Hendriks LEEUWENBURG, geb. 1792 in Barendrecht, gedoopt 1 Jul 1792 in Barendrecht.  Zij trouwde Lambert Wijnandsz Van Den BERG, getrouwd 25 Nov 1817 in Barendrecht,[444] geb. 1783 - 1784 (zoon van Wijnand Lammertsz Van Den BERG en Willemijntje Hendriksd BUIJTENDIJK).

           +   547       iv.   Bastiaan Hendriks LEEUWENBURG geb. 12 Mei 1799.

                548        v.   Hendrik Hendriks LEEUWENBURG, geb. 31 Jan 1806 in Barendrecht, gedoopt 1 Feb 1806 in Barendrecht.

 

427.   Jan Pieters LEEUWENBURG, geb. 1750 in Barendrecht, gedoopt 12 Apr 1750 in Barendrecht, beroep boer te Barendrecht.  Hij trouwde Grietje Pietersd SINT NICOLAAS, getrouwd 9 Mei 1779 in Barendrecht, geb. 1755 in Ridderkerk (dochter van Pieter Hendriks SINT NICOLAAS en Marigje Willemsd De GOEDE), gedoopt 19 Okt 1755 in Ridderkerk.

                                      Kinderen:

                549         i.   Grietje Jans LEEUWENBURG, geb. 1780 in Barendrecht, gedoopt 9 Jul 1780 in Barendrecht, ovl. 3 Mrt 1855 in Zwijndrecht,[445] (aangegeven 5 Mrt).  Zij trouwde Jan Gerrit Jacobusz Van SCHAARDENBURG, geb. 1779 in Zwijndrecht (zoon van Jacobus Van SCHAARDENBURG en Sophia Jacobsd De LIGT), gedoopt 17 Jan 1779 in Zwijndrecht, ovl. vr 3 Mrt 1855.

           +   550        ii.   Pieter Jans LEEUWENBURG geb. 1782.

           +   551       iii.   Jacobus Jansen LEEUWENBURG geb. 1784.

                552       iv.   Maaijke Jans LEEUWENBURG, geb. 1786 in Barendrecht, gedoopt 4 Jun 1786 in Barendrecht, ovl. 9 Aug 1865 in Barendrecht.  Zij trouwde Cornelis Dirksz STOLK, getrouwd ca 1811, geb. 1785 - 1786 in Hendrik-Ido-Ambacht (zoon van Dirk Cornelisz STOLK en Klaasje Lucasd Van WALSUM), ovl. 18 Mrt 1857 in Barendrecht.

                553        v.   Ingje Jans LEEUWENBURG, geb. 1795 in Barendrecht, gedoopt 4 Okt 1795 in Barendrecht.

 

429.   Jacobus Pieters LEEUWENBURG, geb. 1757 in Barendrecht, gedoopt 13 Mrt 1757 in Barendrecht, ovl. vr 1 Jul 1852.  Hij trouwde Maaijke Gommertse SALIJ, getrouwd 1786, geb. 1767 in Charlois (dochter van Gommert Bastiaans SALIJ en Marijtje Cornelisd SALIJ), gedoopt 19 Jul 1767 in Charlois, ovl. vr 1 Jul 1852, ondertrouw 20 Apr 1786 in Barendrecht, ondertrouw 21 Apr 1786 in Charlois.

                                      Kinderen:

                554         i.   Pieter Jacobusz LEEUWENBURG, geb. 1788, gedoopt 13 Apr 1788 in Barendrecht.

                555        ii.   Gommer Jacobusz LEEUWENBURG, geb. 1789, gedoopt 16 Aug 1789 in Barendrecht, ovl. vr 3 Apr 1799.

                556       iii.   Maria Jacobusd LEEUWENBURG, geb. 1790, gedoopt 21 Nov 1790 in Barendrecht, ovl. vr 23 Jun 1800.

                557       iv.   Grietje Jacobusd LEEUWENBURG, geb. 16 Feb 1792 in Barendrecht, gedoopt 26 Feb 1792 in Barendrecht, ovl. 22 Dec 1827 in Westmaas,[446] (aangegeven 24 Dec).  Zij trouwde Jan Hermans Van Der SPAA, getrouwd 1 Apr 1814 in Mijnsheerenland,[447] geb. 1 Jun 1781 in Westmaas (zoon van Hermen Hendriks Van Der SPAA en Anna Laurents Van DIJK), gedoopt 3 Jun 1781 in Westmaas, ovl. 28 Jan 1835 in Westmaas,[448] (aangegeven 30 Jan).

                558        v.   Cornelis Jacobusz LEEUWENBURG, geb. 1794, gedoopt 21 Sep 1794 in Barendrecht.

                559       vi.   Ingetje Jacobus LEEUWENBURG, geb. 20 Mrt 1797 in Barendrecht, gedoopt 26 Mrt 1797 in Barendrecht, ovl. vr 12 Aug 1802.

                560      vii.   Gommert Jacobusz LEEUWENBURG, geb. 28 Jan 1799 in Heinenoord, gedoopt 2 Feb 1799 in Heinenoord, ovl. vr 31 Mrt 1804.

                561    viii.   Marija Jacobusd LEEUWENBURG, geb. 23 Jun 1800 in Heinenoord, gedoopt 29 Jun 1800 in Heinenoord, ovl. 30 Dec 1864 in Maasdam.  Zij trouwde Teunis Cornelisz VOGELAAR, getrouwd 21 Mrt 1824 in Sint-Anthoniepolder,[449] geb. 27 Mrt 1797 in Sint-Anthoniepolder (zoon van Cornelis Willemsz VOGELAAR en Saartje Bastiaansd BARENDREGT), gedoopt 2 Apr 1797 in Sint-Anthoniepolder, ovl. 18 Aug 1864 in Maasdam,[450] (aangegeven 19 Aug).

                562       ix.   Ingetje Jacobusd LEEUWENBURGH, geb. 12 Mrt 1802 in Heinenoord, gedoopt 14 Mrt 1802 in Heinenoord, ovl. 1 Jul 1852 in Klaaswaal.[451] . Zij trouwde Bastiaan Johannesz SCHELLING, getrouwd 16 Mei 1831 in Klaaswaal,[452] geb. 20 Nov 1804 in Klaaswaal (zoon van Johannes Bastiaansz SCHELLING en Jannigje Jacobsd Van Der LINDEN), gedoopt 25 Nov 1804 in Klaaswaal, beroep bouwknecht, landbouwer.  Was ook diaken, ouderling, diaconie-armmeester, gemeenteraadslid.

                563        x.   Gommert Jacobusz LEEUWENBURG, geb. 31 Mrt 1804 in Heinenoord, gedoopt 8 Apr 1804 in Heinenoord.

 

435.   Pieter Jansz LEEUWENBURG, geb. 11 Jan 1764 in Heinenoord, gedoopt 22 Jan 1764 in Heinenoord, ovl. 10 Jun 1832 in Heinenoord,[453] (aangegeven 12 Jun), beroep boer te Heinenoord.  Secretaris Van Heinenoord.

            Bastiaan Jacob Cornelis Verheij gehuwd met Geertruij Jacoba Villerius en Geertruij geassisteerd met haar man wonende den Briel machtigen Pieter Jans Leeuwenburgh wonende te Heinenoord om namens hen als zijnde voor 1/6e mede-erfgenamen in de boedel van Jan Leeuwenburgh gewoond hebbende en onlangs overleden te Heinenoord om volgens plaatselijk gebruik te transporteren 7 morgen 150 roe zaailand in Westbarendrecht in het binnenland aan Kornelis Huijzert wonende te Barendrecht die het land onlangs uit de hand heeft gekocht voor 7500 gld. Aktedatum: 05/12/1807 Aard van de akte: procuratie Naam notaris: H.M. van Andel Toegangsnummer: 110 Notarissen  Inventarisnummer: 1209. Hij trouwde Geertrui Willems Van Der SIJDEN, getrouwd 5 Okt 1788 in Heinenoord, geb. 30 Nov 1764 in Heinenoord (dochter van Willem Pietersz Van Der SIJDEN en Elisabeth Boudewijnsd HOGENHOEK), gedoopt 2 Dec 1764 in Heinenoord, ovl. 27 Nov 1817 in Heinenoord,[454] (aangegeven 28 Nov).

                                      Kinderen:

           +   564         i.   Jan Pietersz LEEUWENBURG geb. 7 Mei 1789.

           +   565        ii.   Willem Boudewijn Pietersz LEEUWENBURG geb. 10 Jun 1791.

                566       iii.   Geertruida Pietersdr LEEUWENBURG, geb. 20 Dec 1792 in Heinenoord, gedoopt 1 Jan 1793 in Heinenoord, ovl. 3 Jan 1855 in Heinenoord,[455] (aangegeven 4 Jan).  Zij trouwde (1) Willem Govertsz Van ANDEL, getrouwd 10 Jun 1830 in Heinenoord,[456] geb. 19 Jul 1804 in Heinenoord (zoon van Govert Jansz Van ANDEL en Maartje Willemsdr BLAAK), gedoopt 22 Jul 1804 in Heinenoord, ovl. ca 1840, beroep boer te Heinenoord.  Zij trouwde (2) Jacobus KONIJNENDIJK, getrouwd 21 Jan 1846 in Heinenoord,[457] geb. 7 Aug 1812 in Heinenoord,[458] (aangegeven 8 Aug) (zoon van Jacobus Cornelisz KONIJNENDIJK en Maria Jansd Van RIJE), ovl. 2 Sep 1889 in Heinenoord,[459] (aangegeven 4 Sep), beroep boer te Heinenoord.

                567       iv.   Pieter Pietersz LEEUWENBURG, geb. 20 Dec 1792 in Heinenoord, gedoopt 1 Jan 1793 in Heinenoord.

                568        v.   Elizabeth Pieters LEEUWENBURG, geb. 10 Mei 1795 in Heinenoord, gedoopt 17 Mei 1795 in Heinenoord.

                569       vi.   Ingetje Pietersd LEEUWENBURG, geb. 10 Mei 1795 in Heinenoord, gedoopt 17 Mei 1795 in Heinenoord.

                570      vii.   Boudewijn Pieters LEEUWENBURG, geb. 23 Mei 1797 in Heinenoord, gedoopt 28 Mei 1797 in Heinenoord, ovl. 30 Jun 1871 in Heinenoord,[460] (aangegeven 1 Jul), beroep boer te Heinenoord, tevens rentmeester.  Hij trouwde Maartje Pietersd GOUDSWAARD, getrouwd 9 Jul 1834 in Heinenoord,[461] geb. 1802 - 1803 in Barendrecht (dochter van Pieter Arijsz GOUDSWAARD en Cornelia Pietersd SNAUW), ovl. vr 30 Jun 1871.

 

448.   Aart Arijsz LEEUWENBURG, geb. 24 Okt 1789 in Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt 1 Nov 1789 in Hendrik-Ido-Ambacht, ovl. 8 Jan 1831 in Fijnaart.[462] . Hij trouwde Johanna Hendriksd STOLK, getrouwd 24 Apr 1824 in Fijnaart en Heijningen,[463] geb. 1 Jun 1801 in Fijnaart (dochter van Hendrik Simonse STOLK en Cornelia Jacobs LIEVAART), gedoopt 7 Jun 1801 in Fijnaart, ovl. 10 Okt 1869 in Fijnaart en Heijningen.

                                      Kinderen:

                571         i.   Dirksje LEEUWENBURG, geb. 20 Feb 1825 in Fijnaart,[464] ovl. 3 Mei 1828 in Fijnaart.[465] .

                572        ii.   Hendrik LEEUWENBURG, geb. 1 Feb 1826 in Fijnaart,[466] ovl. 13 Sep 1829 in Fijnaart.[467] .

                573       iii.   Dirksje LEEUWENBURG, geb. 20 Feb 1829 in Fijnaart,[468] ovl. 4 Feb 1852 in Fijnaart.[469] .

           +   574       iv.   Aart LEEUWENBURG geb. 24 Jan 1831.

 

449.   Pieter Willemsz LEEUWENBURG, geb. 1780, gedoopt 16 Apr 1780 in Ridderkerk.  Hij trouwde Pietertje Willemse LAGENDIJK, getrouwd 31 Mei 1804 in Ridderkerk, geb. 1777 (dochter van Willem Pieters LAGENDIJK en Marija Cornelisd Van ES), gedoopt 11 Dec 1777 in Ridderkerk, ondertrouw 10 Mei 1804 in Ridderkerk.

                                      Kinderen:

                575         i.   Maria Pieterse LEEUWENBURG, geb. 1805, gedoopt 10 Mrt 1805 in Ridderkerk.

                576        ii.   Willem Pieterse LEEUWENBURG, geb. 1807, gedoopt 11 Jan 1807 in Ridderkerk.

                577       iii.   Francijntje Pieterse LEEUWENBURG, geb. 21 Dec 1809 in Barendrecht, gedoopt 31 Dec 1809 in Barendrecht, ovl. 5 Jul 1836 in Alblasserdam,[470] (aangegeven 6 Jul).  Zij trouwde Willem Klaasz De BES, getrouwd 29 Mrt 1834 in Alblasserdam,[471] geb. 4 Apr 1807 in Nieuw-Lekkerland (zoon van Klaas De BES en Annigje BRANDWIJK), ovl. na 5 Jul 1836.

                578       iv.   Jacob LEEUWENBURG, geb. 19 Aug 1813 in Ridderkerk,[472] (aangegeven 21 Aug).

 

462.   Leendert Aarts LEEUWENBURG, geb. 1773 in Goudswaard, gedoopt 28 Feb 1773 in Goudswaard, ovl. 2 Feb 1848 in Numansdorp,[473] (aangegeven 3 Feb).  Hij trouwde Adriaantje Bastiaansd PLUIJMERT, getrouwd 29 Apr 1810 in Numansdorp, geb. 1783 in Numansdorp (dochter van Bastiaan Claasz PLUIJMERT en Geertje Cornelisd LANGSTRAAT), gedoopt 16 Nov 1783 in Numansdorp, ovl. 1 Nov 1858 in Numansdorp,[474] (aangegeven 2 Nov).

                                      Kinderen:

                579         i.   Aart LEEUWENBURG, geb. 1813 - 1814, ovl. 5 Mei 1832 in Numansdorp,[475] (aangegeven 7 Mei).

           +   580        ii.   Bastiaan LEEUWENBURG geb. 1815.

 

467.   Wouter Johannesz LEEUWENBURG, geb. ca 1766, ovl. 19 Okt 1801 in Goudswaard (aangegeven).  Hij trouwde Claasje Claasdr Van Der MAST, getrouwd 1 Jan 1786 in Goudswaard, geb. 1762 in Oud-Beijerland (dochter van Klaas Tijsz Van Der MAST en Adriana Cornelisd Van BRUGGE), gedoopt 8 Aug 1762 in Oud-Beijerland, ovl. 21 Dec 1826 in Goudswaard.

                                      Kinderen:

                581         i.   Pietertje Wouters LEEUWENBURG, geb. 1787 in Goudswaard, gedoopt 20 Okt 1787 in Goudswaard, ovl. vr 24 Dec 1797.

                582        ii.   Klaas Woutersz LEEUWENBURG, geb. 1789 in Goudswaard, gedoopt 3 Feb 1789 in Goudswaard, ovl. 13 Feb 1816 in Korendijk,[476] (aangegeven 14 Feb).  Was militair in het leger van Napoleon. Geregistreerde: Klaas Leeuwenburg Eenheid: 125e Regiment Infanterie van Linie Geboortedatum: 18-01-1789 Geboorteplaats: Korendijk Stamboeknummer: 3856 Vader: Wouter Leeuwenburg Moeder: Klaasje van der Mast Bewaarplaats: Service Historique de la Défense, Vincennes/Parijs <http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/> (niet te raadplegen bij het NIMH) Inv.nr. SHD:          21Yc875               .

                583       iii.   Johannes Wouters LEEUWENBURG, geb. 1792 in Goudswaard, gedoopt 5 Aug 1792 in Goudswaard.

                584       iv.   Adrianus Wouters LEEUWENBURG, geb. 22 Aug 1795 in Goudswaard, gedoopt 30 Aug 1795 in Goudswaard.

                585        v.   Pietertje Woutersd LEEUWENBURG, geb. 24 Dec 1797 in Goudswaard, gedoopt 26 Dec 1797 in Goudswaard, ovl. 19 Dec 1857 in Goudswaard,[477] (aangegeven 21 Dec).  Zij trouwde Jacob Cornelisz TUK, ook bekend als TUK, getrouwd 3 Nov 1816 in Goudswaard,[478] geb. 1786 in Numansdorp (zoon van Cornelis Pieters TUK en Cornelia Simons Van Der REE), gedoopt 14 Mei 1786 in Numansdorp, ovl. 17 Aug 1842 in Goudswaard,[479] (aangegeven 19 Aug).

 

470.   Aart LEEUWENBURG, geb. 3 Mei 1822 in Oost- en West-Barendrecht, gedoopt 3 Sep 1825 in West-Barendrecht (gedoopt en geëcht bij het huwelijk van de ouders), ovl. 13 Okt 1883.  Hij trouwde Geertrui KOOIMAN, getrouwd 7 Mei 1857 in Barendrecht,[480] geb. 31 Aug 1831 in Oost- en West-Barendrecht (dochter van Klaas Willemsz KOOIMAN en Margrita Daniva Hendriksd Van Der HAMMEN), ovl. 30 Apr 1899 in Barendrecht.

                                      Kinderen:

                586         i.   Cornelia LEEUWENBURG, geb. 28 Jan 1858 in Barendrecht, ovl. vr 26 Apr 1865 in Barendrecht.

                587        ii.   Margrietha Danira LEEUWENBURG, geb. 13 Jan 1859 in Barendrecht, ovl. 5 Nov 1945.  Zij trouwde Jacobus Van NIELEN, getrouwd 19 Apr 1883 in Barendrecht, geb. 1855 (zoon van Cornelis Van NIELEN en Jacoba Van KAMPEN), ovl. 4 Aug 1913.

                588       iii.   Klaziena LEEUWENBURG, geb. 29 Okt 1860 in Barendrecht, ovl. vr 27 Mrt 1863.

                589       iv.   Klaziena LEEUWENBURG, geb. 27 Mrt 1863 in Barendrecht, ovl. 27 Okt 1936.  Zij trouwde Gerrit STOLK, getrouwd 15 Nov 1883 in Barendrecht, geb. 1848 in Heinenoord (zoon van Adrianus Gerritsz STOLK en Geertje Cornelisd NOTEBOOM), ovl. 12 Jan 1904, beroep koetsier.

                590        v.   Jan Cornelis LEEUWENBURG, geb. 9 Mrt 1864 in Barendrecht, ovl. 2 Dec 1947.  Hij trouwde Maria HUIJSER, getrouwd 11 Mei 1911 in Barendrecht,[481] geb. 1868 in Ridderkerk (dochter van Leendert HUIJZER en Hendriksje De DEUGD), ovl. 15 Dec 1948.

                591       vi.   Cornelia Wilhelmina LEEUWENBURG, geb. 26 Apr 1865 in Barendrecht, ovl. vr 21 Apr 1867 in Barendrecht.

                592      vii.   Cornelia LEEUWENBURG, geb. 21 Feb 1867 in Barendrecht.  Zij trouwde Frederik Joris KOOIMAN, getrouwd 25 Apr 1890 (zoon van Willem KOOIJMAN en Cornelia SMITSMAN).

           +   593    viii.   Hendrik Adrianus LEEUWENBURG geb. 3 Feb 1870.

           +   594       ix.   Willem LEEUWENBURG geb. 16 Sep 1872.

 

472.   Aart Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1801 in Ridderkerk, gedoopt 13 Dec 1801 in Ridderkerk, ovl. 10 Mrt 1883 in Ridderkerk, beroep bouwman, beroep 1866 zonder.  Hij trouwde Geertje Meertensd SPARREBOOM, getrouwd 11 Mei 1822 in IJsselmonde, geb. 8 Jul 1803 in IJsselmonde (dochter van Maarten Pieters SPARREBOOM en Dievertje Cornelisd PIJL), gedoopt 17 Jul 1803 in IJsselmonde, ovl. 26 Okt 1865 in Ridderkerk.

                                      Kinderen:

                595         i.   Trijntje LEEUWENBURG, geb. 1 Apr 1823 in IJsselmonde,[482] ovl. 20 Dec 1866 in Ridderkerk.  Zij trouwde Pieter KLOOTWIJK, getrouwd 26 Mei 1848 in Ridderkerk,[483] geb. 1828 - 1829 in Ridderkerk (zoon van Teunis Leenderts KLOOTWIJK en Cornelia Pietersd GRUBBE).

                596        ii.   Dievertje LEEUWENBURG, geb. 11 Jan 1828 in Ridderkerk,[484] (aangegeven 12 jan), ovl. 15 Mei 1897 in Ridderkerk.  Zij trouwde Sier Van AFFAIRE, getrouwd 2 Mrt 1860 in Ridderkerk,[485] geb. 14 Apr 1825 in Ridderkerk (zoon van Pieter Willemsz Van AFFAIRE en Adriana Gerritsd Den BOER), ovl. 26 Jul 1896 in Ridderkerk.

                597       iii.   Bastiaantje LEEUWENBURG, geb. 10 Okt 1834 in Ridderkerk,[486] (aangegeven 11 Okt), ovl. 28 Jan 1892 in Ridderkerk.  Zij trouwde Abraham Van Der STAAIJ, getrouwd 8 Apr 1859 in Ridderkerk,[487] geb. 1833 - 1834 in Ridderkerk (zoon van Arij Johannisz Van Der STAAIJ en Jannigje Abrahamsd BROUWER).

                598       iv.   Martina Martha LEEUWENBURG, geb. 11 Dec 1839 in Ridderkerk,[488] (aangegeven 12 Dec), ovl. 29 Dec 1880 in IJsselmonde.  Zij trouwde Adrianus Van DRIEL, getrouwd 29 Aug 1862 in Ridderkerk,[489] geb. 1834 - 1835 in IJsselmonde (zoon van Adrianus Van DRIEL en Catelina Jacoba PORS), beroep pakhuisknecht.

                599        v.   Beligje LEEUWENBURG, geb. 12 Aug 1842 in Ridderkerk,[490] (aangegeven 13 Aug), ovl. 12 Jun 1910 in Rotterdam.  Zij trouwde Jan PENNING, getrouwd 15 Jun 1866 in Ridderkerk,[491] geb. 1838 - 1839 in Hendrik-Ido-Ambacht (zoon van Cornelis PENNING en Cornelia Van RHOON).

 

474.   Arij Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1805 in Ridderkerk, gedoopt 16 Jun 1805 in Ridderkerk, ovl. na 1864 in IJsselmonde.  Hij trouwde Magdalena De HAAN, getrouwd 24 Aug 1838 in Ridderkerk,[492] geb. 1 Dec 1817 in IJsselmonde (dochter van Teunis Jansz De HAAN en Grietje Claasd Van ALPHEN).

                                      Kinderen:

                600         i.   Trijntje LEEUWENBURG, geb. 28 Dec 1838 in IJsselmonde,[493] (aangegeven 29 Dec), ovl. ca 1870 in Ridderkerk.  Zij trouwde Laurens LEEUWENBURG, getrouwd 25 Nov 1864 in Ridderkerk,[494] geb. 20 Jan 1839 in Ridderkerk,[495] (aangegeven 22 Jan) (zoon van Rokus Bastiaans LEEUWENBURG en Anna Laurensd WILDEMAN), ovl. 27 Mrt 1918 in Rijswijk.[496]

           +   601        ii.   Teunis LEEUWENBURG geb. 18 Sep 1841.

