GENEALOGIE REIJERKERK/RIJERKERK

Eerste Generatie

 

1. Jan Van RIDDERKERCK, ook bekend als REIDERKERK/REIJERKERCK, geb. ca 1496 in Ridderkerk, gedoopt ca 1496 in Ridderkerk.  De herkomst van de naam R(E)IJERKERK moge duidelijk zijn. Oorspronkelijk van Ridderkerck (de plaatsnaam), dat ook Reijderkerck genoemd werd, naar de huidige schrijfvarianten. Hij trouwde NN, getrouwd ca 1523 in Ridderkerk ?

                       Kinderen:

       + 2        i.  Jan Janszn Van RIDDERKERCK geb. ca 1528.

          3       ii.  Huygh Jansz Van RIDDERKERCK, ook bekend als REIJERKERK, geb. ca 1530.

       + 4      iii.  Arien Jansz Van RIDDERKERCK geb. ca 1530.

 

 

Tweede Generatie

 

2. Jan Janszn Van RIDDERKERCK, ook bekend als REIDERKERK/REIJERKERCK, geb. ca 1528 in Ridderkerk, gedoopt ca 1528 in Ridderkerk.  Hij trouwde (1) NN, geb. ca 1533.  Hij trouwde (2) Meintge Jansdr LENARTSZN, getrouwd ca 1558 in Ridderkerk, geb. ca 1534 in Ridderkerk ?

                       Kinderen van Meintge Jansdr LENARTSZN:

       + 5        i.  Huygh Janszn Van RIDDERKERCK geb. ca 1560.

 

4. Arien Jansz Van RIDDERKERCK, ook bekend als REIJERKERCK, geb. ca 1530 in Ridderkerk.  Hij trouwde NN, getrouwd ca 1555.

                       Kinderen:

          6        i.  Lijsbeth Ariensdr Van RIDDERKERCK, ook bekend als REIJERKERCK, geb. ca 1559 in Ridderkerk of Oost-IJsselmonde, ovl. 1609 - 1610.  Zij trouwde Jan Jans De Oude In 't VELD, getrouwd 1588 in IJsselmonde, geb. ca 1540 in Oost-IJsselmonde (zoon van Jan Hendricksz In 't VELD en Mariken DAMMASDR), ovl. 1612 in IJsselmonde, begraven 2 Dec 1612 in IJsselmonde, beroep boer, bouwman te Oost-IJsselmonde, ondertrouw 26 Jun 1588 in Ridderkerk (hij van IJsselmonde, zij van Ridderkerck).  Kerkmeester van IJsselmonde, waarsman, heemraad, stedehouder, schout van Oost-IJsselmonde.

       + 7       ii.  Adriaen Ariensz Van RIDDERKERCK geb. ca 1570.

          8      iii.  Dirk Ariens Van RIDDERKERCK, ook bekend als REIJERKERCK, geb. ca 1575.  Hij trouwde NN, getrouwd ca 1600, geb. ca 1580.

          9      iv.  Hendrik Adriaens Van RIDDERKERCK, ook bekend als REIJERKERCK, geb. ca 1575.  Getuige bij:  Adriaen Adriaensz De Oude REIJERKERK  #4370   Gedoopt  15 Sep 1594  Ridderkerk.

       + 10     v.  Pieter Ariensz Van RIDDERKERCK geb. ca 1585.

 

 

Derde Generatie

 

5. Huygh Janszn Van RIDDERKERCK, ook bekend als REIJERKERCK/VERSLUIJS, geb. ca 1560 in Ridderkerk of Slikkerveer, gedoopt ca 1560 in Ridderkerk, beroep boer, ovl. 1622 in Slikkerveer.  Boer te Slikkerveer, heemraad, ouderling van Ridderkerk. Hij trouwde (1) NN.  Hij trouwde (2) Adriaentgen Rocusdr Van RIDDERKERK, getrouwd 15 Jan 1587 in Ridderkerk, geb. ca 1560 in Ridderkerk, ovl. 1587 in Slikkerveer, ondertrouw 28 Dec 1586 in Ridderkerk.  Hij trouwde (3) Ariaentgen BASTIAENSDR, getrouwd 18 Apr 1588 in Ridderkerk (paasmaandag), geb. ca 1565 in Ridderkerk, ovl. na 1627 in Slikkerveer, ondertrouw 3 Apr 1588 in Ridderkerk.

                       Kinderen van NN:

          11      i.  Meijntgen Huygen Van RIDDERKERCK, ook bekend als REIJERKERCK, geb. ca 1586.

          12     ii.  Leendert Huyghen REIJERKERK, geb. ca 1586 in Ridderkerk.  Hij trouwde NN.

                       Kinderen van Ariaentgen BASTIAENSDR:

          13    iii.  Ariaentgen Huijgen Van RIDDERKERCK, ook bekend als REIJERKERCK, geb. 1589 in Ridderkerk, gedoopt 18 Jun 1589 in Ridderkerk, ovl. vr 20 Dec 1634.  J.d. van Ridderkerk 1626. Zij trouwde Dirck Adriaensz Op 't DORP, getrouwd 29 Mrt 1626 in Ridderkerk, geb. ca 1600 in Charlois (zoon van Adriaen Jacobs Op 't DORP en Christina Ploenendr VERSCHOOR), beroep boer, ovl. 30 Nov 1648 - 6 Jun 1650, ondertrouw 8 Mrt 1626 in Ridderkerk (datum 1e gebod).  J.g. van Charlois wonende Ridderkerk 1625, boer op Slikkerveer in Nieuw-Reyerwaard onder Ridderkerk, diaken 1630, ouderling 1639, heemraad 1646, 1647 van Ridderkerk, waarsman van Nieuw-Reyerwaard 1641-1643.

          14    iv.  Maria Huigsd Van RIDDERKERK, ook bekend als RIDDERKERCK/REIJERKERCK, geb. 1591 in Slikkerveer, gedoopt 3 Feb 1591 in Ridderkerk, ovl. na 28 Apr 1661 in Mijnsheerenland.  Doopgetuigen waren Joris BASTIAENSE en Anneke JACOBSDR. Zij trouwde Joris Huigsz SLIKKERVEER, getrouwd 18 Nov 1618 in Ridderkerk, geb. 1585 in Ridderkerk (zoon van Huijch Jorisz HUIJGEN en Maritgen JANSDR), gedoopt 19 Okt 1585 in Ridderkerk, ondertrouw 4 Nov 1618 in Ridderkerk.  J.m. van Ridderkerck(1618).

       + 15     v.  Jan Huyghzn Van RIDDERKERCK geb. 1593.

 

7. Adriaen Ariensz Van RIDDERKERCK, ook bekend als REIJERKERCK, geb. ca 1570 in Ridderkerk, ovl. 21 Jan 1605 in Ridderkerk, beroep boer te Ridderkerk.  Koopt mogelijk op 30 Jul 1591 280 roeden en 6 voet land in de Oosterhouff te Ridderkerk, ten oosten van het land dat hij al bezit (ORA Ridderkerk 87). Mogelijk op 14 Jan 1595 gedaagd te Ridderkerk door Cornelis Pietersz CRANENDONCK in verband met betaling "grashuur" voor weiden van vee (ORA Ridderkerk 85). Hij trouwde Barbelke Cornelis ROMEIJN, ook bekend als JONGKINT, ook bekend als JONCKINT, getrouwd 21 Nov 1593 in Ridderkerk, geb. ca 1570 in Ridderkerk (dochter van Cornelis Willem Goosens ROMEIJN en Maritgen CORNELISD), ovl. vr 26 Sep 1649 in Ridderkerk, ondertrouw 31 Okt 1593 in Ridderkerk.

                       Kinderen:

       + 16      i.  Adriaen Adriaensz De Oude REIJERKERK geb. 1594.

          17     ii.  Neelken Ariens RIDDERKERK, geb. 1596 in Ridderkerk, gedoopt 17 Mrt 1596 in Ridderkerk, ovl. 1 Mei 1656 - 1 Mei 1657, woonde 1656 in Heinenoord (in het Zomerland).  Doopgetuigen waren Bastiaan BASTIAANS, Hilleken h.vr. van Geeraert CORNELISZ en Neelken CORNELIS, suster van de m., geh. met Cornelis Maertens Sijmens GRASDIJCK. J.d. van Ridderkerk 1626. Zij trouwde Cornelis Dirks 't GREIJN, getrouwd 25 Okt 1626 in Ridderkerk, geb. ca 1595 in Heinenoord (zoon van Dirck Cornelisz 't GREIJN en Leentje PIETERSDR), ovl. vr 8 Aug 1656, beroep boer onder Heinenoord, ondertrouw 27 Sep 1626 in Ridderkerk (hij jm van Heinenoord).  Heemraad 1654, 1655, armmeester 1645  van Heinenoord

                       Getuige bij:  Jacomijntien Isaacsd De WINTER  #316263   Gedoopt  12 Jan 1642  Puttershoek.

          18    iii.  Maryken Ariens REIJERKERK, geb. 1597 in Ridderkerk, gedoopt 18 Mei 1597 in Ridderkerk.  Doopgetuigen was Reymburg GILLIS. J.d. van Ridderkerk (1618). Zij trouwde (1) Hermen HEYNDRICKSZ, getrouwd 25 Nov 1618 in Ridderkerk, ondertrouw 4 Nov 1618 in Ridderkerk.  Zij trouwde (2) Bastiaan Adriaens Van CLAASWAAL, ook bekend als SCHIPPER, getrouwd 16 Mei 1621 - 4 Jul 1621 in Ridderkerk.

          19    iv.  Machtelken Ariens REIJERKERK, geb. 1599 in Ridderkerk, gedoopt 17 Okt 1599 in Ridderkerk.  Doopgetuigen waren Allert PHILIPS, Anna TEUSDR tot Hendrik Ido Ambacht en Mariken ADRIAENS hvr.v. Cornelis Willems JONCKYNT. J.d. van Ridderkerk (1621). Zij trouwde Steven Ariensz Van WESTMAZE, ook bekend als SCHIPPER, getrouwd 1 Aug 1621 in Ridderkerk, ondertrouw 4 Jul 1621 in Ridderkerk.

          20     v.  Pieter Ariens Van RIDDERKERK, geb. 1602 in Ridderkerk, gedoopt 8 Apr 1602 in Ridderkerk, ovl. vr 30 Jan 1627, beroep boer in het Nieuwe Oostzomerland.  Doopgetuigen waren Adriaen Cornelisz op 't KLOOSTER, Jasper Teunis tot WIJNGAERDEN en Stijntien BASTIAANS, hvr. v. Cornelis Cornelisz Jonge ROMEIJN. Laat geen kinderen na. Hij trouwde Maritge Dirck Cornelisz GREIJN, getrouwd ca 1626 in Heinenoord, geb. 1591 in Heinenoord (dochter van Dirck Cornelisz 't GREIJN en Leentje PIETERSDR), ovl. vr 11 Mei 1650 in Heinenoord (kort voor deze datum), begraven in Heinenoord, woonde 1627 in Oostzomerland, ondertrouw ca 1626 in Mijnsheerenland.  Woonde in 't Oostzomerland onder Moerkercken (1625)

                       Getuige bij:  Isbrant Japicksz VISSCHER  #290062   Gedoopt  4 Dec 1644  Puttershoek.

 

10. Pieter Ariensz Van RIDDERKERCK, ook bekend als REIJERKERCK, geb. ca 1585 in Mijnsheerenland.  Hij trouwde NN, getrouwd ca 1610, geb. ca 1590.

                       Kinderen:

       + 21      i.  Arie Pietersz REIJERKERK geb. ca 1617.

 

 

Vierde Generatie

 

15. Jan Huyghzn Van RIDDERKERCK, ook bekend als REIJERKERCK, geb. 1593 in Slikkerveer, gedoopt 9 Mei 1593 in Ridderkerk, ovl. 23 Mei 1638 - 30 Nov 1648 in Strijensas.  Jan Huyghzn en vrouw vestigden zich onder de Heerlijkheid van Strijen. Doopgetuigen van Jan waren Jan BASTIAENSZ en Dirck PIETERSEN. Was schepen van Strijen. Hij werd op 23 Mei 1638 als borg vermeld van Teunis Cornelisz GRASDIJK die geld schuldig was aan het weeskind van Marige Cornelisd GRASDIJK en Cent GOVERS. Een aantal van zijn kinderen leefden verder onder de naam VERSLUYS, genoemd naar de in 1647 gereedgekomen schutsluis bij Strijensas. Hij trouwde Ariaentje Cornelisdr De Jongste GRASDIJK, getrouwd 2 Feb 1620 in Ridderkerk, geb. ca 1600 in Ridderkerk (dochter van Cornelis Maerten Sijmensz GRASDIJK en Neelken Cornelis ROMEIJN), ovl. vr 30 Nov 1648 in Strijensas, ondertrouw 19 Jan 1620 in Ridderkerk.  J.d. van Ridderkerck(1620).

                       Kinderen:

       + 22      i.  Jan Janszn REIJERKERK geb. ca 1620.

          23     ii.  Maeyken Jansdr REIJERKERK, geb. ca 1625 in Strijen.

          24    iii.  Aryaentje Jansdr REIJERKERK, ook bekend als VERSLUIJS, geb. ca 1625 in Strijen, ovl. na 18 Nov 1652.

          25    iv.  Lijsabeth Jansdr REIJERKERK, geb. ca 1625 in Strijen.

          26     v.  Huygh Jansz REIJERKERK, ook bekend als VERSLUIJS, geb. ca 1626 in Strijen ?, ovl. ca Apr 1669 in Westmaas, beroep landbouwer.  Woonde Westmaas, was daar schepen. Hij testeerde Mijnsheerenland op 24 Mrt 1669. Hij trouwde (1) Marichjen Gijsbertsd STEENHOUCK, ook bekend als STENENHOEK, getrouwd 19 Nov 1651 in Westmaas, geb. ca 1631 in Westmaas ? (dochter van Ghijsbrecht Jansz STEENHOUCK en Bastiaantje Cornelis MIJS), ovl. 1 Jun 1655 in Westmaas.  Marietje testeerde met Huijgh op 11 Mei 1655 te Westmaas, zij "sieckelig en te bedde liggende". Hij trouwde (2) Ariaentge ENGELBRECHTS, getrouwd 23 Jan 1656 in Oud-Beijerland, geb. ca 1635 in Oud-Beijerland ?, ovl. vr 18 Apr 1664.  Hij trouwde (3) Neeltje CLEMENTSD, getrouwd 1664 in Dordrecht, geb. 1631 in Ridderkerk (dochter van Clement JACOBSZ en Bastiaantje SIMONSD), gedoopt 21 Apr 1631 in Ridderkerk, ondertrouw 18 Apr 1664 in Ridderkerk.

       + 27    vi.  Cornelis Janszn VERSLUYS geb. ca 1632.

          28   vii.  Bastiaen Janszn REIJERKERK, ook bekend als VERSLUIJS, geb. ca 1638 in Strijen, ovl. 28 Feb 1674 - 14 Okt 1674 in Strijen ?, beroep landbouwer.  Hij trouwde Pleuntje HENDRIKSD, getrouwd 1665 - 1668, geb. ca 1644.

 

16. Adriaen Adriaensz De Oude REIJERKERK, ook bekend als Van RIDDERKERCK, geb. 1594 in Ridderkerk, gedoopt 15 Sep 1594 in Ridderkerk, ovl. na 7 Nov 1666 in Mijnsheerenland, beroep boer te Mijnsheerenland.  Heemraad te Mijnsheerenland(1645), schepen te Mijnsheerenland(1660), was in de periode 1639-1661 of schepen of heemraad van Mijnsheerenland. Getuigen bij zijn doop waren Hendrik ADRIAENS, Daniël FOPPEN en Mariken TIJSSEN van Smitshoeck. Was lid van het gerecht van Mijnsheerenland 1644. Hij bezat een huis aan de Blaak (verponding f.2,10,- per jaar). Voor de 200e penning werd zijn vermogen getaxeerd op f.1000. Hij trouwde Adriaentje Cornelis De Oudste GRASDIJK, getrouwd 5 Aug 1618 in Ridderkerk, geb. ca Mei 1597 in Ridderkerk (dochter van Cornelis Maerten Sijmensz GRASDIJK en Adriaentje Adriaens De MAN), ovl. na 7 Nov 1666 in Mijnsheerenland, ondertrouw 15 Jul 1618 in Ridderkerk (Arien Ariensen J G van Ridderkerk Adriaentgen Cornelis J D van Ridderkerk Eerste gebot gegeven den 15 Julij Bevesticht in Ridderkerk 5 August Trouwboek Ridderkerk).  J.d. van Ridderkerk (1618).

                       Kinderen:

          29      i.  Ariantie Ariens REIJERKERK, ook bekend als RIJDERKERCK, geb. ca 1620 in Mijnsheerenland, ovl. 20 Feb 1691 - 14 Apr 1694 in Mijnsheerenland, beroep boerin te Mijnsheerenland.  Ariaantje zette na het overlijden van haar man het boerenbedrijf voort. Zij had 7 morgen land in eigendom en pachtte er nog ruim 7 morgen bij o.a. van het Gasthuis te Dordrecht. Passeert test. 's-Gravendeel 20 Feb 1691, doet bouwneringe a/d Blaeck met 3 k. boven 8 jr. met dienstbode (lijst familiegeld Mijnsheerenland 1674). Op 14 Apr 1694 werd haar boedel verkocht voor f.107.

                       Getuige bij:  Cornelis Pieters REIJERKERK  #7643   Gedoopt  20 Feb 1661  Puttershoek

                       Getuige bij:  Ariaentge Pieters REIJERKERK  #7644   Gedoopt  22 Sep 1669  Puttershoek

                       Getuige bij:  Meeuwis Pieters REIJERKERK  #1852   Gedoopt  27 Okt 1675  Mijnsheerenland. Zij trouwde Dingeman Jacobs HOFMAN, getrouwd ca 1650 in Mijnsheerenland, geb. ca 1625 in Mijnsheerenland (zoon van Jacob Pietersz HOFMAN en Marietje DINGEMANSD), ovl. ca 1675 in Mijnsheerenland, beroep boer te Mijnsheerenland.  Heemraad Mijnsheerenland 1664, schepen Mijnsheerenland 1665. In 1675 getaxeerd op f.1000,-,- voor fam.geld.

                       Getuige bij:  Maergien Ariesd HOFMAN  #267380   Gedoopt  18 Dec 1639  Puttershoek.

       + 30     ii.  Pieter Adriaansz REIJERKERK geb. ca 1625.

       + 31    iii.  Arien Ariensz De Jonge REIJERKERK geb. ca 1625.

       + 32    iv.  Claes Ariensz REIJERKERK geb. ca 1630.

          33     v.  Neeltje Ariens REIJERKERK.  Getuige bij:  Ariaentge Pieters REIJERKERK  #7644   Gedoopt  22 Sep 1669  Puttershoek.

 

21. Arie Pietersz REIJERKERK, geb. ca 1617 in Mijnsheerenland.  Hij trouwde Neeltje BASTIAANS, geb. ca 1621 in Mijnsheerenland.

                       Kinderen:

          34      i.  Arie Ariesz REIJERKERK, geb. ca 1646 in Mijnsheerenland of Oud-Beijerland ? . Getuige bij:  Martijntie Gabriels SCHEELHOECK  #266639   Gedoopt  17 Feb 1692  Spijkenisse

                       Getuige bij:  Martijntie Gabriels SCHEELHOECK  #266661   Gedoopt  ca Dec 1690  Spijkenisse. Hij trouwde NN.

       + 35     ii.  Bastiaan Ariesz REIJERKERK geb. ca 1647.

 

 

Vijfde Generatie

 

22. Jan Janszn REIJERKERK, geb. ca 1620 in Strijen, gedoopt ca 1623 in Strijen, ovl. na 23 Nov 1675 in Heinenoord of Strijen, begraven in Heinenoord, beroep landbouwer.  Woont op stee van Welbooren 1673. Jan Jansz trad op 30 Nov 1648 in een Ridderkerkse akte op voor zichzelf en als medevoogd van de nagelaten kinderen van Jan Huyhensz saliger en alle erfgenamen van Meijntgen Huygensdr saliger. Jan Jansz woonde in de Strijende Polder bij Strijensas. Jan en Maeycke testeerden bij notaris Quirijn te Strijen op 23 Nov 1675, hij overleed vermoedelijk kort daarna. Hij trouwde Maeycke Cleysdr JOPPE, ook bekend als Maaike, getrouwd ca 1650 in Strijen, geb. 1619 in Barendrecht (dochter van Cleijs Cornelis JOPPE en Grietgen Meeusdr PALSROCK), gedoopt 7 Apr 1619 in Barendrecht, ovl. na 1673 in Strijen.

                       Kinderen:

          36      i.  Aryaentje Jansdr REIJERKERK, geb. ca 1652 in Strijensas, gedoopt ca 1652 in Strijen, ovl. vr 19 Dec 1699 in Strijen.  Zij trouwde Jan Leenderts REIJERKERK, getrouwd 1680 in Strijen, geb. 1624 - 1630 in Rijsoord (zoon van Leendert Ariensen SLICKERVEER en Swaentien Jansdr SNIJDER), ovl. 1701 in Strijen, begraven 12 Aug 1701 in Strijen.  8 Jun 1702:Testamentaire voogden over de minderjarige kinderen en erfgenamen van hem zijn Kors Jansz SPRUIJT als in huwelijk hebbende Cornelia Jans REIJERKERK voor hem selve ende Pleun Leenderts SLICKERVEER woonende onder Reijerkerck alsmede Cornelis Tijsz DE VRIES wagenmaker op Claeswael, daar moeder af was Arijentje JANS. Zij transporteren aan Fop Pieters VERWEEL sekere huijsinge schuijr en erve staende en gelegen aan de Strijense Westdijk. Bij het huis etc. volcht nog het gewas te velde staende op 14 mergen lant gelegen in Nieuw-Cromstrijen Scharlaekensoort als Numanspolder de koop bij de cooper gekocht om f.1600,0,0 (bron: RA Strijen 8 Jun 1702-5). 24 Mrt 1714: Pleun Leenderts RIJDERKERK wonende onder Rijderkerk verklaart als testamentair voogt over nagelaten onmondige kinderen en erfgenamen van voorn. Jan Leenderts RIJDERKERK nevens Cornelis Tijssen de VRIES wonende te Claeswael, zij machtigen Ed Pieter van der STOUP procureur voor de Hoge Vierschaar van Strijen, waar te nemen wegens arrest op huise toebehoort hebbende Cornelis Tijsse de VRIES vercocht bij parate executie door deurwaarder Gerrit van NOORWEGEN vercocht tot Dordt gedaan 24 Mrt 1714 t.o.v. de Claaswaalse schepenen Cornelis ROOBOL en Aert CLOOTWIJK (bron: RA Cromstrijen 24 Mrt 1714-28).

       + 37     ii.  Johannes Janszn REIJERKERK geb. ca 1654.

       + 38    iii.  Cornelis Janszn REIJERKERK geb. 1656.

          39    iv.  Lijntje Jansdr REIJERKERK, geb. 1658 in Strijen, gedoopt 17 Nov 1658 in Strijen, ovl. vr 19 Dec 1699 in Strijen.  Streekarchief Heinenoord archiefnr SG 810. Zij trouwde Jan Ariense HOEKSEWEGH, getrouwd ca 1686 in Strijen, geb. 1658 in Strijen (zoon van Arie Cornelis HOEKSEWEG en Lijsbeth JANSDR), gedoopt 17 Nov 1658 in Strijen, ovl. 3 Mei 1713 in Strijen (Strijen 1713, den 3e Meij bragt Johannis Jans aen om te begraven Schepen Jan Hoeksw: onder de Classis van F 6,-,-.), beroep bouwman.  Jan was bouwman en schepen van Strijen.

          40     v.  Grietje Jansdr REIJERKERK, geb. 1661 in Strijen, gedoopt 9 Okt 1661 in Strijen, ovl. vr 17 Feb 1707 in Westmaas.  Zij trouwde Gerrit Jans HAGESTEIN, getrouwd 1702, geb. ca 1653 in Numansdorp (zoon van Jan Aarts HAGESTEIJN en NN), ovl. 22 Mrt 1730 in Nieuw-Beijerland, ondertrouw 14 Okt 1702 in Strijen.  Woont o/d Hitsert 1702.

                       Getuige bij:  Jan Gerrits HAGESTEIN  #66056 & Ariaantje Cornelisse Van ARKEL #4142   Getrouwd  19 Okt 1727  Nieuw-Beijerland

                       Getuige bij:  Willem Gerritsz HAGESTEIN  #66053 & Bastiaantje Dirks De REGT #66054   Ondertrouw  24 Jun 1724  Nieuw-Beijerland.

          41    vi.  Maria Jansdr REIJERKERK, geb. 1664 in Strijen, gedoopt 4 Mei 1664 in Strijen, ovl. na 2 Mrt 1732 in Dinteloord en Prinsenland.  Streekarchief Heinenoord archiefnr. SG 810

                       Getuige bij:  Gerrit Teunisz Van MAASDAM #67577   Gedoopt  1 Jun 1727  Steenbergen

                       Getuige bij:  Catharina Jansd BURGER  #50547   Gedoopt  29 Aug 1728  Dinteloord en Prinsenland. Zij trouwde Willem Corneliszn BURGER, ook bekend als BORGER/BORGERS/BURGERS, getrouwd ca 1690 in Strijen, geb. 1665 in Strijen (zoon van Cornelis Willems BURGER en Maaijke Jans Van Der LINDEN), gedoopt 29 Jul 1665 in Strijen, ovl. in Strijen.  Streekarchief Heinenoord archiefnr. SG 810. Hij verhuisde in 1707 met het hele gezin naar Prinsenland/Dinteloord.

          42   vii.  Cornelia Jans REIJERKERK, geb. ca 1667 in Strijen, gedoopt ca 1667 in Strijen.

 

27. Cornelis Janszn VERSLUYS, ook bekend als REIJERKERK, ook bekend als RIDDERKERCK, geb. ca 1632 in Strijen, ovl. 7 Jun 1687 - 13 Aug 1687 in Heijningen, beroep landbouwer.  Hij was eerst bedrijfsleider op een boerenbedrijf, later pachtte hij een boerderij gelegen in de polder van Heijningen met 35 morgen land voor f.450,-,- per jaar. Hij was schepen van Fijnaart vanuit Heijningen en burgemeester van Heijningen. Hij was diaken en ouderling van Fijnaart. Cornelis en Willempje testeerden te Heijningen op 12 Aug 1676. Op 18Jul 1686 verklaarde Cornelis dat hij aan zijn kinderen Jan en Geertje uit het huwelijk met Willempje bij het bereiken van de leeftijd van twintig jaar f.300,-,- zou geven. Op 7 Jun 1687 testeerde Cornelis voor notaris Jan Van HARTEL te Willemstad ziek en te bed liggend. Op 23 Sep 1687 en op 11 Okt 1687 bleek de boedel in totaal f.3622,-,- waard te zijn. Hij trouwde (1) Maaike HENDRIKSD, getrouwd 1657 in Fijnaart, geb. ca 1637 in Heeroudelands-Ambacht (dochter van Hendrik AARTSZ en NN), ovl. 1 Mei 1664 - 30 Jun 1664 in Fijnaart, ondertrouw 9 Nov 1657 in Fijnaart.  Uit de op 14 Jan 1665 opgemaakte inventaris van de goederen van de nagelaten boedel van Maaike bleek de waarde van deze boedel f.1273,-,- te zijn. Hij trouwde (2) Willempje Cornelis GROOTENBOER, getrouwd ca 1665 in Fijnaart, geb. 1641 in Fijnaart (dochter van Cornelis Willems GROOTENBOER en Maaike Huibrechtsd Van Der MEER), gedoopt 26 Feb 1641 in Fijnaart, ovl. 1685 - 4 Aug 1686 in Fijnaart.  Hij trouwde (3) Adriaantje Huibrechtsd LEEST, getrouwd 4 Aug 1686 in Fijnaart, geb. 1657 in Fijnaart (dochter van Huibrecht Laurensz LEEST en Geertrui Aartsd Van WIJNGAARDEN), gedoopt 23 Jan 1657 in Fijnaart, ovl. na 1712 in Fijnaart ?

                       Kinderen van Maaike HENDRIKSD:

          43      i.  Adriaantje Cornelisd VERSLUYS, geb. 1658 in Fijnaart, gedoopt 15 Sep 1658 in Willemstad.  Zij trouwde Maarten Reiniersz VOS, getrouwd 1 Nov 1682 in Fijnaart, geb. 1631 in Fijnaart (zoon van Reinier Jansz VOS en Jannetje MAARTENSD), gedoopt 16 Nov 1631 in Fijnaart, ovl. vr 24 Dec 1684 in Fijnaart.

          44     ii.  Elisabeth Cornelisd VERSLUYS, geb. 1664 in Fijnaart, gedoopt 27 Apr 1664 in Fijnaart, ovl. in Fijnaart.

                       Kinderen van Willempje Cornelis GROOTENBOER:

          45    iii.  Maaike Cornelisd VERSLUYS, geb. 1666 in Fijnaart, gedoopt 14 Nov 1666 in Willemstad, ovl. vr 8 Apr 1716 in Fijnaart.  Zij trouwde (1) Gerrit THEUNISZ, getrouwd 26 Aug 1685 in Fijnaart, geb. ca 1666 in Dinteloord en Prinsenland, ovl. 13 Apr 1701 - 1702, ondertrouw 11 Aug 1685 in Fijnaart.  Zij trouwde (2) Cornelis Jacobsz CRUIJSLANDER, ook bekend als KRUISLANDER, getrouwd 1702 in Fijnaart, geb. 1679 in Fijnaart (zoon van Jacob Jacobsz CRUIJSLANDER en Neeltje Cornelisd SPAENJAERT), gedoopt 29 Okt 1679 in Fijnaart, ovl. 14 Jul 1707 in Fijnaart.  Zij trouwde (3) Cornelis Cornelisz NEEF, getrouwd 1 Apr 1708 in Fijnaart, geb. ca 1666 in Fijnaart (zoon van Cornelis Woutersz NEEF en Gieltje Cornelisd KRAMER), ovl. vr 27 Mei 1715 in Fijnaart, ondertrouw 25 Feb 1708 in Fijnaart.

          46    iv.  Jan Cornelisz VERSLUYS, geb. 1668 in Willemstad, gedoopt 6 Mei 1668 in Willemstad, ovl. vr 20 Dec 1671 in Fijnaart.

          47     v.  Jan Cornelisz VERSLUYS, geb. 1671 in Willemstad, gedoopt 20 Dec 1671 in Willemstad, ovl. vr 12 Jul 1676 in Fijnaart.

          48    vi.  Geertrui Cornelisd VERSLUYS, geb. 1673 in Fijnaart, gedoopt 26 Feb 1673 in Fijnaart, ovl. 21 Aug 1749 in Fijnaart (aangegeven).  Zij trouwde (1) Meeuwis Jansz BURGERS, getrouwd ca 1695, geb. 1643 in Fijnaart (zoon van Jan Meeuwisz BURGERS en Jannetje KLAASD), gedoopt 25 Okt 1643 in Fijnaart, ovl. 27 Jun 1701 - 31 Jul 1701 in Fijnaart.  Zij trouwde (2) Arie Gerritsz SNIJDER, getrouwd ca 1702, geb. 1651 in Fijnaart (zoon van Gerrit Jansz SNIJDER en Aagje JACOBSD), gedoopt 4 Jun 1651 in Fijnaart, ovl. 4 Apr 1702 - 1 Apr 1703 in Fijnaart.  Zij trouwde (3) Leendert Cornelisz De BEEN, getrouwd 1703 in Fijnaart, geb. 1671 in Heijningen (zoon van Cornelis Leendertsz De BEEN en Marietje PIETERSD), gedoopt 13 Sep 1671 in Willemstad, ovl. 1 Dec 1735 - 11 Dec 1735 in Fijnaart, ondertrouw 20 Apr 1703 in Fijnaart.

       + 49   vii.  Jan Cornelisz VERSLUYS geb. 1676.

                       Kinderen van Adriaantje Huibrechtsd LEEST:

          50  viii.  Adriaantje Cornelisd VERSLUIJS, geb. 1687 in Fijnaart, gedoopt 23 Feb 1687 in Fijnaart.  Zij trouwde Cornelis Aartsz HOLLEMAN, getrouwd 4 Jun 1713 in Fijnaart, geb. ca 1685 in Klundert ?, ondertrouw 14 Mei 1713 in Klundert.

 

30. Pieter Adriaansz REIJERKERK, ook bekend als RIJDDERKERCK/DIJCK, geb. ca 1625 in Mijnsheerenland, ovl. na 1700, beroep boer te Mijnsheerenland.  Hij woonde aan de Blaak onder Mijnsheerenland, maar liet een gedeelte van zijn kinderen in Puttershoek dopen. Hij trouwde (1) Agnietje Meeuwisd HOFMAN, getrouwd ca 1658, geb. ca 1637 (dochter van Meeuwis Ariens HOFMAN en Ariaentge CORNELIS), ovl. vr Mrt 1684 in Mijnsheerenland.  Getuige bij:  Ariaentge Ariensd REIJERKERK  #319026   Gedoopt  20 Mei 1674  Mijnsheerenland

      Getuige bij:  Leena Ariens REIJERKERK  #1772   Gedoopt  20 Mei 1674  Mijnsheerenland. Hij trouwde (2) Soetje RUTTE, getrouwd 1684 in Strijen, geb. ca 1624 in Puttershoek, ondertrouw 17 Mrt 1684 in Strijen (hij van Mijnsheerenland, zij, woonenden op Strijen. getrouwt in Strijen).  J.d. wonende Puttershoek (1644). Woonde Strijen (1684).

                       Kinderen van Agnietje Meeuwisd HOFMAN:

          51      i.  Ariaentie Pieters REIJERKERK, geb. 1659 in Mijnsheerenland, gedoopt 9 Mrt 1659 in Puttershoek (kind van de Blaeck ).

