GENEALOGIE VISSER/ VISSCHER

 

 

Eerste Generatie

 

1. Jan Willems VISSCHER, geb. ca 1765, ovl. ca 1836, beroep daghuurder. Hij trouwde Willempje RUTGERS, getrouwd ca 1790, geb. ca 1770, ovl. ca 1835. Lidmatenboek NG kerk Dalfsen [Nederduits Gereformeerd]: Hebben hun attestatie overgegeven: 6 juni 1795: Jan Willemsz. van Hasselt gedateerd den 31 May 1795 dito: Willempjen Rutgers van Zwolle gedateerd den 30 May 1795 NB. Dat was na de doop van Willemina. Geen huwelijk in Dalfsen gevonden.

In de volkstelling van 1795 [gehouden van 21 okt. tot 31 okt. 1795] wordt in de buurschap Milgen [ook Millegen en Milligen genaamd] op de katerstede de Haase vermeld: Jan Wilms, keuter. De aangifte werd gedaan door Willempjen Rutgers, de vrouw. Er wonen 3 personen in huis.

Tussen 25 maart 1796 en 1 augustus 1798 verhuizen ze naar 't Potwijchers in de buurschap Emmen onder Dalfsen. Vr 25 augustus 1799 zijn ze naar de buurschap Berkum onder Zwollerkerspel verhuisd. Op 25-8-1799 wonen er andere mensen op 't Potwijchers in Emmen. NB De meeste boerenverhuizingen in deze omgeving vonden elk jaar plaats op 22 februari [St. Petri]. Op die datum gingen de nieuwe pachtcontracten in en werden oude contracten vernieuwd. De datum 22 februari is om praktische redenen gekozen omdat het land in het voorjaar bewerkt en vervolgens ingezaaid kan worden.

Naamsaanneming in 1811 te Zwollerkerspel [aktenummer 433]: Jan Willem Visscher behoudt zowel zijn voornaam Jan als achternaam Visscher en neemt de achternaam Visscher aan voor zijn kinderen Wilhelmina 16 jaar. Rutgert 15 jaar, Jannigje 11 jaar en Jannes 11 jaar.

Het Potwijchers in Emmen wordt slechts 2x keer vermeld. Deze boerderij zal tevens een andere naam hebben gehad. Het nog niet gelukt om te achterhalen om welke boerderij het gaat.

Katerstede de Haas [Haase ook Haaze] werd ook het Bruins genoemd naar de eerste bewoner. Het boerderijtje stond aan de Marswetering in de buurschap Millegen en is al lang geleden afgebroken. Het behoorde tot het Landgoed Den Berg van de familie Van Dedem.

Kinderen:

2 i. Willemina Jansd VISSCHERS, geb. 1785, gedoopt 7 Mrt 1785 in Dalfsen (buurtschap 't Milgen), ovl. 17 Sep 1831 in Vollenhove, Stad, beroep dienstmaagd. Zij trouwde Klaas Hendriksz LENS, getrouwd 27 Jun 1823 in Vollenhove, Stad, geb. 1793 - 1794 in Vollenhove, Stad (zoon van Hendrik LENS en Arendje KLAASSEN), ovl. na 17 Sep 1831, beroep arbeider.

3 ii. Rutger Jansz VISSCHER, geb. 25 Mrt 1796 in Dalfsen (burtschap 't Milgen), beroep boerenknecht. Hij trouwde Aaltjen WICHERS, getrouwd 25 Apr 1818 in Zwollerkerspel (hij wonende Haarst (Zwollerkerspel), zij wonende te Berkum (Zwollerkerspel)), geb. 18 Sep 1787 (dochter van Wicher GERRITS en Trientje KLAASEN), beroep dienstmaagd.

4 iii. Jennigje Jansd VISSCHER, geb. 1 Aug 1798 in Dalfsen (buurtschap Emmen), gedoopt 5 Aug 1798 in Dalfsen, beroep boerin. Zij trouwde Hendrik Jan Hendriksz POLMAN, getrouwd 5 Jun 1824 in Zwollerkerspel, geb. 7 Okt 1789 in Lenthe (zoon van Hendrik Hendriks POLMAN en Aagtje Geerligs VOS), gedoopt 11 Okt 1789 in Heino, beroep daghuurder.

+ 5 iv. Jannes Jans VISSCHER geb. 23 Mrt 1801.

 

 

Tweede Generatie

 

5. Jannes Jans VISSCHER, geb. 23 Mrt 1801 in Zwolle (buurtschap Berkum, aangegeven Zwollerkerspel), ovl. 28 Mrt 1867 in Zwollerkerspel, beroep daghuurder. Hij trouwde Fennigjen SCHUURMAN, getrouwd 21 Apr 1829 in Zwollerkerspel, geb. 11 Okt 1806 in Zalk en Vecaten (dochter van Harm Willems SCHUURMAN en Trijntje Van AALST), ovl. 27 Dec 1884 in Zwollerkerspel, woonde 1870 in Zwollerkerspel, beroep dienstmaagd, landbouwster.