                602       iii.   Grietje LEEUWENBURG, geb. 4 Mrt 1844 in Ridderkerk,[497] (aangegeven 5 Mrt).

                603       iv.   Bastiaantje LEEUWENBURG, geb. 8 Okt 1846 in Ridderkerk,[498] (aangegeven 10 Okt), ovl. 15 Dec 1865 in Ridderkerk.

                604        v.   Ariana LEEUWENBURG, geb. 25 Sep 1849 in Ridderkerk,[499] (aangegeven 27 Sep, geboren na overlijden vader).

 

476.   Rokus Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1808 in Ridderkerk, gedoopt 6 Nov 1808 in Ridderkerk, ovl. 11 Feb 1845 in Ridderkerk.  Hij trouwde Anna Laurensd WILDEMAN, getrouwd 17 Mei 1833 in Ridderkerk,[500] geb. 17 Dec 1811 in 's-Gravendeel (dochter van Laurens Jooste WILDEMAN en Neeltje Andriesse De GEUS), ovl. 7 Jan 1878 in Ridderkerk.

                                      Kinderen:

                605         i.   Neeltje LEEUWENBURG, geb. 20 Aug 1833 in Ridderkerk,[501] (aangegeven 22 Aug), ovl. 1878 in Ridderkerk.  Zij trouwde Pieter OOSTHOEK, getrouwd 22 Mei 1863 in Ridderkerk,[502] geb. 1835 - 1836 in Ridderkerk (zoon van Cornelis OOSTHOEK en Elizabeth PLAIZIER).

           +   606        ii.   Bastiaan LEEUWENBURG geb. 28 Nov 1835.

                607       iii.   Lourens LEEUWENBURG, geb. 11 Sep 1837 in Ridderkerk,[503] (aangegeven 12 Sep), ovl. 22 Dec 1837 in Ridderkerk.

           +   608       iv.   Laurens LEEUWENBURG geb. 20 Jan 1839.

                609        v.   Trijntje LEEUWENBURG, geb. 17 Jul 1841 in Ridderkerk.[504] .

                610       vi.   Wilhelmina LEEUWENBURG, geb. 21 Aug 1844 in Ridderkerk,[505] (aangegeven 22 Aug), ovl. 30 Jan 1917 in Ridderkerk.  Zij trouwde Pieter VERSCHOOR, getrouwd 2 Mei 1873 in Ridderkerk,[506] geb. 1845 - 1846 in Ridderkerk (zoon van Pieter VERSCHOOR en Maaike De HAAN).

 

477.   Teunis Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1810 in Ridderkerk, gedoopt 9 Sep 1810 in Ridderkerk, ovl. 28 Aug 1880 in Ridderkerk, beroep arbeider te Ridderkerk.  Hij trouwde Hendriksje De ROOIJ, ook bekend als De ROO, getrouwd 24 Apr 1835 in Ridderkerk,[507] geb. 23 Apr 1812 in Ridderkerk (dochter van Arie De ROOIJ en Jannetje Jan Pieterse WESTERMAN), ovl. 21 Feb 1886 in Ridderkerk, burg. ondertrouw 1 Apr 1835 in Ridderkerk.

                                      Kinderen:

                611         i.   Adriana LEEUWENBURG, geb. 17 Dec 1836 in Ridderkerk.[508] .

                612        ii.   Arie LEEUWENBURG, geb. 22 Jan 1838 in Ridderkerk,[509] (aangegeven 23 Jan), ovl. 16 Jan 1898 in Ridderkerk.

           +   613       iii.   Bastiaan LEEUWENBURG geb. 4 Aug 1840.

                614       iv.   Janna LEEUWENBURG, geb. 14 Jan 1844 in Ridderkerk,[510] (aangegeven 16 Jan), ovl. vr 3 Feb 1851 in Ridderkerk.

                615        v.   Jan LEEUWENBURG, geb. 15 Feb 1848 in Ridderkerk,[511] (aangegeven 17 Feb).

                616       vi.   Janna LEEUWENBURG, geb. 3 Feb 1851 in Ridderkerk,[512] (aangegeven 4 Feb), ovl. 20 Feb 1929 in Ridderkerk.  Zij trouwde Arie Van RIETSCHOTEN, getrouwd 22 Nov 1872 in Ridderkerk.

                617      vii.   Rokus LEEUWENBURG, geb. 17 Aug 1854 in Ridderkerk,[513] (aangegeven 19 Aug), ovl. vr 4 Dec 1855 in Ridderkerk.

                618    viii.   Rokus LEEUWENBURG, geb. 4 Dec 1855 in Ridderkerk,[514] (aangegeven 6 Dec), ovl. 8 Nov 1919 in Pieterman.  Hij trouwde (1) Neeltje De JONG, getrouwd 2 Apr 1886 in Ridderkerk,[515] geb. 1858 - 1859 (dochter van Willem De JONG en Maria RIJSDIJK).  Hij trouwde (2) Liedia VELTHUIZEN, getrouwd 21 Aug 1919 in Ridderkerk,[516] geb. 1865 - 1866 in Ridderkerk (dochter van Leendert VELTHUIZEN en Maria PLAISIER).

 

481.   Pieter LEEUWENBURG, geb. 9 Sep 1819 in Ridderkerk,[517] (aangegeven 10 Sep), beroep vrachtrijder, ovl. 30 Aug 1877 in Kralingen.  Hij trouwde (1) Pietertje VERSCHOOR, getrouwd 28 Mei 1841 in Ridderkerk,[518] geb. 4 Nov 1818 in Ridderkerk,[519] (aangegeven 6 Nov) (dochter van Teunis Ariens VERSCHOOR en Aaltje Ariens PORS), ovl. 4 Feb 1861 in Pernis.[520]  Hij trouwde (2) Catharina Hermina Johanna Van TILBURG, getrouwd 19 Okt 1861 in Ridderkerk,[521] geb. 1836 - 1837 in Den Haag (dochter van NN en Hermina Pieternella Van TILBURG), woonde (gezin) 1869 in Rotterdam.

                                      Kinderen van Pietertje VERSCHOOR:

                619         i.   Bastiaan LEEUWENBURG, geb. 22 Jul 1842 in Ridderkerk,[522] (aangegeven 23 Jul), ovl. 1 Aug 1842 in Ridderkerk.

                620        ii.   Aaltje LEEUWENBURG, geb. 28 Nov 1843 in Ridderkerk,[523] (aangegeven 30 Nov), ovl. 21 Jan 1844 in Ridderkerk.

                621       iii.   Bastiaan LEEUWENBURG, geb. 10 Jul 1846 in Ridderkerk,[524] (aangegeven 11 Jul), ovl. 2 Aug 1846 in Ridderkerk.

                622       iv.   Aaltje LEEUWENBURG, geb. 30 Jan 1849 in Ridderkerk,[525] (aangegeven 1 Feb), ovl. 3 Okt 1925 in Schiedam.  Zij trouwde Cornelis ONDERDELINDEN, getrouwd 29 Okt 1869 in Ridderkerk,[526] geb. 14 Okt 1846 in Ridderkerk (zoon van Arie ONDERDELINDEN en Maria LAGENDIJK), gedoopt 15 Okt 1846 in Ridderkerk, religie NG, ovl. 12 Nov 1908 in Medemblik,[527] (aangegeven 13 Nov, register van afgevoerde patienten van het Rijks-Krankzinnnigenarchief Medemblik, toegangsnr. 88.147, rijksarchief Haarlem. Hij was dement vanaf 59 jaar.), woonde (gezin) 1908 in Schiedam.  Bij het huwelijk van zijn dochter Pietertje in 1908 staat vermeld: "terwijl blijkens eene geneeskundige verklaring de vader der bruid wegens krankzinnigheid niet in staat is zijnen wil te verklaren".

                623        v.   Bastiaan LEEUWENBURG, geb. 13 Mrt 1850 in Ridderkerk,[528] (aangegeven 14 Mrt), ovl. 28 Sep 1850 in Ridderkerk.

                624       vi.   Bastiaan LEEUWENBURG, geb. 11 Nov 1855 in Ridderkerk,[529] (aangegeven 13 Nov), ovl. 24 Jun 1856 in Ridderkerk.

                                      Kinderen van Catharina Hermina Johanna Van TILBURG:

                625      vii.   Bastiaan Pieter LEEUWENBURG, geb. 15 Jun 1862 in Ridderkerk,[530] (aangegeven 16 Jun), ovl. 23 Dec 1946 in Zeist,[531] (aangegeven 24 Dec).  Hij trouwde Jantje HELLINGHUIZER, getrouwd vr 1893 in Rotterdam, ovl. vr 23 Dec 1946.

                626    viii.   Willem Arie LEEUWENBURG, geb. 25 Mei 1863 in Ridderkerk,[532] (aangegeven 26 Mei), ovl. 14 Aug 1863 in Ridderkerk.

                627       ix.   Trijntje Willemina LEEUWENBURG, geb. 9 Jun 1864 in Ridderkerk,[533] (aangegeven 11 Jun), ovl. 20 Mrt 1915 in Den Haag.  Zij trouwde (1) Jan Mattheus NESSELAAN, getrouwd ca 1885.  Zij trouwde (2) Arend Jasper QUAK, ook bekend als QUACK, getrouwd 19 Jun 1895 in Rotterdam,[534] geb. 1857 - 1858 in Delfy (zoon van Jasper QUAK en Jannetje ESVELT).

                628        x.   Pieter Bastiaan LEEUWENBURG, geb. 15 Dec 1867 in Schoonrewoerd,[535] (aangegeven 16 Dec), ovl. 3 Jul 1868 in Kralingen,[536] (aangegeven 4 Jul).

                629       xi.   Alida Pieternella LEEUWENBURG, geb. 28 Mei 1874 in Kralingen,[537] (aangegeven 29 Mei), ovl. 12 Aug 1920 in Vrijenban,[538] (aangegeven 13 Aug).  Zij trouwde Hermanus Albertus STILTING, ovl. vr 12 Aug 1920.

 

483.   Barend Constantijn Doris Joostsz LEEUWENBURG, geb. 19 Apr 1803 in Strijen, gedoopt 24 Apr 1803 in Strijen, ovl. 7 Nov 1858 in Bleiswijk.  Hij trouwde Jacoba Cornelisd Van GENT, getrouwd 27 Mrt 1830 in Strijen,[539] geb. 10 Apr 1809 in Strijen (dochter van Cornelis Jacobusz Van GENT en Aletta Gerritsd KOOMANS), gedoopt 23 Apr 1809 in Strijen, ovl. 17 Mrt 1891 in Bleiswijk.

                                      Kinderen:

                630         i.   Johanna LEEUWENBURG, geb. 1 Jul 1830 in Strijen.[540] . Zij trouwde Fredrik LAKEMAN, getrouwd 3 Jun 1860 in Bleiswijk,[541] geb. 1828 - 1829 in Bleiswijk (zoon van Fredrik LAKEMAN en Maria BLOK).

                631        ii.   Aletta LEEUWENBURGH, geb. 29 Okt 1831 in Strijen,[542] ovl. 8 Feb 1834 in Strijen.[543] .

                632       iii.   Jozefus Cornelis LEEUWENBURGH, geb. 10 Nov 1832 in Strijen,[544] (aangegeven 12 Nov).

                633       iv.   Neeltje LEEUWENBURG, geb. 23 Okt 1833 in Strijen,[545] ovl. 17 Aug 1834 in Strijen,[546] (aangegeven 18 Aug).

           +   634        v.   Johannes LEEUWENBURG geb. 25 Dec 1834.

           +   635       vi.   David LEEUWENBURG geb. 28 Aug 1836.

                636      vii.   Aletta LEEUWENBURGH, geb. 6 Jan 1838 in Strijen,[547] (aangegeven 8 Jan), ovl. 4 Sep 1838 in Strijen.[548] .

                637    viii.   Hendrik LEEUWENBURGH, geb. 14 Feb 1839 in Strijen,[549] (aangegeven 15 Feb), ovl. 26 Mei 1839 in Strijen.[550] .

                638       ix.   Aletta LEEUWENBURG, geb. 16 Sep 1840 in Strijen,[551] (aangegeven 17 Sep), ovl. 24 Okt 1842 in Strijen,[552] (aangegeven 25 Okt).

                639        x.   Hendrik LEEUWENBURG, geb. 14 Dec 1841 in Strijen,[553] (aangegeven 15 Feb), ovl. 21 Dec 1841 in Strijen,[554] (aangegeven 23 Dec).

                640       xi.   Alettha LEEUWENBURG, geb. 7 Mei 1843 in Strijen,[555] (aangegeven 8 Mei), ovl. 23 Apr 1930 in Gouda,[556] (aangegeven 24 Apr).  Zij trouwde Leendert OVERGAAUW, getrouwd 27 Mrt 1873 in Bleiswijk,[557] geb. 1845 - 1846 in Hazerswoude (zoon van Jacob OVERGAAUW en Maria JANKNEGT), ovl. vr 23 Apr 1930.

                641      xii.   Pietertje LEEUWENBURGH, geb. 14 Aug 1844 in Strijen,[558] (aangegeven 15 Aug), ovl. 6 Jan 1846 in Strijen.[559] .

           +   642    xiii.   Hendrik LEEUWENBURG geb. 11 Jan 1846.

           +   643     xiv.   Gerrit LEEUWENBURG geb. 31 Mrt 1850.

                644      xv.   Pietertje LEEUWENBURG, geb. 1854 - 1855 in Bleiswijk.  Zij trouwde Pieter TOL, getrouwd 23 Mei 1879 in Bleiswijk,[560] geb. 1853 - 1854 in Bleiswijk (zoon van Klaas TOL en Mourina Cornelia Van KUIJLENBURG).

           +   645     xvi.   Jacobus LEEUWENBURGH geb. 23 Jun 1856.

 

501.   Jacob Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 23 Jul 1806 in Mijnsheerenland, gedoopt 27 Jul 1806 in Mijnsheerenland, ovl. 8 Jan 1871 in Mijnsheerenland,[561] (aangegeven 9 Jan), beroep boer te Mijnsheerenland.  Hij trouwde Lijsbet Van Der LINDEN, ook bekend als Elisabeth, getrouwd 1 Nov 1834 in Rhoon,[562] geb. 26 Apr 1812 in Rhoon (dochter van Hendrik IJsbrands Van Der LINDEN en Martijntje Kleisd KRANENBURG), ovl. 11 Nov 1891 in Mijnsheerenland,[563] (aangegeven 12 Nov).

                                      Kinderen:

                646         i.   Cornelis LEEUWENBURGH, geb. 2 Feb 1835 in Mijnsheerenland,[564] (aangegeven 3 Feb), ovl. 21 Okt 1842 in Mijnsheerenland,[565] (aangegeven 22 Okt).

                647        ii.   Maria LEEUWENBURGH, geb. 13 Dec 1835 in Mijnsheerenland,[566] (aangegeven 15 Dec), ovl. 11 Apr 1880 in Heinenoord,[567] (aangegeven 12 Apr).  Zij trouwde Cornelis KOIJCK, getrouwd 10 Mei 1867 in Mijnsheerenland,[568] geb. 9 Sep 1833 in Mijnsheerenland (zoon van Bastiaan Leendertsz KOIJCK en Lena RIETVELD), ovl. 30 Sep 1928 in Heinenoord.

                648       iii.   Hendrik LEEUWENBURG, geb. 14 Okt 1837 in Mijnsheerenland,[569] (aangegeven 17 Okt), ovl. 25 Feb 1929 in Heinenoord,[570] (aangegeven 26 Feb).  Hij trouwde Anna BATENBURG, getrouwd 8 Okt 1874 in Heinenoord,[571] geb. 13 Dec 1825 in Heinenoord (dochter van Bastiaan Timotheusz BATENBURG en Neeltje Dirks TROOST), ovl. 21 Apr 1877 in Heinenoord.

                649       iv.   Jannigje LEEUWENBURGH, geb. 29 Jul 1839 in Mijnsheerenland,[572] (aangegeven 31 Jul), ovl. 27 Mei 1854 in Mijnsheerenland,[573] (aangegeven 29 Mei).

                650        v.   Pieter LEEUWENBURGH, geb. 14 Dec 1841,[574] (aangegeven 16 Dec), ovl. 23 Jun 1886 in Mijnsheerenland.[575] .

                651       vi.   Martina LEEUWENBURGH, geb. 6 Okt 1843 in Mijnsheerenland,[576] (aangegeven 7 Okt), ovl. 27 Mei 1856 in Mijnsheerenland.[577] .

                652      vii.   Adriaantje LEEUWENBURG, geb. 5 Okt 1845 in Mijnsheerenland,[578] ovl. 30 Jun 1848 in Mijnsheerenland.

                653    viii.   Cornelis LEEUWENBURGH, geb. 6 Jun 1847 in Mijnsheerenland,[579] (aangegeven 7 Jun), ovl. 8 Aug 1928 in Mijnsheerenland,[580] (aangegeven 9 Aug).

           +   654       ix.   Jan LEEUWENBURGH geb. 23 Aug 1851.

                655        x.   Adriaantje LEEUWENBURGH, geb. 14 Apr 1854 in Mijnsheerenland,[581] (aangegeven 15 Apr).  Zij trouwde Arie Den OTTER, getrouwd 14 Apr 1899 in Mijnsheerenland,[582] geb. 1862 - 1863 in Oost- en West-Barendrecht (zoon van NN en Adriana Den OTTER).

                656       xi.   Doodgeboren Dochter LEEUWENBURGH, geb. 29 Mrt 1856 in Mijnsheerenland, ovl. 29 Mrt 1856 in Mijnsheerenland.[583] .

 

505.   Dirk LEEUWENBURG, geb. 25 Nov 1817 in Mijnsheerenland,[584] (aangegeven 27 Nov), ovl. ca 1900, beroep boer te Heinenoord.  Hij trouwde Maria Van Der STELT, ook bekend als Van Der STEL, getrouwd 7 Nov 1838 in Heinenoord,[585] geb. 20 Mei 1820 in Heinenoord (dochter van Adrianus Paulusz Van Der STELT en Cornelia Jacobs Van Der SLUIJS), ovl. 4 Dec 1896 in Heinenoord.

                                      Kinderen:

           +   657         i.   Cornelis LEEUWENBURG geb. 25 Jun 1839.

                658        ii.   Cornelia LEEUWENBURG, geb. 9 Aug 1840 in Heinenoord,[586] (aangegeven 11 Aug), ovl. 10 Jul 1851 in Heinenoord,[587] (aangegeven 11 Jul).

           +   659       iii.   Adrianus LEEUWENBURG geb. 2 Okt 1842.

                660       iv.   Jan LEEUWENBURG, geb. 22 Jul 1844 in Heinenoord,[588] (aangegeven 23 Jul).

                661        v.   Pietertje LEEUWENBURG, geb. 16 Feb 1847 in Heinenoord,[589] ovl. 12 Sep 1920 in Maasdam,[590] (aangegeven 13 Sep).  Zij trouwde Bastiaan De GEUS, getrouwd 27 Dec 1866 in Heinenoord,[591] geb. 29 Jan 1841 in Puttershoek (zoon van Jan Bastiaansz De GEUS en Lena Van DRIEL), ovl. 12 Apr 1925 in Maasdam,[592] (aangegeven 13 Apr).

                662       vi.   Dirksje Adriana LEEUWENBURG, geb. 2 Aug 1848 in Heinenoord (aangegeven 3 Aug), ovl. 4 Okt 1848 in Heinenoord.[593] .

                663      vii.   Paulus LEEUWENBURG, geb. 2 Aug 1848 in Heinenoord,[594] (aangegeven 3 Aug), ovl. 2 Okt 1848 in Heinenoord,[595] (aangegeven 4 Okt).

                664    viii.   Paulus LEEUWENBURG, geb. 3 Feb 1851 in Heinenoord,[596] (aangegeven 5 Feb), ovl. 25 Feb 1851 in Heinenoord,[597] (aangegeven 26 Feb).

           +   665       ix.   Paulus Cornelis LEEUWENBURGH geb. 6 Mrt 1852.

 

507.   Jacob Arijsz LEEUWENBURG, geb. 18 Apr 1806 in Heinenoord, gedoopt 20 Apr 1806 in Heinenoord, ovl. 21 Mei 1882 in Mijnsheerenland (aangegeven 22 Mei 1882), beroep boer te Mijnsheerenland.  Hij trouwde (1) Pietertje SLAGBOOM, getrouwd 29 Apr 1847 in Mijnsheerenland,[598] geb. 20 Mrt 1815 in Oost- en West-Barendrecht (dochter van Aart Willemsz SLAGBOOM en Maria Krijnen VERMAAS), ovl. 15 Aug 1857 in Mijnsheerenland.[599]  Hij trouwde (2) Dirksje Jansd MONSTER, getrouwd 7 Nov 1862 in Mijnsheerenland,[600] geb. 22 Aug 1802 in Heinenoord (dochter van Jan Willems MONSTER en Willemijntje Dirks VERZIJL), gedoopt 29 Aug 1802 in Heinenoord, ovl. 12 Dec 1885 in Mijnsheerenland,[601] (aangegeven 14 Dec).

                                      Kinderen van Pietertje SLAGBOOM:

                666         i.   Lijntje LEEUWENBURG, geb. 20 Okt 1847 in Mijnsheerenland.[602] . Zij trouwde Corstiaan Van Der LINDEN, getrouwd 21 Okt 1876 in Mijnsheerenland,[603] geb. 1851 - 1852 in Mijnsheerenland (zoon van NN en Jaapje Van Der LINDEN).

                667        ii.   Maria LEEUWENBURG, geb. 27 Dec 1848 in Mijnsheerenland,[604] ovl. vr 26 Feb 1920.  Zij trouwde Johannes KOOIJMAN, getrouwd 12 Mei 1876 in Heinenoord,[605] geb. 6 Jan 1842 in Goidschalxoord (zoon van Jacob Claasz KOOIJMAN en Bertruid 't HOOFT), ovl. 26 Feb 1920 in Heinenoord,[606] (aangegeven 27 Feb).

                668       iii.   Doodgeboren Zoon LEEUWENBURG, geb. 20 Sep 1850 in Mijnsheerenland (aangegeven 23 Sep), ovl. 20 Sep 1850 in Mijnsheerenland,[607] (aangegeven 23 Sep).

                669       iv.   Lena LEEUWENBURG, geb. 20 Sep 1850 in Mijnsheerenland,[608] (aangegeven 23 Sep).

                670        v.   Aartje LEEUWENBURG, geb. 25 Okt 1852 in Mijnsheerenland,[609] (aangegeven 26 Okt), ovl. 20 Mrt 1937 in Heinenoord.[610] .

                671       vi.   Johanna LEEUWENBURG, geb. 25 Apr 1854 in Mijnsheerenland,[611] ovl. 9 Okt 1934 in Heinenoord,[612] (aangegeven 10 Okt).  Zij trouwde Jacob Van STEENSEL, getrouwd 11 Apr 1878 in Heinenoord,[613] geb. 17 Okt 1848 in Mijnsheerenland (zoon van Pieter Jacobs Van STEENSEL en Neeltje REEDIJK), ovl. 1 Feb 1924 in Heinenoord.