          52     ii.  Cornelis Pieters REIJERKERK, geb. 1661 in Mijnsheerenland, gedoopt 20 Feb 1661 in Puttershoek (kind van de Blaeck onder Minsheerenlant ).  Getuige bij:  Jan Pietersz WEERT  #314487   Gedoopt  18 Mrt 1685  Mijnsheerenland.

          53    iii.  Ariaentge Pieters REIJERKERK, geb. 1669 in Mijnsheerenland, gedoopt 22 Sep 1669 in Puttershoek (kind van de Black onder Mijnsheerenlandt).

          54    iv.  Lijntge Pieters REIJERKERK, ook bekend als RIJDERKERK, geb. 1672 in Mijnsheerenland, gedoopt 11 Sep 1672 in Mijnsheerenland, ovl. 19 Mei 1752 in Mijnsheerenland (Arij Maaskant geeft aan het lijk van zijn moeder Lijntje Reijerkerk. Oud 80 jaaren. Onder de classis van F 3.-.-.).  Wonend onder weg na de Blaak. Lijntje Pietersdr: Rijderkerk, Cornelis Arijensz: Maaskant. inw: Lidmaten 1717 Mijnsheerenland

                      

                       . Zij trouwde (1) Bastiaan Arijensz MAASKANT, getrouwd 17 Apr 1702 in Mijnsheerenland, geb. ca 1675 in Westmaas (zoon van Adriaan Bastiaansz MAASKANT en Anneke Cornelisd GELDERBLOM), gedoopt 15 Okt 1679 in Mijnsheerenland, ovl. vr 2 Feb 1718, beroep boer te Mijnsheerenland, ondertrouw 25 Mrt 1702 in Mijnsheerenland.  Zij trouwde (2) Arien Claasz Van GEMPEL, getrouwd 27 Feb 1718 in Mijnsheerenland, geb. 1682 in Mijnsheerenland (zoon van Claes Jacobs Van GEMPEL en Marijgje Ariens Van Der SPUIJ), gedoopt 3 Mei 1682 in Mijnsheerenland, ondertrouw 2 Feb 1718 in Mijnsheerenland (Den 2 Februarij Arij Klaasz: van Gempel J.M met Lijntje Pietersdr Rijderkerk We van Bastiaan Arijensz: Maaskant, beijde gebooren en woonende alhier. Alhier getrouwd den 27 Februarij. Trouwboek Mijnsheerenland).  Wonend Achter het Dorp, Andries Ottosz: Maaskant, Marijtje Arijensdr: van der Speuij. vr: Arij Claasz: van Gempel. vr. soon. Lidmaten 1717 Mijnsheerenland

                      

                       .

       + 55     v.  Meeuwis Pieters REIJERKERK geb. 1675.

 

31. Arien Ariensz De Jonge REIJERKERK, ook bekend als RIJDERKERCK/RYDERKERCK, geb. ca 1625 in Mijnsheerenland, ovl. vr 1712, beroep boer te Mijnsheerenland.  Heemraad van Mijnsheerenland. Hij pachtte het land voor zijn bedrijf. Hij bezat een huis aan de Blaak te Mijnsheerenland.

      Getuige bij:  Ariaentge Pieters REIJERKERK  #7644   Gedoopt  22 Sep 1669  Puttershoek

      Getuige bij:  Teuntie Arijens REIJERKERK  #1764 & Cornelis Arijens TUIJNDER #1773   Ondertrouw  7 Apr 1684  Oud-Beijerland

      Getuige bij:  Arijen Pietersz WEERT  #314490   Gedoopt  27 Sep 1687  Mijnsheerenland

      Getuige bij:  Pietertje Pietersd WEERT  #314486   Gedoopt  5 Mrt 1690  Mijnsheerenland. Hij trouwde Maartje Meeuwis HOFMAN, ook bekend als Maartje/Maergie, getrouwd ca 1657 in Mijnsheerenland, geb. ca 1637 in Mijnsheerenland (dochter van Meeuwis Ariens HOFMAN en Ariaentge CORNELIS).

                       Kinderen:

          56      i.  Meeuwis Ariens REIJERKERK, geb. ca 1658 in Mijnsheerenland, ovl. vr 1670.

          57     ii.  Maerten Ariens REIJERKERK, ovl. vr 7 Nov 1666.

          58    iii.  Pieter Ariens REIJERKERK, geb. ca 1659 in Mijnsheerenland, ovl. vr 1676.

          59    iv.  Pietertje Ariens REIJERKERK, ook bekend als REIJERKERCK/RIJDDERKK/RIJDERKERCK, geb. ca 1661 in Mijnsheerenland.  Zij trouwde Pieter Jansz WEERT, ook bekend als WAARD/WEERDT/WEERD/WAERT, getrouwd 16 Jul 1684 in Mijnsheerenland, geb. in Sliedrecht (zoon van Jan WEERT en NN), ovl. vr 1 Apr 1702, ondertrouw 24 Jun 1684 in Mijnsheerenland (Ondertrouwt den 24 Juny. Pieter Jansen Weerdt J:M: geb in Sliderig en won onder Heijnen Oordt. Pietertie Ariens Reijerkerck J geb en won alhier alhier getrout den 16 Julij 1684 Trouwboek Mijnsheerenland

                       ).

       + 60     v.  Cornelis Arijens REIJERKERK geb. 1663.

       + 61    vi.  Maarten Ariensz REIJERKERK geb. 1668.

       + 62   vii.  Meeuwis Ariens REIJERKERK geb. ca 1673.

          63  viii.  Ariaentge Ariensd REIJERKERK, ook bekend als RYDERKERCK, geb. 1674 in Mijnsheerenland, gedoopt 20 Mei 1674 in Mijnsheerenland.  Tweeling met Leena.

          64    ix.  Leena Ariens REIJERKERK, ook bekend als RYDERKERCK, geb. 1674 in Mijnsheerenland, gedoopt 20 Mei 1674 in Mijnsheerenland.  Tweeling met Ariaentge.

          65     x.  Arij Ariens REIJERKERK, geb. 1676 in Mijnsheerenland, gedoopt 19 Apr 1676 in Mijnsheerenland.  Doopgetuigen waren Arien Clasen KRUIJDHOF en Pietge DINGEMANS.

       + 66    xi.  Pieter Ariens REIJERKERK geb. ca 1676.

 

32. Claes Ariensz REIJERKERK, geb. ca 1630 in Mijnsheerenland/Strijen ? . Hij trouwde NN, getrouwd ca 1655, geb. ca 1630.

                       Kinderen:

       + 67      i.  Arien Claesz REIJERKERK geb. ca 1657.

 

35. Bastiaan Ariesz REIJERKERK, geb. ca 1647 in Mijnsheerenland.  Hij trouwde NN.

                       Kinderen:

          68      i.  Bastiaantje Bastiaansd REIJERKERK, ook bekend als RIJDERKERK, geb. ca 1682 in Mijnsheerenland.  Zij trouwde Crijn Fransse Van Der GRAAF, getrouwd 5 Nov 1702 in Mijnsheerenland, geb. 1678 in Puttershoek (zoon van Frans Ariens Van Der GRAAF en Percijntje PIETERSDR), gedoopt 13 Feb 1678 in Puttershoek, ondertrouw 14 Okt 1702 in Mijnsheerenland (Den 14 October 1702. Crijn Fransz. van der Graaf, J:M. van Puttershoek met Bastiaantje Bastijaans Rijderkerk. J:D. beijde woonende onder Moerkerken alhier getrouwd den 5 Novenmbr Trouwboek Mijnsheerenland).

 

 

Zesde Generatie

 

37. Johannes Janszn REIJERKERK, ook bekend als Josanus, geb. ca 1654 in Strijen, gedoopt ca 1654 in Strijen, ovl. 17 Mrt 1729 in Strijen (aangegeven), beroep landbouwer.  Johannes was schepen van Strijen en landbouwer in de Strijense polder. Johannes en Erckje trouwen onder huwelijkse voorwaarden (bron: Notarieel Strijen no. 7654). Lidmatenlijst 1722: Johannes Janse REIJERKERK, weduwnaar, wonende Nieuw Bonaventura. Hij trouwde Erckje Jansdr SNEEP, ook bekend als Dirckje, getrouwd 18 Jan 1691 in Strijen, geb. 1654 in Mijnsheerenland (dochter van Jan Cornelisz SNEEP en Truijgen Andries SNIJDER), ovl. 1720 in Strijen (aangegeven 17 Nov 1720), begraven 17 Nov 1720 in Strijen.  Getuige bij:  Truytje Cornelisd SNEEP  #860   Gedoopt  3 Mrt 1686  Mijnsheerenland

      Getuige bij:  Jan Cornelisz SNEEP  #320683   Gedoopt  7 Feb 1692  Mijnsheerenland

      Getuige bij:  Ot Cornelisz SNEEP  #320684   Gedoopt  7 Dec 1692  Mijnsheerenland

      Getuige bij:  Hendrik Willemsz RAS  #54872   Gedoopt  14 Jun 1716  Strijen.

                       Kinderen:

       + 69      i.  Hendrik Jans REIJERKERK geb. 1691.

          70     ii.  Jan Johannesz REIJERKERK, geb. 11 Aug 1694.

 

38. Cornelis Janszn REIJERKERK, geb. 1656 in Strijen, gedoopt 30 Apr 1656 in Strijen, ovl. 11 Okt 1709 in Strijen (aangegeven).  Hij trouwde (1) Neeltje Jansdr Van Der LINDEN, getrouwd ca Nov 1690, geb. ca 1647 in Heinenoord, ovl. 31 Dec 1707 in Strijen (aangegeven).  Getuige bij:  Trijntje Isaacks HARTIGVELD  #281116   Overleden  22 Jan 1700  Strijen n 1674 waren de (aangetrouwde) kinderen:

      - Jan Ariensz Geervliet, als in huwelijk hebbende Teuntje Poulus van Linde, ƒ 7:10:0, over gebragt op 't qouhier van Dordt: fol 256 vso, opt consent van Jare 1706 sulx hier geroijt.

      - Arien Corn. Boer in huwel. hebben Lijsbet Pouls van Linden ƒ 7:10:0.

      - Cornelis Jansz Rijderkerck ten egte hebben Neeltie Jansz van Linden, te voren wede. van Rijn Poulsz van Linden ƒ 7:10:0.

      - Hendrick Claesse Gruijter man en voogt van Grietie Pouwels, te voren wede van Abram Pouls van Linden: ƒ 7:10:0.

     

      Dordrecht, 200e Penning, 23-1-1703: Wij ondergesz.  Jan Geervliet, als in huwelijk hebbende Teuntje Pauwels van der Linden, Arien Cornelisse Boer in huwelijk hebbende Lijsbet Pauwels van der Linden, Cornelis Janse Rijderkerk ten egte hebbende Neeltje Janse vander Linden, die te voren wed.e was van Reijn Pauwels van der Linden, ende Hendrick Klaassen Gruijter als Man en Voogd van Grietje Pauwels, die te voren wed:e was van Abram Pauwels van der Linden, ende in die qualitijd te samen Erfgen: Ex testamento van Annigje Cornelis, wed:e was van Pauwels Rijnen van der Linden Za: Zij verclaren en beloven bij desen in toeComende, Soo Wanneer eenige Persoonele 200e Penn: bij Haer Ed: groot Mog: mogten werden geConsenteert Jder een vierde Part te Sullen dragen en Betalen Inde Somme van dartig guldens sijnde den penn: van ses duijsent guldens Capitaal Waer mede den Boedel van de voorsz: Annigje Cornelis In't Quohier vanden Personelen 200 penn: onder s Gravendeel bekent Staat, en aangeslagen is, en oversulcx ider naer advenant de Somme van Vijftien hondert guldens bedragende voor iders Hooft deel sevegl: toen Stuijvers, met verdre Expresse overgifte, dat wij ondergesz. ider met vijftien hondt: gl. Capl: off seve guldens thien Stv: inden voorsz. 200 penn: int voorsz. quohier van s Gravendeel mogen werden aen geslagen en dat den Boedel vande voorsz. Annigje Cornelis aldaer alsoo gesepareert mag werden tot naer cominge van t gene voorsz. staat verbinden wij Ondergesz: onse Persoonen en(de) alle onse goederen Stellende de selve ten bedwange van allen regten ende regteren ende Specialijk den Ed: Hove van Holland. Actum s'Gravendeel den 29 Octob: 1698 en was onderteeckent Jan Ariens Geerevliet, Arien Cornellisse Boer, dusdanige letters G N S H waren gestelt bij Cornelisse Jansse Rijderkerck, Hendrik Klaassen Gruijter, Lager stond Mij Present als Secretaris van s Gravendeel en(de) ondert: W:d. Voogt 1698 onderstond. Naer gedane Collatie tegens sijn originele geteekende is dese daer mede van woorde te woorde wel accorderende bevonden bij mij ondergesz. op s'Gravendeel residerende Nots. Publijc. den 23 Januarij 1703 onderstond. Quod Attestor was getekent W:D:Voogt Nots. Pub. Adres: 's-Gravendeel.

      . Hij trouwde (2) Neeltje Bastiaen POLDERDIJK, getrouwd 25 Okt 1708 in Sint-Anthoniepolder, geb. 1659 in Sint-Anthoniepolder (dochter van Bastiaen Willems POLDERDIJK en Leentye JANSDR), gedoopt 16 Feb 1659 in Sint-Anthoniepolder, ondertrouw 11 Okt 1708 in Strijen en Sint Anthoniepolder.  Doopgetuige was Neeltie WILLEMS. Belijdenis Sint Anthonie Polder 22 Dec 1684. 4 Nov 1709: Neeltie Bastiaans POLDERDIJK, laatst weduwe van Cornelis Jans REIJERKERK verkoopt haar huis aan Pieter Jacobs ZEVENBERGEN (bron: RA SAP 2)

      Getuige bij:  Lena Cornelisd BELLAART  #85156   Gedoopt  5 Nov 1684  Mijnsheerenland

      Getuige bij:  Bastiaan Cornelisz BELDERT  #67384   Gedoopt  18 Mei 1692  Mijnsheerenland.

                       Kinderen van Neeltje Jansdr Van Der LINDEN:

          71      i.  Willemtje Cornelis REIJERKERK, ook bekend als RIJDERKERK, geb. ca 1680 in Den Hitsert, ovl. vr 22 Aug 1705.  Zij trouwde Crijn Jans TUCK, getrouwd 1702, geb. 1666 in Westmaas (zoon van Jan Joosten TUCK en Leijtje Quirijnen HUIJSER), gedoopt 7 Nov 1666 in Westmaas, ovl. vr 25 Apr 1738 in Westmaas, ondertrouw 29 Apr 1702 in Mijnsheerenland (Den 29 April 1702. Crijn Jansz. Tuk, Wr van Marijtje Jans Smit, woonende onder Moerkerken met Willemtje Cornelis Rijderkerk. J:D. van den Hitserd. Attestatie gegeeven op den Hitserd. Trouwboek Mijnsheerenland).  Wonend aan de Westdijk, Krijn Jansz: Tuk. Vertrokken met attestatie na de Westmaas 4 octob. 1721. Lidmaten 1717 Mijnsheerenland

                       .

 

49. Jan Cornelisz VERSLUYS, geb. 1676 in Fijnaart, gedoopt 12 Jul 1676 in Fijnaart, ovl. 21 Dec 1738 - 2 Apr 1739 in Fijnaart.  Hij trouwde (1) Adriaantje Laurensd LEEST, ook bekend als BLOKLAND, getrouwd ca 1696 in Fijnaart, geb. 1672 in Fijnaart (dochter van Laurens Huibrechtsz LEEST en Aagje Adriaansd SLOBBE), gedoopt 14 Feb 1672 in Fijnaart, ovl. 5 Dec 1718 - 30 Apr 1721 in Fijnaart.  Hij trouwde (2) Cathalina Dirksd GROOTENBOER, getrouwd 18 Mei 1721 in Fijnaart, geb. 1672 in Fijnaart (dochter van Dirk Jansz GROOTENBOER en Cathalina Cornelisd LEEST), gedoopt 24 Apr 1672 in Fijnaart, ovl. 1736 - 1738 in Fijnaart, ondertrouw 3 Mei 1721 in Fijnaart.

                       Kinderen van Adriaantje Laurensd LEEST:

       + 72      i.  Cornelis Jansz VERSLUIJS geb. 1708.

 

55. Meeuwis Pieters REIJERKERK, ook bekend als RIJDERKERK, geb. 1675 in Mijnsheerenland, gedoopt 27 Okt 1675 in Mijnsheerenland, ovl. 1747, beroep boer te Mijnsheerenland.  Ouderling te Mijnsheerenland 1727. Hij trouwde Lijsbeth Ariens SALIJ, ook bekend als ZALIJ, getrouwd 1703 in Heerjansdam, geb. 1673 in Heerjansdam (dochter van Arien Arijens SALIJ en Aagje JOOSTENDR), gedoopt 30 Apr 1673 in Heerjansdam, ovl. 23 Jul 1751 in Puttershoek (Jck ondergesz: verclare bijdese Jngevolge van de ordonnantie op het middel van't begraven geemaneert aangevingh tedoen van tlijck van mijn moeder de wed: meuwis Rijerkerck, als gehoorende onder de classis van ses guldens om dien conform het voorsz: Regt te voldoen, gedaan Puttershoeck den 23e Julij 1751 6:-:- Arij Rijerkerk Gaarder Puttershoek

      ), begraven 25 Jul 1751 in Mijnsheerenland (Arij Reijerkerk; geeft aan het lijk van sijn moeder, Lijsbet Salij; onder Puttershoek overleeden; en op Mijnsheerenland begraaven; behoorende onder de classis van f 6.-.- Gaarder Mijnsheerenland), ondertrouw 8 Jun 1703 in Heerjansdam, ondertrouw 10 Jun 1703 in Mijnsheerenland (Den 10 Junij 1703. Meeuwis Pietersz: Rijderkerk. J:M. van Moerkerken met Lijsbeth Arijens Zalij J.D. van Heerjansdam. Attestatie gegeeven op Heerjansdam Trouwboek Mijnsheerenland).  Getuige bij:  Meeuwis Pietersz REIJERKERK #107059   Gedoopt  13 Feb 1735 Wonend aan de Blaak, beginnende van het Oosten. Meeuwis Pietersz: Rijderkerk, Lijsbeth Arijens Zalij vr: Lidmaten 1717 Mijnsheerenland

      .

                       Kinderen:

          73      i.  Agnietje Meeuwisse REIJERKERK, geb. 1704, gedoopt 30 Mrt 1704 in Mijnsheerenland.

       + 74     ii.  Pieter Meeuwisz REIJERKERK geb. 1705.

          75    iii.  Arie Meeuwisse REIJERKERK, ook bekend als RIJERKERK, geb. 1707 in Mijnsheerenland, gedoopt 9 Okt 1707 in Mijnsheerenland, ovl. 17 Sep 1768 in Puttershoek (Jk ondergeteikende Pieter Meuwisz: Rijerkerk verklaren ingevolge van de ordonnantie op het begraven geemaneert aangevinge te doen van't lijk van mijn Broeder Arij Meuwisz: Rijerkerk gehorende onder de Classis van vijftien Guldens, Actum 17 September 1768 f 15:-:-, f 15:-:- vermits, ongehuwt overleden is dus dubbelrregt Pieter Rijerkerk Gaarder Puttershoek), beroep boer te Mijnsheerenland, later te Puttershoek.  Getuige bij:  Lijsbeth Ariens SALIJ  #1853   Overleden  23 Jul 1751  Puttershoek

                       Getuige bij:  Lijsbeth Ariens SALIJ  #1853   Begraven  25 Jul 1751  Mijnsheerenland.

          76    iv.  Cornelis Meeuwisse REIJERKERK, geb. 1710 in Mijnsheerenland, gedoopt 21 Apr 1710 in Mijnsheerenland.

          77     v.  Dirk Meeuwis REIJERKERK, geb. ca 1720.

 

60. Cornelis Arijens REIJERKERK, geb. 1663 in Mijnsheerenland, gedoopt 30 Mei 1663 in Mijnsheerenland.  Woonde aan de Blaak. Hij trouwde Magteltje ENGELEN, getrouwd ca 1692 in Mijnsheerenland, geb. ca 1670.  Woonde aan den Blaeck.

                       Kinderen:

          78      i.  Maeyken Cornelisse REIJERKERK, geb. 1692 in Heinenoord, gedoopt 15 Jun 1692 in Heinenoord, ovl. vr 6 Nov 1728.  Doopgetuigen waren Ary Ariens RIJDERKERK en Ariaentje ARIJENS. Zij trouwde Gijsbert Willems HOOIJMAAIJER, getrouwd ca 1725, geb. 1698 in Strijen (zoon van Willem Gijsberts HOOIJMAAIJER en Lijsbeth Jans VERVIEL), gedoopt 11 Jul 1698 in Strijen.

       + 79     ii.  Arie Cornelisse REIJERKERK geb. 1694.

          80    iii.  Leendert Cornelisz REIJERKERK, geb. 1694 in Mijnsheerenland, gedoopt 17 Okt 1694 in Mijnsheerenland.  Doopgetuigen waren Lijntie Ariens RIJDERKERCK, Neeltie WEUYSTERS, Maertie Ariens RIJDERKERCK en Dirck ENGELE. Leendert werd geboren a/d Molka onder de Noort ende bij absentie v/d dom. in Mijnsheerenland gedoopt.

 

61. Maarten Ariensz REIJERKERK, ook bekend als RIDDERKERK, geb. 1668 in Mijnsheerenland, gedoopt 11 Nov 1668 in Mijnsheerenland, ovl. vr 8 Dec 1726.  Doopgetuigen waren Pieter ARIENS, Pieter MEEUWISZ en Pietertie MAERTENS. J.m. van Mijnsheerenland en wonende Maasdam(1696). Belijdenis te Maasdam 22 Dec 1701. Hij trouwde Catholijntje Cornelisse De GEUS, ook bekend als Lijntje, getrouwd 26 Aug 1696 in Maasdam, geb. 1679 in Maasdam (dochter van Cornelis Wijngaarden De GEUS en Marija Commers BLOK), gedoopt 19 Nov 1679 in Maasdam, ovl. na 13 Mei 1753, ondertrouw 11 Aug 1696 in Maasdam (hij jm van onder Mijnsheerenland, zij jd van Maasdam, beiden wonend te Maasdam).  Belijdenis te Maasdam op 22 Dec 1701. J.d. van en wonende te Maasdam 1696. Zij is sedert 12 Mei 1746 uit liefde besteed bij schoonzoon Arie Dirkse NAAKTGEBOREN. Thans 13 Mei 1753 besteed bij haar dochter Maijke REIJERKERK, weduwe van Bastiaan Van ERKEL voor 16 gulden per jaar en een zak tarwe haagsch (kerk St. Anthoniepolder).

      Getuige bij:  Lijntje Bastiaans Van ARKEL #4081   Gedoopt  8 Dec 1726  Maasdam

      Getuige bij:  Lijntje Ariesd REIJERKERK #869   Gedoopt  30 Jan 1729  Maasdam

      Getuige bij:  Maerten Ariens NAAKTGEBOREN #4088   Gedoopt  2 Feb 1735  IJsselmonde.

                       Kinderen:

          81      i.  Arien Maartens REIJERKERK, geb. 1696 in Maasdam, gedoopt 9 Dec 1696 in Maasdam, ovl. 28 Jan 1697 in Maasdam (aangegeven pro deo).  Doopgetuige was Arjaantje Ariens RIDDERKERK te 's-Gravendeel.

       + 82     ii.  Arien Maartensz REIJERKERK geb. 1697.

       + 83    iii.  Cornelis Maartensz REIJERKERK geb. 1699.

          84    iv.  Marijtje Maartensd REIJERKERK, ook bekend als Maaijke, geb. 1702 in Sint-Anthoniepolder, gedoopt 26 Feb 1702 in Maasdam, ovl. 16 Feb 1765 in Sint-Anthoniepolder (aangegeven).  Getuige bij:  Dirk Cornelisse Van DRONGELEN #61005   Gedoopt  15 Sep 1743  Cillaarshoek

                       Getuige bij:  Martijntje Corsse STOUGJE #69880   Gedoopt  14 Sep 1755  Oud-Beijerland

                       Getuige bij:  Bastiaan Arijsz Van Der LINDEN #100294   Gedoopt  13 Jun 1756  Oud-Beijerland

                       Getuige bij:  Maarten Ariensz REIJERKERK #1713   Gedoopt  27 Jul 1732  Maasdam

                       Getuige bij:  Maarten Cornelisz REIJERKERK  #1428   Gedoopt  27 Jul 1732  Maasdam. Zij trouwde Bastiaan Cornelisz Van ARKEL, ook bekend als ERKEL, getrouwd 19 Mei 1726 in Sint-Anthoniepolder, geb. 1692 in Cillaarshoek (zoon van Cornelis Gijsberts Van ARKEL en Petronella Cornelis Van ESCH), gedoopt 3 Feb 1692 in Maasdam, ovl. 26 Mei 1741 in Sint-Anthoniepolder (aangegeven), ondertrouw 26 Apr 1726 in Sint-Anthoniepolder (zij j.d. van Sint Anthonie Polder).  Doopgetuige was Arjaantjes HENDRICKX. Hij vertrekt naar Sint Anthonie Polder in 1726. Hij woont huis nr. 42 aan de Oostzijde van de Gatsche Dijk op 't Gat in Sint Anthonie Polder in 1732.

          85     v.  Dirk Maartens REIJERKERK, geb. 1703 in Maasdam, gedoopt 28 Okt 1703 in Maasdam, ovl. 16 Jan 1704 in Maasdam (aangegeven pro deo).  Doopgetuige was Isbrantjen.

          86    vi.  Maria Maartens REIJERKERK, ook bekend als Maria/Marijtje, geb. ca 1711 in Sint-Anthoniepolder, ovl. 21 Jan 1790 in IJsselmonde (aangegeven).  Zij trouwde Arij Dirkse NAAKTGEBOREN, getrouwd 1734, geb. 1703 in Oost-IJsselmonde (zoon van Dirk Leendersse NAAKTGEBOREN en Pietertie Ariens VINCK), gedoopt 1 Jul 1703 in Barendrecht, ovl. 15 Jul 1750 - 21 Jan 1790, ondertrouw 30 Apr 1734 in IJsselmonde (zij jd).

 

62. Meeuwis Ariens REIJERKERK, ook bekend als RIJDERKERK, geb. ca 1673 in Mijnsheerenland, ovl. vr 7 Mei 1707.  Getuige bij:  Arien Maartensz REIJERKERK #1782   Gedoopt  8 Dec 1697  Maasdam. Hij trouwde Lijsbeth Dirks CRANENDONCK, getrouwd ca 1698, geb. 1679 in Mijnsheerenland (dochter van Dirk Dircksz KRANENDONK en Jannegie Hermensdr Den OUDEN), gedoopt 17 Sep 1679 in Mijnsheerenland, ovl. 1717 in Mijnsheerenland.  Doopgetuigen waren Marijken en Leendert DIRCKSE.

      Wonend dorps Noord-zijde. Lijsbeth Dirks Kraanendonk Dood 1717, Arijaantje Dirks Kraanendonk Att: na Ant:Polder, Aaltje Groen. inw: Lidmaten 1717 Mijnsheerenland

      .

                       Kinderen:

          87      i.  Arij Meeuwisse REIJERKERK, geb. 1699 in Mijnsheerenland, gedoopt 2 Mei 1699 in Mijnsheerenland.

          88     ii.  Jannigje Meeuwisse REIJERKERK, geb. 1701, gedoopt 27 Feb 1701 in Mijnsheerenland.

          89    iii.  Maaike Meeuwisse REIJERKERK, geb. 1703, gedoopt 15 Jul 1703 in Mijnsheerenland.

       + 90    iv.  Dirk Meeuwisse REIJERKERK geb. 1707.

 

66. Pieter Ariens REIJERKERK, geb. ca 1676 in Mijnsheerenland, ovl. 7 Dec 1741 in Oud-Beijerland (aangegeven).  Vertrok 28 Apr 1740 naar Strijen. Hij trouwde Pleuntje Huijge In 't VELD, getrouwd ca 1700, geb. ca 1679 in Mijnsheerenland ? (dochter van Huijg Sijmonse In 't VELD en Pleuntje JOPPEN), ovl. 8 Jul 1735 in Oud-Beijerland (aangegeven).

                       Kinderen:

       + 91      i.  Arie Pieters REIJERKERK geb. 1702.

          92     ii.  Huijg Pieters REIJERKERK, geb. 1702, gedoopt 31 Dec 1702 in Oud-Beijerland.

          93    iii.  Jannetje Pietersd REIJERKERK, ook bekend als Jannetje, geb. 1705 in Oud-Beijerland, gedoopt 25 Okt 1705 in Oud-Beijerland.  Zij trouwde Huijg Ariens De GRAAF, getrouwd 26 Jul 1733 in Oud-Beijerland, geb. ca 1703? in Strijen (zoon van Arijen Arijensz De GRAAF en Lijsbeth Teunisd ELAND).

          94    iv.  Huijgje Pieters REIJERKERK, geb. 1707 in Oud-Beijerland, gedoopt 22 Mei 1707 in Oud-Beijerland.  Vertrekt 13 Mrt 1738 met dochter Maria naar Dubbeldam. Zij trouwde Arie Ariesz De KIEVIT, getrouwd 20 Dec 1733 in Oud-Beijerland, geb. 1700 in Dubbeldam (zoon van Arij Huibertsz De KIEVIT en Hilletje Ariens Den HOUTING), gedoopt 12 Apr 1700 in Dubbeldam, ovl. vr 13 Mrt 1738, ondertrouw 27 Nov 1733 in Oud-Beijerland.

          95     v.  Wouter Pieters REIJERKERK, geb. 1710, gedoopt 15 Feb 1710 in Oud-Beijerland.

 

67. Arien Claesz REIJERKERK, geb. ca 1657 in Strijen, ovl. 1688 - 31 Dec 1689.  Hij trouwde Geertje Hermans VLAM, getrouwd 21 Jun 1676 in Westmaas, geb. 1655 in Westmaas (dochter van Harmen Philips VLAM en Jannetje GERRITS), gedoopt 31 Okt 1655 in Westmaas, ovl. 1690 - 14 Jan 1695.

                       Kinderen:

          96      i.  Claes Ariensz REIJERKERK, geb. 1677 in Strijen, gedoopt 1 Aug 1677 in Strijen.

          97     ii.  Claesie Ariensd REIJERKERK, geb. 1679 - 1680 in Strijen, gedoopt 7 Jan 1680 in Strijen.

          98    iii.  Claesije Ariens REIJERKERK, geb. 1684 in Strijen, gedoopt 22 Feb 1684 in Strijen.

          99    iv.  Cornelys Ariens REIJERKERK, geb. 1686, gedoopt 28 Jul 1686 in Strijen.

          100   v.  Corneli? Ariens REIJERKERK, geb. 1688, gedoopt 9 Mei 1688 in Strijen.

 

 

Zevende Generatie

 

69. Hendrik Jans REIJERKERK, geb. 1691 in Strijen, gedoopt 19 Dec 1691 in Strijen, ovl. 23 Feb 1735 in Strijen (aangegeven).  Hij trouwde Teuna Ariens STOOKER, getrouwd 1 Okt 1723 in Strijen, geb. ca 1700 in 's-Gravendeel (dochter van Arie Hermens STOOKER en Soetje Teunisse ELAND), ovl. 1750 in Strijen, begraven 1 Apr 1750 in Strijen.  Getuige bij:  Arij Teunisse STOOCKER #23600   Gedoopt  11 Mei 1738  Strijen.

                       Kinderen:

          101    i.  Erchje Hendrikse RIDDERKERK, ook bekend als Erkje/Arkje, geb. 1724 in Strijen, gedoopt 27 Feb 1724 in Strijen, ovl. 24 Feb 1804 in Katendrecht (Gaarder: aangifte van het lijk van Erkje Rijerkerk, weduwe Hendrik Hogendijk, klasse 4, f.3,-,-), religie NG.  Bron: Rijksarchief van Zuid-Holland te Den Haag . Lidmaat te Strijen 19 Apr 1743. Woonde onder Katendrecht 1752. Zij trouwde Hendrik Claase HOGENDIJK, getrouwd 3 Mei 1744 in Strijen, geb. 1707 in Katendrecht (zoon van Claas Ariensz HOOGENDIJK en Soetjen Hendriksd GROL), gedoopt 27 Mrt 1707 in Charlois, ovl. vr 24 Feb 1804, religie NG, ondertrouw 10 Apr 1744 in Charlois (hij weduwnaar van Elisabeth HORDIJK wonende Katendrecht, zij j.d. afkomstig van Strijen en wonende Strijen).

          102   ii.  Zoetje Hendriks RIJERKERK, geb. 12 Aug 1725 in Strijen, gedoopt 12 Aug 1725 in Strijen.  Lidmaat te Strijen 7 Apr 1746. Zij trouwde (1) Cornelis CRANENDONCK, geb. vr 18 Jul 1752, ovl. na 18 Jul 1752.  Woonde Maasdam 1752. Zij trouwde (2) Willem Jansz Van Der KRAAN, getrouwd ca 1755, geb. 1719 - 1720 in Maasdam (zoon van Jan Van Der KRAAN en Maria Willemsd Van Der HAVEN), gedoopt 7 Jan 1720 in Maasdam, ovl. 9 Mei 1782 in Maasdam (aangegeven).

          103  iii.  Johannis Hendriks RIJERKERK, geb. 27 Feb 1729 in Strijen, gedoopt 27 Feb 1729 in Strijen.  In de archieven van de VOC vinden we een Johannes REIJERKERK afkomstig uit Strijen, die op 5 Apr 1762 uitvaart als "matroos" met de "Bleiswijk" naar Batavia, aankomst daar 26 Sep 1762. Dat zou goed deze Johannes kunnen zijn. (VOC-kamer Delft DASnr.3835, inv.nr.14019).

