GENEALOGIE LEEUWENBURG

Eerste Generatie

 

1. T. Monne NN, geb. ca 1325, ovl. vr 23 Jun 1373.  Hij trouwde NN, getrouwd ca 1350, geb. ca 1330.

                       Kinderen:

       + 2        i.  Willem MONNENZ geb. ca 1365.

 

 

Tweede Generatie

 

2. Willem MONNENZ, geb. ca 1365, ovl. na 1373.  Leenman van Wassenaar(1373). Leenkamer van de heren van Wassenaar te Oost Barendrecht(Ons Voorgeslacht 1978, bldz.66): 10 morgen land in Rijerderambacht: 23 Jun 1373, Willem MONNENZ, bij dode van zijn vader Monne. Hij trouwde NN.

                       Kinderen:

       + 3        i.  Mon Willemsz SCHOUTEN geb. ca 1425.

       + 4       ii.  Schiltman Willemsz SCHOUTEN.

 

 

Derde Generatie

 

3. Mon Willemsz SCHOUTEN, ook bekend als Mon WILLEMSZ, geb. ca 1425, ovl. 1 Apr 1509 - 30 Apr 1511, beroep leenman.  Leenman van Wassenaar (1487-1509/1511). Leenkamer van de heren van Wassenaar te Oost Barendrecht(Ons Voorgeslacht 1978, bldz.59): Het recht van vogelarij en visserij in het ambacht Oost Barendrecht: 17 dec 1487, Mon SCOUTEN. April 1511, Gerijt MONNENZ, bij dode van zijn vader Moen SCOUTEN, die binnen de afgelopen twee jaar is overleden, na aanvankelijk verzuim. Hij trouwde Grietgen NN.

                       Kinderen:

       + 5        i.  Adriaen MONNENZ geb. ca 1468.

          6       ii.  Gerijt MONNENZ, geb. ca 1470, ovl. na 1511.  Leenman van Wassenaar(1511).

       + 7      iii.  Joest MONNEZ.

          8      iv.  Jan MONNENZ, ovl. vr 3 Apr 1532.  Leenman van Wassenaar(1532).

 

4. Schiltman Willemsz SCHOUTEN.  Hij trouwde NN.

                       Kinderen:

          9        i.  Dirck Schiltman SCHOUTEN.

 

 

Vierde Generatie

 

5. Adriaen MONNENZ, geb. ca 1468.  Hij trouwde NN.

                       Kinderen:

       + 10      i.  Adriaen De Oude MONNENZ geb. ca 1489.

 

7. Joest MONNEZ.  Hij trouwde NN.

                       Kinderen:

          11      i.  Mon JOOSTENSZ.

          12     ii.  Sebastiaen JOOSTENSZ.

 

 

Vijfde Generatie

 

10. Adriaen De Oude MONNENZ, geb. ca 1489, ovl. na 1561.  Landeigenaar te Barendrecht(1519-1561), heemraad van Hendrik Ido Ambacht(1542), leenman van Wassenaar(1532-1545), wonend te Hendrik Ido Ambacht(1545, 1559,1561). Hij trouwde NN.

                       Kinderen:

       + 13      i.  Cornelis Adriaensz De Oude LEEUWENBORCH geb. ca 1504.

       + 14     ii.  Adriaen Den Jongen MONNENSZ geb. ca 1510.

 

 

Zesde Generatie

 

13. Cornelis Adriaensz De Oude LEEUWENBORCH, ook bekend als LEEUWENBORCH, geb. ca 1504, ovl. na 1581 in Barendrecht.  Heemraad van Ridderkerk(1560-1563,1565), laagheemraad van Ridderkerk(1564), kerkmeester te Ridderkerk(1563-1564), wonend te Hendrik Ido Ambacht(1566), wonend op de nieuwe sluis te Barendrecht(1581). Hij trouwde Jannetgen CORNELISD, getrouwd ca 1529 in Ridderkerk, geb. ca 1504, ovl. na 25 Jul 1570.

                       Kinderen:

          15      i.  Cornelis Cornelisz LEEUWENBORCH, ook bekend als LEEUWENBORCH.

       + 16     ii.  Willem Cornelissen LEEUWENBURG geb. ca 1525.

          17    iii.  Pieter Cornelisz LEEUWENBURG, ook bekend als KERSENBOOM, geb. vr 1565, ovl. vr 28 Jun 1606, woonde in West-Barendrecht.  Op 14-12-1624 draagt Jan van Slingelandt Boudewynsz. over aan Arent Maertensz., ambachtsheer van Barendrecht en Schobbelandambacht, een rentebrief van 35 car. gld. per jaar, verleden door Cornelis Adriaensz. den ouwen Leuwenborch en zijn zoon Pieter Cornelisz. de Jonge Leuwenborch voor schout en schepenen van West-Barendrecht en Carnis in dato 18-7-1584 t.b.v. Quiryn van de Graeff Lazarusz. als man en voogd van Haesgen van Slingeland.

 

14. Adriaen Den Jongen MONNENSZ, geb. ca 1510, ovl. na 3 Sep 1566.  Wonend te Ridderkerk (1553,1561). Was huurder/gebruiker van een tweetal percelen te Hendrik Ido Ambacht, aangeduid als "huis ende worff" van de perceelnummers 25 en 26, waarbij nr. 26 een kleine boomgaard betrof. Hij trouwde NN.

                       Kinderen:

       + 18      i.  Cornelis Adriaens Den Jonghen LEEUWENBORCH geb. ca 1540.

       + 19     ii.  Cors Adriaen MONNENZ geb. 1540 - 1541.

 

 

Zevende Generatie

 

16. Willem Cornelissen LEEUWENBURG, ook bekend als GOOSSEN, geb. ca 1525, beroep boer te Ridderkerk.  Hij trouwde NN, getrouwd ca 1550, geb. ca 1530.

                       Kinderen:

       + 20      i.  Pleun Willemsz LEEUWENBURGH geb. ca 1554.

 

18. Cornelis Adriaens Den Jonghen LEEUWENBORCH, ook bekend als KERSSENBOOM/KARSSENBOOM, geb. ca 1540 in Ridderkerk, ovl. na 1 Jun 1599 in Ridderkerk, beroep boer.  Zijn voorgeslacht is ontleend aan het artikel van K.J. Slijkerman in OV 1999 bldz 223. Hij is sedert 1570 boer op hofstede "Den Leeuwenboirch" in de Nieuw-Reijerwaard, waaraan hij en zijn nakomelingen de familienaam te danken hebben. Hij is landeigenaar en huurder te Ridderkerk ca 1570. Heemraad van Ridderkerk(1560,1563,1565,1575,1582). Hij trouwde Adriaentge AERTSD, ook bekend als SCHIPPER, getrouwd ca 1565 in Ridderkerk, geb. ca 1545 (dochter van Aert CORNELISZ en NN), ovl. na 17 Nov 1627.  In het doopboek staat bij de doop van dochter Sijken dochter van Cornelis Adriaensz LEEUWENBORCH en Janneken AERTSDR. In OV 2011 blz 321 e.v. staat een betoog van de heer H.M. Kuypers waarin hij aantoont dat de voornaam Janneken met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid onjuist is. Het artikel besluit als volgt. Samenvattend heeft Cornelis Adriaensz. Leeuwenburg de jonge, voor zover bekend, vijf kinderen met dochters, waarvan er vier hun enige, oudste of tweede dochter Adriaentgen noemen. Van zijn elf kleindochters heet er niet één Janneken.

      Bovendien heeft hij via zijn zoon Aert Cornelisz. een achterkleindochter Ariaentgen, die in ieder geval niet naar haar twee grootmoeders vernoemd kan zijn. En ook via zijn zoon Adriaen Cornelisz. heeft hij een achterkleindochter Ariaentgen. Voor zover bekend komt de naam Janneken ook niet éénmaal voor onder zijn achterkleindochters. Tenslotte komt er in 1626/'27 in Ridderkerk een Adriaentgen Aertsdr. voor, die dan weduwe is van een Cornelis Ariensz. en ook kinderen heeft en land bezit. Kortom, de aanwijzingen stapelen zich op dat de moeder van de zeven kinderen van Cornelis Adriaensz. Leeuwenburg de jonge niet Janneken Aertsdr. heet, maar Adriaentgen Aertsdr., maar, het zij nogmaals gezegd, het ultieme bewijs daarvoor ontbreekt.

                       Kinderen:

       + 21      i.  Aert Cornelisz LEEUWENBORCH geb. ca 1569.

          22     ii.  Jacob Cornelis LEEUWENBURG, geb. ca 1572, ovl. 1604 in Poortugaal.  Hij trouwde Adriaentgen WINDERS, getrouwd 21 Dec 1597 in Poortugaal, geb. ca 1577.

          23    iii.  Pieter Cornelisz LEEUWENBURG, geb. ca 1572 in Ridderkerk.

       + 24    iv.  Arijen Cornelis LEEUWENBURG geb. ca 1580.

          25     v.  Sijken Cornelis LEEUWENBURG, ook bekend als KARSSENBOOM, geb. 1580 in Ridderkerk, gedoopt 31 Mrt 1580 in Ridderkerk (in het doopboek staat dochter van Cornelis Adriaensz LEEUWENBORCH en Janneken AERTSDR, in OV 2011 blz 321 e.v. wordt aannemelijk gemaakt dat deze voornaam van Janneken onjuist is), ovl. vr 11 Feb 1607 (8 Okt 1606 ?), religie NG.  Doopgetuigen waren Dirck Dircks van BARENDRECHT ende Marijken CORNELISDR. Zij trouwde Cornelis Teeuwe VELTHOEN, getrouwd 26 Jun 1605 in Ridderkerk, geb. 1580 in Ridderkerk (zoon van Mattheus CORNELISZ en Toentien HEIJNDRICKSD), gedoopt 27 Nov 1580 in Ridderkerk, ovl. 1645, religie NG, ondertrouw 22 Mei 1605 in Ridderkerk.

          26    vi.  Neeltgen Cornelisdr LEEUWENBURG, geb. 1582 in Rijsoord, gedoopt 16 Mrt 1582 in Rijsoord, ovl. 1669 in Ridderkerk, begraven 8 Jan 1669 in Ridderkerk (in de kerk).  Zij trouwde (1) Jan HEINDRIKSZ, getrouwd 23 Jul 1606 in Ridderkerk, geb. ca 1582, ovl. vr 16 Apr 1617, ondertrouw 18 Jun 1606 in Ridderkerk (hij jonggesel van de Oostendam, zij jongedochter van Ridderkerk).  Zij trouwde (2) Wouter Pleune LEEUWENBURG, getrouwd 14 Mei 1617 in Rijsoord, geb. 1590 in Ridderkerk (zoon van Pleun Willemsz LEEUWENBURGH en Pleuntje PIETERSDR), gedoopt 16 Mrt 1590 in Ridderkerk, ovl. 1666 in Ridderkerk, begraven 5 Sep 1666 in Ridderkerk (in de kerk), beroep boer te Rijsoord, ondertrouw 16 Apr 1617 in Rijsoord (Rijsoord 1617, 14 Meij. Wouter Pleuns, j.m. van Ridderkerk met Neeltgen Cornelis, wed. van Jan Heijndricks, won. in Rijsoord).  Heemraad van Ridderkerk. Diaken in 1639 en ouderling in 1649. Was aannemer van slootwerk in 1652.

          27   vii.  Ploentge Cornelis LEEUWENBURG, geb. ca 1585 in Ridderkerk.  Zij trouwde Pieter Teeuwse VELTHOEN, getrouwd 13 Nov 1605 in Ridderkerk, geb. ca 1584 in Ridderkerk/Rijsoord ? (op 15-11-1611 [ora Poortugaal 13 fol 89vo] is hij omtrent 27 jaar oud) (zoon van Mattheus CORNELISZ en Toentien HEIJNDRICKSD).  Woonde 10 Feb 1608 aan de Westsijde.

          28  viii.  Toenken Cornelisdr LEEUWENBURG, ook bekend als Teuntje CORNELISSE/KERSSEBOOM, geb. 1587 in Ridderkerk, gedoopt 3 Mei 1587 in Ridderkerk.  Zij trouwde Cornelis Leenderts De Jonge ROOBOL, getrouwd 18 Feb 1607 in Ridderkerk (hij jonggezel van Rhoon, zij j.d. van Ridderkerk), geb. 1573 in Rhoon (zoon van Leendert Cornelisz ROOBOL en Maartje Dirks KORNEEF), ovl. 1629, ondertrouw 28 Jan 1607 in Ridderkerk.

 

19. Cors Adriaen MONNENZ, geb. 1540 - 1541, ovl. 5 Mrt 1619 in Hendrik-Ido-Ambacht, begraven in Hendrik-Ido-Ambacht, beroep boer.  Hij trouwde NN.

                       Kinderen:

       + 29      i.  Cornelis Corstiaans GROENEVELD geb. ca 1595.

 

 

Achtste Generatie

 

20. Pleun Willemsz LEEUWENBURGH, ook bekend als Apollonius WILLEMSZ, geb. ca 1554 in Ridderkerk, ovl. na 1592, beroep boer te Ridderkerk.  Pleun Willemsz is genoemd naar de boerderij, welke hij had overgenomen van een echte Leeuwenburg, die uit een Utrechts geslacht stamde. Hij trouwde Pleuntje PIETERSDR, getrouwd 17 Dec 1579 in Ridderkerk, geb. ca 1557 in Lekkerkerk, ondertrouw 6 Dec 1579 in Ridderkerk (geref., zij jd van Lekkerkerk).

                       Kinderen:

          30      i.  Pieter Pleunen LEEUWENBURG, geb. 1580 in Ridderkerk, gedoopt 24 Apr 1580 in Ridderkerk.  Hij trouwde Machtelt BASTIAENSDR, getrouwd 1604 in Rijsoord.

       + 31     ii.  Willem Pleunen LEEUWENBURG geb. 1583.

       + 32    iii.  Heijndrick Pleunen LEEUWENBURG geb. 1588.

       + 33    iv.  Wouter Pleune LEEUWENBURG geb. 1590.

          34     v.  Ariaentje Pleunen LEEUWENBURG, geb. ca 1592 in Ridderkerk.  Getuige bij:  Pleun Woutersz LEEUWENBURG  #3479   Gedoopt  28 Jun 1626  Ridderkerk.

          35    vi.  Neeltje Pleunen LEEUWENBURG, geb. ca 1594 in Ridderkerk.  Getuige bij:  Pleun Woutersz LEEUWENBURG  #3479   Gedoopt  28 Jun 1626  Ridderkerk.

 

21. Aert Cornelisz LEEUWENBORCH, geb. ca 1569 in Ridderkerk, gedoopt vr 1580, ovl. 1615 - 1616, beroep boer te Ridderkerk, beroep boer aan de Blaak onder Mijnsheerenland.  In een R.A. akte van Poortugaal in 1611 wordt vermeld dat hij 42 jaar oud is. Hij trouwde (1) Roockxen Aertsdr CALIS, ook bekend als CALIS, getrouwd 1 Aug 1604 in Ridderkerk (hij jg van Ridderkerk, zij jd van Ridderkerk), geb. ca 1579 in Ridderkerk (dochter van Aert Aertsz CALIS en IJchtgen Ariensdr ARIJSWAGER), ovl. Dec 1609 - 1611 in Ridderkerk.  Hij trouwde (2) Mariken JANSD, getrouwd 17 Apr 1611 in Ridderkerk, geb. ca 1585 in Ridderkerk, ovl. vr 30 Nov 1612 in Ridderkerk, ondertrouw 20 Mrt 1611 in Ridderkerk.  Hij trouwde (3) Leentgen Willemsdr PENNING, ook bekend als Lijntgen of Leendertgen, ook bekend als PENNINCK, getrouwd 30 Nov 1612 in Ridderkerk, geb. 1586 in Ridderkerk (dochter van Willem PIETERSZ en Baeltgen Pieter HUYBERTSD), gedoopt 20 Mrt 1586 in Ridderkerk, ovl. na 26 Jan 1658 in Ridderkerk, ondertrouw 4 Nov 1612 in Ridderkerk (datum eerste gebod).  Doopgetuigen waren Aert AERTSZ, Barber HUYGENDOCHTER en Maerten Pieter HUYBERTSENDOCHTER. Woonde aan de Blaak onder Heinenoord. Testeert Mijnsheerenland 3 Nov 1658.

     

      Pieter Willemsen Penning, oud-heemraad van Ridderkerk, voor hem zelf alsmede met procuratie (met een onder de hand verleden akte d.d. 15-1-1658) van Aryen Willemsen Penning en Leentgen Willems Penning, zijn broeder en zuster, en van Pieter Leendertsen Notenboom, zijn 'neve', en Aryen Henricxsen, wonende te Ridderkerk, als getrouwd hebbende Stijntgen Willems Penning, voor hem zelf, allen mede-erfgenamen van Pietertgen Willems Penning, transporteerden op 26-1-1658 voor 400 Car. gld. aan "Dirck Cleyssen van Driell", als getrouwd hebbende "Maertgen Quirijnen", en Comelis Focquede, als getrouwd hebbende Quirijntje Quirijnen, beiden wonende te Ridderkerk, een 'huysken', erf en beteling etc. aan de zuidzijde van den Grasdijck, gelegen tegenover de woning van Jacob Aryensen Vinck en zoals door Pietertgen bezeten is.  ARA, ora Ridderkerk, inv. nr. 11, fol. 125 v. e.v.

                       Kinderen van Roockxen Aertsdr CALIS:

       + 36      i.  Cornelis Aertse LEEUWENBURG geb. 1607.

          37     ii.  Rookje Aerts LEEUWENBURG, geb. 1609 in Ridderkerk, gedoopt 4 Dec 1609 in Ridderkerk.

                       Kinderen van Leentgen Willemsdr PENNING:

          38    iii.  Rookje Aertsdr LEEUWENBURG, geb. 1613 in Ridderkerk, gedoopt 11 Aug 1613 in Ridderkerk, ovl. na 20 Jan 1654.  Zij trouwde (1) Dirk Jansz BENNEN, getrouwd ca 1633, geb. ca 1613, ovl. vr 12 Sep 1654.  Zij trouwde (2) Cornelis Jansz De GEUS, getrouwd ca 1650, geb. ca 1613.

       + 39    iv.  Jacob Aertsz LEEUWENBURGH geb. ca 1615?

 

24. Arijen Cornelis LEEUWENBURG, geb. ca 1580 in Ridderkerk, ovl. vr 14 Mrt 1636 in in de jurisdictie van de Hij, over Mase.  Vermeld in het R.A. Poortugaal. Hij trouwde NN, getrouwd ca 1605, geb. ca 1585.

                       Kinderen:

       + 40      i.  Aert Ariens LEEUWENBURGH geb. ca 1622.

          41     ii.  Ariaentgen Ariensdr LEEUWENBURG.  Getuige bij:  Margrietje Aarts LEEUWENBURG  #4247   Gedoopt  13 Nov 1650  Westmaas. Zij trouwde Philip PHILIPSZ, getrouwd 19 Aug 1635 in Overschie (jd van de Hije).

 

29. Cornelis Corstiaans GROENEVELD, geb. ca 1595 in Hendrik-Ido-Ambacht, ovl. 4 Jun 1667 - 28 Sep 1668.  Testament gemaakt te Rijsoord voor 20 Dec 1666 (Bron: Not. Arch. Rijsoord 7052). Hij was schout Hendrik-Ido-Ambacht. Hij trouwde (1) Maritie Bastiaans Van De NES, getrouwd vr 1619, geb. vr 1600 (dochter van Bastiaen Francken Van Den NES en Sijken Lenaertsdr STERRENBURGH), ovl. 1620 - 1624.  Hij trouwde (2) Marijke Jacobs BESEMER, getrouwd vr ca 1619, geb. ca 1597 (dochter van Jacob Leenderts BESEMER en Janneke Jan PIETERSZD), ovl. na 15 Feb 1656.

                       Kinderen van Marijke Jacobs BESEMER:

          42      i.  Aegje Cornelisse GROENEVELT, geb. ca 1619 in Hendrik-Ido-Ambacht, ovl. 1663 in Poortugaal, begraven 10 Mrt 1663 in Poortugaal (op het koor in de kerk).  Zij trouwde Aert Cornelisse VERMAET, getrouwd 16 Dec 1640 in Hendrik-Ido-Ambacht, geb. 1608 in Poortugaal (zoon van Cornelis Pietersz VERMAET en Ariaentje Aertsdr Van DRIEL), gedoopt 19 Feb 1608 in Poortugaal, religie NG, ovl. 1671 in Poortugaal (In het NH Lidmatenboek van Pernis staat bij jaar 1669, nr. 100 Aart Cornelisse Vermaet, obijt.), begraven 13 Mei 1671 in Poortugaal (op het koor in de kerk), ondertrouw 11 Nov 1640 in Hendrik-Ido-Ambacht, ondertrouw 18 Nov 1640 in Poortugaal (Poortugaal 1640. Aert Cornelisz Vermaet, j.m. van Portugael met Aechje Cornelis van Hendric iden ambacht, j.d. den 18e Novemb).  Vermeld als wonende op de Plaet 1649-1664, op 't Coersant 1656. Aktesoort: testament. Datum: 02/12/1642. Archief: ONA Rotterdam. Inventarisnummer: 152. Aktenummer/Blz.: 510/754. Notaris: Adriaan Kieboom. Aer Cornelisz Vermaet en zijn vrouw Aechge Cornelisdr, wonend in Portugael, benoemen elkaar tot erfgenaam. De kinderen krijgen van de eerststervende de kleding en juwelen, die zij kunnen beleggen, plus 2000 gulden, in plaats van de legitieme portie. Zijn er geen kinderen dan geldt dit voor de naaste verwanten.

                      

                       .

       + 43     ii.  Bastiaan Cornelisz GROENEVELD geb. vr 1619.

          44    iii.  Jannichje Cornelisd GROENEVELD, geb. ca 1629.  Zij trouwde Fabius POSTELIUS, getrouwd 5 Apr 1649 in Hendrik-Ido-Ambacht, geb. ca 1624 in Strijen, ovl. 1707, beroep boer te Strijen, ondertrouw 27 Feb 1649 in Hendrik-Ido-Ambacht (hij jm van Strijen).  Schepen, diakonie-armmeester van Strijen.

                       Arie Leenderts van der Meer Borg: voor Fabius Postilius koopt om 14 gulden een swarte os uit de boedel Geertje Thonis van der Kooij 19-04-1673.

          45    iv.  Jacob Cornelisz GROENEVELD, geb. 1630 in Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt 20 Mei 1630 in Hendrik-Ido-Ambacht.

          46     v.  Corstiaan Cornelisz GROENEVELD, geb. 1633 in Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt 26 Jun 1633 in Hendrik-Ido-Ambacht, ovl. na 28 Sep 1668.

          47    vi.  Maritje Cornelisd GROENEVELD, geb. 1636 in Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt 3 Mrt 1636 in Hendrik-Ido-Ambacht.

 

 

Negende Generatie

 

31. Willem Pleunen LEEUWENBURG, geb. 1583 in Ridderkerk, gedoopt 20 Dec 1583 in Ridderkerk.  Hij trouwde Pleuntgen PIETERSDR, getrouwd 14 Dec 1608 in Rijsoord, geb. ca 1588 in Rijsoord ? (dochter van Pieter NN en NN), ondertrouw 23 Nov 1608 in Ridderkerk.  ONR Ridderkerk, inv. 14, akte 121/218, dd. 2-7-1649, not Engelbrecht Cornelisz van der Grijp, Huw. voorw.: Arijen Arijen Robben a.s. bruidegom, geassisteerd door Cornelis Arijen Robben, zijn broer, beiden wonend te Oost-Barendrecht, en Maertgen Daens, jongedochter, a.s. bruid geassisteerd door Jannitgen Henricx, weduwe van Daen Pieters, haar moeder en Willem Pleunen Leeuwenburg X Pleuntgen Pieters, zus van vader Daniel en Luijt Henricsz de Slegte, broer v moeder Jannitgen.

                       Kinderen:

          48      i.  Pleun Willemsz LEEUWENBURG, geb. ca 1610.

          49     ii.  Pieter Willemsz LEEUWENBURG, geb. 1612 in Ridderkerk, gedoopt 3 Jun 1612 in Ridderkerk.

          50    iii.  Bastiaentgen Willemsd LEEUWENBURG, geb. 1613 in Ridderkerk, gedoopt 29 Sep 1613 in Ridderkerk.

          51    iv.  NN Willems LEEUWENBURG, geb. 1617 in Ridderkerk, gedoopt 20 Dec 1617 in Ridderkerk.

 

32. Heijndrick Pleunen LEEUWENBURG, geb. 1588 in Ridderkerk, gedoopt 28 Feb 1588 in Ridderkerk, ovl. vr 21 Aug 1656, religie NG.  Getuige bij:  Pieter Willemsz LEEUWENBURG  #176083   Gedoopt  3 Jun 1612  Ridderkerk. Hij trouwde (1) Aertge CORNELIS, getrouwd 1612 in Hendrik-Ido-Ambacht, geb. ca 1592 in Hendrik-Ido-Ambacht, ovl. vr 1 Jun 1625, ondertrouw 18 Nov 1612 in Ridderkerk.  Hij trouwde (2) Mariken NN, getrouwd 1 Jun 1625 in Ridderkerk, geb. vr 1607 in Oost-Barendrecht.

                       Kinderen van Aertge CORNELIS:

          52      i.  Gerrit HENDRICKSZ, geb. na 1612.

          53     ii.  Arij HENDRICKSZ, geb. na 1612.

          54    iii.  Ploentgen HENDRICKSD, geb. na 1612.

       + 55    iv.  Cornelis Hendricx Den OUDEN geb. 1614.

          56     v.  NN HENDRIKS, geb. 1614 in Ridderkerk, gedoopt 31 Mrt 1614 in Ridderkerk.

                       Kinderen van Mariken NN:

          57    vi.  Aert HENDRICKSZ, geb. 1626 in Ridderkerk, gedoopt 15 Okt 1626 in Ridderkerk.  Hij trouwde Willempje WILLEMS, getrouwd 7 Mei 1651 in Ridderkerk, geb. ca 1626.

          58   vii.  Cornelis De Jonge HENDRICKSZ, geb. 1629 in Ridderkerk, gedoopt 22 Apr 1629 in Ridderkerk.  Hij trouwde Leentje LEENDERS, getrouwd in Krimpen a/d IJssel, geb. ca 1629.

          59  viii.  Aeltje HENDRICKSD, geb. 1631, gedoopt 14 Sep 1631 in Ridderkerk.

 

33. Wouter Pleune LEEUWENBURG, geb. 1590 in Ridderkerk, gedoopt 16 Mrt 1590 in Ridderkerk, ovl. 1666 in Ridderkerk, begraven 5 Sep 1666 in Ridderkerk (in de kerk), beroep boer te Rijsoord.  Heemraad van Ridderkerk. Diaken in 1639 en ouderling in 1649. Was aannemer van slootwerk in 1652. Hij trouwde Neeltgen Cornelisdr LEEUWENBURG, getrouwd 14 Mei 1617 in Rijsoord, geb. 1582 in Rijsoord (dochter van Cornelis Adriaens Den Jonghen LEEUWENBORCH en Adriaentge AERTSD), gedoopt 16 Mrt 1582 in Rijsoord, ovl. 1669 in Ridderkerk, begraven 8 Jan 1669 in Ridderkerk (in de kerk), ondertrouw 16 Apr 1617 in Rijsoord (Rijsoord 1617, 14 Meij. Wouter Pleuns, j.m. van Ridderkerk met Neeltgen Cornelis, wed. van Jan Heijndricks, won. in Rijsoord).

                       Kinderen:

       + 60      i.  Jan Woutersz LEEUWENBURG geb. 1618.

       + 61     ii.  Cornelis Woutersz LEEUWENBURG geb. 1620.

          62    iii.  Pleuntje Wouters LEEUWENBURG, geb. 1623 in Ridderkerk, gedoopt 10 Jun 1623 in Ridderkerk.  Getuige bij:  Wouter Cornelisz LEEUWENBURG  #64302   Gedoopt  7 Mrt 1655  Ridderkerk

                       Getuige bij:  Neeltjen Cornelisd LEEUWENBURG  #64358   Gedoopt  27 Jan 1658  Ridderkerk

                       Getuige bij:  Wouter Pleunen LEEUWENBURG  #64384   Gedoopt  6 Apr 1659  Ridderkerk

                       Getuige bij:  Bastiaen Pleunsz LEEUWENBURG  #65000   Gedoopt  7 Aug 1675  Ridderkerk

                       Getuige bij:  Neeltje Pleunen LEEUWENBURG  #57253   Gedoopt  16 Jul 1662  Ridderkerk

                       Getuige bij:  Cornelis Leendertsz REIJERKERK  #152896   Gedoopt  19 Apr 1676  Ridderkerk. Zij trouwde Leendert Leendertsz KOPPEDIJCK, getrouwd 14 Dec 1664 in Ridderkerk, geb. ca 1623 in Group onder Westmaas, ondertrouw 13 Nov 1664 in Ridderkerk.

       + 63    iv.  Pleun Woutersz LEEUWENBURG geb. 1626.

 

36. Cornelis Aertse LEEUWENBURG, geb. 1607 in Ridderkerk, gedoopt 21 Okt 1607 in Ridderkerk, ovl. vr 1653.  Doopgetuigen waren Pieter THEEUSZ, Arijan AERTS en Neeltgen HENDRIX. Hij trouwde Neeltjen Jacobs Van Der ES, getrouwd 11 Jan 1632 in Rhoon, geb. ca 1612 in Rhoon (dochter van Jacob Ariens Van Der ES en Adriaantje Adriaansd ZEGERS), ovl. 1680 in Ridderkerk, ondertrouw 14 Dec 1631 in Ridderkerk.  Getuige bij:  Lijntje Ariens KALIS  #64150   Gedoopt  17 Jun 1646  Ridderkerk

      Getuige bij:  Trijntje Ariens KALIS  #4926   Gedoopt  17 Jun 1646  Ridderkerk

      Getuige bij:  Cornelis Aertsz LEEUWENBURG  #13242   Gedoopt  12 Okt 1659  Ridderkerk.

                       Kinderen:

       + 64      i.  Aert Cornelisz LEEUWENBURG geb. 1633.

          65     ii.  Jacob Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1635 in Ridderkerk, gedoopt 7 Okt 1635 in Ridderkerk, ovl. vr 28 Nov 1638.

          66    iii.  Jacob Cornelis LEEUWENBURG, geb. 1638 in Ridderkerk, gedoopt 28 Nov 1638 in Ridderkerk, ovl. vr 29 Jul 1640.

       + 67    iv.  Jacob Cornelis LEEUWENBURG geb. 1640.

          68     v.  Roockje Cornelisd LEEUWENBURG, geb. 1642 in Ridderkerk, gedoopt 21 Sep 1642 in Ridderkerk, ovl. vr 20 Mei 1704.  Zij trouwde Jan Pietersz HORDIJK, getrouwd 4 Mei 1670 in Ridderkerk, geb. 1642 in Barendrecht (zoon van Pieter Adriaensz In 't VELD en Trijntje Ariensdr BESEMER), gedoopt 25 Mei 1642 in Ridderkerk, ondertrouw 12 Apr 1670 in Ridderkerk.

 

39. Jacob Aertsz LEEUWENBURGH, ook bekend als LEUWENBORCH, geb. ca 1615? in Ridderkerk ?, gedoopt 10 Sep 1615 ? in Ridderkerk ?, ovl. na 1689 in Mijnsheerenland, beroep boer te Mijnsheerenland, handelaar landbouwproducten, woonde 1640 in Puttershoek, woonde 1672, 1674 in aan de Blaak.  Jacob was niet alleen landbouwer, maar handelde ook in landbouwgewassen. Zo kocht hij op 29 Aug 1681 nog op het land staand gewas. Woonde op Westmaes 1645, woonde aan de Blaak te Heinenoord in 1658. Heiligegeest-armmeester van Mijnsheerenland 1660. Hij trouwde (1) Maergien Heijndrickxdr SCHUIJLINGH, ook bekend als Marijken, getrouwd 4 Dec 1639 in Puttershoek, geb. ca 1610, ovl. vr 29 Apr 1645, ondertrouw 12 Okt 1639 in Puttershoek (hij jonkman van Ridderkerk wonende aan de Blaak, zij weduwe van Huig FLOREN, wonende te Puttershoek).  Hij trouwde (2) Marichjen Ariensdr NUCHTEREN, ook bekend als Marighjen ARIENS, getrouwd 1645 in Westmaas, geb. 1611 in Ridderkerk (dochter van Adriaen Adriaensz De Jonge NUCHTEREN en Mariken JACOBSD), gedoopt 23 Jan 1611 in Ridderkerk, ovl. 30 Jul 1656 in Mijnsheerenland, begraven 6 Aug 1656 in Mijnsheerenland, ondertrouw 29 Apr 1645 in Ridderkerk (zij jonge dochter van Ridderkerk, mede wonende op Westmaas).  Doopgetuige was Ariaentgen PIETERS. Woont Westmaas(1645). Hij trouwde (3) Annetje CORNELISD, getrouwd Aug 1656 - Jan 1658, geb. ca 1620, ovl. vr 19 Jun 1672.  Hij trouwde (4) Maritgen Florisdr MOLENAAR, getrouwd 26 Jun 1672 in Maasdam, geb. ca 1613 in Maasdam (dochter van Fleuris Huijgensz MOLENAER en Ariaentgen DIRCXD), ovl. 1672 - 1674, ondertrouw 19 Jun 1672 in Maasdam (hij wedr van Annetje CORNELIS, wonende aan de Blaak, zij wed Harmen Lodewijks MONTAAN, wonende onder Maasdam aan de Achterdijk).  Getuige bij:  Floris HUIJGENSZ  #252140   Gedoopt  25 Nov 1629  Puttershoek.