 

508.   Boudewijn Arijsz LEEUWENBURG, geb. 30 Apr 1807 in Heinenoord, gedoopt 3 Mei 1807 in Heinenoord, ovl. 25 Feb 1871 in Heinenoord,[614] (aangegeven 26 Feb).  Hij trouwde Adriana Jansd PONSE, getrouwd 21 Okt 1835 in Heinenoord,[615] geb. 15 Apr 1811 in Klaaswaal (dochter van Jan Ariesz PONSE en Marijgje Klaasd TUIJNDER), gedoopt 21 Apr 1811 in Klaaswaal, ovl. 14 Feb 1852 in Heinenoord.

                                      Kinderen:

           +   672         i.   Jan LEEUWENBURGH geb. 25 Aug 1836.

                673        ii.   Lijntje LEEUWENBURG, geb. 6 Nov 1837 in Heinenoord,[616] ovl. 22 Jan 1838 in Heinenoord.[617] .

                674       iii.   Lijntje LEEUWENBURGH, geb. 28 Dec 1838 in Heinenoord,[618] (aangegeven 29 Dec), ovl. 10 Aug 1841 in Heinenoord,[619] (aangegeven 11 Aug).

                675       iv.   Maria LEEUWENBURGH, geb. 21 Apr 1840 in Heinenoord,[620] (aangegeven 22 Apr), ovl. 17 Aug 1841 in Heinenoord,[621] (aangegeven 18 Aug).

           +   676        v.   Arij LEEUWENBURG geb. 12 Mrt 1842.

                677       vi.   Maria LEEUWENBURG, geb. 22 Feb 1844 in Heinenoord,[622] ovl. 20 Dec 1896 in Heinenoord,[623] (aangegeven 21 Dec).  Zij trouwde Jan BAKKER, getrouwd 19 Nov 1869 in Heinenoord,[624] geb. 18 Jan 1842 in Oud-Beijerland (zoon van Jan Engelsz BAKKER en Geertruij Pietersd WEEDA), ovl. 1 Aug 1916 in Oud-Beijerland.

                678      vii.   Lijntje LEEUWENBURGH, geb. 13 Jul 1846 in Heinenoord,[625] (aangegeven 14 Jul), ovl. 14 Sep 1846 in Heinenoord.[626] .

                679    viii.   Jacob LEEUWENBURGH, geb. 9 Aug 1849 in Heinenoord,[627] (aangegeven 10 Aug), ovl. 11 Feb 1871 in Heinenoord.[628] .

                680       ix.   Nicolaas LEEUWENBURGH, geb. 24 Jun 1851 in Heinenoord,[629] (aangegeven 25 Jun), ovl. 28 Dec 1884 in Heinenoord,[630] (aangegeven 29 Dec).

 

509.   Bastiaan Arijsz LEEUWENBURG, geb. 3 Jun 1808 in Heinenoord, gedoopt 5 Jun 1808 in Heinenoord, ovl. 8 Apr 1871 in Heinenoord.[631] . Hij trouwde Alegonda KRUITHOF, getrouwd 28 Okt 1835 in Heinenoord,[632] geb. 23 Sep 1814 in Heinenoord,[633] (aangegeven 24 Sep) (dochter van Arie Pieters KRUITHOF en Marija Willemsd VERWAAL), ovl. 9 Jun 1868 in Heinenoord,[634] (aangegeven 10 Jun), ondertrouw 18 Okt 1835 in Heinenoord.

                                      Kinderen:

                681         i.   Lijntie LEEUWENBURG, geb. 16 Jan 1836 in Heinenoord,[635] (aangegeven 18 Jan), ovl. 15 Jan 1915 in Oud-Beijerland,[636] (aangegeven 16 Jan).  Zij trouwde Jan WANDER, getrouwd 23 Sep 1858 in Oud-Beijerland,[637] geb. 1833 - 1834 in Oud-Beijerland (zoon van NN en Jannigje WANDER).

           +   682        ii.   Arie LEEUWENBURG geb. 6 Mrt 1837.

                683       iii.   Maria LEEUWENBURG, geb. 4 Nov 1838 in Heinenoord,[638] (aangegeven 5 Nov), ovl. 21 Dec 1878 in Numansdorp,[639] (aangegeven 23 Dec).  Zij trouwde Cornelis TROOST, getrouwd 21 Apr 1864 in Strijen,[640] geb. 14 Mei 1834 in Strijen (zoon van Andries Cornelisz TROOST en Cornelia Jacobsd De HAAN), ovl. 26 Feb 1904 in Numansdorp.[641]

           +   684       iv.   Pieter LEEUWENBURGH geb. 21 Nov 1840.

                685        v.   Jacob LEEUWENBURGH, geb. 30 Mrt 1843 in Heinenoord,[642] (aangegeven 31 Mrt), ovl. 16 Mei 1844 in Heinenoord.[643] .

           +   686       vi.   Jacob LEEUWENBURGH geb. 28 Okt 1844.

           +   687      vii.   Willem LEEUWENBURGH geb. 8 Mrt 1849.

                688    viii.   Lena LEEUWENBURG, geb. 14 Feb 1852 in Heinenoord,[644] (aangegeven 16 Feb), ovl. 10 Jul 1852 in Heinenoord,[645] (aangegeven 12 Jul).

           +   689       ix.   Leendert LEEUWENBURG geb. 19 Okt 1853.

 

513.   Jacob Willems LEEUWENBURG, geb. 13 Okt 1808 in Heinenoord, gedoopt 23 Okt 1808 in Heinenoord, ovl. 2 Dec 1885 in Heinenoord,[646] (aangegeven 3 Dec), beroep boer en arbeider te Heinenoord.  Hij trouwde Aartje Leendertsd MAAT, getrouwd 10 Mei 1832 in Heinenoord,[647] geb. 11 Nov 1809 in Heinenoord (dochter van Leendert Jansz MAAT en Willemijntje Jansd Van Der PLIGT), gedoopt 12 Nov 1809 in Heinenoord, ovl. 14 Apr 1864 in Heinenoord.

                                      Kinderen:

           +   690         i.   Willem LEEUWENBURGH geb. 2 Sep 1832.

           +   691        ii.   Leendert LEEUWENBURG geb. 13 Sep 1833.

                692       iii.   Arij LEEUWENBURG, geb. 7 Nov 1834 in Heinenoord,[648] (aangegeven 8 Nov), ovl. 10 Jan 1889 in Heinenoord.[649] .

           +   693       iv.   Jacob LEEUWENBURGH geb. 27 Feb 1836.

                694        v.   Joost LEEUWENBURG, geb. 12 Okt 1837 in Heinenoord, ovl. 29 Aug 1847 in Heinenoord,[650] (aangegeven 30 Aug).

                695       vi.   Anna LEEUWENBURGH, geb. 19 Nov 1838 in Heinenoord,[651] (aangegeven 20 Nov), ovl. 22 Dec 1919 in Heinenoord,[652] (aangegeven 23 Dec).

                696      vii.   Jan LEEUWENBURGH, geb. 9 Feb 1840 in Heinenoord,[653] (aangegeven 10 Feb), ovl. 2 Mei 1841 in Heinenoord,[654] (aangegeven 3 Mei).

                697    viii.   Willemijntje LEEUWENBURG, geb. 10 Mrt 1841 in Heinenoord,[655] (aangegeven 11 Mrt), ovl. 5 Aug 1841 in Heinenoord,[656] (aangegeven 6 Aug).

                698       ix.   Willemijntje LEEUWENBURG, geb. 21 Apr 1842 in Heinenoord,[657] ovl. 28 Dec 1914 in Heinenoord,[658] (aangegeven 29 Dec).

                699        x.   Adriaantje LEEUWENBURGH, geb. 15 Aug 1843 in Heinenoord,[659] (aangegeven 16 Aug), ovl. 21 Sep 1843 in Heinenoord.[660] .

                700       xi.   Doodgeboren Dochter LEEUWENBURG, geb. 13 Mei 1845 in Heinenoord, ovl. 13 Mei 1845 in Heinenoord.[661] .

                701      xii.   Jan LEEUWENBURG, geb. 1 Okt 1846 in Heinenoord,[662] ovl. 4 Apr 1847 in Heinenoord,[663] (aangegeven 6 Apr).

                702    xiii.   Pleun LEEUWENBURG, geb. 1 Okt 1846 in Heinenoord,[664] ovl. 3 Mrt 1848 in Heinenoord,[665] (aangegeven 4 Mrt).

                703     xiv.   Janna LEEUWENBURG, geb. 2 Mei 1848 in Heinenoord,[666] (aangegeven 3 Mei), ovl. 19 Feb 1849 in Heinenoord.

                704      xv.   Jannigje LEEUWENBURG, geb. 15 Feb 1850 in Heinenoord,[667] ovl. 25 Feb 1850 in Heinenoord.[668] .

 

514.   Arij Willemsz LEEUWENBURG, geb. 1 Apr 1810 in Heinenoord, gedoopt 8 Apr 1810 in Heinenoord, ovl. 9 Sep 1898 in Barendrecht, beroep boer te Barendrecht.  Hij trouwde Lena Jansdr KLEINJAN, getrouwd 24 Mei 1834 in West-Barendrecht,[669] geb. 25 Mei 1796 in Barendrecht (dochter van Jan Florisz KLEINJAN en Lena Pietersd LOUTER), gedoopt 12 Jun 1796 in Barendrecht, ovl. 14 Dec 1880.

                                      Kinderen:

           +   705         i.   Jan LEEUWENBURG geb. 28 Nov 1836.

 

516.   Joost LEEUWENBURG, geb. 13 Okt 1814 in Heinenoord,[670] (aangegeven 14 Okt), ovl. 25 Mrt 1856 in Barendrecht.  Hij trouwde Jaapje LAGENDIJK, getrouwd 28 Aug 1848 in Heinenoord,[671] geb. 23 Mrt 1813 in Ridderkerk (dochter van Cornelis Gijsbertsz LAGENDIJK en Adriana Ariesd WARDENIER), ovl. in (US) (als Jaupje).

                                      Kinderen:

                706         i.   Adriana LEEUWENBURG, geb. 6 Sep 1849 in Heinenoord,[672] ovl. 13 Mrt 1851 in Heinenoord,[673] (aangegeven 14 Mrt).

                707        ii.   Lena LEEUWENBURG, geb. 6 Sep 1849 in Heinenoord,[674] ovl. 12 Apr 1851 in Heinenoord.[675] .

 

518.   Pleun LEEUWENBURG, geb. 10 Jun 1817 in Heinenoord,[676] (aangegeven 12 Jun), gedoopt 12 Jun 1817 in Heinenoord, ovl. 13 Jun 1874 in Barendrecht, beroep akkerbouwknecht.  Hij trouwde Hendrika De KLERK, getrouwd 25 Apr 1851 in Barendrecht,[677] geb. 7 Okt 1828 in Oost- en West-Barendrecht (of 15 Nov 1827) (dochter van Cornelis Jacobusz De KLERK en Aagje Cornelisd De BRUIN), ovl. 22 Apr 1871 in Barendrecht.

                                      Kinderen:

                708         i.   Willem LEEUWENBURG, geb. 8 Okt 1851 in Barendrecht, ovl. 1 Apr 1874 in Barendrecht.

                709        ii.   Aagje LEEUWENBURG, geb. 19 Nov 1852 in Barendrecht, ovl. vr 29 Jan 1854.

                710       iii.   Aagje LEEUWENBURG, geb. 29 Jan 1854 in Barendrecht, ovl. 9 Feb 1879 in Barendrecht.

           +   711       iv.   Cornelis LEEUWENBURG geb. 4 Mei 1855.

                712        v.   Arie LEEUWENBURG, geb. 12 Feb 1857 in Barendrecht, ovl. 12 Apr 1859 in Barendrecht.

                713       vi.   Jacobus LEEUWENBURG, geb. 12 Apr 1858 in Barendrecht, ovl. 7 Okt 1858 in Barendrecht.

                714      vii.   Anna LEEUWENBURG, geb. 12 Sep 1859 in Rhoon,[678] (aangegeven 13 Sep), ovl. 6 Jun 1861 in Rhoon.

                715    viii.   Pleuntje LEEUWENBURG, geb. 16 Dec 1860 in Rhoon,[679] (aangegeven 17 Dec).  Zij trouwde Jan PONS, getrouwd 9 Mei 1884 in Rhoon,[680] geb. 9 Mei 1859 - 9 Mei 1860 in Rhoon (zoon van Pieter PONS en Armina GROENENDIJK), ovl. vr 10 Okt 1930.

                716       ix.   Jacobus LEEUWENBURG, geb. 23 Mrt 1862 in Rhoon,[681] (aangegeven 24 Mrt), ovl. 30 Mrt 1882 in Barendrecht.

           +   717        x.   Arij LEEUWENBURG geb. 9 Mei 1864.

                718       xi.   Joost LEEUWENBURG, geb. 10 Apr 1866 in Rhoon,[682] ovl. 15 Jun 1866 in Rhoon.

           +   719      xii.   Joost LEEUWENBURG geb. 6 Okt 1867.

                720    xiii.   Anna LEEUWENBURG, geb. 5 Jul 1869 in Rhoon,[683] ovl. 23 Aug 1869 in Rhoon.

 

525.   Jacob LEEUWENBURG, geb. 23 Jul 1825 in Kijfhoek.[684] . Hij trouwde Pietertje VISSER, getrouwd 24 Nov 1848 in Ridderkerk,[685] geb. 1826 - 1827 in Ridderkerk (dochter van Bastijaan Pieters VISSER en Pieternella Teunisd VISSER).

                                      Kinderen:

                721         i.   Teuntje LEEUWENBURG, geb. 19 Dec 1848 in Kijfhoek,[686] (aangegeven 20 Dec), ovl. 19 Aug 1850 in Kijfhoek,[687] (aangegeven 20 Aug).

                722        ii.   Teuntje LEEUWENBURG, geb. 1850 - 1851 in Barendrecht, ovl. 26 Jun 1927 in Rijswijk.[688] . Zij trouwde Hendrik Van Der LINDE, getrouwd 1880 (zij met attestatie van Barendrecht), geb. 16 Mei 1852 in Goudswaard/Klaaswaal ? (zoon van Andries Van Der LINDE en Annigje Van Der ERVE), ovl. 16 Dec 1938 in Rijswijk.[689]

                723       iii.   Pieternella Maaike LEEUWENBURG, geb. 31 Jul 1855 in Kijfhoek,[690] (aangegeven 1 Aug), ovl. 15 Nov 1858 in Groote-Lindt,[691] (aangegeven 16 Nov).

 

526.   Jan LEEUWENBURG, geb. 17 Feb 1847 in Kijfhoek,[692] (aangegeven 19 Feb), ovl. 19 Dec 1917 in Zwijndrecht,[693] (aangegeven 22 Dec), beroep boer te Zwijndrecht Kijfhoek.  Hij trouwde Rozetta Klaziena Van Den HOEK, getrouwd 22 Apr 1870 in Ridderkerk,[694] geb. 1847 - 1848 in Ridderkerk (dochter van Jan Jansz Van Den HOEK en Maaike KOOIJMAN), ovl. vr 19 Dec 1917.

                                      Kinderen:

                724         i.   Maaike Adriaantje LEEUWENBURG, geb. 1870 - 1871 in Zwijndrecht, ovl. 20 Apr 1940 in Dordrecht,[695] (aangegeven 24 Apr Dubbeldam).  Zij trouwde Cornelis Van Der WAAL, getrouwd 11 Jul 1894 in Zwijndrecht,[696] geb. 1870 - 1871 in Ridderkerk (zoon van Isaäc Van Der WAAL en Jacoba HEINOORDT), ovl. na 20 Apr 1940.

           +   725        ii.   Jan LEEUWENBURG geb. 5 Jun 1872.

                726       iii.   Johannis LEEUWENBURG, geb. 9 Okt 1873 in Groote-Lindt, ovl. 24 Jan 1875 in Groote-Lindt (aangegeven 25 Jan).

           +   727       iv.   Johannes LEEUWENBURG geb. 1875.

                728        v.   Jakob LEEUWENBURG, geb. 16 Aug 1877 in Groote-Lindt,[697] (aangegeven 17 Aug), ovl. 3 Feb 1879 in Groote-Lindt,[698] (aangegeven 4 Feb).

           +   729       vi.   Jakob LEEUWENBURG geb. 5 Feb 1879.

           +   730      vii.   Adrianus LEEUWENBURG geb. 17 Dec 1880.

                731    viii.   Adriaantje Maaike LEEUWENBURG, geb. 2 Okt 1882 in Zwijndrecht,[699] (aangegeven 3 Okt), ovl. 10 Aug 1934 in Pernis.  Zij trouwde Johannes Jan Van Den HOEK, getrouwd 15 Apr 1909 in Zwijndrecht,[700] geb. 21 Feb 1875 in Pernis (zoon van Jan Van Den HOEK en Maaike Aartdina VISSER), ovl. 22 Mrt 1954 in Pernis.

                732       ix.   Pietertje Annigje LEEUWENBURG, geb. 10 Feb 1885 in Zwijndrecht,[701] (aangegeven 11 Feb), ovl. 11 Sep 1966.  Zij trouwde Willem DAM, getrouwd 23 Mei 1918 in Zwijndrecht,[702] geb. 1887 - 1888 in Heerjansdam (zoon van Wiekert Jacobus DAM en Willemina Maria Van GILST), ovl. 13 Nov 1947 in Heerjansdam,[703] (aangegeven 15 Nov), ondertrouw 8 Mei 1918 in Heerjansdam (zij wonend Kuijfhoek(Zwijndrecht)).

           +   733        x.   Rokus Jan LEEUWENBURG geb. 8 Mrt 1887.

                734       xi.   Rozetta Klazina LEEUWENBURG, geb. 14 Nov 1889 in Zwijndrecht,[704] (aangegeven 15 Nov).  Zij trouwde Johannes DAM, getrouwd 8 Aug 1918 in Zwijndrecht,[705] geb. 1887 - 1888 in Maasdam (zoon van Arie Marius DAM en Lena SCHRIJVER), ovl. 1971.

 

528.   Arij Adrianusz GROENEVELD, geb. 1777 in Rockanje, gedoopt 13 Jul 1777 in Rockanje, ovl. 12 Mrt 1844 in Rockanje,[706] (aangegeven).  Hij trouwde (1) Teuntje Bastiaansd Van LOENEN, getrouwd 1797, geb. 1777 in Rockanje (dochter van Bastiaan Hendriksz Van LOENEN en Lijsbeth Dirksd SCHIPPER), gedoopt 11 Mei 1777 in Rockanje, ovl. 25 Jul 1808 in Rockanje, ondertrouw 16 Apr 1797 in Hellevoetsluis (datum eerste afkondiging).  Hij trouwde (2) Anna Jacobsd BIJL, getrouwd ca 1809, geb. 11 Nov 1785 in Heenvliet (dochter van Jacob Cornelisz BIJL en Nelletje Leendertsd Van DINTEL), gedoopt 13 Nov 1785 in Heenvliet, ovl. 5 Feb 1828 in Rockanje (aangegeven).

                                      Kinderen van Teuntje Bastiaansd Van LOENEN:

           +   735         i.   Adrianus Arijsz GROENEVELD geb. 17 Mei 1798.

                736        ii.   Bastiaan Arijsz GROENEVELD, geb. 30 Okt 1800 in Rockanje, gedoopt 2 Nov 1800 in Rockanje, ovl. 1 Mrt 1855 in Rockanje.

                737       iii.   Grietje Arijsd GROENEVELD, geb. 28 Okt 1803 in Rockanje, gedoopt 30 Okt 1803 in Rockanje, ovl. 4 Feb 1890 in Brielle.  Zij trouwde Arie Cornelisz Van MARION, getrouwd 8 Mei 1831 in Rockanje,[707] geb. 17 Apr 1806 in Oostvoorne (zoon van Cornelis Leendertsz Van MARION en Elisabeth Jansd Van GIJZELEN), gedoopt 23 Apr 1806 in Oostvoorne, ovl. 3 Mei 1845 in Brielle.

                738       iv.   Hendrik Arijsz GROENEVELD, geb. 4 Jul 1807 in Rockanje, gedoopt 5 Jul 1807 in Rockanje, ovl. 24 Jan 1882 in Rockanje.

 

529.   Pieter Adrianusz GROENEVELT, geb. 1779 in Rockanje, gedoopt 26 Sep 1779 in Rockanje, ovl. 19 Apr 1828 in Hellevoetsluis.  Hij trouwde (1) Maartje Leendertsd STEIJL, getrouwd 1800, geb. 1778 in Oudenhoorn (dochter van Leendert Dankersz STEIJL en Arentje Simonsd STEIJL), gedoopt 9 Aug 1778 in Oudenhoorn, ovl. vr 15 Apr 1809, ondertrouw 25 Jul 1800 in Nieuwenhoorn (datum impost).  Hij trouwde (2) Dirkje Andriesd De GROOT, getrouwd 1809, geb. 1785 in Nieuw-Helvoet (dochter van Andries De GROOT en Maria Van Den BOGAARD), gedoopt 26 Jun 1785 in Nieuw-Helvoet, ovl. vr 12 Okt 1810, ondertrouw 15 Apr 1809 in Nieuw-Helvoet.  Hij trouwde (3) Maria Johannesd SCHROS, getrouwd 31 Okt 1810 in Nieuw-Helvoet, geb. 1790 in Nieuw-Helvoet (dochter van Johannes Abrahamsz SCHROT en Lena Jacobsd ORANJE), gedoopt 24 Jan 1790 in Nieuw-Helvoet, ovl. 2 Apr 1842 in Hellevoetsluis, ondertrouw 12 Okt 1810 in Nieuw-Helvoet.

                                      Kinderen van Maartje Leendertsd STEIJL:

                739         i.   Arendje Pietersd GROENEVELD, geb. 18 Aug 1800 in Nieuwenhoorn, gedoopt 24 Aug 1800 in Nieuwenhoorn.

                740        ii.   Grietje Pietersd GROENEVELD, geb. 29 Jan 1804 in Nieuwenhoorn, gedoopt 6 Feb 1804 in Nieuwenhoorn.

                741       iii.   Adrianus Pietersz GROENEVELD, geb. 19 Nov 1806 in Nieuwenhoorn, gedoopt 23 Nov 1806 in Nieuwenhoorn.

                                      Kinderen van Maria Johannesd SCHROS:

                742       iv.   Johannes Pietersz GROENEVELT, geb. 30 Aug 1811 in Hellevoetsluis, gedoopt 1 Sep 1811 in Hellevoetsluis, ovl. 18 Sep 1865 in Hellevoetsluis.

                743        v.   Lena GROENEVELD, geb. 18 Mrt 1813 in Hellevoetsluis.

                744       vi.   Arij GROENEVELD, geb. 3 Okt 1814 in Hellevoetsluis, ovl. 14 Dec 1856 in Veenhuizen, Norg.

                745      vii.   Jacoba GROENEVELD, geb. 20 Aug 1816 in Hellevoetsluis, ovl. 16 Aug 1875 in Nieuw-Helvoet.

                746    viii.   Elisabeth GROENEVELD, geb. 27 Dec 1818 in Hellevoetsluis, ovl. 27 Mrt 1847 in Nieuw-Helvoet.

                747       ix.   Anna GROENEVELT, geb. 13 Jun 1821 in Hellevoetsluis, ovl. 5 Okt 1857 in Hellevoetsluis.  Zij trouwde Cornelis Van STRIJEN, getrouwd 12 Mei 1849 in Hellevoetsluis, geb. 12 Mrt 1822 in 's-Gravendeel (zoon van Jacob Jans Van STRIJEN en Trijntje Jansd DORST), ovl. 29 Sep 1897 in Rotterdam.

