GENEALOGIE REIJERKERK/RIJERKERK

Eerste Generatie

 

1. Jan Van RIDDERKERCK, ook bekend als REIDERKERK/REIJERKERCK, geb. ca 1496 in Ridderkerk, gedoopt ca 1496 in Ridderkerk.  De herkomst van de naam R(E)IJERKERK moge duidelijk zijn. Oorspronkelijk van Ridderkerck (de plaatsnaam), dat ook Reijderkerck genoemd werd, naar de huidige schrijfvarianten. Hij trouwde NN, getrouwd ca 1523 in Ridderkerk ?

                       Kinderen:

       + 2        i.  Jan Janszn Van RIDDERKERCK geb. ca 1528.

          3       ii.  Huygh Jansz Van RIDDERKERCK, ook bekend als REIJERKERK, geb. ca 1530.

       + 4      iii.  Arien Jansz Van RIDDERKERCK geb. ca 1530.

 

 

Tweede Generatie

 

2. Jan Janszn Van RIDDERKERCK, ook bekend als REIDERKERK/REIJERKERCK, geb. ca 1528 in Ridderkerk, gedoopt ca 1528 in Ridderkerk.  Hij trouwde (1) NN, geb. ca 1533.  Hij trouwde (2) Meintge Jansdr LENARTSZN, getrouwd ca 1558 in Ridderkerk, geb. ca 1534 in Ridderkerk ?

                       Kinderen van Meintge Jansdr LENARTSZN:

       + 5        i.  Huygh Janszn Van RIDDERKERCK geb. ca 1560.

 

4. Arien Jansz Van RIDDERKERCK, ook bekend als REIJERKERCK, geb. ca 1530 in Ridderkerk.  Hij trouwde NN, getrouwd ca 1555.

                       Kinderen:

          6        i.  Lijsbeth Ariensdr Van RIDDERKERCK, ook bekend als REIJERKERCK, geb. ca 1559 in Ridderkerk of Oost-IJsselmonde, ovl. 1609 - 1610.  Zij trouwde Jan Jans De Oude In 't VELD, getrouwd 1588 in IJsselmonde, geb. ca 1540 in Oost-IJsselmonde (zoon van Jan Hendricksz In 't VELD en Mariken DAMMASDR), ovl. 1612 in IJsselmonde, begraven 2 Dec 1612 in IJsselmonde, beroep boer, bouwman te Oost-IJsselmonde, ondertrouw 26 Jun 1588 in Ridderkerk (hij van IJsselmonde, zij van Ridderkerck).  Kerkmeester van IJsselmonde, waarsman, heemraad, stedehouder, schout van Oost-IJsselmonde.

       + 7       ii.  Adriaen Ariensz Van RIDDERKERCK geb. ca 1570.

          8      iii.  Dirk Ariens Van RIDDERKERCK, ook bekend als REIJERKERCK, geb. ca 1575.  Hij trouwde NN, getrouwd ca 1600, geb. ca 1580.

          9      iv.  Hendrik Adriaens Van RIDDERKERCK, ook bekend als REIJERKERCK, geb. ca 1575.  Getuige bij:  Adriaen Adriaensz De Oude REIJERKERK  #4370   Gedoopt  15 Sep 1594  Ridderkerk.

       + 10     v.  Pieter Ariensz Van RIDDERKERCK geb. ca 1585.

 

 

Derde Generatie

 

5. Huygh Janszn Van RIDDERKERCK, ook bekend als REIJERKERCK/VERSLUIJS, geb. ca 1560 in Ridderkerk of Slikkerveer, gedoopt ca 1560 in Ridderkerk, beroep boer, ovl. 1622 in Slikkerveer.  Boer te Slikkerveer, heemraad, ouderling van Ridderkerk. Hij trouwde (1) NN.  Hij trouwde (2) Adriaentgen Rocusdr Van RIDDERKERK, getrouwd 15 Jan 1587 in Ridderkerk, geb. ca 1560 in Ridderkerk, ovl. 1587 in Slikkerveer, ondertrouw 28 Dec 1586 in Ridderkerk.  Hij trouwde (3) Ariaentgen BASTIAENSDR, getrouwd 18 Apr 1588 in Ridderkerk (paasmaandag), geb. ca 1565 in Ridderkerk, ovl. na 1627 in Slikkerveer, ondertrouw 3 Apr 1588 in Ridderkerk.

                       Kinderen van NN:

          11      i.  Meijntgen Huygen Van RIDDERKERCK, ook bekend als REIJERKERCK, geb. ca 1586.

          12     ii.  Leendert Huyghen REIJERKERK, geb. ca 1586 in Ridderkerk.  Hij trouwde NN.

                       Kinderen van Ariaentgen BASTIAENSDR:

          13    iii.  Ariaentgen Huijgen Van RIDDERKERCK, ook bekend als REIJERKERCK, geb. 1589 in Ridderkerk, gedoopt 18 Jun 1589 in Ridderkerk, ovl. vr 20 Dec 1634.  J.d. van Ridderkerk 1626. Zij trouwde Dirck Adriaensz Op 't DORP, getrouwd 29 Mrt 1626 in Ridderkerk, geb. ca 1600 in Charlois (zoon van Adriaen Jacobs Op 't DORP en Christina Ploenendr VERSCHOOR), beroep boer, ovl. 30 Nov 1648 - 6 Jun 1650, ondertrouw 8 Mrt 1626 in Ridderkerk (datum 1e gebod).  J.g. van Charlois wonende Ridderkerk 1625, boer op Slikkerveer in Nieuw-Reyerwaard onder Ridderkerk, diaken 1630, ouderling 1639, heemraad 1646, 1647 van Ridderkerk, waarsman van Nieuw-Reyerwaard 1641-1643.

          14    iv.  Maria Huigsd Van RIDDERKERK, ook bekend als RIDDERKERCK/REIJERKERCK, geb. 1591 in Slikkerveer, gedoopt 3 Feb 1591 in Ridderkerk, ovl. na 28 Apr 1661 in Mijnsheerenland.  Doopgetuigen waren Joris BASTIAENSE en Anneke JACOBSDR. Zij trouwde Joris Huigsz SLIKKERVEER, getrouwd 18 Nov 1618 in Ridderkerk, geb. 1585 in Ridderkerk (zoon van Huijch Jorisz HUIJGEN en Maritgen JANSDR), gedoopt 19 Okt 1585 in Ridderkerk, ondertrouw 4 Nov 1618 in Ridderkerk.  J.m. van Ridderkerck(1618).

       + 15     v.  Jan Huyghzn Van RIDDERKERCK geb. 1593.

 

7. Adriaen Ariensz Van RIDDERKERCK, ook bekend als REIJERKERCK, geb. ca 1570 in Ridderkerk, ovl. 21 Jan 1605 in Ridderkerk, beroep boer te Ridderkerk.  Koopt mogelijk op 30 Jul 1591 280 roeden en 6 voet land in de Oosterhouff te Ridderkerk, ten oosten van het land dat hij al bezit (ORA Ridderkerk 87). Mogelijk op 14 Jan 1595 gedaagd te Ridderkerk door Cornelis Pietersz CRANENDONCK in verband met betaling "grashuur" voor weiden van vee (ORA Ridderkerk 85). Hij trouwde Barbelke Cornelis ROMEIJN, ook bekend als JONGKINT, ook bekend als JONCKINT, getrouwd 21 Nov 1593 in Ridderkerk, geb. ca 1570 in Ridderkerk (dochter van Cornelis Willem Goosens ROMEIJN en Maritgen CORNELISD), ovl. vr 26 Sep 1649 in Ridderkerk, ondertrouw 31 Okt 1593 in Ridderkerk.

                       Kinderen:

       + 16      i.  Adriaen Adriaensz De Oude REIJERKERK geb. 1594.

          17     ii.  Neelken Ariens RIDDERKERK, geb. 1596 in Ridderkerk, gedoopt 17 Mrt 1596 in Ridderkerk, ovl. 1 Mei 1656 - 1 Mei 1657, woonde 1656 in Heinenoord (in het Zomerland).  Doopgetuigen waren Bastiaan BASTIAANS, Hilleken h.vr. van Geeraert CORNELISZ en Neelken CORNELIS, suster van de m., geh. met Cornelis Maertens Sijmens GRASDIJCK. J.d. van Ridderkerk 1626. Zij trouwde Cornelis Dirks 't GREIJN, getrouwd 25 Okt 1626 in Ridderkerk, geb. ca 1595 in Heinenoord (zoon van Dirck Cornelisz 't GREIJN en Leentje PIETERSDR), ovl. vr 8 Aug 1656, beroep boer onder Heinenoord, ondertrouw 27 Sep 1626 in Ridderkerk (hij jm van Heinenoord).  Heemraad 1654, 1655, armmeester 1645  van Heinenoord

                       Getuige bij:  Jacomijntien Isaacsd De WINTER  #316263   Gedoopt  12 Jan 1642  Puttershoek.

          18    iii.  Maryken Ariens REIJERKERK, geb. 1597 in Ridderkerk, gedoopt 18 Mei 1597 in Ridderkerk.  Doopgetuigen was Reymburg GILLIS. J.d. van Ridderkerk (1618). Zij trouwde (1) Hermen HEYNDRICKSZ, getrouwd 25 Nov 1618 in Ridderkerk, ondertrouw 4 Nov 1618 in Ridderkerk.  Zij trouwde (2) Bastiaan Adriaens Van CLAASWAAL, ook bekend als SCHIPPER, getrouwd 16 Mei 1621 - 4 Jul 1621 in Ridderkerk.

          19    iv.  Machtelken Ariens REIJERKERK, geb. 1599 in Ridderkerk, gedoopt 17 Okt 1599 in Ridderkerk.  Doopgetuigen waren Allert PHILIPS, Anna TEUSDR tot Hendrik Ido Ambacht en Mariken ADRIAENS hvr.v. Cornelis Willems JONCKYNT. J.d. van Ridderkerk (1621). Zij trouwde Steven Ariensz Van WESTMAZE, ook bekend als SCHIPPER, getrouwd 1 Aug 1621 in Ridderkerk, ondertrouw 4 Jul 1621 in Ridderkerk.

          20     v.  Pieter Ariens Van RIDDERKERK, geb. 1602 in Ridderkerk, gedoopt 8 Apr 1602 in Ridderkerk, ovl. vr 30 Jan 1627, beroep boer in het Nieuwe Oostzomerland.  Doopgetuigen waren Adriaen Cornelisz op 't KLOOSTER, Jasper Teunis tot WIJNGAERDEN en Stijntien BASTIAANS, hvr. v. Cornelis Cornelisz Jonge ROMEIJN. Laat geen kinderen na. Hij trouwde Maritge Dirck Cornelisz GREIJN, getrouwd ca 1626 in Heinenoord, geb. 1591 in Heinenoord (dochter van Dirck Cornelisz 't GREIJN en Leentje PIETERSDR), ovl. vr 11 Mei 1650 in Heinenoord (kort voor deze datum), begraven in Heinenoord, woonde 1627 in Oostzomerland, ondertrouw ca 1626 in Mijnsheerenland.  Woonde in 't Oostzomerland onder Moerkercken (1625)

                       Getuige bij:  Isbrant Japicksz VISSCHER  #290062   Gedoopt  4 Dec 1644  Puttershoek.

 

10. Pieter Ariensz Van RIDDERKERCK, ook bekend als REIJERKERCK, geb. ca 1585 in Mijnsheerenland.  Hij trouwde NN, getrouwd ca 1610, geb. ca 1590.

                       Kinderen:

       + 21      i.  Arie Pietersz REIJERKERK geb. ca 1617.

 

 

Vierde Generatie

 

15. Jan Huyghzn Van RIDDERKERCK, ook bekend als REIJERKERCK, geb. 1593 in Slikkerveer, gedoopt 9 Mei 1593 in Ridderkerk, ovl. 23 Mei 1638 - 30 Nov 1648 in Strijensas.  Jan Huyghzn en vrouw vestigden zich onder de Heerlijkheid van Strijen. Doopgetuigen van Jan waren Jan BASTIAENSZ en Dirck PIETERSEN. Was schepen van Strijen. Hij werd op 23 Mei 1638 als borg vermeld van Teunis Cornelisz GRASDIJK die geld schuldig was aan het weeskind van Marige Cornelisd GRASDIJK en Cent GOVERS. Een aantal van zijn kinderen leefden verder onder de naam VERSLUYS, genoemd naar de in 1647 gereedgekomen schutsluis bij Strijensas. Hij trouwde Ariaentje Cornelisdr De Jongste GRASDIJK, getrouwd 2 Feb 1620 in Ridderkerk, geb. ca 1600 in Ridderkerk (dochter van Cornelis Maerten Sijmensz GRASDIJK en Neelken Cornelis ROMEIJN), ovl. vr 30 Nov 1648 in Strijensas, ondertrouw 19 Jan 1620 in Ridderkerk.  J.d. van Ridderkerck(1620).

                       Kinderen:

       + 22      i.  Jan Janszn REIJERKERK geb. ca 1620.

          23     ii.  Maeyken Jansdr REIJERKERK, geb. ca 1625 in Strijen.

          24    iii.  Aryaentje Jansdr REIJERKERK, ook bekend als VERSLUIJS, geb. ca 1625 in Strijen, ovl. na 18 Nov 1652.

          25    iv.  Lijsabeth Jansdr REIJERKERK, geb. ca 1625 in Strijen.

          26     v.  Huygh Jansz REIJERKERK, ook bekend als VERSLUIJS, geb. ca 1626 in Strijen ?, ovl. ca Apr 1669 in Westmaas, beroep landbouwer.  Woonde Westmaas, was daar schepen. Hij testeerde Mijnsheerenland op 24 Mrt 1669. Hij trouwde (1) Marichjen Gijsbertsd STEENHOUCK, ook bekend als STENENHOEK, getrouwd 19 Nov 1651 in Westmaas, geb. ca 1631 in Westmaas ? (dochter van Ghijsbrecht Jansz STEENHOUCK en Bastiaantje Cornelis MIJS), ovl. 1 Jun 1655 in Westmaas.  Marietje testeerde met Huijgh op 11 Mei 1655 te Westmaas, zij "sieckelig en te bedde liggende". Hij trouwde (2) Ariaentge ENGELBRECHTS, getrouwd 23 Jan 1656 in Oud-Beijerland, geb. ca 1635 in Oud-Beijerland ?, ovl. vr 18 Apr 1664.  Hij trouwde (3) Neeltje CLEMENTSD, getrouwd 1664 in Dordrecht, geb. 1631 in Ridderkerk (dochter van Clement JACOBSZ en Bastiaantje SIMONSD), gedoopt 21 Apr 1631 in Ridderkerk, ondertrouw 18 Apr 1664 in Ridderkerk.

       + 27    vi.  Cornelis Janszn VERSLUYS geb. ca 1632.

          28   vii.  Bastiaen Janszn REIJERKERK, ook bekend als VERSLUIJS, geb. ca 1638 in Strijen, ovl. 28 Feb 1674 - 14 Okt 1674 in Strijen ?, beroep landbouwer.  Hij trouwde Pleuntje HENDRIKSD, getrouwd 1665 - 1668, geb. ca 1644.

 

16. Adriaen Adriaensz De Oude REIJERKERK, ook bekend als Van RIDDERKERCK, geb. 1594 in Ridderkerk, gedoopt 15 Sep 1594 in Ridderkerk, ovl. na 7 Nov 1666 in Mijnsheerenland, beroep boer te Mijnsheerenland.  Heemraad te Mijnsheerenland(1645), schepen te Mijnsheerenland(1660), was in de periode 1639-1661 of schepen of heemraad van Mijnsheerenland. Getuigen bij zijn doop waren Hendrik ADRIAENS, Daniël FOPPEN en Mariken TIJSSEN van Smitshoeck. Was lid van het gerecht van Mijnsheerenland 1644. Hij bezat een huis aan de Blaak (verponding f.2,10,- per jaar). Voor de 200e penning werd zijn vermogen getaxeerd op f.1000. Hij trouwde Adriaentje Cornelis De Oudste GRASDIJK, getrouwd 5 Aug 1618 in Ridderkerk, geb. ca Mei 1597 in Ridderkerk (dochter van Cornelis Maerten Sijmensz GRASDIJK en Adriaentje Adriaens De MAN), ovl. na 7 Nov 1666 in Mijnsheerenland, ondertrouw 15 Jul 1618 in Ridderkerk (Arien Ariensen J G van Ridderkerk Adriaentgen Cornelis J D van Ridderkerk Eerste gebot gegeven den 15 Julij Bevesticht in Ridderkerk 5 August Trouwboek Ridderkerk).  J.d. van Ridderkerk (1618).

                       Kinderen:

          29      i.  Ariantie Ariens REIJERKERK, ook bekend als RIJDERKERCK, geb. ca 1620 in Mijnsheerenland, ovl. 20 Feb 1691 - 14 Apr 1694 in Mijnsheerenland, beroep boerin te Mijnsheerenland.  Ariaantje zette na het overlijden van haar man het boerenbedrijf voort. Zij had 7 morgen land in eigendom en pachtte er nog ruim 7 morgen bij o.a. van het Gasthuis te Dordrecht. Passeert test. 's-Gravendeel 20 Feb 1691, doet bouwneringe a/d Blaeck met 3 k. boven 8 jr. met dienstbode (lijst familiegeld Mijnsheerenland 1674). Op 14 Apr 1694 werd haar boedel verkocht voor f.107.