          104  iv.  Jannetje Hendriks RIJERKERK, geb. 1731 in Strijen, gedoopt 11 Feb 1731 in Strijen, ovl. 1796 in 's-Gravendeel, begraven 11 Jun 1796 in 's-Gravendeel.  Woonde 's-Gravendeel 1752. Zij trouwde Gerrit Adamse WEEDA, geb. 1722 in Strijen (zoon van Adam Lammerts WEEDA en Teuna Gerrits Van Der PLAS), gedoopt 21 Jun 1722 in Strijen, ovl. 1793 in 's-Gravendeel, begraven 6 Jun 1793 in 's-Gravendeel.

          105   v.  Adriana Hendrikse RIJERKERK, geb. 1734 in Strijen, gedoopt 5 Dec 1734 in Strijen.  Zij trouwde Cornelis Cornelisz Van VALEN, ook bekend als Knelis, getrouwd 12 Mei 1754 in Dubbeldam, geb. 1729 in Dubbeldam (zoon van Cornelis Corneliszn Van VALEN en Marijtje Johannesdr BRAVENBOER), gedoopt 11 Dec 1729 in Dubbeldam.

 

72. Cornelis Jansz VERSLUIJS, geb. 1708 in Fijnaart, gedoopt 26 Feb 1708 in Fijnaart, ovl. 30 Dec 1776 in Fijnaart, begraven 3 Jan 1777 in Fijnaart.  Hij trouwde (1) Cathalina Cornelisd KOOMANS, getrouwd 23 Mrt 1738 in Fijnaart, geb. 1712 in Heijningen (dochter van Cornelis Pietersz KOOMANS en Heiltje Pietersd KOEVOET), gedoopt 26 Mei 1712 in Fijnaart, ovl. 18 Jul 1745 - 1 Nov 1749 in Fijnaart, ondertrouw 1 Mrt 1738 in Fijnaart.  Hij trouwde (2) Annetje Cornelisd De GLINT, getrouwd 14 Dec 1749 in Fijnaart, geb. 1722 - 1723 in Willemstad (dochter van Cornelis De GLINT en Elisabeth Corstiaensd HOGENDIJK), gedoopt 3 Jan 1723 in Willemstad, ovl. 26 Sep 1777 in Fijnaart, ondertrouw 28 Nov 1749 in Fijnaart.

                       Kinderen van Cathalina Cornelisd KOOMANS:

          106    i.  Adriana Cornelisd VERSLUIJS, geb. 1738 in Fijnaart, gedoopt 21 Dec 1738 in Fijnaart.  Zij trouwde (1) Dirk MOLENAAR, getrouwd 9 Sep 1759 in Fijnaart, geb. ca 1734, ovl. vr 24 Okt 1760, ondertrouw 24 Aug 1759 in Fijnaart.  Zij trouwde (2) Arij Gijsbrechtsz SCHILPEROORT, getrouwd 16 Nov 1760 in Fijnaart, geb. 1733 in Fijnaart (zoon van Gijsbert Gerritsz SCHILPEROORT en Cornelia Jansd ROLLAF), gedoopt 8 Feb 1733 in Fijnaart, ondertrouw 24 Okt 1760 in Fijnaart.

 

74. Pieter Meeuwisz REIJERKERK, ook bekend als RIJERKERK, geb. 1705 in Mijnsheerenland, gedoopt 2 Aug 1705 in Mijnsheerenland, beroep boer te Maasdam, ovl. 1774 in Maasdam.  In het boek "Boerderijen en hun bewoners in de Groote Waard, 'De Hoeksche Waard'" van A.P. van den HOEK, zie ook  www.boerderijeninbeeld.nl  , wordt Pieter en zijn vier kinderen genoemd op de bldz 112 en 113.

      Getuige bij:  Arie Meeuwisse REIJERKERK  #1851   Overleden  17 Sep 1768  Puttershoek. Hij trouwde Aagje Jacobs NOTEBOOM, getrouwd 23 Mei 1734 in Maasdam, geb. 1708 in Maasdam (dochter van Jacob Arijens NOTEBOOM en Iefjen Reijnierse KROL), gedoopt 8 Jan 1708 in Maasdam, ovl. ca 1764 in Maasdam, ondertrouw 30 Apr 1734 in Maasdam (Den 30 April zijn Piter Mewisse Ridderkerk J.M. van MijnsHerenlant en Aegje Noteboom J:Dr gebore en wonagtig te Maesdam te Maesdam in ondertrouw opgenome en hebben alhier hun 3 huwelijkse voorstellingen gehad den 2:9:16 maij getrouwt op Maesdam Trouwboek Mijnsheerenland).

                       Kinderen:

          107    i.  Meeuwis Pietersz REIJERKERK, geb. 1735, gedoopt 13 Feb 1735, ovl. 1794, beroep boer te Maasdam.

          108   ii.  Jacob Pietersz REIJERKERK, geb. 1741, ovl. 1802, beroep boer te Maasdam.

          109  iii.  IJfje Pietersd REIJERKERK, ook bekend als Jetje, geb. ca 1745 in Maasdam, ovl. 14 Jul 1817 in Maasdam (aangegeven 15 Jul).  In het boerderijenboek over de Hoeksche Waard van Arie Pieter van den Hoek wordt haar boerderij uitgebreid beschreven, als ook de boerderij van haar ouders en broers. Zie ook www.boerderijeninbeeld.nl

                       . Zij trouwde Johannes Jacobusz SCHRIJVER, getrouwd 1766, geb. 1740 in Puttershoek (zoon van Jacobus Johannesz SCHRIJVER en Maria Hermanusdr NAARTHUIZEN), gedoopt 3 Apr 1740 in Puttershoek, ovl. 5 Dec 1804 in Puttershoek, ondertrouw 31 Okt 1766 in Puttershoek.

          110  iv.  Leendert Pietersz REIJERKERK, geb. 1750, ovl. 1808, beroep boer te Maasdam.

 

79. Arie Cornelisse REIJERKERK, geb. 1694 in Mijnsheerenland, gedoopt 17 Okt 1694 in Mijnsheerenland, ovl. na 1746.  Doopgetuigen waren Lijntie Ariens RIJDERKERCK, Neeltie WEUYSTERS, Maertie Ariens RIJDERKERCK en Dirck ENGELE. Arie werd geboren a/d Molka onder de Noort ende bij absentie v/d dom. gedoopt in Mijnsheerenland. J.m. wonende Heinenoord 1720. Hij trouwde Jannigje Crijne TUCK, getrouwd 10 Nov 1720 in Heinenoord, geb. 1694 in Mijnsheerenland (dochter van Crijn Jans TUCK en Marijgje Jans SMIT), gedoopt 21 Nov 1694 in Mijnsheerenland.  J.d. wonende Heinenoord 1720.

      Getuige bij:  Mariegje Cornelisd REIJERKERK  #27382   Gedoopt  8 Jul 1764  IJsselmonde.

                       Kinderen:

          111    i.  Cornelis Ariens REIJERKERK, geb. 1721 in Heinenoord, gedoopt 14 Sep 1721 in Heinenoord, ovl. vr 11 Apr 1735.  Doopgetuige was Maijken Cornelis REIJERKERK.

          112   ii.  Maria Ariens REIJERKERK, ook bekend als Marigje, geb. 1723 in Heinenoord, gedoopt 21 Feb 1723 in Heinenoord.  Doopgetuige was Jannigje Piets van LUIJK.

          113  iii.  Magteltje Ariens REIJERKERK, geb. 1724 in Heinenoord, gedoopt 4 Jun 1724 in Heinenoord.  Doopgetuige was Sara DIEPENBROEK. Zij trouwde Cent Leenderts BOS, getrouwd 6 Nov 1746 in Numansdorp, geb. 1723 in Numansdorp (zoon van Leendert Cornelisse BOS en Pleuntje Cente BOSMAN), gedoopt 12 Dec 1723 in Numansdorp.

       + 114  iv.  Leendert Ariens REIJERKERK geb. 1726.

          115   v.  Cornelia Ariens REIJERKERK, ook bekend als Crelia, geb. 1728 in Heinenoord, gedoopt 2 Mei 1728 in Heinenoord, ovl. vr 21 Mrt 1762 in Oud-Beijerland.  Doopgetuige was Jannigje Cornelis SMIDT. Zij trouwde Imand Ariensz KAMP, ook bekend als IJmant, getrouwd 20 Mei 1753 in Oud-Beijerland, geb. 1728 in Oud-Beijerland (zoon van Arie Imerts KAMP en Annegje Corstiaans ANNOKKE), gedoopt 22 Aug 1728 in Oud-Beijerland.

          116  vi.  Maria Arysd REIJERKERK, geb. 1728 in Heinenoord, gedoopt 2 Mei 1728 in Heinenoord, ovl. 9 Jul 1755 in Klaaswaal.  Doopgetuige was Jannigje Cornelis SMIDT. Zij trouwde Jan Ariens SCHUTTER, getrouwd 16 Mei 1745 in Klaaswaal, geb. 1719 in Klaaswaal (zoon van Arie Jansz SCHUTTER en Cornelia Cornelisse BOL), gedoopt 1 Okt 1719 in Klaaswaal, ovl. ca 1777, beroep boer te Westmaas, Klaaswaal, ondertrouw 23 Apr 1745 in Klaaswaal.

          117 vii.  Pietertje Ariens REIJERKERK, geb. 1731 in Heinenoord, gedoopt 1 Jul 1731 in Heinenoord.  Doopgetuige was Geertruij Jac. van VLIET. Zij trouwde IJmert Wouters STRUIJK, getrouwd 4 Nov 1753 in Mijnsheerenland, geb. ca 1715 in Heinenoord (zoon van Wouter IJmerts STRUIJK en Jacoba Sara Scharlotta CORNELISDR), ondertrouw 12 Okt 1753 in Mijnsheerenland (12 October Jmer Struijk, weduwenaar van Maria Sorgdraager, met Pietertie Arijense Reijerkerk, J:D., beijde geboortig te Heijnenoort; Op Prodeo. Gaarder Mijnsheerenland

                      

                       Den 12 Octob zijn hier aangetekent IJmert Woutersz: Struik Wedr van Marija Ariensdr. Zorgdrager, en Pietertje Ariensdr Rijerkerk J.d. van Heinenoort woonende alhier. Zijn alhier getrouwt den 4 Novemb. Trouwboek Mijnsheerenland).  Getuige bij:  Maria Ariens SORGHDRAGER  #69578   Overleden  4 Mrt 1751  Mijnsheerenland.

          118 viii.  Maaike Ariens REIJERKERK, geb. 1733 in Heinenoord, gedoopt 6 Dec 1733 in Heinenoord.  Doopgetuige was Jaapje de PEE. Zij trouwde Willem Ariens De GEUS, getrouwd ca 1758, geb. 1733 (zoon van Arien Willemse De GEUS en Helena Jans REGENBOOGH), gedoopt 1 Nov 1733 in Maasdam.

       + 119  ix.  Cornelis Aries REIJERKERK geb. 1735.

       + 120   x.  Arie Ariens REIJERKERK geb. 1736.

 

82. Arien Maartensz REIJERKERK, ook bekend als RIDDERKERK, geb. 1697 in Maasdam, gedoopt 8 Dec 1697 in Maasdam, ovl. 1741 - 1754.  Doopgetuigen waren Arjaantje ARIENS en Meeuwis Ariens RIJERKERK. Belijdenis te Maasdam Apr 1727. J.m. wonende St. Anthoniepolder (1726). Hij trouwde Maria Cornelisdr Van ARKEL, ook bekend als van ERKEL, getrouwd 7 Jun 1726 in Maasdam, geb. 1697 in Maasdam (dochter van Cornelis Gijsberts Van ARKEL en Petronella Cornelis Van ESCH), gedoopt 31 Mrt 1697 in Maasdam, ovl. 1754 - 1777, ondertrouw 10 Mei 1726 in Maasdam.  Doopgetuige was Neeltje Leenderts SNEUKELAAR. Belijdenis Maasdam Apr 1727. J.d. wonende Cillaarshoek (1726).

                       Kinderen:

          121    i.  Pieternella Ariens REIJERKERK, geb. 1727 in Maasdam, gedoopt 30 Mrt 1727 in Maasdam, ovl. 1794 in Maasdam, begraven 23 Jan 1794 in Maasdam.  Doopgetuige was Cornelia Pieters van ROON, vrouw van Corn. van ERKEL. Pieternella verkoopt (17 Mei 1790) als weduwe land aan Klaas BARENDRECHT en diens nicht Maria Huijgensdr BARENDRECHT in Nieuw Bonaventura, getekend namens haar door Leendert Pieters De GEUS (RA 35, 1790). Zij doet belijdenis te Heinenoord 2 Apr 1748. Op 17 Mei 1791 ontvangt zij een kwitantie voor een leverantie aan de armen.

                       Getuige bij:  Arie Maartensz REIJERKERK #397   Gedoopt  1 Sep 1754  Strijen

                       Getuige bij:  Arie Maartense REIJERKERK #7769   Gedoopt  1 Sep 1754  Strijen. Zij trouwde Pieter Leenderts De GEUS, getrouwd vr 1752, geb. 1732 in Maasdam (zoon van Leendert Pietersz De GEUS en Lena Jacobsdr KUIJSMUIJS), gedoopt 9 Mrt 1732 in Maasdam, ovl. 1790, begraven 20 Mrt 1790 in Maasdam, beroep landbouwer en winkelier te Maasdam.  Te Maasdam diaken 1765/1766, armmeester 1767, kerkmeester 1775-1784, heemraad 1780-1784, schepen 1783-1784. ONA Rotterdam, 3282-1360 (nots A. SCHADEE): Pieter De GEUS koopt 4 Nov 1778 van Jan HOEKE en Mechelina MAASDAM voor 1700 gulden 3 morgen weiland genaamd de Smitswerf, gedeeltelijk onder Maasdam, die in gebruik zijn bij Dammes De GEUS in Nieuw Bonaventura. Hij koopt 13 Nov 1778 land van Dammes De GEUS in Nieuw-Bonaventura.

          122   ii.  Lijntje Ariesd REIJERKERK, geb. 1729 in Maasdam, gedoopt 30 Jan 1729 in Maasdam, ovl. 6 Nov 1801 in Maasdam (pro deo).  Doopgetuige was Lijntje Cornelis GEUS, vaders moeder. Overleden pro deo. Zij koopt land in Nieuw Bonaventura 12 Mei 1792. Zij trouwde Jacob Leenderts De GEUS, getrouwd ca 1749, geb. 1725 in Maasdam (zoon van Leendert Pietersz De GEUS en Lena Jacobsdr KUIJSMUIJS), gedoopt 14 Okt 1725 in Maasdam, ovl. 1782 in Sint-Anthoniepolder, begraven 20 Jun 1782 in Maasdam, beroep boer te Maasdam.  Doopgetuige was Jannigje Jacobs KUIJSMUIJS, moeders zuster. Waarsman Oudeland te Maasdam en Puttershoek. Begraven recht 3e klasse, 6 guldens. Hij is diaken 1760/1761 en 1769/1770, schepen 1772/1777 en heemraad 1773/1779. Hij koopt in 1774 van Jan Ariens BESTEBREUR een huis "Op het Gat". In 1782 verkoopt zijn weduwe dit huis aan haar zoon, de schipper en herbergier Leendert JACOBS.

       + 123  iii.  Maarten Ariensz REIJERKERK geb. 23 Jul 1732.

       + 124  iv.  Cornelis Ariesz REIJERKERK geb. 1734.

 

83. Cornelis Maartensz REIJERKERK, geb. 1699 - 1700 in Maasdam, gedoopt 1 Jan 1700 in Maasdam.  Doopgetuige was Barber Wijngaarden GEUS. Hij trouwde NN, getrouwd ca 1730, geb. ca 1700.

                       Kinderen:

       + 125    i.  Maarten Cornelisz REIJERKERK geb. 1732.

 

90. Dirk Meeuwisse REIJERKERK, geb. 1707 in Mijnsheerenland, gedoopt 3 Apr 1707 in Mijnsheerenland, ovl. 25 Mrt 1756 in Heenvliet (op den 25 maart 1756 heeft Hendrina Dijkgraaf aangegeven ’t lijk van Dirk Rejerkerk, in de Classe van prodeo).  Hij trouwde (1) Marijtje Jacobsdr BOSHUIJZEN, getrouwd 20 Apr 1727 in Klaaswaal, geb. 1709 in Maastricht, gedoopt 20 Apr 1709 in Maastricht, ondertrouw 22 Feb 1727 in Klaaswaal (Den selvden Dito zijn bij ons na vertoonen van een Acte ProDeo in wettige ondertrou opgenomen Dirk Rijderkerk J:M. geboortig onder MijnsHeeren Land, en wonende onder Claas-wael Met Marija Boshuijsen J:D: geboortig onder Mastricht x mede wonende onder Claas-wael sijn in onse kerk getrouwd den selfden dito. Trouwboek Klaaswaal).  Hij trouwde (2) Marijtje Borgers KOEDEL, ook bekend als GUDEL, getrouwd 1742, geb. 1718 in Willemstad (dochter van Borger KOEDEL en Neeltje Janse STRUIJK), gedoopt 14 Aug 1718 in Willemstad, ovl. 10 Jul 1783 in Heenvliet (den 11 juli 1783 heeft Arij van Buren aangegeven ’t lijk van Maria Kedel, alhier overleeden den 10 deser en wegens onvermogen…..prodeo), ondertrouw 15 Dec 1742 in Ridderkerk.

                       Kinderen van Marijtje Borgers KOEDEL:

          126    i.  Meeuwis Dirks REIJERKERK, geb. 1743 in Ridderkerk, gedoopt 31 Mrt 1743 in Ridderkerk, ovl. 17 Nov 1804 in Hellevoetsluis (Kosten F 3.-.-.).  Otto Anne van Bijland als in huwelijk hebbende Agatha Wilhelmina Twent veilt te Brielle de pacht van tienden. - onder Nieuw Helvoet 1e blok, het Langehoekje, pachter Meeuwis Reierkerk 3e blok, de Grotenhoek, Pieter van der Blom 5e blok, de Herenhoek of Kruisenhoek, Huibrecht Schipper 6e blok, de Kerkhoek, Dirk Lammers 7e blok, de Luitenhoek, Petrus den Ouden 8e blok, de Gaarhoek, Leendert Kerk Aktenummer: 26 Aktedatum: 19/07/1803 Aard van de akte: veiling Naam notaris: Hugo van Andel Toegangsnummer: 110 Notarissen Inventarisnummer: 1175

                       Jacob Struit, voerman te Hellevoetsluis, als universeel erfgenaam van zijn behuwdvader Meeuwis Reierkerk, bekent aan Leuntje de Gruiter, minderjarig nagelaten dochter van Arie de Gruiter onder Nieuwenhoorn, een schuld van f 800. Hiermee is een obligatie van bedoelde Reierkerk, oorspronkelijk groot f 1700, vernieuwd. Borgen Jacob van der Linden onder Heenvliet en Barend van Hennik te Hellevoetsluis. Getuigen Johannes Rietdijk en Jacobus Magdalenus van der Minne. Aktenummer: 4 Aktedatum: 11/03/1805 Aard van de akte: schuldbrief Naam notaris: Hugo van Andel Toegangsnummer: 110 Notarissen Inventarisnummer: 1176       Bron: Streekarchief Voorne Putten, 110 Notarissen, Inventaris 1176, Aktenr 4, d.d. 11-03-1805. Hij trouwde Neeltje Pietersd KLUIFHOOFD, getrouwd 13 Dec 1778 in Hellevoetsluis, geb. 1733 in Nieuwenhoorn (dochter van Pieter Maartensz KLUIFHOOFD en Deliana Floren Van Der WEIJDE), gedoopt 13 Sep 1733 in Nieuwenhoorn, ovl. 21 Nov 1803 in Hellevoetsluis (Kosten F 3.-.-.), ondertrouw 27 Nov 1778 in Hellevoetsluis (in wettige ondertrouw zijn den 27 november opgenomen na productie van ’s lands trouwregt alhier in de classe van ? voldaan te hebben, Meuwis Rijerkerk, JM geboren te Ridderkerk met Neeltje Kluifhooft, weduwe van Cornelis Struit, geboren in Nieuwenhooorn, thans wonende alhier).  Testament van Meeuwis Reijerkerk en Neeltje Kluijfhoofd echtelieden wonende op de Fortresse van Hellevoetsluis. Als testateur eerst sterft benoemt hij tot enige erfgename zijn vrouw doch deze moet de kinderen opvoeden tot 18 jr of eerder huwelijk en dan elk uitkeren 25 gld. Van toepassing is het aasdoms versterfrecht. Zij benoemt tot erfgenamen haar man, het kind uit vorig huwelijk bij Kornelis Streuijt alsmede de kinderen uit dit huwelijk. Langstlevende voogd of voogdes met Hendrik Groen en Maarten Kluijfhofd beiden wonende Nieuwenhoorn en nog over haar voorkind dezelfde personen. Seclusie van de weeskamer. Aktedatum: 03/10/1780 Aard van de akte: testament Naam notaris: Hendrik Kruijne Toegangsnummer: 110 Notarissen Inventarisnummer: 1138.

          127   ii.  Lijsbeth Dirks REIJERKERK, geb. 1745 in Ridderkerk, gedoopt 28 Mrt 1745 in Ridderkerk, ovl. 30 Jan 1795 in Spijkenisse.  Woont te Geervliet (1767). Zij trouwde (1) Cornelis Cornelisz VRIJ, getrouwd 8 Mrt 1767 in Nieuw-Helvoet, geb. 1731 in Nieuw-Helvoet (zoon van Cornelis Jansz VRIJ en Annetje Cornelisd WESTDIJK), gedoopt 29 Apr 1731 in Nieuw-Helvoet, ovl. 3 Dec 1788 in Spijkenisse, ondertrouw 20 Feb 1767 in Nieuw-Helvoet.  Bron: DTB Nieuw-Helvoet nr.7, aktenummer 15, brontekst: 20-2-1767 in ondertrouw Cornelis VRIJ, wed. van Claasje van der POEL wonend onder Nieuw-Helvoet met Elizabeth RIDDERKERK J.D. geb. van Ridderkerk onlangs gewoond hebbende te Geervliet tr. 8-3-1767. Zij trouwde (2) Jacob HOOGENBOOM, getrouwd 2 Mei 1790 in Spijkenisse, geb. in Spijkenisse, ondertrouw 16 Apr 1790 in Spijkenisse (zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen, naar vertoning dat gehoorde onder ’t classis van onvermogenden, Jacob Hoogenbom, JM geboren en wonende alhier en Elisabeth Ridderkerk, weduwe van Cornelis de Vrij, geboren te Ridderkerk en wonende alhier).

          128  iii.  Maria Dirks REIJERKERK, geb. 1748 in Ridderkerk, gedoopt 17 Mrt 1748 in Ridderkerk, ovl. 7 Jun 1805 in Heenvliet.  Zij trouwde (1) Jan Hendriksz Van HEES, getrouwd 2 Nov 1777 in Heenvliet, geb. 25 Jan 1745 in Heenvliet (zoon van Hendrik Van HEES en Pieternella Jans DEKKER), gedoopt 31 Jan 1745 in Heenvliet, ovl. 24 Apr 1798 in Heenvliet (den 26 april 1798 heeft Gerrit Droogsteen aangegeven ’t lijk van Jan van Hees, alhier overleden den 24ste deeser om alhier te begraven in de 4de classe, dus F 3.-.-), ondertrouw 18 Okt 1777 in Heenvliet.  Rekening door Lammert van Santen wonende den Briel en Elias Helm wonende Heenvliet aangestelde voogden over de minderj. erfgenamen van Jan van Heesen en Maria Reijerkerk echtelieden destijds wonende te Heenvliet, welke Maria daarna is gehuwd geweest met Jan Veerman thans nog in leven toekomende aan Jan Veerman de helft en aan Jan Braad gehuwd met Pietertje van Hees en de voogden over Hendrik van Hees tezamen de andere helft. De gehele boedel bedraagt 4778 gld 15 st waarvan de helft is 2389 gld 7½ st, waarvoor geld en effecten zijn toebedeeld. Het bedrag aan geld bedroeg 2366 gld 7½ st waarbij volgt de legitieme portie, contant geld, verkoop van beesten alsmede interesten, aflossing onderh. obligatie etc. Totale ontvangsten 4543 gld 15 st 7½ st. Uitgaven. Kooppenningen 6 nationale schuldbrieven door hen uit de contante penningen aangekocht; Gerardus de Jongh 500 gld wegens aflossing onderh. obl.; Elias Helm 550 gld idem; Jan Brand 30 weken kostgeld, Hendrik Overmans koop van een hoed, Jasper Terwiel wegbrengen van een brief en de nts Mr H.M. van Andel declaratie. Totaal uitgegeven 3469 gld 16 st 14 p, zodat resteert 1073 gld 18 st 9½ p. Aktenummer: 11 Aktedatum: 12/02/1807 Aard van de akte: boedeldeling Naam notaris: H.M. van Andel Toegangsnummer: 110 Notarissen Inventarisnummer: 1209   

                       . Zij trouwde (2) Jan Aartsz VEERMAN, getrouwd 23 Apr 1800 in Heenvliet, geb. 15 Nov 1767 in Heenvliet (zoon van Aart Meijndertsz VEERMAN en Maria Jacobs Van Der LINDEN), gedoopt 22 Nov 1767 in Heenvliet, ovl. 13 Jun 1821 in Heenvliet, ondertrouw 4 Apr 1800 in Heenvliet.

          129  iv.  Jacob Dirks REIJERKERK, geb. 1749 in Ridderkerk, gedoopt 12 Okt 1749 in Ridderkerk, ovl. 19 Jul 1767 ? in Ridderkerk ? (19 juli 1757,Den Armen van Reijerkerk zullende begraven het verdronken kind van Dirk Reijerkerk, onder de classis van … prodeo), religie NG.

          130   v.  Cornelia Dirkse REIJERKERK, geb. 1751 - 1752, gedoopt 18 Jun 1769 in Heenvliet.  Getuige bij:  Lena Pietersd MOLENAAR  #185374   Overleden  17 Feb 1778  Heenvliet. Partner Leendert BRAAT, geb. ca 1750, ovl. ca Sep 1774, ongetrouwd 1774. Zij trouwde Pieter Simonsz MOLENAAR, getrouwd 30 Apr 1775 in Heenvliet, geb. 1751 in Rhoon (zoon van Simon Pietersz MOLENAAR en Leentje Jacobs GROENENBOOM), gedoopt 24 Jan 1751 in Rhoon, ondertrouw 7 Apr 1775 in Heenvliet (aangetekend te Heenvliet den 7 april 1775, aldaar getrouwd den 30 april 1775, Pieter Molenaar, JM geboren onder Rhoon, en Cornelia Reijerkerk JD, geboren en beide wonende te Heenvliet).  Getuige bij:  Pietertje Pietersd MOLENAAR  #185375   Overleden  19 Jan 1788  Heenvliet

                       Getuige bij:  Pietertje Pietersd MOLENAAR  #185376   Overleden  9 Jun 1790  Heenvliet.

 

91. Arie Pieters REIJERKERK, geb. 1702 in Oud-Beijerland, gedoopt 31 Dec 1702 in Oud-Beijerland, ovl. vr 27 Okt 1747.  Is op 1 Mei 1736 vertrokken naar Westmaas. Hij trouwde (1) Jobje Andriesse PAAIJ, getrouwd 8 Mei 1729 in Oud-Beijerland, geb. 1698 in Oud-Beijerland (dochter van Andries Teunisse PAAIJ en Maria Pieters Van Der VEER), gedoopt 9 Mrt 1698 in Oud-Beijerland, ovl. vr 24 Sep 1734, ondertrouw 15 Apr 1729 in Oud-Beijerland.  Hij trouwde (2) Neeltje Cornelisse BROUWER, getrouwd 17 Okt 1734 in Westmaas, geb. 1705 in Westmaas (dochter van Cornelis BROUWER en Maria Jacobs De JONG), gedoopt 29 Mrt 1705 in Westmaas, ovl. vr 10 Nov 1736, ondertrouw 24 Sep 1734 in Oud-Beijerland.  Hij trouwde (3) Stijntje Cornelisse HOOGVLIET, getrouwd 1736, geb. 1708 in Maasdam (dochter van Cornelis Leenderts HOOGVLIET en Sijgje Jansd OOSTERMAN), gedoopt 25 Nov 1708 in Maasdam, ovl. vr 26 Feb 1762, ondertrouw 10 Nov 1736 in Mijnsheerenland.

                       Kinderen van Jobje Andriesse PAAIJ:

       + 131    i.  Pieter Ariens REIJERKERK geb. 1730.

          132   ii.  Marietje Ariens REIJERKERK, geb. 1732 in Oud-Beijerland, gedoopt 3 Feb 1732 in Oud-Beijerland.

          133  iii.  Andries Ariens REIJERKERK, geb. 1733 in Oud-Beijerland, gedoopt 14 Jun 1733 in Oud-Beijerland.  Doopgetuige is Marijtje Jans BRAAM.

                       Kinderen van Neeltje Cornelisse BROUWER:

          134  iv.  Jan Ariens REIJERKERK, geb. 1735 in Nieuw-Beijerland, gedoopt 14 Aug 1735 in Nieuw-Beijerland.

                       Kinderen van Stijntje Cornelisse HOOGVLIET:

          135   v.  Cornelis Ariens REIJERKERK, geb. 1737 in Mijnsheerenland, gedoopt 29 Sep 1737 in Mijnsheerenland.

 

 

Achtste Generatie

 

114.   Leendert Ariens REIJERKERK, ook bekend als RIJERKERK, geb. 1726 in Heinenoord, gedoopt 21 Jul 1726 in Heinenoord.  Doopgetuige was Cornelis Dirks de WINTER. J.m. van en wonend Heinenoord 1752. Hij trouwde Pleuntje Willemsdr Van DALEN, ook bekend als Van DAALEN, getrouwd 12 Nov 1752 in Heinenoord (Dito Leendert Arijensze Reijerkerk, J.M. van Heijnen-Oord, met Pleuntje Willemsdr van Dalen, J.D. van Heijnen-Oord, en beide wonende alhier. Trouwboek Heinenoord), geb. 1725 in Heinenoord (dochter van Willem Willems Van DALEN en Bastiaantje KONING), gedoopt 6 Mei 1725 in Heinenoord, ondertrouw 20 Okt 1752 in Heinenoord (Aangevinge, wegens het Middel van't Trouwen Ick Ondergeschreve Leenderd Ariensz Rijerkerk my zullende begeven ten Huwelyken Staate met Pleuntje Willemsdr van Daalen ende ten opsichte van het Middel op het Trouwen geëmaneert, volgens den inhoud van de Ordonnantie daar van zynde, gehoorende onder de Classis van d onvermogende, verklaare my dien conform aan te geven. Gedaan ter Secretarie van Heynenoort den 20 october 1752 dit merk X is gesteld bij Leenderd Ariens Rijerkerk Gaarder Heinenoord).  J.d. van en wonend in Heinenoord 1752.

                       Kinderen:

          136    i.  Maaijke Leenderts REIJERKERK, ook bekend als RIJERKERK, geb. 1753 in Heinenoord, gedoopt 18 Mrt 1753 in Heinenoord, ovl. 18 Dec 1778 in Zuid-Beijerland (tlijk van Maaijke Rijerkerk Prodeo Memorie Gaarder Zuid-Beijerland

                       ).  Doopgetuige was Neeltje Willems Van DALEN. Zij trouwde Cornelis Jacobsz KLEIBERG, ook bekend als Kornelis KLIJBERG, getrouwd 2 Nov 1777 in Nieuw-Beijerland, geb. 1748 in Klaaswaal (zoon van Jacob Teunisz KLEIBERG en Claartje Cornelisse LANGSTRAAT), gedoopt 14 Jan 1748 in Klaaswaal, ovl. 13 feb 1812 in Zuid-Beijerland, ondertrouw 10 Okt 1777 in Nieuw-Beijerland (Geeft sig aan Cornelis Kleijberg J:M: geboren te Claaswaal en wonende onder de buijtesluis met Maaijken Rijerkerk geboren te Heijenoort en wonende alhier Pro:deo Gaarder Nieuw-Beijerland

                      

                       Cornelis Kleiberg. J:M: gebooren te Claaswaal en woonende onde Buitensluis Met Maike Reijerkerk J:D: geboorte Heinenoort x woonende alhier Getrouwt, na of geleeverde Att: van de Buitensluis den 2 9br 1777 Trouwboek Nieuw-Beijerland).  Getuige bij:  Klara Cornelisd KLEIBERG  #7925   Gedoopt  6 Dec 1778  Zuid-Beijerland.

          137   ii.  Arij Leenderts REIJERKERK, geb. 5 Apr 1757 in Heinenoord, gedoopt 10 Apr 1757 in Heinenoord, ovl. vr 21 Jan 1759.  Doopgetuige was Jannigje Crijne TUCK, door de vader zelf geheft.

       + 138  iii.  Arij Leenderts REIJERKERK geb. 20 Jan 1759.

          139  iv.  Willem Leenderts REIJERKERK, geb. 10 Mrt 1763 in Heinenoord, gedoopt 13 Mrt 1763 in Heinenoord, ovl. vr 22 Apr 1770.  Tijdens doop door de vader zelf geheve.

          140   v.  Bastiaantje Leenderts REIJERKERK, geb. 1766 in Nieuw-Beijerland, gedoopt 24 Aug 1766 in Nieuw-Beijerland, ovl. 24 Jan 1845 in Heinenoord (aangegeven 25 Jan).  Zij trouwde Gerrit Jansz BLAECK, getrouwd 15 Mei 1795 in Heinenoord, geb. 7 Mrt 1766 in Heinenoord (zoon van Jan Gerrits BLAECK en Annigje Arends ZEEMAN), gedoopt 9 Mrt 1766 in Heinenoord, ovl. 22 Nov 1831 in Heinenoord (aangegeven 23 Nov).