                748        x.   Magteltje GROENEVELD, geb. 29 Mei 1823 in Hellevoetsluis, ovl. 23 Jan 1826 in Hellevoetsluis.

 

 

Vijftiende Generatie

 

535.   Willem Samuelsz GOUW, geb. 20 Aug 1788 in Barendrecht, gedoopt 24 Aug 1788 in Barendrecht.  Hij trouwde Cornelia Andriesd KRUITHOF, getrouwd 24 Aug 1817 in Mijnsheerenland,[708] geb. 9 Mrt 1799 in Mijnsheerenland (dochter van Andries Everts KRUITHOF en Adriana Abrahams Van Der VEER), gedoopt 17 Mrt 1799 in Mijnsheerenland.  Doet huwelijksaangifte te Barendrecht in 1817.

                                      Kinderen:

                749         i.   Lena GOUW, geb. 27 Apr 1817 - 27 Apr 1818 in Mijnsheerenland.  Zij trouwde Willem OPREL, getrouwd 27 Apr 1844 in Mijnsheerenland,[709] geb. 1816 - 1817 in Heinenoord (zoon van Cornelis Hendriksz OPREL en Maaike Willems Van Der WAAL).

           +   750        ii.   Samuel GOUW geb. 1824.

           +   751       iii.   Cornelis GOUW geb. 1834.

 

547.   Bastiaan Hendriks LEEUWENBURG, geb. 12 Mei 1799 in Barendrecht, gedoopt 19 Mei 1799 in Barendrecht.  Hij trouwde Bastiana Willemsd HAKKERS, ook bekend als MAKKERS/HAKKERT, getrouwd 19 Jun 1824 in West-Barendrecht,[710] geb. 1802 in Rijswijk (NL/NB) (dochter van Willem Bastiaansz HAKKERS en Dingena Ariesd Van DOVEREN), gedoopt 3 Okt 1802 in Rijswijk (NL/NB).

                                      Kinderen:

           +   752         i.   Hendrik LEEUWENBURG geb. 28 Nov 1824.

                753        ii.   Dingena LEEUWENBURG, geb. 25 Jul 1827 in West-Barendrecht, ovl. 7 Mei 1902 in Rotterdam.  Zij trouwde (1) Jan DORSMAN, getrouwd 21 Jan 1849 in Heerjansdam,[711] geb. 20 Feb 1826 in Heerjansdam (zoon van Leendert Cornelisz DORSMAN en Trijntje Pleunen De HAAN), ovl. 18 Sep 1859 in Heerjansdam,[712] (aangegeven 19 Sep, door aangevers overleden gevonden in de Maas onder Heerjansdam op 18 Sep).  Zij trouwde (2) Cornelis HOOGSTAD, getrouwd 15 Apr 1861 in Poortugaal, geb. 12 Dec 1823 in Rhoon (zoon van NN en Pietertje Pietersd HOOGSTAD), ovl. 6 Feb 1882 in Rotterdam.

           +   754       iii.   Willem LEEUWENBURG geb. 31 Dec 1829.

 

550.   Pieter Jans LEEUWENBURG, geb. 1782 in Barendrecht, gedoopt 24 Mrt 1782 in Barendrecht, ovl. 11 Nov 1866 in Barendrecht, beroep boer te Rhoon, later te Barendrecht.  Hij trouwde (1) Lijntje Pietersd SOETEMAN, getrouwd 12 Feb 1812 in Rhoon, geb. 1784 in Barendrecht (dochter van Pieter Bastiaansz SOETEMAN en Adriana Pleunen FORTUIJN), gedoopt 12 Sep 1784 in Barendrecht, ovl. 10 Nov 1818 in Rhoon.  Hij trouwde (2) Maria Jansd LEEUWENBURG, getrouwd 20 Okt 1819 in Rhoon,[713] geb. 16 Jun 1796 in Rotterdam (dochter van Jan Pieters LEEUWENBURG en Maartje Willemse HOOGWERF), gedoopt 23 Jun 1796 in Rotterdam, ovl. na 11 Nov 1866.

                                      Kinderen van Lijntje Pietersd SOETEMAN:

           +   755         i.   Jan LEEUWENBURG geb. 18 Jan 1812.

                756        ii.   Adriana LEEUWENBURG, geb. 25 Jun 1813 in Rhoon.[714] .

                757       iii.   Pieter LEEUWENBURG, geb. 9 Jul 1815 in Rhoon,[715] (aangegeven 10 Jul).

                758       iv.   Arij LEEUWENBURG, geb. 5 Okt 1816 in Rhoon,[716] (aangegeven 7 Okt).

                                      Kinderen van Maria Jansd LEEUWENBURG:

                759        v.   Arie LEEUWENBURG, geb. 1 Mei 1820 in Rhoon,[717] (aangegeven 3 Mei).

                760       vi.   Iefje LEEUWENBURG, geb. 19 Aug 1821 in Rhoon,[718] (aangegeven 20 Aug).

           +   761      vii.   Arij LEEUWENBURG geb. 19 Aug 1821.

                762    viii.   Willem LEEUWENBURG, geb. 21 Jul 1822 in Rhoon,[719] (aangegeven 22 Jul).

                763       ix.   Cornelia LEEUWENBURG, geb. 19 mrt 1825 in Rhoon,[720] (aangegeven 21 Mrt).

                764        x.   Maartje Cornelia LEEUWENBURG, geb. 10 Jan 1827 in Rhoon,[721] (aangegeven 11 Jan).  Zij trouwde Marinus Fortuijn De RAADT, getrouwd 11 Apr 1845 in Barendrecht, geb. 20 Mrt 1819 in Oost-Barendrecht (zoon van Pleun Jansz De RAADT en Lena Gerritsd BARENDREGT).

                765       xi.   Grietje LEEUWENBURG, geb. 13 Jul 1828 in Rhoon,[722] (aangegeven 14 Jul).  Zij trouwde Cornelis Van Der THOLEN, getrouwd 2 Okt 1856 in Barendrecht,[723] geb. 1831 - 1832 in Oost- en West-Barendrecht (zoon van NN en Cornelia Van Der THOLEN).

 

551.   Jacobus Jansen LEEUWENBURG, geb. 1784 in Barendrecht, gedoopt 28 Mrt 1784 in Barendrecht, ovl. vr 16 Okt 1826.  Hij trouwde Aartje Leendertse BAKKER, getrouwd 22 Okt 1808 in Barendrecht, geb. 1784 in Ridderkerk (dochter van Leendert Denijsse BAKKER en Geertruij Arijse De ZEEUW), gedoopt 25 Jul 1784 in Ridderkerk, ovl. 1 Aug 1849 in Rotterdam, beroep arbeidster.

                                      Kinderen:

                766         i.   Grietje Jacobusd LEEUWENBURG, geb. 1809 in Ridderkerk, gedoopt 26 Mrt 1809 in Ridderkerk, ovl. 1 Nov 1835 in Pernis.  Zij trouwde Klaas Jansz Van 't HOF, getrouwd 13 Jul 1833 in Pernis,[724] geb. 24 Mrt 1809 in Pernis (zoon van Jan Klaasz Van 't HOF en Maria Maartensd GROENENDIJK), gedoopt 23 Apr 1809 in Pernis, ovl. 19 Okt 1870 aan boord van ss "Arij Scheffer" ter hoogte van Goedereede (het overlijden is 7-11-1870 ingeschreven in Charlois), beroep 2e stuurman, loods.

           +   767        ii.   Jan Jacobusz LEEUWENBURGH geb. 22 Dec 1810.

                768       iii.   Geertrui LEEUWENBURG, geb. 21 Apr 1813 in Rhoon, ovl. 16 Nov 1892 in Hoogvliet, beroep dienstbode.  Zij trouwde Jan Arijsz LAGENDIJK, getrouwd 20 Okt 1833 in Hoogvliet,[725] geb. 10 Jun 1810 in Hoogvliet (zoon van Arij Jansz LAGENDIJK en Lijdia Woutersd SPRUIJT).

                769       iv.   Doodgeboren Dochter LEEUWENBURG, geb. 20 Okt 1815 in Rhoon,[726] (aangegeven 21 Okt).

                770        v.   Leendert LEEUWENBURG, geb. 6 Feb 1817 in Rhoon,[727] (aangegeven 7 Feb), ovl. 21 Jun 1882 in Rotterdam.  Hij trouwde Neeltje Willemsd VERHEIJ, getrouwd 22 Aug 1849 in Rotterdam, geb. 8 Okt 1811 in Charlois (dochter van Willem Leendertsz VERHEIJ en Anna Maria Teunisd STOLK), gedoopt 13 Okt 1811 in Charlois, ovl. 14 Feb 1854 in Rotterdam.

                771       vi.   Ingetje LEEUWENBURG, geb. 7 Dec 1819 in Rhoon,[728] (aangegeven 8 Dec).

                772      vii.   Maria LEEUWENBURG, geb. 15 Jul 1821 in Rhoon,[729] (aangegeven 16 Jul).  Zij trouwde (1) Arie OOSTHOEK, getrouwd 29 Apr 1842 in Rhoon,[730] geb. 11 Jun 1816 in Barendrecht (zoon van Jan Arijsz OOSTHOEK en Dirkje Gerritsd VAANDRAGER), ovl. vr 12 Mrt 1845.  Zij trouwde (2) Leendert NOORDZIJ, getrouwd 12 Mrt 1845 in Rhoon,[731] geb. 2 Jun 1811 in Hoogvliet (zoon van Arij NOORDZIJ en Nelia KRIJGER).

                773    viii.   Pieter LEEUWENBURG, geb. 2 Aug 1824 in Rhoon,[732] (aangegeven 3 Aug).

 

564.   Jan Pietersz LEEUWENBURG, geb. 7 Mei 1789 in Heinenoord, gedoopt 10 Mei 1789 in Heinenoord, ovl. 13 Feb 1876 in Mijnsheerenland,[733] (aangegeven 14 Feb), beroep boer te Heinenoord, later te Mijnsheerenland.  Frans Arijsz de Zeeuw (*1805) huurde hetzelfde land als zijn vader alleen was er nu een andere eigenaar n.l Jan Pz Leeuwenburg uit Heinenoord. Frans betaalde over vijf zevende jaar pacht aan Jan Pz Leeuwenburg, groot 17 bunders, 33 roe en 30 el de somma van F 866,65. Bron: Part arch d.d 1866. Hij trouwde Christina Adrianusd PESANT, ook bekend als Christina, getrouwd 30 Apr 1824 in Mijnsheerenland,[734] geb. 22 Jan 1800 in Mijnsheerenland (dochter van Adrianus Albertusz PESANT en Kaatje Meeuwisd Van ERKEL), gedoopt 26 Jan 1800 in Mijnsheerenland, ovl. 23 Mei 1889 in Mijnsheerenland.[735]

                                      Kinderen:

                774         i.   Geertruij LEEUWENBURGH, geb. 21 Nov 1824 in Heinenoord,[736] (aangegeven 22 Nov), ovl. 19 Nov 1916 in Heinenoord,[737] (aangegeven 20 Nov), begraven 1916 in Heinenoord (grafzerk).  Zij trouwde Pieter LEEUWENBURG, getrouwd 20 Mei 1852 in Heinenoord,[738] geb. 9 Jun 1823 in Westmaas,[739] (aangegeven 10 Jun) (zoon van Willem Boudewijn Pietersz LEEUWENBURG en Maaike Govertsd Van ANDEL), ovl. 29 Aug 1906 in Heinenoord, begraven 1906 in Heinenoord (grafzerk).

                775        ii.   Katrijna LEEUWENBURG, geb. 31 Okt 1826 in Heinenoord,[740] (aangegeven 1 Nov), ovl. 12 Mei 1859 in 's-Gravendeel,[741] (aangegeven 13 Mei).  Zij trouwde Gerrit RIJSDIJK, getrouwd 22 Mei 1851 in Heinenoord (hij 28 jaar oud, zij 24 jaar oud), geb. 18 Jan 1823 in Puttershoek (zoon van Johannes Jacobs RIJSDIJK en Teuntje Gerritsd Van BRUNSWIJK), ovl. 21 Mrt 1885 in 's-Gravendeel.

                776       iii.   Pietertje LEEUWENBURGH, geb. 12 Dec 1827 in Heinenoord,[742] (aangegeven 14 Dec), ovl. 19 Okt 1893 in Mijnsheerenland.[743] . Zij trouwde Leendert De JONG, getrouwd 10 Mei 1854 in Heinenoord,[744] geb. 1824 - 1825 in Mijnsheerenland (zoon van Jacob Jansz De JONG en Gerritje Leenderts Den OUDEN), ovl. 6 Mei 1890 in Mijnsheerenland.[745]

           +   777       iv.   Adrianus LEEUWENBURG geb. 20 Okt 1829.

                778        v.   Christina Johanna LEEUWENBURGH, geb. 17 Okt 1831 in Heinenoord,[746] (aangegeven 18 Okt), ovl. 6 Okt 1834 in Heinenoord,[747] (aangegeven 7 Okt 1834).

           +   779       vi.   Pieter LEEUWENBURGH geb. 13 Dec 1833.

                780      vii.   Christina Johanna LEEUWENBURGH, geb. 9 Feb 1836 in Heinenoord,[748] (aangegeven 10 Feb), ovl. na 12 Mei 1859.  Zij trouwde Gerrit RIJSDIJK, getrouwd 9 Mrt 1866 in Mijnsheerenland,[749] (hij 43 jaar oud, zij 30 jaar oud), geb. 18 Jan 1823 in Puttershoek (zoon van Johannes Jacobs RIJSDIJK en Teuntje Gerritsd Van BRUNSWIJK), ovl. 21 Mrt 1885 in 's-Gravendeel.

                781    viii.   Sara Catharina LEEUWENBURGH, geb. 31 Mei 1837 in Heinenoord,[750] ovl. 12 Mrt 1845 in Heinenoord,[751] (aangegeven 13 Mrt).

                782       ix.   Willemina Boudewina LEEUWENBURGH, geb. 25 Jun 1839 in Heinenoord,[752] (aangegeven 26 Jun), ovl. 23 Feb 1858 in Heinenoord,[753] (aangegeven 25 Feb 1858).

 

565.   Willem Boudewijn Pietersz LEEUWENBURG, geb. 10 Jun 1791 in Heinenoord, gedoopt 13 Jun 1791 in Heinenoord, ovl. 15 Apr 1852 in Heinenoord,[754] beroep korenmolenaar te Westmaas, later boer te Heinenoord.  Hij trouwde Maaike Govertsd Van ANDEL, getrouwd 26 Sep 1822 in Heinenoord,[755] geb. 27 Jan 1798 in Heinenoord (dochter van Govert Jansz Van ANDEL en Maartje Willemsdr BLAAK), gedoopt 14 Feb 1798 in Heinenoord.

                                      Kinderen:

                783         i.   Pieter LEEUWENBURG, geb. 9 Jun 1823 in Westmaas,[756] (aangegeven 10 Jun), ovl. 29 Aug 1906 in Heinenoord, begraven 1906 in Heinenoord (grafzerk).  Hij trouwde Geertruij LEEUWENBURGH, getrouwd 20 Mei 1852 in Heinenoord,[757] geb. 21 Nov 1824 in Heinenoord,[758] (aangegeven 22 Nov) (dochter van Jan Pietersz LEEUWENBURG en Christina Adrianusd PESANT), ovl. 19 Nov 1916 in Heinenoord,[759] (aangegeven 20 Nov), begraven 1916 in Heinenoord (grafzerk).

                784        ii.   Maartje LEEUWENBURGH, geb. 13 Nov 1824 in Westmaas,[760] (aangegeven 15 Nov), ovl. 2 Jun 1902 in Zuid-Beijerland.[761] . Zij trouwde Krijn VERHOEVEN, getrouwd 9 Mei 1850 in Heinenoord,[762] geb. 1820 - 1821 in Numansdorp (zoon van Jan VERHOEVEN en Anna VISSER), ovl. 17 Apr 1889 in Zuid-Beijerland,[763] (aangegeven 18 Apr).

           +   785       iii.   Jan LEEUWENBURGH geb. 27 Mrt 1826.

 

574.   Aart LEEUWENBURG, geb. 24 Jan 1831 in Fijnaart en Heijningen,[764] ovl. 10 Aug 1917 in Fijnaart en Heijningen.[765] . Hij trouwde Maria Van De MEEBERG, getrouwd 1 Mei 1858 in Fijnaart en Heijningen,[766] geb. 29 Jan 1829 in Fijnaart en Heijningen (dochter van Hendrik Jansz Van De MEEBERG en Johanna Josephsd SOHET), ovl. 16 Apr 1893 in Vught.

                                      Kinderen:

           +   786         i.   Aart LEEUWENBURG geb. 4 Apr 1859.

                787        ii.   Johanna LEEUWENBURG, geb. 26 Aug 1860 in Fijnaart,[767] ovl. vr 1 Nov 1883.  Zij trouwde Johannes MONSTER, getrouwd 5 Mei 1881 in Fijnaart,[768] geb. 4 Jul 1840 in Dubbeldam (zoon van Adrianus MONSTER en Dirksje Van TURNHOUT).

                788       iii.   Dirkje LEEUWENBURG, geb. 24 Jan 1862 in Fijnaart,[769] ovl. 21 Mrt 1863 in Fijnaart.[770] .

                789       iv.   Dirk LEEUWENBURG, geb. 3 Sep 1863 in Fijnaart,[771] ovl. 31 Okt 1870 in Fijnaart.[772] .

                790        v.   Hendrik LEEUWENBURG, geb. 11 Nov 1865 in Fijnaart,[773] ovl. 21 Feb 1867 in Fijnaart.[774] .

                791       vi.   Cornelia LEEUWENBURG, geb. 27 Feb 1868 in Fijnaart,[775] ovl. 12 Mrt 1868 in Fijnaart.[776] .

                792      vii.   Hendrika LEEUWENBURG, geb. 28 Feb 1868 in Fijnaart,[777] ovl. 13 Mrt 1868 in Fijnaart.[778] .

                793    viii.   Hendrik LEEUWENBURG, geb. 17 Mrt 1869 in Fijnaart,[779] ovl. 22 Jan 1878 in Fijnaart.[780] .

                794       ix.   Dirk LEEUWENBURG, geb. 14 Nov 1870 in Fijnaart,[781] ovl. 14 Mrt 1871 in Fijnaart.[782] .

                795        x.   Maria LEEUWENBURG, geb. 2 Feb 1873 in Fijnaart,[783] ovl. 3 Mei 1874 in Fijnaart.[784] .

 

580.   Bastiaan LEEUWENBURG, geb. 1815 - 1816 in Numansdorp, ovl. 29 Dec 1884 in Numansdorp.[785] . Hij trouwde Hermina MEELDIJK, getrouwd 10 Dec 1842 in Numansdorp,[786] geb. 1821 - 1822 in Piershil (dochter van Pieter Cornelisz MEELDIJK en Trijntje Jacobsd De JONG), ovl. 13 Jan 1904 in Numansdorp.[787]

                                      Kinderen:

                796         i.   Trijntje LEEUWENBURG, geb. 25 Feb 1843 in Numansdorp,[788] ovl. 4 Mrt 1843 in Numansdorp,[789] (aangegeven 6 Mrt).

                797        ii.   Trijntje LEEUWENBURG, geb. 26 Feb 1844 in Numansdorp,[790] ovl. 27 Jun 1915 in Numansdorp,[791] (aangegeven 28 Jun).  Zij trouwde Arie VERMEULEN, getrouwd 29 Jan 1864 in Numansdorp,[792] geb. 1840 - 1841 in Numansdorp (zoon van Jacob Gerritsz VERMEULEN en Cornelia Jansd Van HELDEN), ovl. 13 Jun 1923 in Numansdorp,[793] (aangegeven 14 Jun).

                798       iii.   Leendert LEEUWENBURG, geb. 23 Apr 1845 in Numansdorp,[794] (aangegeven 24 Apr), ovl. 29 Aug 1845 in Numansdorp,[795] (aangegeven 30 Aug).

           +   799       iv.   Leendert LEEUWENBURG geb. 18 Jun 1846.

                800        v.   Pieter LEEUWENBURG, geb. 1848 - 1849, ovl. 26 Sep 1870 in Numansdorp.[796] .

                801       vi.   Adriana LEEUWENBURG, geb. 27 Apr 1850 in Numansdorp,[797] ovl. 19 Mrt 1920 in Numansdorp.[798] . Zij trouwde Joost Van Der VELDEN, getrouwd 28 Mrt 1872 in Numansdorp,[799] geb. 1843 - 1844 in Strijen (zoon van Bastiaan Van Der VELDEN en Jannigje Hendriksd SMITSHOEK), ovl. 8 Jun 1905 in Numansdorp.[800]

                802      vii.   Aart LEEUWENBURG, geb. 17 Mrt 1852 in Numansdorp,[801] ovl. 17 Jul 1852 in Numansdorp.[802] .

                803    viii.   Aart LEEUWENBURG, geb. 21 Jun 1853 in Numansdorp,[803] (aangegeven 22 Jun), gedoopt[804] ovl. 5 Mrt 1873 in Numansdorp (aangegeven 6 Mrt).

           +   804       ix.   Bastiaan LEEUWENBURG geb. 10 Feb 1860.

 

593.   Hendrik Adrianus LEEUWENBURG, geb. 3 Feb 1870 in Oost- en West-Barendrecht, ovl. 29 Jun 1952.  Hij trouwde Lena RABENORT, getrouwd 27 Jan 1898 in Barendrecht,[805] geb. 1874 - 1875 in Oost- en West-Barendrecht (dochter van Arij RABENORT en Pieternella Van HENGEL).

                                      Kinderen:

                805         i.   Aart LEEUWENBURG, ovl. 13 Mrt 1919 in Bergen op Zoom.[806] .

                806        ii.   Geertrui LEEUWENBURG, geb. 1902 - 1903 in Barendrecht.  Zij trouwde Huibrecht LEENDERTSEN, getrouwd 9 Jan 1930 in Barendrecht,[807] geb. 19 Apr 1903 in IJsselmonde (zoon van Gerrit LEENDERTSEN en Cornelia Van DAM).

 

594.   Willem LEEUWENBURG, geb. 16 Sep 1872 in Oost- en West-Barendrecht, ovl. 8 Feb 1948 in Wilmington (US/NC), beroep fruit-importeur.  Rond 1910 emigreerde Willem met vrouw en kinderen naar de VS. Hij trouwde Elizabeth Magdalena GROENEVELD, getrouwd 2 Mei 1900 in Rotterdam, geb. 1 Nov 1875 in Delfshaven (dochter van Cornelis GROENEVELD en Johanna Maria GROENEVELD).

                                      Kinderen:

           +   807         i.   Aart LEEUWENBURG geb. 29 Jan 1901.

                808        ii.   Cornelis LEEUWENBURG, geb. 26 Jan 1902.

                809       iii.   Jan Cornelis LEEUWENBURG, geb. 5 Feb 1903.

                810       iv.   Geertrud LEEUWENBURG, geb. 27 Mei 1904.

                811        v.   Johanna Maria LEEUWENBURG, geb. 16 Jun 1905.

                812       vi.   Margretha Danira LEEUWENBURG, geb. Okt 23 1906.

                813      vii.   Elizabeth Agatha LEEUWENBURG, geb. 17 Nov 1907.