                       Getuige bij:  Cornelis Pieters REIJERKERK  #7643   Gedoopt  20 Feb 1661  Puttershoek

                       Getuige bij:  Ariaentge Pieters REIJERKERK  #7644   Gedoopt  22 Sep 1669  Puttershoek

                       Getuige bij:  Meeuwis Pieters REIJERKERK  #1852   Gedoopt  27 Okt 1675  Mijnsheerenland. Zij trouwde Dingeman Jacobs HOFMAN, getrouwd ca 1650 in Mijnsheerenland, geb. ca 1625 in Mijnsheerenland (zoon van Jacob Pietersz HOFMAN en Marietje DINGEMANSD), ovl. ca 1675 in Mijnsheerenland, beroep boer te Mijnsheerenland.  Heemraad Mijnsheerenland 1664, schepen Mijnsheerenland 1665. In 1675 getaxeerd op f.1000,-,- voor fam.geld.

                       Getuige bij:  Maergien Ariesd HOFMAN  #267380   Gedoopt  18 Dec 1639  Puttershoek.

       + 30     ii.  Pieter Adriaansz REIJERKERK geb. ca 1625.

       + 31    iii.  Arien Ariensz De Jonge REIJERKERK geb. ca 1625.

       + 32    iv.  Claes Ariensz REIJERKERK geb. ca 1630.

          33     v.  Neeltje Ariens REIJERKERK.  Getuige bij:  Ariaentge Pieters REIJERKERK  #7644   Gedoopt  22 Sep 1669  Puttershoek.

 

21. Arie Pietersz REIJERKERK, geb. ca 1617 in Mijnsheerenland.  Hij trouwde Neeltje BASTIAANS, geb. ca 1621 in Mijnsheerenland.

                       Kinderen:

          34      i.  Arie Ariesz REIJERKERK, geb. ca 1646 in Mijnsheerenland of Oud-Beijerland ? . Getuige bij:  Martijntie Gabriels SCHEELHOECK  #266639   Gedoopt  17 Feb 1692  Spijkenisse

                       Getuige bij:  Martijntie Gabriels SCHEELHOECK  #266661   Gedoopt  ca Dec 1690  Spijkenisse. Hij trouwde NN.

       + 35     ii.  Bastiaan Ariesz REIJERKERK geb. ca 1647.

 

 

Vijfde Generatie

 

22. Jan Janszn REIJERKERK, geb. ca 1620 in Strijen, gedoopt ca 1623 in Strijen, ovl. na 23 Nov 1675 in Heinenoord of Strijen, begraven in Heinenoord, beroep landbouwer.  Woont op stee van Welbooren 1673. Jan Jansz trad op 30 Nov 1648 in een Ridderkerkse akte op voor zichzelf en als medevoogd van de nagelaten kinderen van Jan Huyhensz saliger en alle erfgenamen van Meijntgen Huygensdr saliger. Jan Jansz woonde in de Strijende Polder bij Strijensas. Jan en Maeycke testeerden bij notaris Quirijn te Strijen op 23 Nov 1675, hij overleed vermoedelijk kort daarna. Hij trouwde Maeycke Cleysdr JOPPE, ook bekend als Maaike, getrouwd ca 1650 in Strijen, geb. 1619 in Barendrecht (dochter van Cleijs Cornelis JOPPE en Grietgen Meeusdr PALSROCK), gedoopt 7 Apr 1619 in Barendrecht, ovl. na 1673 in Strijen.

                       Kinderen:

          36      i.  Aryaentje Jansdr REIJERKERK, geb. ca 1652 in Strijensas, gedoopt ca 1652 in Strijen, ovl. vr 19 Dec 1699 in Strijen.  Zij trouwde Jan Leenderts REIJERKERK, getrouwd 1680 in Strijen, geb. 1624 - 1630 in Rijsoord (zoon van Leendert Ariensen SLICKERVEER en Swaentien Jansdr SNIJDER), ovl. 1701 in Strijen, begraven 12 Aug 1701 in Strijen.  8 Jun 1702:Testamentaire voogden over de minderjarige kinderen en erfgenamen van hem zijn Kors Jansz SPRUIJT als in huwelijk hebbende Cornelia Jans REIJERKERK voor hem selve ende Pleun Leenderts SLICKERVEER woonende onder Reijerkerck alsmede Cornelis Tijsz DE VRIES wagenmaker op Claeswael, daar moeder af was Arijentje JANS. Zij transporteren aan Fop Pieters VERWEEL sekere huijsinge schuijr en erve staende en gelegen aan de Strijense Westdijk. Bij het huis etc. volcht nog het gewas te velde staende op 14 mergen lant gelegen in Nieuw-Cromstrijen Scharlaekensoort als Numanspolder de koop bij de cooper gekocht om f.1600,0,0 (bron: RA Strijen 8 Jun 1702-5). 24 Mrt 1714: Pleun Leenderts RIJDERKERK wonende onder Rijderkerk verklaart als testamentair voogt over nagelaten onmondige kinderen en erfgenamen van voorn. Jan Leenderts RIJDERKERK nevens Cornelis Tijssen de VRIES wonende te Claeswael, zij machtigen Ed Pieter van der STOUP procureur voor de Hoge Vierschaar van Strijen, waar te nemen wegens arrest op huise toebehoort hebbende Cornelis Tijsse de VRIES vercocht bij parate executie door deurwaarder Gerrit van NOORWEGEN vercocht tot Dordt gedaan 24 Mrt 1714 t.o.v. de Claaswaalse schepenen Cornelis ROOBOL en Aert CLOOTWIJK (bron: RA Cromstrijen 24 Mrt 1714-28).

       + 37     ii.  Johannes Janszn REIJERKERK geb. ca 1654.

       + 38    iii.  Cornelis Janszn REIJERKERK geb. 1656.

          39    iv.  Lijntje Jansdr REIJERKERK, geb. 1658 in Strijen, gedoopt 17 Nov 1658 in Strijen, ovl. vr 19 Dec 1699 in Strijen.  Streekarchief Heinenoord archiefnr SG 810. Zij trouwde Jan Ariense HOEKSEWEGH, getrouwd ca 1686 in Strijen, geb. 1658 in Strijen (zoon van Arie Cornelis HOEKSEWEG en Lijsbeth JANSDR), gedoopt 17 Nov 1658 in Strijen, ovl. 3 Mei 1713 in Strijen (Strijen 1713, den 3e Meij bragt Johannis Jans aen om te begraven Schepen Jan Hoeksw: onder de Classis van F 6,-,-.), beroep bouwman.  Jan was bouwman en schepen van Strijen.

          40     v.  Grietje Jansdr REIJERKERK, geb. 1661 in Strijen, gedoopt 9 Okt 1661 in Strijen, ovl. vr 17 Feb 1707 in Westmaas.  Zij trouwde Gerrit Jans HAGESTEIN, getrouwd 1702, geb. ca 1653 in Numansdorp (zoon van Jan Aarts HAGESTEIJN en NN), ovl. 22 Mrt 1730 in Nieuw-Beijerland, ondertrouw 14 Okt 1702 in Strijen.  Woont o/d Hitsert 1702.

                       Getuige bij:  Jan Gerrits HAGESTEIN  #66056 & Ariaantje Cornelisse Van ARKEL #4142   Getrouwd  19 Okt 1727  Nieuw-Beijerland

                       Getuige bij:  Willem Gerritsz HAGESTEIN  #66053 & Bastiaantje Dirks De REGT #66054   Ondertrouw  24 Jun 1724  Nieuw-Beijerland.

          41    vi.  Maria Jansdr REIJERKERK, geb. 1664 in Strijen, gedoopt 4 Mei 1664 in Strijen, ovl. na 2 Mrt 1732 in Dinteloord en Prinsenland.  Streekarchief Heinenoord archiefnr. SG 810

                       Getuige bij:  Gerrit Teunisz Van MAASDAM #67577   Gedoopt  1 Jun 1727  Steenbergen

                       Getuige bij:  Catharina Jansd BURGER  #50547   Gedoopt  29 Aug 1728  Dinteloord en Prinsenland. Zij trouwde Willem Corneliszn BURGER, ook bekend als BORGER/BORGERS/BURGERS, getrouwd ca 1690 in Strijen, geb. 1665 in Strijen (zoon van Cornelis Willems BURGER en Maaijke Jans Van Der LINDEN), gedoopt 29 Jul 1665 in Strijen, ovl. in Strijen.  Streekarchief Heinenoord archiefnr. SG 810. Hij verhuisde in 1707 met het hele gezin naar Prinsenland/Dinteloord.

          42   vii.  Cornelia Jans REIJERKERK, geb. ca 1667 in Strijen, gedoopt ca 1667 in Strijen.

 

27. Cornelis Janszn VERSLUYS, ook bekend als REIJERKERK, ook bekend als RIDDERKERCK, geb. ca 1632 in Strijen, ovl. 7 Jun 1687 - 13 Aug 1687 in Heijningen, beroep landbouwer.  Hij was eerst bedrijfsleider op een boerenbedrijf, later pachtte hij een boerderij gelegen in de polder van Heijningen met 35 morgen land voor f.450,-,- per jaar. Hij was schepen van Fijnaart vanuit Heijningen en burgemeester van Heijningen. Hij was diaken en ouderling van Fijnaart. Cornelis en Willempje testeerden te Heijningen op 12 Aug 1676. Op 18Jul 1686 verklaarde Cornelis dat hij aan zijn kinderen Jan en Geertje uit het huwelijk met Willempje bij het bereiken van de leeftijd van twintig jaar f.300,-,- zou geven. Op 7 Jun 1687 testeerde Cornelis voor notaris Jan Van HARTEL te Willemstad ziek en te bed liggend. Op 23 Sep 1687 en op 11 Okt 1687 bleek de boedel in totaal f.3622,-,- waard te zijn. Hij trouwde (1) Maaike HENDRIKSD, getrouwd 1657 in Fijnaart, geb. ca 1637 in Heeroudelands-Ambacht (dochter van Hendrik AARTSZ en NN), ovl. 1 Mei 1664 - 30 Jun 1664 in Fijnaart, ondertrouw 9 Nov 1657 in Fijnaart.  Uit de op 14 Jan 1665 opgemaakte inventaris van de goederen van de nagelaten boedel van Maaike bleek de waarde van deze boedel f.1273,-,- te zijn. Hij trouwde (2) Willempje Cornelis GROOTENBOER, getrouwd ca 1665 in Fijnaart, geb. 1641 in Fijnaart (dochter van Cornelis Willems GROOTENBOER en Maaike Huibrechtsd Van Der MEER), gedoopt 26 Feb 1641 in Fijnaart, ovl. 1685 - 4 Aug 1686 in Fijnaart.  Hij trouwde (3) Adriaantje Huibrechtsd LEEST, getrouwd 4 Aug 1686 in Fijnaart, geb. 1657 in Fijnaart (dochter van Huibrecht Laurensz LEEST en Geertrui Aartsd Van WIJNGAARDEN), gedoopt 23 Jan 1657 in Fijnaart, ovl. na 1712 in Fijnaart ?

                       Kinderen van Maaike HENDRIKSD:

          43      i.  Adriaantje Cornelisd VERSLUYS, geb. 1658 in Fijnaart, gedoopt 15 Sep 1658 in Willemstad.  Zij trouwde Maarten Reiniersz VOS, getrouwd 1 Nov 1682 in Fijnaart, geb. 1631 in Fijnaart (zoon van Reinier Jansz VOS en Jannetje MAARTENSD), gedoopt 16 Nov 1631 in Fijnaart, ovl. vr 24 Dec 1684 in Fijnaart.

          44     ii.  Elisabeth Cornelisd VERSLUYS, geb. 1664 in Fijnaart, gedoopt 27 Apr 1664 in Fijnaart, ovl. in Fijnaart.

                       Kinderen van Willempje Cornelis GROOTENBOER:

          45    iii.  Maaike Cornelisd VERSLUYS, geb. 1666 in Fijnaart, gedoopt 14 Nov 1666 in Willemstad, ovl. vr 8 Apr 1716 in Fijnaart.  Zij trouwde (1) Gerrit THEUNISZ, getrouwd 26 Aug 1685 in Fijnaart, geb. ca 1666 in Dinteloord en Prinsenland, ovl. 13 Apr 1701 - 1702, ondertrouw 11 Aug 1685 in Fijnaart.  Zij trouwde (2) Cornelis Jacobsz CRUIJSLANDER, ook bekend als KRUISLANDER, getrouwd 1702 in Fijnaart, geb. 1679 in Fijnaart (zoon van Jacob Jacobsz CRUIJSLANDER en Neeltje Cornelisd SPAENJAERT), gedoopt 29 Okt 1679 in Fijnaart, ovl. 14 Jul 1707 in Fijnaart.  Zij trouwde (3) Cornelis Cornelisz NEEF, getrouwd 1 Apr 1708 in Fijnaart, geb. ca 1666 in Fijnaart (zoon van Cornelis Woutersz NEEF en Gieltje Cornelisd KRAMER), ovl. vr 27 Mei 1715 in Fijnaart, ondertrouw 25 Feb 1708 in Fijnaart.

          46    iv.  Jan Cornelisz VERSLUYS, geb. 1668 in Willemstad, gedoopt 6 Mei 1668 in Willemstad, ovl. vr 20 Dec 1671 in Fijnaart.

          47     v.  Jan Cornelisz VERSLUYS, geb. 1671 in Willemstad, gedoopt 20 Dec 1671 in Willemstad, ovl. vr 12 Jul 1676 in Fijnaart.

          48    vi.  Geertrui Cornelisd VERSLUYS, geb. 1673 in Fijnaart, gedoopt 26 Feb 1673 in Fijnaart, ovl. 21 Aug 1749 in Fijnaart (aangegeven).  Zij trouwde (1) Meeuwis Jansz BURGERS, getrouwd ca 1695, geb. 1643 in Fijnaart (zoon van Jan Meeuwisz BURGERS en Jannetje KLAASD), gedoopt 25 Okt 1643 in Fijnaart, ovl. 27 Jun 1701 - 31 Jul 1701 in Fijnaart.  Zij trouwde (2) Arie Gerritsz SNIJDER, getrouwd ca 1702, geb. 1651 in Fijnaart (zoon van Gerrit Jansz SNIJDER en Aagje JACOBSD), gedoopt 4 Jun 1651 in Fijnaart, ovl. 4 Apr 1702 - 1 Apr 1703 in Fijnaart.  Zij trouwde (3) Leendert Cornelisz De BEEN, getrouwd 1703 in Fijnaart, geb. 1671 in Heijningen (zoon van Cornelis Leendertsz De BEEN en Marietje PIETERSD), gedoopt 13 Sep 1671 in Willemstad, ovl. 1 Dec 1735 - 11 Dec 1735 in Fijnaart, ondertrouw 20 Apr 1703 in Fijnaart.

       + 49   vii.  Jan Cornelisz VERSLUYS geb. 1676.

                       Kinderen van Adriaantje Huibrechtsd LEEST:

          50  viii.  Adriaantje Cornelisd VERSLUIJS, geb. 1687 in Fijnaart, gedoopt 23 Feb 1687 in Fijnaart.  Zij trouwde Cornelis Aartsz HOLLEMAN, getrouwd 4 Jun 1713 in Fijnaart, geb. ca 1685 in Klundert ?, ondertrouw 14 Mei 1713 in Klundert.

 

30. Pieter Adriaansz REIJERKERK, ook bekend als RIJDDERKERCK/DIJCK, geb. ca 1625 in Mijnsheerenland, ovl. na 1700, beroep boer te Mijnsheerenland.  Hij woonde aan de Blaak onder Mijnsheerenland, maar liet een gedeelte van zijn kinderen in Puttershoek dopen. Hij trouwde (1) Agnietje Meeuwisd HOFMAN, getrouwd ca 1658, geb. ca 1637 (dochter van Meeuwis Ariens HOFMAN en Ariaentge CORNELIS), ovl. vr Mrt 1684 in Mijnsheerenland.  Getuige bij:  Ariaentge Ariensd REIJERKERK  #319026   Gedoopt  20 Mei 1674  Mijnsheerenland

      Getuige bij:  Leena Ariens REIJERKERK  #1772   Gedoopt  20 Mei 1674  Mijnsheerenland. Hij trouwde (2) Soetje RUTTE, getrouwd 1684 in Strijen, geb. ca 1624 in Puttershoek, ondertrouw 17 Mrt 1684 in Strijen (hij van Mijnsheerenland, zij, woonenden op Strijen. getrouwt in Strijen).  J.d. wonende Puttershoek (1644). Woonde Strijen (1684).

                       Kinderen van Agnietje Meeuwisd HOFMAN:

          51      i.  Ariaentie Pieters REIJERKERK, geb. 1659 in Mijnsheerenland, gedoopt 9 Mrt 1659 in Puttershoek (kind van de Blaeck ).

          52     ii.  Cornelis Pieters REIJERKERK, geb. 1661 in Mijnsheerenland, gedoopt 20 Feb 1661 in Puttershoek (kind van de Blaeck onder Minsheerenlant ).  Getuige bij:  Jan Pietersz WEERT  #314487   Gedoopt  18 Mrt 1685  Mijnsheerenland.