       + 141  vi.  Willem Leenderts REIJERKERK geb. 1770.

 

119.   Cornelis Aries REIJERKERK, ook bekend als RIDDERKERK, geb. 1735 in Heinenoord, gedoopt 11 Apr 1735 in Heinenoord.  Doopgetuige was Jaapje Jans de PEE. Hij trouwde (1) Neeltje Cornelisd BARENDREGT, getrouwd 10 Mei 1761 in Barendrecht (nog den selvden dito sijn hier getrouwt Cornelis Ariense Reijerkerk J.M. geboren te Heijnenoort, woonende te Ridderkerk en Neeltje Corn Barendregt J.D. geboortig te Westijselmonde 'thans woonende onder Westbarendregt Trouwboek Barendrecht

       ), geb. 1734 in West-IJsselmonde (dochter van Cornelis Pietersz BARENDREGT en Annigje Leenders STEENHOEK), gedoopt 7 Nov 1734 in IJsselmonde.  Hij trouwde (2) Ariaantje Jans GROENENBOOM, getrouwd 6 Dec 1767 in Barendrecht (Den 6 sijn hier getrouwt Cornelis Ridderkerk wednaar van Neeltje Barendrecht woonende onder Oostbarendrecht en Adriaantje Jansdr Groenenboom J.D. van Carnis Trouwboek Barendrecht), geb. 1744 in Carnis (dochter van Jan Cornelisse GROENENBOOM en Cornelia Corstiaansdr VLASBLOM), gedoopt 24 Mei 1744 in Barendrecht.  Getuige bij:  Adriaantje REIJERKERK #19946   Gedoopt  11 Mei 1806  Hoogvliet.

                       Kinderen van Neeltje Cornelisd BARENDREGT:

          142    i.  Arij Cornelisz REIJERKERK, geb. 10 Jul 1761 in IJsselmonde, gedoopt 9 Aug 1761 in IJsselmonde, religie NG.

          143   ii.  Mariegje Cornelisd REIJERKERK, geb. 1 Jul 1764 in IJsselmonde, gedoopt 8 Jul 1764 in IJsselmonde.

                       Kinderen van Ariaantje Jans GROENENBOOM:

          144  iii.  Jannegje Cornelis REIJERKERK, ook bekend als RIJERKERK, geb. 15 Jan 1770 in Heinenoord, gedoopt 21 Jan 1770 in Heinenoord.

       + 145  iv.  Cornelis Cornelisz REIJERKERK geb. 1775.

       + 146   v.  Arij Cornelisz REIJERKERK geb. 1775.

          147  vi.  Jannetje Cornelis REIJERKERK, geb. 1777 in Barendrecht, gedoopt 23 Nov 1777 in Barendrecht.

       + 148 vii.  Hendrik Cornelisz REIJERKERK geb. 2 Okt 1784.

 

120.   Arie Ariens REIJERKERK, geb. 1736, gedoopt 24 Jun 1736 in Heinenoord, ovl. 9 Apr 1800 in Strijen (hij woonde op de Keijsersdijk te Strijen en werd bij overleden gemeld als 57 jaar oud).  Doopgetuige was Ariaantje Ariens CRUIJTHOF.

       Getuige bij:  Arie Ariensz REIJERKERK  #399   Gedoopt  15 Jun 1783  Strijen. Hij trouwde Pieternella Pieters De KREEK, getrouwd 1780, geb. 1745 in Strijen (dochter van Pieter Cornelisz De KREEK en Pietertje Bastiaans SMAAL), gedoopt 3 Okt 1745 in Strijen, ovl. 25 Jul 1816 in Strijen, ondertrouw 27 Apr 1780 (hij wonende Maasdam, zij weduwe en wonende Strijen).

                       Kinderen:

          149    i.  Arie Ariensz REIJERKERK, geb. 1783 in Strijen, gedoopt 15 Jun 1783 in Strijen, religie NG, ovl. 25 Aug 1783 in Strijen.

 

123.   Maarten Ariensz REIJERKERK, geb. 23 Jul 1732 in Maasdam, gedoopt 27 Jul 1732 in Maasdam, ovl. 1794 in Puttershoek, begraven 7 Jun 1794 in Puttershoek.  Dopgetuige was Maria Maartense RIDDERKERK, vaders zuster. Hij trouwde (1) Pleuntje Cornelisdr VERHAVEN, ook bekend als Van Der HAVEN, getrouwd 1753, geb. 1726 in Strijen (dochter van Cornelis Willems Van Der HAVEN en Barbera Jans OOSTERMAN), gedoopt 22 Dec 1726 in Strijen, ovl. 23 Jan 1759 in Strijen (Aangegeven.), ondertrouw 6 Jul 1753 in Strijen (hij wonende onder Numansdorp, zij wonende onder Strijen, beiden pro deo), ondertrouw 8 Jul 1753 in Numansdorp.  Getuige bij:  Jan Barents MOERKERKEN  #206855   Gedoopt  20 Jan 1751  Strijen

       Getuige bij:  Johanna Barents MOERKERKEN  #206856   Gedoopt  25 Jun 1752  Strijen

       Getuige bij:  Cornelis Maartensz REIJERKERK  #1716   Gedoopt  30 Jan 1757  Strijen. Hij trouwde (2) Lijntje Johannes SCHELLING, getrouwd 27 Mei 1759 in Klaaswaal, geb. 1729 in Klaaswaal (dochter van Johannis Arijsz SCHELLING en Maijke Bastiaanse NIEMANSVERDRIET), gedoopt 13 Feb 1729 in Klaaswaal, ovl. 1785 in Numansdorp, begraven 22 Sep 1785 in Numansdorp, ondertrouw 3 Mei 1759 in Strijen.

                       Kinderen van Pleuntje Cornelisdr VERHAVEN:

       + 150    i.  Arij Maartense REIJERKERK geb. 1754.

          151   ii.  Berber Maartensd REIJERKERK, ook bekend als RIJERKERCK, geb. 1756 in Strijen, gedoopt 15 Feb 1756 in Strijen.

          152  iii.  Cornelis Maartensz REIJERKERK, ook bekend als Kornelis, geb. 1757 in Strijen, gedoopt 30 Jan 1757 in Strijen, ovl. ca 1789 in Batavia (Ned.Ind.) ? . In de gegevens van het VOC is sprake van een Cornelis Maartense REIJERKERK uit Buijtensluijs, die op 16 Sep 1788 uitvoer als "matroos" naar Batavia met de "Teilingen". Aankomst daar 12 Mei 1789. Hij is in Azië overleden. Dit zou deze Cornelis kunnen zijn. Bij dezelfde VOC vinden we een Cornelis REIJERKERK uit Baatesluijs (dialect?, waarschijnlijk Buitensluis=Numansdorp) die als "jongmatroos" op 3 Nov 1775 uitvaart met de "Diana" naar Batavia, aankomst 25 Jun 1776. Dit zou goed één en dezelfde kunnen zijn. (VOC-kamer Rotterdam DASnr.4618, inv.nr.14286 en DASnr.4250, inv.nr.14267.

                       Kinderen van Lijntje Johannes SCHELLING:

       + 153  iv.  Johannes Maartens REIJERKERK geb. 1760.

          154   v.  Japik Maartensz REIJERKERK, ook bekend als RIJERKERK, geb. 1763 in Numansdorp, gedoopt 9 Jan 1763 in Numansdorp, ovl. vr 13 Sep 1766.

          155  vi.  Japik Maartensz REIJERKERK, ook bekend als RIJERKERK, geb. 1766 in Numansdorp, gedoopt 13 Sep 1766 in Numansdorp, ovl. vr 21 Mei 1769.

          156 vii.  Jacob Maartensz REIJERKERK, ook bekend als RIJERKERK, geb. 1769 in Numansdorp, gedoopt 21 Mei 1769 in Numansdorp.

 

124.   Cornelis Ariesz REIJERKERK, ook bekend als Kornelis, geb. 1734 in Maasdam, gedoopt 18 Jul 1734 in Maasdam, ovl. 13 Feb 1800 in Maasdam, begraven 13 Feb 1800 in Maasdam.  Doopgetuige was Anna van ARKEL, vrouw van Gerrit VERWIJK moeders zuster. Begraafrecht f.14,--. Koopt te Cillaarshoek 24 Feb 1774 van de kinderen en erfgenamen van Neeltje BESTEBROER, weduwe van Piet MONSTER, een boomgaard in Nieuw Bonaventura (RA Gd18-1774). Hij trouwde (1) Lena Den BELDER, ook bekend als BELJERS, getrouwd ca 1764, geb. ca 1743, ovl. vr 22 Sep 1786.  Acte van indemniteit naar Cillaarshoek 8 Mrt 1764. Hij trouwde (2) Maria Adrianusd SMITSHOEK, ook bekend als Marija HOEK, getrouwd 15 Okt 1786 in Cillaarshoek, geb. ca 1756 in Sint-Anthoniepolder (dochter van Adrianus Hendriksz SMITSHOEK en Neeltje Jacobsd MONSTER), ovl. 18 Sep 1834 in Maasdam (aangegeven 20 Sep), beroep arbeidster, ondertrouw 22 Sep 1786 in Cillaarshoek.  Na overlijden van Cornelis REIJERKERK geeft Maria SMITSHOEK een schuldbekentenis aan Leendert Jacobs de GEUS te St. Anthoniepolder. Zij verbindt een huis te Maasdam 8 Apr 1800. Zij is arbeidster te Cillaarshoek (1827).

                       Kinderen van Lena Den BELDER:

       + 157    i.  Arie Cornelisz REIJERKERK geb. 5 Jan 1764.

                       Kinderen van Maria Adrianusd SMITSHOEK:

       + 158   ii.  Adrianus Cornelisz REIJERKERK geb. 1787.

          159  iii.  Neeltje Cornelisd REIJERKERK, geb. 1789 in Cillaarshoek, gedoopt 5 Jul 1789 in Maasdam, ovl. 11 Feb 1862 in Maasdam.  Doopgetuige was Jaapje SMITSHOEK. Zij trouwde Willem Adrianusz Van Der KRAAN, getrouwd 3 Mei 1819 in Maasdam, geb. 3 Apr 1794 in Maasdam (zoon van Adrianus Van Der KRAAN en Sijgje Jansdr SMITS), gedoopt 6 Apr 1794 in Maasdam, ovl. 17 Mei 1868 in Maasdam (aangegeven 18 Mei).

       + 160  iv.  Maria Cornelisd REIJERKERK geb. 1790.

       + 161   v.  Maarten Cornelisz REIJERKERK geb. 1790.

          162  vi.  Hendrika Cornelisd REIJERKERK, roep- of bijnaam Rijka, geb. 17 Jan 1795 in Maasdam, gedoopt 8 Feb 1795 in Maasdam, ovl. 28 Dec 1848 in Westmaas (aangegeven 29 Dec), beroep arbeidster, religie NG.  Zij trouwde (1) Jacob Arijsz De QUARTEL, getrouwd 28 Feb 1816 in 's-Gravendeel, geb. 24 Mrt 1788 in Westmaas (zoon van Arij Jacobsz QUARTEL en Dora Jansd Van DRIEL), gedoopt 30 Mrt 1788 in Westmaas, ovl. 27 Jul 1833 in Strijen (aangegeven 28 Jul).  Zij trouwde (2) Cornelis Claasz KORPEL, getrouwd 25 Apr 1838 in Westmaas, geb. 8 Nov 1796 in Westmaas (zoon van Claas Jacobsz KORPEL en Geertruij Cornelisd De QUARTEL), gedoopt 13 Nov 1796 in Westmaas, ovl. 21 Jan 1848 in Westmaas (aangegeven 22 Jan).

          163 vii.  Pieternella Cornelisd REIJERKERK, geb. 4 Jan 1796 in Maasdam (op 't Gat), gedoopt 10 Jan 1796 in Maasdam, ovl. 19 Dec 1872 in Strijen.  Geboren op 't Gat. Zij trouwde Jan Gerritsz BOUWMAN, getrouwd 10 Okt 1823 in Strijen, geb. 22 Nov 1797 in Strijen (zoon van Gerrit Jansz BOUWMAN en Teuna Anthoniesd REEDIJK), gedoopt 26 Nov 1797 in Strijen, ovl. 25 Dec 1867 in Strijen (aangegeven 27 Dec).

 

125.   Maarten Cornelisz REIJERKERK, geb. 1732 in Maasdam, gedoopt 27 Jul 1732 in Maasdam, ovl. 5 Jun 1794 in Puttershoek (aangegeven op 7 Jun 1794 pro deo).  Woont Cillaarshoek 1781. Vertrekt met het gezin op 19 Sep 1806 van Maasdam naar Puttershoek. Hij trouwde Maria Ariens ROMEIJN, getrouwd ca 1778 in 's-Gravendeel ?, geb. ca 1747 in 's-Gravendeel (dochter van Arie Cornelisse ROMEIJN en Lijntje Gijsbertsd VERRIJP), ovl. 11 Mei 1819 in Dinteloord en Prinsenland, beroep arbeidster.  Getuige bij:  Maarten Cornelisz REIJERKERK  #1428   Overleden  5 Jun 1794  Puttershoek.

                       Kinderen:

       + 164    i.  Cornelis Maartensz REIJERKERK geb. 24 Apr 1778.

          165   ii.  Lijntje Maartens REIJERKERK, geb. 1781 in Maasdam, gedoopt 15 Jul 1781 in Maasdam, ovl. 12 Aug 1858 in Puttershoek.  Zij trouwde Japhet Bastiaansz SCHIPPERS, getrouwd 6 Okt 1811 in Maasdam, geb. 1768 - 1769 (zoon van Bastiaan SCHIPPERS en Jannigje Van BESOIJEN), ovl. 17 Mei 1831 in Maasdam (aangegeven 19 Mei).

          166  iii.  Adriana Maartensd REIJERKERK, geb. 26 Mei 1782 - 25 Mei 1783 in Maasdam, ovl. 25 Mei 1847 in Maasdam (aangegeven 26 Mei).  Bron: Overlijdensakte Maasdam 1847 nr.50.

          167  iv.  Arij Maartens REIJERKERK, geb. 14 Mrt 1788 in Puttershoek, gedoopt 17 Mrt 1788 in Puttershoek.

 

131.   Pieter Ariens REIJERKERK, geb. 1730 in Oud-Beijerland, gedoopt 4 Jun 1730 in Oud-Beijerland.  Getuige bij:  Cornelia Pieters REIJERKERK  #7899   Overleden  19 Feb 1760  Oud-Beijerland

       Getuige bij:  NN Pieters REIJERKERK  #244137   Overleden  11 Aug 1760  Oud-Beijerland. Hij trouwde (1) Annigje Claasd ZEGERS, ook bekend als DEKKER, getrouwd 12 Mei 1754 in Oud-Beijerland, geb. 1722 in Heinenoord (dochter van Claas Willems ZEGERS en Cornelia Jans TUIJNDER), gedoopt 28 Jun 1722 in Heinenoord, ovl. 7 Okt 1758 in Oud-Beijerland (7 oktober 1758 Geeft Jan Dingemanse Verbaas aan ’t lijk van Annigje Rijerkerk, bij acte prodeo), ondertrouw 19 Apr 1754 in Oud-Beijerland (Den 19 April zijn hier in ondertrouw aangeschreven. Pieter Reijerkerk J:M: woonende onder Nieuwbeijerland En Annigje Segers, wedwe van Jacob van den Berg, woonende alhier. Den 21 April 1. Den 28 Dito 11. Den 5 Maij 111. getrouwt den 12 Maij Trouwboek Oud-Beijerland

       ).  Hij trouwde (2) Neeltje Andriesse KOK, getrouwd 9 Dec 1759 in Oud-Beijerland, geb. 1718 in Oud-Beijerland (dochter van Andries Jansz KOK en Marietje Jacobs GROENEWEGEN), gedoopt 3 Apr 1718 in Oud-Beijerland, ovl. 23 Mei 1783 in Nieuw-Beijerland (Aangegeven t lijk van de huijsvr: van Pieter Rijerkerk genaamt Neeltie Andriesdr Pro:deo Gaarder Nieuw-Beijerland), ondertrouw 16 Nov 1759 in Oud-Beijerland (den 16 november zijn hier ondertrouwd: Pieter Ariensz Rijerkerk, weduwnaar van Annigje Klaasz en Neeltje Kok, JD. , beijde wonende alhier. Alhier getrouwt den 9 december 1759).  Hij trouwde (3) Fijgje Lambertsd Van Der STAM, getrouwd 25 Dec 1783 in Zuid-Beijerland, geb. 1742 in Buitensluis (dochter van Lambert Hendriks Van Der STAM en Marijchie Willems KNOOT), gedoopt 2 Dec 1742 in Numansdorp, ondertrouw 5 Dec 1783 in Nieuw-Beijerland (Pieter Rijerkerk wed: van Neeltie Andriesdr Kok wonende alhier met Fijtie Lammertsdr van der Stam wede van Jacob Snijder wonende onder den Hitsert pro:deo Gaarder Nieuw-Beijerland), ondertrouw 5 Dec 1783 in Zuid-Beijerland (5e December Pieter Reijerkerk wonende onder Nieuwbeijerland en Fijtje Lambertsdr vander Stam Wede van Jacob Snijder prodeo Memorie Gaarder Zuid-Beijerland

      

       Den 5e Decbr Pieter Reijerkerk laast weduw. van Neeltje andriesdr de Kok geboren en wonende te N. Beierland met Fijtje Lammertsdr van der Stam. Laast wede van Jacob Snijder geboren te Numansdorp en beide wonende alhier getr den 25 Decbr Trouwboek Zuid-Beijerland).

                       Kinderen van Annigje Claasd ZEGERS:

          168    i.  Jopje Pieters REIJERKERK, ook bekend als Joppe, geb. 1755 in Oud-Beijerland, gedoopt 9 Mrt 1755 in Oud-Beijerland, ovl. 9 Aug 1779 in Nieuw-Beijerland (Aangegeven t lijk van Jopie Rijerkerk dhuijsvr: van Cornelis Rongen Pro:deo Gaarder Nieuw-Beijerland).  Zij trouwde Cornelis Leenderts RONGE, getrouwd 18 Mei 1777 in Nieuw-Beijerland, geb. 1743 in Piershil (zoon van Leendert Lambregts RONGE en Stijntje Cornelisd GRAAUW), gedoopt 24 Feb 1743 in Piershil, ovl. Nov 1808, ondertrouw 25 Apr 1777 in Nieuw-Beijerland.

          169   ii.  Cornelia Pieters REIJERKERK, geb. 1758 in Oud-Beijerland, gedoopt 10 Sep 1758 in Oud-Beijerland, ovl. 19 Feb 1760 in Oud-Beijerland (19 februari 1760 Geeft Pieter Reijerkerk aan ’t lijk van zijn kind, genaamd Cornelia, bij acte prodeo).

                       Kinderen van Neeltje Andriesse KOK:

          170  iii.  NN Pieters REIJERKERK, geb. ca Aug 1760 in Oud-Beijerland, ovl. 11 Aug 1760 in Oud-Beijerland (11 augustus 1760 Geeft Piet Rijerkerk aan ’t lijk van zijn ongedoopt kind, bij acte prodeo).

 

 

Negende Generatie

 

138.   Arij Leenderts REIJERKERK, geb. 20 Jan 1759 in Heinenoord, gedoopt 21 Jan 1759 in Heinenoord, ovl. 17 Jun 1812 in 's-Gravendeel (aangegeven 19 Jun).  Tijdens doop door de vader zelf geheve. Hij trouwde (1) Emmigje Willemsd GOUTSWAERT, ook bekend als Ingetje, getrouwd 3 Nov 1782 in Zuid-Beijerland, geb. 1762 in Abbenbroek (dochter van Willem Jansen GOUTSWAERT en Geertruij Gabrielse PROOIJEN), gedoopt 7 Feb 1762 in Abbenbroek, ovl. vr 29 Apr 1803.  Hij trouwde (2) Claasje Cornelisd De REGT, getrouwd 15 Mei 1803 in Goudswaard, geb. 1759 in Spijkenisse (dochter van Cornelis Arijsz De REGT en Pietertje Jansd ROSTANT), gedoopt 4 Feb 1759 in Spijkenisse, ovl. 20 Jan 1829 in Spijkenisse (aangegeven), ondertrouw 29 Apr 1803 in Abbenbroek (29 April 1803 Arij Reijerkerk weduwenaar van Emmetje Goudswaart geboore te Heijnenoort woonende in de Koorndijk met Klaasje de Regt weduwe van Pieter Buu?ik geboore te Spijkenis en wonende te Abbenbroek Gerecht Abbenbroek).

                       Kinderen van Emmigje Willemsd GOUTSWAERT:

          171    i.  Geertruida Aries REIJERKERK, geb. 1784 in Goudswaard, gedoopt 29 Aug 1784 in Goudswaard, ovl. 21 Sep 1853 in Rotterdam.  Zij trouwde Isaac Hendriksz MONTÉ, getrouwd 1810, geb. 1770 in Middelharnis (zoon van Hendrik Isaacsz MONTÉ en Johanna NUIJS), gedoopt 23 Dec 1770 in Middelharnis, ovl. 13 Okt 1853 in Rotterdam, ondertrouw 18 Mrt 1810 in Middelharnis (datum 1e afkondiging).

          172   ii.  Pleuntje Aries REIJERKERK, geb. 1786 in Numansdorp, gedoopt 17 Dec 1786 in Numansdorp, ovl. 17 Feb 1825 in Goudswaard.  Zij trouwde Dirk Dirksz BIJL, getrouwd 26 Feb 1815 in Goudswaard, geb. 16 Mrt 1788 in Nieuw-Beijerland (zoon van Dirk Dirks BIJL en Maartje Cornelisdr Van VLIET), gedoopt 23 Mrt 1788 in Nieuw-Beijerland, ovl. 19 Nov 1843 in Goudswaard.

       + 173  iii.  Leendert Aries REIJERKERK geb. 9 Mei 1789.

          174  iv.  Willemtje Aries REIJERKERK, geb. 12 Jan 1792 in Nieuw-Beijerland, gedoopt 15 Jan 1792 in Nieuw-Beijerland.

       + 175   v.  Willem Ariesz REIJERKERK geb. 16 Mrt 1795.

          176  vi.  Maaijke Arijsd REIJERKERK, geb. 24 Jan 1798 in Goudswaard, gedoopt 28 Jan 1798 in Goudswaard, ovl. 18 Okt 1859 in Geervliet.  Zij trouwde Hendrik Rochusz WAARDENBURG, getrouwd 6 Mei 1821 in Geervliet, geb. 1796 in Spijkenisse (zoon van Rochus Hendriksz WAARDENBURG en Neeltje Maartensd SLUIJMER), gedoopt 7 Aug 1796 in Spijkenisse, ovl. 30 Apr 1859 in Geervliet.  Inventaris van de nalatenschappen van Leendert Sluimer en Heiltje Mol, echtelieden te Spijkenisse, gewoond hebbend en overleden aldaar in huis nr. 160, resp. op 26-10-1823 en 10-2-1855. Erfgenamen: - wijlen zoon Dirk Sluimer, overleden te Spijkenisse, 21-1-1842, nalatende een weduwe Maartje IJzerman. Hun kinderen Elisabeth Sluimer en Adriana Sluimer overleden resp. 20-7-1842 en 27-4-1847. Uit eerder huwelijk met wijlen Geertrui van Doorn liet hij na Leendert Sluimer, minderjarig. Voogd is Laurens van Doorn, arbeider te Simonshaven - wijlen zoon Klaas Sluimer (overl. te Geervliet 2-2-1855), die uit huwelijk met mede wijlen Neeltje Waardenburg (overl. Geervliet, 5-11-1854) naliet: Maaike Sluimer, Leendert Sluimer, Hendrik Sluimer en Elisabeth Sluimer, allen minderjarig. Voogd is Hendrik Waardenburg, arbeider te Geervliet - wijlen zoon Hendrik Sluimer, in leven melkboer te Spijkenisse, overl. 18-3-1855 Volgt opsomming van huisraad, kleding en sieraden, levende have, gereedschappen, schulden en documenten. Aktenummer: 24 Aktedatum: 23/03/1855 Aard van de akte: inventaris Naam notaris: Dirk Arnold Kraijenhoff van de Leur Toegangsnummer: 110 Notarissen Inventarisnummer: 8013 Bron: Streekarchief Voorne Putten

                      

                       Hendrik Waardenburg, arbeider te Geervliet, als voogd van Maaike Sluimer, Leendert Sluimer, Hendrik Sluimer en Elisabeth Sluimer, kinderen van van wijlen Klaas Sluimer (overl. te Geervliet 2-2-1855) en van Neeltje Waardenburg (overl. Geervliet, 5-11-1854), machtigt Klaas de Snoo, bouwman te Geervliet, in alle zaken mbt deze voogdij. Aktenummer: 26 Aktedatum: 30/03/1855 Aard van de akte: procuratie Naam notaris: Dirk Arnold Kraijenhoff van de Leur Toegangsnummer: 110 Notarissen Inventarisnummer: 8013 Bron: Streekarchief Voorne Putten.

 

141.   Willem Leenderts REIJERKERK, geb. 1770 in Nieuw-Beijerland, gedoopt 22 Apr 1770 in Nieuw-Beijerland, ovl. 12 Jul 1837 in Numansdorp (aangegeven 13 Jul).  Leendert REIJERKERK en echtgn. Pleuntje van DALEN met indemniteit van Nieuw Beijerland naar Heinenoord 18 Okt 1779. Belijdenis 10 Apr 1789 te Heinenoord. J.m. van Nieuw Beijerland en wonende Numansdorp 1791.

       Getuige bij:  Stijntje Willems REIJERKERK  #7753   Gedoopt  28 Sep 1794  Strijen. Hij trouwde (1) Jannigje Pietersd De KRIJGER, getrouwd 27 Nov 1791 in Numansdorp, geb. 1765 in Numansdorp (dochter van Pieter Jansz De KRIJGER en Stijntje Cornelisd Van 't HOF), gedoopt 8 Sep 1765 in Numansdorp, ovl. 21 Dec 1801 in Numansdorp, ondertrouw 4 Nov 1791 in Numansdorp (4 Nov. Willem Rijerkerk J.M. geboren te Nieuw-beierland. met Jannigje de Krijger J.D. geboren, en beiden alhier wonende. getr. 27 Nov. Trouwboek Numansdorp).  J.d. geboren en wonende te Numansdorp (1791). Hij trouwde (2) Elsje Daniels BIESHEUVEL, getrouwd 30 Mei 1802 in Numansdorp (Heden den 30 Meij 1802. Zijn voor ons ondergetekende, Leden van de Municipaliteit van Numansdorp in Cromstrijen, nae dat de drie huuwlijks Proclamatien alhier onverhinderd waren gegaan, op het voorenstaande Formulier van den Trouw, in den huuwlijken staat bevestigd: Willem Reijerkerk, weduwenaar van Jannigje de Krijger, gebooren te Nieuwbeijerland, met Elsje Biesheuvel, gebooren te Woudrichem, en beide woonende te Numansdorp voorn: Trouwboek Numansdorp), geb. 1772 in Woudrichem (dochter van Daniël Barends BIESHEUVEL en Teuntje Ariens CASE), gedoopt 9 Feb 1772 in Woudrichem, ovl. 10 Feb 1848 in Numansdorp (aangegeven 11 Feb).  J.d. van Woudrichem 1802.

                       Kinderen van Jannigje Pietersd De KRIJGER:

          177    i.  Pleuntje Willems REIJERKERK, geb. 21 Jun 1793 in Numansdorp, gedoopt 23 Jun 1793 in Numansdorp, ovl. 27 Nov 1800 in Numansdorp.

          178   ii.  Stijntje Willems REIJERKERK, geb. 26 Sep 1794 in Strijen, gedoopt 28 Sep 1794 in Strijen, ovl. 1 Mei 1827 in Numansdorp (aangegeven 2 Mei).  Partner NN, ongetrouwd 1822 - 1823. Zij trouwde Arij Arijsz Van 't HOF, getrouwd 28 Nov 1824 in Numansdorp, geb. 30 Mei 1797 in Numansdorp (zoon van Arie Teunisse Van 't HOF en Maria Ariens De BRUIJN), gedoopt 4 Jun 1797 in Numansdorp, ovl. 5 Apr 1864 in Numansdorp.

       + 179  iii.  Leendert Willemsz REIJERKERK geb. 8 Mrt 1797.

          180  iv.  Pieter Willems REIJERKERK, geb. 8 Jan 1799 in Numansdorp, gedoopt 13 Jan 1799 in Numansdorp, ovl. 24 Nov 1801 in Numansdorp.

          181   v.  Pleuntje Willems REIJERKERK, geb. 11 Dec 1800 in Numansdorp, gedoopt 14 Dec 1800 in Numansdorp, ovl. 1800, begraven 29 Dec 1800 in Numansdorp.

 

145.   Cornelis Cornelisz REIJERKERK, geb. 1775 in Barendrecht, gedoopt 5 Mrt 1775 in Barendrecht.  Hij trouwde Jannigje Cornelisse Van ANDEL, getrouwd 19 Mei 1799 in Barendrecht, geb. 1783 in Puttershoek (dochter van Cornelis Hendriksz Van ANDEL en Maijke Jansd De REUS), gedoopt 26 Apr 1783 in Puttershoek.

                       Kinderen:

          182    i.  Maaike Cornelisd REIJERKERK, geb. 19 Feb 1800 in Barendrecht, gedoopt 23 Feb 1800 in Barendrecht.  Zij trouwde Dirk Pietersz HOOGSTAD, getrouwd 30 Okt 1823 in West-Barendrecht, geb. 20 Mrt 1792 in Rhoon (zoon van Pieter Jansz HOOGSTAD en Neeltje Teunisd LANGENHOVEN), gedoopt 25 Mrt 1792 in Rhoon, ovl. 31 Jul 1849 in Barendrecht.

       + 183   ii.  Cornelis Cornelisz REIJERKERK geb. 13 Feb 1801.

          184  iii.  Claas Cornelisz REIJERKERK, geb. 14 Feb 1802 in Barendrecht, gedoopt 21 Feb 1802 in Barendrecht.

          185  iv.  Ariaantje Cornelis REIJERKERK, geb. 26 Feb 1803 in Barendrecht, gedoopt 6 Mrt 1803 in Barendrecht.

          186   v.  Gerrit Cornelisz REIJERKERK, geb. 27 Okt 1804 in Barendrecht, gedoopt 4 Nov 1804 in Barendrecht.

          187  vi.  Jaantje Cornelis REIJERKERK, ook bekend als Adriaantje, geb. 14 Apr 1807 in Barendrecht, gedoopt 19 Apr 1807 in Barendrecht, ovl. 21 Apr 1861 in Ridderkerk.  Zij trouwde (1) Cornelis Samuelsz GOUW, getrouwd 28 Apr 1832 in West-Barendrecht, geb. 1785 in Barendrecht (zoon van Samuel Cornelisz GOUW en Lena Jansd REEDIJK), gedoopt 4 Sep 1785 in Barendrecht, ovl. vr 24 Okt 1835.  Zij trouwde (2) Jan Pietersz De ROOS, getrouwd 24 Okt 1835 in West-Barendrecht, geb. 5 Apr 1811 in IJsselmonde (zoon van Pieter Klaasz De ROOS en Annigje Jansd ALLERLIEFSTE), gedoopt 14 Apr 1811 in IJsselmonde, ovl. 17 Apr 1863 in Ridderkerk.

          188 vii.  Kornelia Cornelis REIJERKERK, geb. 15 Aug 1809 in Barendrecht, gedoopt 20 Aug 1809 in Barendrecht.

          189 viii.  Jan REIJERKERK, geb. 1812 in Barendrecht, gedoopt 22 Apr 1812 in Barendrecht.

 

146.   Arij Cornelisz REIJERKERK, geb. 1775 in Barendrecht, gedoopt 5 Mrt 1775 in Barendrecht, ovl. 11 Mrt 1835.  Hij trouwde Grietje Clemensdr NOTEBOOM, getrouwd 13 Mei 1804 in Hoogvliet, geb. 1779 in Hoogvliet (dochter van Clement Bastiaansz NOTEBOOM en Kniertje Cornelisd Van Der GAAG), gedoopt 25 Apr 1779 in Hoogvliet, ondertrouw 20 Apr 1804 in Hoogvliet (hij j.m. wonende Barendregt, zij j.d. wonende Hoogvliet).

                       Kinderen:

          190    i.  Adriaantje Arijsd REIJERKERK, geb. 3 Mei 1806 in Hoogvliet, gedoopt 11 Mei 1806 in Hoogvliet.  Zij trouwde Willem Arijens Den OTTER, getrouwd 9 Mei 1833 in West-Barendrecht, geb. 9 Jul 1798 in Barendrecht (zoon van Arij Gerritsz Den OTTER en Grietje Jacobsd DORSMAN), gedoopt 15 Jul 1798 in Barendrecht, ovl. vr 19 Mei 1864.

          191   ii.  Cornelis Arijsz REIJERKERK, geb. 3 Okt 1808 in Hoogvliet, gedoopt 23 Okt 1808 in Hoogvliet.

          192  iii.  Kleem REIJERKERK, geb. 30 Nov 1818 in West-Barendrecht.

 

148.   Hendrik Cornelisz REIJERKERK, ook bekend als Dirk/RIDDERKERK, geb. 2 Okt 1784 in Barendrecht, gedoopt 10 Okt 1784 in Barendrecht, ovl. 3 Feb 1847 in Katendrecht, beroep wagenmaker.  Hij trouwde Annigje Matthijsd LIEVAART, ook bekend als SERVAART/LIEVAART, getrouwd 1 Sep 1810 in Barendrecht, geb. 1789 in Barendrecht (dochter van Matthijs Janssen LIEVAART en Catelijntje Janse BUIS), gedoopt 6 Dec 1789 in Hendrik-Ido-Ambacht, ovl. na 3 Feb 1847, beroep huisvrouw.