                       Kinderen van Marichjen Ariensdr NUCHTEREN:

          69      i.  Mayke Jacobs LEEUWENBURG, ook bekend als Maijcken, geb. ca 1646 in Mijnsheerenland, ovl. 1712 in Heinenoord, begraven 6 Jul 1712 in Heinenoord.  Zij trouwde Jacob Willemsz BLAECK, getrouwd 24 Mei 1672 in Mijnsheerenland, geb. 1642 in Heinenoord (zoon van Willem Arien INGENSZ en Marigie Jacobs TROOST), gedoopt 9 Feb 1642 in Heinenoord, ovl. vr 6 Jul 1712, religie NG, ondertrouw 14 Mei 1672 in Mijnsheerenland.  Was oud 11 jaar op 8 Mrt 1653 (weeskamer Heinenoord).

          70     ii.  Ariaentje Jacobsdr LEEUWENBURG, geb. ca 1647 in Mijnsheerenland, ovl. 17 Jun 1702 - 12 Dec 1707.  Zij trouwde Gerrit Jacobsz PAUW, ook bekend als COIMAN/KOOYMAN, getrouwd 27 Jan 1672 in Puttershoek, geb. ca 1645 in Heinenoord (zoon van Jacob AERTSZ en Janneken JANSD), ovl. vr 9 Sep 1698, ondertrouw 2 Jan 1672 in Mijnsheerenland (hij j.m. van Heinenoord, zij j.d. van Mijnsheerenland).

       + 71    iii.  Aert Jacobs LEEUWENBURG geb. 1650.

          72    iv.  Machteltje Jacobs LEEUWENBURG, geb. ca 1652 in Mijnsheerenland.

          73     v.  Pleuntje Jacobs LEEUWENBURG, geb. ca 1654 in Mijnsheerenland.

 

40. Aert Ariens LEEUWENBURGH, geb. ca 1622 in Rhoon.  Diaken te Westmaas 1674 en ouderling 1678. Hij trouwde (1) Sara CORNELIS, getrouwd 17 Mrt 1647 in Westmaas (hij jm van Rhoon, zij jd van Rhoon, beiden wonend Group), geb. in Rhoon ?  Hij trouwde (2) Jobje Ariens Van Der MAST, getrouwd 1650 in Mijnsheerenland, geb. ca 1630 in de Group (dochter van Arij Jans Van Der MAST en Maritke CORNELISD), ondertrouw 2 Jan 1650 in Oud-Beijerland (zij jd wonende op den Stougiedijck, met attestatie naar Mijnsheerenland).  Hij trouwde (3) Jaapje Ariens Van Der WAAL, getrouwd 1665, geb. ca 1647 in Group (dochter van Arien Teunisz Van Der WAAL en Willemken Ariensd Den OUDEN), ondertrouw 21 Jun 1665 in Westmaas (zij jd van de Group).

                       Kinderen van Sara CORNELIS:

          74      i.  Saartje Aartsd LEEUWENBURG, geb. 1647, gedoopt 22 Sep 1647 in Westmaas.

                       Kinderen van Jobje Ariens Van Der MAST:

          75     ii.  Margrietje Aarts LEEUWENBURG, geb. 1650 in Westmaas, gedoopt 13 Nov 1650 in Westmaas.  Zij trouwde Pleun Dircks MEELDIJK, getrouwd 6 Apr 1676 in Westmaas, geb. 1650 - 1651 (zoon van Dirk Adriaensz MEELDIJK en Jannetje Pleunen SPRUIJT), beroep boer te Strijen.

          76    iii.  Mariekjen Aerts LEEUWENBURG, geb. 1653 in Westmaas, gedoopt 25 Jan 1653 in Westmaas.  Getuige bij:  Teunis Maertense De VOS #33137   Gedoopt  6 Aug 1679  Barendrecht. Zij trouwde Frank Teunissen VOS, ook bekend als Vranck, getrouwd 16 Mei 1677 in Westmaas (zij jd van Westmaas wonend West-Barendrecht), geb. 1655 in Barendrecht (zoon van Teunis Francke De VOS en Adriaentge Adriaens PLEUNEN), gedoopt 29 Aug 1655 in Barendrecht, ovl. 26 Aug 1744 in Ridderkerk.

                       Kinderen van Jaapje Ariens Van Der WAAL:

          77    iv.  Aryaentie Aartsd LEEUWENBURG, geb. 1667 in Westmaas, gedoopt 6 Apr 1667 in Westmaas.  Zij trouwde Johannes Centen BOER, roep- of bijnaam Jan, geb. 1660 in Strijen (zoon van Cent Cornelisz BOER en Maeycken Cornelisd HAVERBOER), gedoopt 3 Okt 1660 in Strijen, ovl. vr 3 Aug 1726.

          78     v.  Soetje Aarts LEEUWENBURG, geb. 1672 in de Group, gedoopt 14 Feb 1672 in Westmaas, religie NG.  Zij trouwde Bastiaen Pleunsz LEEUWENBURG, getrouwd 20 Jan 1697 in Westmaas, geb. 1675 in Ridderkerk (zoon van Pleun Woutersz LEEUWENBURG en Maaijke Pieters Van Der GRIENT), gedoopt 7 Aug 1675 in Ridderkerk, religie NG, ondertrouw 6 Jan 1697 in Ridderkerk (Ridderkerk 1697, Januarij 6. Bastiaen Pleunen Leeuwenburgh, j.m. van RKK en Soetje Aerts Leeuwenburgh, j.d. van Westmaas, bijde woonende aldaar. Bescheijt gegeven opd 3e , Westmaas, getrouwt 20 Januarij 1697).

 

43. Bastiaan Cornelisz GROENEVELD, geb. vr 1619 in Hendrik-Ido-Ambacht, ovl. 18 Dec 1674 - 22 Aug 1675.  Hij trouwde Grietje Cornelisse VERMAET, getrouwd 18 Jul 1651 in Poortugaal (1651. Bastijaen Cornelisz Groenevelt, j.m. van Heyndryck yden Ambagt met Geertje Cornelis Vermaet, j.d. van Portugael. Staat geen datum bij, in de reg. daarboven staat den 18e Julij), geb. 1616 in Poortugaal (dochter van Cornelis Pietersz VERMAET en Ariaentje Aertsdr Van DRIEL), gedoopt 10 Jul 1616 in Poortugaal, religie NG, ovl. 28 Dec 1661 in Hendrik-Ido-Ambacht, begraven 1661 in Hendrik-Ido-Ambacht (in de kerk), ondertrouw 16 Apr 1651 in Hendrik-Ido-Ambacht.

                       Kinderen:

          79      i.  Cornelis Bastiaansz GROENEVELD, geb. 1652 in Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt 1 Sep 1652 in Hendrik-Ido-Ambacht, ovl. vr 20 Feb 1656.

          80     ii.  Maria Bastiaansd GROENEVELD, geb. 1654 in Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt 14 Mrt 1654 in Hendrik-Ido-Ambacht, ovl. 7 Dec 1707 in Poortugaal (aangegeven).  Zij trouwde Isaak Ariens Van Der ENDT, getrouwd ca 1680, geb. 1655 in Rotterdam (zoon van Adriaan Huijgz Van Der ENT en Annetje Abrahamsd Van Der SWAEN), gedoopt 31 Jan 1655 in Rotterdam, ovl. 17 Aug 1730 in Poortugaal (aangegeven).

          81    iii.  Cornelis Bastiaansz GROENEVELD, geb. 1656 in Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt 20 Feb 1656 in Hendrik-Ido-Ambacht.

          82    iv.  Arien Bastiaensen GROENEVELD.

       + 83     v.  Arij Bastiaans GROENEVELD geb. 1659.

 

 

Tiende Generatie

 

55. Cornelis Hendricx Den OUDEN, geb. 1614 in Ridderkerk, gedoopt 31 Mrt 1614 in Ridderkerk.  Hij trouwde Jannighje CORNELIS, getrouwd 22 Mei 1663 in Dordrecht, geb. 1636 in Oud-Alblas (dochter van Cornelis CORNELISZ en Pieterke Cornelisd BACKER), gedoopt 26 Dec 1636 in Oud-Alblas, ovl. 22 Feb 1697 in Ridderkerk, ondertrouw 27 Apr 1663 in Ridderkerk.

                       Kinderen:

          84      i.  Pietertje Cornelis Den OUDEN, geb. 1665 in Ridderkerk, gedoopt 1 Nov 1665 in Ridderkerk, ovl. 1709 in Ridderkerk, begraven 12 Feb 1709 in Ridderkerk.  Zij trouwde (1) Dirck Pleune HUIJSER, getrouwd 20 Mei 1696 in Ridderkerk, geb. 1642 in Ridderkerk (zoon van Ploen Crijns HUIJSER en Neeltje Jans SCHILPEROORT), gedoopt 23 Feb 1642 in Ridderkerk, ovl. 23 Okt 1700 in Ridderkerk, ondertrouw 6 Mei 1696 in Ridderkerk.  Zij trouwde (2) Arie Leenderts LEENTVAAR, ook bekend als LEENTVAER, getrouwd 13 Mrt 1701 in Ridderkerk, geb. ca 1663 in Ridderkerk ? (zoon van Lenert Arijens LEENTVAAR en Neeltje Krijnen De GRAAF), ovl. 7 Dec 1739 in Ridderkerk (aangegeven).

          85     ii.  Hendrick Cornelisz Den OUDEN, geb. 1667 in Ridderkerk, gedoopt 11 Sep 1667 in Ridderkerk.

          86    iii.  Aartje Cornelisd De OUDEN, geb. 1669 in Ridderkerk, gedoopt 21 Aug 1669 in Ridderkerk.  Zij trouwde Cornelis Florisse PLAISIER, getrouwd 31 Mrt 1698 in Ridderkerk, geb. 1672 in Rijsoord (zoon van Floris Fransz PLAISIER en Pietertje CORNELISD), gedoopt 3 Aug 1672 in Rijsoord, ovl. 12 Aug 1726 in Rijsoord/Ridderkerk.

 

60. Jan Woutersz LEEUWENBURG, ook bekend als van LEEUWENBURG, geb. 1618 in Ridderkerk, gedoopt 9 Mrt 1618 in Rijsoord, ovl. na 13 Apr 1676, beroep bouwman, religie NG.  Voorgesteld tot ouderling Ridderkerk 1664 "hebbende drie kinderen boven de acht jaeren neempt de landbouwerije waer met twee dienstboden.

     

      ONR Ridderkerk, inv. 20, akte 41/159, dd. 11-5-1686, not. Pieter van Gilst, Borgstelling: Pleun Woutersz Leeuwenburgh, Leendert Leendertsz Cappedijck voor zich en voor Jan Woutersz Leeuwenburgh, alsmede voor de weduwe van Cornelis Woutersz Leeuwenburgh, Pieter Daene Droogendijck allen wonende te Ridderkerk Pieter Willemsz de Weert en Barent Cornelisz van Driel wonende te Rijsoord en Strevelshoek hebben borg betaald voor en vanwege de kinderen van Hendrick Pleunen een bedrag van 604 gulden 6 stuivers acht penningen en bij Pieter van Gilst een bedrag van 120 gulden 30 stuivers acht penningen.

      Getuige bij:  Cornelis Pleunen LEEUWENBURG  #65195   Gedoopt  12 Feb 1679  Ridderkerk. Hij trouwde Lijntje Jansd In 't VELD, getrouwd 29 Jan 1640 in Ridderkerk (Ridderkerk 1640. Jan Wouters van Leeuwenburg, jongem. van Ridderkerck en Lijtgen Jans in ’t Veld, jongedr. Van IJsselmonde woonende tot Ridderkerck, …. geboden gegeven den 8e Januarij. Bevestigt in Ridderkerck den 29e Januarij), geb. 1616 in IJsselmonde (dochter van Jan Jans De Jonge In 't VELD en Maertgen Huijgen CRANENDONCK), gedoopt 8 Feb 1616 in IJsselmonde, religie NG, ondertrouw 8 Jan 1640 in Ridderkerk (datum 1e gebod).

                       Kinderen:

          87      i.  Jan Jans LEEUWENBURG, geb. 1641 in Ridderkerk, gedoopt 24 Mrt 1641 in Ridderkerk, ovl. vr 18 Jul 1649, religie NG.

          88     ii.  Ariaantje Jans LEEUWENBURG, geb. 1642 in Ridderkerk, gedoopt 25 Mei 1642 in Ridderkerk, religie NG.  Getuige bij:  Neeltje Dircksd BIJL  #64995   Gedoopt  29 Jun 1675  Ridderkerk

                       Getuige bij:  Neeltje Dircks TIMMERMAN  #65061   Gedoopt  18 Apr 1677  Ridderkerk. Zij trouwde Hendrick Pietersz Van GOLEN, getrouwd 27 Nov 1689 in Ridderkerk, geb. ca 1642 in IJsselmonde, ondertrouw 6 Nov 1689 in Ridderkerk (Ridderkerk 1689, den 6e November. Hendrick Pieters van Gold, j.m. van IJsselm. en Arjaentje Jans Leeuwenburgh, j.d. van RKK. Alhier getrouwt den 27e November 1689).

          89    iii.  Marietje Jansd LEEUWENBURG, geb. 1644 in Ridderkerk, gedoopt 3 Jul 1644 in Ridderkerk, ovl. 26 Apr 1697 in Ridderkerk (Ridderkerk1697, 26-4. Dirck Willemse Timmerman sullende begraven sijn vrouw Maijckje Jans Leeuwenb.: heeft sijn boedel aengegeven te behooren onder het Classis van F 3,-,-. ), religie NG.  Doopgetuige was Volckie WILLEMS. Zij trouwde Dirck Willemsen BIJL, ook bekend als TIMMERMAN, getrouwd 8 Jul 1674 in Ridderkerk, geb. 1637 in Ridderkerk (zoon van Willem DIRKSZ en Ariaantje Pieters VELTHOEN), gedoopt 5 Apr 1637 in Ridderkerk, ovl. 16 Mei 1706 in Ridderkerk (Ridderkerk 1706, 16-5. Willem Dircks sullende begraven het Lijck van sijn Vader Dirck Willems geeft sijn boedel aen onder F 3,-,-. ), beroep meester-timmerman, religie NG, ondertrouw 2 Jun 1674 in Ridderkerk (Ridderkerk 1674, den 2e Junij, Dirck Willemsen, j.m. van Ridderkerck, met Marighje Jans, j.d. mede van Ridderkerck, ende alhier beijde woonende. Getrouwt den 8e Julij).  Lidmaat te Ridderkerk 1666.

                       16-05-1673 Ridderkerk: Ariaentie Pieters, weduwe van Willem Dircxsz, timmerman, geeft een aanvulling op haar testament van 24 april 1673. Haar zoon Dirck Willemsz mag evt. het huis en 450 roeden land verkopen. Leendert Willemsz, Pleun Willemsz, Cornelis Cornelisz, meesterschoenmaker, man van Cleys Willems, namens Teunitie en Sijtie Willems, en Hendrick, man van Sijtie Willems verklaren niet tegen deze regeling in te gaan. (ONR Ridderkerk & Rijsoord inv. 2 akte 50-200, Pieter van Gilst).

                       08-04-1681: Dirck Willemsz Bijl, meester timmerman alhier, ter ene, Teuntie Willems Bijl, huisvrouw van Huijbert Tijsz van der Zande, wonende te Dordrecht en Sijtie Willemsz, weduwe van Joost Woutersz wonende in Ooltiersplaet, beiden vergezeld door de nagenomende comparant Leendert Willemsz Bijl, meester timmerman wonende te Schoonhoven, Hendrick van Moerkercken, schoolmeester te 's-Gravendeel getrouwd met Zijtie Willemsz Bijl, Cornelis Cornelisz van der Joen wonende aan de Rijsoordse brug te Ridderkerk en Pleun Willemsz Bijl, meester timmerman wonende te Schoonhoven, allen kinderen en erfgenamen van “Willem Dircxsz Bijl en Ariaentie Pieters”, tijdens hun leven wonende in Ridderkerk, ter andere zijde, verklaren met elkaar de nalatenschap in goede harmonie te hebben gedeeld en gescheiden. (ONR Ridderkerk & Rijsoord inv. 19 akte 60-227, Pieter van Gilst).

                      

                      

                       Getuige bij:  Marietje Jansd LEEUWENBURG  #3451   Overleden  26 Apr 1697  Ridderkerk.

          90    iv.  Neeltje Jans LEEUWENBURG, geb. 1647 in Ridderkerk, gedoopt 13 Jan 1647 in Ridderkerk.  Doopgetuige was Pleuntjen WOUTERS.

       + 91     v.  Jan Jansz Op LEEUWENBURGH geb. 1649.

       + 92    vi.  Wouter Jansz LEEUWENBURG geb. 1651.

       + 93   vii.  Cornelis Jansz LEEUWENBURG geb. 1654.

       + 94  viii.  Willem Janse LEEUWENBURG geb. 1657.

 

61. Cornelis Woutersz LEEUWENBURG, geb. 1620 in Ridderkerk, gedoopt 8 Feb 1620 in Ridderkerk, ovl. vr 11 Mei 1686.  Heemraad 1657, kerkmeester 1665, diaken 1671-1673 te Ridderkerk. Belijdenis op 27 Sep 1654. Beboet door de dijkgraaf van Ridderkerk voor het niet goed onderhouden van zijn zandpad 1664, 1665. Hij trouwde (1) Pietertje MEERTENS, getrouwd 1654 in Lekkerkerk, geb. ca 1634 in Lekkerkerk (dochter van Meerten NN en NN), ovl. vr 16 Apr 1662, ondertrouw 29 Mrt 1654 in Ridderkerk (Ridderkerk 1654, den 29e Maart. Op ’t voorschrijven van Leckerkerck. Cornelis Woutersen Leeuwenburgs, j.m. van Ridderkerck, woonende alhier, met Pietertjen Meertens, j.d. van Leckerkerck, en aldaar wonende. Bescheijt gegeven om te trouwen op Leckerkerck).  Hij trouwde (2) Adriaantje Cornelis GLEIJNSE, getrouwd 27 Mei 1662 in Dordrecht, geb. ca 1630 in Oud-Alblas (dochter van Cornelis GLEIJNEN en NN), ondertrouw 16 Apr 1662 in Ridderkerk (Ridderkerk 1662, den 16e April. Op ’t voor S van Alblas. Cornelis Woutersen Leeuwenburgs, Wed.nr. van Pietertjen Maertens, woonen tot Ridderkerck, met Ariaentjen Cornelis, j.d. van Alblas, woonen aldaer. Bescheijt gegeven om te Dordregt te trouwen en sijn daer bevestigt op den 27e Meij).  ONR Ridderkerk, inv. 20, akte 41/159, dd. 11-5-1686, not. Pieter van Gilst, Borgstelling: Pleun Woutersz Leeuwenburgh, Leendert Leendertsz Cappedijck voor zich en voor Jan Woutersz Leeuwenburgh, alsmede voor de weduwe van Cornelis Woutersz Leeuwenburgh, Pieter Daene Droogendijck allen wonende te Ridderkerk Pieter Willemsz de Weert en Barent Cornelisz van Driel wonende te Rijsoord en Strevelshoek hebben borg betaald voor en vanwege de kinderen van Hendrick Pleunen een bedrag van 604 gulden 6 stuivers acht penningen en bij Pieter van Gilst een bedrag van 120 gulden 30 stuivers acht penningen.

                       Kinderen van Pietertje MEERTENS:

          95      i.  Wouter Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1655 in Ridderkerk, gedoopt 7 Mrt 1655 in Ridderkerk, ovl. vr 17 Okt 1677, religie NG.  Hij trouwde Lijntjen Ariens KALIS, getrouwd 9 Feb 1676 in Ridderkerk, geb. 1646 in Ridderkerk (dochter van Adriaen Aertsz CALIS en Roockjen Adriaens CRANENDONCK), gedoopt 17 Jun 1646 in Ridderkerk, ovl. 29 Dec 1703 in Ridderkerk (Ridderkerk 1703, 29-12. Gerrit Janse Staes sullende begraven het Lijck van sijn vrou Lijntie A Kalis geeft zijner boedel aen onder het Classis van F 3,-,-. ), begraven in Ridderkerk, religie NG, ondertrouw 19 Jan 1676 in Ridderkerk (Ridderkerk 1676, den 19e Januarij. Wouter Cornelis Leeuwenburgh, j.m. met Lijntje Ariens Kalis, j.d. beijde van RidderKK. Alhier getrouwt den 9e Februarij).

          96     ii.  Geertje Cornelisdr LEEUWENBURG, ook bekend als LELIENDAAL, geb. 1656 in Ridderkerk, gedoopt 6 Aug 1656 in Ridderkerk, ovl. 1742 in Schoonhoven, begraven 15 Okt 1742 in Schoonhoven (Schoonhoven 1742, 15e October, Geertje Leliendaal, Wed. van Leendrt. Reyerkerk. F 3,-,-.), religie NG.  Zij koopt het zuidelijke belendende perceel aan de wz Koestraat op 30 Jun 1719 (bron CPM: RAS: 2367 fol.110). Als weduwe betaalt zij jaarlijks aan de Kerkmeesters een rente van f.1,3,0 op dit huis. Zij verkoopt gedurende de periode 1720-1740/41 regelmatig bezems en zand en tras aan de Kerkmeesters (bron: CPM: Rekeningen Kerkmeesters Bartholomeus kerk UB 19).

                       Getuige bij:  Willem Pleunsz REIJERKERK  #13546   Gedoopt  14 Feb 1677  Schoonhoven

                       Getuige bij:  Adriana Pleunsd REIJERKERK  #74605   Gedoopt  22 Jun 1683  Schoonhoven. Zij trouwde Leendert Willemsz REIJERKERK, ook bekend als TIMMERMAN, ook bekend als BIJL, getrouwd 21 Mei 1675 in Schoonhoven (Met attestatie van den 20 April Leendert Willemsen J.M van Ridderkerck met Geertje Cornelis mede van Ridderkerck beijde woonende tot Schoonhoven Alhier getrouwt den 21 Maij Trouwboek Schoonhoven), geb. 1642 in Ridderkerk (zoon van Willem DIRKSZ en Ariaantje Pieters VELTHOEN), gedoopt 28 Sep 1642 in Ridderkerk, ovl. 9 Mei 1707 - 13 Apr 1712, beroep meester-timmerman te Schoonhoven, religie NG, ondertrouw 20 Apr 1675 in Ridderkerk (Ridderkerk 1675, den 20e April. Leendert Willemsen, j.m. van Ridderkerch, woonende te Schoonhoven, met Geertje Cornelis, j.d. van Ridderkerck, en aldaer wonende. Bescheijt gegeven om in Schoonhoven te trouwen den 19e Meij).  24-04-1673 Ridderkerk: Ariaentie Pieters (ziek), weduwe van Willem Dircxsz, timmerman, benoemt haar kinderen Teuntie, Lijtie, Dirck, Leendert, Zijtie, Cleijs en Pleun Willemsz tot haar erfgenamen. Tot voogden over eventuele nog minderjarige kinderen benoemt zij Arij Cornelisz Velthoen en Leendert Leendertsz te Capelle aan den IJssel. (ONR Ridderkerk & Rijsoord inv. 2 akte 49-195, Pieter van Gilst).

                       Getuige bij:  Geertruid Willemsd REIJERKERK #13548   Gedoopt  18 Nov 1708  Rotterdam. Op 9 Mei 1707 koopt hij het huis "De Soete Inval" op de hoek van de westzijde Koestraat en zuidzijde Kerkstraat (bron: CPM: RAS 2366 fol.145)

                       16-05-1673 Ridderkerk: Ariaentie Pieters, weduwe van Willem Dircxsz, timmerman, geeft een aanvulling op haar testament van 24 april 1673. Haar zoon Dirck Willemsz mag evt. het huis en 450 roeden land verkopen. Leendert Willemsz, Pleun Willemsz, Cornelis Cornelisz, meesterschoenmaker, man van Cleys Willems, namens Teunitie en Sijtie Willems, en Hendrick, man van Sijtie Willems verklaren niet tegen deze regeling in te gaan. (ONR Ridderkerk & Rijsoord inv. 2 akte 50-200, Pieter van Gilst).

          97    iii.  Neeltjen Cornelisd LEEUWENBURG, geb. 1658 in Ridderkerk, gedoopt 27 Jan 1658 in Ridderkerk, religie NG.

          98    iv.  Aeghjen Cornelisd LEEUWENBURG, geb. 1659 in Ridderkerk, gedoopt 19 Okt 1659 in Ridderkerk, religie NG.

                       Kinderen van Adriaantje Cornelis GLEIJNSE:

          99     v.  Pieter Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1663 in Ridderkerk, gedoopt 4 Mrt 1663 in Ridderkerk, religie NG.

          100  vi.  Neeltje Cornelisse LEEUWENBURG, geb. 1665 in Ridderkerk, gedoopt 15 Mrt 1665 in Ridderkerk, ovl. 31 Aug 1703 in 's-Gravendeel (’s-Gravendeel, den 31e Augustus 1703. Ontvangen van Hendrick A Huijser drie gul voord het regt van begraven van sijn vrouw Neeltje Cornelis Leeuwenburgh, onder de Classis van drie gul: dus F 3,-,-.), begraven 1703 in 's-Gravendeel, religie NG.  Zij trouwde Hendrick Ariens HUIJSER, getrouwd 4 Mei 1698 in Ridderkerk, geb. 1657 in Ridderkerk (zoon van Adriaen Crijnen De Jonge HUIJSER en Pleuntgen HENDRICKSDR), gedoopt 18 Nov 1657 in Ridderkerk, ovl. 8 Dec 1736 in Ridderkerk (Ridderkerk 1736, 8-12. Hendrik Huiser sullende alhier begraven werden wert desselfs Lijk door Johannes Huige Dekker aangegeven onder de Classis van F 3,-,-. ), religie NG, ondertrouw 12 Apr 1698 in 's-Gravendeel, ondertrouw 13 Apr 1698 in Ridderkerk (Ridderkerk 1698, den 13e April. Hendrick Ariens Huijser, Wed.nr. van Neeltje Cornelis, onder ’s-Gravendeel en Neeltje Cornelis Leeuwenburgh, j.d. van RKK. Meij 4 getrouwt).  Hendrik was schepen van 's-Gravendeel en Puttershoek. Zij testeren not. 's-Gravendeel 4587, fol. 36, 27 Jun 1693. De voogden over de vier kinderen uit het eerste huwelijk van Neeltje zijn haar broer Leendert Cornelisse SNEUKELAAR, haar zwager Willem Bastiaans POLDERDIJK, zijn broer Jan Ariens HUIJSER en zijn zwager Jan Jacobs VAN SWIETEN.

                       Getuige bij:  Neeltje Cornelisse LEEUWENBURG  #3481   Overleden  31 Aug 1703  's-Gravendeel.

          101 vii.  Annighje Cornelisd LEEUWENBURG, geb. 1667 in Ridderkerk, gedoopt 30 Jan 1667 in Ridderkerk, beroep NG.  Getuige bij:  Arjaentje Cornelisse Van DRIEL  #279423   Gedoopt  15 Apr 1714  Ridderkerk

                       Getuige bij:  Ariaentje Cornelisse Van DRIEL  #279428   Gedoopt  20 Sep 1722  Rijsoord.

          102 viii.  Marighje Cornelisd LEEUWENBURG, geb. 1669 in Ridderkerk, gedoopt 16 Jun 1669 in Ridderkerk, ovl. 3 Jul 1738 in Ridderkerk (Ridderkerk 1738 , 3-7. Cornelis Huijser sullende aengeving doen van ’t Lijk van Maria Corn. Leeuwenburg, geeft haren boedel aen onder de Classis van F 3,-,- en omdat ongehuwelijkt is overleden gelijke F 3,-,), begraven 1738 in Ridderkerk, religie NG.

          103  ix.  Arijen Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1672 in Ridderkerk, gedoopt 13 Nov 1672 in Ridderkerk, religie NG.

 

63. Pleun Woutersz LEEUWENBURG, geb. 1626 in Ridderkerk, gedoopt 28 Jun 1626 in Ridderkerk, ovl. 26 Mei 1706 in Ridderkerk (Ridderkerk 1706, 26-5. Pieter Pleunen Leeuwenb: sullende begraven het lijck van sijn vader Pleun Leeuwenb., geeft sijn boedel aen onder F 6,-,-. ), religie NG, beroep boer te Ridderkerk.  ONR Ridderkerk, inv. 20, akte 41/159, dd. 11-5-1686, not. Pieter van Gilst, Borgstelling: Pleun Woutersz Leeuwenburgh, Leendert Leendertsz Cappedijck voor zich en voor Jan Woutersz Leeuwenburgh, alsmede voor de weduwe van Cornelis Woutersz Leeuwenburgh, Pieter Daene Droogendijck allen wonende te Ridderkerk Pieter Willemsz de Weert en Barent Cornelisz van Driel wonende te Rijsoord en Strevelshoek hebben borg betaald voor en vanwege de kinderen van Hendrick Pleunen een bedrag van 604 gulden 6 stuivers acht penningen en bij Pieter van Gilst een bedrag van 120 gulden 30 stuivers acht penningen.

     

      Getuige bij:  Maaijke Pieters Van Der GRIENT  #58659   Overleden  5 Nov 1699  Ridderkerk

      Getuige bij:  Leentje Pleunen LEEUWENBURG  #81384   Overleden  7 Feb 1697  Ridderkerk

      Getuige bij:  Meijnsje Pleunen LEEUWENBURG  #65417   Overleden  16 Mei 1701  Ridderkerk. Hij trouwde (1) Leentje BASTIANEN, getrouwd 14 Jul 1658 in Barendrecht, geb. ca 1630 in West-Barendrecht (dochter van Bastiaan NN en NN), ovl. vr 4 Mei 1670, ondertrouw 23 Jun 1658 in Ridderkerk (Ridderkerk 1658, den 23e Junij. Op ’t voorschrijven van Barendregt. Pleun Woutersen Leeuwenburgs, j.m. van Ridderkerck, ende alhier woonende, met Leentjen Bastianen, j.d. van West. Barendregt, woonende aldaer. Bescheijt gegeven om te trouwen in Barendregt).  Hij trouwde (2) Maaijke Pieters Van Der GRIENT, getrouwd 25 Mei 1670 in Ridderkerk, geb. ca 1640 in Wijngaarden ? (dochter van Pieter Van Der GRIENT en NN), ovl. 5 Nov 1699 in Ridderkerk (Ridderkerk 1699, 5-11. Pleun Wouterse Leeuwenb. sullende begraven sijn vrou Marijtie Pieters heeft sijn boedel aengegeven onder het Classis van F 6,-,-. ), begraven 1699 in Ridderkerk, ondertrouw 4 Mei 1670 in Ridderkerk (Ridderkerk 1670, den 4e Meij. Op ’t voor Schrijven van Wijngaerden. Pleun Woutersen Leeuwenburgs, Wed.nr. van Leentjen Bastiaens, woonende onder Ridderkerck, met Marijken Pieters van de Griend, j.d. woonende X in Wijngaerden. X gevonden te woonen onder Ridderkerck; en dienvolgende de aanteeckeninge tegens ordr. in Wijngaerden geschiet. Getrouwt den 25e Meij).

                       Kinderen van Leentje BASTIANEN:

          104    i.  Wouter Pleunen LEEUWENBURG, geb. 1659 in Ridderkerk, gedoopt 6 Apr 1659 in Ridderkerk, religie NG.  Getuige bij:  Leentje Ariens SLICKERVEER #6232   Gedoopt  30 Jan 1689  Ridderkerk.

          105   ii.  Ariaantje Pleunen LEEUWENBURG, geb. 1660 in Ridderkerk, gedoopt 13 Okt 1660 in Ridderkerk, ovl. vr 7 Sep 1667, religie NG.