          53    iii.  Ariaentge Pieters REIJERKERK, geb. 1669 in Mijnsheerenland, gedoopt 22 Sep 1669 in Puttershoek (kind van de Black onder Mijnsheerenlandt).

          54    iv.  Lijntge Pieters REIJERKERK, ook bekend als RIJDERKERK, geb. 1672 in Mijnsheerenland, gedoopt 11 Sep 1672 in Mijnsheerenland, ovl. 19 Mei 1752 in Mijnsheerenland (Arij Maaskant geeft aan het lijk van zijn moeder Lijntje Reijerkerk. Oud 80 jaaren. Onder de classis van F 3.-.-.).  Wonend onder weg na de Blaak. Lijntje Pietersdr: Rijderkerk, Cornelis Arijensz: Maaskant. inw: Lidmaten 1717 Mijnsheerenland

                      

                       . Zij trouwde (1) Bastiaan Arijensz MAASKANT, getrouwd 17 Apr 1702 in Mijnsheerenland, geb. ca 1675 in Westmaas (zoon van Adriaan Bastiaansz MAASKANT en Anneke Cornelisd GELDERBLOM), gedoopt 15 Okt 1679 in Mijnsheerenland, ovl. vr 2 Feb 1718, beroep boer te Mijnsheerenland, ondertrouw 25 Mrt 1702 in Mijnsheerenland.  Zij trouwde (2) Arien Claasz Van GEMPEL, getrouwd 27 Feb 1718 in Mijnsheerenland, geb. 1682 in Mijnsheerenland (zoon van Claes Jacobs Van GEMPEL en Marijgje Ariens Van Der SPUIJ), gedoopt 3 Mei 1682 in Mijnsheerenland, ondertrouw 2 Feb 1718 in Mijnsheerenland (Den 2 Februarij Arij Klaasz: van Gempel J.M met Lijntje Pietersdr Rijderkerk We van Bastiaan Arijensz: Maaskant, beijde gebooren en woonende alhier. Alhier getrouwd den 27 Februarij. Trouwboek Mijnsheerenland).  Wonend Achter het Dorp, Andries Ottosz: Maaskant, Marijtje Arijensdr: van der Speuij. vr: Arij Claasz: van Gempel. vr. soon. Lidmaten 1717 Mijnsheerenland

                      

                       .

       + 55     v.  Meeuwis Pieters REIJERKERK geb. 1675.

 

31. Arien Ariensz De Jonge REIJERKERK, ook bekend als RIJDERKERCK/RYDERKERCK, geb. ca 1625 in Mijnsheerenland, ovl. vr 1712, beroep boer te Mijnsheerenland.  Heemraad van Mijnsheerenland. Hij pachtte het land voor zijn bedrijf. Hij bezat een huis aan de Blaak te Mijnsheerenland.

      Getuige bij:  Ariaentge Pieters REIJERKERK  #7644   Gedoopt  22 Sep 1669  Puttershoek

      Getuige bij:  Teuntie Arijens REIJERKERK  #1764 & Cornelis Arijens TUIJNDER #1773   Ondertrouw  7 Apr 1684  Oud-Beijerland

      Getuige bij:  Arijen Pietersz WEERT  #314490   Gedoopt  27 Sep 1687  Mijnsheerenland

      Getuige bij:  Pietertje Pietersd WEERT  #314486   Gedoopt  5 Mrt 1690  Mijnsheerenland. Hij trouwde Maartje Meeuwis HOFMAN, ook bekend als Maartje/Maergie, getrouwd ca 1657 in Mijnsheerenland, geb. ca 1637 in Mijnsheerenland (dochter van Meeuwis Ariens HOFMAN en Ariaentge CORNELIS).

                       Kinderen:

          56      i.  Meeuwis Ariens REIJERKERK, geb. ca 1658 in Mijnsheerenland, ovl. vr 1670.

          57     ii.  Maerten Ariens REIJERKERK, ovl. vr 7 Nov 1666.

          58    iii.  Pieter Ariens REIJERKERK, geb. ca 1659 in Mijnsheerenland, ovl. vr 1676.

          59    iv.  Pietertje Ariens REIJERKERK, ook bekend als REIJERKERCK/RIJDDERKK/RIJDERKERCK, geb. ca 1661 in Mijnsheerenland.  Zij trouwde Pieter Jansz WEERT, ook bekend als WAARD/WEERDT/WEERD/WAERT, getrouwd 16 Jul 1684 in Mijnsheerenland, geb. in Sliedrecht (zoon van Jan WEERT en NN), ovl. vr 1 Apr 1702, ondertrouw 24 Jun 1684 in Mijnsheerenland (Ondertrouwt den 24 Juny. Pieter Jansen Weerdt J:M: geb in Sliderig en won onder Heijnen Oordt. Pietertie Ariens Reijerkerck J geb en won alhier alhier getrout den 16 Julij 1684 Trouwboek Mijnsheerenland

                       ).

       + 60     v.  Cornelis Arijens REIJERKERK geb. 1663.

       + 61    vi.  Maarten Ariensz REIJERKERK geb. 1668.

       + 62   vii.  Meeuwis Ariens REIJERKERK geb. ca 1673.

          63  viii.  Ariaentge Ariensd REIJERKERK, ook bekend als RYDERKERCK, geb. 1674 in Mijnsheerenland, gedoopt 20 Mei 1674 in Mijnsheerenland.  Tweeling met Leena.

          64    ix.  Leena Ariens REIJERKERK, ook bekend als RYDERKERCK, geb. 1674 in Mijnsheerenland, gedoopt 20 Mei 1674 in Mijnsheerenland.  Tweeling met Ariaentge.

          65     x.  Arij Ariens REIJERKERK, geb. 1676 in Mijnsheerenland, gedoopt 19 Apr 1676 in Mijnsheerenland.  Doopgetuigen waren Arien Clasen KRUIJDHOF en Pietge DINGEMANS.

       + 66    xi.  Pieter Ariens REIJERKERK geb. ca 1676.

 

32. Claes Ariensz REIJERKERK, geb. ca 1630 in Mijnsheerenland/Strijen ? . Hij trouwde NN, getrouwd ca 1655, geb. ca 1630.

                       Kinderen:

       + 67      i.  Arien Claesz REIJERKERK geb. ca 1657.

 

35. Bastiaan Ariesz REIJERKERK, geb. ca 1647 in Mijnsheerenland.  Hij trouwde NN.

                       Kinderen:

          68      i.  Bastiaantje Bastiaansd REIJERKERK, ook bekend als RIJDERKERK, geb. ca 1682 in Mijnsheerenland.  Zij trouwde Crijn Fransse Van Der GRAAF, getrouwd 5 Nov 1702 in Mijnsheerenland, geb. 1678 in Puttershoek (zoon van Frans Ariens Van Der GRAAF en Percijntje PIETERSDR), gedoopt 13 Feb 1678 in Puttershoek, ondertrouw 14 Okt 1702 in Mijnsheerenland (Den 14 October 1702. Crijn Fransz. van der Graaf, J:M. van Puttershoek met Bastiaantje Bastijaans Rijderkerk. J:D. beijde woonende onder Moerkerken alhier getrouwd den 5 Novenmbr Trouwboek Mijnsheerenland).

 

 

Zesde Generatie

 

37. Johannes Janszn REIJERKERK, ook bekend als Josanus, geb. ca 1654 in Strijen, gedoopt ca 1654 in Strijen, ovl. 17 Mrt 1729 in Strijen (aangegeven), beroep landbouwer.  Johannes was schepen van Strijen en landbouwer in de Strijense polder. Johannes en Erckje trouwen onder huwelijkse voorwaarden (bron: Notarieel Strijen no. 7654). Lidmatenlijst 1722: Johannes Janse REIJERKERK, weduwnaar, wonende Nieuw Bonaventura. Hij trouwde Erckje Jansdr SNEEP, ook bekend als Dirckje, getrouwd 18 Jan 1691 in Strijen, geb. 1654 in Mijnsheerenland (dochter van Jan Cornelisz SNEEP en Truijgen Andries SNIJDER), ovl. 1720 in Strijen (aangegeven 17 Nov 1720), begraven 17 Nov 1720 in Strijen.  Getuige bij:  Truytje Cornelisd SNEEP  #860   Gedoopt  3 Mrt 1686  Mijnsheerenland

      Getuige bij:  Jan Cornelisz SNEEP  #320683   Gedoopt  7 Feb 1692  Mijnsheerenland

      Getuige bij:  Ot Cornelisz SNEEP  #320684   Gedoopt  7 Dec 1692  Mijnsheerenland

      Getuige bij:  Hendrik Willemsz RAS  #54872   Gedoopt  14 Jun 1716  Strijen.

                       Kinderen:

       + 69      i.  Hendrik Jans REIJERKERK geb. 1691.

          70     ii.  Jan Johannesz REIJERKERK, geb. 11 Aug 1694.

 

38. Cornelis Janszn REIJERKERK, geb. 1656 in Strijen, gedoopt 30 Apr 1656 in Strijen, ovl. 11 Okt 1709 in Strijen (aangegeven).  Hij trouwde (1) Neeltje Jansdr Van Der LINDEN, getrouwd ca Nov 1690, geb. ca 1647 in Heinenoord, ovl. 31 Dec 1707 in Strijen (aangegeven).  Getuige bij:  Trijntje Isaacks HARTIGVELD  #281116   Overleden  22 Jan 1700  Strijen n 1674 waren de (aangetrouwde) kinderen:

      - Jan Ariensz Geervliet, als in huwelijk hebbende Teuntje Poulus van Linde, ƒ 7:10:0, over gebragt op 't qouhier van Dordt: fol 256 vso, opt consent van Jare 1706 sulx hier geroijt.

      - Arien Corn. Boer in huwel. hebben Lijsbet Pouls van Linden ƒ 7:10:0.

      - Cornelis Jansz Rijderkerck ten egte hebben Neeltie Jansz van Linden, te voren wede. van Rijn Poulsz van Linden ƒ 7:10:0.

      - Hendrick Claesse Gruijter man en voogt van Grietie Pouwels, te voren wede van Abram Pouls van Linden: ƒ 7:10:0.

     

      Dordrecht, 200e Penning, 23-1-1703: Wij ondergesz.  Jan Geervliet, als in huwelijk hebbende Teuntje Pauwels van der Linden, Arien Cornelisse Boer in huwelijk hebbende Lijsbet Pauwels van der Linden, Cornelis Janse Rijderkerk ten egte hebbende Neeltje Janse vander Linden, die te voren wed.e was van Reijn Pauwels van der Linden, ende Hendrick Klaassen Gruijter als Man en Voogd van Grietje Pauwels, die te voren wed:e was van Abram Pauwels van der Linden, ende in die qualitijd te samen Erfgen: Ex testamento van Annigje Cornelis, wed:e was van Pauwels Rijnen van der Linden Za: Zij verclaren en beloven bij desen in toeComende, Soo Wanneer eenige Persoonele 200e Penn: bij Haer Ed: groot Mog: mogten werden geConsenteert Jder een vierde Part te Sullen dragen en Betalen Inde Somme van dartig guldens sijnde den penn: van ses duijsent guldens Capitaal Waer mede den Boedel van de voorsz: Annigje Cornelis In't Quohier vanden Personelen 200 penn: onder s Gravendeel bekent Staat, en aangeslagen is, en oversulcx ider naer advenant de Somme van Vijftien hondert guldens bedragende voor iders Hooft deel sevegl: toen Stuijvers, met verdre Expresse overgifte, dat wij ondergesz. ider met vijftien hondt: gl. Capl: off seve guldens thien Stv: inden voorsz. 200 penn: int voorsz. quohier van s Gravendeel mogen werden aen geslagen en dat den Boedel vande voorsz. Annigje Cornelis aldaer alsoo gesepareert mag werden tot naer cominge van t gene voorsz. staat verbinden wij Ondergesz: onse Persoonen en(de) alle onse goederen Stellende de selve ten bedwange van allen regten ende regteren ende Specialijk den Ed: Hove van Holland. Actum s'Gravendeel den 29 Octob: 1698 en was onderteeckent Jan Ariens Geerevliet, Arien Cornellisse Boer, dusdanige letters G N S H waren gestelt bij Cornelisse Jansse Rijderkerck, Hendrik Klaassen Gruijter, Lager stond Mij Present als Secretaris van s Gravendeel en(de) ondert: W:d. Voogt 1698 onderstond. Naer gedane Collatie tegens sijn originele geteekende is dese daer mede van woorde te woorde wel accorderende bevonden bij mij ondergesz. op s'Gravendeel residerende Nots. Publijc. den 23 Januarij 1703 onderstond. Quod Attestor was getekent W:D:Voogt Nots. Pub. Adres: 's-Gravendeel.

      . Hij trouwde (2) Neeltje Bastiaen POLDERDIJK, getrouwd 25 Okt 1708 in Sint-Anthoniepolder, geb. 1659 in Sint-Anthoniepolder (dochter van Bastiaen Willems POLDERDIJK en Leentye JANSDR), gedoopt 16 Feb 1659 in Sint-Anthoniepolder, ondertrouw 11 Okt 1708 in Strijen en Sint Anthoniepolder.  Doopgetuige was Neeltie WILLEMS. Belijdenis Sint Anthonie Polder 22 Dec 1684. 4 Nov 1709: Neeltie Bastiaans POLDERDIJK, laatst weduwe van Cornelis Jans REIJERKERK verkoopt haar huis aan Pieter Jacobs ZEVENBERGEN (bron: RA SAP 2)

      Getuige bij:  Lena Cornelisd BELLAART  #85156   Gedoopt  5 Nov 1684  Mijnsheerenland

      Getuige bij:  Bastiaan Cornelisz BELDERT  #67384   Gedoopt  18 Mei 1692  Mijnsheerenland.

                       Kinderen van Neeltje Jansdr Van Der LINDEN:

          71      i.  Willemtje Cornelis REIJERKERK, ook bekend als RIJDERKERK, geb. ca 1680 in Den Hitsert, ovl. vr 22 Aug 1705.  Zij trouwde Crijn Jans TUCK, getrouwd 1702, geb. 1666 in Westmaas (zoon van Jan Joosten TUCK en Leijtje Quirijnen HUIJSER), gedoopt 7 Nov 1666 in Westmaas, ovl. vr 25 Apr 1738 in Westmaas, ondertrouw 29 Apr 1702 in Mijnsheerenland (Den 29 April 1702. Crijn Jansz. Tuk, Wr van Marijtje Jans Smit, woonende onder Moerkerken met Willemtje Cornelis Rijderkerk. J:D. van den Hitserd. Attestatie gegeeven op den Hitserd. Trouwboek Mijnsheerenland).  Wonend aan de Westdijk, Krijn Jansz: Tuk. Vertrokken met attestatie na de Westmaas 4 octob. 1721. Lidmaten 1717 Mijnsheerenland

                       .

 

49. Jan Cornelisz VERSLUYS, geb. 1676 in Fijnaart, gedoopt 12 Jul 1676 in Fijnaart, ovl. 21 Dec 1738 - 2 Apr 1739 in Fijnaart.  Hij trouwde (1) Adriaantje Laurensd LEEST, ook bekend als BLOKLAND, getrouwd ca 1696 in Fijnaart, geb. 1672 in Fijnaart (dochter van Laurens Huibrechtsz LEEST en Aagje Adriaansd SLOBBE), gedoopt 14 Feb 1672 in Fijnaart, ovl. 5 Dec 1718 - 30 Apr 1721 in Fijnaart.  Hij trouwde (2) Cathalina Dirksd GROOTENBOER, getrouwd 18 Mei 1721 in Fijnaart, geb. 1672 in Fijnaart (dochter van Dirk Jansz GROOTENBOER en Cathalina Cornelisd LEEST), gedoopt 24 Apr 1672 in Fijnaart, ovl. 1736 - 1738 in Fijnaart, ondertrouw 3 Mei 1721 in Fijnaart.

                       Kinderen van Adriaantje Laurensd LEEST:

       + 72      i.  Cornelis Jansz VERSLUIJS geb. 1708.

 

55. Meeuwis Pieters REIJERKERK, ook bekend als RIJDERKERK, geb. 1675 in Mijnsheerenland, gedoopt 27 Okt 1675 in Mijnsheerenland, ovl. 1747, beroep boer te Mijnsheerenland.  Ouderling te Mijnsheerenland 1727. Hij trouwde Lijsbeth Ariens SALIJ, ook bekend als ZALIJ, getrouwd 1703 in Heerjansdam, geb. 1673 in Heerjansdam (dochter van Arien Arijens SALIJ en Aagje JOOSTENDR), gedoopt 30 Apr 1673 in Heerjansdam, ovl. 23 Jul 1751 in Puttershoek (Jck ondergesz: verclare bijdese Jngevolge van de ordonnantie op het middel van't begraven geemaneert aangevingh tedoen van tlijck van mijn moeder de wed: meuwis Rijerkerck, als gehoorende onder de classis van ses guldens om dien conform het voorsz: Regt te voldoen, gedaan Puttershoeck den 23e Julij 1751 6:-:- Arij Rijerkerk Gaarder Puttershoek

      ), begraven 25 Jul 1751 in Mijnsheerenland (Arij Reijerkerk; geeft aan het lijk van sijn moeder, Lijsbet Salij; onder Puttershoek overleeden; en op Mijnsheerenland begraaven; behoorende onder de classis van f 6.-.- Gaarder Mijnsheerenland), ondertrouw 8 Jun 1703 in Heerjansdam, ondertrouw 10 Jun 1703 in Mijnsheerenland (Den 10 Junij 1703. Meeuwis Pietersz: Rijderkerk. J:M. van Moerkerken met Lijsbeth Arijens Zalij J.D. van Heerjansdam. Attestatie gegeeven op Heerjansdam Trouwboek Mijnsheerenland).  Getuige bij:  Meeuwis Pietersz REIJERKERK #107059   Gedoopt  13 Feb 1735 Wonend aan de Blaak, beginnende van het Oosten. Meeuwis Pietersz: Rijderkerk, Lijsbeth Arijens Zalij vr: Lidmaten 1717 Mijnsheerenland

      .