                814    viii.   Hendrick Adriaan LEEUWENBURG, geb. 2 Aug 1909.

 

601.   Teunis LEEUWENBURG, geb. 18 Sep 1841 in Ridderkerk,[808] ovl. 12 Feb 1876 in Ridderkerk.  Hij trouwde Pietje IJSSELSTEIN, getrouwd 19 Jan 1866 in Ridderkerk,[809] geb. 1845 - 1846 in Ridderkerk (dochter van Huig IJSSELSTEIN en Cornelia HUIJSER).

                                      Kinderen:

                815         i.   Magdalena LEEUWENBURG, geb. 21 Jun 1866 in Ridderkerk.[810] . Zij trouwde Leendert Huibert Van Der KRAAN.

           +   816        ii.   Huig LEEUWENBURG geb. 14 Okt 1868.

                817       iii.   Cornelia LEEUWENBURG, geb. 16 Okt 1869 in Ridderkerk.[811] .

                818       iv.   Bastiaantje LEEUWENBURG, geb. 22 Mrt 1872 in Ridderkerk,[812] (aangegeven 23 Mrt).

                819        v.   Cornelia LEEUWENBURG, geb. 13 Nov 1874 in Ridderkerk,[813] (acte 304).

 

606.   Bastiaan LEEUWENBURG, geb. 28 Nov 1835 in Ridderkerk,[814] ovl. 7 Mei 1894 in Ridderkerk.  Hij trouwde Bertha Van WINGERDEN, getrouwd 24 Mei 1861 in Ridderkerk,[815] geb. 1835 - 1836 (dochter van Egbert Hendriksz Van WINGERDEN en Magdalena Pietersd De BEER).

                                      Kinderen:

                820         i.   Rokus LEEUWENBURG, geb. 30 Jan 1862 in Ridderkerk,[816] (aangegeven 31 Jan).

                821        ii.   Trijntje Hendrika LEEUWENBURG, geb. 12 Apr 1863 in Ridderkerk,[817] (aangegeven 14 Apr).  Zij trouwde Arie BAKKER, getrouwd 18 Apr 1889 in Ridderkerk,[818] geb. 1861 - 1862 in Ridderkerk (zoon van Arie BAKKER en Adriaantje COMMIJS).

                822       iii.   Egbert LEEUWENBURG, geb. 13 Jan 1865 in Ridderkerk,[819] (aangegeven 14 Jan).  Hij trouwde Henderika BOSSCHAART, getrouwd 23 Nov 1888 in Vlissingen,[820] geb. 1864 - 1865 in Vlissingen (dochter van Cornelis BOSSCHAART en Henderika KAUFMANN).

                823       iv.   Rokus LEEUWENBURG, geb. 11 Feb 1867 in Ridderkerk.[821] .

                824        v.   Rokus LEEUWENBURG, geb. 6 Feb 1869 in Ridderkerk,[822] (aangegeven 8 Feb).

                825       vi.   Magdalena LEEUWENBURG, geb. 8 Feb 1871 in Ridderkerk,[823] (aangegeven 9 Feb).

                826      vii.   Anna LEEUWENBURG, geb. 18 Jan 1874 in Ridderkerk,[824] (aangegeven 19 Jan).

                827    viii.   Hendrika LEEUWENBURG, geb. 15 Mrt 1875 in Ridderkerk,[825] (aangegeven 16 Mrt).

                828       ix.   Bastiaan Laurens LEEUWENBURG, geb. 22 Mei 1880 in Ridderkerk.[826] .

 

608.   Laurens LEEUWENBURG, geb. 20 Jan 1839 in Ridderkerk,[827] (aangegeven 22 Jan), ovl. 27 Mrt 1918 in Rijswijk.[828] . Hij trouwde (1) Trijntje LEEUWENBURG, getrouwd 25 Nov 1864 in Ridderkerk,[829] geb. 28 Dec 1838 in IJsselmonde,[830] (aangegeven 29 Dec) (dochter van Arij Bastiaans LEEUWENBURG en Magdalena De HAAN), ovl. ca 1870 in Ridderkerk.  Hij trouwde (2) Jannigje Cornelia De KAT, getrouwd 15 Nov 1871 in Ridderkerk,[831] geb. 1841 - 1842 in Ridderkerk (dochter van Gerrit De KAT en Sijgje Van Der HOOG).

                                      Kinderen van Trijntje LEEUWENBURG:

                829         i.   Rokus Arie LEEUWENBURG, geb. 21 Mei 1865 in Ridderkerk,[832] (aangegeven 22 Mei).

                830        ii.   Rokus Arie LEEUWENBURG, geb. 1 Jun 1866 in Ridderkerk.[833] .

                                      Kinderen van Jannigje Cornelia De KAT:

                831       iii.   Sijgje LEEUWENBURG, geb. 15 Jul 1872 in Ridderkerk,[834] (aangegeven 16 Jul).

                832       iv.   Rokus LEEUWENBURG, geb. 2 Nov 1873 in Ridderkerk,[835] (aangegeven 3 Nov).  Hij trouwde Catharina Van De SANDE, getrouwd 3 Jul 1899 in Vlissingen,[836] geb. 1873 - 1874 in Vlissingen (dochter van Johannes Van Der SANDE en Tannetje Catharina FRASER).

                833        v.   Gerrit Laurens LEEUWENBURG, geb. 2 Aug 1875 in Ridderkerk,[837] (aangegeven 3 Aug), ovl. 20 Apr 1923 in Wassenaar,[838] (aangegeven 21 Apr 1923).  Aktedatum: 26/11/1911 Aard van de akte: procuratie Naam notaris: Karel Pieter Julius Godtfried Bel Toegangsnummer: 110 Notarissen Inventarisnummer: 3116  Omschrijving: Adriaan van Riemsdijk, tabaksplanter in Deli, en zijn echtgenote Anna Eva Engel verlenen aan Johan Peter Engel c.q. Gerrit Laurens Leeuwenburg te Rotterdam volmacht in al hun zaken gedurende hun uitlandigheid.

                                      Aktedatum: 19/09/1913 Aard van de akte: schuldbrief  Naam notaris: Karel Pieter Julius Godtfried Bel Toegangsnummer: 110 Notarissen Inventarisnummer: 3118  Omschrijving: Maaike de Kat te Vlissingen, weduwe van Jesef Auer, en Johannes Ulrich Auer, tekenaar te Rotterdam bekennen aan Gerrit Laurens Leeuwenburg , expert te Rotterdam, een schuld van f 1900. Zij verlenen hypotheek op een huis en erf te Vlissingen aan de Aagje Dekenstraat, kad. A 880.             

                                      Aktedatum: 04/11/1918 Aard van de akte: transport Naam notaris: Karel Pieter Julius Godtfried Bel Toegangsnummer: 110 Notarissen Inventarisnummer: 3123  Omschrijving: Johan Peter Engel junior in Den Haag transporteert aan Gerrit Laurens Leeuwenburg , expert te Rotterdam, een huis en erf te Rotterdam aan de Dordtse Straatweg, kad. Charlois E 2282. Verkocht voor f 23 000. Op de grond mogen geen hofjes worden gebouwd en er mogen geen activiteiten plaats vinden die onder de Hinderwet vallen, tenzij de gemeente Rotterdam daarvoor toestemming geeft.         

                                      Aktedatum: 17/07/1919 Aard van de akte: inventaris Naam notaris:  Karel Pieter Julius Godtfried Bel Toegangsnummer: 110 Notarissen Inventarisnummer: 3124  Omschrijving: Adriaan van Riemsdijk is op 5-6-1919 te Rotterdam overleden. Zijn weduwe is Anna Eva Engel, wonend te Rotterdam in de Van Brakelstraat nr. 37b. Er zijn twee kinderen: Johan Peter Engel van Riemsdijk, geb. 31-8-1912 en Wessel Willem van Riemsdijk, geb. 15-1-1915. Toeziend voogd is Gerrit Laurens Leeuwenburg , expert te Rotterdam. De boedel heeft een vordering van f 8525 op Anna Margaretha Louisa Kok, weduwe van Wessel Willem van Riemsdijk te Kampen, moeder van overledene. In contanten is f 15 000 aanwezig. Er is een levensverzekering van f 10 000. Er zijn aandelen in de NV Vrachtvaart Neerlandia.

                                      Aktedatum: 28/04/1920 Aard van de akte: transport  Naam notaris: Karel Pieter Julius Godtfried Bel Toegangsnummer: 110 Notarissen Inventarisnummer: 3125 Omschrijving: Gerrit Laurens Leeuwenburg , expert te Rotterdam, transporteert aan Pieter Nicolaas Richard Dekhuizen, praktizerend geneesheer aldaar, een huis en erf te Rotterdam aan de Brielschelaan te Charlois, kad. E 2292. Verkocht voor f 26 000 waarvan f 6000 contant en de rest in termijnen

                                      Aktedatum: 04/11/1920 Aard van de akte: testament Naam notaris: Karel Pieter Julius Godtfried Bel Toegangsnummer: 110 Notarissen Inventarisnummer: 3125  Omschrijving: Testament van Gerrit Laurens Leeuwenburg te Rotterdam NB Vermeld in repertoire. Akte zelf is nog niet openbaar. Hij trouwde Wilhelmina Aletta ENGEL.  Aktedatum: 04/11/1920 Aard van de akte: testament Naam notaris: Karel Pieter Julius Godtfried Bel Toegangsnummer: 110 Notarissen Inventarisnummer:

                                      3125 Omschrijving: Testament van Wilhelmina Aletta Engel, vrouw van Gerrit Laurens Leeuwenburg te Rotterdam. NB Vermeld in repertoire. Akte zelf is nog niet openbaar.       

                                      .

 

613.   Bastiaan LEEUWENBURG, geb. 4 Aug 1840 in Ridderkerk,[839] ovl. 27 Sep 1927 in Vlissingen,[840] beroep scheepmaker.  Hij trouwde Anna De HEUS, getrouwd 30 Okt 1863 in Ridderkerk (zij 21 jaar oud), geb. 17 Sep 1842 in Strijen (dochter van Pieter Jansz De HEUS en Anna Willems RAS), ovl. 15 Dec 1926 in Vlissingen.

                                      Kinderen:

                834         i.   Hendriksje LEEUWENBURG, geb. 25 Feb 1865 in Ridderkerk,[841] ovl. 8 Jun 1865 in Ridderkerk.

           +   835        ii.   Teunis Pieter LEEUWENBURG geb. 15 Mrt 1866.

                836       iii.   Pieter LEEUWENBURG, geb. 25 Jun 1868 in Ridderkerk,[842] ovl. 17 Sep 1871 in Ridderkerk.

                837       iv.   Hendriksje LEEUWENBURG, geb. 23 Aug 1869 in Ridderkerk,[843] (aangegeven 24 Aug), ovl. 3 Jan 1870 in Ridderkerk.

                838        v.   Hendriksje Anna LEEUWENBURG, geb. 27 Nov 1870 in Ridderkerk,[844] (aangegeven 28 Nov), ovl. 2 Jan 1873 in Ridderkerk.

                839       vi.   Anna Pietje LEEUWENBURG, geb. 14 Mrt 1872 in Ridderkerk,[845] (aangegeven 15 Mrt), ovl. 17 Mrt 1872 in Ridderkerk.

                840      vii.   Pieter LEEUWENBURG, geb. 25 Jan 1873 in Ridderkerk,[846] (aangegeven 27 Jan), ovl. 9 Mrt 1952 in Vlissingen.  Hij trouwde Cornelia Diderica STREEFKERK, getrouwd 23 Mei 1900 in Vlissingen,[847] geb. 1875 - 1876 in Vlissingen (dochter van Cornelis Bastiaan STREEFKERK en Diderica SMALP).

                841    viii.   Hendriksje LEEUWENBURG, geb. 9 Dec 1874 in Ridderkerk,[848] (aangegeven 10 Dec).  Zij trouwde Adriaan Van GELDER, getrouwd 18 Nov 1892 in Vlissingen,[849] geb. 18 Nov 1869 - 18 Nov 1870 in Vlissingen (zoon van Arij Van GELDER en Pietronella Johanna WILLEMSE).

                842       ix.   Bastiaan LEEUWENBURG, geb. 13 Jun 1876 in Vlissingen, ovl. 23 Aug 1876 in Vlissingen.

                843        x.   Bastiaan LEEUWENBURG, geb. 4 Dec 1877 in Vlissingen,[850] (aangegeven 5 Dec), ovl. 31 Jan 1878 in Vlissingen.

                844       xi.   Bastiaan Willem LEEUWENBURG, geb. 28 Nov 1878 in Vlissingen, ovl. 15 Jun 1880 in Vlissingen.

                845      xii.   Bastiana Anna LEEUWENBURG, geb. 24 Sep 1880 in Vlissingen.  Zij trouwde Anthonie De MUNCK, getrouwd 14 Mei 1909 in Vlissingen,[851] geb. 14 Mei 1885 - 14 Mei 1886 in Vlissingen (zoon van Pieter Jacobs De MUNCK en Johanna LERE).

                846    xiii.   Anna Bastiana LEEUWENBURG, geb. 24 Sep 1880 in Vlissingen, ovl. 4 Okt 1955 in Vlissingen.  Zij trouwde Willem Marinus De KORTE, getrouwd 14 Aug 1908 in Vlissingen,[852] geb. 14 Aug 1880 - 14 Aug 1881 in Yerseke (zoon van Mattheus De KORTE en Frederika Hendrika Van Der REEST).

                847     xiv.   Willemina Johanna LEEUWENBURG, geb. 3 Jan 1882 in Vlissingen.  Zij trouwde Arij George LEEFLANG, getrouwd 27 Mei 1910 in Vlissingen,[853] geb. 27 Mei 1885 - 27 Mei 1886 in Bruinisse (zoon van Jan Willem George LEEFLANG en Jacomijna Van Den BERGE).

                848      xv.   Adriana LEEUWENBURG, geb. 30 Okt 1885 in Vlissingen.  Zij trouwde (1) Laurus BOM, ovl. vr 10 Jan 1919.  Zij trouwde (2) Louis Marie KLEMKERK, getrouwd 10 Jan 1919 in Vlissingen,[854] geb. 23 Jul 1884 in Goes (zoon van Dirk KLEMKERK en Maria Louisa GOOSSEN).  Bezat in de jaren 1950 een groot huis in oude stijl in Bergen aan Zee met veel land. 's Zomers werd het huis verhuurd aan vakantiegangers en woonden ze zelf  in een omgebouwde garage op hun land.

 

634.   Johannes LEEUWENBURG, geb. 25 Dec 1834 in Strijen,[855] (aangegeven 27 Dec), ovl. 4 Mei 1896 in Bleiswijk.  Hij trouwde (1) Aaltje VISSER, getrouwd 18 Apr 1875 in Bleiswijk,[856] geb. 14 Dec 1853 in Bleiswijk (dochter van Thomas VISSER en Magchelina Van MAZIJK), ovl. 21 Mrt 1876 in Bleiswijk.  Hij trouwde (2) Adriana Maria RODENBURG, getrouwd 9 Okt 1878 in Berkel en Rodenrijs, geb. 8 Jan 1858 in Berkel en Rodenrijs (dochter van Anthonie RODENBURG en Maria FILLEKES), ovl. 2 Jan 1939 in Delft.

                                      Kinderen van Adriana Maria RODENBURG:

                849         i.   Barend Constantijn Dorus LEEUWENBURGH, geb. 8 Jul 1879 in Bleiswijk (aangegeven), ovl. 6 Jan 1963.

           +   850        ii.   Anthonie LEEUWENBURGH geb. 14 Jul 1880.

           +   851       iii.   Jacob Cornelis LEEUWENBURGH geb. 26 Jul 1881.

                852       iv.   Jacoba Maria LEEUWENBURGH, geb. 18 Mei 1883 in Bleiswijk (aangegeven), ovl. 4 Okt 1951.

                853        v.   Nicolaas LEEUWENBURGH, geb. 7 Jul 1885 in Bleiswijk (aangegeven), ovl. 26 Jun 1886 in Bleiswijk.

                854       vi.   Nicolaas LEEUWENBURGH, geb. 27 Okt 1888 in Bleiswijk (aangegeven), ovl. 29 Okt 1888 in Bleiswijk.

           +   855      vii.   Nicolaas LEEUWENBURGH geb. 22 Dec 1891.

                856    viii.   David LEEUWENBURGH, geb. 10 Jul 1894 in Bleiswijk (aangegeven).

 

635.   David LEEUWENBURG, geb. 28 Aug 1836 in Strijen,[857] ovl. vr 12 Sep 1939.  Hij trouwde Pietertje Van Der ELST, getrouwd 21 Dec 1871 in Zegwaart,[858] geb. 23 Apr 1851 in Zegwaart (dochter van Leendert Jacobsz Van Der ELST en Neeltje Jurriens SMIT), ovl. 12 Sep 1939 in De Bilt,[859] (aangegeven 14 Sep).

                                      Kinderen:

                857         i.   Barend Constantijn Doris LEEUWENBURG, geb. 24 Mei 1872 in Zegwaart,[860] ovl. 16 Aug 1872 in Zegwaart,[861] (aangegeven 17 Aug Zoetermeer acte 25).

                858        ii.   Neeltje LEEUWENBURG, geb. 29 Jun 1873 in Zegwaart,[862] (aangegeven 30 Jun), ovl. na 15 Dec 1943.  Zij trouwde Nicolaas Van VLIET, geb. 1871 - 1872 (zoon van Arie Jacobus Van VLIET en Maria Van Der MAREL), ovl. 15 Dec 1943 in Voorburg,[863] (aangegeven 17 Dec).

                859       iii.   Jacoba LEEUWENBURGH, geb. 1875 - 1876 in Zegwaart.  Zij trouwde Willem Van Der BOON, getrouwd 6 Mei 1897 in Zegwaart,[864] geb. 1875 - 1876 in Zegwaart (zoon van Abraham Van Der BOON en Maria Catharina LUITEN), beroep broodbakker.

                860       iv.   Leendert LEEUWENBURGH, geb. 1 Apr 1877 in Zegwaart,[865] (aangegeven 3 Apr).

                861        v.   Barend Constantijn Doris LEEUWENBURGH, geb. 16 Mei 1878 in Zegwaart.[866] .

                862       vi.   David LEEUWENBURGH, geb. 11 Okt 1879 in Zegwaart.[867] . Hij trouwde Maria Johanna TOM, getrouwd 20 Feb 1907 in Voorburg,[868] geb. 13 Nov 1884 in Voorburg (dochter van Arie TOM en Anna Paulina De BIE).

                863      vii.   Pieter Cornelis LEEUWENBURGH, geb. 16 Nov 1880 in Zegwaart,[869] (aangegeven 18 Nov), ovl. 19 Jul 1881 in Zegwaart.[870] .

                864    viii.   Pietertje LEEUWENBURGH, geb. 24 Apr 1884 in Zegwaart,[871] ovl. 7 Aug 1898 in Zegwaart,[872] (aangegeven 8 Aug).

 

642.   Hendrik LEEUWENBURG, geb. 11 Jan 1846 in Strijen,[873] (aangegeven 12 Jan), beroep magazijnmeester.  Hij trouwde Neeltje Van LEEUWEN, getrouwd 16 Okt 1874 in Bleiswijk,[874] geb. 16 Feb 1848 in Bleiswijk,[875] (dochter van Hendrik Van LEEUWEN en Alida DIJKGRAAF).

                                      Kinderen:

                865         i.   Alida Jacoba LEEUWENBURGH, geb. 1875 - 1876 in Rheden.  Zij trouwde Willem VERMEULEN, getrouwd 6 Okt 1898 in Amsterdam,[876] geb. 1868 - 1869 in Barendrecht (zoon van Willem Adriaan VERMEULEN en Luidtje De VRIES), beroep telegrafist.

 

643.   Gerrit LEEUWENBURG, geb. 31 Mrt 1850 in Bleiswijk, ovl. 27 Jun 1925 in Rotterdam.  Hij trouwde Helena Arina STAMKOT, geb. 4 Mrt 1850 in Delft (dochter van Johannes Bernardus STAMKOT en Cornelia EDELING), ovl. 13 Jan 1930 in Rotterdam.

                                      Kinderen:

           +   866         i.   Barend Constantijn Doris LEEUWENBURG geb. 25 Sep 1878.

                867        ii.   Cornelia Jacoba Helena LEEUWENBURGH, geb. 19 Jan 1882 in Kralingen,[877] (aangegeven 20 Jan), ovl. 13 Aug 1884 in Kralingen,[878] (aangegeven 14 Aug).

                868       iii.   Gerard Josephus Cornelis LEEUWENBURGH, geb. 7 Mei 1883 in Kralingen,[879] (aangegeven 8 Mei).

                869       iv.   Doodgeboren Dochter LEEUWENBURGH, geb. 19 Mei 1885 in Kralingen, ovl. 19 Mei 1885 in Kralingen,[880] (aangegeven 21 Mei).

                870        v.   Cornelia Jacoba Helena LEEUWENBURGH, geb. 18 Apr 1886 in Kralingen,[881] (aangegeven 19 Apr), ovl. 27 Okt 1934 in Ginneken en Bavel.[882] .

 

645.   Jacobus LEEUWENBURGH, geb. 23 Jun 1856 in Bleiswijk, ovl. 8 Apr 1936, beroep bouwkundig opzichter.  Hij trouwde Maria Alberdina Van OOIJEN, getrouwd 24 Apr 1884 in Nijmegen,[883] geb. 1 Apr 1861 in Nijmegen (dochter van Arij Van OOIJEN en Marija Alberdina GERRITSEN), ovl. 15 Feb 1931.

                                      Kinderen:

           +   871         i.   Barend Constantijn Doris LEEUWENBURGH geb. 2 Mei 1884.

           +   872        ii.   Marinus Albertus Jacobus LEEUWENBURGH geb. 5 Mrt 1890.

           +   873       iii.   Jan LEEUWENBURGH geb. 26 Jun 1899.

 

654.   Jan LEEUWENBURGH, geb. 23 Aug 1851 in Mijnsheerenland,[884] ovl. 23 Feb 1907 in Mijnsheerenland,[885] (aangegeven 25 Feb), beroep boer te Mijnsheerenland.  Hij trouwde Pietertje VOGELAAR, getrouwd 14 Apr 1899 in Mijnsheerenland,[886] geb. 1877 - 1878 in Maasdam (dochter van Cornelis VOGELAAR en Jannigje Van Den BERG), ovl. na 25 Feb 1907.

                                      Kinderen:

           +   874         i.   Jacob LEEUWENBURGH geb. 26 Jan 1900.

                875        ii.   Cornelis LEEUWENBURG, geb. 19 Aug 1901 in Mijnsheerenland,[887] ovl. 11 Apr 1936 in Westmaas,[888] (aangegeven 14 Apr).

 

657.   Cornelis LEEUWENBURG, geb. 25 Jun 1839 in Mijnsheerenland,[889] ovl. 4 Nov 1927 in Heinenoord,[890] (aangegeven 5 Nov), beroep graanhandelaar te Heinenoord.  Hij trouwde (1) Lijntje WEEDA, getrouwd 9 Mei 1862 in Mijnsheerenland,[891] geb. 7 Jan 1839 in Mijnsheerenland (dochter van Cornelis WEEDA en Catharina BIJL), ovl. 3 Mei 1876 in Heinenoord.  Hij trouwde (2) Maria GROENEWEG, getrouwd 23 Mei 1878 in Heinenoord,[892] geb. 14 Aug 1841 in Heinenoord (dochter van Cornelis Pleunsz GROENEWEG en Willemina VOGELAAR), ovl. 25 Jun 1885 in Heinenoord,[893] (aangegeven 26 Jun).  Hij trouwde (3) Adriana VERBAAS, getrouwd 3 Dec 1886 in Heinenoord,[894] geb. 3 Jun 1853 in Mijnsheerenland (dochter van Pieter VERBAAS en Elisabeth BIJL), ovl. 23 Aug 1916 in Heinenoord,[895] (aangegeven 24 Aug).