          106  iii.  Neeltje Pleunen LEEUWENBURG, geb. 1662 in Ridderkerk, gedoopt 16 Jul 1662 in Ridderkerk, religie NG, ovl. 26 Feb 1707 in Ridderkerk (aangegeven).  Getuige bij:  Arien Jacobsz SLICKERVEER  #5235   Overleden  2 Feb 1699  Ridderkerk

                       Getuige bij:  Dirck Pleunen LEEUWENBURG  #65243   Gedoopt  1 Sep 1680  Ridderkerk. Zij trouwde (1) Arien Jacobsz SLICKERVEER, ook bekend als SLICKERVEER, getrouwd 19 Apr 1688 in Ridderkerk, geb. 1655 in Ridderkerk (zoon van Jacob Leenderts SLICKERVEER en Annittgen Henricx CRANENDONCK), gedoopt 30 Mei 1655 in Ridderkerk, ovl. 2 Feb 1699 in Ridderkerk (Ridderkerk 1699, 2-2. Neeltie Pleune Leeuwenb sullende begraven haren man Arij Jacobs Slickerveer heeft haren boedel aengegeven onder het Classis van F 3,-,-. ), beroep bouwman, religie NG, ondertrouw 4 Apr 1688 in Ridderkerk (Ridderkerk 1688, April 4. Arien Jacobs Slickerveer, j.m. en Neeltjen Pleunen Leeuwenburgh, bijde woonende alhier. Alhier getrouwt den 19e April).  Doopgetuige was Claertjen LEENDERS. Zij trouwde (2) Aerd Jansz TOL, getrouwd 4 Apr 1700 in Ridderkerk, geb. 1668 in Ridderkerk (zoon van Jan Florissen TOL en Marichjen Aerts NUCHTEREN), gedoopt 22 Jan 1668 in Ridderkerk, ovl. 31 Dec 1708 in Ridderkerk (Ridderkerk 1708, 31-12. De Erfgen.: van Aert Jans Tol sullende begraven het Lijck van selve, geeft zijn boedel aen onder het Classis van F 6,-,-. ), begraven in Ridderkerk, religie NG, ondertrouw 14 Mrt 1700 in Ridderkerk (Ridderkerk 1700, Maart 14. Aert Jans Tol, j.m. en Neeltje Pleunen Leeuwenburgh, Wed van Arij Jacobs Slickerveer, beijde wonende alhier. Getrouwt den 4e April).

          107  iv.  Ariaentje Pleunsd LEEUWENBURG, geb. 1667 in Ridderkerk, gedoopt 7 Sep 1667 in Ridderkerk, religie NG.  Getuige bij:  Leentje Ariens SLICKERVEER #6232   Gedoopt  30 Jan 1689  Ridderkerk.

                       Kinderen van Maaijke Pieters Van Der GRIENT:

          108   v.  Leentje Pleunen LEEUWENBURG, geb. 1670 in Ridderkerk, gedoopt 14 Sep 1670 in Ridderkerk, ovl. 7 Feb 1697 in Ridderkerk (Ridderkerk 1697, 7-2. Pleun Wouterse Leeuwenb: sullende begraven sijn doghter Leentie heeft sijn boedel aengegeven te behooren onder het Classis van F 6,-,-.), begraven 1697 in Ridderkerk, religie NG.

       + 109  vi.  Pieter Pleunen LEEUWENBURG geb. 1672.

          110 vii.  Aert Pleunen LEEUWENBURG, geb. 1673 in Ridderkerk, gedoopt 15 Okt 1673 in Ridderkerk, ovl. 17 Nov 1708 in Ridderkerk (Ridderkerk 1708, 17-11. Pieter Pleunen sullende begraven het Lijck van sijn Broeder Aert Pleunen Leeuwenb: geeft het aen onder het Classis van drie gul, ende omdat ongetrouwt is overleeden nog gelijke drie gul., dus F 6,-,-. ), begraven 1708 in Ridderkerk, religie NG.

       + 111 viii.  Bastiaen Pleunsz LEEUWENBURG geb. 1675.

          112  ix.  Meijnsje Pleunen LEEUWENBURG, geb. 1677 in Ridderkerk, gedoopt 31 Jan 1677 in Ridderkerk, religie NG.

       + 113   x.  Cornelis Pleunen LEEUWENBURG geb. 1679.

          114  xi.  Dirck Pleunen LEEUWENBURG, geb. 1680 in Ridderkerk, gedoopt 1 Sep 1680 in Ridderkerk, religie NG.

          115 xii.  Meijnsje Pleunen LEEUWENBURG, geb. 1682 in Ridderkerk, gedoopt 22 Mrt 1682 in Ridderkerk, ovl. 16 Mei 1701 in Ridderkerk (Ridderkerk 16-5-1701, 7-2. Pleun Wouterse Leeuwenb: sullende begraven sijn doghter Meijntje heeft sijn boedel aengegeven te behooren onder het Classis van F 6,-,-. ), begraven 1701 in Ridderkerk.

 

64. Aert Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1633 in Ridderkerk, gedoopt 20 Nov 1633 in Ridderkerk.  Hij trouwde (1) Soetje Leendertsdr MIJNLIEF, getrouwd 2 Jun 1658 in Ridderkerk, geb. 1631 in Ridderkerk (dochter van Leendert Gerritsz MIJNLIEF en Neeltjen Teunisdr CRANENDONCK), gedoopt 19 Okt 1631 in Ridderkerk, ovl. vr 5 Jun 1667, ondertrouw 4 Mei 1658 in Ridderkerk.  Hij trouwde (2) Marigje JANS, getrouwd 5 Jun 1667 in Ridderkerk, geb. ca 1639 in Ridderkerk, ondertrouw 21 Mei 1667 in Ridderkerk.

                       Kinderen van Soetje Leendertsdr MIJNLIEF:

       + 116    i.  Cornelis Aertsz LEEUWENBURG geb. 1659.

          117   ii.  Neeltje Aerts LEEUWENBURG, geb. 1662 in Ridderkerk, gedoopt 31 Dec 1662 in Ridderkerk.  Zij trouwde Hendrik Jansz HOUMES, getrouwd 1694, geb. ca 1662 in IJsselmonde (zoon van Jan Hendricksz HOUMES en Ariaentje Pieters HORDIJK), ondertrouw 26 Dec 1693 in IJsselmonde.  Getuige bij:  Ariaentje Pieters HORDIJK #6864   Overleden  1702  IJsselmonde

                       Getuige bij:  Johanna Pieters Van DRIEL  #71217   Overleden  1714  IJsselmonde

                       Getuige bij:  Sarah Pieters Van DRIEL  #71216   Overleden  1714  IJsselmonde.

                       Kinderen van Marigje JANS:

          118  iii.  Maaike Aartsd LEEUWENBURG, ook bekend als Marijtje, geb. 1667 in Ridderkerk, gedoopt 2 Okt 1667 in Ridderkerk.  Zij trouwde Jacob Schalcksz KUIJPER, getrouwd 16 Mei 1694 in Ridderkerk, geb. 1667 in Ridderkerk (zoon van Schalck Jacobs KUIJPER en Geeritje JANS), gedoopt 13 Feb 1667 in Ridderkerk, ondertrouw 25 Apr 1694 in Ridderkerk.

          119  iv.  Neeltje Aerts LEEUWENBURG, geb. 1670 in Ridderkerk, gedoopt 7 Sep 1670 in Ridderkerk.

       + 120   v.  Arie Aertse LEEUWENBURG geb. 1673.

          121  vi.  Rookje Aerts LEEUWENBURG, geb. 1674 - 1675 in Ridderkerk, gedoopt 2 Jan 1675 in Ridderkerk, ovl. 13 Dec 1723 - 11 Nov 1730.  Zij trouwde Arij Pietersz Van Der GRAAF, getrouwd 19 Nov 1702 in Ridderkerk, geb. 1681 in IJsselmonde (zoon van Pieter Arijensz Van Der GRAAF en Trijntje Hendriksd BOOM), gedoopt 28 Sep 1681 in IJsselmonde, ovl. 30 Okt 1768 in Charlois.

          122 vii.  Adriaantje Aerts LEEUWENBURG, geb. 1677 in Ridderkerk, gedoopt 17 Jan 1677 in Ridderkerk.

          123 viii.  Aartje Aertsd LEEUWENBURG, geb. 1679 in Ridderkerk, gedoopt 17 Dec 1679 in Ridderkerk, ovl. vr 11 Nov 1730.  Zij trouwde (1) Cornelis Pietersz VELTHOEN, getrouwd 11 Mei 1711 in Ridderkerk, geb. 1684 in Barendrecht (zoon van Pieter Teeuwisse VELTHOEN en Bastiaentje Ariensdr NOUTE), gedoopt 3 Sep 1684 in Barendrecht, ovl. 13 Dec 1723 in Ridderkerk ?  Zij trouwde (2) Arij Pietersz Van Der GRAAF, getrouwd na 13 Dec 1723, geb. 1681 in IJsselmonde (zoon van Pieter Arijensz Van Der GRAAF en Trijntje Hendriksd BOOM), gedoopt 28 Sep 1681 in IJsselmonde, ovl. 30 Okt 1768 in Charlois.

 

67. Jacob Cornelis LEEUWENBURG, geb. 1640 in Ridderkerk, gedoopt 29 Jul 1640 in Ridderkerk.  Partner Willemtje CORNELIS, geb. vr 1654, ongetrouwd 1671. Hij trouwde Pietertje Heijndricks BOOM, getrouwd 26 Jan 1681 in Ridderkerk, geb. ca 1644 in IJsselmonde (dochter van Hendrik Hendriks BOOM en Neeltje VASSEN), ondertrouw 5 Jan 1681 in Ridderkerk (hij jm).

                       Kinderen van Willemtje CORNELIS:

       + 124    i.  Johannes Jacobs LEEUWENBURG geb. 1672.

                       Kinderen van Pietertje Heijndricks BOOM:

          125   ii.  Cornelis Jacobs LEEUWENBURG, geb. 1681 in Ridderkerk ?, gedoopt 8 Mei 1681 in Ridderkerk ?, ovl. vr 8 Mrt 1682.

          126  iii.  Cornelis Jacobs LEEUWENBURG, geb. 1682 in Ridderkerk, gedoopt 8 Mrt 1682 in Ridderkerk, ovl. vr 4 Mei 1685.

          127  iv.  Neeltje Jacobsd LEEUWENBURG, geb. 1683 in Ridderkerk, gedoopt 25 Jul 1683 in Ridderkerk, ovl. vr 11 Nov 1691.

       + 128   v.  Cornelis Jacobs LEEUWENBURG geb. 1685.

          129  vi.  Hendrina Jacobs LEEUWENBURG, geb. 1687 in Ridderkerk, gedoopt 3 Aug 1687 in Ridderkerk.  Zij trouwde Jan Crijns HUIJSER, getrouwd 20 Apr 1710 in Ridderkerk, geb. 1683 in Ridderkerk (zoon van Quirijn Pietersz HUIJSER en Lijsbeth Jans Van STEENBERGEN), gedoopt 14 Mrt 1683 in Ridderkerk, ovl. 1733.

          130 vii.  Neeltje Jacobs LEEUWENBURG, geb. 1691 in Ridderkerk, gedoopt 11 Nov 1691 in Ridderkerk.  Zij trouwde Cornelis Huijghe De JONG, ook bekend als de JONGH, getrouwd 4 Mei 1721 in Ridderkerk, geb. 1694 (zoon van Huijgh Huijghen De JONGE en Jannigje Franse DANCKERTS), gedoopt 21 Feb 1694 in Ridderkerk.

          131 viii.  NN Jacobs LEEUWENBURG, geb. 1694 in Ridderkerk, gedoopt 29 Aug 1694 in Ridderkerk.

 

71. Aert Jacobs LEEUWENBURG, geb. 1650 in Mijnsheerenland, gedoopt 2 Jun 1650 in Mijnsheerenland, ovl. na 1717 in Mijnsheerenland, beroep boer te Mijnsheerenland.  Hij is landbouwer op het ouderlijk bedrijf aan de Blaak, later voortgezet door zijn zoon Cornelis.

      Wonend aan de Blaak. Arij Jacobsz: Leeuwenburg, Cornelis Aartsz: Leeuwenburg, Arijaantje Willemsdr: Kennis vr: Lidmaten 1717 Mijnsheerenland

      . Hij trouwde Jannigjen Joosten OVERWEEL, getrouwd 7 Feb 1683 in Maasdam, geb. 1662 in Maasdam (dochter van Joost Willemsen OVERWEEL en Neeltje Jans Van Der WIER), gedoopt 24 Sep 1662 in Maasdam, ovl. na 1694 in Mijnsheerenland, ondertrouw 16 Jan 1683 in Maasdam (Ondertrouwt op Maasdam, den 16 Januarij. Aardt Jacobsen Leeuwenburg. JM: geboren in MijnsHeerenland van Moerkercke, en Jannigje Joosten J:d: van Maasdam beijden alhier wonachtig getrouwt op Maasdam, den 7 feb: Trouwboek Mijnsheerenland).  Doopgetuige waren Aris Jansz van der WIER en Jacob HOFMAN. J.d. van Maasdam 1683.

                       Kinderen:

       + 132    i.  Jacob Aerts LEEUWENBURG geb. 1683.

          133   ii.  Maeijcke Aerts LEEUWENBURG, ook bekend als Marietje, geb. 1684 in Mijnsheerenland, gedoopt 15 Okt 1684 in Mijnsheerenland, ovl. 15 Mrt 1743 in Heinenoord ? . Doopgetuige was Ariaentie Jacobs LEEUWENBURG.

                       Getuige bij:  Jacob Cornelis LEEUWENBURG #4236   Gedoopt  3 Mrt 1737  Mijnsheerenland. Zij trouwde Dirk Cornelisz VERZIJL, ook bekend als ZEIJL/ZIJL/SEIJN/VERSEIJL, getrouwd 10 Jun 1714 in Mijnsheerenland, geb. ca 1684 in Mijnsheerenland (zoon van Cornelis Pietersz VERZIJL en Ingetje Dirksd SPRUIJT), ondertrouw 19 Mei 1714 in Mijnsheerenland.

          134  iii.  Joost Aerts LEEUWENBURG, geb. 1686, gedoopt 31 Mrt 1686 in Mijnsheerenland, ovl. vr 25 Mei 1687.  Doopgetuige was Arijaentje DIRCKEN.

       + 135  iv.  Joost Aerts LEEUWENBURG geb. 1687.

       + 136   v.  Cornelis Aarts LEEUWENBURG geb. 1689.

          137  vi.  Willem Aerts LEEUWENBURG, geb. 1691, gedoopt 8 Apr 1691 in Mijnsheerenland, ovl. vr 29 Mrt 1693 in Mijnsheerenland.  Doopgetuige was Pleuntie JOOSTE.

          138 vii.  Willem Aerts LEEUWENBURG, geb. 1693, gedoopt 29 Mrt 1693 in Mijnsheerenland, ovl. vr 5 Sep 1694 in Mijnsheerenland.  Doopgetuige was Pleuntie JOOSTE.

          139 viii.  Willem Aerts LEEUWENBURG, geb. 1694, gedoopt 5 Sep 1694 in Mijnsheerenland, ovl. 5 Sep 1714 in Mijnsheerenland.  Doopgetuige was Pleuntie JOOSTE.

 

83. Arij Bastiaans GROENEVELD, geb. 1659 in Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt 20 Dec 1659 in Hendrik-Ido-Ambacht, ovl. na 1717.  Hij trouwde Lena Janssen HOOGWERF, getrouwd 1685 in Goudswaard, geb. 1665 in Goudswaard (dochter van Jan Jacobse HOOGWERF en Lijntje CORNELISD), gedoopt 6 Okt 1665 in Goudswaard, ondertrouw 16 Jun 1685 in Goudswaard (hij jm van Heinderick IJden Ambaght, zij jd van Coorndijck).  Getuige bij:  Lijntje Aarts HOOGVLIET  #48996   Gedoopt  23 Apr 1689  Nieuw-Beijerland.

                       Kinderen:

       + 140    i.  Bastiaan Arijsz GROENEVELD geb. 1686.

          141   ii.  Jan Arijsz GROENEVELD, geb. 1688 in Goudswaard, gedoopt 3 Okt 1688 in Goudswaard, ovl. vr 1 Jan 1693.

          142  iii.  Jan Arijsz GROENEVELD, geb. 1692 - 1693 in Goudswaard, gedoopt 1 Jan 1693 in Goudswaard.

 

 

Elfde Generatie

 

91. Jan Jansz Op LEEUWENBURGH, ook bekend als op LEEUWENBORGH, geb. 1649 in Ridderkerk, gedoopt 18 Jul 1649 in Ridderkerk, ovl. 14 Jul 1723 in West-Barendrecht (W.Barendrecht. Op den 14e Julij 1723 ’t Lijk aangegeven van Jan Jans Leeuwenburgh den ouden onder west Barendregt overleden en voor ’t lijk aangegeven op de Classis van zes guldens, dus F 6,-,-. ), begraven 1723 in West-Barendrecht, beroep landbouwer, religie NG.  Doopgetuige was Pleuntjen WOUTERS. Schepen van West Barendrecht en Carnisse, hoofddijkheemraad van Carnisse, diaken en ouderling van Barendrecht.

      Jan maakte op 23-2-1714 voor notaris B. van Gelsdorp te Dordrecht een testament, waarin hij een boerderij vermaakte aan zijn zoon Jacobus, de boerderij Middeldijk 62 aan zijn zoon Arie en Oosteinde aan zijn zoon Jan. De boerderij aan de Middeldijk 62 was afkomstig van zijn eerste vrouw. Bron: Historisch Barendrecht, 21e jaargang – contactblad nr. 81 – December 1999. Artikel “Burgemeester en boeren”, door Ir. J.A. van der Giessen. Zie voor meer informatie http://www.historischbarendrecht.nl/tl_files/contactblad/cb1999-81001.pdf

     

      Getuige bij:  Neeltje PAUWELSDR  #3464   Overleden  3 Mei 1700  West-Barendrecht. Hij trouwde (1) Pietertje Ariens Van Der SLUIJS, getrouwd 1675, geb. ca 1655 in West-Barendrecht (Van de Binnensluijs.) (dochter van Arien Jacobsz Op Te SLUIJS en Marichie HERMANSDR), ovl. vr 1694, ondertrouw 19 Mei 1675 in Ridderkerk (Ridderkerk 1675, den 19e Meij. Jan Jansen Leeuwenburgh, j.m. van Ridderkerck met Pietertje Ariens, j.d. van Barendrecht en daer woonende. Bescheijt gegeven om in Barendrecht te trouwen den 19e Junij), ondertrouw 8 Jun 1675 in Barendrecht.  Na haar overlijden liet zij een boerderij aan de Middeldijk 62 te Barendrecht na.

      . Hij trouwde (2) Neeltje PAUWELSDR, getrouwd 2 Mei 1694 in Barendrecht (Barendrecht 1694, den 2e Meij. Zijn alhier na drie wettigen voorstellingen, getrouwt Jan Janse Leeuwenburgh, Wed.nr. van Pietertjen Ariens van Sluijs, woonende in West-Barendregt en Neeltie Pauwels, Wed. van Cornelis de Heer, woonende in Carnisse in West-Barendregt), geb. vr 1670, ovl. 3 Mei 1700 in West-Barendrecht (Op den 3e Meij 1700 Soo geeft Jan Jans Leeuwenburgh, woonend onder Oost-Barendrecht – ’t Lijck aangegeven van zijn vrouw Neeltie Pauwels onder West Barendrecht overleden, gehooren onder de Classis van zes guldens, dus F 6,-,-. ).  Neeltje zou gedoopt kunnen op 7-4-1619 te Barendrecht, als kind van mogelijk Pauwel Pieters en Neeltje Pleune. Bron: Historisch Barendrecht

      . Hij trouwde (3) Arjaantje Crijnsd Van DIJK, getrouwd 3 Apr 1701 in Capelle a/d IJssel (Capelle a/d IJssel 1701, 3e April, Jan Janse Leeuwenburg Wed.nr. en Ariaantie Crijnen van Dijck, Wed), geb. cxa 1670.

                       Kinderen van Pietertje Ariens Van Der SLUIJS:

          143    i.  Marijgje Jans LEEUWENBURG, geb. 1676 in Barendrecht, gedoopt 1 Mrt 1676 in Barendrecht, ovl. na 1737 in Barendrecht, religie NG.  Zij trouwde Arij Johannesz SCHELLING, getrouwd 2 Okt 1707 in Barendrecht, geb. 1670 in Mijnsheerenland (zoon van Johannes Jansz SCHELLING en Volckje Ariensdr Van Der WILT), gedoopt 5 Okt 1670 in Westmaas (Den 5 octob Arien in MijnsHeerenlant geboren), ovl. in Barendrecht.

          144   ii.  Lijntje Jans LEEUWENBURG, geb. 1677 in West-Barendrecht, gedoopt 6 Okt 1677 in West-Barendrecht, ovl. 22 Feb 1750 in IJsselmonde, begraven 24 Feb 1750 in IJsselmonde (Classe van f.15,-,-), religie NG.  Getuige bij:  Alida Adriaanse MIJNLIEF #3779   Gedoopt  6 Dec 1722  IJsselmonde

                       Getuige bij:  Japhet Adrianusse MIJNLIEF  #74985   Gedoopt  1 Jun 1727  IJsselmonde. Zij trouwde Japhet Ariens MIJNLIEF, getrouwd 4 Mei 1698 in Barendrecht, geb. ca 1665 in Oost-IJsselmonde (zoon van Adrijaen Gerritse MIJNLIEF en Aeltje Foppen Van DRIEL), ovl. 21 Mrt 1742 in IJsselmonde (datum impost), beroep landbouwer, ondertrouw 19 Apr 1698 in IJsselmonde.  Landbouwer te Oost-IJsselmonde, armmeester 1703 en ouderling 1707-1720 te Oost-IJsselmonde, waarsman van IJsselmonde 1724.

                       Getuige bij:  Gerrit Ariens MIJNLIEF  #23546   Overleden  1720  IJsselmonde.

       + 145  iii.  Arie Jansz LEEUWENBURG geb. 1680.

       + 146  iv.  Jan Jansz LEEUWENBURG geb. 1683.

          147   v.  Jacob Jansz LEEUWENBURG, geb. 1686 in Barendrecht, gedoopt 29 Sep 1686 in Barendrecht, ovl. vr 8 Jan 1690, religie NG.

       + 148  vi.  Jacobus Jansz LEEUWENBURG geb. 1690.

 

92. Wouter Jansz LEEUWENBURG, geb. 1651 in Ridderkerk, gedoopt 11 Jun 1651 in Ridderkerk, ovl. vr 12 Okt 1687, beroep landbouwer, religie NG.  Doopgetuige was Pleuntjen WOUTERS. Belijdenis gedaan te Ridderkerk 29 Sep 1679. Hij trouwde Marijtje Bastiaens LANTMAN, getrouwd 11 Jun 1679 in Ridderkerk, geb. 1656 in Ridderkerk (dochter van Bastiaen Ariensen LANTMAN en Lijntjen ARIENS), gedoopt 6 Aug 1656 in Ridderkerk, ovl. 28 Jan 1722 in Ridderkerk (Ridderkerk 1722, 28-1. Jacob a. Vinck sullende begraven het lijk van sijn Huijsvrouw Marijtje Bastiaans Lantman, geeft sijn boedel aan onder het Classis van F 6,-,-.), begraven 1722 in Ridderkerk, religie NG, ondertrouw 21 Mei 1679 in Ridderkerk (Ridderkerk 1679, Meij 21. Wouter Jans Leeuwenburgh, j.m. en Marijtje Bastiaans, j.d. beijde W: alhier. Alhier getrouwt 11e Junij 1679).  Maria, wede van Wouter Jans. Leeuwenburg benoemt voogd over hun kint(deren), t.w. haar vader Bastiaen Arijensz Lantman en haar mans broeder Jan Jansz. Leeuwenburg. Not.Arch.Ridd. 6996 3.04.01.

      .

                       Kinderen:

          149    i.  Jan Wouters LEEUWENBURG, geb. 1681, gedoopt 12 Jan 1681 in Ridderkerk.

          150   ii.  Lijntje Wouters LEEUWENBURG, geb. 1683 in Ridderkerk, gedoopt 8 Aug 1683 in Ridderkerk, ovl. 19 Mrt 1722 in Rijsoord.  Getuige bij:  Neeltje Pleunen RIJSDIJK #30177   Gedoopt  9 Feb 1710  Ridderkerk. Zij trouwde Teunis Sijmonse GOUW, getrouwd 23 Nov 1710 in Ridderkerk (hij jm van Ridderkerk, zij jd van Ridderkerk), geb. 1684 in Ridderkerk (zoon van Simon Aertsz GOUW en Marijken Thonis Van VLIET), gedoopt 20 Aug 1684 in Ridderkerk, ovl. 23 Jan 1739 in Ridderkerk (aangegeven, datum impost pro deo), ondertrouw 2 Nov 1710 in Ridderkerk.

          151  iii.  Bastiaentje Wouters LEEUWENBURG, geb. 1686 in Ridderkerk, gedoopt 24 Nov 1686 in Ridderkerk.  Zij trouwde Arij Teunisz Van Der WIEL, getrouwd 1709, geb. 1677 in Ridderkerk (zoon van Teunis Ariensz Van Der WIEL en Ariaentje Dirckse Op 't DORP), gedoopt 14 Mrt 1677 in Ridderkerk, ondertrouw 31 Mei 1709 in Ridderkerk.

          152  iv.  Neeltje Wouters LEEUWENBURG, geb. 1686, gedoopt 24 Nov 1686 in Ridderkerk.

 

93. Cornelis Jansz LEEUWENBURG, geb. 1654 in Ridderkerk, gedoopt 16 Aug 1654 in Ridderkerk, ovl. 10 Nov 1707 in Ridderkerk (Ridderkerk 1707,10-11.Pietertie Pieters van Noort, sullende begraven het lijck van haaren man Corn. Jans Leeuwenb: geeft hem aen onder F 6,-,-. ), begraven 1707 in Ridderkerk, religie NG.  Hij trouwde Pietertje Pieters Van NOORT, getrouwd 17 Dec 1684 in Ridderkerk, geb. 1658 in Ridderkerk (dochter van Pieter Arien Pleunen Van NOORT en Adriaantje Jacobsd VINK), gedoopt 22 Sep 1658 in Ridderkerk, ovl. 10 Mrt 1721 in Ridderkerk (Ridderkerk 1721, 10-3. Pietertie Pieters van Noort, wed.: Corn. Jans Leeuwenb: sullende worden begraven , geeven den kinderen haar Lijck aen onder F 6,-,-. ), begraven 1721 in Ridderkerk, religie NG, ondertrouw 26 Nov 1684 in Ridderkerk (Ridderkerk 1684, den 26e November. Cornelis Jans Leeuwenburgh, j.m. van RKK en Pietertje Pieters van Noort, j.d. W: aldaar. Alhier getrouwt den 17e December 1684).  Getuige bij:  Cornelis Jansz LEEUWENBURG  #3455   Overleden  10 Nov 1707  Ridderkerk.

                       Kinderen:

       + 153    i.  Pieter Cornelisz LEEUWENBURG geb. 1685.

          154   ii.  Lijntje Cornelisse LEEUWENBURG, geb. 1687 in Ridderkerk, gedoopt 9 Mrt 1687 in Ridderkerk.  Zij trouwde Pieter Bastiaansz SOETEMAN, getrouwd 17 Mei 1716 in Ridderkerk, geb. ca 1687.

          155  iii.  Arjaentje Cornelisd LEEUWENBURG, geb. 1688 in Ridderkerk, gedoopt 26 Sep 1688 in Ridderkerk, ovl. vr 19 Jun 1701.

          156  iv.  Jan Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1690 in Ridderkerk, gedoopt 19 Feb 1690 in Ridderkerk.

          157   v.  Arien Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1692 in Ridderkerk, gedoopt 14 Sep 1692 in Ridderkerk.

       + 158  vi.  Wouter Cornelisz LEEUWENBURG geb. 1694.

          159 vii.  Adriaan Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1696 in Ridderkerk, gedoopt 26 Feb 1696 in Ridderkerk, ovl. vr 13 Apr 1698.

          160 viii.  Adriaan Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1698 in Ridderkerk, gedoopt 13 Apr 1698 in Ridderkerk.

          161  ix.  Marigje Cornelisd LEEUWENBURG, geb. 1698 in Ridderkerk, gedoopt 13 Apr 1698 in Ridderkerk.  Zij trouwde Willem Woutersz FORTUIJN, getrouwd 1723, geb. 1694 in Barendrecht (zoon van Wouter Willemsz FORTUIJN en Stijntje Arijsd DROOGENDIJK), gedoopt 24 Okt 1694 in Barendrecht, ondertrouw 14 Nov 1723 in Ridderkerk, ondertrouw 19 Nov 1723 in Barendrecht.

          162   x.  Arjaantje Cornelisd LEEUWENBURG, geb. 1701 in Ridderkerk, gedoopt 19 Jun 1701 in Ridderkerk.

 

94. Willem Janse LEEUWENBURG, geb. 1657 in Ridderkerk, gedoopt 9 Dec 1657 in Ridderkerk, ovl. 13 Mei 1698 in Ridderkerk (Ridderkerk 1698, 13-5. Geertruijt van Noort sullende begraven haren man Willem Janse heeft haren boedel aangegeven onder het Classis van F 3,-,-. ), begraven 1698 in Ridderkerk.  Doopgetuige was Volckjen WILLEMS. Hij trouwde Geertruijdt Pieters Van NOORT, getrouwd 16 Sep 1685 in Barendrecht (bescheijt gegeven op Barendrecht in dato den 18 7br 1685), geb. 1664 in Ridderkerk (dochter van Pieter Arien Pleunen Van NOORT en Adriaantje Jacobsd VINK), gedoopt 31 Aug 1664 in Ridderkerk, religie NG, ovl. 1 Mei 1733 in Ridderkerk (aangegeven), ondertrouw 2 Sep 1685 in Ridderkerk (Ridderkerk 1685, den 2e September. Willem Jans Leeuwenburgh, j.m. en Geertruijdt Pieters van Noort, j.d. beijde wonend alhier. Bescheijt gegeven op Barendrecht in dito 16e Sept. 1685).

                       Kinderen:

          163    i.  Lijntje Willems LEEUWENBURG, geb. 1685 in Ridderkerk, gedoopt 9 Dec 1685 in Ridderkerk.  Getuige bij:  Willem Abrahams PLAISIER #55909   Gedoopt  2 Okt 1712  Ridderkerk

                       Getuige bij:  Geertruij Abrahams PLAISIER #81445   Gedoopt  1 Okt 1719  Ridderkerk.

          164   ii.  Ariaantje Willems LEEUWENBURG, geb. 1685 in Ridderkerk, gedoopt 9 Dec 1685 in Ridderkerk, ovl. 9 Okt 1722 in Ridderkerk (datum impost f.3,-,-).  Zij trouwde Abraham Matthijsse PLAISIER, getrouwd 8 Nov 1711 in Ridderkerk, geb. 1678 in Rhoon ? (zoon van Matthijs Ariens PLAISIER en Ariaantje Ariensd Van Der SWAEN), gedoopt 25 Nov 1678 in Rhoon ? (of 16 Sep 1685), ovl. 15 Jun 1739 in Ridderkerk (datum impost f.6,-,-), ondertrouw 10 Okt 1711 in Ridderkerk (datum impost ieder f.3,-,-).  Belijdenis Ridderkerk 29 Sep 1707, diaken 1722, 1739, ouderling 1725-1726, 1733-1734.

          165  iii.  Neeltje Willems LEEUWENBURG, geb. 1688 in Ridderkerk, gedoopt 9 Mei 1688 in Ridderkerk.  Getuige bij:  Geertje Pietersdr VERHOEVEN  #22497   Gedoopt  26 Okt 1738  Ridderkerk. Zij trouwde Arij Crijns HUIJSER, getrouwd 8 Jul 1708 in Ridderkerk, geb. 1684 in Ridderkerk (zoon van Quirijn Pietersz HUIJSER en Lijsbeth Jans Van STEENBERGEN), gedoopt 18 Jun 1684 in Ridderkerk, ovl. 2 Jun 1758 in Ridderkerk.

          166  iv.  Pieter Willems LEEUWENBURG, geb. 1690 in Ridderkerk, gedoopt 29 Okt 1690 in Ridderkerk, ovl. vr 24 Aug 1692.

       + 167   v.  Pieter Willems LEEUWENBURG geb. 1692.

          168  vi.  Jannetje Willems LEEUWENBURG, geb. 1694 in Ridderkerk, gedoopt 24 Okt 1694 in Ridderkerk.