                       Kinderen:

          73      i.  Agnietje Meeuwisse REIJERKERK, geb. 1704, gedoopt 30 Mrt 1704 in Mijnsheerenland.

       + 74     ii.  Pieter Meeuwisz REIJERKERK geb. 1705.

          75    iii.  Arie Meeuwisse REIJERKERK, ook bekend als RIJERKERK, geb. 1707 in Mijnsheerenland, gedoopt 9 Okt 1707 in Mijnsheerenland, ovl. 17 Sep 1768 in Puttershoek (Jk ondergeteikende Pieter Meuwisz: Rijerkerk verklaren ingevolge van de ordonnantie op het begraven geemaneert aangevinge te doen van't lijk van mijn Broeder Arij Meuwisz: Rijerkerk gehorende onder de Classis van vijftien Guldens, Actum 17 September 1768 f 15:-:-, f 15:-:- vermits, ongehuwt overleden is dus dubbelrregt Pieter Rijerkerk Gaarder Puttershoek), beroep boer te Mijnsheerenland, later te Puttershoek.  Getuige bij:  Lijsbeth Ariens SALIJ  #1853   Overleden  23 Jul 1751  Puttershoek

                       Getuige bij:  Lijsbeth Ariens SALIJ  #1853   Begraven  25 Jul 1751  Mijnsheerenland.

          76    iv.  Cornelis Meeuwisse REIJERKERK, geb. 1710 in Mijnsheerenland, gedoopt 21 Apr 1710 in Mijnsheerenland.

          77     v.  Dirk Meeuwis REIJERKERK, geb. ca 1720.

 

60. Cornelis Arijens REIJERKERK, geb. 1663 in Mijnsheerenland, gedoopt 30 Mei 1663 in Mijnsheerenland.  Woonde aan de Blaak. Hij trouwde Magteltje ENGELEN, getrouwd ca 1692 in Mijnsheerenland, geb. ca 1670.  Woonde aan den Blaeck.

                       Kinderen:

          78      i.  Maeyken Cornelisse REIJERKERK, geb. 1692 in Heinenoord, gedoopt 15 Jun 1692 in Heinenoord, ovl. vr 6 Nov 1728.  Doopgetuigen waren Ary Ariens RIJDERKERK en Ariaentje ARIJENS. Zij trouwde Gijsbert Willems HOOIJMAAIJER, getrouwd ca 1725, geb. 1698 in Strijen (zoon van Willem Gijsberts HOOIJMAAIJER en Lijsbeth Jans VERVIEL), gedoopt 11 Jul 1698 in Strijen.

       + 79     ii.  Arie Cornelisse REIJERKERK geb. 1694.

          80    iii.  Leendert Cornelisz REIJERKERK, geb. 1694 in Mijnsheerenland, gedoopt 17 Okt 1694 in Mijnsheerenland.  Doopgetuigen waren Lijntie Ariens RIJDERKERCK, Neeltie WEUYSTERS, Maertie Ariens RIJDERKERCK en Dirck ENGELE. Leendert werd geboren a/d Molka onder de Noort ende bij absentie v/d dom. in Mijnsheerenland gedoopt.

 

61. Maarten Ariensz REIJERKERK, ook bekend als RIDDERKERK, geb. 1668 in Mijnsheerenland, gedoopt 11 Nov 1668 in Mijnsheerenland, ovl. vr 8 Dec 1726.  Doopgetuigen waren Pieter ARIENS, Pieter MEEUWISZ en Pietertie MAERTENS. J.m. van Mijnsheerenland en wonende Maasdam(1696). Belijdenis te Maasdam 22 Dec 1701. Hij trouwde Catholijntje Cornelisse De GEUS, ook bekend als Lijntje, getrouwd 26 Aug 1696 in Maasdam, geb. 1679 in Maasdam (dochter van Cornelis Wijngaarden De GEUS en Marija Commers BLOK), gedoopt 19 Nov 1679 in Maasdam, ovl. na 13 Mei 1753, ondertrouw 11 Aug 1696 in Maasdam (hij jm van onder Mijnsheerenland, zij jd van Maasdam, beiden wonend te Maasdam).  Belijdenis te Maasdam op 22 Dec 1701. J.d. van en wonende te Maasdam 1696. Zij is sedert 12 Mei 1746 uit liefde besteed bij schoonzoon Arie Dirkse NAAKTGEBOREN. Thans 13 Mei 1753 besteed bij haar dochter Maijke REIJERKERK, weduwe van Bastiaan Van ERKEL voor 16 gulden per jaar en een zak tarwe haagsch (kerk St. Anthoniepolder).

      Getuige bij:  Lijntje Bastiaans Van ARKEL #4081   Gedoopt  8 Dec 1726  Maasdam

      Getuige bij:  Lijntje Ariesd REIJERKERK #869   Gedoopt  30 Jan 1729  Maasdam

      Getuige bij:  Maerten Ariens NAAKTGEBOREN #4088   Gedoopt  2 Feb 1735  IJsselmonde.

                       Kinderen:

          81      i.  Arien Maartens REIJERKERK, geb. 1696 in Maasdam, gedoopt 9 Dec 1696 in Maasdam, ovl. 28 Jan 1697 in Maasdam (aangegeven pro deo).  Doopgetuige was Arjaantje Ariens RIDDERKERK te 's-Gravendeel.

       + 82     ii.  Arien Maartensz REIJERKERK geb. 1697.

       + 83    iii.  Cornelis Maartensz REIJERKERK geb. 1699.

          84    iv.  Marijtje Maartensd REIJERKERK, ook bekend als Maaijke, geb. 1702 in Sint-Anthoniepolder, gedoopt 26 Feb 1702 in Maasdam, ovl. 16 Feb 1765 in Sint-Anthoniepolder (aangegeven).  Getuige bij:  Dirk Cornelisse Van DRONGELEN #61005   Gedoopt  15 Sep 1743  Cillaarshoek

                       Getuige bij:  Martijntje Corsse STOUGJE #69880   Gedoopt  14 Sep 1755  Oud-Beijerland

                       Getuige bij:  Bastiaan Arijsz Van Der LINDEN #100294   Gedoopt  13 Jun 1756  Oud-Beijerland

                       Getuige bij:  Maarten Ariensz REIJERKERK #1713   Gedoopt  27 Jul 1732  Maasdam

                       Getuige bij:  Maarten Cornelisz REIJERKERK  #1428   Gedoopt  27 Jul 1732  Maasdam. Zij trouwde Bastiaan Cornelisz Van ARKEL, ook bekend als ERKEL, getrouwd 19 Mei 1726 in Sint-Anthoniepolder, geb. 1692 in Cillaarshoek (zoon van Cornelis Gijsberts Van ARKEL en Petronella Cornelis Van ESCH), gedoopt 3 Feb 1692 in Maasdam, ovl. 26 Mei 1741 in Sint-Anthoniepolder (aangegeven), ondertrouw 26 Apr 1726 in Sint-Anthoniepolder (zij j.d. van Sint Anthonie Polder).  Doopgetuige was Arjaantjes HENDRICKX. Hij vertrekt naar Sint Anthonie Polder in 1726. Hij woont huis nr. 42 aan de Oostzijde van de Gatsche Dijk op 't Gat in Sint Anthonie Polder in 1732.

          85     v.  Dirk Maartens REIJERKERK, geb. 1703 in Maasdam, gedoopt 28 Okt 1703 in Maasdam, ovl. 16 Jan 1704 in Maasdam (aangegeven pro deo).  Doopgetuige was Isbrantjen.

          86    vi.  Maria Maartens REIJERKERK, ook bekend als Maria/Marijtje, geb. ca 1711 in Sint-Anthoniepolder, ovl. 21 Jan 1790 in IJsselmonde (aangegeven).  Zij trouwde Arij Dirkse NAAKTGEBOREN, getrouwd 1734, geb. 1703 in Oost-IJsselmonde (zoon van Dirk Leendersse NAAKTGEBOREN en Pietertie Ariens VINCK), gedoopt 1 Jul 1703 in Barendrecht, ovl. 15 Jul 1750 - 21 Jan 1790, ondertrouw 30 Apr 1734 in IJsselmonde (zij jd).

 

62. Meeuwis Ariens REIJERKERK, ook bekend als RIJDERKERK, geb. ca 1673 in Mijnsheerenland, ovl. vr 7 Mei 1707.  Getuige bij:  Arien Maartensz REIJERKERK #1782   Gedoopt  8 Dec 1697  Maasdam. Hij trouwde Lijsbeth Dirks CRANENDONCK, getrouwd ca 1698, geb. 1679 in Mijnsheerenland (dochter van Dirk Dircksz KRANENDONK en Jannegie Hermensdr Den OUDEN), gedoopt 17 Sep 1679 in Mijnsheerenland, ovl. 1717 in Mijnsheerenland.  Doopgetuigen waren Marijken en Leendert DIRCKSE.

      Wonend dorps Noord-zijde. Lijsbeth Dirks Kraanendonk Dood 1717, Arijaantje Dirks Kraanendonk Att: na Ant:Polder, Aaltje Groen. inw: Lidmaten 1717 Mijnsheerenland

      .

                       Kinderen:

          87      i.  Arij Meeuwisse REIJERKERK, geb. 1699 in Mijnsheerenland, gedoopt 2 Mei 1699 in Mijnsheerenland.

          88     ii.  Jannigje Meeuwisse REIJERKERK, geb. 1701, gedoopt 27 Feb 1701 in Mijnsheerenland.

          89    iii.  Maaike Meeuwisse REIJERKERK, geb. 1703, gedoopt 15 Jul 1703 in Mijnsheerenland.

       + 90    iv.  Dirk Meeuwisse REIJERKERK geb. 1707.

 

66. Pieter Ariens REIJERKERK, geb. ca 1676 in Mijnsheerenland, ovl. 7 Dec 1741 in Oud-Beijerland (aangegeven).  Vertrok 28 Apr 1740 naar Strijen. Hij trouwde Pleuntje Huijge In 't VELD, getrouwd ca 1700, geb. ca 1679 in Mijnsheerenland ? (dochter van Huijg Sijmonse In 't VELD en Pleuntje JOPPEN), ovl. 8 Jul 1735 in Oud-Beijerland (aangegeven).

                       Kinderen:

       + 91      i.  Arie Pieters REIJERKERK geb. 1702.

          92     ii.  Huijg Pieters REIJERKERK, geb. 1702, gedoopt 31 Dec 1702 in Oud-Beijerland.

          93    iii.  Jannetje Pietersd REIJERKERK, ook bekend als Jannetje, geb. 1705 in Oud-Beijerland, gedoopt 25 Okt 1705 in Oud-Beijerland.  Zij trouwde Huijg Ariens De GRAAF, getrouwd 26 Jul 1733 in Oud-Beijerland, geb. ca 1703? in Strijen (zoon van Arijen Arijensz De GRAAF en Lijsbeth Teunisd ELAND).

          94    iv.  Huijgje Pieters REIJERKERK, geb. 1707 in Oud-Beijerland, gedoopt 22 Mei 1707 in Oud-Beijerland.  Vertrekt 13 Mrt 1738 met dochter Maria naar Dubbeldam. Zij trouwde Arie Ariesz De KIEVIT, getrouwd 20 Dec 1733 in Oud-Beijerland, geb. 1700 in Dubbeldam (zoon van Arij Huibertsz De KIEVIT en Hilletje Ariens Den HOUTING), gedoopt 12 Apr 1700 in Dubbeldam, ovl. vr 13 Mrt 1738, ondertrouw 27 Nov 1733 in Oud-Beijerland.

          95     v.  Wouter Pieters REIJERKERK, geb. 1710, gedoopt 15 Feb 1710 in Oud-Beijerland.

 

67. Arien Claesz REIJERKERK, geb. ca 1657 in Strijen, ovl. 1688 - 31 Dec 1689.  Hij trouwde Geertje Hermans VLAM, getrouwd 21 Jun 1676 in Westmaas, geb. 1655 in Westmaas (dochter van Harmen Philips VLAM en Jannetje GERRITS), gedoopt 31 Okt 1655 in Westmaas, ovl. 1690 - 14 Jan 1695.

                       Kinderen:

          96      i.  Claes Ariensz REIJERKERK, geb. 1677 in Strijen, gedoopt 1 Aug 1677 in Strijen.

          97     ii.  Claesie Ariensd REIJERKERK, geb. 1679 - 1680 in Strijen, gedoopt 7 Jan 1680 in Strijen.

          98    iii.  Claesije Ariens REIJERKERK, geb. 1684 in Strijen, gedoopt 22 Feb 1684 in Strijen.

          99    iv.  Cornelys Ariens REIJERKERK, geb. 1686, gedoopt 28 Jul 1686 in Strijen.

          100   v.  Corneli? Ariens REIJERKERK, geb. 1688, gedoopt 9 Mei 1688 in Strijen.

 

 

Zevende Generatie

 

69. Hendrik Jans REIJERKERK, geb. 1691 in Strijen, gedoopt 19 Dec 1691 in Strijen, ovl. 23 Feb 1735 in Strijen (aangegeven).  Hij trouwde Teuna Ariens STOOKER, getrouwd 1 Okt 1723 in Strijen, geb. ca 1700 in 's-Gravendeel (dochter van Arie Hermens STOOKER en Soetje Teunisse ELAND), ovl. 1750 in Strijen, begraven 1 Apr 1750 in Strijen.  Getuige bij:  Arij Teunisse STOOCKER #23600   Gedoopt  11 Mei 1738  Strijen.

                       Kinderen:

          101    i.  Erchje Hendrikse RIDDERKERK, ook bekend als Erkje/Arkje, geb. 1724 in Strijen, gedoopt 27 Feb 1724 in Strijen, ovl. 24 Feb 1804 in Katendrecht (Gaarder: aangifte van het lijk van Erkje Rijerkerk, weduwe Hendrik Hogendijk, klasse 4, f.3,-,-), religie NG.  Bron: Rijksarchief van Zuid-Holland te Den Haag . Lidmaat te Strijen 19 Apr 1743. Woonde onder Katendrecht 1752. Zij trouwde Hendrik Claase HOGENDIJK, getrouwd 3 Mei 1744 in Strijen, geb. 1707 in Katendrecht (zoon van Claas Ariensz HOOGENDIJK en Soetjen Hendriksd GROL), gedoopt 27 Mrt 1707 in Charlois, ovl. vr 24 Feb 1804, religie NG, ondertrouw 10 Apr 1744 in Charlois (hij weduwnaar van Elisabeth HORDIJK wonende Katendrecht, zij j.d. afkomstig van Strijen en wonende Strijen).

          102   ii.  Zoetje Hendriks RIJERKERK, geb. 12 Aug 1725 in Strijen, gedoopt 12 Aug 1725 in Strijen.  Lidmaat te Strijen 7 Apr 1746. Zij trouwde (1) Cornelis CRANENDONCK, geb. vr 18 Jul 1752, ovl. na 18 Jul 1752.  Woonde Maasdam 1752. Zij trouwde (2) Willem Jansz Van Der KRAAN, getrouwd ca 1755, geb. 1719 - 1720 in Maasdam (zoon van Jan Van Der KRAAN en Maria Willemsd Van Der HAVEN), gedoopt 7 Jan 1720 in Maasdam, ovl. 9 Mei 1782 in Maasdam (aangegeven).

          103  iii.  Johannis Hendriks RIJERKERK, geb. 27 Feb 1729 in Strijen, gedoopt 27 Feb 1729 in Strijen.  In de archieven van de VOC vinden we een Johannes REIJERKERK afkomstig uit Strijen, die op 5 Apr 1762 uitvaart als "matroos" met de "Bleiswijk" naar Batavia, aankomst daar 26 Sep 1762. Dat zou goed deze Johannes kunnen zijn. (VOC-kamer Delft DASnr.3835, inv.nr.14019).

          104  iv.  Jannetje Hendriks RIJERKERK, geb. 1731 in Strijen, gedoopt 11 Feb 1731 in Strijen, ovl. 1796 in 's-Gravendeel, begraven 11 Jun 1796 in 's-Gravendeel.  Woonde 's-Gravendeel 1752. Zij trouwde Gerrit Adamse WEEDA, geb. 1722 in Strijen (zoon van Adam Lammerts WEEDA en Teuna Gerrits Van Der PLAS), gedoopt 21 Jun 1722 in Strijen, ovl. 1793 in 's-Gravendeel, begraven 6 Jun 1793 in 's-Gravendeel.