                                      Kinderen van Lijntje WEEDA:

                876         i.   Maria LEEUWENBURGH, geb. 13 Dec 1862 in Heinenoord,[896] ovl. 17 Feb 1863 in Heinenoord,[897] (aangegeven 18 Feb).

           +   877        ii.   Dirk LEEUWENBURGH geb. 13 Okt 1864.

                878       iii.   Cornelis LEEUWENBURGH, geb. 1 Apr 1866 in Heinenoord,[898] (aangegeven 2 Apr), ovl. 24 Jul 1866 in Heinenoord.[899] .

                879       iv.   Cornelis LEEUWENBURGH, geb. 12 Mei 1867 in Heinenoord,[900] (aangegeven 14 Mei).

                880        v.   Adrianus LEEUWENBURGH, geb. 15 Apr 1868 in Heinenoord,[901] ovl. 27 Sep 1868 in Heinenoord,[902] (aangegeven 28 Sep).

           +   881       vi.   Adrianus LEEUWENBURG geb. 19 Sep 1869.

                882      vii.   Jacobus LEEUWENBURGH, geb. 4 Dec 1870 in Heinenoord,[903] (aangegeven 5 Dec), ovl. 11 Okt 1879 in Heinenoord,[904] (aangegeven 13 Okt).

                883    viii.   Jan LEEUWENBURGH, geb. 19 Apr 1872 in Heinenoord,[905] (aangegeven 20 Apr), ovl. 23 Aug 1874 in Heinenoord,[906] (aangegeven 24 Aug).

                884       ix.   Catharina LEEUWENBURGH, geb. 29 Aug 1873 in Heinenoord,[907] (aangegeven 30 Aug), ovl. 9 Mei 1879 in Heinenoord,[908] (aangegeven 10 Mei).

                885        x.   Maria LEEUWENBURG, geb. 10 Nov 1874 in Heinenoord,[909] ovl. 8 Aug 1891 in Heinenoord.[910] .

                886       xi.   Cornelia LEEUWENBURGH, geb. 7 Feb 1876 in Heinenoord,[911] (aangegeven 8 Feb), ovl. 7 Mrt 1877 in Heinenoord,[912] (aangegeven 8 Mrt).

                                      Kinderen van Maria GROENEWEG:

                887      xii.   Willemijna Catharina LEEUWENBURGH, geb. 3 Sep 1879 in Heinenoord,[913] (aangegeven 5 Sep), ovl. 16 Mrt 1880 in Heinenoord,[914] (aangegeven 17 Mrt).

                888    xiii.   Willem Cornelis LEEUWENBURGH, geb. 10 Jun 1881 in Heinenoord,[915] ovl. 6 Dec 1881 in Heinenoord,[916] (aangegeven 8 Dec).

                                      Kinderen van Adriana VERBAAS:

           +   889     xiv.   Pieter LEEUWENBURGH geb. 27 Mei 1887.

                890      xv.   Jan LEEUWENBURGH, geb. 13 Feb 1889 in Heinenoord,[917] (aangegeven 14 Feb).  Hij trouwde Jannetje Ingelina VEERMAN, getrouwd 13 Jul 1911 in Nieuw-Beijerland,[918] geb. 1890 - 1891 in Goudswaard (dochter van Meindert VEERMAN en Willempje Van GOOLEN).

 

659.   Adrianus LEEUWENBURG, geb. 2 Okt 1842 in Heinenoord,[919] (aangegeven 3 Okt), ovl. 2 Mrt 1897 in Heinenoord,[920] (aangegeven 3 Mrt).  Hij trouwde (1) Maria GROENEWEG, getrouwd 18 Jun 1863 in Oud-Beijerland,[921] geb. 9 Dec 1844 in Numansdorp (dochter van Arij Adrianusz GROENEWEG en Dirkje BARENDREGT), ovl. 26 Jun 1865 in Heinenoord.  Hij trouwde (2) Hillegonda Van Der SIJS, getrouwd 12 Aug 1869 in Barendrecht,[922] geb. 5 Nov 1840 in Barendrecht (dochter van Bastiaan Adrianusz Van Der SIJS en Adriaantje Cornelisd Van DRIEL), ovl. 26 Nov 1926 in Rotterdam.

                                      Kinderen van Maria GROENEWEG:

                891         i.   Dirksje LEEUWENBURGH, geb. 23 Mrt 1864 in Heinenoord,[923] ovl. 1 Jul 1884 in Heinenoord,[924] (aangegeven 2 Jul).

                892        ii.   Maria Cornelia LEEUWENBURGH, geb. 27 Mei 1865 in Heinenoord,[925] ovl. 23 Jun 1865 in Heinenoord.[926] .

                                      Kinderen van Hillegonda Van Der SIJS:

                893       iii.   Bastiaan LEEUWENBURGH, geb. 16 Jun 1870 in Heinenoord,[927] (aangegeven 17 Jun).

           +   894       iv.   Dirk LEEUWENBURGH geb. 13 Dec 1872.

                895        v.   Adriaantje LEEUWENBURGH, geb. 23 Mei 1874 in Heinenoord,[928] ovl. 27 Mei 1874 in Heinenoord,[929] (aangegeven 28 Mei).

                896       vi.   Cornelis LEEUWENBURGH, geb. 11 Jul 1875 in Heinenoord,[930] (aangegeven 12 Jul).

                897      vii.   Adriaantje LEEUWENBURGH, geb. 2 Nov 1876 in Heinenoord,[931] (aangegeven 3 Nov), ovl. 7 Aug 1877 in Heinenoord,[932] (aangegeven 8 Aug).

                898    viii.   Adriaantje LEEUWENBURGH, geb. 11 Dec 1877 in Heinenoord,[933] (aangegeven 12 Dec), ovl. 1 Feb 1878 in Heinenoord,[934] (aangegeven 2 Feb).

                899       ix.   Maria LEEUWENBURGH, geb. 1880 - 1881, ovl. 18 Jun 1881 in Heinenoord,[935] (aangegven 20 Jun).

                900        x.   Gerrit LEEUWENBURGH, geb. 27 Jun 1882 in Heinenoord,[936] (aangegeven 28 Jun), ovl. 8 Nov 1882 in Heinenoord,[937] (aangegeven 10 Nov).

 

665.   Paulus Cornelis LEEUWENBURGH, geb. 6 Mrt 1852 in Heinenoord,[938] (aangegeven 8 Mrt), ovl. 9 Aug 1933 in Numansdorp,[939] beroep boer te Mijnsheerenland, sinds 1885 te Heerjansdam.  Hij trouwde Lena Van PROOIJEN, getrouwd 4 Mei 1876 in Mijnsheerenland,[940] geb. 20 Feb 1852 in Westmaas (dochter van Jillis Van PROOIJEN en Neeltje ZEVENBERGEN), ovl. 1 Aug 1915 in Heerjansdam,[941] (aangegeven 2 Aug).

                                      Kinderen:

                901         i.   Maria LEEUWENBURGH, geb. 30 Jan 1877 in Mijnsheerenland.[942] . Zij trouwde David Van Der GIESSEN, getrouwd 8 Jun 1905 in Heerjansdam (acte 5), geb. 1873 in 's-Gravendeel (zoon van Arij Van Der GIESSEN en Pietertje De GROOT), ovl. 1905.

                902        ii.   Jillis LEEUWENBURGH, geb. 17 Mrt 1878 in Mijnsheerenland,[943] (aangegeven 18 Mrt).  Hij trouwde Hendrina Van Der ERVE, getrouwd 22 Feb 1911 in Goudswaard,[944] geb. 1876 - 1877 in Goudswaard (dochter van Klaas Van Der ERVE en Pietertje SCHELLING).

                903       iii.   Neeltje LEEUWENBURGH, geb. 8 Feb 1880 in Mijnsheerenland,[945] (aangegeven 9 Feb), ovl. 18 Mei 1881 in Mijnsheerenland.[946] .

                904       iv.   Neeltje LEEUWENBURGH, geb. 17 Aug 1881 in Mijnsheerenland,[947] ovl. 6 Nov 1918 in Heerjansdam,[948] (aangegeven 7 Nov).  Zij trouwde Teunis Jan Pieter LEENHEER, getrouwd 29 Jan 1903 in Heerjansdam,[949] geb. 1878 - 1879 in Heerjansdam (zoon van Jacob LEENHEER en Jannigje Adriana SPINGLER).

                905        v.   Dirk LEEUWENBURGH, geb. 17 Nov 1882 in Mijnsheerenland.[950] . Hij trouwde Pieternella Cornelia Van WIJNGAARDEN, getrouwd 2 Mei 1907 in Papendrecht,[951] geb. 1884 - 1885 in Papendrecht (dochter van Pieter Van WIJNGAARDEN en Susanna VERHEUL).

                906       vi.   Cornelia Dirkje LEEUWENBURGH, geb. 8 Aug 1884 in Mijnsheerenland.[952] . Zij trouwde Hendrik Van LOON, getrouwd 2 Sep 1931 in Hendrik-Ido-Ambacht,[953] geb. 1880 - 1881 in Dordrecht (zoon van Hendrik Van LOON en Martina De VOS).

           +   907      vii.   Teunis LEEUWENBURGH geb. 28 Mei 1886.

           +   908    viii.   Jan Paulus Cornelis LEEUWENBURGH geb. 8 Jun 1888.

                909       ix.   Lena Maria LEEUWENBURGH, geb. 19 Jun 1891 in Heerjansdam,[954] (aangegeven 20 Jun), ovl. 29 Jan 1918 in Heerjansdam,[955] (aangegeven 30 Jan).

                910        x.   Cornelis Adrianus LEEUWENBURGH, geb. 20 Jul 1893 in Heerjansdam,[956] (aangegeven 22 Jul).  Hij trouwde Jannigje De BORST, getrouwd 25 Apr 1923 in Papendrecht,[957] geb. 1897 - 1898 in Papendrecht (dochter van Huibert De BORST en Teuntje Van WIJNGAARDEN).

                911       xi.   Paulina Cornelia LEEUWENBURGH, geb. 21 Apr 1896 in Heerjansdam,[958] (aangegeven 22 Apr).  Zij trouwde Cornelis Hendrik NIEMANTSVERDRIET, getrouwd 21 Nov 1918 in Heerjansdam,[959] geb. 1896 - 1897 in Poortvliet (zoon van Jan NIEMANTSVERDRIET en Cornelia Johanna WILLEMSE).

 

672.   Jan LEEUWENBURGH, geb. 25 Aug 1836 in Heinenoord,[960] (aangegeven 26 Aug), ovl. 31 Mrt 1903 in Brielle,[961] (aangegeven 1 Apr te Brielle).  Hij trouwde (1) Lijdia LEEUWENBURGH, getrouwd 27 Jul 1867 in Heinenoord,[962] geb. 30 Mrt 1845 in Oost- en West-Barendrecht (aangegeven 31 Mrt) (dochter van Jan LEEUWENBURG en Cornelia PORS), ovl. 28 Okt 1891 in Brielle,[963] (aangegeven 29 Okt te Brielle).  Hij trouwde (2) Maaike De VROET, getrouwd 14 Dec 1893 in Brielle,[964] geb. 28 Mrt 1833 in Oud-Beijerland (dochter van Arie Jacobsz De VROET en Cornelia Jacobsd Van Der HEIJDEN), ovl. 29 Mrt 1900 in Brielle.[965]

                                      Kinderen van Lijdia LEEUWENBURGH:

                912         i.   Jan LEEUWENBURGH, geb. 24 Aug 1868 in Heinenoord,[966] ovl. 20 Jan 1869 in Heinenoord.[967] .

                913        ii.   Boudewijn LEEUWENBURGH, geb. 25 Sep 1870 in Heinenoord,[968] (aangegeven 26 Sep), ovl. 21 Apr 1871 in Heinenoord.[969] .

                914       iii.   Boudewijn LEEUWENBURGH, geb. 1871 - 1872, ovl. 23 Dec 1872 in Heinenoord.[970] .

                915       iv.   Boudewijn LEEUWENBURGH, geb. 5 Jul 1872 in Heinenoord,[971] (aangegeven 6 Jul).

           +   916        v.   Boudewijn LEEUWENBURGH geb. 28 Dec 1873.

                917       vi.   Jan LEEUWENBURGH, geb. 1 Jul 1877 in Heinenoord,[972] (aangegeven 2 Jul), ovl. 29 Okt 1877 in Heinenoord,[973] (aangegeven 30 Okt).

                918      vii.   Adriana Cornelia LEEUWENBURGH, geb. 16 Dec 1878 in Heinenoord,[974] (aangegeven 17 Dec).  Zij trouwde Paul Adolph Van TOL, getrouwd 18 Apr 1901 in Brielle,[975] geb. 1878 - 1879 in Rotterdam (zoon van Cornelis Marinus Van TOL en Maria Clara JACOBS).

                919    viii.   Jan Cornelis LEEUWENBURG, geb. 11 Jan 1884 in Oostvoorne,[976] (aangegeven), ovl. 27 Jan 1884 in Oostvoorne,[977] (aangegeven).

 

676.   Arij LEEUWENBURG, geb. 12 Mrt 1842 in Heinenoord,[978] (aangegeven 14 Mrt).  Hij trouwde Lena KLOOTWIJK, getrouwd 28 Apr 1869 in Heinenoord,[979] geb. 3 Feb 1846 in Goidschalxoord (dochter van Jan KLOOTWIJK en Willemijntje VOLAART).

                                      Kinderen:

                920         i.   Boudewijn LEEUWENBURGH, geb. 7 Mrt 1870 in Heinenoord,[980] (aangegeven 9 Mrt).  Hij trouwde Johanna Maria De JONG, getrouwd 5 Sep 1895 in Piershil,[981] geb. 1871 - 1872 in Piershil (dochter van Gerrit De JONG en Petronella Maria KIMMEL).

                921        ii.   Jan LEEUWENBURGH, geb. 19 Jan 1871 in Heinenoord,[982] (aangegeven 20 Feb), ovl. 2 Mrt 1871 in Heinenoord,[983] (aangegeven 3 Mrt).

                922       iii.   Jan LEEUWENBURGH, geb. 25 Mrt 1872 in Heinenoord.[984] .

                923       iv.   Adriana LEEUWENBURGH, geb. 23 Okt 1873 in Heinenoord,[985] (aangegeven 25 Okt).

                924        v.   Willemijntje LEEUWENBURGH, geb. 4 Mrt 1875 in Heinenoord,[986] (aangegeven 5 Mrt), ovl. 28 Apr 1875 in Heinenoord (aangegeven 29 Apr).

                925       vi.   Doodgeboren Dochter LEEUWENBURGH, geb. 17 Mrt 1876 in Heinenoord, ovl. 17 Mrt 1876 in Heinenoord.[987] .

                926      vii.   Willemina Jacoba LEEUWENBURGH, geb. 13 Mei 1877 in Heinenoord,[988] (aangegeven 14 Mei), ovl. 2 Okt 1886 in Heinenoord.[989] .

                927    viii.   Jakob LEEUWENBURGH, geb. 15 Jan 1879 in Heinenoord,[990] (aangegeven 17 Jan), ovl. 20 Nov 1879 in Heinenoord,[991] (aangegeven 22 Nov).

                928       ix.   Jacob LEEUWENBURGH, geb. 4 Okt 1880 in Heinenoord.[992] .

                929        x.   Gerrit LEEUWENBURGH, geb. 8 Apr 1882 in Heinenoord,[993] (aangegeven 10 Apr), ovl. 22 Okt 1963 in Rotterdam.  Hij trouwde Jannetje Maria Den BOER, getrouwd 28 Sep 1910 in Rotterdam.

                930       xi.   Arie LEEUWENBURGH, geb. 26 Dec 1883 in Heinenoord.[994] .

                931      xii.   Nicolaas LEEUWENBURGH, geb. 18 Jul 1885 in Heinenoord.[995] .

                932    xiii.   Willemina Jacoba LEEUWENBURGH, geb. 5 Okt 1886 in Heinenoord,[996] (aangegeven 6 Okt).

                933     xiv.   Leendert Mozes LEEUWENBURGH, geb. 6 Mei 1888 in Heinenoord,[997] (aangegeven 7 Mei), ovl. 2 Okt 1888 in Heinenoord,[998] (aangegeven 3 Okt).

                934      xv.   Maria LEEUWENBURGH, geb. 15 Nov 1889 in Heinenoord,[999] (aangegeven 16 Nov).

 

682.   Arie LEEUWENBURG, geb. 6 Mrt 1837 in Heinenoord,[1000] (aangegeven 7 Mrt), ovl. 4 Dec 1925 in Oud-Beijerland,[1001] (aangegeven 5 Dec), beroep werkman.  Hij trouwde Dirksje De JONG, getrouwd 16 Mei 1860 in Heinenoord,[1002] geb. 8 Sep 1835 in Klaaswaal (dochter van Adrianus Pietersz De JONG en Neeltje Hendriksd De JONG), ovl. vr 4 Dec 1925.

                                      Kinderen:

                935         i.   Aldegonda LEEUWENBURG, geb. 27 Okt 1860 in Heinenoord,[1003] (aangegeven 29 Okt), ovl. na 17 Aug 1904.  Zij trouwde Willem Klaas Van Der SIJDE, getrouwd 29 Okt 1885 in Oud-Beijerland,[1004] geb. ca 1857 in Goudswaard (zoon van Arie Van Der SIJDE en Johanna BERENDSE), ovl. 17 Aug 1904 in Oud-Beijerland.[1005]

                936        ii.   Adrianus LEEUWENBURG, geb. 9 Mrt 1862 in Heinenoord,[1006] (aangegeven 10 Mrt), ovl. 16 Jul 1864 in Heinenoord.[1007] .

                937       iii.   Neeltje LEEUWENBURGH, geb. 21 Dec 1863 in Heinenoord,[1008] (aangegeven 22 Dec).  Zij trouwde Arie De VROED, getrouwd 23 Okt 1884 in Oud-Beijerland,[1009] geb. 1863 - 1864 in Goudswaard (zoon van Jacob De VROED en Dirkje BRUSSÉ), beroep boekdrukker.

                938       iv.   Adrianus LEEUWENBURG, geb. 29 Sep 1865 in Heinenoord.

                939        v.   Bastiaan LEEUWENBURGH, geb. 8 Apr 1868 in Heinenoord.[1010] .

                940       vi.   Lijntie LEEUWENBURGH, geb. 8 Mrt 1871 in Heinenoord,[1011] ovl. 25 Aug 1946 in Deventer,[1012] (aangegeven 26 Aug).

                941      vii.   Pieter LEEUWENBURGH, geb. 3 Aug 1873 in Heinenoord,[1013] (aangegeven 4 Aug).

                942    viii.   Maria LEEUWENBURGH, geb. 29 Jul 1876 in Heinenoord.[1014] .

 

684.   Pieter LEEUWENBURGH, geb. 21 Nov 1840 in Heinenoord,[1015] (aangegeven 23 Nov), ovl. 14 Nov 1923 in Heinenoord,[1016] (aangegeven 15 Nov).  Hij trouwde Lena HOOGVLIET, getrouwd 27 Apr 1866 in Heinenoord,[1017] geb. 23 Jun 1844 in Goudswaard (dochter van Teunis HOOGVLIET en Jacoba KOOIJ), ovl. 1 Sep 1927 in Heinenoord.

                                      Kinderen:

                943         i.   Aldegonda LEEUWENBURGH, geb. 11 Okt 1866 in Heinenoord,[1018] (aangegeven 12 Okt).

           +   944        ii.   Teunis LEEUWENBURGH geb. 31 Aug 1868.

                945       iii.   Bastiaan LEEUWENBURG, geb. 29 Jun 1870 in Heinenoord,[1019] (aangegeven 30 Jun), ovl. 24 Nov 1871 in Heinenoord,[1020] (aangegeven 25 Nov).

                946       iv.   Jacoba LEEUWENBURGH, geb. 6 Jul 1872 in Heinenoord.[1021] . Zij trouwde Leendert REEDIJK, getrouwd 31 Dec 1891 in Heinenoord,[1022] geb. 17 Feb 1872 in Mijnsheerenland (zoon van Cornelis REEDIJK en Leigje Van Der GIESSEN), ovl. 13 Aug 1948 in Voorburg.  Zij waren gescheiden op 9 Jan 1907 in Den Haag (datum echtscheidingsvonnis arrondissementsrechtbank).

           +   947        v.   Bastiaan LEEUWENBURGH geb. 13 Jun 1874.

                948       vi.   Aldegonda LEEUWENBURGH, geb. 13 Jun 1874 in Heinenoord.  Zij trouwde Heinrich Wilhelm PLATE, getrouwd 24 Okt 1890 in Heinenoord,[1023] geb. 1863 - 1864 in Norden (DE) (zoon van Cord Heinrich PLATE en Wilhelmine Dorothea LANJO).

                949      vii.   Cornelis LEEUWENBURGH, geb. 8 Sep 1876 in Heinenoord,[1024] ovl. 15 Feb 1950 in Rotterdam,[1025] (aangegeven 22 Feb 1950 Numansdorp).  Hij trouwde Catharina Van DRIEL, getrouwd 10 Mei 1901 in Heinenoord,[1026] geb. 1875 - 1876 in Numansdorp (dochter van Jan Van DRIEL en Aartje VOGELAAR), ovl. na 15 Feb 1950.

                950    viii.   Arie LEEUWENBURGH, geb. 22 Jul 1878 in Heinenoord.[1027] . Hij trouwde Cornelia Martijntje Van Der MEIDE, getrouwd 28 Nov 1902 in Zuid-Beijerland,[1028] geb. 1876 - 1877 in Zuid-Beijerland (dochter van Simon Van Der MEIDE en Gieltje SCHELLING).

                951       ix.   Maria LEEUWENBURGH, geb. 8 Jul 1881 in Heinenoord,[1029] (aangegeven 9 Jul).  Zij trouwde Huibert BOS, getrouwd 26 Okt 1900 in Heinenoord,[1030] geb. 1876 - 1877 in Heinenoord (zoon van Johannis BOS en Boudewina LEENHEER).

                952        x.   Maartje LEEUWENBURGH, geb. 29 Apr 1884 in Heinenoord,[1031] (aangegeven 30 Apr), ovl. 18 Jun 1916 in Rotterdam.  Zij trouwde Hendrik LEGERSTEE, getrouwd 14 Jul 1910 in Heinenoord,[1032] geb. 4 Okt 1883 in Heinenoord (zoon van Willem LEGERSTEE en Adriana LEMS), ovl. 19 Mei 1964 in Hilversum.

                953       xi.   Lena Pietje LEEUWENBURGH, geb. 19 Mrt 1886 in Heinenoord,[1033] (aangegeven 20 Mrt).  Zij trouwde Arnoldus KORBIJN, getrouwd 11 Apr 1906 in Heinenoord,[1034] geb. 1883 - 1884 in Mijnsheerenland (zoon van Jacob KORBIJN en Lena In 't VELD).