          169 vii.  Pleuntje Willems LEEUWENBURG, geb. 1696 in Ridderkerk, gedoopt 26 Dec 1696 in Ridderkerk.  Zij trouwde Wouter Jacobsz VINK, getrouwd 5 Mrt 1724 in Ridderkerk, geb. 1700 in Ridderkerk (zoon van Jacob Ariens VINCK en Marijtje Bastiaens LANTMAN), gedoopt 4 Jul 1700 in Ridderkerk.  Getuige bij:  Jacob Ariens VINCK  #64417   Overleden  13 Apr 1743  Ridderkerk.

 

109.   Pieter Pleunen LEEUWENBURG, geb. 1672 in Ridderkerk, gedoopt 14 Feb 1672 in Ridderkerk, ovl. 4 Nov 1713, religie NG.  Getuige bij:  Pleun Woutersz LEEUWENBURG  #3479   Overleden  26 Mei 1706  Ridderkerk

       Getuige bij:  Aert Pleunen LEEUWENBURG  #64922   Overleden  17 Nov 1708  Ridderkerk. Hij trouwde Reimborgje Ariens VINCK, getrouwd 23 Dec 1703 in Ridderkerk, geb. 1673 in Ridderkerk (dochter van Arien Jacobsz VINCK en Adriaantje DIRKSD), gedoopt 27 Aug 1673 in Ridderkerk, religie NG, ondertrouw 2 Dec 1703 in Ridderkerk (Ridderkerk 1703, December 2. Pieter Pleunen Leeuwenburgh, j.m. en Reymborgh Ariens Vinck, beijde alhier. Alhier getrouwt den 23e dito).  Getuige bij:  Neeltje Jacobsd SLIKKERVEER #157944   Gedoopt  6 Apr 1732  Ridderkerk.

                       Kinderen:

       + 170    i.  Pleun Pieters LEEUWENBURG geb. 1704.

          171   ii.  Maeijke Pietersd LEEUWENBURG, geb. 1705, gedoopt 24 Mei 1705 in Ridderkerk, ovl. vr 4 Jul 1706.

          172  iii.  Maeijke Pietersd LEEUWENBURG, geb. 1706, gedoopt 4 Jul 1706 in Ridderkerk, ovl. vr 17 Aug 1710.

          173  iv.  Arij Pietersz LEEUWENBURG, geb. 1708, gedoopt 17 Mei 1708 in Ridderkerk, ovl. vr 16 Jul 1713.

          174   v.  Maeijke Pietersd LEEUWENBURG, geb. 1710, gedoopt 17 Aug 1710 in Ridderkerk.

          175  vi.  Arie Pietersz LEEUWENBURG, geb. 1713, gedoopt 16 Jul 1713 in Ridderkerk.

 

111.   Bastiaen Pleunsz LEEUWENBURG, geb. 1675 in Ridderkerk, gedoopt 7 Aug 1675 in Ridderkerk, religie NG.  Hij trouwde Soetje Aarts LEEUWENBURG, getrouwd 20 Jan 1697 in Westmaas, geb. 1672 in de Group (dochter van Aert Ariens LEEUWENBURGH en Jaapje Ariens Van Der WAAL), gedoopt 14 Feb 1672 in Westmaas, religie NG, ondertrouw 6 Jan 1697 in Ridderkerk (Ridderkerk 1697, Januarij 6. Bastiaen Pleunen Leeuwenburgh, j.m. van RKK en Soetje Aerts Leeuwenburgh, j.d. van Westmaas, bijde woonende aldaar. Bescheijt gegeven opd 3e , Westmaas, getrouwt 20 Januarij 1697).

                       Kinderen:

          176    i.  Leendert Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1697, gedoopt 8 Apr 1697 in Westmaas.

          177   ii.  Leentje Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1698, gedoopt 27 Apr 1698 in Westmaas.

          178  iii.  Willempje Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1699, gedoopt 23 Aug 1699 in Westmaas.  Getuige bij:  Arij Gerritsz HUISKE #34751   Gedoopt  12 Jul 1744  IJsselmonde.

          179  iv.  Aart Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1701, gedoopt 1 Mei 1701 in Westmaas.

       + 180   v.  Pleun Bastiaans LEEUWENBURG geb. 1703.

       + 181  vi.  Wouter Bastiaans LEEUWENBURG geb. 1705.

          182 vii.  Maaike Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1706, gedoopt 9 Okt 1706 in Westmaas.

          183 viii.  Ariaantje Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1708, gedoopt 11 Mrt 1708 in Westmaas.

          184  ix.  Neeltje Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1709, gedoopt 3 Mrt 1709 in Westmaas.

          185   x.  Meijnsje Bastiaans LEEUWENBURG, ook bekend als Meinsje, geb. 1710 in Westmaas, gedoopt 25 Mei 1710 in Westmaas, ovl. vr 25 Jul 1819.  Zij trouwde Cornelis Leenderts ROLLOF, getrouwd 10 Mei 1739 in Westmaas, geb. 1712 in Klaaswaal (zoon van Leendert Cornelisz ROLLOF en Maartje Pieters Van Der VEER), gedoopt 28 Sep 1712 in Klaaswaal, ovl. vr 25 Jul 1819, ondertrouw 17 Apr 1739 in Westmaas (Cornelis Leendersz Roloff, Wedr van Lijsbet Jansdr Sprang, woonende te Claaswaal met Meijnsje Bastiaansdr Leeuwenburg J.D. van Westmaas Zijn den 17 April 1739 en den 10 Meij 1739 alhier getrouwt. Trouwboek Westmaas).

          186  xi.  Margrietje Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1712, gedoopt 5 Jun 1712 in Westmaas.

          187 xii.  Jacob Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1715, gedoopt 30 Jun 1715 in Westmaas.

 

113.   Cornelis Pleunen LEEUWENBURG, geb. 1679 in Ridderkerk, gedoopt 12 Feb 1679 in Ridderkerk, ovl. 18 Apr 1740 in Ridderkerk (Ridderkerk 1740, 18-4. Pleun Cornelisse Leeuwenburg sullende aengeving doen van ’t Lijk van sijn overleden vader Cornelis Pleune Leeuwenburg geeft des delve boedel aen onder de Classis van F 3,-,-. ).  Hij trouwde Lijntje Jansd ARIJSWAGER, getrouwd 2 Dec 1703 in Ridderkerk, geb. 1672 in Ridderkerk (dochter van Jan Pietersen ARIJSWAGER en Jannigje DIRCKX), gedoopt 1 Mei 1672 in Ridderkerk, ovl. na 8 Aug 1751, religie NG, ondertrouw 11 Nov 1703 in Ridderkerk (Ridderkerk 1703, November 11. Cornelis Pleunen Leeuwenburgh, j.m. van IJsselmonde en Neeltje Jans Arijswager, j.d. beijde alhier. Alhier getrouwt de 2e December 1703).  Getuige bij:  Jannigje Leenderts LEEUWENBURG #4266   Gedoopt  8 Aug 1751.

                       Kinderen:

          188    i.  Maeijke Cornelisd LEEUWENBURG, geb. 1704, gedoopt 8 Jun 1704 in Ridderkerk, ovl. vr 21 Nov 1706.

       + 189   ii.  Leendert Cornelisse LEEUWENBURG geb. 1705.

          190  iii.  Maeijke Cornelisd LEEUWENBURG, geb. 1706, gedoopt 21 Nov 1706 in Ridderkerk.

          191  iv.  Pleun Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1708, gedoopt 8 Jan 1708 in Ridderkerk.  Getuige bij:  Cornelis Pleunen LEEUWENBURG  #65195   Overleden  18 Apr 1740  Ridderkerk.

          192   v.  Aart Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1710, gedoopt 23 Mrt 1710 in Ridderkerk.

          193  vi.  Jannetje Cornelisd LEEUWENBURG, geb. 1711, gedoopt 14 Jun 1711 in Ridderkerk, ovl. vr 2 Okt 1712.

          194 vii.  Jannetje Cornelisd LEEUWENBURG, geb. 1712, gedoopt 2 Okt 1712 in Ridderkerk, ovl. vr 27 Mei 1714.

          195 viii.  Jannetje Cornelisd LEEUWENBURG, geb. 1714, gedoopt 27 Mei 1714 in Ridderkerk.

          196  ix.  Jan Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1718, gedoopt 23 Jan 1718 in Ridderkerk.

 

116.   Cornelis Aertsz LEEUWENBURG, geb. 1659 in Ridderkerk, gedoopt 12 Okt 1659 in Ridderkerk, ovl. 3 Mei 1694 - 3 Mrt 1696, beroep boer, schrijver.  Woonde in of nabij Numansdorp, sedert maart/mei 1694 boer te Kijfhoek, "schrijver" ald.. Hij trouwde Truijtje Willemsdr VLASBLOM, ook bekend als VLASBLOEM, getrouwd ca Mrt 1688 in Heerjansdam, geb. 1666 in Heerjansdam (dochter van Willem Tobiasz VLASBLOM en Pietertje CORSTIAANSD), gedoopt 4 Apr 1666 in Heerjansdam, ovl. 1 Jan 1700 - 13 Mrt 1701 in Kijfhoek, ondertrouw 22 Feb 1688 in Numansdorp.  Doopgetuigen waren Wilm en Truijgje CORSTIAENS.

                       Kinderen:

          197    i.  Soetje Cornelis LEEUWENBURG, geb. 1691, gedoopt 28 Okt 1691 in Numansdorp.  Zij trouwde Paulus Rokusz MOLENAAR, getrouwd 9 Mei 1717 in Barendrecht, geb. ca 1683, ondertrouw 16 Apr 1717 in Rijsoord (zij jd van Numansdorp).

 

120.   Arie Aertse LEEUWENBURG, geb. 1673 in Ridderkerk, gedoopt 5 Feb 1673 in Ridderkerk, ovl. 14 Dec 1738 in Ridderkerk (Ridderkerk 1738, 14-12. Jacob Slikkerveer sullende aengeving doen van ’t Lijk van Arien Aartse Leeuwenb. geeft het selve aen onder de Classis van F 3,-,-. ).  Bronnen: ARA Doopboek Ridderkerk, ARA-DTB Ridderkerk en ARA-index R 10.80 otr. 26 Okt 1710 te Ridderkerk. Hij trouwde Meijnxie Dircks KERSEBOOM, getrouwd 16 Nov 1710 in Ridderkerk, geb. 1684 in Barendrecht (dochter van Dirck Bastiaensz KERSSEBOOM en Ariaentje Ariens SPRUIJT), gedoopt 9 Jan 1684 in Barendrecht, ovl. 22 Apr 1757 in Ridderkerk, ondertrouw 26 Okt 1710 in Ridderkerk.  Bron: Transcriptie DTB Barendrecht (NGV). Doopgetuige was Lijntie BASTIAENE ipv Niesie PIETERS.

       Getuige bij:  Dirkje Simons De VUGT  #77437   Gedoopt  30 Dec 1708  IJsselmonde

       Getuige bij:  Dirrick Sijmens Van VUGT  #81436   Gedoopt  30 Dec 1708  IJsselmonde.

                       Kinderen:

          198    i.  Maeijke Arijsd LEEUWENBURG, geb. 1713 in Ridderkerk, gedoopt 23 Jul 1713 in Ridderkerk.

          199   ii.  Marigje Ariensdr LEEUWENBURG, geb. 1715 in Ridderkerk, gedoopt 27 Jan 1715 in Ridderkerk, ovl. 28 Nov 1787 in IJsselmonde (Extract uit het Register van Aangevingen der Dooden gestorven in de Gemeente van IJsselmonde, begonnen in den Jare 1735. No. 2. 1787 den 28e November. Hendrik Kooijman geeft aan ’t Lijk Maartie Leeuwenburg, Wed. van Pieter Pietersz van Driel, overleden onder Oost-IJsselmonde, in de Classis van drie Guldens).  Zij trouwde Pieter Pietersz Van DRIEL, getrouwd 13 Nov 1740 in Ridderkerk, geb. 1715 in IJsselmonde (zoon van Pieter Cornelisse Van DRIEL en Jannetje Pieters De LIJSTER), gedoopt 17 Feb 1715 in IJsselmonde, ovl. 16 Jun 1783 in Oost-IJsselmonde (Extract uit het Register van Aangevingen der Dooden gestorven in de Gemeente van IJsselmonde, begonnen in den Jare 1735. No. 2. 1783 den 16e Junij. Arij Pietersz van Driel geeft aan ’t Lijk van zijn vader Pieter Pietersz van Driel, overleden op Oost-IJsselmonde, in de Classis van drie Guldens), ondertrouw 22 Okt 1740 in IJsselmonde.

          200  iii.  Ariaantje Ariens LEEUWENBURG, geb. 1719 in Ridderkerk, gedoopt 26 Feb 1719 in Ridderkerk.

          201  iv.  Bastiaantje Ariens LEEUWENBURG, geb. 1719 in Ridderkerk, gedoopt 26 Feb 1719 in Ridderkerk, ovl. vr 18 Mei 1767.  Zij trouwde Dirk Aartsz Van Der GRAAF, getrouwd 1745, geb. 1720 in Ridderkerk (zoon van Aart Dircksz Van Der GRAAF en Aertje Willems MIJNLIEF), gedoopt 31 Okt 1720 in Ridderkerk, ondertrouw 20 Mei 1745 in Ridderkerk.

       + 202   v.  Aart Ariens LEEUWENBURG geb. 1722.

          203  vi.  Dirk Ariens LEEUWENBURG, geb. 1724 in Ridderkerk, gedoopt 29 Okt 1724 in Ridderkerk.

 

124.   Johannes Jacobs LEEUWENBURG, geb. 1672 in Ridderkerk, gedoopt 10 Jan 1672 in Ridderkerk (een kind gedoopt in onecht geboren, onder expresse conditie, datse het kind van Brabant alsoo voorgenomen was, niet en sullen senden, om daer onder het Pausdom opgevoedt te worden, maar hier te lande onder hare opsicht sullen moeten houden, om in de Christelijcke gereformeerde religie opgequeeckt te worden volgens het formulier van de H.doop daer van zij Hetwelck soo is belooft.), ovl. na 18 Dec 1745.  Hij trouwde Leentje Jacobs OOSTHOEK, getrouwd 20 Apr 1704 in Charlois, geb. 1666 in Charlois (dochter van Jacob Ariens OOSTHOEK en Maijke CORNELIS), gedoopt 28 Mrt 1666 in Charlois, ovl. 1745 in Charlois, begraven 18 Dec 1745 in Charlois, ondertrouw 28 Mrt 1704 in Charlois.

                       Kinderen:

          204    i.  NN Johannesse LEEUWENBURG, geb. 1704 in Charlois ?, ovl. 1704, begraven 17 Dec 1704 in Charlois.

          205   ii.  Willemtje Johannesd LEEUWENBURG, geb. 1706 in Charlois, gedoopt 12 Dec 1706 in Charlois.  Zij trouwde Jan Arijsz Van Der GAARDE, getrouwd 21 Jun 1744 in Charlois, geb. 1708 in Charlois (zoon van Arij Lauwen Van Der GAARDE en Jannetje Jans MASTENBROEK), gedoopt 28 Okt 1708 in Charlois, ondertrouw 31 Mei 1744 in Charlois.

          206  iii.  Jaepje Johannesd LEEUWENBURG, geb. 1709, gedoopt 10 Nov 1709 in Charlois.

 

128.   Cornelis Jacobs LEEUWENBURG, geb. 1685 in Ridderkerk, gedoopt 4 Nov 1685 in Ridderkerk, ovl. 1734 in Ridderkerk (aangegeven 7 Sep 1734), begraven 7 Sep 1734 in Ridderkerk, beroep landbouwer.  Hij trouwde Jaepje Huijghe De JONG, ook bekend als De JONGE, getrouwd 12 Mei 1720 in Ridderkerk, geb. 1684 in Ridderkerk (dochter van Huijgh Huijghen De JONGE en Jannigje Franse DANCKERTS), gedoopt 13 Aug 1684 in Ridderkerk.

                       Kinderen:

       + 207    i.  Japik Cornelisz LEEUWENBURG geb. 1721.

          208   ii.  Jannetje Cornelisd LEEUWENBURG, geb. 1722, gedoopt 17 Dec 1722 in Ridderkerk.

          209  iii.  Huijg Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1724 in Ridderkerk, gedoopt 1 Nov 1724 in Ridderkerk, ovl. 23 Mrt 1816 in Hendrik-Ido-Ambacht (aangegeven 25 Mrt 1816).  Hij trouwde Willemtje Leenderts De SNOO, geb. 1725 in Ridderkerk (dochter van Leendert Cornelisz SNOO en Marija Otten Van Der VORM), gedoopt 25 Nov 1725 in Ridderkerk, ovl. vr 23 Mrt 1816.

          210  iv.  Pieter Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1726, gedoopt 12 Mei 1726 in Ridderkerk, ovl. 1726 (aangegeven 5 Jun 1726), begraven 5 Jun 1726 in Ridderkerk.

          211   v.  Pieter Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1730, gedoopt 7 Mei 1730 in Ridderkerk.

 

132.   Jacob Aerts LEEUWENBURG, geb. 1683 in Mijnsheerenland, gedoopt 4 Apr 1683 in Mijnsheerenland, ovl. na 1712 in Numansdorp.  Hij trouwde Ariaantje Jans De WIT, getrouwd ca 1709.

                       Kinderen:

          212    i.  Aart Jacobsz LEEUWENBURG, geb. 1710, gedoopt 16 Feb 1710 in Numansdorp.

          213   ii.  Jan Jacobsz LEEUWENBURG, geb. 1712, gedoopt 9 Okt 1712 in Numansdorp.

 

135.   Joost Aerts LEEUWENBURG, geb. 1687 in Mijnsheerenland, gedoopt 25 Mei 1687 in Mijnsheerenland, ovl. 1747 in Klaaswaal, beroep boer te Klaaswaal.  Doopgetuige was Arijaantje DIRCKEN. Hij trouwde (1) Magteltje Leenderts POORTEGAEL, getrouwd 9 Feb 1716 in Klaaswaal, geb. ca 1694 (dochter van Leendert Jacobsz POORTUGAEL en Neeltgen Cornelisd BOER), ovl. 10 Jul 1721 in Klaaswaal (10-7-1721 betaalt Jacob Poortugaal de kosten voor het begraven van zijn zuster Magteltje Leendert Poortugael in Klaaswaal, huisvrouw van Joost Leeuwenburg

       ), ondertrouw 17 Jan 1717 in Klaaswaal (Den 17 Januarij zijn bij ons in wettige ondertrouw aangenoomen naa dat ons gebleeken dat het regt, op't trouwen geemaneert=voldaan was ter Somma van drie Gulden. Sponsus Sui juris. Joost Aardz Leeuwenburg J.M. geboortig van de Blaak en woonende onder Claaswaal en Magteltje Leendertsd Portugaal, weduwe van wijle Arien Hordijk, woonende onder Claaswaal. Alhier getrouwt den 9 Februarij. Trouwboek Klaaswaal

       ).  Hij trouwde (2) Jorina Françoisd De FAIJAN, ook bekend als Jorijna DUFAJAN, getrouwd 4 Jul 1723 in Klaaswaal, geb. 1694 in Strijen (dochter van François Louwen Du FAIJAN en Maria Teunisd NOTEBOOM), gedoopt 25 Apr 1694 in Strijen, ovl. 13 Apr 1771 in Klaaswaal ? (aangegeven door haar kinderen).

                       Kinderen van Jorina Françoisd De FAIJAN:

       + 214    i.  Johannes Joostsz LEEUWENBURG geb. 1724.

          215   ii.  Francois Joostsz LEEUWENBURG, geb. 1725, gedoopt 11 Nov 1725 in Klaaswaal, ovl. vr 26 Dec 1726.

          216  iii.  Francois Joostsz LEEUWENBURG, geb. 1726, gedoopt 26 Dec 1726 in Klaaswaal.

 

136.   Cornelis Aarts LEEUWENBURG, geb. 1689 in Mijnsheerenland, gedoopt 6 Mrt 1689 in Mijnsheerenland, ovl. 10 Apr 1767 in Mijnsheerenland (aangegeven), beroep boer te Mijnsheerenland.  Doopgetuige was Maeicke JACOBSE. Cornelis was bouwman op het ouderlijk bedrijf aan de Blaak te Mijnsheerenland, later opgevolgd door zijn zoon Jacob. Hij trouwde (1) Aryaantje Willems KENNIS, getrouwd 20 Mei 1714 in Heinenoord, geb. 1691 (dochter van Willem Gijsberts KENNIS en Lijghje Cornelisd MAST), gedoopt 19 Nov 1691 in Heinenoord, ovl. vr 25 Mei 1721, ondertrouw 28 Apr 1714 in Mijnsheerenland (Den 28 April 1714. Cornelis Aartsz: Leeuwenburg. J.M van Moerkerken en Arijaantje Willemsdr Kennis. J.D: van Heijnenoort. Attest. gegeeven op Heijnenoort. Trouwboek Mijnsheerenland).  Wonend aan de Blaak. Arij Jacobsz: Leeuwenburg, Cornelis Aartsz: Leeuwenburg, Arijaantje Willemsdr: Kennis vr: Lidmaten 1717 Mijnsheerenland

       . Hij trouwde (2) Lena Ariaans MAASKANT, getrouwd 25 Mei 1721 in Mijnsheerenland, geb. 1695 in Mijnsheerenland (dochter van Arie Ottensz MAASKANT en Adriaantje Aartsd Van ES), gedoopt 28 Aug 1695 in Mijnsheerenland, ovl. vr 15 Apr 1729.  Wonend aan de Blaak. Arij Ottosz: Maaskant, Arijaantje Aartsdr: van Es vr: Lijsbeth Arijens Maaskant, Lena Arijens Maaskant. Dochters. Lidmaten 1717 Mijnsheerenland

       . Hij trouwde (3) Annigje Leenderts STIGTER, ook bekend als Annetje, getrouwd 8 Mei 1729 in Mijnsheerenland, geb. 1697 in Maasdam (dochter van Leendert Pietersen STIGTER en Marigie Pieters Van Der ERVE), gedoopt 24 Feb 1697 in Maasdam, ovl. 14 Jan 1775 in Mijnsheerenland (aangegeven), ondertrouw 15 Apr 1729 in Mijnsheerenland (zij wonend Numansdorp).  Woonde Numansdorp 1729.

       Getuige bij:  Jacob Cornelisse Van Der SLUIJS #2585   Gedoopt  8 Jun 1755  Mijnsheerenland.

                       Kinderen van Aryaantje Willems KENNIS:

          217    i.  Willem Cornelis LEEUWENBURG, geb. 1715, gedoopt 19 Mei 1715 in Mijnsheerenland.

          218   ii.  Jannetje Cornelis LEEUWENBURG, geb. 1717, gedoopt 2 Mei 1717 in Mijnsheerenland.

          219  iii.  Aart Cornelis LEEUWENBURG, geb. 1718, gedoopt 11 Dec 1718 in Mijnsheerenland.

                       Kinderen van Lena Ariaans MAASKANT:

          220  iv.  Adrianus Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1722 in Mijnsheerenland, gedoopt 17 Mei 1722 in Mijnsheerenland.

          221   v.  Arie Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1724 in Mijnsheerenland, gedoopt 26 Nov 1724 in Mijnsheerenland.

                       Kinderen van Annigje Leenderts STIGTER:

          222  vi.  Willem Cornelis LEEUWENBURG, geb. 1730 in Mijnsheerenland, gedoopt 25 Feb 1730 in Mijnsheerenland.

          223 vii.  Marietje Cornelisse LEEUWENBURG, geb. 1732 in Mijnsheerenland, gedoopt 23 Mrt 1732 in Mijnsheerenland, ovl. 5 Jul 1768 in Mijnsheerenland.  Zij trouwde Cornelis Jacobs Van Der SLUIJS, getrouwd 30 Jun 1754 in Mijnsheerenland, geb. 1720 - 1721 (zoon van Jacob Engelsz Van Der SLUIJS en Sijgie Cornelisd BOER), ovl. 5 Nov 1795 in Oud-Beijerland (den 5 Nov. Geeft de Heer Corn: Kluit aan het lijk van Cornelis Van Der Sluijs alhier op de beeste markt toevallig overleeden om het ..... te Vervoeren na Mijnsheerenland Memorie. Gaarder Oud-Beijerland), begraven 9 Nov 1795 in Mijnsheerenland (is de aangifte te Mijnsheerenland, 9 Nov. geeft Corn. van der Sluis aan t lijk van zijn vader Cornelis van der Sluijs oud omtrend 74 Jaar in de 1 Classe ... f 30.-.- Gaarder Mijnsheerenland), ondertrouw 7 Jun 1754 in Mijnsheerenland (7 Junij Cornelis Van der Sluijs, Weduwenaar van Maijke Van Vlied, met Marigje Leeuwenburg, jonge Dogter, geboortig van Mijnsheerenland, van de Bruijdegom en bruijd- te saame Ontvangen ... f 6.0.0 Gaarder Mijnsheerenland

                      

                       Den 7 Junius zijn alhier in ondertrouw opgenomen. Cornelis van der Sluis, Wedr van Meijke van Vliet, en Marigje Cornelisdr Leuwenburg J.D. bijde wonende alhier, En zijn alhier getrouwt den 30 Junius. Trouwboek Mijnsheerenland).  Cornelis was H geest of groot Armmeester, vanaf 1772 als alleen groot Armmeester.

                       Getuige bij:  Willem Antonijsz De BONT  #317916   Overleden  16 Jan 1753  Mijnsheerenland

                       Getuige bij:  Maayke Wouters Van VLIET  #19874   Overleden  4 Aug 1753  Mijnsheerenland

                       Getuige bij:  Maria Cornelisd Van Der SLUIJS  #69728   Overleden  29 Okt 1753  Mijnsheerenland

                       Getuige bij:  Jacob Engelsz Van Der SLUIJS  #16663   Overleden  28 Mrt 1760  Mijnsheerenland

                       Getuige bij:  Lena Maartensd De KRAAIJ  #50669   Overleden  20 Nov 1769  Mijnsheerenland

                       Getuige bij:  Agnetha Gerritsd BRUGMAN  #20375   Overleden  5 Mrt 1779  Mijnsheerenland

                       Getuige bij:  Jan Teunisse De GROOT  #109731   Overleden  23 Jul 1782  Mijnsheerenland

                       Getuige bij:  Neeltje Ariensd LEEGGANGER  #109732   Overleden  14 Aug 1782  Mijnsheerenland.

       + 224 viii.  Leendert Cornelisse LEEUWENBURG geb. 4 Nov 1734.

       + 225  ix.  Jacob Cornelis LEEUWENBURG geb. 1737.

          226   x.  Jannigje Cornelisd LEEUWENBURG, geb. 1740 in Mijnsheerenland, gedoopt 21 Feb 1740 in Mijnsheerenland, religie NG, ovl. 2 Jan 1804 in Mijnsheerenland (2 Janu: Geeft Corn: Corn: Kruithof aan't lijk van sijn moeder Jannigje Leeuwenburg oud 64 Jaaren, in de 3 Classe f 6.-.- Gaarder Mijnsheerenland).  Zij trouwde Cornelis Lodewijksz KRUITHOF, ook bekend als KRUIJTHOF, getrouwd 1 Jul 1770 in Mijnsheerenland, geb. 1742 in Strijen (zoon van Lodewijk Cornelisse KRUIJTHOF en Lena Lodewijks Van DRIEL), gedoopt 25 Dec 1742 in Strijen, beroep boer te Mijnsheerenland, ovl. 28 Apr 1804 in Mijnsheerenland (Geeft Corn. Kruithof aan't Lijk van zijn vader Corn: Lodew: Kruithof oud 61 Jaar in de 3e Classe f 6.-.- Gaarder Mijnsheerenland

                       ), ondertrouw 8 Jun 1770 in Mijnsheerenland (Cornelis: JM, geboren te Strijen, nu wonend te Heinenoord. Jannigje: JD, geboren en wonend te Mijnsheerenland), ondertrouw 9 Jun 1770 in Heinenoord (Aangevinge van 't Trouwen Ik Ondergetekende Cornelis Lodewijksz Kruijthof my zullende begeven ten Huwelyken Staate met Jannetie Cornelisdr Leeuwenburg onder Mijnsherenland en ten opzigte van 't middel op het Trouwen geëmaneert, volgens den inhoud van de ordonnantie daar van zynde, gehoorende onder de derde Classe, verklaare my dien conform aan te geven dus f 6.0 Actum der Secretarie van Heinenoort den 9 Junij 1770 Dit merk X is door den bruijdegom gestelt Gaarder Heinenoord

                       ).  Getuige bij:  Lodewijk Cornelisz KRUITHOF  #77317   Overleden  4 Nov 1772  Mijnsheerenland.

 

140.   Bastiaan Arijsz GROENEVELD, geb. 1686 in Goudswaard, gedoopt 11 Aug 1686 in Goudswaard.  Hij trouwde Lijsbet LEVINIUS, getrouwd 24 Mei 1711 in Goudswaard, geb. ca 1686 in Sassenheim, ondertrouw 2 Mei 1711 in Goudswaard.

                       Kinderen:

          227    i.  Neeltje Bastiaansd GROENEVELD, geb. 1712 in Goudswaard, gedoopt 28 Aug 1712 in Goudswaard.

          228   ii.  Maria Bastiaansd GROENEVELD, geb. 1714 in Rockanje, gedoopt 8 Jul 1714 in Rockanje.

          229  iii.  Levinus Bastiaansz GROENEVELD, geb. 1716 in Rockanje, gedoopt 26 Apr 1716 in Rockanje.

          230  iv.  Arien Bastiaansz GROENEVELD, geb. 1718 in Rockanje, gedoopt 1 Mei 1718 in Rockanje, ovl. vr 24 Sep 1719.

          231   v.  Arien Bastiaansz GROENEVELD, geb. 1719 in Rockanje, gedoopt 24 Sep 1719 in Rockanje, ovl. vr 8 Jun 1721.

       + 232  vi.  Arien Bastiaansz GROENEVELD geb. 1721.

          233 vii.  Leendert Bastiaansz GROENEVELD, geb. 1723 in Rockanje, gedoopt 15 Aug 1723 in Rockanje.

          234 viii.  Salomon Bastiaansz GROENEVELD, geb. 1725 in Rockanje, gedoopt 12 Aug 1725 in Rockanje.

 

 

Twaalfde Generatie

 

145.   Arie Jansz LEEUWENBURG, geb. 1680 in Barendrecht, gedoopt 11 Feb 1680 in Barendrecht, ovl. 1745 in Barendrecht, begraven 28 Feb 1745 in Barendrecht, religie NG.  Hij trouwde Hadewij Bastiaans ZANDWEG, getrouwd 10 Jul 1707 in Barendrecht, geb. 1686 in Barendrecht (dochter van Bastiaan Leendertsz ZANDWEG en Trijntje Ariens ROOBOL), gedoopt 10 Nov 1686 in Barendrecht, ovl. 8 Jan 1773 in Barendrecht.

                       Kinderen:

          235    i.  Johannes Ariensz LEEUWENBURG, geb. 1708 in Barendrecht, gedoopt 19 Aug 1708 in Barendrecht.  Hij trouwde (1) Jannetje Simonsd BARENDREGT, getrouwd 23 Nov 1749 in Barendrecht, geb. 1698 (dochter van Simon Maartensz BARENDREGT en Catalijntje CORNELISSE), gedoopt 16 Feb 1698 in Barendrecht, ovl. vr 12 Mei 1754.  Hij trouwde (2) Lijntje Lodewijksd HORDIJK, getrouwd 12 Mei 1754 in Barendrecht, geb. 1706 in Barendrecht (dochter van Lodewijk Ariens HORDIJK en Ariaantje Ariens LAGERWERF), gedoopt 4 Mei 1706 in Barendrecht, ovl. vr 5 Mei 1771.  Hij trouwde (3) Ingetje Jillisse VERHEIJ, getrouwd 5 Mei 1771 in Barendrecht, geb. 1716 in Charlois (dochter van Gillis Isacsz VERHEIJ en Hendrickje Bastiaens MUNTER), gedoopt 23 Aug 1716 in Charlois.

          236   ii.  Trijntje Ariens LEEUWENBURG, geb. ca 1709 in Barendrecht.  Zij trouwde (1) Cornelis Cornelis LAGERWERF, getrouwd 29 Apr 1731 in Barendrecht, geb. 1700 - 1701 in Barendrecht (zoon van Cornelis Ariens LEGERWERF en Pleuntje Willems Van SLUIJS), gedoopt 2 Jan 1701 in Barendrecht, ovl. vr 8 Aug 1745.  Zij trouwde (2) Pieter Japhets MIJNLIEF, getrouwd 8 Aug 1745 in Barendrecht, geb. 1706 in Oost-IJsselmonde (zoon van Japhet Ariens MIJNLIEF en Lijntje Jans LEEUWENBURG), gedoopt 7 Mrt 1706 in Oost-IJsselmonde, religie NG.

          237  iii.  Pietertje Ariens LEEUWENBURG, geb. 1711, gedoopt 16 Aug 1711 in Barendrecht, ovl. vr 19 Dec 1717.