          105   v.  Adriana Hendrikse RIJERKERK, geb. 1734 in Strijen, gedoopt 5 Dec 1734 in Strijen.  Zij trouwde Cornelis Cornelisz Van VALEN, ook bekend als Knelis, getrouwd 12 Mei 1754 in Dubbeldam, geb. 1729 in Dubbeldam (zoon van Cornelis Corneliszn Van VALEN en Marijtje Johannesdr BRAVENBOER), gedoopt 11 Dec 1729 in Dubbeldam.

 

72. Cornelis Jansz VERSLUIJS, geb. 1708 in Fijnaart, gedoopt 26 Feb 1708 in Fijnaart, ovl. 30 Dec 1776 in Fijnaart, begraven 3 Jan 1777 in Fijnaart.  Hij trouwde (1) Cathalina Cornelisd KOOMANS, getrouwd 23 Mrt 1738 in Fijnaart, geb. 1712 in Heijningen (dochter van Cornelis Pietersz KOOMANS en Heiltje Pietersd KOEVOET), gedoopt 26 Mei 1712 in Fijnaart, ovl. 18 Jul 1745 - 1 Nov 1749 in Fijnaart, ondertrouw 1 Mrt 1738 in Fijnaart.  Hij trouwde (2) Annetje Cornelisd De GLINT, getrouwd 14 Dec 1749 in Fijnaart, geb. 1722 - 1723 in Willemstad (dochter van Cornelis De GLINT en Elisabeth Corstiaensd HOGENDIJK), gedoopt 3 Jan 1723 in Willemstad, ovl. 26 Sep 1777 in Fijnaart, ondertrouw 28 Nov 1749 in Fijnaart.

                       Kinderen van Cathalina Cornelisd KOOMANS:

          106    i.  Adriana Cornelisd VERSLUIJS, geb. 1738 in Fijnaart, gedoopt 21 Dec 1738 in Fijnaart.  Zij trouwde (1) Dirk MOLENAAR, getrouwd 9 Sep 1759 in Fijnaart, geb. ca 1734, ovl. vr 24 Okt 1760, ondertrouw 24 Aug 1759 in Fijnaart.  Zij trouwde (2) Arij Gijsbrechtsz SCHILPEROORT, getrouwd 16 Nov 1760 in Fijnaart, geb. 1733 in Fijnaart (zoon van Gijsbert Gerritsz SCHILPEROORT en Cornelia Jansd ROLLAF), gedoopt 8 Feb 1733 in Fijnaart, ondertrouw 24 Okt 1760 in Fijnaart.

 

74. Pieter Meeuwisz REIJERKERK, ook bekend als RIJERKERK, geb. 1705 in Mijnsheerenland, gedoopt 2 Aug 1705 in Mijnsheerenland, beroep boer te Maasdam, ovl. 1774 in Maasdam.  In het boek "Boerderijen en hun bewoners in de Groote Waard, 'De Hoeksche Waard'" van A.P. van den HOEK, zie ook  www.boerderijeninbeeld.nl  , wordt Pieter en zijn vier kinderen genoemd op de bldz 112 en 113.

      Getuige bij:  Arie Meeuwisse REIJERKERK  #1851   Overleden  17 Sep 1768  Puttershoek. Hij trouwde Aagje Jacobs NOTEBOOM, getrouwd 23 Mei 1734 in Maasdam, geb. 1708 in Maasdam (dochter van Jacob Arijens NOTEBOOM en Iefjen Reijnierse KROL), gedoopt 8 Jan 1708 in Maasdam, ovl. ca 1764 in Maasdam, ondertrouw 30 Apr 1734 in Maasdam (Den 30 April zijn Piter Mewisse Ridderkerk J.M. van MijnsHerenlant en Aegje Noteboom J:Dr gebore en wonagtig te Maesdam te Maesdam in ondertrouw opgenome en hebben alhier hun 3 huwelijkse voorstellingen gehad den 2:9:16 maij getrouwt op Maesdam Trouwboek Mijnsheerenland).

                       Kinderen:

          107    i.  Meeuwis Pietersz REIJERKERK, geb. 1735, gedoopt 13 Feb 1735, ovl. 1794, beroep boer te Maasdam.

          108   ii.  Jacob Pietersz REIJERKERK, geb. 1741, ovl. 1802, beroep boer te Maasdam.

          109  iii.  IJfje Pietersd REIJERKERK, ook bekend als Jetje, geb. ca 1745 in Maasdam, ovl. 14 Jul 1817 in Maasdam (aangegeven 15 Jul).  In het boerderijenboek over de Hoeksche Waard van Arie Pieter van den Hoek wordt haar boerderij uitgebreid beschreven, als ook de boerderij van haar ouders en broers. Zie ook www.boerderijeninbeeld.nl

                       . Zij trouwde Johannes Jacobusz SCHRIJVER, getrouwd 1766, geb. 1740 in Puttershoek (zoon van Jacobus Johannesz SCHRIJVER en Maria Hermanusdr NAARTHUIZEN), gedoopt 3 Apr 1740 in Puttershoek, ovl. 5 Dec 1804 in Puttershoek, ondertrouw 31 Okt 1766 in Puttershoek.

          110  iv.  Leendert Pietersz REIJERKERK, geb. 1750, ovl. 1808, beroep boer te Maasdam.

 

79. Arie Cornelisse REIJERKERK, geb. 1694 in Mijnsheerenland, gedoopt 17 Okt 1694 in Mijnsheerenland, ovl. na 1746.  Doopgetuigen waren Lijntie Ariens RIJDERKERCK, Neeltie WEUYSTERS, Maertie Ariens RIJDERKERCK en Dirck ENGELE. Arie werd geboren a/d Molka onder de Noort ende bij absentie v/d dom. gedoopt in Mijnsheerenland. J.m. wonende Heinenoord 1720. Hij trouwde Jannigje Crijne TUCK, getrouwd 10 Nov 1720 in Heinenoord, geb. 1694 in Mijnsheerenland (dochter van Crijn Jans TUCK en Marijgje Jans SMIT), gedoopt 21 Nov 1694 in Mijnsheerenland.  J.d. wonende Heinenoord 1720.

      Getuige bij:  Mariegje Cornelisd REIJERKERK  #27382   Gedoopt  8 Jul 1764  IJsselmonde.

                       Kinderen:

          111    i.  Cornelis Ariens REIJERKERK, geb. 1721 in Heinenoord, gedoopt 14 Sep 1721 in Heinenoord, ovl. vr 11 Apr 1735.  Doopgetuige was Maijken Cornelis REIJERKERK.

          112   ii.  Maria Ariens REIJERKERK, ook bekend als Marigje, geb. 1723 in Heinenoord, gedoopt 21 Feb 1723 in Heinenoord.  Doopgetuige was Jannigje Piets van LUIJK.

          113  iii.  Magteltje Ariens REIJERKERK, geb. 1724 in Heinenoord, gedoopt 4 Jun 1724 in Heinenoord.  Doopgetuige was Sara DIEPENBROEK. Zij trouwde Cent Leenderts BOS, getrouwd 6 Nov 1746 in Numansdorp, geb. 1723 in Numansdorp (zoon van Leendert Cornelisse BOS en Pleuntje Cente BOSMAN), gedoopt 12 Dec 1723 in Numansdorp.

       + 114  iv.  Leendert Ariens REIJERKERK geb. 1726.

          115   v.  Cornelia Ariens REIJERKERK, ook bekend als Crelia, geb. 1728 in Heinenoord, gedoopt 2 Mei 1728 in Heinenoord, ovl. vr 21 Mrt 1762 in Oud-Beijerland.  Doopgetuige was Jannigje Cornelis SMIDT. Zij trouwde Imand Ariensz KAMP, ook bekend als IJmant, getrouwd 20 Mei 1753 in Oud-Beijerland, geb. 1728 in Oud-Beijerland (zoon van Arie Imerts KAMP en Annegje Corstiaans ANNOKKE), gedoopt 22 Aug 1728 in Oud-Beijerland.

          116  vi.  Maria Arysd REIJERKERK, geb. 1728 in Heinenoord, gedoopt 2 Mei 1728 in Heinenoord, ovl. 9 Jul 1755 in Klaaswaal.  Doopgetuige was Jannigje Cornelis SMIDT. Zij trouwde Jan Ariens SCHUTTER, getrouwd 16 Mei 1745 in Klaaswaal, geb. 1719 in Klaaswaal (zoon van Arie Jansz SCHUTTER en Cornelia Cornelisse BOL), gedoopt 1 Okt 1719 in Klaaswaal, ovl. ca 1777, beroep boer te Westmaas, Klaaswaal, ondertrouw 23 Apr 1745 in Klaaswaal.

          117 vii.  Pietertje Ariens REIJERKERK, geb. 1731 in Heinenoord, gedoopt 1 Jul 1731 in Heinenoord.  Doopgetuige was Geertruij Jac. van VLIET. Zij trouwde IJmert Wouters STRUIJK, getrouwd 4 Nov 1753 in Mijnsheerenland, geb. ca 1715 in Heinenoord (zoon van Wouter IJmerts STRUIJK en Jacoba Sara Scharlotta CORNELISDR), ondertrouw 12 Okt 1753 in Mijnsheerenland (12 October Jmer Struijk, weduwenaar van Maria Sorgdraager, met Pietertie Arijense Reijerkerk, J:D., beijde geboortig te Heijnenoort; Op Prodeo. Gaarder Mijnsheerenland

                      

                       Den 12 Octob zijn hier aangetekent IJmert Woutersz: Struik Wedr van Marija Ariensdr. Zorgdrager, en Pietertje Ariensdr Rijerkerk J.d. van Heinenoort woonende alhier. Zijn alhier getrouwt den 4 Novemb. Trouwboek Mijnsheerenland).  Getuige bij:  Maria Ariens SORGHDRAGER  #69578   Overleden  4 Mrt 1751  Mijnsheerenland.

          118 viii.  Maaike Ariens REIJERKERK, geb. 1733 in Heinenoord, gedoopt 6 Dec 1733 in Heinenoord.  Doopgetuige was Jaapje de PEE. Zij trouwde Willem Ariens De GEUS, getrouwd ca 1758, geb. 1733 (zoon van Arien Willemse De GEUS en Helena Jans REGENBOOGH), gedoopt 1 Nov 1733 in Maasdam.

       + 119  ix.  Cornelis Aries REIJERKERK geb. 1735.

       + 120   x.  Arie Ariens REIJERKERK geb. 1736.

 

82. Arien Maartensz REIJERKERK, ook bekend als RIDDERKERK, geb. 1697 in Maasdam, gedoopt 8 Dec 1697 in Maasdam, ovl. 1741 - 1754.  Doopgetuigen waren Arjaantje ARIENS en Meeuwis Ariens RIJERKERK. Belijdenis te Maasdam Apr 1727. J.m. wonende St. Anthoniepolder (1726). Hij trouwde Maria Cornelisdr Van ARKEL, ook bekend als van ERKEL, getrouwd 7 Jun 1726 in Maasdam, geb. 1697 in Maasdam (dochter van Cornelis Gijsberts Van ARKEL en Petronella Cornelis Van ESCH), gedoopt 31 Mrt 1697 in Maasdam, ovl. 1754 - 1777, ondertrouw 10 Mei 1726 in Maasdam.  Doopgetuige was Neeltje Leenderts SNEUKELAAR. Belijdenis Maasdam Apr 1727. J.d. wonende Cillaarshoek (1726).

                       Kinderen:

          121    i.  Pieternella Ariens REIJERKERK, geb. 1727 in Maasdam, gedoopt 30 Mrt 1727 in Maasdam, ovl. 1794 in Maasdam, begraven 23 Jan 1794 in Maasdam.  Doopgetuige was Cornelia Pieters van ROON, vrouw van Corn. van ERKEL. Pieternella verkoopt (17 Mei 1790) als weduwe land aan Klaas BARENDRECHT en diens nicht Maria Huijgensdr BARENDRECHT in Nieuw Bonaventura, getekend namens haar door Leendert Pieters De GEUS (RA 35, 1790). Zij doet belijdenis te Heinenoord 2 Apr 1748. Op 17 Mei 1791 ontvangt zij een kwitantie voor een leverantie aan de armen.

                       Getuige bij:  Arie Maartensz REIJERKERK #397   Gedoopt  1 Sep 1754  Strijen

                       Getuige bij:  Arie Maartense REIJERKERK #7769   Gedoopt  1 Sep 1754  Strijen. Zij trouwde Pieter Leenderts De GEUS, getrouwd vr 1752, geb. 1732 in Maasdam (zoon van Leendert Pietersz De GEUS en Lena Jacobsdr KUIJSMUIJS), gedoopt 9 Mrt 1732 in Maasdam, ovl. 1790, begraven 20 Mrt 1790 in Maasdam, beroep landbouwer en winkelier te Maasdam.  Te Maasdam diaken 1765/1766, armmeester 1767, kerkmeester 1775-1784, heemraad 1780-1784, schepen 1783-1784. ONA Rotterdam, 3282-1360 (nots A. SCHADEE): Pieter De GEUS koopt 4 Nov 1778 van Jan HOEKE en Mechelina MAASDAM voor 1700 gulden 3 morgen weiland genaamd de Smitswerf, gedeeltelijk onder Maasdam, die in gebruik zijn bij Dammes De GEUS in Nieuw Bonaventura. Hij koopt 13 Nov 1778 land van Dammes De GEUS in Nieuw-Bonaventura.

          122   ii.  Lijntje Ariesd REIJERKERK, geb. 1729 in Maasdam, gedoopt 30 Jan 1729 in Maasdam, ovl. 6 Nov 1801 in Maasdam (pro deo).  Doopgetuige was Lijntje Cornelis GEUS, vaders moeder. Overleden pro deo. Zij koopt land in Nieuw Bonaventura 12 Mei 1792. Zij trouwde Jacob Leenderts De GEUS, getrouwd ca 1749, geb. 1725 in Maasdam (zoon van Leendert Pietersz De GEUS en Lena Jacobsdr KUIJSMUIJS), gedoopt 14 Okt 1725 in Maasdam, ovl. 1782 in Sint-Anthoniepolder, begraven 20 Jun 1782 in Maasdam, beroep boer te Maasdam.  Doopgetuige was Jannigje Jacobs KUIJSMUIJS, moeders zuster. Waarsman Oudeland te Maasdam en Puttershoek. Begraven recht 3e klasse, 6 guldens. Hij is diaken 1760/1761 en 1769/1770, schepen 1772/1777 en heemraad 1773/1779. Hij koopt in 1774 van Jan Ariens BESTEBREUR een huis "Op het Gat". In 1782 verkoopt zijn weduwe dit huis aan haar zoon, de schipper en herbergier Leendert JACOBS.

       + 123  iii.  Maarten Ariensz REIJERKERK geb. 23 Jul 1732.

       + 124  iv.  Cornelis Ariesz REIJERKERK geb. 1734.

 

83. Cornelis Maartensz REIJERKERK, geb. 1699 - 1700 in Maasdam, gedoopt 1 Jan 1700 in Maasdam.  Doopgetuige was Barber Wijngaarden GEUS. Hij trouwde NN, getrouwd ca 1730, geb. ca 1700.

                       Kinderen:

       + 125    i.  Maarten Cornelisz REIJERKERK geb. 1732.

 

90. Dirk Meeuwisse REIJERKERK, geb. 1707 in Mijnsheerenland, gedoopt 3 Apr 1707 in Mijnsheerenland, ovl. 25 Mrt 1756 in Heenvliet (op den 25 maart 1756 heeft Hendrina Dijkgraaf aangegeven ’t lijk van Dirk Rejerkerk, in de Classe van prodeo).  Hij trouwde (1) Marijtje Jacobsdr BOSHUIJZEN, getrouwd 20 Apr 1727 in Klaaswaal, geb. 1709 in Maastricht, gedoopt 20 Apr 1709 in Maastricht, ondertrouw 22 Feb 1727 in Klaaswaal (Den selvden Dito zijn bij ons na vertoonen van een Acte ProDeo in wettige ondertrou opgenomen Dirk Rijderkerk J:M. geboortig onder MijnsHeeren Land, en wonende onder Claas-wael Met Marija Boshuijsen J:D: geboortig onder Mastricht x mede wonende onder Claas-wael sijn in onse kerk getrouwd den selfden dito. Trouwboek Klaaswaal).  Hij trouwde (2) Marijtje Borgers KOEDEL, ook bekend als GUDEL, getrouwd 1742, geb. 1718 in Willemstad (dochter van Borger KOEDEL en Neeltje Janse STRUIJK), gedoopt 14 Aug 1718 in Willemstad, ovl. 10 Jul 1783 in Heenvliet (den 11 juli 1783 heeft Arij van Buren aangegeven ’t lijk van Maria Kedel, alhier overleeden den 10 deser en wegens onvermogen…..prodeo), ondertrouw 15 Dec 1742 in Ridderkerk.