                       Kinderen:

          193    i.  Kaatje Hendriksd REIJERKERK, geb. 2 Okt 1811 in Barendrecht, gedoopt 6 Okt 1811 in Barendrecht, ovl. 16 Jan 1823 in Katendrecht.

          194   ii.  Adriaantje REIJERKERK, geb. 24 Jun 1814 in Barendrecht, ovl. 21 Sep 1842 in Katendrecht.  Zij trouwde Aart EUSER, getrouwd 24 Apr 1840 in Katendrecht, geb. 2 Mrt 1818 in Zwijndrecht (zoon van Andries Aartsz EUSER en Cornelia Jansd Van PELT), ovl. 11 Jun 1875 in Charlois.

          195  iii.  Maartje REIJERKERK, geb. 13 Jan 1817 in Barendrecht, gedoopt 19 Jan 1817 in Barendrecht, ovl. 15 Jan 1889 in IJsselmonde.  Zij trouwde (1) Gerrit HEIJDEN, getrouwd 18 Mei 1838 in Ridderkerk, geb. 1812 - 1813 in Charlois (zoon van Jan HEIJDEN en Sijtje MOERKERKE).  Zij trouwde (2) Pleun GROENEWEG, getrouwd 29 Nov 1867 in IJsselmonde, geb. ca 1831 in IJsselmonde (zoon van Joost Pleunen GROENEWEG en Martijntje Cornelisd NAAKTGEBOREN), ovl. 8 Aug 1885 in IJsselmonde, beroep bouwknecht.

       + 196  iv.  Cornelis REIJERKERK geb. 16 Mrt 1818.

          197   v.  Lijntje RIJERKERK, geb. 13 Sep 1820 in West-Barendrecht, gedoopt 17 Sep 1820 in Barendrecht, ovl. 10 Jun 1849 in Zwijndrecht (aangegeven 11 Jun).  Zij trouwde Zegert Willemsz GOEDHART, getrouwd 28 Mei 1841 in Katendrecht, geb. 1807 - 1808 in Dordrecht (zoon van Willem GOEDHART en Maggeltje Seegertsd Van SCHELT), ovl. na 10 Jun 1849.

          198  vi.  Jannetje RIJERKERK, geb. 8 Jan 1822 in Katendrecht, ovl. 6 Aug 1822 in Katendrecht.

          199 vii.  Kaatje REIJERKERK, geb. 30 Aug 1823 in Katendrecht, ovl. 8 Jun 1849 in Zwijndrecht.  Partner NN, ongetrouwd 1844. Zij trouwde Jan Van LOON, getrouwd 25 Apr 1845 in Katendrecht, geb. 20 Jan 1826 in Hendrik-Ido-Ambacht (zoon van Hendrik Aartsz Van LOON en Ida Pietersd KEMP), ovl. 12 Jan 1872 in Papendrecht.

       + 200 viii.  Jan RIJERKERK geb. 22 Aug 1826.

          201  ix.  Maria REIJERKERK, geb. 6 Okt 1827 in Katendrecht, ovl. 4 Mrt 1883 in Delfshaven, beroep dienstbode, werkster.  Zij trouwde (1) Pieter STOK, getrouwd 30 Jan 1846 in Katendrecht, geb. 28 Sep 1821 in Katendrecht (zoon van Maarten Jansz STOK en Jannigje Leendertsd VERHEIJ), ovl. 9 Jan 1865 in Barendrecht, beroep dagloner.  Zij trouwde (2) Cornelis KOK, getrouwd 17 Feb 1870 in Delfshaven, geb. ca 1824 in Groot-Ammers (zoon van Cornelis KOK en Neeltje BLONK), ovl. 26 Mei 1871 in Delfshaven.

          202   x.  Doodgeboren Zoon RIJERKERK, geb. 7 Feb 1831 in Katendrecht, ovl. 7 Feb 1831 in Katendrecht.

          203  xi.  Doodgeboren Dochter RIJERKERK, geb. 20 Feb 1835 in Katendrecht, ovl. 20 Feb 1835 in Katendrecht.

 

150.   Arij Maartense REIJERKERK, ook bekend als RIJERKERCK, geb. 1754 in Strijen, gedoopt 1 Sep 1754 in Strijen, ovl. 21 Apr 1837 in Puttershoek, religie NG, beroep arbeider.  Op 11 Okt 1780 werd aan Arij Maartense REIJERKERK een akte van indemniteit van Numansdorp naar Oud-Beijerland verstrekt. In 1789 werd deze akte weer teruggegeven. Hij trouwde Lena Jans MOERKERKEN, getrouwd 14 Mei 1780 in Numansdorp (beiden wonend in Numansdorp), geb. 1751 in Cillaarshoek (dochter van Jan Pietersz MOERKERKEN en Leentje Cornelisd SORGHDRAGER), gedoopt 19 Sep 1751 in Cillaarshoek, ovl. 1 Mei 1816 in Puttershoek, religie NG, ondertrouw 22 Apr 1780 in Numansdorp (pro deo).  Getuige bij:  Maarten Johannes REIJERKERK #1727   Gedoopt  15 Jan 1792  Numansdorp

       Getuige bij:  Adriaantje Jacobsd MONSTER #7775   Gedoopt  24 Feb 1805  Maasdam.

                       Kinderen:

       + 204    i.  Maarten Ariesz REIJERKERK geb. 10 Mrt 1781.

          205   ii.  Lijntje Ariesd REIJERKERK, geb. 9 Okt 1783 in Oud-Beijerland, gedoopt 12 Okt 1783 in Oud-Beijerland, ovl. 26 Feb 1870 in Puttershoek (aangegeven 28 Feb), beroep arbeidster, religie NG, beroep arbeidster.  Zij trouwde Jacob Andriesz MONSTER, getrouwd 24 Feb 1805 in Maasdam, geb. 20 Jun 1770 in Puttershoek (zoon van Andries Jacobsz MONSTER en Adriaantje Leendertsd RIJSDIJK), gedoopt 24 Jun 1770 in Puttershoek, ovl. 13 Sep 1843 in Puttershoek (aangegeven 14 Sep), religie NG, beroep landarbeider, schaapherder, ondertrouw 30 Jan 1805 in Maasdam (beiden wonend te Maasdam).  Hij was bouwknecht te Mijnsheerenland en Blaakschedijk. Op 3 Mei 1806 werd hij als schaapherder ingeschreven te Puttershoek.

 

153.   Johannes Maartens REIJERKERK, ook bekend als REIERKERK, geb. 1760 in Strijen, gedoopt 17 Aug 1760 in Strijen, ovl. 2 Mei 1814 - 22 Sep 1840 in Numansdorp.  Hij trouwde Aaltje Willems WEEDA, getrouwd 30 Okt 1785 in Numansdorp, geb. 1764 in Strijen (dochter van Willem Mattheus WEEDA en Anna Pieters De KREEK), gedoopt 25 Mrt 1764 in Strijen, ovl. 2 Mei 1814 - 22 Sep 1840.

                       Kinderen:

          206    i.  Lijntje Johannesd REIJERKERK, ook bekend als Leentje, geb. 1786 in Numansdorp, gedoopt 17 Sep 1786 in Numansdorp, ovl. 12 Feb 1862 in Zuidland (aangegeven), beroep tapster.  Zij trouwde (1) Cornelis Pietersz VERMAAT, ook bekend als Krelis, getrouwd 13 Nov 1808 in Zuid-Beijerland, geb. 1769 in Spijkenisse (zoon van Pieter Jansz VERMAAT en Dirkje Gerrits BARENDREGT), gedoopt 6 Aug 1769 in Spijkenisse, ovl. 7 Mrt 1838 in Zuidland (aangegeven).  Zij trouwde (2) Barend Gerritsz HERWIJNEN, getrouwd 22 Sep 1840 in Zuidland (getuigen Gerrit HERREWIJNEN watermolenaar oud 46 jaren, Bastiaan VERHOEVEN melboer oud 45 jaar, neven van de bruidegom, Adriaan Van RIETSCHOTEN schipper oud 50 jaar en Jan Van ESSEN verver oud 30 jaar, allen wonende te Zuidland. Acte getekend door bruidegom en getuigen, verklarende dat de bruid en getuige Bastiaan VERHOEVEN niet te kunnen teekenen als geen schrijfkunst verstaande.), geb. 2 Feb 1777 in Zuidland (zoon van Gerrit Jacobsz HERWIJNEN en Lena Jansd De RAVE), gedoopt 2 Feb 1777 in Zuidland, ovl. 21 Apr 1849 in Zuidland (aangegeven).  Zij trouwde (3) Pieter Jacobsz TUIJNDER, getrouwd 29 Nov 1850 in Zuidland (getuigen Pieter Barendsz HERREWIJNEN van beroep bouwman oud 42 jaren woonende te Zuidland, Pieter De GILDE van beroep melkboer oud 59 jaren woonende te Zuidland en Cornelis SWANENBURG van beroep veldwachter oud 35 jaren woonende te Zuidland. Acte getekend door bruidegom en getuigen verklarende de bruid niet te kunnen teekenen als geen schrijfkunst verstaande), geb. 29 Nov 1779 in Zuidland (zoon van Jacobus Davidsz TUIJNDER en Maria Pietersd Van Der ZIJDE), gedoopt 1 Dec 1779 in Zuidland, ovl. 21 Okt 1852 in Hekelingen (aangegeven Hekelingen 21 Okt 1852, aangegeven Zuidland 25 Okt 1852), beroep bouwman.

       + 207   ii.  Willem Johannesz REIJERKERK geb. 1787.

          208  iii.  Johanna Johannes REIJERKERK, roep- of bijnaam Anna, geb. 8 Mrt 1790 in Numansdorp, gedoopt 14 Mrt 1790 in Numansdorp, ovl. 12 Okt 1865 in Numansdorp.  Doopgetuige was Leentje Jans MOERKERKEN. Zij trouwde Johannes Bastiaans In 't VELD, getrouwd 2 Apr 1812 in Numansdorp, geb. 1778 in Numansdorp (zoon van Bastiaan Jansz In 't VELD en Cornelia Ariensd Van STIGT), gedoopt 1 Nov 1778 in Numansdorp, ovl. 14 Sep 1827 in Numansdorp (aangegeven 17 Sep).

       + 209  iv.  Maarten Johannesz REIJERKERK geb. 13 Jan 1792.

          210   v.  Jacob Johannes REIJERKERK, geb. 4 Jul 1797 in Numansdorp, gedoopt 9 Jul 1797 in Numansdorp, ovl. 5 Okt 1816 in Numansdorp (als drenkeling gevonden bij de Haren te Numansdorp, de ouders worden in de acte niet genoemd).

          211  vi.  Pieter Johannes REIJERKERK, geb. 13 Sep 1803 in Numansdorp, gedoopt 18 Sep 1803 in Numansdorp, ovl. 25 Jun 1831 in Grave.  Doopgetuige was Leentje Johannes REIJERKERK.

 

157.   Arie Cornelisz REIJERKERK, geb. 5 Jan 1764 in Maasdam, ovl. 20 Nov 1818 in 's-Gravendeel, beroep arbeider, dagloner.  Nationale Garde 1813 (Dordrecht, Dubbeldam, 's-Gravendeel en Barendrecht) Woonplaats 's-Gravendeel Nummer 125 Naam Arie Reijerkerk Geboortedatum 5 janvier 1764 Gehuwd marié Aantal kinderen 5 Beroep journalier (dagloner) Rijkdom indigent     Bron Nationaal Archief, toegang 3.02.10.02, inventarisnr. 230 Gebruikte bronnen Nationaal Archief, toegang 3.02.10.02, inventarisnr. 229     

       . Hij trouwde Jacoba Jansd VISSER, getrouwd 1792, geb. ca 1761 in 's-Gravendeel (dochter van Jan Jacobs VISSER en Neeltje Pieters De KREEK), ovl. 25 Mrt 1834 in 's-Gravendeel, ondertrouw 20 Apr 1792 in 's-Gravendeel.  Woonde Bevershoek.

                       Kinderen:

       + 212    i.  Jan Ariesz RIJERKERK geb. 15 Mrt 1794.

       + 213   ii.  Cornelis Ariesz RIJERKERK geb. 19 Mrt 1797.

          214  iii.  Neeltje Ariesd REIJERKERK, geb. 1798 - 1799 in 's-Gravendeel, ovl. 5 Sep 1847 in Puttershoek (aangegeven 6 Sep).

          215  iv.  Lena Ariesd REIJERKERK, geb. 1800 - 1801, ovl. 8 Nov 1867 in Puttershoek (aangegeven 9 Nov).

       + 216   v.  Leendert Ariesz REIJERKERK geb. ca 1800.

 

158.   Adrianus Cornelisz REIJERKERK, geb. 1787 in Cillaarshoek, gedoopt 18 Mrt 1787 in Maasdam, ovl. 1 Jan 1865 in Maasdam (aangegeven 2 Jan), beroep arbeider.  Doopgetuige was Neeltje BEZEMER. Hij trouwde Teuna Cornelisd MOLENDIJK, ook bekend als Trijntje MEULENSTIJN, getrouwd 15 Mei 1827 in Cillaarshoek, geb. 14 Feb 1797 in Strijen (dochter van Cornelis Cornelisz MOLENDIJK en Lijntje Bastiaansd Van Der SPAAN), gedoopt 27 Feb 1797 in Strijen, ovl. 20 Jul 1870 in Cillaarshoek (aangegeven te Maasdam), ondertrouw 29 Apr 1827 in Numansdorp.  Woonde Numansdorp (1827). Overlijdensakte B.S. Maasdam (1812-1912).

                       Kinderen:

          217    i.  Cornelis RIJERKERK, geb. 4 Jun 1828 in Cillaarshoek (aangegeven 5 Jun), ovl. 10 Dec 1828 in Cillaarshoek (aangegeven 11 Dec).

          218   ii.  Lijntje RIJERKERK, geb. 20 Okt 1829 in Cillaarshoek (aangegeven 21 Okt), ovl. 1 Dec 1848 in Maasdam (aangegeven 4 Dec).

          219  iii.  Cornelis RIJERKERK, geb. 6 Mei 1832 in Cillaarshoek (aangegeven 7 Mei), ovl. 11 Aug 1832 in Cillaarshoek (aangegeven 13 Aug).

          220  iv.  Maria REIJERKERK, geb. 22 Jun 1833 in Maasdam (aangegeven 24 Jun), ovl. 14 Jan 1834 (aangegeven 16 Jan).

          221   v.  Maria REIJERKERK, geb. 9 Mrt 1835 in Maasdam (aangegeven 10 Mrt), ovl. 10 Jan 1836 (aangegeven 12 Jan).

          222  vi.  Cornelis RIJERKERK, geb. 8 Jan 1837 in Maasdam (aangegeven 10 Jan), ovl. 6 Feb 1837 in Maasdam (aangegeven 8 Feb).

          223 vii.  Cornelis RIJERKERK, geb. 2 Jul 1838 (aangegeven 5 Jul), ovl. 15 Apr 1839 in Maasdam (aangegeven 17 Apr).

       + 224 viii.  Cornelis REIJERKERK geb. 3 Dec 1841.

 

160.   Maria Cornelisd REIJERKERK, geb. 1790 - 1791 in Cillaarshoek, ovl. 26 Feb 1827 in Klaaswaal (aangegeven 27 Feb).  Om de lijn in de genealogie door te laten lopen, is haar sexe bewust op M gezet. De vader was met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid Mels Hermans De ZEEUW, zie elders in dit bestand. Hij trouwde NN.

                       Kinderen:

       + 225    i.  Herman REIJERKERK geb. 2 Mrt 1821.

 

161.   Maarten Cornelisz REIJERKERK, geb. 1790 in Cillaarshoek, gedoopt 26 Sep 1790 in Maasdam, ovl. 29 Nov 1830 in Sint-Anthoniepolder (aangegeven 30 Nov).  Hij trouwde Saartje Jansd VISSER, getrouwd 6 Jun 1818 in Sint-Anthoniepolder, geb. 3 Jan 1799 in Sint-Anthoniepolder (dochter van Jan Isaksz VISSER en Grietje Pieters KLEINENDORST), gedoopt 6 Jan 1799 in Maasdam, ovl. 8 Mrt 1836 in Dordrecht, religie NG.

                       Kinderen:

          226    i.  Maria RIJERKERK, geb. 14 Feb 1819 in Sint-Anthoniepolder (aangegeven 16 Feb), ovl. 9 Okt 1850 in Strijen.  Zij trouwde Arij Arijsz HOEK, getrouwd 30 Apr 1840 in Strijen, geb. 14 Nov 1800 in Strijen (zoon van Ary Ariaans HOEK en Neeltje Ariens De KREEK), gedoopt 23 Nov 1800 in Strijen, ovl. 3 Mrt 1873 in Strijen, beroep voerman.

          227   ii.  Jan REIJERKERK, geb. 1 Feb 1820 in Strijen (aangegeven 3 Feb), ovl. 10 Apr 1820 in Strijen (aangegeven 11 Apr).

       + 228  iii.  Jan REIJERKERK geb. 10 Mrt 1821.

          229  iv.  Cornelis REIJERKERK, geb. 26 Jul 1822 in Strijen, ovl. 13 Dec 1822 in Strijen (aangegeven 14 Dec).

          230   v.  Grietje RIJERKERK, geb. 28 Dec 1823 in Sint-Anthoniepolder (aangegeven 30 Dec), ovl. 1 Jan 1837 in Cillaarshoek (aangegeven 3 Jan te Maasdam).

          231  vi.  Cornelia RIJERKERK, geb. 13 Jan 1826 in Maasdam (aangegeven 14 Jan), ovl. 2 Jun 1839 in Cillaarshoek (aangegeven 3 Jun te Maasdam).

          232 vii.  Cornelis RIJERKERK, geb. 3 Nov 1827 in Sint-Anthoniepolder (aangegeven 4 Nov), ovl. 5 Mrt 1828 in Sint-Anthoniepolder (aangegeven 6 Mrt).

          233 viii.  Yda RIJERKERK, geb. 18 Dec 1829 in Sint-Anthoniepolder (aangegeven 20 Dec), ovl. 11 Apr 1830 in Sint-Anthoniepolder (aangegeven 13 Apr).

 

164.   Cornelis Maartensz REIJERKERK, geb. 24 Apr 1778 in Maasdam, gedoopt 26 Apr 1778 in Maasdam, ovl. 17 Jan 1838 in Sint-Anthoniepolder (aangegeven 18 Jan te Maasdam), woonde 15 Jul 1811 in Cillaarshoek, religie NG, beroep arbeider.  Hij trouwde Johanna Jacobusd SULJE, ook bekend als Anna, ook bekend als SILJÉ, ook bekend als SEELJÉ, ook bekend als SULJÉ, ook bekend als SILJEE, getrouwd 9 Aug 1815 in Dinteloord en Prinsenland, geb. 25 Jun 1791 in Klundert (dochter van Jacob Jansz SILJEE en Wilhelmina Berberina Robberts LAM), gedoopt 26 Jun 1791 in Klundert, ovl. 7 Aug 1833 in Dinteloord en Prinsenland (aangegeven 8 Aug), religie NG, beroep arbeidster.

                       Kinderen:

          234    i.  Maria REIJERKERK, geb. 20 Dec 1815 in Dinteloord en Prinsenland (aangegeven 21 Dec), ovl. 21 Nov 1890 in Maasdam (aangegeven 22 Nov), religie NG.  Trouwakte archief Puttershoek, boek 143, akte 4, 27 Apr 1842 Overlijdensakte archief Puttershoek, boek 165, akte 47, 1890. Zij trouwde Aart Van WILLIGEN, ook bekend als Van WILGEN, getrouwd 27 Apr 1842 in Maasdam, geb. 6 Apr 1818 in Mijnsheerenland (zoon van Steven Arijsz Van WILLIGEN en Teuntje Aartsd Van VLIET), beroep 1874 arbeider, woonde 1874 in Maasdam, ovl. 22 Aug 1892 in Maasdam.  Getuige bij:  Maria KRUITHOF  #44 & Cornelis RIJERKERK #43   Getrouwd  29 Jan 1874  Maasdam.

       + 235   ii.  Jacobus REIJERKERK geb. 27 Feb 1819.

       + 236  iii.  Maarten REIJERKERK geb. 28 Jan 1824.

          237  iv.  Adriana REIJERKERK, geb. 2 Apr 1828 in Dinteloord en Prinsenland, ovl. 24 Apr 1828 in Dinteloord en Prinsenland.

 

 

Tiende Generatie

 

173.   Leendert Aries REIJERKERK, geb. 9 Mei 1789 in Oud-Beijerland, gedoopt 17 Mei 1789 in Oud-Beijerland, beroep boereknegt, ovl. 29 Jun 1844 in Goudswaard (aangegeven 1 Jul 1844).  Getuige bij:  Arij Leenderts REIJERKERK  #421   Overleden  17 Jun 1812  's-Gravendeel. Hij trouwde Maaike Gerritsd SCHUTTER, getrouwd 9 Jun 1814 in Klaaswaal, geb. 18 Okt 1790 in Klaaswaal (dochter van Gerrit Pietersz SCHUTTER en Aagje Aarts Van Der VEER), gedoopt 24 Okt 1790 in Klaaswaal, ovl. 23 Nov 1859 in Goudswaard.

                       Kinderen:

          238    i.  Emmigje REIJERKERK, ook bekend als Emmetje/Emma, geb. 17 Okt 1814 in Mijnsheerenland (aangegeven 19 Okt), ovl. 13 Mrt 1842 in Goudswaard (aangegeven 14 Mrt).  Zij trouwde Abraham Jacobsz HOOGVLIET, getrouwd 21 Sep 1834 in Goudswaard, geb. 1806 - 1807 in Goudswaard (zoon van Jacob Teunisz HOOGVLIET en Pietertje Abrahamsd BOOT), ovl. 17 Apr 1877 in Goudswaard (aangegeven 18 Apr).

          239   ii.  Aagje REIJERKERK, geb. 20 Feb 1816 in Koorndijk (aangegeven Goudswaard), ovl. 19 Jul 1887 in Goudswaard (aangegeven 20 Jul).  Zij trouwde Hendrik BOUMAN, getrouwd 4 Mei 1845 in Goudswaard, geb. 15 Sep 1821 in Goudswaard (zoon van Jacobus Cornelisz BOUMAN en Adriana Hendriksd Den BELDER), ovl. 15 Sep 1895 in Goudswaard (aangegeven 16 Sep).

          240  iii.  Geertrui RIJERKERK, geb. 9 Feb 1817 in Oud-Beijerland (aangegeven 10 Feb), ovl. 30 Jun 1843 in Goudswaard.

          241  iv.  Arij RIJERKERK, geb. 23 Feb 1818 in Oud-Beijerland, ovl. 21 Feb 1820 in Nieuw-Beijerland.

          242   v.  Gerritje RIJERKERK, geb. 26 Feb 1819 in Oud-Beijerland (aangegeven 27 Feb).

          243  vi.  Arij REIJERKERK, geb. 20 Jan 1821 in Oud-Beijerland (aangegeven 22 Jan), ovl. 21 Jan 1821 in Oud-Beijerland (aangegeven 22 Jan).

          244 vii.  Arie RIJERKERK, geb. 30 Nov 1822 in Oud-Beijerland (aangegeven 2 Dec), ovl. 14 Dec 1876 in Oud-Beijerland, beroep arbeider.  Hij trouwde Jacoba MIJNSTER, getrouwd 21 Okt 1859 in Goudswaard, geb. 1819 - 1820 in Westmaas (dochter van Pieter Jacobsz MIJNSTER en Maria Gerritsd SCHUTTER).

 

175.   Willem Ariesz REIJERKERK, geb. 16 Mrt 1795 in Nieuw-Beijerland, gedoopt 22 Mrt 1795 in Nieuw-Beijerland, ovl. 20 Apr 1821 in Numansdorp (aangegeven 21 Apr).  Hij trouwde Zoetje Gerritsd VERBOOM, getrouwd 20 Mrt 1819 in Numansdorp, geb. 22 Nov 1792 in Numansdorp (dochter van Gerrit Pancrasz VERBOOM en Annetje Gijsbertsd De VOS), gedoopt 25 Nov 1792 in Numansdorp, ovl. na 20 Apr 1821.

                       Kinderen:

       + 245    i.  Arie RIJERKERK geb. 16 Sep 1819.

 

179.   Leendert Willemsz REIJERKERK, geb. 8 Mrt 1797 in Numansdorp, gedoopt 12 Mrt 1797 in Numansdorp, ovl. 4 Mrt 1848 in Numansdorp, beroep arbeider.  Hij trouwde Teuntje Ariesd KUIJPERS, getrouwd 8 Mei 1825 in Numansdorp, geb. 30 Dec 1800 in Numansdorp (dochter van Arij Hermannusz KUIPERS en Teuntje Pietersd TIELEMAN), gedoopt 4 Jan 1801 in Numansdorp, ovl. 5 Feb 1887 in Zuid-Beijerland.  Woont Zuid Beijerland 1825.

                       Kinderen:

          246    i.  Arie REIJERKERK, geb. 16 Sep 1826 in Numansdorp (aangegeven 18 Sep), ovl. 24 Okt 1826 in Numansdorp (aangegeven 25 Okt).

          247   ii.  Willem REIJERKERK, geb. 18 Jan 1828 in Numansdorp (aangegeven 19 Jan), ovl. 22 Apr 1837 in Numansdorp (aangegeven 24 Apr).

          248  iii.  Teuntje REIJERKERK, geb. 15 Dec 1830 in Numansdorp (aangegeven 16 Dec), gedoopt 30 Dec 1830 in Numansdorp, ovl. 12 Jun 1869 in Zuid-Beijerland (aangegeven 14 Jun).  Zij trouwde Bastiaan Van Der SLUIJS, getrouwd 22 Mei 1857 in Zuid-Beijerland, geb. 31 Jan 1826 in Klaaswaal (zoon van David Bastiaans Van Der SLUIJS en Geertje Pieters KORBIJN), ovl. 25 Mrt 1892 in Numansdorp.

          249  iv.  Jannigje REIJERKERK, geb. 2 Mrt 1833 in Numansdorp (aangegeven 4 Mrt), ovl. 20 Okt 1859 in Zuid-Beijerland.  Zij trouwde Pieter SMITS, getrouwd 31 Okt 1856 in Zuid-Beijerland, geb. 31 Okt 1826 - 31 Okt 1827 (zoon van Evert SMITS en Jannigje Van Der BIE), ovl. na 20 Okt 1859.

       + 250   v.  Arie REIJERKERK geb. 29 Apr 1836.

          251  vi.  Willempje REIJERKERK, geb. 13 Apr 1839 in Numansdorp (aangegeven 15 Apr), ovl. 2 Apr 1843 in Numansdorp (aangegeven 3 Apr).

 

183.   Cornelis Cornelisz REIJERKERK, geb. 13 Feb 1801 in Barendrecht, gedoopt 22 Feb 1801 in Barendrecht, ovl. 31 Jan 1850 in IJsselmonde, beroep arbeider.  Bij de aangifte van zijn doodgeboren zoon in 1830 kon Cornelis niet schrijven. Hij trouwde Pieternella Pietersd NOORDZIJ, getrouwd 19 Dec 1829 in West-Barendrecht, geb. 15 Apr 1802 in Heerjansdam (dochter van Pieter Arijense NOORDZIJ en Jannechie Willems De HAAN), gedoopt 18 Apr 1802 in Heerjansdam, ovl. 26 Feb 1846 in Heerjansdam, beroep arbeidster.

                       Kinderen:

          252    i.  Doodgeboren Zoon RIJERKERK, geb. 13 Mrt 1830 in Heerjansdam (aangegeven 15 Mrt), ovl. 13 Mrt 1830 in Heerjansdam.

          253   ii.  Jannigje REIJERKERK, geb. 3 Nov 1832 in Barendrecht.

          254  iii.  Jannigje REIJERKERK, ook bekend als Jannetje REYERKERK, geb. 3 Okt 1833 in Barendrecht, ovl. 15 Apr 1917 in Rotterdam, religie NH.  Zij trouwde (1) Klaas KLOOTWIJK, getrouwd 6 Apr 1855 in Charlois (bruid wonend te Barendrecht), geb. 10 Sep 1826 in Charlois (zoon van Arij Gijsbertsz KLOOTWIJK en Aagje Claasdr HOGENDIJK), ovl. 21 Sep 1876 in Rotterdam, beroep kopergieter.  Kopergieter aan de Varkenoordschekade C 38. Zij trouwde (2) Corstiaan NAGTEGAAL, geb. 11 Dec 1856 in Sommelsdijk (zoon van Jacob NAGTEGAAL en Geertje Van Der STAAL), ovl. 6 Apr 1925 in Rotterdam, beroep smid, draaier, bootwerker, religie NH.

       + 255  iv.  Pieter REIJERKERK geb. 17 Feb 1835.

          256   v.  Cornelia REIJERKERK, geb. 10 Jun 1838 in Barendrecht.

          257  vi.  Pieternella Wilhelmina REIJERKERK, ook bekend als Pietertje REYERKERK, geb. 1841 - 1842 in Oost- en West-Barendrecht, ovl. 23 Mrt 1919 in Ridderkerk.  Zij trouwde Krijn VELTHUIZEN, getrouwd 19 Jul 1872 in Ridderkerk, geb. 24 Dec 1842 in Ridderkerk (zoon van Gerrit Leendertsz VELTHUIZEN en Lijdia NOUTEN), ovl. 7 Aug 1911 in Ridderkerk.

 

196.   Cornelis REIJERKERK, geb. 16 Mrt 1818 in Barendrecht, ovl. 8 Jan 1889 in IJsselmonde.  Hij trouwde (1) Gerritje Van ZOMEREN, getrouwd 24 Apr 1840 in Katendrecht, geb. 14 Okt 1812 in Nieuwerkerk a/d IJssel (dochter van Frank Jansz Van ZOMEREN en Krijna Laurensd OUWENEEL), ovl. vr 23 Jul 1859.  Hij trouwde (2) Adriana HUIJSER, getrouwd 23 Jul 1859 in IJsselmonde, geb. 3 Jan 1836 in IJsselmonde (dochter van Willem Cornelisz HUIJSER en Annigje Jansd BIJL), ovl. 18 Jan 1864 in IJsselmonde.  Hij trouwde (3) Bastiaantje KRUITHOF, getrouwd 15 Apr 1867 in IJsselmonde, geb. 16 Mei 1819 in Groote-Lindt (aangegeven 17 Mei) (dochter van Pieter IJsbrandsz KRUITHOF en Neeltje Kornelisd Den BOGTER), ovl. 28 Mrt 1886 in IJsselmonde.

                       Kinderen van Adriana HUIJSER:

          258    i.  Annigje REIJERKERK, geb. 14 Aug 1859 in IJsselmonde (aangegeven 15 Aug), ovl. 25 Okt 1859 in IJsselmonde.

          259   ii.  Annigje REIJERKERK, geb. 24 Nov 1860 in IJsselmonde (aangegeven 27 Nov).

          260  iii.  Annigje REIJERKERK, geb. 2 Aug 1862 in IJsselmonde (aangegeven 4 Aug), beroep wasvrouw, religie NH.  Zij trouwde Abraham DEMMERS, getrouwd 27 Nov 1884 in IJsselmonde (bruidegom wonend Rotterdam), geb. 10 Mrt 1852 in Kralingen (zoon van Adrianus DEMMERS en Hendrika De JONG), ovl. 5 Sep 1917 in Rotterdam, religie NH.

          261  iv.  Wilhelmina Hendrika REIJERKERK, geb. 10 Jan 1864 in IJsselmonde (aangegeven 11 Jan), ovl. 19 Apr 1864 in IJsselmonde.

 

200.   Jan RIJERKERK, geb. 22 Aug 1826 in Katendrecht, ovl. 27 Aug 1895 in Zwijndrecht (aangegeven 28 Aug), beroep dagloner, koopman.  Hij trouwde Josina Jansd LAGENDIJK, getrouwd 6 Jun 1844 in Katendrecht (voor dit huwelijk werd toestemming gegeven door zijne Majesteit de Koning), geb. 14 Nov 1811 in Charlois (dochter van Jan Simonsz LAGENDIJK en Aagje Willems VERSCHOOR), gedoopt 20 Nov 1811 in Charlois, ovl. vr 27 Aug 1895.

                       Kinderen:

          262    i.  Adriaantje REIJERKERK, geb. 2 Jul 1844 in Charlois (aangegeven 3 Jul), ovl. 1 Apr 1880 in Zwijndrecht.  Zij trouwde Bastiaan TIMS, getrouwd 29 Mei 1878 in Zwijndrecht (hij wedr wonend Zwijndrecht, zij geb Charlois wonend Zwijndrecht), geb. 6 Apr 1836 in Zwijndrecht (zoon van Teunis Mattheusz TIMS en Willempje Pietersd SCHOUTEN), ovl. 1 Sep 1905 in Zwijndrecht, beroep tuinman.

          263   ii.  Jan REIJERKERK, geb. 19 Mei 1845 in Charlois, ovl. 20 Jan 1846 in Katendrecht.

          264  iii.  Annetje RIJERKERK, geb. 25 Aug 1846 in Katendrecht, ovl. 22 Okt 1923 in Zwijndrecht (aangegeven 23 Okt).  Zij trouwde Jan MELS, getrouwd 4 Nov 1874 in Zwijndrecht, geb. 11 Apr 1847 in Raamsdonk (zoon van Klaas Willemsz MELS en Angenieta Jansd BAKKER), ovl. 4 Mei 1919 in Zwijndrecht.

          265  iv.  Aagje RIJERKERK, geb. 10 Okt 1847 in Katendrecht, ovl. 27 Dec 1847 in Katendrecht.