 

686.   Jacob LEEUWENBURGH, geb. 28 Okt 1844 in Heinenoord.  Hij trouwde Pieternella TAK, getrouwd 25 Okt 1867 in Heinenoord,[1035] (zij erkennen bij het huwelijk hun kind Jacob TAK genaamd.), geb. 14 Aug 1846 in Heinenoord (dochter van Teunis Huigen TAK en Lena Jacobs SMOUTER).

                                      Kinderen:

                954         i.   Jacob TAK, geb. 5 Jun 1865 in Heinenoord (buitenechtelijk kind), ovl. 5 Mei 1866 in Heinenoord.

                955        ii.   Aldegonda LEEUWENBURGH, geb. 4 Aug 1868 in Heinenoord,[1036] ovl. na 23 Okt 1923.  Zij trouwde Teunis SCHREUDERS, getrouwd 26 Jun 1895 in Den Haag, geb. 6 Jan 1868 in Veen (zoon van Cilius SCHREUDERS en Jacoba Van RIJSWIJK), ovl. 23 Okt 1923 in Den Haag.

                956       iii.   Teunis LEEUWENBURGH, geb. 19 Mrt 1870 in Heinenoord,[1037] ovl. 27 Feb 1872 in Heinenoord.[1038] .

                957       iv.   Lena LEEUWENBURGH, geb. 8 Dec 1871 in Heinenoord,[1039] ovl. 19 Mrt 1872 in Heinenoord.[1040] .

                958        v.   Nicolaas LEEUWENBURGH, geb. 12 Dec 1872 in Heinenoord,[1041] (aangegeven 13 Dec).

                959       vi.   Bastiaan LEEUWENBURG, geb. 5 Jun 1874 in Heinenoord,[1042] ovl. 8 Okt 1874 in Heinenoord.[1043] .

                960      vii.   Lena LEEUWENBURGH, geb. 26 Jul 1875 in Heinenoord,[1044] (aangegeven 27 Jul).

                961    viii.   Bastiaantje LEEUWENBURGH, geb. 28 Okt 1876 in Heinenoord,[1045] (aangegeven 30 Okt), ovl. 17 Mrt 1877 in Heinenoord.[1046] .

                962       ix.   Bastiaantje LEEUWENBURGH, geb. 7 Sep 1878 in Heinenoord,[1047] (aangegeven 9 Sep).

                963        x.   Bastiaan LEEUWENBURGH, geb. 4 Jun 1880 in Heinenoord.[1048] .

                964       xi.   Maria LEEUWENBURGH, geb. 10 Mei 1882 in Heinenoord.[1049] .

                965      xii.   Teuna LEEUWENBURGH, geb. 30 Jul 1883 in Heinenoord,[1050] (aangegeven 1 Aug), ovl. 22 Aug 1883 in Heinenoord,[1051] (aangegeven 23 Aug).

                966    xiii.   Teunis LEEUWENBURGH, geb. 8 Mei 1886 in Heinenoord,[1052] (aangegeven 10 Mei), ovl. 10 Sep 1886 in Heinenoord.[1053] .

                967     xiv.   Teuntje LEEUWENBURGH, geb. 23 Nov 1888 in Heinenoord.[1054] .

 

687.   Willem LEEUWENBURGH, geb. 8 Mrt 1849 in Heinenoord,[1055] (aangegeven 9 Mrt), ovl. 15 Dec 1910 in Heinenoord.  Hij trouwde (1) Maartje Elizabeth LEGERSTEE, getrouwd 22 Mei 1873 in Heerjansdam,[1056] geb. 15 Mrt 1846 in Kleine-Lindt (dochter van Pieter LEGERSTEE en Hendriena Van DRIEL), ovl. 27 Jan 1887 in Heinenoord.  Hij trouwde (2) Willemijntje De ROMPH, getrouwd 2 Mrt 1888 in Heinenoord, geb. 12 Aug 1862 in Mijnsheerenland (dochter van David Christiaansz De ROMPH en Plonia BATENBURG).

                                      Kinderen van Maartje Elizabeth LEGERSTEE:

           +   968         i.   Bastiaan Pieter LEEUWENBURGH geb. 3 Nov 1873.

                969        ii.   Pieter Dirk LEEUWENBURG, geb. 17 Dec 1874 in Heerjansdam,[1057] ovl. 19 Feb 1875 in Heerjansdam.[1058] .

                970       iii.   Hendrina LEEUWENBURG, geb. 26 Apr 1876 in Heerjansdam.[1059] .

                971       iv.   Pieter LEEUWENBURGH, geb. 16 Jul 1879 in Heinenoord,[1060] ovl. 15 Okt 1879 in Heinenoord.[1061] .

                972        v.   Aldegonda LEEUWENBURGH, geb. 20 Mrt 1881 in Heinenoord,[1062] (aangegeven 21 Mrt), ovl. 29 Nov 1883 in Heinenoord,[1063] (aangegeven 30 Nov).

                973       vi.   Aldegonda LEEUWENBURGH, geb. 10 Jun 1885 in Heinenoord,[1064] ovl. 12 Sep 1885 in Heinenoord,[1065] (aangegeven 14 Sep).

                                      Kinderen van Willemijntje De ROMPH:

                974      vii.   Aplonia LEEUWENBURGH, geb. 20 Jan 1889 in Heinenoord,[1066] (aangegeven 21 Jan).  Zij trouwde Willem BUITENDIJK, getrouwd 23 Mei 1913 in Klaaswaal,[1067] geb. 1890 - 1891 in Klaaswaal (zoon van Bastiaan BUITENDIJK en Jannigje De ZWART).

                975    viii.   Aldegonda LEEUWENBURG, geb. 26 Okt 1891 in Heinenoord,[1068] ovl. 13 Okt 1958 in Rotterdam.  Zij trouwde Gerrit Van DRIEL, getrouwd 9 Jan 1918 in Heinenoord,[1069] geb. 26 Sep 1891 in Oud-Beijerland (zoon van Jacob Van DRIEL en Jannigje BOTH), ovl. 13 Aug 1983 in Numansdorp.

                976       ix.   David LEEUWENBURGH, geb. 12 Jan 1896 in Heinenoord,[1070] (aangegeven 13 Jan).

                977        x.   Arie LEEUWENBURGH, geb. 7 Nov 1898 in Heinenoord, ovl. 10 Nov 1965 in Rotterdam, begraven 13 Nov 1965 in Rotterdam (Ned.Herv;Begraafplaats van Charlois).  Hij trouwde Pleuntje Van Den BERG, getrouwd 18 Aug 1921 in Oud-Beijerland,[1071] geb. 1900 - 1901 in Oud-Beijerland (dochter van Pieter Van Den BERG en Neeltje LUGTENBURG).

 

689.   Leendert LEEUWENBURG, geb. 19 Okt 1853 in Heinenoord,[1072] (aangegeven 21 Okt), beroep arbeider.  Hij trouwde Beatrix De VROED, getrouwd 19 Apr 1877 in Heinenoord,[1073] geb. 1853 - 1854 in Heinenoord (dochter van Arie De VROED en Adriaantje Van WINDEN).

                                      Kinderen:

                978         i.   Aldegonda LEEUWENBURGH, geb. 5 Feb 1878 in Heinenoord.[1074] . Zij trouwde Teunis GRANDIA, getrouwd 22 Mei 1908 in Heinenoord,[1075] geb. 14 Mrt 1877 in Barendrecht (zoon van Johannes GRANDIA en Grietje De GROOT), beroep molenaar te Barendrecht.

                979        ii.   Adriaantje LEEUWENBURGH, geb. 2 Aug 1879 in Heinenoord,[1076] (aangegeven 4 Aug).  Zij trouwde Leendert Van Der SCHOOR, getrouwd 29 Nov 1901 in Heinenoord,[1077] geb. 1871 - 1872 in Rotterdam (zoon van Jan Van Der SCHOOR en Cornelia VISSER).

                980       iii.   Bastiaan LEEUWENBURG, geb. 29 Okt 1881 in Heinenoord,[1078] (aangegeven 31 Okt).

                981       iv.   Anna LEEUWENBURGH, geb. 20 Jan 1883 in Heinenoord,[1079] (aangegeven 22 Jan).  Zij trouwde Arie KOEDOOD, getrouwd 17 Nov 1905 in Heinenoord,[1080] geb. 1884 - 1885 in Barendrecht (zoon van Izaak KOEDOOD en Wilhelmina HOF).

                982        v.   Maria LEEUWENBURGH, geb. 12 Mrt 1884 in Heinenoord.[1081] . Zij trouwde Cornelis Van Der GIESSEN, getrouwd 22 Mei 1908 in Heinenoord,[1082] geb. 1880 - 1881 in Barendrecht (zoon van Jacob Van Der GIESSEN en Grietje Van Der LINDEN).

                983       vi.   Arie LEEUWENBURGH, geb. 17 Aug 1885 in Heinenoord,[1083] (aangegeven 18 Aug), ovl. 19 Dec 1885 in Heinenoord.[1084] .

                984      vii.   Lijntje LEEUWENBURGH, geb. 10 Feb 1887 in Heinenoord,[1085] ovl. 25 Apr 1887 in Heinenoord.[1086] .

                985    viii.   Lijntje LEEUWENBURGH, geb. 11 Jan 1889 in Heinenoord,[1087] (aangegeven 12 Jan).

                986       ix.   Arie LEEUWENBURGH, geb. 22 Sep 1893 in Heinenoord,[1088] (aangegeven 23 Sep).

                987        x.   Gerritje LEEUWENBURGH, geb. 27 Jul 1896 in Heinenoord.[1089] .

 

690.   Willem LEEUWENBURGH, geb. 2 Sep 1832 in Heinenoord,[1090] (aangegeven 3 Sep), ovl. 15 Nov 1901 in Heinenoord,[1091] (aangegeven 16 Nov).  Hij trouwde Willempje Hendrika ONDERDELINDEN, getrouwd 22 Mei 1863 in Heinenoord,[1092] geb. 6 Jan 1834 in Heinenoord,[1093] (aangegeven 8 Jan) (dochter van Pleun Leenderts ONDERDELINDEN en Maria Simons Van Der HEIJDEN), ovl. 4 Mrt 1878 in Heinenoord,[1094] (aangegeven 5 Mrt).

                                      Kinderen:

                988         i.   Maria Maaike LEEUWENBURGH, geb. 9 Mrt 1864 in Heinenoord,[1095] (aangegeven 10 Mrt), ovl. 4 Aug 1901 in Mijnsheerenland,[1096] (aangegeven 5 Aug).  Zij trouwde Cornelis BOSHUIZEN, getrouwd 19 Apr 1889 in Heinenoord,[1097] geb. 1862 - 1863 in Mijnsheerenland (zoon van Leendert BOSHUIZEN en Leendertje WEEDA), ovl. na 5 Aug 1901.

                989        ii.   Aartje LEEUWENBURG, geb. 29 Mei 1865 in Heinenoord,[1098] (aangegeven 30 Mei), ovl. 5 Jul 1866 in Heinenoord,[1099] (aangegeven 6 Jul).

           +   990       iii.   Jacob LEEUWENBURGH geb. 14 Dec 1866.

                991       iv.   Aartje LEEUWENBURGH, geb. 1 Jan 1869 in Heinenoord,[1100] (aangegeven 2 Jan), ovl. 11 Feb 1879 in Heinenoord,[1101] (aangegeven 12 Feb).

           +   992        v.   Pleun LEEUWENBURGH geb. 10 Jul 1870.

                993       vi.   Leendert LEEUWENBURGH, geb. 26 Sep 1871 in Heinenoord,[1102] (aangegeven 27 Sep), ovl. 9 Dec 1871 in Heinenoord,[1103] (aangegeven 11 Dec).

                994      vii.   Leendert LEEUWENBURGH, geb. 17 Okt 1872 in Heinenoord,[1104] ovl. 5 Sep 1873 in Heinenoord.[1105] .

                995    viii.   Marinus LEEUWENBURGH, geb. 17 Okt 1872 in Heinenoord,[1106] ovl. 24 Jul 1873 in Heinenoord,[1107] (aangegeven 25 Jul).

                996       ix.   Jannigje LEEUWENBURGH, geb. 29 Jun 1874 in Heinenoord,[1108] ovl. 26 Feb 1915 in Heinenoord,[1109] (aangegeven 27 Feb).  Zij trouwde Bastiaan Pieter LEEUWENBURGH, getrouwd 31 Okt 1902 in Heinenoord,[1110] geb. 3 Nov 1873 in Heerjansdam,[1111] (zoon van Willem LEEUWENBURGH en Maartje Elizabeth LEGERSTEE), ovl. na 27 Feb 1915.

           +   997        x.   Leendert LEEUWENBURGH geb. 23 Jun 1876.

 

691.   Leendert LEEUWENBURG, geb. 13 Sep 1833 in Heinenoord,[1112] (aangegeven 14 Sep), ovl. 18 Mrt 1920 in Strijen.[1113] . Hij trouwde Lijntje Den HAAN, getrouwd 12 Mei 1865 in Strijen,[1114] geb. 3 Feb 1846 in Strijen (dochter van Jacob Crijnsz Den HAAN en Cornelia Jansd Den BOER), ovl. na 18 Mrt 1920.

                                      Kinderen:

                998         i.   Aartje LEEUWENBURG, geb. 19 Mrt 1866 in Strijen,[1115] ovl. na 20 Mei 1890.  Zij trouwde Leendert REIJERKERK, getrouwd 4 Okt 1888 in Strijen,[1116] geb. 4 Nov 1863 in Klaaswaal,[1117] (zoon van Arie REIJERKERK en Annigje POLDERDIJK), ovl. 20 Mei 1890 in Werkendam,[1118] (aangegeven 31 Mei Strijen).

                999        ii.   Cornelia LEEUWENBURGH, geb. 6 Dec 1867 in Strijen,[1119] (aangegeven 7 Dec), ovl. 16 Aug 1868 in Strijen,[1120] (aangegeven 17 Aug).

                1000    iii.   Cornelia LEEUWENBURGH, geb. 6 Aug 1870 in Strijen,[1121] ovl. 15 Dec 1872 in Strijen,[1122] (aangegeven 16 Feb).

                1001     iv.   Jaapje LEEUWENBURGH, geb. 29 Feb 1872 in Strijen.[1123] .

                1002      v.   Cornelia LEEUWENBURGH, geb. 28 Mei 1875 in Strijen.[1124] .

                1003     vi.   Jacob LEEUWENBURGH, geb. 21 Dec 1877 in Strijen,[1125] ovl. 9 Aug 1878 in Strijen.[1126] .

 

693.   Jacob LEEUWENBURGH, geb. 27 Feb 1836 in Heinenoord,[1127] ovl. 29 Nov 1924 in Heinenoord,[1128] (aangegeven 1 Dec), beroep arbeider te Heinenoord.  Hij trouwde Annigje KOORNEEF, getrouwd 16 Jun 1864 in Oud-Beijerland,[1129] geb. 13 Jan 1840 in Oud-Beijerland (dochter van Jacob Arijsz KOORNEEF en Christina Jansd VERMAAS), ovl. 3 Dec 1915 in Heinenoord.

                                      Kinderen:

                1004       i.   Aartje LEEUWENBURGH, geb. 14 feb 1866 in Heinenoord.[1130] . Zij trouwde Dirk Van De MERWE, getrouwd 9 Dec 1887 in Heinenoord,[1131] geb. ca 1864 in Heinenoord (zoon van NN en Cornelia Van De MERWE), ovl. 25 Mrt 1922 in Berkel en Rodenrijs.[1132]

                1005      ii.   Christina LEEUWENBURGH, geb. 12 Sep 1868 in Heinenoord,[1133] (aangegeven 14 Sep), ovl. 13 Apr 1951 in Heinenoord.  Zij trouwde Jan ANDEWEG, getrouwd 10 Jul 1891 in Heinenoord,[1134] geb. 18 Sep 1866 in Heinenoord (zoon van Teunis ANDEWEG en Bastiaantje Van Der HEIDEN), ovl. 23 Aug 1952 in Heinenoord.

                1006    iii.   Jaapje LEEUWENBURGH, geb. 19 Aug 1870 in Heinenoord,[1135] (aangegeven 20 Aug), ovl. 16 Mrt 1872 in Heinenoord,[1136] (aangegeven 18 Mrt).

                1007     iv.   Jaapje LEEUWENBURGH, geb. 27 Okt 1873 in Heinenoord.[1137] . Zij trouwde Pieter Van WELIE, getrouwd 30 Apr 1897 in Heinenoord,[1138] geb. 1869 - 1870 in Groote-Lindt (zoon van Kornelis Van WELIE en Maria IJSSELSTEIN).

                1008      v.   Willem LEEUWENBURGH, geb. 17 Apr 1876 in Heinenoord.[1139] . Hij trouwde Adriana STOUTHAMER, getrouwd 13 Jul 1905 in Sas van Gent,[1140] geb. 1880 - 1881 in Sas van Gent (dochter van Passchier STOUTHAMER en Hendrika Alida KOOLE).

           +   1009     vi.   Jan LEEUWENBURGH geb. 7 Jun 1878.

           +   1010   vii.   Jacob LEEUWENBURGH geb. 11 Mei 1881.

                1011  viii.   Annigje LEEUWENBURGH, geb. 25 Jan 1883 in Heinenoord.[1141] . Zij trouwde Cornelis ZOETEMAN, getrouwd 26 Aug 1904 in Heinenoord,[1142] geb. 1882 - 1883 in Puttershoek (zoon van Jan ZOETEMAN en Neeltje DANE).

 

705.   Jan LEEUWENBURG, geb. 28 Nov 1836 in Oost- en West-Barendrecht, ovl. ca 1911, beroep boer te Rhoon.  Hij trouwde Maria Van Der LINDEN, getrouwd 23 Mei 1863 in Rhoon,[1143] geb. 4 Jun 1844 in Barendrecht (dochter van IJsbrand Van Der LINDEN en Leentje KLEINGELD).

                                      Kinderen:

                1012       i.   Arij LEEUWENBURG, geb. 17 Dec 1863 in Rhoon,[1144] (aangegeven 18 Dec).

                1013      ii.   Arij Willem LEEUWENBURG, geb. 10 Nov 1864 in Rhoon,[1145] (aangegeven 11 Nov).

                1014    iii.   Lena Maria LEEUWENBURG, geb. 20 Dec 1865 in Rhoon.[1146] . Zij trouwde Arij Van Der LINDEN, getrouwd 5 Mei 1887, geb. 1859 - 1860 (zoon van Jasper Van Der LINDEN en Ingetje NIEMANSVERDRIET), ovl. vr 19 Sep 1936, beroep bouwman.

                1015     iv.   Leentje LEEUWENBURG, geb. 13 Nov 1866 in Rhoon,[1147] (aangegeven 14 Nov), ovl. 28 Feb 1936 in Rhoon.  Zij trouwde (1) Hendrik Jacob HUIJGEN, getrouwd 26 Apr 1888 in Rhoon,[1148] geb. 7 Apr 1863 in Rhoon (zoon van Jan Diederik HUIJGEN en Neeltje BEZEMER), ovl. 1 Jan 1897 in Rhoon.  Zij trouwde (2) Bastiaan VISSER, getrouwd 25 Aug 1898 in Rhoon,[1149] geb. 24 Dec 1872 in Rhoon (zoon van Arij VISSER en Maria Hermina Den HARTOG), ovl. 8 Nov 1951 in Rhoon.

           +   1016      v.   Arie Willem LEEUWENBURG geb. 13 Dec 1867.

           +   1017     vi.   IJsbrand Hendrik LEEUWENBURG geb. 7 Feb 1869.

                1018   vii.   Martina Johanna LEEUWENBURG, geb. 31 Dec 1870 in Rhoon,[1150] (aangegeven 2 Jan 1871).  Zij trouwde Bastiaan Johannes Van Der SIJS, getrouwd 16 Aug 1894, geb. 1868 - 1869 (zoon van Adrianus Van Der SIJS en Jannetje Van De BAN), beroep bakker.

                1019  viii.   Willem LEEUWENBURG, geb. 21 Okt 1872 in Rhoon,[1151] (aangegeven 22 Okt).

                1020     ix.   Jan Arie LEEUWENBURG, geb. 6 Jul 1874 in Rhoon,[1152] ovl. 4 Mei 1955 in Rotterdam.  Hij trouwde Adriaantje De JONGSTE, getrouwd 2 Sep 1904 in Mijnsheerenland,[1153] geb. 29 Okt 1880 in Strijen (dochter van Leendert De JONGSTE en Adriana BOUDEWIJN).

                1021      x.   Maria Anna LEEUWENBURG, geb. 19 Okt 1875 in Rhoon,[1154] ovl. 13 Okt 1912 in Nieuw-Beijerland.  Zij trouwde Cornelis MONSTER, getrouwd 18 Feb 1897 in Rhoon, geb. 16 Nov 1870 in Heinenoord (zoon van Arie MONSTER en Willemina KONIJNENDIJK), ovl. 26 Jan 1941 in Nieuw-Beijerland,[1155] (aangegeven 27 Jan).

                1022     xi.   Anna Elizabeth LEEUWENBURG, geb. 7 Jun 1877 in Rhoon,[1156] (aangegeven 8 Jun).

           +   1023   xii.   Johannes LEEUWENBURG geb. 26 Jan 1884.

                1024  xiii.   Hendrik Cornelis LEEUWENBURG, geb. 21 Feb 1885 in Rhoon,[1157] (aangegeven 23 Feb).  Hij trouwde Jannigje KAPPETEIJN, getrouwd 30 Nov 1911 in Numansdorp,[1158] geb. 22 Mrt 1892 in Numansdorp (dochter van Leendert Johannes KAPPETEIJN en Grietje VERHOEVEN).

 

711.   Cornelis LEEUWENBURG, geb. 4 Mei 1855 in Oost- en West-Barendrecht, ovl. 10 Jul 1918 in Barendrecht.  Hij trouwde Maria Cornelia KRAAK, getrouwd 8 Mei 1884 in Barendrecht,[1159] geb. 13 Mrt 1854 in Oost- en West-Barendrecht (dochter van Jan KRAAK en Maria VLEGGAARD), ovl. 16 Mei 1912 in Barendrecht.

                                      Kinderen:

           +   1025       i.   Pleun LEEUWENBURG geb. 2 Jan 1888.

                1026      ii.   Jan Hendrik LEEUWENBURG, geb. 17 Mrt 1890 in Barendrecht, ovl. ca 1890 in Barendrecht.

 

717.   Arij LEEUWENBURG, geb. 9 Mei 1864 in Rhoon,[1160] (aangegeven 10 mei), ovl. 21 Sep 1933.  Hij trouwde Johanna HORDIJK, getrouwd 3 Mei 1889 in Barendrecht,[1161] geb. 1866 - 1867 in Charlois (dochter van Jan HORDIJK en Geertruij SLOOF), ovl. 25 Sep 1975 in Rotterdam.  Johanna was op het moment dat ze overleed de oudste inwoonster van Nederland. Velen kenden haar als Opoe Leeuwenburg en zij woonde de laatste jaren van haar leven boven de fietsenwinkel aan de Beijerlandselaan 48-b.

                                      Kinderen:

                1027       i.   Jacob LEEUWENBURG, geb. 11 Okt 1889 in Rhoon,[1162] (aangegeven 12 Okt).

                1028      ii.   Pleun LEEUWENBURG, geb. 10 Apr 1891 in Spijkenisse,[1163] (aangegeven).