                       Kinderen van Marijtje Borgers KOEDEL:

          126    i.  Meeuwis Dirks REIJERKERK, geb. 1743 in Ridderkerk, gedoopt 31 Mrt 1743 in Ridderkerk, ovl. 17 Nov 1804 in Hellevoetsluis (Kosten F 3.-.-.).  Otto Anne van Bijland als in huwelijk hebbende Agatha Wilhelmina Twent veilt te Brielle de pacht van tienden. - onder Nieuw Helvoet 1e blok, het Langehoekje, pachter Meeuwis Reierkerk 3e blok, de Grotenhoek, Pieter van der Blom 5e blok, de Herenhoek of Kruisenhoek, Huibrecht Schipper 6e blok, de Kerkhoek, Dirk Lammers 7e blok, de Luitenhoek, Petrus den Ouden 8e blok, de Gaarhoek, Leendert Kerk Aktenummer: 26 Aktedatum: 19/07/1803 Aard van de akte: veiling Naam notaris: Hugo van Andel Toegangsnummer: 110 Notarissen Inventarisnummer: 1175

                       Jacob Struit, voerman te Hellevoetsluis, als universeel erfgenaam van zijn behuwdvader Meeuwis Reierkerk, bekent aan Leuntje de Gruiter, minderjarig nagelaten dochter van Arie de Gruiter onder Nieuwenhoorn, een schuld van f 800. Hiermee is een obligatie van bedoelde Reierkerk, oorspronkelijk groot f 1700, vernieuwd. Borgen Jacob van der Linden onder Heenvliet en Barend van Hennik te Hellevoetsluis. Getuigen Johannes Rietdijk en Jacobus Magdalenus van der Minne. Aktenummer: 4 Aktedatum: 11/03/1805 Aard van de akte: schuldbrief Naam notaris: Hugo van Andel Toegangsnummer: 110 Notarissen Inventarisnummer: 1176       Bron: Streekarchief Voorne Putten, 110 Notarissen, Inventaris 1176, Aktenr 4, d.d. 11-03-1805. Hij trouwde Neeltje Pietersd KLUIFHOOFD, getrouwd 13 Dec 1778 in Hellevoetsluis, geb. 1733 in Nieuwenhoorn (dochter van Pieter Maartensz KLUIFHOOFD en Deliana Floren Van Der WEIJDE), gedoopt 13 Sep 1733 in Nieuwenhoorn, ovl. 21 Nov 1803 in Hellevoetsluis (Kosten F 3.-.-.), ondertrouw 27 Nov 1778 in Hellevoetsluis (in wettige ondertrouw zijn den 27 november opgenomen na productie van ’s lands trouwregt alhier in de classe van ? voldaan te hebben, Meuwis Rijerkerk, JM geboren te Ridderkerk met Neeltje Kluifhooft, weduwe van Cornelis Struit, geboren in Nieuwenhooorn, thans wonende alhier).  Testament van Meeuwis Reijerkerk en Neeltje Kluijfhoofd echtelieden wonende op de Fortresse van Hellevoetsluis. Als testateur eerst sterft benoemt hij tot enige erfgename zijn vrouw doch deze moet de kinderen opvoeden tot 18 jr of eerder huwelijk en dan elk uitkeren 25 gld. Van toepassing is het aasdoms versterfrecht. Zij benoemt tot erfgenamen haar man, het kind uit vorig huwelijk bij Kornelis Streuijt alsmede de kinderen uit dit huwelijk. Langstlevende voogd of voogdes met Hendrik Groen en Maarten Kluijfhofd beiden wonende Nieuwenhoorn en nog over haar voorkind dezelfde personen. Seclusie van de weeskamer. Aktedatum: 03/10/1780 Aard van de akte: testament Naam notaris: Hendrik Kruijne Toegangsnummer: 110 Notarissen Inventarisnummer: 1138.

          127   ii.  Lijsbeth Dirks REIJERKERK, geb. 1745 in Ridderkerk, gedoopt 28 Mrt 1745 in Ridderkerk, ovl. 30 Jan 1795 in Spijkenisse.  Woont te Geervliet (1767). Zij trouwde (1) Cornelis Cornelisz VRIJ, getrouwd 8 Mrt 1767 in Nieuw-Helvoet, geb. 1731 in Nieuw-Helvoet (zoon van Cornelis Jansz VRIJ en Annetje Cornelisd WESTDIJK), gedoopt 29 Apr 1731 in Nieuw-Helvoet, ovl. 3 Dec 1788 in Spijkenisse, ondertrouw 20 Feb 1767 in Nieuw-Helvoet.  Bron: DTB Nieuw-Helvoet nr.7, aktenummer 15, brontekst: 20-2-1767 in ondertrouw Cornelis VRIJ, wed. van Claasje van der POEL wonend onder Nieuw-Helvoet met Elizabeth RIDDERKERK J.D. geb. van Ridderkerk onlangs gewoond hebbende te Geervliet tr. 8-3-1767. Zij trouwde (2) Jacob HOOGENBOOM, getrouwd 2 Mei 1790 in Spijkenisse, geb. in Spijkenisse, ondertrouw 16 Apr 1790 in Spijkenisse (zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen, naar vertoning dat gehoorde onder ’t classis van onvermogenden, Jacob Hoogenbom, JM geboren en wonende alhier en Elisabeth Ridderkerk, weduwe van Cornelis de Vrij, geboren te Ridderkerk en wonende alhier).

          128  iii.  Maria Dirks REIJERKERK, geb. 1748 in Ridderkerk, gedoopt 17 Mrt 1748 in Ridderkerk, ovl. 7 Jun 1805 in Heenvliet.  Zij trouwde (1) Jan Hendriksz Van HEES, getrouwd 2 Nov 1777 in Heenvliet, geb. 25 Jan 1745 in Heenvliet (zoon van Hendrik Van HEES en Pieternella Jans DEKKER), gedoopt 31 Jan 1745 in Heenvliet, ovl. 24 Apr 1798 in Heenvliet (den 26 april 1798 heeft Gerrit Droogsteen aangegeven ’t lijk van Jan van Hees, alhier overleden den 24ste deeser om alhier te begraven in de 4de classe, dus F 3.-.-), ondertrouw 18 Okt 1777 in Heenvliet.  Rekening door Lammert van Santen wonende den Briel en Elias Helm wonende Heenvliet aangestelde voogden over de minderj. erfgenamen van Jan van Heesen en Maria Reijerkerk echtelieden destijds wonende te Heenvliet, welke Maria daarna is gehuwd geweest met Jan Veerman thans nog in leven toekomende aan Jan Veerman de helft en aan Jan Braad gehuwd met Pietertje van Hees en de voogden over Hendrik van Hees tezamen de andere helft. De gehele boedel bedraagt 4778 gld 15 st waarvan de helft is 2389 gld 7½ st, waarvoor geld en effecten zijn toebedeeld. Het bedrag aan geld bedroeg 2366 gld 7½ st waarbij volgt de legitieme portie, contant geld, verkoop van beesten alsmede interesten, aflossing onderh. obligatie etc. Totale ontvangsten 4543 gld 15 st 7½ st. Uitgaven. Kooppenningen 6 nationale schuldbrieven door hen uit de contante penningen aangekocht; Gerardus de Jongh 500 gld wegens aflossing onderh. obl.; Elias Helm 550 gld idem; Jan Brand 30 weken kostgeld, Hendrik Overmans koop van een hoed, Jasper Terwiel wegbrengen van een brief en de nts Mr H.M. van Andel declaratie. Totaal uitgegeven 3469 gld 16 st 14 p, zodat resteert 1073 gld 18 st 9½ p. Aktenummer: 11 Aktedatum: 12/02/1807 Aard van de akte: boedeldeling Naam notaris: H.M. van Andel Toegangsnummer: 110 Notarissen Inventarisnummer: 1209   

                       . Zij trouwde (2) Jan Aartsz VEERMAN, getrouwd 23 Apr 1800 in Heenvliet, geb. 15 Nov 1767 in Heenvliet (zoon van Aart Meijndertsz VEERMAN en Maria Jacobs Van Der LINDEN), gedoopt 22 Nov 1767 in Heenvliet, ovl. 13 Jun 1821 in Heenvliet, ondertrouw 4 Apr 1800 in Heenvliet.

          129  iv.  Jacob Dirks REIJERKERK, geb. 1749 in Ridderkerk, gedoopt 12 Okt 1749 in Ridderkerk, ovl. 19 Jul 1767 ? in Ridderkerk ? (19 juli 1757,Den Armen van Reijerkerk zullende begraven het verdronken kind van Dirk Reijerkerk, onder de classis van … prodeo), religie NG.

          130   v.  Cornelia Dirkse REIJERKERK, geb. 1751 - 1752, gedoopt 18 Jun 1769 in Heenvliet.  Getuige bij:  Lena Pietersd MOLENAAR  #185374   Overleden  17 Feb 1778  Heenvliet. Partner Leendert BRAAT, geb. ca 1750, ovl. ca Sep 1774, ongetrouwd 1774. Zij trouwde Pieter Simonsz MOLENAAR, getrouwd 30 Apr 1775 in Heenvliet, geb. 1751 in Rhoon (zoon van Simon Pietersz MOLENAAR en Leentje Jacobs GROENENBOOM), gedoopt 24 Jan 1751 in Rhoon, ondertrouw 7 Apr 1775 in Heenvliet (aangetekend te Heenvliet den 7 april 1775, aldaar getrouwd den 30 april 1775, Pieter Molenaar, JM geboren onder Rhoon, en Cornelia Reijerkerk JD, geboren en beide wonende te Heenvliet).  Getuige bij:  Pietertje Pietersd MOLENAAR  #185375   Overleden  19 Jan 1788  Heenvliet

                       Getuige bij:  Pietertje Pietersd MOLENAAR  #185376   Overleden  9 Jun 1790  Heenvliet.

 

91. Arie Pieters REIJERKERK, geb. 1702 in Oud-Beijerland, gedoopt 31 Dec 1702 in Oud-Beijerland, ovl. vr 27 Okt 1747.  Is op 1 Mei 1736 vertrokken naar Westmaas. Hij trouwde (1) Jobje Andriesse PAAIJ, getrouwd 8 Mei 1729 in Oud-Beijerland, geb. 1698 in Oud-Beijerland (dochter van Andries Teunisse PAAIJ en Maria Pieters Van Der VEER), gedoopt 9 Mrt 1698 in Oud-Beijerland, ovl. vr 24 Sep 1734, ondertrouw 15 Apr 1729 in Oud-Beijerland.  Hij trouwde (2) Neeltje Cornelisse BROUWER, getrouwd 17 Okt 1734 in Westmaas, geb. 1705 in Westmaas (dochter van Cornelis BROUWER en Maria Jacobs De JONG), gedoopt 29 Mrt 1705 in Westmaas, ovl. vr 10 Nov 1736, ondertrouw 24 Sep 1734 in Oud-Beijerland.  Hij trouwde (3) Stijntje Cornelisse HOOGVLIET, getrouwd 1736, geb. 1708 in Maasdam (dochter van Cornelis Leenderts HOOGVLIET en Sijgje Jansd OOSTERMAN), gedoopt 25 Nov 1708 in Maasdam, ovl. vr 26 Feb 1762, ondertrouw 10 Nov 1736 in Mijnsheerenland.

                       Kinderen van Jobje Andriesse PAAIJ:

       + 131    i.  Pieter Ariens REIJERKERK geb. 1730.

          132   ii.  Marietje Ariens REIJERKERK, geb. 1732 in Oud-Beijerland, gedoopt 3 Feb 1732 in Oud-Beijerland.

          133  iii.  Andries Ariens REIJERKERK, geb. 1733 in Oud-Beijerland, gedoopt 14 Jun 1733 in Oud-Beijerland.  Doopgetuige is Marijtje Jans BRAAM.

                       Kinderen van Neeltje Cornelisse BROUWER:

          134  iv.  Jan Ariens REIJERKERK, geb. 1735 in Nieuw-Beijerland, gedoopt 14 Aug 1735 in Nieuw-Beijerland.

                       Kinderen van Stijntje Cornelisse HOOGVLIET:

          135   v.  Cornelis Ariens REIJERKERK, geb. 1737 in Mijnsheerenland, gedoopt 29 Sep 1737 in Mijnsheerenland.

 

 

Achtste Generatie

 

114.   Leendert Ariens REIJERKERK, ook bekend als RIJERKERK, geb. 1726 in Heinenoord, gedoopt 21 Jul 1726 in Heinenoord.  Doopgetuige was Cornelis Dirks de WINTER. J.m. van en wonend Heinenoord 1752. Hij trouwde Pleuntje Willemsdr Van DALEN, ook bekend als Van DAALEN, getrouwd 12 Nov 1752 in Heinenoord (Dito Leendert Arijensze Reijerkerk, J.M. van Heijnen-Oord, met Pleuntje Willemsdr van Dalen, J.D. van Heijnen-Oord, en beide wonende alhier. Trouwboek Heinenoord), geb. 1725 in Heinenoord (dochter van Willem Willems Van DALEN en Bastiaantje KONING), gedoopt 6 Mei 1725 in Heinenoord, ondertrouw 20 Okt 1752 in Heinenoord (Aangevinge, wegens het Middel van't Trouwen Ick Ondergeschreve Leenderd Ariensz Rijerkerk my zullende begeven ten Huwelyken Staate met Pleuntje Willemsdr van Daalen ende ten opsichte van het Middel op het Trouwen geëmaneert, volgens den inhoud van de Ordonnantie daar van zynde, gehoorende onder de Classis van d onvermogende, verklaare my dien conform aan te geven. Gedaan ter Secretarie van Heynenoort den 20 october 1752 dit merk X is gesteld bij Leenderd Ariens Rijerkerk Gaarder Heinenoord).  J.d. van en wonend in Heinenoord 1752.

                       Kinderen:

          136    i.  Maaijke Leenderts REIJERKERK, ook bekend als RIJERKERK, geb. 1753 in Heinenoord, gedoopt 18 Mrt 1753 in Heinenoord, ovl. 18 Dec 1778 in Zuid-Beijerland (tlijk van Maaijke Rijerkerk Prodeo Memorie Gaarder Zuid-Beijerland

                       ).  Doopgetuige was Neeltje Willems Van DALEN. Zij trouwde Cornelis Jacobsz KLEIBERG, ook bekend als Kornelis KLIJBERG, getrouwd 2 Nov 1777 in Nieuw-Beijerland, geb. 1748 in Klaaswaal (zoon van Jacob Teunisz KLEIBERG en Claartje Cornelisse LANGSTRAAT), gedoopt 14 Jan 1748 in Klaaswaal, ovl. 13 feb 1812 in Zuid-Beijerland, ondertrouw 10 Okt 1777 in Nieuw-Beijerland (Geeft sig aan Cornelis Kleijberg J:M: geboren te Claaswaal en wonende onder de buijtesluis met Maaijken Rijerkerk geboren te Heijenoort en wonende alhier Pro:deo Gaarder Nieuw-Beijerland

                      

                       Cornelis Kleiberg. J:M: gebooren te Claaswaal en woonende onde Buitensluis Met Maike Reijerkerk J:D: geboorte Heinenoort x woonende alhier Getrouwt, na of geleeverde Att: van de Buitensluis den 2 9br 1777 Trouwboek Nieuw-Beijerland).  Getuige bij:  Klara Cornelisd KLEIBERG  #7925   Gedoopt  6 Dec 1778  Zuid-Beijerland.

          137   ii.  Arij Leenderts REIJERKERK, geb. 5 Apr 1757 in Heinenoord, gedoopt 10 Apr 1757 in Heinenoord, ovl. vr 21 Jan 1759.  Doopgetuige was Jannigje Crijne TUCK, door de vader zelf geheft.

       + 138  iii.  Arij Leenderts REIJERKERK geb. 20 Jan 1759.

          139  iv.  Willem Leenderts REIJERKERK, geb. 10 Mrt 1763 in Heinenoord, gedoopt 13 Mrt 1763 in Heinenoord, ovl. vr 22 Apr 1770.  Tijdens doop door de vader zelf geheve.

          140   v.  Bastiaantje Leenderts REIJERKERK, geb. 1766 in Nieuw-Beijerland, gedoopt 24 Aug 1766 in Nieuw-Beijerland, ovl. 24 Jan 1845 in Heinenoord (aangegeven 25 Jan).  Zij trouwde Gerrit Jansz BLAECK, getrouwd 15 Mei 1795 in Heinenoord, geb. 7 Mrt 1766 in Heinenoord (zoon van Jan Gerrits BLAECK en Annigje Arends ZEEMAN), gedoopt 9 Mrt 1766 in Heinenoord, ovl. 22 Nov 1831 in Heinenoord (aangegeven 23 Nov).

       + 141  vi.  Willem Leenderts REIJERKERK geb. 1770.