       + 238  iv.  Pieter Ariensz LEEUWENBURG geb. 1715.

          239   v.  Cornelis Ariesz LEEUWENBURG, geb. 1716, gedoopt 28 Jun 1716 in Barendrecht.

          240  vi.  Pietertje Ariesd LEEUWENBURG, geb. 1717, gedoopt 19 Dec 1717 in Barendrecht, ovl. vr 29 Jul 1725.

          241 vii.  Bastiaantje Ariens LEEUWENBURG, geb. 25 Jan 1721 in Barendrecht, gedoopt 2 Feb 1721 in Barendrecht, ovl. 5 Aug 1781 in Sandelingen-Ambacht.  Zij trouwde (1) Cornelis Japhetsz MIJNLIEF, getrouwd 3 Apr 1746 in Barendrecht, geb. 1710 in IJsselmonde (zoon van Japhet Ariens MIJNLIEF en Lijntje Jans LEEUWENBURG), gedoopt 26 Jan 1710 in IJsselmonde, ovl. 1746 in IJsselmonde, begraven 7 Mei 1746 in IJsselmonde, ondertrouw 11 Mrt 1746 in IJsselmonde.  Zij trouwde (2) Pieter Cornelisz STEHOUWER, getrouwd 24 Mrt 1748 in Barendrecht, geb. 1711 in Hendrik-Ido-Ambacht (zoon van Cornelis Jacobs STEHOUWER en Geertje Jansdr GROENEVELT), gedoopt 18 Nov 1711 in Hendrik-Ido-Ambacht, ovl. 19 Dec 1771 in Sandelingen-Ambacht.

          242 viii.  Ariaantje Ariens LEEUWENBURG, geb. 1723 in Barendrecht, gedoopt 15 Aug 1723 in Barendrecht, ovl. vr 1813 in Barendrecht.  Zij trouwde (1) Arie Ingensz Van Der JAGT, getrouwd 21 Mei 1747 in Barendrecht, geb. 1713 in Carnisse (zoon van Ingen Ariens Van Der JAGT en Marijtje Cornelisd Van Der JAGT), gedoopt 31 Dec 1713 in Barendrecht, ovl. vr 13 Dec 1761 in Barendrecht.  Zij trouwde (2) Rokus Jansz TROOST, getrouwd 12 Jun 1763 in Barendrecht, geb. 1735 (zoon van Jan Rokusz TROOST en Dirkje Gerrits HITSERT), gedoopt 5 Jun 1735 in Heinenoord, ovl. 1813 in Barendrecht.

          243  ix.  Pietertje Ariens LEEUWENBURG, geb. 1725 in Barendrecht, gedoopt 29 Jul 1725 in Barendrecht, ovl. vr 2 Mrt 1764.  Zij trouwde Jan Aartsz VERMEULEN, ook bekend als Van Der MEULEN, getrouwd 3 Nov 1748 in Barendrecht, geb. 1722 in Barendrecht (zoon van Aart Johannesz VERMEULEN en Maijken Paulusdr Van Der SLUIJS), gedoopt 26 Apr 1722 in Barendrecht, religie NG.

       + 244   x.  Bastiaan Ariens LEEUWENBURG geb. 1727.

          245  xi.  Neeltje Ariesd LEEUWENBURG, geb. 1730, gedoopt 21 Mei 1730 in Barendrecht.

 

146.   Jan Jansz LEEUWENBURG, geb. 1683 in Barendrecht, gedoopt 22 Aug 1683 in Barendrecht, religie NG.  Hij trouwde Marijtje Teunis DROOGENDIJK, ook bekend als STEHOUWER, getrouwd 30 Okt 1718 in Barendrecht, geb. 1688 in Ridderkerk (dochter van Teunis Jacobsz STEHOUWER en Lijsbeth Bastiaans Van NES), gedoopt 29 Aug 1688 in Ridderkerk, ovl. 18 Mrt 1741 in Barendrecht.  Getuige bij:  Cornelia Aaerts RIJSDIJK #93833   Gedoopt  6 Nov 1707  Rijsoord

       Getuige bij:  Lijntje Ariensd De ZEEUW  #209168   Gedoopt  1 Dec 1715  Rijsoord.

                       Kinderen:

          246    i.  Jan Jansz LEEUWENBURG, geb. 1725, gedoopt 2 Apr 1725 in Barendrecht.

 

148.   Jacobus Jansz LEEUWENBURG, geb. 1690 in Barendrecht, gedoopt 8 Jan 1690 in Barendrecht, ovl. 3 Dec 1772, religie NG, beroep boer te Barendrecht.  Hij trouwde Ingetje Aartsd Van Der KAA, getrouwd 31 Mrt 1715 in Barendrecht, geb. 1682 in Barendrecht (dochter van Aert Bastiaens Van Der KAA en Anneke Ariaens KALIS), gedoopt 26 Dec 1682 in Barendrecht, ovl. 24 Apr 1760.

                       Kinderen:

       + 247    i.  Pieter Jacobusz LEEUWENBURG geb. 1717.

          248   ii.  Arij Jacobusz LEEUWENBURG, geb. 1719 in Barendrecht, gedoopt 8 Jan 1719 in Barendrecht.  Na huwelijk met Neeltje Troost vertrekt Aart naar Ridderkerk. Hij trouwde Neeltje Cornelisd HUIJSER, getrouwd 28 Jun 1750 in Ridderkerk, geb. 1721 in Ridderkerk (dochter van Cornelis Hendriks HUIJSER en Cornelia Willems NOORDIJK), gedoopt 21 Dec 1721 in Ridderkerk, ondertrouw 5 Jun 1750 in Ridderkerk.

          249  iii.  Cornelis Jacobusz LEEUWENBURG, geb. 1720, gedoopt 28 Jul 1720 in Barendrecht.

          250  iv.  Pietertje Jacobusdr LEEUWENBURG, geb. 1722, gedoopt 29 Nov 1722 in Barendrecht.

       + 251   v.  Jan Jacobs LEEUWENBURG geb. 1724.

       + 252  vi.  Bastiaan Jacobusse LEEUWENBURG geb. 1726.

 

153.   Pieter Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1685 in Ridderkerk, gedoopt 25 Dec 1685 in Ridderkerk.  Hij trouwde Itje Wouters Van Der ZEGEN, getrouwd 26 Okt 1710 in Ridderkerk, geb. 1689 in Ridderkerk (dochter van Wouter Jacobs Van Der ZEGEN en Roockjen Geerits De HEN), gedoopt 3 Apr 1689 in Ridderkerk.

                       Kinderen:

          253    i.  Pietertje Pieters LEEUWENBURG, geb. 1711 in Ridderkerk, gedoopt 31 Okt 1711 in Ridderkerk.  Zij trouwde Jan Pieters Van Der KULK, ook bekend als Van Der KOLCK, getrouwd 1728, geb. 1704 in Ridderkerk (zoon van Pieter Cornelisz Van Der KOLK en Ariaentje Jansd TOL), gedoopt 13 Jan 1704 in Ridderkerk, ondertrouw 24 Sep 1728 in Ridderkerk.

          254   ii.  Wouter Pietersz LEEUWENBURG, geb. 1713 in Ridderkerk, gedoopt 9 Apr 1713 in Ridderkerk.

          255  iii.  Roockje Pieters LEEUWENBURG, geb. 1715 in Ridderkerk, gedoopt 6 Okt 1715 in Ridderkerk.  Getuige bij:  Rookjen Leenders SLIKKERVEER #19763   Gedoopt  22 Dec 1768  IJsselmonde. Zij trouwde Crijn Pieterse HUIJSER, getrouwd 1738, geb. 1703 in Ridderkerk (zoon van Pieter Quirijns HUIJSER en Geertruijdt Pieters Van NOORT), gedoopt 8 Apr 1703 in Ridderkerk, ondertrouw 11 Apr 1738 in Ridderkerk.

          256  iv.  Cornelia Pieters LEEUWENBURG, geb. 1717 in Ridderkerk, gedoopt 3 Okt 1717 in Ridderkerk.  Zij trouwde Frank Cornelisz MAASKANT, getrouwd 1743, geb. 1710 in Ridderkerk (zoon van Cornelis Huijgen MAASKANT en Ariaantje Franken De VOS), gedoopt 24 Aug 1710 in Ridderkerk, ondertrouw 25 Okt 1743 in Ridderkerk.

          257   v.  Cornelis Pieters LEEUWENBURG, geb. 1719 in Ridderkerk, gedoopt 6 Aug 1719 in Ridderkerk.

          258  vi.  Neeltje Pieters LEEUWENBURG, geb. 1721 in Ridderkerk, gedoopt 28 Sep 1721 in Ridderkerk.

          259 vii.  Lijntje Pieters LEEUWENBURG, geb. 1724 in Ridderkerk, gedoopt 7 Mei 1724 in Ridderkerk.

          260 viii.  Arij Pieters LEEUWENBURG, geb. 1725 in Ridderkerk, gedoopt 23 Sep 1725 in Ridderkerk.

          261  ix.  Jacob Pieters LEEUWENBURG, geb. 1728 in Ridderkerk, gedoopt 25 Jan 1728 in Ridderkerk.

          262   x.  Adriaantje Pieters LEEUWENBURG, geb. 1730 in Ridderkerk, gedoopt 24 Dec 1730 in Ridderkerk.  Zij trouwde Bastiaan Ariens FONKERT, getrouwd 1 Jun 1766 in Ridderkerk, geb. 1726 in Rhoon (zoon van Arie Bastiaans FONKERT en Neeltje Cornelisd DEKKER), gedoopt 23 Jun 1726 in Rhoon, ovl. vr ca 1806, beroep boer te Rhoon.  Getuige bij:  Neeltje Cornelisd SANTWECH  #115539   Overleden  27 Jun 1773  Rhoon.

          263  xi.  Annetje Pieters LEEUWENBURG, geb. 1734 in Ridderkerk, gedoopt 19 Dec 1734 in Ridderkerk.

 

158.   Wouter Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1694 in Ridderkerk, gedoopt 21 Mrt 1694 in Ridderkerk.  Hij trouwde Pleuntje Cornelis TOL, getrouwd 1732, geb. ca 1705, ondertrouw 18 Apr 1732 in Ridderkerk.  Getuige bij:  Ariaantje Arends CAPITEIJN  #62946   Gedoopt  26 Mrt 1730  Heerjansdam.

                       Kinderen:

       + 264    i.  Cornelis Wouters LEEUWENBURG geb. 1732.

          265   ii.  Pietertje Wouters LEEUWENBURG, geb. 1734, gedoopt 14 Mrt 1734 in Ridderkerk.

       + 266  iii.  Arij Wouters LEEUWENBURG geb. 1735.

          267  iv.  Cornelia Wouters LEEUWENBURG, geb. 1737, gedoopt 23 Jun 1737 in Ridderkerk.

          268   v.  Jan Wouters LEEUWENBURG, geb. 1740, gedoopt 14 Feb 1740 in Ridderkerk.

          269  vi.  Jannetje Wouters LEEUWENBURG, geb. 1743, gedoopt 21 Apr 1743 in Ridderkerk.  Zij trouwde Wouter Adriaans KRAMER, getrouwd 13 Dec 1777 in Rijsoord, geb. 1748 (zoon van Adriaan KRAMER en Neeltje Wouters KOOPMAN), gedoopt 31 Mrt 1748 in Ridderkerk, ovl. 15 Okt 1823 in Ridderkerk.

 

167.   Pieter Willems LEEUWENBURG, geb. 1692 in Ridderkerk, gedoopt 24 Aug 1692 in Ridderkerk.  Hij trouwde (1) Arjaentje Jacobs VINCK, getrouwd 11 Mei 1716 in Ridderkerk, geb. 1688 - 1689 in Ridderkerk (dochter van Jacob Ariens VINCK en Marijtje Bastiaens LANTMAN), gedoopt 1 Jan 1689 in Ridderkerk, ovl. vr 1 Okt 1733.  Hij trouwde (2) Annetje Jacobs HEINOORD, getrouwd 1733, geb. 1713 in Ridderkerk (dochter van Jacob Jacobsz HEINOORD en Rookje Gerrithsdr De LIJSTER), gedoopt 10 Dec 1713 in Ridderkerk, ondertrouw 1 Okt 1733 in Ridderkerk.

                       Kinderen van Arjaentje Jacobs VINCK:

          270    i.  Geertruij Pieters LEEUWENBURG, geb. 1720 in Ridderkerk, gedoopt 22 Dec 1720 in Ridderkerk.

          271   ii.  Willem Pieters LEEUWENBURG, geb. 1722 in Ridderkerk, gedoopt 25 Okt 1722 in Ridderkerk.

                       Kinderen van Annetje Jacobs HEINOORD:

          272  iii.  Geertruij Pieters LEEUWENBURG, geb. 1734 in Ridderkerk, gedoopt 29 Aug 1734 in Ridderkerk.  Zij trouwde Leendert Dammas LODDER, getrouwd 1758, geb. 1705 in Ridderkerk (zoon van Dammis Leendertsz LODDER en Marijtje Ariens SLORP), gedoopt 1 Nov 1705 in Ridderkerk, ovl. 1 Nov 1770, ondertrouw 7 Apr 1758 in Ridderkerk.

          273  iv.  Rookje Pieters LEEUWENBURG, geb. 1736 in Ridderkerk, gedoopt 12 Feb 1736 in Ridderkerk.  Zij trouwde Huijbert Bastiaans Van SOLINGEN, getrouwd vr 1760, geb. 1724 in Ridderkerk (zoon van Bastiaan Willems Van SOLINGEN en Gerritje Huijberts BAKKER), gedoopt 5 Nov 1724 in Ridderkerk.

          274   v.  Trijntje Pieters LEEUWENBURG, geb. 1737 in Ridderkerk, gedoopt 15 Sep 1737 in Ridderkerk, ovl. vr 2 Nov 1738.

          275  vi.  Trijntje Pieters LEEUWENBURG, geb. 1738 in Ridderkerk, gedoopt 2 Nov 1738 in Ridderkerk.  Zij trouwde Jan Willemsz Van Den BERG, getrouwd 14 Jul 1765 in Ridderkerk, geb. 1736 in Ridderkerk (zoon van Willem Jansz Van Den BERG en Willemtje Aerts Van Der STAAIJ), gedoopt 25 Nov 1736 in Ridderkerk, ovl. na 26 Mrt 1785.

          276 vii.  Willemijntje Pieters LEEUWENBURG, geb. 1741 in Ridderkerk, gedoopt 22 Jan, 1741 in Ridderkerk.

       + 277 viii.  Willem Pieters LEEUWENBURG geb. 1742.

          278  ix.  Lijntje Pieters LEEUWENBURG, geb. 1744 - 1745 in Ridderkerk, gedoopt 3 Jan 1745 in Ridderkerk.  Zij trouwde Arij Cornelisz ZEVENBERGEN, getrouwd 1769, geb. 1748 in Ridderkerk (zoon van Cornelis Pietersz ZEVENBERGEN en Dirksje Ariensd Van THUIJL), gedoopt 25 Aug 1748 in Ridderkerk, ondertrouw 20 Okt 1769 in Ridderkerk.

          279   x.  Jacob Pieters LEEUWENBURG, geb. 1746 in Ridderkerk, gedoopt 25 Dec 1746 in Ridderkerk.

          280  xi.  Ariaantje Pieters LEEUWENBURG, geb. 1749 in Ridderkerk, gedoopt 27 Apr 1749 in Ridderkerk.

          281 xii.  Pietertje Pieters LEEUWENBURG, geb. 1750 in Ridderkerk, gedoopt 22 Nov 1750 in Ridderkerk.  Zij trouwde Hendrik Willemsz Van Den BERG, getrouwd 12 Mei 1776 in Ridderkerk, geb. 1744 in Ridderkerk (zoon van Willem Jansz Van Den BERG en Willemtje Aerts Van Der STAAIJ), gedoopt 18 Okt 1744 in Ridderkerk, ondertrouw 19 Apr 1776 in Ridderkerk.

 

170.   Pleun Pieters LEEUWENBURG, geb. 1704 in Ridderkerk, gedoopt 12 Mei 1704 in Ridderkerk.  Hij trouwde Jannetje Aartsd NUCHTEREN, getrouwd 1735, geb. 1705 in Ridderkerk (dochter van Aart Cornelisz NUCHTEREN en Ariaantje JANS), gedoopt 1 Feb 1705 in Ridderkerk, ondertrouw 26 Mrt 1735 in Ridderkerk.

                       Kinderen:

          282    i.  Rijmpje Pleunsd LEEUWENBURG, geb. 1736 in Ridderkerk, gedoopt 10 Jun 1736 in Ridderkerk, ovl. 5 Sep 1822 in Ridderkerk, religie NG.  Getuige bij:  Huig Woutersz Van TUIJL  #262955   Gedoopt  24 Jan 1790  Ridderkerk. Zij trouwde Huijg Paulusz CRANENDONCK, getrouwd 1 Mrt 1761 in Ridderkerk, geb. 1713 in Ridderkerk (zoon van Paulus Ariens CRANENDONCK en Neeltje Huijghsd Van Der WAAL), gedoopt 5 Mrt 1713 in Ridderkerk, ovl. 27 Mrt 1793 in Ridderkerk (Ridderkerk 1793, den 27e Maart. Paulus Kranendonck geeft aan het Lijk van zijn Vader Huig Kranendonck om alhier te worden begraven in de Classe van F 30,-,-. ), religie NG, ondertrouw 6 Feb 1761 in Ridderkerk (Ridderkerk 1761, 6 februarij. Huijg Paulusz Kranendonk Weduwnaar van Neeltje de Jong en Rijmpje Pleunen Leeuwenburg, j.d. beide geboortig en woonagtig te Ridderkerk. Getrouwt den 1e Maart 1761).

          283   ii.  Neeltje Pleunsd LEEUWENBURG, geb. 1738 in Ridderkerk, gedoopt 23 Mrt 1738 in Ridderkerk.  Zij trouwde Jan Maartensz De GROOT, geb. 1727 in Ridderkerk (zoon van Maarten Cornelisz De GROOT en Maaijke Jansd KRIJGER), gedoopt 9 Feb 1727 in Ridderkerk, ondertrouw 4 Mei 1759 in Ridderkerk.

          284  iii.  Ariaantje Pleunsd LEEUWENBURG, geb. 1740 in Ridderkerk, gedoopt 4 Sep 1740 in Ridderkerk.  Zij trouwde Pieter Gerrits BULSINK, getrouwd 1768, geb. 1738 in Ridderkerk (zoon van Gerrit Jacobs BULSINK en Jannigje Pietersd De KINDER), gedoopt 22 Jun 1738 in Ridderkerk, ondertrouw 26 Mei 1768 in Ridderkerk (datum impost).

 

180.   Pleun Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1703 in Westmaas, gedoopt 29 Apr 1703 in Westmaas, ovl. 31 Mrt 1758 in Oud-Beijerland (aangegeven pro deo).  Getuige bij:  Cornelia Kornelisdr MOERKERKEN #27291   Overleden  18 Jun 1739  Oud-Beijerland

       Getuige bij:  Lijntje Dirks Van DIJK  #110303   Overleden  13 Okt 1740  Oud-Beijerland. Hij trouwde (1) Cornelia Kornelisdr MOERKERKEN, getrouwd 11 Jan 1733 in Westmaas, geb. ca 1678 in Zuid-Beijerland, ovl. 18 Jun 1739 in Oud-Beijerland (aangegeven door haar man), ondertrouw 19 Nov 1732 in Westmaas (hij geboren Westmaas wonend Oud-Beijerland).  Ouderling. Hij trouwde (2) Lijntje Dirks Van DIJK, getrouwd 1 Mei 1740 in Nieuw-Beijerland, geb. 1712 in Oud-Beijerland (dochter van Dirk Harmens Van DIJK en Stijntje Commers Van KLAVEREN), gedoopt 6 Nov 1712 in Oud-Beijerland, ovl. 13 Okt 1740 in Oud-Beijerland (aangegeven), begraven 14 Okt 1740 in Oud-Beijerland (beste kleed, grote klok, in de kerk, f. 8-10-0), religie NG, ondertrouw 8 Apr 1740 in De Hitsert.  Hij trouwde (3) Grietje Cornelisse WEEDA, getrouwd 7 Mei 1741 in Oud-Beijerland, geb. 1718 in Westmaas (dochter van Cornelis Ariensz WEEDA en Baartje Klaasd Van De WETERING), gedoopt 6 Feb 1718 in Westmaas, ovl. vr 24 Feb 1769, ondertrouw 14 Apr 1741 in Oud-Beijerland.  Arij Cornelisse Weeda wonende te Godschalcxoort, Pleun Leeuwenburg in huijwelijk hebbende Grietje Weeda, Pieter Corsse den Broeder in huijwelijk hebbende Henrikje Weeda wonende alhier, Arij de Zeeuw in huijwelijk hebbende Lijsbeth Weeda wonende onder den Hitzert en Claes Cornelisse Weeda wonende int Brielse Nieuwland ende hebben de comperanten op huijden getransporteert aan en ten behoeve van Hendrick Cornelisse Weeda onse inwoonder vijf sesde parten in een huis, schuijr keet en melioratie van erve staande en gelegen alhier waarvan de koper het resterende sesde part competeert, belend ten Oosten de binnenbedijkte Maas ten Westen de Buurestraat( nu Breestraat) , te Suijden Pieter Reedijck en Herman Cloeselman en ten Noorden de weduwe van Simon in't Velt elk aldernaast sijnde het gehele huis schuijr en erve belast met een erfpagt van een gulden s jaars dewelke de weledele heer van Westmaas en Group daarop competeert en de coper nu int geheel tot sijne laste neemt onder verder beding en conditie dat de coper haar comperante moeder de weduwe Cornelis Arijensz Weeda haar leven lang gedurende sonder vergelding sal moeten laten wonen in het keuentje van't selve huijs naast de straat met de vrije onverhinderde uijt en ingang door het voors huijs visa vera t gene.De coper aanneemt en belooft bijn dese, belovende de comperante voors vijf sesde parten van t verkogte huijs te sullen vrijen en waren nu en ten eeuwige dage van alle commer en opstal die daervoor dato deses opgestae mochte hebben uijtgesondert de erfpagt en voorts de buijre en gemenelantslasten ende bekende de comperantie ten volle voldaen te wesen de eerste penning mette leste met de somme van Vijfhondert guldens gereet en contant en geselgeld op den 21 Junij 1752 door Schout en Secretaris: Pieter van der Stoup en door de Schepenen: Pieter Jansz Herman en Jan Boer. Bron: R.A, Westmaas, inv 30

       .

                       Kinderen van Grietje Cornelisse WEEDA:

          285    i.  Bastiaantje Pleunsd LEEUWENBURG, geb. 1742 in Oud-Beijerland, gedoopt 18 Feb 1742 in Oud-Beijerland.

 

181.   Wouter Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1705 in Westmaas, gedoopt 22 Mrt 1705 in Westmaas.  Hij trouwde Maartje Jans Van Der WAAL, getrouwd 21 Nov 1728 in Goudswaard, geb. 1705 in Goudswaard (dochter van Johannes Claasz Van Der WAAL en Celia Maartens SMIT), gedoopt 15 Okt 1705 in Goudswaard, ondertrouw 22 Okt 1728 in Goudswaard.

                       Kinderen:

          286    i.  Bastiaan Woutersz LEEUWENBURG, geb. 1729, gedoopt 28 Aug 1729 in Nieuw-Beijerland.

          287   ii.  Johannes Woutersz LEEUWENBURG, geb. 1730, gedoopt 6 Nov 1730 in Goudswaard, ovl. vr 4 Aug 1743.

          288  iii.  Bastiaantje Woutersd LEEUWENBURG, geb. 1732 in Goudswaard, gedoopt 13 Jan 1732 in Goudswaard.  Zij trouwde Dirk Jansz ROOBOL, getrouwd 27 Jan 1771 in Nieuw-Beijerland, geb. 1735 in Nieuw-Beijerland (zoon van Jan Dirks ROOBOL en Maaike Pieters BLAAK), gedoopt 30 Jan 1735 in Nieuw-Beijerland, ondertrouw 4 Jan 1771 in Nieuw-Beijerland (Dirk Jansz Roobol j.m geb. en won. in Nieuw-Beijerland Bastiaantje Woutersdr Leeuwenburg j.d geb. op den Koorndijk won. in Nieuw-Beijerland).

          289  iv.  Lena Woutersd LEEUWENBURG, geb. 1733, gedoopt 4 Okt 1733 in Goudswaard, ovl. vr 21 Mrt 1748.

       + 290   v.  Aart Woutersz LEEUWENBURG geb. 1736.

          291  vi.  Anna Woutersd LEEUWENBURG, geb. 1739 in Goudswaard, gedoopt 4 Mrt 1739 in Goudswaard.  Zij trouwde Arie Willemsz KORENDIJKER, getrouwd 30 Aug 1761 in Goudswaard, geb. 1733 in Klaaswaal (zoon van Willem Leenderts KORENDIJKER en Emmichie Jacobsd POLDERDIJK), gedoopt 18 Okt 1733 in Klaaswaal.

       + 292 vii.  Johannes Woutersz LEEUWENBURG geb. 1743.

          293 viii.  Lena Woutersd LEEUWENBURG, geb. 1748, gedoopt 21 Mrt 1748 in Goudswaard.

 

189.   Leendert Cornelisse LEEUWENBURG, geb. 1705 in Ridderkerk, gedoopt 12 Jul 1705 in Ridderkerk, ovl. na 18 Jun 1765.  Hij trouwde Dirkje Simons De VUGT, ook bekend als VLUGT, getrouwd 1731, geb. 1708 in IJsselmonde (dochter van Sijmen Gerrits Van VUGT en Grietje CORNELIS), gedoopt 30 Dec 1708 in IJsselmonde, ovl. 15 Jun 1765 in IJsselmonde, begraven 18 Jun 1765 in IJsselmonde, ondertrouw 21 Sep 1731 in IJsselmonde.

                       Kinderen:

          294    i.  Marijtje Leenderts LEEUWENBURG, geb. 1731 in IJsselmonde, gedoopt 27 Dec 1731 in IJsselmonde.

          295   ii.  Simon Leendertsz LEEUWENBURG, geb. 1733 in Rijsoord, gedoopt 2 Aug 1733 in Rijsoord.

          296  iii.  Lijntje Leenderts LEEUWENBURG, geb. 1735 in Rijsoord, gedoopt 16 Jan 1735 in Rijsoord.

          297  iv.  Grietje Leenderts LEEUWENBURG, geb. 1736 in IJsselmonde, gedoopt 7 Okt 1736 in IJsselmonde.  Zij trouwde Jan Adriaensz OUWENS, getrouwd 10 Aug 1760 in IJsselmonde, geb. 1735 in IJsselmonde (zoon van Adriaen Jan Clemensz OUWENS en Heijltje Anthoniesd TAK), gedoopt 9 Mei 1735 in IJsselmonde, ovl. 25 Apr 1792 in IJsselmonde, ondertrouw 18 Jul 1760 in IJsselmonde.

          298   v.  Adriaentie Leenderts LEEUWENBURG, geb. 1739 in IJsselmonde, gedoopt 6 Dec 1739 in IJsselmonde.

          299  vi.  Jan Leenderts LEEUWENBURG, geb. 1742 in IJsselmonde, gedoopt 27 Mei 1742 in IJsselmonde.

          300 vii.  Cornelia Leenderts LEEUWENBURG, geb. 1743 in IJsselmonde, gedoopt 29 Nov 1743 in IJsselmonde, ovl. 2 Okt 1812 in Heerjansdam (aangegeven 3 Okt).  Zij trouwde Cornelis Jorisse PORS, getrouwd 8 Feb 1778 in Heerjansdam, geb. 1751 in Charlois (zoon van Joris Jorisse PORS en Teuntje Cornelis DORSMAN), gedoopt 14 Nov 1751 in Charlois, ovl. na 2 Okt 1812, ondertrouw 6 Jan 1778 in Charlois.

          301 viii.  Barber Leenderts LEEUWENBURG, geb. 1745 in IJsselmonde, gedoopt 7 Nov 1745 in IJsselmonde.

          302  ix.  Pleuntje Leenderts LEEUWENBURG, geb. 1747 in IJsselmonde, gedoopt 17 Dec 1747 in IJsselmonde, ovl. 18 Nov 1815 in Leimuiden (aangegeven 20 Nov).  Zij trouwde Bartholomeus Arijsz KRUITHOF, getrouwd 1781, geb. 1754 - 1755 in Rijnsaterswoude (zoon van Arij Meeuwisse KRUITHOF en Prijntje Barentsd Van NOORD), gedoopt 5 Jan 1755 in Rijnsaterswoude, ovl. 2 Jan 1809 in Vriesekoop/Leimuiden (aangegeven 6 Jan, Kinderen : 3, waarvan 2 uit het tweede huwelijk (??)), begraven 9 Jan 1809 in Leimuiden (Begraven 9 januari 1809 openen F 2.--.- één uur luijde F -.12.- 't kleed F -.16.- aankoop van een grafNr. F 8.--.- 't begraven in een ijkenkist F12.--.- +

                       F23. 8.-

                       ), ondertrouw 14 Jul 1781 in Leimuiden (Bartholomeus Kruijthof, wonende alhier zullende trouwen met Pleuntje Leeuwenburg, wonende te Langeraar, geeft hem aan in de classe van F 3.-.- ).  Getuige bij:  Lena Jansd ROUSEL  #287803   Overleden  25 Mei 1780  Leimuiden

                       Getuige bij:  Catrina Bartsd KRUITHOF  #287807   Overleden  20 Mrt 1779  Leimuiden

                       Getuige bij:  Arie Bartsz KRUITHOF  #287810   Overleden  27 Jul 1780  Leimuiden.

          303   x.  Jannigje Leenderts LEEUWENBURG, geb. 2 Aug 1751 in Oost-IJsselmonde, gedoopt 8 Aug 1751 in Ridderkerk, ovl. 7 Mrt 1818 in Leimuiden (aangegeven 9 Mrt).  Getuige bij:  Lena Bartsd KRUITHOF  #287460   Gedoopt  27 Okt 1782  Waddinxveen

                       Getuige bij:  Dirkje Bartsd KRUITHOF  #163605   Gedoopt  1 Feb 1784  Waddinxveen

                       Getuige bij:  Lena Bartsd KRUIJTHOF  #163606   Gedoopt  23 Apr 1786  Leimuiden. Zij trouwde Cornelis Ariesz KRUITHOF, getrouwd 17 Apr 1785 in Leimuiden, geb. 1756 in Rijnsaterswoude (zoon van Arij Meeuwisse KRUITHOF en Prijntje Barentsd Van NOORD), gedoopt 7 Nov 1756 in Rijnsaterswoude, ovl. 22 Jun 1828 in Leimuiden (aangegeven 24 Jun), ondertrouw 3 Apr 1785 in Leimuiden (Kornelis Kruijthof JM geboren van Rijnsaterwoude en wonende in Vriesekoop en Jannetje Leeuwenburg JD geboren van Oost IJsselmonde en wonende onder Langeraar geeft zich aan in de classe 3.-).  Getuige bij:  Lena Bartsd KRUIJTHOF  #163606   Gedoopt  23 Apr 1786  Leimuiden

                       Getuige bij:  Arij Meeuwisse KRUITHOF  #77674   Overleden  11 Jul 1781  Leimuiden.

 

202.   Aart Ariens LEEUWENBURG, geb. 1722 in Ridderkerk, gedoopt 24 Aug 1722 in Ridderkerk, ovl. 27 Jul 1802 in Ridderkerk.  Hij trouwde Neeltje Jans TROOST, getrouwd 1760 in Ridderkerk, geb. 1736 in West-IJsselmonde (dochter van Jan Rokusz TROOST en Dirkje Gerrits HITSERT), gedoopt 1 Okt 1736 in Barendrecht, ovl. 13 Aug 1811 in Ridderkerk, ondertrouw 28 Mrt 1760 in Ridderkerk, woonde (gezin) 1802 in Bolnes.  ARA DTB Ridderkerk. 73 jaar, weduwe Aart LEEUWENBURG, 3 kinderen op moment van overlijden, ze woonde Bolnes, memorie van successie 7 Nov 1811 vrij van belasting.

                       Kinderen:

          304    i.  Arij Aartsz LEEUWENBURG, geb. 1760 in Ridderkerk, gedoopt 24 Aug 1760 in Ridderkerk.

          305   ii.  Dirkje Aartsd LEEUWENBURG, geb. 1763 in Ridderkerk, gedoopt 16 Jan 1763 in Ridderkerk, ovl. vr 12 Feb 1764 in Ridderkerk.