          266   v.  Hendrik REIJERKERK, geb. 27 Jan 1849 in Zwijndrecht, ovl. 9 Mrt 1849 in Zwijndrecht (aangegeven 10 Mrt).

          267  vi.  Aagje REIJERKERK, geb. 4 Mrt 1850 in Zwijndrecht, ovl. 7 Mrt 1851 in Zwijndrecht.

          268 vii.  Hendrik REIJERKERK, geb. 25 Jul 1851 in Zwijndrecht, ovl. 9 Apr 1853 in Zwijndrecht (aangegeven 11 Apr).

       + 269 viii.  Hendrik REIJERKERK geb. 27 Sep 1856.

 

204.   Maarten Ariesz REIJERKERK, geb. 10 Mrt 1781 in Oud-Beijerland, gedoopt 11 Mrt 1781 in Oud-Beijerland, ovl. 10 Nov 1819 in 's-Gravendeel, religie NG.  Hij trouwde Maria Leendertsdr RHEEDIJK, getrouwd 31 Mei 1812 in Strijen, geb. 28 Mrt 1779 in 's-Gravendeel (dochter van Leendert Teunisse REEDIJK en Engeltje Evertsd Van ENKHUIZEN), ovl. 20 Aug 1849 in 's-Gravendeel.

                       Kinderen:

          270    i.  Eva REIJERKERK, geb. 21 Dec 1815 in 's-Gravendeel, ovl. 29 Mrt 1816 in 's-Gravendeel (aangegeven 30 Mrt).

          271   ii.  Lena REIJERKERK, geb. 13 Feb 1817 in 's-Gravendeel, ovl. 17 Mei 1817 in Strijen (aangegeven 19 Mei).

          272  iii.  Lena REIJERKERK, geb. 23 Apr 1819 in Strijen (aangegeven 24 Apr), ovl. 26 Aug 1825 in 's-Gravendeel (aangegeven 27 Aug).

 

207.   Willem Johannesz REIJERKERK, geb. 1787 in Numansdorp, gedoopt 11 Nov 1787 in Numansdorp, ovl. 1 Apr 1847 in Numansdorp (aangegeven 2 Apr), beroep arbeider.  Doopgetuige was Lena Jans MOERKERKEN. Hij trouwde Jozina Pieters KOERT, ook bekend als COURT, getrouwd 2 Mei 1814 in Numansdorp, geb. 1786 in Numansdorp (dochter van Pieter Arnoldsz KOERT en Moserijntje Ariens BOENDER), gedoopt 24 Dec 1786 in Numansdorp, ovl. 14 Mei 1847 in Numansdorp (aangegeven 15 Mei).

                       Kinderen:

          273    i.  Johannes REIJERKERK, geb. 1 Apr 1815 in Numansdorp (aangegeven 4 Apr), ovl. 3 Feb 1817 in Numansdorp (aangegeven 4 Feb).

          274   ii.  Aaltje REIJERKERK, geb. 25 Sep 1816 in Numansdorp (aangegeven 26 Sep), gedoopt 6 Okt 1816 in Numansdorp, ovl. 4 Feb 1828 in Numansdorp (aangegeven 6 Feb).  Doopgetuige was Neeltje MAASDAM.

          275  iii.  Moserina REIJERKERK, geb. 9 Dec 1818 in Numansdorp (aangegeven 10 Dec), ovl. 21 Nov 1819 in Numansdorp (aangegeven 23 Nov).

          276  iv.  Moserina REIJERKERK, geb. 25 Nov 1820 in Numansdorp (aangegeven 27 Nov), ovl. 26 Jan 1901 in Rotterdam (oud 78 jaar?).  Zij trouwde Arij Van KEMPEN, getrouwd 10 Jun 1852 in Charlois, geb. ca 1829 in Katendrecht (zoon van Adrianus Jansz Van KEMPEN en Klaasje Arij Louwrens VISSER), ovl. 13 Okt 1902 in Rotterdam.

          277   v.  Johannis REIJERKERK, geb. 1 Apr 1822 in Numansdorp (aangegeven 2 Apr), ovl. 27 Apr 1831 in Numansdorp (aangegeven 28 Apr).

          278  vi.  Arendje REIJERKERK, geb. 7 Mrt 1824 in Numansdorp (aangegeven 8 Mrt 1824), ovl. 18 Jun 1908 in Zuidland (aangegeven).  Zij trouwde Jakob NIEUWERF, getrouwd 23 Nov 1855 in Zuidland, geb. 11 Mrt 1819 (zoon van Nicolaas Jacobsz NIEUWERF en Trijntje Jacobsd HORDIJK), ovl. 23 Jun 1882 in Zuidland (aangegeven).

          279 vii.  Jakob REIJERKERK, geb. 15 Dec 1825 in Numansdorp (aangegeven 16 Dec), ovl. 5 Apr 1834 in Numansdorp (aangegeven 7 Apr).

          280 viii.  Willem REIJERKERK, geb. 8 Aug 1829 in Numansdorp (aangegeven 10 Aug), ovl. 30 Mrt 1831 in Numansdorp (aangegeven 31 Mrt).

 

209.   Maarten Johannesz REIJERKERK, geb. 13 Jan 1792 in Numansdorp, gedoopt 15 Jan 1792 in Numansdorp, ovl. 7 Dec 1861 in Nieuw-Beijerland.  Doopgetuige was Leentje Jans MOERKERKEN. Hij trouwde Jannigje Bastiaans Van Der SLUIJS, getrouwd 3 Apr 1835 in Zuid-Beijerland, geb. 27 Okt 1810 in Piershil (dochter van Bastiaan Abrahamsz Van Der SLUIJS en Henderijntje Jacobusd DUBBELDAM), gedoopt 4 Nov 1810 in Piershil, ovl. 4 Apr 1882 in Nieuw-Beijerland.

                       Kinderen:

          281    i.  Johannes RIJERKERK, geb. 24 Okt 1835 in Nieuw-Beijerland, ovl. 18 Nov 1835 in Nieuw-Beijerland (aangegeven 19 Nov).

          282   ii.  Johannes RIJERKERK, geb. 17 Jan 1837 in Nieuw-Beijerland, ovl. 13 Dec 1837 in Nieuw-Beijerland.

       + 283  iii.  Johannes REIJERKERK geb. 10 Mei 1838.

          284  iv.  Bastiaan REIJERKERK, geb. 4 Jul 1840 in Nieuw-Beijerland, ovl. 22 Jul 1841 in Nieuw-Beijerland (aangegeven 23 Jul).

          285   v.  Bastiaan REIJERKERK, geb. 21 Nov 1845 in Nieuw-Beijerland, ovl. 26 Jul 1846 in Nieuw-Beijerland (aangegeven 27 Jul).

          286  vi.  Heinderijntje REIJERKERK, geb. 12 Mei 1847 in Nieuw-Beijerland, ovl. 11 Aug 1847 in Nieuw-Beijerland.

          287 vii.  Hendrik RIJERKERK, geb. 3 Jul 1850 in Nieuw-Beijerland, ovl. 13 Aug 1850 in Nieuw-Beijerland (aangegeven 14 Aug).

 

212.   Jan Ariesz RIJERKERK, geb. 15 Mrt 1794 in 's-Gravendeel, gedoopt 23 Mrt 1794 in 's-Gravendeel, ovl. 26 Dec 1871 in 's-Gravendeel (aangegeven 27 Dec).  Hij trouwde Adriaantje Cornelisse BARENDRECHT, getrouwd 17 Mei 1821 in 's-Gravendeel, geb. 12 Jul 1799 in 's-Gravendeel (dochter van Cornelis Pieterse BARENDREGT en Neeltje Hendriksd BOUMAN), gedoopt 14 Jul 1799 in 's-Gravendeel, ovl. 29 Mrt 1843 in 's-Gravendeel (aangegeven 30 Mrt), begraven 3 Apr 1843 in 's-Gravendeel.

                       Kinderen:

          288    i.  Jacoba RIJERKERK, geb. 20 Feb 1822 in 's-Gravendeel, ovl. 31 Mrt 1841 in 's-Gravendeel (aangegeven 1 Apr).

          289   ii.  Neeltje RIJERKERK, geb. 11 Jun 1823 in 's-Gravendeel (aangegeven 12 Jun), ovl. 1 Nov 1826 in 's-Gravendeel (aangegeven 2 Okt).

          290  iii.  Arij REIJERKERK, geb. 10 Jun 1825 in 's-Gravendeel, ovl. 18 Okt 1825 in 's-Gravendeel (aangegeven 19 Okt).

          291  iv.  Neeltje REIJERKERK, geb. 12 Dec 1826 in 's-Gravendeel (aangegeven 13 Dec), ovl. 5 Nov 1908 in Rotterdam (aangegeven 16 Nov 's-Gravendeel en te Rotterdam met acte 5184).  Zij trouwde (1) Bastiaan AARDOOM, getrouwd 14 Apr 1848 in 's-Gravendeel, geb. 4 Mei 1823 in 's-Gravendeel (zoon van Pieter Teunisz AARDOOM en Janna Pietersd Van TWIST), ovl. 26 Jan 1855 in 's-Gravendeel (aangegeven 27 Jan).  Zij trouwde (2) Dammis De GEUS, getrouwd 26 Sep 1861 in 's-Gravendeel, geb. 11 Jun 1830 in 's-Gravendeel (zoon van Dammes Leendertsz De GEUS en Sophia Joostsd De PEE), ovl. 8 Sep 1902 in 's-Gravendeel (aangegeven 9 Sep, zie ook bijstaande advertentie uit de Dordrechtse Courant van 11 Sep 1902).

          292   v.  Ariana REIJERKERK, geb. 23 Feb 1829 in 's-Gravendeel, ovl. 19 Dec 1830 in 's-Gravendeel (aangegeven 20 Dec).

          293  vi.  Arie REIJERKERK, geb. 31 Okt 1831 in 's-Gravendeel (aangegeven 1 Nov), ovl. 29 Jan 1836 in 's-Gravendeel (aangegeven 30 Jan).

          294 vii.  Antje REIJERKERK, geb. 19 Mrt 1833 in 's-Gravendeel (aangegeven 20 Mrt), ovl. 3 Nov 1849 in 's-Gravendeel (aangegeven 6 Nov).

          295 viii.  Arie Cornelis REIJERKERK, geb. 2 Mrt 1836 in 's-Gravendeel, ovl. 22 Jun 1837 in 's-Gravendeel (aangegeven 23 Jun).

          296  ix.  Pietertje REIJERKERK, geb. 12 Okt 1838 in 's-Gravendeel, ovl. 24 Dec 1838 in 's-Gravendeel (aangegeven 27 Dec).

          297   x.  Cornelis REIJERKERK, geb. 15 Nov 1840 in 's-Gravendeel (aangegeven 16 Nov), ovl. 27 Nov 1840 in 's-Gravendeel.

 

213.   Cornelis Ariesz RIJERKERK, geb. 19 Mrt 1797 in 's-Gravendeel, gedoopt 26 Mrt 1797 in 's-Gravendeel, ovl. 16 Mei 1870 in 's-Gravendeel, beroep varensgezel, winkelier.  Hij trouwde Johanna Margareta Gerritsd HAGEMAN, getrouwd 5 Mei 1827 in 's-Gravendeel, geb. 5 Dec 1803 in 's-Gravendeel (dochter van Gerrit Jan Hendriksz HAGEMAN en Elisabeth Danielsd GEZELLE), gedoopt 7 Dec 1803 in 's-Gravendeel, ovl. 18 Aug 1886 in 's-Gravendeel (aangegeven 9 Aug).

                       Kinderen:

          298    i.  Jacoba RIJERKERK, geb. 5 Mrt 1828 in 's-Gravendeel (Bevershoek, aangegeven 6 Mrt 's-Gravendeel), ovl. 30 Jun 1925 in 's-Gravendeel (aangegeven 1 Jul).  Zij trouwde Hendrik Arend ROOS, geb. ca 1828, ovl. vr 30 Jun 1925.

          299   ii.  Elizabeth RIJERKERK, geb. 10 Nov 1829 in 's-Gravendeel (Bevershoek).

          300  iii.  Ariana RIJERKERK, geb. 2 Okt 1831 in 's-Gravendeel, ovl. 17 Mei 1917 in 's-Gravendeel (aangegeven 19 Mei).  Zij trouwde Evert REEDIJK, getrouwd 13 Mei 1853 in 's-Gravendeel, geb. 20 Jun 1827 in 's-Gravendeel (zoon van Teunis Leendertsz REEDIJK en Borgje Hendriksd PALSROK), ovl. 12 Apr 1898 in 's-Gravendeel (aangegeven 13 Apr), beroep handelaar.

          301  iv.  Gardina Jantina RIJERKERK, geb. 16 Sep 1835 in 's-Gravendeel (aangegeven 17 Sep), ovl. 12 Jan 1875 in 's-Gravendeel (aangegeven 13 Jan).  Zij trouwde Leendert Den ENGELSEN, getrouwd ca 1866 in 's-Gravendeel (gegevens bruidegom en datum huwelijk zijn op de acte vooralsnog niet te lezen), geb. 2 Dec 1834 in Wieldrecht met Louisapolder (aangegeven 4 Dec) (zoon van Leendert Abrahamsz Den ENGELSEN en Adriaantje Willemsd Van BAVEL), beroep 1897 winkelier, woonde 1897 in 's-Gravendeel, ovl. 21 Mrt 1922 in Heerjansdam.  Getuige bij:  Neeltje RIJERKERK  #104702 & Bastiaan Adrianus BAKS #104703   Getrouwd  9 Jan 1897  's-Gravendeel.

       + 302   v.  Arie RIJERKERK geb. 23 Sep 1837.

          303  vi.  Johanna Margrieta REIJERKERK, geb. 27 Apr 1839 in 's-Gravendeel (aangegeven 29 Apr), ovl. 21 Jul 1839 in 's-Gravendeel (aangegeven 22 Jul).

          304 vii.  Johanna Magrieta REIJERKERK, geb. 3 Jul 1840 in 's-Gravendeel, ovl. 4 Nov 1840 in 's-Gravendeel (aangegeven 5 Nov).

 

216.   Leendert Ariesz REIJERKERK, geb. ca 1800 in 's-Gravendeel, ovl. 21 Mei 1845 in Groot-Ammers (aangegeven 22 Mei), begraven 24 Mei 1845 in Groot-Ammers (dit grafmonument is inmiddels verwijderd), beroep schilder.  Woont 1828 te 's-Gravendeel. Hij trouwde Clazina Cornelisd Den TOOM, getrouwd 19 Apr 1828 in Brandwijk, geb. 27 Jun 1806 in Brandwijk (dochter van Cornelis Arijens Den TOOM en Lena Jansd Van REES), gedoopt 6 Jul 1806 in Brandwijk, ovl. 22 Apr 1868 in Papendrecht (aangegeven 15 Jun te Brandwijk).

                       Kinderen:

          305    i.  Arie REIJERKERK, geb. 23 Sep 1828 in Brandwijk (aangegeven 25 Sep), ovl. 16 Okt 1845 in Groot-Ammers.

       + 306   ii.  Cornelis REIJERKERK geb. 16 Aug 1829.

          307  iii.  Jacobus REIJERKERK, geb. 3 Feb 1831 in Brandwijk, ovl. 27 Mei 1832 in Gijbeland (aangegeven 28 Mei te Brandwijk).

       + 308  iv.  Jacobus REIJERKERK geb. 28 Jul 1832.

          309   v.  Leendert REIJERKERK, geb. 20 Jun 1833 in Brandwijk, ovl. 25 Jun 1833 in Gijbeland (aangegeven 26 Jun te Brandwijk).

          310  vi.  Lena REIJERKERK, geb. 23 Okt 1835 in Brandwijk, ovl. 26 Apr 1879 in Papendrecht (aangegeven 28 Apr).  Zij trouwde Gerrit De VROOMEN, getrouwd 16 Mrt 1860 in Brandwijk, geb. 7 Mei 1827 in Brandwijk (zoon van Teunis De VROOMEN en Geertruij LOOPIK).

          311 vii.  Jan REIJERKERK, geb. 1838 - 1839, ovl. 18 Mrt 1839 in Groot-Ammers (aangegeven 19 Mrt).

          312 viii.  Jan REIJERKERK, geb. 9 Feb 1839 in Groot-Ammers, ovl. 11 Okt 1840 in Groot-Ammers.

          313  ix.  Jacoba REIJERKERK, geb. 25 Nov 1839 in Groot-Ammers, ovl. 18 Feb 1840 in Groot-Ammers.

          314   x.  Doodgeboren Zoon REIJERKERK, geb. 7 Okt 1841 in Groot-Ammers, ovl. 7 Okt 1841 in Groot-Ammers.

          315  xi.  Jan REIJERKERK, geb. 1842 - 1843, ovl. 30 Mrt 1843 in Groot-Ammers.

          316 xii.  Jacoba REIJERKERK, geb. 1843 - 1844, ovl. 20 Dec 1845 in Groot-Ammers.

          317 xiii.  Doodgeboren Zoon REIJERKERK, geb. 25 Jan 1844 in Groot-Ammers, ovl. 25 Jan 1844 in Groot-Ammers (aangegeven 26 Jan).

 

224.   Cornelis REIJERKERK, geb. 3 Dec 1841 in Maasdam (aangegeven 6 Dec), ovl. na 5 Mei 1880.  Cornelis en zijn vrouw vertrokken 04 Jan 1877 naar Strijen. Hij trouwde Marrigje ALEBERS, getrouwd 8 Aug 1870 in Maasdam, geb. 31 Dec 1849 in Nieuw-Beijerland (dochter van Willem Adrianusz ALEBERS en Marrigje Aartsd SNOEK), ovl. 5 Mei 1880 in Strijen.

                       Kinderen:

          318    i.  Maria REIJERKERK, geb. 28 Nov 1870 in Maasdam.

          319   ii.  Teuna REIJERKERK, geb. 29 Mrt 1872 in Maasdam (aangegeven 30 Mrt), ovl. 9 Sep 1873 in Maasdam.

          320  iii.  Teuna RIJERKERK, geb. 12 Okt 1874 in Maasdam (aangegeven 13 Okt).

          321  iv.  Willemina REIJERKERK, geb. 7 Dec 1877 in Strijen.

          322   v.  Adrianus REIJERKERK, geb. 11 Okt 1879 in Strijen.

 

225.   Herman REIJERKERK, ook bekend als Hermen, geb. 2 Mrt 1821 in Dubbeldam, ovl. 13 Aug 1881 in Mijnsheerenland, beroep arbeider.  Werd bij geboorte ingeschreven als Herme de ZEEUW (van Mels Hermans De ZEEUW??), akte nr. 9, getuigen waren Jan van den WULP, 22 arbeider en Adrianus van DEVEREN, 39 bouwman. Via Arrondisementsrechtbank te Dordrecht is geboorte-akte veranderd naar Herme REIJERKERK (akte nr.42, 11 Jul 1848). Signalement lengte 1el 473str, aangezicht vol, voorhoofd rond, ogen blauw, neus klein, mond klein, kin rond, haar en wenkbrauwen bruin, merkbare tekeningen geen. Certificaat nationale militie nr.4573, ligting 1840. Lotingsnummer 17. Niet opgeroepen. Hij trouwde (1) Lena LOBIK, getrouwd 28 Dec 1848 in Westmaas, geb. 31 Okt 1821 in Westmaas (dochter van Hendrik Bastiaansz LOBIK en Geertruij Jansd BIJL), gedoopt 18 Nov 1821 in Westmaas, ovl. 10 Okt 1864 in Westmaas (aangegeven 11 Okt).  Hij trouwde (2) Neeltje De MAN, getrouwd 22 Okt 1868 in Westmaas, geb. 23 Jun 1836 in Strijen (dochter van Gerrit Adrianusz De MAN en Lijntje Ariesd In 't VELD), ovl. 31 Aug 1906 in Mijnsheerenland (aangegeven 1 Sep), ondertrouw 9 Aug 1867 in Westmaas.

                       Kinderen van Lena LOBIK:

          323    i.  Maria REIJERKERK, geb. 13 Dec 1848 in Westmaas, ovl. 20 Sep 1859 in Westmaas (aangegeven 21 Sep).

       + 324   ii.  Hendrik REIJERKERK geb. 20 Nov 1850.

          325  iii.  Geertruij REIJERKERK, geb. 12 Jul 1853 in Westmaas (aangegeven 14 Jul), ovl. 19 Okt 1868 in Westmaas (aangegeven 20 Okt).

          326  iv.  Jacob REIJERKERK, geb. 27 Okt 1855 in Westmaas (aangegeven 29 Okt), ovl. 28 Jan 1856 in Westmaas (aangegeven 29 Jan).

          327   v.  Doodgeboren Zoon REIJERKERK, geb. 18 Feb 1857 in Westmaas, ovl. 18 Feb 1857 in Westmaas.

          328  vi.  Jacob REIJERKERK, geb. 21 Feb 1858 in Westmaas (aangegeven 22 Feb), ovl. 8 Mei 1864 in Westmaas (aangegeven 9 Mei).

          329 vii.  Maria REIJERKERK, geb. 30 Mrt 1861 in Westmaas, ovl. 13 Jun 1886 in Heinenoord (aangegeven 15 Jun).  Zij trouwde Arie De ZEEUW, getrouwd 19 Mei 1882 in Heinenoord (voogd van de bruid Hendrik REIJERKERK, toeziend voogd Bastiaan LOBIK), geb. 1859 - 1860 in Heinenoord (zoon van Leendert De ZEEUW en Jaapje BOSHUIZEN), ovl. na 15 Jun 1886.

          330 viii.  Maaike REIJERKERK, geb. 8 Jul 1863 in Westmaas, ovl. 20 Apr 1864 in Westmaas (aangegeven 21 Apr).

                       Kinderen van Neeltje De MAN:

          331  ix.  Lijntje RIJERKERK, geb. 22 Dec 1868 in Westmaas (aangegeven 23 Dec), ovl. 20 Dec 1940 in Oud-Beijerland (aangegeven 21 Dec).  Woonde Oud Beijerland, Achterstraat 72 en Grimhoek 187. Zij trouwde Willem BISDOM, getrouwd 5 Okt 1893 in Oud-Beijerland, geb. 1 Nov 1866 in Oud-Beijerland (zoon van Gerrit BISDOM en Maria ROMEIJN), ovl. 11 Okt 1921 in Oud-Beijerland (aangegeven 12 Okt), beroep arbeider.

          332   x.  NN REIJERKERK, geb. na 1868 in Westmaas.

          333  xi.  Jacob RIJERKERK, geb. 2 Jan 1872 in Westmaas (aangegeven 3 Jan), ovl. 25 Okt 1873 in Westmaas (aangegeven 27 Okt).

       + 334 xii.  Jacob RIJERKERK geb. 7 Apr 1874.

          335 xiii.  Gerrit RIJERKERK, geb. 13 Nov 1877 in Westmaas, ovl. 13 Sep 1934 in Rotterdam (overledene wonend Oud-Beijerland), beroep schoenmaker.  Vrijgezel, schoenmaker in Oud Beijerland. Verhuisde 8 Jun 1907 naar Boskoop.

 

228.   Jan REIJERKERK, geb. 10 Mrt 1821 in Strijen, ovl. 8 Sep 1886 in Rotterdam, beroep sjouwer, bruggenwachter.  NA Den Haag Toegang 2.13.09, inv. nr. 301, 10e regiment infanterie (Stamboeken onderofficieren en minderen na 1813) Nr. 29178 Jan Reijerkerk, zoon van Maarten Reijerkerk en Saartje Visser, beiden overleden. Jan is geboren in Strijen op 10 mrt 1821 en woonde vlak voor zijn indiensttreding in Sint Anthoniepolder. Lengte: 1 el 6 palmen 8 duimen 5 strepen. Signalement: ordinair gezicht en voorhoofd, blauwe ogen, ordinaire neus, mond en kin. Blonde haren en wenkbrauwen, geen merkbare tekenen. 2 mei 1840 ingedeeld als milicien voor 5 jaar. Loteling van de lichting 1840 uit Maasdam. 1 Jul 1840: bij de reserve ingedeeld. 1 Oct 1841: met verlof van onbepaalde duur. 16 Nov 1843: omdat het regiment werd opgeheven, overgeplaatst naar het 6e regiment infanterie.   Hij trouwde (1) Maria Arijsd QUARTEL, getrouwd 9 Nov 1844 in Westmaas, geb. 24 Apr 1805 in Klaaswaal (dochter van Arij Maartensz De QUARTEL en Anna Huibertsd BESTEMAN), gedoopt 28 Apr 1805 in Klaaswaal, ovl. 9 Nov 1861 in Rotterdam (52 jaar ?).  Hij trouwde (2) Margareta NIEUWENHUIZEN, getrouwd 17 Apr 1867 in Rotterdam, geb. 29 Nov 1828 in Rotterdam (dochter van Gerrit NIEUWENHUIZEN en Petronella VALKENBURG), ovl. na 5 Mei 1897, beroep waschvrouw.

                       Kinderen van Maria Arijsd QUARTEL:

          336    i.  Doodgeboren Zoon REIJERKERK, geb. 3 Apr 1845 in Westmaas, ovl. 3 Apr 1845 in Westmaas.

          337   ii.  Maarten REIJERKERK, geb. 4 Mrt 1846 in Westmaas (aangegeven 5 Mrt), ovl. 29 Jun 1846 in Westmaas (aangegeven 30 Jun).

          338  iii.  Arie REIJERKERK, geb. 18 Mei 1849 in Goidschalxoord, ovl. 7 Jul 1850 in Heinenoord (aangegeven 8 Jul).

                       Kinderen van Margareta NIEUWENHUIZEN:

       + 339  iv.  Maarten Jan REIJERKERK geb. 4 Jun 1868.

          340   v.  Jan Adrianus REIJERKERK, geb. 14 Jan 1871 in Rotterdam, ovl. 17 Jul 1871 in Rotterdam.

       + 341  vi.  Jan Adrianus REIJERKERK geb. 15 Apr 1873.

 

235.   Jacobus REIJERKERK, ook bekend als RIJERKERK, geb. 27 Feb 1819 in Dinteloord en Prinsenland, ovl. 26 Dec 1896 in Maasdam, religie NG, beroep arbeider, woonde 1874 in Maasdam.  Ook in de periode van de burgerlijke stand komen de schrijfwijzen Reijerkerk en Rijerkerk regelmatig door elkaar voor. Soms staat in de acte een persoon als Rijerkerk en tekent hij/zij met Reijerkerk, of andersom. Duidelijk is wel dat het allemaal dezelfde familie is. Hij trouwde Bastiaantje STREEFKERK, getrouwd 27 Apr 1849 in Strijen, geb. 10 Jul 1824 in Strijen (dochter van Pleun Bastiaans STREEFKERK en Adriaantje Jacobsd STUURSTRAAT), woonde 1874 in Maasdam, ovl. 17 Feb 1891 in Maasdam.

                       Kinderen:

       + 342    i.  Cornelis RIJERKERK geb. 24 Feb 1850.

       + 343   ii.  Pleun REIJERKERK geb. 16 Feb 1851.

          344  iii.  Doodgeboren Dochter REIJERKERK, geb. 5 Mei 1852 in Maasdam, ovl. 5 Mei 1852 in Maasdam (aangegeven 6 Mei 1852).

          345  iv.  Johanna REIJERKERK, geb. 19 Apr 1853 in Maasdam (aangegeven 20 Apr), ovl. 4 Nov 1853 in Maasdam.

          346   v.  Adriaantje REIJERKERK, geb. 12 Mei 1854 in Maasdam (aangegeven 13 Mei), gedoopt 4 Jun 1854 in Maasdam, ovl. 5 Okt 1854 in Maasdam (aangegeven 6 Okt).

          347  vi.  Maarten REIJERKERK, geb. 11 Aug 1855 in Maasdam, ovl. 20 Nov 1855 in Maasdam.

          348 vii.  Jacob REIJERKERK, geb. 8 Sep 1857 in Maasdam (aangegeven 10 Sep), ovl. 16 Jul 1858 in Maasdam (aangegeven 17 Jul).

          349 viii.  Johanna REIJERKERK, geb. 1 Dec 1858 in Maasdam, woonde 1911 in Lisse, ovl. 26 Jun 1911 in Lisse.  Zij trouwde Matthijs KOOIJMAN, getrouwd 21 Jan 1886 in Maasdam, geb. 16 Apr 1851 in Maasdam (zoon van Jacob KOOIJMAN en Lena De PEE), beroep 1901 arbeider, beroep 1921 bloemistknecht, woonde 1928 in Lisse (Stationsweg 48), ovl. 18 Mrt 1928 in Lisse (aangegeven 19 Mrt).

          350  ix.  Adrianus REIJERKERK, geb. 7 Dec 1860 in Maasdam, gedoopt 3 Feb 1861 in Maasdam, beroep 1901 arbeider, woonde 1901 in Lisse.  Getuige bij:  Johanna KOOIJMAN  #230192   Geboren  12 Mrt 1901  Lisse

                       Getuige bij:  Gerrit Jacobus RUSSCHER  #230916 & Lena KOOIJMAN #44575   Getrouwd  10 Dec 1914  Lisse. Hij trouwde Fijtje VERSCHOOR, ook bekend als Tijtje, getrouwd 3 Mei 1890 in Maasdam, geb. 1857 - 1858 in Rhoon (dochter van Eeuwout VERSCHOOR en Elizabeth GROENENDIJK), woonde 1934 in Lisse, ovl. 7 Apr 1934 in Lisse.

          351   x.  Jacobus REIJERKERK, geb. 19 Jan 1862 in Maasdam (aangegeven 20 Jan), ovl. 13 Apr 1862 in Maasdam (aangegeven 14 Apr).

          352  xi.  Adriaantje REIJERKERK, geb. 23 Jan 1863 in Maasdam (aangegeven 24 Jan), gedoopt 1 Mrt 1863 in Maasdam, ovl. 20 Apr 1872 in Maasdam (aangegeven 22 Apr).

       + 353 xii.  Jacob REIJERKERK geb. 22 Aug 1864.

          354 xiii.  Maria RIJERKERK, geb. 24 Nov 1865 in Maasdam (aangegeven 25 Nov), ovl. 4 Feb 1872 in Maasdam (aangegeven 5 Feb).

          355 xiv.  Jacobus REIJERKERK, geb. 1 Mrt 1867 in Maasdam (aangegeven 2 Mrt), ovl. 8 Apr 1867 in Maasdam (aangegeven 9 Apr).

          356 xv.  Doodgeboren Zoon REIJERKERK, geb. 6 Mei 1868 in Maasdam, ovl. 6 Mei 1868 in Maasdam (aangegeven 7 Mei).

          357 xvi.  Jacobus REIJERKERK, geb. 19 Mrt 1870 in Maasdam, ovl. 23 Jul 1870 in Maasdam.

 

236.   Maarten REIJERKERK, geb. 28 Jan 1824 in Dinteloord en Prinsenland, ovl. 18 Nov 1868 in Strijen (aangegeven 19 Dec), beroep arbeider.  Bron: BS Strijen Overlijdensakte 1868 nr. 118. Getuigen op akte waren Cornelis BERGHOUT, 35 bode en Leendert van DIENST, 46 veldwachter. Woonde bij overlijden huis wijk F no. 243a. Hij trouwde (1) Aagje PLUIMER, ook bekend als PLUIMERT, ook bekend als PLUIM, getrouwd 27 Apr 1849 in Strijen, geb. 10 Apr 1820 in Strijen (aangegeven 12 Apr) (dochter van Jan Tielemansz PLUIJMERT en Regina Abrahamsd Van WAASBERGEN), gedoopt 28 Apr 1820 in Strijen, ovl. 1 Dec 1862 in Strijen.  Hij trouwde (2) Maaike Van Der REE, getrouwd 13 Jul 1866 in Strijen, geb. 27 Mrt 1824 in Numansdorp (dochter van Willem Ariesz Van Der REE en Geertje Cornelisd Van Der MAST), ovl. 27 Jun 1869 in Numansdorp (aangegeven 28 Jun).

                       Kinderen van Aagje PLUIMER:

          358    i.  Johanna REIJERKERK, geb. 1 Apr 1850 in Strijen (aangegeven 2 Apr), ovl. 8 Mei 1850 in Strijen.

       + 359   ii.  Jan REIJERKERK geb. 21 Mrt 1851.

          360  iii.  Cornelis REIJERKERK, geb. 19 Nov 1853 in Strijen (aangegeven 21 Nov), ovl. 24 Nov 1854 in Strijen (aangegeven 25 Nov).

          361  iv.  Johanna REIJERKERK, geb. 17 Dec 1855 in Strijen, ovl. 16 Aug 1879 in Strijen.  Woonde bij overlijden in het huis wijk B no. 326. Zij trouwde Adrianus GROENEWEG, getrouwd 21 Nov 1876 in 's-Gravendeel, geb. 30 Dec 1853 in Strijen (zoon van Dingeman GROENEWEG en Geertruij Van Der LINDEN), ovl. 8 Okt 1919 in Dubbeldam, beroep arbeider.

          362   v.  Cornelis RIJERKERK, geb. 23 Mrt 1860 in Strijen (aangegeven 24 Mrt), ovl. 3 Mei 1864 in Strijen.

                       Kinderen van Maaike Van Der REE:

          363  vi.  Maarten REIJERKERK, geb. 5 Apr 1869 in Strijen (aangegeven 6 Apr), ovl. 10 Mei 1869 in Strijen.

 

 

Elfde Generatie

 

245.   Arie RIJERKERK, geb. 16 Sep 1819 in Numansdorp, ovl. 17 Apr 1885 in Numansdorp.  Hij trouwde (1) Klazina LEENMANS, getrouwd 28 Nov 1845 in Klaaswaal, geb. 21 Apr 1817 in Klaaswaal (dochter van Jacob Hendriksz LEENMANS en Baertje Cornelisd HOFMAN), ovl. 20 Aug 1846 in Numansdorp (aangegeven 21 Aug).  Hij trouwde (2) Ingena Gerritsd STAM, getrouwd 8 Dec 1847 in Numansdorp, geb. 3 Okt 1809 in Loon op Zand (dochter van Gerrit Arijsz STAM en Ingetje Jacobsd Van Der BLOM), gedoopt 8 Okt 1809 in Look op Zand, ovl. 27 Apr 1873 in Numansdorp (aangegeven 28 Apr).