 

119.   Cornelis Aries REIJERKERK, ook bekend als RIDDERKERK, geb. 1735 in Heinenoord, gedoopt 11 Apr 1735 in Heinenoord.  Doopgetuige was Jaapje Jans de PEE. Hij trouwde (1) Neeltje Cornelisd BARENDREGT, getrouwd 10 Mei 1761 in Barendrecht (nog den selvden dito sijn hier getrouwt Cornelis Ariense Reijerkerk J.M. geboren te Heijnenoort, woonende te Ridderkerk en Neeltje Corn Barendregt J.D. geboortig te Westijselmonde 'thans woonende onder Westbarendregt Trouwboek Barendrecht

       ), geb. 1734 in West-IJsselmonde (dochter van Cornelis Pietersz BARENDREGT en Annigje Leenders STEENHOEK), gedoopt 7 Nov 1734 in IJsselmonde.  Hij trouwde (2) Ariaantje Jans GROENENBOOM, getrouwd 6 Dec 1767 in Barendrecht (Den 6 sijn hier getrouwt Cornelis Ridderkerk wednaar van Neeltje Barendrecht woonende onder Oostbarendrecht en Adriaantje Jansdr Groenenboom J.D. van Carnis Trouwboek Barendrecht), geb. 1744 in Carnis (dochter van Jan Cornelisse GROENENBOOM en Cornelia Corstiaansdr VLASBLOM), gedoopt 24 Mei 1744 in Barendrecht.  Getuige bij:  Adriaantje REIJERKERK #19946   Gedoopt  11 Mei 1806  Hoogvliet.

                       Kinderen van Neeltje Cornelisd BARENDREGT:

          142    i.  Arij Cornelisz REIJERKERK, geb. 10 Jul 1761 in IJsselmonde, gedoopt 9 Aug 1761 in IJsselmonde, religie NG.

          143   ii.  Mariegje Cornelisd REIJERKERK, geb. 1 Jul 1764 in IJsselmonde, gedoopt 8 Jul 1764 in IJsselmonde.

                       Kinderen van Ariaantje Jans GROENENBOOM:

          144  iii.  Jannegje Cornelis REIJERKERK, ook bekend als RIJERKERK, geb. 15 Jan 1770 in Heinenoord, gedoopt 21 Jan 1770 in Heinenoord.

       + 145  iv.  Cornelis Cornelisz REIJERKERK geb. 1775.

       + 146   v.  Arij Cornelisz REIJERKERK geb. 1775.

          147  vi.  Jannetje Cornelis REIJERKERK, geb. 1777 in Barendrecht, gedoopt 23 Nov 1777 in Barendrecht.

       + 148 vii.  Hendrik Cornelisz REIJERKERK geb. 2 Okt 1784.

 

120.   Arie Ariens REIJERKERK, geb. 1736, gedoopt 24 Jun 1736 in Heinenoord, ovl. 9 Apr 1800 in Strijen (hij woonde op de Keijsersdijk te Strijen en werd bij overleden gemeld als 57 jaar oud).  Doopgetuige was Ariaantje Ariens CRUIJTHOF.

       Getuige bij:  Arie Ariensz REIJERKERK  #399   Gedoopt  15 Jun 1783  Strijen. Hij trouwde Pieternella Pieters De KREEK, getrouwd 1780, geb. 1745 in Strijen (dochter van Pieter Cornelisz De KREEK en Pietertje Bastiaans SMAAL), gedoopt 3 Okt 1745 in Strijen, ovl. 25 Jul 1816 in Strijen, ondertrouw 27 Apr 1780 (hij wonende Maasdam, zij weduwe en wonende Strijen).

                       Kinderen:

          149    i.  Arie Ariensz REIJERKERK, geb. 1783 in Strijen, gedoopt 15 Jun 1783 in Strijen, religie NG, ovl. 25 Aug 1783 in Strijen.

 

123.   Maarten Ariensz REIJERKERK, geb. 23 Jul 1732 in Maasdam, gedoopt 27 Jul 1732 in Maasdam, ovl. 1794 in Puttershoek, begraven 7 Jun 1794 in Puttershoek.  Dopgetuige was Maria Maartense RIDDERKERK, vaders zuster. Hij trouwde (1) Pleuntje Cornelisdr VERHAVEN, ook bekend als Van Der HAVEN, getrouwd 1753, geb. 1726 in Strijen (dochter van Cornelis Willems Van Der HAVEN en Barbera Jans OOSTERMAN), gedoopt 22 Dec 1726 in Strijen, ovl. 23 Jan 1759 in Strijen (Aangegeven.), ondertrouw 6 Jul 1753 in Strijen (hij wonende onder Numansdorp, zij wonende onder Strijen, beiden pro deo), ondertrouw 8 Jul 1753 in Numansdorp.  Getuige bij:  Jan Barents MOERKERKEN  #206855   Gedoopt  20 Jan 1751  Strijen

       Getuige bij:  Johanna Barents MOERKERKEN  #206856   Gedoopt  25 Jun 1752  Strijen

       Getuige bij:  Cornelis Maartensz REIJERKERK  #1716   Gedoopt  30 Jan 1757  Strijen. Hij trouwde (2) Lijntje Johannes SCHELLING, getrouwd 27 Mei 1759 in Klaaswaal, geb. 1729 in Klaaswaal (dochter van Johannis Arijsz SCHELLING en Maijke Bastiaanse NIEMANSVERDRIET), gedoopt 13 Feb 1729 in Klaaswaal, ovl. 1785 in Numansdorp, begraven 22 Sep 1785 in Numansdorp, ondertrouw 3 Mei 1759 in Strijen.

                       Kinderen van Pleuntje Cornelisdr VERHAVEN:

       + 150    i.  Arij Maartense REIJERKERK geb. 1754.

          151   ii.  Berber Maartensd REIJERKERK, ook bekend als RIJERKERCK, geb. 1756 in Strijen, gedoopt 15 Feb 1756 in Strijen.

          152  iii.  Cornelis Maartensz REIJERKERK, ook bekend als Kornelis, geb. 1757 in Strijen, gedoopt 30 Jan 1757 in Strijen, ovl. ca 1789 in Batavia (Ned.Ind.) ? . In de gegevens van het VOC is sprake van een Cornelis Maartense REIJERKERK uit Buijtensluijs, die op 16 Sep 1788 uitvoer als "matroos" naar Batavia met de "Teilingen". Aankomst daar 12 Mei 1789. Hij is in Azië overleden. Dit zou deze Cornelis kunnen zijn. Bij dezelfde VOC vinden we een Cornelis REIJERKERK uit Baatesluijs (dialect?, waarschijnlijk Buitensluis=Numansdorp) die als "jongmatroos" op 3 Nov 1775 uitvaart met de "Diana" naar Batavia, aankomst 25 Jun 1776. Dit zou goed één en dezelfde kunnen zijn. (VOC-kamer Rotterdam DASnr.4618, inv.nr.14286 en DASnr.4250, inv.nr.14267.

                       Kinderen van Lijntje Johannes SCHELLING:

       + 153  iv.  Johannes Maartens REIJERKERK geb. 1760.

          154   v.  Japik Maartensz REIJERKERK, ook bekend als RIJERKERK, geb. 1763 in Numansdorp, gedoopt 9 Jan 1763 in Numansdorp, ovl. vr 13 Sep 1766.

          155  vi.  Japik Maartensz REIJERKERK, ook bekend als RIJERKERK, geb. 1766 in Numansdorp, gedoopt 13 Sep 1766 in Numansdorp, ovl. vr 21 Mei 1769.

          156 vii.  Jacob Maartensz REIJERKERK, ook bekend als RIJERKERK, geb. 1769 in Numansdorp, gedoopt 21 Mei 1769 in Numansdorp.

 

124.   Cornelis Ariesz REIJERKERK, ook bekend als Kornelis, geb. 1734 in Maasdam, gedoopt 18 Jul 1734 in Maasdam, ovl. 13 Feb 1800 in Maasdam, begraven 13 Feb 1800 in Maasdam.  Doopgetuige was Anna van ARKEL, vrouw van Gerrit VERWIJK moeders zuster. Begraafrecht f.14,--. Koopt te Cillaarshoek 24 Feb 1774 van de kinderen en erfgenamen van Neeltje BESTEBROER, weduwe van Piet MONSTER, een boomgaard in Nieuw Bonaventura (RA Gd18-1774). Hij trouwde (1) Lena Den BELDER, ook bekend als BELJERS, getrouwd ca 1764, geb. ca 1743, ovl. vr 22 Sep 1786.  Acte van indemniteit naar Cillaarshoek 8 Mrt 1764. Hij trouwde (2) Maria Adrianusd SMITSHOEK, ook bekend als Marija HOEK, getrouwd 15 Okt 1786 in Cillaarshoek, geb. ca 1756 in Sint-Anthoniepolder (dochter van Adrianus Hendriksz SMITSHOEK en Neeltje Jacobsd MONSTER), ovl. 18 Sep 1834 in Maasdam (aangegeven 20 Sep), beroep arbeidster, ondertrouw 22 Sep 1786 in Cillaarshoek.  Na overlijden van Cornelis REIJERKERK geeft Maria SMITSHOEK een schuldbekentenis aan Leendert Jacobs de GEUS te St. Anthoniepolder. Zij verbindt een huis te Maasdam 8 Apr 1800. Zij is arbeidster te Cillaarshoek (1827).

                       Kinderen van Lena Den BELDER:

       + 157    i.  Arie Cornelisz REIJERKERK geb. 5 Jan 1764.

                       Kinderen van Maria Adrianusd SMITSHOEK:

       + 158   ii.  Adrianus Cornelisz REIJERKERK geb. 1787.

          159  iii.  Neeltje Cornelisd REIJERKERK, geb. 1789 in Cillaarshoek, gedoopt 5 Jul 1789 in Maasdam, ovl. 11 Feb 1862 in Maasdam.  Doopgetuige was Jaapje SMITSHOEK. Zij trouwde Willem Adrianusz Van Der KRAAN, getrouwd 3 Mei 1819 in Maasdam, geb. 3 Apr 1794 in Maasdam (zoon van Adrianus Van Der KRAAN en Sijgje Jansdr SMITS), gedoopt 6 Apr 1794 in Maasdam, ovl. 17 Mei 1868 in Maasdam (aangegeven 18 Mei).

       + 160  iv.  Maria Cornelisd REIJERKERK geb. 1790.

       + 161   v.  Maarten Cornelisz REIJERKERK geb. 1790.

          162  vi.  Hendrika Cornelisd REIJERKERK, roep- of bijnaam Rijka, geb. 17 Jan 1795 in Maasdam, gedoopt 8 Feb 1795 in Maasdam, ovl. 28 Dec 1848 in Westmaas (aangegeven 29 Dec), beroep arbeidster, religie NG.  Zij trouwde (1) Jacob Arijsz De QUARTEL, getrouwd 28 Feb 1816 in 's-Gravendeel, geb. 24 Mrt 1788 in Westmaas (zoon van Arij Jacobsz QUARTEL en Dora Jansd Van DRIEL), gedoopt 30 Mrt 1788 in Westmaas, ovl. 27 Jul 1833 in Strijen (aangegeven 28 Jul).  Zij trouwde (2) Cornelis Claasz KORPEL, getrouwd 25 Apr 1838 in Westmaas, geb. 8 Nov 1796 in Westmaas (zoon van Claas Jacobsz KORPEL en Geertruij Cornelisd De QUARTEL), gedoopt 13 Nov 1796 in Westmaas, ovl. 21 Jan 1848 in Westmaas (aangegeven 22 Jan).

          163 vii.  Pieternella Cornelisd REIJERKERK, geb. 4 Jan 1796 in Maasdam (op 't Gat), gedoopt 10 Jan 1796 in Maasdam, ovl. 19 Dec 1872 in Strijen.  Geboren op 't Gat. Zij trouwde Jan Gerritsz BOUWMAN, getrouwd 10 Okt 1823 in Strijen, geb. 22 Nov 1797 in Strijen (zoon van Gerrit Jansz BOUWMAN en Teuna Anthoniesd REEDIJK), gedoopt 26 Nov 1797 in Strijen, ovl. 25 Dec 1867 in Strijen (aangegeven 27 Dec).

 

125.   Maarten Cornelisz REIJERKERK, geb. 1732 in Maasdam, gedoopt 27 Jul 1732 in Maasdam, ovl. 5 Jun 1794 in Puttershoek (aangegeven op 7 Jun 1794 pro deo).  Woont Cillaarshoek 1781. Vertrekt met het gezin op 19 Sep 1806 van Maasdam naar Puttershoek. Hij trouwde Maria Ariens ROMEIJN, getrouwd ca 1778 in 's-Gravendeel ?, geb. ca 1747 in 's-Gravendeel (dochter van Arie Cornelisse ROMEIJN en Lijntje Gijsbertsd VERRIJP), ovl. 11 Mei 1819 in Dinteloord en Prinsenland, beroep arbeidster.  Getuige bij:  Maarten Cornelisz REIJERKERK  #1428   Overleden  5 Jun 1794  Puttershoek.

                       Kinderen:

       + 164    i.  Cornelis Maartensz REIJERKERK geb. 24 Apr 1778.

          165   ii.  Lijntje Maartens REIJERKERK, geb. 1781 in Maasdam, gedoopt 15 Jul 1781 in Maasdam, ovl. 12 Aug 1858 in Puttershoek.  Zij trouwde Japhet Bastiaansz SCHIPPERS, getrouwd 6 Okt 1811 in Maasdam, geb. 1768 - 1769 (zoon van Bastiaan SCHIPPERS en Jannigje Van BESOIJEN), ovl. 17 Mei 1831 in Maasdam (aangegeven 19 Mei).

          166  iii.  Adriana Maartensd REIJERKERK, geb. 26 Mei 1782 - 25 Mei 1783 in Maasdam, ovl. 25 Mei 1847 in Maasdam (aangegeven 26 Mei).  Bron: Overlijdensakte Maasdam 1847 nr.50.

          167  iv.  Arij Maartens REIJERKERK, geb. 14 Mrt 1788 in Puttershoek, gedoopt 17 Mrt 1788 in Puttershoek.

 

131.   Pieter Ariens REIJERKERK, geb. 1730 in Oud-Beijerland, gedoopt 4 Jun 1730 in Oud-Beijerland.  Getuige bij:  Cornelia Pieters REIJERKERK  #7899   Overleden  19 Feb 1760  Oud-Beijerland

       Getuige bij:  NN Pieters REIJERKERK  #244137   Overleden  11 Aug 1760  Oud-Beijerland. Hij trouwde (1) Annigje Claasd ZEGERS, ook bekend als DEKKER, getrouwd 12 Mei 1754 in Oud-Beijerland, geb. 1722 in Heinenoord (dochter van Claas Willems ZEGERS en Cornelia Jans TUIJNDER), gedoopt 28 Jun 1722 in Heinenoord, ovl. 7 Okt 1758 in Oud-Beijerland (7 oktober 1758 Geeft Jan Dingemanse Verbaas aan ’t lijk van Annigje Rijerkerk, bij acte prodeo), ondertrouw 19 Apr 1754 in Oud-Beijerland (Den 19 April zijn hier in ondertrouw aangeschreven. Pieter Reijerkerk J:M: woonende onder Nieuwbeijerland En Annigje Segers, wedwe van Jacob van den Berg, woonende alhier. Den 21 April 1. Den 28 Dito 11. Den 5 Maij 111. getrouwt den 12 Maij Trouwboek Oud-Beijerland

       ).  Hij trouwde (2) Neeltje Andriesse KOK, getrouwd 9 Dec 1759 in Oud-Beijerland, geb. 1718 in Oud-Beijerland (dochter van Andries Jansz KOK en Marietje Jacobs GROENEWEGEN), gedoopt 3 Apr 1718 in Oud-Beijerland, ovl. 23 Mei 1783 in Nieuw-Beijerland (Aangegeven t lijk van de huijsvr: van Pieter Rijerkerk genaamt Neeltie Andriesdr Pro:deo Gaarder Nieuw-Beijerland), ondertrouw 16 Nov 1759 in Oud-Beijerland (den 16 november zijn hier ondertrouwd: Pieter Ariensz Rijerkerk, weduwnaar van Annigje Klaasz en Neeltje Kok, JD. , beijde wonende alhier. Alhier getrouwt den 9 december 1759).  Hij trouwde (3) Fijgje Lambertsd Van Der STAM, getrouwd 25 Dec 1783 in Zuid-Beijerland, geb. 1742 in Buitensluis (dochter van Lambert Hendriks Van Der STAM en Marijchie Willems KNOOT), gedoopt 2 Dec 1742 in Numansdorp, ondertrouw 5 Dec 1783 in Nieuw-Beijerland (Pieter Rijerkerk wed: van Neeltie Andriesdr Kok wonende alhier met Fijtie Lammertsdr van der Stam wede van Jacob Snijder wonende onder den Hitsert pro:deo Gaarder Nieuw-Beijerland), ondertrouw 5 Dec 1783 in Zuid-Beijerland (5e December Pieter Reijerkerk wonende onder Nieuwbeijerland en Fijtje Lambertsdr vander Stam Wede van Jacob Snijder prodeo Memorie Gaarder Zuid-Beijerland

      

       Den 5e Decbr Pieter Reijerkerk laast weduw. van Neeltje andriesdr de Kok geboren en wonende te N. Beierland met Fijtje Lammertsdr van der Stam. Laast wede van Jacob Snijder geboren te Numansdorp en beide wonende alhier getr den 25 Decbr Trouwboek Zuid-Beijerland).