          306  iii.  Dirkje Aardse LEEUWENBURG, geb. 1764 in Ridderkerk, gedoopt 12 Feb 1764 in Ridderkerk, ovl. na 1804.  Bron: ARA-Index R7.135. Woonde Ridderkerk(1813). Zij trouwde Hendrik Cornelisse ZUIDAM, ook bekend als ZUIDHAM, getrouwd 20 Feb 1782 in Ridderkerk, geb. 1759 in Rijsoord (zoon van Cornelis Cornelisz ZUIDAM en Jannegje Hendriks CORENDIJKER), gedoopt 5 Aug 1759 in Rijsoord, ovl. na 1804, ondertrouw 1 Feb 1782 in Ridderkerk.  Bronnen: ARA-Index R11.78 en R18.82. Woonde Ridderkerk(1813).

       + 307  iv.  Jan Aarts LEEUWENBURG geb. 1766.

          308   v.  Bastiaan Aardse LEEUWENBURG, geb. 1771 in Ridderkerk, gedoopt 6 Jan 1771 in Ridderkerk, ovl. vr 8 Sep 1778.

          309  vi.  Rokus Aartsz LEEUWENBURG, geb. 1776 in Ridderkerk, gedoopt 10 Nov 1776 in Ridderkerk.

       + 310 vii.  Bastiaan Aardse LEEUWENBURG geb. 1778.

 

207.   Japik Cornelisz LEEUWENBURG, ook bekend als Japik, geb. 1721 in Ridderkerk, gedoopt 20 Apr 1721 in Ridderkerk, ovl. 1790 in Zuid-Beijerland (aangegeven 2 Jul 1790), begraven 2 Jul 1790 in Zuid-Beijerland.  Hij trouwde (1) Teuntje Arijsd VELTHOVEN, getrouwd 25 Feb 1748 in Zuid-Beijerland, geb. 1690 in Zuid-Beijerland (dochter van Arij Joppe VELTHOVEN en Kniertje Leenderts Van Der HOEK), gedoopt 1 Okt 1690 in Zuid-Beijerland, ovl. vr 26 Sep 1767, ondertrouw 3 Feb 1748 in Zuid-Beijerland.  Hij trouwde (2) Elisabeth MONTFOORT, getrouwd 17 Okt 1767 in Numansdorp, geb. vr 1746 in Dordrecht, ovl. 15 Dec 1773 in Zuid-Beijerland (aangegeven, datum impost), ondertrouw 26 Sep 1767 in Numansdorp.  Hij trouwde (3) Annigje Hendriks KLOPPENBURG, ook bekend als KLOKKENBURG, getrouwd 12 Mei 1776 in Zuid-Beijerland, geb. 1749 in Goudswaard (dochter van Hendrik Dirks KLOPPENBURG en Ingetje Jansd VISSER), gedoopt 25 Dec 1749 in Goudswaard, ovl. vr 7 Okt 1824.

                       Kinderen van Annigje Hendriks KLOPPENBURG:

          311    i.  Jaapje Jacobs LEEUWENBURG, geb. 24 Jul 1776 in Zuid-Beijerland, gedoopt 28 Jul 1776 in Zuid-Beijerland, ovl. 8 Jan 1834 in Zuid-Beijerland (aangegeven 9 Jan).  Zij trouwde (1) Gerrit De SNOO, getrouwd 1797, geb. ca 1772, ovl. vr 7 Mrt 1802, ondertrouw 24 Mrt 1797 in Zuid-Beijerland.  Zij trouwde (2) Pieter Gerritsz HUISMAN, getrouwd 7 Mrt 1802 in Zuid-Beijerland, geb. 1775 in Nieuw-Beijerland (zoon van Gerrit Pietersz HUISMAN en Lijsbeth Willems Van BELLE), gedoopt 19 Nov 1775 in Nieuw-Beijerland, ovl. 2 Mei 1833 in Zuid-Beijerland (aangegeven 3 Mei).

          312   ii.  Ingetje Jacobs LEEUWENBURG, geb. 6 Jan 1780 in Zuid-Beijerland, gedoopt 23 Jan 1780 in Zuid-Beijerland, ovl. 21 Apr 1820 in Zuid-Beijerland (aangegeven 22 Apr).  Zij trouwde (1) Jacob Willemsz TROOST, getrouwd 28 Sep 1800 in Zuid-Beijerland, geb. 31 Jan 1773 in Zuid-Beijerland (zoon van Willem Ariens TROOST en Rijnburgje Ariens BOENDER), gedoopt 7 Feb 1773 in Zuid-Beijerland, ovl. 15 Aug 1815 in Zuid-Beijerland (aangegeven 16 Aug).  Zij trouwde (2) Arij Cornelisz TUK, getrouwd 4 Jul 1816 in Zuid-Beijerland, geb. 1789 in Zuid-Beijerland (zoon van Cornelis Pieters TUK en Cornelia Simons Van Der REE), gedoopt 24 Dec 1789 in Zuid-Beijerland, ovl. 1 Nov 1856 in Zuid-Beijerland.

          313  iii.  Cornelia Jacobs LEEUWENBURG, geb. 26 Jun 1782 in Zuid-Beijerland, gedoopt 30 Jun 1782 in Zuid-Beijerland, ovl. 20 Dec 1845 in Zuid-Beijerland (aangegeven 22 Dec).  Zij trouwde (1) David Dirksz Van HAM, getrouwd 7 Dec 1800 in Zuid-Beijerland, geb. 15 Jan 1775 in Zuid-Beijerland (zoon van Dirk Davids Van HAM en Annigje Jacobsd Van Der MEER), gedoopt 22 Jan 1775 in Zuid-Beijerland, ovl. 18 Sep 1822 in Zuid-Beijerland.  Zij trouwde (2) Arij Jacobusz SCHELLING, getrouwd 15 Okt 1830 in Zuid-Beijerland, geb. 2 Sep 1803 in Klaaswaal (zoon van Jacobus Ariensz SCHELLING en Geertruij Paulusd Den HARTIGH), gedoopt 11 Sep 1803 in Klaaswaal, ovl. 30 Jul 1837 in Zuid-Beijerland (aangegeven 31 Jul).

          314  iv.  Pietertje Jacobs LEEUWENBURG, geb. 28 Apr 1784 in Zuid-Beijerland, gedoopt 2 Mei 1784 in Zuid-Beijerland, ovl. vr 10 Jul 1787.

          315   v.  Jannigje Jacobs LEEUWENBURG, geb. 30 Sep 1785 in Zuid-Beijerland, gedoopt 2 Okt 1785 in Zuid-Beijerland, ovl. 1 Dec 1843 in Zuid-Beijerland (aangegeven 2 Dec), beroep arbeidster.  Zij trouwde (1) Andries Adrianusz 's GRAVENDEEL, getrouwd 11 Mei 1806 in Zuid-Beijerland, geb. 24 Aug 1772 in Zuid-Beijerland (zoon van Adrianus Goverts 's GRAVENDEEL en Jacoba Andriesd De JONG), gedoopt 30 Aug 1772 in Zuid-Beijerland, ovl. 18 Nov 1813 in Zuid-Beijerland (aangegeven 20 Nov).  Zij trouwde (2) Job Huigsz BARENDREGT, getrouwd 2 Feb 1815 in Zuid-Beijerland, geb. 1783 in Cillaarshoek (zoon van Huijg Huijgse BARENDRECHT en Neeltje Pieters Den BROEDER), gedoopt 27 Jul 1783 in Cillaarshoek, ovl. 5 Jul 1857 in Zuid-Beijerland, beroep arbeider, bouwknecht.

          316  vi.  Pietertje Jacobs LEEUWENBURG, geb. 10 Jul 1787 in Zuid-Beijerland, gedoopt 15 Jul 1787 in Zuid-Beijerland, ovl. 8 Mrt 1818 in Zuid-Beijerland (aangegeven 9 Mrt).  Zij trouwde Evert Johannesz SMITS, getrouwd 19 Aug 1810 in Zuid-Beijerland, geb. 1788 in Zuid-Beijerland (zoon van Johannes Evertsz SMITS en Geertruij Jacobsd UILENAAR), gedoopt 6 Apr 1788 in Zuid-Beijerland, ovl. 11 Feb 1857 in Zuid-Beijerland.

          317 vii.  Cornelis Jacobs LEEUWENBURG, geb. 30 Jan 1789 in Zuid-Beijerland, gedoopt 1 Feb 1789 in Zuid-Beijerland.

          318 viii.  Hendriksje Jacobs LEEUWENBURG, geb. 22 Nov 1790 in Zuid-Beijerland, gedoopt 28 Nov 1790 in Zuid-Beijerland, ovl. 10 Mei 1867 in Zuidland (aangegeven).  Zij trouwde Arie Willemsz SINTMAARTENSDIJK, getrouwd 29 Sep 1813 in Zuid-Beijerland, geb. 1779 in Piershil (zoon van Willem Pietersz SINTMAARTENSDIJK en Willemtje Jansd LOPIK), gedoopt 10 Jan 1779 in Piershil, ovl. 9 Mei 1854 in Zuidland (aangegeven).

 

214.   Johannes Joostsz LEEUWENBURG, geb. 1724 in Klaaswaal, gedoopt 19 Mrt 1724 in Klaaswaal, ovl. 15 Jun 1781 (aangegeven), beroep boer te Klaaswaal.  Hij trouwde Neeltje Joosten VERRIJP, getrouwd 1773, geb. 1752 in Strijen (dochter van Joost Jooste VERRIJP en Bastiaantje Jans HOEK), gedoopt 24 Dec 1752 in Strijen, ovl. 3 Jun 1784 in Klaaswaal, ondertrouw 1 Okt 1773 in Klaaswaal (zij geboren te Strijen wonend Klaaswaal).

                       Kinderen:

       + 319    i.  Joost Johannesz LEEUWENBURG geb. 1775.

 

224.   Leendert Cornelisse LEEUWENBURG, geb. 4 Nov 1734 in Mijnsheerenland, gedoopt 14 Nov 1734 in Mijnsheerenland, ovl. 26 Jul 1806 in Klaaswaal, beroep boer te Klaaswaal.  Hij trouwde (1) Adriaantje Leenderts De GEUS, getrouwd 2 Jun 1759 in Maasdam, geb. 1734 in Maasdam (dochter van Leendert Pietersz De GEUS en Lena Jacobsdr KUIJSMUIJS), gedoopt 4 Apr 1734 in Maasdam, ovl. 11 Mei 1767 in Klaaswaal, ondertrouw 11 Mei 1759 in Maasdam, ondertrouw 2 Jun 1759 in Mijnsheerenland.  Hij trouwde (2) Maaike Ariesd OVERWEEL, getrouwd 1771, geb. ca 1745 (dochter van Arije Jansz OVERWEEL en Neeltje Jans BARENDRECHT), ovl. 6 Nov 1786 in Klaaswaal, ondertrouw 22 Mrt 1771 in Klaaswaal.

                       Kinderen van Adriaantje Leenderts De GEUS:

          320    i.  Lena Leendertsd LEEUWENBURG, geb. 1762, gedoopt 7 Mrt 1762 in Klaaswaal, ovl. vr 13 Mrt 1763.

          321   ii.  Lena Leendertsd LEEUWENBURG, geb. 1763, gedoopt 13 Mrt 1763 in Klaaswaal.

          322  iii.  Annigje Leendertsz LEEUWENBURG, geb. 1766, gedoopt 11 Mei 1766 in Klaaswaal.

          323  iv.  Cornelis Leendertsz LEEUWENBURG, geb. 1767, gedoopt 27 Apr 1767 in Klaaswaal.

                       Kinderen van Maaike Ariesd OVERWEEL:

          324   v.  Annigje Leendertsd LEEUWENBURG, geb. 1771 in Klaaswaal, gedoopt 7 Jul 1771 in Klaaswaal.

          325  vi.  Neeltje Leendertsd LEEUWENBURG, geb. 1773 in Klaaswaal, gedoopt 9 Mei 1773 in Klaaswaal, ovl. vr 10 Mei 1778.

          326 vii.  Arie Leendertsz LEEUWENBURG, geb. 1775 in Klaaswaal, gedoopt 13 Aug 1775 in Klaaswaal, ovl. vr 24 Nov 1782.

          327 viii.  Neeltje Leenderts LEEUWENBURG, geb. 1778 in Klaaswaal, gedoopt 10 Mei 1778 in Klaaswaal, ovl. 28 Jun 1853 in Klaaswaal (aangegeven 29 Jun).  Zij trouwde (1) Hendrik BROEKHUIZEN, ovl. vr 1812.  Zij trouwde (2) Adrianus Leendertsz Van Den HEUVEL, getrouwd ca 1811, geb. 1772 in Klaaswaal (zoon van Leendert Ariesz Van Den HEUVEL en Jaapje Van Der WIEL), gedoopt 20 Sep 1772 in Klaaswaal, ovl. 2 Okt 1845 in Klaaswaal (aangegeven 3 Okt).

          328  ix.  Adriana Leenderts LEEUWENBURG, geb. 1780 in Klaaswaal, gedoopt 7 Mei 1780 in Klaaswaal, ovl. vr 21 Okt 1781.

          329   x.  Adriana Leenderts LEEUWENBURG, geb. 1781 in Klaaswaal, gedoopt 21 Okt 1781 in Klaaswaal, ovl. 14 Apr 1841 in Klaaswaal (aangegeven 16 Apr).  Zij trouwde Cornelis Johannesz Den BOER, getrouwd 9 Okt 1808 in Klaaswaal, geb. 1778 in Klaaswaal (zoon van Johannes Simons Den BOER en Jannigje Sijmonsd HOFMAN), gedoopt 11 Okt 1778 in Klaaswaal, ovl. 28 Jan 1865 in Klaaswaal (aangegeven 29 Jan).

       + 330  xi.  Arie Leenderts LEEUWENBURG geb. 1782.

          331 xii.  Cornelia Leenderts LEEUWENBURG, geb. 1783 in Klaaswaal, gedoopt 30 Nov 1783 in Klaaswaal, ovl. 14 Jul 1858 in Klaaswaal (aangegeven 15 Jul).  Zij trouwde Arie Claasz VOS, getrouwd 9 Okt 1808 in Klaaswaal, geb. 1786 in Klaaswaal (zoon van Claas Teunisse VOS en Cniertje Pietersd NIEUWLAND), gedoopt 22 Okt 1786 in Klaaswaal, ovl. 13 Mei 1849 in Klaaswaal (aangegeven 14 Mei).

          332 xiii.  Marietje Leenderts LEEUWENBURG, geb. 1786 in Klaaswaal, gedoopt 15 Jan 1786 in Klaaswaal, ovl. 7 Jan 1820 in Numansdorp (aangegeven 8 Jan).  Zij trouwde (1) Dirk JANSEN, geb. 1777 - 1778, ovl. 27 Jan 1812 in Groot-Cromstrijen (aangegeven 29 Jan Numansdorp).  Zij trouwde (2) Aart Jacobsz Van Der GIESSEN, getrouwd 29 Apr 1813 in Numansdorp, geb. 10 Jul 1783 in Westmaas (zoon van Jacob Aartsz Van Der GIESSEN en Alida Cornelisd HOOGSTWERF), gedoopt 13 Jul 1783 in Westmaas, ovl. 13 Feb 1867 in Numansdorp.

 

225.   Jacob Cornelis LEEUWENBURG, geb. 1737 in Mijnsheerenland, gedoopt 3 Mrt 1737 in Mijnsheerenland, ovl. 26 Sep 1800 in Mijnsheerenland (aangegeven), beroep boer te Mijnsheerenland.  Jacob is in 1783 bouwman te Mijnsheerenland aan de Blaaksedijk, later opgevolgd door zijn zoon Cornelis. Hij was diaken in 1783. Hij trouwde Ariaantje Joosten Van Der PLIGT, getrouwd 3 Nov 1771 in Heinenoord, geb. 1751 in Heinenoord (dochter van Joost Teunisz Van Der PLIGT en Willemijntje Ariensd MAASKANT), gedoopt 12 Sep 1751 in Heinenoord, ovl. 30 Okt 1828 in Oud-Beijerland (aangegeven 31 Okt), ondertrouw 11 Okt 1771 in Heinenoord.

                       Kinderen:

       + 333    i.  Cornelis Jacobs LEEUWENBURG geb. 1772.

          334   ii.  Joost Jacobs LEEUWENBURG, geb. 1773 - 1774 in Mijnsheerenland, gedoopt 2 Jan 1774 in Mijnsheerenland.

          335  iii.  Arie Jacobs LEEUWENBURG, geb. 1776 in Mijnsheerenland, gedoopt 29 Sep 1776 in Mijnsheerenland, ovl. 28 Jul 1779 in Mijnsheerenland.

          336  iv.  Annigje Jacobs LEEUWENBURG, geb. 1779 in Mijnsheerenland, gedoopt 10 Jan 1779 in Mijnsheerenland, ovl. 22 Jun 1812 in Heinenoord.  Zij trouwde Andries Bastiaansz SMITSHOEK, getrouwd 1803, geb. ca 1778 (zoon van Bastiaan Hendriksz SMITSHOEK en Lijsbeth Andriesd Van Der WULP), ovl. 7 Mrt 1840 in Heinenoord, ondertrouw 3 Okt 1803 in Mijnsheerenland.

       + 337   v.  Arij Jacobs LEEUWENBURG geb. 1780.

       + 338  vi.  Willem Jacobs LEEUWENBURG geb. 1783.

          339 vii.  Willemijntje Jacobs LEEUWENBURG, geb. 1785 in Mijnsheerenland, gedoopt 11 Dec 1785 in Mijnsheerenland, ovl. 7 Aug 1849 in Oud-Beijerland (aangegeven 8 Aug).  Zij trouwde Joost Philippusz De ROMPH, getrouwd 2 Okt 1805 in Heinenoord, geb. 5 Dec 1775 in Heinenoord (zoon van Philippus De ROMPH en Leijntje Joosten Van Der PLIGT), gedoopt 10 Dec 1775 in Heinenoord, ovl. 18 Jan 1856 in Oud-Beijerland (aangegeven 19 Jan).

       + 340 viii.  Jan Jacobs LEEUWENBURG geb. 20 Nov 1788.

          341  ix.  Marietje Jacobs LEEUWENBURG, geb. 21 Mei 1791 in Mijnsheerenland, gedoopt 29 Mei 1791 in Mijnsheerenland, ovl. 21 Sep 1830 in Heinenoord (aangegeven 23 Sep).  Zij trouwde Arie Jansz GROENEVELD, getrouwd 1 Dec 1816 in Heinenoord, geb. 30 Mei 1776 in Heinenoord (zoon van Jan Arisen GROENEVELD en Anna Maria Ariesd RIJSOORT), gedoopt 2 Jul 1776 in Heinenoord, ovl. 3 feb 1855 in Heinenoord, beroep arbeider, vlasboer.

          342   x.  Leendert Jacobs LEEUWENBURG, geb. 8 Jan 1794 in Mijnsheerenland, gedoopt 12 Jan 1794 in Mijnsheerenland, ovl. 28 Apr 1794 in Mijnsheerenland.

 

232.   Arien Bastiaansz GROENEVELD, geb. 1721 in Rockanje, gedoopt 8 Jun 1721 in Rockanje.  Hij trouwde Grietje Adrianusd Van TOLEDO, getrouwd 1742, geb. 1721 in Nieuw-Helvoet (dochter van Adrianus Adamsz Van TOLEDO en Machteltje Arensd NOORDIJK), gedoopt 27 Jul 1721 in Nieuw-Helvoet, ondertrouw 30 Jun 1742 in Zuidland (datum impost).

                       Kinderen:

          343    i.  Levinus Arijsz GROENEVELD, geb. 1742 in Nieuw-Helvoet, gedoopt 14 Okt 1742 in Nieuw-Helvoet, ovl. vr 30 Jul 1747.

          344   ii.  Maggeltje Arijsd GROENEVELD, geb. 1745 in Nieuw-Helvoet, gedoopt 23 Mei 1745 in Nieuw-Helvoet.

          345  iii.  Livinus Arijsz GROENEVELD, geb. 1747 in Nieuw-Helvoet, gedoopt 30 Jul 1747 in Nieuw-Helvoet.

       + 346  iv.  Adrianus Arijsz GROENEVELD geb. 1750.

          347   v.  Bastiaan Arijsz GROENEVELD, geb. 12 Nov 1752 in Nieuw-Helvoet, ovl. 10 Feb 1818 in Delft.

          348  vi.  Lijsbeth Arijsd GROENEVELD, geb. 1755 in Nieuw-Helvoet, gedoopt 3 Aug 1755 in Nieuw-Helvoet.

          349 vii.  Neeltje Arijsd GROENEVELD, geb. 1761 in Nieuw-Beijerland, gedoopt 2 Aug 1761 in Nieuw-Beijerland.

 

 

Dertiende Generatie

 

238.   Pieter Ariensz LEEUWENBURG, geb. 1715, gedoopt 30 Jan 1715 in Barendrecht.  Hij trouwde Iefje Reiniersd NOTEBOOM, getrouwd 11 Jul 1751 in Barendrecht, geb. 1725 (dochter van Reijnier Jacobs NOTEBOOM en Maria Johannisdr VERMEULEN), gedoopt 15 Apr 1725 in Maasdam, ondertrouw 15 Jun 1751 in Barendrecht.

                       Kinderen:

          350    i.  Maria Pieters LEEUWENBURG, geb. 1752, gedoopt 22 Mei 1752 in Barendrecht, ovl. vr 13 Mei 1764.

          351   ii.  Hadeweij Pieters LEEUWENBURG, geb. 1754, gedoopt 20 Jan 1754 in Barendrecht, ovl. vr 31 Aug 1755.

          352  iii.  Hadeweij Pieters LEEUWENBURG, geb. 1755, gedoopt 31 Aug 1755 in Barendrecht, ovl. vr 25 Mei 1760.

          353  iv.  Arij Pieters LEEUWENBURG, geb. 1757, gedoopt 6 Feb 1757 in Barendrecht, ovl. vr 22 Jan 1758.

          354   v.  Arij Pieters LEEUWENBURG, geb. 1758, gedoopt 22 Jan 1758 in Barendrecht, ovl. vr 8 Apr 1759.

          355  vi.  Arij Pieters LEEUWENBURG, ook bekend als KARSSENBOOM, geb. 1759 in Barendrecht, gedoopt 8 Apr 1759 in Barendrecht.

          356 vii.  Hadewij Pieters LEEUWENBURG, geb. 1760, gedoopt 25 Mei 1760 in Barendrecht, ovl. vr 20 Dep 1761.

          357 viii.  Reijnier Pieters LEEUWENBURG, geb. 1761, gedoopt 20 Sep 1761 in Barendrecht.

          358  ix.  Hadewij Pieters LEEUWENBURG, geb. 1761, gedoopt 20 Sep 1761 in Barendrecht.

          359   x.  Bastiaan Pieters LEEUWENBURG, geb. 1763, gedoopt 27 Feb 1763 in Barendrecht.

          360  xi.  Maria Pieters LEEUWENBURG, geb. 1764, gedoopt 13 Mei 1764 in Barendrecht.

       + 361 xii.  Jan Pieters LEEUWENBURG geb. 1765.

 

244.   Bastiaan Ariens LEEUWENBURG, geb. 1727 in Barendrecht, gedoopt 9 Mrt 1727 in Barendrecht.  Hij trouwde (1) Ariaantje Pietersd VERSCHOOR, getrouwd 30 Mei 1751 in Barendrecht, geb. 1725 in Barendrecht (dochter van Pieter Aarts VERSCHOOR en Neeltje Willemsd MOERKERKEN), gedoopt 29 Apr 1725 in Barendrecht, ovl. vr 4 Nov 1753.  Hij trouwde (2) Pleuntje Hendriksd De VRIES, getrouwd 4 Nov 1753 in Barendrecht, geb. 1725 in Barendrecht (dochter van Hendrik Cornelisz De VRIES en Maijken Jansd Van DRIEL), gedoopt 5 Aug 1725 in Barendrecht.

                       Kinderen van Ariaantje Pietersd VERSCHOOR:

          362    i.  Neeltje Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1752 in Barendrecht, gedoopt 27 Aug 1752 in Barendrecht.

                       Kinderen van Pleuntje Hendriksd De VRIES:

          363   ii.  Ariaantje Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1754 in Barendrecht, gedoopt 14 Jul 1754 in Barendrecht.

          364  iii.  Hendrik Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1755 in Barendrecht, gedoopt 25 Dec 1755 in Barendrecht, ovl. vr 25 Mrt 1759.

          365  iv.  Hadewij Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1757 in Barendrecht, gedoopt 21 Aug 1757 in Barendrecht.

          366   v.  Hendrik Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1759 in Barendrecht, gedoopt 25 Mrt 1759 in Barendrecht, ovl. vr 18 Mrt 1764.

          367  vi.  Maaijken Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1760 in Barendrecht, gedoopt 5 Okt 1760 in Barendrecht, ovl. vr 11 Aug 1765.

          368 vii.  Neeltje Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1761 in Barendrecht, gedoopt 25 Okt 1761 in Barendrecht, ovl. 1 Sep 1843 in Zwijndrecht (aangegeven 4 Sep).  Zij trouwde Dirk Cornelisz Van Der JAGT, getrouwd 23 Mei 1784 in Barendrecht, geb. 1740 in Barendrecht (zoon van Cornelis Francken Van Der JAGT en Arjaentie Dirksd BRAVENBOER), gedoopt 4 Dec 1740 in Barendrecht, ovl. vr 1 Sep 1843.

       + 369 viii.  Hendrik Bastiaans LEEUWENBURG geb. 1764.

          370  ix.  Maaijken Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1765 in Barendrecht, gedoopt 11 Aug 1765 in Barendrecht.

 

247.   Pieter Jacobusz LEEUWENBURG, geb. 1717 in Barendrecht, gedoopt 15 Aug 1717 in Barendrecht, ovl. 10 Nov 1796 in West-Barendrecht, beroep boer te Barendrecht.  Hij trouwde Grietje Cornelisd VAANDRAGER, getrouwd 22 Dec 1743 in Barendrecht, geb. 1719 in Barendrecht (dochter van Cornelis Fransz VAANDRAGER en Teuna Ariens Van Der MEULEN), gedoopt 26 Mrt 1719 in Barendrecht, ovl. 30 Mei 1810 in West-Barendrecht.  Getuige bij:  Neeltje Leenderts VERMEULEN  #19458   Gedoopt  18 Okt 1750  Barendrecht.

                       Kinderen:

          371    i.  Teuna Pieters LEEUWENBURG, geb. 1744, gedoopt 16 Aug 1744 in Barendrecht.

          372   ii.  Jan Pieters LEEUWENBURG, geb. 1745, gedoopt 19 Sep 1745 in Barendrecht, ovl. vr 4 Dec 1746.

          373  iii.  Jan Pieters LEEUWENBURG, geb. 1746, gedoopt 4 Dec 1746 in Barendrecht, ovl. vr 12 Apr 1750.

          374  iv.  Pietertje Pieters LEEUWENBURG, geb. 1748, gedoopt 8 Sep 1748 in Barendrecht, ovl. vr 4 Apr 1754.

       + 375   v.  Jan Pieters LEEUWENBURG geb. 1750.

          376  vi.  Pietertje Pieters LEEUWENBURG, geb. 1754 in Barendrecht, gedoopt 4 Apr 1754 in Barendrecht.  Zij trouwde Arij Jacobsz BERGHOUT, getrouwd 31 Mrt 1777 in Barendrecht, geb. 1745 in Poortugaal (zoon van Jacob Jansz BERGHOUT en Ariaentje Pieters BLIJDORP), gedoopt 9 Aug 1745 in Poortugaal, ondertrouw 13 Mrt 1777 in Barendrecht.

       + 377 vii.  Jacobus Pieters LEEUWENBURG geb. 1757.

          378 viii.  Cornelis Pieters LEEUWENBURG, geb. 1759, gedoopt 25 Mrt 1759 in Barendrecht.

 

251.   Jan Jacobs LEEUWENBURG, geb. 1724 in Barendrecht, gedoopt 12 Nov 1724 in Barendrecht, ovl. 4 Sep 1808 in Heinenoord, beroep boer te Heinenoord.  Staat en massa benevens scheiding van de boedel nagelaten door Jan Leeuwenburg, gewoond hebbend en op 4-9-1808 overleden te Heinenoord. Er is een testament dd 27-12-1803, gepasseerd tov Kornelis Kluit, notaris te Mijnsheerenland. Erfgenamen zijn de zoon Pieter Leeuwenburg en Geertrui Jacoba Villerius, huisvrouw van Bastiaan Jacob Verhei Kornelisz., Jacob Jan Villerius en Katharina Ida Villerius, kinderen van wijlen dochter Ingetje Leeuwenburg uit huwelijk met Jan Jacob Villerius. Onroerende goederen: - bouwwoning met 33 morgen land aan de dijk in Oud-Heinenoord - bouwwoning met ruim 15 morgen land aan dezelfde dijk, verhuurd aan Pieter Leeuwenburg. - vele (opgesomde) landerijen, enkele belast met een 'kniprente' - gemenelandsobligaties, nationale schuldbrieven, recipissen en losrenten - obligaties tlv Willem Millenaar, Arie Gerrits Dekker, de erfgenamen van Maria Leenheer, weduwe van Arie Gerrits Dekker, Laurens Vollaard, nu Bartholomeus Thomeris als in huwelijk hebbende diens weduwe, Kornelis Jans Hogendijk, Jan Pieters Leeuwenburg, Jacobus Pieters Leeuwenburg, Arie Berkhout als in huwelijk hebbende Pietertje Pieters Leeuwenburg, Teuna Pieters Leeuwenburg en ds. Johannes la Verge. - te vorderen pachtschulden van Mijntje Booij, weduwe van Kornelis van de Polder, Laurens Zevenbergen, Arie Pieters Goudswaard, Willem Millenaar, - in contanten f 7884 - huisraad, levende have, bouw- en melkgerei, graan en hooi Zuiver deelbaar is een waarde van f 127 484. Volgt kaveling. Getuige Salomon van Bochove. Aktedatum: 21/08/1808 Aard van de akte: boedelscheiding Naam notaris: Jan Kloppert Jacobsz. Toegangsnummer: 110 Notarissen Inventarisnummer: 7523. Hij trouwde Geertrui Pietersd Van Der SIJDEN, getrouwd 20 Mei 1753 in Heinenoord, geb. 1731 in Heinenoord (dochter van Pieter Willemsz Van Der SIJDEN en Geertje Jansd VERHEUL), gedoopt 22 Jul 1731 in Heinenoord.

                       Kinderen:

          379    i.  Pieter Jansz LEEUWENBURG, geb. 23 Okt 1754 in Heinenoord, gedoopt 27 Okt 1754 in Heinenoord, ovl. vr 11 Jan 1764.

          380   ii.  Jacobus Jansz LEEUWENBURG, geb. 16 Dec 1756 in Heinenoord, gedoopt 19 Dec 1756 in Heinenoord, ovl. vr 25 Aug 1758.

          381  iii.  Jacobus Jansz LEEUWENBURG, geb. 25 Aug 1758 in Heinenoord, gedoopt 27 Aug 1758 in Heinenoord.