                       Kinderen van Klazina LEENMANS:

          364    i.  Zoetje REIJERKERK, geb. 15 Aug 1846 in Numansdorp, ovl. 12 Nov 1888 in Numansdorp (aangegeven 13 Nov).  Zij trouwde Jan Van De MERWE, getrouwd 23 Okt 1885 in Numansdorp, geb. 1834 - 1835 in Numansdorp (zoon van Teunis Dirksz Van De MERWE en Trijntje Jansd SMITS), ovl. 26 Jun 1894 in Numansdorp.

                       Kinderen van Ingena Gerritsd STAM:

          365   ii.  Willempje REIJERKERK, geb. 1849 - 1850, ovl. 29 Dec 1863 in Numansdorp.

          366  iii.  Willem REIJERKERK, geb. 19 Mrt 1851 in Numansdorp (aangegeven 20 Mrt).

          367  iv.  Ingena REIJERKERK, geb. 4 Mrt 1854 in Numansdorp, ovl. 7 Apr 1871 in Numansdorp (aangegeven 8 Apr).

       + 368   v.  Willem RIJERKERK geb. 27 Feb 1856.

 

250.   Arie REIJERKERK, geb. 29 Apr 1836 in Numansdorp (aangegeven 30 Apr 1836), ovl. 11 Feb 1895 in Klaaswaal, beroep arbeider.  Woonde Klaaswaal 1892. Hij trouwde Annigje POLDERDIJK, getrouwd 4 Mei 1855 in Zuid-Beijerland, geb. 2 Dec 1834 in Goudswaard (dochter van Cornelis Jansz POLDERDIJK en Catharijna Willems SCHELLING), ovl. 4 Nov 1914 in Klaaswaal (aangegeven 5 Nov).  Woonde Klaaswaal 1892.

                       Kinderen:

          369    i.  Catharina REIJERKERK, geb. 1 Aug 1855 in Klaaswaal (aangegeven 2 Aug), ovl. 12 Okt 1916 in Zuid-Beijerland (aangegeven 13 Okt).  Zij trouwde Simon BREURE, getrouwd 5 Jan 1877 in Zuid-Beijerland, geb. 1851 - 1852 in Zuid-Beijerland (zoon van Hendrik BREURE en Stijntje Wouterina Van 't HOF), ovl. 23 Jun 1927 in Zuid-Beijerland (aangegeven 24 Jun).

          370   ii.  Teuna REIJERKERK, geb. 14 Okt 1856 in Klaaswaal, ovl. 18 Okt 1857 in Klaaswaal (aangegeven 19 Okt).

          371  iii.  Teuna REIJERKERK, geb. 31 Dec 1857 in Klaaswaal, ovl. 25 Dec 1900 in Klaaswaal (aangegeven 26 Dec).  Partner NN, ongetrouwd 1878 - 1879. Zij trouwde Wouter Van Der STEL, getrouwd 2 Sep 1880 in Maasdam, geb. 1852 - 1853 in Mijnsheerenland (zoon van Wouter Van Der STEL en Teuntje Van Der SCHOOR).

          372  iv.  Leendert REIJERKERK, geb. 28 Dec 1859 in Klaaswaal, ovl. 5 Jan 1860 in Klaaswaal.

          373   v.  Jannigje REIJERKERK, geb. 17 Mrt 1861 in Klaaswaal (aangegeven 18 Mrt), ovl. 2 Nov 1870 in Klaaswaal.

          374  vi.  Cornelia REIJERKERK, geb. 15 Sep 1862 in Klaaswaal (aangegeven 16 Sep), ovl. 27 Jan 1863 in Klaaswaal (aangegeven 28 Jan).

       + 375 vii.  Leendert REIJERKERK geb. 4 Nov 1863.

          376 viii.  Cornelis REIJERKERK, geb. 20 Aug 1867 in Klaaswaal, ovl. 15 Aug 1868 in Klaaswaal (aangegeven 17 Aug).

       + 377  ix.  Cornelis REIJERKERK geb. 20 Okt 1869.

          378   x.  Willem REIJERKERK, geb. 25 Okt 1871 in Klaaswaal (aangegeven 26 Okt), ovl. 15 Mei 1872 in Klaaswaal.

          379  xi.  Jannigje REIJERKERK, geb. 5 Jan 1875 in Klaaswaal, ovl. 9 Mrt 1878 in Klaaswaal (aangegeven 11 Mrt).

          380 xii.  Pietertje REIJERKERK, geb. 27 Aug 1877 in Klaaswaal, ovl. 17 Apr 1878 in Klaaswaal.

          381 xiii.  Willem REIJERKERK, geb. 30 Okt 1879 in Klaaswaal.  Hij trouwde Catharina Den HARTOG, getrouwd 30 Okt 1915 in Capelle a/d IJssel, geb. 30 Okt 1883 - 30 Okt 1884 in Jaarsveld (dochter van Willem Den HARTOG en Helena ZAAL).

 

255.   Pieter REIJERKERK, geb. 17 Feb 1835 in Oost- en West-Barendrecht, ovl. 8 Jul 1901 in Rotterdam.  Hij trouwde (1) Geertruij Van Der PAD, getrouwd 4 Apr 1862 in Charlois (bruidegom wonend te Oost- en West-Barendrecht), geb. 1835 - 1836 in Charlois (dochter van Gerrit Van Der PAD en Hester GROENENDIJK), ovl. 8 Jul 1889 in Rotterdam.  Hij trouwde (2) Jannetje LINDEBOOM, geb. 1848 - 1849 in Barneveld (dochter van Gijsbert LINDEBOOM en Geertruida MULDER), ovl. 20 Sep 1902 in Rotterdam.

                       Kinderen van Geertruij Van Der PAD:

       + 382    i.  Adrianus REIJERKERK geb. 31 Aug 1854.

          383   ii.  Cornelis REIJERKERK, geb. 19 Jan 1863 in Charlois (aangegeven 20 Jan 1863), ovl. 30 Sep 1927 in Rotterdam, beroep bootwerker, religie NH.  Hij trouwde Alida Van Der MEULEN, getrouwd 24 Sep 1890 in Rotterdam, geb. 7 Dec 1869 in Charlois, religie NH.

       + 384  iii.  Gerrit REIJERKERK geb. 26 Mrt 1864.

 

269.   Hendrik REIJERKERK, geb. 27 Sep 1856 in Zwijndrecht (aangegeven 29 Sep), ovl. 24 Sep 1937 in Zwijndrecht (aangegeven 27 Sep), begraven 28 Sep 1937 in Zwijndrecht, beroep tuinman.  Hij trouwde Johanna Van LOON, getrouwd 29 Feb 1876 in Zwijndrecht, geb. 10 Jan 1855 in Meerdervoort (dochter van Johannes Van LOON en Maaike Van HALEN), ovl. vr 24 Sep 1937.

                       Kinderen:

          385    i.  Jan REIJERKERK, geb. 25 Jul 1876 in Zwijndrecht (aangegeven 26 Jul), ovl. 2 Sep 1876 in Zwijndrecht (aangegeven 2 Sep).

          386   ii.  Maaike REIJERKERK, geb. 9 Aug 1877 in Zwijndrecht (aangegeven 10 Aug), ovl. 14 Sep 1943 in Zwijndrecht (aangegeven 15 Sep).  Zij trouwde Arie Van Der LINDEN, getrouwd 9 Mei 1901 in Zwijndrecht, geb. 19 Apr 1876 in Zwijndrecht (zoon van Arie Van Der LINDEN en Pieternella Van NOORT), ovl. 20 Jan 1950 in Zwijndrecht.

          387  iii.  Josina REIJERKERK, geb. 15 Aug 1878 in Zwijndrecht (aangegeven 16 Aug), ovl. 23 Jan 1879 in Zwijndrecht (aangegeven 24 Jan).

          388  iv.  Johannes REIJERKERK, geb. 15 Aug 1879 in Zwijndrecht (aangegeven 16 Aug).

          389   v.  Adriana REIJERKERK, geb. 20 Sep 1880 in Zwijndrecht (aangegeven 21 Sep), ovl. 13 Apr 1881 in Zwijndrecht.

          390  vi.  Arie REIJERKERK, geb. 3 Mei 1882 in Zwijndrecht (aangegeven 4 Mei), ovl. 4 Aug 1882 in Zwijndrecht (aangegeven 5 Aug).

          391 vii.  Johanna REIJERKERK, geb. 24 Mei 1883 in Zwijndrecht (aangegeven 25 Mei), ovl. 13 Apr 1956 in Ridderkerk, begraven 17 Apr 1956 in Ridderkerk (begraven op de begraafplaats Vredehof, Lagedijk 112 te Ridderkerk, begraafplaatsnr. 41, plaatsaanduiding vak 07D021).  Zij trouwde Jan Corstiaan Van 't HOF, getrouwd 1 Jun 1911 in Zwijndrecht, geb. 12 Jan 1887 in Barendrecht (zoon van Maarten Van 't HOF en Maria MORET), ovl. 5 Apr 1975 in Ridderkerk, begraven 9 Apr 1975 in Ridderkerk (begraven op de begraafplaats Vredehof, Lagedijk 112 te Ridderkerk, begraafplaatsnr. 41, plaatsaanduiding vak 07D021), beroep zuivelbewerker.

       + 392 viii.  Jan REIJERKERK geb. 8 Jan 1886.

          393  ix.  Doodgeboren Zoon REIJERKERK, geb. 24 Mrt 1887 in Zwijndrecht, ovl. 24 Mrt 1887 in Zwijndrecht (aangegeven 25 Mrt).

          394   x.  Hendrik REIJERKERK, geb. 16 Apr 1889 in Zwijndrecht, ovl. 15 Apr 1890 in Zwijndrecht (aangegeven 16 Apr).

          395  xi.  Arie REIJERKERK, geb. Apr 1890 in Zwijndrecht, ovl. 8 Jul 1890 in Zwijndrecht.

 

283.   Johannes REIJERKERK, geb. 10 Mei 1838 in Nieuw-Beijerland (aangegeven 11 Mei), ovl. 11 Mei 1904 in Nieuw-Beijerland (aangegeven 13 Mei).  Hij trouwde Neeltje PILLE, ook bekend als PELLE, getrouwd 14 Mei 1870 in Nieuw-Beijerland, geb. 29 Jan 1840 in Rockanje (14.00 uur) (dochter van Cornelis PILLE en Pleuntje BRUGGEMAN), ovl. 30 Dec 1880 in Nieuw-Beijerland (aangegeven 31 Dec).

                       Kinderen:

          396    i.  Teuntje REIJERKERK, geb. 14 Jul 1871 in Nieuw-Beijerland (aangegeven 15 Jul), ovl. 26 Feb 1900 in Nieuw-Beijerland (aangegeven 27 Feb).

          397   ii.  Jannetje REIJERKERK, geb. 16 Jan 1874 in Nieuw-Beijerland, ovl. 27 Jun 1928 in Rotterdam, religie Geref.  Zij trouwde Johannes BUTTER, getrouwd 19 Apr 1900 in Nieuw-Beijerland, geb. 20 Nov 1874 in Kralingen (zoon van Dirk BUTTER en Alida Van TOOR), religie NH.

          398  iii.  Doodgeboren Dochter REIJERKERK, geb. 12 Aug 1876 in Nieuw-Beijerland, ovl. 12 Aug 1876 in Nieuw-Beijerland.

          399  iv.  Cornelia REIJERKERK, geb. 13 Nov 1877 in Nieuw-Beijerland (aangegeven 14 Nov), ovl. 30 Jan 1937 in Rotterdam, religie NH.  Zij trouwde Barend De GROOT, getrouwd 2 Dec 1903 in Rotterdam, geb. 26 Sep 1874 in Delfshaven (zoon van Hendricus Sophius De GROOT en Klasina VRIJENHOEK), ovl. ca 1952 in Rotterdam, beroep pakhuisknecht, religie NH.

          400   v.  Maarten REIJERKERK, geb. 3 Dec 1880 in Nieuw-Beijerland (aangegeven 4 Dec), ovl. 3 Mei 1928 in Delft (ook aangegeven te Rotterdam), beroep schipper, riviervisser, grondwerkerk, loswerkman, religie NH.  Bron: GA Delft overlijdensakte 1928 nr. 243. Woonde Rotterdam(1928).

 

302.   Arie RIJERKERK, geb. 23 Sep 1837 in 's-Gravendeel (aangegeven 25 Sep), beroep 1873 schipper, ovl. 8 Sep 1921 in 's-Gravendeel (aangegeven 9 Sep).  Hij trouwde Anthonia VERVOORN, getrouwd 24 Sep 1868 in 's-Gravendeel, geb. 28 Mrt 1838 in 's-Gravendeel (dochter van Andries Pietersz VERVOORN en Neeltje Cornelisd VERBOOM), ovl. 28 Mrt 1896 in 's-Gravendeel.

                       Kinderen:

       + 401    i.  Andries RIJERKERK geb. 15 Mrt 1869.

          402   ii.  Cornelis RIJERKERK, geb. 23 Nov 1871 in 's-Gravendeel, ovl. 7 Okt 1873 in 's-Gravendeel (aangegeven 8 Okt).

          403  iii.  Neeltje RIJERKERK, geb. 31 Aug 1873 in 's-Gravendeel (aangegeven 1 Sep), woonde 1897 in 's-Gravendeel, ovl. 26 Okt 1950 in Dordrecht (aangegeven 27 Okt te Dordrecht en aangegeven 30 Okt Zwijndrecht).  Zij trouwde Bastiaan Adrianus BAKS, getrouwd 9 Jan 1897 in 's-Gravendeel, geb. 1 Dec 1872 in 's-Gravendeel (aangegeven 2 Dec) (zoon van Hendrik BAKS en Jannigje ROOS), beroep onderwijzer, woonde 1897 in 's-Gravendeel, woonde 1931 in Dordrecht, ovl. 14 Aug 1931 in Dordrecht (aangegeven 17 Aug), woonde (gezin) 1924 in 's-Gravendeel.  Getuige bij:  Adriana De GEUS  #314870   Geboren  1 Jan 1902  's-Gravendeel.

          404  iv.  Cornelis RIJERKERK, geb. 7 Dec 1874 in 's-Gravendeel, ovl. 24 Mrt 1875 in 's-Gravendeel (aangegeven 25 Mrt).

          405   v.  Gerardina Jantina RIJERKERK, geb. 17 Feb 1876 in 's-Gravendeel (aangegeven 18 Feb), ovl. 2 Mrt 1876 in 's-Gravendeel.

          406  vi.  Gerardina Jantina RIJERKERK, roep- of bijnaam Dien, geb. 2 Feb 1878 in 's-Gravendeel, ovl. 14 Apr 1977 in 's-Gravendeel.  Zij trouwde Leendert Cornelis LANDSMEER, getrouwd 24 Mei 1902 in 's-Gravendeel, geb. 6 Okt 1873 in 's-Gravendeel (zoon van Cornelis LANDSMEER en Maria Lena SCHALEKAMP), ovl. 26 Mrt 1966, beroep bakker/broodbakker, woonde (gezin) in 's-Gravendeel.  Leendert woonde met zijn vrouw Gerardina in een huis met winkel en bakkerij aan de Molendijk 25 te 's-Gravendeel. Het huis dateert van begin 1880 maar is thans (1999) niet meer in het bezit van de familie.

                       Getuige bij:  Anthonie Bastiaan BAKS  #238981   Geboren  18 Nov 1902  's-Gravendeel

                       Getuige bij:  Adriana Jannigje BAKS  #206796   Geboren  18 Sep 1905  's-Gravendeel

                       Getuige bij:  Anthonia Gerredina Johanna BAKS  #314893   Geboren  18 Dec 1908  's-Gravendeel

                       Getuige bij:  Anthonia Tanna Johanna RIJERKERK  #314876   Geboren  26 Sep 1911  's-Gravendeel

                       Getuige bij:  Jannigje Adriana BAKS  #314894   Geboren  27 Dec 1911  's-Gravendeel

                       Getuige bij:  Johanna Margaretha BAKS  #152937   Geboren  14 Feb 1914  's-Gravendeel.

          407 vii.  Johanna Margaretha RIJERKERK, roep- of bijnaam Jo, geb. 5 Jul 1880 in 's-Gravendeel, religie NH.  Zij trouwde Jacobus Barend QUAK, getrouwd 15 Aug 1908 in 's-Gravendeel, geb. 15 Aug 1883 in Dordrecht (zoon van Barend Jacobus QUAK en Jannetje MINNIGH), beroep onderwijzer, religie NH.

 

306.   Cornelis REIJERKERK, geb. 16 Aug 1829 in Brandwijk, ovl. 31 Dec 1899 in Ottoland (aangegeven 1 Jan 1900), beroep schipper te Ottoland.  Hij trouwde Maria TERLOUW, getrouwd 30 Mrt 1865 in Goudriaan, geb. 25 Jan 1836 in Goudriaan (dochter van Matthijs Ariesz TERLOUW en Korstiana Lodewijksd BLOKLAND), ovl. 30 Dec 1910 in Lexmond.

                       Kinderen:

          408    i.  Doodgeboeren Dochter REIJERKERK, geb. 14 Feb 1866 in Brandwijk, ovl. 14 Feb 1866 in Brandwijk (aangegeven 15 Feb 1866).

          409   ii.  Doodgeboren Dochter REIJERKERK, geb. 14 Feb 1866 in Brandwijk, ovl. 14 Feb 1866 in Brandwijk (aangegeven 15 Feb).

       + 410  iii.  Leendert REIJERKERK geb. 2 Okt 1867.

          411  iv.  Korstiana REIJERKERK, geb. 29 Nov 1868 in Brandwijk (aangegeven 30 Nov), ovl. 20 Mei 1869 in Brandwijk.

          412   v.  Korstiana REIJERKERK, geb. 25 Sep 1870 in Brandwijk (aangegeven 26 Sep), ovl. 27 Apr 1946 in Lexmond.  Zij trouwde Cornelis KLOENS, getrouwd 26 Feb 1897 in Ottoland, geb. 1868 - 1869 in Groot-Ammers (zoon van Jan KLOENS en Adriana Aletta Van KESTEREN), ovl. na 27 Apr 1946.

          413  vi.  Matthijs REIJERKERK, geb. 9 Jan 1872 in Brandwijk, ovl. 30 Mrt 1872 in Brandwijk.

          414 vii.  Klazina REIJERKERK, geb. 28 Okt 1873 in Brandwijk (aangegeven 29 Okt), ovl. 8 Sep 1874 in Brandwijk.

          415 viii.  Klazina REIJERKERK, geb. 8 Nov 1874 in Brandwijk (aangegeven 9 Nov), ovl. 10 Sep 1933 in Heukelum (aangegeven 11 Sep).  Zij trouwde Jan BRONGERS, geb. 1859 - 1860 in Heukelum (zoon van Hendrik BRONGERS en Elisabeth De KOSTER), ovl. 11 Sep 1933 in Heukelum (aangegeven 12 Sep).

 

308.   Jacobus REIJERKERK, geb. 28 Jul 1832 in Brandwijk, ovl. 30  Jun 1895 in Brandwijk (aangegeven 1 Jul), beroep schilder.  Hij trouwde Adriaantje BONGERS, getrouwd 2 Mrt 1860 in Brandwijk, geb. 30 Jun 1834 in Brandwijk (dochter van Andries Hendriksz BONGERS en Jacoba Theunisd BROERE), ovl. 16 Aug 1911.

                       Kinderen:

          416    i.  Leendert REIJERKERK, geb. 2 Okt 1867 in Brandwijk.

          417   ii.  Leendert REIJERKERK, geb. 11 Nov 1868 in Brandwijk (aangegeven 12 Nov), ovl. 26 Jun 1897 in Brandwijk, beroep schilder.  Ongehuwd overleden als gevolg van zelfmoord.

          418  iii.  Jacoba REIJERKERK, geb. 27 Okt 1871 in Brandwijk (aangegeven 28 Okt), ovl. 20 Mei 1900 in Brandwijk (aangegeven 21 Mei).  Zij trouwde Willem BLOM, getrouwd 4 Dec 1891 in Brandwijk, geb. 18 Jan 1870 in Brandwijk (zoon van Willem BLOM en Willempje BOER).

 

324.   Hendrik REIJERKERK, geb. 20 Nov 1850 in Westmaas (aangegeven 21 Nov), ovl. 4 Apr 1907 in Westmaas.  Hij trouwde Jannigje BRUGGEMAN, getrouwd 26 Mrt 1880 in Westmaas, geb. 1852 - 1853 in Westmaas (dochter van Leendert BRUGGEMAN en Lijntje Van Der HEIDEN), ovl. 7 Jul 1917 in Westmaas (aangegeven 18 Jul).

                       Kinderen:

          419    i.  Herme REIJERKERK, geb. 8 Jul 1880 in Westmaas, ovl. 18 Jul 1897 in Westmaas (aangegeven 19 Jul).

       + 420   ii.  Leendert REIJERKERK geb. 27 Aug 1881.

          421  iii.  Lena REIJERKERK, geb. 22 Nov 1882 in Westmaas.

          422  iv.  Hendrik REIJERKERK, geb. 3 Mei 1884 in Westmaas (aangegeven 5 Mei), ovl. 13 Jul 1885 in Westmaas (aangegeven 14 Jul).

          423   v.  Lijntje REIJERKERK, geb. 6 Nov 1885 in Westmaas, ovl. 5 Jul 1886 in Westmaas.

          424  vi.  Lijntje REIJERKERK, geb. 7 Nov 1887 in Westmaas, ovl. 8 Aug 1972 in Zwijndrecht, begraven 1972 in Zwijndrecht (Begraafplaats Jeroen Boschlaan ).  Zij trouwde Adrianus De WAARD, getrouwd 21 Feb 1913 in Westmaas, geb. 12 Aug 1888 in Zwijndrecht (aangegeven 13 Aug) (zoon van Gerrit Cornelis De WAARD en Janna Van Der LINDEN), ovl. 23 Apr 1977 in Zwijndrecht, begraven 1977 in Zwijndrecht (Begraafplaats Jeroen Boschlaan ), beroep tuinder.

          425 vii.  Lena REIJERKERK, geb. 9 Mrt 1889 in Westmaas, ovl. 25 Jun 1890 in Westmaas (aangegeven 26 Jun).

          426 viii.  Lena REIJERKERK, geb. 1889 - 1890, ovl. 9 Jul 1897 in Westmaas.

          427  ix.  Maria REIJERKERK, geb. 7 Nov 1891 in Westmaas (aangegeven 9 Nov), ovl. 2 Dec 1981 in Zwijndrecht, begraven 7 Dec 1981 in Zwijndrecht (begraafplaats Jeroen Boschlaan).  Zij trouwde Arie Van AMMELROOIJ, getrouwd 7 Jul 1921 in Zwijndrecht, geb. 7 Jul 1880 in Zwijndrecht (zoon van Jan Van AMMELROOIJ en Jannigje Den HOLLANDER), ovl. 2 Jan 1971 in Zwijndrecht, begraven 1971 in Zwijndrecht (begraafplaats Jeroen Boschlaan).

          428   x.  Adriaantje REIJERKERK, geb. 7 Okt 1893 in Westmaas (aangegeven 9 Okt), ovl. 13 Aug 1952 in Heinenoord.  Zij trouwde Cornelis SNIJDERS, getrouwd 12 Mei 1920 in Heinenoord, geb. 12 Mei 1886 - 12 Mei 1887 in Heinenoord (zoon van Jacobus SNIJDERS en Pietertje Van Der HEIDEN), ovl. 20 Aug 1956 in Heinenoord, begraven 23 Aug 1956 in Heinenoord.

          429  xi.  Jacob REIJERKERK, geb. 2 Nov 1895 in Westmaas, ovl. 27 Feb 1897 in Westmaas (aangegeven 1 Mrt).

          430 xii.  Herman REIJERKERK, geb. 2 Dec 1898 in Westmaas (aangegeven 3 Dec), ovl. 13 Mrt 1927 in Mijnsheerenland (aangegeven 14 Mrt).

 

334.   Jacob RIJERKERK, geb. 7 Apr 1874 in Westmaas (aangegeven 8 Apr), religie NH, beroep kantoorbediende, veldwachter, ovl. 22 Mei 1917 in verdronken in de Amstel (aangegeven 24 Mei), begraven 1917 in Ouderkerk a/d Amstel (Begraafplaats Karssenhof Binnenweg 1A ).  Volgens de gezinskaart Rotterdam op 18 Apr 1910 ingeschreven in Rotterdam als kantoorbediende komende uit Oud-Beijerland. Volgens diezelfde kaart op 18 Jun 1910 al weer uitgeschreven naar Nieuwer-Amstel.

       Verhaal geschreven door Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel, gepubliceerd op 23 januari 2012. Op Begraafplaats Karssenhof (Binnenweg, Ouderkerk aan de Amstel) staat een merkwaardig grafmonument. Het staat aan de zuidrand van de begraafplaats. Een afgebroken zuil van rood graniet op een sokkel met op de voorkant deze moeilijk leesbare tekst: "Hier rusten Jacob Rijerkerk Gem. Veldwachter en Teunis Prins Rijksveldwachter overleden tengevolge hunner plichtsvervulling". Op de zijkanten staan ook teksten gebeiteld: "Eenige vrienden van Ouder en Nieuwer Amstel" en " Afd. N.H. Alg. Ned. Politiebond". Wat is er gebeurd? Het is maandagavond 22 mei 1917. Om negen uur ziet een veehouder op de Amstel bij het Biezeneiland (tegenwoordig: Amsteleiland) bij de kruitfabriek een motorboot, die een platte schuit voorttrekt. Op het eiland heeft Fa. De Jong een opslagplaats van oud-ijzer. Die is al vaker het doelwit geweest van dieven. Dat heeft alles te maken met de schaarste van metaal tijdens de Eerste Wereldoorlog. De prijs van oud-ijzer maakt dat misdaad loont. De veehouder informeert de politie. Gemeenteveldwachter Jacob Rijerkerk (Ouder-Amstel) en rijksveldwachter Teunis Prins (Nieuwer-Amstel) gaan op surveillance. Een gezamenlijke patrouille is nodig, omdat het Amsteleiland zich op de grens van twee gemeenten bevindt. Met een motorbootje gaan ze – in burgerkleding - poolshoogte nemen. Wat later ziet een voorbijganger op de oever, ene Van Leeuwen, in het licht van de kruitfabriek een motorboot varen. Plotseling hoort hij een slag, ziet de boot ondersteboven gaan, hoort een plons en vervolgens hulpgeroep. Met twee mensen die aan de overkant met een lantaarn wormen aan het steken zijn, schiet hij te hulp. Maar ze vinden alleen maar een jas en een hoed. Alarm Twee passerende fietsers waarschuwen de politie. Burgemeester Cordes van Ouder-Amstel wordt gealarmeerd. Hij gaat met inwoners op zoek. Om elf uur vinden ze het omgeslagen bootje. De jas blijkt eigendom van Rijerkerk, de hoed van Prins. De burgemeester vraagt bijstand. De hele nacht wordt er gedregd. De volgende morgen om acht uur vindt de dreg het lichaam van Rijerkerk. Zijn horloge staat stil op kwart voor elf. Een half uur later wordt het lichaam van Prins gevonden. Het blijkt dat de revolver en de handboeien van Prins zijn verdwenen. In de schuit vindt de politie staven ijzer. Het dreggen gaat door. Om half twaalf wordt een derde lichaam opgehaald; de handen blijken geboeid. IJzerhandelaar De Jong identificeert wat later het derde lichaam. Het blijkt zijn vroegere knecht, de 35-jarige J. Fontijn, die hij heeft ontslagen op verdenking van diefstal. De beide veldwachters zijn verdronken, blijkt uit de lijkschouwing; waarschijnlijk, toen hun boot omsloeg tijdens hun poging tot arrestatie van de dieven. Men denkt dat Fontijn op heterdaad is gepakt en vervolgens een vluchtpoging heeft gedaan, waarbij de boot omsloeg. Fontijn had vermoedelijk één of meer medeplichtigen. Misschien bevond zich nog een arrestant in het bootje. Immers, de handboeien van Rijerkerk worden nooit gevonden. Op het Amsteleiland worden sporen gevonden van een worsteling. Ook vindt men een manchester jas, die van een andere knecht van De Jong, de 60-jarige R. van Amstel uit Amsterdam, blijkt te zijn. Hij en zijn zoon worden verhoord. Politiehond Bob, een Dobermannpincher, weet de jas onmiddellijk aan Van Amstel te koppelen. De verdachten blijven ontkennen en zeggen niets met de zaak te maken te hebben. Van Amstel wordt na 37 dagen uit preventieve hechtenis ontslagen. Het gerechtelijk vooronderzoek loopt vast. Het overlijden van Rijerkerk (43) en Prins (38) maakt diepe indruk. De landelijke pers spreekt van een nachtelijk drama. In Ouderkerk wordt geld ingezameld voor de familie van de slachtoffers en voor een gedenkteken. De uitvaart van de ongelukkige veldwachters is op zaterdag 26 mei. Het is een snikhete dag. De begrafenis wordt bijgewoond door honderden agenten in groot tenue. Twaalf politiemannen dragen elk een kist. Het politiemuziekkorps is voltallig aanwezig. Sommige politiemannen worden onwel door de warmte. Misdrijf of ongeval? Onduidelijk blijft of de dood van de veldwachters het gevolg is van een misdrijf of een ongeval. De zaak wordt nooit echt opgelost. Eind 1917 verleent de Gemeenteraad een jaarlijkse uitkering van fl. 200,- aan de weduwe Rijerkerk. Het gedenkteken was toen al geplaatst. De opzettelijk ruw afgebroken zuil symboliseert de gewelddadige dood van beide veldwachters.

       Alex de Boer,

       Ouderkerk aan de Amstel 2012. Hij trouwde Dirkje Willemina SANDERS, getrouwd 2 Jun 1910 in Dodewaard, geb. 11 Juni 1885 in Dodewaard (dochter van Antonie SANDERS en Janna JANSEN), beroep dienstbode, ovl. 16 Apr 1978 in Ouderkerk a/d Amstel (Huize "Theresia Rustoord" Ronde Hoep Oost 25).

                       Kinderen:

       + 431    i.  Herman Antoon RIJERKERK geb. 4 Dec 1910.

          432   ii.  Janna Neeltje RIJERKERK, roep- of bijnaam Annie, geb. 9 Nov 1911 in Ouder-Amstel, ovl. 3 Aug 1979 in Amsterdam (ziekenhuis), begraven 8 Aug 1979 in Amsterdam (begraafplaats Zorgvlied).  Zij trouwde Gerrit Pieter ZWAAN, getrouwd 17 Okt 1934 in Nieuwer-Amstel, geb. 31 Okt 1910 in Nieuwer-Amstel (zoon van Hendrik ZWAAN en Maria Catharina De VRIES), ovl. 13 Mei 1982 in Amstelveen (ziekenhuis).

       + 433  iii.  Anton Herman RIJERKERK geb. 13 Nov 1912.

          434  iv.  Cornelia RIJERKERK, roep- of bijnaam Cees, geb. 5 Feb 1916 in Ouder-Amstel, ovl. 17 Mrt 2009 in Arnhem, gecremeerd 21 Mrt 2009 in Dieren.  Zij trouwde Dirk Willem ROZEBOOM, geb. 8 Dec 1913 in Bennekom, ovl. 4 Sep 2005 in Arnhem, gecremeerd 8 Sep 2005 in Dieren.

 

339.   Maarten Jan REIJERKERK, geb. 4 Jun 1868 in Rotterdam, beroep arbeider, metselaar, opperman, ovl. 14 Jun 1931 in Den Haag (aangegeven 16 Jun).  Hij trouwde Johanna Geertruida MORTIER, getrouwd 10 Jan 1894 in Den Haag, geb. 1871 - 1872 in Den Haag (dochter van Arie Joseph MORTIER en Johanna Maria DAEMEN), ovl. 15 Aug 1929 in Den Haag (aangegeven 16 Aug).

                       Kinderen:

          435    i.  Johanna Geertruida REIJERKERK, geb. 20 Aug 1893 - 10 Jan 1894 in Den Haag (erkend bij het huwelijk van haar ouders), ovl. 20 Aug 1917 in Loosduinen (aangegeven 21 Aug 1917).

          436   ii.  Maarten Jan REIJERKERK, geb. ca Apr/Mei 1896 in Den Haag, ovl. 2 Aug 1896 in Den Haag (aangegeven 3 Aug).

          437  iii.  Maarten Jan REIJERKERK, geb. 12 Jun 1897 in Den Haag (aangegeven 15 Jun), ovl. 4 Aug 1897 in Den Haag (aangegeven 6 Aug).

          438  iv.  Maarten Jan REIJERKERK, geb. 1898 - 1899 in Den Haag, beroep metselaar.  Getuige bij:  Johanna Margaretha REIJERKERK  #157238 & Dirk Johannis Van Den HEUVEL #317726   Getrouwd  16 Mei 1928  Den Haag. Hij trouwde Sophia HERMANS, getrouwd 20 Mei 1925 in Den Haag (staat bij de beide ouders in de huwelijksakte toestemming tussenkomst van den kantonrechter is ingeroepen), geb. 1901 - 1902 in Den Haag (dochter van Gabe Tjerk HERMANS en Johanna Catharina De MAN).  Zij waren gescheiden op 22 Sep 1937 in Den Haag.