                       Kinderen van Annigje Claasd ZEGERS:

          168    i.  Jopje Pieters REIJERKERK, ook bekend als Joppe, geb. 1755 in Oud-Beijerland, gedoopt 9 Mrt 1755 in Oud-Beijerland, ovl. 9 Aug 1779 in Nieuw-Beijerland (Aangegeven t lijk van Jopie Rijerkerk dhuijsvr: van Cornelis Rongen Pro:deo Gaarder Nieuw-Beijerland).  Zij trouwde Cornelis Leenderts RONGE, getrouwd 18 Mei 1777 in Nieuw-Beijerland, geb. 1743 in Piershil (zoon van Leendert Lambregts RONGE en Stijntje Cornelisd GRAAUW), gedoopt 24 Feb 1743 in Piershil, ovl. Nov 1808, ondertrouw 25 Apr 1777 in Nieuw-Beijerland.

          169   ii.  Cornelia Pieters REIJERKERK, geb. 1758 in Oud-Beijerland, gedoopt 10 Sep 1758 in Oud-Beijerland, ovl. 19 Feb 1760 in Oud-Beijerland (19 februari 1760 Geeft Pieter Reijerkerk aan ’t lijk van zijn kind, genaamd Cornelia, bij acte prodeo).

                       Kinderen van Neeltje Andriesse KOK:

          170  iii.  NN Pieters REIJERKERK, geb. ca Aug 1760 in Oud-Beijerland, ovl. 11 Aug 1760 in Oud-Beijerland (11 augustus 1760 Geeft Piet Rijerkerk aan ’t lijk van zijn ongedoopt kind, bij acte prodeo).

 

 

Negende Generatie

 

138.   Arij Leenderts REIJERKERK, geb. 20 Jan 1759 in Heinenoord, gedoopt 21 Jan 1759 in Heinenoord, ovl. 17 Jun 1812 in 's-Gravendeel (aangegeven 19 Jun).  Tijdens doop door de vader zelf geheve. Hij trouwde (1) Emmigje Willemsd GOUTSWAERT, ook bekend als Ingetje, getrouwd 3 Nov 1782 in Zuid-Beijerland, geb. 1762 in Abbenbroek (dochter van Willem Jansen GOUTSWAERT en Geertruij Gabrielse PROOIJEN), gedoopt 7 Feb 1762 in Abbenbroek, ovl. vr 29 Apr 1803.  Hij trouwde (2) Claasje Cornelisd De REGT, getrouwd 15 Mei 1803 in Goudswaard, geb. 1759 in Spijkenisse (dochter van Cornelis Arijsz De REGT en Pietertje Jansd ROSTANT), gedoopt 4 Feb 1759 in Spijkenisse, ovl. 20 Jan 1829 in Spijkenisse (aangegeven), ondertrouw 29 Apr 1803 in Abbenbroek (29 April 1803 Arij Reijerkerk weduwenaar van Emmetje Goudswaart geboore te Heijnenoort woonende in de Koorndijk met Klaasje de Regt weduwe van Pieter Buu?ik geboore te Spijkenis en wonende te Abbenbroek Gerecht Abbenbroek).

                       Kinderen van Emmigje Willemsd GOUTSWAERT:

          171    i.  Geertruida Aries REIJERKERK, geb. 1784 in Goudswaard, gedoopt 29 Aug 1784 in Goudswaard, ovl. 21 Sep 1853 in Rotterdam.  Zij trouwde Isaac Hendriksz MONTÉ, getrouwd 1810, geb. 1770 in Middelharnis (zoon van Hendrik Isaacsz MONTÉ en Johanna NUIJS), gedoopt 23 Dec 1770 in Middelharnis, ovl. 13 Okt 1853 in Rotterdam, ondertrouw 18 Mrt 1810 in Middelharnis (datum 1e afkondiging).

          172   ii.  Pleuntje Aries REIJERKERK, geb. 1786 in Numansdorp, gedoopt 17 Dec 1786 in Numansdorp, ovl. 17 Feb 1825 in Goudswaard.  Zij trouwde Dirk Dirksz BIJL, getrouwd 26 Feb 1815 in Goudswaard, geb. 16 Mrt 1788 in Nieuw-Beijerland (zoon van Dirk Dirks BIJL en Maartje Cornelisdr Van VLIET), gedoopt 23 Mrt 1788 in Nieuw-Beijerland, ovl. 19 Nov 1843 in Goudswaard.

       + 173  iii.  Leendert Aries REIJERKERK geb. 9 Mei 1789.

          174  iv.  Willemtje Aries REIJERKERK, geb. 12 Jan 1792 in Nieuw-Beijerland, gedoopt 15 Jan 1792 in Nieuw-Beijerland.

       + 175   v.  Willem Ariesz REIJERKERK geb. 16 Mrt 1795.

          176  vi.  Maaijke Arijsd REIJERKERK, geb. 24 Jan 1798 in Goudswaard, gedoopt 28 Jan 1798 in Goudswaard, ovl. 18 Okt 1859 in Geervliet.  Zij trouwde Hendrik Rochusz WAARDENBURG, getrouwd 6 Mei 1821 in Geervliet, geb. 1796 in Spijkenisse (zoon van Rochus Hendriksz WAARDENBURG en Neeltje Maartensd SLUIJMER), gedoopt 7 Aug 1796 in Spijkenisse, ovl. 30 Apr 1859 in Geervliet.  Inventaris van de nalatenschappen van Leendert Sluimer en Heiltje Mol, echtelieden te Spijkenisse, gewoond hebbend en overleden aldaar in huis nr. 160, resp. op 26-10-1823 en 10-2-1855. Erfgenamen: - wijlen zoon Dirk Sluimer, overleden te Spijkenisse, 21-1-1842, nalatende een weduwe Maartje IJzerman. Hun kinderen Elisabeth Sluimer en Adriana Sluimer overleden resp. 20-7-1842 en 27-4-1847. Uit eerder huwelijk met wijlen Geertrui van Doorn liet hij na Leendert Sluimer, minderjarig. Voogd is Laurens van Doorn, arbeider te Simonshaven - wijlen zoon Klaas Sluimer (overl. te Geervliet 2-2-1855), die uit huwelijk met mede wijlen Neeltje Waardenburg (overl. Geervliet, 5-11-1854) naliet: Maaike Sluimer, Leendert Sluimer, Hendrik Sluimer en Elisabeth Sluimer, allen minderjarig. Voogd is Hendrik Waardenburg, arbeider te Geervliet - wijlen zoon Hendrik Sluimer, in leven melkboer te Spijkenisse, overl. 18-3-1855 Volgt opsomming van huisraad, kleding en sieraden, levende have, gereedschappen, schulden en documenten. Aktenummer: 24 Aktedatum: 23/03/1855 Aard van de akte: inventaris Naam notaris: Dirk Arnold Kraijenhoff van de Leur Toegangsnummer: 110 Notarissen Inventarisnummer: 8013 Bron: Streekarchief Voorne Putten

                      

                       Hendrik Waardenburg, arbeider te Geervliet, als voogd van Maaike Sluimer, Leendert Sluimer, Hendrik Sluimer en Elisabeth Sluimer, kinderen van van wijlen Klaas Sluimer (overl. te Geervliet 2-2-1855) en van Neeltje Waardenburg (overl. Geervliet, 5-11-1854), machtigt Klaas de Snoo, bouwman te Geervliet, in alle zaken mbt deze voogdij. Aktenummer: 26 Aktedatum: 30/03/1855 Aard van de akte: procuratie Naam notaris: Dirk Arnold Kraijenhoff van de Leur Toegangsnummer: 110 Notarissen Inventarisnummer: 8013 Bron: Streekarchief Voorne Putten.

 

141.   Willem Leenderts REIJERKERK, geb. 1770 in Nieuw-Beijerland, gedoopt 22 Apr 1770 in Nieuw-Beijerland, ovl. 12 Jul 1837 in Numansdorp (aangegeven 13 Jul).  Leendert REIJERKERK en echtgn. Pleuntje van DALEN met indemniteit van Nieuw Beijerland naar Heinenoord 18 Okt 1779. Belijdenis 10 Apr 1789 te Heinenoord. J.m. van Nieuw Beijerland en wonende Numansdorp 1791.

       Getuige bij:  Stijntje Willems REIJERKERK  #7753   Gedoopt  28 Sep 1794  Strijen. Hij trouwde (1) Jannigje Pietersd De KRIJGER, getrouwd 27 Nov 1791 in Numansdorp, geb. 1765 in Numansdorp (dochter van Pieter Jansz De KRIJGER en Stijntje Cornelisd Van 't HOF), gedoopt 8 Sep 1765 in Numansdorp, ovl. 21 Dec 1801 in Numansdorp, ondertrouw 4 Nov 1791 in Numansdorp (4 Nov. Willem Rijerkerk J.M. geboren te Nieuw-beierland. met Jannigje de Krijger J.D. geboren, en beiden alhier wonende. getr. 27 Nov. Trouwboek Numansdorp).  J.d. geboren en wonende te Numansdorp (1791). Hij trouwde (2) Elsje Daniels BIESHEUVEL, getrouwd 30 Mei 1802 in Numansdorp (Heden den 30 Meij 1802. Zijn voor ons ondergetekende, Leden van de Municipaliteit van Numansdorp in Cromstrijen, nae dat de drie huuwlijks Proclamatien alhier onverhinderd waren gegaan, op het voorenstaande Formulier van den Trouw, in den huuwlijken staat bevestigd: Willem Reijerkerk, weduwenaar van Jannigje de Krijger, gebooren te Nieuwbeijerland, met Elsje Biesheuvel, gebooren te Woudrichem, en beide woonende te Numansdorp voorn: Trouwboek Numansdorp), geb. 1772 in Woudrichem (dochter van Daniël Barends BIESHEUVEL en Teuntje Ariens CASE), gedoopt 9 Feb 1772 in Woudrichem, ovl. 10 Feb 1848 in Numansdorp (aangegeven 11 Feb).  J.d. van Woudrichem 1802.

                       Kinderen van Jannigje Pietersd De KRIJGER:

          177    i.  Pleuntje Willems REIJERKERK, geb. 21 Jun 1793 in Numansdorp, gedoopt 23 Jun 1793 in Numansdorp, ovl. 27 Nov 1800 in Numansdorp.

          178   ii.  Stijntje Willems REIJERKERK, geb. 26 Sep 1794 in Strijen, gedoopt 28 Sep 1794 in Strijen, ovl. 1 Mei 1827 in Numansdorp (aangegeven 2 Mei).  Partner NN, ongetrouwd 1822 - 1823. Zij trouwde Arij Arijsz Van 't HOF, getrouwd 28 Nov 1824 in Numansdorp, geb. 30 Mei 1797 in Numansdorp (zoon van Arie Teunisse Van 't HOF en Maria Ariens De BRUIJN), gedoopt 4 Jun 1797 in Numansdorp, ovl. 5 Apr 1864 in Numansdorp.

       + 179  iii.  Leendert Willemsz REIJERKERK geb. 8 Mrt 1797.

          180  iv.  Pieter Willems REIJERKERK, geb. 8 Jan 1799 in Numansdorp, gedoopt 13 Jan 1799 in Numansdorp, ovl. 24 Nov 1801 in Numansdorp.

          181   v.  Pleuntje Willems REIJERKERK, geb. 11 Dec 1800 in Numansdorp, gedoopt 14 Dec 1800 in Numansdorp, ovl. 1800, begraven 29 Dec 1800 in Numansdorp.

 

145.   Cornelis Cornelisz REIJERKERK, geb. 1775 in Barendrecht, gedoopt 5 Mrt 1775 in Barendrecht.  Hij trouwde Jannigje Cornelisse Van ANDEL, getrouwd 19 Mei 1799 in Barendrecht, geb. 1783 in Puttershoek (dochter van Cornelis Hendriksz Van ANDEL en Maijke Jansd De REUS), gedoopt 26 Apr 1783 in Puttershoek.

                       Kinderen:

          182    i.  Maaike Cornelisd REIJERKERK, geb. 19 Feb 1800 in Barendrecht, gedoopt 23 Feb 1800 in Barendrecht.  Zij trouwde Dirk Pietersz HOOGSTAD, getrouwd 30 Okt 1823 in West-Barendrecht, geb. 20 Mrt 1792 in Rhoon (zoon van Pieter Jansz HOOGSTAD en Neeltje Teunisd LANGENHOVEN), gedoopt 25 Mrt 1792 in Rhoon, ovl. 31 Jul 1849 in Barendrecht.

       + 183   ii.  Cornelis Cornelisz REIJERKERK geb. 13 Feb 1801.

          184  iii.  Claas Cornelisz REIJERKERK, geb. 14 Feb 1802 in Barendrecht, gedoopt 21 Feb 1802 in Barendrecht.

          185  iv.  Ariaantje Cornelis REIJERKERK, geb. 26 Feb 1803 in Barendrecht, gedoopt 6 Mrt 1803 in Barendrecht.

          186   v.  Gerrit Cornelisz REIJERKERK, geb. 27 Okt 1804 in Barendrecht, gedoopt 4 Nov 1804 in Barendrecht.

          187  vi.  Jaantje Cornelis REIJERKERK, ook bekend als Adriaantje, geb. 14 Apr 1807 in Barendrecht, gedoopt 19 Apr 1807 in Barendrecht, ovl. 21 Apr 1861 in Ridderkerk.  Zij trouwde (1) Cornelis Samuelsz GOUW, getrouwd 28 Apr 1832 in West-Barendrecht, geb. 1785 in Barendrecht (zoon van Samuel Cornelisz GOUW en Lena Jansd REEDIJK), gedoopt 4 Sep 1785 in Barendrecht, ovl. vr 24 Okt 1835.  Zij trouwde (2) Jan Pietersz De ROOS, getrouwd 24 Okt 1835 in West-Barendrecht, geb. 5 Apr 1811 in IJsselmonde (zoon van Pieter Klaasz De ROOS en Annigje Jansd ALLERLIEFSTE), gedoopt 14 Apr 1811 in IJsselmonde, ovl. 17 Apr 1863 in Ridderkerk.

          188 vii.  Kornelia Cornelis REIJERKERK, geb. 15 Aug 1809 in Barendrecht, gedoopt 20 Aug 1809 in Barendrecht.

          189 viii.  Jan REIJERKERK, geb. 1812 in Barendrecht, gedoopt 22 Apr 1812 in Barendrecht.

 

146.   Arij Cornelisz REIJERKERK, geb. 1775 in Barendrecht, gedoopt 5 Mrt 1775 in Barendrecht, ovl. 11 Mrt 1835.  Hij trouwde Grietje Clemensdr NOTEBOOM, getrouwd 13 Mei 1804 in Hoogvliet, geb. 1779 in Hoogvliet (dochter van Clement Bastiaansz NOTEBOOM en Kniertje Cornelisd Van Der GAAG), gedoopt 25 Apr 1779 in Hoogvliet, ondertrouw 20 Apr 1804 in Hoogvliet (hij j.m. wonende Barendregt, zij j.d. wonende Hoogvliet).

                       Kinderen:

          190    i.  Adriaantje Arijsd REIJERKERK, geb. 3 Mei 1806 in Hoogvliet, gedoopt 11 Mei 1806 in Hoogvliet.  Zij trouwde Willem Arijens Den OTTER, getrouwd 9 Mei 1833 in West-Barendrecht, geb. 9 Jul 1798 in Barendrecht (zoon van Arij Gerritsz Den OTTER en Grietje Jacobsd DORSMAN), gedoopt 15 Jul 1798 in Barendrecht, ovl. vr 19 Mei 1864.

          191   ii.  Cornelis Arijsz REIJERKERK, geb. 3 Okt 1808 in Hoogvliet, gedoopt 23 Okt 1808 in Hoogvliet.

          192  iii.  Kleem REIJERKERK, geb. 30 Nov 1818 in West-Barendrecht.

 

148.   Hendrik Cornelisz REIJERKERK, ook bekend als Dirk/RIDDERKERK, geb. 2 Okt 1784 in Barendrecht, gedoopt 10 Okt 1784 in Barendrecht, ovl. 3 Feb 1847 in Katendrecht, beroep wagenmaker.  Hij trouwde Annigje Matthijsd LIEVAART, ook bekend als SERVAART/LIEVAART, getrouwd 1 Sep 1810 in Barendrecht, geb. 1789 in Barendrecht (dochter van Matthijs Janssen LIEVAART en Catelijntje Janse BUIS), gedoopt 6 Dec 1789 in Hendrik-Ido-Ambacht, ovl. na 3 Feb 1847, beroep huisvrouw.

                       Kinderen:

          193    i.  Kaatje Hendriksd REIJERKERK, geb. 2 Okt 1811 in Barendrecht, gedoopt 6 Okt 1811 in Barendrecht, ovl. 16 Jan 1823 in Katendrecht.

          194   ii.  Adriaantje REIJERKERK, geb. 24 Jun 1814 in Barendrecht, ovl. 21 Sep 1842 in Katendrecht.  Zij trouwde Aart EUSER, getrouwd 24 Apr 1840 in Katendrecht, geb. 2 Mrt 1818 in Zwijndrecht (zoon van Andries Aartsz EUSER en Cornelia Jansd Van PELT), ovl. 11 Jun 1875 in Charlois.

          195  iii.  Maartje REIJERKERK, geb. 13 Jan 1817 in Barendrecht, gedoopt 19 Jan 1817 in Barendrecht, ovl. 15 Jan 1889 in IJsselmonde.  Zij trouwde (1) Gerrit HEIJDEN, getrouwd 18 Mei 1838 in Ridderkerk, geb. 1812 - 1813 in Charlois (zoon van Jan HEIJDEN