                1029    iii.   Geertrui LEEUWENBURG, geb. 23 Jan 1893 in Geervliet,[1164] (aangegeven).  Zij trouwde (1) Cornelis VERHOEF, getrouwd 8 Nov 1911 in Rotterdam, geb. 7 Dec 1882 in Charlois (zoon van Willem VERHOEF en Geertruida Van Der STOEP), ovl. 31 Mrt 1948 in Rotterdam.  Zij waren gescheiden op 5 Sep 1919 in Rotterdam.  Zij trouwde (2) Hendrikus Jacobus KEMPERMAN, getrouwd 2 Aug 1920 in Rotterdam, geb. 29 Apr 1883 in Ruhrfort (DE).

 

719.   Joost LEEUWENBURG, geb. 6 Okt 1867 in Rhoon,[1165] (aangegeven 7 Okt), ovl. 30 Nov 1943 in Rotterdam.  Hij trouwde Cornelia ROOS, getrouwd 17 Nov 1887 in Barendrecht,[1166] geb. 12 Okt 1867 in Oost- en West-Barendrecht (dochter van Arij ROOS en Pietertje JONGERIUS).

                                      Kinderen:

                1030       i.   Hendrika LEEUWENBURG, geb. 12 Jan 1888, ovl. 25 Jun 1893.

           +   1031      ii.   Arij Joris LEEUWENBURG geb. 21 Apr 1889.

                1032    iii.   Pietertje LEEUWENBURG, geb. 7 Mrt 1891, ovl. 1 Okt 1977.

                1033     iv.   Pleun LEEUWENBURG, geb. 9 Aug 1892, ovl. 31 Aug 1968.

           +   1034      v.   Willem LEEUWENBURG geb. 29 Dec 1893.

                1035     vi.   Hendrika LEEUWENBURG, geb. 2 Feb 1896, ovl. 22 Aug 1896.

                1036   vii.   Nicolaas LEEUWENBURG, geb. 21 Apr 1897, ovl. 10 Apr 1960.

                1037  viii.   Cornelis LEEUWENBURG, geb. 8 Apr 1899, ovl. 11 Apr 1899.

                1038     ix.   Hendrik Cornelis LEEUWENBURG, geb. 9 Mei 1900 in Rotterdam, ovl. 17 Jan 1931.  Hij trouwde Gerritje Jannetje RIETDIJK, getrouwd 12 Feb 1925 in Barendrecht,[1167] geb. 1901 - 1902 in Klaaswaal (dochter van Arij RIETDIJK en Pleuntje HORDIJK).

                1039      x.   Cornelis Hendrik LEEUWENBURG, geb. 27 Apr 1902, ovl. 21 Sep 1972.

                1040     xi.   Serina LEEUWENBURG, geb. 26 Dec 1903, ovl. 29 Jun 1963.

 

725.   Jan LEEUWENBURG, geb. 5 Jun 1872 in Groote-Lindt, ovl. 12 Okt 1930 in Dubbeldam, beroep boer te Dubbeldam.  Hij trouwde Wilhelmina HERWEIJER, getrouwd 4 Mei 1893 in Dubbeldam,[1168] geb. 21 Jun 1871 in Dubbeldam (dochter van Schilleman HERWEIJER en Antonia Clara Van PELT), ovl. 12 Nov 1947 in Dordrecht.

                                      Kinderen:

                1041       i.   Rozetta Klazina LEEUWENBURG, geb. 5 Okt 1893 in Dubbeldam,[1169] (aangegeven 6 Okt).  Zij trouwde Adriaan KELLER, getrouwd 20 Okt 1921 in Dubbeldam,[1170] geb. 16 Feb 1894 in Dubbeldam (zoon van Johannes KELLER en Elizabeth SMAAL).

                1042      ii.   Antonia Clara LEEUWENBURG, geb. 24 Sep 1894 in Dubbeldam,[1171] (aangegeven 25 Sep), ovl. 26 Feb 1945 in Assen,[1172] (aangegeven 27 Feb).  Zij trouwde Marinus SCHOONDERWOERD, getrouwd 23 Dec 1920 in Dubbeldam,[1173] geb. 20 Feb 1894 in Dubbeldam (zoon van Huig SCHOONDERWOERD en Anna Maria TEMPELAAR), ovl. na 26 Feb 1945.

                1043    iii.   Jan Schilleman LEEUWENBURG, geb. 14 Nov 1895 in Dubbeldam,[1174] (aangegeven 15 Nov), ovl. 26 Jun 1944 in Zevenbergen/Dordrecht ?,[1175] (Extract overlijden der gemeente Dordrecht.), beroep boer te Dubbeldam, sinds 1932 graanhandelaar te Zevenbergen.  Hij trouwde Margaretha Adriana CREZÉE, getrouwd 15 Apr 1925 in Zevenbergen,[1176] geb. 1898 - 1899 in Klundert (dochter van Jacob Cornelis CREZÉE en Pieternella Johanna De LINT).

                1044     iv.   Grietje Wilhelmina LEEUWENBURG, geb. 28 Sep 1897 in Dubbeldam,[1177] (aangegeven 29 Sep).

                1045      v.   Schilleman Jan LEEUWENBURG, geb. 28 Mrt 1899 in Dubbeldam,[1178] (aangegeven 30 Mrt), ovl. ca 1968, beroep boer te Dubbeldam.  Hij trouwde (1) Adriaantje Elisabeth HERWEIJER, getrouwd 14 Sep 1927 in 's-Gravendeel,[1179] geb. 1906 - 1907 in 's-Gravendeel (dochter van Jilles HERWEIJER en Annigje HERWEIJER).  Hij trouwde (2) Elisabeth VERSLUIS, getrouwd 1948.

 

727.   Johannes LEEUWENBURG, geb. 1875 - 1876 in Zwijndrecht,[1180] (aangegeven 10 Okt), ovl. ca 1958, beroep boer te Rhoon.  Hij trouwde Grietje VALK, getrouwd 16 Sep 1909 in Dubbeldam,[1181] geb. 12 Apr 1879 in Dubbeldam (dochter van Gerrit VALK en Huigje HERWEIJER).

                                      Kinderen:

           +   1046       i.   Gerrit LEEUWENBURG geb. ca 1917.

 

729.   Jakob LEEUWENBURG, geb. 5 Feb 1879 in Groote-Lindt,[1182] (aangegeven 6 Feb).  Hij trouwde (1) Cornelia Van HERWAARDEN, getrouwd 24 Sep 1908 in Asperen (hij geboren te Zwijndrecht en wonend in Rhoon volgens de trouwakte), geb. 26 Dec 1873 in Asperen (dochter van Willem Van HERWAARDEN en Aartje HERWAARDEN), ovl. 26 Feb 1923 in Leerdam,[1183] (aangegeven 27 Feb te Leerdam acte 18 en 28 Feb te Asperen acte 9).  Hij trouwde (2) Frederika Cornelia HEEMSKERK, geb. 10 Jul 1893, ovl. 7 Jan 1967 in Asperen, begraven 1967 in Asperen (Algemene Begraafplaats).

                                      Kinderen van Cornelia Van HERWAARDEN:

                1047       i.   Willem Jan LEEUWENBURG, geb. 1909 in Asperen.

                1048      ii.   Jan Willem LEEUWENBURG, geb. 11 Aug 1910 in Asperen, ovl. 26 Jun 1973 in Asperen, begraven 1973 in Asperen.  Hij trouwde Pieternella Hendrika Sophia SLEGH, geb. 24 Jan 1915, ovl. 22 Okt 2002 in Leerdam, begraven 2002 in Asperen (Algemene Begraafplaats).

 

730.   Adrianus LEEUWENBURG, geb. 17 Dec 1880 in Groote-Lindt,[1184] ovl. 16 Mei 1940 in Rijswijk.[1185] . Hij trouwde (1) Willemina Maria DAM, getrouwd 31 Mrt 1910 in Heerjansdam,[1186] geb. 1882 - 1883 in Heerjansdam (dochter van Wiekert Jacobus DAM en Willemina Maria Van GILST).  Hij trouwde (2) Sijgje Jaco MAAIJEN.

                                      Kinderen van Willemina Maria DAM:

                1049       i.   Doodgeboren Zoon LEEUWENBURG, geb. 6 Feb 1911 in Asperen, ovl. 6 Feb 1911 in Asperen.[1187] .

 

733.   Rokus Jan LEEUWENBURG, geb. 8 Mrt 1887 in Zwijndrecht.[1188] . Hij trouwde Marrigje Heijkoop LEKKERKERKER, getrouwd 1 Apr 1920 in Benschop,[1189] geb. 1889 - 1890 in Benschop (dochter van Teunis LEKKERKERKER en Adriana Elizabeth Van INGEN).

                                      Kinderen:

                1050       i.   Teunis Jan LEEUWENBURG, geb. 1923 - 1924, ovl. 21 Nov 1924 in Zwijndrecht.[1190] .

 

735.   Adrianus Arijsz GROENEVELD, geb. 17 Mei 1798 in Rockanje, gedoopt 20 Mei 1798 in Rockanje, ovl. 24 Apr 1871 in Rockanje, beroep veldwachter, polderbode.  Hij trouwde Lena Huibrechtsd BOENDER, getrouwd 12 Apr 1822 in Rockanje, geb. 23 Okt 1795 in Spijkenisse (dochter van Huijbert De BOENDER en Soetje Cornelisd UIJTENBOGAART), gedoopt 8 Nov 1795 in Spijkenisse, ovl. 14 Jun 1858 in Rockanje.

                                      Kinderen:

           +   1051       i.   Arie GROENEVELD geb. 15 Aug 1825.

 

 

Zestiende Generatie

 

750.   Samuel GOUW, geb. 1824 - 1825 in Oost- en West-Barendrecht.  Hij trouwde (1) Dirkje ROOS, getrouwd 31 Mrt 1848 in Barendrecht,[1191] geb. 1822 - 1823 in Oost- en West-Barendrecht (dochter van Pieter Pietersz ROOS en Saartje Arijsd Den OTTER), ovl. vr 14 Feb 1852.  Hij trouwde (2) Jakomijntje DEKKER, getrouwd 14 Feb 1852 in Barendrecht,[1192] geb. 24 Feb 1828 ? in Heinenoord,[1193] (aangegeven 26 Mrt ?) (dochter van Cornelis Arijsz DEKKER en Engelina Johannesse BLINDE).

                                      Kinderen van Jakomijntje DEKKER:

                1052       i.   Cornelia GOUW, geb. 1856 - 1857 in Oost- en West-Barendrecht, ovl. 16 Mrt 1925 in Rotterdam.[1194] . Zij trouwde Anthonie De HAAN, getrouwd 7 Nov 1878 in Rhoon,[1195] geb. 1856 - 1857 in Oost- en West-Barendrecht (zoon van Pieter De HAAN en Geertruij VERHEUL).

 

751.   Cornelis GOUW, geb. 1834 - 1835 in Oost- en West-Barendrecht.  Hij trouwde Pietertje Van Der WAAL, getrouwd 10 Sep 1857 in Barendrecht,[1196] geb. 1836 - 1837 in Oost- en West-Barendrecht (dochter van Klaas Van Der WAAL en Magcheltje DUIJVESTEIJN).

                                      Kinderen:

                1053       i.   Klaas GOUW, geb. 7 Sep 1861 in Barendrecht, ovl. 25 Okt 1928 in Rotterdam.  Hij trouwde Neeltje De KNEGT, getrouwd 31 Aug 1911 in IJsselmonde, geb. 18 Jun 1860 in IJsselmonde (dochter van Arie De KNEGT en Cornelia STEEGMAN), ovl. 18 Mei 1937 in Rotterdam.

 

752.   Hendrik LEEUWENBURG, geb. 28 Nov 1824 in West-Barendrecht.  Hij trouwde Lena GROENENDIJK, getrouwd 23 Aug 1849 in Heerjansdam,[1197] geb. 26 Mrt 1827 in Ridderkerk (dochter van Leendert Florisz GROENENDIJK en Grietje Crijnen LEENHEER).

                                      Kinderen:

                1054       i.   Bastiana LEEUWENBURG, geb. 29 Jan 1850 in Heerjansdam,[1198] (aangegeven 30 Jan), ovl. 9 Jan 1851 in Kleine-Lindt,[1199] (aangegeven 10 Jan).

                1055      ii.   Leendert LEEUWENBURG, geb. 29 Jan 1851 in Kleine-Lindt,[1200] (aangegeven 30 Jan), ovl. 28 Sep 1851 in Kleine-Lindt,[1201] (aangegeven 29 Sep).

                1056    iii.   Bastiana LEEUWENBURG, geb. 7 Feb 1852 in Kleine-Lindt,[1202] (aangegeven 9 Feb).  Zij trouwde Cornelis Ewout Van DRIEL, getrouwd 13 Apr 1876 in IJsselmonde,[1203] geb. 1853 - 1854 in IJsselmonde (zoon van Arie Pieter Van DRIEL en Jorijna Johanna HUIJSER).

 

754.   Willem LEEUWENBURG, geb. 31 Dec 1829 in Barendrecht, ovl. 7 Apr 1869 in Soerabaja (Ned.Ind.) (Acte geregistreerd in Charlois).  Hij trouwde Lena ZWAAL, getrouwd 13 Okt 1848 in Charlois,[1204] (bruidegom wonende te Rotterdam), geb. 8 Nov 1829 in Charlois (dochter van Jacob Jacobsz ZWAAL en Apolonia Hendriksd TIMMERS), ovl. 6 Jul 1894 in IJsselmonde.

                                      Kinderen:

                1057       i.   Apolonia Maria LEEUWENBURG, geb. 9 Okt 1850 in Charlois,[1205] ovl. 10 Nov 1905 in Rotterdam.  Zij trouwde Jan HOOGSTAD, getrouwd 8 Jul 1876 in Charlois,[1206] geb. 6 Feb 1853 in Katendrecht (zoon van Pieter HOOGSTAD en Ingetje Jansd PORS), ovl. 17 Sep 1910 in Rotterdam.

                1058      ii.   Jacob LEEUWENBURG, geb. 28 Okt 1851 in Charlois,[1207] ovl. 12 Jan 1852 in Charlois.

                1059    iii.   Jacob LEEUWENBURG, geb. 3 Jan 1853 in Charlois,[1208] (aangegeven 4 Jan), ovl. 27 Sep 1853 in Charlois.

                1060     iv.   Bastiaan LEEUWENBURG, geb. 19 Okt 1854 in Charlois,[1209] ovl. 19 Jan 1855 in Charlois.

                1061      v.   Bastiana LEEUWENBURG, geb. 4 Mei 1856 in Charlois,[1210] (aangegeven 5 Mei), ovl. 26 Okt 1856 in Charlois.

                1062     vi.   Jacob Leendert LEEUWENBURG, geb. 17 Nov 1857 in Charlois,[1211] ovl. 18 Nov 1871 in Rotterdam (op de overlijdens acte staat alleen Jacob (geen Jacob Leendert) oud 14 jaar).

                1063   vii.   Willem Bastiaan LEEUWENBURG, geb. 24 Feb 1866 in Charlois,[1212] (aangegeven 26 Feb), ovl. 23 Apr 1945 in Rotterdam.  Hij trouwde (1) Hillegonda HOORMAN, getrouwd 20 Feb 1895 in Rotterdam, geb. 6 Okt 1869 in Den Haag (dochter van Hendrik HOORMAN en Klazina Van Der HAAS), ovl. 13 Apr 1897 in Rotterdam.  Hij trouwde (2) Elizabeth Johanna MEIJER, getrouwd 12 Jun 1901 in Rotterdam, geb. 2 Mei 1877 in Rotterdam (dochter van Hermanus Johannes MEIJER en Elizabeth Johanna Van Der LANDEN), ovl. 12 Mrt 1949 in Rotterdam.

 

755.   Jan LEEUWENBURG, geb. 18 Jan 1812 in Rhoon,[1213] (aangegeven 20 Jan, buitenechtelijk kind, door Pieter erkend), ovl. vr 27 Jul 1867.  Hij trouwde Cornelia PORS, getrouwd 11 Okt 1839 in Kleine-Lindt,[1214] geb. 20 Feb 1817 in Heerjansdam (aangegeven 26 Feb) (dochter van Joris Cornelisz PORS en Neeltje Arijsd Van 't ZELFDE), ovl. vr 27 Jul 1867.

                                      Kinderen:

                1064       i.   Pieter LEEUWENBURG, geb. 19 Feb 1840 in Heerjansdam,[1215] ovl. 25 Mei 1923 in Rotterdam.[1216] . Hij trouwde Leintje VALSTER, getrouwd 7 Mei 1868 in Barendrecht,[1217] geb. 21 Aug 1838 in Oost- en West-Barendrecht (dochter van Klaas Pietersz VALSTER en Hilletje Dirksd STOLK), ovl. 5 Jan 1932 in Rotterdam.

                1065      ii.   Cornelia LEEUWENBURG, geb. 9 Nov 1842 in Oost- en West-Barendrecht, ovl. 30 Apr 1904 in Den Haag.[1218] . Zij trouwde Cornelis Van Der LEEDEN, getrouwd 18 Jun 1862 in IJsselmonde, geb. 19 Feb 1839 in Sandelingen-Ambacht (zoon van Martinus Hendriksz Van Der LEEDEN en Maria Elizabeth Gerardusd KOOMAN), ovl. na 30 Apr 1904 in Den Haag ?, beroep stratenmaker.

                1066    iii.   Lijdia LEEUWENBURGH (Zie huwelijksnummer 672.)

 

761.   Arij LEEUWENBURG, geb. 19 Aug 1821 in Rhoon.  Hij trouwde Barbara HUIJSER, getrouwd 2 Mei 1845 in Barendrecht,[1219] geb. 12 Feb 1824 in Oost-Barendrecht (dochter van Frans Cornelisz HUIJSER en Adriana Fransd Van GILST).

                                      Kinderen:

           +   1067       i.   Pieter Marius LEEUWENBURG geb. 1845.

           +   1068      ii.   Frans Adrianus LEEUWENBURG geb. 26 Nov 1846.

                1069    iii.   Adrianus LEEUWENBURG, geb. 6 Mei 1850 in Barendrecht.

                1070     iv.   Maria Pieternella LEEUWENBURG, geb. 4 Aug 1851 in Barendrecht.

           +   1071      v.   Willem LEEUWENBURG geb. ca 1856.

                1072     vi.   Alida LEEUWENBURG, geb. 12 Mei 1859 - 12 Mei 1860 in Oost- en West-Barendrecht.  Zij trouwde (1) Arie De BRUIN, ovl. vr 12 Mei 1899.  Zij trouwde (2) Pieter BLAAK, getrouwd 12 Mei 1899 in Zuid-Beijerland,[1220] geb. 12 Mei 1862 - 12 Mei 1863 in Zuid-Beijerland (zoon van Huig BLAAK en Bastiaantje MAST).

 

767.   Jan Jacobusz LEEUWENBURGH, geb. 22 Dec 1810 in Barendrecht, gedoopt 30 Dec 1810 in Barendrecht, ovl. 5 Sep 1884 in Groesbeek.  Hij trouwde Juliana Maria Antonia WALBURG, getrouwd 10 Aug 1836 in DenHaag,[1221] geb. 1797 - 1798 in Den Haag (dochter van Hendrik WALBURG en Juliana Maria Antonia VEREBEL), ovl. 6 Aug 1875 in Rotterdam.

                                      Kinderen:

                1073       i.   Jacoba Juliana Hendrika LEEUWENBURG, geb. 25 Apr 1838 in Rotterdam, ovl. 31 Jan 1903 in Den Haag (wonend te Groesbeek).  Zij trouwde Dirk Pieter Van LEEUWEN, getrouwd 18 Sep 1861 in Rotterdam, geb. 2 Sep 1832 in Den Haag (zoon van Carel Van LEEUWEN en Maria Rebekka Von HUEBEN), ovl. 15 Nov 1890 in Groesbeek,[1222] (aangegeven 17 Nov), beroep letterzetter.

 

777.   Adrianus LEEUWENBURG, geb. 20 Okt 1829 in Heinenoord,[1223] (aangegeven 21 Okt).  Hij trouwde Dingena BARENDREGT, getrouwd 11 Mei 1855 in Barendrecht,[1224] geb. 28 Okt 1830 in West-Barendrecht (dochter van Joost Gerritsz BARENDREGT en Adriana Willemsdr HAKKERS).

                                      Kinderen:

           +   1074       i.   Jan LEEUWENBURG geb. 4 Mei 1856.

                1075      ii.   Joost LEEUWENBURG, geb. 17 Dec 1857 in Heinenoord,[1225] (aangegeven 18 Dec), ovl. 15 Jul 1858 in Heinenoord.[1226] .

                1076    iii.   Joost LEEUWENBURG, geb. 29 Aug 1860 in Heinenoord,[1227] (aangegeven 30 Aug), ovl. 6 Jan 1863 in Heinenoord.[1228] .

 

779.   Pieter LEEUWENBURGH, geb. 13 Dec 1833 in Heinenoord,[1229] (aangegeven 14 Dec), ovl. 15 Feb 1889 in Heinenoord,[1230] (aangegeven 16 Jun te Oud-Beijerland met acte 43 en op 17 Jun te Heinenoord met acte 11).  Hij trouwde Huigje VINK, getrouwd 21 Mei 1863 in Heinenoord,[1231] geb. 7 Aug 1837 in Heinenoord (dochter van Gerrit Andriesz VINK en Geertrui Jacobsd De KONING).

                                      Kinderen:

           +   1077       i.   Jan LEEUWENBURGH geb. 12 Jan 1864.

                1078      ii.   Geertrui LEEUWENBURGH, geb. 4 Feb 1865 in Heinenoord,[1232] (aangegeven 6 Feb), ovl. 2 Jul 1932 in Heinenoord.[1233] .

                1079    iii.   Gerrit LEEUWENBURGH, geb. 15 Feb 1866 in Heinenoord,[1234] (aangegeven 16 Feb), ovl. 1 Sep 1936 in Heinenoord.[1235] .

                1080     iv.   Christina LEEUWENBURGH, geb. 4 Mrt 1867 in Heinenoord,[1236] (aangegeven 5 Mrt), ovl. 1 Jan 1939 in Heinenoord,[1237] (aangegeven 3 Jan).

                1081      v.   Kathrijna LEEUWENBURGH, geb. 13 Mei 1868 in Heinenoord,[1238] (aangegeven 14 Mei).

                1082     vi.   Maaike LEEUWENBURGH, geb. 13 Feb 1870 in Heinenoord,[1239] (aangegeven 14 Feb), ovl. 9 Apr 1871 in Heinenoord,[1240] (aangegeven 11 Apr).

                1083   vii.   Adrianus LEEUWENBURGH, geb. 17 Jun 1871 in Heinenoord,[1241] (aangegeven 19 Jun), ovl. 13 Okt 1941 in Heinenoord,[1242] (aangegeven 14 Okt).

                1084  viii.   Jacob LEEUWENBURGH, geb. 5 Okt 1872 in Heinenoord,[1243] (aangegeven 7 Okt), ovl. 18 Okt 1933 in Dordrecht.  Hij trouwde Teuna De BRUIJN, getrouwd 15 Mei 1901 in Strijen,[1244] geb. 1872 - 1873 in Strijen (dochter van Arie De BRUIJN en Maria NAAKTGEBOREN).

                1085     ix.   Pieter LEEUWENBURGH, geb. 13 Sep 1873 in Heinenoord,[1245] (aangegeven 15 Sep), ovl. 14 Jun