          439   v.  Johanna Margaretha REIJERKERK, geb. 16 Sep 1902 in Den Haag (aangegeven 18 Sep).  Zij trouwde (1) Dirk Johannis Van Den HEUVEL, getrouwd 16 Mei 1928 in Den Haag, geb. 26 Okt 1903 in Den Haag (aangegeven 27 Okt) (zoon van Pieter Van Den HEUVEL en Tjiske LUPPENS), beroep geldophaler.  Zij waren gescheiden op 22 Aug 1968 in Den Haag (Blijkens akte ingeschreven op heden is terzake van het in nevenstaande akte vermelde huwelijk echtscheiding uitgesproken 's- Gravenhage 22 augustus 1968).  Zij trouwde (2) Johannes Marinus IJDO, getrouwd 25 Aug 1969 in Den Haag, geb. 4 Sep 1884 in Den Haag (zoon van Hendrik Willem IJDO en Elisabeth Margaretha Catharina ZANDVLIET), ovl. 16 Dec 1982 in Den Haag, gecremeerd 20 Dec 1982 in Den Haag, beroep spekslager, groentehandelaar, brandstoffenhandelaar, expediteur, religie RK.

          440  vi.  Maarten REIJERKERK, geb. 8 Sep 1906 in Den Haag (aangegeven 11 Sep).

          441 vii.  Pieternella REIJERKERK, geb. 7 Jan 1909 in Den Haag (aangegeven 9 Jan), ovl. 12 Jun 1909 in Den Haag (aangegeven 14 Jun).

 

341.   Jan Adrianus REIJERKERK, geb. 15 Apr 1873 in Rotterdam, ovl. 1 Feb 1936 in Hilversum (aangegeven 3 Feb), begraven 5 Feb 1936 in Hilversum (Noorder Begraafplaats), beroep los werkman, touwslager.  Jan heeft in Gouda gewoond en is na de dood van Johanna hertrouwd en zonder kinderen naar Hilversum verhuisd.

      

       Wanneer je bij www.zeeuwengezocht.nl  “Reijerkerk” intypt,  komt er een Jan Adrianus Reijerkerk, als laatste van vijf. Klik je hem aan, dan krijg je het

       onderstaande maar zonder voornaam.:

       Rol:     Gedetineerde        

       Geboorteplaats:      Rotterdam  

       Jaar opname:          1890

       Strafinrichting:       Strafgevangenis te Goes        

       Soort register:         Inschrijvingsregister     

       Inventarisnummer:           69    

       Inschrijvingsnummer:      495   . Hij trouwde (1) Johanna Margaretha BUIJTELAAR, getrouwd 5 Mei 1897 in Rotterdam, geb. 24 Aug 1876 in Kralingen (dochter van Cornelis BUIJTELAAR en Margaretha Van Den BERG), ovl. 5 Nov 1915 in Gouda.  Hij trouwde (2) Lijzebeth Van DAM, getrouwd 11 Jul 1917 in Gouda, geb. 1877 - 1878 in Gouderak (dochter van Jan Van DAM en Cornelia VERBOOM), ovl. 23 Mei 1954 in Hilversum (aangegeven 24 Mei), begraven 28 Mei 1954 in Hilversum (Noorder Begraafplaats).

                       Kinderen van Johanna Margaretha BUIJTELAAR:

          442    i.  Margareta REIJERKERK, geb. 1 Okt 1897 in Rotterdam.  Zij trouwde Cornelis Van Der HOUT, getrouwd 1 Dec 1920 in Gouda, geb. 1893 - 1894 in Gouda (zoon van Pieter Van Der HOUT en Gerritje Van Der VELDEN).

          443   ii.  Cornelia REIJERKERK, geb. 30 Jun 1899 in Rotterdam, religie Geref.  Partner NN, ongetrouwd 1922. Zij trouwde Jan Hendrik VELDMAN, getrouwd 21 Aug 1929 in Rotterdam, geb. 31 Aug 1893 in Doetinchem-Stad (zoon van Lambertus VELDMAN en Grada Hermina DEMMINK), beroep kantoorbediende, handelsreiziger, religie NH.

          444  iii.  Pieternella Johanna REIJERKERK, geb. 26 Jan 1901 in Rotterdam.

       + 445  iv.  Jan Adrianus REIJERKERK geb. 27 Mrt 1902.

          446   v.  Cornelis REIJERKERK, geb. 15 Sep 1903 in Rotterdam, ovl. 4 Okt 1914 in Gouda (aangegeven 6 Okt).

       + 447  vi.  Marinus REIJERKERK geb. 19 Jan 1905.

          448 vii.  Johanna Margaretha REIJERKERK, geb. 26 Mei 1906 in Schiedam, ovl. 6 Jun 1977 in Katwijk aan Zee.  Zij trouwde W.G.C. Van DRIESTEN, getrouwd 31 Mei 1933 in Den Haag, geb. 8 Jul 1903 in Gouda, ovl. 1 Jun 1970 in Spankeren.  Zij waren gescheiden op 13 Jun 1949 in Den Haag.

          449 viii.  Annie REIJERKERK.

       + 450  ix.  Laurens REIJERKERK geb. 12 Jul 1910.

          451   x.  Gerardus REIJERKERK, geb. 1911 - 1912, ovl. 10 Dec 1928 in Gouda (aangegeven 11 Dec).  Jong overleden.

          452  xi.  Maarten REIJERKERK.

          453 xii.  Johannes REIJERKERK.

          454 xiii.  Lena REIJERKERK.  Na de dood van haar moeder opgevoed bij de familie VLOK (aangetrouwd bij haar broer Marinus).

 

342.   Cornelis RIJERKERK, geb. 24 Feb 1850 in Maasdam (aangegeven 25 Feb), beroep los werkman, arbeider, bloemistknecht, ovl. 7 Mei 1931 in Lisse (wonend Julianastraat 9).  Getuige bij:  Abraham RIJERKERK  #48   Overleden  8 Okt 1886

       Getuige bij:  Bastiaantje REIJERKERK  #56   Overleden  31 Dec 1913  Lisse

       Getuige bij:  Gerrit Jacobus RUSSCHER  #230916 & Lena KOOIJMAN #44575   Getrouwd  10 Dec 1914  Lisse. Hij trouwde Maria KRUITHOF, getrouwd 29 Jan 1874 in Maasdam, geb. 13 Jun 1854 in Mijnsheerenland (dochter van Andries KRUITHOF en Grietje VERMEER), beroep arbeidster, woonde 1920 in Lisse, ovl. 11 Apr 1920 in Lisse (aangegeven 12 Apr), woonde (gezin) 1899 - 1902 in Maasdam, woonde (gezin) in Lisse.  Zij zijn tussen 09-05-1902 en 07-11-1906 van Maasdam naar Lisse vertrokken.

                       Kinderen:

          455    i.  Bastiaantje RIJERKERK, geb. 15 Aug 1874 in Maasdam (aangegeven 17 Aug), woonde 1921 in Papendrecht, woonde 1958 in Lisse, ovl. 22 Jan 1958 in Leiden (aangegeven 23 Jan, 83 jaar (!!??)).  Zij trouwde Teunis VERSTEEG, getrouwd 17 Mei 1900 in Papendrecht, geb. 15 Mei 1873 in Molenaarsgraaf (zoon van Hendrik VERSTEEG en Adriana De KOK), beroep 1904 werkman, woonde 1904 in Papendrecht, ovl. 2 Jun 1915 in Utrecht (aangegeven 5 Jun), begraven 7 Jun 1915 in Papendrecht.  Getuige bij:  Grietje RIJERKERK  #314981   Geboren  4 Mei 1904  Papendrecht.

       + 456   ii.  Andries RIJERKERK geb. 25 Jan 1876.

       + 457  iii.  Jacobus RIJERKERK geb. 7 Nov 1877.

          458  iv.  Grietje RIJERKERK, geb. 29 Jan 1879 in Maasdam, ovl. 25 Mrt 1921 in Hillegom.  Geboorte-akte Maasdam, nr. 10, 1879. Getuigen op de geboorte-akte waren Jacobus REIJERKERK en Albertus Johannes RIJGSCH. Zij trouwde Cornelis BOS, getrouwd 27 Apr 1899 in Maasdam, geb. 18 Feb 1878 in Maasdam (zoon van Cornelis BOS en Neeltje Van HOUTEN), beroep 1934 (fabrieks)arbeider, woonde in Hillegom (1923 Leidschestraat 160), ovl. 1 Jul 1937 in Hillegom (aangegeven 2 Jul, wonend Leidschestraat 202).  Getuige bij:  Grietje KOGER  #314999   Overleden  29 Jun 1926  Hillegom.

       + 459   v.  Pleun RIJERKERK geb. 8 Okt 1881.

          460  vi.  Abraham RIJERKERK, geb. 2 Feb 1885 in Maasdam, gedoopt 8 Mrt 1885 in Maasdam, ovl. 8 Okt 1886 in Maasdam (aangegeven 9 Okt, Wijk A no. 74, 20 maanden en 5 dagen, geboren alhier 02-02-1885).

       + 461 vii.  Abraham RIJERKERK geb. 15 Dec 1888.

 

343.   Pleun REIJERKERK, geb. 16 Feb 1851 in Maasdam (aangegeven 17 Feb), beroep 1907 arbeider, ovl. 30 Nov 1910 in Puttershoek (aangegeven 1 Dec).  In de trouwacte van 1875 heet hij RIJERKERK en tekent ook zo. Hij trouwde Cornelia Van De GRIEND, getrouwd 25 Apr 1875 in Puttershoek, geb. 21 Mrt 1851 in Maasdam (dochter van Bastiaan Van Der GRIEND en Aartje SMITS), woonde 1914 in Puttershoek, ovl. 19 Okt 1941 in Puttershoek (aangegeven 20 Okt), woonde (gezin) 1907 in Puttershoek.

                       Kinderen:

          462    i.  Bastiaantje RIJERKERK, ook bekend als REIJERKERK, geb. 16 Feb 1876 in Maasdam, woonde 1914 in Puttershoek, ovl. 17 Feb 1950 in Puttershoek.  In de trouwacte van 1914 staat zij genoteerd als RIJERKERK en zij tekent met REIJERKERK. Zij trouwde Teunis MORET, getrouwd 28 Mei 1914 in Puttershoek (den man en de getuigen, verklarende de vrouw niet te kunnen schrijven Bastiaantje heeft niet getekend, Cornelia van de Griend ook niet ), geb. 1880 - 1881 in 's-Gravendeel (zoon van Jan MORET en Teuntje KRANENDONK), beroep 1914 arbeider, woonde 1914 in Puttershoek.

       + 463   ii.  Bastiaan REIJERKERK geb. 10 Okt 1877.

       + 464  iii.  Jacobus REIJERKERK geb. 14 Jun 1880.

          465  iv.  Aartje REIJERKERK, geb. 29 Aug 1882 in Puttershoek, ovl. 15 Mrt 1884 in Puttershoek.

          466   v.  Aartje Hendrika REIJERKERK, geb. 15 Feb 1885 in Puttershoek (aangegeven 16 Feb), woonde 1907 in Puttershoek, ovl. 10 Jun 1977 in Puttershoek, begraven 1977 in Puttershoek (Alg.Begr.pl.).  Woont Puttershoek (1947). Zij trouwde Pieter De HARTOG, getrouwd 14 Okt 1907 in Puttershoek, geb. 3 Mrt 1879 in Puttershoek (zoon van Jacob Den HARTOG en Bastiaantje HELDEROP), beroep 1907 arbeider, woonde 1907 in Puttershoek.  Woont Puttershoek (1947).

          467  vi.  Adriaantje REIJERKERK, geb. 21 Aug 1887 in Puttershoek (aangegeven 22 Aug), beroep dienstbode, religie NH.  Geboren en wonend te Puttershoek (1912). Zij trouwde Gerardus Johannes Matthijes Van De KANT, getrouwd 29 Aug 1912 in Puttershoek, geb. 16 Okt 1890 in Tiel (zoon van Gerardus Matthijas Van De KANT en Catharina Maria Van KLAVEREN), ovl. 5 Apr 1953.  Woonde Apeldoorn (1912).

          468 vii.  Hendrika Aartje REIJERKERK, geb. 12 Jun 1891 in Puttershoek (aangegeven 13 Jun), ovl. 20 Feb 1892 in Puttershoek.

          469 viii.  Arie REIJERKERK, geb. 26 Dec 1892 in Puttershoek (aangegeven 27 Dec), ovl. 17 Feb 1921 in Puttershoek.  Hij trouwde Grietje Van ROON, getrouwd 6 Sep 1919 in 's-Gravendeel, geb. 9 Okt 1896 in 's-Gravendeel (dochter van Frans Van ROON en Margrietha Van ROTTERDAM), ovl. na 15 Jul 1922.

 

353.   Jacob REIJERKERK, geb. 22 Aug 1864 in Maasdam (aangegeven 23 Aug), ovl. 31 Dec 1912 in Mijnsheerenland.  Hij trouwde Trijntje HOOGVLIET, getrouwd 24 Mrt 1892 in Maasdam, geb. ca 1867 in Mijnsheerenland (dochter van Jan HOOGVLIET en Pietertje VERZIJL), woonde 1924 in Heinenoord, ovl. 10 Nov 1940 in Heinenoord (aangegeven 11 Nov).

                       Kinderen:

          470    i.  Jan REIJERKERK, geb. 16 Feb 1893 in Maasdam (aangegeven 17 Feb), beroep 1924 werkman, woonde 1924 in Heinenoord.  Hij trouwde Adriana PITTIJN, getrouwd 8 Mei 1924 in Heinenoord (zijn moeder Trijntje Hoogvliet was niet aanwezig), geb. 1894 - 1895 in Heinenoord (dochter van Arie PITTIJN en Johanna MOLENDIJK), woonde 1924 in Heinenoord.

 

359.   Jan REIJERKERK, geb. 21 Mrt 1851 in Strijen, ovl. 29 Jan 1892 in Mijnsheerenland (t.g.v. een griepepidemie), beroep arbeider, boerenknecht, religie NG.  Getuige bij:  NN REIJERKERK  #122708   Geboren  1 Jun 1887  Westmaas

       Getuige bij:  NN REIJERKERK  #122708   Overleden  1 Jun 1887  Westmaas. Hij trouwde Jacoba MAASKANT, getrouwd 16 Mei 1878 in Maasdam, geb. 8 Okt 1853 in Oud-Beijerland (dochter van Pieter Gerbrandsz MAASKANT en Neeltje MEELDIJK), ovl. 14 Apr 1892 in Mijnsheerenland (t.g.v. een griepepidemie), religie NG, beroep dienstbode.

                       Kinderen:

          471    i.  Doodgeboren Zoon REIJERKERK, geb. 13 Feb 1879 in 's-Gravendeel, ovl. 13 Feb 1879 in 's-Gravendeel (aangegeven 14 Feb), begraven 15 Feb 1879 in 's-Gravendeel.

          472   ii.  Pieter Cornelis REIJERKERK, geb. 8 Feb 1880 in Maasdam (aangegeven 9 Feb), gedoopt 14 Mrt 1880 in Maasdam, ovl. 31 Mei 1939 in Apeldoorn (aangegeven 1 Jun, ook aangegeven te Rotterdam), beroep kleermaker, woonde 1904 in Pernis.  Werd op 15 Jul 1892 als weeskind afgevoerd naar weeshuis te Neerbosch bij Nijmegen

                       Getuige bij:  Aagje Johanna REIJERKERK #2228 & Arij VOOGT #87923   Getrouwd  1 Jul 1904  Hoogvliet.

          473  iii.  Aagje Johanna REIJERKERK, geb. 16 Nov 1881 in Puttershoek, gedoopt 18 Dec 1881 in Puttershoek, ovl. 12 Mei 1935 in Rotterdam (aangegeven 14 Mei door zoon Jan), begraven 15 Mei 1935 in Hoogvliet (oude begraafplaats Achterweg grafnr.1396).  Op 03 Nov 1892 afgevoerd als weeskind naar Maasdam. Zij trouwde Arij VOOGT, roep- of bijnaam opa fort, getrouwd 1 Jul 1904 in Hoogvliet, geb. 24 Jul 1863 in Hoogvliet (aangegeven 25 Jul) (zoon van Gerbrand VOOGT en Suzanna KONIJNENBURG), ovl. 25 Jul 1934 in Rotterdam, begraven 28 Jul 1934 in Hoogvliet (oude begraafplaats Achterweg), beroep visser, erfknecht, magazijnmeester.

          474  iv.  Maarten REIJERKERK, geb. 20 Okt 1883 in Puttershoek, ovl. 21 Okt 1883 in Puttershoek (aangegeven 22 Okt).

       + 475   v.  Maarten REIJERKERK geb. 21 Apr 1885.

          476  vi.  Doodgeboren Zoon REIJERKERK, geb. 1 Jun 1887 in Westmaas, ovl. 1 Jun 1887 in Westmaas.

          477 vii.  Bastiaan REIJERKERK, geb. 3 Okt 1888 in Westmaas, ovl. 10 Nov 1888 in Westmaas.

       + 478 viii.  Bastiaan REIJERKERK geb. 1 Jan 1891.

 

 

Twaalfde Generatie

 

368.   Willem RIJERKERK, geb. 27 Feb 1856 in Numansdorp (aangegeven 28 Feb), ovl. 1 Jul 1927 in Amsterdam, beroep schipper, werkman.  Huwelijksakte Haaften nr. 3 (1891). Hij vestigde zich op 18 Feb 1908 vanuit Numansdorp in Amsterdam en wel aan boord van een schip met als ligplaats de Prinsengracht tegenover de Noordermarkt. Per 25 Apr 1910 werd zijn adres Bloemstraat 30 éénhoog vóór en per 12 Apr 1911 Bloemstraat 34 tweehoog. Zijn zoon Jan heeft daar tot in de jaren 80 gewoond, toen moest hij het pand verlaten omdat het zou worden verbouwd tot een appartementencomplex. Tot op heden (2003) staat het pand er echter nog steeds in oude staat bij, afgesloten door een hangslot. Zijn drie zoons waren aardappelventer, zij reden met paard en wagen dagekijks hun rondje om hun handel te verkopen. Voor de paarden hadden ze een stalling in de Tuinstraat. Hij trouwde Johanna GEENE, getrouwd 27 Mrt 1891 in Haaften, geb. 11 Okt 1859 in Haaften (dochter van Cornelis GEENE en Metje KLOP).

                       Kinderen:

       + 479    i.  Arie REIJERKERK geb. 1 Dec 1891.

          480   ii.  Metta REIJERKERK, geb. 27 Dec 1892 in Dordrecht, ovl. 6 Aug 1989 in Amsterdam.  Zij trouwde Franciscus Gijsbertus De GROOT, getrouwd 5 Mei 1927 in Amsterdam, geb. 13 Jan 1895 in Amsterdam (zoon van Franciscus De GROOT en Anna Geertruida KROP), beroep handelsreiziger, ondertrouw 23 Apr 1927 in Amsterdam.

       + 481  iii.  Cornelis REIJERKERK geb. 16 Jan 1894.

          482  iv.  Jan Willem REIJERKERK, geb. 1895, ovl. 14 Sep 1895 in Vianen (ook aangegeven Numansdorp acte 44).

          483   v.  Jan Willem REIJERKERK, geb. 1897 - 1898, ovl. 5 Jul 1898 in Gorinchem (aangegeven 6 Aug).

          484  vi.  Jan Willem REIJERKERK, geb. 22 Feb 1900 in Puttershoek (aangegeven 23 Feb), ovl. 14 Mrt 1994 in Amsterdam, beroep aardappelhandelaar.  Getuige bij:  Cornelis REIJERKERK #32246 & Elisabeth Antonia HEIJHOFF #32257   Getrouwd  15 Feb 1922  Amsterdam. Hij trouwde Jannigje Maria MUL, getrouwd 29 Mei 1952 in Amsterdam, geb. 31 Dec 1896 in Gouda (dochter van Jan MUL en Dirkje HUURMAN), ovl. 30 Mei 1983 in Amsterdam, beroep kraamverpleegster.

 

375.   Leendert REIJERKERK, geb. 4 Nov 1863 in Klaaswaal, ovl. 20 Mei 1890 in Werkendam (aangegeven 31 Mei Strijen).  Hij trouwde Aartje LEEUWENBURG, getrouwd 4 Okt 1888 in Strijen, geb. 19 Mrt 1866 in Strijen (dochter van Leendert LEEUWENBURG en Lijntje Den HAAN), ovl. na 20 Mei 1890.

                       Kinderen:

          485    i.  Annigje REIJERKERK, geb. 12 Jan 1889 in Strijen, ovl. 16 Okt 1975 in Rotterdam, religie NH.  Zij trouwde Jan De JONGSTE, getrouwd 22 Mei 1914 in Strijen, geb. 5 Jan 1888 in Strijen (zoon van Leendert De JONGSTE en Elisabeth QUARTEL), ovl. 12 Jul 1966 in Rotterdam, beroep landarbeider, bedrijfsleider, voerman, religie NH.

 

377.   Cornelis REIJERKERK, geb. 20 Okt 1869 in Klaaswaal (aangegeven 21 Okt), ovl. 25 Feb 1951, beroep arbeider.  Hij trouwde Maaike APPELDOORN, getrouwd 28 Okt 1892 in Klaaswaal, geb. 7 Mrt 1870 in Numansdorp (dochter van Hendrik APPELDOORN en Neeltje DOLK), ovl. 12 Nov 1948 in Klaaswaal.  Woonde Bommelskousedijk 66 te Klaaswaal 1892.

                       Kinderen:

          486    i.  Annigje REIJERKERK, geb. 15 Feb 1893 in Numansdorp, ovl. 1 Sep 1941 in Poortugaal.  Zij trouwde Roeland Van EVERDINGEN, geb. 25 Aug 1887 in Strijen (zoon van Teunis Van EVERDINGEN en Jannigje Van BUUREN), ovl. na 1 Sep 1941.

       + 487   ii.  Hendrik REIJERKERK geb. 20 Jul 1894.

       + 488  iii.  Arie REIJERKERK geb. 28 Jan 1896.

          489  iv.  Neeltje REIJERKERK, geb. 3 Okt 1897 in Klaaswaal (aangegeven 4 Okt), ovl. 27 Dec 1919 in Klaaswaal (aangegeven 29 Dec).

       + 490   v.  Leendert REIJERKERK geb. 6 Dec 1898.

          491  vi.  Cornelis REIJERKERK, geb. 1 Apr 1901 in Klaaswaal, ovl. 31 Mei 1901 in Klaaswaal.

          492 vii.  Christina REIJERKERK, geb. 15 Mei 1902 in Klaaswaal (aangegeven 16 Mei), ovl. 1974, religie NH.  Zij trouwde Hendrik APPELDOORN, getrouwd 8 Dec 1927 in Klaaswaal, geb. 20 Feb 1902 in Den Haag (zoon van Jacob APPELDOORN en Hillegonda Van RIJ), ovl. 1995.

          493 viii.  Jacob REIJERKERK, geb. 1904 - 1905, ovl. 7 Aug 1905 in Klaaswaal.

          494  ix.  Teuna REIJERKERK, geb. 24 Mrt 1904 in Klaaswaal, ovl. 6 Jan 1991, religie NH.  Zij trouwde Hendrik Martinus SCHEELE, getrouwd 12 Nov 1930 in Rotterdam, geb. 20 Mei 1902 in Rotterdam (zoon van Adolph SCHEELE en Hendrika Van Der STAAIJ), ovl. 16 Feb 1991.

          495   x.  Lena REIJERKERK, geb. 23 Jun 1908 in Klaaswaal, ovl. 16 Dec 1990 in Numansdorp, begraven 19 Dec 1990 in Klaaswaal, religie NH.  Zij trouwde (1) Joost VERRIJP, geb. 1883 - 1884 (zoon van Joost VERRIJP en Teuna Van Der WEL), ovl. 29 Nov 1949 in Klaaswaal (aangegeven 30 Nov).  Zij trouwde (2) Willem SCHELLING, getrouwd 16 Mei 1956 in Klaaswaal, geb. 2 Jan 1883 in Zuid-Beijerland (zoon van Rochus SCHELLING en Hilligje BOER), ovl. 19 Mrt 1969 in Klaaswaal, beroep landbouwer.  Was landbouwer te Zuid-Beijerland op het ouderlijk bedrijf de hoeve "Meerderzicht" aan de Oranjeweg 61 (later 65) samen met zijn ouders, broers en zuster (later opgevolgd door zijn neefje Hendrik Rochus Van Den BERG). Hij woonde later aan de Oud-Cromstrijensedijk WZ 14 te Klaaswaal.

          496  xi.  Catharina REIJERKERK, geb. 30 Sep 1911 in Klaaswaal, ovl. 21 Apr 2008 in Numansdorp, begraven 25 Apr 2008 in Klaaswaal (Algemene Begraafplaats).  Catharina en Jan zijn bij de ouders op Bommelskousedijk 66 te Klaaswaal blijven wonen om de ouders te verzorgen. Partner NN, ongetrouwd 1933. Zij trouwde Jan Pieter KETTING, geb. 10 Mrt 1913 in Klaaswaal, ovl. 4 Jul 1970 in Rotterdam (Ikazia ziekenhuis), begraven 1970 in Klaaswaal (Algemene Begraafplaats), beroep aardappelhandelaar.  Heeft zich opgehangen.

          497 xii.  Cornelia REIJERKERK, geb. 1913 - 1914, ovl. 21 Jan 1914 in Klaaswaal.

 

382.   Adrianus REIJERKERK, geb. 31 Aug 1854 in Charlois, ovl. 4 Mei 1932 in Rotterdam, beroep winkelier, religie NH.  Hij trouwde Neeltje VERHEUL, getrouwd 21 Apr 1881 in Charlois (bruidegom wonend te Rotterdam), geb. ca 1859 in Papendrecht (dochter van Dirk Gijsbert VERHEUL en Adriana BESEMER), ovl. 24 Dec 1925 in Rotterdam.

                       Kinderen:

          498    i.  Pieter REIJERKERK, geb. 20 Jul 1881 in Rotterdam, ovl. 22 Jan 1937 in Rotterdam, beroep loswerkman, ijkmeester, religie NH.  Hij trouwde Theodora MEIER, getrouwd 16 Nov 1910 in Rotterdam, geb. 1889 - 1890 in Rotterdam (dochter van Christiaan Adrianus MEIER en Albertina Johanna Van Der VOET), ovl. 21 Sep 1937 in Rotterdam, religie RK.

          499   ii.  Adriana Hestrina Maria REIJERKERK, geb. 1 Mrt 1883 in Charlois (aangegeven 2 Mrt), ovl. 29 Sep 1964 in Koudekerke, religie NH.  Zij trouwde Johannes Christoffel MUUREN, getrouwd 10 Jul 1901 in Rotterdam, geb. 16 Aug 1879 in Charlois (zoon van Jacobus MUUREN en Adriana Annigje HAGENDIJK), ovl. vr 29 Sep 1964, religie NH.

          500  iii.  Geertruida REIJERKERK, geb. 21 Jan 1887 in Charlois (aangegeven 22 Jan), religie NH, ovl. vr 19 Jun 1962.  Zij trouwde Petrus Adrianus De RUIJTER, getrouwd 28 Okt 1908 in Rotterdam, geb. 16 Mrt 1882 in Kralingen (zoon van Bernardus Lucas De RUIJTER en Joanna Josephina Jacoba Van HEURCK), religie RK, beroep caféhouder, ovl. vr 19 Jun 1962.

          501  iv.  Barbara REIJERKERK, geb. 7 Feb 1890 in Charlois (aangegeven 8 Feb), religie NH.

          502   v.  Adriaan REIJERKERK, geb. 2 Okt 1898 in Rotterdam, ovl. 4 Okt 1898 in Rotterdam, religie NH.

          503  vi.  Adrianus REIJERKERK, geb. 20 Jun 1903 in Rotterdam, ovl. 21 Jun 1903 in Rotterdam, religie NH.

 

384.   Gerrit REIJERKERK, geb. 26 Mrt 1864 in Charlois, ovl. 10 Jan 1933 in Rotterdam, beroep machinist b/d gemeente, religie NH.  Hij trouwde Pieternella Geertruida MEIJNDERS, getrouwd 1 Dec 1887 in Charlois (bruidegom wonende te Rotterdam), geb. 20 Jan 1864 in Katendrecht (dochter van Johannes MEIJNDERS en Maaike BLANKENAAR), ovl. 1942 in Katendrecht, religie NH.

                       Kinderen:

          504    i.  Johannes Pieter REIJERKERK, geb. 13 Jan 1888 in Charlois (aangegeven 16 Jan 1888), ovl. 6 Mrt 1888 in Charlois.

          505   ii.  Johanna REIJERKERK, geb. 25 Apr 1889 in Charlois (aangegeven 27 Apr), ovl. 21 Apr 1895 in Rotterdam, religie NH.

       + 506  iii.  Pieter REIJERKERK geb. 28 Nov 1891.

       + 507  iv.  Johannes Bartholomeus REIJERKERK geb. 11 Jan 1895.

       + 508   v.  Adrianus Cornelis REIJERKERK geb. 28 Sep 1897.

          509  vi.  Johanna REIJERKERK, geb. 17 Feb 1900 in Rotterdam (op de geboorte-akte staat als geboortedatum vermeld 18 Feb, dat komt omdat na de geboorte de vader zo blij was met eindelijk de geboorte van een dochter dat hij drie dagen dronken was, zodoende was hij te laat met de aangifte en heeft toen maar 18 Feb opgegeven als geboortedatum, haar verjaardag is altijd op de 17e gevierd), ovl. 10 Sep 1989 in Rotterdam, religie NH.  Zij trouwde Willem KOOIJMAN, getrouwd 18 Mei 1933 in Rotterdam, geb. 29 Sep 1908 in Rotterdam (zoon van Willem KOOIJMAN en Geertruida Van Den BERG), ovl. in Rotterdam, religie NH.

       + 510 vii.  Gerrit REIJERKERK geb. 4 Okt 1901.

       + 511 viii.  Willem Hendrik REIJERKERK geb. 27 Mrt 1904.

       + 512  ix.  Cornelis Adrianus REIJERKERK geb. 22 Mrt 1911.

 

392.   Jan REIJERKERK, geb. 8 Jan 1886 in Zwijndrecht (aangegeven 9 Jan), ovl. 5 Mei 1945 in Dordrecht (aangegeven 24 Mei te Zwijndrecht).  Kwam om het leven op bevrijdingsdag 1945 omdat iemand een wapen afvuurde en de afketsende kogel (ricochet) raakte hem en ging van links van rechts door zijn torso.   Hij trouwde Adriaantje VISSER, getrouwd 9 Sep 1915 in Zwijndrecht, geb. 1892 - 1893 in Ridderkerk (dochter van Jan VISSER en Adriaantje VISSER), ovl. na 5 Mei 1945.

                       Kinderen:

       + 513    i.  Jan REIJERKERK geb. 16 Aug 1916.

          514   ii.  Johanna REIJERKERK, geb. 30 Nov 1918, ovl. 16 Nov 2003 in Dordrecht, begraven 20 Nov 2003 in Dordrecht (Algemene Begraafplaats Essenhof te Dordrecht, plaats U3-255/256).  Familieberichten dagblad De Dordtenaar 2001-2005, AD/De Dordtenaar 2005-heden en Dordt Centraal 2005-heden Krant De Dordtenaar Datum krant 19-11-2003 Soort bericht overlijdensbericht Naam Johanna Reijerkerk Leeftijd 84 Overlijdensdatum 16-11-2003 Overlijdensplaats Papendrecht Begraaf-/crematiedatum 20-11-2003 Begraaf-/crematieplaats algemene begraafplaats Essenhof, Dordrecht echtgen./wed. weduwe Naam partner Pieter Staat     

                       . Zij trouwde Pieter STAAT, ovl. vr 16 Nov 2003.

 

401.   Andries RIJERKERK, geb. 15 Mrt 1869 in 's-Gravendeel, ovl. 30 Nov 1940 in Dordrecht (aangegeven 3 Dec 's-Gravendeel), beroep 1897 bakker, woonde 1897 in 's-Gravendeel, beroep 1911 broodbakker.  Getuige bij:  Neeltje RIJERKERK  #104702 & Bastiaan Adrianus BAKS #104703   Getrouwd  9 Jan 1897  's-Gravendeel. Hij trouwde Clasina Jansje Van AS, getrouwd 15 Aug 1908 in 's-Gravendeel, geb. 1875 - 1876 in 's-Gravendeel (dochter van Cornelis Van AS en Tanna Johanna De LANGE), ovl. na 30 Nov 1940.

                       Kinderen:

          515    i.  Anthonia Tanna Johanna RIJERKERK, geb. 26 Sep 1911 in 's-Gravendeel (aangegeven 27 Sep, ouders wonend Wijk A Kildijk 100).

 

410.   Leendert REIJERKERK, geb. 2 Okt 1867 in Brandwijk, ovl. 7 Apr 1940 in Nieuw-Lekkerland (aangegeven 8 Apr).  Hij trouwde Kornelia VONK, getrouwd 17 Jun 1892 in Ottoland, geb. 20 Sep 1872 in Ottoland (dochter van Jan VONK en Maria BOS), ovl. 25 Apr 1919 in Langerak.

                       Kinderen:

          516    i.  Maria REIJERKERK, geb. 20 Nov 1892 in Ottoland (aangegeven 21 Nov).  Zij trouwde IJsbrand Van Der VEER, getrouwd 27 Jan 1921 in Streefkerk, geb. 1892 - 1893 in Streefkerk (zoon van Rokus Van Der VEER en Engje OOMS).

          517   ii.  Maria REIJERKERK, geb. 18 Nov 1893 in Ottoland, ovl. 27 Sep 1981 in Amsterdam, begraven 1981 in Amsterdam (De Nieuwe Noorder, Buikslotermeerdijk 83 1025 WH Amsterdam

                       ).  Zij trouwde Gerrit Van HERWIJNEN, getrouwd 26 Mei 1921 in Nieuw-Lekkerland, geb. 26 Mei 1899 - 26 Mei 1900 in Alblasserdam (zoon van Dirk Van HERWIJNEN en Dirkje BLOM).