Kinderen:

6 i. Willempje VISSCHER, geb. 28 Aug 1834 in Zwollerkerspel, ovl. vr 8 Jun 1898. Zij trouwde Jan Ter HORST, getrouwd 28 Apr 1870 in Zwolle (hij wonend Zwolle, zij wonend Zwollerkerspel), geb. 22 Feb 1838 in Zwolle (aangegeven 24 Feb 1838) (zoon van Gerrit Jansz Ter HORST en Magrieta Berentsd GREVENSTUK), beroep arbeider, pakhuisknecht, bediende, ovl. 7 Sep 1925 in Loosduinen (aangegeven 8 Sep), woonde (gezin) 1871 in Zwolle.

+ 7 ii. Harm VISSCHER geb. 1 Jan 1836.

 

 

Derde Generatie

 

7. Harm VISSCHER, geb. 1 Jan 1836 in Zwollerkerspel (Haarst), beroep tuinier, timmerman, religie NG, ovl. 30 Jun 1911 in Den Haag (aangegeven 3 Jul). Kwam 27 Mei 1864 van Wasssenaar naar Den Haag. Hij trouwde Maartje Van LUIK, getrouwd 20 Mei 1864 in Wassenaar, geb. 20 Mrt 1838 in Wassenaar (dochter van Jacob Willemsz Van LUIJCK en Elisabeth Jacobs De REUS), religie NG, ovl. vr 30 Jun 1911.

Kinderen:

8 i. Adrianus VISSCHER, geb. 6 Dec 1864 in Den Haag, religie NG.

9 ii. Jacob VISSCHER, geb. 14 Apr 1867 in Den Haag, religie NG, ovl. 8 Aug 1867 in Den Haag.

10 iii. Jacob VISSCHER, geb. 7 Aug 1868 in Den Haag, beroep schoenmaker, religie NG. Getuige bij: Gerrit Ter HORST #154 & Fennigje VISSCHER #155 Getrouwd 8 Jun 1898 Den Haag.

11 iv. Maria VISSCHER, geb. 19 Feb 1871 in Den Haag, religie NG.

12 v. Harm VISSCHER, geb. 8 Jun 1874 in Den Haag, religie NG, ovl. 25 Nov 1874 (aangegeven).

13 vi. Fennigje VISSCHER, geb. 27 Dec 1875 in Den Haag, beroep dienstbode, religie NG, ovl. 19 Mrt 1917 in Rotterdam. Zij trouwde Gerrit Ter HORST, getrouwd 8 Jun 1898 in Den Haag (afkondigingen 29 Mei en 5 Jun), geb. 12 Feb 1871 in Zwolle (aangegeven 13 Feb 1871) (zoon van Jan Ter HORST en Willempje VISSCHER), beroep militair, ovl. 25 Dec 1934 in Rotterdam. 's-Gravenhage 4 mei 1906 Regiment Grenadiers en Jagers 4e Bataljon De ondergeteekende Luitenant-Adjudant van opgemeld bataljon, verklaart dat de sergeant G.ter HORST van dat bataljon door hem wordt gerekend onder de uitstekende onderofficieren, terwijl hij alleszins aanbeveling verdient zoowel om zijn grooten ijver en onberispelijk gedrag, als om zijn besliste betrouwbaarheid. Hoe ongaarne ondergeteekende genoemde sergeant het Leger zoude zien verlaten, brengt de billijkheid tegenover anderen mede het bovenstaande te getuigen. de 1e LuitenantAdjt. van SENEMA (wg)

's-Gravenhage 5 mei 1906 De ondergeteekende verklaart dat de sergeant der Jagers G.ter HORST, die een post van vertrouwen bekleedt, welke groote accuratesse en attentie vordert, als zoodanig gedurende bijna drie jaar onder zijne onmiddellijke bevelen werkzaam is, dat hij zijne plichten met den meesten lust en ijver en de uiterste nauwgezetheid vervult, dat hij een hoogstachtenswaardig fatsoenlijk man is De 1e Luitenant der Jagers J.C. WAGNER (wg)

's-Gravenhage 5 mei 1906 De ondergeteekende heeft als luitenant met den sergeant G.ter HORST van 1893 tot 1899 bij dezelfde compagnie gediend en heeft hem toen leren kennen als een nauwgezet en betrouwbaar man, die met veel ijver diende en zich zeer goed gedroeg. De Kapitein der Grenadiers J.G. KIST (wg)

DE SOLDATENKRANT, Weekblad voor Militairen en voor allen, die belang stellen in Leger en Vloot. Donderdag 10 januari 1907, 10e Jaargang No. 15 Op pagina 2 een foto van Gerrit ter HORST met als onderschrift: "Sergeant-Scherpschutter G. ter HORST, die op den in den afgelopen zomer gehouden XIIIe grooten nationalen schietwedstrijd te Loosduinen bij het tirailleurvuur het kampioenschap van Nederland behaalde". Dit gezin werd wreed uit elkaar gerukt kort na de eerste wereldoorlog, toen in een tijdsbestek van twee jaar de moeder en drie dochters ten gevolge van de Spaanse griep overleden. De oudste dochter Wilhelmina moest toen tot haar vader hertrouwde de zorg voor het gezin op haar jonge schouders nemen.

14 vii. Harme ? VISSCHER, geb. 2 Nov 1879 in Den Haag, religie NG.

 

Laatste paginawijziging: 14 oktober 2017

Home

Hier gaat u naar de site Zuid-Hollandse Eilanden

U bent bezoeker

site monitoring free