          382  iv.  Ingetje Jansd LEEUWENBURG, geb. 8 Dec 1759 in Heinenoord, gedoopt 9 Dec 1759 in Heinenoord.  Bastiaan Jacob Cornelis Verheij gehuwd met Geertruij Jacoba Villerius, Jacob Jan Villerius wonende Heenvliet, Francois Hoijer wonende Amsterdam gehuwd met Katharina Ida Villerius, zijnde de vrouwen geassisteerd met hun mannen en Geertruij Jacoba, Jacob Jan en Katrharina Ida de enige nagelaten kinderen van Ingetje Leeuwenburg verwekt bij Jan Jacob Villerius en tezamen voor de helft erfgenamen van hun grootvader Jan Leeuwenburg gewoond hebbende te Heinenoord en ald.op 04/09/1807 overleden machtigen Danuel Johannes Loss nts wonende Nieuw Beijerland om namens hen te vervolgen het proces ca Johannes la Verge wonende te Heinenoord ter bekoming van de helft van 2210 gld. Aktedatum: 10/01/1809 Aard van de akte: procuratie Naam notaris: H.M. van Andel  Toegangsnummer: 110 Notarissen Inventarisnummer: 1210

                       Compareren Bastiaan Jacob Verhei en Geertrui Jacoba Villerius, echtelieden te Brielle, en Jacob Jan Villerius en Katharina Ida Villerius , beiden te Heenvliet. Beide laatstgenoemden zijn door handlichting meerderjarig. Zij zijn de nagelaten kinderen van Ingetje Leeuwenburg uit huwelijk met Jan Jacob Villerius, baljuw, schout en secretaris van Heenvliet. Hun grootvader Jan Leeuwenburg is op 4-9-1807 in Heinenoord overleden. Ingevolge diens testament dd 27-12-1803 (notaris Kornelis Kluit in Mijnsheerenland) zijn zij eigenaars geworden van land onder Heinenoord, met een totaalwaarde van f 51 000. Volgt kaveling bij loting. Aktedatum:26/10/1807 Aard van de akte: kaveling Naam notaris: Hugo van Andel Toegangsnummer:110 Notarissen Inventarisnummer:1176. Zij trouwde Jan Jacob VILLERIUS, geb. ca 1748, ovl. 28 Jun 1810 in Heenvliet.  Testament van Jan Jacobs Villerius, baljuw, schout en secretaris van Heenvliet en wonend aldaar. Hij is niet boven f 100 000 gegoed. Aan zijn zoon Jacob Jan Villerius prelegateert hij zijn kleding. Deze zoon krijgt bovendien eerste optie op koop van een huis te Heenvliet in de Ring op nr. 30 met een achterstaand pakhuis op nr. 32. Dit pakhuis is belast met twee renten, samen 28 stuivers, tbv de kerk van Heenvliet. Verder: een huis en schuurtje aan het Brandeerf op nr. 33, belast met 2 stuivers tbv de diaconie, een schuur aldaar op nr. 34, belast met 32 stuyiver kapoengeld tbv de Heerlijkheid, en een bouwwoning aan de westzijde van de Kerkweg op nr. 37. Voorts de navolgende landerijen: in de zuidhoek van de Ee nr;. 12, 20, 21 , 22, 24, 30, 35 en 36 in de Gouwaarshoek op nrs. 1, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 17 en 18 in de Kerkhoek nr. 7 (met stenen tuinhuisje) in de Verdoenhoek nrs. 7, 8, 21 (belast met f 3 tbv de Armen), 25, 26, 28, 29, 31, 32, 36, 38 en 39 in de Vier Hoeken Binnen nrs. 7 t/m 12 in de Zonnewaarsehoek nrs. 1, 2, 7, 11 t/m 14, 17, 18, 19, 20, 21, in de Vier Hoeken Buiten nrs. 14, 15, 29 in Zuigershil nrs. 15 t/m 19 in de Haaije buiten nrs. 2 en 3 gors langs de Bernisse op nr. 3 in de Kerkhoek tuinland op nr.7 onder Spijkenisse aan de Welleweg op nrs. 172, 174, 175, 176, 177 en 181. Nog het zilveren bestek, de bibliotheek en alle meubilair. Alles samen te aanvaarden voor f 41 500. Verder een optie op levende have, graan te velde en bouw- en melkgerei, rijtuigen etc. tegen taxatieprijs. Universeel erfgenaam zijn naast genoemde zoon zijn dochters Geertruida Jacoba Villerius, huisvrouw van Bastiaan Jacob Verhei Kornelisz. en Katharina Ida Villerius. Wie zich tegen het testament verzet vervalt in de legitieme portie. Seclusie weeskamer. Executyeurs/voogden zijn zijn zwager Pieter Leeuwenburg te Heinenooord en zijn neef Antonie Hendrik van Kruine te Brielle. Aktedatum:  16/10/1807 Aard van de akte:  testament

                       Naam notaris: Jan Kloppert Jacobsz. Toegangsnummer: 110 Notarissen Inventarisnummer: 7523

                       Jan Jacob Villerius baljuw, schout en secretaris van Heenvliet weduwnaar van Ingetje Leeuwenburg wonende alhier ter eenre en Bastiaan Jacob Verheij Kornelisz. gehuwd met Geertruida Jacoba Villerius, Jacob Jan Villerius en Katharina Ida Villerius beiden wonende Heenvliet, zijnde Geertruida Jacoba, Jacob Jan en Katharina Ida enige kinderen van Ingetje van Leeuwenburg, welke een dochter is van Geertrui van der Sijden en Jan Leeuwenburg beiden overleden, die bij hun testament op 16/08/1754 voor nts P. van Gelsdorp te Dordrecht verleden haar dochter tot enige erfgename hadden benoemd onder conditie van uitkering ter voldoening van de legitieme portie aan haar in huwelijk verwekte kinderen. Zij verklaren de legitieme portie te hebben ontvangen.  Aktedatum: 05/12/1808 Aard van de akte: kwitantie Naam notaris: Jan Kloppert Jacobsz Toegangsnummer: 110 Notarissen Inventarisnummer: 4747.

       + 383   v.  Pieter Jansz LEEUWENBURG geb. 11 Jan 1764.

          384  vi.  Geertrui Jansd LEEUWENBURG, geb. 30 Okt 1767 in Heinenoord, gedoopt 1 Nov 1767 in Heinenoord.

 

252.   Bastiaan Jacobusse LEEUWENBURG, geb. 1726, gedoopt 26 Dec 1726 in Barendrecht, ovl. 1773, begraven 19 Jun 1773 in Barendrecht.  Hij trouwde Maaijke Jansd SCHELLING, getrouwd 9 Nov 1766 in Barendrecht, geb. 1741 in Barendrecht (dochter van Johannes Ariesz SCHELLING en Lijntje Hendriksd LEENHEER), gedoopt 11 Jun 1741 in Barendrecht.

                       Kinderen:

          385    i.  Lijntje Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1767 in Barendrecht, gedoopt 27 Sep 1767 in Barendrecht, ovl. 19 Mrt 1827 in Moordrecht (aangegeven 21 Mrt).  Zij trouwde Johannes Gijsberts ESSEBOOM, getrouwd 1785, geb. 1758 in Strijen (zoon van Gijsbert Corstiaans ESSEBOOM en Anna Johannesdr VERMAAT), gedoopt 22 Okt 1758 in Strijen, ovl. 6 Sep 1828 in Moordrecht, beroep boer te Strijen, later kastelein te Moordrecht, ondertrouw 30 Jun 1785 in Strijen.

          386   ii.  Ingetje Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1769, gedoopt 26 Feb 1769 in Barendrecht.

 

264.   Cornelis Wouters LEEUWENBURG, geb. 1732 in Ridderkerk, gedoopt 3 Aug 1732 in Ridderkerk.  Hij trouwde (1) Lijsbeth Gerrits SWART, getrouwd 27 Feb 1756 in Zwijndrecht, geb. 1732 (dochter van Gerrit Jansz SWART en Maria OVERAXEL), gedoopt 20 Jul 1732 in Zwijndrecht, ovl. vr 22 Jun 1759.  Hij trouwde (2) Maaijke Korse Van Der NET, getrouwd 22 Jun 1759 in Zwijndrecht, geb. 1734 in Zwijndrecht (dochter van Corstiaan Jansz Van Der NET en Maijke Jansd STOK), gedoopt 24 Mrt 1734 in Zwijndrecht, ovl. vr Feb 1767.  Hij trouwde (3) Pietertje Hendriks BOERS, getrouwd 23 Mrt 1767 in Zwijndrecht, geb. 1740 (dochter van Hendrik Pieters BOERS en Kaatje Pieters NEUS), gedoopt 29 Sep 1740 in Zwijndrecht.

                       Kinderen van Maaijke Korse Van Der NET:

          387    i.  Wouter Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1760, gedoopt 16 Mrt 1760 in Zwijndrecht.

          388   ii.  Maaijke Cornelisd LEEUWENBURG, geb. 1762 in Zwijndrecht, gedoopt 14 Jan 1762 in Zwijndrecht.  Zij trouwde Jan Jacobs VINK, geb. 1762 in Ridderkerk (zoon van Jacob Woutersz VINK en Jannetje Jansd Van Der KULK), gedoopt 3 Dec 1762 in Ridderkerk.

                       Kinderen van Pietertje Hendriks BOERS:

          389  iii.  Hendrik Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1767, gedoopt 1 Nov 1767 in Zwijndrecht, ovl. vr 9 Apr 1769.

          390  iv.  Hendrik Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1769, gedoopt 9 Apr 1769 in Zwijndrecht, ovl. vr 16 Dec 1770.

          391   v.  Hendrik Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1770, gedoopt 16 Dec 1770 in Zwijndrecht, ovl. vr 24 Mei 1772.

          392  vi.  Hendrik Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1772, gedoopt 24 Mei 1772 in Zwijndrecht.

          393 vii.  Kaatje Cornelisd LEEUWENBURG, geb. 1775, gedoopt 25 Dec 1775 in Zwijndrecht.

          394 viii.  Jan Cornelisz LEEUWENBURG, geb. 1777, gedoopt 12 Okt 1777 in Zwijndrecht.

 

266.   Arij Wouters LEEUWENBURG, geb. 1735, gedoopt 3 Jul 1735 in Ridderkerk.  Hij trouwde Dirkje GROEN.

                       Kinderen:

          395    i.  Adriaantje Arijsd LEEUWENBURG, geb. 1776 - 1777 in Hendrik-Ido-Ambacht, ovl. 26 Mei 1856 in De Mijl, Krabbe en Nadort.  Zij trouwde Johannes Jansz Van TURNHOUT, getrouwd 9 Jun 1802 in Heerjansdam, geb. 1774 in Drongelen (zoon van Jan Van TURNHOUT en Lena MEIJERS), gedoopt 20 Mrt 1774 in Drongelen, Eethen, ovl. 1 Sep 1856 in Dubbeldam, beroep boerenknecht, arbeider, ondertrouw 24 Jun 1802 in Heerjansdam.  De OT en T-datum komen uit het getranscribeerde trouwboek gerecht van Heerjansdam. Het moge duidelijk zijn dat hier iets fout is gegaan, of bij de inschrijving in het originele trouwboek of bij de transcriptie.

       + 396   ii.  Aart Arijsz LEEUWENBURG geb. 24 Okt 1789.

 

277.   Willem Pieters LEEUWENBURG, geb. 1742 in Ridderkerk, gedoopt 25 Feb 1742 in Ridderkerk.  Hij trouwde Marijtje Cornelisd COMMIJS, getrouwd 20 Jun 1779 in Ridderkerk, geb. 1759 in Ridderkerk (dochter van Cornelis Cornelisz COMMIJS en Aagje Jans ROOS), gedoopt 2 Sep 1759 in Ridderkerk, ondertrouw 30 Mei 1779 in Ridderkerk.

                       Kinderen:

       + 397    i.  Pieter Willemsz LEEUWENBURG geb. 1780.

          398   ii.  Cornelis Willemsz LEEUWENBURG, geb. 1782, gedoopt 14 Apr 1782 in Ridderkerk.

          399  iii.  Jacob Willemsz LEEUWENBURG, geb. 1784, gedoopt 17 Okt 1784 in Ridderkerk.

          400  iv.  Annigje Willemsd LEEUWENBURG, geb. 1786, gedoopt 26 Nov 1786 in Ridderkerk, ovl. vr 14 Aug 1791.

          401   v.  Aagje Willemsd LEEUWENBURG, geb. 1788 in Ridderkerk, gedoopt 22 Jun 1788 in Ridderkerk.  Zij trouwde Arij Hendriksz De ZEEUW, getrouwd 24 Apr 1829 in Ridderkerk, geb. 1773 - 1774 in Ridderkerk (zoon van Hendrik Pleunen De ZEEUW en Annigje Cornelisd Van Der KULK).

          402  vi.  Annigje Willemsd LEEUWENBURG, geb. 1791, gedoopt 14 Aug 1791 in Ridderkerk, ovl. vr 18 Aug 1793.

          403 vii.  Annigje Willemsd LEEUWENBURG, geb. 1793, gedoopt 18 Aug 1793 in Ridderkerk, ovl. vr 24 Apr 1796.

          404 viii.  Annigje Willemsd LEEUWENBURG, geb. 1796, gedoopt 24 Apr 1796 in Ridderkerk, ovl. vr 23 Sep 1798.

          405  ix.  Annigje Willemsd LEEUWENBURG, geb. 23 Sep 1798 in Ridderkerk, gedoopt 30 Sep 1798 in Ridderkerk.

 

290.   Aart Woutersz LEEUWENBURG, geb. 1736, gedoopt 7 Okt 1736 in Goudswaard.  Hij trouwde Maartje Leenderts VERMAAT, getrouwd 6 Mei 1759 in Goudswaard, geb. 1738 (dochter van Leendert Arends VERMAAT en Lijsbeth Arends WESTDIJK), gedoopt 16 Feb 1738 in Goudswaard.

                       Kinderen:

          406    i.  Maartje Aartsd LEEUWENBURG, geb. 1761, gedoopt 5 Apr 1761 in Goudswaard, ovl. vr 13 Nov 1774.

          407   ii.  Lijsbeth Aartsd LEEUENBURG, geb. 1763, gedoopt 16 Jan 1763 in Goudswaard.

          408  iii.  Lijsbeth Aartsd LEEUWENBURG, geb. 1763 in Goudswaard, gedoopt 16 Jan 1763 in Goudswaard, ovl. 31 Dec 1822 in Goudswaard.  Zij trouwde Cornelis Meeuwisse Van ROTTERDAM, geb. 1762 in Nieuw-Beijerland (zoon van Meeuwis Pietersz Van ROTTERDAM en Bartje Cornelisd De BRUIJN), gedoopt 28 Mrt 1762 in Nieuw-Beijerland, ovl. 28 Jun 1819 in Korendijk.

          409  iv.  Leendert Aartsz LEEUWENBURG, geb. 1769, gedoopt 29 Okt 1769 in Goudswaard, ovl. vr 28 Feb 1773.

       + 410   v.  Leendert Aarts LEEUWENBURG geb. 1773.

          411  vi.  Maartje Aartsd LEEUWENBURG, geb. 1774, gedoopt 13 Nov 1774 in Goudswaard.  Partner NN, ongetrouwd 1805.

          412 vii.  Arij Aartsz LEEUWENBURG, geb. 1776, gedoopt 18 Feb 1776 in Goudswaard.

          413 viii.  Johannes Aartsz LEEUWENBURG, geb. 1778, gedoopt 15 Mrt 1778 in Goudswaard.

          414  ix.  Adriaantje Aartsd LEEUWENBURG, geb. 1780, gedoopt 9 Jan 1780 in Goudswaard.

 

292.   Johannes Woutersz LEEUWENBURG, geb. 1743, gedoopt 4 Aug 1743 in Nieuw-Beijerland, ovl. 26 Jan 1806.  Hij trouwde Pietertje Teunisd Van De REE, ook bekend als Van Der RIE, getrouwd 9 Nov 1766 in Numansdorp, geb. 1744 (dochter van Teunis Jans Van Der REE en Marijke Pieters ABBENBROEK), gedoopt 18 Jul 1744 in Numansdorp, ovl. 28 Jan 1829 in Goudswaard, ondertrouw 17 Okt 1766 in Numansdorp.

                       Kinderen:

       + 415    i.  Wouter Johannesz LEEUWENBURG geb. ca 1766.

          416   ii.  Maria Johannesd LEEUWENBURG, geb. 1777 in Goudswaard, gedoopt 27 Apr 1777 in Goudswaard, ovl. 15 Feb 1811 in Zuid-Beijerland.  Zij trouwde Leendert Ariesz Van Der REE, getrouwd 13 Mei 1797 in Goudswaard, geb. 1772 in Numansdorp (zoon van Arie Teunisz Van Der REE en Lijsbeth Jans BARENDREGT), gedoopt 21 Jun 1772 in Numansdorp, ovl. 18 Jun 1823 in Zuid-Beijerland, beroep boer te Numansdorp, sinds 1800 te Zuid-Beijerland.

 

307.   Jan Aarts LEEUWENBURG, geb. 1766 in Ridderkerk, gedoopt 23 Nov 1766 in Ridderkerk, ovl. 1825 - 1842.  Hij trouwde (1) Adriana Arijsd Van Der JAGT, getrouwd 26 Mei 1793 in Barendrecht, geb. 1749 in Carnisse (dochter van Arie Ingensz Van Der JAGT en Ariaantje Ariens LEEUWENBURG), gedoopt 28 Dec 1749 in Barendrecht, ovl. 8 Nov 1817.  Hij trouwde (2) Cornelia Willems NOUWEN, getrouwd 3 Sep 1825 in West-Barendrecht, geb. 6 Jan 1796 in Rijsoord (dochter van Willem Jansz NOUWEN en Lijntje Hendriks De RUITER), gedoopt 17 Jan 1796 in Rijsoord, ovl. 2 Okt 1861.  Zij was huishoudster bij Jan op een boerderij aan de Voordijk en kreeg met hem 3 kinderen die pas bij haar huwelijk met Jan zijn gedoopt en geëcht.

                       Kinderen van Cornelia Willems NOUWEN:

          417    i.  Neeltje LEEUWENBURG, geb. 14 Jan 1821 in Oost- en West-Barendrecht, gedoopt 3 Sep 1825 in West-Barendrecht (gedoopt en geëcht bij het huwelijk van de ouders).  Zij trouwde Gerrit STOLK, getrouwd 19 Sep 1851 in Barendrecht, geb. ca 1819 in Oost- en West-Barendrecht (zoon van Willem Dirksz STOLK en Janna Gerritsd Van Der GIESSEN).

       + 418   ii.  Aart LEEUWENBURG geb. 3 Mei 1822.

          419  iii.  Willem LEEUWENBURG, geb. 9 Feb 1825 in West-Barendrecht, gedoopt 3 Sep 1825 in West-Barendrecht (gedoopt en geëcht bij het huwelijk van de ouders).

 

310.   Bastiaan Aardse LEEUWENBURG, geb. 1778 in Ridderkerk, gedoopt 8 Sep 1778 in Ridderkerk, ovl. 20 Mei 1846 in Ridderkerk, beroep bouwman.  Zijn naam kwam voor op de lijst van belastingplichtige ingelanden van Nieuw-Reijerwaard in 1835. Hij trouwde Trijntje Arijsd VERSCHOOR, getrouwd 21 Mei 1801 in Ridderkerk, geb. 1780 in Ridderkerk (dochter van Arij Leendertsz VERSCHOOR en Beligje Teunisdr HARDAM), gedoopt 16 Jan 1780 in Ridderkerk, ovl. 10 Jul 1849 in Ridderkerk, ondertrouw 1 Mei 1801 in Ridderkerk (hij jm geboortig en wonende te Ridderkerk, zij jd van Ridderkerk).

                       Kinderen:

       + 420    i.  Aart Bastiaans LEEUWENBURG geb. 1801.

          421   ii.  Beeligje Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 15 Apr 1803 in Ridderkerk, gedoopt 24 Apr 1803 in Ridderkerk, ovl. 4 Okt 1885 in Sliedrecht (aangegeven 5 Okt).  Zij trouwde Arij Jansz HUIJSER, getrouwd 9 Jun 1825 in Ridderkerk, geb. 1806 in Ridderkerk (zoon van Jan Jorisse HUIJSER en Pietertje Arijse RIJSDIJK), gedoopt 14 Dec 1806 in Ridderkerk, ovl. 17 Dec 1866 in Sliedrecht, beroep 1825 klompenmaker.

       + 422  iii.  Arij Bastiaans LEEUWENBURG geb. 1805.

          423  iv.  Neeltje Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1807 in Ridderkerk, gedoopt 11 Jan 1807 in Ridderkerk, ovl. 23 Okt 1888 in Ridderkerk.  Zij trouwde (1) Klaas Jansz Van Der VORM, getrouwd 1 Mei 1829 in IJsselmonde, geb. 6 Dec 1799 in Ridderkerk (zoon van Jan Ottosz Van Der VORM en Dirksje Jacobsd DORSMAN), gedoopt 8 Dec 1799 in Ridderkerk, ovl. 25 Jul 1833 in Zevenhuizen, beroep vlasboer te IJsselmonde, later bouwman en vlasboer te Bolnes.  Zij trouwde (2) Jan Bastiaans LAGENDIJK, getrouwd 24 Apr 1835 in Ridderkerk, geb. 1803 in Ridderkerk (zoon van Bastiaan Dirks LAGENDIJK en Adriana Jansd De GROOT), gedoopt 5 Jun 1803 in Ridderkerk, ovl. ca 1870 in Ridderkerk, beroep vlasboer.

       + 424   v.  Rokus Bastiaans LEEUWENBURG geb. 1808.

       + 425  vi.  Teunis Bastiaans LEEUWENBURG geb. 1810.

          426 vii.  Meinsje LEEUWENBURG, geb. 5 Mei 1813 in Ridderkerk (aangegeven 6 Mei), ovl. 1 Dec 1879 in Ridderkerk.  Partner NN.  Zij trouwde Martinus STOK, getrouwd 24 Jul 1852 in Ridderkerk, geb. 9 Aug 1821 in Oost-Barendrecht (zoon van Gerrit Martinusz STOK en Neeltje Benjaminsd STERKMAN), ovl. na 1879 in Ridderkerk, beroep arbeider.

          427 viii.  Jan Bastiaansz LEEUWENBURG, geb. 1 Sep 1814 in Ridderkerk (aangegeven 3 Sep), ovl. 13 Jan 1849 in Ridderkerk.  Hij trouwde Teuntje Van 't ZELFDE, getrouwd 17 Mei 1844 in Ridderkerk, geb. 6 Nov 1818 in Kijfhoek (dochter van Dammis Maartensz Van 't ZELFDE en Janna Pleunsd De ZEEUW), ovl. 18 Jul 1888 in Ridderkerk.

          428  ix.  Pieter LEEUWENBURG, geb. 31 Okt 1817 in Ridderkerk (aangegeven 1 Nov), ovl. 29 Jan 1818 in Ridderkerk.

       + 429   x.  Pieter LEEUWENBURG geb. 9 Sep 1819.

 

319.   Joost Johannesz LEEUWENBURG, geb. 1775 in Klaaswaal, gedoopt 23 Jul 1775 in Klaaswaal, ovl. 26 Apr 1821 in De Mijl, Krabbe en Nadort (aangegeven Strijen en te De Mijl, Krabbe en Nadorst).  Hij trouwde Johanna Maria Barendsd LUIJTVELD, getrouwd 7 Mei 1797 in Strijen, geb. 17 Feb 1783 in Steenbergen (dochter van Berend Constantijn Theodorus LUIJTVELD en Pietertje Jacobusd Van IJSERLOO), gedoopt 23 Feb 1783 in Steenbergen, ovl. 28 Aug 1838 in Strijen (aangegeven 29 Aug 1838).

                       Kinderen:

          430    i.  Johannes Joostsz LEEUWENBURGH, geb. 6 Mei 1798 in Strijen, gedoopt 13 Mei 1798 in Strijen.

       + 431   ii.  Barend Constantijn Doris Joostsz LEEUWENBURG geb. 19 Apr 1803.

          432  iii.  Pietertje Joostsd LEEUWENBURGH, geb. 19 Apr 1803 in Strijen, gedoopt 24 Apr 1803 in Strijen, ovl. vr 19 Mrt 1813.

          433  iv.  Gerrit Cornelis Joostsz LEEUWENBURGH, geb. 29 Okt 1805 in Strijen, gedoopt 3 Nov 1805 in Strijen.

          434   v.  Pietertje LEEUWENBURG, geb. 19 Mrt 1813 in Strijen, ovl. 2 Mei 1874 in Strijen (aangegeven 4 Mei).  Zij trouwde Jan Willemsz HORDIJK, getrouwd 9 Mei 1838 in Strijen, geb. 27 Sep 1802 in Strijen (zoon van Willem Jansz HORDIJK en Maria Ariensd DEKKER), gedoopt 3 Okt 1802 in Strijen, ovl. 20 Jan 1888 in Strijen (aangegeven 23 Jan).

          435  vi.  Neeltje LEEUWENBURG, geb. 11 Jan 1821 in Strijen (aangegeven 12 Jan), ovl. 18 Apr 1822 in Strijen (aangegeven 19 Apr).

          436 vii.  Hendrik LEEUWENBURGH, geb. 11 Jan 1821 in Strijen (aangegeven 12 Jan).  Hij trouwde Cornelia De RIDDER, getrouwd 15 Jun 1855 in Schipluiden, geb. 11 Jun 1827 in Schipluiden (aangegeven 12 Jun) (dochter van Jan Jansz De RIDDER en Cornelia Dirksd WEGGEMAN).

 

330.   Arie Leenderts LEEUWENBURG, geb. 1782 in Klaaswaal, gedoopt 24 Nov 1782 in Klaaswaal, ovl. 22 Sep 1858 in Klaaswaal.  Hij trouwde (1) Jannigje Cornelis WEEDA, getrouwd 30 Apr 1809 in Mijnsheerenland, geb. 1781 in Cillaarshoek (dochter van Cornelis Willems WEEDA en Pietertje Hendriks Van DRONGELEN), gedoopt 9 Sep 1781 in Cillaarshoek, ovl. 22 Jun 1811 in Mijnsheerenland (aangegeven 25 Jun).  Hij trouwde (2) Jannigje Hermanusse BOER, getrouwd 29 Okt 1813 in Mijnsheerenland, geb. 18 Aug 1790 in Westmaas (dochter van Hermanus Cornelisz Den BOER en Nelletje Ariesd Den BELDER), gedoopt 22 Aug 1790 in Westmaas, ovl. 18 Nov 1864 in Hendrik-Ido-Ambacht.

                       Kinderen van Jannigje Cornelis WEEDA:

          437    i.  Maaike Arijsd LEEUWENBURG, geb. 23 Jan 1810 in Klaaswaal, gedoopt 28 Jan 1810 in Klaaswaal.

                       Kinderen van Jannigje Hermanusse BOER:

          438   ii.  Leendert LEEUWENBURG, geb. 14 Jan 1814 in Mijnsheerenland (aangegeven 15 Jan).

          439  iii.  Doodgeboren Kind LEEUWENBURG, geb. 16 Jan 1814 in Mijnsheerenland (aangegeven 18 Jan), ovl. 16 Jan 1814 in Mijnsheerenland (aangegeven 18 Jan).

          440  iv.  Nelligje LEEUWENBURG, geb. 14 Jun 1815 in Mijnsheerenland (aangegeven 15 Jun), ovl. 22 Apr 1840 in Kijfhoek (aangegeven 23 Apr).

          441   v.  Leendert LEEUWENBURG, geb. 27 Nov 1816 in Mijnsheerenland (aangegeven 29 Nov), ovl. 8 Jan 1824 in Mijnsheerenland (aangegeven 10 Jan).

          442  vi.  Maaijke LEEUWENBURG, geb. 26 Jul 1818 in Mijnsheerenland (aangegeven 27 Jul), ovl. 25 Mrt 1836 in Heeroudelands-Ambacht.

          443 vii.  Maria LEEUWENBURG, geb. 22 Aug 1820 in Mijnsheerenland (aangegeven 25 Aug), ovl. 7 Okt 1820 in Mijnsheerenland (aangegeven 8 Okt 1820).

          444 viii.  Maria LEEUWENBURG, geb. 18 Dec 1821 in Mijnsheerenland (aangegeven 19 Dec).  Zij trouwde Pieter GOUDSWAARD, getrouwd 20 Nov 1846 in Ridderkerk, geb. 1815 - 1816 in Ridderkerk (zoon van Pieter GOUDSWAARD en Cornelia SNAUW).

          445  ix.  Annigje LEEUWENBURG, geb. 21 Mei 1824 in Mijnsheerenland (aangegeven 24 mei), ovl. 13 Aug 1831 in Heeroudelands-Ambacht.

          446   x.  Lena LEEUWENBURG, geb. 29 Sep 1827 in Heinenoord (aangegeven 1 Okt), ovl. 23 Okt 1828 in Heeroudelands-Ambacht (aangegeven 24 Okt).

          447  xi.  Lena LEEUWENBURG, geb. 9 Sep 1829 in Heeroudelands-Ambacht (aangegeven 11 Sep), ovl. 5 Okt 1863 in Hendrik-Ido-Ambacht (aangegeven 6 Okt).  Zij trouwde Pieter BLIEK, getrouwd 3 Mei 1855 in Zwijndrecht, geb. 23 Okt 1831 in Nieuw-Beijerland (zoon van Jan Pietersz BLIEK en Leijntje Arijsd WESTDIJK), ovl. 19 Jul 1866 in Hendrik-Ido-Ambacht.

          448 xii.  Annigje LEEUWENBURG, geb. 2 Okt 1832 in Heeroudelands-Ambacht, ovl. 27 Okt 1833 in Heeroudelands-Ambacht (aangegeven 28 Okt).

 

333.   Cornelis Jacobs LEEUWENBURG, geb. 1772 in Mijnsheerenland, gedoopt 11 Okt 1772 in Mijnsheerenland, ovl. 30 Dec 1845 in Mijnsheerenland, beroep boer te Mijnsheerenland.  Hij trouwde Jannigje Dirksd SLOOTER, getrouwd 1805, geb. 1779 - 1780 in 's-Gravendeel (dochter van Dirk Jansz SLOOTER en Pietertje Philipusse Van Der BOM), ovl. 24 Apr 1858 in Mijnsheerenland, ondertrouw 5 Okt 1805 in Mijnsheerenland.

                       Kinderen:

       + 449    i.  Jacob Cornelisz LEEUWENBURG geb. 23 Jul 1806.

          450   ii.  Pietertje Cornelisd LEEUWENBURG, geb. 29 Aug 1807 in Mijnsheerenland, gedoopt 30 Aug 1807 in Mijnsheerenland, ovl. 9 Aug 1822 in Mijnsheerenland (aangegeven 10 Aug).

          451  iii.  Adriaantje Cornelisd LEEUWENBURG, geb. 30 Jul 1808 in Mijnsheerenland, gedoopt 31 Jul 1808 in Mijnsheerenland.

          452  iv.  Ariaantje LEEUWENBURG, geb. 17 Mei 1814 in Mijnsheerenland (aangegeven 18 Mei), ovl. 27 Sep 1842 in 's-Gravendeel (aangegeven 29 Sep).  Zij trouwde Pieter Corstiaans Den BOER, getrouwd 1 Mei 1834 in Mijnsheerenland, geb. 2 Mei 1805 in 's-Gravendeel (zoon van Corstiaan Cornelisz Den BOER en Ariaantje Pieters De RUITER), gedoopt 5 Mei 1805 in 's-Gravendeel, ovl. 1 Nov 1866 in 's-Gravendeel, beroep boer te 's-Gravendeel.

       + 453   v.  Dirk LEEUWENBURG geb. 25 Nov 1817.

 

337.   Arij Jacobs LEEUWENBURG, geb. 1780 - 1781 in Heinenoord ?, gedoopt 7 Jan 1781 in Mijnsheerenland, ovl. 17 Jan 1869 in Mijnsheerenland (aangegeven 18 Jan), beroep boer te Mijnsheerenland, woonde 1835 in Mijnsheerenland (aan de Rheedijk).  Ouderling. Hij trouwde (1) Lijntje Bastiaans Den BELDER, getrouwd 1804, geb. ca 1782 in Maasdam (dochter van Bastiaan Cornelisz Den BELDER en Lena De GEUS), ovl. 9 Sep 1810 in Heinenoord (aangegeven, datum impost), ondertrouw 27 Apr 1804 in Maasdam (zij wonend Maasdam), ondertrouw 27 Apr 1804 in Mijnsheerenland.  Getuige bij:  Bastiaan Bastiaansz BELDER #107269   Gedoopt  24 Aug 1800  Maasdam

       Getuige bij:  Jan Bastiaansz BELDER #82220   Gedoopt  16 Nov 1801  Maasdam

       Getuige bij:  Arie Bastiaansz BELDER #107270   Gedoopt  1 Apr 1804  Maasdam. Hij trouwde (2) Johanna Jansd SMIT, getrouwd ca 1810, geb. ca Dec 1780 (dochter van Jan Dirks SMIT en Neeltje Leenderts RIJSDIJK), ovl. 22 Jun 1829 in Heinenoord (ca 48 jaar en 6 maanden).  Hij trouwde (3) Johanna Pietersd FONKERT, ook bekend als TONKERT, getrouwd 3 Mei 1830 in Mijnsheerenland, geb. 23 Jan 1792 in Numansdorp (dochter van Pieter Bastiaans FONKERT en Jannigje Willemsdr Van REES), gedoopt 29 Jan 1792 in Numansdorp, ovl. 9 Dec 1839 in Mijnsheerenland, ondertrouw 18 Apr 1830 in Heinenoord.

                       Kinderen van Lijntje Bastiaans Den BELDER:

          454    i.  Lena Ariesd LEEUWENBURG, geb. 5 Mrt 1805 in Heinenoord, gedoopt 10 Mrt 1805 in Heinenoord, ovl. 19 Jul 1847 in Puttershoek (aangegeven 20 Sep).  Zij trouwde (1) Jan Pietersz VERKERK, getrouwd 13 Jun 1825 in 's-Gravendeel, geb. 22 Mrt 1794 in 's-Gravendeel (zoon van Pieter Jansz VERKERK en Lena Dirkse Van PROOIJEN), gedoopt 30 Mrt 1794 in 's-Gravendeel, beroep arbeider, boer te 's-Gravendeel, ovl. 20 Mei 1843 in Puttershoek (aangegeven 22 Mei), ondertrouw 13 Mei 1825.  Zij trouwde (2) Anthonij Andriesz GOUD, getrouwd 11 Dec 1844 in Puttershoek, geb. 17 Aug 1811 ? in 's-Gravendeel (zoon van Andries Anthonysz GOUD en Christina Anthoniesd ROSENDAAL), ovl. 30 Sep 1860 in Puttershoek, begraven 1 Okt 1860 in Puttershoek, beroep watermolenaar.

       + 455   ii.  Jacob Arijsz LEEUWENBURG geb. 18 Apr 1806.

       + 456  iii.  Boudewijn Arijsz LEEUWENBURG geb. 30 Apr 1807.

       + 457  iv.  Bastiaan Arijsz LEEUWENBURG geb. 3 Jun 1808.

                       Kinderen van Johanna Jansd SMIT:

          458   v.  Ariaantje LEEUWENBURG, geb. 30 Apr 1812 in Heinenoord (aangegeven 3 Mei), ovl. 22 Sep 1848 in Heinenoord (aangegeven 23 Sep).  Zij trouwde Leendert Van Der WULP, getrouwd 30 Aug 1832 in Heinenoord, geb. 8 Sep 1813 in Heinenoord (zoon van Ary Melisz Van Der WULP en Ingetje Jansd SNIJDER), ovl. na 23 Sep 1848.

                       Kinderen van Johanna Pietersd FONKERT:

          459  vi.  Jannigje LEEUWENBURG, geb. 13 Mrt 1831 in Heinenoord (aangegeven 14 Mrt).  Zij trouwde Frans STOOKER, getrouwd 20 Jan 1849 in Mijnsheerenland, geb. 22 Sep 1820 in 's-Gravendeel (zoon van NN en Bastiaantje Hermensd STOOKER).

          460 vii.  Johanna LEEUWENBURG, geb. 31 Jan 1834 in Mijnsheerenland (aangegeven 1 Feb), ovl. 12 Dec 1835 in Mijnsheerenland.

 

338.   Willem Jacobs LEEUWENBURG, geb. 1783 in Mijnsheerenland, gedoopt 25 Mei 1783 in Mijnsheerenland, ovl. 24 Apr 1844 in Heinenoord (aangegeven 25 Apr), beroep boer te Heinenoord.  Hij trouwde Anna Arijsd De VROME, getrouwd 20 Apr 1808 in Heinenoord, geb. 1782 in Mijnsheerenland (dochter van Arie Jansz De VROME en Pleuntje Pleunen GROENEVELD), gedoopt 4 Aug 1782 in Mijnsheerenland, ovl. 12 Aug 1857 in Heinenoord (aangegeven 13 Aug), ondertrouw 1 Apr 1808 in Mijnsheerenland.

                       Kinderen:

       + 461    i.  Jacob Willems LEEUWENBURG geb. 13 Okt 1808.

       + 462   ii.  Arij Willemsz LEEUWENBURG geb. 1 Apr 1810.

          463  iii.  Ariaantje LEEUWENBURG, geb. 25 Jan 1812 in Heinenoord (aangegeven 28 Jan), ovl. 3 Feb 1814 in Heinenoord (aangegeven 5 Feb).

       + 464  iv.  Joost LEEUWENBURG geb. 13 Okt 1814.

          465   v.  Dirk LEEUWENBURG, geb. 8 Jan 1816 in Heinenoord (aangegeven 10 Jan), ovl. 28 Jun 1816 in Heinenoord (aangegeven 29 Jun).

       + 466  vi.  Pleun LEEUWENBURG geb. 10 Jun 1817.

          467 vii.  Adriaantje LEEUWENBURG, geb. 6 Aug 1819 in Heinenoord (aangegeven 7 Aug), ovl. 10 Jan 1863 in Heinenoord (aangegeven 12 Jan).  Zij trouwde Willem Jansz MONSTER, getrouwd 1 Mei 1839 in Heinenoord, geb. 21 Sep 1808 in Heinenoord (zoon van Jan Willems MONSTER en Willemijntje Dirks VERZIJL), gedoopt 25 Sep 1808 in Heinenoord, ovl. 7 Okt 1874 in Heinenoord.

          468 viii.  Pleuntje LEEUWENBURG, geb. 14 Dec 1822 in Heinenoord, ovl. 2 Sep 1850 in Heinenoord (aangegeven 3 Sep).  Zij trouwde Dirk KAPPETEIN, getrouwd 1 Mei 1847 in Heinenoord, geb. 1818 - 1819 in Mijnsheerenland (zoon van Pieter Jacobsz CAPITEIJN en Bastiaantje Jacobsd RIJSDIJK).

 

340.   Jan Jacobs LEEUWENBURG, geb. 20 Nov 1788 in Mijnsheerenland, gedoopt 30 Nov 1788 in Mijnsheerenland, ovl. 24 Nov 1866 in Groote-Lindt (aangegeven 26 Nov), beroep boer te Zwijndrecht-Kijfhoek.  Hij trouwde (1) Teuntje Cornelisdr BRAVENBOER, getrouwd 2 Feb 1815 in Rijsoord, geb. 23 Sep 1782 in Heeroudelands-Ambacht (dochter van Cornelis Joosten BRAVENBOER en Jannigje Ariesd In 't VELD), gedoopt 29 Sep 1782 in Heeroudelands-Ambacht, ovl. 10 Okt 1831 in Kijfhoek (aangegeven 11 Okt).  Hij trouwde (2) Adriana KAIM, getrouwd 20 Jan 1837 in Hendrik-Ido-Ambacht, geb. 1815 - 1816 in 's-Gravendeel (dochter van Floris Jansz KAIM en Antje Cornelisd Van Der LINDEN), ovl. na 24 Nov 1866.

                       Kinderen van Teuntje Cornelisdr BRAVENBOER:

          469    i.  Arijaantje LEEUWENBURG, geb. 1815 - 1816 in Rijsoord, ovl. 20 Jun 1887 in Heerjansdam (aangegeven 21 Jun).  Zij trouwde Dirk Jacobsz LAGENDIJK, getrouwd 28 Mei 1838 in Kijfhoek, geb. 1810 in Rijsoord (zoon van Jacob LAGENDIJK en Bastiaantje Van 't ZELFDE), ovl. 14 Jun 1897 in Heerjansdam (aangegeven 15 Jun).

          470   ii.  Jannigje LEEUWENBURG, geb. 21 Mei 1817 in Rijsoord (aangegeven 22 Mei), ovl. 26 Nov 1896 in Heerjansdam.  Zij trouwde Jan VISSER, getrouwd 7 Mei 1839 in Kijfhoek, geb. ca 1817 in Groote-Lindt (zoon van Hendrik Jansz VISSER en Judik Abrahamsd NIEUWENHOFF), ovl. 2 Nov 1892 in Heerjansdam (aangegeven 3 Nov).

          471  iii.  Annigje LEEUWENBURG, geb. 14 Jun 1818 in Kijfhoek (aangegeven 15 Jun), ovl. vr 21 Dec 1818.

          472  iv.  Annigje LEEUWENBURG, geb. 21 Dec 1819 in Kijfhoek (aangegeven 22 Dec).  Zij trouwde Jan Van RIJS, getrouwd 28 Apr 1843 in Kijfhoek, geb. 1816 - 1817 in Rijsoord (zoon van Pieter Jansz Van RIJS en Maaijke Cornelisd BRAVENBOER).

       + 473   v.  Jacob LEEUWENBURG geb. 23 Jul 1825.

                       Kinderen van Adriana KAIM:

       + 474  vi.  Jan LEEUWENBURG geb. 17 Feb 1847.

 

346.   Adrianus Arijsz GROENEVELD, geb. 1750 in Nieuw-Helvoet, gedoopt 15 Feb 1750 in Nieuw-Helvoet.  Hij trouwde Arentje Pieternella Pietersd Van LIEN, getrouwd 1 Mei 1774 in Rockanje, geb. 1753 in Rockanje (dochter van Pieter Jacobsz Van LIEN en Catie Ariesd VOS), gedoopt 9 Dec 1753 in Rockanje, ondertrouw 8 Apr 1774 in Rockanje.

                       Kinderen:

          475    i.  Grietje Adrianusd GROENEVELT, geb. 1775 in Rockanje, gedoopt 20 Aug 1775 in Rockanje.

       + 476   ii.  Arij Adrianusz GROENEVELD geb. 1777.

       + 477  iii.  Pieter Adrianusz GROENEVELT geb. 1779.

          478  iv.  Salomon Adrianusz GROENEVELD, geb. 1781 in Rockanje, gedoopt 2 Dec 1781 in Rockanje.

 

 

Veertiende Generatie

 

361.   Jan Pieters LEEUWENBURG, geb. 1765 in Barendrecht, gedoopt 5 Mei 1765 in Barendrecht, ovl. 1 Apr 1822 in Poortugaal.  Hij trouwde Maartje Willemse HOOGWERF, getrouwd 1786 in Pernis (na 29-10-1786 in Pernis volgens trouwboek Poortugaal, maar geen huwelijk in Pernis gevonden), geb. 1763 (dochter van Willem Andriesse HOOGWERF en Johanna Jansd Van Den BERG), gedoopt 9 Okt 1763 in Poortugaal, ovl. na 1 Apr 1822, ondertrouw 13 Okt 1786 in Pernis, ondertrouw 15 Okt 1786 in Poortugaal.

                       Kinderen:

          479    i.  Willem Jansz LEEUWENBURG, geb. 1787 in Hoogvliet, gedoopt 30 Jul 1787 in Hoogvliet, ovl. vr 20 Jul 1799.

          480   ii.  Pieter Jans LEEUWENBURG, geb. 1789 in Barendrecht, gedoopt 17 Mei 1789 in Barendrecht, ovl. vr 10 Okt 1790.

          481  iii.  Pieter Jans LEEUWENBURG, geb. 1790 in Barendrecht, gedoopt 10 Okt 1790 in Barendrecht.

          482  iv.  Pieter Jans LEEUWENBURG, geb. 19 Jan 1793 in Barendrecht, gedoopt 27 Jan 1793 in Barendrecht.

          483   v.  Maria Jansd LEEUWENBURG, geb. 16 Jun 1796 in Rotterdam, gedoopt 23 Jun 1796 in Rotterdam, ovl. na 11 Nov 1866.  Zij trouwde Pieter Jans LEEUWENBURG, getrouwd 20 Okt 1819 in Rhoon, geb. 1782 in Barendrecht (zoon van Jan Pieters LEEUWENBURG en Grietje Pietersd SINT NICOLAAS), gedoopt 24 Mrt 1782 in Barendrecht, ovl. 11 Nov 1866 in Barendrecht, beroep boer te Rhoon, later te Barendrecht.

          484  vi.  Willem Jansz LEEUWENBURG, geb. 20 Jul 1799 in Rotterdam, gedoopt 28 Jul 1799 in Rotterdam.

 

369.   Hendrik Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1764 in Barendrecht, gedoopt 18 Mrt 1764 in Barendrecht.  Hij trouwde Martijntje Pieterse Den OTTER, getrouwd 1789, geb. 1768 in Rijsoord (dochter van Pieter Willems Den OTTER en Lijntje Rijnbrands Van Den BERG), gedoopt 28 Feb 1768 in Rijsoord, ondertrouw 27 Apr 1789 in Rijsoord.

                       Kinderen:

          485    i.  Lijntje Hendriks LEEUWENBURG, geb. 1789 in Rijsoord, gedoopt 7 Jun 1789 in Rijsoord, ovl. na 22 Okt 1841.  Zij trouwde Pieter Adrianussen GROENENDIJK, getrouwd 1808 in Barendrecht, geb. 1782 in Groote-Lindt (zoon van Adriaan Pieters GROENENDIJK en Hester Pieters Van Der GIESSEN), gedoopt 11 Feb 1782 in Groote-Lindt, ovl. 17 Feb 1835 in West-Barendrecht, beroep schipper, ondertrouw 26 Nov 1808 in Barendrecht.

          486   ii.  Pleuntje Hendriks LEEUWENBURG, geb. 26 Feb 1791 in Barendrecht, gedoopt 6 Mrt 1791 in Barendrecht, ovl. na 4 Mei 1814.  Zij trouwde (1) Pieter Cornelisz Van DRIEL, getrouwd 26 Apr 1811 in IJsselmonde, geb. 1742 in Kouderkerk (zoon van Cornelis Pieters Van DRIEL en Neeltie Geenen BRAVENBOER), gedoopt 21 Jan 1742 in Kouderkerk, ovl. 4 Mei 1814 in IJsselmonde, ondertrouw 6 Apr 1811 in IJsselmonde.  Zij trouwde (2) Cornelis Arijsz Den HERTOG, getrouwd 5 Mei 1820 in West-Barendrecht, geb. 1 Okt 1797 in De Lindt (zoon van Arij Cornelisz Den HERTOG en Teuntje Harmensd VOGELAAR), gedoopt 8 Okt 1797 in Hendrik-Ido-Ambacht.

          487  iii.  Hadewij Hendriks LEEUWENBURG, geb. 1792 in Barendrecht, gedoopt 1 Jul 1792 in Barendrecht.  Zij trouwde Lambert Wijnandsz Van Den BERG, getrouwd 25 Nov 1817 in Barendrecht, geb. 1783 - 1784 (zoon van Wijnand Lammertsz Van Den BERG en Willemijntje Hendriksd BUIJTENDIJK).

       + 488  iv.  Bastiaan Hendriks LEEUWENBURG geb. 12 Mei 1799.

          489   v.  Hendrik Hendriks LEEUWENBURG, geb. 31 Jan 1806 in Barendrecht, gedoopt 1 Feb 1806 in Barendrecht.

 

375.   Jan Pieters LEEUWENBURG, geb. 1750 in Barendrecht, gedoopt 12 Apr 1750 in Barendrecht, beroep boer te Barendrecht.  Hij trouwde Grietje Pietersd SINT NICOLAAS, getrouwd 9 Mei 1779 in Barendrecht, geb. 1755 in Ridderkerk (dochter van Pieter Hendriks SINT NICOLAAS en Marigje Willemsd De GOEDE), gedoopt 19 Okt 1755 in Ridderkerk.

                       Kinderen:

          490    i.  Grietje Jans LEEUWENBURG, geb. 1780 in Barendrecht, gedoopt 9 Jul 1780 in Barendrecht, ovl. 3 Mrt 1855 in Zwijndrecht (aangegeven 5 Mrt).  Zij trouwde Jan Gerrit Jacobusz Van SCHAARDENBURG, geb. 1779 in Zwijndrecht (zoon van Jacobus Van SCHAARDENBURG en Sophia Jacobsd De LIGT), gedoopt 17 Jan 1779 in Zwijndrecht, ovl. vr 3 Mrt 1855.

       + 491   ii.  Pieter Jans LEEUWENBURG geb. 1782.

       + 492  iii.  Jacobus Jansen LEEUWENBURG geb. 1784.

          493  iv.  Maaijke Jans LEEUWENBURG, geb. 1786 in Barendrecht, gedoopt 4 Jun 1786 in Barendrecht, ovl. 9 Aug 1865 in Barendrecht.  Zij trouwde Cornelis Dirksz STOLK, getrouwd ca 1811, geb. 1785 - 1786 in Hendrik-Ido-Ambacht (zoon van Dirk Cornelisz STOLK en Klaasje Lucasd Van WALSUM), ovl. 18 Mrt 1857 in Barendrecht.

          494   v.  Ingje Jans LEEUWENBURG, geb. 1795 in Barendrecht, gedoopt 4 Okt 1795 in Barendrecht.

 

377.   Jacobus Pieters LEEUWENBURG, geb. 1757 in Barendrecht, gedoopt 13 Mrt 1757 in Barendrecht, ovl. vr 1 Jul 1852.  Hij trouwde Maaijke Gommertse SALIJ, getrouwd 1786, geb. 1767 in Charlois (dochter van Gommert Bastiaans SALIJ en Marijtje Cornelisd SALIJ), gedoopt 19 Jul 1767 in Charlois, ovl. vr 1 Jul 1852, ondertrouw 20 Apr 1786 in Barendrecht, ondertrouw 21 Apr 1786 in Charlois.

                       Kinderen:

          495    i.  Pieter Jacobusz LEEUWENBURG, geb. 1788, gedoopt 13 Apr 1788 in Barendrecht.

          496   ii.  Gommer Jacobusz LEEUWENBURG, geb. 1789, gedoopt 16 Aug 1789 in Barendrecht, ovl. vr 3 Apr 1799.

          497  iii.  Maria Jacobusd LEEUWENBURG, geb. 1790, gedoopt 21 Nov 1790 in Barendrecht, ovl. vr 23 Jun 1800.

          498  iv.  Grietje Jacobusd LEEUWENBURG, geb. 16 Feb 1792 in Barendrecht, gedoopt 26 Feb 1792 in Barendrecht, ovl. 22 Dec 1827 in Westmaas (aangegeven 24 Dec).  Zij trouwde Jan Hermans Van Der SPAA, getrouwd 1 Apr 1814 in Mijnsheerenland, geb. 1 Jun 1781 in Westmaas (zoon van Hermen Hendriks Van Der SPAA en Anna Laurents Van DIJK), gedoopt 3 Jun 1781 in Westmaas, ovl. 28 Jan 1835 in Westmaas (aangegeven 30 Jan).

          499   v.  Cornelis Jacobusz LEEUWENBURG, geb. 1794, gedoopt 21 Sep 1794 in Barendrecht.

          500  vi.  Ingetje Jacobus LEEUWENBURG, geb. 20 Mrt 1797 in Barendrecht, gedoopt 26 Mrt 1797 in Barendrecht, ovl. vr 12 Aug 1802.

          501 vii.  Gommert Jacobusz LEEUWENBURG, geb. 28 Jan 1799 in Heinenoord, gedoopt 2 Feb 1799 in Heinenoord, ovl. vr 31 Mrt 1804.

          502 viii.  Marija Jacobusd LEEUWENBURG, geb. 23 Jun 1800 in Heinenoord, gedoopt 29 Jun 1800 in Heinenoord, ovl. 30 Dec 1864 in Maasdam.  Zij trouwde Teunis Cornelisz VOGELAAR, getrouwd 21 Mrt 1824 in Sint-Anthoniepolder, geb. 27 Mrt 1797 in Sint-Anthoniepolder (zoon van Cornelis Willemsz VOGELAAR en Saartje Bastiaansd BARENDREGT), gedoopt 2 Apr 1797 in Sint-Anthoniepolder, ovl. 18 Aug 1864 in Maasdam (aangegeven 19 Aug).

          503  ix.  Ingetje Jacobusd LEEUWENBURGH, geb. 12 Mrt 1802 in Heinenoord, gedoopt 14 Mrt 1802 in Heinenoord, ovl. 1 Jul 1852 in Klaaswaal.  Zij trouwde Bastiaan Johannesz SCHELLING, getrouwd 16 Mei 1831 in Klaaswaal, geb. 20 Nov 1804 in Klaaswaal (zoon van Johannes Bastiaansz SCHELLING en Jannigje Jacobsd Van Der LINDEN), gedoopt 25 Nov 1804 in Klaaswaal, beroep bouwknecht, landbouwer.  Was ook diaken, ouderling, diaconie-armmeester, gemeenteraadslid.

          504   x.  Gommert Jacobusz LEEUWENBURG, geb. 31 Mrt 1804 in Heinenoord, gedoopt 8 Apr 1804 in Heinenoord.

 

383.   Pieter Jansz LEEUWENBURG, geb. 11 Jan 1764 in Heinenoord, gedoopt 22 Jan 1764 in Heinenoord, ovl. 10 Jun 1832 in Heinenoord (aangegeven 12 Jun), beroep boer te Heinenoord.  Secretaris Van Heinenoord.

       Bastiaan Jacob Cornelis Verheij gehuwd met Geertruij Jacoba Villerius en Geertruij geassisteerd met haar man wonende den Briel machtigen Pieter Jans Leeuwenburgh wonende te Heinenoord om namens hen als zijnde voor 1/6e mede-erfgenamen in de boedel van Jan Leeuwenburgh gewoond hebbende en onlangs overleden te Heinenoord om volgens plaatselijk gebruik te transporteren 7 morgen 150 roe zaailand in Westbarendrecht in het binnenland aan Kornelis Huijzert wonende te Barendrecht die het land onlangs uit de hand heeft gekocht voor 7500 gld. Aktedatum: 05/12/1807 Aard van de akte: procuratie Naam notaris: H.M. van Andel Toegangsnummer: 110 Notarissen  Inventarisnummer: 1209. Hij trouwde Geertrui Willems Van Der SIJDEN, getrouwd 5 Okt 1788 in Heinenoord, geb. 30 Nov 1764 in Heinenoord (dochter van Willem Pietersz Van Der SIJDEN en Elisabeth Boudewijnsd HOGENHOEK), gedoopt 2 Dec 1764 in Heinenoord, ovl. 27 Nov 1817 in Heinenoord (aangegeven 28 Nov).

                       Kinderen:

       + 505    i.  Jan Pietersz LEEUWENBURG geb. 7 Mei 1789.

       + 506   ii.  Willem Boudewijn Pietersz LEEUWENBURG geb. 10 Jun 1791.

          507  iii.  Geertruida Pietersdr LEEUWENBURG, geb. 20 Dec 1792 in Heinenoord, gedoopt 1 Jan 1793 in Heinenoord, ovl. 3 Jan 1855 in Heinenoord (aangegeven 4 Jan).  Zij trouwde (1) Willem Govertsz Van ANDEL, getrouwd 10 Jun 1830 in Heinenoord, geb. 19 Jul 1804 in Heinenoord (zoon van Govert Jansz Van ANDEL en Maartje Willemsdr BLAAK), gedoopt 22 Jul 1804 in Heinenoord, ovl. ca 1840, beroep boer te Heinenoord.  Zij trouwde (2) Jacobus KONIJNENDIJK, getrouwd 21 Jan 1846 in Heinenoord, geb. 7 Aug 1812 in Heinenoord (aangegeven 8 Aug) (zoon van Jacobus Cornelisz KONIJNENDIJK en Maria Jansd Van RIJE), ovl. 2 Sep 1889 in Heinenoord (aangegeven 4 Sep), beroep boer te Heinenoord.

          508  iv.  Pieter Pietersz LEEUWENBURG, geb. 20 Dec 1792 in Heinenoord, gedoopt 1 Jan 1793 in Heinenoord.

          509   v.  Elizabeth Pieters LEEUWENBURG, geb. 10 Mei 1795 in Heinenoord, gedoopt 17 Mei 1795 in Heinenoord.

          510  vi.  Ingetje Pietersd LEEUWENBURG, geb. 10 Mei 1795 in Heinenoord, gedoopt 17 Mei 1795 in Heinenoord.

          511 vii.  Boudewijn Pieters LEEUWENBURG, geb. 23 Mei 1797 in Heinenoord, gedoopt 28 Mei 1797 in Heinenoord, ovl. 30 Jun 1871 in Heinenoord (aangegeven 1 Jul), beroep boer te Heinenoord, tevens rentmeester.  Hij trouwde Maartje Pietersd GOUDSWAARD, getrouwd 9 Jul 1834 in Heinenoord, geb. 1802 - 1803 in Barendrecht (dochter van Pieter GOUDSWAARD en Cornelia SNAUW), ovl. vr 30 Jun 1871.

 

396.   Aart Arijsz LEEUWENBURG, geb. 24 Okt 1789 in Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt 1 Nov 1789 in Hendrik-Ido-Ambacht, ovl. 8 Jan 1831 in Fijnaart.  Hij trouwde Johanna Hendriksd STOLK, getrouwd 24 Apr 1824 in Fijnaart en Heijningen, geb. 1 Jun 1801 in Fijnaart (dochter van Hendrik Simonse STOLK en Cornelia Jacobs LIEVAART), gedoopt 7 Jun 1801 in Fijnaart, ovl. 10 Okt 1869 in Fijnaart en Heijningen.

                       Kinderen:

          512    i.  Dirksje LEEUWENBURG, geb. 20 Feb 1825 in Fijnaart, ovl. 3 Mei 1828 in Fijnaart.

          513   ii.  Hendrik LEEUWENBURG, geb. 1 Feb 1826 in Fijnaart, ovl. 13 Sep 1829 in Fijnaart.

          514  iii.  Dirksje LEEUWENBURG, geb. 20 Feb 1829 in Fijnaart, ovl. 4 Feb 1852 in Fijnaart.

       + 515  iv.  Aart LEEUWENBURG geb. 24 Jan 1831.

 

397.   Pieter Willemsz LEEUWENBURG, geb. 1780, gedoopt 16 Apr 1780 in Ridderkerk.  Hij trouwde Pietertje Willemse LAGENDIJK, getrouwd 31 Mei 1804 in Ridderkerk, geb. 1777 (dochter van Willem Pieters LAGENDIJK en Marija Cornelisd Van ES), gedoopt 11 Dec 1777 in Ridderkerk, ondertrouw 10 Mei 1804 in Ridderkerk.

                       Kinderen:

          516    i.  Maria Pieterse LEEUWENBURG, geb. 1805, gedoopt 10 Mrt 1805 in Ridderkerk.

          517   ii.  Willem Pieterse LEEUWENBURG, geb. 1807, gedoopt 11 Jan 1807 in Ridderkerk.

          518  iii.  Francijntje Pieterse LEEUWENBURG, geb. 21 Dec 1809 in Barendrecht, gedoopt 31 Dec 1809 in Barendrecht, ovl. 5 Jul 1836 in Alblasserdam (aangegeven 6 Jul).  Zij trouwde Willem Klaasz De BES, getrouwd 29 Mrt 1834 in Alblasserdam, geb. 4 Apr 1807 in Nieuw-Lekkerland (zoon van Klaas De BES en Annigje BRANDWIJK), ovl. na 5 Jul 1836.

          519  iv.  Jacob LEEUWENBURG, geb. 19 Aug 1813 in Ridderkerk (aangegeven 21 Aug).

 

410.   Leendert Aarts LEEUWENBURG, geb. 1773 in Goudswaard, gedoopt 28 Feb 1773 in Goudswaard, ovl. 2 Feb 1848 in Numansdorp (aangegeven 3 Feb).  Hij trouwde Adriaantje Bastiaansd PLUIJMERT, getrouwd 29 Apr 1810 in Numansdorp, geb. 1783 in Numansdorp (dochter van Bastiaan Claasz PLUIJMERT en Geertje Cornelisd LANGSTRAAT), gedoopt 16 Nov 1783 in Numansdorp, ovl. 1 Nov 1858 in Numansdorp (aangegeven 2 Nov).

                       Kinderen:

          520    i.  Aart LEEUWENBURG, geb. 1813 - 1814, ovl. 5 Mei 1832 in Numansdorp (aangegeven 7 Mei).

       + 521   ii.  Bastiaan LEEUWENBURG geb. 1815.

 

415.   Wouter Johannesz LEEUWENBURG, geb. ca 1766, ovl. 19 Okt 1801 in Goudswaard (aangegeven).  Hij trouwde Claasje Claasdr Van Der MAST, getrouwd 1 Jan 1786 in Goudswaard, geb. 1762 in Oud-Beijerland (dochter van Klaas Tijsz Van Der MAST en Adriana Cornelisd Van BRUGGE), gedoopt 8 Aug 1762 in Oud-Beijerland, ovl. 21 Dec 1826 in Goudswaard.

                       Kinderen:

          522    i.  Pietertje Wouters LEEUWENBURG, geb. 1787 in Goudswaard, gedoopt 20 Okt 1787 in Goudswaard, ovl. vr 24 Dec 1797.

          523   ii.  Klaas Woutersz LEEUWENBURG, geb. 1789 in Goudswaard, gedoopt 3 Feb 1789 in Goudswaard, ovl. 13 Feb 1816 in Korendijk (aangegeven 14 Feb).  Was militair in het leger van Napoleon. Geregistreerde: Klaas Leeuwenburg Eenheid: 125e Regiment Infanterie van Linie Geboortedatum: 18-01-1789 Geboorteplaats: Korendijk Stamboeknummer: 3856 Vader: Wouter Leeuwenburg Moeder: Klaasje van der Mast Bewaarplaats: Service Historique de la Défense, Vincennes/Parijs <http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/> (niet te raadplegen bij het NIMH) Inv.nr. SHD:    21Yc875     .

          524  iii.  Johannes Wouters LEEUWENBURG, geb. 1792 in Goudswaard, gedoopt 5 Aug 1792 in Goudswaard.

          525  iv.  Adrianus Wouters LEEUWENBURG, geb. 22 Aug 1795 in Goudswaard, gedoopt 30 Aug 1795 in Goudswaard.

          526   v.  Pietertje Woutersd LEEUWENBURG, geb. 24 Dec 1797 in Goudswaard, gedoopt 26 Dec 1797 in Goudswaard, ovl. 19 Dec 1857 in Goudswaard (aangegeven 21 Dec).  Zij trouwde Jacob Cornelisz TUK, ook bekend als TUK, getrouwd 3 Nov 1816 in Goudswaard, geb. 1786 in Numansdorp (zoon van Cornelis Pieters TUK en Cornelia Simons Van Der REE), gedoopt 14 Mei 1786 in Numansdorp, ovl. 17 Aug 1842 in Goudswaard (aangegeven 19 Aug).

 

418.   Aart LEEUWENBURG, geb. 3 Mei 1822 in Oost- en West-Barendrecht, gedoopt 3 Sep 1825 in West-Barendrecht (gedoopt en geëcht bij het huwelijk van de ouders), ovl. 13 Okt 1883.  Hij trouwde Geertrui KOOIMAN, getrouwd 7 Mei 1857 in Barendrecht, geb. 31 Aug 1831 in Oost- en West-Barendrecht (dochter van Klaas Willemsz KOOIMAN en Margrita Daniva Hendriksd Van Der HAMMEN), ovl. 30 Apr 1899 in Barendrecht.

                       Kinderen:

          527    i.  Cornelia LEEUWENBURG, geb. 28 Jan 1858 in Barendrecht, ovl. vr 26 Apr 1865 in Barendrecht.

          528   ii.  Margrietha Danira LEEUWENBURG, geb. 13 Jan 1859 in Barendrecht, ovl. 5 Nov 1945.  Zij trouwde Jacobus Van NIELEN, getrouwd 19 Apr 1883 in Barendrecht, geb. 1855 (zoon van Cornelis Van NIELEN en Jacoba Van KAMPEN), ovl. 4 Aug 1913.

          529  iii.  Klaziena LEEUWENBURG, geb. 29 Okt 1860 in Barendrecht, ovl. vr 27 Mrt 1863.

          530  iv.  Klaziena LEEUWENBURG, geb. 27 Mrt 1863 in Barendrecht, ovl. 27 Okt 1936.  Zij trouwde Gerrit STOLK, getrouwd 15 Nov 1883 in Barendrecht, geb. 1848 in Heinenoord (zoon van Adrianus Gerritsz STOLK en Geertje Cornelisd NOTEBOOM), ovl. 12 Jan 1904, beroep koetsier.

          531   v.  Jan Cornelis LEEUWENBURG, geb. 9 Mrt 1864 in Barendrecht, ovl. 2 Dec 1947.  Hij trouwde Maria HUIJSER, getrouwd 11 Mei 1911 in Barendrecht, geb. 1868 in Ridderkerk (dochter van Leendert HUIJZER en Hendriksje De DEUGD), ovl. 15 Dec 1948.

          532  vi.  Cornelia Wilhelmina LEEUWENBURG, geb. 26 Apr 1865 in Barendrecht, ovl. vr 21 Apr 1867 in Barendrecht.

          533 vii.  Cornelia LEEUWENBURG, geb. 21 Feb 1867 in Barendrecht.  Zij trouwde Frederik Joris KOOIMAN, getrouwd 25 Apr 1890 (zoon van Willem KOOIJMAN en Cornelia SMITSMAN).

       + 534 viii.  Hendrik Adrianus LEEUWENBURG geb. 3 Feb 1870.

       + 535  ix.  Willem LEEUWENBURG geb. 16 Sep 1872.

 

420.   Aart Bastiaans LEEUWENBURG, geb. 1801 in Ridderkerk, gedoopt 13 Dec 1801 in Ridderkerk, ovl. 10 Mrt 1883 in Ridderkerk, beroep bouwman, beroep 1866 zonder.  Hij trouwde Geertje Meertensd SPARREBOOM, getrouwd 11 Mei 1822 in IJsselmonde, geb. 8 Jul 1803 in IJsselmonde (dochter van Maarten Pieters SPARREBOOM en Dievertje Cornelisd PIJL), gedoopt 17 Jul 1803 in IJsselmonde, ovl. 26 Okt 1865 in Ridderkerk.

                       Kinderen:

          536    i.  Trijntje LEEUWENBURG, geb. 1 Apr 1823 in IJsselmonde, ovl. 20 Dec 1866 in Ridderkerk.  Zij trouwde Pieter KLOOTWIJK, getrouwd 26 Mei 1848 in Ridderkerk, geb. 1828 - 1829 in Ridderkerk (zoon van Teunis Leenderts KLOOTWIJK en Cornelia Pietersd GRUBBE).